శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక

of 20 /20

Upload: bheemesh-chowdary-kacharagadla

Post on 05-Sep-2014

961 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

అనంతపురం జిల్లా విడపనకల్ మండలం గడేకల్ గ్రామం లో వెలసిన శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి దేవస్తానం ఎంతో చరిత్ర గాంచినది . తూర్పు గోదావరి జిల్లా ద్రాక్షారామం నకు 4 క్రోసుల దూరం లో వేములవాడ గ్రామం లో సోమనాథ మాత్యుడు , మాచమ్మ ఆనే దంపతులకు క్రీ శ 1068 ప్రభావ నామ సంవత్సరము శ్రవణ శుద్ధ శ్రుక్రవారం నాడు జన్మించిన స్వామి తాను కవి గా చాల ప్రాముఖ్యత ను సంపాదించారు. మరింత సమాచారానికి: http://shribheemalingeswaraswamy.blogspot.in/

TRANSCRIPT

Page 1: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 2: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 3: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 4: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 5: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 6: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 7: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 8: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 9: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 10: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 11: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 12: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 13: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 14: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 15: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 16: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 17: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 18: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 19: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక
Page 20: శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి పద్య మాలిక