metta dan mangala - acharya buddharakhita

Click here to load reader

Post on 14-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  1/106

  METTA &MANGALA

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  2/106

  Tidak diperjualbelikan. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isibuku dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

  METTA & MANGALAPenerjemah : Upa. Sasanasanto Seng HansunEditor : Upi. Pemasuryani Fei Ling

  Desain & Tata Letak : poise design

  Ukuran Buku Jadi : 130 x 185 mmKertas Cover : Art Cartoon 210 gsmKertas Isi : HVS 70 gsmJumlah Halaman : 106 halamanJenis Font : Calibri

  Segoe UICinzelBellota

  Diterbitkan Oleh :

  Vidysen ProductionVihra VidylokaJl. Kenari Gg. Tanjung I No. 231Telp. 0274 542 919Yogyakarta 55165

  Cetakan Pertama, Juli 2013

  Untuk Kalangan Sendiri

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  3/106

  Daftar Isi

  Meta

  Pendahuluan 3

  Karaniya Mea Sua 6

  Kisah di Balik Mea Sua 11

  Tiga Aspek dari Mea 17

  Eka-EkaMea 20

  Sisi Psikologis Mea 26

  Meditasi Cinta Kasih 31Berkah Mea 51

  Kekuatan Mea 55

  Tentang Penulis 60

  MangalaSuta

  Mangala Sua 63

  Naskah Pali 63

  Terjemahan 66

  Penjelasan Tentang Sua 69

  Pendahuluan 69

  1. Tidak bergaul dengan orang dungu 70

  2. Bergaul dengan para bijaksana 70

  3. Menghormat yang patut dihorma 71

  4. Hidup di tempat yang sesuai 71

  5. Perbuatan baik yang dilakukan pada masa lampau 72

  6. Membimbing diri dengan benar 72

  7. Tekun belajar 73

  8. Keterampilan praks 73

  9. Siswa yang terlah dengan baik 74

  10. Berujar dengan baik 7511. Membantu ayah dan ibu 75

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  4/106

  12. Merawat anak dan istri 76

  13. Berndak dengan benar 77

  14. Dermawan 77

  15. Hidup dengan melakukan kebajikan 78

  16. Menyokong sanak saudara 7817. Tidak melakukan perbuatan tercela 79

  18. Menjauhi perbuatan jahat 79

  19. Menghindari perbuatan jahat 79

  20. Menahan diri dari minuman/makanan memabukkan 80

  21. Tekun melaksanakan ajaran kebenaran 81

  22. Memiliki rasa hormat 81

  23. Berendah ha 8124. Merasa puas 82

  25. Bersyukur 82

  26. Mendengar Dhamma pada waktu yang sesuai 83

  27. Sabar 84

  28. Mudah dinasiha 85

  29. Menemui para bhikkhu 85

  30. Berkesempatan membahas Dhamma 8631. Menahan diri 87

  32. Hidup dengan mulia 88

  33. Memahami Empat Kebenaran Mulia 89

  34. Mencapai Nibbana 90

  35. Pikiran yang tak tergoyahkan 90

  36. Tanpa kesedihan 91

  37. Tanpa noda 9238. Aman 92

  Mencapai Kebahagiaan Di manapun Berada 93

  Tujuh Tahapan Kesucian 94

  Tentang Penulis 96

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  5/106

  MettaFalsafah dan LatihanCinta Kasih Universal

  oleh

  Acharya Buddharakkhita

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  6/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal2

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  7/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal 3

  Kata mea (Pali) merupakan suatu islah bermakna luas

  yang berar cinta kasih, rasa bersahabat, kehendak baik,

  kebajikan, kekerabatan, kerukunan, tanpa ikad buruk

  dan tanpa kekerasan. Para ahli bahasa Pali mendenisikan

  mea sebagai suatu dorongan kuat bagi kesejahteraan

  dan kebahagiaan makhluk lain (parahita-parasukha-

  kamana). Pada innya, mea adalah suatu sikap altruisme

  (sikap yang lebih memenngkan kepenngan makhluk lain

  dibandingkan dirinya sendiri) cinta kasih dan persahabatan

  yang dapat dibedakan dari sikap persahabatan yang semata-mata demi kepenngan atau keegoisan diri sendiri. Dengan

  mea, seseorang menolak untuk bersikap ofensif dan

  mendorong kepahitan, kebencian dan permusuhan terhadap

  semua makhluk; sebaliknya mengembangkan pikiran yang

  bersahabat, bermanfaat dan bajik yang mencari kesejahteraan

  dan kebahagiaan makhluk lain. Mea yang sesungguhnya

  sama sekali dak berlandaskan pada ego diri. Mea mbulsebagai suatu kehangatan dalam persahabatan, simpa dan

  cinta kasih, yang berkembang tanpa batas melalui lahan

  praktek tanpa membedakan agama, ras, polik, dan ekonomi

  di kalangan sosial. Mea sesungguhnya adalah cinta kasih

  universal (tanpa keegoan) yang melingkupi semua makhluk.

  Pendahuluan

  1

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  8/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal4

  Mea menjadikan seseorang sebagai wadah yang murni

  bagi kesejahteraan dan keamanan makhluk lain tanpa

  mengharapkan pamrih. Seper layaknya seorang ibu

  mempertaruhkan kehidupannya sendiri demi melindungianak-anaknya. Keinginan untuk memperoleh apa yang

  diinginkan merupakan suatu sifat dasar dorongan alamiah

  manusia. Saat dorongan ini diubah menjadi keinginan untuk

  mendukung keinginan baik dan kebahagiaan makhluk lain,

  dak hanya dorongan dasar untuk memenngkan diri sendiri

  yang teratasi, namun pikiran juga menjadi universal dengan

  mengetahui keinginannya sendiri terhadap keinginan semua

  makhluk. Dengan melakukan perubahan ini, orang tersebut

  juga mendukung kesejahteraan dirinya sendiri dalam cara

  yang paling baik yang memungkinkan.

  Mea adalah sikap protekf dan sangat sabar dari seorang ibu

  yang tegar menghadapi semua rintangan demi kepenngan

  anaknya, dan bahkan tetap melindunginya atas kesalahan

  yang dilakukan anaknya. Mea juga merupakan sikap

  seorang sahabat yang ingin memberikan yang terbaik demi

  mendukung kesejahteraan orang lain. Jika kualitas-kualitas

  mea ini cukup dilah melalui mea-bhavana meditasi

  cinta kasih secara universal hasilnya adalah mbunan

  kekuatan ban yang luar biasa yang akan menjaga, melindungi,dan menyembuhkan diri sendiri maupun makhluk lain.

  Di balik implikasinya yang lebih nggi, saat ini mea

  merupakan suatu kebutuhan pragmas (bersifat praks dan

  bermanfaat). Dalam dunia yang dipenuhi oleh segala bentuk

  kejahatan, mea dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan

  merupakan satu-satunya sarana konstrukf yang akan

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  9/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal 5

  membawa kerukunan, kedamaian, dan pemahaman bersama.

  Sesungguhnya, mea adalah sarana ternggi, karena ia

  membentuk prinsip dasar bagi seluruh agama sebagaimana

  menjadi dasar yang ditujukan untuk kesejahteraan makhluklainnya.

  Tulisan ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek mea,

  baik dalam teori maupun prakteknya. Penelusuran mengenai

  ajaran dan sisi es dari mea akan dimulai dari pembahasan

  Karaniya Mea Sua, Sua tentang Cinta Kasih Universal

  yang populer. Sehubungan dengan tema cinta kasih, kita jugaakan melihat beberapa naskah pendek mengenai mea.

  Penjelasan mengenai mea-bhavana (meditasi cinta kasih)

  akan memberikan pedoman praks dalam mengembangkan

  perenungan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam naskah-

  naskah utama meditasi dalam tradisi Theravada, yakni

  Visuddhimagga, Vimumagga, dan Pasambhidamagga.

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  10/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal6

  Syair 1

  Karaniya matthakusalena

  Yan tam santam padam abhisameccaSakko uju ca suju ca

  Suvaco cassa mudu anatimani

  Ia yang mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraannya,

  Setelah sekilas menikma kedamaian sempurna,

  Patutlah cakap, jujur dan tulus,

  Berbicara dengan halus, lemah-lembut, dak sombong;

  Syair 2

  Santussako ca subharo ca

  Appakicco ca sallahukavutti

  Santindriyo ca nipako caAppagabbho kulesu ananugiddho

  Merasa puas atas yang dimiliki, ia meslah mudah dirawat,

  Tidak sibuk, dan bersahaja hidupnya,

  Berindria tenang, penuh permbangan,

  Sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga;

  Karaniya Metta Sutta:Sutta tentang Cinta

  Kasih Universal2

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  11/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal 7

  Syair 3

  Na ca khuddam samacare kinci

  Yena viu pare upavadeyyum

  Sukhino va khemino hontuSabbe satta bhavantu sukhitatta

  Juga, ia dak berbuat kesalahan apapun juga

  Yang dapat dicela oleh para bijaksana.

  (Kemudian biarlah ia kembangkan pikiran:)

  Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram.

  Semoga semua makhluk bahagia.

  Syair 4

  Ye keci panabhutatthi

  Tasa va thavara va anavasesa

  Digha va ye mahanta vaMajjhima rassakanukathula

  Makhluk hidup apapun yang ada,

  Yang lemah atau yang kuat tanpa kecuali,

  Yang panjang, besar, atau yang sedang,

  Atau yang pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk,

  Syair 5

  Dittha va yeva adittha

  Ye ca dure vasanti avidure

  Bhuta va sambhavesi va

  Sabbe satta bhavantu sukhitatta

 • 7/27/2019 Metta Dan Mangala - Acharya Buddharakhita

  12/106

  Metta Falsafah dan Latihan Cinta Kasih Universal8

  Yang tampak ataupun yang tak tampak,

  Yang berada jauh ataupun dekat,

  Yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi,

  Semoga semua makhluk bahagia.

  Syair 6

  Na paro param nikubbetha

  Natimaetha katthacinam kanci

  Byarosana patighasaa

  Naamaassa dukkham iccheyya

  Tak sepatutnya yang satu menipu atau menghina

  Siapapun dimana pun juga;

  Tak sepatutnya mengharap yang lain celaka

  Karena rasa marah atau benci.

  Syair

View more