rigved-pratham mandal (in gujarati)

of 800 /800
8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati) http://slidepdf.com/reader/full/rigved-pratham-mandal-in-gujarati 1/800 ÉøðuŒ¼t»Þ 1

Author: rajeshshailesh

Post on 09-Apr-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  1/800

  ut 1

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  2/800

  2

  ut2

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  3/800

  ut 3

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  4/800

  4

  ut4

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  5/800

  ut 5

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  6/800

  6

  ut6

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  7/800

  ut 7

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  8/800

  8

  ut8

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  9/800

  ut 9

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  10/800

  10

  ut10

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  11/800

  ut 11

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  12/800

  12

  ut12

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  13/800

  ut 13

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  14/800

  14

  ut14

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  15/800

  ut 15

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  16/800

  16

  ut16

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  17/800

  ut 17

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  18/800

  18

  ut18

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  19/800

  ut 19

  JJ 3} JJ x |c } }H}

  q -1y te Eh yu tirf y.

  U UU S [Eh ]

  tto : S-y{u rttut fth, kr, {rn{t yuf{ot }-tt-ytthtt n fhth-uth }-]re Wrtt { q u o h{twytruth fhthtt y}-uf Wrt ft{tk Mtq ]rt sof tt }w-}w(uf Wrt ft{tk)Wtt fht tu y{}}-wkh ]e yu wo ytr htuu r }-tt yuotttuot ftf (x})h{uhe f-Mwr fheyu Aeyu, ttotfheyu Aeyu.

  [tirf y] S-y{urtr t tt rrtte WL tth tu tttuot }-tt (yu

  net) tt }-utttu oe Wrt quo Au, th, ytfto ytr wtuu thfhth y}-rrtt ttu{txu y{}}-uc woytr htuu th fhtthtt }-w ytr{tkftw ttu{tkrs fhtth (x}) ftirf yethkth RAt-ft{t fheyu Aeyu.{tt yto : (h{uh hf {ttut yto) :

  x}-y t Eh yu tirf y yu{ u yttu ow k tt Au, u{tk h{uhhf yto{tk rB {ttu Au.}ut }~: (1/164/46)yt {tte ht RL ytr yuf t{tuAu,

  yu{ wkuEyu. swu ot x0 (32/1){ktt {tte su [tk ytr tw Au, uuytuy ytr t{tute fnut{tk ytu Au, u{ wkuEyu. ttt r sx0 (1/4/2/11) tt y} x:0 (1/2/3/4)yt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  20/800

  20

  ut20

  {tte y te yu yt{twkn tt Au. t tt x0 (9/1/2/42){tte y te yttoT tirf y yur yttoT Ehwkn tt Au. t ttx 0 (1/1/1/2, 5){tte t[hYr{wkt fhw k u fnut Au yuut r (r) Eh Au. ytu yu rfnut{tk ytu Au.

  }ut ~|: ~:0 (3/26/8)yt {kt{tky e yw]rt Au. ytu yuttt ntutte fnu Au. yuot ntutte rttutu fhu Au.ute yn y te Ehwk n fht{tk ytu Au.

  tMf {wryu Mttitcer }rtt {uEh yu tirf ytofht {txu xqofyt {kte ttx: US}x|0(r7/14-15)fht y= yefnu Au. sutu yto tuot{ Eh Au, fth fu ttu{tkt{ Ehw k s rt tt Au,ute y te Ehw k n fht{tkytu Au. x{rut ntutte tirf ywk n tt Au.

  {wM{]rt }0tt }U yx0 (12/122, 123)yt{ttute h{uht t{ Au. }ut f0 (3/27/2)yt {tte pywkrut ntutte xte Ehw k n tt Au. fth fu Eh pyttoT ykrtt yu [u MY Au.

  (tirf yhf {ttut yto :) nu y te {tt tirf yto fnut{tkytuAu. t tt S 0 (2/1/4/16)tt x: J E 0 (1/3/3/29-30)yt {ttu{tkyu ]t fnut{tkytu Au. fth fu y]t= e {t ttu-tntuu tuZt-uutLh{tk ntU[tzth Au. u{s y ytwt{e-yk ze ntutte y eu ftkttuu urh fheue [tth ntutte u yttoT rrt ttt rttut r{t ytr ttu-tntuu ute qh-qh utu{

  t tt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  21/800

  ut 21

  q-90yttoT ye ftorre ft{t fhtu.

  [yt {kt{tk y t Eh yu tirf y u yto hf su kMft{ - yt ywt{tk ytu Au. u{s yL }-uhutut {ttutu rMthMt{e tkt kMf] t{tk Au. - ywtf] (1)

  ttto : yt {k t{tk y te Eh yu tirf y yu Lu wk n tt Au,yu{ {swk uEyu. ytte yt tk-tk {k t qr{ft{tk yu rttu tu fhu Au, tk o Mtu ut fto Eh s t uEyu , fth fu -u tu tu uu s Wu fhu Au.

  rt {t f]tfthf Ehu {M rtytue tr {txu o Stu t rn {txu u tutu (u f fe ytr{tk) Wu ytu Au . su { rt ytt ytf tutt wt ytt rWu ytu Au fu -wk yt{ [ tu , yt{ fh, tu , rt yu yt[toe ut fh,r{t yt[h fh, u{ ytu {swk uEyu.

  u o Stut ft {txu-Wt{ w {txu fx fhu Au . fth fu ytu Wt{ wt f tu tu Au. utu Wu htufth {txu (fht{tk ytu) Au.

  ytu y te h{tto rt yu nthrte rr {txu h{uh yu tirf yu yto fht{tk ytu Au . qoft{tk yttuo yu su yrt t{e e { {txu rrt r fhu ne, u{ tkt{tk ytu Au, u yrt s (WL) ne.

  fth fu h{uh Mk ft MY yu oftf ntutte yk tttti rf y Y, tn, ft, u tt Au u hu ww ntutte r rtwk {w

  fth Au; ute uwk ytu t{ {kt{tk n fht{tk ytu Au, u{ wk

  | | UK [Eh ]

  tto: suyux:-h{uh |:-rtwky fhu o{t ytt t[e rttutht -yu :-uttow k y fhtht [theytu tt ftuo tht :-r Mwrfht tu tt yLut-tuu tu Au. :-u q tuo Eh -yt o{t kth{tk otytt yt sL{{tk -r RrLtu, rtr r wtuu + -otte t fhtu.

  [tirf y]suyux:-tirf y |:-rtwky fhu o{t ytt t[e rttu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  22/800

  22

  ut22

  tht -yu :-fto{tkMt r{t ttu, |:-fthMt ttut tht :-rtu fht tu Au. -yt kth{tk ytt yt sL{{tk -r }wyttoT r tutuu + -otte t fhtu Au.

  {tt yto :t[e yu e }rtytu{tkyu {t Au fu- |:- (L0 1/20)u }rtytu qZ yu y yrt-w {kttu

  yttuou ttT tte ktutu u Au, u }rtytue {kttu{tk c-yttoT ut yttu otr[th{tkwttto tht ttto tt yu rtte ]rt ntutte uytu tu Au.

  yU (L0 1/20)su{oyuy{oe BfT hett fhtht {to{t yu tttot nt, suytuyu o rtwk ttT tt t fhu nwk yu su yh yututu tttT te ftuo, yut {wtu{txuWu tht u {kttuyu{kttut ytou ftrfhtk ntk, ute uytu }rt fnutt ntk. uytuyuyuxt {txu{kttuwkyt yuut yttuotuft ftuo fu, Wthtuth-uZe-h uZe uttotu[th yt WLr ttu [tw htu.

  e su {wtuyh yttoT ywrtt Au, uytu y yu Wu{tk try{tufhu, uytuu ut yttu o{tkht yuw{tq of tt tt u{txu rkxw yure h[t fhe sute o{wtu u utktuu ttto Y{tke fu; yute }rtytuuf]tw {tt{tk ytu Au.

  S} c:-(L0 13/12)yt {tte }rt tu yto fo r tt Au. yttfou }rt fnut{tkytu Au. ti{{wryu 0 (0 1/1/40)yt {ttett {txu sunt fht{tk ytuAuuus fo fnu Au, yttoT su rtLt tt {txur[th fht{tk ytu Au uu fo fnu Au.

  tt : (7/2/1/5)yt {tte }rt te twkn tt Au.yu s heu - (7/2/2/26)yt {tte }wytuu u fnu Au.

  tMf{wryuyt {kte tt-x: 0 (L0 7/16/2){tksu y q o}rtytuyu e }rtytu tht ke Au, uy yt tuf{tkr wtuu t fhtu Au.

  y tu ytoyn htuzt{tk ftttu y te, hkwuWth tur yttoT Ehyu rwT Au u y fnut Au. (2)ttto : su {M rtytuwk y fheu Wu tht ot

  ytf tu ftu Au yu su nu t tE t Au , uwk q o |:- te n fht{tk ytu Au ; yu su y fhth rt n {txu yt fhu Au , u u q te n fht{tk ytu Au.

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  23/800

  ut 23

  su {k ttut yttu ou - e [q t Au, su {o yu rttu [th fhth, tu ute o h f]t fhth, A-hrn, whwttteo, {tu t yu {oe rru {txu Eht s Wtf,ft{ yu yto e rr {txu ti rf yt wtu t tt tht fto r fhtht {wtu Au,uytuwk }rt te n fht{tk ytu Au.

  qofte yu e rttutu su w {tte r -tt {txu fo Au yu su fth-s yu fto s{tk Mt t Au , u e ttu tu tt tht Ehe k t fhe yu tirf yt wtuwk yLut-tu fhe uEyu.

  ot Rht tht tutt ttte {w-tte yu ttte qfte yu o {tfte }rtytu u eu yt {kt{tk (k k e) Wu fhtte ftuE tu t te ftu te, fth fu u o t h{uhwk [ Au . u yt heu Wtt fht{tk ytu yu (h{u h) yu nth fttu o w (tirf y) tuo t{ wtu yu tu tuu t fhtu Au. yt {kt{tk t[ee yuttte e yu ee yuttte t[et t{tk ytu Au.

  yt {kttu yto rfth tMf{wryu ftuo Au fu-su tf] ytt ytte tuftu tht tf fto-htuE uhu ft{{tk su r ytu tu fht{tk ytu Au. uwk yn yt {k tte n twk te. hkw ot ftf h{uh yu o rtytu wk fth, suwk t{ rwT Au. uwk y te n fht{tk ytu Au. (2)

  UR [h{uh ]

  tto : su{wx-h{uhe Wtt tht -s -rr }-yt{tyuhehe wrte wtf }-tuot{ fe of, }}-ott eh (eh=rtk: qht)= rt yu qheh stute w }-rt yu woytr Wt{ u-t fhu Au.

  [tirf y]{wx-tirf ye the heutust fhtte -s -rr }-

  yt{t yu hehe wrte wtf }-tu ot{ feof }} -ott eh= rtyuq hehstute w }-rt yu woytr Wt{ u-t fhuAu. (3)

  ttto : yt {kt{tk yte Rh yu tirf ywk n tt Au, Rhe yttt{tk hnuth ytto T[tth tt rrt ytr fttuo e rr {txu yu r fhu {wu yt-thrn e tr tt Au . sute t fe, ]r yu ehwhwt u Au. (u o yu yt fthwk t fhwk uEyu.) (3)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  24/800

  24

  ut24

  U UU[h{uh ]

  tto : nux-h{uh ! yt }-su}-nt, y{o ytr tuttute hrn }-t{ {kttu-rt ytr tttu ot tY tt |:-t tEu t fhth-Atu,yu s heuuy fttu ou r fhth Au, -u t -s -rttu{tk x-t tt Au.

  [tirf y]

  x-tirf y }-su}-nt, y{oytr tuttute hrn }-t{ {kttutt E:-o s{ yu ]rte{ tttu ot rr ytte |:-ot tttuo{tkt fhth-u Au, u{ yu h{uh wu r fhth Au -u t -s -r tttuo{tk x-t tt Au. (4)

  ttto : fth fu yu tf h{u h tute ttte qtu o te otte rhk h htt fhu Au, ute yu t r wtu e trwk fth u Au . yu s heu h{uh tht su r ww ye h[t fhu Au , u te yu r rrtt fto Au. su t{f Wtue rt {w Au, u s yu wtuu t fhe fu Au. (4)

  U | [h{uh ]

  tto : su y:-uc stut rnfthe ytt u{tk Wt{, ~S}:-yk yT qw, UU:-fr= ot, tLeoyu ot fto, {M rtytute w uttuWu fhth, -tt yu net-n fhth, :-M ft MYx:-h{uhAu, u |:-rttue nttex}-otte t tt.

  [tirf y]su y:-T-tttuo {txu rnfthe yu u{tk Wt{ ~S}:-yk yTw w-

  w UU:-o tttu ot of, {M tttuoe h[tt tq -ftf :-ft fhthx:-tirf y Au; u |:-r wturnx}-otte t ttAu. (5)

  ttto : y te ytu h{uhwk n fht{tk ytu Au, fth fu u toth ot, ot h[rt, rt hrn, ytk{ yu yk {t ytr wt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  25/800

  ut 25

  o ftf Au; yu ti rf yt ytfto ytr wtu tt ut {q o tu tu thf ntu tte uwk n tt Au. (5)

  X U Uctto : nu X:-tkzt yk Y ]rte ytr tttu ot tY tt heht yktut

  yLto{e Yte h-Y euhtt fhth ntutte ytu ykrh te Ehwkn fht{tkytu Au.X:-ot r{tx-h{uh y}-{k{ wk ! sute -rtu otteuc t tt {w (oMw k t fhth)|}-o r rttute ue ft Uc-fhu Au, -yuxt {txu -ytwk -s yu y}- yttoT T -tttuo{tkwturMthfhth, Tte WL T-wtute w Au. (6)

  ttto : su Ltfthe, ot r{t tk tw, ftfthe, ot wytth, h{uh Au , u e Wttte s St{t tktrhf yu h{ttf w t fhu Au,yLe Wttte n. fthfu W w ytttu Mt yu t{o h{uh{tk s Au .(yL{tk te.)

  su sue heu hehthe tutt hehu th fhu Au, ue heu s u (h) {M kth{tk tf eu o k thu th fhe hnu Au; tt su u yt kthwk t fhu Au yu ttT yMttr fhu Au ute u ykrht fnut Au. (6)

  U S tto: nu x-ouWtt fht tu h{uh ! }-y{u Wtf-tuftu {-

  y{the tt-wr yu f{ote -rttt yk ftu {txu S:-ht yur{tk rhkh y-ytu |:-th fheu }:-{tq of {Mfth fht + + }-(ytt hu) t fheyu Aeyu.

  ttto : nu o t-o u uth ! o tf ! yu Wtt tu (h{uh) ! y{y{tht o fttuo fht ytu yu f t qt te, u te y{tht{tk y{o fhte fe RAt te te. fth fu y{u yu t tt (r) Au fu ot yu ot tte yuyt y{tht o fttuou uE httk Atu. (7)

  U U S tto : y{u S-tutt }-su{tko {nt w:tute Aq xeu h{ ytk e-{tut we

  tr {txu {}}-nthrn-ote {nt }-ft{t}-q tuo ttr uc

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  26/800

  26

  ut26

  f{o yu t{f {wtut x}-]rte ytr tttu ot htf, S- yttoT {M rtytutew [th u ytt t sw k fth f]r (fto sT t ytr fth)t }-ftf h{uhu y{u tuftu Wtt tute r }-t fheyu Aeyu. (8)

  ttto : sue heu h{t{t tu te tt yu ytk MY{tk-t yu yttteyLto{e Yte o Stuu tu Wu , yt whwttu-u c rttu yu kthe t htt fhu Au ; u e heu y{u u t Wtftu ytkr, ]r w yu rttt eu yw = tktrhf WLr yu r:u = {tutu t t fht hneyu. (8)

  tto : nu :-W ww x-ttMY seh ! -su{ rt -tuttwtuytth ntu Au, u{ yt :-y{tht {txu :-Wt{ tt, wt ttu yuuc ttut fhtth Atu. ut tt eu :-y{u SS-o w yuftu{txu S-kw fhtu. (9)

  ttto : o {wtuyu yutu fhtu u Eyu yu Ehte ttot fhe u Eyu fu- nu T! yt y{the htt fheu y{u t w w-f{tuo {tk rw fhtu. su{ rt tu tt kttuwk the heu t fheu tt Wt{ rtt yteu u{u w w-f{tu o{tk w fheu uc f{o fhth tu Au, u{ yt yte f]tte y{u ttu. (9

  q -2 U U

  [Eh ]tto : -nutt rte o tu -yk w, ot tY yLto{e

  seh ! yt y{tht {tk -yttu (ftr ttytu) ytt tht }-yt t }:-o kthe-WL tttuouU:-ykf] yttoT wtur tu Au. }-yt syu tttuot htf Atu yuue -htt fhtu tt }-y{the Mwru {-tktu.

  [tirf tw ]

  -Mo ytr wtute o tu -o{q{t tttu ot ytth yuteytutSw k fth tirf tw-outute rte t tt Auyusu tirf twyu }-t }:-ktht tttu ou U:-wtur fhu Au, us }-utttu oe -httwkfth Au yu }-sute o teytu W[th yu Y nthu {-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  27/800

  ut 27

  tku-ktu Au. (1)ttto : yt {k t{tk Eh yu tirf (tw) yttuo u n fhu Au . su e heu Ehu

  tutt t{ote o tttuoe h[t fheu wtur fhu Au, u e heu ut tht WL fhu tw Au . u t th fto rt ftuEe htt k te. S tht u {qof w fhue Mwr yu teu otf Eh r t tku Au yu S twt fthu s tuwk W[th yu fhe fu Au. (yt {kt{tk Eh yu tirf twt n{tk ytt{tk ytut {ttu Mt{e tk f] kMf] t{tk Au. - ywtf) (

  U U U U[Eh ]

  tto:- -nu yk t Eh ! su su

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  28/800

  28

  ut28

  tttu ot tu hwkt fhtht, -tu[th, fhtht wttteo rttuu-Su, x-t tt Au. (3)

  ttto : re {kt{tk su u te tht h{u h yu tirf twt w ftr fhu Au , u wk V yu tr yt {k t{tk fnu Au . ytto Tyt {k tt t{ yto{tk Eh, u rt yu e yto{tk twu t-Stue tewk fth tu Au. (3)

  U Utto: } :-su{tkyu t tto, :-s, rt{ t tt t fht tu

  tu yu -

  sute }-

  u n[the yttoT qoyutwt ktute -

  q o yu twftr Au; yuuLu x}-o tttuou t tt Au. ute |:-]rfthf yLtrtttu ote o teytu wtue -ft{t fhu Au, tutt wuftr fhu Au. (4)

  ttto : yt {k t{tk t = t fht tu tf = t fhtth yu u tttuo tu ft fhu Au.

  (yt {kt{tk ELwtu yto q o yu twtu yto fhu Au.- tu yto tu{ rn hkw s, t yu t tu Au , yte wr{tk Mt{eSyu rkxwt {ttu Mw fhu Au . utu rMth kMf] t{tk Au. k tu : {kttu yto -thu q o yu , s,ttr tttuo t fhu Au, thu o teytu we ft{t fhu Au.-y

  tto : nu -tt MY Eh ! sute ytuh[u-th fhu -Wtt {tft{t yuu{tkhnuth tto, -qtu o RL= q o yutw }-ytu h[ut-WL fhut tttu ou :-th yu ftr fheu uStuu rtu[h fhu Au. u fthuu Lu -ette}-u tttu ou t tt Au-{e hnu Au. (5)

  ttto : yt {kt{tk h{uhe ttt ytthu q o yu twtutwk fto fht{tk {to u Au. fth fu u Eh yu qo yu twe h[t fhu, tu u Lu tu ttk fto{tk fu e heu {to e fu ? (5)

  c1 > Utto : nu -toLto{e Eh ! -ktht o tttuou t fhtth -su{ yLrht{tkMt qotuft yu Au, u{ yu- .yt tfh qttwth ELte Swk yu 0-yu {t twte twk n tt Au. ktu-yLrht{tkMt qoft yutw }-erte y-th, t, ]r yut nuwte tu{ uhuoytitrytut hu su{ :-WL fhu Au; u{ yu -heh{tkhnu S yuttwuheh{tkotwytut huWL fheu y-th, t, ]r yut, nuwte }-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  29/800

  ut 29

  oyktu{tk e t tEu {-th fhthe wr ytt f{tuote cU}-f{tu o Vtuu}-t fhtu Au. (6)

  ttto : su{ yt tkz{tk Mt qo yu tw o t ftf yu tutf Au, u{ s heh{tk S yu t Au, hLwEht ytthe yuttte s o Mtttu {tk hnu Au.(6)

  U L Utto : rrtu r fhth nw k-su {}-s t fhtthe rtu, {}-f{o

  ytt thte wru ({)r fhtht q o yu tw Au, uutt }-rttt, }~}-o nth wtut nuw tkz{tk hnu qo htu ytt heh{tk hnuth t }-htu ytt twtf, L}--ttt ytt hehMt yttw -yu utrr{t tt yu ytkh ttortu -n fhw k Aw k. yttoT tt yu ytLh ttosu rt {txu h[t{tk ytu Au, u otu ut {txu Wtu fhwk Awk. (

  ttto : su{ qo yu twt fthu {w ytrte s Wh sEu (Vhe) ue tht o e ]r yu htt tt Au, u { t yu yt tht hehe ]r yu htt tt Au . u te o {wtu yu yu Lu u rr{t teu nth yu rte rrte otu t Wfth fhtu uEyu. (7)

  LS tto : -MY t tht WL tu (ut r{te) {-ttt

  t{ote th, t ttf ytt stfto-U[th yutto fhtth, S-yttoT ue tr{tk rr{t ytt tu {use ]r fhth }~L-qtuo r{t=qoyu = tw }-{nt U}-s Y tu-t fhe hnu Au.(8)

  ttto : t ytte yu Lu (qo yu tw) ttt rr{t =fth tt s yu tto t nuw eu , o y uhu {qo yu y{qo su t fheu, ]r yu

  tfto tt nth yu rtt tf u Au. (8) L ULtto : -su yuf fthtute WL ytt yuftu{tk r L-st

  yuf tttuo{tk rt fhth U-o nth o{tkfth }~L-qtuo r{t=qoyu= tw :-y{tht }- tt} -w ytt w:w f{tu ou {-th fhu Au. (9)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  30/800

  30

  ut30

  ttto : tkz{tk hnu, yu f{ot rr{t q yu (qo yu to tttuoe {M [utytu yu rtytue wr yu th tt Au

  kr : t{ q{tk rtr, rrtrwk {w fth y tutn[the tw, RL, r{t, yure q{tk rtr tttuoe kr Au. u{ {swkuEyu. (2)

  q -3

  | U U Stto : nu rttu rt u{e {wtu! {u y-sututto rttu nth euturr{tw Au, |S-surt ftoftt tf Au, L|-su yuf tutttu ow k fth Au, E-uytu yrtu = s tt y :-r rttu kk fhtthe-r fhthe tt :-rt = nwLh rte rtytuw k S}-yLtre {t yker qof u fto fhtu. (1)

  ttto : yt {kt{tk Rh rrttk ttu tu Wu fhu Au. sute {w-ftk ttu e h[t tht r{t ytr tntuu the heu r{to fheu s{tk tuttu Wfth yu htufth

  r fheu {M wtue tr fhu.(yt {ktt tu Mt{e tku s yu y yto fheu u t {ttu ytu t

  Au utu rMth uytut kMf] t{tk Au.-yw.) (1)

  | L U U tto : nu {wtu! {usu L-sute rrtu{txu yuf f{o r tt Au, {c-

  suttu-tntu{tk utre et WL fht{tk }-Z Au, -rrtt Vtuu tfhtth Au, u -y yus -ut {-rt ytt tt= wrte

  x:-rrte wof teytuwk }-u fhth Au. uwk u fhtu yttoT ut thtthe heu Wfth ut hntu. (2)ttto : yt {k t{tk y yu st wtuu t fht {txu {{ whwttu tu

  fhu Au. u te o restu-fthehtuyu e uw {ut =wrte yu whwtttote rrrr {txu (fttuo {tk) yu Luwk the heu u fhwk uEyu. suytu rrte rr fht EAu Au , u ytuyu u e rt yu nMrt-ntte fthehe the heu fx fhte ttu u

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  31/800

  ut 31

  Lu (y tt s Y) yrytutu Wtu fhtu uEyu. (2)

  d tto : nu :-{w Yte tto rtt thu r fheu fx fhth U:-

  hMh {ue ytt ]tf rtytuu r fhtht-kt fhtht, v

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  32/800

  32

  ut32

  fht tu, :-wr{t-{ute rttute t tu yt- r-t yttoT ututytot ttt, :-tto rtt ttt tt :-sut rtt ywctte w WLfhth }f rttu Au. u ou f]tte -t ttytu. (5)

  ttto : o {wtuyu st {q = rr{t fth Ehe k Mfthw wr yu rttte tttT tr fhe uEyu. u rt ftuE {w tht yu t fhe fttu t

  U U r tto: :-su ut, utr ww tuztttu, nht rr{t M rfhttu,

  :-e [tth -tirf twAu, u -t yttoT {w Yte WL tenth{tk :-y{tht {txu r-utut Mtuttuu-otte-the heut fhtuAu, -u s :-y{tht {txu :-yL yu tus ytr nthu {c-th fhuAu.(6)

  ttto : o {wtuyu yu wk u Eyu fu yu tw yttoT heh{tk su t o [utytuwk fth eu twk, ewk, t[ fhwk, n fhwk, twk uhu rtytu te f{o fhtt yu heh{tk h u hu twytut rttuu rrL Mttu ntU[tzu Au . ute heh u hu e wr yu ttu nuw= fth Au. (6)

  tto: }:-su tutt wtute ktht Stue htt fhth, ttte rhqo, rteft{t fhth, Wu{tker htth, rttte ] ttt, wwtu{tk u fhth,{M rtytuw k fhtth, h{uhe tr yu nth{tkwhwttteo, uc rtr wtueRAt htth-t[t fhth, rtt, ot Wftht RAwf, rtt{tk Mw ttu w, w wtut tf, wwtutktt, titt, tt ] {:- Wute {wtuuw th fhtth :-ouro fhth, E:-orttu ! {u :-tt Eht }-tu{ ytr tttuou n fht yurtttu ftfht {txu rtY ye Mwu

  x-otte t fhttu. (7)

  ttto : Eh rttu u yttt fhu Au fu -{u yuf Mtt{tk rt{tk ytt ytsw-tswt u tLhtu{tk { fheu, ytte {wtuu rt ttu. sute {M {rtt yu uc f{o-yt[hte w eu t we hnu. (7)

  U Utto : nu :-{wtuuheh yurt ytr t fhtth, :-ot rtu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  33/800

  ut 33

  ftr fht {txu et fhth, E :-o rttu! {usu{ S-ru ftfht {txu d -q ot rfhtu ytt-{ fhuAu, u{ {u {wtue {e }-f{o, Wtt yu tt Y nthu ftr fht {txu yurttuyL:fh fht{txu x-r yttu, otte t ttytu. (8)

  ttto : Ehu yt {k t tht yu yttt yte Au fu-nu o rttu ! {u fe rtr w wtu tu ft fht{tk rk yu yt fhtu rn. su{ r{tk (qo ) o Mtq -{q{t tttuou ftr fhu Au u{ {u o rt-rttuu t ftr fhtu. (8)

  |d U U UH9Htto: nu }:-ot rt-[utytu{tk tt= wr htth,d{:-Z ttterhqo-yt rttw,:-tunhrn, q:-kthuw t fhtth, E-o :u thk rttu ! {u }{}-tt yu rtte r fht tu tu -erq ofttT u fhtu. (9)

  ttto : Eh yttt ytu Au fu-nu rttu {u yLt rt yu tu nte hrn tt rtt rtte rtt eu o {wtuu t rtte w ytt

  US tto: |:-su o rtytue trurr{t yLtre ttu -o rtytuur fhthe rtytute w, yu rt trt nuwq nthtuw {:-w f{oe

  ttu t t fhtthe U-rt-rtfthf nthtuu tthe S-kr ttytr wtute w {M rtytuut fhtthe te Au,-u, :-y{tht }-rrte{rn{t yu f{o Y tu c-ft fhthe u, RAt-rre ftrft u. (10)

  ttto : Eh Wu ytu Au fu -o {wtuyu tute teu rt yu ttte w, rt fw yu otu Wfth fhthe te uEyu. (10)

  tto : }-suy]-y [tut fhth yu f{owkt u fhth,

  }}-yk uc wr yurtt rttue -{sthe yttoT fttuour fhthe ~-w wtuun fhte uht fhthe S-te Au, u s o{wtut wwtutu ft fhth t ytr f{o th fhthe ntu Au. (11)

  ttto : su rr Yte yt = rt Au ue Ye t w, q o rtte w,Afx uhu tu ttu te hrn yu ttto te Au, u {wtuu tt {txu tu Au. yrttu -

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  34/800

  34

  ut34

  ytu Au. (11)

  U US tto : su S-te U-Wt{ f{tuo ytt uc tt = wrte }:-{nt fu

  yt : Ye {wu -uc heu ftr fhthe Au, us teytu-{wtue E: {:-o thte wrytuu -rr Yte ftr fhthe Au. (12)

  ttto : su{ tw tht hk w yu q o tht ftr {w tutt shk tu yu htu hrn yu htu te w ntu tt fthu u c nth yu htre trt fthu {nt{tt{tk ytu Au , u{ s ytft{tk hnu yu u tu {tk hnu yu {nt {wt ftt nuw su u te yu rttutu Wu Au . u {wtu u ttto Y{tk {ut = wr yu rtt t fhth Au. (12)

  kr : t{ u q tue rttu ft fheuyt ]e q{tk rtnuw Etuytoyu uu rr fhtht rttuw k t, rt tt nuwq hMe te o rttre rr{ttetuft fhtte {swkuEyufu re q t ytoe ttu]e qtytoe kr Au. (3)

  q -4 M tto : -su{ qtuRAwf ftuE {w x-q tunt {txu {}-tunt{tkw

  ttuu tuneu tute ft{t-RAt q o fhu Au, u{ y{u ll-rr rtte w y{theSf {wtue -rte tr {txu MUy}-EL=h{uh yuEL= q o tuttftte o tttuou wY tu Au. ue }-Mwr fheyu Aeyu. (1)

  ttto : su { {w twk q t fheu tutwk tu s r fhu Au , u{ t{f rts Ehe Wttte uc rt ytr wtuu t fheu tu ttk fttuou qo fhu Au. (1)

  U U S tto : }:-sute u otttu otu htf qo -hw k t fhtu Au, x:-ut RrLu

  nth t fhth :-q o }S-WL tu yt fto Y s{tk tuttkrfhtutht -yiow tttu ouftr fht {txu x-L{w ytu Au-fx tt Au, yuxt{txu -s :-y{tht {txu tt :-whwtttote uc tto t fhtht S-{wtu {txu }:-ytktf u Au. (2)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  35/800

  ut 35

  ttto : su e heu qo t ft{tk o S tu -tu twk fto fht{tk rutYte ]t tt Au, ue heu wqof fto fhe ft te. (2)

  l tto : nu h{ yiow EL= h{uh ! y{u -yte}}-{e yttoT

  ytueu, yte tu yuyte yttt{tk Mt hnutht, }}-utrt, htufthyu {to[h{tk uc {r-wr{t yt rttut {t{te l}-eyu. yt :-y{u x-t ttytu yttoT y{tht yt{t{tk ftr ttytu.

  -Lh f]t fheuyLto{e Y{tk y{tht yt{tytu{tk Mt tEu Wuu }w:-fe htuftu rn, hkw t ue uht fht hntu. (3)ttto : thu {wtu t{f u c rttu t ({t{te) rtt yu rt t fhu Au ,

  thu ]rtete Eu h{u h wet o tttuo u eu tt w t fheu Vhe u ytu fe yLto{e Eht Wuu Atuzeu t-tk xft te. (3)

  U U S U |tto : nu rt t fhte RAt htth {w! wk :-surt -tht {txutt

  |:-r{t Mttt tuftu{txu yttoT r{ttu{txu -otte }-h{ uc rtt t fhuAu, u x}-{ute= uc wr{tS}-ntr y{ote hrn } -rtt fthu h{ yiow p}-yt-ttto fnuth rte tusEu -tute kft qA. yuut tttoWthtuun fheuyLtuu wkutu Wu fh, kuntuuuEuWthtuu n fh. hkwsuyrt-{qo, Rttow, fxe yu Mtteo ntu, utte + -]tf hnu yttoT qh hnu. (4)

  ttto : o {wtu u yu tu Au fu-t{ htufthe, k rz, Rh rte, utut ttt whwtu eu , thAe u e ttu &tu th tht o kftytuwk rth fhwk uEyu . hk wsu rtne Au, ue ttu k, &tuth yu rt fe fhtu uEyu

  U UR|tto: su -h{iow h{uhe :-rh[to = Wtt{tk {uth fhtht{wtu o rtytu, {oyu wttto{tk h hnuAu, uytu -s :-y{u o rtytutu -Wu fhu.

  tt su -yL tMf, :-f, yrt yu qo {wtu Au, uytu -yt ute + -qh [tt , -yu r Yte e utute q h [tt, yttoT yt{f tuftu ftuE u{tk hnu. (5)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  36/800

  36

  ut36

  ttto : o {wtuyu yt rttut kte yu {qtuot kwhwttto fhtu uEyu fu , su te o t rte ]r, yrte ntr, {tetutu fth, wttz, Ehe Wtt, teytuwk rth yu t{ftue r ]r

  U U S tto: nu S}-rthrn yuwtuu kz ytth seh! y{uyt S-h{uht

  t fhut }-r w yu yttt t Y nth{tk -s r ]t S}-hneyu.

  su Uc:-o {wtu-ostut u er qof o rtytutu G:-Wu fhu,sute Wuu t fhu :-y{u:-tw - |x-uc rt-yiow {tuyu fnu. (6)

  ttto : thu o {wtu rhtu Atuzeu o tu Wfth fht{tk fhu Au, thu tw r{t-yrhtue e Au; {txu o {wtuu Ehe f]t yu rtt Au. (6)

  U tto : nu -h{uh ! yte f]tte y{u--tntu{tkow yu e u

  ytr wtue tr {txu }-u ytr wtt y, tw ytr tto } -[eoht uhue {rn{te tut }}-{wtuu yk ytk ytth -r= Mt{etth, }y}-rttu Wu fhtht r{t tuftu sute L tt Au, urtt ytru tt (})s yu ]rteu |-otte t fhtu. (7)

  ttto : Eh wttteo {w h f]t fhu Au. ytw h rn, fth fu tk we {w Mk q o wttto fhtu te, tk we Ehe f]tte t tttuo e htt fht{tk {to e ftu te. ute {wu wttteo eu Eh-f]te ft{t fEyu. (7)

  S tto : nu RU-yk f{tuow q heh wttut{! su{{:-{q {t Z yt qotufS-yt t-yt {M st ytt st hwk y-t fheu ~}-{u-

  ttytutk yk Y srLwytuuhteu oytitr ytr tttuouw fheu :-htt fhuAu, u{ s tutt ftte ouftr fhu Au, u{s w k o htutu, w yutwstutu t fhth euS-yt se htt fhth|:-.

  yus heusu -wtue ttu wtu{tko{t t{f }-q heh wte ytt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  37/800

  ut 37

  qotufe :-the heu htt fh. (8)ttto : su{ su {w wtu e ttu {o q o f w fhu Au, u tu s rs tt Au yLtu

  rn, u{ h{uh t{f tut {wtutu ntf u Au; yLtu

  tto: nu RU-yk Mwytu{tktt= wr htth -h{iot seh !

  y{u {}-q ort yuht r fhtht tttuot -w tu ytt the heuu fht {txu -wtr nthtu{tk }-rs t fhtth }-q tuo ww y-yt RL= h{uhu s }:-r r t yu stttu fheyuAeyu. (9)

  ttto : su {w wtu u w tht ro fheu , rsuLe rt eu, sehe ytttwk t fhu Au; u s {w yu rsu t fhu Au. (9)

  U 3 > U tto : nurt {wtu! :-suh{uh ft{, }-ote {nt, :-the

  heuo ft{tytuu rhqo fhth, :-{o yu rtut fhu {wu -r{t

  tu w t fhth, :-rt, wo ytr t:-htf, tf= kth{tk Wtttu ou Stuu ntU[tzth yu tt Au. {utuftu S}-u -h{ yiot ELes x-Mwr fhtu. (10)

  ttto : ftuE {wu {tt h{u he Mwr fhtte k w hnuwk uEyu, hkw ue yttt{tk hnutte (t fhtte kw hnuwk uEyu.) u y{u ot uE{teu) y{ote qh hneu u Ehe ntt EAwf {wu t uEyu. (10)

  kr : ]e q{tk fnu rt tht h{uh, tt, yt{t, heh yuZte trtewtute rs fhtte yuwtttote [eo ht t{f rttuyut fhwkuEyuuhuyto fheu yt [tutt qt ytoe kr {se uEyu. (4)

  q -5 tto : nu S}:-ke ww ytt kt fht tu :-hMh r{t

  eu hnutht rttu ! {u o {eu hMh erq of {w yurrtur fht{tk

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  38/800

  38

  ut38

  -otte Mth ttytu. yttoT ue rhkh the heuqof tt fht {txu }-h{uh yu twt (RL te h{uh yurrt tt teytut St nuwteMow tt tww k }u0 1/14/10 {tte n tt Au.) |x-{w Y yuWt{ heu rte rr {txuwtutuWu fhtu yu uutktu, sute uuc heu rfhu rt ote ftr tt. -yu ute {u ostu o wtuu -t fhtu. (1)

  ttto : tk we {wtu nX, A-fx yu yr{ttu t fheu , erqof hMh Wfth {txu (, { yu te) r{t {t fht te, tk we uytut w yu rtr uc wtue fe WLr tE fe te. (1)

  M M [h{uh ]

  tto : nu :-hMh r{t tte hnutht rttu ! {u }-h fht tuyttoT yk Wt{ tttuo{tk Mefth fht tu, L}}-nw w Mttt Stuu tf{tuot V yteutr t fhtth, }-]r-h[t{tk{to, L}-ytftte ]rtewet yk tttuot }-{M yiowkt fhth h{uht| x-wtutWu fhtu yutktu ()yusu -yrt-rtte t }-u fht tu otttu o{tk -[u ttoAu, u ot Wfth {txutttu utu|x-uc heurte ]r {txu wt fhtu yu ut wtuu tktu.

  [tirf tw ]nu :-hMh r{ttte hnutht rttu {u }-h fht tu yttoT

  yk Wt{ tttuo{tk Mefth fht tu L}}-tf{ot V-tut nuw, }-h{uhe{{tk Mt rtt tf, L}-ytftte ]rte wet yuf tttu o{tk }-yt{ttotu nuwq twt| + x-{w Yte tt uc heu rte rru{txu wtutuWu fhtu yu tktu. -yu su -yrt-rtte w }-u rtte t tt tu -su {u tto Au; uu ot Wfthu {txutttu| + + x-{wYte

  yu Wt{ heu rt-rr {txu ut wtutuWu fhtu yu tktu. (2)ttto : qo {k t{tkte yt {kt{tk : | yu t tuu yto {txu u t u Eyu . tttu Mtte Stuu u -u f{tuot Vtt ntutte Ehwk tt yu f{otu tu fhtthu fthu yu rt tt o [u t-rtytutu tf ntutte tirf yttoT kttwwk yu{ u ytowk n tt Au. (2)

  U U

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  39/800

  ut 39

  [h{uh ]tto : :-u RL= h{uh- -s :-y{tht x-o w-ttue trt tf

  tu{tk ntf + |-otte tt, tt :-uh{uh s -h{ Wt{ e tr{txu, :-yu u h{uh }-yuf t rtte w wr{tk ft fhth tt.

  yt heu :-uh{uh s |:-Wt{ yLtue ttu :-y{u + x} ytttt fhu.

  [tirf-tw ]

  :-u EL= tw -s :-y{tht x-ntf yu nth-rtt Wtu {txu + |-otte o{t; tt :-u tws -h{ Wt{ e tr {txu yu :-u tw }-yuf t-rtte w wr{tk ft fhth ntu Au.

  yus heu :-u tw s |:-r{t ytr ttute y{ux}-ot E Au. (3)

  ttto : Eh wttteo {wu nt fhth ntu Au ; ytwu rn. tw wttto te fto rr{tk Wtue u Au, ftu Eu wttto rt yu wrtu t t ttu te; yu u Lu rt fe Wt{ w t twk te. yuxt {txu o {wtu yu whwttteo yu

  yttt wk uEyu. (3) S S U [h{uh ]

  tto: nu{wtu! {u S-suh{uht -nhe yuht{ S-yts{tk Au, S-su h{t{te ntte ~:-tw }y-wtu{tk -the heu fhe ft te. S}-u wtute w u -h{uhur x-wtue Mwr yute tu.

  [q otuf ]nu{wtu! {u S-su q otuft -nhe ft yuytfto t{f w S-

  yt s{tk Au; S-suqotufe ntte ~:-tw }S -wtu{tk the heu fhe ft te; S}-W wtute w u -q oe r x-wtute Mwr yu fhtu. (4)

  ttto : tk we {wtu h{uhu tu tt Ru {tth yu uu r tt t t te, tk we u{tk w twytuu ro fhte yte

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  40/800

  40

  ut40

  | tto : RL yttoT h{uh, twyu q ote -{w Yte WL fhu tt othtf Su {txu, -tt yu tu {txu, }-yu o :-wr fhth yu otte tth :-rt, }:-Wt{ nthtut Wrt-Mtt o tttuou -WL fhuAu, rt fhu Au, ute uu o S -t fhu Au. (5)

  ttto : Eh tht o Stu h f]t fheu f{towth V ytt {txu se h[t fht{tk ytu Au yu u u rt fht{tk ytu Au, yu s heu rt fhth qo yu tw Au. ut fthu s o sz tto yu S rt Au, hLwsu {w rt w-f{tuo u n fht{tk wttteo eu u tu ttT Wtu Mk n fheu yLtun fhtu Au; uytus rt eu we tt Au. (5)

  S l h DK tto: nu -rtr h{ yiote w, RU-uc f{o yuwrte w rtT

  {w ! y}-wk l:- e S-WL tu yt st tto{q nt hwk -tytt n fht {txu cK-yr uc f{tuowk ywct fht {txu h:-rtr wwtut ttu n fht yu otu Wfth fht{tk uc:-. (6)

  ttto : Eh Su Wu ytu Au fu-nu {w ! wk tk we rt{tk ] eu the heu wttto yu htu fth rn fhu , tk we wk {tt-{wwk yu tuo t{ wu t fhe fe rn, ute wk t{f eu wttteo . (6)

  tto: nu t{f! x:-kt tu f{o fhth yttoT te tht Mwrutu,

  -rt {w !:-utr wtute w, o rtytu{tk t }:-otto y-u + -t tt tt yu ftht wtute -w tttt -ytu{txu {tht ywnte yu o tto }-wfthf -tt. (7)

  ttto : Rh yut Su yteto ytu Au fu-thu su {w rtT htufthe er wttto fhu Au , thu o tttuo te Wfth n fheu o teytuu we fhu Au , u o wtuu t fhu Au, yL rn. (7)

  S tto : nu RU-yk f{tuoyk ttw Eh! su{ S}:-utu Mwr {q n-

  Mtut v-ke Mtut ytu{-yk r fhu Au, u{ :-y{the x:-rt yu tt wte y}-ytu {-ott ftr fhu. (8)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  41/800

  ut 41

  ttto : su {-su kth{tk ]rte yu qo ytr h[u tto Au , u o, ot h[rt h{u hwk tt fhteu, uu ftr fhu Au; u{ u Wfthtu u tt h{t{tt wtuu BfTheu eu rtstu yut s f{o{tk ]t tt. (8)

  |dtto ::-t hrn ttt :o yiw ow h{uh Au, uf]t fheu

  y{tht {txu S}-sut nth{tk E-o S-wt Au, }}-yu d}-n = yk wtut tt }-tttu ot rttu -BfT u fhtu, sute y{uuc{ wtuu t fheyu. (9)

  ttto : y{u -su e ttte kth{tk tto t eu yu tutt nth{tk hnu Au,u ytr wtu {txu , o t w {txu, wttto fheyu, u h{uh u nth{tk y{the ntt fhu yue ttot fheyu Aeyu. (9)

  tto: nu x :-u yu rttte kMf] teytu tht u fht tu o{tT !

  -ohtf h{uh! :-{to yt :-y{tht }-hehtu ytt rM] tttuowk {}-n }, -fe fhtutt ytt Wute }:-{h{to = {w yuoteytu :-y{thtte }|L-fe tun fhu. (10)

  ttto : ftu E {w yLtte ftuE tee nt fhte RAt fhu , hk wo e ttu r{ttte o fhu . su{ Eh ftu Ete tu n fhtu te, u { s o {wtu yu yt[h fhwk uEyu. (10)

  kr : yt k[{ q{tk{wtuyurt tht fue heuwtttoyu otu Wfth fhtuuEyu, yurttu Wu fht{tk ytu ntutte [tutt q ttuue kr Au, u{ wkuEyu. (5)

  q -6 | L U U S

  [h{uh ]tto : su{wtu L}-o {{oMtttu{tk r{t, nthrn h{uh yu ttwu

  tt }-{nt h{uhu -ot S:-r{t o Mtth tttu o ytt {wtuutt }-o st t yu ot t h{t{tututt yt{t{tk T-Wtttu tht w fhu Au, uytu :-Mkftr yu ot ftf eu -ft MY

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  42/800

  42

  ut42

  {tk -ftr tt Au, u{tk r[ fhtth u Au.[q o-tw ]

  su {wL} tt u{tk Yt ftf yu t ww q ou }-rrterr {txuq o, y ytt tu :-otte S:-Mtth tttu o ytt {wtuu }-ot t fhth tt u{tk r{t qoytt twu -w fhuAu, uytu Mkftr yu ftf eu -q o uhut ft{tk ftr tt Au, u{tkr[ fhtthu Au. (1)

  ttto : Eh Wu fhu Au fu-su {w r rt tt{tk h hnu Au -wttteo ntu Au, uu s o wtu t tt Au . u te rt tu ftu ]rte ytr tttu ote Mk Wtu n fheu tt yLtuu n fhteu o teytuu we fhu. (1)

  S U U tto : nu rttu! ytS-yuq o Y ye U}-ft{t fht tu -

  otu ftf yurtu nuw{c-Z, -rr ft yu st [{tk {tetktuY kttute w -htu-{wtuu utLh{tk E sth -ytfto tt u yttw t yuf]t Ye utuzt sutte owknh fht{tkytu Au, yuuc wtuu ]rte,s yu ytft{tk r fhth

  -ht-ttu{tk

  -w fhtu-uztu. (2)

  ttto : Eh Wu fhu Au fu-tk we {w ]rte, s yu y ytr tttuot w-tt tt Wfth nte ]rte, s yu ytft{tk { fht {txu t = tn tt te, tk we uu Z ht yu ytr Wt{ wtf t

  tto: }:-nu {h{to {wtu! su sehU-yttYe ykftht rtu

  {txu U}-Wt{ ttu,-rot, trh tt fwYt ytr tuttut rtu {txu :-woytr yu uc Yu U-WL fhu Au, u h{uhu tt {M rtytuu

  }j:-BfT heu Eh ytr tto rtytue ft{t fhtht rttute {u ttT tu. (3):-nu rsttw {wtu! {u uh{uht {t{te:-rtuy~

  t fhtu. (3)ttto : o {wtuyu htt [tu tt nh{tk yttu t fheu , QXeu, ytt yu

  rhtt rt {txu e eu , h{uhwk tt t fhwk u Eyu yu o tttu ote

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  43/800

  ut 43

  Wfth n fhtu uEyu. (3)

  S U U tto : su{ }L:-tw }-s tt }-tf{o tu uu {:-th fhth

  eu :-Vhe-Vhe S{}, -uf s{tk su x|y}-ut {qnYe ou -ofthte t tEufktu Au, u{ -Vhe tto fheu suhtuAu; yus heuthkthstuu [zteu htu Au.

  ttto : su s qo yu y tht w-nfw fu q {u t tEu f Y e Au , uwk th fheu yttoT teu fu ttytutu ytfth t fheu tw s htu Au, ute owk t yu w WL tt Au. (4)

  U L qtto: -su{ {w tute Sft ttouQXteuth fhu Au, u{ -s :

  qo f- q of d:-tuttkrfhtu tht kthe tttu ou :-t tt Au,yu -tT qouw k u fheu Ly|:-otte ks fhth q|:-tnf tuentte uu tt tto-{qnu x-yLrht yttoT tu{tk Mttr fhu Au. (5)

  ttto : su { t tu tt Z ute Z ]t uhuu tuze tu Au, u { qo uu tu tt rfhtute r yu ht ftu Au yu uu Wh-e[u E Au . yu heu Ehe Mttte-r{te o tttuo Wrt yu rtu

  m tto : su{ :-o rttw x:-rt {wtu m}-wfthf ttortte

  w }}-{nt }}-wru }-o ttut yuftu-M fhuAu,u{ s tutt u ytr wtute w eute yutu kke [utytu yu rrtu-Wt{ heu r fhu Au. (6)

  ttto : {wtuyu twt Wt{ wtuwk tt, o tu Wfth, rte ]r yu wre tr {txu t fhtu uEyu. su te o nth r tt Au. (Mt{eSyu {kte {ut{qhe tte {ett fhe Au.) (6)

  tto: yu tw |- q h fhth rfh {qn ytt tw tt -h{uh

  ytt q oe ttus x}:-the heuk tu tt twe ttuq o g-k tu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  44/800

  44

  ut44

  rtu[h tt Au, -sute uLu }-tttuo{tkr t Au, ute ou }-ytk t fhth Au. (7)

  ttto : Ehu o t tf tEu tute ttte qo , tw ytr {M tttuo WLfheu th fhu Au . ut {{tk q o yu twwk th, ytfto yu ftt tute o tttu o wtur tt Au. {wtu yu ue rt yu Wfth n fht{tk tu fhtu u Eyu . (7)

  lURl S tto : su yu }:-w yu t fhttu nuw t Au, u S-qoel:-

  rtuot|l|:-otte ft{t yu U}:-tre RAt fht tu x:-rfhtuytttue ttu {euotttuou S-su{ Z tt Au, u{-uc w fhth uAu. (8)

  ttto : su yu w yu htt t fhth w tu tu y{tk ntu { fhtte r tth t Au, u tw yu q o-rfhtu e wr tht htututu t fheu o teytuu wuu t tu Au. (8)

  U U tto : su tetuonth r tt Au; u }-ot {e tt o tttu ouWh-e[untU[tzth twAu, :-su ]rtete sftuu n fheu x-Wh E

  sEu :-qot ftte -ytt -r[of {u{kzte su e[u tuAu; S}-yu nth yu ykh hnuth {tk o tttuo Mtru t fhu

  ttto : yu t tw {-yt{ Mtttu ntu tte o tttuo wk {-yt{,th, tu[th yu tu nuw Au. (9)

  *tto : }-y{u :-yt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  45/800

  ut 45

  kr : qoyu-twte su{ wtttoe rr fhe uEyu. uLu s{tkfueheuu o Au yuutte fue heu Wfthe rr tt Au, yu tk[{t q t ytoe ttuytAt qe kr e uEyu. (6)

  q -7 Utto : su x:-t fhth,

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  46/800

  46

  ut46

  ntU[tzu Au, yu s htwk fth Au. (3)

  d U Utto : :-nuh{ yio t fhth seh! x:-oheuyL ht{t

  yt- d{-n =yk Wt{ ytth yu -{ntwtu{tk x|:-ykWf] |:-htt, tr, rtt, w, uY ttute yttoT uc{ tttuoe trte :-ytk{tk u fhttte-htt fhtu yu rhkh ru t fhttu. (4)

  ttto : h{uh t{f tutytu h f]t fhu Au ; yLtu h rn. su {w rsu rL,

  rt, tt hrn, therhf yu yt{f t fthu uc yu ythrn eu {oq of {ntwtuu Seu hte r htt fhu Au. uytu s {nttte eu e tt Au.(4)

  tto: }-y{u }{-{nt {txu kt{{tk }-ot, o{t h{uhwk

  ytbt yuM{h fheyu Aeyu. | -tt w{tk yus ytbtte } -rfh ytt sw ~-{u{kz-ttu{tk }-w hnuth }-q o ytt twwk }ytnTtfheyu Aeyu. yttoT ft yu o{tk{t{tr wtue {t Lt, rt ft yu

  qtu tht o ht{tk r{t rr fht uhu wtuu t th fht hneyu. (5)ttto : tk-tk twk ytt {tuxwk w tt Au, tk-tk o t r{t h{u hu htf {teu wtue ttu {o q o f Wtnte w fhtte q o tt twt fthu ue rr tt Au .

  su{ Eh u Lu u rr{t teu htte kthwk {nt w r fhe ft Au ,u{ {wtuyu (qo yu tw)tk rr{tte fto rr fhe uEyu. (5

  L [Eh ttot]

  tto : nu -wtue ttofhth, ~- tt ytth h{uh ! :-ytS}|}-yte yttt yu whwttto{tk hnuth y{utuftuu{txu cU:-Mth tEu :-y{tht ytt{e ytk yttoT y{uytk ytth t {tutw k th yu L}-tt ttue ttu-WTtx fhtu.

  [qowktus]yt tht hr[ ~-t yttoT ]r t{f tu otte ytth, -s

  htthcU-M{h fhu q o, yttoT tute ftt{tk Mth hnut q o,S}|}-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  47/800

  ut 47

  wttto{tkhnut y{u tuftuu {txu, }}-yLrht{tk hnu L}-{uu{-qr{ h tzuAu. yt {kttu eu yto Au. (6)

  ttto : su {w Ztte rt yu Ehe ytttwk t fhu Au , yLto {e Eh ut yrt-ykfthtu yk t fhe u Au. sute u {w wttto yu {otr[r ttu te. (6)

  UU R S tto : -su :-yk ht{t S-o w: rtf,S-yu h{uh

  -uf tto ytt{tk -rtLte rr fhu S}:-Mwrytut {qnteS-yu h{uhe c}-wtur Mwrtu th nwk (S) , {-t{e ftu te. (7)ttto : Ehu yt k th{tk Stut wu {txu yu tttu o{tk tute t su xt tLtu,

  sue h[t yu sut w Wfthu {txu htu Au , u ou t{tk nwk =S {to e ftu te.} }S}-

  ftuE Eht wtue {tr = yL e{tu e ft te. fth fu-ut yu (wtu) yk Au . hLw {wtuyu yu tttu ote suxtu Wfth n fhe ft, uxtu q o f n fhtu uEyu. (7)

  cU [Eh ]

  tto : x:-{owku fhth wtu t tth -w wtue tto fhth -tt {qn-{tk ]t-tkZ {t,cU:t yurte ttot fhu, :-yiot, ]rt fto -Eh-- tht Uc:-{to{t {wtuu t tt Au.

  [qo ] x:-y-y tttuou t tth, -w wtue tto fhth -tt

  {qn{tk ]t {tcU:-n fhu tute ftt{tk hnuth :-yiotu nuw,ftf -qo-te Uc:-ytfto ytr nthtuu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  48/800

  48

  ut48

  ytr ytX w yttoT rtt tuftu, tt -e[u, {{, Wt{ Wt{h, Wt{{ yutk[ ftht }-]rtetuf Au, ut {{tk -yiott yu ouu fhttu Au, u h{uh U:-yre yu ot ntf Au. (9)

  ttto : su o t yrctt, to Lto {e, tf, o yio tt, ynt-yLe nte RAthrn seh se h[t, th yu ytfto fhth Au , u s o {wtuu Ru Y{tk ut fht tu Au. su ftu E u u Atu zeu yLu Eu {tu Au, u tne t ({nt-tuh) w:tuu t t fhu Au. (9)

  E SU tto : nu {wtu ! y{u E:-o tttuo ytt |:-o teytu-stuu {txu,owtute Wf] }-]rte h ht t fhth h{uhe + }-thkth-otte Mwr fheyuAeyu, us :-{tht yu y{tht o {wtut UH:-yuf, [uMY,q Eu (S)Au. (10)

  ttto : Eh yt {kt{tk o {wtutk ft {txu Wu ytu A!{u fe {u Atuzeu yLu WtM u {ttu . fthfu {thtte swtu eu ftuE te.yu { ntut Atk (u {tk Wu ntu t Atk) su ftuE yu f Eh (ytt u t yth) {tu Au. uu ote {tuxtu {qZ ({nt{qo) {ttu uEyu. (10)

  kr : yt t{t q{tk suEhu twyuqou h[euyLrht{tk uu ftoyuWfth {txuMttr fhu Au, us yuf o{t, otuthrn, o{wtut q Au.ute yt qt ytoe ttu At qt ytoe kr e uEyu. (7

  q -8 UR UU UH1Htto : nu -h{ t fhth Eh! yt f]t fheu y{the -htt, wr

  yuo wtue t {txu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  49/800

  ut 49

  c L tto : nuseh! yt y:-ytt tht httu t y{utuftu -su q tuo

  te }cy-{went-tnww yu-y ytr ute t{ete ~-{u {twtuw k yth fhth rr twytuu L{}-ot htufe feyu yttoT uu ro fheyu,yuwk uc f]t fheu t fhtu. (2)

  ttto : Ehu R u {tth yu utu r-Wtf {wtu yu therhf yu yt{f tht yu k q o t{o te uctuwk t yu wtutu t rn fhtu uEyu, su te u

  {wr ({wt)t nthtuu n fhe ftte t fhe . (2) tto : nu -yL t Eh! y:-ytt trte htt ytr tt u

  t fheu }-y{ut{f yuqheh euy{tht rs {txu }-twytut tut fht {txu ytutr -y {qn -tu, kqf, th, w, t uhuZw ttuu + }-otte n fheyuAeyusute y{u ytt tuyt yuute kqo t{e t fheu S{:-Etto fhth twytuu {-kt{{tk }-Seyu. (3)

  ttto : {wtuyu {o yu Ehtu yt Eu hehe wr, rtte yt{, qo

  w-t{e, hMh yhtu yu Wtn ytr Wt{ wtu u n fheu, t w twytutu hts fhtte we twk uEyu. (3)

  U US U tto : nu -w{tk Wtn t fhth h{uh ! y-ytu yLto{e Ru

  {teuyte f]tte {ow nthtu{tktutt t{ot -ktuste }-tryu uc utrstuS|:-o -y [tt{tk[wh |:-tuot{ tutytuenttte :-ut ytr te w euztht twytuu s}-thkth {tofheyu, fheyu. yt heu twytuu Seu Ltqof [eo ht eu (})y{ur ytuwk t fheyu. (4)ttto : qheht u fthe ntu Au . yuf wr WL tthe therhf yu eS rt yu {ote WL tthe yt{f, yt Lu te kL {wtu yu h{uhe ]r h[tt {u eu tt Lt, {o , tisL yu wttto ytr Twtuu th fheu tt k te htwk t yu w twytuu t rhtu fhtu uEyu. (4)

  Up S

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  50/800

  50

  ut50

  tto: -su{ {q{t kthuftw fht {txu l:-qoft -rMthut tt Au, u{ }-o ftht ykw, ywt{ Mt, yw t{ow yu :-yk uc :-ost ht yttoT htf h{uh Au; u -Lt Y kz ytth -RLt -tute nttte y{urs ytu Au, ue s yt }y} -{rn{t -yu :- Au. (5)

  ttto : t{f, wr yu qheh tut {wtu yu , w twytu h Mk t fhu rstu Lt yL {t h{u hu s yttu uEyu. sute {wtu e rhtr{ttt

  fthu hte WLr t te hnu. (5) S S tto: -sutut :-{ute-wr{t :-{w Auu }-kt{{tktwytuu

  St {txutt-wut fhu, -yu -suytu {:-rtte ft{t fhthrttu Au, uytu US-kttuu -rte rtt{tk-wttto fhu yttoT hhnu. (6)

  ttto : RL MY h{uh o {wtu u yttt ytu Au fu-yt kth{tk o {wtuyu u fttuo fht u Eyu. su rttu Au, uytuyu rt yu therhf t fheu yutht twytut u teu utu t rhMfth fhtu u Eyu. thu -thu twytue ttu zte EAt tt, thu -thu tte qof twytu t te LqtrLq rw-u wk i th fheu ut hts tht ytu e rhkh htt fhe uEyu yu su rtt fht RAt ntu, uytuyu fLtytu yu wttu e rt yu rttt fto{tk e hnuwk uEyutwytue nth ttk Wt{ ht-wht yu rte ]r t hnu. (6)

  tto : :-su U:-o tttuote hu fto= U[th }}:-tu{ =ktht

  tttu ot yk htf q otuf Au, u } -{we {t su tt: UU: -tu[th ytr nthtuut fhtth ttw, tet {qne :-{M]rtewk -u[ ytt u fhu Au. (7)

  ttto : Ehu su{ se Mtr yu tto tu nu wyu tet nthtu nu wt tu Au , u{ ]rte{tk ft, ytftotr, hrttu nu w q otuf h[u Au. u Lu tht o teytut yuf nth r tt Au. (7)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  51/800

  ut 51

  sS UR [Eh ]

  tto : su{ ytkt uhu]t Vte w zteytuteytuuwtf ntu Au,S -u{ s yu h{uhe x}-suwkyuf rttuu fhtht Au. yttoT yuf Mtutytuw, -r [tuft fhthe, ttto ttw -{ntrtw, }-oqt-yttoT oufth fht tu, [thu utue te Au, u -y{tk t ytth{wu o rtytutu ft-t fhthe Au.

  [qo ] v -su{ yt qotufe x}-uc {wtuu u fht tu, -ertWtf tttuotuft fhthe, -{nt, }-]rte-{nt w wte e Au; u{ute -hte tr {txu, ht f{tuo{tk t ytthtytuu w t fhuAu. (8)

  ttto : su{ rr Vq yu Vtt ytk t u hu ]ttu yu f ftht Vtu ytth Au , u { Ehu rr rtytu t ytk yttht utu ftr fhu Au yu yuf w ytth ]rte ytr fx fhu Au , u tu (= ututu ) [th-th yu (]rte h) ht rttu tht s fhe ft Au. (8)

  tto : nu -otte htf seh! yte f]tte su{ -yte |:-rrWt{ yiow :-htt rtt, w tr ytrt tto{u t -Au, u{ }-{tht {t -Wfth Y {o{tkyt{t fhth -q stuu -r -s l--e t tt. (9)

  ttto : Ehe yttt Au fu-su tuftu wttteo eu t{f yu hfthe ntu Au,uytu s yioe qo htt fheu ot L{tu tt u Au. (9)

  sS S U Stto :S-suyu[th utue U}-ft{t fht tu S-ke f{o S}:-Mtuttu= t{t rut Mwr {qn, v}-Eht wtuwk feo fhth }fT {qn

  -yu swuo tt ytou Au, u }-tu{= otttuoe htt fhth -yioth{t{te () -s Mwr fhu Au. (10)

  ttto : su{ k th{tk ftuEt tu t tttuo u Eu ut tthe k t tt Au ,u{ o t yu yt kth{tk hnu t q o ytr o Wt{ tttuo te tt u e h[tte (h[tt ote) utu{tk Ehu s Lt Au . u Ehe {t ytt u te ftuE yrf

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  52/800

  52

  ut52

  (yL)e Mwr fht{tk yte te. (10) kr : yuheuEht Wtftu, rtt yuuuytr eurtt yt{-wu

  rtte heh wu t fheu, u Ehe t kt fhu, yurtt rtte ytX{tqt W ytoe {t qt qtuo yto ttu kr e uE

  q -9 U S E

  [Eh ]tto: nu -otf Rh! yt }-tuof] tt rht{{tk {nt{ Atu|c:-ot yu {M tt t fhth Atu E|:-o }|:-tttu ot yturnr{t tEu-te{:-yL yttoT ]rte ytru + -t fhttu Atuyu }y-teytuu ytkr fhtu Atu.

  [qo ]su{ yu :-qotuf- yu }-rh{tte {nt{ Au-]rte ytrte {nt

  Au.|c:-otte {qo tutu ftf-ft{t Au. E|:-o }|:-tttuotytue ttu

  {:-yL yttoT ]rte ytrt ftte

  -t tt Auyu

  }y

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  53/800

  ut 53

  tto : nu E -o ktht t, -uc ttw -h{uh ! yt }|:-su rtt yuytkfthf wtute, S}|:-utu MwrY yuytt w-ft fhthMtutte Mwr fhu -yut -yiotf tttu o{tk y{u-(rttuu) -wfheu }yS-otte ytkr fhtu. (3)

  ttto : su u ktht ftf qou WL fhu Au, u (Eh)e Mwr{tk su t{w rctqof h hnu Au, uytu wttteo eu o heu ot t h{uhuo yiot Wt yu ht{tk {eu-h hneu wfthe u A

  R tto : nu -ott Mwr fht tu h{uh ! u -yte x:-uY te Au,

  u |}-o uc oe RAt q ofhth }-htf-tf y}-utut t yt h{uhu + -Wt{ heu tuAu. yt suute-rtytuw k:-u fhtuAtu, uttht nwk -W ww ytux}-rr fthte o fhwk Awk. (4)

  ttto : su Ehu tu tt tht ftr ute su { tutt Mt, w yu f{o u ftr fhu Au, u y{tht {txu yu s Y{tk t tu Au fth fu -Eht Mte ttu yk w yu f{o Au; u u y{u yt {w tutt t{ote tu y{to Aeyu.su{ {w Mk tutt Mt, w, f{tuo u (y) u Au, u { yL u u ttTe ft te. ute o rttuyu u te tht s Eh ytr tttu ou u {qof wtttote t tu Au yu u t tht Wfth n fhu tt u Ehu s Ru yu tfto {tt uEyu. (4)

  U tto : nu -ft{ o wtut ttu t fhth h{uh ! -yte ]r{tk

  su-su }-yr uc yttoT h fht tu | -uc tttuote q o, |-{nt t-fthf, ~}-[eohtte r tth-e te rt {r-wo, ntte, tuzt uhut tuteyT w {:-wtf -Au, -u ytk WL fhth u u y{the h + -urh fheu, y{u t fhttu. (5)

  ttto : {wtu yu Eht ywn yu tutt wttto te o u yt{t yu heht w {txu rt tt yi o e tr, htt, WLr, L{to yu t ytrwk t Wt{ heu u fhwk uEyu, su te rht yu ytte WL ttht w:tutu t tEu rtufht tu tttuoe ]r te hnu. (5)

  S U US

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  54/800

  54

  ut54

  tto: nu l}-yk rt w -yLto{e Eh ! |S:-suytAtuzeu fto ythk fhth S:-fe rnS}-y{u wttteo rt, {o yuhtufthte r fhth {wtuu ~-uc wttto{tk -uc e tr {txu + -Wt{ heu w-urh fhtu. (6)

  ttto : yt kth{tk o {wtu yu Ehe yttt{tk hneu whwttteo yu Mrt, ht, e tr {txu t fhtu uEyu . yut tu ftu rt yu {e t fhe fte te. fth fu Ehu wttteo {wtu {txu {M tto e tr {txu r{to fhu Au. (6)

  S tto: nu -yk rt w ot thf seh! ytS}-y{tht {txu- x}-su M te yuMtutytutt, -yuf tuf yLtt,-yuf rt{tkrM] -yuf ww yu tutute {nt E:-tu to ytt yrf ytwt {txu}-rr ]r fthf-te tth,:-su{tk yuf fthe rtytuyu woytrtkt{tk ytu Au, u u + {-Wt{ heu-r {txu yttu. (7)

  ttto : {wtu yu [o th fheu , rttu e k xt teu, tu s-ytAt ytr Wt{ r{tute rt yu [eo hte {eu t fht {txu , {ytw we tut {txu , Whtu {txu hMh {u fhu , sute yi rnf-yt kth yu h{ttf-htufwk Z yu rM] uc w t ]r t{wk hnu. hk w yt w {tt Ehe tto t fhtte s {e fwk te hkw ue tr {txu rr wtttoe yu tt hnu Au. (7)

  S l d tto : nu -{nt te w Rh! ytS}-y{tht {txu d}}-yk

  wtuwk{q -r ]rfthf l}}-ft{ tt:-qtu o yu (:)u :-yuf ht ytr ttu rn utytu{-BfT Y{tk t fhtu. (8)

  ttto : nu seh ! yte f]t yu yk wtttote su tht yu f wtuu r fhthe utytu t fhe ft Au, uu yt y{tht{tk r Mttr

  U |tto : x

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  55/800

  ut 55

  -tr yu htt (ytt rt-Wtu) {txu }-ttot fheyu Aeyu. (9)ttto : {wtuu Wr[ Au fu-uytu st Mt{e, ut ftf, o

  = h{uhe s Eh tte Mwr fhe u Eyu, tt Eht Ltftrh ytr wtue Mto yu wttto te o uc rt, ht tt {e ytr tttu ou t fheu ue t htt yu WLr fhe uEyu. (9)

  tto : su :-o uc wtu yu Wt{ wtuu t fhth rt {w -

  uf WL tttu o{tk -kq o uc wtu{tk{nt, o{tk tf U-Mtttuu rrfhth u -h{uhu {txututt -ote yrf ({nt) }- yuwu--ot {o tte yo fhe u Au, u tte ntu Au. (10)

  ttto : su u f Mw{tk tf, {k { yu yw{ h{uht u, ftuE ftuEtu tw {w tutt yr{ttu t fheu { e Au , tu su u Ehe yttt Y {o yu u e Wtt fhu Au, u {nt wtu te {nt eu ot tht q se yu {fu{ ntu ?

  su Eht Wtf, wttteo yu otu Wfth fhth rt {wtu ntu Au, u s rtwk

  w yu [eo htt ytku t fhu Au, ute rhe tuftu r(kr :) yt q {tk RL t ytowk o , Wt{ ytre tru {txu Eh- ttot yu wttto fht Y ytttwk rt fhu Au. ute yt {t q e k r ytX{t qt W ytoe ttu Au u{ {swk uEyu. (9)

  q -10 | U rS Um Utto: nu RU-yk f{o ytt uc ttw h{uh ! r:-su{ utuueu

  Wt{ yt[h fhth rt uc Wu, w yu Wt{ rttytute }-tutt ku l }-M ww wttteo tu Au, u{ x~:-tt yttoT kr Ak, ht ytrwky fhu t{f yuEhe Wtt fhth tuftu y-yte x-{tu ytrttte kt fhu Au.

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  56/800

  56

  ut56

  ttto : su{ o {wtu yu h{u he q fhe u Eyu yttoTt u e yttt{tk hnuwk u Eyu tt (su{ ut tht) urtu eu, BfT eu , Wu tht {M {w- ru uc wtute w yu W{e te ft Au, u{ Mku wk uEyu. ytwk V h{uh rt yL ftuEe q fhtte t tE fwk te. fth fu Ehe ytttt te ryu u t {t yL Mwr{t te. yuxt {txu u (Eh)wk s t yu qs fhwk uEyu. (1)

  L Sc U

  Z |cUtto: su{- -w ytth t ytt tw e ttu c:-wtue tto fhth

  qo-rfh {q n tuttu ft fheu :-ot yuf rh hte }-e eh h|-nws L -[ZuAu-t tt Au,Sc-Mofhu Au-[tuAu. -{te tuteftt{tk r fhtu Vhu Au; u{ su {w {: yuf f{oufheu eswk Uy}-fht |-nws L-ythk ttSc-Mofht -t tt Au, uwt {txu :-ot Ehu f{tu o fht :-{: }-tust rte ttu|-the heu -ftr fhuAu ytt tu Au. (2)

  ttto : su{ qo tute t{u t hnut tttuo (tu ftu)u twe ttu thkth {: yk yttL fheu, ytf] fheu , ftr fheu { fhtu Au, u{ su {w rtte fht tu yu f-nw f{tuo u rhkh fht {txu ]t tt Au, u s t-{qnte o ftofu Au . Ehe yt ]r{tk u s {w w t fhu Au. Eh ut h s ywn- f]t r fhu Au. (2)

  U U UH3Htto: nu }:-tu{= Wt{ tttuot htf -o{tk tf Eh! su{ ytt

  h[ut qotuft U-ftw ytfto yu Y t{o -]rt nuw U-su tute ftt{tk WL tttuowkq h fhth -tre yunhe tuztytue {tyuytfto w Au. uututt fto{tk uzuAu, u{ s yt :-y{u {M rttft {txu urtytu{tk G-w fhtu.-yu yte Mwr{tk ]t su :-y{the x}-te Au, uw k }-tu -Mefth ytt t fhtu. (3)

  ttto : o {wtu yu {M rtt y Ae rtytu e fwt{tk ]t twk u Eyu .su{ yt k th{tk qo tu rt ft Au, u{ Eht wtu tu yu rtt fttu ot

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  57/800

  ut 57

  Wtu fhtu uEyu.-ot Vuttu uEyu. (3)

  S SU sL r H4Htto : nu -Mwr fht tu seh! su{ ftuE {M rtytu{t rhqo ttt

  rt S}-yte Mwrytut yttuou|S-ttT t fht-fhtt ytt t fhuAu u{ :-y{u t fhttu.

  nu -

  o q-teytu su{tk t fhu Au ytt u{tkth Auu seh ! f]tfheu yuheu t tEu :-y{u S}-ue Mwr-{qntut yttuou -rtt yuf{tuo{tk kw fheu |S-BfT heuWu yttu. r -yu utto tt u rtu|x-ftr fhtu-Wu fhtu. -y{tht {txu ntu{ tt yu rrtY rtytue {-r ]r fhtu. (4)

  ttto : su ({w) urtt tu te h{uhe Mwr, ttot yu WtAu , uu Eh yLto{e Yte {kttut yto teu rhkh w t fhtu Au. ute u tuftu {tk rt yu wtttotu fe nt ttu te. (4)

  S L |c U U tto : -su{ ftuE {w tutt -kttu yu w-r{ttut f{o, t ytt

  wt, e, tufh oytr h U-Wfthe ntu Au, u{ RU:-o{t seh (:)y{tht h f]t fht Lc{-yuf ttu t-tt tt {ow fttuo{tkyt[h fhth -ot r{t yuyioe RAt fhth t{f-Su {txu {}-rtr wtut of, S}-ktt -yu v}-Wu fht tu utu Mtuttut yttuotu -ttT Wu-ft fheu we e hnu. (5)

  ttto : yt kth{tk su fkE tut, kt yu Lt Au , u o Ehu s ftr fhu Au. fth fu su fk E u tttuo {tk k r h[tytu yu w ntu Au, u u o r{to te k t fhu Au. u{ s Ehe yk k t yu ttot (u tte) tttuo e tr {txu s fht{tk ytu Au. hkwsu fkE Ehte ttot-{tk t{tk ytu Au , u o {w tu tt yk wttto te s t fhe fu Au. (5)

  U U

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  58/800

  58

  ut58

  U tto: su :-y{tht {txu }:-wq of h{ fht tu rt, ythtu yu wtor

  t tt, rtr wtut ftf, rhkh htf, w: tut yutwytutu rt tuttt{f stutuMefth-n fhth U:-yk t{ow :-w: rtf sehAu, u -rt yu[eo httr h{ ytt{tk U-{to Au, }-uuy{u -utr t o rttutttr tht f{tu o ntutt fthu }-uu -qtuo rtrt {txu yu }-uu -uc wtute w, Wt{ ht{e tr {txu }-ttotfheyu Aeyu. (6)

  ttto : o {wtu yu , {M wwtu e tr {txu h{uhte tto t fhe uEyu,yLte n. fth fu u yre, o t r{t, h{ yiow yu yk {t Eh{tk o ftkE yttwk t{o Au. (6)

  U c U

  [q otuf ]

  tto : su{ yu:-Wt{ ft ytr w :-q otuf }-wte ttt tu y}-utte r tth :-su }-wrM] x}-rfhtu -{qntukth{tk ft fht {txu{-Vutu Au tt {:-u ftr Uc-fhu Au.

  [Eh ]:-kt fht tu -{nt Me o tttu outt tu t fhth h{uh !

  yt { ytr RrLtut tt yu uc wtf wytut }-{q nu{-t fheuut tht tutu, tt }-u-utLh{tkr w ytth yunth{tktttue tt tu :-feu thth ywt{ y}-ytt ttte w tu {:-sutte yuf w r tt, yue rt yu wtor y{tht {txu Uc-f]t fheut fhttu. (7)

  ttto : nu h{uh ! su { ytu q to r s WL fheu tu te fe yu o teytuu {txu w r fhu Au , u{ yte f]tte y{u { ytr RrLtu u wq o f w yu rt tt {oft w y{the fe, rtYe yu [eo ht rhkh ftr fheu o {wtuu we yu fe{t teyu. (7)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  59/800

  ut 59

  U U SUR S Htto : nu h{uh ! su |--qo yu ]rte su }}-q fht tu yt

  ot tf sehu -rn :-tf fhe ft, uyt y{tht {txu S:-wfthf:-f{tuou :-rs q of t fht {txuy{the x:-ErLytuu {-Wt{f{tuo{tk urh fhtu. (8)

  ttto : u ftu E qAu fu, Eh fu xtu {nt Au, tu Wth yu Au fu su u ytfttr ou t fhu Au, u yk Ehu ftuE tto t fhe ftu te. u te yu o {wtu tht u -Wtt fht tu Au. Wt{ f{o yu Wt{ tto t fht {txu u u s ttot fhe u Eyu. su t w yu f{o rh{t hrn Au , u tu yL = th t{tu ftu {to e fu u{ Au ? (8)

  gc S c p tto: yU-nu rhkh Y fow -oyLto{e seh! -

  su{ ftuE r r{t :- rt yu uc wtute w tutt r{te x:-teytuuerq of tkuAu, u{ yt -e }-{the x:-Mtute teytutt }-n fhttu [tuu{-tktu, }}-{the S}}-Mwrytutu {q n su }-yL:fhuw fhth Au, uuytt tte ykh {c-th fhtu, :-qtu o fttu o{tk W fthtew y{the}-ykhe wr Uc-fhtu. (9)

  ttto : {wtuu Wr[ Au fu-Eh ot, S tht w te ntht ttTtu t, ot ytth, yLto {e, S yu yL:fhe ttTtuf-wr fhth tt ot r{t ntutte yu s yuf (h{uh) t t yu ttot fht tu Au. (9)

  k S d H10Htto: nu :-Eh ! y{u -kt{tu{tk }-ttotu tkth, }}-

  RA ft{tue yk tto fhth yu th y-ytu }-eyuAeyu, -sute }S-Wt{ ft{tu{tkyk {ue {t tto fhth -yte d}}-the heu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  60/800

  60

  ut60

  yuf wtuu ytthe su }-htt, tr yu wre }-ft{t fheyu Aeyu. (10)ttto : o {wtu {M ft{tytu e rr t fhth yu twytu e (ttu) wtu {tk

  rswk fth h{uhu s u . su t tht yt kth{tk o teytutk wu {txu yr tttu o WL fheu htut Au , u h{uhtu yu ue yttttu yt fheu o fthtkqof tutwk yu o {wtuwk w r fhwk uEyu. (

  U d tto : nu UU-ortytut Wuf yuftr fhth ytt yttuotuBfT Wu fhth -tok MY Rh! }:-uc Mwrytuut yuou tttuth :-y{tht }-te WL tu{ ytr h ytt r tue Mw + -otte te n fhtu- -yu f]t fheu :-y{tht } -e:-rhkh Su + + -Wt{ heuth fhttu, tt :-y{tht {{tk d}-yufrt ytth }-ut {kttut ytot t, rsurL ntutte w wtut t Wt,{M rtt tfto }rtu U{-WL fhtu.

  ttto : su {wtu u {qof rtt Wufto , Stuu {txu rtt ftf, o t yu w Ehe Mwr fheu (u yLtu u) fhtu Au , uytu wte rhqo yu rtw ytwu t fheu, }rt eu, Ae o rtw {wtuu {qof rt tu Au. (11)

  U U E h h c ctto : nu x :-utuyurttuutete Mwr fht tu -T ! E:-

  yt kth{tk }:-su utu yurttu tht w t x:-MwrytuAu, u -otte y-o Mwrytute u fht tu yt EL= Ehe|-ft fhthe ttytu, yuyus heu su h:-]ru t fht tu, c:-er t fhthe Mwrytu, c:-ue Au, u h}-surhkh o fttu o{tk y{the WLru yt thth{tk yttu | -yw fheyu. (12)

  ttto : nu T ! su ftu E u c kt Au, u o yte s Au yu su ftu E w yu ytke ]r Au , u o yte u er WL fhu Au . yt heu su Eht wtutu tt u e ]rt wtutu yw fhu Au , u s L yu rt] eu o{tk q e

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  61/800

  ut 61

  Au. (12) kr : yt q{tk-su {te rtr w wtuun fheu, Ehu ttot fheu,

  the heuwhwtttotuyt fheu Lt qof h{uhe kt fhuAu, uytu s yrtytr w wtuwkrth fheu, twytuu Seu, etow rt eu, ot {txuw WLfheut ytkr hnu Au, ytte {t qt ytoe {t q t ytoe ttue kre uEyu. (10)

  q -11 E U UR UR

  [Eh ]tto : y{the su E:-o x:-Mwrytu su }}-ytft{tk t= otf

  }-r w httt tutytue {t }}-]rte, qotuf ytr Y httutt, }-s-htst tr Mttt tt y}-T = t hrn f]r ytr fthtut Mt{e, }-[ht[h st htf, }-rs tt h{t{tu {-r

  ]r fhu Au-ftr fhu Au. u{ {w ftr fhu.[rsut w t]y{the su E:-o x:Mwrytu }}-{w{tk tift ytr rs fhtth

  ttu tf } -r w httt tutytutk }}-h{, rst {txur{ttrhttutt, } -s-htst tr Mtt wtut tt y} -T nthtu ytt wttuttf Ltte ht }-stut htf }-twytut rsut q heh wttue{-r ]r fhu Au. ue y{u {wtu ]r fheyu. (1)

  ttto : o uteytu h{ yi o t, o tf, ot h{ fhth, t{ftu u rs

  t fhth h{uhu ftr fhu Au ytt {ow te w {wtu t rsu t, t{ftut htf wttuu ftr fhu Au, yu t Ehu ute ou tu Au. (1)

  S URU

  [Eh ]

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  62/800

  62

  ut62

  tto : nu :-yk t -Mt{e seh! |-{w Yte }-twytuh rs fhth,}-ftuEte htS tth y}-yt sehu :-h{Wf] rt yu te w yt{tt M {qn tt rttt y{u }:-thktht{ fheyu Aeyu, yk Mwr fheyu Aeyu. tt nu -ot Mt{e Rh! -yte w-r{tt fhtte twytute fe } + |}-zheyu rn.

  [uLtt]nu :-r{ t -Mt{e utt tt {tt htsT ! |-{wYte }-

  twytuu Sth,}-ftuEte htrs tth y-yt ttu :-h{ Wf]rt yute w yt{tt M {qn w rttt y{u + }:-thktht{ fheyu Aeyu, yk Mwr fheyuAeyu tt-nu -tt htsT ! -yt Ltette w-r{ttte twytute fe } + |}-zheyu rn. (2)

  ttto : su {wtu h{u h, ue ytttwk t-yt[h tt qheh ytre r{tt fhu Au, uytu t eu twytute yu htsu t tt

  US U S S S

  [Eh ]tto: -su EL= Eh S|:seh yu ]r-wtue Mwr fhth t{f

  rttuu S-w ytth nth yu x}:-M ]rte, t ytr wytu ttte ytr RrLtuw }{}-Wt{ rt, wtor }-ytu Au, tu S-yu S-t :-htt ytr + + S-t t{t te.

  [tt ht] -su RL=tt ht S|:-seh yu]r-wtue Mwr fhth t{f

  rttuu S-w ytth nth yu x}:-M ]rte, t ytr wytu ttte ytr RrLtuw }{}-Wt{ rt, wtor }-ytuAu. tu S-yu (S)htt su :-t :-t yu :-httr + + S-t t{t te.(3)

  ttto : su { Eht yt kth{tk t, httr r Ltw f{tu o Au , u { {wtu yu {tk rt tt rott t Ye f{tuo r fht uEyu. u Eh kth fu{ WL tE fu ? u Eh WL fheu ytu, tu {w fue heu Sr hnu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  63/800

  ut 63

  ? ute kqo fto (s)t Wtf, o wtut tt Eh Au, yL uEyu. (3)

  U U ES

  [utr]tto: su}:-yk t -suutr yuAu fhth yuf -{q n

  w, }-kt tt tw htut |:-uth, -ktu-rt fhth, U:-Lt-rttu[tf, Lc:-yuf rttute Mwru tu, :-utr rt, ES-o s U}:-fttuou{-ht{ tht th fhth-u Au.

  [qo ]u }:-rh{t hrn sw, -rfhw, }-tutu |:-uf, -

  ktu-rt fhth, U:-o tuthf, Lc:-yuf wtute Mwru tu, :-qotuf ES-o se U}:-[ut-rtu{-ytftote th fhth-ntu Au. (4)

  ttto : su{ Eh tht h[eu th fhu yu qo tutt @ {t Auf rfhtu te o {qo tttuo wk u fhth yu ytfto tht ]rte ytr tuftu u th fhth Au, u{ utryu tutt te twt u rAL-rL fheu t{-t{ ytr thtVtu zeu tt tutt w wtu t fthu ytfto eu, ]rte h tu tt htwk rhk h t fhwk uEyu, (yuwk oyu) wk uEyu. (4)

  US U U S Htto: :-su{tk-{u= ttytu hnutkAuyutu su q otuf Au, u x}:-su{tk rfhtu

  hnutkAu,|:- hrn HS-{ut H}-s{q nu:-y fhuAu, tuuAu, y} -u q ou }:-tutute fttytu{tk{ fht :-]rte ytr tuf:-rut Yte t tt Au. (5)

  ttto : su { q o tu ttk rfhtu tht xtxtu ttytuu rAL-rL fheu u u qr{ h tzu -htu Au , fth fu ttytu ut rfhtu {tk Mth hnutk Au , su t ot ytfto te ]rte ytr tu f tu-tute ftt{tk r{qof { fhu Au , u te y (Wtht-rtt),

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  64/800

  64

  ut64

  }w, r-ht uhu u Au, u{ utr ytryu wk uEyu. (5)

  U U Uc c S tto : nu -t{f, wtut rthf rt, , ht{w tt! -,

  ht{w ytt |:-rot ytr ttute ytu {}-{w {t keh yuwtt ytu-rhkh fnut nwk + }-erqof t twk Awk.

  nu x:-{wtue Mwrytuwku fht tu! -ytt S-ht, w yttrrtt ntf U:-ftofto = fthehtuAu, uytuytuq heh :-u Au, c-

  {e ueu Wt{ ft{ fhu Au, -uytu t we hnu Au. (6)ttto : Eh o {wtu u yttt fhu Au fu-{wtu yu q heh kr, tt ytt

  utt {wtutu ytqof {wt skwytue {t yt fheu , ht fttuou the heu eu Wt{ heu r fhu yu w: rthq o f we tr {txu hMh WMt =r[thtr fhu. (6)

  U c

  c S U S tto : nu -h{ yiou t fhtth, twrthf t yu utt h{ yt

  qheh! y}-tt= uc wr, ut tt heh te w eu yt- }|:-tttrut nthtute c}-t{f stuw k tut fhth-ut r[tu tfw fhth }}-rLtt-ww or w: ytth w twtu -tte rth fhtu-hts fhtu, S-utn-{tht{tk su }{:-su tuuth tt wtutu {tht{tkyr {ute tuftuAu, uytu -ytt k{te we tEu -yLtr tttuou t fhu. }-ut{f wttuenttte twytue ut-u -the heu rth fhu. (7)

  ttto : Eh yttt fhu Au fu -t{, t{, kz u e wte wtu wk rth fheu rtw [eo httu rMth fhtu uEyu yu su heu yt kth{tk fxe (Ae, u rn utu r fhtu uEyu. (7)

  S d S U U | H

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  65/800

  ut 65

  tto : S-susehuyt o S}:-Mwrytutu {q n d}-yk Au, , -ytt|:-yrf :-t -Au, u -yk w }-{M sw kfth (f]rte) h[t fhth }-f yiow su sehe| + -otteMwr fhu Au ue o {wtuyu Mwr-wfeo fht uEyu. (8)

  ttto : su tw Ehu teytut w {txu yuf tttuo tutt yk te (S{txu ) ytu Au, su tu o Lt Au , ute o {wtu yu u tu yt n fhtu u Eyu. (8)

  kr : yt q{tk RL te Ehe Mwr, rot-kt, qotufw k fto, qhehtwtuwk o, w twytuwk rth, e htt Eht yk t{ytr rt fhuAu, ute yt yrth{tkq e {t q t ytoe ttu kr euEyu. (11)

  q -12 U E tto : rt fhte RAttt y{u{wtu S-t r fht tu S-r-

  rt{ te RU}-Wt{ tt= wr ytt rtu{txu E}-restu-fthehtuuor ytr ttutu t tt Au, }-ttu{tk u ytr wtuuytt }-otttu ou yufte e u{tkt fhttx}-o tttu oututt uste rALrL fhthtirf ytu }-Mefth fheyu Aeyu. (1)

  ttto : Eh yttt ytu Au fu -{wtu yu, yt t yu yt Yte r ytt yr wtu te w tu u Wh-e[u E sth ntu tt fthu q Mttt, rrtte tntu{tk u ytr rtytut fthq ytu, BfT rt tht ot Wkn fhtu uEyu. sute o Wt{ w ke fu Au. (1)

  tto : su{ y{u }|:-n fht tu Wttru (Eh) tt rrtt tte

  (rwT) L}-yk wtf }-ytut t {txu }-ytt-t tutttu ot tt (Eh) tt MtttLh ntU[tzth (rwT ) x}-h{uhutt r yyu rwTu }-n fheyu Aeyu, u{ {u tuftu t -n fhtu. (2)

  ttto : Eh o u Wu ytu Au fu-nu {wtu ! {tuyu rwT t{f y tt r (Mtq ) yte ftfti ytre rr fheu RA wtu u t tutu tt yLu tu fhttu. (2)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  66/800

  66

  ut66

  [Eh ]

  tto : nu x-ke yuMwru tu Eh! yt -yt kth{tk :-sufx fhth -ntu{ fhu tttuou n fhth K:-Mwr fht tu-Atu, u :-y{tht {txu tt v

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  67/800

  ut 67

  twytu Au, utu -S}:-yuf heu-thkth rt fhu Au, utuy{u tutt fttuo{tk rktu fheyu. (5)

  ttto : {k ttu fthte wkr ytr wtute w te kw yu y o wO ytr tuttuwk rth fhe-qh fhe ou wfthe u Au, yu{ Eh Wu

  | tto : {w-su uS:-tt Y {w w -tttu oe ttu r{r ytt yr{r

  fhth -

  ntu{ fhu uu-utLh{tk ntU[tzth U:-

  tLo yttoT su{tkrMth ze fe te. x:-Mtt= h ytt h{tk hnutytuwkt fhth Au, x:-t Yt tttuotune, ]rte yuqotuf{tk hnu yx-tf rwT Y yte }-BfT heu e fht{tk ytu Au, utu yuf fttu ou r fht{tkt Wtu fhtu uEyu. (6)

  ttto : su yu o tttu o{tk r{r rwT t{f y Au, u t tht r tt Au,w: y eu Y {t e Au, {wtu tht u yu Lu t wtu u tt rtu BfT n fheu Wfth ut{tk ytu, tu yuf nth r tE fu Au tt te yr ytktu e ou tr tt Au , yu{ seh fnu Au . (yttoTEhwk [ Au .) (6)

  S U [Eh ]

  tto : nu{w! w k-Wtt Y t{tk y{}}-{o r yu tAu,}}-yttttr tt htr htutut tf, }-owtut ttx}-oth{uhu + S {wtue {e ftr fh.

  [tirf y]nu{w! w k-rrtY t{tk y{}}- {ow (yrte w)

  }}-htr htu tf U}-oMtq tttuot of }-o wttx}-tirf yttoT tnf yu + S-oe t{u t ftr fh. (7)

  ttto : {wtuyu, rtte {oe tr {txu yu rrte rr {txu y =Eh ytt ti rf yu ut wtu t tht ftr fht uEyu . sute htu r]rt tht teytuu w t tE fu. (7)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  68/800

  68

  ut68

  S c [Eh ]

  tto : nu -o tf (ytt oftf) x-rtt MY seh! :-su {w c:-ytt-t tu tto ytt wtut tf, f{o fhth {w- }-w yuttut fhtth y}-yte -ut fhu Au, S-yu ufuyt -BfT heu th|, S}-Atu.

  [tirf y] :-su c:-nr yttoT ytE+ t tu tu ytt wtut tf, f{ofhth

  {w- y}-u }-ft yutnwttx-tirf yw k -u fhu Au, S-u uf-{wwk u y -yuf fthtk wtute htt fhth|-tt Au.

  ttto : yt {k t{tk q t u yto {tk yuf Eh t{tk tt ytth yu ti rf y t{tk utLh{tk tu tt ttuu ntU [tzttu yto n tt Au. su {wtu ytMf eu u{tk o tte h{u hwk t fhu Au, uytus Ehe htt t fheu, tt fheu, {to{t eu wu t fhu Au.

  su wq o f t-tn yu Lttr{tk ytu tu fhu Au , u ytu wtr fttuo{tk (Mk) hrt tt (yLtut) htf u Au. (8)

  c [Eh ]

  tto : nu U-rt fhth Eh! :-su c}-nr yttoT Wt{ ttoytt f{tu o fhth {wtu -r wtu tt tutue rhqot {txu x}-o wtutytth yt-Ehw k-the heu u fhuAu, S}-uu-ufuyt }K-wt fhtu.

  [tirf y] :-su c}-Wt{ f{tuottu {w -rwtu tt tutue tr {txux}-

  wwk fth tirf y U-rt fhth eu }K-we fhu Au. (9)ttto : su {wtu t, f{o yu rttte h{uhwk u

  r w yu rt f{o fheu w t fhu Au. su fthu yu r

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  69/800

  ut 69

  y tu Au , ute {wtuyu (utte) r Wfth n fhtu uEyu. yu{ EhWu Au. (9)

  [Eh ]

  tto : nu :-ytt t{ote ftt U-rt fhthx-o tttu otut fhtth :-seh! yt :-y{tht wu{txu -yt kth{tk -rttuu

  +

  -otte t fhttu,

  :-y{tht

  }-qtu o t ftht t yu

  :-ytt-

  t tu tttuou -t fhttu.[tirf y]

  :-su :-ft{t U-wrtu nuw x-tirf y the heuft kttu{tkw fhu :-y{tht wu {txu -y{the {e -rwtuu + -ottet fhtu Au. :-u :-y{tht }-q tuo t ftht ttuu tt :-ytt-ttu tttuou t fheu wtuu -y{the {e t fhtu Au. (10)

  ttto : su teu su ftu E tto t fhte RAt ntu, u e rr {txu h{u hte

  ttot tt wttto fhtu u Eyu. su { yt u{tk seht tt yL tttu ot w yu Mt rtr u t{tk ytu Au ; u{ {wtu yu uu ywth ft{ fheu y ytr tttu ot wtuu eu yuf rtytu tt nthtuu r fht uEyu. (10)

  S U [Eh ]

  tto : nu T ! :-seh ! yt -yk e {kttX yu ttew Mwrte yu x~-tte Aktt tttute S:-Mwr fhu :-y{tht {txu }-rt yu [eohtte WL tth tt su{tk

  }-M ehtu tt rttuw

  }-stuu RAt fht tu Wt{ rtu |-otte th fhtu.[tirf y]

  :-q tuo tirf y -yk e {kttX yu tte w Mwrte y x~ -tte Aktt tttute S:-wtue ttun fhu :-y{tht {txu }-rt yu[eo hte WL tt }-}-W wte Wt{ rtu |-the heu th fhu Au. (11)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  70/800

  70

  ut70

  ttto : su {to {t {w tht ttTtto -k k qof u t tht yu utu f{o tht sehu L fht{tk ytu (ntu u u u ) rtr uc qhehtr w tt Wt{ RAt t fhu Au. (11)

  E [Eh ]

  tto: nux-ft{ seh! yt f]t fheu RU-yk yu -wrfthf ftte tt E}:-o }:-rttut ytbttute :-y{tht }} -yu t S}}-Mwr{qnwk S-erqof u fhtu.

  [tirf y]sux-tirf y E|:-o |:-ute Y ytbttute BfT r fhu

  RU-tute ftL-[{fet -rt fhth ftte :-y{tht }}-yu S}}-ke ft-ftiwk S-u fhu Au. (12)

  ttto : r rtytu tu ftf ntutte u te u wk n tt Au. thu {wtu u {te ute tht sehe Mwr fhu Au, thu u-h{uh L tEu u {wtuu rt-tte ] fhu Au .

  yu ti rf ytu rt yu ft-ftite BfTtu fhtte RL = ytr tttuo{tk hneu {M rt-ftkzu t fhu Au. (12) kr : yt th{tkq tk ytoe y e tustte yrth{tk qtkytoe

  ttu kr e uEyu. (12)

  q -13 h c

  [Eh ]

  tto : nu :-tttuot tt, U-rt fhthx-rt Eh! sute }h:-the heu ftr yt f]t fheu :-y{tht {txu -yu c}-wf nr yttoT tttuottrttu {txu -r tttu ou -otte t fhttu Atu, ute nw k yttu r -k fhk Awk.-fth fhwk Awk.

  [tirf y]sute yu U-rtttunuw -tttu oun fhth }h:-the heu ex-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  71/800

  ut 71

  tirf y :-y{tht -tt c}-wf nr-tttu ott rttu{txu -r tttu ou-otte t fhtu Au, ute nw k u yu r -fto rr {txuutu k-{eeofhw Awk. (1)

  ttto : su {w wf fthe t{etu k fheu tn ytrwk n fhth ytu tu fhu Au, ut {txu u y yuf r wtuu r fhth u A

  tto : su -heh yu ytitr ytr tttu ot tt-tt Wtktue htt fhth

  U-{toof yttoT o tttuotu of y Au, u -rttu ytt r tttuotwe -tr {txul- yts :-y{tht }{}}-uc hw }-tu U-r fhu Au. (2)

  ttto : thu y{t nr ytt{tk ytu Au , thu u tw ytru w fheu, heh tt ytitr ytre htt fheu , yuf ftht htuu WL fhu Au . u w tttuo t Wtu te teytue rt, tt yu e ]r tt Au. (2)

  U |S U u

  tto: nwkS}-yu -ywct fht tu t{tk -y{tht tuwkMtt kth{tk- cU}-nr= ntu{ tttuote WL }{u} -sue fte, fhte, {tut, wturnt wq {to,Mfwee yurYe yut yr ft{t [k[ ttYe rsbt Au. }-oteytuu] fhth }-sut we {w kt fhu Au, utu ft fhth yu u-W tutuu ftr fht {txu e fhwk Awk. (3)

  ttto : su yu tirf y yt k th{tk wqof u fhtte wteytuu r =wfthe u Au , u ye t rsbt Au . (1) fte utr hk tuu ftr fhthe, (2) fhte-w:tuu fhthe, (3) {tust-{ {t ute, (4) whote, (5) wq{to -wk h q {tztt hkte, (6) MVwee-wf r[theytu t ftute ytu wf yto{tk Rr Au. (7) rYe kqo Yte. yt heu u t fthe Au. w: yu rsbt fu e Au -u u e = ft{e, ut{tt = ot ft fhthe Au. ..... yt rsbt = unwt yttoT thkth-Vhe-Vhe o tttuou n fh

  U U tto : su x-tirf y }:-rttu tht rt r {txu Mefto -wtut

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  72/800

  72

  ut72

  tt, :-{wtute Mwr fht tu-Au, u }-yk wtutt -{-rntht t r{ttr{tk :-Mttr fhu, rnfthe eu -rttu ytt tutuu-otte t fhtu Au, utLh{tk ntU[tzu Au. (4)

  ttto : {wtu yu wk u Eyu fu -yuf ftytu te w; ]rte, s yu yLrht{tk {wk t yu y tt s ytre ttu kw fhu t ftht ht = tn rnfthe yu yk wtf eu yuf fttuo{tk rr fhtth ntu Au. (4)

  S U c tto: }:-nu {ute= wr{t rttu! yt ~-su yLrht{tk}S-s

  {q nw k }-o tt Au, uuU-otte uhu c}-se eX yttoT stehu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  73/800

  ut 73

  r rt{ tu }-t fhuAu. -uytu u-q tuo w kh t rsbttt -tttu oun fhtht U-tL ott -r tttuo{tkhnuth r yuyrye u-{e ste ft{t fhwk Awk. (8)

  ttto : su{ fu yufe rwT u ytr yuf wtu te w Au, u{ r (= Mtq ) y Au. {M tttuot o e fthq yu Lu ytu BfT tu fhtter ytr yuf fttu oe rr{tk nuw u Au. ute yu Lu tht {wtuyu o Wfthtuu n fht uEyu. (8)

  U US d tto : nurttu ! yt -Mwr Y te, S-yuf ftht rtt w te, }-{nt q er ytt qr{ Au, ud{:-nthrn yu }|:-wu WLfhthe, -ft{t tt r wtuu t fht{tk nuw Au, su d:-t fthe teAu, uu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  74/800

  74

  ut74

  tto : su -V ytrtu tt, S:- yttoT ]t, ytitr ytrt {qntuuttot fthut fhth Au, uw hrn Vw Mr |:-rwtue tr {txuu :-n tu tttuou -WL fhu Au, u :-otttuoe wr fhth rtu }-[utt t rttu WL fhthS-ntu Au. (11)

  ttto : {wtuyu ]rte yu s{ o tttuou wqe e, htu tuu r{q o fheu, wr yu t fhth ntutte rtt ]rt nuw eu r wtuu ftr fhu Au. (11)

  S tto : nu r rtt r tt }f stu ! {utk :-s{tt x-rt Mtt, ttt h{ yioe tr {txu :-h{ rttuututeu S-w

  f{o {qn Y }-tu ftht ttu U-fhtu Atu u{ ~-u w f{tuo{tk nw k uytuu(rttuu) u-ttot ttu {the {e tutwk Awk. (12)

  ttto : {w rtt yu rtt eu , Wt{ r[thq o f, rt{q nte w f{o WL tth f{o ftLzu uf h{tk r fhu, u{tk rttuu r{kruytue tu sEu u e rt yu ft-ftiu n fhu , u { rt yu ft-ftie fe Wutt fhtu, yu{ h{uh Wu ytu Au. (12)

  kr : yt uh{t q t ytoe y ytr r tttu ote Wfth n fhte W

  fthte th{tk qt ytoe ttu kr e uEyu. (13)q -14

  U U E [Eh ]

  tto : nux-ot t seh! y}-yt |:-yu E|:-o |:-rwtuyu rttue ttu }-wfthf tttu ot t {txu :-fth ytr nth tt x:-uteytuu -t fhtu.

  [tirf y]su yu x-tirf y |:-ytu E|:-o |:-r wtuyu tttu oe ttu

  }-su{tkwfthf tttuowk t Au, utu{txu :-fthtr nth tt x:-uteytuu -t fhu Au, uu |:-yu E|:-o |:-rttue ttu }-Wt{ tu{t t {txu -Mefth fhwkAwk, tt Eht :-fthtr nth yuuteytuu -k yttoT { yu ft{tu{tk BfT heu t tt th fhwk A

  ttto : su {wtuu su-su ntrhf yu ytt{f wtue yr

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  75/800

  ut 75

  yu ) su {wtu tht tw, s yu ]rte{ Ltw ttu te yu k fheu rt fht{tk ytu Au yu Ehe ytttwk u, utuwk y-yt yu u {tk tt{tk ytuwk ywct fhu Au, uytu s otte ytku t fhu Au. (1)

  | [Eh ]

  tto : nu x-rtt MY Eh! su{ U:-{ute rt- y-yte x-qfhu Au,-ttot fhu Au-tutu Au, u{ y{u yte q yu ytbt

  nu -rr ttte tttu ow k q h fhth {ute rtT ! su{ -yte {:-wrsu Eht x-wtue Mwr yu ttot fhu Au, u{ y{u o {euue s r Wttfht hneyu. (2)

  nu{k{ h{t{T ! yt f]t fheu |:-r wtutt tttu o ytt rttuettu y{ux-otte t ttytu.

  [irf y]nu -rr ttte tttuowkwh fhth rtT ! su{ U:-su{ yL {ute rt

  x-ye x-Mwr fhu Au.-rrt {txu Mto fhu Au, u{ wk ryu Mto fh.

  su{x-yuy |:-rttue ntttex-tutt wtuuthe heu stuAuyu suywk -the {:-wr x-Mwr fhuAu, ytbt fhu Au, yuxt {txu-wk ut tht wf fttuou r fh. (2)

  ttto : {wtu yu yt ]r{tk Eh hr[ tttuo u u Eu yu{ fnu wk uEyu fu, yu o Lt yu Mwrytu Ehu {txu s k tt Au. (2)

  S tto: nu U:-{ute rttu! yt rt tt ytke rru {txu -EL

  = rwT, tw = , S}-{nt{ tttu ot ttu nuwq o ft, }~-t,x}-tirf y, }-ytitr ytrt {qne wr fhth, [ktuf,|x}-wtuetr fhtth [eoytr ht ,y-th {rnt, }L}-twkke x}-{qnwk-n tt x-the heu eu kw fhtu. (3)

  ttto : su {wtu Eh hr[ yu EL ytr tttu ot wtuu eu rtytu {tk BfTtu fhu Au, uytu we eu o-teytuu we fhu Au. (3)

  U c

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  76/800

  76

  ut76

  tto : nu {wtu ! su{ {Uth fhu, qo{kttu = rwT ytr tttuofnuAu. ute }:-{wh wtt }y:-Wt{ ytkt t }c:-ytkt rr{T :- ytt utu ytk fhtth }:-rfx twytue ut{tk hnuth, :-httu{ uhu ytitrytut {qnt {qntuu :-{tht {txu |-{tht {txu yu tttuouth fhtu. (4)

  ttto : Eh o {wtuu fnu Au fu-qo {kt{tk rtr yu {tht tht h[t{t ytu rwTytrt tht su tttuo w fht{tk ytu Au, u u su {wtu i f yu rte heu Wt{ h WL fht yu rf{oe rr tht Wt{ utt r{totu t yu rs t fhu Au, uytu yuf heu ytk tuu Au. (4)

  U S tto: nu seh! y{u c}:-nr yttoT ut yutus fhtt tttuor{t

  Au, U:-suo tttuou ykf] fhth Au,S:-sututute htte RAttu MtAu, uytu U:-wr{t yu v

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  77/800

  ut 77

  [Eh ]tto: nux-seh ! yt ~-su ft ytr tttu o{tk kw fht tu {:-

  t yu Wt{ f{tu oe ]r fhth Au, -urwT ytr uc tttuou WL fhtu Atu,utte :-y{u y:-M ett U{-ttu.

  nu u-Wt{ th tt Rh! yt }:-WL fhu {whtr wtute wtto-{qnt hwkf]t fheu :-t fhttu.

  (tirf y)

  u-sue tt{tkWt{ heutttu otu ntu{ fht{tkytu Au, u x-tirf y {:-} yttoT s, yutt of, ~-ftytu{tk kw fht tu -rwT ytr tttuou U{-tu Au, }:-{wh tttuot hwk -t fhtu Au. yttoT ut t{tk nuw Au. (7)

  ttto : {wtuyu Rhe Wtte ttu the heu yt tht tttuo u ith fheu tt Wfth-fto fheu ]nt{{tk o fttu ou r fht uEyu .(7)

  K S utto: -su {wtu rwT ytr tttu o ~:-ftr{tk kw fhu Au, -uytuyu -suwtt K:-ot fthte tut tu Au -uytu u-ttYe tex-

  y{tk U-t{tkrut ft{ fhtte }{:-{wh wtut yktuu -ttT tfhu Au. (8)

  ttto : {wtu yu yt kth{tk o kw tttuo (t rt){tk u fthwk fto fhwk uEyu. yuf (ut) wtuwk tt fhwk yu eswk utte fto rr f

  su rwTytr tttuo o {q o tttuo e hu krn fheu w: uu Atuze u Au , u e wr {txu wkr tttuotu (y{tk) tu (= ntu{) r fhtu uEyu. sAu. (8)

  S U E tto : su -ntu{{tk tt tu tttuot tt :-{ute rt- S-[ht[ht

  yt{t h{uh ytt q otuft -ftte -yt sL{ ytt tuf{tk {:-t:-ftu t fheu wtututu fhtth E-{M -uc tutuu -t ttAu ytt fhtu Au, u s o rtytuu t fheu ytkw u Au.

  ttto : u Eh yu tttu ou WL fhu , tu ftu E {w utte Wfth n

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  78/800

  78

  ut78

  fhe fu. thu {wtu rte u Au , thu ftuE tu tttu ou t fhe ft te, hkw] ttk tu fht{tk {to u Au, ute (yt {kt{tk ) Wtwo fnu Au. yu tttuote wr{t wt s rt rr fhe fu Au, yL rn. (9)

  E tto :x-su y -h{ yio fhtth -Mo yu { fhtth

  e nttte }~S-o{tk hnu tt o{tk tq twt E|:-o{}|:Mtttute }}-tu{w k r{to fht tu }{-{whtr wtute w tttuowk -t fhu Au, uun fhu Au. (10)ttto : yu rwT t{f y tkz{tk hnu tw tt heh{tk hnu ttue ttu hneu o tttu ote hu n fheu (Vhe tAtu) ftZu Au . ute yu y rwk {w t Au. (10)

  tto : nu x-su yt yk qse seh! }

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  79/800

  ut 79

  |tto : nu {wtu ! su -{t rtufhth q otuf -k ytr }wytue

  ttu }}-ytitr ytr tttu ot hu -t fhuAu, U:-sut yLrht, tw, ytrrt Mtt Au, }y:-ytkuWL fhth Au, u :-}wytue ttu y-te yttyte Y ttoytt qot rfh-{q n{tk rt-otte u fhu Au. (1)

  ttto : yt q oto , Wtht, rttt, ktr }wytu, ({rntytu), w yu f]t, r yu ht, ft, ftct yu r{ut ytr ft rttuwk r{to

  yt rt{tk {nthts {wfnu Au fu - yZth r{ute yuf ftct, te ftctytue yuf ft, te ftytuwk yuf {wnq o (= 48 r{rx) te {wnqtu ot yu f r yu ht (= 1440 r{rx ytto T24 ftf) (u q o) yu (ft rttu)e ttu o ytitrytut htuu o Mtttu{tk te swk ytfto fhu Au -U[u Au. u (s) rfhtue ttu ytft{tk hnu Au yu twe ttu ytt{ fhu Au. (1)

  L tto : su }L:- -}wytue ttu o htuwk -t fhuAu, us ~-

  tutt rttt wte }-W t ftht ttu -rt fhuAu, -su fthu }-u :-tttuowkWt{ t ytth S-Au, ute wq of tust{tk ytu fttuourfhu Au. (2)

  ttto : }wytut yw{te tw{tk w WL tt Au, u (wtu)te kL (yu tw) o thuwytre tt rt-[utytutu nuw u Au; y{tk wkr ytr (tttuot) ntu{t tht rt eu ou ww fheu u (tw) ytt-t.(2)

  c tto : nu rtT ! c:-wr yu wrt nuwte otttu ou ftr fhthe rwT -}wytue ttu htuwk -t fhuAu, -sute y{:-h yttoT h{t {txu ]rte

  ytr tttuouth fhthe-Au, y}-u x:-otttu oe t fhtthe :-y{thtyu }-tu |x-o heun fhu Au, ute wkutte o fttuor fh. (3)

  ttto : su rwT y q{ yMtt Au, u o Mtq tttuo t ytu {tk t tEu uwk th ytt Au fhu Au , u te s t y fx tt Au yu u{tk r t{u Au . (3)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  80/800

  80

  ut80

  tto: sux-tirf rwT ytt r y -yt kth{tk -}wytue ttu

  ~-t{, sL{ yu Mtt yut ftht tuf{tktt -fttuoyu fthtu{tk -orw w tttuou + -otte t fhtuAu, -Mttr fhuAuytt fhu Au, + |-otte ykf] fhu Au. o tttuote hwk -t fhuAu. (4)

  ttto : tnw w yu y, Yt ft tht Wh, e[u yuo tttuo u wtuu r fhu Au-tt n{tk yu r rt{tk w fhu r wtu u ftr fhu Au. (4)

  r U Utto : su -yio yu Stunuwtw, r-{nt tkzt y {:-

  ]rte ytr tuftut te -tutt tte tttuot htuu nhth k ytr }wytutyw{te }}-o tttuot htuw k -t fhu Au, n fhu Au, ute -rte -u twe tttuoe ttuS}-yrte w}-r{tt Au. (5)

  ttto : {wtuyu, k tht h[rt Ehu su -su twytr tttu o{tk su-su r{ Mttr fhu Au, uu eu fttuo r fht uEyu yu ue rrte o }wytu{tk o teytut

  ywfq rnwk k t fhwk u Eyu. wqof u fhu yu r{t {t yu ywqof u fhtte tw {t u Au. yu{ {swk uEyu. (5)

  L Utto : }-su {-uth fhth }~L-t yuWt -}wytue

  ttu f|}-twytutht w:te to futt tu }-u }-qtuo t fthttu-t fhu Au. (6)

  ttto : o t r{t, tt rttu t yu ytLh rttu ytto TWt fnut Au , yu Lu u teytu tht {M s t{f t yu }wytu t tute th fheu t fht{tk ytu Au, sute {M nthtu r tt Au. (6)

  S tto : :-su rt, , ht yu t tt tt rww h{u

  e Wt{ ytr tto ytth rww tirf y Au, su }-uu xS:-tt yttoT Mwr, {qn, n ytt n su (h{uh)t ntt{tk Au. tt tyur rte rr {txuth ytr su (y)t ntt{tkAu. u :-t fhth}f ytt ktf rt Au, u-ywct fht tu, rt t ntu ytu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  81/800

  ut 81

  -yntut ytrte y{u we t, ytt rrt{ ttu{tk f-q yttu (y)t wtuwk yLut fheu kw fhu Au, u {w t

  ttto : o {wtu yu o f{o , Wtt yu ttftkztu tht t ttu {tk h{u he q (Wtt) fhe uEyu.

  yu s heu yntut tt r ttu{tk ti rf yu Wt{ heu k w fhtu u Eyu. (7)

  | U [Eh ]

  tto: y{u -r f{o, ht yu rttu{tk su -rt yu[eohttet fht tu Wt{ tuu -tkeyu Aeyu, -uwky{u }u fheyu, -uu :-Wt{ heu Wtt fhu seh :-y{u -t fhu.

  [tirf y]y{u -rrtte r fhu r{ttrt ntutte yu r qtor tttuo{tksu -

  rt yu[eohtte t tth Wt{ tuu -tkeyu Aeyu, -uw k y{u }-u fheyu, uu :-BfT heukw fhu tirf y :-y{u -ytu Au.

  ttto : h{uhu yt s{tk teytu u {txu su tto WL fhu Au , Wfth{tk w fhu u tttu ote t-yt su xe Mwytu WL tt Au, u rttut k te wtf u Au. (8)

  tto : nu{wtu ! su{ :-tw k ywct fhth rt {w ttu{tk tu{tr

  ytitrytut hu -ete RAt fhuAu, u{ {u uttuu c-rttte -ytt-ttu nth fhtu, uttuurr ttufheu |:-ktr }wytut ktutewtut ute c-rctu t fheu, u te rtu t c-tu. (9)

  ttto : {wtu yu uc f{tu owk ywfh fhwk u Eyu, wf{tu owk rn, o }wytu{tk tttu f{o fht uEyu , su }w{tk su u rt fht tu ntu, tk rt fhtu yu swk uEyu.u u ywth tu s ytAt yu rnth fht u Eyu. yu nthtu te rhkh wtuwk u fhwk uEyu. (9)

  U tto: nu :-r yttoT yt{te wr fhth rtr t tt seh!

  y{u -su }-Mtq, q {, fth yu h{ fth{tk [tutt yt y-ytu |:-tttuou t fhtthe }wytut tu{tk }, S}-wqof q fheyuAeyu. u yt

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  82/800

  82

  ut82

  :-y{tht {txu tr tttuot :-tt{-rte|-tu. (1)ttto : h{uh t ftht ytto TMtq , q{ yu fth t{f t tttuo t ste

  ]tfT Mw ntutte [tutt Au . su ot yrtf, toLto {e, to th. h{uh {M {wtu tht r q (= Wtt) fht tu Au. u t rt ftu E {wtuyu yL tttuo e Ehwr te Wtt fhe uEyu , utte rL yL ftu E, f{tu ou ywth Stu u V t fhth te. (10)

  | l tto : nurttu! {u-su -tttuoe wr fhth -ntu{ {txu tuut fhth, lx-sue ertunuw y Au, u E-qoyu[k{t }{-{wh hw k

  }-t fhu Au, su -}wytue ttuhtuu t fhtu Au-uuttT tu. (11)ttto : Eh Wu ytu Au fu {U Ehu su q o yu [k{t ytr k w u-u (uze)

  tto fto rr {txu kw Yu h[u Au,nu {wtu ! yu Lu o }wytu{tk t tth w yu nthe rr

  t fhtu Au. yu{ {thu wk uEyu. (11)

  U U tto: su y-rtytut krt{tk the heu hnuth-ftr tth tirf y

  xy -]nrt kw nthte tt -}wytue ttu :-t ftht ttuut fhtth-Au, u- -t fhth rtu {txu r rt{tk -k{-tfhtu Au. (12)

  ttto : su rttu tht o nth-fttuo {tk uf }w{tk rtqof BfT tu fhu su y Au, u {w ytr teytuu r w ntU[tzu Au-t fh

  kr : [ti{tkqt ytoe ttuyt kh{tk qt ytoe rutut ywtu kytr }wytuwk tt { rt fhtte kr e uEyu. (15)

  q -16 U tto : nu -rtT ! su }-se tto fhth q otufu }-tu{ yttoT

  WL tu tttuot ht Y nth {txu :-qo{tk suwk o tt Au, u :-rfhtu + -otte t tt Au, y-uqotufuw k t fh, suuore-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  83/800

  ut 83

  fthehtu t fhuAu, uu o{w t fhu. nu{wtu ! y{u eyuAeyu, y-u qtu oqou {u tu. (1)

  ttto : su q otk rfhtu Au, u o tttu ot hwk ytnh-U [th Au, u o t ftf tt tto fhth Au, u tttu ywfqtte {wtu tht u fhtte Wt{ wtuu WL fhu Au-w ytu Au. (1)

  S U tto: -su tttuounhth qot wt yu f]t Au, u -yt tuf{tk=

  kth{tk }:-yu S:-swkn fhth{:-rfhtuyttoT erytu tt }-q otufu }-yk wtunuw -h{ fht tu r{ttr httu{tk -{e :-t fhtuAu. (2)

  ttto : yt kth{tk su ht-r, wt yu f]t, rtt yu Wtht Au, u - fnut Au, ut tht qo o ytk-nthtuu t fhtu Au.

  U tto: y{u :-rr } -h{ yiot tt Ehu -f] t ytth

  -Wtt t{tk }-ytbt fheyu Aeyu.

  y{u- -f]-uc{ tt ytth-rtte t t{tk :-rr } -h{ yioe tf rwT t{f yw k }-n fheyu Aeyu.-rtytu{tk kw fheyu.y{u -f] tt ytth-rtt tf t{tk }S-o tttu ote WL

  hw k -t fht {txu :-rr }-tt yuytLh tw=tu }-n fheyu Aeyu.-uu-r fheyu. (3)

  ttto : {wtu yu, rr h{uhe Wtt fhe uEyu yu u e ytttwk t fhwk u Eyu. u f t{tk rwT t{f yu ft{{tk u tu uEyu yu t rt tht tttu otu Wtu fhtu uEyu. (3)

  U UU tto: -su fthu yu -tw U|:-y, rwT yu qot |:-nh-ytnh

  Mttt ut rfhtue ttu :-y{tht }-WL fhut tttuou x-otterfx t tt Au, yuxt {txu y-u tw yu -WL fhu ntu{, r ytr nthtutuy{u }-n fheyu Aeyu. (4)

  ttto : su tto y{tht tht r-nthtu{tk Wfth n fht tu Au, u y,rwT, qo yu twt fthu s r tt Au tt ytt{ fhu Au. (4

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  84/800

  84

  ut84

  S s tto : su qo :-y{tht ywct fhu S}-Mwr tu t tt }-yio

  t fhtth rtftkzu :-hMt= ]tt tu x:-tuht hkt nheu -{tfu su{ u x-st {e sEu sw k t fhuAu, u{ :-u qo }-yu }-WL fhu ytitr ytrwk -t fhu Au. (5)

  ttto : su { yk ]ttwh nh ytr w, te e u te tuzeu st h ntu [eu swk t fhu Au, u e heu q o tu tt ut rfhtute yti tr ytr we ntU [eu u t

  hwk t fhu Au . yu q otu {wtuyu rte ]r {txu BfTWtu fhtu uEyu . (5) tto: su{-

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  85/800

  ut 85

  fht{tk {to e ftu te. (8)

  UE tto : nu RU-T =yk f{o ytt yk ttt yuo ft{tytuu t

  fhth seh! S:-Mtt fhth y{u y-yte S}-Mwr fheyu Aeyu, :-uyt x|:-RrL, ]rte, rttuft yu w ttE:-e{t nuw yytr ytt tuzt, ntte ytrt tht :-y{the }}-u{kttut tht u{qof ttefht{tk ytue U}}-ft{tytuu + -otte qo fhtu. (9)

  ttto : Ehwk yu t{o Au, fu u o wttteo, t{f {wut f{towth q fhu Au, su ]rt yr uc Wt yu th twe fhu Au , yuxt {txu o {wtu yu u (h{u h)e r Wtt fhe u Eyu, yLe rn. (9)

  kr : yt tu{tkq t ytoe-}wytut ktf qoyu twytr ttot ttturtte-kh{tk qt ytoe ttu kr e uEyu. (16)

  q -17

  L UR U tto : nw k su }:-uc ft{t L:-q o yu [k{tt wtute:-httu-otte Mefth fhwkAw k, yu -uytu -[eohtt w MY nth{tk :-y{u }f:-ww fhu Au.

  ttto : su{ ft{, ktht Wfthf, w ntht nuw yu [{t htf qo yu [k{t Au, u{ y{thu wk uEyu. (1)

  U S S tto : su qo yu [k{t-su

  -rte suyu y yu s ktu fhu

  }:-{tht {t krz tt S-{ute rtt }-ntu{ yu rtr ntht tttu otytt-t x-fhth Au-t fhth Au, }-tttuouWXtth {w ytr Stuu{ -th fhth S:-Au. u{tk nw k utu tutt o ft{tue-rt rru {txu -Mefth fhwk Awk. (2)

  ttto : rttu tht thu ftk ttu {tk wte k w fhu y yu s u rh fht{tk ytu Au, thu yu Lu ttu = tntu e r fhth yu u {tk hnu t {w ytr teytu

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  86/800

  86

  ut86

  tt tttuot tht thfto yu wte u Au . (2)

  L U tto : L-y yus U}}-uf fto{tk :- t fheu }-

  ] fhu Au, -u }-Luu y{u c}-yk {e }-otte t fheyu Aeyu. (3)ttto : {wtu u tu Au fu-yu heu y yu st wtuu eu , su yu Lu (y

  yu s) rt{tk k w fhut wf wtu t fhtu Au . yu Lutu wq o f fttu o{tk BfTtu fhtu uEyu. (3)

  tto : y{u -su fthu }-Wt{ te ytt w f{tu ot U-r{ u,

  tt }-ts = rtt tt yLt tt ytt Wuf tt }}-uc wr{trttuu U-r&ut-]tt fht{tk|}-{to eyu, yu fthuyu y yusu r fheyu. (4)

  ttto : {wtu u tu Au fu-uytu t yttu t fheu, w f{tuo wk u fheu,rttutu r k fhu, sute rt yu rht {q t t{u. (4)

  d L S tto : o {wtuu tu Au fu uytu- :-y, rwT yu qo -su fthu d}-

  yk t ttytue {{tk RU:-uctte fto r fhth| tt Au, tt su L:-s, tw yu[k{t S}-ke tttu o{tk uctte fttuo{tk tf Au, uu tuEyu fu W rwT ytr tttu o v:-rt rr {txu Wu fht ytt fhtt{tkWt{ Au. (5)

  ttto : ytu q o {ktte - e yw]rt Au . su te su xt ]rte ytr yL ytrt tt ttut rr{t Au, u{tk y, rwT yu qo {w Au ytw yu [k{t Au , u tu-tu tt wtu u fthu ke yu t tu Au, u { eu f{tuo{tk BfT w fhtte yu rt rrt nuw u Au. (5)

  U Stto : }-y{urttu-y yust wtut-rtt tt ut tht Wfth

  n fhtte -s su wtuu Wt{ tuwk } u fheyuAeyu, :-u(RL yu)t rr{tte -yu utte t yk u + {}-ott th fheyu, utte

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  87/800

  ut 87

  ftutu ytr Wt{ Mtt{tkqh fheyu, su tute y{tht }-wf {txu -rnfh S-u. (6)

  ttto : {wtuu tu Au fu-uytu y ytr tttuo t Wtu te qo tuu k t fheu , u e htt yu ]r fheu, ue tttu fheu hte ]rte ofhe uEyu. (6)

  L U tto : suBfT w fhu S}-yu x:-Wt{ rte w U}-fhuAu,

  }-u EL= y yu = su ~-su yTq yttoT ht, ut, tufh, wt,r{t, wo, h, ntte, tuzt ytr tttu ote w {-w ttut nuw e tr {}-nwk {w uu-n fhwk Awk. (7)

  ttto : su {wtu Wt{ heu r fhu y yu su fto {tk w fhu Au , u ytu rr tu yu rsu t fheu we tt Au yu o teytuu

  L c tto : su -Wt{ f{o fhte RAt yu{-w-ttuu th fhthe

  wrytu{tk -e -su fthu S}|}-y{u wttteo rttu {txu }-ow: hrn yuw: rtf Wt{ wtu}-otte rM] fheyuAeyu, ute }-u L-tw yu st fttuoe rr {txu nwk rhkh -n-Mefth fhwk Awk. (8)

  ttto : su {wtu tt k Mfth yu wtttow wrytute r ytr o Wt{ nthtu {tk RL yu (twyu s)tu BfT tu fhu Au; uytu s yt k th{tk wtutu rMth fhu Au. (8)

  cUL tto: nwksu{ yt kth{tk c:-RL yu e Wt{ Mwr -theheu

  tt, u{ }-suMwru -Mefth-n f Aw k, tt }-u RL yu -q tu otw yus }-su {S}-Mwr-fe ttu rrte {-]r fhuAu. urrtu nwk -n fhwk Awk. (9)

  ttto : {wtuyu su tttuo t sut w Au, uu yut wr[thq o f eu utte t Wfth n fhtu uEyu, yu{ Ehtu Wu Au. (9)

  kr : q tuo tu{tkqt ywtue RL yut ytowkyt q {tk rtfhtte yt Mh{tk qt ytoe ue ttu kr e uEyu. (17)

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  88/800

  88

  ut88

  q -18 SU rS tto : nu rS-ut Mt{e Eh! :-su nw k:-rtt ft{tkkthu

  rr tth yu rttut wt {t Awk, u {u }}-yio WL fhth tt fto S}-, yto yu kkt Wuf, U}-ftt yttoT ntte ytkeytute ttheke rrtwk f]tte kt fhth U-tu. (1)

  ttto : yn su ftuE rtt ft{tk WL {w Au , u s ytf rrtt ktf e fu Au. Eh yut {w h ywn fhu Au. (1)

  U R |ctto : :-su seh ! -rtr yk t, :-su c{:-heh yuyt{te

  wrof, -oMwu th,}-yrt ytr htutut tf, :-su ewfthf :-efthe Mr= ut Mt{e seh Au, :-u :-y{u rt ytr tute v-yk kw fhtu. (2)

  ttto : su {wtu tt ytr ttute Ehe ytttwk t fhu Au, u ytu yrt ytr htu tute hrn yu heh yu yt{te wrte w eu [eo ht ytr tuu tt o htutuwk nh fhthe ytitrytuu t fhu Au. (2)

  UL tto : nu rS-u ytt tkzt Mt{e seh! ytL:-thrn }y S-

  {wte :-y{the -htt fhtu, sute :-y{the [u ftuE {

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  89/800

  ut 89

  ttto : su {wtu tw, rwT q o yu tu { ytr ytitrytut wtuu n fheu tutt fttuo r fhu Au, uytu fe w:e tt te. (4)

  rS tto: nu rS-tkzt tf h{uh ! y}-yt-:-ttute sue htt fhtu

  Atu, y}-u {to{t t fhth }y}-rt {we }-tu{t ytr ytitrytutu h, :-tw yu :-sute ]ru t tt Au yu o -htt fhu Au. (5)

  ttto : su {wtu y{ote qh hneu tutt tuftut we ]r RAu Au, u ytu h{uhe Wtt fheu tu{, RL yu rttwk wte u fhu. (5)

  S j S tto : nw k S-S U}}0ft{t fht tu, }-t yu wtut rtte

  V t fhth }-o teytuuL fhth,j}-ytow w, f{oyu MtY SS}-su{tkrt t{f Ltte Mt ntu, u tt Mt{e sehe Wttyuo Wt{ w, Mt htufthe trut fheu }{}-Wt{ ttu th fhthewru }-t fk. (6)

  ttto : su {wtu o {t, o t yrctt yu ot ytk tt h{u he

  yu Mttu te w yu htufthe tru t fhu Au , uytu s {M ttuwk tt yu rtte w wru t fheu wttteo tt rt eu

  S pp tto : nu {wtu S}-su p:-yk rtt yuo{t seht

  -rt :-rtu[h kth -fe -r= e ftu te, :-usehoteytuyu {wtue{}-wr yu f{tuot x}-ktuu -t fhu Au yttu Au. (7)

  ttto : tf = o {tk hnu th Eh yu t kqo s yu Lutu r k k

  Au . u s o su h[eu tt th fheu, oe wrytue [u tt ttt eu o teytu u ut f{towth w-w: Y V t fhth Au.Rh rt, tu tt Mtte r yu sutu ftu E yrctt ntu yuwk s fe e

  fwk te, fthfu sz tttu o{tk tttu yt ntu tte ttur[T r{te u e Wrt tE fe te. (7)

  c

 • 8/7/2019 Rigved-Pratham Mandal (in Gujarati)

  90/800

  90

  ut90

  tto: suot, tr, u h{uh- @}-o{tkt yu suu teytu theheut tt Au, cU}-nr yttoT ytt-t tu tttuoe h[ttt}-rt s yttoT rtte WL tth s Y t{tk ~-ntu{u r fhtthe rtytuu U-WL fhuAu. tt-otte -BfT ]r fhu Au; Vhe ut -rwtttttuo{tk x-t tt Au. (8)

  ttto : sutte h{u h {M se h[t fhu Au , yu xt {txu o tttuo hMh ktute ]r t{u Au, yu rt{f t yu rrt{tk BfT w fhtte {nt wtuu WL fhu Au. (8)

  U c S tto : nwk -su{ ft{t qtort ftte }}}-su{tk te Mth hnu Au

  yu su{tks t tt Au, S}}-rM] ytft ytr tttuoe ttuyk t c}}-uc heu{M suth fhth }-o{wtuuy~ Mwr fhttu S}-q tu o tr h{uhtk}-ttrte o fkAw k, u{ {utru t tEu Ltte o wk t fheu r o

  ttto : su{ {w ot rM] qtort ftu rntu Au, u{ ot t, ttt ftu