SWAMI VIVEKANANDA YOGA ANUSANDHANA SAMSTHANA ³eesie DevegmebOeeve mebmLeeve.

Download SWAMI VIVEKANANDA YOGA ANUSANDHANA SAMSTHANA ³eesie DevegmebOeeve mebmLeeve.

Post on 21-Dec-2015

217 views

Category:

Documents

5 download

TRANSCRIPT

  • Slide 1
  • Slide 2
  • SWAMI VIVEKANANDA YOGA ANUSANDHANA SAMSTHANA eesie DevegmebOeeve mebmLeeve
  • Slide 3
  • eerceieJeerlee kece&eesie Mueeske meben HeejeMee&Jee mejespececeueb ieerleeLe&ievOeeslkeb veeveejJeevekekesmejb nefjkeLeemebyeesOeveey eesefOeleced ~ Prsarya vacah sarojam amalam gtrtha gandhotkatam Nnkhynaka kesaram hari kath sambodhan bodhitam.
  • Slide 4
  • ueeskes meppeve