mai jia - šifra solomon

Download Mai Jia - Šifra Solomon

Post on 02-Jun-2018

263 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  1/211

  BU&CW

  1

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  2/211

  BU&CW

  2

  Maj a

  ifra Solomon

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  3/211

  BU&CW

  3

  Naziv originala:

  Mai Jia

  Jiemi

  Preveo

  Sran Krsti

  Copyright 2002 by Mai Jia

  Translation Copyright 2014 za srpsko izdanje Vulkan izdavatvo

  ISBN 9788610012170

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  4/211

  BU&CW

  4

  NA POETKU

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  5/211

  BU&CW

  5

  1.

  ovek koji je napustio Tungden na malom crnom brodiu 1873. sa namerom dastudira u inostranstvu bio je najmlai lan sedme generacije uvene porodice trgovacasolju: ungovih iz angnana. Kada je otiao, zvao se ung Cilaj, ali u vreme kada se vratioime mu je bilo Don Lili. Oslanjajui se na ono to su ljudi kasnije priali, on je bio prvi uporodici ung koji se odrekao trgovakog naslea i bavljenja trgovinom i stekaoakademsko zvanje, da ne pominjemo veliki patriotizam. Naravno, ovakav razvoj situacije

  bio je neraskidivo vezan s mnotvom godina provedenih u inostranstvu. Meutim, kadaje porodica ung u poetku odabrala da ba on bude taj koji e otii na onu stranuokeana, oni to nisu uinili da bi napravili neku temeljnu promenu u putevima kojimasrea pohodi njihov klan, ne, oni su to uradili zato to su se ponadali da bi to moglo dapomogne Baki ung da poivi malo due.

  Kao mlada ena, Baka ung se pokazala kao izuzetna majka, donevi na svetdevetoricu sinova i sedam kerki tokom dve decenije; a to je jo vanije, svi oni suporasli i postali odrasli ljudi. Bila su to upravo ona deca koja su postavila temeljebogatstva porodice ung, ime je njena pozicija na vrhu hijerarhije klana ungovihustanovljena za sva vremena. Zahvaljujui portvovanoj panji svoje dece i unuka, ona je

  ivela mnogo due nego to bi inae poivela, ali i pored svega toga nije bila srena ena.Proganjale su je sve vrste uznemirujuih, sloenih i stranih snova koje mogu da sezamisle, tako da se esto iz snova budila viui i vritei; ak bi i usred dana umela dapati od posledica nonih mora koje su je pratile i kada snovi prou. Kada bi ovenonemore poele da je mue, njeno brojno potomstvo, a da ne pominjemo ogromno bogatstvofamilije, kao da joj je postajalo nepodnoljiv teret. Plamenovi koji su lizali tamjan umangalama esto su podrhtavali, uzdrmani silom njenih vrisaka koji su visokim tonovima parali no. Svakog jutra je nekoliko uenih ljudi iz mesta dolazilo na pozivporodice ung u njihovo zdanje da bi protumaili snove stare gospoe, ali kako je vremeprolazilo, pokazalo se da niko od njih i nije ba od neke naroite koristi.

  Od svih tih ljudi koje je porodica pozivala da tumae njene snove, na Baku ung jenajdublji utisak ostavio jedan mladi momak kojeg je nedavno more izbacilo uTungdenu, a doao je odnekud s one strane okeana. Ne samo da nije pravio grekeobjanjavajui unutarnje znaenje snova stare dame, ve je ponekad izgledalo kao daposeduje i mo predvianja dogaaja tumaei znaaj pojavljivanja odreenih linosti ubudunosti. Samo su njegove mlade godine zavodile ljude da pomisle kako su njegovesposobnosti koje vode u tom smeru natprirodne - ili da upotrebimo rei Bake ung:Nikad nita dobro nije ispalo kada zaposli ljude koji jo ne umeju da obriu nisopstveno dupe. Bio je veoma dobar u objanjavanju snova ali njegova vetinaproricanja nije bila na istom nivou. Izgledalo je da, ako tog dana ustane na pogrenunogu, onda itavog dana nije sav svoj. Ako emo ba u detalje, bio je izuzetno dobar kada

  je trebalo da se nosi sa snovima prvog dela noi, ali je bio potpuno nesposoban da senosi sa snovima koje je ona sanjala dok se pribliavalo svanue, a pogotovo sa snovima u

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  6/211

  BU&CW

  6

  okviru snova. Po njegovom sopstvenom priznanju, nikada nije formalno studirao iuvebavao ovu vrstu tehnike proricanja, ali je uspeo da naui poneto tako to jejednostavno uvek bio uz svog dedu, paljivo ga sluao i upijao od njega. Budui da seovakvim stvarima ranije samo povrno bavio, teko da je mogao da smatra sebe nekimekspertom.

  Baka ung je pomerila u stranu pokretni panel na zidu i pokazala mu srebrnepoluge koje su tu bile naslagane, molei ga da nekako dovede svog dedu u Kinu. Jediniodgovor koji je dobila bio je da je to nemogue. Postojala su dva razloga. Prvi je taj to jenjegov deda i sam bio veoma bogat ovek i odavno je izgubio interes da zarauje jo vienovca. Uz to, njegov deda je bio i veoma star i pomisao da putuje preko okeana u timgodinama nasmrt bi ga preplaila. Meutim, ovaj mladi ipak je imao i jedan veomapraktian predlog za staru gospou: zato ne bi ona poslala nekoga preko mora, da uiod njegovog dede.

  Ako ve Muhamed nee do brega, onda e breg nekako morati da doe doMuhameda.

  Sledei zadatak je bio da pronau odgovarajuu osobu u tom mnotvu naslednikastare gospoe, koja bi mogla da ispuni ovaj zadatak. Postojala su dva osnovnakriterijuma na osnovukojih je pravljen odabir. To je trebalo da bude neko sa neobinimoseajem rodbinske dunosti prema Baki ung, i ko bi bio spreman da trpi i pati zbognje. Preko toga, to je trebalo da bude neko veoma inteligentan i zainteresovan za uenje,neko ko bi mogao da naui komplikovane tehnike tumaenja snova i proricanja, i to unajkrae vreme, a na najviem nivou. Nakon veoma paljivog i strpljivog procesa nalikhirurkoj intervenciji, za ovaj zadatak je odabran dvadesetogodinji unuk koji se zvaoung Cilaj. Tako je ung Cilaj, naoruan pismom sa preporukama koje je napisao mladiovek s one strane okeana, i pritisnut obavezom da pronae nain kako da produi ivotsvoje oajne bake, poslat preko okeana u potrazi za znanjem. Mesec dana kasnije, tokomjedne olujne noi, dok je teretnjak na koji se ung Cilaj ukrcao s mukom krio put kroznepregledni okean, njegova baka je sanjala da je tajfun progutao brod i potopio ga,poslavi tako njenog dragog unuka da nahrani ribe. Taj san je toliko jako epao starugospou da je poela oteano da die. Trauma koju je san prouzrokovao dovela je dosranog udara; stara gospoa umrla je u snu. Zbog duine i svih tekoa njegovogputovanja preko okeana, u vreme kada je ung Cilaj stao pred svog nesuenog uitelja ikada mu je predao pismo s preporukama kojim je trebalo da se predstavi, stari ovek jenjemu zauzvrat pruio drugo pismo, u kome je pisalo da je njegova baka preminula.Informacije uvek bre putuju od ljudi. Kao to i sami znamo iz linog iskustva, najbritrka je uvek onaj koji prvi proe kroz cilj.

  Starac je otrim pogledom gledao u ovog mladia koji je doao izdaleka, a tajpogled je bio tako prodoran da je mogao da ubije i pticu u letu. Izgledalo je da je iskrenozainteresovan da preuzme ovog inostranog studenta, koji mu je doao u svojim mladim,nevinim godinama. Kada je malo razmislio o svemu, a poto je Baka ung ve bila umrla,nije imalo mnogo smisla u tome da stie odreene ezoterine vetine, pa je, s dubokimuvaavanjem stareve ponude, mladi ung Cilaj reio da se ipak vrati kui. Meutim, dokje ekao da doe vreme polaska, na fakultetu je upoznao jo jednog Kineza. Ovaj ovekga je poveo na nekoliko asova, posle kojih vie nije imao elju da se vrati, zato to jeotkrio da postoji mnogo toga to bi voleo da zna i da naui. Ostao je s tim drugimKinezom - tokom dana su njih dvojica ili na asove matematike i geometrije. Uvee su

  ili na koncerte sa jednim starijim studentom iz Praga. Toliko je uivao u svemu da nijeni primetio kako je vreme brzo prolo; kada je konano shvatio da je dolo vreme da se

 • 8/10/2019 Mai Jia - ifra Solomon

  7/211

  BU&CW

  7

  vrati, ve je bilo proteklo itavih sedam godina. U jesen 1880, ung Cilaj se ukrcao nabrod skupa sa desetak bavi mladog vina, i poao je nazad istim onim dugakim putemkojim je i doao, ne bi li se vratio kui. U vreme kada je stigao, negde usred zime, vino jeve uveliko moglo da se pije.

  Da u vezi s ovim citiramo ljude koji su iveli u Tungdenu: porodica ung se

  uopte nije bila promenila tokom ovih sedam godina - klan ungovih je ostao klanungovih, trgovci solju su i dalje trgovali solju, porodica koja je cvetala, cvetala je i dalje,a novac je nastavio da pristie sa svih strana kao i pre. Jedino to je bilo drugaije bio jeovaj mladi ovek koji je otiao u inostranstvo i iveo tamo neko vreme - vie i nije bioba tako mlad, a stekao je i zaista udno ime: Lili. Don Lili. A tome bi svakako trebalododati da je stekao i neke vie nego udne i neobine navike: kao prvo, nije imao perin,nosio je nekakvu kratku jaknicu umesto dugake svilene odore, voleo je da pije vino kojeje imalo boju krvi, a govor mu je bio pun nekih rei koje su zvuale kao kretanje ptica, ijo mnogo toga. Najudnije od svega bilo je da jednostavno nije mogao da podnese mirissoli - kada bi otiao dole u luku ih da neto kupi, taj otri, tipajui miris soli napadao je i

  vreao njegove nozdrve, pa ga je to esto teralo na povraanje, a nekad je, terannagonom, povraao i u. Izgledalo je posebno zastraujue i neprikladno da sin trgovcasolju ne moe da izdri miris soli; ljudi su se prema njemu ponaah kao da je bolestan odneke ozbiljne, neizleive bolesti. Kasnije je ung Cilaj objasnio svima ta mu se dogodilo -kada je bio na brodu kojim Je prelazio okean, sluajno je pao preko ograde i obreo se uvodi, a tom prilikom je progutao toliko morske vode da umalo nije od toga i umro. Svestrahote i uasi ovog dogaaja uvukli su se do same sri njegovih preivelih kostiju.Nakon toga je sve vreme dok je bio na brodu u ustima drao lie aja, inae jednostavnone bi nikako mogao da izdri putovanje.

  Naravno, objanjavati ono to se dogodilo je jedno, ali naterati ljude da prihvateovu injenicu neto je sasvim drugo. Ako nije mogao da podnese miris soli, kako je onda,pod milim bogom, mislio da se ukljui u porodini posao? Pa ne moe gazda da ideuokolo i da zapoveda sa ustima punim lia aja.

  Bio je to veoma ozbiljan, razdirui prob

View more