songthien

Download songthien

Post on 29-Nov-2014

492 views

Category:

Business

2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

1. NGUYEN MINHSongThien 2. thay li ta Thien a tr thanh mot trong nhng tinh hoacua nhan loai. Ngay nay, t ong sang Tay ngita khong con xa la g vi thien va nhng congnang ky dieu cua no. Nhieu trung tam thc hanhva hng dan thc hanh thien quan a c hnhthanh tren khap chau Au. cac nc A ong, vimot truyen thong sau xa hn, thien a bat re vaotng t vien ln cung nh nho, va ngi ta gannh co the tm en vi thien khong may khokhan. Nhng o la noi ve nhng ieu kien benngoai. Con yeu to t than cua moi ngi lai lachuyen khac. Nghe biet ve thien, hoc hieu vethien, va song thien la nhng ieu khac nhau. Ngay nay nhng kien thc ve thien c phobien kha rong rai. Ngi ta hau nh de dang noira c nhng cho tinh yeu cua thien bang ngonng, va viec tranh cai nhau ve nhng cho tinhyeu o khong phai la cha tng xay ra. Ngi en vi thien trong boi canh o, thngri vao mot trong hai iem cc oan oi nghchnhau. 5 3. Song thien Co ngi xem thien nh mot chu e, noi dungsieu tuyet, vi nhng khai niem bat kha thuyet,bat kha t ngh... V the, thng loay hoay ratlau trong nhng pham tru khai niem va cam thaythat kho khan trong viec tiep nhan thien... Mot so ngi khac lai nhn thien vi mot cachnhn qua gian d. Theo cach nay, thien tr thanhmot th ly thuyet n gian ma bat c ai cu ng cothe tm hieu c e roi bo sung vao cho nhngkhai niem dung tuc von a co qua nhieu trong moicon ngi. Mot trong hai cc oan ay eu rat de nhan ra,va khoi noi cung co the biet la chung khong manglai li ch thiet thc nao cho cuoc song. Tuy nhien,van e ay la, oi khi ngi ta khong i enmc cc oan, nhng thc s co nhng khuynhhng nghieng ve mot trong hai thai cc o. Slech hng nay lai khong phai luc nao cung dedang nhan biet. Va oi khi chung ta ri vao cho tdoi gat chnh mnh. Tap sach nay c viet ra nh mot li canhtnh cho chnh ban than tac gia, va mong moi cchia se phan nao vi nhng tam hon ong ieu vemot van e ma le ra a mang lai rat nhieu an vuicho nhan loai neu nh moi ngi trong chung ta 6 4. thay li taeu hieu ung va lam ung trong mot chng mcnao o. Thien nh mot dong suoi mat, ma moi chungta eu la nhng ngi ang mang trong mnh cnkhat chay bong t ngan i. Ch nhn thay dongsuoi mat ay thoi, cung u e cho ta cam giac vuimng, de chu biet bao nhieu! Nhng e ap ngvi cn khat chay bong, ch nhn khong thoi thatchang ch g. Chung ta nhat thiet phai uong nc du la mot ngum nho cung se cho ta cam giacthoa man tc th. Va ch khi nao ta thc s cam nhan cnhng g ma dong nc mat trong lanh kia manglai cho t than moi chung ta trong cn khat bong,khi ay ta mi co the hieu c thien la g, vanhng g ta a hieu c qua ngi khac eu chcon la nhng ieu vu v, ng ngan. Tap sach nay cung se ch la nhng ieu vu v,ng ngan. Tuy nhien, no c viet ra e goi miban en vi dong suoi mat trong lanh, va mi banhay cui xuong e t mnh uong lay mot vai ngumnc suoi kia. Ban cung co the tam mnh trongdong suoi mat ay, neu nh ban muon, e thayrang cuoc song nay ch thc s co ay u y ngha 7 5. Song thienkhi chung ta cam nhan c no ma khong ch lanhng hieu biet n ieu qua ly thuyet, khai niem. Moi chung ta eu co the mac sai lam. Mo ichung ta eu con co biet bao ieu e ban tam longh. Thien khong giup chung ta nhat thi xoa bomoi sai lam, nhng no giup chung ta nhan ro va ythc ay u ve moi sai lam cua mnh, va hngchung ta en mot tng lai ngay cang hoan thien.Thien cung khong giup chung ta nhat thi gat boc tat ca nhng ieu ban tam lo ngh, nhng nogiup chung ta biet cach e khong b cuon troi,nhan chm va anh mat chnh mnh trong nhngmoi ban tam lo ngh o. Vi nhng y ngha o, chung ta co the en v ithien nh mot nghe thuat song an vui, va v thema moi mot phut giay thc hanh thien se giupchung ta ngay tc thi cam nhan c nhng giatr, nhng y ngha mi me hn cua cuoc songnhiem mau nay. Chung toi khong ngh rang nhng ieu cviet ra ay hoan toan la nhng khuon thc haynguyen tac can phai c tuan theo. Tuy nhien, conhng ieu hay noi ung hn la rat nhieu ieu c trnh bay ay qua ung la nhng khuonthc, nhng nguyen tac, nhng no khong phai la 8 6. thay li tanhng phat kien cua tac gia. o la di san ke thacua nhng ngi i trc, nhng tr tue sieu phamma nhan loai nay a rat may man co c. onggop that s cua tac gia ch la trnh bay nhng ieuay theo nh cach hieu cua mnh, qua kinh nghiemthc s cua ban than mnh. Va v the, co the conhng iem ung hoac sai trong o. Ngi vietmong moi c on nhan va chan thanh biet nmoi s ong gop xay dng ve noi dung tap sach. Thang 9 nam 2003 Nguyen Minh 9 7. Song thien 10 8. CHNG ICUOC SONG NHIEM MAUTh nhn vao cuoc song Trong suot nhng nam thang a troi quatrong cuoc i, co bao gi ban a tng danh ra motphan thi gian du la rat nho e th nhn vaocuoc song nay hay chang? Nhn vao cuoc song khong ch co ngha lanhn vao ngoi nha cua ban, s lam cua ban, gianh, thanh pho, lang que... Nhng th o euthuoc ve cuoc song, nhng ch nhn thay chungkhong thoi cha phai la nhn vao cuoc song. Thng th chung ta nhn vao cuoc song theongha la nhng g lien quan va chung ta c tiepcan hang ngay. Hay noi khac i, chung ta thngch chu y en nhng g ma chung ta cho la thietthc va co anh hng nhat nh en sinh hoathang ngay cua chung ta, c nhn thay va tiepxuc moi ngay. t khi chung ta ngh rang ngay ca 11 9. Song thiennhng ieu ma chung ta cha tng nhn thay, tan au o rat xa xoi, cung van la mot phan trongcuoc song va co nhng anh hng nhat nh enchung ta. Hay danh ra oi phut e suy ngh ve nhng gban a thay biet ve cuoc song. Hay lien ket chunglai trong mot nhan thc bao quat, toan dien. Cothe ban se ngac nhien khi thay c nhng ieuma trc ay ban cha he ngh en. Co the la tren ng en ni lam viec moingay, ban van thng i di mot hang cay xanh.Nhng co bao gi ban ngh en hang cay ay nh lamot phan trong cuoc song? The ban co biet la moingay hang cay ay a loc sach cho thanh pho naybao nhieu la dng kh? Va neu v mot ly do naoo ma chung nga o xuong, hoac chet i, ban cobiet la ieu g se xay ra chang? That gian d nh trang giay ma ban ang ocnhng dong ch nay... Ban co bao gi ngh enbiet bao nhieu yeu to lien quan can en e co cmot trang giay nho nhoi trong tam tay cua banhay chang? Neu khong co rng cay, ngi ta khongthe co bot giay e lam ra giay. Khong co at aimau m, khong the co rng cay. Khong co ma,khong co nang... rng cay khong the ton tai va ln 12 10. Th nhn vao cuoc songlen. Va neu khong co s hieu biet ve viec lam giayc truyen lai qua nhieu i, cung khong the cotrang giay... Hay ngh en tng s vat chung quanh ban.Khong co mot s vat nao co the ton tai oc lap makhong phu thuoc trc tiep hoac gian tiep vaonhng s vat khac. Mot khi moi lien he nay cnhn rong ra, ban se thay khong co mot s vat naolai khong co mot moi quan he nhat nh gan xanao o vi bat ky mot s vat nao khac. Vi s vat a nh the, ban se thay ra vinhng con ngi ieu nay lai cang ro ret hn. Lamsao chung ta co the ngh en mot s ton tai tachbiet vi nhng ngi chung quanh ta? Lam saochung ta co the co c hanh phuc, an vui... makhong quan he en nhng con ngi khac, cho dula nhng ngi ma lau nay ta van thng xem nhla xa la?... Cach nhn ve cuoc song nh the la mot cachnhn hp ly hn so vi cach nhn chia tach, phiendien ma a so thng mac phai. ieu nay giupchung ta hieu c mot cach de dang hn nhngmoi quan tam chung cua toan nhan loai nh vane moi trng, kh hau, thien tai... ieu nay cunggiup chung ta gan gui hn vi cac tam hon nghe 13 11. Song thiens, nhng ngi co the danh phan ln thi giantrong cuoc song e ca ngi nhng ve ep cua hoa,la, co cay hay trang nc..., v ta biet rang chnhnhng ve ep ay quan he mat thiet en cuoc songchung ta nh the nao. Va mot cach vo cung thietthc, no giup cho moi chung ta nhng con ngi de dang gan gui vi nhau hn trong cuoc song.Va quay lai vi chnh mnh e hieu c chnh mnh, chung ta can en sthc nghiem nhieu hn la s suy dien, ly luan.Mac du vay, co nhng iem chung ma hau het moingi eu trai qua trong cuoc song va co the chiase cung nhau nh nhng kinh nghiem that s. Neu ban danh ra khoang mi hay mi lamphut e ngoi yen, khong lam g ca, va nhn laichnh mnh, co the ban se t thay ra c nhngieu ma rat nhieu ngi i trc chung ta a tngch ro. Dong suy tng cua chung ta khong bao gidng ngh. ieu rat la la t khi chung ta quan tamen s soi ong lien tuc cua no, nhng chnh ssoi ong ay la nguyen nhan lam cho cuoc song cua 14 12. Va quay lai vi chnh mnhchung ta ngay cang met moi va chm am trongbao noi kho s, au n. Hay th quan sat nhngt tng en va i trong tam tng ban mot thigian ngan, ban se ngac nhien khi thay chung soiong biet bao nhieu! Hay th dep bo i nhng ttng ay, th ng ngh g ca xem sao. Moi khimot y tng en vi ban, hay t noi vi mnh:Toi ang ngh ngi, viec nay hay e vao luckhac. C nh the, ban hay th dep yen cac ytng en vi mnh, cho en khi khong con ytng nao en lam phien ban na. Ban co lam c nh the khong? Neu co, o sela chuyen rat la. V that ra van e hoan toankhong n gian nh the. Thng th ban khongthe dep yen cac y tng cua mnh mot cach dedang nh the au, bi v ieu nay chnh la muctieu nham en cua ca mot qua trnh cong phu thchanh thien quan, ma chung ta se tr lai e tmhieu ve sau. Tr lai van e ma chung ta va e cap ssoi ong lien tuc cua dong t tng. Khi chung tangh en qua nhieu viec, thng la chung ta changngh c ieu g sang suot ca. T xa xa, ngi taa biet en nang lc ky dieu cua viec tap trung ttng. Hn the na, chung ta co the t nhan thay 15 13. Song thienqua kinh nghiem ban than cua mnh: nhng lucau oc thanh than, t suy ngh mong lung nhat,chnh la nhng luc chung ta sang suot nhat, co thelam viec au oc mot cach hieu qua nhat. Co the nao t ren luyen e luon song trongtrang thai thanh than, sang suot hay khong?Vang, o la ieu hoan toan co the lam c. Vaay chnh la muc tieu nham en cua mot cuoc songthien, va cung la nhng g ma chung ta se cungnhau trao oi. Tuy nhien, van e n gian nhngquan trong nhat can e cap en trc tien lachung ta phai t nhan ra c tnh soi ong lientuc trong dong t tng cua mnh. T iem xuatphat o, chung ta mi co the ban en nhngphng thc thc hanh ma trong nha thien goi lae oi tr. Dong t tng cua chung ta trong thc tekhong bao gi ngng bien ong. Khi ta cht nghen ieu g, mot t tng phat sinh ra. Thuat ngnha thien goi o la mot niem.1 Ke t niem phatsinh nay, se loi keo theo nhng t tng khac colien quan. Chung noi tiep nhau theo mot lo-gicnhat nh nao o ma chung ta van quen suy tng.1 niem: 16 14. S lang ong t tngS noi tiep nay keo dai cho en mot thi iem naoo th co mot s viec khac manh me hn, loi keos chu y cua chung ta nhieu hn va sinh khi motniem khac. Khi niem nay sinh ra, th niem trcmat i. Tuy co sinh ra, co mat i, nhng khong lucnao la dt oan. Nha thien goi qua trnh nay laniem niem tng tuc.1 Bnh thng, dong ttng cua chung ta chu tac ong cua nhng skien xay ra hang ngay, va do o no cung soi ongmanh me nh chnh cuoc song quanh ta. Khichung ta thc hanh thien quan e lam lang ongt tng, s sinh khi cua chung se dan dan cchung ta biet en, han che i va lau ngay co thetr nen thuan thuc, em du.S lang ong t tng Buoi sang, khi uong tra, chung ta rot tra va otach va nhn thay nhng can tra chao ao, cuonlen trong tach nc. Thng th chung ta khonguong ngay, ma at tach tra nam yen tren bantrong mot luc e bt nong phan nao. Va ka, haynhn vao tach tra nhng can tra ang dan dan,1 niem niem tng tuc: 17 15. Song thiendan dan chm lang xuong ay, e lai ben tren lamot lp nc trong xanh thoang bay len mot lankhoi nhe... Dong t tng cua chung ta la mot tach tra.Nhng can tra trong o nhieu vo ke. ieu khacbiet ay la khong may khi chung ta at tach trat tng cua mnh nam yen trong phut choc, hoacu e cho no c lang trong. Viec thc hanhthien quan giup ta lam c ieu o, va muc tieun gian nhat cua ngi bat au en vi thiencung ch la e biet cach lam c ieu o. ay, ban co the hoai nghi. V s dao ongcua t tng chung ta lam sao co the giong vi sdao ong cua mot tach tra? Va neu nh qua laung vay, th lam the nao e ta co the at tachtra t tng nam yen theo cach ma no co the sedan dan lang ong? Chung ta se khong va khong the nao ara ay mot s phan tch so sanh ve mat vat the egiai thch van e. Tuy nhien, bang vao thcnghiem, chung ta biet c co nhng s tngong nhat nh gia hai trng hp. Va hn thena, chung ta con biet rang, tach nc tra ch cothe lang ong khi c at nam yen tren ban, cont tng cua chung ta th co the c lam cho lang 18 16. Tnh thc va nhan bietong khong ch trong luc ngoi yen, ma con ngay catrong nhng khi ta i ng, lam viec hang ngay... Neu ban a san sang, toi xin mi ban hay attach tra t tng cua ban xuong va chung ta secung nhau theo doi, quan sat...Tnh thc va nhan biet Co nhieu phng phap thc hanh viec ngoithien khac nhau danh cho nhng ngi va mibat au en vi thien. Neu ban tm en mot thienvien hoac t vien nao o e hoc thien, co the banse c day cho phep em hi th hoac theo doihi th. Cung co ngi bat au bang viec niemPhat. Cach quan sat mot e tai nao o cung co thethc hien nhng rat t khi c ap dung cho ngimi hoc... Noi chung, muc tieu au tien c at ra chongi hoc thien la quay nhn lai chnh mnh, nhanbiet c nhng thay oi, bien ong cua dong ttng, ma khong co bat c mot s tac ong naoen chung. Nhieu ngi that bai ngay trong bc au khit tng cua ho khong sao lang ong c ngay ca 19 17. Song thiensau nhieu gi thc hanh thien quan. Van e khonghoan toan giong nhau moi ngi, nhng thongthng th sai lam hay mac phai nhat vao luc nayla s no lc khong ung hng. Hay quan sat mot em be ngu. Em va c mecho bu xong, khuon mat n mot nu ci vo t thoaman. Me at em vao trong noi. Co the em khoatay ap chan trong mot vai c ch phan oi nhe vphai ri xa me, nhng me biet la em ang buonngu. Va em ngu that, tren khuon mat van conphang phat nu ci vo t. Hau het trong chung ta khong may ai co cnhng giac ngu en de dang nh the. oi khi,chung ta can co nam hoac mi phut yen tnhtrc khi ngu; va co the la en mot vai gi khiang co ieu phai lo ngh. Va neu nh co mot homnao o chung ta biet mnh can phai ngu nhieu echuan b cho mot ngay mai lam viec cang thangchang han, chung ta se co gang e giac ngu encang sm cang tot. Oai am thay, chung ta thngthat bai trong nhng co gang nh the. Cang no lcco gang, giac ngu cang i xa va tham ch co ve nhkhong bao gi chu en... Van e ay la s co gang. Chung ta cang cogang bao nhieu th t tng chung ta cang phan 20 18. Tnh thc va nhan bietkhang manh me bay nhieu. Va v the, thay v camgiac buon ngu, chung ta lai cang ngay cang thaytnh tao hn. Nhng ngi lan au tien ngoi thien cungthng ri vao mot hien tng tng t. Cangngan chan, dap tat, th nhng dong t tng cangtuon chay en manh me hn. Chuyen hom qua,chuyen ngay mai, chuyen gia nh, chuyen xa hoi...tram ngan muon th chuyen dng nh eu runhau keo en nh the s rang se khong co dp naokhac e c ta quan tam... Hnh anh tach tra co the tr lai vi chung tavao luc nay. Tach tra c lang ong mot cachhoan toan t nhien khi ta at no nam yen trenban. Khong can en bat c mot s tac ong nao,mot no lc can thiep nao t ben ngoai. Va neu banco y muon can thiep vao, ban se ch co the lam chono ong ay va ngan can qua trnh lang ong thayv la thuc ay. T tng cua chung ta cung ch co the clang ong mot cach hoan toan t nhien. Moi nolc, co gang cang cang thang cang gay them khokhan cho s lang ong cua t tng. V the, quatrnh ngoi thien xet cho cung la khong lam g ca.Tuy khong lam g, ma viec ngoi thien lai co mot 21 19. Song thienmuc ch ro rang la lam lang ong t tng, v theno phai c xuat phat t cho biet ro la t tngchung ta ang dao ong, va trong suot qua trnhngoi thien cung phai duy tr c s nhan biet venhng dao ong, bien chuyen, phat sinh hay dieti cua tng niem tng. V the, tuy noi la khonglam g ca ma that ra la lam c rat nhieu. Chung ta co the hnh dung ra mot dong songang cuon chay e so sanh vi dong t tng lientuc bien ong cua chung ta. Dong song khong the nao ngan chan c.Dong chay ang hien hoa kia se tr nen d doi,manh me neu chung ta tm cach ngan no lai. Nose tm ra moi ngo ngach e thoat i, tm moi cache cong pha, lam sup o tat ca nhng g nganchan no... Dong t tng cua chung ta cung vay. T baolau nay no a quen chuyen ong, tuon chay...khong co bat c mot s ngan chan nao. Va s tuonchay o von d a la tnh chat t nhien cua no,chung ta lam sao ngan can c? Van e at ra cho chung ta khong phai langan chan hoac tieu diet moi niem tng. o laieu khong the lam c, va cung khong can thiet 22 20. Tnh thc va nhan bietphai lam. Chung ta khong chan ng dong songt tng lai, ma la can phai lam chu c no, lamcho no chay theo ung hng ma chung ta mongmuon. Theo mot y ngha nao o, chung ta ngoithien bang cach lang le quan sat dong song ttng cua mnh, tnh thc nhan ra moi s bienchuyen va sinh diet cua tng niem tng, va quatrnh o giup chung ta lam chu c tnh the, lamcho lang ong tach tra t tng cua chung taxuong mot cach hoan toan t nhien. Khi nhan thc ung ve van e nay, chung tase thay viec ngoi thien ngay lap tc tr nen thoaimai, de chu hn. Moi sc phan khang trong tamtng lap tc b triet tie u. Chung ta tr nen hoahoan hn trong muc tieu nham en. V the, chungta khong cam thay cang thang hoac thuc bach.Chung ta khong t trach mnh la vong ong, nhieutap niem, hoac nghiep chng nang ne... nh ratnhieu ngi thng mac phai. Ta khong la ai ca,ta ch la ta, cai ta ang hien hu tat nhien vi tatca nhng mat tot cung nh mat xau ma ta a biet,va khong co g phai trach c no. t nhat th chungta cung ang tren con ng vn len s hoanthien va nhat nh chung ta se lam c ieu ovi quyet tam cua mnh. 23 21. Song thien Nh vay, van e trc het at ra cho ngingoi thien chnh la phai tnh thc va nhan biet.Moi no lc, co gang cua chung ta phai hng enmuc tieu ay. Lang le theo doi va quan sat tng yniem khi len, thay oi va mat i, khong luc naobuong tha qua trnh ay. Ngi ngoi thien makhong lien tuc tnh thc va nhan biet la anh matchnh mnh, khong co hy vong g at en nhngket qua mong muon. Khi chung ta tnh thc va nhan biet, dong ttng cua ta co the la van nh cu khong co g thayoi, v that ra chung ta khong tac ong g enchung. Tuy nhien, nhng bien chuyen, dao ongcua dong song t tng gi ay c soi roi dianh sang cua s tnh thc va nhan biet. Khi tatnh thc va nhan biet nhng dao ong trong ttng, chung khong con co the loi cuon ta daoong theo vi chung, ma gi ay mot cam giac anon, yen tnh bat au hnh thanh trong chung ta:cam giac an on, yen tnh khi biet mnh a lam chuc tnh the. T ay, ta nhan ra s yen tnh ma ta at enhoan toan khong phai la do dt bo moi t tng,ma chnh la do ni s tnh thc va nhan biet. Tuych mi la mot bc khi au, nhng ngi hoc 24 22. Tuy hai ma motthien ch can nhan ra c ieu nay la a co thethc s bat au nem trai mui v cua mot cuoc songthien. Nhng oi tng cua chung ta cung khong chla nhng niem tng nh va e cap en. Trongthc te, chung ta se dan dan hoc cach oi pho vinhng cam xuc nh buon, vui, thng, ghet, gian,hn... Noi chung, tnh thc va nhan biet bao gicung la nhng ieu ma chung ta phai luon duy tr.Hn the na, trong viec ngoi thien th ay va laphng tien ma cung va la muc ch nham en.Tnh thc va nhan biet giup ta thoat khoi s loicuon cua dong t tng xao ong, ma cung giup talam chu ca nhng cam xuc trong tam hon, vachnh trong s tnh thc va nhan biet ma chung tami co c s an on va yen tnh.Tuy hai ma mot en ay, ban co the se at ra mot cau hoi.Chung ta ngoi thien e tnh thc va nhan bietnhng chuyen bien trong dong t tng, nh vayth s tnh thc va nhan biet o la ta, hay dong ttng o la ta? 25 23. Song thien a so ngi mi hoc thien thng co ac camvi nhng niem tng luon dao ong, va cho rango chnh la ke thu cua tam tnh thc. Trong nhathien goi cac t tng dao ong en va i, sinh vadiet lien tuc ay la vong niem, hay tap niem. Cons tnh thc va nhan biet ma chung ta va banen c goi la chanh niem. S phan biet goi tennh the cung lam cho khong t ngi i en chochia tach chanh niem va vong niem nh la hai oitng trai ngc nhau. Va cung that de hieu khichanh niem c xem la phe ta ma vong niemtat nhien la phe ch. That ra, neu bao chanh niem la ta ma vongniem chang phai la ta, vay khi cha thc hanhthien quan, cha co chanh niem, cai ta le naocha tng hien hu hay sao? Va khi thc hanhthien quan, co c chanh niem, neu bao chanhniem ay la ta, vay cai ta o la t au sinh ra? Rorang s phan biet nay a i en cho be tac. Tuy nhien, chanh niem nhan biet vong niemla ieu co that. Vay le nao cung luc co ca hai caita, mot cai ta vong niem va mot cai ta chanhniem? Cach hieu nay cung khong on. V the, i sau vao thien quan chung ta senhan ra chanh niem va vong niem that ra cung 26 24. Tuy hai ma motch la t ni tam sinh khi, khong the chia tach rathanh hai oi tng khac nhau. Chnh ieu naygiai thch c ly do v sao khi chung ta cang cogang dep bo cac vong niem i th chung lai cangsinh khi manh me hn, nhng mot khi anh sangchanh niem bat au soi roi th t nhien dong songtap niem se tr nen hien hoa, de chu. Chanh niem hay vong niem, hay goi ten theomot cach khac, chan tam hay vong tam, khongphai la hai oi tng e chung ta co the lay hoacbo. Bo vong tam i th cung khong co chan tam.Chung ch la hai bieu hien khac nhau cua cungmot tam. Trong nha thien thng dung hnh anhsong va nc e minh hoa cho ieu nay. Song hienra tren mat nc nh nhng hnh anh ca biet, cuthe, nhng song o cung chnh la nc. Mat ncyen lang kia, tuy nhn thay co s khac biet, nhngcung chnh la song. Song va nc tuy hai ma mot.Co the co nhng luc song lang e nc yen,nhng t choi khong tha nhan song th cungchang con co nc. Tng t nh the, khi chung ta duy tr cchanh niem, thng xuyen tnh thc va nhan biet,th song vong niem se dan dan lang xuong, vamat nc chan tam hien hien yen bnh. Con khi 27 25. Song thienchanh niem b mat i, ngoai canh tac ong vaotam se de dang lam cho nhng t song vongniem noi tiep nhau ma noi len khong cung tan. Hieu c nh vay, ngi ngoi thien se khongcon ac cam vi vong tam, ma se co thai o o n hoahn, cam thong hn. Ngay t thai o o, anh sangchanh niem mi co the bat au toa chieu e manglai s sang suot can thiet giup chung ta nhan ravan e. Hnh anh song va nc con cho thay tnh chatong the gia chan tam vi vong tam. Khi chungta hnh dung chanh niem nh ngon en soi sangvao nhng chuyen bien, thay oi cua dong song ttng, chung ta thng nham lan mot ieu la,nhan thc ve tam nhan biet vi tam vong ongnh hai tnh chat khac biet, tham ch trai ngcnhau. Tuy vay, that ra th chung ch la mot, ongnhat vi nhau ve ban chat. V the, chanh niemkhong pha tan hoac diet tr vong tng nh nhieungi van thng noi, ma la chuyen hoa chung,a chung tr ve vi ban chat yen tnh, sang suotvon a san co. Vao buoi sang khi mat tri len, chung ta nhnthay cay la trong vn toa sang mot mau xanhti mat. Mau la xanh ta nhn thay o co c la 28 26. Tuy hai ma motnh ni anh nang mat tri. Tuy ve mat hien tngchung ta nhn thay anh nang va mau xanh cua lala hoan toan khac nhau, nhng ve mat ban chatchung ch la mot. Anh nang a i vao la cay, cotac dung chuyen hoa e tao ra mau xanh cua la,nen la xanh vi nang that ra ch la mot. Khong coanh nang th khong co mau la xanh. Cung vay,tam an tnh sang suot co c nh vao chanhniem, cung la qua trnh chuyen hoa do anh nangchanh niem tac ong len la cay vong tng masinh ra. V the, ve ban chat cua chung la tuy haima mot. Nhng chung ta cung ng voi va ong nhatca hai thanh mot, bi v chung tuy la mot ma vanla khac nhau. Neu co the ong nhat chung hoantoan vi nhau th viec ngoi thien chang con ly dog e ton tai. Nang la nang ma la xanh la la xanh.Chanh niem la chanh niem ma vong tng van lavong tng. Anh sang chanh niem can phai cthap len, khong ch e soi sang vao dong songvong tng, ma cung la e soi sang cho chnh no.V the ma chung ta co the biet la ang biet, cothe y thc c trang thai ang y thc. Noi cachkhac, cai biet va oi tng cua cai biet, hay noitheo Duy thc hoc la tam nang quan va tam s 29 27. Song thienquan, la khong the tach ri nhau, v cai biet cungla oi tng cua chnh no. V the, mot khi chung ta nhan ra c chanhniem va b mat, th lap tc chanh niem se tr vevi chung ta cung ngay trong luc o. Noi mot cachkhac, tam chanh niem khong ch giup ta nhan bietvong tng, ma no con giup vao viec duy tr chnhno.Sang va toi Khi chung ta that s duy tr c chanh niem,tc la s tnh thc va nhan biet, tat ca nhngniem tng sinh khi, chuyen bien hay mat i euse c theo doi va quan sat. Khi soi roi anh sang chanh niem vao motniem tng, chung ta vo hieu hoa nhng tac ongloi cuon, thoi thuc cua no. Gia s chung ta nh en mot chuyen bc mnhtrc ay, thng th chung ta khong ch nh enkhong thoi, ma nhng cam xuc tng ng cung setheo vi niem tng ay ma khi len. oi khi,chung ta nh song tr lai trong nhng giay phutbc mnh, kho chu o. 30 28. Sang va toi Khi chung ta duy tr c chanh niem th sviec hoan toan oi khac. Niem tng ch la niemtng. Chung khong con kha nang loi keo, cuonhut chung ta vao bat ky mot trang thai lien quannao. Chung ch co the sinh ra, ton tai va mat idi anh sang cua chanh niem. Hay noi cach khac,chung tr nen ngoan hien, de chu ch khong conhung han, lam chuyen nh trc ay. Moi mot cam xuc phat sinh trong ta cung chutac ong tng t cua chanh niem. Chung ta cungco the goi nh en chanh niem ngay ca sau khimot cam xuc kho chu a sinh khi. Khi ban buonbc chang han. Tam trang buon bc se cp i cuaban s thanh than, yen on, va mang en nhieu hequa kho chu tat nhien cua no. Khi biet mnh angbuon bc, ban co the goi nh en chanh niem.Chanh niem soi roi mot cach on hoa vao s buonbc trong long ban, va ban biet la mnh ang buonbc. Vi tac ong song hanh khi chanh niem cduy tr, s buon bc se ch la buon bc. Chung hienra e c tha nhan di anh sang chanh niem,va ch the ma thoi. Tuy ban khong dt bo i sbuon bc, nhng s hien dien cua no khong con cothe gay hai g cho ban ca. No co mat o nh lamot phan trong chanh niem, va v the khong conco the loi keo ban chm sau vao nhng cam xuc 31 29. Song thienkho chu khac nh thng le. Ban nhan biet cs sinh khi va ton tai cua no, ong thi cung bietchac la no se diet mat i. Qua trnh o c dienra mot cach t nhien khong can en bat c mot scan thiep nao. V the, ban khong co g phai khochu vi no. Moi cam xuc phat sinh ra trong long ban, khic at di s soi roi cua anh sang chanh niemcung eu se chu mot tac ong tng t. Khi ban thap len mot ngon en trong phongtoi, anh sang toa ra va bong toi bien mat. Ta vanthng cho rang anh sang a ay lui hoac tieudiet mat bong toi. Cach nhn nhan nay xuat phatt s chia tach gia bong toi va anh sang nh lahai oi tng trai ngc nhau. Thc ra van ekhong han la nh vay. Sang va toi ch la hai hientng thay oi khac nhau ma khong he co s oikhang, xung ot. Khi ngon en c thap len,bong toi tr thanh anh sang. o ch la mot s thayoi ve mat hien tng ma thoi. Khi chung ta song trong chanh niem, chung tathap len mot ngon en sang. Bong toi vong tnghay cac cam xuc buon, vui, hn, gian... khong he bdiet mat i, ma chung c soi roi e tr thanhanh sang. V chung tr thanh anh sang, nen 32 30. Sang va toichung khong con la nhng buon, vui, hn, gian...nh trc o, ma t chung cung toa sang len anhsang chanh niem. Khi nhn nhan theo cach nay, chung ta khongngoi thien e diet tr cac vong tng hay camxuc cua mnh. Ta biet chung la bong toi ang tranngap trong tam thc cua ta. Ta ch lang le thaplen ngon en chanh niem va roi quan sat s sinhkhi va chuyen hoa cua chung. Ngi ngoi thiench la e nhan biet nhng y tng, cam xuc cuamnh phat sinh, ton tai, chuyen bien va diet matnh the nao. Qua trnh o c soi roi bi chanhniem. Chung ta khong phan xet, anh gia ve tngy tng, cam xuc la ung, sai, ta, chanh... Chungta ch can biet en s hien dien cua chung mathoi. Mot cai biet t no a lam nen tat ca. Khi ta biet, tc la ta lam chu c nhng ttng, cam xuc, thay v e cho chung loi keo, saikhien ta nh thng tnh. V the, ch can ta biet,ta se thay moi viec chang co g la nghiem tronghay ang s na ca. Tat ca roi t no se tuan tdien ra. Nh khi ta xem mot cuon phim, neu buongtha vao chuyen phim, roi ta se buon, vui, lo, s...theo vi cac nhan vat trong phim. Nhng ch canta biet la mnh ang xem phim, th nhng buon, 33 31. Song thienvui, lo, s... o t nhien khong con co the tac ongg en ta c na. Truyen phim roi se ket thuc,cung nh nhng t tng, cam xuc a sinh khitrong tam ta khong the nao ton tai mai mai. Anhsang chanh niem giup ta nhan thc ung moi viecva khong b cuon hut vao dong xoay cua chung.Chnh ngay trong y ngha nay, khi co c chanhniem la ban cung bat au co c s an on, yentnh trong tam hon.Than tam thng an lac Khi bat au en vi thien, chung ta thngkhi s bang cach tap ngoi thien. Va nh a trnhbay, ngoi thien la e at en va duy tr c stnh thc nhan biet, hay la chanh niem. Tuy nhien, khi a thuan thuc qua mot thigian, chung ta se nhan ra la chanh niem co the va can phai c duy tr khong ch trong lucngoi thien ma la ngay ca trong nhng luc chung tangh ngi hay lam viec, hay noi khac i la moini, moi luc. V nhng niem tng, cam xuc lien tuc sinhkhi trong tam ta, nen viec duy tr thng xuyen 34 32. Than tam thng an lacanh sang chanh niem la ieu tat yeu e co cmot cuoc song an lac. Vi chanh niem c duy tr thng xuyen,chung ta khong bao gi b cuon hut bi ngoai canh.Bi v, ngoai canh ch co the tac ong en tathong qua viec lam sinh khi cac vong niem. Vabang vao s tiep tay cua nhng ke noi ng nayma chung ta mi b thoi thuc, xo ay vao vongquay cua s viec. Khi co chanh niem, moi vongniem eu se cai ta quy chanh ma khong con languon ong lc lam cho tam ta dao ong na. Song trong s tnh thc va nhan biet, khongch tam y ta sang suot, tnh giac, ma ieu nay condan en s tnh thc ca trong tng hanh vi, c ch.Khi i dao quanh san, ta biet mnh ang i. Lucti cay, nho co... hay lam bat c viec g trongngay, chung ta cung khong bao gi ri vao tamtrang xao lang, anh mat chnh mnh. Gi chanh niem trong ngay cung giong nhviec duy tr chanh niem trong luc ngoi thien. Banau, ay cung khong phai la mot viec de dang atc. Tuy nhien, v chanh niem co kha nang tduy tr chnh mnh, nen moi khi nhan biet mnha xa ri chanh niem, chung ta ch can nh en, 35 33. Song thiennhan ra ieu o la tc khac chanh niem se lai trve. V chanh niem soi roi ca than va tam, nenchung ta co the de dang nhan ra mot con ngiang song trong chanh niem. Ni ngi ay, khongco nhng c ch vo ngha, l enh. Moi mot ongtac, mot hanh vi eu c thc hien trong s tnhthc, nhan biet. Va mot he qua tat nhien makhong bao lau chung ta se at c la, moi hanhong eu dan dan at en s hoan thien cua no. Cho du chung ta khong the loai tr tat canhng kho khan, tr ngai trong cong viec bangvao viec song trong chanh niem, nhng chung taqua that co the loai tr nhng tac ong xau cuachung en tam thc. V the, ngi song trongchanh niem se at c trang thai an on thngxuyen, hay noi theo nha thien la se c than tamthng an lac.Thi gian va cuoc song Thng th chung ta van ong nhat hay t rala cung gan bo hai khai niem nay. Cuoc song dienra vi thi gian va chung ta khong the hnh dung 36 34. Thi gian va cuoc songc thi gian troi qua ma khong co cuoc song.Tuy nhien, neu ta noi en mot cuoc song tnh thcva ung ngha, th rat nhieu khi thi gian van ctroi qua ma chung ta cha he c song. Buoi sang khi ta ghe qua mot quan ca-phe,nhn moi ngi xon xao, hoi ha uong voi mot tachca-phe trc khi i lam, ta co the hnh dung cthe nao la viec thi gian troi qua ma cha tngc song. Khi chung ta b cuon i trong dong chay cuacuoc i, anh mat s tnh thc va nhan biet cuamnh, chung ta khong the cam nhan c s songang dien ra trong ta va quanh ta. V the, chungta tr thanh cai bong, thanh tam gng phanchieu moi s viec, ma khong thc s c song. e phuc vu cho i song, chung ta thngphai quay cuong, tat bat t sang en toi, va changmay khi thay c cai moc u song trong i. Tuynhien, chnh s quay cuong tat bat ay a cuon hutchung ta ra khoi s song that s, va cuoc i vthe c tiep tuc troi qua ma chung ta khong co motphut giay dng ngh sang suot nao e nhan roc van e. 37 35. Song thien Danh thi gian that s cho cuoc song chnh lamot trong nhng iem tat yeu cua ngi biet song.Khi chung ta danh thi gian cho cuoc song, chungta thap sang chanh niem e soi roi len moi congviec phai lam. Chung ta thc hien cong viec trongs tnh thc, khong anh mat cuoc song cua mnh.Ngay khi o, chung ta gat bo c s hoi ha, thucbach... va quay ve vi cuoc song that s. Co thekhi lam viec mot cach hoi ha, chung ta qua la coc them mot gia tr vat chat nao o, nhng nose khong sao bu ap lai c cai mat ln lao lamot cuoc song ung ngha. Lam viec trong chanh niem van la lam viec,nhng ieu khac biet ay la trong khi lam viecchung ta khong anh mat cuoc song. Ngc lai,neu chung ta co hoi ha lam cho xong mot viec naoo vi y ngh: Xong viec nay roi toi se c thanhthan, chung ta se chang bao gi co c s thanhthan tng tng o, bi v bao gi cung con co ratnhieu viec khac ch i chung ta pha trc. Chung ta se khong bao gi co thi gian edanh cho viec thc hanh song trong chanh niemneu nh chung ta tach ri no ra khoi moi congviec hang ngay. Van e ay chnh la ta phaibiet: song tc la thien, neu e cho cuoc song chm 38 36. Song trong moi viec lamtrong s xao lang hoac cuon troi theo s hoi haeu la khong con g e noi en thien ca.Song trong moi viec lam Trong thi ai cong nghiep nay, khi ma tatca eu lao i vi toc o cua ten la, nhng t ngnh thong tha, thanh than... dng nh a ngaycang t c nhac en. Tuy nhien, chnh v the ma chung ang trnen nhng nhu cau thc s thiet yeu e quan bnhcuoc song cua chung ta. Nhng benh tat phat sinhv s cang thang ngay nay khong con xa la g vicac xa hoi phng Tay, va tham ch ang dan dane doa ca en phng ong, que hng cua stram tnh, tch mac. Chung ta hay th at ra mot cau hoi chochnh mnh: Xet cho cung th y ngha cuoc songnay cua chung ta la g? Tat nhien, tac ong cua nhng gia tr vat chatlam cai thien i song con ngi la khong the phunhan. Nhng xet t mot goc o nao o chung chahan a mang lai niem hanh phuc vui song that s.oi khi toi so sanh cuoc song nhng lang que 39 37. Song thienheo lanh vi mot thanh pho hien ai, va thayrang s khac biet ve vat chat khong thc s la yeuto chnh e tao ra c hanh phuc trong i songmoi ngi. V the, chung ta khong nen danh tron nhngno lc cua mnh e anh oi thuan tuy nhng giatr vat chat. Mot cuoc song vui nhat thiet phaic quan bnh vi nhng gia tr tinh than, va duytr chanh niem giup cho ta lam c ieu o. Khi chung ta khong the duy tr c chanhniem trong moi mot viec lam ngay trong hien tai,chung ta rat kho ma hy vong co c mot cuocsong thc s thanh than trong tng lai. Nhngtiec thay, o lai la niem hy vong du la haohuyen cua rat nhieu ngi. Neu ban thc smuon co mot cuoc song vui that s, ban can phaibiet thc hanh song tnh thc ngay trong moi vieclam, ngay trong giay phut hien tai nay. Moi mot viec lam c chung ta thc hientrong s tnh thc va nhan biet, se khong con nthuan ch la mot viec lam na. No tr thanh bieuhien cho s song cua chung ta. V vay, chung tathc hien no cung trang trong, nghiem tuc nh batky mot th le nghi ton giao nao. Thc hanh chanhniem c nh vay, ta se khong con s set khi 40 38. Song trong moi viec lamphai oi au vi bat c kho khan nao trong cuocsong. Co nhng cong viec ma chung ta de dang duytr c chanh niem hn la mot so cong viec khac.Chang han nh khi toi nho co hoac bon phan chocay trong, toi khong thay kho khan lam trong viecduy tr chanh niem. Khi toi lam cong viec vietlach hoac bien khao, ieu o tr nen kho khanhn. Va toi biet la trong nhng moi trng rat onao nao nhiet nh cong nhan xng may changhan, se cang kho khan hn na. Tuy nhien, moi ngi chung ta oi khi khongthe hoan toan chu ong trong viec chon la moitrng lam viec, va v the ta phai biet chap nhane vt qua kho khan. Cho du la co kho khan,nhng neu chung ta co mot s thc hanh thuanthuc th khong phai la khong lam c. Ngay toicon la mot hoc sinh trung hoc, v khong u tienmua nhng quyen sach mnh thch, nen nhngngay roi ranh toi thng en hieu sach e oc. oikhi toi ng trong hieu sach va oc het mot vaichng sach ma gan nh quen han i khong bieten nhng xon xao nao nhiet quanh mnh. Toitin la moi ngi trong chung ta khi thc hanh en 41 39. Song thienmc thuan thuc eu co the duy tr chanh niemtrong moi hoan canh, moi moi trng.Hien than cua s tnh thc Khi chung ta song tnh thc, duy tr cchanh niem trong tng giay phut cua cuoc song,chung ta at en s an on trong tam hon. Cho duco bat ky kho khan tr ngai nao xay en, ta cungbiet cach e ng pho theo hng tot nhat, nhngkhong anh mat i chanh niem cua mnh. Mot trong nhng hoa trai ma cuoc song an onay mang lai cho ta hau nh ngay tc thi tronghien tai la nu ci an lac. Khi tam hon ta c anon, s an on o se boc lo ra ben ngoai mot cach tnhien bang nu ci. Nhng khi chung ta anh mat chanh niemtrong phut choc va roi cht nhan biet ra, chung tacung co the n mot nu ci e chao mng s trlai cua chanh niem. Nu ci va la nhan, va la qua. Toi mm cibi v toi tnh thc, toi cung mm ci e co cs tnh thc. Va chnh v the, that kho ma hnhdung mot cuoc song tnh thc lai thieu vang nu 42 40. Hien than cua s tnh thcci. Do o, toi goi nu ci la hien than cua stnh thc. Nu ci la von quy cua moi chung ta. Neu ta ythc c ay u gia tr cua no, ta se khong ngaimm ci bat c khi nao co the. Phan ln trongchung ta khong quen mm ci neu nh khong comot tac ong nao o t ben ngoai, va v the taanh mat i rat nhieu nu ci quy gia trong cuocsong.1 Thc hanh song chanh niem co the i oi viviec luyen tap thoi quen mm ci. Moi khi banmm ci, ban t biet la mnh ang duy tr cchanh niem. Nu ci giup ta oi pho c vinhng lo au, met nhoc ma oi khi khong sao tranhkhoi c trong cuoc song. Khi chung ta ci,chung ta chap nhan nhng th ay e vt qua makhong thay la phien toai hay bc tc. Buoi sang thc day la luc chung ta co the varat nen mm ci. Mm ci e chao mng motngay mi, e thap sang ngon en chanh niem1 e tai nay a c trnh bay mot cach chi tiet va toan dienhn trong mot tap sach cung tac gia xuat ban trc ay, nhane Hanh phuc la ieu co that NXB ong Nai. 43 41. Song thientrong ta, va e bat au ngay bang mot niem vuisong an lac. Trong ngay, nhng khi co the c, va t nhatcung nen co c vai ba lan, chung ta co the mmci vi chnh mnh e thay la mnh van ang duytr c chanh niem va s an lac. Nhng nu cinh the va co gia tr nhac nh chung ta, va tno mang en niem vui va s t tin e chung ta cothe vng vang hn trong cuoc song.Nhp ieu cua cuoc song Hi th ong mot vai tro quan trong trongcuoc song tnh thc. Rat nhieu ngi khi s luyentap nep song tnh thc bang cach em hi th.Tuy nhien, neu co the th tot hn nen ap dungphng phap theo doi hi th thay v la em. Hi th la bieu hien cua s song. Hn thena, cam xuc cua chung ta cung gan lien vi hith. Khi chung ta vui, buon, gian d hay bc tc,thanh than hay gap rut... nhng ieu ay cung euc bieu lo qua hi th. V the, toi goi hi th lanhp ieu cua cuoc song. Theo doi hi th vi stnh thc, chung ta nhan biet c s song ang 44 42. Nhp ieu cua cuoc songton tai trong ta va quanh ta. V the, co the noi ayla phng phap n gian, de dang nhat e duy trchanh niem. Khi thc hanh song tnh thc, chung ta khongcon nhn vao cuoc song bang s chia cach, tachbiet na. Ta biet rang ban than ta va nhng gang dien ra quanh ta co nhng moi lien he, ganbo mat thiet khong chia tach. V the, song tnhthc khong ch la nhan biet nhng g ang dienbien trong t tng, cam xuc, ma con la luon tnhthc vi tat ca nhng g xay ra trong cuoc song. Vi s theo doi hi th, chung ta hoa nhp banthan vi cuoc song quanh ta. Moi viec ta lam euco s nhp nhang, hoa ieu. Va that ra th chnhmoi tng quan nhp nhang gia ong tac vi hith con giup cho ta lam viec c lau ben va hieuqua hn na. Khi lam viec, neu biet phoi hp nhng ongtac cua mnh vi hi th, ban se lau met hn. ieunay a c nhng ngi dan lao ong biet en tlau, v the mi san sinh nhng cau ho, ieu hatkhac nhau trong lao ong. Khi ngi ta lao ongva ho hat, chnh hi th bao gi cung la yeu tonhp nhang e quyet nh toc o cua ong tac. 45 43. Song thien Hi th cung la thc o s met nhoc cua cthe. Trong bat ky hoan canh nao, ban cung khongnen lam viec cho en luc hi th tr nen hon hen,mat i s eu an. Than the khoe manh la motphng tien tot e giup chung ta at en mot cuocsong hanh phuc, nhng ban than no cung chnh lamot phan trong cuoc song ma chung ta phai biettran trong. Chung ta khong nen oi x toi te chodu la vi than the cua chnh mnh. Mot so ngikhi can no lc e at en ieu g th bat chap caviec vat kiet sc lc. ieu o va la bat cong macung va la thieu khon ngoan, va khong the aen mot cuoc song that s hanh phuc.ieu nao quan trong hn Trong cuoc song, oi khi chung ta lam motcong viec nay va oi khi chung ta phai lam motcong viec khac. Chung ta at c nhng ket quakhac nhau t nhng cong viec khac nhau cuamnh. Thng th chung ta anh gia tam quan trongcua moi mot cong viec bang vao ket qua ma chungta at c, nhn thay c. Viec trong rau c 46 44. ieu nao quan trong hnxem nh khong quan trong bang viec bien soanmot quyen sach chang han. Tuy nhien, neu chung ta nhn van e di mots tnh thc, sang suot, chung ta co the se nhanthay khac hn. Moi mot cong viec ma chung talam eu la mot phan trong cuoc song, va ieu quantrong la cho chung ta thc hien cong viec o nhthe nao ch khong phai cho chung ta lam rac g. Khi mot cong viec c thc hien vi stnh thc, thi gian lam cong viec o la mot phantrong cuoc song cua chung ta. Ngc lai, neu chungta anh mat s tnh thc, thi gian lam viec o sekhong phai la thi gian chung ta thc s csong. V the, cho du la ban ang trong rau hayquet rac, neu ban duy tr c chanh niem th oeu la nhng thi gian co gia tr va vo cung quantrong trong cuoc song, cung khong kem g thigian ma mot khoa hoc gia bo ra e nghien cu vutru. ay, toi hoan toan khong e cap en gia trcua cong viec oi vi ngi khac, toi muon noi enphan gia tr oi vi chnh ban than ban. Chnhphan gia tr nay mi la nhng g ban that s coc trong cuoc song. Hieu theo cach nay, ban se thay nhng giayphut thanh than ngoi ben mot tach tra cha han 47 45. Song thiena la hoang ph. Neu ban thc s song trong giayphut o, no cung co gia tr quy gia khong kemnhng luc ban thc hien mot cong viec to tat, quantrong. Nhn rong ra xa hoi, chung ta cung se khongthay rang mot ngi phu quet ng la kem quantrong hn mot ong giam oc cong ty, cho du phanong gop cho xa hoi cua moi ngi tat nhien laeu co cho khac nhau. Van e la cho, moi ngico thc s song ung ngha trong phan cong vieccua mnh hay khong. Nh toi a noi, oi khi chung ta phai thay oilam nhng cong viec khac nhau trong cuoc song.That khong may la khong phai luc nao chung tacung co the chu ong la chon. Tuy nhien, neuchung ta duy tr c chanh niem, th du chung talam bat c loai cong viec nao cung eu quan trongnh nhau oi vi chung ta. Hn the na, con conhng tng quan te nh ve mat tinh than machung ta ch co the t mnh nhan ra trong cuocsong. Nhng giay phut uong tra hoac ti cay,trong hoa... bao gi cung co nhng tac ong tchcc nhat nh en cong viec bien khao hay giangday cua toi. Ai co the cho rang nhng thi gian ayla vo ch? 48 46. ieu nao quan trong hn Thi ai mi a co qua nhieu nhng thay oimi. Khi ma trong tay chung ta co ay u nhngphng tien thong tin lien lac hien ai cung nhmoi th can thiet e ho tr cho viec lam, chung tahau nh co rat t ly do e dng ngh. Ngay xa, toico the phai mat mot buoi hoac mot ngay lung suctrong th vien e tm oc ve mot van e can biet.Ngay nay, ch can vai cai nhap chuot trc maytnh toi a co ay u nhng thong tin mnh can.V the, toi khong phai mat tron mot buoi hoac motngay, ma ch can mot vai tieng ong ho a co theat c hieu qua tng t. Van e la cho, khoang thi gian tiet kiemc nh vao phng tien hien ai a c toi sdung nh the nao? Neu toi lam mot con toan chnhxac va chap nhan bo ra mot vai gi trong khoangthi gian o e khoi phuc nang lc tinh than, toivan con co li hn trc ay rat nhieu. Nhngthng th a so trong chung ta khong lam the.Chung ta lien tuc thuc ay toc o cong vie c cuamnh, nhanh va nhanh hn, nhieu va nhieu hnna. Chung ta khong co ca thi gian e nhn laichnh mnh. Va v the, trong thc te la nhngphng tien hien ai lam cho chung ta met moi,cang thang hn nhieu so vi trc ay. ieu naythat de hieu. Chung ta ang phai lam viec vi toc 49 47. Song thieno cua may tnh, toc o cua phng tien hien ai,thay v la toc o cua con ngi nh trc ay. Ban co the se phan oi iem nay. Vang,ong y la toi phai lam viec nhanh hn do sc ep tnhng phng tien hien ai, nhng toi lam rac nhieu hn, hieu qua cong viec cao hn rat,rat nhieu lan. ay, chung ta hay th noi ve mot vai hequa cua viec lam ra c nhieu hn. Mac du trcmat chung ta thay ro ay la mot ieu co li khongcan tranh cai. Nhng ban co biet s d tha sanpham hien nay cung la mot trong cac van e lamau au cac nha kinh te hay chang? Va he qua tatyeu cua no la ty le that nghiep ang ngay cang giatang mot cach ang bao ong hau het cac quocgia tien tien. Con ngi ang gianh giat vi nhauquyen song, vi s ho tr cua nhng phng tienky thuat mi. Co the co nhng ngi song tot hn,ay u hn ve vat chat, va e tra gia, co hangngan, hang trieu ngi khac tren the gii sekhong biet lam g e song vao ngay mai... Chung ta khong the phu nhan nhng tiennghi ma i song hien ai mang en cho conngi. Chung ta i lai de dang hn, lien lac thongtin de dang hn, nha thoai mai hn, mua sam 50 48. ieu nao quan trong hnc nhieu o dung hn... Rat nhieu iem hn sovi trc ay. Nhng trong o cung phai ke ra lachung ta co t thi gian cho ban than va gia nh,con cai hn; chung ta hoi ha hn, t thanh thanhn; chi tieu nhieu hn nen cung bat buoc phailam ra nhieu tien hn... Va can nha chung ta trnen chat hep hn so vi nhu cau, cho du no chiemmot dien tch ln hn. Tong hp tat ca nhng caihn o lai, chung ta thay ra mot ieu la cuoc songcua chung ta ngay cang cang thang hn. Ngay nay, chung ta di chuyen rat nhanh bangnhng phng tien hien ai, t chiec xe gan may100 phan khoi, cho en xe buyt, xe hi, va thamch en ca may bay... ieu ro rang la chung ta rutngan c rat nhieu lan thi gian can thiet e dichuyen, i lai. Nhng ieu nghch ly cung ro rangkhong kem la chung ta co rat t thi gian e dichuyen, hau nh bao gi cung t hn thi gian thats can thiet. Chung ta luon phai phong xe thatnhanh tren ng, hoi ha en mc oi khi vt caen o; chung ta chen lan nhau len va xuong xebuyt, du ch e nhanh hn c vai phut ong ho;chung ta ri khoi xe hi va i nh ma uoi envan phong, co khi va i va chao hoi mot ngiquen ma khong co ca thi gian e dng lai trao oivai ba cau than mat... 51 49. Song thien Van e at ra la, lieu chung ta co gi noi cmot tam hon thanh than trong boi canh nh thehay chang? Tr khi chung ta that s thay oi cachngh, cach song... bang khong th toi cho rang ieuo la rat kho khan. a en luc chung ta can phai dng lai oichut va at ra cho mnh cau hoi: That ra th tatca nhng g ta ang lam ay, cuoc song hoi ha cuata ay, la e nham en ieu g? Cach ay khong lau, toi co ngi bac trong hova qua i. Ong ta ca mot i ban ron, la m rac rat nhieu. Khi t tran e lai cho con cai camot san nghiep kech su, trong o bao gom ca hangchuc lo at nen nha trong thanh pho ma gia ca atang vot len hang tram lan so vi gia mua. Mac duvay, t khi toi co tr khon, toi cha bao gi nhnthay ong co c mot ngay thanh than that s.Cong viec oi hoi ong phai thc khuya, day sm,va ba cm tra nao sm nhat thng cung la vaokhoang mot gi chieu... Nhng ong gop cua ongcho cuoc i, cho gia nh, con cai... la khong co ge ban cai. Nhng lieu ban than ong ta a tngc song hay cha? Toi ngh gia nh ong lam rat hn oi chut, co le gia nh, con cai cung cha 52 50. ieu nao quan trong hnen mc ngheo tung, nhng ban than ong han aco c oi chut thi gian song that s. Moi chung ta eu nen xet lai iem nay.Quan iem tri tuc mac du a kha cu ky nhngen nay van con gi nguyen gia tr ung an cuano. Neu moi ngi chung ta khong co mot iemdng tng oi, mot gii han vat chat tng oi...chung ta se mai mai b cuon troi i trong dongxoay cua cuoc song hien ai nay. Du la ban ang lam g, cung nen ngh enviec quan bnh cac nhu cau vat chat va tinh thantrong cuoc song cua mnh. Va phng phap totnhat e ban at en ieu o chnh la thc hanhsong tnh thc. Song tnh thc, chung ta chac chan se khongb cuon troi i theo nhp song hoi ha. Chung taluon biet c nhng nhu cau thc s cua mnh eap ng ma khong b hanh ha ch bi s thamlam. Va quan trong hn het, chung ta gi ccuoc song that s cua mnh ngay trong bat c congviec nao ma chung ta ang lam. 53 51. Song thienThien e tnh thc Vang, ung vay. Neu co ai hoi toi muc chcua thien la g, toi se khong ngan ngai ma noingay o la s tnh thc. Neu ban luon song trongs tnh thc, ban khong can phai hoc thien, thchanh thien, v ban than ban a co mot cuoc songthien roi. Nh vay, khi ngoi thien chung ta phai suyngh nhng g e at c s tnh thc? That ra,chung ta khong suy ngh g ca. V neu ban co suyngh mot ieu g o khi ngoi thien, ban cha thcs biet ngoi thien. Viec au tien het khi chung ta ngoi thien lath gian au oc. Chung ta a co qua nhieu ttng, y niem trong nhng luc bnh thng, va envi thien trc het la e dng ngh cai qua nhieuo. Chung ta khong the van dung s suy ngh eat en cho dng ngh, v ieu o hoan toan voly va khong the lam c. Tuy vay, khong t ngia co lam. Bang cach ay, chung ta that ra ang cothay the cai qua nhieu nay bang mot cai quanhieu khac ma thoi... 54 52. Thien e tnh thc Khi chung ta giai mot bai toan kho, hoac suyngh ve cach giai quyet mot van e kho khan...chung ta oi khi cung ngoi lang hang gi va khongcon biet g khac ngoai van e ang suy ngh. Motso ngi la cho trang thai nay gan giong vi trangthai nhap nh cua ngi ngoi thien. Tuy nhien,khac biet ln nhat ay la s suy ngh vakhong suy ngh. Khi chung ta suy ngh, au oc taphai hoat ong va v the no tat nhien la phai moimet. Khi chung ta ngoi thien, khong co s suyngh, v the no co tac dung khoi phuc tinh than,ham dng tr oc ch khong lam cho chung ta metmoi. S khi au cua rat nhieu ngi khi en vithien la khong phan biet c ieu nay. Cho du ladung phng phap em hi th, theo doi hi thhoac tham khan thoai au... ieu tat yeu la khongdung cong suy ngh, phan tch. Khi chung ta batau ngoi thien, chung ta thap len ngon en chanhniem e soi roi vao dong song t tng, e nhanbiet tat ca nhng bien chuyen trong o. V the,chung ta thng xuyen biet c mnh ang conhng y niem nao trong tam tng va dien tiencua chung nh the nao. Chung ta cung lam tngt nh vay khi cac cam xuc c sinh ra, chang 55 53. Song thienhan nh s buon phien, vui mng, gian d hoacbc tc... Nhng thng xuyen nhan biet hoan toankhong co ngha la phan tch, suy dien. Khi chungta phan tch, suy ngh ve mot van e, chung tathc s lam viec au oc va tat ye u phai met moi.Khi chung ta ngoi yen ch e tnh thc va nhanbiet, au oc ta khong he met moi. Ngc lai, thigian ngoi thien con co tac dung khoi phuc nang lclam viec cua au oc mot cach ky dieu ma bat c aia trai qua eu co the cam nhan c. e tnh thc va nhan biet, chung ta phaithng xuyen chu y quan sat. Nhng s chu y ay la mot s chu y n thuan. Chung ta can depbo moi no lc theo thoi quen chia che, phan tchvi bat c s viec nao ma chung ta tiep can. Thienkhong oi hoi va tham ch la toi k viec chia che,phan tch. Khi mot y niem khi len trong luc banngoi thien, ban ch can nhan biet no, quan sat notrong s tnh thc. ieu o co ngha la ban khongc anh gia, phan tch, xep loai... hay thc hienbat c ieu g vi y niem ay. Hau het cac cong anthien eu thuoc dang khong the giai quyet bangsuy luan, bi v chung c a ra ch nh motmuc tieu quan sat cho ngi ngoi thien ma khong 56 54. Thien e tnh thcphai la e suy luan va i tm ap an theo cach nhthong thng. Nhieu ngi tm cach ly giai caccong an thien theo cach nay hoac cach khac,nhng ngi ay cha hieu c muc ch cuachung. Trong trang thai thong thng cua y thc,chung ta thng ri vao s quen lang, me muoi.Bi v chung ta suy ngh ma khong nhan biet lamnh ang suy ngh; chung ta buon, vui, thng,ghet... ma khong biet la mnh ang buon, vui,thng, ghet... Chnh v the, rat thng khi chungta lam viec ma khong e tam vao cong viec; lammot viec nay, suy ngh ve viec khac; song tronghien tai ma buong tha suy ngh ve qua kh hoactng lai... Mac du cung co nhng luc chung ta tnh thc,nhng quang thi gian ay chang la bao nhieu sovi thi gian buong tha t tng. Hn the na,ngay ca s tnh thc nh the thng cung khongc chung ta chu ong at en, va v the machung khong hien dien thng xuyen. Song makhong co s tnh thc va nhan biet nh the khongphai la song theo ung ngha. Trong cuon tieuthuyet Ke xa la (lEtranger), Albert Camus goi 57 55. Song thientrang thai nay la song nh mot ngi chet.1 Vatrang thai tinh than nh the qua la mot trang thaitoi tam, u am, me lam. Khi chung ta thap len ngon en chanh niem,chung ta nhan dien ay u ve s hien hu cuamnh. Moi t tng, cam xuc tc thi eu thay oi,c nhan thc di mot goc nhn hoan toan khac.Chanh niem la anh sang e chuyen hoa bong toi,chanh niem a chung ta t s me lam chuyensang s tnh thc. Chnh s tnh thc la muc chcua viec ngoi thien. Trong thc te, chung ta khong the nhat thi hoac tham ch qua mot thi gian at en s tnhthc thng xuyen. Ngon en chanh niem rat deb thoi tat i bi quan tnh me lam a co t trongqua kh. Tuy nhien, nh a noi trc ay, ch canta nhan biet c s mat i o th chanh niem setc khac tr ve ma khong can co bat c mot no lcnao khac. Vi thi gian va s kien tr thc hanh thngxuyen, chung ta se tr nen thuan thuc hn va conhieu thi gian tnh thc hn. Ngi au tien aday cho chung ta ve thien c ton xng la Phat,1 Ban tieng Phap: il vit comme un mort. 58 56. Ch quan va nh tuevon la mot t phien am cua Buddha trong tiengPhan, co ngha la ngi tnh thc. Ngai cungkhong khac g chung ta ngoai viec la luon luontnh thc. Neu chung ta co c mot oi khi tnhthc, ay la nhng luc chung ta lam Phat.Ch quan va nh tue Chung ta a nhac en viec em hi th hoactheo doi hi th nh nhng phng phap thien tapau tien thng c dung cho ngi mi hocthien. ay se nhac lai va noi them chi tiet hn. em hi th con c goi ten theo danh tHan Viet la so tc.1 So la em, tc la hi th.Ch gian d la nh the. Ngi mi en vi thien,tam y con vong ong rat nhieu, nen nh en phepem hi th e ngan dan cac vong niem. Khi thchanh, ngi ngoi thien tap trung chu y vao hi thra vao va bat au em t mot en mi, roi tr laiem t mot... c noi tiep nh vay ma tap trung schu y vao hi th. Khi ang em ma b xao lang1 so tc: 59 57. Song thienmat cung ng boi roi, ch can khi s em lai tmot, roi lai c the ma tiep tuc. Van e then chot ay la dung mot y nieme thay cho nhieu y niem khac. Nhng y niem veviec em so la cu the hn, de tap trung s chu ytheo doi hn, va v the de thc hanh hn. Khiluyen tap thuan thuc, ngi ngoi thien at c stnh thc thng xuyen va bat c luc nao cung bietro hi th ang ra vao. Phep theo doi hi th kho thc hien hn,nhng neu thc hien c co the giup ngi ngoithien at en s thuan thuc nhanh chong hn.Theo phng thc nay, ngi ngoi thien tap trungs chu y vao hi th cua mnh. Khi th ra, bietmnh ang th ra. Khi th vao, biet mnh ang thvao. Vao ra noi tiep nhau, khong luc nao la thatniem, luon tnh thc biet c mnh ang th rahay th vao... C nh vay ma duy tr chanh niem,khong can phai em so. Mot khi biet mnh b thatniem, lai quay tr ve vi hi th va tiep tuc nhcu... o la nhng phng thc e giup ngi mihoc co the de dang khi s viec thc hanh thien.Muc tieu cua chung cung khong ngoai viec giupngi ngoi thien at en cho tap trung s chu y va 60 58. Ch quan va nh tuetnh thc nhan biet. Nhng ngi ngoi thien athuan thuc lau ngay khong nhat thiet phai dungen nhng phng phap nay. Co the chon mot oitng nao o e tap trung chu y, nh mot cong anthien chang han. Cung co the khong can mot oitng nao ca ma ch duy tr s tnh thc quan satt tng va cam xuc cua mnh... Khi chung ta tap trung c s chu y, nhng yniem lang xang ve nhieu oi tng khac nhaukhong con co ieu kien e sinh khi. Hn the na,nhng y niem ay khi sinh khi trong ieu kienthong thng se loi keo theo nhieu y niem khac,va ong thi gay tac ong tao thanh nhng camxuc khac nhau, nhng khi chung ta ngoi thien,hoac la chung khong sinh khi len v ta a taptrung chu y vao oi tng (chang han nh hith...), hoac la chung sinh khi len nhng khongloi keo c y niem nao khac, v chung ta angtnh thc nhan biet, nen khong e cho tam y chaytheo chung. Tuy nhien, viec dng lai s tan loan cua tamy, s sinh khi cac t tng... hoan toan khong cotnh cach tran ap, dt bo. ay ch la mot qua trnht nhien c dien ra di tac dung cua anh sangchanh niem. Nh a noi trc ay, neu ngi ngoi 61 59. Song thienthien co bat c mot no lc nao e co ngan chancac t tng khong cho sinh khi, ieu o se chdan en mot tac dung ngc lai. Nh nhng nhatdao manh me chem xuong nc, mat nc khongngan can g ca ma lc chem t nhien khong co tacdung. Ch khi co bat c mot sc ngan can nao thli dao mi co the phat huy tac dung pha hoaicua no. V the, viec ngoi thien khong nen c hieunh mot cuoc chien au chong lai s sinh khi cuacac vong niem. Ngi ngoi thien khong dung congngan can s sinh khi cua cac vong niem, nhngch tnh thc nhan biet chung, quan sat chung mathoi. Chnh s nhan biet, quan sat o a vo hieuhoa tac ong cua vong niem, nh mat nc vo hieuhoa tac ong cua li dao, va theo mot tien trnhhoan toan t nhien, nhng vong niem khong conong lc e sinh khi na se mat dan i. Nhngi muon dap tat mot bep la, ch dan dan ruthet cui trong lo ra, ngon la khong con g e chayse phai tat i. Ngc lai, neu muon dung sc gioma thoi tat, cang thoi no lai cang bung len d doihn. Qua trnh ngoi thien la mot qua trnh chuyenhoa, t trang thai me muoi sang trang thai tnh 62 60. Ch quan va nh tuethc; t trang thai buong tha sang trang thai co ythc, tnh thc va nhan biet. S chuyen hoa o chco the c thc hien dan dan nh vao cong phuduy tr chanh niem ma khong the da vao nhngno lc phan tch, suy dien cua y thc. Khi dong t tng khong sinh khi na, nhathien goi la ch.1 T Han Viet nay co ngha ladng lai, ngan lai. Cung co the hieu o la s taptrung, gom t tng ve mot moi. Nhan biet, thayro c cac t tng sinh khi, ton tai va diet mat,nha thien goi la quan.2 T Han Viet nay congha la quan sat, nhn thay. Khi dng c ttng khong e cho tan mac loan xa na th tnhien co the thay ro. Ch va quan la mieu ta noi dung thc hien cuaviec ngoi thien, hay noi cach khac o la nhn vemat nhan. Nhn ve mat qua, viec ngoi thien lanham en at c chanh niem.3 Niem la mot tma ch Han a dung e dch ch smrti trong tiengPhan, vi ngha la trang thai co y thc, cung cothe hieu la nh biet. ay ch cho s nhan biet1 ch: 2 quan: 3 chanh niem: 63 61. Song thienthng xuyen, s chu y en oi tng trong thienquan. Trong niem co hai yeu to cau thanh la nh vatue. nh1 la s tap trung t tng, va tue2 la snhan biet, thay ro. Nh co tap trung chu y mi cothe thay ro, nen nh i lien vi tue. Co dng ccac vong niem th mi co the tap trung c ttng; co quan sat, theo doi th mi co the nhanbiet, thay ro. V vay ma noi rang ch quan lanhan, ma niem hay nh tue la qua. Mat khac,cung co the noi ch la nhan, quan la qua; hoacnh la nhan, tue la qua. Moi quan he nhan qua nh noi tren la gi ihan trong mat suy dien ma noi. Trong thc te, khiat c chanh niem th chanh niem o va lanhan ma cung va la qua. Chanh niem soi chieuvao cac oi tng cua tam, nhng cung ong thisoi chieu chnh no. Nh mot ngon en, khong chtoa sang chung quanh, ma cung chieu sang chnhno, nh o ma ta nhn thay c ngon en. Hieutheo cach nay, chanh niem bao gom trong no cach va quan, ca nh va tue. Cac yeu to nay ong1 nh: 2 tue: 64 62. Ch quan va nh tuethi xuat hien ngay khi trong tam ta co chanhniem. Nhan thc nh vay hoan toan phu hp trong yngha khong gian cung nh thi gian. Nh ngonen va thap len th ong thi soi sang ca chungquanh va t than no. Chanh niem va co c thtam an nh ma cung ong thi co s nhan biet,thay ro. o la ch va quan ong thi at en, nhva tue cung luc co c. Nh vay, nhan va qua tuyhai ma mot, eu co mat ong thi va khong thechia tach vi nhau. Khong the co ch ma khong coquan, cung nh khong the a co nh ma laikhong co tue. Mat khac, nh va tue la nhng yeu to cauthanh chanh niem. Nhng nh va tue cung comc o, cng o khac nhau. nh lc cua ngimi at en khong vng chac bang nh lc cungcua ngi ay sau mot thi gian thc hanh thienquan. S d nh vay, la v viec duy tr chanh niemcon co tac dung nuoi dng, vun ap them chonh tue ngay cang vng chac, manh me hn. Nhngon la mi nhen nhum, tuy co toa sang nhnglai rat yeu t, co the b gio thoi tat bat c luc nao.Qua trnh tu tap thien quan nh viec duy tr ngonla va cho them cui kho vao bep. V the ma la 65 63. Song thienngay cang bung len manh me hn, toa sang hnva cung khong de dang b gio thoi tat na. Khicong phu a thuan thuc, ngi tap thien co the duytr c chanh niem mot cach lien tuc khong gianoan, tham ch ngay ca trong giac ngu.Cong phu thien tap Trong mot phan trc a noi en cach nhnvao cuoc song nh mot tong the quan he mat thietvi nhau. Bang vao cach nhn nay, chung ta engan hn vi thc tai nh no von co. Tuy nhien, dula en gan hn ma van cha phai la mot s nhanbiet ch thc ve thc tai. V sao nh the? Thc tai, hay tat ca nhng g ang hien hu,trong o co chnh chung ta, thong thng cnhan thc qua nhng khai niem, va thc ra la datren nhng khai niem. Khi ta ngam mot bc tranhchang han, chung ta can co nhng khai niem lienquan ve mau sac, bo cuc, canh tr... Nhng khongco khai niem nao trong o la hoan toan ung vithc tai. Lay v du nh mau sac. Chung ta co cmot so nhng khai niem ve mau sac nh xanh, o,vang, am, nhat, sang, toi..., nhng nhng khainiem ay la co gii han. Ngc lai, thc tai lai la 66 64. Cong phu thien tapkhong co gii han. Ket qua la chung ta khong thenao dung khai niem e mo ta ve mot thc the naoo cho mot ngi khac biet chnh xac ve no. Chbang cach ch thang vao thc the o, chung ta mico the lam cho ngi khac hieu ung ve no. Cachnhan thc trc tiep nh vay c goi la nhan thcbang trc giac. Nh khi co ai o hoi ban ve hngv cua mot qua thanh tra,1 cach tot nhat la hay bora mot qua va mi ngi ay an. Bi v cho du banco mo ta bang bat c cach nao i chang na, ngiay van khong thc s biet c hng v cua loaitrai cay ay la nh the nao. Do thoi quen nhan thc s viec bang cac khainiem, kha nang tiep nhan bang trc giac cuachung ta a b che m i en mc o hau nhkhong de dang nhan ra c na. ieu o lam chochung ta luon song trong nhng ao anh ve thc taithay v la cam nhan c no ung nh thc co.Mot trong nhng cong nang cua viec ngoi thien lagiup chung ta khoi phuc lai nang lc trc giac vonco o.1 Mot loai trai cay ac biet gan giong nh trai bi nhngngon hn rat nhieu, ch thay Hue. 67 65. Song thien Khi ngoi thien, chung ta at mnh vao mottrang thai e quan sat va thay ro c tam va oitng nhan thc cua tam. Bnh thng khi ta nghen tam ben trong va canh ben ngoai, chung tadng nen mot ranh gii ro ret gia ta va nhng g ben ngoai ta. S chia tach nay la khong ung vithc tai. Khi ngoi thien, chung ta quan sat tam vaoi tng nhan thc cua tam tren mot nhan thckhac biet hn, bi v tam va oi tng nhan thccua tam c nhn nhan nh hai phan khong thechia tach ra khoi nhau trong thc tai. e co mot cai nhn ung ve thc tai, chung takhong the s dung nhng khai niem cung nh sphan tch, chia che. Bi v, xet cho cung th nhngth ay eu c san sinh t y thc cua chung ta,va v the chung b gii han trong chnh nhngkhai niem a c y thc at ra va chap nhan.Thien quan giup ta co c cai nhn ung ve thctai bi v no dep bo moi khai niem cung nh ssuy dien. Cai thay biet at en bang s tap trungquan sat khi thien quan la mot cai nhn chan thatve thc tai ung nh ang hien hu ma khong cos chia tach, phan biet. S thay biet ay la bangvao trc giac, hoan toan khac vi s thay bie t aten bang suy dien, ly luan. 68 66. Cong an thien V khong s dung en suy dien, ly luan, nenthien quan la mot qua trnh chuyen hoa hoan toant nhien. Chung ta khong tao ra s thay biet bangnhng no lc cua mnh, chung ta ch phat lo, lamcho no hien hien ra nh xa nay von co. Do o,thc tai nhn qua thien quan la mot s hien lo makhong phai la ket qua qua trnh hoat ong cua ythc. Cong phu thien tap qua nhieu ngay la yeu toduy nhat e thc tai c hien bay. Moi s no lcphan tch, suy dien eu khong co gia tr g ay.S quan chieu tam va oi tng nhan thc cua tamtrong chanh niem giong nh anh nang chieu xuongmat at bang tuyet. Ch can duy tr trong mot thigian th bang tuyet t nhien tan ra. Cung vay, khichung ta duy tr chanh niem, lp vo cng khainiem dan dan se b v tung ra e thc tai chien bay mot cach t nhien.Cong an thien Cong an thien, hay thoai au, la mot trongnhng van e thu hut c s chu y cua rat nhieungi. ieu thu v nhng cung kha buon ci la rat 69 67. Song thiennhieu ngi chang biet g ve thien nhng cung ratthch cac cong an thien. ieu nay co the ly giai mot phan nao do tnhnghe thuat, suc tch va giau hnh anh cua hau hetcac cong an thien. Mot ly do khac na la tnh chatb hiem, kho hieu ma hau nh thach thc tat canhng bo oc thch suy luan. Ve iem nay, nhieungi xem cong an thien nh nhng cau o hayma phai ton nhieu cong sc mi co the a ra cli giai ap. Theo cach hieu nay, khong t ngi a co tmcach ly giai nhng cong an thien, va tham ch noilen y ngha cua chung, nh la nhng ap an sauqua trnh suy ngh, nghien ngam cua mnh. Tiecthay, nhng li giai ap cho cac cong an thientheo cach o chang bao gi la nhng ap an ung.Bi thc ra th cong an thien hoan toan khongphai la nhng cau o hiem hoc nh nhieu ngilam tng. Hau het cac cong an thien la nhng van ec neu ra theo cach sao cho khong the nao giaiquyet c bang suy luan. Ban hay th suy luane i tm ap an cho tieng vo cua mot ban tay?Neu hai ban tay phat sinh c tieng vo, vay motban tay co phat sinh mot na tieng vo ay chang? 70 68. Cong an thienNeu bao mot ban tay khong phat sinh c motna tieng vo, vay do au hai ban tay lai phat sinhc tieng vo? ... Ban co the tiep tuc at ra hangtram, tham ch hang ngan cau hoi lien quan, xoayquanh van e e nham phan tch, dien giai no,nhng nh the roi cuoi cung ban cung se khongat en g ca, v o that ra la mot van e khongco ap an. Cong an thien c dung nh mot th vu khe be gay moi khai niem va thoi quen tiep canvan e bang s phan tch, suy luan. Khi mot ngingoi thien tham khan mot cong an thien en mco tap trung hoan toan, nhng no lc phan tch,suy luan se boc lo s bat lc hoan toan cua chungtrc mot cong an thien. Vi nang lc phan tch bquat nga theo cach nay, ngi ngoi thien se nhanra c s sup o cua tat ca moi khai niem trcthc tai, va nang lc trc giac do o se c khoiphuc. Khi ngi ngoi thien chon mot cong an, hoacc v thay ch day trao cho mot cong an, ngiay s dung cong an ay lam oi tng e qua n sattrong khi ngoi thien, goi la tham khan, hoac khancong an. 71 69. Song thien Viec tham khan mot cong an hoan toan khongco ngha la i tm ap an, li giai ap cho cong ano. Ngi ngoi thien ch neu cong an len nh motoi tng quan chieu va tap trung s chu y cuamnh vao o e duy tr chanh niem. Neu nhphng phap em hi th hoac theo doi hi th aco the giup chung ta at c chanh niem trongbc au, th viec tham khan cong an la phngtien e chung ta nuoi dng va lam cho choi sanghn na ngon en chanh niem. Tuy nhien, neuviec em hi th co the c thc hanh vao nhngluc nhat nh trong ngay, th viec tham khan motcong an thng oi hoi qua trnh lien tuc khonggian oan, tham ch co the c duy tr ngay catrong giac ngu. Bi vay, ieu duy nhat cua mot hanh gia khitham khan cong an la quan chieu cong an ay.Quan chieu, ngha la soi roi, dung anh sang tnhthc, anh sang chanh niem e soi roi va quan sat.Quan sat ma khong he suy luan, phan tch. Nhanh nang chieu soi vao la xanh, mau xanh cua lat nhien c hnh thanh. Ngi tham khan congan cung chieu soi mot cach t nhien ma khong suyluan, phan tch. Tac dung lau ngay cua s quanchieu nh the se lam cho thc tai c hien bay,hay noi cach khac, nang lc trc giac cua ngi 72 70. Cong an thienngoi thien se c khoi phuc va tr nen nhay ben,sang suot. Nh chung ta a tng e cap en, thc tai vonla toan ven va tng quan mat thiet vi nhau.Khong co mot phan t nao, du la rat nho, co theton tai oc lap khong phu thuoc vao cac phan tkhac. Trong khi o, viec suy luan oi hoi chung taphai chia che s vat ra e phan tch, tm hieu. Vthe, ket qua at c bao gi cung ch xuat phat tnhng manh chet ri rac cua mot thc tai von lasinh ong va toan ven. Noi cach khac, thc tai chco the nam bat, cam nhan bang trc giac makhong the nao dung suy luan e at en. Phai thien Tao ong noi len y ngha naytrong viec thien quan nh sau: Suy ngh ve caikhong the suy ngh c, a khong the suy nghc th lam the nao ma suy ngh? Khong suy nghchnh la cho cot yeu cua thien.1 V khong suy nghla cho cot yeu cua thien, nen mot khi dung congsuy ngh tc thi se i lech ra ngoai muc ch1 Nguyen van ch Han: T lng ca bat t lng e, bat tlng e nh ha t lng? Phi t lng tc toa thien chi yeuda. (,. .) 73 71. Song thienthien quan. S quan chieu trong viec tham khancong an v the la mot qua trnh ben b t nhienma khong phai la s vat lon vi mot cong an thientheo y ngha hiem hoc cua no. Neu nh cng o cua anh nang co nhng luckhac nhau, th mc o quan chieu khi tham khancong an cung khong hoan toan nh nhau. Noichung, cang tap trung manh me th muc ch secang mau at en. Ngi tham khan cong an engiai oan no lc quyet liet th ch con biet co congan o trong tam mnh ma khong con biet en ieug khac, v the ma khong con co cho cho vongniem sinh khi. ieu can phan biet ay la, s tap trung tamy khi tham khan mot cong an thien khong giongvi s tap trung t tng khi ta giai quyet mot vane kho khan hoac nghien cu mot oi tng. Trc het, nh a noi, thien quan khong cocho cho s suy luan, phan tch; ngc lai, viecnghien cu mot oi tng, mot van e oi hoi phaisuy luan, phan tch e tm ra ap an. Th hai, va ieu nay la vo cung quan trong,trong thien quan th tam quan chieu va oi tngquan chieu khong tach ri nhau; ngc lai, trong 74 72. Cong an thienviec nghien cu mot oi tng th ngi nghiencu va oi tng nghien cu von la hai ch khongphai mot. Neu chung ta phan biet gia tam quan chieuva oi tng quan chieu nh la hai thc tai riengbiet, chung ta se con co the tiep tuc phan bietthem nhieu tang lp khac nhau trong tam thcna. Chang han, khi ban cam thay lo s, ban cothe y thc c noi lo s o va ngh: Toi biet latoi ang lo s. Nhng tiep o, ban cung co thenhan ra ieu nay va lai ngh: Toi biet c rangtoi ang biet ve noi lo s cua toi. The la ban angay mot luc chia che tam y cua mnh ra en batang bac cam giac lo s, y thc ve cam giac los, y thc ve viec mnh ang co y thc c camgiac lo s... Toi ch dng ay, nhng neu muonban con co the tiep tuc qua trnh phan biet naythem nhieu tang lp na, nhieu en mc nao maban thay thch. That ra khong he co s phan biet nh the, vanhng g chung ta va e cap ch la mot ma khongphai ba. V the, chung ta thay ro c rang khongthe tach ri oi tng quan chieu ra khoi tamquan chieu. Hien tng phan biet sai lam nh trenc minh hoa bang hnh anh tren au lai moc 75 73. Song thienthem au1 Tuy nghe qua that vo ly, nhng khongt ngi a ri vao cho vo ly nh the. Do o, ngi tham khan cong an thien khongxem cong an ma mnh ang tham khan nh motoi tng ben ngoai, ma phai hoa nhap cung vino thanh mot the duy nhat. Bang cach nay, motcong an thien tr thanh mot phan trong chung ta,hoa quyen vi ca than tam chung ta, en mckhong sao con co the tach ri c na. Bi vay,ngi tham khan cong an thien khi i, ng, nam,ngoi cho en ca luc ngu ngh cung khong la khoiviec tham khan cong an. Co c nh the th mimong at c ket qua nh mong muon. That ra, khi i sau vao thien quan, khong chcong an thien, ma toan bo i song quanh ta cungse la mot vi chung ta. T con sau, ngon co, conngi... cho en tinh ha vu tru... khong co gkhong phai la tam thc, va luc o tam quan chieuvi oi tng thien quan la bao trum tat ca.Nhng ieu nay chung ta se e cap en trongnhng phan tiep theo sau ay.1 au thng sanh au () 76 74. CHNG IITHC HANH THIEN QUANMoi trng tot ep Chung ta a thay c moi quan he mat thietgia ban than ta va cuoc song. Moi quan he nay comot y ngha tac ong hai chieu. Khi tam ta annh, sang suot, cuoc song cung tr nen bnh on,an lac; khi tam ta bat an, chat cha ay nhng aulo, buon phien hoac gian d... cuoc song cung senang ne, kho s... Trong mot chieu hng ngclai, moi trng song quanh ta cung lien tuc tacong en chung ta. Mot cuoc song n gian, yentnh noi chung la thuan li hn cho s an nh cuatam thc so vi mot cuoc song xo bo, nhon nhp. Cuoc song chung quanh ta bao gi cung adang va co rat nhieu yeu to khac nhau. Co nhngyeu to thuan li co tnh cach ham dng tinh thanva co nhng yeu to khac la vo bo hoac oc hai. 77 75. Song thien Trc khi tam thc ta an nh vng vang enmc co the chuyen hoa c moi hoan canh chungquanh, chung ta can phai biet chon loc cho mnhmot moi trng song thch hp e co the song motcuoc song an lac, hanh phuc. Khi chung ta oc sach, xem phim hay chuyentro trao oi cung ngi khac, nhng noi dung ayrat quan trong v chung anh hng nhieu en tamy cua ta. Mot cuon sach toi, mot chuyen phim aybao lc, hoac mot chuyen tranh cai vo bo... nhngth ay e lai t vet, anh hng xau en tam y ta,va chung lam cho ta kho tap trung vao viec duy trchanh niem hn trc. Trong cuoc song ngay nay, khi ngi ta angchay theo nhng th hieu re tien cua so ongngi, th viec t bao ve mnh trong moi trng xobo nay la het sc can thiet. Neu ban buong tha,ban se phai tra gia at khi moi luc ngoi thien bancang thay co nhieu tap niem khi len hn. Khi tabuong tha suy ngh cua mnh theo nhng oi tngkhong lanh manh, tam hon ta de dang b nhiemoc, va viec ieu tr se phai mat nhieu thi gian,cong sc. Trong thien quan, ngi ta biet rang scmanh cua t tng la vo song. Khi ta quan niem 78 76. Moi trng tot epve mot nh nui, ta tr thanh nh nui; khi taquan niem ve mot dong song, ta tr thanh dongsong... V the, neu ta buong tha tam y theo motchuyen phim toi chang han, ta se chu nhng tonhai ln lao khong kem g nhieu nam song buongtha. Chung ta ch neu ra mot vai v du e minhhoa. Ngay nay khong ch co nhng phim toi cban rong rai bang bang, a... Con co rat nhieuth oc hai khac ma chung ta luon phai tnh taonhan ra e xa lanh, e bao ve cho mnh va cho cagia nh, con cai na. Ngay ca s lam dung nhng ieu khong toilam cung co the tr thanh co hai. Sau nhieu gilam viec cang thang, neu thay v ngh ngi motcach yen tnh ban lai vo tnh m len mot a nhacsoi ong hoac ngoi trc ti-vi e xem mot chngtrnh quang cao ... ieu o se tr nen mot hnhthc tra tan cho au oc cua ban, nhng neu khongco s tnh thc th oi khi ban se khong the nhanra. Khi chung ta duy tr c chanh niem thngxuyen, ta t khi phai lo ngai ve nhng ieu tngt nh the. Cho du phai ri vao bat c hoan canhnao, chung ta cung eu co u sc e chuyen hoa va 79 77. Song thiengi vng chanh niem. Nhng neu chung ta angtrong bc au ren luyen, ieu tot nhat van laphai biet quan tam bao ve chnh mnh. Ngay xa,cac hanh gia tu thien thng tm len nhng vungnui rng yen tnh e ham dng cong phu motthi gian, o cung la mot trong nhng cach t baove trong bc au tu tap cua ho. S than trong nh the khong ngan can banm rong tam t tiep xuc vi biet bao ieu maunhiem trong cuoc song. Mot dong suoi, mot bongmat cay xanh, cho en mot am may troi hay anhbnh minh ang len... tat ca eu ham cha trongo sc song manh me cua ca cuoc song nay, va tach co the cam nhan c ay u ieu o khichung ta thap len va duy tr c ngon en chanhniem. Khi song trong chanh niem, ta co u sang suote nhan biet nhng ieu tot ep trong cuoc song.Trong s sang suot nhan biet o co ca cai biet veviec phai tranh xa nhng g oc hai khi t thanchung ta cha co c mot nh lc vng vang. Ngi co chanh niem biet tiep can vi moitrng song mot cach chon loc: m ra on nhannhng g ti mat, lanh manh, va khep chat, ngannga nhng g oc hai, khong tot. 80 78. Chat lieu cho i songChat lieu cho i song Cuoc song quanh ta, nh a noi, co ay nhnghoa trai ti ep nhiem mau neu ta biet cach tiepnhan chung, nhng cung ong thi co khong tnhng oc hai, rac ri. Nhn di con mat thienquan, khi at en chanh niem th khong con co sphan biet e phai lo ngai nh the, v tat ca se tnhien chuyen hoa di tac dung cua chanh niem.Tuy nhien, trong qua trnh tu tap ban au, viecphan biet la can thiet. Nhng chung ta khong ch chon loc moitrng song, chung ta con phai chu ong tao ra nona. Co nhng chat lieu tot lanh san co trong cuocsong, cung co nhng chat lieu ma chung ta phaibiet cach e tao ra. Mat khac, trong viec tao ramot chat lieu tot ep cho cuoc song th ban thanno a la mot cach song tot mang lai cho chung tanhng ket qua tot ep gan nh tc th. Neu nh ban co c mot khoang at trongnho trc san hay sau nha, ban hay th trong motluong hoa, hay mot cay man, cay oi... Ban hay lamieu o trong chanh niem va bat au cham soc choluong hoa, cay man, cay oi... nh mot phan cuachnh mnh. Ban se cam nhan c, ma khong 81 79. Song thienphai ch la nhn thay, s ti tot vn len cuachung. V chung la mot phan cua ban, nen khichung vn len tot ti, khoe khoan, ban cam thaychnh mnh cung vn len tot ti, khoe khoan. Chung ta khong ch cham soc cho nhng luonghoa, cay man, cay oi... theo cach nh the. Chung tahay bat au cham soc, quan tam en nhng ngithan, be ban quanh mnh theo cach nh the. Khiban song trong chanh niem, ban se biet cach lamtot ieu o, mot cach that t nhien khong hegng ep. Bi v moi ngi than, moi ngi baneu la mot phan cua chung ta, mot phan khongthe tach ri c trong cuoc song. Va v the, khi taquan tam cham soc cho nhng ngi than, be bancua mnh, ta cam nhan c s oi thay, s vnlen cua ho, va cung cam nhan c o la s oithay, vn len cua chnh mnh. Song trong chanh niem, chung ta khong b chem i bi cac ao giac, nhng cach nhan thc sailam... Nh o, chung ta nhan ra c moi s vatung nh ban chat thc co cua chung. Chung ta sethay c tnh cach mong manh khong ben vngcua tat ca nhng g ma ta yeu quy. Thng th takhong thay c ieu o neu nh khong co chanhniem. 82 80. Chat lieu cho i song Khi tam biet mot ngi than yeu, ban sechang bao gi ngh rang o co the la lan cuoi cunge ban co the bay to long thng yeu vi ngi ay.Nhng o la ieu hoan toan co the xay ra trongthc te. Khi song trong chanh niem, ban nhan rava chap nhan s that ay, va v the ban se tranhc s hoi tiec khi mot trong nhng ngi thancua mnh vnh vien ra i. Nhac s Trnh Cong Sn,ngi a viet nhac pham oa hoa vo thng, colan thu nhan ve mot cuoc chia tay vo tnh vichnh ngi me than yeu cua ong. Khi ba me baoong: Ma i chi chut nghe. th ong van c votnh ngoi vui vi be ban va o la lan cuoi cungong con c nhn thay me mnh con song, v chmot gi sau th ong nhan c ien thoai bao tinba a mat.1 Song trong chanh niem ta mi y thc cay u ve s quy gia cua nhng g hien hu quanhta. Moi ngi than yeu cua ta eu can thiet phaic ta tran trong, yeu thng quy men vi trontam long mnh. Bi v neu khong nh the, ta se1 Toi a m thay chuyen i cua mnh, but ky cua Trnh CongSn, dan theo tuyen tap Ri le khoc ngi, trang 15 NXBPhu n, 2003. 83 81. Song thienphai hoi tiec khi mat ho vnh vien, ma ieu o thco the xay ra vao bat c luc nao. Tat ca nhng g ta co c hom nay cung eumong manh khong ben vng, bi v ngay chnh ssong nay cua ta cung a mong manh khong benvng. Neu ban biet nhn ngam mot bong hoa haymot ang may troi theo cach nh the la se khongbao gi c ngam na, ban se thay la chung epe va quy gia en mc nao. V the, ngi song trong chanh niem th tnhien biet cach oi x tran trong va hoa du vitat ca moi ngi. Ban co bao gi to tieng cai nhauvi mot ngi nao o khi ngh rang ngay mai, haylat na ay, ngi ay se vnh vien khong con na?Khi co chanh niem e nhan ra ieu nay, ban seluon san long cam thong va tha th trong cuocsong. Ban khong oi hoi moi ngi, moi viec phaitheo nh mong muon cua ban than mnh. Viec coc nhng chat lieu tot ep cho cuoc song chnhla khi au t o. 84 82. Chu the va oi tngChu the va oi tng Mot trong nhng iem can nhan manh cuathien quan la moi quan he khong chia tach giachu the va oi tng, hay gia tam va oi tngquan chieu cua tam. Khi noi van phap duy tamthc ra cung la noi len y nay, mac du khong tngi a dien dch cau nay theo nhieu y ngha kyb khac. Khi chung ta nhan thc ve mot s viec, nhanthc o bao ham ca chu the nhan thc va oitng nhan thc. Neu ta quan chieu ve mo t oitng nao o, ta gii han nhan thc trong pham vicua oi tng, cho du la oi tng ay von khongthe tach ri nh mot thc the ton tai oc lap trongthc tai. V gii han nhan thc cua ta chnh la oitng nhan thc, nen oi tng ay tr thanh motphan khong the tach ri vi nhan thc. Mot cach khac, khi noi nhan thc tat nhien laphai nhan thc ve mot oi tng nao o. V thema nhan thc phai bao ham ca chu the nhan thcva oi tng nhan thc. Trong thien quan, khi ta quan niem ve motoi tng, ta tr thanh ong nhat vi oi tngquan chieu o. Khi quan niem ve dong song, ta la 85 83. Song thiendong song. Khi quan niem ve nh nui, ta la nhnui. Khi quan niem ve h khong, ta la h khong...Ban co the chon cac e tai quan niem khac nhau,nhng can nhat la ng bao gi gat bo cac oitng nhan thc ra khoi nhan thc cua ban. o laieu khong the lam c nhng a co khong tngi a co gang lam. Hay nh rang, dong song,nh nui, h khong... hay bat c oi tng nao machung ta nhan thc cung eu la tam cua ta.Vt qua gii han Khi thc hanh thien quan en giai oan nay,ngha la bat au quan chieu ve cac oi tng vanhan ra c s ong nhat gia chu the vi oitng, mot so khai niem thong thng trong cuocsong se dan dan tr nen mau thuan, tham ch lavo ly di anh sang cua thien quan. Khi chung ta quan niem ve mot oi tng benngoai, chang han nh mot dong song, ta thay crang dong song cung chnh la ta. Vay tam ta rangoai e tr thanh dong song, hay dong song ivao e tr thanh tam ta? ay, chung ta thayphat sinh van e trong va ngoai. Co ieu g o cove nh khong phu hp vi nhng nhan thc ma 86 84. Vt qua gii hanchung ta va at c. Nhng g ma lau nay tavan quen goi la ben ngoai o co ve nh chungkhong han la ngoai. That ra, trong va ngoai la nhng khai niemc y thc cua chung ta dng len trong cuoc song,v vay chung ch co gia tr trong pham vi gii hancua khai niem. Khi i vao thien quan, nhng khainiem ay tr nen chat hep va khong con ung na,bi v khi thien quan chung ta nhn thc tai nhchnh no von co, thay v la theo vi nhng khainiem san co. Nh khi ta ng di bau tri em va nhnlen nhng v sao, y thc ta cho o la ben tren.Nhng cung luc ay, nhng ngi na ben kia cuatrai at khong cho hng ay la ben tren, ma laben di. S d nh vay la v, cai ta goi la tren och la tren oi vi rieng ta thoi, va no ch co giatr trong he thong cua cac khai niem. Neu chungta quan sat toan dien ca vu tru th khai niem bentren ay khong con ng vng na. Khi ta quan sat the gii ben ngoai, th nghxem ben ngoai o la ngoai cai g? Ngoai tha n ta,hay ngoai tam ta? Neu noi than the ta, th o cungla mot cau truc vat chat thuoc ve cai the gii benngoai ay. Cu the la ta cung co the quan sat than 87 85. Song thienthe khong khac g vi viec quan sat the gii benngoai. Hn na, cai the tch nho nhoi ma ta vancho la quan trong nhat v no cha ng bo nao cuata, thng c cho la bo ch huy cua moi nhanthc, lieu co the c xem la ben trong e oi laivi the gii ben ngoai hay chang? Tat nhien lakhong, v no cung nam trong khong gian, va v thecung thuoc ve the gii ben ngoai. Nh vay, bamvu con lai cua chung ta la tam thc. Ta noi bentrong la tam, v vay ben ngoai la ngoai cua tam. Nhng tam nam au? Khi ta quan sat tam,no cung co the tr thanh mot oi tng quan satnh nhng oi tng khac thuoc ve the gii benngoai. Ta co the nhan ra s lien he cua tam enbo nao, en he than kinh, cho en nhng g goi laky c, cam giac, t tng, nhan thc... v tat canhng th ay eu co nguyen nhan sinh khi, tontai va mat i. Noi cach khac, khi ta quan sat tamth tam cung tr thanh mot phan cua the gii benngoai. Va nh the ta co the cho rang tam cungthuoc ve the gii ben ngoai. Nhng lam sao co thegoi la ben ngoai neu nh khong co ben trong? Nhng phan tch ay cho ta thay nhng cachnoi nh tat ca eu trong tam hoac tat ca eu ngoai tam eu la vo ly nh nhau. S d nh the, 88 86. Vt qua gii hanla v chung eu c xay dng tren khai niemtrong va ngoai, ma mot khai niem nh the khongcon ung na khi chung ta vt qua cac gii hancua chung e quan sat ve thc tai khong gii han. Tnh chat gii han va tng oi cua khai niemtrong va ngoai con boc lo ro ngay trong ngon ngma chung ta dung e dien at chung. Khi chung tanoi Toi trong nha i ra ngoai ng, th xetky lai se thay hai khai niem trong va ngoai aya khong nhat quan vi nhau. e chnh xac, phainoi la trong nha va ngoai nha. S sai biettrong cach noi trc la v ta a s dung hai giihan khac nhau cua khai niem trong va ngoai chohai cum t. oi khi chung ta noi i ra ngoai pho,i vao trong Nam, i ra ngoai Bac... chung taeu a vo tnh ieu chnh lai pham vi gii han cuakhai niem trong va ngoai e co the hieu ungnhng cum t o. Neu khong co s ieu chnh ay,i ra ngoai pho se c hieu la i ra mot ni naoo khong con thuoc ve pho na (!). Tng t, ivao trong Nam se co ngha la i vao mot ni naoo ben trong mien Nam, khong con thuoc ve mienNam (!), va i ra ngoai Bac ngha la i ra motni ben ngoai mien Bac, khong con thuoc ve mienBac (!)... 89 87. Song thien Trong cuoc song bnh thng cua chung ta,nhng y niem phan biet ve trong ngoai, trendi... tham ch cho en cao thap, d sach, en i,con mat... eu la can thiet cho moi hanh vi ng xva nhan thc hang ngay. Nhng nhng khai niemay ch co gia tr trong gii han cua the gii hientng. Khi muon nhan ra c mot thc tai toanven chan that, chung ta can phai biet buong bo itat ca nhng khai niem ay. Thc tai toan ven chan that khong the atvao bat c mot khuon kho nao ma cac khai niemcua chung ta a dng nen, ke ca nhng khai niemve khong gian va thi gian. V the, viec buong bocac khai niem la rat can thiet cho ngi thc hanhthien quan. Neu khong buong bo cac khai niemnh tren va di, trong va ngoai, sanh va diet, dva sach, them va bt ... chung ta se b buoc chatvao chung ma khong the at en mot cai nhnchan that ve thc tai. Trong tam kinh Bat Nhagiang giai rat ro ve y ngha nay. Khi ta quan sat thc tai ma khong buong bonhng khai niem gii han, chung ta vo tnh atoi tng quan sat vao trong nhng khuon kho dochnh tam thc cua chung ta a dng len. ieu ongan can khong cho phep chung ta tiep can c 90 88. Tri thc va tue giacvi chan ly, vi khuon mat that cua thc tai. Cothe so sanh trng hp nay giong nh ngi i tmhnh trang cua nc bang cach cho nc vao nhngvat cha khac nhau e quan sat. ieu c nhanra khong phai la hnh trang cua nc ma ch la caikhuon kho ma ta a cho nc vao. Thc tai khong thuoc ve bat c mot khuonkho nao, khong the van dung bat c khai niemnao e nhan hieu c. V vay, muon the nhapc vao thc tai, ieu trc het la phai buong bo,ap tan moi khai niem, khuon kho trong cuoc songhang ngay. Khi a ra thuyet tng oi, AlbertEinstein a phan nao nhan ra c ieu nay khichu trng buong bo cac khai niem tuyet oi vekhong gian va thi gian.Tri thc va tue giac Khi chung ta cha thc s at c en nhanthc ve s ong nhat gia tam thc va oi tngcua tam thc, chung ta khong the hieu c vetam. Khi chung ta quan sat tam trong s chia che,phan tach vi oi tng cua no, ta a bien tamthanh mot oi tng cung giong nh cac oi tngkhac, va khi ay tam khong con la tam na, ch con 91 89. Song thienla mot th hnh chieu ma ta thay c trongkhuon kho cac y niem cua mnh. Noi mot cach khac, khi quan niem ve tamchung ta phai song trong chanh niem e thamnhap va nhan biet, ma khong phai la neu len nhmot oi tng e khao cu, phan tch, tm hieu.Moi mot e tai quan niem phai c chung ta songvi no, hoa nhap vi tat ca s tnh thc chu ykhong gian oan. Cong phu quan niem ay giup tahe m ra c mot cai thay, mot s trc nhan, makhong phai la nhng y niem ve thc tai. S trcnhan hay cai thay vt ngoai moi y niem o chnhla tue giac, c hnh thanh qua qua trnh taptrung chu y di anh sang cua chanh niem, nhchung ta a co lan e cap trc ay. Qua trnh naydien ra mot cach hoan toan t nhien va ch oi hois tap trung kien tr qua thi gian, thay v lanhng no lc phan tch, suy dien. Nh anh nangmat tri chieu len bang tuyet, ch can ch i thigian troi qua la bang tuyet se dan dan tan i... Nhng no lc phan tch, suy dien cua chung taxet cho cung chnh la nham dng nen mot tap hpcac y niem, bang vao nhng y niem a san cotrong ky c cua chung ta. V the, chung khongphai la mot qua trnh sang tao. Nhng khi co s 92 90. Tri thc va tue giacxuat hien cua tue giac, van e se hoan toan thayoi. Bi v tue giac khong phai la ket qua ma quatrnh suy t co the at en, no ch co the xuathien nh ket qua cua s quan chieu. Do o, tuegiac bao gi cung mang lai cho t tng nhng anhsang mi, nhng sinh kh mi. Tue giac vt rangoai khuon kho cua cac y niem san co nen khongb han che, go bo nh t tng. Cung chnh v thema t tng, hay cong cu dien at cua no la ngonng, bao gi cung vap phai nhng gii han khongthe vt qua khi muon dien at ve tue giac. ocung chnh la ly do v sao ngi ta hay chon cachnh anh, c ch... e dien at tue giac thay v langon ng. Mot nu ci, mot tieng het hay mot cch ap pha... noi len c nhng ieu ma ngonng khong sao vn en c. Hn the na, ngon ng khong ch gii han vekha nang dien at, ma con co the dan en nhngsai lech trong s truyen at. oi khi, neu nginoi co vt qua c nhng khuon kho cua cackhai niem th ngi nghe cung van de dang rivao o ma khong the nam bat c chan tng cuas vat. Mac du vay, quan iem bat lap van t cuanha thien lai hoan toan khong phai la mot s phu 93 91. Song thiennhan kha nang chuyen tai cua ngon ng, van tnh nhieu ngi lam tng. Ngay chnh nhng gma ngay nay chung ta biet c ve thien va thahng c nhng kinh nghiem cua ngi i trccung eu la nh vao ni ngon ng, van t. Van e ay la, ngi hoc thien can phai co mot s canhgiac, mot nhan thc ung an e khong b troibuoc vao nhng khuon kho, gii han von co cuangon ng van t. Moi khai niem, ly thuyet ma chung ta tch luyc trong cuoc song tao thanh cai ma chung tagoi la tri thc. V tri thc la s tch luy, nen trithc cua chung ta ngay nay khac vi tri thc cuahai mi nam trc, va tri thc cua ca nhan loaicung khac biet qua tng the he. Chung ta co the song tot, ng x tot trong isong hang ngay la nh vao tri thc. Trong moimot hoan canh, moi mot van e cua cuoc song,chnh tri thc giup chung ta co c giai phapnhanh chong va ung an. Nhng tri thc bao gi cung co nhng khuonkho, gii han cua no, va co khuynh hng ngancan khong cho chung ta vt qua nhng khuonkho, gii han o. Lch s nhan loai a chng minhqua nhng xung ot tat yeu xay ra khi mot tri thc 94 92. Tri thc va tue giaccu b bac bo, b vt qua gii han. Tue giac atc trong thien quan la s vt qua cac khainiem, nen no oi hoi ngi muon the nhap vaophai quang bo tat ca nhng khai niem, khuon khoa tch luy lau i thanh tri thc cua mnh. Neuvan bam chat vao m tri thc ay va en vi thiennh mot cach tch luy them tri thc, ngi hocthien se chang at c ieu g ca, v thien khongmang lai tri thc ma la nham khi nguon tue giacvon co ni moi ngi. Mot giao s ai hoc en tham van mot thiens e tm hieu ve thien. Thien s tiep ong va phatra ai khach. Khi cham tra vao chen cua v giaos no, mac du a ay tran ca ra ben ngoai ma ongvan c rot mai, rot mai... Khong chu c, v giaos phai len tieng: Tha ngai, chen tra a aytran. Ngai khong the cham them vao c na.Thien s nhoen mieng ci va noi: Trong longong cung ay ap tri thc nh chen tra nay, khongco cho cho s tiep nhan thien hoc. V the, ngi en vi thien, neu muon thenhap c thc tai, trc tien can phai lam trongi chen tra tri thc cua mnh. Nh khi muon bietve thc tng cua nc, chung ta trc het canphai dep bo moi vat cha. Nhng bnh, ly, chai, 95 93. Song thienlo... khong cho ta thay hnh tng cua nc ma och la hnh tng cua chung. Dep bo nhng khuonkho gii han o, ta mi co the biet c nc lamot thc the hien hu ma khong can co bat chnh tng nao. Tue giac ch co the at en qua con ngthien quan, hay noi cu the hn la s duy tr chanhniem va quan chieu oi tng trong chanh niem.Tri thc th co c qua s tch luy, hoc hoi, phantch, suy dien. Tuy nhien, khi cha co c tue giacth tri thc van ton tai nh mot rao chan can phav. Nhng khong co tue giac th lay g e pha vrao chan tri thc? ay la gut mac ln nhat cuangi mi bc chan vao thien. e giai quye t thebe tac nay, t khoang the ky th hai, Bo-tat LongThu, mot luan s noi tieng, a viet ra bo luanTrung Quan nh mot mot phng thc dung chnhkha nang phan tch, suy dien cua y thc e pha vmoi khuon kho gii han cua y thc. V the, luanTrung Quan khong c viet ra e hnh thanh nenmot hoc thuyet, ma la e pha v rao chan tri thc,dep bo nhng chng ngai cho s the nghiem thctai toan ven. Mot so ngi xem bo luan nay nh lamot no lc e mie u ta thc tai va ieu o la hoantoan khong ung. 96 94. Hieu va bietHieu va biet Vi nhng tri thc c tch luy, chung ta cokha nang hieu c s viec. Khi mot tia chp xuathien trong bau tri, ta hieu c nguyen nhan naoa dan en tia chp ay, chang han nh nhngkhai niem ve ien tch am va dng... Tri thcc tch luy khac nhau moi ngi, nen khanang hieu c s viec cung khac nhau. Changhan, khi cha co nhng kien thc ve ien tch,ngi ta hieu rang sam chp la do than linh gayra. Ngay ca ngay nay, mot so dan toc cham tienvan hieu ve nhieu s viec theo vi kien thc cuaho ma khong bat kp cai hieu chung cua tri thcnhan loai. Ta con co the ngh en viec trong mottng lai nao o, cai hieu cua ta ve nhng s vatkhac nhau se con tiep tuc thay oi nh a tngthay oi, tuy thuoc vao nhng kien thc ma chungta tch luy c. Viec hieu c mot tia chp changhan, cung a tng thay oi qua thi gian va ngayca hien nay no cung khong giong nhau moingi. Nhng khi mot tia chp xuat hien tren bautri, loai tr i tat ca nhng tri thc a tch luy, tavan co the biet c s xuat hien cua no. V caibiet ay khong phu thuoc vao tri thc, nen kha 97 95. Song thiennang biet la nh nhau tat ca moi ngi. Cai bietnh the khong do tri thc tch luy ma co c, nenno cung khong at en do phan tch, suy luan, mala mot cai biet trc tiep va tc th. Ta thng goicai biet nh the la trc giac. Trc giac luon san co ni moi ngi, the hienqua nhng cam xuc, tri giac. Khi ta tiep can vimot s viec bang trc giac, ta co kha nang bietc tc th ma khong thong qua qua trnh suyluan, phan tch. Tuy nhien, do thoi quen lau i veviec s dung nang lc t duy e nam bat s viec,e hieu c s viec, nen trc giac chung ta ngaycang lu m i, ong thi no con b gii han, go bobi nhng khai niem a tch luy c trong ttng. Mat khac, v cai biet ay khong xuat phat tnhng y niem co san trong tri thc, nen ta cungkhong the truyen at no bang khai niem, khongthe dung nhng phng tien cua y thc nh ttng, ngon ng e dien at c no. Cai biet atc bang thien quan la cai biet thuoc loai nay, vav the ta thng nghe nhng cum t noi ve no nhla bat kha t ngh hoac bat kha thuyet, eu lae noi len y nay. Khi a qua quen thuoc vi cai hieu bang trithc, chung ta thng kho tiep nhan c vi cai 98 96. Hieu va bietbiet bang trc giac. Va v the chung ta biet rat tve no. That ra, ch khi nao pha bo c nhng trithc tch luy chung ta mi co kha nang nhan rac cai biet cua mnh, cho du cai biet o thc svan hien hu ni ta khong ch vao luc nay ma ala lau xa t vo so the he trc ay cua nhan loai.Khong nhng the, cai biet ay con hien hu camuon loai sinh vat, trong o co ca nhng loai mata thng cho la vo tri giac. Noi mot cach khac,cai biet ay hien hu song hanh vi s song, auco s song la o co s hien hu cua cai biet. Ta hay th dung chnh kha nang phan tch,suy luan e tm hieu ve cai biet ay xem sao. Theo nh s phan tch ve hieu va biet nh vanoi tren, ta co the thay ngay la loai vat khong cokha nang hieu c nh loai ngi chung ta.Nhng ai dam bao la chung khong co cai biet?Khong ch la nhng s bieu lo cam xuc, tri giac machung ta ai cung co the thay c, loai vat con conhng cai biet ma ta khong sao phu nhan c.Ban hay th quan sat loai ong lam to xem. Hoaccach to chc sinh hoat cua mot to kien, cach detmot tam li cua loai nhen... Neu bao chung khongbiet, vay lam the nao e chung lam c nhng 99 97. Song thienieu ky thu nh the ma chang bao gi sai lam? Rorang chung khong dien giai c nhng ieuchung lam, bi v chung khong co tri thc, chungkhong hieu s viec bang vao tri thc, bang vao suyluan, phan tch... nhng chung biet lam nen nhngieu o ch khong phai bat c ai a lam thay chochung. Xet nh the th ta thay ngay cai biet khongch hien hu trong hien tai nh ta ang thay, biv loai ong, loai kien hay loai nhen khong phai ahoc c cai biet ay trong cuoc song hien nay cuachung. Chung c tha hng cai biet ay t nhieuthe he trc cua chung loai trong suot qua trnhsinh ton va tien hoa. Ngay ca trong loai thc vat, cung co s hiendien cua cai biet. Neu khong co cai biet, sao hatgiong co the nay mam khi gap at am? Sao hoatrai co the hnh thanh ung thi vu? Sao quachanh co the chua ma qua man mang v ngot? ... Ban co the hoai nghi khi noi en cai biet cuathc vat. Le nao chung cung biet hay sao? Chungchang co nhan thc th sao goi la biet? Nhng banhay nhn lai ngay chnh trong c the mnh. Quatim ban t co nhan thc chang? Ban co dung ythc cua mnh e ieu khien no chang? Nhng neu 100 98. Ai biet?qua tim khong co cai biet cua no, han a khong cos ton tai cua ban. Lai con bao nhieu c quan bophan khac, cho en tng te bao li ti van ngay emlam viec khong dng ngh, ban cho rang chungkhong biet hay sao? ... V the, cai biet bao trum khap ca vu tru nay,bao trum tat ca nhng cai biet cua sinh linh, vanvat ma trong o cung khong loai tr nang lc suyt cua ban.Ai biet? Chung ta a thay s khac biet gia hieu vabiet, hay gia kha nang suy t va trc giac. Nhthe, khi ta noi toi hieu hay co ay hieu, van ekhong co g gi nen s thac mac. Nhng vi tnhchat bao trum cua cai biet th nhng phat bieu ailoai nh toi biet, co ay biet dng nh co g okhong thoa ang. Khi thay c cai biet hien dien bang backhap trong van vat, th viec gii han no vao motchu the ro rang la khong hp ly. Khi noi toi biet,chung ta ham y la tam nhan biet ch khong phaithan the bang xng tht nay nhan biet. Nhng 101 99. Song thientam ta chnh la cai biet, khong biet th sao goi latam? V the, noi toi biet cung nh noi cai bietbiet, va ieu nay cung vo ly tng t nh tathng noi ma ri. Ma la hien tng nc ritrong khong trung. Khong co nc ri th khong coma, nen noi ma ri suy cho cung la vo ngha. Tach can noi ma ay, ma kia... la a u edien at ung s viec. Tng t, ta ch can noi caibiet ni toi, cai biet ni co ay... Va cungtng t, ta co cai biet ni con ong, cai biet nicon kien... Khi ta noi cai biet biet, ta a cho rang caibiet la mot thc the ton tai oc lap nam trong ta,e biet ve nhng g ben ngoai ta. Khi nhan thctheo cach o, cai biet lap tc b ong khung vaochnh nhng g no a tao ra va khong con la caibiet that s na. Chung ta khong a van e ra ch e hnhthanh them nhng khai niem mi, khac la hnhoac phc tap hn. Thc ra nhng phan tch nayla nham cho thay s vo ly trong thoi quen phanbiet cac chu the oc lap va tach biet trong isong hang ngay cua chung ta. Khi noi en cai biet,chung ta luon i kem theo vi cau hoi ai biet?, vaieu o ngay lap tc gii han pham vi cua cai biet 102 100. Ai biet?vao mot khuon kho, khien cho chung ta biet makhong con la biet na. S d nh vay la v ta akhong nhan thc ung ve cai biet. Nh khi noien ma, ta chang bao gi thac mac la ai ma?,v ta nhan thc c ma la g. Khi ta noi trima, ta cung khong that s ham y ch en motchu the nao ca.1 Chung ta cung nen nhan thc vecai biet theo cach tng t nh vay, e khong votnh nhot chat cai biet vao trong nhng lp vokhai niem hoac bop meo i bi s phan biet. Trong cuoc song hang ngay, se khong co vane g khi chung ta tiep tuc at ra cau hoi aibiet?, cung nh duy tr nhng khai niem phanbiet cac chu the oc lap va tach biet. Nhng motkhi muon chuan b cho cai nhn toan dien va thenhap vao thc tai, th viec xem xet lai van e lahet sc can thiet e co the chap nhan va bc vaomot the gii chan that vo phan biet.1 ieu nay cung tng t nh trong tieng Anh (it rains) hoactieng Phap (il pleut), trong o chu t khong that s ch enbat c chu the nao ca. 103 101. Song thienAi lam? Nh tren a phan tch, khi ta noi ma ri,chu t ma va ong t ri that ra ch la mot, vneu khong ri th khong phai la ma. Van e cungtng t nh khi ta noi gio thoi, v khong thoith chang phai la gio... Chuyen sang mot so chu t khac, nh khi tanoi ngi me sinh con, ngi lnh i lnh...chung ta cung thay rang chu the va hanh onghau nh a ham cha lan nhau, hay noi cach khac,chu the chnh la hanh ong va hanh ong cungchnh la chu the. Khong sinh con th khong phaingi me, khong i lnh th chang phai ngi lnh.V the, chu t ngi me a ham cha viec sinhcon, chu t ngi lnh a ham cha viec i lnh... ay khong phai ch la van e ngon ng. ieunay that ra boc lo mot kha canh cua thc tai mat khi ta quan tam en. Neu quan sat ky, chung tase thay ra mot ieu la moi chu the co mot hanhong tieu bieu tng ng, va hanh ong o khongch la tieu bieu cho chu the hanh ong ma conchnh la chu the ay. Cach ay nhieu ngan nam,khi chu trng thuyet Chnh danh, c Khong Ta tng nhan ra ieu nay khi ngai noi: Vua lam 104 102. Ai lam?vua, be toi lam be toi, cha lam cha, con lam con.1Va cung theo ngai, mot khi vua khong lam ungcong viec cua vua, be toi khong ra be toi, chachang ra cha, con chang ra con... th o la luc xahoi tat nhien se ai loan. Lam vua tc la lam tron nhng trach nhiemcua mot v vua. Khi nhn vao hanh ong the hientron ven trach nhiem cua mot v vua, ta cung thayc vua. Tng t nh vay, ngi bay toi co hanhong tieu bieu cua bay toi, ma hanh ong o chnhla yeu to nh danh e ngi ay c goi la motbay toi. Ngi cha cung lam cha theo y ngha o,va ngi con lam con cung vay. Khi moi chu thekhong hanh ong ung nh ten goi cua mnh tcla khong chnh danh, tat nhien se dan ennhng lam lac, sai trai. Khi nhn vao mot hanh ong va thay cchnh hanh ong ay cung la chu the cua hanhong, chung ta khong thay kho khan lam khi trali cau hoi ai lam?, va cung hieu ro hn la aibiet?. T o chung ta vt qua c mot rao chanquan trong e bat au nhn thay, tiep nhan cs nhiem mau va bao quat cua cai biet.1 Quan quan, than than, phu phu, t t. 105 103. Song thien Cach nhn nay giup chung ta vt thoat giihan cua nhng y niem thong thng von cho rangcai biet khong the hien dien ni nhng vat vo trigiac. Tng t nh a noi cha lam cha, chung tacung co the noi cai ghe lam ghe. Vo ly quachang? Nhng ro rang la e cai ghe co the lamc cai ghe ung la can co nhng yeu to nhatnh nh o cng, sc chu ng, s can bang...The th cung phai co nhng yeu cau nhat nh,khac g vi viec lam cha? Ban cho la no bat ong,vo tri vo giac chang? Thuyet nguyen t ngay naya co the cho ban thay rang trong cai khoi vatchat vo tri vo giac o that ra la s chuyen ongkhong ngng cua hang trieu trieu n v phan tvi toc o gan tng ng vi toc o anh sang khoang 300.000 kilomet trong mot giay on g ho,va ch can chung khong lam ung nh cai biet ni chung la tc th moi viec se khac i ngay! Vthe, cai ghe cung la mot thc the sinh ong khongkem g ca vu tru nay. S d chung ta khong nhanra ieu o ch la v s gii han cua cac y niemthong thng a co. 106 104. Biet e lam g?Biet e lam g? Cai biet hien dien khap ni nh ta a e capen, trong bat c thc the hien hu nao cua ssong. Cong nang cua no cung tuy ni s hien dien moi ni ma thay oi khac nhau. Cai biet thehien ni chung ta bang s thay, nghe, cam giac,nhan biet, suy tng, lo s, buon gian... Cai bietcung la tac gia cua s sang tao, tng tng hayhnh dung s viec... Neu ban tm hieu oi chut veDuy thc hoc, ban se co the hieu them ve congnang cua no the hien qua cac thc khac ngoai ythc, nh thc A-lai-da1 co cong nang ham cha,tch luy, duy tr, bieu hien... Chnh no a tao ra skhac biet gia moi con ngi khac nhau do nhngchung t a tch luy khac nhau trong nhieu isong. Tuy nhien, ay chung ta khong co ieukien e i sau hn na vao Duy thc hoc. o lamot mon hoc rat thu v ma neu co ieu kien moichung ta eu rat nen tm hoc. Chung ta co the noi mot cach khai quat hn,cai biet hien dien tat ca thc the sinh ong cuas song va cung la yeu to co tac dung lam cho vanvat tr nen sinh ong. Nhng khong ch the, no1 laya (), cung dch la Tang thc. 107 105. Song thienkhong phai la mot yeu to ben ngoai cua van vat,hien dien e tao nen s sinh ong, ma no chnh las sinh ong ay. Nh ta a biet, hanh ong cungchnh la chu the hanh ong. Gi ay toi ngh laban se khong hoi nhng cau nh Ai biet? hoacAi lam? na. Nh a noi, nhng g chung ta a cung nhautrao oi hoan toan khong nham tao ra nhng khainiem khac la hay phc tap hn, cho du xet chocung th chung cung van la nhng ket qua cu a quatrnh phan tch, suy dien. Tuy nhien, chung co giatr nh nhng phng tien, cong cu e giup ta apv nhng khai niem han hep a co t lau i nimoi chung ta. Ban than chung roi cung can phaic buong bo, pha v i khi chung ta a he thayc thc tai chan that. ieu quan trong can noi ay la, e tiepnhan c nhng ieu ma theo suy ngh thongthng co ve nh qua khac la nay, ban can co sthc hanh quan niem. Cong phu quan niem thaplen ngon en chanh niem se soi sang vao nhngni ma bnh thng von b che kn bi nhng nhkien va gii han cua khai niem. V the, neu banvan con thay co ieu g o van cha nhan ra ccung ng nan long. Hay bat au vi s thien tap 108 106. Biet e lam g?n gian nhat nh co the c. Ban se thu haic nhng hoa trai cua thien tap ngay ca vinhng cong phu thc hanh n gian nhat, mien laban khong i sai lech. Vi s thc hanh thienquan, ban se co kha nang hieu c nhieu hn eroi tien dan en cho biet c nhng g can biet.Kinh Duy-ma-cat noi: T cho khi lam ma clong tin sau vng.1 V the, ieu quan trong nhatla ban hay khi lam. Trong mot thi gian dai, ban than toi akhong hieu noi y thu trong cau nay. Chnh toi atng phan bac nhng ke at niem tin khi cha coc s hieu biet. Toi cho rang trc khi ban tintheo mot ieu g, ieu tat yeu la ban phai hieu roc ieu ay. V the, neu bao phai khi lam roimi co long tin, hoa ra chang phai la a khi lamkhi cha co long tin hay sao? Tuy nhien, ch sau khi t mnh phan biet cs khac biet gia long tin va long tin sau vng, toimi thay ra c y ngha sau xa trong cau kinhngan gon, co uc nay. Neu nh ban at niem tinvao cong nang cua thien qua viec tm hieu, hoc1 Tuy ky phat hanh tac ac tham tam. (.)Kinh Duy-ma-cat, pham th nhat, quyen thng. 109 107. Song thienhoi, ieu o hoan toan khac xa vi long tin sauvng ma ban ch co the co c sau khi a thc strai qua nhng no lc hanh tr. S khi lam ay khong ch co ngha la banthc hanh moi ngay vai ba lan thien toa. ieu ola can thiet, nhng cha u. Van e con cho laban phai biet van dung nhng g a hoc c vaochnh cuoc song hang ngay. Moi khi lam bat c mot cong viec g, ban hayco gang duy tr s tnh thc nhan biet cho en khikhong khac g vi luc ngoi thien. Khi tiep xuc vinhng thc the nhiem mau cua i song mot embe th, mot canh hoa cho en mot tach tra banhay dep bo i thoi quen suy ngh phan tch, ma chcan tiep xuc trong s tnh thc va nhan biet. Banse nhan c phan thng xng ang la mot nuci an lac n ra t sau tham long mnh. 110 108. Biet e lam g?111 109. CHNG IIITAM VA CANHTam va oi tng cua tam Ngi hoc thien ban au thng gap phai khokhan khi oi mat vi nhng y niem lien tuc sinhkhi. V the, mot trong nhng bien phap thongthng la giam thieu toi a nhng tac ong tngoai canh. Neu ban co the chon c mot nicang yen tnh cang tot, va khi ngoi thien th mathi nham lai, tap trung nhn xuong mot iem gan ngay trc mat ma khong nhn ra ngoai canhna. Nhng ieu o ch tao ieu kien de dang hnch khong tat yeu mang lai s nh tam. Thien giacan duy tr chanh niem va nhan thc ung ve oitng cua tam. S ngan can cac giac quan khongtiep xuc vi ngoai canh ch la mot giai phap tamthi va tac dung cua no cung rat han che neu nh 112 110. Tam va oi tng cua tamban muon at en mot trang thai nh tam thats. That ra, du co the ngan can khong e chohnh sac, am thanh hay mui v quay ray chung ta,nhng nh vay khong phai a ngan chan c tatca cac giac quan. Bi v ban khong the loai boc nhng cam giac hien co trong than the. Thanthe khoe manh bnh thng hoac co van e nhau nhc, moi met... eu mang lai nhng cam giacnhat nh ma ta khong the ngan chan hoac gat boi mot cach de dang nh viec nham mat hay bttai lai oi vi am thanh va hnh sac. Cam thotrong than the la thuoc ve xuc giac va no hien hulien tuc, cho du co nhng luc ban co the khong helu y nhan biet. V the, viec ngan chan tat ca cacgiac quan la ieu hoan toan khong the lam c.o la cha noi en y thc, von co the hoat ongvi nhng nguyen lieu a tch luy t trc trongky c; va mot khi y thc con hoat ong tc la vancon co oi tng cua tam. Mot so ngi cho rang co the no lc ngan canmoi oi tng cua giac quan e a tam thc enmot trang thai thuan tuy khong oi tng, e tamch t quan chieu tam cho en khi tue giac tr nensang suot. Tuy nhien, cach suy dien nay a sai 113 111. Song thienlech ngay t au. V nh a noi, chung ta hoantoan khong the lam c ieu o. Bi v tamkhong phai la mot chu the biet lap vi cac oitng la cam giac, t tng... e ta co the tach rinhng th ay ra khoi tam va co c mot tamtrong rong. Ta cung khong the thc hien c vieci ra khoi the gii oi tng e quay ve vi ttam, v nh a noi, khai niem trong va ngoai ay a khong con cho ng. Khi chung ta quan niem ve mot oi tng,chung ta tr nen ong nhat, hoa nhap vi oitng ay. Cho du o la quan niem ve hi th, vethan the, ve mot dong song, mot nh nui... Tuynhien, khi thien gia quan niem ve mot nh nuichang han, ngi ay khong ri khoi t than e tmra ni nh nui; cung khong phai m rong tam rae on nh nui vao. V a khong co trong ngoaith lam sao co ra vao? oi tng quan niem khongphai la mot oi tng biet lap, chia tach vi chuthe. Chu the la mot vi oi tng. oi tng lamot trong nhng bieu hien nhiem mau cua tamthc. Trong y ngha o, khi chung ta ngoi thienthat s khong co g e phai ngan chan t benngoai, cung khong co g e tham nhap vao bentrong. Chung ta ch lam hien lo the gii sinh onghay thc tai ngay ni oi tng quan niem cua 114 112. Tam va oi tng cua tammnh, cho du oi tng o la gan hay xa, nho hayln, trong hay ngoai, vat chat hay tinh than... biv tat ca nhng cap khai niem oi ai ay eukhong con gia tr na. Khi chung ta quan niem mot oi tng, nokhong hien hu nh trong the gii giac quan thongthng, ngha la nh mot manh nho ri rac chiacat khoi thc tai; ngc lai, oi tng c quanniem se tr thanh mot phan khong chia tach vithc tai, va v the ma thc tai co the hien lo motcach sinh ong va hoan b ni bat ky oi tngquan niem nao. S hien bay cua thc tai ni oi tng quanniem khong phai la mot loi t ky am th do sctap trung t tng gay nen, ma o la ket qua cuamot s quan chieu s vat theo ung nh chung vonco. Neu nh ban quan niem ve than the changhan, ban se thay c ieu o. Moi mot bo phan trong than the chung ta khic nhn trong the gii giac quan thong thng lamot phan rieng re, tach biet. Tuy nhien, khi quanchieu sau vao ban chat hien hu cua chung, ta sethay khong co bat ky mot bo phan nao co the tontai oc lap ma khong can en nhng bo phankhac, cho du o la tim, phoi, gan, than... cho en 115 113. Song thientng te bao nho li ti eu khong co mot s ton taioc lap. V the, nhan ra c s hien hu cua motbo phan, chung ta thay c s hien hu cua toanthan the; nhan ra c tnh chat cua mot te bao,chung ta thay c tnh chat cua vo so te bao conlai a lam nen than the nay... Khi m rong s quan chieu nay ra chungquanh, ta cung thay c khong co mot s vat naoco the ton tai rieng biet c ca. Moi quan he giachung vi nhau la that co, nhng trong cach nhnthong thng, chung ta thng khong nhan rac. Chung ta khong thay c moi quan he giamot con sau nho be trong vn vi s ton tai cuachung ta, nhng moi quan he o la co that. Moimot thc the hien hu la v co nhng th c thekhac hien hu; va v the chung ta khong the thayc s ton tai rieng biet, oc lap cua bat c thcthe nao. Nguyen ly nay, trong Phat giao goi la duyenkhi. Kinh Hoa Nghiem dien at moi quan hechang cht gia tat ca moi s vat la trung trungduyen khi, va v co moi quan he ay nen co the ien mot cach nhn khai quat ve thc tai: mot latat ca, tat ca la mot. 116 114. Tam va oi tng cua tam T cach nhn nay, chung ta khong con b tro ibuoc trong cac gii han cua nhng khai niemthong thng, nhng khai niem c xay dngtren cach nhn chia tach ve s vat. Nhng khi chung ta noi mot la tat ca, ieu ohoan toan khong co ngha la trong mot co the hamcha c tat ca, ma ch co ngha la, qua s quanchieu ni mot, chung ta co the nhan ra c tat ca,nhan ra c thc tai toan ven, bi v tnh chatcua thc tai toan ven c the hien ni mot cquan chieu o. Khi chung ta thau triet c nguyen ly duyenkhi, khai niem mot va nhieu hoan toan sup o, vno von c dng len da vao s chia cat thc taithanh nhng thc the rieng biet, oc lap. Cungvay, khi quan chieu ve s vat chung ta khong conthay co nhng s phan biet nh ln nho, trongngoai... Khong nhng khai niem mot va nhieu khongton tai, ma cung khong co ca khai niem mot va tatca. Trong moi quan he duyen khi c quan chieuni mot hat bui, mot ngon co... ta thay c caimot va cai nhieu khong phai la hai khai niem cothe tach ri nhau ma ton tai: mot chnh la nhieuva nhieu chnh la mot. V the, ca nhng khai niem 117 115. Song thienmot va tat ca cung khong he ton tai oc lap vinhau ma chnh la hien hu trong nhau. Khi quan chieu s vat bang nguyen ly duyenkhi, ta nhn thay s vat nay chnh la s vat kia,cung nh s vat nay nam trong s vat kia.1 Va vthe, nhng khai niem mot, nhieu, tat ca... boc loro tnh chat cua chung ch la nhng cong cu do ythc tao ra e nam bat, mo ta ve thc tai, cunggiong nh nhng dung cu ma ta dung e cha ngnc. Chung gii han nc trong hnh the cuachung nh cao, thap, vuong, tron... Cho du cac dung cu ng nc khong cho tathay c hnh the that s cua nc, nhng chungla rat can thiet e chung ta co the nam bat cnc. Cung vay, cac khai niem mot, nhieu, tat ca...khong co gia tr khi chung ta quan sat mot thctai toan ven, nhng chung van la can thiet trongcuoc song hang ngay. Tuy nhien, viec s dungnhng khai niem nay trong cuoc song va viec btroi buoc bi chung trong mot cai nhn ve thc taila hai viec hoan toan khac nhau. Neu chu ng ta1 Kinh Hoa Nghiem mo ta ieu nay la tng tc (), cainay la cai kia, va tng nhap (), cai nay nam trong caikia. 118 116. Tam va oi tng cua tamkhong quan chieu e thay c thc tai nh novon co, chung ta se co the i en nhng phat bieungo nghnh nh kieu: Toi a nhn thay nc, noco hnh dang nh cai chai. Ban ci ? Nhnghay ngh ky lai xem co bao gi ban a tng nghnh the cha? Tnh cach tng quan cua van vat con co yngha iem la bat c s hien dien cua mot vatthe nao cung eu co y ngha quyet nh nh nhautrong s ton tai chung cua van vat. Nh khi ta vemot vong tron, tat ca nhng iem tren ng congkhep kn ay eu co gia tr nh nhau, v neu khongco s hien dien cua no th ta khong co c caing cong khep kn e tao thanh vong tron. Cachay rat lau, khi toi oc mot bai bao mo ta ve vutru, toi a kinh hoang khi ngh rang ch can mottinh cau nho be xa xoi nao o no tung ra v mot lydo nao o, ca vu tru nay han se khong the ton taic nh hien nay, bi v quy ao cua tat ca moitinh cau eu c tao thanh bi lc tng quan vinhng tinh cau khac. Ban co the hoai nghi. Khi toi ot mat mot tgiay chang han, toi khong thay c moi quan henao gia t giay b ot vi bat c s vat nao quanhtoi, ng noi la en ca van vat. Cho nay, ban co 119 117. Song thienthe can phai quan chieu sau hn na. Va toi sekhong a ra cau tra li, ma ch muon nhac banmot ieu, ban co chac la t giay a mat i khong? Viec pha v nhng khai niem sai lam trongthe gii hien tng la ieu tat nhien khi chung tai vao thien quan, cho du chung ta van phai sdung chnh nhng khai niem ay trong cuoc songhang ngay. Cung giong nh mot khi ban a bietc rang qua at nay cua chung ta ang xoaychung quanh mat tri va xoay quanh chnh no, banhieu ra rang nhng khai niem tren va di lakhong con chnh xac na. Tuy nhien, toi tin la banvan phai oi non len tren au. Khong nhng cac oi tng quan niem lnhoac nho, xa hoac gan eu co gia tr nh nhau, mangay ca cac oi tng tru tng nh mot t tng,mot cong an... cung vay. Chung ta can phai loaitr i s phan biet co hu ve cac oi tng trongva ngoai cung nh tinh than va vat chat. Khichung ta quan niem ve mot ngon nui, o khongphai la mot oi tng ben ngoai, cung nh khi taquan niem ve mot t tng, o khong phai la motoi tng ben trong. Ta cung co the at en nhlc sau vng nh nhau bang cach quan niem motoi tng vat the hoac mot cong an tru tng. 120 118. ap tan moi khai niemVan e la ta phai at c en trang thai trcnhan thc tai toan ven ma khong phai la nhngket qua suy dien ve no, va do o khong con phanbiet gia chu the vi oi tng quan niem. Khi chuthe vi oi tng a la mot vi nhau, lam sao conco s khac nhau gia cac oi tng?ap tan moi khai niem Nguyen ly duyen khi va s sup o cua nhngkhai niem nh trong-ngoai, tren-di, mot-nhieu ...Tnh chat tng tc () va tng nhap ()cua van hu a cho chung ta thay rang nhng khainiem ay la sai lam, hay noi ung hn, chung ch cogia tr trong pham vi the gii hien tng, con khibc vao quan sat mot thc tai toan ven, sinhong, khong chia cat nh von co, nhng khai niemay khong con cho ng na. Tuy nhien, neu xet ky hn na, ta se thay cacy niem trong-ngoai, tren-di... van cha the hoantoan sup o ma ch bien dang en mot mc o hply hn, neu nh y niem ve mot khong gian tuyetoi van con ton tai. Bi v, neu qua co mot khonggian nh the, chung ta se phai mac nhien thanhan s ton tai cua cac y niem trong-ngoai, tren- 121 119. Song thiendi... trong khong gian ay, va do o ch co thethay oi nhan thc ve chung ch khong the triettieu hoan toan. Nhng that ra khong gian khong phai la motthc the ton tai tuyet oi, ma cung ch la mot yniem c hnh thanh trong moi tng quan giacac vat the. Khi quan sat, chung ta se thay rangkhong the co c mot y niem ve khong gian neunh khong co cac vat the ton tai trong o. Hay noimot cach khac, khong gian cung ch la mot trongcac y niem ma tam thc a san sinh ra nham nambat, dien at thc tai. Khi cac y niem trong-ngoai,tren-di... c quan sat en cung, chung boc lotnh chat tng oi cua khong gian nh mot yniem c hnh thanh t ni moi quan he ve v trgia cac vat the. Kinh Hoa Nghiem ch ro tnh chat tng oinay khi noi vo lng vo so nui Tu-di co the mangat tren au si toc. ay ta thay khai niem vemot khong gian tuyet oi la hoan toan sup o.11 Thuyet tng oi cua Albert Einstein ve sau a tan ongieu nay khi chng minh rang khong gian cung la mot hnhthai cua nhan thc, c hnh thanh do ni s lien he ve vtr cua cac vat the. 122 120. ap tan moi khai niemThay vao o la mot khong gian ch ton tai trongmoi quan he tng tc tng nhap vi tat ca cacthc the khac. Ngay ca y niem ve thi gian cung khong rangoai nguyen ly tng tc va tng nhap. Bi vthat ra o ch la mot s lien he ve trnh t giacac s kien xay ra. Neu khong co moi lien he ay,ta cung khong the hnh dung ra c mot y niemve thi gian. Xet theo y ngha nay, thi gian cungco tnh chat tng oi nh khong gian, bi v nocung la mot y niem san sinh t nhan thc. V the,kinh Hoa Nghiem noi rang co the mang qua khva tng lai at vao hien tai, hoac mang qua khhien tai at vao tng lai... hoac co the mang tatca thi gian at vao mot khoanh khac.1 Nhng khong gian va thi gian neu nh akhong con la nhng thc the tuyet oi nh la u nayta van tng quan niem, vay th chung cung khongthe nao ton tai oc lap oi vi nhau. V the, chungta se nhan ra c rang ngay ca thi gian vakhong gian cung mang tnh chat phu thuoc lannhau nh tat ca nhng thc the khac trong van1 Trong Phat hoc, khoanh khac rat ngan nay thng cdien at nh la mot sat-na, hay co khi cung goi la mot niem. 123 121. Song thienhu. Noi mot cach khac, khong co thi gian thcung khong co khong gian, va ngc lai khong cokhong gian th cung chang co thi gian.1 Va cung theo nguyen ly tng tc, tng nhap,thi gian va khong gian chang nhng co moi quanhe gan lien vi nhau ma con la ham cha lan nhauna. Do o, mot khoanh khac thi gian changnhng co the dung nhiep ca qua kh, hien tai vatng lai ma con co the ham cha ca khong gianvi tat ca vat the cua no trong o; va mot khonggian nho nhoi nh hat bui cung co the dung nhiepkhong ch toan bo khong gian, ma con co the hamcha ca qua kh, hien tai va tng lai trong ona. Khi thc tai c hien bay nh von co, tat camoi khai niem eu b ap tan va sup o. ieu nayhoan toan khong ch nam tren bnh dien ly thuyet,suy dien, ma thc s la yeu cau thiet yeu nhat eco the lam hien lo tue giac vo phan biet.1 Thuyet tng oi cua Albert Einstein khi noi ve moi quan hegia khong gian va thi gian co the c hieu tng t khiong cho rang khong gian va thi gian cung la cac chieu khaccua vat the va pha v quan niem cu ve vu tru von khong thayc tnh chat tng oi cua khong gian va thi gian. 124 122. Thien quan va tam t bi That ra, ngay ca oi vi cac nha nghien cukhoa hoc th viec pha v cac gii han, s troi buoccua cac khai niem cu cung la vo cung can thiet eco the at en nhng phat kien mi. ieu khacbiet ay la, nha khoa hoc ap v mot khai niemnay ch e chui vao trong mot khai niem khac maho cho la ung hn, con thien quan th ap vmoi khai niem e at en mot tue giac vo phanbiet nham trc nhan, the nghiem thc tai sinhong toan ven ma khong nham tm kiem bat cmot khai niem nao khac e nam bat hoac dien atno. Trong thien mon, ngi hoc ao luon luon cnhac nh la phai buong bo moi khai niem e cothe at en s the nghiem thc tai.Thien quan va tam t bi Khi chung ta hieu biet va cam thong vi motngi, ta de dang chia se c nhng kho khancung nh nhng niem vui, noi buon cua ngi ay.S cam thong cang sau sac, tnh cam phat sinhcang am a hn. Cac bac cha me s d yeuthng con cai mot cach vo ieu kien la v ho hieuc chung, cam thong sau xa vi chung nh vaoquan he huyet thong. oi vi nhng ngi xa la, 125 123. Song thiene co c s cam thong chung ta can phai co cs hieu biet ve ho, va s hieu biet o co c lanh vao mot qua trnh chu tam tm hieu. Neuchung ta song th ben canh mot con ngi naoo, th du trai qua thi gian bao lau i na, tacung se biet rat t ve ho, tham ch oi khi co thela khong biet g. Nhng ch can mot thi gianngan that s quan tam en ai, ta co the nhanhchong hieu c nhng tnh cam, tam s cua ho...Va cang hieu nhieu, ta cang de cam thong; cangcam thong sau sac cang de nay sinh tnh camthng yeu. Khi chung ta thc hanh thien quan, chung tabiet c rat nhieu ieu ma trc ay ta khongbiet. Ta thay ra c s tng quan mat thiet giavan vat. Tnh chat duyen khi cua s vat cho tathay bat c s vat nao cung eu co quan he en ta.Moi mot s song eu co moi quan he huyet thongvi ta, bi v ta biet rang trong o co mot phancua ta cung nh chnh ta ang mang trong mnhmot phan cua s song ay. S hieu biet ay giup chung ta cam thong cvi moi sinh vat. Chung ta chia se c nhngniem vui, noi buon cua tng con ong, con kien choen ngon co, canh hoa... Bi v ta thay c ni 126 124. Thien quan va tam t bichung cung tran ay tue giac nh trong ta. T ota biet c rang s song ni mot con sau be nhocung quy gia khong kem g s song ni ta. Bi vay, ngi thc hanh thien quan khongthay hng khi khi phai ra tay giet hai bat c motsinh mang nao. Ngc lai, neu phai lam ieu o,chung ta luon cam nhan c noi au cua sinhmang b giet, bi ta biet rang ta ang t tay giethai mot phan s song cua chnh mnh. Do o, khi thc hanh thien quan, viec satsanh khong con ch la mot ieu ran day khongnen pham vao, ma a tr nen mot tnh cam chanthanh xuat phat t t tam chung ta luon yeuthng va ton trong s song. Long yeu thng oco c chnh la nh ni s hieu biet sang suotmang lai bi thien quan. Mot khi ban a nhanbiet ra moi quan he trong ban chat s vat, ban tatyeu se phat khi tnh thng. Mc o quan chieucang sau, s hieu biet cang rong th tnh thngcang lan toa menh mong bao trum khap ca muonloai. Hn the na, tam t bi ay khong ch la hoatrai co c nh vao tue giac, ma no con chnh latue giac. Nen tue giac cang chieu sang th tam aibi cang manh me. 127 125. Song thienTnh thng chan that la bnh ang Khi chung ta nghe ke mot cau chuyen, xemmot bo phim hay oc mot cuon sach, chung tathng co khuynh hng nghieng ve pha nhngke yeu kem, thua thiet hn. Cac tac gia thngkhai thac khuynh hng nay e tao s loi cuon chocot truyen cua mnh bang cach e cho nhan vatchnh, nhng ngi tot... luon phai ri vao nhnghoan canh kho khan, thua thiet... cho en cuoi cauchuyen mi bat ng thay oi nam c u the. Trong i that, khi nhn thay mot con thu dsan moi, ta luon mong muon, ao c sao cho conmoi chay thoat. Ta khong muon no b chop bat, ban tht bi con thu ln hung d hn. Khi nhn cuoc song trong moi quan he duyenkhi, chung ta se hieu c khuynh hng tnhcam thong thng nay co s bat hp ly cua no. Cuoc song von ay day nhng s tranh gianhkhoc liet, tan bao, trong the gii t nhien cungnh trong xa hoi con ngi. Tnh chat manh cyeu thua a tr thanh mot quy luat pho bien eton tai, va cung la quy luat e chon loc, tien hoatrong t nhien. Nhng chung loai yeu hn trongquan the phai diet vong, va ngay trong mot chung 128 126. Tnh thng chan that la bnh angloai th nhng phan t yeu hn cung phai dietvong. Trong xa hoi loai ngi, ngay t thu s khaicho en thi ai van minh ngay nay cung vancha ra khoi quy luat nay. Neu chung ta nhn roquy luat nay, chung ta se khong con thay mnh cokhuynh hng nghieng ve pha yeu na. Bi v, xetcho cung th ca hai pha eu ang thng nhnhau trong cuoc au tranh e sinh ton. Tr khi chung ta that s at c mot s giaithoat khoi cuoc song the tuc tam thng nay, bangkhong th, hieu theo mot ngha nao o, chung tabao gi cung ri vao mot trong hai pha: ke i sanmoi hoac ke b san. Mot nha buon ch co thethanh cong khi s phat trien cua anh ta co khanang vt hn va anh bai cac au thu canh tranh thng trng khong co canh tranh la ieu khoco the tng tng ra c. Chung ta khong nhnthay nhng con moi b xe xac theo ngha en,nhng chung ta biet la moi nam tren the gii cohang ngan doanh nghiep b pha san v yeu hn.Trong nhieu lanh vc khac, con ngi cung luonphai vat va au tranh e ton tai, va khong ai damngh la mnh co the mai mai lam ke chien thang. V the, mot khi a phat khi tam ai bi, a coc tnh thng trai rong khap muon loai, ta se 129 127. Song thienkhong con co khuynh hng nghieng ve pha yeuna. Ngay ca ke manh kia cung ang chong chatnhng noi au kho rat ang thng ma chung taco the cam thong c nh quan niem sau xa vaonguyen ly duyen khi. Khi mot con chon rt bat con ga con changhan. Ban nghieng ve ben nao? Thong thng, banmong sao cho con ga con chay thoat. Ban thayghet con chon v no la ke ac. Gia s con ga conthat s chay thoat, ban co cam nhan, chia se ccai oi cua con chon hay chang? Nhng ieu o laco that, va ban ch co the cong bang nhan ra khiban co c mot tnh thng chan that oi vi caoi ben. oi vi rat nhieu loai an tht, viec san moikhong phai la do s hung d nh ta gan ghepcho chung qua cai nhn chu quan cua mnh, ma ola le song cua chung. Neu mot ngi th san isan v o la phng tien duy nhat e nuoi songban than va v con, ng voi cho anh ta la ngioc ac. ieu o hoan toan khac vi nhng ke isan e giai tr, lay s giet choc e lam vui. Tngt, neu chung ta co vo so nhng thc an khactrong t nhien nh rau qua, ngu coc, cu re cay... enuoi song, nhng van muon giet bo, heo, ga, vt... 130 128. Tnh thng chan that la bnh ange an tht, ro rang la ang trach hn con chon kiarat nhieu. Tnh thng chan that giup chung ta nhn sviec mot cach sang suot nen no dan en mot thaio bnh ang, hp ly. Cung giong nh mot ngime nhn hai a con cua mnh gay go, sat phatnhau. V co tnh thng chan that, ba khong baogi nghieng ve pha yeu nh chung ta thnglam. Ba cam thong c nhng au kho cua ca oiben, bi v ba yeu thng ca hai nh chnh banthan mnh. Khi i tm giai phap hoa giai cho nhng cuocchien tranh gia oi ben, chung ta thng that baiv khong xuat phat t tnh thng chan that, vthe chung ta khong co s bnh ang. Ngay ca khichung ta ung ho cho pha b ap bc, chung tathng cho rang o la chnh ngha, nhng that rao van co the la mot thai o khong cong bang.ieu tat nhien la khi ta nghieng ve mot ben, ta sevap phai sc phan khang t pha ben kia. Ngclai, khi ta co thai o bnh ang va xuat phat ttnh thng chan that, ta se nhan c s ung hocua ca oi ben. Va cung ch trong trng hp o tami that s co kha nang e ra c nhng giai 131 129. Song thienphap thiet thc va mang tnh kha thi cho ca oiben. Ngay ca trong cuoc song hang ngay, vi nhngxung ot ma hau nh bao gi cung thng xuyenxay ra quanh ta, chung ta cung se co kha nang hoagiai tot khi xuat phat t mot tnh thng chanthat, bi v no dan en thai o bnh ang co thec s chap nhan cua ca oi ben.T giac giac tha Khi quan sat s vat theo nguyen ly duyenkhi, tam t bi c phat trien ong thi vi tuegiac. ieu nay se tao ra nhng chuyen bien noitam rat sau sac ni ngi thc hanh thien quan. ieu de dang nhan thay nhat la kha nangcam thong va tha th. Chung ta se nhan ra ctat ca nhng gian hn, thu oan khong con thc sco y ngha g trong cuoc song na, bi v chung taco the m long yeu thng oi vi ngay ca nhngngi ma trc ay chung ta a tng oan ghet.Chung ta co the xoa bo tat ca moi han thu makhong can oi hoi oi phng phai co nhng ieukien hay thai o nhat nh nao ca. Ta buong bo 132 130. T giac giac thatam thu han ch n gian la v ta a t mnh hieura o la ieu nen lam. Tinh than vo uy cung la mot trong nhng hoatrai at c nh cong phu thc hanh quan sat vely duyen khi. Ngi thien gia khong con lo lang,s set trc bat ky mot moi hiem nguy e do a naov thay c tnh chat tng quan chat che giamoi s viec. Ngay ca khi oi dien vi cai chet cungthay la khong can phai lo s, v nhan ra c sthat ve the gii hien tng. Khi s co chap ve bannga b pha v do quan sat ve duyen khi, thien giakhong con thay mnh la mot thc the rieng bietchia tach vi thc tai. V the, s song chet cungkhong con la song chet cua rieng mnh, hay noiung hn o ch la nhng chuyen bien thay oitrong mot toan the sinh ong von khong he sinhra hay diet mat. Khi thng xuyen quan niem va duy tr cchanh niem trong cuoc song hang ngay, chung tase co c mot s an on, vng chai ma moi ieukien ben ngoai du khac nghiet en au cungkhong the nao tac ong lay chuyen noi. Nh o,chung ta t giai thoat cho mnh khoi rat nhieuphien trc, kho nao trong i song. 133 131. Song thien Ngi thien gia khi t mnh at en trangthai giai thoat nay tr thanh mot ngon en sang,t than khong nhng soi sang chnh mnh ma conco tac dung chieu soi ra chung quanh. Bi vay,nhng ai c song gan ngi ay eu co the camnhan c s an lac cua ngi. Vi tam t bi toarong, ngi cung xoa du moi noi kho au cua kekhac va dat dan, ch bao cho ho i vao con ngung an. Sc cam hoa cua mot ngi a at en s anlac cho chnh mnh la rat ln. Ngi ay khong chdan dat ngi khac bang nhng nguyen tac ly luankho khan, ma that s la mot ngon en soi sang cotac dung giup cho ngi khac t mnh nhan thayng i. S thc hanh co y ngha quan trongquyet nh ma nhng ai ch nghien cu ly thuyetkhong bao gi hieu c. 134 132. T giac giac tha135 133. Song thienCHNG IVSONG THIENThien chnh la cuoc song Mot so ngi van tng rang cac thien s lanhng ngi rat nghiem khac, co cuoc song cachbiet va hoan toan thoat ly khoi nhng g thuoc vethe gii pham tuc nay. Trong thc te, ieu okhong ung. Thien khong phai la mot s thoat ly ra khoibe kho cua cuoc i, ma la mot s ren luyen, motnghe thuat song giup chung ta chuyen hoa nhngau kho cua cuoc song e at en an lac, hanhphuc ngay chnh trong nhng ieu kien bnhthng cua cuoc song. V the, neu ban thc hanhthien quan va khong cam thay c s an lac,hanh phuc mot mc o nao o, co the la banang gap phai van e trong cong phu tu tap. Mot trong nhng moi lo cua ngi en vithien la khong gap c bac thay chan chnh, 136 134. Thien chnh la cuoc songsang suot e dan dat. Qua that, mot v minh s coy ngha rat ln lao oi vi ngi tm hoc v se giupchung ta khong ri vao cho lam ng lac loi. Tuynhien, viec i tm mot bac minh s khong phai lucnao cung co the thanh cong. Hn the na, lam thenao e phan oan la mnh a gap c minh scung la ieu khong de dang chut nao. V the, chung toi cho rang e xuat thiet thcnhat hien nay van la phai t da vao s sang suotcua chnh mnh. Hn na, tinh than t thap uocma i cung la ieu ma c Phat a tng khuyenkhch cac e t cua mnh. Tuy nhien, s than trong trong viec hanh trla rat can thiet khi ban khong co u may man egap c mot bac minh s. Tot nhat la ng baogi e mnh b cuon hut vao nhng ieu co tnhcach ky b hoac thai qua. Thien khong phai la motcai g sieu viet xa ri thc te, ma that ra chnh las hien hu rat gian d trong cuoc song hang ngaycua ban. Khi chung ta quan tam en y ngha thc scua tng giay phut hien hu trong cuoc song lachung ta bat au en vi thien. Hoc thien ch ngian la e biet song va c song, va ch can 137 135. Song thienban hieu c ieu o, ban se thay la thien khongqua xa vi. Thien chnh la cuoc song nay. Khi thc hanh thien quan, chung ta phai cocam giac that thoai mai, va sau moi thi gian thchanh thien quan, chung ta phai cam nhan c san on, niem vui nhe nhang ma cong phu thienquan mang en cho ta. Neu ban cam thay nhng giay phut ngoi thienthat la kho khan, kho nhoc, va neu viec thienquan khong lam cho ban thay oi noi tam theochieu hng tot hn, hay t xet lai ngay nhngphng phap nao ma ban ang ap dung. Ban cung can thiet phai duy tr chanh niemkhong ch trong luc ngoi thien, ma ca trong nhngthi gian khac na. V thien chnh la cuoc songnay nen ban khong ch en vi thien trong nhnggiay phut ngoi yen tnh toa. Thc hanh thien quanbao gom ca viec song tnh thc trong moi luc, moini. Khi chung ta y thc c ay u ve s hienhu cua mnh gia cuoc song trong tng giay phut,chung ta khong b loi keo vao s quen lang maluon luon t lam chu c mnh, va ieu o manglai cho chung ta cam giac t tin, an on. Khi song 138 136. Thi gian van la can thiettrong chanh niem ta co the n ra nu ci an lacvao bat c luc nao va khong e cho ngoai canh loicuon ta vao nhng ieu vo ngha ly. Nhng camxuc nh buon vui, lo lang, gian hn... du manh meen au cung se ch thoat en thoat i ma khongcon la nhng ganh nang trong i ta, khong con lanhng ong lc xo ay chung ta vao nhng hanhong ien cuong, phi ly. Thien quan mang lai cho ta niem vui chanthat trong cuoc song, hay co the noi khac hn lano mang lai cho chung ta chnh cuoc song ma tlau ta a lang quen, anh mat. V vay ma thienchnh la cuoc song cua chung ta.Thi gian van la can thiet Trong mot phan trc, chung ta a noi entnh chat tng oi cua y niem thi gian khi i sauvao quan xet nguyen ly duyen khi. Tuy nhien,trong the gii hien tng ta ang song th thigian van la mot yeu to can thiet e thc hien batc ieu g, ke ca viec thc hanh thien quan. V the, ban cung can co thi gian. Trong giaioan au tien khi s viec thien quan, rat co the 139 137. Song thienban se thng xuyen anh mat chanh niem va rivao s lang quen. ieu o khong he g. Ban co thebat au tr lai bat c luc nao e nhan ra s langquen cua chnh mnh. Va hay vng tin rang saumoi lan nh the la ban ang co s tien bo hntrc o. Ban co the t mnh ngh ra nhng phngphap thch hp e thuc ay, duy tr viec thc hanhthien quan. Trong o, s tap trung no lc la yeu toquan trong nhat. V the, ban co the chon ra motthi gian thuan tien nhat trong ngay e tap trungmoi no lc cua mnh, chang han nh vao buoi sangsm. Hoac moi tuan ban chon ra mot ngay thuantien nhat e tap trung no lc song tron ngay trongchanh niem, chang han nh ngay Chu nhat... S nhac nh t ben ngoai cung la mot yeu toquan trong can chu y. V the, neu chung ta co cnhng ngi ban cung thc tap thien quan se laieu vo cung thuan li. Moi ngi se cung nhacnh nhau, trao oi vi nhau nhng kinh nghiemthc te ma moi ngi a trai qua, cung nhkhuyen khch, ong vien nhau cung no lc. Bancung co the t nhac nh mnh bang cach tao ra cacyeu to nhac nh, chang han nh viet mot cau co yngha e treo tren tng nha, cam mot bnh hoa 140 138. oi tng thien quantren ban lam viec, treo mot bc tranh co y nghatrong phong khach... Moi khi nhn thay cac bieutng ay, ban se n mot nu ci va quay ve vichanh niem. Neu ban tao cho mnh mot thoi quentot, moi khi nghe thay tieng chuong chua nimnh cung co the la mot li nhac nh e quay vechanh niem.oi tng thien quan Thien hoc truyen thong thng chon oi tngthien quan la cac cong an thien. Cong an thien lanhng e tai c neu len co tnh cach nh thachthc kha nang luan giai, suy dien cua thien gia,ma thc chat la chang bao gi co the dung khanang suy luan e tm ra c ap an. Chnh vthe, cong an thien giong nh mot cong cu mangi thay dung e be gay, ap tan moi khai niemcua ngi hoc thien, khien cho thien gia phai trcnhan ra c rang nang lc cua ly tr khong baogi co the a mnh en tiep can c vi thc taitoi hau. Do tnh chat nh the, nen ngi tham cong anphai tap trung moi no lc, chu tam hoan toan vaocong an, va khong phai nham en thanh cong 141 139. Song thientrong viec giai quyet cong an ma la e at en sthat bai tan cung, xuoi tay au hang cua kha nangsuy t ly luan. Chnh sau khi a be tac hoan toanv tnh chat gii han cua nhng khai niem, hanhgia mi he m c canh ca en vi thc taibang trc giac. Tham cong an la mot phng tien trong ratnhieu phng tien thien quan. Bi vay, cong anthien khong phai la nhng oi tng duy nhat choviec thien quan. Neu ban en vi thien qua viec quan niem hith, ban cung co the duy tr e tai ay cho viecthien quan cua mnh. Tuy nhien, chung ta cung cothe chon nhng e tai thien quan khac na. Batky e tai nao ma ban thay la loi cuon c s chuy, quan tam nhieu nhat cua ban cung eu co thetr thanh mot e tai thien quan. Cac oi tngthien quan nay la nhng muc tieu e chung ta taptrung s chu y va duy tr chanh niem. Chungkhong gi nen nhng thac mac va oi hoi giaiquyet bang ly tr. Chung ch la mot phan khongchia cat cua thc tai ma chung ta thong qua o ethe nhap vao cai toan ven. Bang vao viec quanchieu nguyen ly duyen khi ni e tai thien quan,chang han nh nh nui, dong song, chiec la, am 142 140. Hoa trai vn thienmay... chung ta se the nhap tron ven vao thc taivon khong chia cat vi nh nui, dong song, chiecla, am may ay. Bat c e tai nao khi c tap trung no lc equan niem cung eu co the giup chung ta gat hainhng ket qua tot ep, mien la chung ta duy trc chanh niem. Chung ta can duy tr s quanniem ve e tai cho en khi nao pha v c sphan biet gia chu the va oi tng. Khi ay, chungta se thay c s hien hu cua tat ca trong chnhmnh, va cung thay c s hien hu cua chnhmnh ni tat ca.Hoa trai vn thien Nh a noi, s thc hanh thien quan mangen cho chung ta s an on va niem vui song chanthat. S an lac o c the hien cu the bangnhng chuyen hoa noi tam vo cung sau sac, giupcho chung ta tiep can vi cuoc song hang ngay, vimoi ngi va moi viec mot cach ay tnh tao vayeu thng. Tue giac at c bang thien quan nay sinhcung luc vi long yeu thng, bi v chung ta nhan 143 141. Song thienra c tat ca muon loai eu xng ang c yeuthng. Neu nh trc kia chung ta ngh en banthan nh the nao th gi ay chung ta cung quantam en nhng g khong phai ta tng t nhvay. Bi v ta a vt qua s troi buoc co hu cgoi la nga chap nen nhn thay c tnh chattng quan thiet yeu gia mnh va van hu, vakhong con thay co ton tai mot cai ta nho nhoi, vky nh trc na. Long yeu thng chan that aycung giup chung ta co c s cam thong sau sacvi noi kho cua muon loai va san sang lam bat cieu g co the e mang lai niem vui song cho kekhac, bi v gi ay nhng noi kho ay cung chnhla cua ban than ta, va nhng niem vui ta co thetao ra cho bat c ai cung chnh la cho ban thanmnh. Cung v the ma ta cam thay t mnh cungvui khi ngi khac co c niem vui. Chung tacung de dang tha th v trong long ta khong conco nhng thanh kien va han thu, co chap. Ta cothe buong xa tat ca ma khong can nam gi bat cg cho rieng mnh, bi v ta khong con thay co motcai ta nho nhoi e phai vun ap, bao ve... Khi chung ta thay trong long mnh ngay cangphat trien nhng c tnh nh the, chung ta bietla mnh ang i ung hng tren con ng thien 144 142. Hoa trai vn thientap, bi v o chnh la nhng hoa trai cua vnthien. Tuy rang co nhng mc o khac nhau qua th igian thc hanh, nhng s an lac ma ban at cbang thien quan khong bao gi la mot ket qua hahen trong tng lai. Neu ban hieu ung va lamung, ban phai co c s an lac ngay trong hientai, ngay trong qua trnh thien quan cua ban. Cuoc song di anh sang chanh niem bao gicung la mot cuoc song nhiem mau ma moi mot sviec du nho nhoi eu la nguon vui bat tan chochung ta. Ch can ban thap len ngon en chanhniem e soi roi vao cuoc song, ban se c an lac.Hn the na, s an lac ch co the at en tronghien tai nay hoac la se khong bao gi co c. Vthe, khi ban thc hanh thien quan va khong atc s an on va niem vui song, ban can phai xemxet lai ngay cach hieu va cach lam cua mnh. 145 143. Song thien 146 144. thay li ket Cho du a phan van lng l rat lau trckhi thc s bat tay vao viet tap sach nay, toi ratvui mng la cuoi cung roi no cung a ra i. Trnh bay mot van e von khong the trnh bayc bang ngon ng, toi t biet nhng gii hannhat nh trong cong viec cua mnh. Hn the na,s han che ve mat chu quan ni trnh o kien thccua ban than ngi viet cung la mot ie u khongthe phu nhan. V the, toi a khong sao tranh khoinhieu lan co y nh t bo viec viet ra tap sach, vco phan nao khong c t tin lam vao kha nangdien at cua chnh mnh. Tuy nhien, s thoi thuc ma toi khong saocng lai c la niem mong c c chia senhng kinh nghiem t than cua mnh vi nhngtam hon ong cam cung nh mang lai oi chut lilac cho nhng ngi va tap tenh tm en vithien. Ve phan nay, toi lai het sc t tin v bietrang nhng kinh nghiem ban than la khong aigiong ai, va viec c chia se oi ieu ve kinhnghiem cua ngi khac khong bao gi la qua thacho nhng ai muon chuyen tam ren luyen. 147 145. Song thien Nhng ong c manh me nhat a thuc ayviec hnh thanh tap sach nay chnh la nhng ieumat thay tai nghe cua ban than tac gia. Qua nhieunam lam cong viec giang day Anh ng, cthng xuyen tiep xuc vi lp tre, ngi viet acam nhan c noi khat khao cung nh nhu cauthiet yeu cua cac em ve mot hng i lanh manhtrong cuoc song. Tap sach nay ra i nh mot tnhcam chan thanh gi en cac em, nen no chac chankhong tranh khoi c t nhieu khiem khuyet dimat nhn cua cac bac ton tuc, trng thng.Ngi viet ghi lai nhng dong nay la e thanhthat nhan loi cung cac v. Trong nhng nam gan ay, nhng bai giangve thien c pho bien rat rong rai qua cac hnhthc thu bang cung nh in an... ieu nay giup chonhieu ngi biet en thien hn, nhng ong thicung co mot vai tac dung khong hay cua no. Thayv c tiep thu tron ven, co trnh t hp ly nhtrong mot khoa hoc, nhng ngi ch tnh c cnghe mot vai oan bang, hoac oc qua mot va i baigiang... tat nhien la khong co s chon loc hp ly se co mot cai nhn rat meo mo ve thien. Trongcac em tre tuoi ma toi a tng tiep xuc, co mot sokhong t ri vao cho sai lam cc ky nghiem trong.Mot trong nhng sai lam pho bien thng gap 148 146. thay li ketnhat la s phan bac cac hnh thc le bai, tu taptruyen thong trong khi noi lc ban than cha thcs at c g ca! e pha bo nhng nhan thc sai lam cua cacem, ro rang la khong g bang trnh bay vi cac emmot kien thc co tnh cach he thong, de hieu, chodu co the la cha c ay u tron ven. o cung lamot trong nhng suy ngh cua ngi viet khi hnhthanh tap sach nay. Thien nh mot dong suoi mat, ngi bi lo itrong o co the t cam nhan c s mat me khoekhoan ma khong ai khac co the mo ta cho mnhhieu c. Tuy nhien, trong dong suoi ay cu ng cokhong t nhng a ngam, vc xoay... ma chung taco the de dang gap phai hiem nguy neu nh khongbiet trc e e phong, tranh ne. V the, mot vaikinh nghiem cua ngi i trc truyen at lai baogi cung co nhng gia tr nhat nh giup cho ngimi en vi thien co the tranh c nhieu sai lam,vap vap. Tap sach nay khong co tham vong va chacchan la khong the trnh bay tron ven ve motchu e von la rong ln va oi hoi s cong hien cuaca mot i ngi e co the that s nam vng. Tuynhien, du ch mot ngum nc mat cung co the giup 149 147. Song thienchung ta giam nhe i cn khat chay bong trongngi. Mot oi ieu trnh bay ay chac chan lakhong co tnh cach sieu viet hay toan dien, nhngchung c a ra vi tnh cach thiet thc, de hieuva de thc hanh. Phng cham cua ngi viet la cogang trong pham vi kha nang dien at cua mnh trnh bay du rat t nhng han che nhng g cothe dan en s lech lac, sai lam. V the, nhng hieu biet ve thien c trnhbay ay la nhng g ma ngi viet a t thannhan hieu c t nhng ngi i trc va oichieu qua kinh nghiem ban than cua mnh. Nhvay, ieu ma ngi viet thc s mong muon la quatap sach nay, mot oc gia va mi en vi thiencung co the nghien ngam e t mnh the nghiemva thu hai c t nhieu nhng hoa trai that strong vn thien ma khong s lac bc vao rngram hiem nguy, tam toi. Thien khong phai la mot mon hoc mang tnhcach trang tr hoac e lam giau them cho kienthc cua chung ta. Thien la mot cong cu e chungta s dung trong viec lam ep hn cho i songcua chnh mnh cung nh moi ngi chung quanh.Mot khi chung ta cha thay c nhng cong nangthiet thc cua thien trong cuoc song, thien se cha 150 148. thay li ketphai la thien. Ngc lai, mot khi thien thc sc a vao trong cuoc song, nhng hoan canhkhac nghiet se ch cang lam phat huy tac dung cuathien thay v la ngan tr no. Vao nhng nam cuoi cua thap nien 1970, vonlieng tri thc khong kiem noi ngay ba ba cmam bac cho ban than va gia nh, toi a lan loitm en mot vung hoang vu heo lanh e pha rnglam ray. Khu san xuat rong hn 2 hec-ta cua toinam lot han trong vung rng ram cha khai pha,nen muon tiep xuc vi the gii ben ngoai toi phaitheo mot con ng mon nho xuyen rng ma mikhoang hn 4 gi chieu a khong con u anh sangmat tri. Lng thc toi thieu c tiep te quacon ng nay moi thang mot lan va hoan toankhong co nhng th ma chung ta thng goi lanhu yeu pham. Ngi hang xom gan nhat cachtoi 2 ki-lo-met, va cung la ngi chu gieng ncma toi can s dung trong nhng nam au. Nhngngay vao mua ma, khi lng nc ma hng ct mai nha u e s dung, co khi trong ca thangtri toi khong nhn thay bong dang cua bat c motai khac ngoai chnh mnh. Giai oan nay ay gian kho, thieu thon so vicuoc song trong nhng nam trc o. Hn the na, 151 149. Song thientam than troi ga khong chat cua toi phai cangang nhng cong viec nang ne cua viec khai pha,trong trot... qua that khong de dang chut nao.That may man thay, chnh ay lai la giai oan toithc hanh thien tap mot cach tinh can nhat. Vagi ay ngh lai, qua that cung t khi co cnhng ieu kien thuan li tng t neu xet theo yngha e phat huy cac tac dung cua viec tap thien. Trong gian nha n s dng len toan bangnhng vat lieu t kiem c, toi co mot can gacnho bang nhng tam tre an ghep tren nhngthan cay a e nguyen khong bao chuot. v trcao nhat cua cot nha, gan sat mai, toi treo mottng Phat nho bang giay, va oi mat hien t cuangai t tren ay nhn xuong ngay tam san tre lani toi thien tap moi ngay va niem Phat. Mac du cong viec trong ngay het sc cc nhocva viec an uong thieu thon, kham kho, toi duy trc sc khoe mot cach ky la va t mnh luon camthay thanh than, vui song. Nhng buoi chieu khimat tri xuong thap ve pha xa tren nhng rangtre rng con ram rap, toi ngoi yen trc san nhalang ngam e cam nhan tat ca ve ep tram langcua thien nhien yen tnh quanh mnh va t chiemnghiem ve nhng kinh nghiem ban than. Chnh 152 150. thay li kettrong giai oan nay ma toi a cam nhan c motieu sau sac: nhng tien nghi vat chat du co themang lai cho chung ta s thoai mai de chu enau i chang na, cung khong bao gi co the latien e quyet nh cho mot tam hon that s an on,thanh than va vui song. Nhieu nam a troi qua ke t nhng ngaythang ay, nhng kinh nghiem tam linh ma toithat s nem trai a tr thanh hanh trang ma toimang theo ve cuoc song pho th. Moi khi phai oimat vi nhng kho khan trong cuoc song, toi luoncam thay mot s vng chai va t tin trong nhanthc cung nh trong ng x. Du t biet qua trnhthc hanh cua mnh cha ang ke vao au, nhngkinh nghiem ban than cho toi thay c rangngi ta co the nhan c nhng ch li cua viecthien tap ngay t luc khi au ngum nc autien a co tac dung giam nhe cn khat, cho du vanla cha u. Cach ay t lau, khi toi cho xuat ban tap sachmong nhan e Hanh phuc la ieu co that, mot soban be than hu a bay to s ngac nhien ve tnhchat n s nhng vo cung sau sac xin lap lainguyen van cua nhng g toi trnh bay trong o.Thanh that ma noi, o cung chnh la nhng g toi 153 151. Song thiena gat hai c qua kinh nghiem t than cuamnh. Va cung thanh that ma noi, s u ai ma cacban danh cho tap sach ay a la nguon ong lcthuc ay cho s hnh thanh cua tap sach nay. Gi ay, khi tap sach a viet xong, co the lavan con co nhng sai sot nhat nh, ngi viet vanhy vong la no co the mang lai oi chut li lac chonhng ai thc long muon en vi thien. ieu cuoicung muon noi ay la, du c trnh bay theocach nao i na th nhng kien giai ve thien vanch la kien giai. Mong rang ngi hoc luon ghi nhieu ay e ng bam vu ni ngon tay ma khongnhn thay c mat trang tron sang ep tren bautri trong xanh bao la. 154 152. thay li ket155 153. MUC LUC thay li ta..................................................... 5 CHNG I CUOC SONG NHIEM MAU .......................... 11 Th nhn vao cuoc song .............................. 11 Va quay lai vi chnh mnh ........................ 14 S lang ong t tng ................................. 17 Tnh thc va nhan biet ............................... 19 Tuy hai ma mot ........................................... 25 Sang va toi ................................................... 30 Than tam thng an lac ............................. 34 Thi gian va cuoc song................................ 36 Song trong moi viec lam ............................. 39 Hien than cua s tnh thc ......................... 42 Nhp ieu cua cuoc song .............................. 44 156 154. MUC LUC ieu nao quan trong hn ............................ 46 Thien e tnh thc....................................... 54 Ch quan va nh tue................................... 59 Cong phu thien tap ..................................... 66 Cong an thien .............................................. 69CHNG IITHC HANH THIEN QUAN ........................ 77 Moi trng tot ep ...................................... 77 Chat lieu cho i song ................................ 81 Chu the va oi tng................................... 85 Vt qua gii han ........................................ 86 Tri thc va tue giac ..................................... 91 Hieu va biet ................................................. 97 Ai biet? ....................................................... 101 Ai lam? ....................................................... 104 Biet e lam g? .......................................... 107 157 155. Song thien CHNG III TAM VA CANH ............................................ 112 Tam va oi tng cua tam ........................ 112 ap tan moi khai niem ............................. 121 Thien quan va tam t bi ........................... 125 Tnh thng chan that la bnh ang ....... 128 T giac giac tha ......................................... 132 CHNG IV SONG THIEN ............................................... 136 Thien chnh la cuoc song .......................... 136 Thi gian van la can thiet ........................ 139 oi tng thien quan ................................ 141 Hoa trai vn thien ................................... 143 thay li ket................................................. 147 158