songthien

Download songthien

Post on 29-Nov-2014

522 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. NGUYEN MINHSongThien </li> <li> 2. thay li ta Thien a tr thanh mot trong nhng tinh hoacua nhan loai. Ngay nay, t ong sang Tay ngita khong con xa la g vi thien va nhng congnang ky dieu cua no. Nhieu trung tam thc hanhva hng dan thc hanh thien quan a c hnhthanh tren khap chau Au. cac nc A ong, vimot truyen thong sau xa hn, thien a bat re vaotng t vien ln cung nh nho, va ngi ta gannh co the tm en vi thien khong may khokhan. Nhng o la noi ve nhng ieu kien benngoai. Con yeu to t than cua moi ngi lai lachuyen khac. Nghe biet ve thien, hoc hieu vethien, va song thien la nhng ieu khac nhau. Ngay nay nhng kien thc ve thien c phobien kha rong rai. Ngi ta hau nh de dang noira c nhng cho tinh yeu cua thien bang ngonng, va viec tranh cai nhau ve nhng cho tinhyeu o khong phai la cha tng xay ra. Ngi en vi thien trong boi canh o, thngri vao mot trong hai iem cc oan oi nghchnhau. 5 </li> <li> 3. Song thien Co ngi xem thien nh mot chu e, noi dungsieu tuyet, vi nhng khai niem bat kha thuyet,bat kha t ngh... V the, thng loay hoay ratlau trong nhng pham tru khai niem va cam thaythat kho khan trong viec tiep nhan thien... Mot so ngi khac lai nhn thien vi mot cachnhn qua gian d. Theo cach nay, thien tr thanhmot th ly thuyet n gian ma bat c ai cu ng cothe tm hieu c e roi bo sung vao cho nhngkhai niem dung tuc von a co qua nhieu trong moicon ngi. Mot trong hai cc oan ay eu rat de nhan ra,va khoi noi cung co the biet la chung khong manglai li ch thiet thc nao cho cuoc song. Tuy nhien,van e ay la, oi khi ngi ta khong i enmc cc oan, nhng thc s co nhng khuynhhng nghieng ve mot trong hai thai cc o. Slech hng nay lai khong phai luc nao cung dedang nhan biet. Va oi khi chung ta ri vao cho tdoi gat chnh mnh. Tap sach nay c viet ra nh mot li canhtnh cho chnh ban than tac gia, va mong moi cchia se phan nao vi nhng tam hon ong ieu vemot van e ma le ra a mang lai rat nhieu an vuicho nhan loai neu nh moi ngi trong chung ta 6 </li> <li> 4. thay li taeu hieu ung va lam ung trong mot chng mcnao o. Thien nh mot dong suoi mat, ma moi chungta eu la nhng ngi ang mang trong mnh cnkhat chay bong t ngan i. Ch nhn thay dongsuoi mat ay thoi, cung u e cho ta cam giac vuimng, de chu biet bao nhieu! Nhng e ap ngvi cn khat chay bong, ch nhn khong thoi thatchang ch g. Chung ta nhat thiet phai uong nc du la mot ngum nho cung se cho ta cam giacthoa man tc th. Va ch khi nao ta thc s cam nhan cnhng g ma dong nc mat trong lanh kia manglai cho t than moi chung ta trong cn khat bong,khi ay ta mi co the hieu c thien la g, vanhng g ta a hieu c qua ngi khac eu chcon la nhng ieu vu v, ng ngan. Tap sach nay cung se ch la nhng ieu vu v,ng ngan. Tuy nhien, no c viet ra e goi miban en vi dong suoi mat trong lanh, va mi banhay cui xuong e t mnh uong lay mot vai ngumnc suoi kia. Ban cung co the tam mnh trongdong suoi mat ay, neu nh ban muon, e thayrang cuoc song nay ch thc s co ay u y ngha 7 </li> <li> 5. Song thienkhi chung ta cam nhan c no ma khong ch lanhng hieu biet n ieu qua ly thuyet, khai niem. Moi chung ta eu co the mac sai lam. Mo ichung ta eu con co biet bao ieu e ban tam longh. Thien khong giup chung ta nhat thi xoa bomoi sai lam, nhng no giup chung ta nhan ro va ythc ay u ve moi sai lam cua mnh, va hngchung ta en mot tng lai ngay cang hoan thien.Thien cung khong giup chung ta nhat thi gat boc tat ca nhng ieu ban tam lo ngh, nhng nogiup chung ta biet cach e khong b cuon troi,nhan chm va anh mat chnh mnh trong nhngmoi ban tam lo ngh o. Vi nhng y ngha o, chung ta co the en v ithien nh mot nghe thuat song an vui, va v thema moi mot phut giay thc hanh thien se giupchung ta ngay tc thi cam nhan c nhng giatr, nhng y ngha mi me hn cua cuoc songnhiem mau nay. Chung toi khong ngh rang nhng ieu cviet ra ay hoan toan la nhng khuon thc haynguyen tac can phai c tuan theo. Tuy nhien, conhng ieu hay noi ung hn la rat nhieu ieu c trnh bay ay qua ung la nhng khuonthc, nhng nguyen tac, nhng no khong phai la 8 </li> <li> 6. thay li tanhng phat kien cua tac gia. o la di san ke thacua nhng ngi i trc, nhng tr tue sieu phamma nhan loai nay a rat may man co c. onggop that s cua tac gia ch la trnh bay nhng ieuay theo nh cach hieu cua mnh, qua kinh nghiemthc s cua ban than mnh. Va v the, co the conhng iem ung hoac sai trong o. Ngi vietmong moi c on nhan va chan thanh biet nmoi s ong gop xay dng ve noi dung tap sach. Thang 9 nam 2003 Nguyen Minh 9 </li> <li> 7. Song thien 10 </li> <li> 8. CHNG ICUOC SONG NHIEM MAUTh nhn vao cuoc song Trong suot nhng nam thang a troi quatrong cuoc i, co bao gi ban a tng danh ra motphan thi gian du la rat nho e th nhn vaocuoc song nay hay chang? Nhn vao cuoc song khong ch co ngha lanhn vao ngoi nha cua ban, s lam cua ban, gianh, thanh pho, lang que... Nhng th o euthuoc ve cuoc song, nhng ch nhn thay chungkhong thoi cha phai la nhn vao cuoc song. Thng th chung ta nhn vao cuoc song theongha la nhng g lien quan va chung ta c tiepcan hang ngay. Hay noi khac i, chung ta thngch chu y en nhng g ma chung ta cho la thietthc va co anh hng nhat nh en sinh hoathang ngay cua chung ta, c nhn thay va tiepxuc moi ngay. t khi chung ta ngh rang ngay ca 11 </li> <li> 9. Song thiennhng ieu ma chung ta cha tng nhn thay, tan au o rat xa xoi, cung van la mot phan trongcuoc song va co nhng anh hng nhat nh enchung ta. Hay danh ra oi phut e suy ngh ve nhng gban a thay biet ve cuoc song. Hay lien ket chunglai trong mot nhan thc bao quat, toan dien. Cothe ban se ngac nhien khi thay c nhng ieuma trc ay ban cha he ngh en. Co the la tren ng en ni lam viec moingay, ban van thng i di mot hang cay xanh.Nhng co bao gi ban ngh en hang cay ay nh lamot phan trong cuoc song? The ban co biet la moingay hang cay ay a loc sach cho thanh pho naybao nhieu la dng kh? Va neu v mot ly do naoo ma chung nga o xuong, hoac chet i, ban cobiet la ieu g se xay ra chang? That gian d nh trang giay ma ban ang ocnhng dong ch nay... Ban co bao gi ngh enbiet bao nhieu yeu to lien quan can en e co cmot trang giay nho nhoi trong tam tay cua banhay chang? Neu khong co rng cay, ngi ta khongthe co bot giay e lam ra giay. Khong co at aimau m, khong the co rng cay. Khong co ma,khong co nang... rng cay khong the ton tai va ln 12 </li> <li> 10. Th nhn vao cuoc songlen. Va neu khong co s hieu biet ve viec lam giayc truyen lai qua nhieu i, cung khong the cotrang giay... Hay ngh en tng s vat chung quanh ban.Khong co mot s vat nao co the ton tai oc lap makhong phu thuoc trc tiep hoac gian tiep vaonhng s vat khac. Mot khi moi lien he nay cnhn rong ra, ban se thay khong co mot s vat naolai khong co mot moi quan he nhat nh gan xanao o vi bat ky mot s vat nao khac. Vi s vat a nh the, ban se thay ra vinhng con ngi ieu nay lai cang ro ret hn. Lamsao chung ta co the ngh en mot s ton tai tachbiet vi nhng ngi chung quanh ta? Lam saochung ta co the co c hanh phuc, an vui... makhong quan he en nhng con ngi khac, cho dula nhng ngi ma lau nay ta van thng xem nhla xa la?... Cach nhn ve cuoc song nh the la mot cachnhn hp ly hn so vi cach nhn chia tach, phiendien ma a so thng mac phai. ieu nay giupchung ta hieu c mot cach de dang hn nhngmoi quan tam chung cua toan nhan loai nh vane moi trng, kh hau, thien tai... ieu nay cunggiup chung ta gan gui hn vi cac tam hon nghe 13 </li> <li> 11. Song thiens, nhng ngi co the danh phan ln thi giantrong cuoc song e ca ngi nhng ve ep cua hoa,la, co cay hay trang nc..., v ta biet rang chnhnhng ve ep ay quan he mat thiet en cuoc songchung ta nh the nao. Va mot cach vo cung thietthc, no giup cho moi chung ta nhng con ngi de dang gan gui vi nhau hn trong cuoc song.Va quay lai vi chnh mnh e hieu c chnh mnh, chung ta can en sthc nghiem nhieu hn la s suy dien, ly luan.Mac du vay, co nhng iem chung ma hau het moingi eu trai qua trong cuoc song va co the chiase cung nhau nh nhng kinh nghiem that s. Neu ban danh ra khoang mi hay mi lamphut e ngoi yen, khong lam g ca, va nhn laichnh mnh, co the ban se t thay ra c nhngieu ma rat nhieu ngi i trc chung ta a tngch ro. Dong suy tng cua chung ta khong bao gidng ngh. ieu rat la la t khi chung ta quan tamen s soi ong lien tuc cua no, nhng chnh ssoi ong ay la nguyen nhan lam cho cuoc song cua 14 </li> <li> 12. Va quay lai vi chnh mnhchung ta ngay cang met moi va chm am trongbao noi kho s, au n. Hay th quan sat nhngt tng en va i trong tam tng ban mot thigian ngan, ban se ngac nhien khi thay chung soiong biet bao nhieu! Hay th dep bo i nhng ttng ay, th ng ngh g ca xem sao. Moi khimot y tng en vi ban, hay t noi vi mnh:Toi ang ngh ngi, viec nay hay e vao luckhac. C nh the, ban hay th dep yen cac ytng en vi mnh, cho en khi khong con ytng nao en lam phien ban na. Ban co lam c nh the khong? Neu co, o sela chuyen rat la. V that ra van e hoan toankhong n gian nh the. Thng th ban khongthe dep yen cac y tng cua mnh mot cach dedang nh the au, bi v ieu nay chnh la muctieu nham en cua ca mot qua trnh cong phu thchanh thien quan, ma chung ta se tr lai e tmhieu ve sau. Tr lai van e ma chung ta va e cap ssoi ong lien tuc cua dong t tng. Khi chung tangh en qua nhieu viec, thng la chung ta changngh c ieu g sang suot ca. T xa xa, ngi taa biet en nang lc ky dieu cua viec tap trung ttng. Hn the na, chung ta co the t nhan thay 15 </li> <li> 13. Song thienqua kinh nghiem ban than cua mnh: nhng lucau oc thanh than, t suy ngh mong lung nhat,chnh la nhng luc chung ta sang suot nhat, co thelam viec au oc mot cach hieu qua nhat. Co the nao t ren luyen e luon song trongtrang thai thanh than, sang suot hay khong?Vang, o la ieu hoan toan co the lam c. Vaay chnh la muc tieu nham en cua mot cuoc songthien, va cung la nhng g ma chung ta se cungnhau trao oi. Tuy nhien, van e n gian nhngquan trong nhat can e cap en trc tien lachung ta phai t nhan ra c tnh soi ong lientuc trong dong t tng cua mnh. T iem xuatphat o, chung ta mi co the ban en nhngphng thc thc hanh ma trong nha thien goi lae oi tr. Dong t tng cua chung ta trong thc tekhong bao gi ngng bien ong. Khi ta cht nghen ieu g, mot t tng phat sinh ra. Thuat ngnha thien goi o la mot niem.1 Ke t niem phatsinh nay, se loi keo theo nhng t tng khac colien quan. Chung noi tiep nhau theo mot lo-gicnhat nh nao o ma chung ta van quen suy tng.1 niem: 16 </li> <li> 14. S lang ong t tngS noi tiep nay keo dai cho en mot thi iem naoo th co mot s viec khac manh me hn, loi keos chu y cua chung ta nhieu hn va sinh khi motniem khac. Khi niem nay sinh ra, th niem trcmat i. Tuy co sinh ra, co mat i, nhng khong lucnao la dt oan. Nha thien goi qua trnh nay laniem niem tng tuc.1 Bnh thng, dong ttng cua chung ta chu tac ong cua nhng skien xay ra hang ngay, va do o no cung soi ongmanh me nh chnh cuoc song quanh ta. Khichung ta thc hanh thien quan e lam lang ongt tng, s sinh khi cua chung se dan dan cchung ta biet en, han che i va lau ngay co thetr nen thuan thuc, em du.S lang ong t tng Buoi sang, khi uong tra, chung ta rot tra va otach va nhn thay nhng can tra chao ao, cuonlen trong tach nc. Thng th chung ta khonguong ngay, ma at tach tra nam yen tren bantrong mot luc e bt nong phan nao. Va ka, haynhn vao tach tra nhng can tra ang dan dan,1 niem niem tng tuc: 17 </li> <li> 15. Song thiendan dan chm lang xuong ay, e lai ben tren lamot lp nc trong xanh thoang bay len mot lankhoi nhe... Dong t tng cua chung ta la mot tach tra.Nhng can tra trong o nhieu vo ke. ieu khacbiet ay la khong may khi chung ta at tach trat tng cua mnh nam yen trong phut choc, hoacu e cho no c lang trong. Viec thc hanhthien quan giup ta lam c ieu o, va muc tieun gian nhat cua ngi bat au en vi thiencung ch la e biet cach lam c ieu o. ay, ban co the hoai nghi. V s dao ongcua t tng chung ta lam sao co the giong vi sdao ong cua mot tach tra? Va neu nh qua laung vay, th lam the nao e ta co the at tachtra t tng nam yen theo cach ma no co the sedan dan lang ong? Chung ta se khong va khong the nao ara ay mot s phan tch so sanh ve mat vat the egiai thch van e. Tuy nhien, bang vao thcnghiem, chung ta biet c co nhng s tngong nhat nh gia hai trng hp. Va hn thena, chung ta con biet rang, tach nc tra ch cothe lang ong khi c at nam yen tren ban, cont tng cua chung ta th co the c lam cho lang 18 </li> <li> 16. Tnh thc va nhan bietong khong ch trong luc ngoi yen, ma con ngay catrong nhng khi ta i ng, lam viec hang ngay... Neu ban a san sang, toi xin mi ban hay attach tra t tng cua ban xuong va chung ta secung nhau theo doi, quan sat...Tnh thc va nhan biet Co nhieu phng phap thc hanh viec ngoithien khac nhau danh cho nhng ngi va...</li></ul>