sales skills\11. ke hoach ban hang

Download Sales skills\11. Ke hoach ban hang

Post on 14-Apr-2017

19.714 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • K nng bn hng K HOCHTm Vit Group

 • Khng bit i u th chng bao gi n ni

 • Mc tiu bn hngBn c hngBn chng loiTng gi tr n hngThu hi cng nNm bt thng tin th trng

 • Mt mc tiu khng c k hoch l mt gic m khng bao gi tr thnh hin thc.

 • Ti sao phi c k hochLp k hoch tng bc t mc tiu thc tt hn trong vic s dng thi gianGhi chp vic lm s dng thi gian tto lng tin trnh thc hin t mc tiuiu chnh cc hot ng ca mnh

 • Ni dung KH hng ngyNhng vic phi lmCc cuc giao hngCc cuc hnCc cuc lin h khch hng tim nngTheo st cc hot ng hin tiCc ngun kinh doanh miCc ngun kinh doanh trong tng lai

 • Cc yu cuThc hin k hoch hng ngyVit ra k hoch ca mnhCn c s la chn (ngun khch hng)Quyt tm thc hin k hoch ra

 • Cc ngun KH tim nngCc ngun theo di tip:Cc khch hng cn lin h ngayCc ngun mi:Ngun khch hng tim nng ang pht trinCc ngun tng lai:Cc ngun KH tim nng cn pht trin

 • Pht trin k hoch

  KH tim nngK hoch hnh ngKt quHot ng tip theo1.2.3.4.

 • ThnhcngMctiuPhngphp=+100%100%0%