abjad & suku kata

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2015

1.156 views

Category:

Travel

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. a a yam

2. b ba dak 3. c ci cak 4. d de li ma 5. pal e e 6. f lem fi 7. g jah ga 8. h ha ri mau 9. i i kan 10. j ja ri 11. k ku cing 12. l lem bu 13. m nyet mo 14. n na nas 15. o o bor 16. p pe nyu 17. q qu ran 18. r ru mah 19. s sa bun 20. t kus ti 21. u u lar 22. v van 23. w wa ni ta 24. x X -ray 25. y yo yo 26. z zi ra fah