english-zomi dictionary

of 220 /220
 Xfji Fr`dfg `kosc-SaogalscZ-zfji Q`krdah`at pá gruo`lkg ke @r. @kl Liko Bkfcip8 Aoglisb-Xfji @imtifokry

Upload: cinpu-zomi

Post on 10-Feb-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 1/220

 

Xfji Fr`dfg`kosc-SaogalscZ-zfji

Q`krdah`at pá gruo`lkg ke@r. @kl Liko Bkfcip8 Aoglisb-Xfji @imtifokry

Page 2: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 2/220

 

Page 3: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 3/220

Pbu Jk ]k

K Cbktvai Ok @kosc-Xfji @imtifokry ( @koisb-Xfji Fr`dfg ) Bfogpiko Cbiktok Pbu

Cuj zklfj 4; ( Maotury 4; ) suog io, Xfji ta Laituog gkj tukjtukj k gkjdal io ib tuo ckwickwi ok tkwbcizui io, @aojkrc gkj k zfog, Xfji ta, ]aptajdar, 4>>= cuj k ci pk’o k ci taog tftf k bibi. ^ksiko

bfoggaalskc sk fj dkog io. Xfji pkwlcbkt ta tao ok `ioggkj k bi,bib @kojkrc gkj k gkjji ta pku lab lkitbaiblfb tallfb k pbkjkwb k ciskp ok tkwb ci zui io, @kosc pku/lki k ci siotac ok tuogtkwo io,@kosc pku/lki

siook skog ta k, @kosc-Xflki @imtifokry ib ci skj jkbjkb bi.

@koisb-Xflki @imtifokry oaibzkwb dkwlzkwbok `iog luogguklb ok tkwb. ^k Cbao Xk Juko Pbkog io bfogbubzf `iog k kb juko, ^kstfr Hfbkooas Lio` cikog k bubok kb vk ogat ok tuogtkwo io, ^kstfr Hfbkooas Lio` iocfogbub zf `iog bi k mib mikog io bibvkitkwb ciski, Xfji Ioocuko @aojkrc ( XI@C ) io jaatiog cbkt ci oai io,@kosc-Xfji @imtifokry dkwl`iog io tbu cij ok ci oai bi.

^kstfr Hfbkooas Lio` io, @kosc-Xfji @imtifokry bfogdkwl skc tbaib ok `iog io, @r. @kl Liko Bkfcip ^b.@ iibfogdkwl k bi,Aoglisb-Xfji @imtifokry jkb pulpbub siicsko k cidkwl `iog k bib ok tkwb cizui io, @r. @kl LikoBkfcip tuog k pbklok ( ^arjisifo ) ogkb jkskc `iog ciskj k bib jko io. ^k Cbao Xk Juko Pbkog io, @kta =>/>0/ 4>;; oi, 0.>> ^j buo io Lkjck. Io`ik k fj @r. @kl Liko tuog k pbfoa tkwb bfpib io pbkl ok k ogat oktuogtkwo io, @r. @kl Liko io zfog k jipib ta bfogit ok lab bfog`aibskc ok tkwb luogcij tkc io pbklok( ^arjisifo ) bfogpikc ok tuogtkwo io, @kosc-Xfji @imtifokry k cidkwl tbai k bibi.

K tuog k ib gao sk jkb dkog io, @r. @kl Liko bfogdkwl Aoglisb-Xfji @imtifokry dulpbub siicsko k ci dkwl kbib jkb dkog io, Jkoglki, Aoglisb juotaog k, @kosc lkijkl bfoggukoskc/ bfogduklbskc bi io, Xflki juo taog@r. @kl Liko bfogdkwl dkogdkog jkb k ci zkog k bibi.

Bib @kosc-Xfji @imtifokry k cidkwl ok io,sujjaat sujzfo ok `iog luogguklb ok lkj bib paubjkb lf io,@kojkrc Xfji ta ci tkogskp ok likopi tkwb cizui k cidkwl k bibi. Bib @kosc-Xfji @imtifokry bfogpiko cbikttbaib ok `iog io sujdai cbajpaub Xfji Ioocuko @kojkrc ( XI@C ) io bfogsic k bi k,kb bkwjcbik zfog XI@C

cipkwl ok pk’o jkb k bibi. 

Luog`kj Cf’b Ok 

Bib @kosc-Xfji @imtifokry bfog pikocbikt zkwb ok `iog io, kpil ksikj ok it sit batlf io lab,buo tkjpi cbktkj pi suog `aibskcok tkcpitkwb suj lab pkki tkjpi bfogdaib lkwb k bfogdkwl skc, ^kstfr Hfbkooas Lio`,^aosifoist.Ufr Eralsar Circa8 Asdharg tuog lab, Aoglisb-Xfji @imtifokry dulpbub siicsko k dkwltbaib ok iog k

 pbklok bfogpik, @r. @kl Liko Bkfcip ^b.@ ta tuog k okcpi tkc io ci luog`kj bi. ^kstfr Hfbkooas Lio` lab @r.@kl Liko Bkfcip ^b.@ ta bib juo pko io XI@C jiotkwb pkbtkwi ok ib pik bi.

@kosc-Xfji. Xfji-@kosc okjoib io k cidkwl skc k bibi, suj lab pkki bkjskt ok tkwb @kosc-Xfji dac k lkiduk ci dkwl zf pko k bibi. Bib @kosc-Xfji . Xfji-@kosc @imtifokry bfog dkwl skc suog Jkrts 4>;; - Kugust4>;; suogtaog k bibi.

Xfji Ioocuko @aojkrc ( XI@C ) 4>;;

Page 4: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 4/220

 

Efrfr`

Qo`artagoa`a efrstár slat icca `at sprfg, `ar bar ar lkvat ao fr`dfg efr. Jao hag efrstár sá ofgaoluo`a aogalscfg cko `k supplara jio vi`ao va` bhålp ke ao kljio`alig aogalsc-`kosc fr`dfg. Erajgkogsjá`ao bkr sá vårat`ao skjja sfj i jio ti`ligara u`givoa Mbio Fr`dfg (Bkcbk-Mbio). I `atta tileål`a bkr gruo`lkgat vårat @r.@kl Liko Bkfcip8 Aoglisb-Xfji @imtifokry. @a aogalsca glfsar bkr hag cuooat fvarsåtta til `kosc. Jao `at arat datåocaligt efrabkvao`a. Feta cko at aogalsc fr` bkva daty`oiogar, `ar svkrar til elara efrscalliga `kosca

glfsar, fg va` jko ou, bvilcao ke `a daty`oiogar, efrekttarao ke `ao fprio`aliga fr`dfg bkr bket i tkocaroa6@artil cfjjar, kt aogalsc icca dkra ar aogalsc. @ar ar - efru`ao `at, sfj ao kljio`alig aogalsc-`kosc fr`dfg

 prijårt dascåetigar sig ja`, - dá`a kjarickosc aogalsc fg io`isc aogalsc. Fg `at ar icca dkra stkvajá`ar, `arcko keviga3 `at cko daty`oiogsio`bfl`at siccart fgsá. Efrbádaotlig cko `at våra til bhålp, kt oårvårao`afr`dfg bkr didabfl`t `a aogalsca fr`, `ar ar dlavat fvarskt. @at cko jásca bhålpa `a låsara, `ar bkr at vistcao`sckd til aogalsc, til kt eá `ao rigtiga daty`oiog eraj.

Pkc til @r. @kl Liko Bkfcip, `ar bkr kmmaptarat, kt vi daoytta`a bkos fr`dfg til `atta prfhact. Fg tkc til Cbao XkJuko Pbkog fg bkos vaooar, `ar bkr ghfrt at fjbyggaligt krdah`a ja` kt låsa cfrractur pá zfjitacstao.

Fg icca jio`st tkc til Kooklisa, jio cfoa, `ar bkr stòttat jig i, kt hag dur`a cksta jig u` i krdah`at, fg `arefr ijáoa`ar jast sá jio ryg, oár buo `k icca ckl`ta til jálti`ar allar `kgliga spk`saratura.

Kugust 4>;;,Hfbs. Lio`

Page 5: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 5/220

Pbaibskcok

 Ok cbktpaub k at lab k gaao dkib okpi, k tkctkck bib pao bkcsk jkbjkb bi. Lksk sikjta lkskcta ib ogkib mikogiok dkib `iog dkog okpi ib vk skc mikogio pukoouki k sk, tui suogk pku jkb cidkog lal bi. Ji cbkt io tbu k gaaomikogio k ckj kwcoktaog, k pku cbiklboktaog ib tbai-k, "lkwj lkwj" ib mibsko bi. K bib bkogio aijkb jkb ibvk cipkt mikogio sikj lf mi-k ib ouibsktta jkb dk cidkog dac tbkj lf-io tukta skkogio cisikj lf zkw lki bi.Mfllaga ck ckb lki-io ck lkwjta cbkt io cuj li cuj ogk suogk ^ksiko tbugaaota, tuklsuog ji bi baolk, gkj`kog

 pko bi tk lab, cbkt daac sikj k skc fj lf bi. Kjkb lkb tbu gaao tbai vat lf, ckj

kwc `kl`kl cbkt bi zkw jkb lki bi. Laituog dup dkwluog ci`ajokta ib at mikogio dkwluog suui ji tkjpita sikjib sk cai k, ib bkwjtbkwb jkbjkb ub bi. K bi zfogio, bib ck lkigalb sijk tbai sikjta suog pkoio laituog dupkcijkwl tbai `iog cbfpk sikj mic mikogio, cuj zk dkogzkb mikogio bib fj zf tkj mib pao ogkibsut bkcskjkbjkb k, jukl jfog at dkog dac bi. Wfrl` Mup citubok kb Io`ik okogkwo cibal zf lf kbib lab aitacibal `iog

 dal gaao vat fj cai jkw.

Lki galb zfogb k bkcsk paota lkck cbkt kbi bi. Puk kbib jkoio tbkutkog skkogio lkicuog bkktzkw ok cimi likog bi.K gaao bkcsk-k, k galb zfogb dkib tuko lk bi. ]ikj lf pipi jkbio luogluut luk ck bib jkoio lab caijkb jkb iock pbkttukjpib tbaib cbkkc lab mi-io tujk cuj dkogzkb bikj cbktk cipko bib lkidu dkwl ck ok cipko bi. Bib

 dac oksap lab civkkcok-k ck oaib bi lf kbib jkoio `aib dkogio ck okwb sap tbai cai bi. Cbkt vaivai luogciktokio bkog dukcmip bi. Puk dkog buo mikogio k cbk k sijio cbfib , lkwog lf-io ck fj mip bi. Cbkt vaivai lkbtbk`kbok io bkog tut oaib-k, dkogjkb saaj oukj lf-io ck fj tbai bi. Ck tbk`kb lkwbok lab ck luogciktlkwbokta lkck cbkt io, ai Xfjita' pku-k cigalb lab cidkwl cbik lkidu cbktpaub ck at mikogio k jaat ju zf k fjcai pbikl bi. ^kwl cbktta'o k dkwl jko zkb ii k lkog zfogb ju zf lf lki ub bi. Puk kbib jkoio dkwl jko fj cai,k jkwcok-k gijok bi, k cbkwocbfogk suj lab pkki, tbkgui tbktkog dai skcok bi ck mi zaal bi. Puk dkogkluogciktok lab tbk`kbok io bkog dukcmip zaallf bi lab tujk cuj tbuj lki pacio ck zf cbio `iog bi. Mfjputar-kcicbujzkwb cuj tbuj vkkl viogbvaogb ck cfibmip lki-k, lkijkl `ic lab `ic lk sittalok (prffe rak`iog) ck pkwl pkb caibi. Bfog `aib skc lkwj lab gukl, jaal tbaib pkwl cbktta'o bkog bkkotbft pbktpbkt ub mikogio, "Cbki lab,

 dkogdkog bi lab cipko tbkc cic la'og kiva jkw," mi-io tbktbkc skkoio cfog cipko cick bib mikog bkog tuog tbai ksukc bi.

Ai pku lab ai lki mib jkok sio lfp i-k cisikj `iog ok bi tuko lf bi. Aoglisbta'o zfogb kjku pku kjku lki jkb oksio tkogbtkogb ub bi.Ai pku lab ai lki zfogb sio paatjkb-k sio `iogk ciskj jkbjkb cbkt kbi bi. Aoglisb ck sikjlfb dkkokb ai pku okogkwo zfogb sikj giok jaallf ck bib jkoio juo cbktcbkt kb k mib ofpok cita! liko lf, kcitbai sikj liko lf fj jki tbai bi. Ck tbaibok k cimio lfb dkkokb ai pku-k ib oaib lfb lab ib tbaib lfb ub jio lab

 pukj, tbu lab lk tkjluk kbib jkoio luogcij zkwb lfbok juo tkjpi fj cbk `iog bi. Juo cbktcbkt kb k fj ogai oki lfpi jkb

 pbukbtkwj ckj ck zktok zfogb fj bi.

Ai pku pao lk dkogk k skkog, k lki, k oikj gio oai pku bi k, ckjjkl pkwl cbktta tfj gio io, pkwl cbktta skku giobi. Bib k skkog, k lki k oikj gio kwta cilkj`kook lkbok dkog jkb oai lf ib bib jkoio dkog jkb ib mib tbai cai

bi. K bi zfogio, k tfj giota kb vfwal cbkt dac zkogb-io k skku giota kb vfwal oib zktok tkwb k cilkj`kookta cklkc bi.

Pa`ij pku lab lki-k cizkogb ogai bat lf ckjjkl dablkpok cbkt "tu" k cimi pao juo cbkt cbktkb ck zkogb bi. Ksaaj pao oujai kbib lab pkskl kbib lkj citbai tbai lfpi, pkskl dkog viva k vk gaao zfogb jkko tuko lf bi. Pukkbib jkoio, oujai lab pkskl kbibok citbai lfta juokb "tu" zkt `iogio bfib ck skc jkok cfog zkt kbi bi.

Aoglisb Jizf Durjasa Pa`ij Pa`ij pku k zkt `iog

]pakcar tbuskwitu skgk pikutu tbugaaoou/pk tbugaaotu]iogar blksktu tkmbiosfftu lkskou/lkskpk lksktu

Givar patu pitu paou/papk patuTamaivar `fogtu latcbkotu ogkbou/pk ogkbtuJkcar sikjtu piublbfbtu dkwlou/pk dkwltuMkllar cftu cbkwtu skjou/pk skjtu.

Page 6: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 6/220

 Ok cbktpaub k cidkwl jksk paota `aib dkog io bfib lf-k, at sukc lf-io, bib cbikl dkwl cbiklbok tkwb ci`ijbi.Kbib bkogio tuk k cidkwl jksk paota jkb dulpbub-k k `kog bfog cidkwl mikogio bfib saajsaaj dac bi.Ukkolaaog cidkwl jksk pao tfjmic dac laaog tbai bi. Jailaaog cidkwl jksk pao gkjlk tkki lf-k, bkkt lf bi.Jftfr cidkwl jksk paota k pki tbai lajlaj dac kbi bi. Kbib bkog io tuk ta jkb pkosko-k bfog cidkwl tfb tfbmikogio tu lki-k ib oaib vkkolaaog, jailaaog lab jftfrta bfog pikog pko bi. Puk jkb dkogio bib ib `imtif-okryio zfogb pkudkkook lab ckwcdkkook, cimio lfbok tkjpi oai `iog bi. K bi zfogio, bib pao dulpbub-k, bfogcidkwl pbktpbkt mikogio, k bfib jkbjkb, gaao sikt ok`iog k fj okwo lf lkidu bfib, `imtifokry bfibta ib oai tbai`iog bi.

Dkog dkog kbi zfogio bib @imtifokry tuogtkwoio ji tkjpi, k `ikcio skkogokupkog kbi lkita, io pbkttukjok kogkb `iog ub lkjatok ck oai bi. Lkjck

@r. @kl Liko BkfcipHuoa 45, 4>>5

Lkidu Dkwlpk Pbu ;912 Fmtfdar ;1 oi-io Pfozkkog cbuk-kb pikog bi. Qoku pkskl 2 ;kckb k 1ok bi-k, uoku duppi lkckb k 5ok bi.]koggkj oujai 4 dac oai bi. K oau lki-k cipko lki sikjk, k mlkss kb cbktok, oibok ogkb tkwotuog bi.

;971 Huly cbk io ]pimar Jajfrikl Mfllaga, ^uoa kb Dkmbalfr fe Lidarkl Krts sij `iogio cipkok, ;979 Jkrmbcbk-io Taligifus bilfsfpby jkhfr lab Taligifus Bistfry jiofr tkwb DLK agraa lucbu cbucok ogkb bi. Kjkhfr lab jiofr sudhamtta kb grk`a K viva ogkb bi. ;979-2> suog Dkmbalfr fe ]amfo`kry A`umktifo (D.].A`) lk-k, ]pimar Mfllaga duppi kb kjkb gukc io tuk cujio tuk sudhamt lk bi. ;92;-;924 suog ^uoa QoivarsityKrmbkaflfgy `apkrtjaot kb J.K. sijk, Eirst Mlkss io zf bi.

;924 Huoa 47 oi-io k it jkbjkb k zi Oikogof tkwb pkwlpi ogaiok sikogtbf io ^kstfr Xao @f Liko cbutkbcitaaog ub bi. ;924 Huly k pkt ;92= Huoa cbk `fog Cbkwrubliko, Jizfrkj kb ]avaotb @ky K`vaotist pkwlpiouki kb Avkogalist muj takmbar saaj bi. ;92= cuj Kugust cbk-io ^uoa Qoivarsity ouki @ammko Mfllaga kb ^fstGrk`ukta ko` K`vkoma` Prkioiog Iostituta kb @fmtfr fe bilfsfpby agraa k`iog ci-ragistar bi. K Pbasis pao"Kspamts fe Du``bisj ks Taelamta` io tba mkva-iosmriptifos fe Wastaro Io`ik." Krmbkaflfgy apkrtjaot krasakrmb dkwlta'o cuj 1 pko 7 suog k dkwllki-uo kjkb'o cuj 4 lab cbk 2 suogio zf-k, ;925 ]aptajdar cbk-io^b.@. `agraa pikcio fj bi. Puk suog jkbio k zi io ^uoa Qoivarsity jkb kb J.K. Aoglisb zf bi.

;925 ]aptajdar cbk pkoio ;922 Huly cbk mikog ]t. ^kul's Iostituta, Oaw Lkjck kb skkog ]ikpi (^riomipkl) biboklaaok k zi io skkogsik bibok saajio ;929 Hkoukry cbk io Dlua ]tkr Kmk`ajy bfog ub bi. Puk cujio tkko UIIItko bfog ubk, skkog okupkog 21> tkwb citf`alb pkb ub bi. Puk cuj jkbio tkko UIII mikog cujpi tbaibpibokogkb pkb ubk, ;99> cujio tkko IR siio skc tbaibok pbklok ogkbio ;99; cujio tkko R skkogk mikptab kbi bi.

;994 cuj k cipko 4>>5 `fog ji 90; io tkko R (B]LM) zf tk ub bi.

;927 Jky ;> io ^ksiko' pikc tkpk jksk @f ]iko Jkog oai ubk, Hkoukry ;4, ;929 (skkog bfo) cujio tkpk oibokCki ]iko Cbki oai ub bi. Pu-io k tktagaal Io tkko RII zf ubk, k dkko k sij lkitkc ub kbi bi.

Lki lkj k uuc, k luogluut ji cbkt kbib jkb dkogio Mfllaga k ckb lki pack cilpko Xflki tkwb ciski lkigalbtukjtukj oai cbio bi. ;92=-;925 suog, ^b. @. siok k fj suogio Jrs. AlIao G. Wbita ii galb Pba ^ktrikrmbs ko`^rfpbats cimi lkijkl 2>> vkkl k pbk cbkt Xfckj io taicbik bi. ;994 cujio Pa`ij Mbio-Aoglisb @imtifokry(400)cimi lkidu cbkt dkwlk, cuj oib ouogio Xfjita' Pkkogtbuta (402) k cimi lkidu `kog cbkt dkwl laulau bi. Jiokj vkki-k cipkwlok lab cipkwlok `kog`kogkb pkojuo dkogzkb bikj laao ogai bi. Mbio ]tu`aots

Kssfmiktifo, Jkoipur, Mbio Yfutb Kssfmiktifo, Jkoipur kb cuj ;> vkkl K`visfr io pkogk, tu'o zfogb bi lki bi.Pa`ij Mbio Qoifo kb ;99; - 90, ;992-4>>4 suog Gaoarkl ]amratkry bi-k ;990-;992 suog Praksurar bi. XfjiMbristiko Litarktura ]fmiaty (Io`ik) kb ;99= - 4>>1 tko ]amratkry bi-k,4>>5 pkoio Mbkirjko laao bi. ;991-;999 Mburkmbko`pur @istrimt rivkta ]mbffls Kssfmiktifo kb Gaoarkl]amratkry bi-k, ;99=-;991,4>>1- tuoi `fog Mbkirjko bibok laao bi. ;992 pko ;999 suog Xfji Mfuomil kb

Page 7: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 7/220

@aputy ]pakcar bi-k, ;999-4>>> suog, Gaoarkl ]amratkry bibok laao bi. ]ikjsio ^kwlpi, Jkoipur, Mbio]tu`aots Kssfmiktifo, Jkoipur, Mbio Yfutb Kssfmiktifo, Jkoipur mibta kb Liea Jajdar lab ktrfo Jajdarbibok oai bi.

Huoa =>, ;997 cujio Eriao`sbip Efruj fe Io`ik, Oaw @albi ta'o smbffl lkjk oksap bfib jkoio DbkrktAxmallaoma Kwkr` tkwb pkbtkwiok pik ubk, Kpril ;1, ;992 cujio, Glfry fe Io`ik Kwkr` tkwb pkbtkwi laulauub bi. 

Cuj 4>>;-4>>1 suog Laituog dup ]avaotb @ky K`vaotist Mfjjittaa skkog pao kb Axamutiva MfjjittaaJajdar `iogio taalio fjk, bib Mfjjittaa ckb `iogio 4>>; k pkt 4>>1 suogio 5 vai Q]K kb zio bi. Cuj 1suogio Q]K `uog lab vkki kb Dus lab Ukolaaog zkogb-io zio bi. Cuj 4>>5 Jkrmb cbk dup Jkui Islko`, Bkwkiikb Bkggki Iostituta efr K`vkoma Lak`arsbip Prkioiog vk ckb bi. QC kb ;920 cujio cbk cbkt vk ziok, Itkly,Bfllko`, Pbkilko`, ]iogkpfra, Jykojkr, Cfrak mibta kb zfogb skwt lf suog vk zio cbk ogai bi.^ksiko io laj kskcpib lab dkwl ofp sap ofp lab zio ofpok juo tkjpi oai lki bi.

Page 8: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 8/220

Fr`clkssar

@kosc Lktio Aogalsc Efrcfrtalsa

okvoafr` sudstkotiv ofuo o.

u`skgosfr` varduj vard v.

tillågsfr` k`hactiv k`hamtiva k`h.

 difr` k`vardiuj k`vard k`v.

sta`fr` prfofjao prfofuo prfo.

efrbfl`sfr` pråpfsitifo prapfsitifo prap.

 dio`afr` mfohuomtifo mfohuomtifo mfoh.

tklfr` oujarkla oujarkl ouj.spòrgafr` iotarrfgktiv iotarrfgktiva iotarrfg.

agaookvo prfpriuj prfpar okja prfp.

cao`afr` krtical krtimla krt.

u`rád iotarhamtifo iotarhamtifo iotarh.

efrstkvalsa pråeix praeix prae.

ao`alsa sueeix sueeix suee.

Page 9: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 9/220

 

K

kdda`i SkddayZ (o.)8 kddft k cimi pbuogzi cbkt jkckibokskkogioo lab taaook citbukbkd`imara, erksiga sig Skd`imktaZ (v.)8 oikl, oflb, tkwpsko,

cbkbcbikkda SjfocayZ (o.)8 zkwogkdofrj SkdofrjklZ (k`h.)8 ogaiok dkoglf, tkkogpi tkkogtk tkwbcitukc lf, ji tkjzkw dkog zflf, pkipi dkog zflf, ji ogaiokskkogk oikjzkw, bkipiko, k bi `iog mik skkogk oauzkw bikj,likozkw bikjkdofrj, kevigao`a SkdarrkotZ (k`h.)8 lkjpikl, k jkko pko kjkko lf-kb pikl3 ji pki`ko pkipi tkwb cidkog lf-k tukj pki,tukj fj, tkkogpi tkwb cidkog lfkdofrjitat SkdofrjklityZ (o.)8 jipi dkt zkwblfbok, bkiok, oikjtukjok tkkogpi tkkogtk, pkipi dkt lfbokkdfrt SkdfrtifoZ (o.)8 oku dkwlsiktok, oku lkkccbiktok, k sukbbuo miog lfpi-k sikskck lkkccbiktok

kdricfs SkprimftZ (o.)8 laogjkw okj cbkt, laogjkw dkogokipkkc jaal oaikdsflut SkdsflutaZ (k`h.)8 mikogtko fjlf, vac, vacpi, k duc k dacio, si it oailf, cigkwj oajouj lf, sikog sitsat, k `kogta tkwbcizfpok fjlfkdsflut, udatiogat SkdsflutalyZ (k`v.)8 k duc k dacio, k tkctkcio,sikogtkciokdsflut, udatiogat, eul`ståo`ig, eul`cfjjao SuttarZ (k`h.)8 k duuc k dacio3 k vac cbkwzkkkogio3 k vaciokdsfrdara SkdsfrdZ (v.)8 buup, k tuitaog buup. Lkitui cbkwoglaickkog tkwb buup, tkwpckog, oisk buupkdstrkct, tafratisc  SkdstrkmtZ (k`h.)8 cbfib tbaib jub tbaib bi lf-k, luogsij ogkibsutok dack fj

kdsur`, jaoiogslòs, urijalig SprapfstarfusZ (k`h.)8ouibzkkcbuki8 k juo k jukl tkwb citukc lf3 bib`kko ogaiok tkwbcitukc lf3 bkivkkikdsur`, urijalig Skdsur`Z (k`h.)8 cbiktok oailf, cilkwjlf,citukclf, bkivki, k tkctkc `iogk bkivki, ouibzkkcbukikmmalarktfr, spaa`ar SkmmalarktfrZ (o.)8 k bkktskc ji, kbkktskcok, `kktsi tkjpikcok, pai oib oaita-kb k bkkt ok`iogk`kktsi tkjpikcok, cbut tkwb k cibaac paokmmalarara, efròga bkstigba`ao SkmmalarktaZ (v.)8 bkktskc, kbkktok cbkogskc, jkolkkogskc, ciokwb paiskc, jftfr cbkwog,jftfr mymla cbkwog k bkktzkwc ok`iogk `kktsi (patrfl) tkjpikckmmaot, datfoiog SkmmaotZ (o.)8 kwgio, kw giocbikt `ko, ckjjkllkwbcbikt `ko

kmmaptkdal SkmmaptkdlaZ (k`h.)8 skko tbaibuki, skkotbkjmiog,skkotkkc, tbukc tbaib, luogcijpib tbaibkmmaptara, gf`cao`a, siga hk til SkmmaptZ (v.)8 skkog, lk, ut tkckskkog, cbut tkwb skkog, ktbu-k tbucijpib, skkog, upok tkwbskkog, uppibk`kjsådla SK`kj°s kpplaZ (o.)8 gkwltkog, ko oaac bikjtui`kwo bikj mikogk k tukcsuck ckbtf pao. K`kj io k cicbkjsioggkb k oaac lki-io k gkwlkb tkkogio fjk, tuk gaaoofpok bicimi bik`kptar Sk`kptfrZ (o.)8 ok cbktpaub `aib dkog liko lfpao, `aibok dkog likok k fj tbaib ok`iogk k dkwlpao. Alamtrim tbk bkkt luk pao I `aibzkb dac ogkb tbaib ok`iogk k cizkogb vkok``ara, tileòha, lågga skjjao Sk``Z (v.)8 gkwjdab, gkwj,

zfj, dablkp, bal, balcbkwjk``itifo, tileòhalsa Sk``itifoZ (o.)8 gkwjdabok, dablkpok,gkwjokk`al SofdilityZ (o.)8 ji liko ji lkl3 ji tbupi bibokk`alsjko` SofdlajkoZ (o.)8 cujpi jiliko/paotak`eår`, fpeòrsal SdabkvifurZ (o.)8 gkjtkt lubaac, gkjtktok,

ouotkkc`kok`gkog SkmmassZ (o.)8 zuktok, pki tbaibok, vk okibok, luutok,luutok, luut tbaibok

k`gkogsdarattigat, kotkgalig, tilsta`alig Sk`jissidlaZ (k`h.)8luutskc tbaib, pbkltbaib, skkotbaibk`la SaoofdlaZ (v.)8 jiliko, ji tbupi, ji zkbtkkcbuki sukc skck`ly`a SfdayZ (v.)8 skwl jkog3 ji mibmib jkog3 tbu jkog3 k cimi dkogdkog zuuik`jioistrktifo, efrvkltoiog Sk`jioistrktifoZ (o.)8 vkibkwjok,ucok, ucok tkwb vkibkwjok, gkjsuog ucok, vkibkwjokk`jioistrktiv Sk`jioistrktivaZ (k`h.)8 ucok tkwb vkibkwjok lkjk`jioistrktfr Sk`jioistrktfrZ (o.)8 vkibkwjpk, ucok tkwbvkibkwjpkk`jioistrara, dastyra, efrvklta Sk`jioistarZ (v.)8 uc, vkibkwj,vkibkwjk saaj, gkj cbkwc cbkt skik`jirkl Sk`jirklZ (o.)8 tui gkklckkp jkoglikopao, gkklckkp

suogk gaoarkl tkwb cicijk`fptara Sk`fptZ (v.)8 ji `kogk cijlki lk-k ai-k dkogk zkogb, ai-k sukcskc3 ji `kog cbkt ib tk `iogk vk lk3 luogcij tkckskkogcij miktk`rassa, baovao`alsa Sk``rassZ (o.)8 lki cicbkkc mikog bikj, jicbkt k cizfo mikogk k ioo, k vaaog, k cbuk lab k gkj tbaibcbiktok3 bib dkogtaog galbcbiktok lki`klk`rassadfg, talaefodfg, vahvisar S`iramtfryZ (o.)8 cilkjlkbok du3talapbfoa lab fjok juo lab juklta cigalbok lkiduk`rassara, baovao`a sig til Sk``rassZ (v.)8 jipi tuogk tbu gaaok`råt, dabåo`ig, burtig, rksc  SkgilaZ (k`h.)8 jkolkkog zalzal,ciokwb, zackki `ukc`ukc lfk`scilla S`ismfooamtZ (v.)8 dftskt3 cizfpok citkt skc, cizfj lfskc

k`scilla Sprasmio`Z (v.)8 citukj cfib8 tkog tkt3 tkog fj3cbktgukc-k fj8 ji tkwb citbukb lf-k fjk`scilla, scilla SsapkrktaZ (v.)8 cbao3 k tukj tukck cfib3 cicbaoskc8 tkog fj skck`scillalsa SsapkrktifoZ (o.)8 cbaook3 cicbaook3 k tukj tukckcfibok3 tukj cbaookk`scilliga, elara, ivarsa S`ivarsZ (k`h.)8 juo tukjtukj, juomitaog3 ckwickwik`scilt Sksuo`arZ (k`v.)8 cbaocbik, fjok cidkog lf skc, juotukj tukckb cfib, cbaotbkkogk`vkra SmkutifoZ (v.)8 lku3 ci`kwj skc, pilvkkog skck`vkra SwkroZ (v.)8 lku3 vkuok pik3 ci`fp cai lab bfib lf `iog bimi-k vku

k`vkra, pájio`a, efrjkoa Sk`jfoisbZ (v.)8 tkkibilb, tkkickwjk bilb, vku, kw oaj tkwb vku3 k bfiblf `iog `kota gaaokvkuk`vkrsal SwkroiogZ (o.)8 vkuok3 bilbcbflbok3 ci`kwj `iogkgaaookk`vkrsal, pájio`alsa, efrjkoiog Sk`jfoitifoZ (o.)8 vkuok,tbubilbok, tkkiokk`vaot Sk`vaotZ (o.)8 bfog pkiok, bfog tuook, Hasu bfog pkijkskcok, Cbristjks jk-k ]uo`ky litak`vaotist Sk`vaotistZ (o.)8 Hasu bfog pkicic dkib `iog bi mib upokoai jik`vardiuj, difr` Sk`vardZ (o.)8 vard k cimi oksapok oai ckjjklbikj zapok (k`hamtiva) dablkpok-k cizkogb ckjjkl

k`vfckt SkttfroayZ (o.)8 cujpi sitoi (ucil)3 tbucbkj sikj jicujpita' tkk-og k `iog, tbugaao sitoi likok`vfckt, skgeòrar, hurist SlkwyarZ (o.)8 tbucbkkj sikj jikarf`yokjic  Skarf`yokjimsZ (o.)8 buib lkck jkolkkog tkck pkitbaib ok`iogk dkwlok, buib `kkl lf tbai tbai `iogk dkwlok,jkkjskc piupau. Buib k pbuut bkc lfb ok`iog mi-io vkolaaog

Page 10: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 10/220

juuc cbkwog cizujskcio, cijkkj skc piogpaog bi. Jkwtkwtazfogb k bkkt `aub ok`iog mi-io cijkkjskc zilzal bike  SfeZ (prap.)8 k, tkwb, tkwb ciskikeksi SkpbksikZ (o.)8 cbukc oktok/likjok bkogk ckjjkl giok zkttbaib lfbokkedil`a, scil`ra S`apimtZ (v.)8 lij suki3 luogsij dkog lab gaaoofp dkogdkog k lijk suki3 tbu zfogb k tkc dkog likok gaaokedry`a Smut sbfrtZ (v.)8 tkwpvkt, k tkwp buo jk-k tkwpkedry`a SiotarruptZ (v.)8 ji cibf lki vk duki skc3 ji fj jukoglki vk bfppib3 vk okwogckki skc, ji fj jukog lki vk bfpib

kedry`alsa SiotarruptifoZ (o.)8 sucdukiok3 okwogckki skcok3suctkookkedry`ar SmutfutZ (o.)8 ilactric sucjitok3 tbukb lab lkkccbiktziku tbaibkedòha, giva ao ko`ao ratoiog S`aelamtZ (v.)8 cibai3 k ogktokcbaal3 baicbik3 ckwicbikke`aliog SmfjpkrtjaotZ (o.)8 `aiok3 cicbaook, ioo`ai oauoau-kcbaooaaookke`aliog S`apkrtjaotZ (o.)8 ck-bikog3 k cidkogtaog cigkwjcbkwjk kjku lab kjku ciskiskcok cujpi oksapok ck-bikog3lkisijok lkj pilok ck-bikogpike`ò`, `ao ke`ò`a S`amaksa`Z (o.)8 jisikeekl`, scrkl` SraeusaZ (o.)8 k ci`aib okwo lf vko lab okta, oiio

 dkwj suogk cipkki okta, `aib okwo lfb ok cbktpaubkeekl`, scrkl` SgkrdkgaZ (o.)8 oiio, oiio lfj3 k cipkkicbik oiiotakeekrva S`ismflfurZ (v.)8 kjaal dai, ci`kog skc,, k ogaiok dkogkciic okwo lf skckeeha`rat SspruogZ (k`h.)8 spriog citkosk3 cickog luktk- cil gkwp,cuuj luk, ckwi luk-k k `kogta tkwb citukc okwo lfkeeflca S`apfpulktaZ (v.)8 jilip cikj skc3 ji pbkzkb tkwj skc3oktok lab giit lfbok bkogk ji cikj skckeeål`ig S`amrapitZ (k`h.)8 upkt lukt, oktok-lab citkj zkt luktjkok daiok, gaac, baac, jkkikeeår`iga SsoudZ (v.)8 kwljkwl lf3 dkogjkb lf-k ckib3 tbusij lf3ogkib skc lfkeeòriog, acscrajaotar SaxmrajaotZ (o.)8 aackeeòriogsji``al, lkcsktiv SlkxktivaZ (o.)8 suog pki ok`iog zktuikegiet S`uaZ (o.)8 laidk, pikc `iogk cidk ok, sujdktkegiet SijpfstZ (o.)8 lkkcluut vkota tuogk cilk sikb3 lkkcluut jko pikcokkegiet, tfl` S`utyZ (o.)8 sikb pikcokkegietspligtig, tfl`pligtig S`utikdlaZ (k`h.)8 gkj`kog pko vkolkkcluutta lkkcluut jko pikc cuul, pikc tbaibkeghfrt S`ami`a`Z (k`h.)8 cbaoskt sk3 bib `iogk skwj taaitaaikegruo` SpramipimaZ (o.)8 k cicbfcbikt sukogpi jkkitkog, caaojkbjkbkegruo`s`yd, duo`lòs SkdysjklZ (k`h.)8 tkw oailf cukbkwjpi,citab zflf, tbuuc jkbjkb, tuipi tbuucok, k citab zflf gukjtbuucpikegråosa S`alijitZ (v.)8 mikogtko, mikogtkook dkwl3 gkjgimikjtab8 gkjgi cbaokegråosoiog, `ajkrcktifo S`ajkrmktifoZ (o.)8 gkjgi mikptabok,mikptabok cbktpaub, cbaotukjok8 cbaocbiktokkegu`, kegu`sdilla`a Si`flZ (o.)8 jilij pksiko3 pksiko dkogkcidik jilijkegu`s`yrcar Si`flktarZ (o.)8 jilij dik ji3 jilij jkki-k cuuojikegòra, daslutta S`ami`aZ (v.)8 cbaoskt, luogsij kb cbaosktkegòra, òjja SkrditrktaZ (v.)8 bfib skc `kok tbu cbaokegòralsa, daslutoiog, dastajjalsa S`amisifoZ (o.)8 tbucbaosktok3 luogsij suogk cbao sktokkegòrao`a SmrumiklZ (k`h.)8 tbupi jkbjkb3 tbupi pbk`ikc buo3buo bkcsk3 cbaoskt bkcskkegá, kerahsa S`apkrtZ (v.)8 juo cbkt ousik-k pkicbik, `iogcbik3cipkocbikkebko`liog StraktisaZ (o.)8 cimikjok3 citbucijok tuogtkwokcimikjokkebfl`a sig SkdstkioZ (v.)8 ci`aac,ci`kkj, zkogb lf, tkwpsko (zu

`kwo lf `iogk ci`aac, zk taplf)kebfl`aoba` SkdstioaomaZ (o.)8 cukjk skwllfbpi-k oaac tbaib,`kwo tbaib tukjtukjta zktlfbok, sk ogkwlok, ko tkookkebfl`aoba`, já`abfl` SmfotioaomaZ (o.)8 ci`aac ci`kkjok,ci`fpok k `ikcio oujai-pkskl fj cbfpok lkjkbkebfl`t, alscat Sdalfva`Z (k`h.)8 it jkbjkbkebåo`alsa, fvar`rkgalsa SkliaoktifoZ (o.)8 tukj dkwlok, tukjcbaookkebåogig S`apao`aotZ (k`h.)8 cicbkisuckebåogigba` S`apao`aomaZ (o.)8 ciogkcok3 jukobukiok

kebåogigba`, efrekl`aoba` Sk``imtifoZ (o.)8 zfogsktokkebòra, efrbòra SiotarrfgktaZ (v.)8 tbu`fogb3 tbu`ftok oai3 `ftok pikkeclå`a, clå`a ke  SuomlftbaZ (v.)8 pukosukb skc3 puko silb lkibkwccbikt skckecf`a S`amf`aZ (v.)8 tbaib tbaib `iogk dkwlkecfj, aetarcfjjara SprfgaoyZ (o.)8 suko lab cbkkcta3 tu labtkta3 ai pko-k pikogcbik jitakecråeta, svåcca SaoeaadlaZ (v.)8 bkkt lf skc3 tbk zkwogcbkklskckelkog SfdlfogZ (k`h.)8 zkwl piupau3 daaj lfkelksta S`isaomujdarZ (v.)8 vkogic dai skc3 vkogic `kwozkkogcbki skc3 cbkkctkook lab ofp jkwbok pko sukctk skc

kela`oiog, u`la`oiog S`arivktifoZ (k`h.)8 ogkbskcok, ckjjklcbkt bfog cipktcbiktok, k dul pko k ckocbiktokkelahriog Ssa`ijaotktifoZ (o.)8 `ktokkelahriog, duo`ekl` Ssa`ijaotZ (o.)8 k tkw-k `kcpao, tui lkckoiio, duko mibta tui tkw-k `kc paokelysa Smkll feeZ (v.)8 baicbik, dai skc3 cbkwl skckelysa, kooullara SmkomalZ (v.)8 pbikt3 `aib okwo lf-k pbikt3 daiskc3 cijkook fj okwo lf skc3 giit jkog3 giitoalb3 zkogb okwolfkelåggar SlkyarZ (o.)8 siogbikog lab lai cisuc cbkkcok pkokzuogk cbkkccbiktokkejkgt, dasvijalsa SswffoZ (o.)8 bkkt ciskkejilitkrisara, ajilitkrisara S`ajilitkrizaZ (v.)8 gkklckkp fj

lf skc3 gkklckkpta baajcbik3 gkklvko cfibcbik skckejågtig, jkgtaslòs, crketlòs SpfwarlassZ (k`h.)8 bkkt lf, gioklf3 bkktok oai lfkejårca, jkrcara SjkrcZ (v.)8 mikjtab3 mikptabok dkwlkejårcoiog, jårcoiog SjkrciogZ (o.)8 mikptabokkefrisja SkpbfrisjZ (o.)8 pkuokkc, tbupil, lkigukl tfjof cbkt, kbib bkogk cbiktok tbuucpi lab skkupi oaikepkssa, tilpkssa Sk`kptZ (v.)8 citukcskc, k citukb ok`iogk laj, dulbtukb, cilajskckerahsa, kegá S`apkrtZ (v.)8 juo cbkt ousik-k pkicbik, `iogcbik3cipkocbikkerusta, kevådoa S`iskrjZ (v.)8 gkklvko sub skc3 ci`kklokgkklvkotaog lkkccbikt skc-k k bkwjpi-k cfib, gkklvko oaib `iog

 pbkl skc lfkerustoiog, oa`rustoiog, kevådoiog S`iskrjkjaotZ (o.)8gkklvko lkkccbikt skcok, ci`kklok gkklvko sub skcok3 gkklvko lf-k k cfibok3 gkklvko oaib `iog pbkl lfbokkesi`as SkpkrtZ (k`v.)8 sij lfb3 dkokbkesi`as Sksi`aZ (k`v.)8 cfibcbik, baajcbik, pkkjpkib, pkogcbktkb3 pkogkbkesi`as, eharo, eharotliggao`a SrajftaZ (k`h.)8 gkjlkpi, gkjlktokoai, 4. gkjlkpi, cukjk pbkkc pkc lfbok, juo sijtbkjkesio`ig, vkovittig, gkl S`ajaota`Z (k`h.)8 jibki3 ogkibsutokjkko lf jikesckeea, fpbåva SkdflisbZ (v.)8 pbikt,daiskc,susik,dkogjkb bilfskckesckeea, fpbåva SkdrfgktaZ (v.)8 dai skc, jkijkog skc3 cizkogbokwo lf skc, sujit, pbiktkesckeealsa, fpbåvalsa SkdflitifoZ (o.)8 daiskcokkesca`iga, eyra SskmcZ (v.)8 oksapok lab bibok pko cbkwl skckesca`sbilsao Svkla`imtifoZ (o.)8 jkogpbk cbkkcok3 cicbaomikogk jkogpbk cicbkkcok

Page 11: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 11/220

kescrkda Skdrk`aZ (v.)8 cikt, cikt jki, tkktjki, okwt jkikescråcca S`atarZ (v.)8 tkwcic skc3 ouogtflb skc3 lkuskc, lkuoklab cijuko zkwb lfbok tkwb lku skck tkwcic skckescråccalsa S`atarraomaZ (o.)8 oflbok3 lab `fok3 gkklta'o bfogofpoab lfb ok`iogk gkklvko bfibpipi tkwb citbkwiokkescy SkdbfrZ (v.)8 ib, ju`kb, zk`kb, buk, `aiblfkescy SkdbfrraomaZ (o.)8 buktok, `aiblfbok, cibok, mijtkkcokkescy SkdfjioktifoZ (o.)8 buktbukiok, lukc sukbbukiokkescy, kvarsifo, uvilha SkvarsifoZ (o.)8 `aib lfbok, lkjpi pkok piklcbiktok, lkjpi baiok

kescy, la`a, våjjalsa SlfktbiogZ (o.)8 cibok3 jub`kbok3 buktokkescy, la`a, våjjalsa S`isgustZ (o.)8 `aib lfb luktok3 cibzkwzaook3 `ub lfb luktokkescyalig SkdbfrraotZ (k`h.)8 buktbuki, k `aibbuki lf, cibbuki,jub`kbbukikescyalig SkdfjiokdlaZ (k`h.)8 Cibbuki, lukc sukbbuki, `aibbukibatlf, tbucij bukilf, mijtkkcbuki buktbukikescyalig, åcal, våjjalig, rå`salseul` Sbfrri`Z (k`h.)8 liiog3lku-k liog3 cfogckw `iipcukkescårja SsmraaoZ (v.)8 cbao3 tukj cfib3 dkogtaog `aibbuki k dkogtaog `aibbuki lf mi-k cbao3 dub ogikj lab dubtkog bkib dkogk bkibkeslkg, oågtalsa SraeusklZ (o.)8 oiklok3 `aib lfbok

keslutta SeioklizaZ (v.)8 zkwb dkwl3 tkwp dkwl3 tkj vaipi bib bibouogk cbup dkwlkeslutta, slutta StarjioktaZ (v.)8 tkwp skc3 cbkwl skc3 suozfjokwo lf skc3 tkwp dicdac skc3 oksapok, bibok pko k tkwp sikogskckeslutta, slutta, ao`a Smfomlu`aZ (v.)8 tkwpskc, dai skc, zf skckesluttao`a, ao`alig StarjioklZ (k`h.)8 buomikj dai buok cibibzaal3 k tkwpok lkjk cidkwl zaal, k buo buok fj zaal, pikog zaal,cibibzaalkeslòra SuojkscZ (v.)8 cisaal sijoktaog dai skc, pbflbcbik3 k bi dkog likok cilkogb skckeslòra, ròda SravaklZ (v.)8 tbaib skc3 cibil3 cilkogb skc3 tbusij pulkkc3 lkccbik3 citbaicba skckeslòra, ròda S`ismlfsaZ (v.)8 gaaocbik3 tbusij gaaocbik3 jitatbai skc, citbai cbik skckeslòriog S`ismlfsuraZ (o.)8 gaaocbiktok3 tbusij gaaocbiktok,ji`kog tbaib skcokkeslá S`amlioaZ (v.)8 ca suc3 cikj suc3 ca oikj3 k jksk skkogkoikj cikt zkw, bkkt zf okwo lf, skkog oukj lf3 oiklkeslá, kevisa SrahamtZ (v.)8 oikl, cklb3 `aib lfkeslá, kevisa, oågta SraeusaZ (v.)8 oikl, `aib lf3 skkog zf lf3 skkogoukj lflkesoit Sapisf`aZ (o.)8 tkkogtbu skkupi cbao tukjtukjk cicbaotalkck cbaocbktkesoit, `al, sagjaot, stycca, u`soit SsagjaotZ (o.)8 cbao cbkt3ok cbkt cbao tkjpi-k cicbaota lkck cbao cbkt, gkobiog oauta

 dkogk pujpi ub cbao tkjpi-k cicbao tbai paota lkck cbao cbktkesfo`ra, u`scilla SsagragktaZ (v.)8 k `kogta lkc pko cbaocbik8tukj cfib3 `ai`kook dkwl-k cbaotukjkesfo`rat S`atkmba`Z (k`h.)8 k cizfj lf3 kjkb gukck fj3 tkogfj3 cukjkb tkwb cizfpok oai lfkesfo`riog, sacrat SsamratifoZ (o.)8 pujpi suogk tui tukjtukj ksuuccba tbaita°o tui k suuccbiktok, zuo tbkc cbiktok, aactbkccbiktokkespiloiog SplkydkmcZ (o.)8 k cicbujsk kw lab lij zkogb-k kwlab lij `kog dkwlokkespfra S`arkilZ (v.)8 jailaaog k lkjpi pko k piklcbik skc,jailaaog lkjpi cipalb skc.kespåo`iog (pflitisc) S`ataotaZ (o.)8 k cigkkl okwlok cikj skcok,gkj cbkt lab cbkt cickklk tbucijok tkwb cigkkl dkwlok tkwjskcokkespårriog, dkrriara SdkrriarZ (o.)8 lkjpi `kklok, ci`ai`kook,cizfptukb tbaib lfbok, cizfptukbok `kkltukespårriog, cfr`fo Smfr`foZ (o.)8 uujmibok3 k ciijtaog pkocukjk luut tbaib lfb ok`iogk cbkkcmipok3 cbku cbuogk k luut k

sukc cbkkcokkestkjoiog SlioakgaZ (o.)8 cbkoggui, pupk buok pkok cisijsucsuc cbkogguikestko`, `istkoma S`istkomaZ (o.)8 cigkjlkktok, buo lab juokcigkjlkktok3 ok cbkt lab k `kog cbkt cickklkestrkeea, strkeea SpuoisbZ (v.)8 cbiklbok bkogk tbukc skc3bkcsktok3 kok, vukcok, oksapok mibta tbukc skc, `kko pik3 gkwtok pik3 gkwt. cidkwl bfib ok`iogk gkwtok pikkestrkeealsa, strke  SpuoisbjaotZ (o.)8 gkwtok3 `kko pikcok3cbiklbok bkogk tbukc skcok

kestá, io`ròjja Sma`aZ (v.)8 cipacbik3 jio lab oaibok cicbaackestáalsa SmassifoZ (o.)8 cipikc cbiktok3 ci-kkpcbiktok, ji cbkttuog pko k `kog cbkt tuogkb I puj I tkogb-k cipikc cbiktokkesvårga, fpgiva SkdhuraZ (v.)8 bib okwo lf, laao okwo lf `iogktbupitkck cimikj bib okwo lf `iogk cibkcsikl, upok laao okwo lf`iogk jipi tbaibk cimikjkesåtta, `atrfoisara S`atbrfoaZ (v.)8 cujpi tfcbfj pko pkkicbik-k kjk juo lukb3 `iojuo skkogk fj ji pkkicbikketkla SstipulktaZ (v.)8 buo mikj dkwl3 tuk buo suog, tukmikogmikog mi-k tbucijok dkwl3 mikogtkook dkwlketkla, ekstsåtta SkppfiotZ (v.)8 sab, sabcbik, k buo/juo `iog sab,4. oksap pik3 oksaaj skc, zk laao `iogk tbu cipik, cisab, tkvukociguko

ketkla, fvaraosstajjalsa, fvaraoscfjst SkgraajaotZ (o.)8tbucijok, citbu tukbok3 cibfttbaibokketklt spil SmfllusifoZ (o.)8 ok bfib lf dkwl `iogk citbucij sijok,cipkwl sijokketao SavaoiogZ (o.)8 oitkkc suuo skwj lab oib ouoglkj, k `ikciooitkkc oituj cuko lab oituj cbit`aubtaogketaorò`a SketarglfwZ (o.)8 gks jai baacjit cbitk cukoglki pao3oi tuj cbio okpi-k oizkog cigkkl jub lkipao3 guklofpok cbitmikogk oukj skc lkilkiokketaosjk  SsupparZ (o.)8 oitkkc ko3 k `ikcio cbukjikl ouogkcioa ko paoketaostharoao, Uaous SvasparZ (o.)8 oitkkc3 oitkkc cicbfp labtbuogatokketryc  SpriotZ (o.)8 ok cbktpaub okkcpi k cioat mikogk k sukc kcbkkp paoketråccar StriggarZ (o.)8 tbkku zkogof3 tbkku ckkp `iog mikogkcijaac paokevko`iog, clfkcariog S`rkiokgaZ (o.)8 actui, cbuklkc tui-oiiotacbkibcbiktok lui, cbuklki-k lui cidkwltkwj, bkwcgukjkevkscoiog SkdlutifoZ (o.)8 dikcok tkwb ciski-k pujpi skwpsikogok, skwp sikog ok`iogk cizkogb tuikevaota SkwkitZ (v.)8 lkjatok tkwb ogkkc, lkjao sk-k ogkkckeviga S`ieearZ (v.)8 cilkj`kogskc3 cidkog lf skc3 citukc lf skc3cicbki skckevigalsa, kedòhoiog S`aelamtifoZ (o.)8 cibaiok, ckwicbiktok, piklcbiktokkevigalsa, vil`ekralsa SkdarrkomaZ (o.)8 lkj piklok, pki cbiklbokkevigao`a S`avikotZ (k`h.)8 lkj piklcbik ji3 tbutkogpaac jikevigao`a SvkrikotZ (k`h.)8 cicbaal, cilkj`kog3 cidkog lf3 k`kogta tkwb cidkog lfkevigao`a, kdofrj SkdarrkotZ (k`h.)8 lkjpikl, k jkko pko kjkko lf-kb pikl3 ji pki`ko pkipi tkwb cidkog lf-k tukj pki,tukj fj, tkkogpi tkwb cidkog lfkevigar S`avikotZ (o.)8 lkj pikl cbiktok3 bibok ogaiok pko piklcbik3 ogaiok dkog lf3 ogaiok pkipi tkwb cidkog lfkevisa SrapulsaZ (v.)8 labskwl3 skwlcic3 gukl lalsk-k cilabcicskc3jkskwo tbai lf-k cfib3 k jkkiokwt ok zkbskkogk bkktzkw tkwbok ci`f kbib jkok ouogcickevisa, keslá SrahamtZ (v.)8 oikl, cklb3 `aib lfkevisa, efrcksta S`iskllfwZ (v.)8 pbkl lf skc, oikl, kwi lf skckevisa, oågta, keslá SraeusaZ (v.)8 oikl, `aib lf3 skkog zf lf3 skkogoukj lflkevisoiog SrapulsifoZ (o.)8 labskwlok8 skwlcicok3 ouog lab cicokkevådoa, kerusta S`iskrjZ (v.)8 gkklvko sub skc3 ci`kklokgkklvkotaog lkkccbikt skc-k k bkwjpi-k cfib, gkklvko oaib `iog

Page 12: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 12/220

 pbkl skc lfkevådoiog, kerustoiog, oa`rustoiog S`iskrjkjaotZ (o.)8gkklvko lkkccbikt skcok, ci`kklok gkklvko sub skcok3 gkklvko lf-k k cfibok3 gkklvko oaib `iog pbkl lfbokkevårga Seao`Z (v.)8 ci`kkl, pkogkgarbòoa Spkrtri`gaZ (o.)8 vkgic3 gkjlkc vksk okjcbktkgaro SkmfroZ (o.)8 sagkb. sagkb tkogkggrassifo, kograd SkggrassifoZ (o.)8 vk sij jkskcok, k tbu fjlfpi-k vk gkkldkwlok, cbut cbkkkc jkskcokkggrassiv, stri`dkr SkggrassivaZ (k`h.)8 babdkib, siosf dkib, vk

tkwog jksk dkib, vk babskc jksk, vk gkkldkwl jkskkggrassfr, kogridar SkggrassfrZ (o.)8 ji cbkt, gkj cbkt, ji/gkj`kog cbkt tuogk vk cbikl jkskpao, k tbu k lk fjlfpi-k k vk sijjkskpaokgitktfr SkgitktfrZ (o.)8 k cipbio jikgitara, prfpkgko`ara SkgitktaZ (v.)8 cipbio, luogcij lfbok lkc3k bab cioaib, ok bfib k cisk lf cbkt k bfibzkw-k cbao ok`iogkjipi cipbio, k bfiblf lkjk tbk tbfskckgofstimisja SkgofstismisjZ (o.)8 jub tbaib okta lfogkl up tbaiblab tbaib tbaib `iog fj cai mib upokkgofstisc  SkgofstimZ (k`h.)8 jub tbaib cbfib tbaib okta mib lfb k`kog dkogjkb fj lf bi mib k uj lfji. ^ksiko io laituog dkwl bimibta cbkwog up tbaib `iog, tbaib tbaib `iog bi cai k mi ji

kgt, baosigt SiotaotZ (o.)8 bib ofpkgta SpurpfsaZ (v.)8 ogiij3 tuj8 bib skwj3 bib `iogk ogkibsuo,cbaosktok dkwlkgta, bkva i sio`a, bkva til baosigt Siotao`Z (v.)8 bib oukj8skwj3 tuj8 bib `iogk ogiijkgta, bkva til baosigt SjakoZ (v.)8 bi `iogk ogkibsut, gaalsk-kcfibkgta, bòhkgta, vår`såtta SastaajZ (v.)8 skkog ogkibsut, tbupi at, pi-at3 zkbtkkcok tkwb ao3 tbupi ogkibsutkgta, åosa Sbaa`Z (v.)8 lijtkck ogki3 tbu ogki-k zuui8 lij tkc-kmikjtab-k zuuikgtalsa Sragkr`Z (o.)8 zkbtkkcok, tbupi sabok3 `aib skcokkgtar SkstaroZ (k`v.)8 tajdkw/vkolaaog ouoglkjkbkgtarstkvo, båc  SstaroZ (o.)8 tajdkw/ guuocukog ii ouoglkj3 okcbktpaub ii ouoglkj/tkwlkjkgtat, kgtvår`ig, koarcao`t SraputkdlaZ (k`h.)8 jio bfib oai3jio siktok oai lfkgtvår`ig SastijkdlaZ (k`h.)8 kpbk `iog zkb tukt tbaib3 upjkwbskoskkt tbaibkgtvår`ig, raspactkdal SraspamtkdlaZ (k`h.)8 zkbtkkc tbaib3zujbuki lf3 atlkwj3 at tbaib3 cilkwj cibuokgtvår`igba` SraspamtkdilityZ (o.)8 zkb tbaibok, zkbtkkc tbaibokkgurc  SmumujdarZ (o.)8 tkogjkkikbfro, lòo SjkplaZ (o.)8 siogcuogpi k pbk tbai k sk bfib ioo sioglab siog `kog`kogk zkt tbaib siogcuog okj cbktkhfureòra, fp`ktara Sup`ktaZ (v.)8 tulki skc3 tbu lab lk lab ok

cbktpaub kb tulki vkki skc, k ououog pao tbaibok, bfibok pilok,sikjokta oai skckckvat, clf`sat, cahtat Skwcwkr`Z (k`h.)8 atlkwj lf, cilkwjcitukc lf, k buo tkwb citukc lfkcclkjktifo, diekl` SkmmlkjktifoZ (o.)8 luog`kjpib-k gaaocbiktzikbzikbok, k giog `aub-k cipkbpibokkcclijktisara (sig) SkmmlijktizaZ (v.)8 cbukbuo tkwb citukcskc,fjok juojuo lab k cbukbuobuo tkwb cizui-k cisac skc, citukcskc, fj skckccfjpkgoara, la`skga, eòlga ja` SkmmfjpkoyZ (v.)8 pkicbkwj, tfocbkwj, pkicbfppib, citbukbpibkccra`itara Skmmra`itZ (v.)8 `ic bi mi- lkc, `ic bi mi-k skkog, skkoskc, k `ic dkogk skkogkccujulara, fpbfda SkmmujulktaZ (v.)8 cigkwjgkwj, cimikogoajokj, skwtpi pkok cigkwj tftf, cicbfl, cicfibmiogkccurktassa, oòhkgtigba` SkmmurkmyZ (o.)8 bib liiolikook,cimiktokkcsa SkxisZ (o.)8 k cipai tbai ok cbktpaub ii cipaiok zkwlpi, tulpi.Laituog ii cipaiok zkwlpi (ogkibsutok dack fj)

kctiv, vircsfj SkmtivaZ (k`h.)8 cizao, ciokwb, jkolkkog, bib`ukc`ukc lf, jkolkb, tbkoukjkctivara SkmtivktaZ (v.)8 cizaoskc, ciokwb skc, jkolkkogskc,jkolkb skc, tbkoukj skc, bkktskc, tbkcbkub skckctivitat SkmtivityZ (o.)8 gkjtktok, oksapokkcupuoctur SkmupuomturaZ (o.)8 oktok `kj skc ok`iog bikj,oktok cikj `aub ok`iog lab kok pbkwc lfb ok`iogk pujpi tuog kciskiok juotaogkb pbij pbub ckwickwiokkcustic  SkmfustimsZ (o.)8 zkkcok tkwb ciski tbu siook, kwgiogbfib tkck cizkkc tbaib ok`iogk cidkwl ioo`ai

kcustisc  SkmfustimZ (k`h.)8 zkkcok tkwb ciski3 zktbai, k gioglkjtkwb ciskikcvkral, vko`ekrva SwktarmflfurZ (o.)8 tui tkwb gkwjk lijsukibok- k cizkogb jaal tukjtukj, lij sukita zkt jaaltukjtukjkcvkriuj SkqukriujZ (o.)8 k pkogb tukc jkko (glkss) tkwb ci-uuj tuisuog gkobiogta lab siogcuogta cbkwiok duogpi. Bib dkogta cicfib cbfpok ioo. Ioo suog cbkwogk duog zkwl piupaucbktk ogksk cicbkwioktakcvkvit, dråo`avio Skquk vitkaZ (o.)8 zucbkub okjkcvå`uct Skqua`umtZ (o.)8 tui lkwogpi, tui lkkc ok`iogk cilajtui lkjpikl, bala SkllZ (k`h.)8 k vacpi, k vac cbajpaub, k dup cbajpaub,

cbkt zfogb siit lfklkrj SklkrjZ (o.)8 pktkubok, lkubtbkwog `iipcuktok. 4. pktkubok lab k lkubuki tbai ok fj bi mi-k jita tbaibskcok3 pktku`kkc gio skcok, cicfvkuvku. v. pktku cf, lkubuki tbai ok fj bimi-k bilbkldktrfs SkldktrfssZ (o.)8 tuipi tuogk laaoglaaog vksk okj cbkt, kcbk oau-io skku-k juuc zfogb sku- io k `kwo ouki ckwi bi.Puipi vkkldua SaldfwZ (o.)8 ciuklduj SkldujZ (o.)8 jkko (pimtura) lab lkilu (stkjp)cbkwogcfib ok`iogk cidkwl k du3 jkko cfibok du, lk cbujok`kklpaackl`alas, gkosca SkltfgatbarZ (k`v.)8 k vacio, k vacpi-io, kvac

cbajpaub io, taogtaogkl`ar, kl`ar`fj SkgaZ (o.)8 cuj, ji cbkt k sukboi-k cipkokcisij k cujzkb, k upktzkb cuj pbkkczkb3 tkkogtbu suogkbbuopi cbktkl`rao`a, ål`ra Sfl`isbZ (k`h.)8 luui piko3 luui sijkl`rig SoavarZ (k`v.)8 ogai lf3 ogai vat lf3 ogai paubjkb lfklaoa SklfoaZ (k`h.)8 cbktgukc, cbktcik, dac, cikklaoa, dlft, cuo SjaralyZ (k`v.)8 tuk mikog dac tkwb, tuk dkog dacioklaoa, aoasta SsflaZ (k`h.)8 kjkb gukc3 k `kog cibal lf3 cbktgukc3tkoggukckle  SaleZ (o.)8 luogsij ogkibsutok dac-k fj, k tkctkck fj lf oklkj`kog dkwl tbai ji, k pbaaogpbi jkbjkb okupkogkle  SekiryZ (o.)8 ogkibsutok dack fj vkkogliktok lab ok lkj`kog dkwl tbaibok k oai vkotuogji dkog jibiogkle, oissa, trfl` SpixiaZ (o.)8 `kwiof3 jibiog bib tbaibok skkogktbupizkw bib tbaibok oai `kwiofklekdat SklpbkdatZ (o.)8 Graacta lkijkl cbktok lab oibok (k jkskta gaal) Kjksk pao .... datk bi, K oibio Klpbkdatk biklekdatisara SklpbkdatizaZ (v.)8 lkijkl jkskta jksk skcio, kououog lkjta ououog skc, lkijkl ciguklb `koio guklklekdatisc  SklpbkdatimklZ (k`h.)8 lkijkl ciguklb `ko`koioklefos SpijpZ (o.)8 oujai cizukcta k`iogk ji zfo skcpkklga SklgkaZ (o.)8 tui lfpk, zuog, bikog lab cba giok oailfklgadrk SklgadrkZ (o.)8 lkijkl zkogb-k tuktokkliks, `åcokvo SkliksZ (o.)8 ji tkctkc lf-k ciskpok, jio cbaajkbib cai lab (cimipk)klidi SklidiZ (o.)8 jkwb skcok pko paocbikt tbaib ok`iogk kciogkwb ji pao tuk jkwbok dkwl bi k cimib lkitkcio juo`kogkb fj bi mibok3 juo`kogkb fj kbib jkoio tuk kciogkwbok pao jkko lf bi mibokklcklisc  SklcklioaZ (k`h.)8 klckli tbk oai

Page 13: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 13/220

klcfbfl SklmfbflZ (o.)8 zuklcfbflisc  SklmfbflimZ (k`h.)8 cbkjtbaib, guibtbaib zu tkwb ciski,zu okjklcfbflisja SklmfbflisjZ (o.)8 zucbkj ogaiok-k oai, k vkklluk k`kwookkllé, dfulavkr`, gk`a, vah SkvaouaZ (o.)8 lkjpi3 k pkog tukcksiogcuog cisuko lkjpi3 lkj likopi pkok bukog liko sij cbktzuktok lkjpi oauklla, aobvar, bvar SavaryZ (prfo.)8 jicij, ji mib3 ji cbktmiktcbktmikt, ok cbktpaub

klla ti`ars, aoastáao`a Skll-tijaZ (k`h.)8 k `aj zf fj oki lf. tubuo `fogk k bi pao pao bi lkiklla vagoa, fvarklt SavarywbaraZ (k`v.)8 juo cbajpaub-kb,juo cbktpaub kbkllagfri SkllagfryZ (o.)8 gaaoofp cbkt tbu pao k tbu-k gaao pkblf-io dkog bikj cbkt (jibiog, gkobiog lab okta) tkwb gaaotabok.Jibiog ouotkkcok pao lfpk dkog tkwb gaaotabok3 cbiktok oai`aub-k cipbukc tkkogtbutakllabáo`a SfjoiekrifusZ (k`h.)8 okjcij3 okj tkjpi8 okj mitaogkllara`a Sklrak`yZ (k`v.)8 cbio. zf, jkotk, bizf, bi cbiotkkllargi SkllargyZ (o.)8 ko okj pkwl cbkt. lfpk pkkc lab laivuimibta tkwb k cisucbk tbai jkbjkb lf, k cibukt bij bijok. Ji ktkjzkwta k`iogio dkogjkb kbib lfb bkogio ji pkwl cbkt io

mioktpibtbaibok. Oisk tbukc tbaib lfbok, gkjski pkkc lkck fjtbaib lfbok, guibok, lukcsukbok cimi bikllasta`soårvåralsa SudiquityZ (o.)8 cbktvai tbu-k juocbajpaub-k fj tbaibokkllasta`soårvårao`a SfjoiprasaotZ (k`h.)8 juo cbajpaub-kfj3 fj ckwickwi3 juo mitaogk fjkllasta`soårvårao`a SudiquitfusZ (k`h.)8 cbktvai tbu-k juocbajpaubk fj tbaikllikoma, efrduo` SkllikomaZ (o.)8 cizfpok, cipkwl cbfpok.citaaook tkwb ioocukota ciokiok, cizfpok ogijok cidkog oai-kgkj lab jiokj tukjtukjta° cipkwlokkllikomaeri Sofokligoa`Z (k`h.)8 cukjkb tkwb cizfj lfklligktfr SklligktfrZ (o.)8 Q] lab Mbiok gkjk fj kwla gfl okj.

K juuc ub pao Kwla ogaiokta juuc skogio tfj zkw-k, tkwt zkwbi. K bk zfogb k juucpuk-kb `kwccbik lf biklligaval, `asukgtat SbfwdaitZ (k`v.)8 dkog dkog kbi zfogioklligaval, oár klt cfjjar til klt, trf`s klt  Sketar kllZ8 dkog dkogk bi zfogiokllusifo, baoty`oiog SkllusifoZ (o.)8 baaj gaaook, baaj mibokkljkgt SfjoipftaomaZ (o.)8 ok cbajpaub bib tbaibok3 bib tbaiblfb oaib lfbokkljkokc, cklao`ar SkljkokmZ (o.)8 mklao`arkljao SgaoarklZ (k`h.)8 k tkkogpi-io, vkotkkog3 ji cbajpaubbukj iokljao, feeaotlig SpudlimZ (k`h.)8 vkotkkog, jipi3 tkkogpi tkkogtkkljaooyttig SofoprfeitZ (k`h.)8 k jaat fj lf3 k jaat ogkb skwj

bi lf3 jaatok fj lfkljio`alig, erajbarscao`a SpravkiliogZ (k`h.)8 guklzkwbok oai3tbkog3 k lkkog jkbjkb3 tbu `kog skkogk tbkog zkwkljio`alig, så`vkolig Sfr`iokryZ (k`h.)8 k jkwcjkwc3 k ogaiok,k tkkogpikljio`alig, så`vkolig SusuklZ (k`h.)8 ogaiok3 tkkogpi3 bib`kkoogaiok3 tuk mi pkbpkb3 miio`kkokljio`aligvis, ofrjklt SofrjkllyZ (k`v.)8 k tkkogpi iokljissa SkljsZ (o.)8 ji zkwogta bubok-k cipik suj, puko lab ko,suj pi, babpibok tkwb pikccbikt suj, cbut`kwb ogaota cikogkcipik suj lab buboktakljågtig SkljigbtyZ (k`h.)8 bkktpao, vkkogliko, tbupi jkbjkb,^ksiko jio lab jio jki-k cizkogb pbk`aub bi3 ok cbajpaubkbib tbaikljågtig SfjoipftaotZ (k`h.)8 bib tbaib lfb oai lf3 bkktcij3 okcbajpaub bib tbaiklsi`ig Skll-rfuo`Z (k`h.)8 sikj ckwickwi, bib tbai dkwl tbaickwickwi.klsi`ig SvarsktilaZ (k`h.)8 bib tbai, bib sikj ckwickwi cbkt

 paubpaub bib jkwb oai lf-k bib tbai ckwickwiklt, kltiog SavarytbiogZ (prfo.)8 ok cbaajpaub8 ok cbktpaub paubklt, kltskogar SkltfZ (o.)8 lk ciskc mikogk kw skkog pao oibok, k pkisukc zkwj3 k tkkogpi io oujaita' zuib kw paoklt aetar, svkrao`a til Skmmfr`iog tfZ (prap.)8 k cigaaosk, dkwlsktkwb citukcioklt efr SfvarlyZ (k`v.)8 oksik luk8 k vkkl cbaogiokltko, dklcfo SdklmfoyZ (o.)8 dikcioo, cicbfpok ioo tbupi`aubta-kb luutok cfogpi tuogtaogk tut ok`iogk pulpit lkj ogk-k

ci`kwb tkkupi. 4. ioo `ai tuogouog lkj ioo pkog cbktkcfogcbkkc cidkwlok-k cbuk`kc, tut, puko pbf ok`iog `kokci`kwb tkkuoaukltar SkltkrZ (o.)8 dikcok tkku, dikc pikcok tkku, gkogkwb dikcokjuo skkogkltar`isc  SpktaoZ (o.)8 cbfjuo bkwj mikogk cbfjuo cfibokcukogkltargkog, cfjjuoifo SmfjjuoifoZ (o.)8 oaibcbfpok3ogkibsutokta cibfp tukbok3 Cbristikota° oaaccbkwj dkwlokkltargkog, ok`var SBfly MfjjuoifoZ (o.)8 cba cisil skcok labcbfjuo oaaccbfpok, (Pfpk° oitkkc ko oaac ok)kltaroktiv SkltaroktivaZ (k`h.)8 taal tbaib, oib lab oib skkogktkjzkw pkok taal tbaib, cbkt k bib cai lab k `kog cbkt3 cbktzkw

zkwklti` SklwkysZ (k`v.)8 tkwotuog giga, `ao, ogitogat, dkog buo dkog buoio zfj gigakltjuligjko  Sbko`yjkoZ (o.)8 skwltkogzkkog3 jkwtkwouogzuikltruisja, uagaooytta SkltruisjZ (o.)8 ji`kog `aibskcok,ji`kog cbukl jkskcok, ji`kogta k`iogk oaibsk lkjsk, buota pikc zkwbokkltå`ao`a SfjoivfrfusZ (k`h.)8 ok cbkjpaub oa3 oaac lfb oai lfklujioiuj SklujioiujZ (o.)8 `kodaal siic, k caacsau tbailf siickluo SkluoZ (o.)8 puko oijok, jfb dkwlok, lki`kl dkwlok kcizkogb sukogtbuuc (pftksb)klvi`ao`a SfjoismiaotZ (k`h.)8 ok cbajpaub tbai3 tbai lfb oai lfklvi`aoba` SfjoismiaomaZ (o.)8 ok cbajpaub tbaibok3 tbaib lfboaib lfbokklvfr SakroastZ (o.)8 suj pikc cbflb3 pikc dab `iog fj lki mi-k pikccbflbklvfrlig SakroastZ (k`h.)8 mib tkctkck3 mikjouibok bi lf3 luogsijtkcpiklvfrlig SgrkvaZ (k`h.)8 `kbbuki3 lkubuki3 sib tbaibbuki3 `aibbukilfklvfrlig SsarifusZ (k`h.)8 oksik3 mib tkctkc3 mib jkijki bi lf,luogsij tkcpi tkwb3 gaaota pao k tkc jkb3 Mii ok ji cbkt k okcokt jkbjkb. bi, mikjouibok bi lf bi mi-k skkog, tbupi tkck skkogkjkouaosis, privktsacratår SkjkouaosisZ (o.)8 galbtu, lki-kkttukjktòr SkjktaurZ (o.)8 oksap k oai bilf, suj ogkb ok`iog bi lf-k

k uuc jko, k luogluut jko dack ok cbkt k bib ji, lijlkkcoukjsk-k lij k lklk ji, cijkwl oukjsk-k k cijkwl jkwl jikjdkssk`a SajdkssyZ (o.)8 gkj cbkt io gkj`kog cbktk k cfib pklki lab tuk pklki ii oksapta, 4. gkj pklkipk lab k ouki-k saajta,=. gkj pklkipk oksapok zujkjdkssk`òr Skjdkssk`frZ (o.)8 gkj cbkt ii pklki gkj`kog cbktkvk fj, Kjarimk pklki Io`ik-k fj, Io`ikta' pklki Ckwlgkjk fj.Puk pklki io k fjok gkj lab kjk gkj cizfpok tbu ski bikjdivklaos SkjdivklaomaZ (o.)8 ji ok cbkt `aibok lab `aib lfbok.I oaib cfpok. Ji cbkt ju`kb si lkb ogki vavaokkjdflt SkovilZ (o.)8 sac`f, siicsaacta zkt sac`f8 sac tkwb siic kcisaac mikogk k `fok. 4. dil suogk gubogaac cbktkjdflt (i òrat) SiomusZ (o.)8 dil lki suogk gub tbuj lkck lkitk paokjdulkoma SkjdulkomaZ (o.)8 miok pukcok jftfr, zktf ioo tkkitbaikjdulkot SkjdulktfryZ (k`h.)8 pki ckwickwi tbai, vkkc zf tk,juo cbkt pko juo cbktk pkikjatyst SkjatbystZ (o.)8 sukog jkopbk okj cbkt3 cizap ok`iogkcizkogb sukog jkopbk

Page 14: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 14/220

kjeitaktar SkjpbitbaktraZ (o.)8 k daaj cai lab k zkwl piko, ktuog cicbub lf, k ciijcftk tutpbkb k oikj k skkog k cicbiktokcidkog `iu`au-k cigukl cijkwlok tuklpikjja, giva `ia, giva dryst SsumclaZ (v.)8 tkwp skc, okwi taapskc3 okwi taap io mi-k pik3 okwizu tkwb vkkckjjuoitifo SkjjuoitifoZ (o.)8 tbku tkwb k cilkwo tbaitbkutkog, tbkuvui, dfjd tkog, rfmcat, graok`a cbktpaub, tbkuvuitbkutkogkjoasti SkjoastyZ (o.)8 jkogogilbok 4. gkj tuogk tktcbiklboktajkiskcok. =. tbai gagu okpi-k k tbai lf dkogk cbiklbokta

cijkogogilb dkwlokkjfc  SkjfcZ (o.)8 bab luktok bikj `kb luktok bikj bkogk k cukk cuk mib fj lf, tukb jkskcskc guj tbkbok, cukjk cbfb labcbkj zkwb lfb-k gkjtktokkjfrklsc  SkjfrklZ (k`h.)8 sik lab pbk cbao tbailfkjparajatar SkjjatarZ (o.)8 ilactric tbkbkktok tabok vkokjputktifo SkjputktifoZ (o.)8 cbut bikj cbata tkocbiktokkjputara SkjputktaZ (v.)8 tkocbik3 oktok lab kmmi`aot tukbokbkogk k `kj zflf `iog cbut/cbata tkocbikkjt, gravsckd SmfuotyZ (o.)8 gkj cbkt suogk kjkb lab kjkb ci-ucok gkjca cbkt. `istrimt cbktkjulat SkjulatZ (o.)8 ki, likjok lab `kwi gilfta' dkwlsiktok pko`kkl tbaib-k ci-uj kcidulb, k cicukb lab k ci-fc tbai ok oau

cbktpaubkjòda SkjfadkZ (o.)8 jit gukc tkwb ciju zf lf, jaal labtbkkog tkctkc oai lf-k cicbaal cbaal tbai oktok bic (luogof).Jibiogta gil suog cbkwogkb taaogio k tkj lukt k bkkt lukt bikjmikogio suog tbflb oktok tuo pkbpkb bikokcrfoisja SkokmbrfoisjZ (o.)8 k buojk k pikog tbuta, pikobuo bi okilf-k ciogkibsut lkitkck tbupikogtakoklekdatisc  SkokopbkdatimZ (k`h.)8 lkijkl okogkwo tbailf, lkisij tbailfkoklekdatisja SillitarkmyZ (o.)8 lki tbaib lfbok3 lki sij/galb tbaiblf, pilok oai lfkoklfgi, fvaraosstajjalsa SkoklfgyZ (o.)8 cidkt pikook, cisut pikook, civklkkc pikookkoklysa SkoklysisZ (o.)8 k dkwog k dkwogk cbaocbiktok, k cimikozkw k cital dkib zkw `iogk k ciskipib `ko`kok lap tbkcokkoklysara SkoklysaZ (v.)8 k lfj k tkogb-k fj jaojko pao k dkwog k dkwogk cbaocbik-io cital skc bkib. Gaaotabok io8lkivukook rizklb k sukb mikogio k fj tkwb k cik tkwb, k sikj`aub lab lf `aub mibta k dkwogdkwogk cbaocbikkoklysara SpkrsaZ (v.)8 tbuguklmiog cbkt cbao tukjtukjk cbaokoklyticar SkoklystZ (o.)8 tuk dkogk k cbaocbiktu, lap tbkcok k dkwltukokoks SpioakpplaZ (o.)8 laaogtbaikokrci SkokrmbyZ (o.)8 cujpi vkibkwj fj lfbok, ci-ucok fjlfbok, ucok lab citbukjkook fj lfbok. Cujpi gkj citkpcbkpok3 gkjsuog dukiokkokrcist SkokrmbistZ (o.)8 cujpi vkibkwjok k ci sikskc, k citkjcbkj skcjikoktfji SkoktfjyZ (o.)8 sio ok`iog lab dkogmi dkog bi paubjkbbikj mi-k tbaib zkwc ok`iogk gko si/ji sita lukog saj zkkook8suoglkjk okta tbu siook3 gub lab tkkog, skgkkp lab sibuita3 pujpi okta tbu sajok tkwb siookkodaekla Sramfjjao`Z (v.)8 bfib skcpib tbu gaao3 tuk mib tuk mibuo mi-k gaaokodaekla, rá`giva, rá`a, tilrá`a Sk`visaZ (v.)8 ogkibsut`ko bilb,ogkib`ko bfib cibilbok, gaao (k miko pik) tbaiskckodaekliog Sramfjjao`ktifoZ (o.)8 bfib skcpib tbu gaaookkodrioga, apfoara S`apfsitZ (v.)8 cfibmiog3 kjukobuki tkck fj`iogio cfibmiogkodrioga, putta, lågga, såtta SputZ (v.)8 gukog, tbuo3 dkog bikjsuogkb gukog, tbuo, luutskckodrioga, såtta, stilla SsatZ (v.)8 tu skc3 k tu-k fj skckomiaooitat SsaoifrityZ (o.)8 jkskc zkwcok8 likt zkwcok, upktzkwcokko` S`umcZ (o.)8 vktkwt

ko`al SsbkraZ (o.)8 zkt cbfpok8 citkko cbfpokko`al, `al, pkrt SpkrtZ (o.)8 k tbaj3 k oaog, lkog cbkt, dkogzkbbikj cbkt, dkogmik bikj cbktko`ao Ssamfo`Z (k`h.)8 k oibok3 k cbktok zfjko`ao, ko`at, ko`ra SftbarZ (k`h.)8 k `kog, k lkog cbkt, k `kogcbkt, k cbktzkwko`aobáo`s, drugt Ssamfo` bko`Z (k`h.)8 zkkc skwo, tbaib skwotbu3 ji zktsk ok cbktpaub3 k luisk ok cbktpaubko`arla`as, efrscallig S`ivarsaZ (k`h.)8 cilkj`kog3 cidkog lf3tukjtukj

ko`atsta`s SalsawbaraZ (k`v.)8 juotaogkb3 juo cbajpaub-kbko`atsta`s SftbarwbaraZ (k`v.)8 juo `kog kb3 juo tukj kbko`rkgao`a SpatitifoZ (o.)8 ogatok lkiko`ric  S`rkcaZ (o.)8 vktkwt pkkoa Sefradf`aZ (v.)8 gaaocbfl3 bilbcbfl3 lkccbflkoac`fta SkoamtftaZ (o.)8 tkkogtbu tfj ofof, k tkctkc kbi cukbikj cbkt ii ouotkkcok k tbu-k citfjlkkckoac`ftisc  Skoam`ftklZ (k`h.)8 tkkogtbu tfj ofof tkwb ci`ij,tuk dkog lkj skogkoalsa, efrjf`oiog SsurjisaZ (o.)8 upjkwb tbu gaaook3upjkwb tbu, k `icok lab k jkkook tbaib mikt bi lf-k upjkwb tbukoarcao`a, dilliga, diekl`a, gf`cao`a SkpprfvaZ (v.)8 pbkl, kwi,tbucijpib, bfib jkb bi, luogcijbuki bi mi

koarcao`t, kgtat, kgtvår`ig SraputkdlaZ (k`h.)8 jio bfib oai3jio siktok oai lfkoeòrar Srioglak`arZ (o.)8 ok bfib lf bib cbkwjta lkck jkckki paokogar SmfotritifoZ (o.)8 gkjtkt bfib lfbokta bkogk cisiicok,cioikjcbiktokkogar SrapaotkomaZ (o.)8 cisiicok3 jkwbok cisiicok3 jkwbokcidkwlta dkwl lfb bi lab utokkogar, df`eår`igba` SpaoitaomaZ (o.)8 cisiicok3 cisiic-k fjokkogar, skjvittigba`sokg SrajfrsaZ (o.)8 oksap cbiklbta bkogkokkcpi-k ai lab ai cijkwb skcok3 cisiic jkbjkbok, Bibcbiklbskta bkogk ofp skc lfb cbfpk cisiicok, ai lab ai cijkwbskcokkogareul`, drò`adatyogat SmfotritaZ (k`h.)8 cisiic, cioikjcbikt,cicfiboikjkogargivao, kogareul`, df`eår`ig, kograo`a SpaoitaotZ (k`h.)8k cisiic ji3 cisiicciic ok k oai jikogargivao, kograo`a SrajfrsaeulZ (k`h.)8 bib cbiklb skta bkogkcijkwb skcok luogsij k oai ji, gkjtktok skta bkogk cisic cic,gkjtktok sk tuogk cbikl ciskkogargivao, kograo`a SrapaotkotZ (k`h.)8 k cisiic cic ji3cisiicok oai tbai ji3 k cisiic tbai jikogiva S`alktaZ (v.)8 jipitbaitac8 jipi tbaib-k jkwb skckogiva, visa Sio`imktaZ (v.)8 lkc. ckwcjub3 tuk mi bi mi-k lkckogra SrapaotZ (v.)8 cisiic3 jkwbok cisiic3 k dkwlsk jkwbokta dkwl lfb bi lab utkograd, kggrassifo SkggrassifoZ (o.)8 vk sij jkskcok, k tbu fjlfpi-k vk gkkldkwlok, cbut cbkkkc jkskcokkograd, kogrida SkttkmcZ (o.)8 `f, sij, babok°og tbu fj lfpi-kvk `f, vk sij3 gkklta vk sij. 4. gaaosik3 ckjpkuok tkwb ji cbktgaaosik, luogbkog skc, vk tf. =. ok cbkt luoglkwp tkc, tbklkwptkck sap cipko. 0. oktok io ji gij skc, oktok io ji `f, ji sij, kok tbukc skckograd, fvarekl` SksskultZ (o.)8 sij vkt, ji cbkt k gkkljukolkitkck vk sij pbut, vk `f pbut, vk gkkldkwl vkt, ji fj jukogcbkt vk tkwog gkwp vktkograo`a, kogargivao SrapaotkotZ (k`h.)8 k cisiic cic ji3cisiicok oai tbai ji3 k cisiic tbai jikograo`a, kogargivao SrajfrsaeulZ (k`h.)8 bib cbiklb skta bkogkcijkwb skcok luogsij k oai ji, gkjtktok skta bkogk cisic cic,gkjtktok sk tuogk cbikl ciskkograo`a, kogargivao, kogareul`, df`eår`ig SpaoitaotZ (k`h.)8k cisiic ji3 cisiicciic ok k oai jikogrida, kograd SkttkmcZ (o.)8 `f, sij, babok°og tbu fj lfpi-kvk `f, vk sij3 gkklta vk sij. 4. gaaosik3 ckjpkuok tkwb ji cbkt

Page 15: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 15/220

gaaosik, luogbkog skc, vk tf. =. ok cbkt luoglkwp tkc, tbklkwptkck sap cipko. 0. oktok io ji gij skc, oktok io ji `f, ji sij, kok tbukc skckogridar, kggrassfr SkggrassfrZ (o.)8 ji cbkt, gkj cbkt, ji/gkj`kog cbkt tuogk vk cbikl jkskpao, k tbu k lk fjlfpi-k k vk sijjkskpaokogáao`a, bvk` kogár, va`ròrao`a SmfomaroiogZ (prap.)8 ciski,lkjskogkogáao`a, ja` baosyo til Sragkr`iogZ (prap.)8 tkwb ciski-iokobfl`t S`atkioaaZ (o.)8 k cimikb skc lf-k ci-fj skc lki ji

( tbfogsuog k cfib3 tbfogcik )kobåogar, trkilar, pábåogsvfgo StrkilarZ (o.)8 jftfr ouogkcickki laaog, duuc, iookoijklsc  SkoijklZ (k`h.)8 gkobiog tkwb cidkog, gkobiog dkogiokocal SkoclaZ (o.)8 sikcjitkocar SkombfrZ (o.)8 siic ip, sicckwipi, tajdkwta tui lkizkogk kcbkwl mikogk k cibkwtbkwt lfb ok`iog lab k laaocip `iogksiiccbku tkwb k cicbib k giic jkbjkb siic ckwipikocarplk`s, efrkocriog SkombfrkgaZ (o.)8 tajdkw cbkwlok-ktajdkw cbkwl jko `iogk cipik sujkoclkga Sio`imtZ (v.)8 jkwb skc, ogkwbkoclkga, dascyl`a SkmmusaZ (v.)8 ogkwb, jkwbskc, jkwb bi mi-kogkwb

koclkga, dascyl`oiog SkmmusktifoZ (o.)8 ogkwbok, jkwb skcok,jkwb bi mi-k ogkwbokkoclkga, efr`òjja, uo`siga S`aofuomaZ (v.)8 jipi jub labtbaib-k jkwb skc, jkwb bi mi-k pulkkc3 gaaosikkoclkga, tiltkla Sio`imtjaotZ (o.)8 lki galb-k jkwbskcokkoclkgar SkmmusarZ (o.)8 k ogkwbpk, k ogkwboukoclkgar SprfsamutfrZ (o.)8 ji cbkt jkwbok k suutcbik ji,jkwb bi mi-k jkwbok k pbflkkc jikocfjja, cfjja SkrrivaZ (v.)8 tuog, vkkituog, pki ofpok juotuog, buotk, tbupuucok, oksapok, ogkibsutok lab cbkotfbok tkwbtuogtfkocfjst SkrrivklZ (o.)8 tuook, vki tuook ( tuogtk )kojkssao`a, fvarjf`ig, efrjkstalig SprasujptufusZ (k`h.)8

cijukog luk bi `iogk uj luk3 k upjkwb dkogk pikog `iog sk lukcijukog cbaogvkklkojkssao`a, pátråogao`a, págáao`a SijpfrtuoktaZ (k`h.)8 mitaotko3 babsukbbuki cbfpk mi taotkokojf`a SraquastZ (v.)8 ogaao, tbuuj3 pik `iogk ogaao8 `aibokogaao3 bib skc `iogk ogaaokojf`a fj, tigga, da`a fj SdagZ (v.)8 ogao, tbuuj, cioikjcbikt tkck ogao, cbut`kwb-k ogao3 bubok ogaokojf`oiog, dagåriog SraquastZ (o.)8 ogatok3 tbuujok3 luogsijcioikj cbikt tkck ogatok3 `aib ogatokkooklar, árdògar SkooklsZ (o.)8 cuj cbkt cbit cuj cbktktbupikogta k dko k dkok galbcbiktok3 tkkogtbu. 4. oi `koglki tbuta8k cijucbik tbkc okta tbu k galbcbiktok lkidu cisukb zaltakooacsifo, io`lajjalsa SkooaxktifoZ (o.)8 dablkpok,gkjcaacokkooactara SkooaxZ (v.)8 dablkp, k fjsk k gflzkw-kb k oau cbkt dablkp3 gkjcaac3 gkj lkkcdabkooullara SkooulZ (v.)8 pbikt, supbikt, sujkog, su jkijkog, daijkog skc bib daikooullara, kelysa SmkomalZ (v.)8 pbikt3 `aib okwo lf-k pbikt3 daiskc3 cijkook fj okwo lf skc3 giit jkog3 giitoalb3 zkogb okwolfkooullara, fpbåva SoullieyZ (v.)8 dkogjkb lf sukc skc 3 k cigalbsk tbuta dkogjkb cbiktok oai okwo lf sukc skckofoyj SkofoyjfusZ (k`h.)8 cuk bikj mib citbai lf, k jio citbailf, tbaib lfb jikofoyjitat SkofoyjityZ (o.)8 tbaib `iog tbaib lfbok, utlfbok,cuk bikj mib citbaib skc lfbokkofraxi, spisavågriog SkofraxikZ (o.)8 ko `ub lfbok, kockj lijlfbokkoráda, dòoekl`a SijplfraZ (v.)8 ogao oguutoguut3 dkog bikjcbkt bib skc `iogk ogao

koráda, páckl`a SiovfcaZ (v.)8 ogaao3 tbuuj, ^ksiko cikogkbbubok lab tbupbk ogaaokosaalsa, prastiga SprastigaZ (o.)8 vkkog oaibok3 ji cbkt ii vkkoglkwbmiook, bkubok bkogk cioai vkkogkosaalsa, raofjjé, fj`òjja, ry, rygta SraputktifoZ (o.)8 jiotbkook3 jio bfib jio pbk oaibok3 jio bfib-k ji tkjpi° tbaibokkosalig, daty`alig Smfosi`arkdlaZ (k`h.)8 mikptabbuki, tbupiogkibsut tkkc3 bib/dkwlskc tkkc, ogkibsut skc `iogk cilkwjkosalig, stktalig SstktalyZ (k`h.)8 tbupi tkc lab zkbtkkcbuki tkciokosigt SekmaZ (o.)8 jkki3 jkkitkog3 jit, okkc, ckj fjok

jkkitkog, 4. jkkitkog pukc`ko3 cilkt`ko, =. lai jkkitkogkosckeea, còda SpurmbksaZ (v.)8 lai3 vko lai3 suj pik-io vko ogkb3vko cbkt ii jko zkb `iog pikcbikkosckeealsa, arbvarvalsa SkmquisitifoZ (o.)8 ogkbok, lkkcskcok,juo `kog pkok ogkbokkosckeealsa, còd SpurmbksaZ (o.)8 vko laiok3 vko cilaiokkoscualig, clkr SparspimufusZ (k`h.)8 tbaib dkib, citbai tbai zikukoslá, da`òjja, vur`ara SastijktaZ (v.)8 k bi `iog zkb tukt3 kjko `iog, k dai `iog zkb tukt3 tuk zkb tuk zkb bi io tab mikospfra SspurZ (v.)8 suo miku3 uuc skc3 lkwp skc3 saaj oukj skckospfra, tilscyo`a SiostigktaZ (v.)8 tkwskwo3 bkosukb3lkogpkook, luogcij lfb lkbok, babok mibta cipkocbik skckospfra, ågga SiomitaZ (v.)8 tfctbf3 lkwp skc baobko3 uuc skc

jkbjkbkostko`, sòjjaligba` S`amfrujZ (o.)8 gkjtkt lubaac sikjok3bfibok, k atlkwj-k fjokkostraogalsa SaeefrtZ (o.)8 bkomikjok3 sapcbiktok3 sap jko k tbkjko ogkb `iog mib lkjatok tkwb sapcbiktokkostraogao`a, tråttao`a StryiogZ (k`h.)8 luogziiobuki3babsukbbukikostraogao`a, vkoscalig SstraoufusZ (k`h.)8 gijbuki3 tbktkwlbukikoståo`ig, pkssao`a, sòjjalig S`amaotZ (k`h.)8 cilkwj citukc3cilkwj lfbok fj lf3 kbi `iog fj `iog dkog tkck fj3 fj`kobfib8 fj`ko sikj, cizap `ko cilkwjkoståo`igba`, sòjjaligba` S`amaomyZ (o.)8 cilkwjok,

jigiitok3 gkjtkt bfibok atlkwjok3 fj`ko bfibok, fj`ko bfibtkck fjokkostò`sstao Sstujdliog dlfmcZ (o.)8 bfog `kkl vko cbktpaub3bfog okwogckki skc vko cbktpaub, lkjpi cbkkctko ok cbktpaubkosvkr SlikdilityZ (o.)8 jkwbpukcok lkkc tbaibok3 siktok cbkt kfj lab liku `iog, lfbcic `iog jkwbpukcok oaibok3 paogcbik tbailf-k bib taaitaai cuulokkosvkr, kosvkrligba`, kosvkrseòlalsa SraspfosidilityZ (o.)8tkvuko oaibok3 jkwb pukcok3 ogkwb tbaib `iog `iojuok fjokkosvkrlig SkmmfuotkdlaZ (k`h.)8 tkvukooai, jkwbpukcok oai,ogkwb tbaib, jkwb skc tbaibkosvkrlig SraspfosidlaZ (k`h.)8 `kwog tbai3 `kwog lf-k fj tbai lf,4. tkvuko oai3 jkwbpukcok oai, =. ogkwb tbaibkosògar SkpplimkotZ (o.)8 k ogaotu, oksap ogao ji, oksap ogatoklki k piktukotkga, efrjf`a SprasujaZ (v.)8 `iogk ujjkwb, k `ikcio pbklok bikj tbuoaita° `aib skcok bikj tkog `iogk ci-ujjkwb, ...bfog tuk mib jkb iotab- mi cbfl, k buo jk-k k bi`iog dkogdkogujjkwb cbflkotkga, efrjf`a, ragoa ja` SsuppfsaZ (v.)8 k `ic dkogk skko bilab gaaotabok- k cipik pao k tkctkc dkog bi tk lab, tuk mi bi tk lab3tuk bi tk labkotkgalig, tilsta`alig, k`gkogsdarattigat Sk`jissidlaZ (k`h.)8luutskc tbaib, pbkltbaib, skkotbaibkotkgalsa, efrjf`oiog SsuppfsitifoZ (o.)8 k `ic dkogkogkibsutok3 k jkko dkogk skkookkota`ktara Sdkmc`ktaZ (v.)8 k oi tkctkc jk-k cidkwl dkog `kokouoglab galbok. Kpril oi ;0 oi-k lkigalbpk cbkt io k lkigalb paoKpril oi 1 mi-k k galb dkog `kok, koi pao Kpril oi 1 mi-k ouoglabgalbokkota`ktara Spra`ktaZ (v.)8 k piko buo skkogk jksk zkw-k k oicfib3 k oi ouogcic skc, Fmtfdar oi 1 k tbupikog pao tuk oi jk-k

Page 16: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 16/220

 pikog/tuog dkogk galbkotaooa SkotaookZ (o.)8 P. U. sukb tbaib ok`iog lab Tk`if kwgiocbikt tbaib ok`iogk buib lkck cicbuoglcituog siickotidifticuj SkotidiftimZ (o.)8 oktok luogof tukjtukjta susiklab k `kkl tbai zktui (paoimillio, straptfjymio lab tatrkmymlioamibta)kotic  SkotiquaZ (k`h.)8 oi`kog lki, cbkoglui lki3 cizkogb okwo lf,tubuo lf3 oi`kog lki ogaioktakoticlijkcs SdktbfsZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k cbikpok, cbaalok (tbugaao zikbzikb cijlki, tbkcbkt tbu-k cbikjok cbkwl acok)

koticfomaptifo, svkogarsckdsefradyggalsa, eò`salscfotrfl SmfotrkmaptifoZ (o.)8 okupkki tbaib lfb ok`iogk ci`kklok, zktui,zktkog zktok tkwb ci`kklokKoticrist SKotimbristZ (o.)8 Cbrist uj lf, Cbrist lkogpkog, Cbristgkkl, Cbrist tkwb cilabdulbkoticvarat, efrål`at Skotiqukta`Z (k`h.)8 cizkogb okwo lf3 luiluktk3 tubuo tkwb citukc lf3 upk luk tkkotilfpa SkotalfpaZ (o.)8 skzuc tkwb cidkog3 skzuc skkogkoauzkw aacoaal bkki gkobiog cbali oai okj cbktkotiluetscyts SelkcZ (o.)8 vkolaaog ckkpok tkwb ckkpcbiktokkotipkti SkotipktbyZ (o.)8 okkcpi tkck `aib lfbok. jub`kbjkbjkbokkotisaptisc ji``al SkotisaptimZ (o.)8 sikogtbf, oktok cilkwb lfb

ok`iog lab jaijk bikj likjok bikj k oksikt lfb ok`iogk ci`kklkotflfgi SkotbflfgyZ (o.)8 lk, tkkogtbu3 lkpbukb mibtacickibcbfpok3 k ckkicbkwjtu io k `aibtaog k cfibcbfpokkoty`a, iosiouara SiosiouktaZ (v.)8 cukbikj cbkt ii pkbtkkc `iog`aibok-k cukbikj cbkt gaaosikt dkwl, baacsikkoty`oiog SbiotZ (o.)8 lkbmikuok3 ckwcjubok3 bilbciku sijokkoty`oiog, iosiouktifo SiosiouktifoZ (o.)8 cibaacsiktokkotåo`alsa, tåo`iog SigoitifoZ (o.)8 tkwb cukook3 jaicukog piko cbiktok, sukogtkkt oib skkt tukb-k jai k pikok3 jkwtkw satgio skcokkous, ao`atkrjsádoiog, gkt SkousZ (o.)8 tkwvkogkovao`a, druga Sspao`Z (v.)8 zkogb3 buo zkogb, suj zkogbkovao`alig SkpplimkdlaZ (k`h.)8 citukc tbai, zkttbaibkovao`alig SajplfykdlaZ (k`h.)8 zkttbaib, oksapok pikc tbaib,oksap skc tbaibkovao`alig, dòhalig, sji`ig Sk`kptkdlaZ (k`h.)8 cilaj, citukb,cidulb tbaikovao`aligba`, oytta SutilityZ (o.)8 zktok3 zktok oaibok3 cizkogb-k fjokkpkti, slòvba` SkpktbyZ (o.)8 pbkjkwb skc lfbok3 luog luutlfbok3 kwljkwb lfbokkpktisc, eòlalsascfl` SkpktbatimZ (k`h.)8 luogluut lf3 kwljkwb lf3 pbkjkwb sklfkpktisc, ueòlsfj SijpkssidlaZ (k`h.)8 k ok tbai tbai lf, k ok tbukctbaibok oai lf, `kbok, ckbok, oukjok mibta k oai tbai lfkpfplacsi SkpfplaxyZ (o.)8 sibdupokkpfstal SkpfstlaZ (o.)8 skwltkkc. Hasu ouogzuita, MbristikoJissifokry jksktakpfstflsc  SkpfstflimZ (k`h.)8 skwltkkcta tkwb ciski, k buo, koksapokkpfstrfe  SkpfstrfpbaZ (o.)8 lkijkl jkibok ... ca'o .. cai io, oaitumikptabok .. ^ksiko' jita Pbkogdkwi' okupkkpftac  S`ispaoskryZ (o.)8 zktui zukcok lab jaijk mibra oaog dkwlok juo citbukbkpftac  SpbkrjkmyZ (o.)8 zktui-zkbk zukcok juokpftacar SkpftbamkryZ (o.)8 zktui zukctukppkrktur, iostrujaotskjliog SkppkrktusZ (o.)8 zkt ok`iogtukj vilval oai-k cidkwl vkozkt, ok cbktpaub, skkogk lkicibilbtak `ic jkb bikj mib at ok`iogk cbut tkwb sio skcok-k cizkogbvkotakppal SkppaklZ (o.)8 tbuuj oguutoguutok3 okkcpi tkck cioikjcbiktok tkwb ogatokkppallara SkppaklZ (v.)8 tbucbaook zuj skkog zkw-k tbuogkibsuo pbk `iogk tbuuj, ogao. 4. babpibok ogao, tbuuj3 pkopibok tbuuj. =. luogsij buup, `aibbuki, iplkbbuki

kppalsio SfrkogaZ (o.)8 laogjkw3 saaccbujkppatit SkppatitaZ (o.)8 ko `ubok, ko ckjlijokkppatitlòsba`, jk`la`a SiokppataomaZ (o.)8 kockj lij lfbokkpplku`ara Skpplku`Z (v.)8 cbut dat zikbzikbok tkwb pkbtkwi, pbkt zikbzikb3 luog`kjpib zikbzikbkrdah`a SlkdfurZ (o.)8 oksapok3 oksap3 tbkguj zkogb-k oksapokkrdah`a SwfrcZ (o.)8 oksap, 4. cbut oksap =. luogsij tkwboksapok, 0. civkkc ok`iogk oksapok cbktpaubkrdah`a SwfrcZ (v.)8 ok saaj3 oksapok dkwl3 ok saajk fjkrdah`a, fpgkva, bvarv StkscZ (o.)8 sap `iogk cisab, cipik oksap3

oksap cbktkrdah`a, stilliog, hfd ShfdZ (o.)8 oksap, sapok3 civkkc ok`iogkoksapokkrdah`ar SajplfyaaZ (o.)8 oksap k cipik ji3 ok k cisaaj skc ji(suj tbklkwb pk)krdah`ar SwfrcarZ (o.)8 oksaaj ji3 oksaajtukrdah`ar, krdah`sjko` SlkdfurarZ (o.)8 cbut tkwb ok k saaj ou3tbktkog tkwb ok k saaj ji3 suj citbklkwb jikrdah`sefrjko`, tilsyoseòrao`a SfvarsaarZ (o.)8 aomictu3 oksapskipi, jita° oksap`kko k aomic jikrdah`sgivar SajplfyarZ (o.)8 oksap k piktu, ok k saaj skctu3(iootaacpk)krdah`scrket SjkopfwarZ (o.)8 ji pbkzkb3 oksaaj tbai `iog ji3

jipikrdah`slòs ShfdlassZ (k`h.)8 oksap oai lf3 sapok oai lfkrdah`sokrcfjko SwfrckbflimZ (o.)8 oksap dac k uuc jikrdah`stija Sjko-bfurZ (o.)8 ji cbktio oki cbkt suogk k sapzkwb zkb `iog tkwb cicij buo suog, ]at cbkt io oki cbkt k sap pao ji cbkt io saaj bi tklab oki bizkb saaj `iog mi-k tabokkrditrår, vilcárlig SkrditrkryZ (k`h.)8 ji cbkt bfibok dkogk pki,zuib `iog tbu pkipi oai tukj lfkrakl, fjrá`a SkrakZ (o.)8 pbkmik, lai jkitkog likt`kko, zki`kko,k `uog k vkki tab-k kpbkmik tbaibok. 4. ciij lab pkkj, ciijoki3ciijkb. =. ioo `uog pi => ioo vkki pi 4> k pbk ioo cbkt ii krak pao pi 5>> (=>x4>) pbk bi cimi bikraok SkraokZ (o.)8 saboaal tuklpi. ;. Pkkoglki-k Tfjata'o

jubofp sukb ok`iog lab ji tbkbkktta ciduko ok`iogk k dkwl ubtutok viva tkwb k ciciijuuj cijkwlok tuklpi lkizkog tkc. 4. Pubuo mikogio dfxiog, cuogeu lab citkogb duko ok`iogk cidkwl laijkitkog kok ci`kwb skkogtf juotakrgujaotktifo, daviseòralsa SkrgujaotktifoZ (o.)8 cicupok pkokcitbutukb lfbok, tbucbkt-k luko cbfp tbaib lfbokkrgujaotara, ròeta, iscutara, scåo`as SkrguaZ (v.)8 oikl,cioikl, saal, cisaal, pkog taotkokristfcrkt SkristfmrktZ (o.)8 jiliko, jibkuskta, oaib lab lkjtkjpi oai-k ouotkkcok oukj `aub lab skkog `aub oaita, jilikojibku vkibkwjtukristfcrkti SkristfmrkmyZ (o.)8 gkjji bfib paota jkckibok-kcujpi ci-ucok. 4. jibku `aubta tbu oaibok-k cujpi ci-ucokkritjatic, ragoiog SkritbjatimZ (o.)8 okjdkt zkogb-k tuktok,gkwjok, `kwbok, cbkoskcok lab bkwjokta zkogb tuktokkrc  SsbaatZ (o.)8 lki`klkrc (Ofkbs -, ^kgtaos-) SkrcZ (o.)8 siogcukog3 tbucbkkj skwjcfibok cukog. 4. Ofkb' tajdkwpi3 k tkw tkj `a`k tajdkwpikrck`a, duagkog Skrmk`aZ (o.)8 k tuoglkj cuklk cicbukc pkioklkjpikrcitact SkrmbitamtZ (o.)8 ioo, lai mibta lij suki-k, k cilkj mikogkk ski ji3 ioo gaal sikj jikrcitactur SkrmbitamturaZ (o.)8 ioo lkj`kko tkwb ciski siook3 ioogaal sikjokkrcivariog SeiliogZ (o.)8 siic tbaj oaao siilsikl3 siic oaaokrcåflfg SkrmbkaflfgistZ (o.)8 k fjlki vko zktta pkoskok oi`koglki jita' ouotkkc cbukskc `ko k suutk k ckj sikj jikrcåflfgi SkrmbkaflfgyZ (o.)8 oi`kog lki-k jita taaook cbuk, kvkozktta ub lai io vuc oalb-k, lai jkitkog pkok tuogtuuo dkogkvuj aatkktpao citfcbik-k, k citfcbik okta bfib tkck siok. oi`koglki-k jita ok dkog mi ouotkkc ub bikj mib suutok lab ckomiktok3 kfjlki okta pkoskok oi`kog lki-k jita tbu siook

Page 17: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 17/220

krj SkrjZ (o.)8 dkko3 likogcf lab ciu cickkl suog, dkko tkwb kcidkog ok cbktpaub lab dkko oksap k saaj tbai ok cbktpaubkrjdio` Skrjdko`Z (o.)8 dkko skgkkp tuogk cibaaj puko, dkkogkkcok pukokrjdròst SmrfssdfwZ (o.)8 tbkltkog ckkpok du3 tbkldukrjdáo` SdrkmalatZ (o.)8 tkku, cbutk cidulb tkku3 cbut cfl( tkucukl )krjdáo`sur Swrist wktmbZ (o.)8 oki3 cbutdulb okikrjbula SkrjpitZ (o.)8 laoukikrjlåo SkrjrastZ (o.)8 cbut ogkcok3 jftfr cfogcbkkc suog

lkjk cbut ogkc ok`iogk cidkwlkrjf`, oò`, ekttig`fj S`astitutifoZ (o.)8 zkwo jkbjkbok8 dkogjkb oaib paubjkb lfbokkrjstfl, låoastfl SkrjmbkirZ (o.)8 cbut ogkc ok`iog k oaitutpbkb8 tutpbkb likogoaikroa, ckjio SbakrtbZ (o.)8 tbuc8 tkptuog3 ko bukook juo, ioosuogk jai cimibok juokrfjk, uet SkrfjkZ (o.)8 pkkc okjtui gijokjkrfjk, sjkg SelkvfurZ (o.)8 okj, gijokj3 lijok3 okjtuiok3oaac zkwb `iogk lijok lab klokkrrkogara, fr`oa SkrrkogaZ (v.)8 gukl, bfib tkck gukl, laj sitsat,mikog sitsat, kbi `iog dkogbkogk gukl cfib. 4. tutok laj. =. prfgrkjja `iog dkwl

krrkogòr, frgkoisktfr SfrgkoizarZ (o.)8 k ckkicbkwjtu, kvkkibkwjtukrrastara SkrrastZ (v.)8 jko, jkt ok`iog tbuoaibok oaita'o cujpi`aib`ko lf-k fjta jko. ^klicta'o ji jko. 4. cbkwl skc, pki skcokwolfkrrfgkoma, bfvjf`, fvarlagaoba` SkrrfgkomaZ (o.)8 cipujskctbaibok, cipbktskcokkrrfgkot, bfvjf`ig, fvarlagao SkrrfgkotZ (k`h.)8 cipujskctbaib3 cipbkskc, fj laulku.bi likuluku, bi pbupbukrsaokl, tòhbus SkrsaoklZ (o.)8 gkklvko tukjtukj, tbkuvuitbkutkog cfibok iookrt SspamiasZ (o.)8 okj tukj3 mi tukj3 gkobiog dkog kbib lab k`kogta tkwb cidkog lf-k okj, tukjokkrt, slkgs Scio`Z (o.)8 okjkrt, slkgs, sfrt SsfrtZ (o.)8 k okj cidkog3 k okj okj k cicfib okcbktpaubkrt, typa StypaZ (o.)8 okj3 mi3 tuk dkogta3 k okj k okjk cbaook3k mi mi-k cbaookkrticulktifo SkrtimulktifoZ (o.)8 kw siko silsalok, kwgio cimiktokkrticulara, u`tkla ty`aligt SkrtimulktaZ (v.)8 sikog tkck gaao, pkucbikkrticularat, ty`alig, clkr SkrtimulktaZ (k`h.)8 kw sikog salsal,cimiko tkck gaaotbai, kwgio sikog satsatkrtillari SkrtillaryZ (o.)8 tbkupi, japi cimita, tbkutkog gflpipitkwb gkjlkpi pacpac `fog ckkp tbaibok tbkupi, gic luk kbibjkoio cipuk zf lf-k jftfrpi tuog, vkolaaog tuog lab tajdkw

tuogta kb k cipio cicfib bikrtillarist SguooarZ (o.)8 tbku lkwo ji3 tbkupi ckkp ji3 tbku tkwbsk k daog jikrtist SkrtistaZ (o.)8 lkj lab lkskcok tkwb k civkkc ji, mikjouibsikj jikrv SbaritkgaZ (o.)8 kcilukb tftf gkjb3 tkkogk pu lab pkta ogaiokta, pu lab pkta tuog pkok cilukb ogaiok lab oaib lab lkjbkrv SiobaritkomaZ (o.)8 gkjb3 lukb tbaib `iog gkjb, gf, oaibsklkjskkrv SlagkmyZ (o.)8 ou lab pkta'o k sib ouog uk k tkta k`iogkk kousikt ub oaib lab lkj gkjb3 gf3 suj lab pkki ciousiktta pupkgkjbkrv, eå`raoakrv SpktrijfoyZ (o.)8 pkta° tuog pko-k gkjb cilukbsuc `au`auok3 pk ii tkpk, tkpk ii tkpk, pk - tkpk - tupk - tupk° tkpkmib dkogiokrvakolåg, gao SgaoaZ (o.)8 mi3 ou lab pk cikog pkok ciogkbskwo ou lab pk sutok, dktoktakrvagf`s Sbara`itkjaotZ (o.)8 k cilukb tftf tbai vkotakrvalig Sbara`itkryZ (k`h.)8 ou lab pkta pkok tkta lab tuta tuogk

cipikskwo, cicbkbskwo. 4. pikook bkogk ogkb gkjbkrvalig, krvadarattigat SiobaritkdlaZ (k`h.)8 lukb tbaib, luk tbaigkjb fjkrvaligba` Sbara`ityZ (o.)8 gkjtkt-lubaac, ji biozikta ou lab pktuog pkok cilukb bi mib upokkrviog SbairZ (o.)8 gkjb lukbtu3 kpk sib mikogk k gkjbtaog lukb`iogk cisab ji, k tkkogpi-io pk' gkjb lukb `iog ji pao k tkpkkupk pao bi `aub bi, cujpipk' sib ouogk cujpi kbi `iog jiksdast SksdastfsZ (o.)8 k `kl k `kl-k cicbfccbik tbai, cbku dkogkk tkwo tkwok cilkcbik tbai, jai-k ckkog tbai lf, k luj tbai lf,

ilactric' io k tft tbaiblfb. iootuog bucok, ilactric gui tukook lab kckkog tbai lf `iogk cidkwl okta-k cizkogb sukog okj cbktkseklt SkspbkltZ (o.)8 kklcktkrk (ckkttkyk) lkjpi dkwlok-k cizkogbk vfj jkbjkb sukog lab saboaal k gkwjtukb paoksc, kscatrå SksbZ (o.)8 tkoluko siogcuog okj cbktksca SksbZ (o.)8 vut, ok cbktpaub k cibkkltuj mikogk k fjlki vuikscadågar SksbtrkyZ (o.)8 zktaap vui cfibok duog, zkvui duogkscatisc  SksmatimZ (k`h.)8 pujpi tkcsk `aibokta oikl-k ci`aacci`kkjksfmikl SkotisfmiklZ (k`h.)8 ji`kog tkwb citbukb lf3 citbukb tbailf3citukc lf, tkkogpi tkkogtk duki skcksfmikl SksfmiklZ (k`h.)8 ji tkwb citbukb tbai lf, ji`kog cbukl lf,kjkb gukck fj oukj.

kspirktifo, trkgtao, bigao, strådao SkspirktifoZ (o.)8 tupok,ogiiijok, buib `iicsucok, tukp suogkb buib `iicokkspirio SkpirioZ (o.)8 lutkog ok `kj skcok zktkog3 misk cikjskcok zktkogkssistaot, ja`krdah`ar, ja`bhålpar Ski`aZ (o.)8 ji liko cbkt koksap tkjluk k `kwo zkkogcbki `iog lab k bub `iogk kjkbskkogk zkoau ji`kog cbkt cisab paokssurkoma, efrsicriog SiosurkomaZ (o.)8 daiok3 sibok jkook koaib lab k jko `iog zkb-k dicbikbsk zk tkwb tko cic `iog kcimikjok. Gaaotabok8 K cimi ji cbkt io D cimi iosurkomamfjpkoyta cikogkb °ck jftfr pao suj jkc cbkt jko bi° vk mi-k,tuk tkwb citukcio K io D ta cikogkb cbk cbkt, cuj lkog,cujsijio suj dkogzkb bikj cbkt suog tkwotuog bi. K ii jftfr

 pao k bfib tkwotuogk jkook lab kmmi`aot mibta k tukb cai lab ksuj pikcta cilab cic lf. K bib bkogoio k cimikj buo suogio K iijftfr io kmmi`aot k tukb lab D io dkwl skc `iogk, dkwl tbaib lfbcbfpk k sikt lab k tbkc lai skc `iog bi. Cbk sij, cuj sijio sujbib zkb bfog suog lamio bfog tuk mib skc oiog mibok tkwb cidkogbikssurara, efrsicra SiosuraZ (v.)8 k si k jkog3 k daijkog k fj labk jko `iogk gaao cbiktsk zkbtkwb lfbcic `iog mi-k cimikj.(^kupu io k taook ioo pao suj paac tulzk cbkt jko `iogiocujpita cikogk gaaok, tuk k jko zkb tkwb citukcio cujpitacikogkb cuj sijio suj dkog zkb bikj suog bi. Puk lkitkcio kioo ckkog lab cujpita io ^kupu ioo jko `iogio tulzk cbkt k pikcub cuul bi)kstarfi`a Skstarfi`Z (o.)8 Jkrs lab Hupitar cickklk cipaipai sukoglfjtkogta (pkwl cbktta k lkizkogk tabsukcio cilfjatar ; pko;>>> mikogk gfl) Laituog oauoauta cimi bikstjk SkstbjkZ (o.)8 bkkibuut oktok, kwjdiog oktok, okkc bkcskskcokkstrflfg, stharoaty`ar SkstrflfgarZ (o.)8 k-csi pkoskok ckj ksuutjikstrflfgi SkstrflfgyZ (o.)8 Oi, cbk, kcsita'o jibiogta ouotkkcokbai lkj`kog tbai bi mib upok tkwb bibta zkogb-k jkilkj buo`iog gaaocbflbok3 kcsita tuogtkwok jkilkj buo `iog(ckjsikt/ckjpbkt `iog) suutokkstrfokut SkstrfokutZ (o.)8 rfmcat tukog sikjji3 rfmcat bkwltu,rfmcat tuog tukogk buib okogkwo fj lfbok lkjk okta k vk sio, krfmcat jkbjkb k bkwl sikj, k laaogskc, k cbkwl skc sikj jikstrfokut, rujjko` SspkmajkoZ (o.)8 juo kwog cbuklziooksuogk tukog ji. juo kwogk cbuklzio jikstrfofj SkstrfofjarZ (o.)8 kcsita tbu siok k tbai jkbjkb jikstrfofji SkstrfofjyZ (o.)8 Oi, cbk, kcsita lab laituog `kogta dkog buok pikogk, dkogmik pbk, dkogmi cigkjlkkt ub bikj mibta

Page 18: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 18/220

siook kcsita tbu suutok lab siookktaisja SktbaisjZ (o.)8 ^ksiko fj lf bi mib upok. ^ksiko fj lkjuplfbokktlks SktlksZ (o.)8 gkjlij du, gkjlij dacdac cisukibok lkiduktlksc  SsktioZ (o.)8 k okkllab k jkkj picpack cidkwl puko (ckwllucbu)ktlat, gyjokst SktblataZ (o.)8 pujpi mi`kj ok`iog, gij lfbok`iog, tbukczkwb ok`iog, bkkt ok`iog mi-k k cijkwl jkwljiktjfseåra SktjfspbaraZ (o.)8 lai jkitkog pkok cj ;>>> mikogcickkl buib lkc, 4; % fxygao, 72 % oitrfgao, ;% buib `kog`kog.

4. laituog cbktpaub ii ciijk fj buiblkc. =. cbukbuoktfj SktfjZ (o.)8 k cicbao cbkj tbai okwo lf-k oau paopao-kcitbai ok cbktpaub3 oau jkbjkb, ok cbajpaub lkck oau pao, koauzkw `kog fj tbai lfktfjdfjda SktfjimZ (o.)8 ;901 cuj k Q]K io Hkpko cbukpitakbi Birfsbijk lab Okgkskci tuogk k cbikt dfjdta3 cbkubjkbjkb cbukpi tagaal sikmipio vut lab vkki sukc ubkttao SaigbtaaoZ (ouj.)8 skwj lab giktkttao`a SaigbtaaotbZ (k`h.)8 skwj lab giktokkttaotkt, jfr` SkssksioktifoZ (o.)8 ji liko cbkt tbkbok, ji jkwcjkwc lf cbkt citbkbokkttaotktjko`, jfr`ar SkssksioZ (o.)8 gkj suog vkibkwj, jiliko lab jiotbkog cbktpaub k tbkttu3 ji tbkt `iogk k ciguki ji

kttast, martieickt SmartieimktaZ (o.)8 latjkt (Durjasa) lkipi3 bijkb bi, tuk mi jkb bi mib cip skcok lkipi, sikj siook ci`ajokcbktpaub-k zkwbok ogkbta, pkbtkwiok-k cipik lkipi. Xkwbokogkbok mikogmikog, k oi k cbk, k piktu, pikc-k fj pao tbaib gigaok`iogk cipik lkipikttastara, davi`oa, dacråeta SmartieyZ (v.)8 lkipi pik3 tbaibpibokciplkitkwb pikkttrkctiv, tiltråccao`a, tiltklao`a SkttrkmtivaZ (k`h.)8 `aibbuki,itbuki, itdkkog, ogkibdkkog, atlkwj, jaalbfib, jit lk jkbjkbkttrávår`ig, òoscalig S`asirkdlaZ (k`h.)8 `aibbuki8bkjpbktpibbukiku`itfriuj Sku`itfriujZ (o.)8 jipi cicbfp ok`iogk cidkwl ioopikuctifo SsklaZ (o.)8 tkj pao pik ogkj (kumtifo) ci`ajok-k k

skkog pao pikc ogkjokkutfgrke  SkutfgrkpbZ (o.)8 ji tbupi `aubta' latjkt (sigoktura)ckicbfpok lkidu oau, Mioajk-k ouogkkc lab tkogvkkl jiotkog`aubta latjkt (suki/sigoktura) cbkwog k cigalb skcok lkidu oaukutfjktisc  SkutfjktimZ (k`h.)8 kjkb lab kjkb-k tkkog tbai,gkjtk tbai, ok cbktpaub juo cbkt jaack k juo`kogtaog, k dkkok dkkok tkkog tbai mib pikota kutfjktim ok cimi bi

kutfjktisc  Ssale-kmtiogZ (k`h.)8 cukjk skwl bi lf-k ai lab ai- kcipkocbikkutfjfdil, dil SjftfrmkrZ (o.)8 jftfr, sat tbkbkktok tkwb k tkkitbai jftfrkutfofj, salvstyrao`a SkutfofjfusZ (k`h.)8 jkboi-kcivkibkwj tbai, tuog lkjta skipib cullf-k civkipukc tbaikutfofji, salvstyra SkutfofjyZ (o.)8 kjku lab kjku-k ci-ucgkjca, sukbtkkcok ogkb gkj, jkboi-k civkibkwjokkutfrisara, dajyo`iga SkutbfrizaZ (v.)8 tbu oaibok pik, tbu oaiskc, sil bibtbaibok pik

kutfritat, jyo`igba` SkutbfrityZ (o.)8 tbu oaibok, jita° tuogkucok lab tbu oaibok. 4. sikjok cbktpaub-k k tbai jkbjkb cbktbibokkvarsifo, uvilha, kescy SkvarsifoZ (o.)8 `aib lfbok, lkjpi pkok piklcbiktok, lkjpi baiokkvartara, dacao`tgòra, gòra raclkja Sk`vartisaZ (v.)8 jitatbaibskc, jipi tbaiskc, tkkogpi tkkogtkta cbut oksapta bfib `kojita tbaiskc, jita lai tbkoukj skc. Mfjpkoy cbkt io k dkwlcbiktokta bfib jkb bi mi-k jita lai ofp ok`iogk k bfibok viva lkccbik,gaaocbik, tkkogcfpibkvis SoawspkparZ (o.)8 oisij tbucizkkcok3 tk`aaosk (Dur)kvisko` Smkokr`Z (o.)8 tbutbkog3 (cbuklkc tbutbkog) `ic lf pkoskok ji cbkt dkwlsikt skwjok

kvisdu` SoawsjkoZ (o.)8 tbutbkog ckojikvis`raog SoawsdfyZ (o.)8 tbucizkkcok bkwjcbik pksklof,oawspkpar bkwj cbik pksklofkvis`raog Spkpar dfyZ (o.)8 oawspkpar zukc okupkog, tbucizkkcok k zukc pkskl okupkogofkvispkpir SoawspriotZ (o.)8 oisij tbu cizkkcok lki`kl3 k cigalbokki lf lki`klkvla SdagatZ (v.)8 tk-k oai, suko lab cbkkc oai, ji cbkt ii pk sukc3k fj lf pkok fj skc, pikog skckvla, erajdrioga SprfmraktaZ (v.)8 tk oai, suko lab cbkkc oai3 kfj ogai lf pkok fj skckvla, fp`råtta Sdraa`Z (v.)8 vul-k of sukc skc, cbkwi-k puog skc3 dkb (gkobiog k ou lab k pk fj cbkwj skc)kvoa SbuscZ (o.)8 bkwog3 dubvkki3 dubbuuj3 vkkijiijbfl( vkkijiij vkki )kvoar, bkccalsa SmbkeeZ (o.)8 vkki (dub, vkkijiij, tkkog, jiij),4. dubtu, dubpbkl3 vkkijiijtu 

Page 19: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 19/220

 

Ddkdy, spå`dkro SdkdyZ (o.)8 okuogaac3 ioocuko suogk oau paodkmilla SdkmmillusZ (o.)8 oktok luogof, oktok pikog skc bicdkmfo SdkmfoZ (o.)8 skcaudk` SdktbZ (o.)8 cisilok, cisilok juo, tuicukog, cisil duucdk`a SdktbaZ (v.)8 cisil, tui cukogkb cisil, tui-kb ci`ikbdk`a SlkvaZ (v.)8 skwp, sildk`akostklt Sdktb bfusaZ (o.)8 k utpaub cisil tbaibok ioodk`a`rkgt Sswij-suitZ (o.)8 tuipaac puko3 tui paac mikogk cisilb pukodk`ackr S---Z (o.)8 cisikl ok cukog3 jickog ta'o k cisikl mikog kkb zkt tui cukog zkwog skudk`astrko` SplkgaZ (o.)8 tuipi gai-k ji tkjpi cbkwl ofpok juooukjdk`avåralsa SdktbrffjZ (o.)8 cisil duuc, cisilok ioodk`jiotfo Sdk`jiotfoZ (o.)8 kkccbk cijkwlok, kkccbk skkt-kcijkwlokdkg, dkg va`, dkg aetar Sdabio`Z (prap.)8 ouogkb, ouog lkjkbdkgkga, rahsagf`s SluggkgaZ (o.)8 pukolfj3 vkolfj3 cbuklziojita° vkota (siogcukog, tbuogipliko, cbutcbki ip)dkgkgaruj StruocZ (o.)8 jftfr cukog3 jftfr ouogcukogdkgktal SpimkyuoaZ (o.)8 sujtkog jko tkwj paota, luogsij oaujidkgktal, sjátiog SdkgktallaZ (o.)8 ok oauoau, k tbupi lfoaogoaogdkgktallisara S`fwo-plkyZ (v.)8 tkwj zkw skc8 cikj skcdkgktallisara, efrclahoa, tkla riogakgtao`a fj SdalittlaZ (v.)8oau skc3 tbupi lf sukc skcdkgdfr` Slkrdfkr`Z (o.)8 tajdkw tuog pkok jkkilkj i ogktmikogk vai lkjdkg`al SbaioiaZ (o.)8 tkwdfdkg`òr SpfstaroZ (o.)8 ioo ouoglkj cfogvkog3 ioo pkogk cidkwlcfogvkogdkga SdkcaZ (v.)8 uj, uj jio3 pfogjfb, laisaac mibta jai-kbbkkltkkc, uj jiodkgar SdkcarZ (o.)8 jfb, pfogjfb ujtu3 k dkwltudkgari SdkcaryZ (o.)8 jfb, pfogjfb ujok, jfb zukcok skidkgast Sbio`Z (k`h.)8 ouoglkj3 tkwlkjdkgast SrakrjfstZ (k`h.)8 ouoglkj paopaodkgehar`iog Sbio`-qukrtarZ (o.)8 gkobiogta ouoglkj cbatadkggruo` Sdkmcgrfuo`Z (o.)8 ji cbkt ii k ouoglkjk ciju tbaiokta, siogcuogta, juklta, mib dkogio. 4. I cbkocbiktok cbuk labtuui, dab lab pbuog, ou lab pk, skoggkj u lab okuta. =. citbupilfb skcok, k ouoglkj cbktk fj cbiiocbikookdkgbfl`, dkgbfl`sfvarekl` SkjdusbZ (o.)8 ajduut3 lkjpi gai-kok pkog cbflio k ci`kwb jkbjkb mikogk tbkcbkt tbu-k `f vktok3gkklta cigio lfb lkitkck pbkwogk `f vktokdkgbfva`, okcca SfmmiputZ (o.)8 `aacdkgbáo` Sdkmcbko`Z (o.)8 cbutgalb ouoglkjk kwo, vailkjk kwocbutgalb. 4. piogpfog, kccbk, taoois mibta k ciskkt mikog cbutouoglkj jkiogkt skck skktokdkglygta Stkil ligbtZ (o.)8 jftfr cbktpaub ii ouogjaidkglåos SkdkmcZ (k`v.)8 tkwcic, ouogcic, ouoglkj, ouogpki,buib io tajdkw tuipukopi k ouogjuutokdkgsi`a S`fwosi`aZ (o.)8 juo oikj3 supok lkj3 suj lab pkkisupokdkgsi`a SrakrZ (o.)8 ouog, ouoglkj, ioo pbkitkj, gkklta pkokgkjlkktok pao juo

dkgtkla SdkmcditaZ (v.)8 ji k fj lf cbkt ii tbu k sa lkjk gaaookdkgtkla SjkligoZ (v.)8 gaaosik3 `aib skc lf, lkubukidkgtkla Strk`umaZ (v.)8 cf gkwp3 `ic lfpi-k jkwb skc3 jio `kiskc8 k jio sikt tbaitbaib ok`iogk `ic lfpi-k cfdkgtkla, dkgvksca SmklujioktaZ (v.)8 zukutbu tbkog skcdkgtkla, dkgvksca, sjå`a SksparsaZ (v.)8 tui pbuuj tkkogk tuitbab3 k `ic lfpi-k ji cbkt ogkwbok tukjtukj pik

dkgtklalsa, dkgvkscalsa S`aekjktifoZ (o.)8 jio siktok3 jio`kiok, jio `ki skcok, jio sikt skcokdkgtklalsa, dkgvkscalsa, åracråocalsa Sslko`arZ (o.)8 ji cbktio ji `kog cbkt tuogkb ji `kog cbkt ii bfib lfbok gaaook. K ioD cikogk M bfib lfbok gaaookdkgvksca SvilieyZ (v.)8 `ki skc, jio sik skc, jio `ki skc ckjsik

zkogb-k ji cfsikdkgvksca, dkgtkla SmklujioktaZ (v.)8 zukutbu tbkog skcdkgvksca, sjå`a, dkgtkla SksparsaZ (v.)8 tui pbuuj tkkogk tuitbab3 k `ic lfpi-k ji cbkt ogkwbok tukjtukj pikdkgvkscalsa, åracråocalsa, dkgtklalsa Sslko`arZ (o.)8 ji cbktio ji `kog cbkt tuogkb ji `kog cbkt ii bfib lfbok gaaook. K ioD cikogk M bfib lfbok gaaookdkhk`s SdueeffoZ (o.)8 mikjouib sikj ji3 mikjouib dkwl jidkhfoat SdkyfoatZ (o.)8 tbku `kwok citbukb taj skku, tbkutaidkcgakr Sravarsa gakrZ (o.)8 tkwcic, ouogpki skcokdkcca SbillZ (o.)8 jukloau, jukloikj, lai vuuj likodkcca StrkyZ (o.)8 cukog`ki3 cukog tbuuc lf3 pkckko3 ko oaacokcukogdkccat, cuparat SbillyZ (k`h.)8 jukl tkwb ci`ij3 jukl tkj3 bilikplukpdkctaria, jicrfda SjimrfdaZ (o.)8 oktok pikog skc tbai luogofdkl SdkllZ (o.)8 lkkj `kko okj cbkt3 guklofp lkkjdklklkhck SdklklkickZ (o.)8 Tussik gkjk cizkogb jkbjkb guitkr dkog okpi-k k pujpi tkwog jaibjuib zkog tbuj dac k oai tujtbaibdklkoma, ligavågt SdklkomaZ (o.)8 tkwi cbkiok3 gibok tabokdkl`a SduttfmcZ (o.)8 tkw dffdklha StudZ (o.)8 k tkw paac cukog3 tui cfibok cukog3 cisilokcukog3 skwpok-k cizkogb cukog tkwpaac cbktpaubdklcfo, kltko SdklmfoyZ (o.)8 dikcioo, cicbfpok ioo tbupi`aubta-kb luutok cfogpi tuogtaogk tut ok`iogk pulpit lkj ogk-kci`kwb tkkupi. 4. ioo `ai tuogouog lkj ioo pkog cbktkcfogcbkkc cidkwlok-k cbuk`kc, tut, puko pbf ok`iog `kokci`kwb tkkuoaudkllk`a SrfwZ (o.)8 citft cisaal dukiok3 cilkki ogaiogkiok8 cibfo dukook3 gkjluj baobkookdkllk`a SrujpusZ (o.)8 oksik tkc k okwogckki skcokdkllk`a, eflcavisa, visa Sdkllk`Z (o.)8 ci-it, ciogkibok lk, tkkogtbuk gaao ciogkibok lkdkllkst SdkllkstZ (o.)8 tajdkw, vkolaaog jftfrta cip ok`iogksiicgic cicfib. 4. juutpukcpita k pkkoglaao lfb ok`iogk k gfogkk gicpiko ok cbkt cicfib. =. jailaaog lkjpi-k cisuog sukogsitadkllariok SdkllariokZ (o.)8 dkllat lkkj k sikj oujaidkllat SdkllatZ (o.)8 okkcpi tkck sio mikogk cilkkj tbai pko, lkkjlkitkck cbut tkwb, jaal tkwb pku bat lf sk-k gaao ofp cbkt gaaotbaibok lkkj, gaao ofp tbu cbkt lkkjok tkwb lkbokdkllistic  SdkllistimsZ (o.)8 tbkutkogta, rfmcatta, dfjdta'o ok dkogmi sucsikt tbaib, dkogzkb-k bkkt mibta siookdkllistisc jissil Sdkllistim jissilaZ (o.)8 tbkutkogpi3 dfjd laaogtbai3 gkjlkpipi ckkp tbaibok dfjd laaog tbaidkllfo SdkllffoZ (o.)8 gks tkwb laaogk ji dkogzkb bikj tukotbaibok juutpukcpi3 ioo zap ok`iogk cidkwl okupkogta' pkbtkkcjuutpukc oautadkllfotyggagujji Sduddla gujZ (o.)8 bkkibkki `ic`ac cbitmikogk pukccaal dkwl tbaibok ok cioa tbai cbktdklskl SdkllrffjZ (o.)8 lkkjok ioo suog likopi

dklskjara SajdkljZ (v.)8 k jukt lfb ok`iogk jisita zktuui tkwbzuut, zktui oub3 k uib lfb ok`iogk zktui oubdklskjara, jujieimara SjujjieyZ (v.)8 cau/gkw skc3 si labokkitaog cau jkog skcdklustar SdklustarZ (o.)8 ckblai zkwlta k puk cbukj tfjofofta,vkrko`k cbukj tfjofoftadkjdus SdkjdffZ (o.)8 guk, jkku

Page 20: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 20/220

dkokl SdkoklZ (k`h.)8 tkjvai luk tk kbib jkok lij okwo lf,mijtkkcbuki, tbupi sij okwo lfdkokl, efrsli`t, efrtårscat StritaZ (k`h.)8 cizkogb jkki3 cizkogbtkwt3 k cizkt `ao jkok jkki, tkwtdkoklitat Splktitu`aZ (o.)8 tkkogpi tkkogtk tbaibsk tbu pao k tbkc dkogk gaaok lab galbokdkoko SdkokokZ (o.)8 okbtkogdko`, dko`lysoiog, efrdu` SdkoZ (o.)8 cbkkjok, `kklok, pbkllfbokdko`kga, dio`, efrdio`iog Sdko`kgaZ (o.)8 likjok, jaijk

cbkwog tuuook pukodko`a SgkogZ (o.)8 jigilf cipkwl cbkwjk ok saaj cbkwjtadko`a SswakrZ (v.)8 skjsik3 skjsiktok dkwldko`a, pòdal, elfc  SjfdZ (o.)8 jibfopi3 k fj oikouki jipi3 kbfib lf lkjk gkjtkkog jipidko`it, ròvar Sdko`itZ (o.)8 sukjbkkt, sukjjkog3 jisukj3 dulub, zkwbtbkwb tbu k ji' oaibsktaog k lkkcskc jidko`lysa SaxmfjjuoimktaZ (v.)8 pkwlpi ji bibok pko bkwlcbik-k cizfpok oaibpib okwo lf3 pkwlpi ji cbkt ii bib tbaib taog bibokwo lf skcdko`lysa, efrdy`a SdkoZ (v.)8 cbkkj, `kklok, pbkllfbokdko`lysoiog, efrdko`alsa SkoktbajkZ (o.)8 k ciskjsikt ok/jicbktpaub, bfib lf, `aibuki lf bi mi-k k ciokwlcbiio ok/ji

cbktpaubdko`flar, scráraj Sdkl`rimZ (o.)8 tajtk cukbok gui3 likogcf pkokwjkb pkisucio ckwog duuc-kb citukbdko`flar, scul`arraj Sdko`flaarZ (o.)8 tbkutkog cukbok guidkoa SmfurtZ (o.)8 cijkwl ok`iogk cidkwl tukj juo kwog(kkccbk skktok, taoois skktok, vfllay dkll, dkscatdkll cijkwlokjuo)dkoa Seial`Z (o.)8 Mrimcat lab Dksadkll cijkwlok-kb dkwluogjko-k k lkwolkjtadkoa, dkoasár SdkoaZ (o.)8 sibokdkoakrdah`ar StrkmcjkoZ (o.)8 jailaaog lkj k dkwljidkoagár`, stktifo SstktifoZ (o.)8 jailaaog cbkwlokdkoasár, dkoa SdkoaZ (o.)8 sibokdkoga, åogstalig, dacyjrat Skerki`Z (k`h.)8 lku, cibtk, oab ogkjlf, ogkjlf, ci-kwilfdkogaducs Ssmkra`y-mktZ (o.)8 k jai`kwi3 lku ji3 k lku dkib lukjidkohf SdkohfZ (o.)8 guitkr k dkwj daaj vilval, zkog li zkog ogkcitbukb k jkljklk cituj tuj tbaidkoc  SdkocZ (o.)8 suj cfibok ioo, suj cbflok ioo. Gutk dulubtalkkc skc `iog cibtkkc jko, pktku ckogjai, buibpi gukbpi sucsikt`iog lku jko lab k jaat k puog `aibok lab oaib zkbzkb cfib-k,oaibzkb lkc pko `aib zkbzkb ut buobuo k lkkc tbaib zikuzikuok`iogk suj cfibok, suj cbflok ioodkoc  Sbi`iogZ (o.)8 okkcpi tkck civukcok3 cbku tkwb skktokdkoca ScofmcZ (v.)8 ciu, cfogcbkkc ciub dkogk ciudkocarft, ekllit SdkocruptZ (k`h.)8 laidk lfbcic zf lf ji, suj oaiokwo jkbjkb lf jidkocarft, ekllit, cfocurs SdkocruptmyZ (o.)8 suj oaib okwojkbjkb lfbok, zkwook, laidk tbkkogdk lfb zkwb jkbjkb lfbokdkocat, east SdkoquatZ (o.)8 pkbtkwiok kocukog tbupi, pkbtkwiokko oaac cbfpok tbupi jkbjkb, jilikota'o k `kog jilikota'ziotuook lab pkbtkwiok-k k luui tbaib ub kooaac cbfppiok(okupkogta ciballf)dkocaáo` SpfltargaistZ (o.)8 ji k okwogckki skc lab k gkjlujjkbjkb sicbkdkooar, stko`krt, ekoa Sstko`kr`Z (o.)8 k lkko (Dur) `ikllkp3`iklpi cicbki, gkklckkpta° cbki `ikllkpdkptist SdkptistZ (o.)8 tui pbuujtu3 tuipbuuj pkwlpi jidkr SdkrZ (o.)8 zu cizukcok juodkr, oògao SdkraZ (k`h.)8 gukc, gukctkog, cbutgukc, ioo`ai gukc-k suogkb dkogjkb fj lf, cizapok fj lfdkrdkr SdkrdkrikoZ (o.)8 okj cbkogtf lfta, okj jkwl, okjoikj, gkjtkt lubaac ogaiok cimiko fjlf, gilf, tbukczkwbok labtbucbuklok mib fj lf, tbkguj sukogk gkjtk3 Pkkoglki-io Graac,

Tfja lab Mbristiko k bi lftadkrdar SdkrdarZ (o.)8 skj jaattu, skj jaat jidkrdara SsbkvaZ (v.)8 skj jaat3 cbkjul, dikogjul jaat, juljaatdkrdarcoiv SrkzfrZ (o.)8 tajpk3 juucjul cbkjul ciktok kcizkogb tajpkdkrdarjkscioa, sbkvar SsbkvarZ (o.)8 k jaattu3 k jaatok vkozktdkra, sijpaltbao, cuo SsijplyZ (k`v.)8 dkib tkcio3 fl tkciodkrat, dkscarbua SdaratZ (o.)8 lucbu daajdkref`at Sdkraeffta`Z (k`h.)8 cbagukc-jkwzk, cba`kp fj lf

dkrbfva`at Sdkrabak`a`Z (k`h.)8 lucbu cbu lf, dkogjkb cbu lf,lu gukcdkrc  SdkrcZ (o.)8 siogbkwogdkrj, dryst SdfsfjZ (o.)8 kkog, jibiog kkog, okwi fjok juotkcdkrjbhartig, oá`ig SjarmieulZ (k`h.)8 babpibok tkwb ci`ij3babpib tbaidkrjbhartigba  SjarmyZ (o.)8 babpibok3 jigiitok3 zkbogkibokdkro Smbil`Z (o.)8 okuogaac, okupkogofdkrokgtig SpuarilaZ (k`h.)8 okupkog vkki3 pimiog lf, okupkogfj`kkok fj, fj`kko pimiog lfdkrokgtigba` SpuarilityZ (o.)8 okupkog dktok3 gkjtkt lubaac labckjpku-kb okupkog dktok

dkro`fj Smbil`bff`Z (o.)8 okusao lki3 okupkog of lkidkro`fj SioekomyZ (o.)8 okuogaac bib buo suog3 okuogaac lkidkro`fj, raogaár Sdfybff`Z (o.)8 okupko lki, pksklof bib lkidkroadkro Sgrko`mbil`Z (o.)8 tu (tkta' tkta)dkroaefralscalsa Smkle lfvaZ (o.)8 ciokupkog ogkib3 k pimiog okilf oujai lab pkskl ciogkibokdkroackjjar, dòroavåralsa SoursaryZ (o.)8 okuogaac ta guklofpok ioo`aidkroajfr  Sioekotimi`aZ (o.)8 okuogaac tbkbokdkroapiga SkjkbZ (o.)8 okumiog oujai, oku miog `iogk cigukioujai, fjpib oujaidkroapiga SoursaZ (o.)8 okuogaac miog oujaidkroapiga Soursajki`Z (o.)8 okuogaac ao/cbfi `iogk cimikl

oujaidkrolig Smbil`isbZ (k`h.)8 okupkobuki3 okupko vki3 okupkog tkwbcidkogdkrolig, ujf`ao ShahuoaZ (k`h.)8 bkwj, cau, mipbk lf3tbk`kbbuki3 okupkog vkidkrfc  SdkrfquaZ (k`h.)8 ioo cilkj mikogk k tkog zitzat lkj skkogkk ckwi, k cukc, k cukl mibta ukog dkwlzkw. 4. zaaj cbaogvkkl,okkc zap lukdkrfc, grftasc  SgrftasquaZ (k`h.)8 lkj`kog3 k fj ogai cbfllfpik fj dkogk lij sukibokta8 k lu jibiog k puj gkobiog k cbut kcba siogcuog mib dkog lijta3 k cbal ofof-k lij cisukitadkrfjatar SdkrfjatarZ (o.)8 buiblkc gib`ko, fj`ko tabokvkozkt. Cbukbuo tabok, cbukbuo fj`ko `iog gaaocbflbok lab

tuipi tuog pkok tabk juo skkook tbaibtbaibok vkozktdkrfo SdkrfoZ (o.)8 jiliko jkbjkb cujpita ouki `aub-kta. 4.suj dkwlok lab oksapok lkjk oaib lab lkj tkjpi oai-ktbuoaibok oai pbk jkbjkbtadkrra, dlfc  SiogftZ (o.)8 siiclfj, siictujdkrriara, kespårriog SdkrriarZ (o.)8 lkjpi `kklok, ci`ai`kook,cizfptukb tbaib lfbok, cizfptukbok `kkltudkrrick`a Sdkrrimk`aZ (o.)8 ci`kkl ok`iogk dkogtaog bikj cfib pkcok, lkjpi cbkkc tko k duog, sukog, ok tukjtukj cfibok,lkjpi `kklokdkrsc, drysc, distar, dòs, dròsig SgrueeZ (k`h.)8 pku cbuj lf3fj`kko ogkibdkkog lf, bi pbupbut3 bi vutvutdkrsc, spkrtkosc, straog SkustaraZ (k`h.)8 cizapok mibta fjlf, bibiitbikt, jaal lab tbkkog pkok laituog cizapokta k `aib lf jikbibok cilkogbdkrsc, straog SstaroZ (k`h.)8 cbkubtkc3 cip tkcdkrscba`, sckrpba` SksparityZ (o.)8 bubkjok, lkubuki `kokgiook3 buibpi ouog, jaii ckki, piogpai cipai-k caaccik-k klkubuki jkbjkbok

Page 21: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 21/220

dkrytfo SdkritfoaZ (o.)8 lk skc mikogk pksklta' kw k cimi kw au(taofr) lab kw uuo (dkss) cickklk kw paodks SdkssZ (o.)8 kw-uuo, kw oikj, lk skc mikogk pksklta' kw-uuodkskl, euo`kjaotkl SdksklZ (k`h.)8 dul, dullkjdksklt SdkskltZ (o.)8 sukog vfj-k tkkc jkbjkbdkskr SdkzkkrZ (o.)8 vko okjcij cizukc zibzikbok juopi3jabtab jabgkb okjcij cizukcok (sujduuc bi lf)dksadkll SdksadkllZ (o.)8 Q] k jiotbkog jkbjkb dkwluog`ao/skkt cijkwlokdksis, gruo`lkg SdksisZ (o.)8 cipktok dulpipao, okta cipkt cbiktok

 dulpi3 k tbugil paodksca SelkpZ (v.)8 vksk dkogk cbk zkkpdkscarbua, dkrat SdaratZ (o.)8 lucbu daajdkscatdkll SdkscatdkllZ (o.)8 cbut lft dkwluog pbfcpi-cijkwlok. Lkog oib cijkwl bi-k, k lkog tukckb ji ogk, dkwluog pao lkogcbkt lkjta' gfkl-oat kb vk cbuj skwjdkssio, cujja, vko`ek` SdksioZ (o.)8 `kkl cukog3 cukog `ki,cukogpi3 cbut silok cukogdkst SdkstZ (o.)8 siogbkwog suog lkj, cbkutkog `kodkst SrkeeikZ (o.)8 oisub cuog3 oisub tab pkok cidkwl cbkkudkstkr`, dkro eò`t u`ao efr ågtasckd Sdkstkr`Z (o.)8 zkwltk3ou lab pk citaaog lf, ji tktsik, jub`kbbuki ok cbktpaubdkstkr`, bydri` Sbydri`Z (o.)8 ckbdik (Dur) jiokj cidkog lf,

oibta tkta3 k okj cidkog lf siogcuog lab gkobiogta gkwjok pkokbfog pikog siogcuog/gkobiogdkstfok`a Sdkstiok`fZ (o.)8 mikog tkwb cbapaac ouki ciskktok3gkwtok `kok ciskktokdkt SdktZ (o.)8 piogpfog, dksadkll, mrimcat skktok siogdkttari SdkttaryZ (o.)8 ilactric jai tbkbkktok cicbflok vkozktjftfr k cimita paubpaub-kb kjkb lab kjkb-k cipkt tbaib ok`ioglab, zkko mikogk jaivkkc bfibtkc k pik tbai `iog dkokb pbiit giotbaib ok`iogk ciskj vko zkt. Ckwj tuogk cicbki okita k pkiok`iog lab k gio ok`iogk cizkogb ok. Cbut dulb okita kb zfogbcizkogbdkutkstao SjaobirZ (o.)8 tkkoglki bkko sukog cituogtadkviko SdkdffoZ (o.)8 jaitfj, ui okkc dkog oai, bk skku, k lu

liko zkwog okj cbktdakrdah`alsa, tilpksoiog Sk`kptktifoZ (o.)8 citukb, cidulbtbaibok, cilajokdadf, df Sio``wallZ (v.)8 lukb3 suog lkj pkok lukb3 taaopibdadf, df i SiobkditZ (v.)8 taaog8 fj3 taaooalbdadfalig SbkditkdlaZ (k`h.)8 taao tbaibok juodadfalig SiobkditkdlaZ (k`h.)8 taao tbaib3 taao ok`iogk citukc,taao tbaib ok`iogk ciskjtaog fjk taaog tbaidadfalsa, dflig SbkditktifoZ (o.)8 taaook3 fjok3 ioodadfar SfmmupkotZ (o.)8 ioo lukbta3 ioo-k fjta3 k suogk fjtadadfar, io`dyggar SiobkditkotZ (o.)8 k taaog ji3 k taaogtadadrah`a SraprfkmbZ (v.)8 ji cbkt k bib cbiklbokta tkwb cfgkwpk jkkizuj skc, ji cbkt jkkizuj ok`iogk cfsikdadrah`a Supdrki`Z (v.)8 okkcpi tkck tkki3 skl gkwpdadrah`a, giva scyl`ao, `k`la SdlkjaZ (v.)8 ogkwb8 jkwb skc8jkwb bi mi-k ogkwbdadrah`alsa SraprfkmbZ (o.)8 cicf siktok, cigaao siktok3cijkkizuj skcokdadu`a, efrcyo`a Sbarkl`Z (v.)8 tkkogcf3 tkkogcf skc3 jipi tbaiskcdadyr`a Sdur`aoZ (v.)8 vko puk3 vko io oaodadyr`a, dalajra SaomujdarZ (v.)8 cbkwl skc3 pki sukc skc lf3`kklda`a SdaatZ (o.)8 kockj dul oaida`a SprkyZ (v.)8 tbuogaao3 ^ksiko cikogk `aibok ogaoda`a SwatbarZ (o.)8 tuutkl cigatda`a fj, kojf`a fj, tigga SdagZ (v.)8 ogao, tbuuj, cioikjcbikt tkck ogao, cbut`kwb-k ogao3 bubok ogaoda`araj SpbylkmtaryZ (o.)8 tkkoglki Hu`kbta'o skvuuo tuogk^ksiko tbu tfjof cbkt galb-k tuk skvuo pao lugkkcok k k oaibtada`rkg S`amaptifoZ (o.)8 cbaajok3 cicbaajok3 zuku pbukbok,kbi lf cijlki k bi dkogk jub skc up skcok

da`rkg, da`rkgari, svio`al SijpfsturaZ (o.)8 kbi lfpi k bicioaibok3 cicbaajokda`rkg, svio`al, da`rkgari Sswio`laZ (o.)8 cbaajok tkwb jioaibsk subokda`rkga, dasviga S`aerku`Z (v.)8 cbaaj3 k `ic lfpi-k lkkcskc(pai pukog)da`rkga, okrra SmfzaoZ (v.)8 cbaaj3 k `ic lf-k cbaajda`rkga, soy`a SmbaktZ (v.)8 cbaaj3 k `ic lf-k ok saaj3zukupbukcda`rkga, svio`la Sswio`laZ (v.)8 cbaajok tkwb ji cbkt ii oaibsk

suj lab pkki lkkc skc3 ogkb, zukutbu tkwb ji oaibsk sutda`rkgar Serku`Z (o.)8 zukupbukc ji, `ic lf tkck suj ogkbskwj jida`rkgar SijpfstfrZ (o.)8 ji`kog cbkt k cioaib ji3 k bi lfpi tukji bi'og k mi jida`rkgar, svio`lar Sswio`larZ (o.)8 cbaajok lab zukutbu tkwbji oaibsk sutk k lkkc skc jida`rkgari Serku`Z (o.)8 zuku pbukbok3 cbaajok, `ic lf tkc-k sujogkb skwjok3 suj ioo-k oksaajta cbaajokda`rkgari, da`rkg, svio`al Sswio`laZ (o.)8 cbaajok tkwb jioaibsk subokda`rkgari, soy`ari SmbaktZ (o.)8 cbaajok3 zukupbukbok3 k `iclf-k ok sapok

da`rkgarisc, uårlig, svigaeul` S`amaiteulZ (k`h.)8 cbaajbkkt,cbaaj ofpok tkwb ci`ij, zukupbukbok tkwb ci`ijda`ra SdattarZ (k`h.)8 bfib zkw, pbk zkwda`riet, `á` S`aa`Z (o.)8 oksap cbiktsk3 gkjtktok3 gkjtktoksapokda`riet, u`eòralsa, pråstktifo SkmbiavajaotZ (o.)8 zkwbok,lkwbmiook, ogkbok, tupok lab ogiijok dkogk tkkogtuookda`ròva SgriavaZ (v.)8 `kb skc3 luogcbkj skc3 luogoukj lf skcda`ròva Ssk``aoZ (v.)8 `kb skc, luog oukj lf skcda`ròvat, trist Ssk`Z (k`h.)8 `kb3 oukj lf3 luogoukj lf,cbkcuuo3 luoglaaog, luogzukogda`st SdastZ (k`h.)8 bfib pao3 bfib paopao, bfib zkw fj okwo lf3bib tbaib dkwl tbaib tkwp3 k `kogtaog skkogio bfib zkwda`staek`ar, da`staekr Sgrko`ektbarZ (o.)8 pu (ou lab pk' pk)da`stajf`ar, da`stajfr Sgrko`jftbarZ (o.)8 pi (ou lab pk' ou)da`stajfr SokokZ (o.)8 okupkog ckj k "pi" mibokda`uggat SsquieeyZ (k`h.)8 zucbkj3 kj mikimuki sk-k fjda`òjja, vur`ara, koslá SastijktaZ (v.)8 k bi `iog zkb tukt3 kjko `iog, k dai `iog zkb tukt3 tuk zkb tuk zkb bi io tab mida`òjjalsa, scòo, vur`ariog SastijktifoZ (o.)8 k bi `iog zkbtuktok, upjkwb zkb gaaookda`òva SokrmftizaZ (v.)8 cbkjtbaib tkwb kj skc, cbkj skc3 zktuiguui skcda`òvalsa, okrcfsa SokrmfsisZ (o.)8 gu cbkjk dkogjkb pbkwclfbokda`ára, efrdlio`a SioektuktaZ (v.)8 cilkwj lf zkb-k it dkwl,

ogkibdkwl, bki ogkib3 ogkibsutok fj lf-k puj ogkib3 jubtuuogk ogki pkb, fjpib ofp jko dack ogkida`árao`a, efrtryllao`a SaombkotiogZ (k`h.)8 `aibbuki,lkwpbuki, utbukidaekla, dafr`ra Sfr`arZ (v.)8 tbu pik3 tbupikc dkwldaekla, cfjjko`ara Smfjjko`Z (v.)8 tbupik3 saaj `iog dkwl`iogk tbuoaibok tkwb tbupik, 4. zkt tbaib `iogk tkjpi oaibsk oai,=. k tuog pkok aosuc, ucsucdaekliog, fr`ra, cfjjko`f Smfjjko`Z (o.)8 tbupikcok3 oikltbaib lfb `iog tbupikc, 4. bukpsuog oai-k tbuoaibok skkogpaooaibok k`ikc `ikc io gkklckkp suogkbdaeflca SpfpulktaZ (v.)8 ji tkwb ci`ij skc3 ji taaog skck jitkwb ci`ij skcdaeflcoiog SpfpulktifoZ (o.)8 gkj cbkt suogk ji fjtaog3 ji pbkzkb3 juo cbktpaub-k ji fjzkbdaefr`riog, trkospfrt SmfovaykomaZ (o.)8 pkipibok, caook,tbaibskcok, 4. tuko tbaibok cbktpaub (jftfr, laaog) mibtadaefr`riogsji``al, còratòh SvabimlaZ (o.)8 tuko tbaibok jftfr,siic skcfl, vkolaaog, mibta juo cbkt pko juo `kog cbkt tuko

Page 22: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 22/220

Page 23: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 23/220

(o.)8 jipi tbaib-k gaaocbiktok, pulkkcokdacao`tsckd, cao`sckd SkmqukiotkomaZ (o.)8 cijaal tbaibok,jaaltbaibtadaclkga S`aplfraZ (v.)8 cisiic, `kbdaclkga SragratZ (v.)8 cisiic cic3 bibsk bib lfb bi lab ut3 k bib cbitjkok `kb, luogoukj lfdaclkga sig, clkga SmfjplkioZ (v.)8 luogcij lfbok gaao, pbuo3`ic skc lfbok gaaocbikdaclkgalig, daclkgalsasvår`ig SragrattkdlaZ (k`h.)8 cisiic cictbaib

daclkgalig, hkjjarlig S`aplfrkdlaZ (k`h.)8 cisiicbukidaclkgalsa SragratZ (o.)8 cisiic cicok3 bib cbikl ciskcokdaclå`a, rkpara S`rkpaZ (v.)8 silb, tukj3 puko silb skc3 pukotkwb tukjdaclå`a, clå`a, iclå`a SmlftbaZ (v.)8 puko silb3 puko citukj,cizaaj, citbkwidacråeta SkeeirjZ (v.)8 cipskc, bi jkb bi mi, `ic jkb bi mi,oikllf3 skkogcip, laaocip taotkodacråeta SmfoeirjZ (v.)8 cip skc, cbkub skc, cbf skc, bi tkctkcjkb bi mi3 jukobuki bi mi. tbu`ic tbu tkc bi midacråeta, kttastara, davi`oa SmartieyZ (v.)8 lkipi pik3 tbaibpibokciplkitkwb pikdacråeta, davi`oa SkttastZ (v.)8 `ic jkb bi, k bi tkctkc jkb bi

mibpib, `ic bi mi-k tami pkog. Martieimkta cbkwog tuogkb latjkt(sigoktura) k galb tbai `iog ji cbkt io bib martieimkta pao `ic jkbbi mi-k k jio galb, tami pkogtu io k jio galbdacråetalsa, efrsicriog SkeeirjktifoZ (o.)8 cipskcok, skkocipok,latcipok, bijkb bi mibokdacråettalsa SvarieimktifoZ (o.)8 k `icok, k jkkook, k bibtkctkcok atmiktok3 sittalok3 k bi jkb bikj bi lf mib atmiktokdacvaj, dalahlig SmfovaoiaotZ (k`h.)8 buo lajtkkog8 k `kkl k`fogcbflb skc dkogjkb fj lfdacvaj, jkgalig, cfjefrtkdal, dabkgalig SmfjefrtkdlaZ (k`h.)8oukj, luog jukog, oktok `kj `aub, fj`ko oukj `aubdacvaj, prkctisc  Sbko`yZ (k`h.)8 zkt oukj3 `aib dkogk zkt tbaibdacyjra sig SdftbarZ (v.)8 okwogckki skc , bibduki, suduki,

skipib, dukipib3 luogbijkwbpibdacyjrat Smfomaroa`Z (k`h.)8 kwljkwb jkbjkbdacyjrat, dkoga, åogstalig Skerki`Z (k`h.)8 lku, cibtk, oab ogkjlf, ogkjlf, ci-kwilfdacyjrat, urflig, åogstalig SkoxifusZ (k`h.)8 luogbijkwb8 tbaioukj k buo tuo `iog ogkkclkbdacyjriog SwfrrijaotZ (o.)8 luogbi jkwbok3 luog ofp lfbokdacyjriog, fjsfrg Ssflimitu`aZ (o.)8 `aib skc luktok3 `aib skclukt jkbjkbokdacyjriog, åogstalsa SkoxiatyZ (o.)8 luog bijkwbok3 dkog k mitkj jkw mi-k luog bijkwbok, luogsij pktkubok luogsij suogk pktkubokdacåjpa SfppugoZ (v.)8 okkcpi tkck oiklok tkwb lkogpkook3

okkcpi tkck gaaosiktokdalahlig, dacvaj SmfovaoiaotZ (k`h.)8 buo lajtkkog8 k `kkl k`fogcbflb skc dkogjkb fj lfdalahlig, datijalig SfppfrtuoaZ (k`h.)8 k buo tkwb citukc3 `aiboklab ogiijok tkwb citukc liko3 k buo likok bib `iog dkog bibdalahra SdalakguarZ (v.)8 uujmib-k jko, gkklckkpta'o uujmibiojkodalahra SdasiagaZ (v.)8 ujmib-io sij gkwpk jko vac3 k bfo ktkogk luutio zf gkwpdalahriog SsiagaZ (o.)8 uujmibok3 uujcuklokdalajra, dadyr`a SaomujdarZ (v.)8 cbkwl skc3 pki sukc skc lf3`kkldalavao, bòelig, urdko SurdkoaZ (k`h.)8 fj`kko, ouotkkc`kko okcbktpaub kb `aibbuki tkck fj3 fj`kko sikj mibtadaliggaoba` SlfmktifoZ (o.)8 k juo fjok, fjok juo, juodallis, tusio`ery` S`kisyZ (o.)8 `aizi pkkcdalysoiog SligbtiogZ (o.)8 cbukvkkc skcok3 cbukvkkc pikcokdalårao`a, iostructiv SiostrumtivaZ (k`h.)8 bilbok tkwb ciskidalåst Swall-rak`Z (k`h.)8 lkisij tkj3 tkjpi sij cbio

dalåst, lår` Sstu`ia`Z (k`h.)8 ogiijsk3 gaalskdalòd, suj SkjfuotZ (o.)8 gkwj tfbtfb, cicijpib3 pbk tftk.Cigkwj3 cigkwj gkwj3 pbkzkbdalòooiog Srawkr`Z (o.)8 tbkjko3 luog`kj jko3 sap gkb3luog`kj jkok cipik latsfogdalòooiog, pråjia SprajiujZ (o.)8 pikccbfog8 ok cbktpaub bib`iog lkwp skcok-k cipikcbfog latsfogdajyo`iga SajpfwarZ (o.)8 tbkbkkt skc, bib zf skc, bib tbai skc,tbuoaibok pikdajyo`iga, kutfrisara SkutbfrizaZ (v.)8 tbu oaibok pik, tbu oai

skc, sil bibtbaibok pikdajårca SrajkrcZ (v.)8 jub`kko galb3 ogkib`kko gaao, bi mi skiogb mi-k galb, gaao, tbai skc, 4. mikptabok tukj `aub pikdajårcalsasvår`ig SoftkdlaZ (k`h.)8 tbaibtbkj3 tbaib pbkkc3mikptab tkkc8 mikptabbukidajårcalsasvår`ig SoftawfrtbyZ (k`h.)8 mikptabbuki3 mikptab`iogk cilkwjdajårcalsasvår`ig SrajkrckdlaZ (k`h.)8 k pbkttukjpib cbkkclab, jkoglki sikj lf `aubta jkoglki k tukjio cibilbk, tuk iojkoglki lkjkb dkogzkb bikj pbkttukjok pik `iogk ogijok oaidao SlagZ (o.)8 cba, ok cbktpaub ii `iook cba, skduki cba, tutpbkbcbadao, cofgla SdfoaZ (o.)8 gub3 skgub

daoat SdfoyZ (k`h.)8 gub tkwb cidkog3 gub viva3 gkwogdaoclå`ar, ducsar StrfusarsZ (o.)8 pbaitukj tukldaoytta, u`oytta SutilizaZ (v.)8 zkogb3 zktok oaidaozio SpatrflZ (o.)8 `kktsi3 tbkutui3 k tkki tbai jftfr, jftfr-mymla mibta-k ci tbuotadaozio`uoc  Sharry mkoZ (o.)8 okjgijtui lab `kktsi (patrfl)cfibok duogdaoågta, oågta S`aoyZ (v.)8 oikl, `aib lf, ut lf3 skkog lfdaoågtalsa, ajaoti, oågtalsa S`aoiklZ (o.)8 oiklok3 skko lfbokdaoåvoa, ckl`a S`aofjioktaZ (v.)8 jio pik3 jiooai skcdaoåvoalsa SkppallktifoZ (o.)8 k jio tkwb skpok. Ji cbkt kbibok k lkcmiko k jio, k dabjio, k bibok `kog`kogtadafr`ra, daekla Sfr`arZ (v.)8 tbu pik3 tbupikc dkwldara`villigba` SklkmrityZ (o.)8 ogkkclkb luk ci-sk ui jaickkog dkogk pba vklvkl, fj cbfog tbailf, ciokwb bai skiskiok, lkwpsapokdara`villigt Srak`ilyZ (k`v.)8 ut tkcio, cio tkcio3 gaao bkc sa lf-io3 bib pkb liko, k jkosk-k fj tkwotuogdaragoa SmklmulktaZ (v.)8 sij3 k pbkzkb sij, tukt, k pbkzkb tukt,4. luogsijk gaal, cbaoskt, =. ogkibsuo, skwjdaragoa SmfjputaZ (v.)8 tukt, biskkp, k`ic zfogcbikdaragoa SramcfoZ (v.)8 tukt, dkogk sij, ogkibsuo, cbaosktdaragoalig SmklmulkdlaZ (k`h.)8 k cisij tbai, dkogzkb pbk bikj mi-k citukt tbai3 ciogkc tkkc3 jukobukidaragoao`a, iotrigkot, råocaeul` SsmbajiogZ (k`h.)8 cbalpil3cbaajok cibaldaragoiog SmfjputktifoZ (o.)8 tuktok3 biskkpokdaragoiog SramcfoiogZ (o.)8 tuktok3 dkogk sijok, ogkibsutokdaragoiog, ragoiog, cklculktifo, cklcula SmklmulktifoZ (o.)8sijok, tuktok, upjkwb skoskktokdarahst Strkvalla`Z (k`h.)8 cbukl zio cbitsk3 pki cbitsk3cbuklziook-k tftsk juo3 citkwodaratoiog, efrtålliog SralktifoZ (o.)8 tkkogtbu dkogk gaaookdaratta, efrtålla SokrrktaZ (v.)8 tkkogtbu gaao dkogk k dkkodkkok gaao3 k bi dkog dkogk gaaodaratta, efrtålla SralktaZ (v.)8 tkkogtbu gaaok gaao3 tbu pikogtaog k oaog k tkwogk gaaodarattiga SaotitlaZ (v.)8 jio vkwb3 jio cipik3 tbulu cipik cijiovkwbdarattiga, rateår`iggòra ShustieyZ (v.)8 `ic skc8 jkwb lf skc3jkwbok lab ogkwbok pko paog skcdarattigalsa SaotitlajaotZ (o.)8 cijio vkwbok, jio cipikcok3tbulu cipikcokdarattigat, efrsvkrlig ShustieikdlaZ (k`h.)8 `ic ciskc tbaib3 `ic skctbaib

Page 24: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 24/220

daridari SdaridariZ (o.)8 vitkjio D, ciskp jkok pikog oktokdariga SaorimbZ (v.)8 bku skc, bku zkw skc3 dablkp skc, tkj tukjskcdarlioarpekoocumbao S`fugboutZ (o.)8 k cbujk cidkwl jfb puj3 pfogjfb dkog pikok cbujdarfliga SdamkljZ (v.)8 `kki skc3 ckj skc, tkkog lfskc, fj `i`askcdarfliga SquiatZ (v.)8 `kki skc3 gkjluj lf skc3 fj cbiiocbikoskc3 pku lf skcdarfliga SrakssuraZ (v.)8 mikjok tbkc pik3 juko ok`iog tbu

cbktvai gaaocic, gaao pbkcicdarfliga StrkoquilizaZ (v.)8 `kki skc3 fj cbicba skcdarfligao`a Ssa`ktivaZ (k`h.)8 `kki skc tbaidarsårc  SdarsarcZ (o.)8 k tbu k lk fj lf-k bab luktok3 bablukcisk-k ciij lab pkkjtaog pbikl gkwp, susa gkwpk `fp oaib lfbokdarusa SiotfximktaZ (v.)8 guui skc3 cbkj skcdarygtat, oftfrisc  SoftfrifusZ (k`h.)8 giit lfbok-k jiotbkog3 kbfib lf lkj-k jiotbkogdaròjjalsa, okvocuo`igba`, ry SraofwoZ (o.)8 jiotbkook3 jitkjpi tbaibok3 ji tkjpi tbaib-k fjokdaròjjalsa, ry, rygta SekjaZ (o.)8 jiotbkook3 jio `kwcok, jitkjpi° tbaibokdaròjt Sekja`Z (k`h.)8 ji jiotbkog3 ji tkjpi' tbaib

daròjt SekjfusZ (k`h.)8 jiotbkog3 bfibok lkjk jiotbkogdaròjt, okvocuo`ig Sraofwoa`Z (k`h.)8 jiotbkog cbiodaròjtba`, oftkdilitat SmaladrityZ (o.)8 jio tbkook3 jitatbaibpibok3 k citbaib jkbjkbokdaròra, pávirca SkeeamtZ (v.)8 sucbk, bib cbk, lkwb (oktok iolkwb). Jit gukc tkwb oi k tkkog lki ao laaog I jit io siktlkwb,cbuk cijub lfb lkwb, ok cbkt k cidkwl k cisap jkok k `kog okcbkt k pikog, k pikog `actkc pao aeeamt cimidaròra, ròra, ròra va` StfumbZ (v.)8 lkwog3 cbut tkwb lkwogdaròva SdarakvaZ (v.)8 lkkc skc3 sub skc, lkkccbikt skc, tkko,cbkbsukb, oai okwo lf3 isi ii ioocukopibtadaskt Spfssassa`Z (k`h.)8 `kwivai3 bkidaskt, `åjfoisc, `håvalsc  S`ajfoikmZ (k`h.)8 `kwi-vai3 `kwi-

oai ji3 `kwi-luut ji, `kwi `aibok dkogk fj jidasahra SfvarjkstarZ (v.)8 zf gkwp3 sij-k zf gkwp3 uc zf3 cbutouki-k cbfibdasahra, arfdra SmfoquarZ (v.)8 zf gkwp3 gkkl sijok pkokzkwbok ogkb3 zkwbok mikog mikog lkkcsk bi pkbpkb skc3zf`ic`ac, gkklta gkj lkkc skcdasahra, fvarvio`a SvkoquisbZ (v.)8 zf `ic`ac3 zf gkwp3 gkklci`fok- kb cbkt io k lkoglkjta zf gkwp `ic`acdasi``a, aha SpfssassZ (v.)8 oai, vko oai8 ioo lab lf oai, gkjb oai3ogkb zfdasi``alsa, aha, ahao`fj SpfsassifoZ (o.)8 oaibok8 oaib lablkjb3 bkubok, gkjbdasi``alsa, ahao`fj SprfpartyZ (o.)8 oaib lab lkj3 gf3 oaibsk

lkjsk, ioo lab lf3 ji cbkt ii oaibtaogdasio`ig Ssfdar-jio`a`Z (k`h.)8 okvkkc3 ogkibsutok miij oaidashåla, gòra lavao`a, fpil`oa SkoijktaZ (v.)8 ouogtkc skc,ouotkkcok pik. lkwp skc tbkbkkt skc, tkkog skc, tkkog tbai skcdasc, sckrp, dittar Skmri`Z (k`h.)8 tbkc, zksko dkogk tbkcdasck`iga SiohuraZ (v.)8 likj skc, ok skc, sik skc, siktok likjokfj skc, jio sik skcdasck`igalsa, sck`a S`kjkgaZ (o.)8 likjok, jaalsiktok3 siktokoai3 cisucsiktok, pfiok bajok oaidascktoiog StkxktifoZ (o.)8 sikb lkkcok3 sikb cbfook tkwb ciskidascktta StkxZ (v.)8 sikb cbfo3 sikb lk3 sikb `fogdasca`ao Sjf`astZ (k`h.)8 bfib dac3 atlkwj3 ukog lf, cizaaj luklf3 cizaaj atlkwj laltkc3 atlkwj lal mikogdasca`ao, y`jyg SbujdlaZ (k`h.)8 cioikjcbikt3 oikj tkckcicfib3 luogsij oaaj3 bab pkbpkb lf3 cicfib oikj3 oikjdasca`aoba` Sjf`astyZ (o.)8 atlkwj lal-k fjok3 ukog lkw lf-kcizapok3 tkkogpi skko tbaib `iogk fjokdasci`t, sokvsat SjumcyZ (k`h.)8 oiio3 cibbukidasci`t, sokvsat, sju`sig SeiltbyZ (k`h.)8 oiio, cibbuki,

cibdkkog3 lukcsukbbukidascriva S`asmridaZ (v.)8 galb, k tbutaog galb-k gaao jit-k jub dkogk galbdascrivalsa S`asmriptifoZ (o.)8 galbok3 jit-k jubtaoggalbcbiktok tbupikog taog k bi dkogdkogk galbokdascyl`a, koclkga SkmmusaZ (v.)8 ogkwb, jkwbskc, jkwb bi mi-kogkwbdascyl`oiog SijputktifoZ (o.)8 jkwb skcok, ogkwbokdascyl`oiog, koclkga SkmmusktifoZ (o.)8 ogkwbok, jkwb skcok,jkwb bi mi-k ogkwbok

dascytta SprftamtZ (v.)8 `kkl3 dkogjkb k mib lfb ok`iog, k sikt lfbok`iogk `kkl3 bu3 dkogjkb k mib lfb ok`iogk budascytta, stòtta, prftagara SpktrfoizaZ (v.)8 `aib skc tkck kciskj dkogdkog tkwb pkopibdascytta, vårga, scårja Ssbial`Z (v.)8 `kkl3 bujdit3 buudascyttalsa SprftamtifoZ (o.)8 `kklok3 buutok3 ci`kklok, dkogjkbk mib lfb ok`iogk `kklokdascyttalsa, davkralsa SprasarvktifoZ (o.)8 saskc lf-k cfibmiogokdascyttao`a SprftamtivaZ (k`h.)8 `kkl oukj luk, `kkl luk3 buoukj luk, bu luk3 guj lukdascyttar, pktrfo, prftactfr, jåmao SpktrfoZ (o.)8 suj lab pkki-k pkog3 `aib skcok tkwb pkopib, k ciskj dkogk bubok k pikji

dascyttar, prftactfr SprftamtfrZ (o.)8 k `kkltu3 k butu3 k caajtu,k miogtudascåetiga SajplfyZ (v.)8 zkogb, oksaaj skc3 oksapok pikdascåetigalsa SajplfyjaotZ (o.)8 oksap3 oksapok, civkkcok`iogk oksapdascåetigat, fptkgat, trkvl SdusyZ (k`h.)8 jkolkb3 oksap tkjpioai3 oksap cio oai3 oksaajk duki, 4. talapbfoa lioa jub bkcdascåra SpruoaZ (v.)8 siog bikog cauta, k tab caulm bkbsikog3`mib lfbtaog taptko k, atlkwj tkck cfib3 k ciskj lftaog pkkicbik3zaaj sitsat3 pukb sitsatdaslkglågga SsaizaZ (v.)8 jko3 jkt skc3 lkkc skcdaslkglågga, cfoeiscara SmfoeismktaZ (v.)8 jkt skc 3 vko cbkkjcipukta mustfjta°o jkt skc3 cujpita° gkwtok bkogk ioo lab lf

jkt skcdaslkglåggalsa, cfoeiscktifo SsaquastrktifoZ (o.)8 cbaocbiktok3tukj cfibok, 4. tbu sikog lf kbib jkok vko jkt skcokdaslkglåggalsa, cfoeiscktifo SsaizuraZ (o.)8 jkt skcok3 cbukpiuujmibok, tbu oaibok subok3 vko cbkkj jktok, jigilf jktokdaslutoiog, dastajjalsa, kegòralsa S`amisifoZ (o.)8 tbucbaosktok3 luogsij suogk cbao sktokdaslutsfj S`atarjioa`Z (k`h.)8 cbaosktsk-k fj 3 cbaal tbajtbujlf `iogfdaslutta SrasflvaZ (v.)8 cbaooaao3 cbaozkko, k tukjtukjk cbaodaslutta sig til Sjkca up foa's jioaZ (v.)8 cbaosktok dkwldaslutta, kegòra S`ami`aZ (v.)8 cbaoskt, luogsij kb cbaosktdaslågtat SmfgoktaZ (k`h.)8 pu labpkta cidkog3 ciokibok oai8

civklkkcok oaidaslågtat Sralkta`Z (k`h.)8 cizfpok oai, citkokudaspisa, ef`ra Seaa`Z (v.)8 ko vkkc3 ko pik3 ko oa skc3 dkkc3 kotulbdaspfttalsa SprfekoityZ (o.)8 cibbukiok3 ckjpku cibbuki3 kcilkwj lf ckjjklta, k sikogtbf cijlki k sikotbfok fj lf dkogkzktok lab dkwlokdaspfttalsa, báo, spft S`arisifoZ (o.)8 ouibsktok3 mikjouib dkwl-k ouibsktok, sijjkwb dkwlokdastko``al, alajaot SalajaotZ (o.)8 ok cbktpaub (lai, buib, jailab tui) mibtadastko``al, iogra`iaos Siogra`iaotZ (o.)8 k cibalcbktaog3 kcigkwj cbkwjtaogdastko`ig, parjkoaot SparjkoaotZ (k`h.)8 tkwotuog, fj lfbbuo fj lf3 buo skwtpi suog fj3 k cip tkwotuog `iogk cidkwldastko`igba`, stk`igba`, vkrigba` SparjkoaomaZ (o.)8tkwotuogok3 k tkwotuogk fjokdastko`igt, sta`sa SkyaZ (k`v.)8 k tkwotuogiodastajja S`atarjioaZ (v.)8 cbaoskt3 mikogtkook dkwl3 bib `iog

Page 25: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 25/220

Page 26: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 26/220

davkra SmfosarvaZ (v.)8 caajmiog3 miog, cbfi, `kkl, likjok, dkkiok, okwogckkiokta fjskc lf3 caajmiog giga, susik skc lfdavkra, dabfl`a ScaapZ (v.)8 caaj, oku caajdavkra, fpratbfl`a, va`ligabfl`a SjkiotkioZ (v.)8 caaj:tf3 pukb:tf3 k bibok dkogk fjtf skc3 k ogaiok jkb dkogk fjtf skc3caajtf gigadavkralsa, dascyttalsa SprasarvktifoZ (o.)8 saskc lf-k cfibmiogokdavi`oa, dacråeta SkttastZ (v.)8 `ic jkb bi, k bi tkctkc jkb bimibpib, `ic bi mi-k tami pkog. Martieimkta cbkwog tuogkb latjkt(sigoktura) k galb tbai `iog ji cbkt io bib martieimkta pao `ic jkb

bi mi-k k jio galb, tami pkogtu io k jio galbdavi`oa, dacråeta, kttastara SmartieyZ (v.)8 lkipi pik3 tbaibpibokciplkitkwb pikdavi`oa, vi`oa StastieyZ (v.)8 tbaibpibok tbu gaao3 tami pkog, bijkb bi vk mibpibdavi`oa, vi`oa SwitoassZ (v.)8 tbaibpibtu-k pkog3 tbaibpib iogbvkmi3 tami pkog3 tami pkook oaidavi`st SmfosmifusZ (k`h.)8 tbai, pbkwc, tbai giga, cbuk pbkwc, kluj k vft, k cbuj k kl tba i-k, luogsij pil cilcaldavi`stba` SmfosmifusoassZ (o.)8 cbuk pbkwcokdavilliogsbkvar SlimaomaaZ (o.)8 pbklok lkik cipik ji3 bib tbaiboklki k ogkb jidavirca, erajckl`a, ja`eòra, efrárskga Sio`umaZ (v.)8 zfl3 ut

skc, k ut tbaib tbaib ok`iogk zfldavis SprffeZ (o.)8 bi jkb bi3 `ic jkb bi mibokdavisa SprfvaZ (v.)8 aocbik3 siook tkwb aocbik, 4. `ic jkb bi mi3k `icok lkcdaviseòralsa, krgujaotktifo SkrgujaotktifoZ (o.)8 cicupok pkokcitbutukb lfbok, tbucbkt-k luko cbfp tbaib lfbokdavådoat Skrja`Z (k`h.)8 gkklvko tkwb citbkwidavådoiog SkrjkjaotZ (o.)8 gkj cbkt ii gkkl vko oaibtaog,gklvko tukjtukjdavåga SjfvaZ (v.)8 tkkog, cicbiio, cilfcdavågalig SlfmfjftivaZ (k`h.)8 pki ckwickwi tbaidavågalig, elytdkr SjfvkdlaZ (k`h.)8 bapcbikt tbaib3 pkipibtbaib3 tfopib tbaib, cao tbaib, tkwi tbaibdavågalig, jfdil SjfdilaZ (k`h.)8 pki ckwickwi tbai3 tkkickwickwi tbai3 cicbiio zikuziku tbaidavågalsa SjftifoZ (o.)8 tktok8 tkkogk k fjok3 fj `i`a lfbok3cbkwlmip lfbokdavågalsa SjfvajaotZ (o.)8 gkjtktok3 tkkog-k fjok3 tktok, 4.fjok cicbaalok3 fjok cisukook, =. cipkwlok cbkt io tupok labogiijok cbkt oai- k oksap k pktcbiktokdavågao`a, gridao`a SkeeamtiogZ (k`h.)8 babpibbuki, `kbtukc, jibabpib tbaib `iogk fjdavågat, ròrt Stfumba`Z (k`h.)8 luogsij lkwog cbkdavåggruo`, jftiv SjftivaZ (o.)8 ogiijok, tupok3 bibok k bkog3k bkog fj-k ok cbktpaub bibokdaåra, åra SbfofurZ (v.)8 okkcpi tkck zkbtkkc3 tbupi ogkibsut, 4.

 dik3 zkbtkkcok pikdi SdaaZ (o.)8 cbuki, oksaaj cbkwj `iogk citukb jitadikvl SkpimulturaZ (o.)8 cbuki cbkwiokdikvlar SdaacaaparZ (o.)8 cbuki cbkwitudidal SDidlaZ (o.)8 Lki ]ikogtbf (Pbumikj lui lab Pbumikj tbkccigkwj)Didalao SBfly DidlaZ (o.)8 Lki ]ikogtbfdidalscfla, pråstasajiokriuj SsajiokryZ (o.)8 Lki ]ikogtbfskkog3 sikjpi sukc `iogta ckbok skkogdidlifeil SdidlifpbilaZ (o.)8 lkidu ogkiok ji3 k ckicbkwj ji3 k pkkctk jididlifgrke  SdidlifgrkpbarZ (o.)8 didlifgrkpby oksap k saaj jididliftac  SlidrkryZ (o.)8 lkidu okjcij k okjokj lab k tao kzfocbikt dkib `iogk lij tkck cimikogk cicfibok juo. Lkidu lididliftackr SlidrkrikoZ (o.)8 lkidu skkl ski ji3 lkidu skkl tkwbciski pilok k oai jidi` SditaZ (o.)8 pabok3 caibokdi` SjfrsalZ (o.)8 ko tkwjmic cbkt3 ko ckj cbkt ko lijdi`a SditaZ (v.)8 pat, bk tkwb cai3 4. `ab3 cbuki dkogk `ab, =. oa,

oatujdi`a, sokppa SsokpZ (v.)8 tbk cbkt tbu-k pat, dkc, pat vktdi`ao`a, sckrp Sjfr`kotZ (k`h.)8 ckjpkuok-k ckjcbk3 ib zkkcmikogk ib cfilki bikjk oukj lf3 tbukc bkc3 suo zaubzaubdi`rkg SmfotridutifoZ (o.)8 suj pikcok. suj pikccbfogok, 4.tbulu cbkt lab oib galb-k tbu sukbtuta cikog pikcokdi`rkga Smfo`um`Z (v.)8 jkckib3 pikccbiktok oai, vk cibaldi`sal, tòjja Sdri`laZ (o.)8 skcfl ckjckib3 skcfl ckjckib cbkudi`sc  SsokppyZ (k`h.)8 pat oukj3 pab ut tukc3 bab jaat, ckj cbkdiekl`, kcclkjktifo SkmmlkjktifoZ (o.)8 luog`kjpib-k gaaocbikt

zikbzikbok, k giog `aub-k cipkbpibokdiekl`, skjtycca SkpprfdktifoZ (o.)8 kwiok, laj skcpibok, pbklokdiekl`a, gf`cao`a, koarcao`a, dilliga SkpprfvaZ (v.)8 pbkl, kwi,tbucijpib, bfib jkb bi, luogcijbuki bi midiekl`a, skjtycca SkssaotZ (v.)8 kwi, pbkl, pbklok gaao/pik3kwipib, pbk skcpibok gaao3 tbucijpibdigkji SdigkjyZ (o.)8 zi jksk fj gagu okpi-k zi `kog cbkt oaiblkiok, zi oaib cicok3 zi oib oaibokdigár` SkpikryZ (o.)8 cbuki cbkwiok duucdibula SsiousZ (o.)8 cbukc lab okkc cickklk cukvkogdibuladatåo`alsa SsiousitisZ (o.)8 cbukc lab okkc vkog cickljaijk ok

dickga SbfoaymfjdZ (o.)8 cbukizuluuj3 cbukizududicioi SdicioiZ (o.)8 oujaita' tuipaacok puko, tuipaac mikogkcisilb pukodicuda SdaabivaZ (o.)8 cbukickki, cbukidu, oujaita'o k skj ub klucbuj uk k tuj, cbukickki dkogk k tuj valvkl ub paodicuda SbivaZ (o.)8 cbukickki3 4. cbukilfjdil SmkrZ (o.)8 pai oai jftfr paubpaub3 k tkkogpi-io, jibiog tukook°og dack cidkwl, tutok oukj oai , k oikjk oau jftfrcbktpaub3 juutpukcpi lkpok tkwb cbuklziook-k jita° tukookdil, kutfjfdil SjftfrmkrZ (o.)8 jftfr, sat tbkbkktok tkwb k tkkitbai jftfrdilktarkl, tfsi`at SdilktarklZ (k`h.)8 lkog oib oai3 lkog oib tukc,gkj oib cickklk cilajok, citbucijok mib dkogiodilla SdaatlaZ (o.)8 siklcbuj3 sikl-aac dkwog-aac lkc pkok bfogcbkogcbik, k vfj k laaog tbai gkobiog oau3 cbatduucdilla``yrcalsa SimfoflktryZ (o.)8 jilij dikcokdilla`a SijkgaZ (o.)8 lij, jkko3 ji cbkt ii jaal tkwb cidkogkcisuki lij cbktpaubdilla`a SpimturaZ (o.)8 lij, ok cbktpaub tkwb cidkogk cisuki lij3skduki lij, ioo lijdilla`buggar SsmulptfrZ (o.)8 duko, sukog, siog, siic mibta pkokjilij dkwl sikj ji3 k tkctkc dkogk dkwl sikj oudilla`stfrjar SimfofmlkstZ (o.)8 jilij zkt `iog `aib lfbok,jilij susik oukj jitadillat StimcatZ (o.)8 ok cbktpaub bi tbaib ok`iog, luut tbaibok`iog, at tbaib ok`iogk ciskj latjkt3 Jftfr tuko tbaib ok'kog,

jailaaog, vkkolaaog tuko tbaib ok'og latjktdillatcfotfr Sdfx feeimaZ (o.)8 jubofp at ok`iog latjkt (timcat)laiok juodillikr` Sdillikr`sZ (o.)8 pukojul oaaltkwb tukjk, k ciu `itaogk dkwl tkog cikt ok`iog vkog li k oai siic li oai skduki zkogb-k dkwl tkog liko sijsijta mikog cbkt tkwb ckkpok cijkwlok, dkwlluog ckkp cijkwlokdillig SmbakpZ (k`h.)8 cijko3 tkj jko lf3 k jko tkwj3 k jko`iog zkb tkctkc skkogk tkwjzkw, 4. `aibzkb-k bfib lf3 jko oailf zkb `iogk bfib lf3 =. tbkkogbuki gkjtktok oaidillig, prisdillig Slfw-prima`Z (k`h.)8 jko tkwj, jko oikj,cijkodilliga, diekl`a, gf`cao`a, koarcao`a SkpprfvaZ (v.)8 pbkl, kwi,tbucijpib, bfib jkb bi, luogcijbuki bi midilligalsa, gf`cao`alsa SkpprfvklZ (o.)8 pbklok, kwiok3tbucijpibokdilligalsa, gf`cao`alsa SskomtifoZ (o.)8 pbklok3 pbk bi mibpibok3 pbk skcpibok3 sabcbiktokdilvårcsta`, vårcsta` SgkrkgaZ (o.)8 jkwtkw dkwlok ioo

Page 27: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 27/220

dio`, efrdio`iog, dko`kga Sdko`kgaZ (o.)8 likjok, jaijkcbkwog tuuook pukodio`a Sdio`Z (v.)8 baao cbkwj3 gkkc, cbku tkwb baao3 cbib3lkidu cbui, dalb cbkwjdio`a StiaZ (v.)8 cbib3 cbkku tkwb cbib, cbkku tkwb baaodio`a fp, lòsa SuotiaZ (v.)8 pbal3 cbkbcbik3 k cbibok pbaldio`astrag SbypbaoZ (o.)8 giitpbai, lkijkl cbkt cickklk giitpbaimikudioyra- Sk`raoklZ (k`h.)8 ckl gai-kbdioår SdiokryZ (k`h.)8 oib tkwb cidkwl3 oib citbukb

difgrke  SmioajkZ (o.)8 `kktsiko (Durjasa) sioijkdifgrkei SdifgrkpbyZ (o.)8 ji cbkt ii ouotkkcok, k ouotkkc suogkk sap k dkwltaog galbcbiktok. Pbkogpu' tbu Jkogpu io kgalbcbikt paodifcaji SdifmbajistryZ (o.)8 gkobiog lab siogcuogta' ouotkkc`ko siookdiflfgi SdiflfgyZ (o.)8 gkobiogta lab siogcuog lfpkta' cipktok,tkkogtbu, k pikozik, k fj`ko, k zfj ofpok ub mib dkogk k tbu ubcimiog tkck suutok (siook)difjkssa SdifjkssZ (o.)8 juo cbktk ouotkkcok oai gkobiogfjcbkwjdifpsi SdifpsyZ (o.)8 dkogmi `ko bikj3 dkog oktok bikj3 dkogmifj bikj mib tbaibcbikt tbaib ok`iogk pujpi tuog jio

cbktpaub/`aibok juo pao tkc kktcbik k siook/suutokdifr`, k`vardiuj Sk`vardZ (o.)8 vard k cimi oksapok oai ckjjklbikj zapok (k`hamtiva) dablkpok-k cizkogb ckjjkldifseåra SdifspbaraZ (o.)8 laituogk ouotkkcok oaita fj tbaibokjuo, ouotkkcok fjok juodiprf`uct Sdy-prf`umtZ (o.)8 ok cbkt k cidkwlok lkjk kcidkwlcbik `kog ok tukjtukj3 k cidkwlpi pao bi lfdirc  SdirmbZ (o.)8 jkkogtkkc okj cbktdisacsual SdisaxuklZ (k`h.)8 oujai lab pkskl bibok oai cfp3 (sulab zkog oai cfp)discfp SdisbfpZ (o.)8 pbuogzi3 dikcok jkckidiscuit, cics SdisquitZ (o.)8 jfb3 oaac tbaib jfbdisfo SdisfoZ (o.)8 Kjarimk gkjk fj dkwogsikl likota3 k likogcf

juo skb daudkudisfo, dòeeal SdueeklfZ (o.)8 lkwi, okwi oaac lab lf cbf `iogkcizkogb cii oib oai-k k pukog/vfj cba li oai gkobiogdissa Sstkjpa`aZ (v.)8 bfo tkki skcdissa, bffligko, dòlla SbffligkoZ (o.)8 k pkkogtkt okupkog lki ji3uc lfb-k fj ouogkkc/tkogvkkl tuuog jidissacråjjar SmbkpjkoZ (o.)8 pki ckwickwi-k vko k zukc jidistko`, bhålp Ski`Z (o.)8 bubok, pkopibok, suj tkwb bubok,bubtu, pkopibtudistar, dòs, dròsig, dkrsc, drysc  SgrueeZ (k`h.)8 pku cbuj lf3fj`kko ogkibdkkog lf, bi pbupbut3 bi vutvutdistrf SdistrfZ (o.)8 zu skioau3 zu cizukcok sujduuc oaudisåtoiog SmlkusaZ (o.)8 grkjjkr cbiktok oai sij okpi-k

lkiguklmiog (saotaoma, såtoiog) tkctkc bi zf lf tbujkl tkjsijcigalb cbkwj. Gaotabok-io, 'Ck ou bfog pki mikogio,'ditta, lilla, lilladitta StioyZ (k`h.)8 oau, oau jkbjkbdittar SdittarZ (k`h.)8 cbk3 cbuj lf-k cbk3 tkogcbk dkogk cbk, 4.`aiblfb lkj3 k oukj lf lkj ok cbktpaub tukbok lab tbukcok, =.`aiblfb luktok, jub`kb jkbjkbok lkjdittar, dasc, sckrp Skmri`Z (k`h.)8 tbkc, zksko dkogk tbkcdivah Sdyrfk`Z (o.)8 lkj oaudivah, si`avah SdywkyZ (o.)8 lkj likopi gai-k lkjpi oaudivfcs SdaaswkxZ (o.)8 cbukiouuo3 cbukizu cfibok cbuki ioo, ioozuutok lab cbuki jaivkkc `iogio cizkogbdivukc  SdivfukmZ (o.)8 gikbpbukl skktok (gkklckkpta gikbpbukl dkwltkwj)dizkr, sålsfj SdizkrraZ (k`h.)8 cilkwj jkbjkb lf3 k juo tkwbcitukc lf3 cilkwj citukc lf3 lkjat lfb lab upzkwb lfbdharg SjfuotkioZ (o.)8 jukl, tkkogdhargdastigar SjfuotkioaarZ (o.)8 jukltuog ckb jidhargdastigar, clktrar SmlijdarZ (o.)8 k ckbtf ok cbktpaub3siogcuog tuogk k tfzkkj cbkugui okj cbktpaub

dhargeul` SjfuotkiofusZ (k`h.)8 jukltkj3 jukl tkwb ci`ij3jukl jaalpukdhargcå`a Sjfuotkio mbkioZ (o.)8 jukl `uog, jukl tkwo, tkkog`uogdhargpks SgktaZ (o.)8 jukl cickklk mikogpidhargtkgao, efrtryllat Sspalldfuo`Z (k`h.)8 ckjck likogklkj`kog skdhargtio`a SpakcZ (o.)8 k `kwo, k cbuogb `kwo3 k skko paookjuo, jukl`kwo3 juklvuujdhargtfp Sjfuotkio-tfpZ (o.)8 jukl `kwo

dhargvårc, jioa SjioaZ (o.)8 lai citkwbok cbuuc3 sukogcbuuc,siiccbuuc, sukog jaibfl cbuucdhargvårcs`riet, jioa`riet SjioiogZ (o.)8 laisuog sujpikogtkwbokdhåeea SyalpZ (v.)8 ui bkkj dkogk pku dkcdkc3 tfj pku dkcdkcdhårgoiog SsklvkgaZ (o.)8 tajdkw bftcbiktok-k saaj cbkta pkopibok pikcokdhòro SdakrZ (o.)8 vfjpidhòroascio` SdakrscioZ (o.)8 vfjpi vuodlk` Sdlk`aZ (o.)8 bk3 jk3 (tajtk, tu, bai jk) tajcaac3 tajtkdlk` SlakeZ (o.)8 tab, siogtab8 okbtab, 4. lki`kl, lkijkl cigalboklki`kl, =. siic paac pko `il`aldlk`bko`lar Soaws`aklarZ (o.)8 tbucizkkcok, lkidu mibta k

bkwjcbik lab k zukc jidlkera, elijra SelimcarZ (v.)8 cbk zkkp3 buib lkck lkkj3 pba lkplkp3 tkkog `ao lf3 tkkog zaal jit zaaldlko`a Sdlao`Z (v.)8 gkwj cbkwj3 bal cbkwj3 pkwi cbkwj-k kcfi pao cfi bikj mib citbailf3 citbutukc3 cbkt k lukog cbkwjdlko`a SjixZ (v.)8 bal, tfccbkwj3 pkwicbkwjdlko`a (sig) SmfjjioglaZ (v.)8 balcbkwj3 gkwjcbkwj,tfccbkwj, pkwidlko`a, dlko`a sig SjioglaZ (v.)8 cibal3 balcbkwj3gkwjcbkwjdlko`at Sjixa`Z (k`h.)8 k cigkwjcbkwj-k, k cibalcbkwjskdlko`iog SjixturaZ (o.)8 oib lab tbuj balcbfp mikogk ciogkb pao3 4. balcbfpok8 gkwjcbfpokdlko`iog, tilsåtoiog Sk`jixturaZ (o.)8 balcdfpok, gkwjok, okcbkt tuogk gkwjokdlko`t, idlko`t SkjfogZ (prap.)8 lkc kb, ta lkckb cbktdlkoc, clkr, lys SdrigbtZ (k`h.)8 tkkog3 cbukvkkc tkkog, vkkc,sikog sitsat3 taa salsal, pildlkseaji, gu`sdaspfttalsa SdlkspbajiZ (o.)8 gaaosiktok, zkbtkkclfbokdlkseajisc, gu`sdaspfttalig SdlkspbajfusZ (k`h.)8 zkbtkkclf,zkbcfdlag SpklaZ (k`h.)8 `kkog3 jisita jaal dkog puk3 sisko oai lf lab pktkku `iipcuk jita tkwb cidkogdlag, gustao Spklli`Z (k`h.)8 jaalciic3 k jaal miic okwo lfdlago, dlåra SdladZ (o.)8 mipfl3 vuo ouki-k pukc dkwc ciucau,

bki suogk tui pukccaaldlagoa SdlkombZ (v.)8 ckkog skc, ogf skc3 pkkc skc, `k skc, `kkogskcdlagoa SdlakmbZ (v.)8 k jaa; cic skc3`k skc, oisk-k pbfok tkwbjaal kkogskcdli` Stao`arZ (k`h.)8 ogaac3 tkkc lf3 oaajdli`a SjkogfoalZ (o.)8 gkklta lkjk sukog lftok vkozkt okjcbktdli`t, jil`t SgaotlyZ (k`v.)8 `kj tkcio3 `kwj ckwjio, kwlmimiciodli`t, jil`t Sjil`lyZ (k`v.)8 bfib dac tkciodliccaoslkgar, gks- fg vko`jastar SplujdarZ (o.)8 pipacbkwog, oiio lkwog cbkwog k tbukb sikj jidlio` Sdlio`Z (k`h.)8 jittkw, cbuk ju tbai lf3 ju lf3 cbukjubokoai lfdlio` SsigbtlassZ (k`h.)8 jubok oai lf3 jit tkw3 cbuk ju lf cbukju tbai lfdlio` pksskgar SstfwkwkyZ (o.)8 k skkp pa lf `iogk tajdkwsuog, vkolaaog suogk k dusij jidlio`aduc  Sdlio`jko's dueeZ (o.)8 jit cituuo skc cijktok

Page 28: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 28/220

cijkwlokdlio`gy`a, dlio` gk`a Sdlio` kllayZ (o.)8 k tkwpok-k diog lkjpi3 pkisukc tbaib lfbok lkjpi, 4. dkogjkb-k cijkog lf `iog3 kjkwcok lal sukc `iog oksap cipktokdlio`tkrjsdatåo`alsa Skppao`imtisZ (o.)8 gilpaaog oktokdlioca SdliocZ (v.)8 pbik3 jit pbik3 bkc zaal cbut zaal, jitsi zaaljit bfog zaal, 4. jitsiio, jit lkogcbkt si-k k lkog cbkt tkwb ao,=. k ju lf dkogk ao gagk, 0. lkj`kog skcok tkwb ao, 1. jkwb at3ao skjskjdlioca SwiocZ (v.)8 jitsiio3 ji cbkt ao-k jitsi pkc-k bfog cic3

bfpibok okjcbkt3 gaao ofp cbkt oai-k jitsiiodlioclys SdliocarZ (o.)8 jai pba laplap3 jailaaog lkjpi cbkwogckkotko `iog mikogk lkubuki lab buki lfb lkbok jai, 4. jitliijlkogb gflpi okj cbktdlist, dlåra, vkdla SdlistarZ (o.)8 mipfl, pflok, lfcbkwb mikogkcbut suog pkl, lkj pkiok-k cba pfldliva SdamfjaZ (v.)8 sukc tk3 bfog bi tk3 bibok cbaalokdliva efralscat Sekll io lfvaZ (v.)8 jitkwb ciogki, lkwj ogkidliva rksc, cfjja sig SramfvarZ (v.)8 mioktok pko `kj cicdliva, efrdliva SstkyZ (v.)8 `iog, cbkwl, tkkog lf-k fj `i`adliva, efrdliva, va`dliva SrajkioZ (v.)8 fj lki3 dkkog lki, dkkoglki skcdlivao`a, vkrig Skdi`iogZ (k`h.)8 cicbaal lf-k cizfjtf, skwtpi

fj, tf jkbjkbdlf` Sdlff`Z (o.)8 si, si sko3 jibiog lab gkobiogta ouotkkcok dulpidlf`dk`, jksskcra SmkrokgaZ (o.)8 ci`fok-k sisko okkisko tkwbci`ij3 ji k bfo k tkogk citbkbok, 4. gkkl ci`fok-k jisi lukogtadlf`dkoc  Sdlff` dkocZ (o.)8 sisko cbflok3 sisko ciskjk fjmikogk lai tbaib zikuziku ok`iog mi-k kjio tkwb bfib tkck siskocfibok juodlf`buo` Sdlff` bfuo`Z (o.)8 k jul zfl, k jki liko, k dil cicbup`ikb`ukb sisko gijokj tkwb tuk si sko oaita k zfogcba tbai ui pil okj. Gutkta3 tbfog ioo pkok sukctkta' zfocbiktok uidlf`ig Sdlff`yZ (k`h.)8 sisko tkwb ci`ij, ji sukjbkkt, siskojaal pukdlf`ig, dlf`plattat Sdlff`-stkioa`Z (k`h.)8 sisko dkkog3 ji tbktkciogkwbdlf`paoga Sdlff` jfoayZ (o.)8 ji tbkb jko `iogk cipik suj. 4.jisita ciokibpib pao tuogk jisi lukog jko cipik sujdlf`rò` Sdlff`ra`Z (k`h.)8 sisko tkwb ci`ij3 sko oikuoukudlf`sckj, iomast SiomastZ (o.)8 tkcsk ciokki luk ji oib cickklkoujai-pkskl fj cbfpok, uoku, outk, pktk, putu, pitu cickklkjkwbokdlf`språogt Sdlf`sbftZ (k`h.)8 ji sko gagkdlf`su`gy`alsa Sdlff`sba`Z (o.)8 sisko sukbok3 citbkbokdlf`sugar, igla Sdlff`sumcarZ (o.)8 sisko tkwp gkobiogta (liit dkog)dlf`trkoseusifo, trkoseusifo StrkoseusifoZ (o.)8 zalb cij skcok3

ji cbkt pko ji `kog cbkt tuogk sisko bfpok, sisko pikccbiktokdlf`tryc  Sdlff` prassuraZ (o.)8 luogpbu3 luogtkog ciskkizikdlf`tòrstig Sdlff`tbirstyZ (k`h.)8 gi lf jkbjkb3 ji dkwlsikoukj, tbkt oukj sibui3 tbkguidlf`ára, ára, vaoa SvaioZ (o.)8 sibui3 pujpi pkok luogtkogk sisko pukclutok sibuidlfc (pflitisc) SdlfmZ (o.)8 gkjsuog ci-ucok ski pkwltukjtukjta cipkwl cbfp pkcok3 ci-ucok cidkog gkjta cipkwlcbfp pkcokdlfc, dkrra SiogftZ (o.)8 siiclfj, siictujdlfc, clf`s SdlfmcZ (o.)8 sukogtuj3 siogtuj likopi3 skgfta' skskktok siogtujpidlfcdfgstkvar Sdlfmc lattarZ (o.)8 lkijkl gfl, lkijkl liko(K,D,M,@)dlfcara, spårra SdlfmcZ (v.)8 cbkkctko, `kkl3 pki sukc skc lfdlfcca, u`vi`a SstratmbZ (v.)8 cizik3 cbut lab cba zko, cbkku zko3cbkub skc3 tkog skc3 k tfo lki ckki-k citkog skcdlfjcál SmkulielfwarZ (o.)8 gkwdipkkc3 pkkcdkwcdlfjja SplujZ (o.)8 jaitai gkb

dlfjst SdlfssfjZ (o.)8 gkb oai siogcuogta pkkccbik3 k pkkclkitkcdlfjst SelfwarZ (o.)8 pkkc3 pkkc cuogk pkkcdlfjstar`yrcoiog SelfrimulturaZ (o.)8 pkkc miiook lab zukc `iogk dkwlokdlfjstarståogal SsmkpaZ (o.)8 pkkc dul pkok k tab fjlf-k pfcbik pkkccuogdlfjstarstòv, pfllao SpfllaoZ (o.)8 pkkc vuuioaaldlfjstra SelfwarZ (v.)8 pklbcbik3 pkkc pklbdlfjstra, trivas SelfurisbZ (v.)8 cbkogtf3 jkkiokwt 4. cbkotfb

 pao lkitkc, tbupi pao lab bkkt pao lkitkcdlfjstrao`a SkdlffjZ (k`h.)8 pkkccbik, pklbcbik, k pkkc lkitkcdlfjstrao`a SdlffjiogZ (k`h.)8 pkkccbik3 bkkt lkitkc3 cbkotfblkitkcdlfjstriog SelfrasmaomaZ (o.)8 lkwbmiook ogkb lkitkc, tbupilkitkc3 pkkc dkog pkkc lkitkcdlfjstriog, fpdlfjstrao SioelfrasmaomaZ (o.)8 pkkc pkkccbiktok3 pkkc pklb cbiktok3 pkkctadlfjstriogsti`, stfrba`sti` Sbay`kyZ (o.)8 bfib pao, bkkt paolkitkc3 vkkoglikt lkitkcdlfo` Sdlfo`Z (k`h.)8 k skj pukogogf, k mi zfogb ogf-k k jittavko jaal `ko pbilbpbalb ji (jkogckog ouogkkcta)dlft SjaraZ (k`h.)8 tuk mikog dac, tuk dac, tku lal dac, dkogjkb

tkwb cigkwj lfdlft, cuo, klaoa SjaralyZ (k`v.)8 tuk mikog dac tkwb, tuk dkog daciodlftta S`aou`aZ (v.)8 gukctkogk fj skc3 puko silb lf skc, bkwjsukc skc, siogcuog lfpk gkobiog `fogk dkogjkb fj lfskcdlue  SdlueeZ (o.)8 cbf caao, cicbfcbiktok juo, k jkitkog liko`a`k-k caao jkbjkb jukl pkog mib dkogtadlueea, okrra SdlueeZ (v.)8 cbaaj, lku skcok tkwb cbaajdluo`a SokpZ (v.)8 ibju pkc3 skwt lf suog jaogja pkc, suuoibjut mibtadluo`a, `òsa S`fzaZ (v.)8 lusu3 tfjckkl ibju pkcdlusa SdlfusaZ (o.)8 oujaita pukokkc siiog/tfjdlusa SsbirtwkistZ (o.)8 oujaita' puko suog silb (okwi tukj) bi

okpi puko ogaiok dkog pikok cicbuuidlykot SpaomilZ (o.)8 lkicuog, lkitui fj lf-k lki galbok lkicuogdlykotsspi`s SpfiotZ (o.)8 lkicuog juuc-k sucmikudlåc  SiocZ (o.)8 lkitui3 pbfog`iog tui3 lki cbaaota zkt lki cbatoktuidlåo`a S`kzzlaZ (v.)8 vkkc luk-k ju miko tbai lf3 cbukvkkc bkktluk-k luog-kj `ac3 jitjaogdlåra Sdlk``arZ (o.)8 zuodu3 dkwluog lab mymla pai suogk dukogoki cijuutpukc tbai paodlåra SvasimkZ (o.)8 zuodudlåra, dlago SdladZ (o.)8 mipfl3 vuo ouki-k pukc dkwc ciucau,bki suogk tui pukccaaldlåra, vkdla, dlist SdlistarZ (o.)8 mipfl, pflok, lfcbkwb mikogk

cbut suog pkl, lkj pkiok-k cba pfldlåsa SdlfwZ (v.)8 buib ouog3 buib io juut3 juut3 tuujdlåsadålg SdallfwsZ (o.)8 puj okjcbkt, jaijuutok pujdlåsao`a Swio`yZ (k`h.)8 buib tkj3 buib bkkt3 buib okkc ouo lukdlåst, culiog, stfrj SgklaZ (o.)8 tki =4 pko 5= k bkkt buibpidlåst, vio` Swio`Z (o.)8 buib3 buib ouog3 gil suogk fj buibdlò` SsfetZ (k`h.)8 oip3 skc lf3 cbkub lfdlò`kgtig, cvio`kgtig SaeeajioktaZ (k`h.)8 oujai sukb8 oujaitkwb cidktok tkjpi oai, oujai fj`kkok fjdlò`a Sdlaa`Z (v.)8 sisko lukog3 sisko sukc3 okkc si, lkub skcoklab vkuok tkwb tbkgujk suj lkkc skc3 suj sub skcdlò`arsyg`fj SbajfpbilikZ (o.)8 sisko tkwb ciski ou lab pk tuog pkok cilkwb sucsuc tbai oktokdlò`gòra SjfllieyZ (v.)8 babok `kki skc, babok cikj skcdlò`gòra SsfetaoZ (v.)8 oip skc3 tbk zkw skc3 tbk cbkubok cikjskcdlò`gòrao`a SajflliaotZ (k`h.)8 oip skc tukjk k ok cikj skc tbaicizuutok-k cizkogb skklpkwt zktui cbktpaubdlá SdluaZ (k`h.)8 `uj, vko`uj dkog3 tuipi jaal dkog

Page 29: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 29/220

dládår SdildarryZ (o.)8 juigkb-`kodlátryc, lystryc  SdluapriotZ (o.)8 ioo lab k cilkj `iog okcbktpaub ii lij sukibok/gaalok lki`kl (k `uj) ioo gaalok lki`kldf Srasi`aZ (v.)8 taaog, skwtpi taaog3 ouogtk, ioo oaibok juodf i, dadf SiobkditZ (v.)8 taaog8 fj3 taaooalbdf, dadf Sio``wallZ (v.)8 lukb3 suog lkj pkok lukb3 taaopibdfk, cvålarslkoga SdfkZ (o.)8 k oaac `iog cbktpaub vikl lujjksk pbft guul okjdfdla SduddlaZ (o.)8 tui pukccaal, tuipbuko, skppikog pbuko3 tuik pbulbmikogk k pukccaal

dfdla SduddlaZ (v.)8 pukccaal sukc, pukccaal dkogk pukcdf`, df`sòvalsa SpaokomaZ (o.)8 jkwb jkki skc ok`iogkjkwbok pulkkcok, cisiic ciicok, tbuogatok lab k ciskp lab pujpicigkwtok3 kotko tbuogatoktadf`, stk`a, stko` SstkllZ (o.)8 vkozukcok ski oau3 sujduuc oaudf`agk Sdf`agkZ (o.)8 sujduuc ski oau3 zu zukcok ski oaudf`eår`ig, kograo`a, kogargivao, kogareul` SpaoitaotZ (k`h.)8k cisiic ji3 cisiicciic ok k oai jidf`eår`igba`, kogar SpaoitaomaZ (o.)8 cisiicok3 cisiic-k fjokdf`sòvalsa, df` SpaokomaZ (o.)8 jkwb jkki skc ok`iogkjkwbok pulkkcok, cisiic ciicok, tbuogatok lab k ciskp lab pujpicigkwtok3 kotko tbuogatoktadf`ygukr`, livvkgt Sdf`ygukr`Z (o.)8 ji tbupi cbkt miog `iogk

cisab jita3 jimiogtadfg SdffcZ (o.)8 lkidu, k du-k cidkwl lki`kltadfgdio`, io`dio`iog Sdio`iogZ (o.)8 bib lfb pbkjkwb okcbktpaub3 cipalb tbai lf, baaocbfpok3 gkkccbfpokdfgdio`iog, dfgdio`ari Sdffcdio`iogZ (o.)8 lkidu cbuiok8 lkiducilb cbfpokdfgbko`al SdffcsbfpZ (o.)8 lkidu cizukcok juodfgbko`lar SdffcsallarZ (o.)8 lkidu zukctudfgbfl`ari SdffccaapiogZ (o.)8 suj zktok mikptabok lkidudfgjårca SdffcjkrcZ (o.)8 lkidu suog iitapoalb lkijkimikptabokdfgfrj, låsabast SdffcwfrjZ (o.)8 lkidu oa tbai tkjpitkcluogofta lab gkobiog oauta, 4. lki sijok-k buo tkjpitkc k

zkogbtadfgrafl, dfgsckd SdffcmksaZ (o.)8 lkidu tkku3 lkidu cfibok tkkudfgsckd, dfgrafl SdffcmksaZ (o.)8 lkidu tkku3 lkidu cfibok tkkudfgstkv SlattarZ (o.)8 lkijkldfgstkvalig, fr`rat SlitarklZ (k`h.)8 k tkctkcio3 k tbu-io3 k bi dkogdkogiodfgtryccarprassa Spriotiog prassZ (o.)8 lki cbatok sat3 lkiduk`iog lkijkki `ijk lkijkl cbatok satdfcs SstrfogrffjZ (o.)8 vko jkopbk cfib ok`iogk jukobukitkck cilkj ioo`aidfcs, dfcke`aliog SvkultZ (o.)8 suj cfibok siiccukog jukobukidfcsa SdfxZ (v.)8 tuuj3 cbuttuj tkwb tuujdfcsackjp SprizaeigbtZ (o.)8 latsfog `aibok jko dac-k dfxiog

tupokdfcsar SdfxarZ (o.)8 tuujtu3 cbuttuj tkwb k tuuj tudfcsariog Spriza-riogZ (o.)8 latsfog `aibok jkok dfxiog citupok`iogk cbkku tkwb k ci-uujok juodflmbar, slic, mko`y Smko`yZ (o.)8 k tkwo k tkwok cidkwl ktuijkog tbai, tkwp bikj, jukj bikj k tuisukc jkog tbai cbujlab lij tbukb oaactbaib, tuicbkl tkwptbaibdfl` SdkllZ (o.)8 daaj k puj ok cbktpaub, dkwluogdflig S`walliogZ (o.)8 taaook3 fjok, cbukskcok juodflig, dadfalsa SbkditktifoZ (o.)8 taaook3 fjok3 ioodflig, dfpål Skdf`aZ (o.)8 taaook juo, ioo, fjokdflig, bhajsta`, `fjimil S`fjimilaZ (o.)8 taaook ioo3 ioo fjokjuodflla SjueeioZ (o.)8 oikogtui bkki dkog jaal puk-k kkctui tkwb kcijkolkkog dkwl jfbdflvårc, ckh SwbkreZ (o.)8 tajdkw cbkwlok juok tajdkwcbkwl suogk fj ok`iogk cilkj guuo gai-k ioo tuogcbuj oai ioodfj, stkog SdkrZ (o.)8 siic/siog zkwl, siic/siog tkwodfjdkr`ara, dfjda SdfjdZ (v.)8 dfj tkwb `f3 dfj pkiboalb,

 dfj cbikdfjdkstisc, svulstig SdfjdkstimZ (k`h.)8 ckjpi dac, cbiktokjujkl oai lf ckjjkldfjda SdfjdZ (o.)8 k pukc cbkj tbai dfjdfjda, dfjdkr`ara SdfjdZ (v.)8 dfj tkwb `f3 dfj pkiboalb, dfj cbikdfjdasiccar SdfjdprffeZ (k`h.)8 dfj jkwc jkwcta sucsikttbaib lfb `iogk cidkwldfjjart SdlffparZ (o.)8 cbiklbok likodfjjart Sdluo`arZ (o.)8 cijuuctu3 cisuuicbk3 pki `ukl`ukl

dfjul` SmfttfoZ (o.)8 pkt, pkt cuog, pkt jul, pkt cbkudfo`a SpakskotZ (o.)8 lfcbf ji3 lf oksaaj jidfo`a (i sckc) SpkwoZ (o.)8 mbass cijkwlok-k k jko oikj paotkog, cbktvai tbu-k cbkwc cbkt dac ciio tbai- k tkw cic tbai lfdfo`a, ekrjar, lko`jko` SekrjarZ (o.)8 lfcbf ji3 lf oai jidfo`agár` Sekrj-stak`Z (o.)8 lfduuc, lf-ioodfous SdfousZ (o.)8 ogkb `iog zkb dkkok k cipikcdab sujdffcjkcar SdffcjkcarZ (o.)8 tbu tukjtukj ckicbkwjk lkidu-k dkwltu, lkidu cbkt dkwl ok`iogk suj daitaog k sictu3 lkidujkbjkb k dkwltudffjarkog SdffjarkogZ (o.)8 jibiogta ciu dkogk ckwi lioglaogsiog paacpuj piko, k cilft mikogk k lkwotu fjok bfog tuog cictbai Kustrklik gkjk Kdfrigioa cimita' gkklvko cbkt

dfpål, dflig Skdf`aZ (o.)8 taaook juo, ioo, fjokdfr SdfrarZ (o.)8 vutvkogtudfr S`rillZ (o.)8 vub vkogok vkozkt cbktpaub3 siog vubvkogokdfr, hfr`dfr SkugarZ (o.)8 siog vubok3 siog vubvkogokdfr, vri`dfr SgijlatZ (o.)8 siog vubokdfr` StkdlaZ (o.)8 skduki, kooaacok skduki3 lki galbok skdukidfr`al Sdkw`ybfusaZ (o.)8 suzukcok ioo, oujai cizukcta fjokdfr`al SdrftbalZ (o.)8 suzukc ioo, suzukcta fjokdfr`al SmktbfusaZ (o.)8 suzukcta fjok ioo3 cizukcok ioodfra SdfraZ (v.)8 vut vkog, vkog skc, k vkog dkwl, tuicbuuc tfdfra SgijlatZ (v.)8 siog vubok tkwb vutdfrg SmkstlaZ (o.)8 culb skb lab skkogpi, gkklvilta fj ok`iog bfibtkck cidkwl, k ciijcft-k tui lukog bikj, sukog skkog jukl skkog

`kwok cilkj, k ioota jkbjkb zfogb jkkj pacpkcio ckb zkwb pkc `iog dkog kbi paubjkb lf oi `kog lki-k cujpita lab jibkujkbjkbta' taaook io, 4. gkkljuko jkbjkbok ioodfrg, efrt, eåstoiog SefrtZ (o.)8 culbpi3 jukl skkog `kwok sukogtkwb k ciij-k ci-uuj, cukjk lut zkwb lfb `iogk cidkwlsukog/culbpidfrgar SmitizaoZ (o.)8 gkj ji bibok3 Io`ik gkjkb Io`ik gkj jibibok oaita Io`iko cimi bidfrgarsckd SmitizaosbipZ (o.)8 gkj ji bibok3 gkj`kog ji bi lf-k gkj ji bibokdfrgjastar SjkyfrZ (o.)8 cbukpi cbkt ci-ucok-k k liko pao,cbukpi ucdfrgtáro S`fohfoZ (o.)8 culpi suog lkjk tkuskkogdfroart, soåvarsyoat Sokrrfw-jio`a`Z (k`h.)8 luogsij oau3jub`kko oau3 ogkibsut`kko oau, kjk ogkibsutok dac mi taotkodfrt, dfrta, våc  SkwkyZ (k`v.)8 cbik, jkog, gkjlk lkjkb cbikjkogdfrta, erkvårao`a SkdsaotZ (k`h.)8 fjlf, ciballf, tbu ogkilfdfrteòra Skd`umtZ (v.)8 ji cbkt k utlfbpipi-k pkicbiktpib,tkkicbiktpib, suj tkwb tkt cic `iogk ji cbktpaubjktskc3 pujpi pko k `fccbik, pijkog, tkijkogpibdfrteòralsa Skd`umtifoZ (o.)8 k pkicbiktpibpk, k tkicbiktpibpkdfrtla`a, dfrtvao`a SkvartZ (v.)8 paal, jub lfb skwj, k bi `iog pao bi lf skc, `kkl, cbkkj, kmmi`aot `iog cijlki kmmi`aot lf skcdfrtsao`alsa S`isjissklZ (o.)8 skwlcbiktok3 tkwpskcok, cbkwlskcokdfrtvao`a, dfrtla`a SkvartZ (v.)8 paal, jub lfb skwj, k bi `iog pao bi lf skc, `kkl, cbkkj, kmmi`aot `iog cijlki kmmi`aot lf skcdfs, mbae  SdfssZ (o.)8 oksaajta tuogk tbuoaitu3 jkckkipi,oksapok juocbktk k likopao jidftkoic  SdftkoyZ (o.)8 siogcuog lab lfpk tkwb ciski sio tbaibtaogsiook

Page 30: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 30/220

dftkoicar SdftkoistZ (o.)8 siogcuog lfpk tbu k sio ji lab k tbaijkbjkb jidftkoisc  SdftkoimklZ (k`h.)8 siogcuog lab siogcuogta' ouotkkcoktkwb ciskidftkoisc bkva Sdftkoimkl gkr`aoZ (o.)8 sio`iog lab jita' jubtbaib `iogk siogcuog lfpk okj tukjtukj cisukook bukodfu`fir Sdfu`firZ (o.)8 oujai cbkt ii lupok3 citbkwiok lab tutokioo`aidfulavkr` Sdfulavkr`Z (o.)8 k cibfib dkwl jkbjkb lkjpi3cfogziog tbupi

dfulavkr`, gk`a, vah, kllé SkvaouaZ (o.)8 lkjpi3 k pkog tukcksiogcuog cisuko lkjpi3 lkj likopi pkok bukog liko sij cbktzuktok lkjpi oaudfv SdfwZ (o.)8 tajdkw lab vkolaaogta jkilkjdfwla, tarrio SdfwlZ (o.)8 cukogcuuj3 jab cukogk cizkogbtkkogpi dkwluog `kok puj lkb puj tkctkc lf, cijkwlok-kcizkogb. tuk dkog cijkwl jita dfwlars cimidfymftta SdfymfttZ (v.)8 oikl, bib ut lf3 bib oukj lf3 luogcijlfbok lkbok-k bib lf3 dkwl lfdrkc  SdrkmcisbZ (k`h.)8 kl pikppukp3 kl piko. zackki, za-fldrkcjkrc  SekllfwZ (o.)8 cbkimi cimiio lfbok gkj, cbkimi miiog lfokpi-k klaitkogb cicklb cbiktok juodrkcoåsa Spug ofsaZ (o.)8 okkc tfj, skb k tkwt

drko`klkrj Seira klkrjZ (o.)8 jaickkog fj bi mib jipi tbaibok`iogk cicbaao `kkc3 gioogkib cbktpaubdrko`dfjda Seira dfjdZ (o.)8 jaicuko skc tbaibok dfjdrko`dålta SeiradrakcZ (o.)8 jaicukog cilkwb lfb ok`iogk kcuko okki lfbok lkj juo cibkbsikog pao, lf okwl, bukogokwl,cibkbsikogok juodrko`jko` Seira eigbtarZ (o.)8 jai pbalb jittudrko`siccar, il`ekst SeiraprffeZ (k`h.)8 jai-k cukog tbai lf3 jaiio ckkog tbai lfdrko`stietalsa, il`spásåttalsa SkrsfoZ (o.)8 ioo bkklok, ioocibkkl skcokdrks, rkgalsa, scrkjjal ShuocZ (o.)8 siicsik oaog, vkosiktbajoaogta3 `aib okwo lf-k cipkkitadrkt SpramipitktaZ (k`v.)8 bi vkt, tbkcbkt tbu-k bi vkt, lkjat lfbpi-k bi vktdrkt, plu`salig SkdruptZ (k`h.)8 vkt, bib vkt, tbkcbkt tbu-k bib vkt,lkjat lfbpi-k dkwl vktdrkt, plu`salig Ssu``aoZ (k`h.)8 tbkcbkt tbu-io3 lkjat bat lfbpi-io3 bib vktdrkt, stahl SpramipitfusZ (k`h.)8 caao jkbjkb8 cicbfcbiktdrkvur SdrkvurkZ (o.)8 bkkogskook, bib ogkj lfb `iog cbkt bibogkjok3 sikj jkbjkbokdrakc`koma Sdrakc `komaZ (o.)8 lu, likogcf, tkwdf cbkwogzkogb-k lkkjokdra` Sdrfk`Z (k`h.)8 zki, zk, liko, juo gflpi, juo likopidra`, vi` Swi`aZ (k`h.)8 zki3 zk `a`k3 zkpi3 liko jkbjkb zki

jkbjkb3 tkkogzkidra``a Sdrak`tbZ (o.)8 k vki k `uog k vkidra``a, vi``a Swi`tbZ (o.)8 k zkiok3 k zktok3 k liktok3 k vkkilkjdra``agrk` Slktitu`aZ (o.)8 laituog gkjlij sukibok-k juo labjukl tbaib pkbpkb tbaib ok`iogk laituog vkkilkj, oi sukbok pkooitujok lkj jkokwb-k aquktfr tkwb k cigkjlkktok cidkogkcisuki (jitcbk) dack fjlkjpidra`a u`, spra`a Ssprak`Z (v.)8 bfog cbik3 k cicbup lki bfogcbikdra`sá Sdrfk`mkstZ (v.)8 cbkimi tbabdrajsa SdrkcaZ (o.)8 siicpaac jfog cukibok, 4. jftfr tkkilkicbkwl skcok3 k tkki tbai cbktpaub cbkwlskcokdrajsa SdrkcaZ (v.)8 taooaao3 pbalcbkj zkko, 4. cbkwlskc, kcbkwl ok`iogk drkca (drajsa) zkogbdrajsa Sgk`elyZ (o.)8 mip3 skcfl lab gkobiog `kog`kog k pat zfmipdrav SlattarZ (o.)8 lkicbkkc3 juo cbkt pko juo `kog cbktkcicbkkc lkidravbfva` Slattarbak`Z (o.)8 jio lab fjok juo, bibok cigalboklki`kl, lki cbkkcok-k cizkogb lki`kl

dravckssa, pfstckssa SjkildfxZ (o.)8 lkicbkkcta cfibok cukog, k`ikcio k ciogkb `iog lkita cicfibok `aioaudravcfrt Spfstmkr`Z (o.)8 lki-ip zkogb lf-k lkilu cisukogsklkicbkkc, k tuogk gaaoofp tbu tkjlf galb tbaibok, tbu tkj lfgalb tbaibok lki-ip cizkogb lf lkicbkkcdravprassar SpkparwaigbtZ (o.)8 lki oatok3 lki`kl laao lfbok`iogk oatok sukog dkwltkwjdrigk`a Sdrigk`aZ (o.)8 gkklckkp bfo fj, k tkkogpi-io dkttklifooib skkogk tkj zkwdrigk`agaoarkl, drigk`ambae  Sdrigk`iarZ (o.)8 mflfoal lab jkhfr

gaoarkl cickklk gkklckkp jkkogdricat SdriquattaZ (o.)8 vkki, jaibfl, siogkktok vuui cilfjcbkwjdrillar SspamsZ (o.)8 jitliijlkogbdrillaslkoga, mfdrk SmfdrkZ (o.)8 k gkwlpaac `a`k k ogkwog tuoggagk guul gupbkdrioga SdriogZ (v.)8 pkipib-k juo cbkt tuo3 bfog tfopibdriot, by`rfgao Sby`rfgaoZ (o.)8 jaal lab okj oai lf k cukog dkib lab k zkkog pao bib okj cbktdrisa SdraazaZ (o.)8 buib`kj3 buib ouog bikubikudrist, `aeact, eahl, jkogal S`aeamtZ (o.)8 jaal bajok3 k bfibsitsat lfbok3 ckwc dkkook, pku dkkook3 bfib lfbok fjokdrista SdurstZ (v.)8 pukccbkj3 citkjcbkj zukb3 dfj pukccbkj,

luut vkt3 ioo `ai suogkb tkki ckwjk luut vkt3 pkkc dkogk pklb3ckpcbik bukbbukbdristapuoct, dru`gråosa Sdrakciog pfiotZ (o.)8 okta citko labcitkp tbaib ok`iog mikog3 tbukc zkwb okwo lfbok mikogdrf Sdri`gaZ (o.)8 lai, guuo tuogk ci`kwb lai. 4. okkc tuog gub3okkcmikog. =. cizfpok ok cbktpaubdrfmmfli SdrfmmfliZ (o.)8 gkwdipkkc `ko oaactbaib jabcuog okjcbktdrfmba, drystoál SdrffmbZ (o.)8 oujaita' ogkwog-kwb okjcbktdrfmbura, phama SdrfmburaZ (o.)8 vko cbkwlcbiktta jita lai ofpok`iog mi-k lki`kl oau k du dkog pikok k lij lab k tbu k cizktoktaog mib dkog k cigalbok lki`kldrfmbura, phama SpkjpblatZ (o.)8 lkidu dkogk cicilb cbkwj pkc

lkidu pko `ic`ac3 lkidu oau3 jko oai lf-k cibkwj jkwc `iogkcidkwl tkwjdrf` SstiogarZ (o.)8 k `abtu3 k ok valvkl skctu3 siic tkwb ci`kwtkok dkogk ok skctudrf`ar, drfr SdrftbarZ (o.)8 skoggkj pkskl, pikopib pkskldrf`ara Sajdrfi`arZ (v.)8 pbij lab cbku tkwb puko zaaj3 katlkwj `aub `iogk lij tukjtukj cbkwog tkwb zaajdrf`arlig SdrftbarlyZ (k`h.)8 skoggkj dkogiodrf`arlig SerktaroklZ (k`h.)8 uoku, tkoku3 ci-uoku, citkokudrf`arligba` SerktaroityZ (o.)8 uokuok3 citkokuok3 ci-uokuokdrf`arsckd Sdrftbarbff`Z (o.)8 ciskoggkjok3 citkokuokdrfgat, sprkglat SjftlayZ (k`h.)8 gikl dikjdukj3 jaal tukjtukjoai-k gikldrfgat, sprkglat Svkriagkta`Z (k`h.)8 k tukjtukjk fjsk3 gikl dikldukldrfc  SbaroikZ (o.)8 ogficik3 ogfi ciktok (mil du suogk ogficiktsucok)drfck`a Sdrfmk`aZ (o.)8 puko tuogk k zapok puko jkb tkwb k pbf tukjk cidkwldrfcca sig, jucca SdaaeZ (v.)8 pbuo, luogcij lfbok bkogk pbuomikcdrflågga SpkvaZ (v.)8 lkjpi-k pbkb3 lkjpi tuogk sukog bikjlaisaac bikj pbkb, pbkb `ij jitjat. 4. lkjpi dkwl skc, k pkiok`iog lkjpi bkb cbfl skcdrflågoiog SpkvajaotZ (o.)8 cba lkjpi `iogk cidkwl k `ikciocbukpi suogk lkjliko `uogkb jktkrta pkiok bi lf k gai-k ji pkiok`iogk laisaac bikj sijaot bikjk cidkwl cba lkjpi. 4. cbalkjpi dkwl ok`iogk cizkogb ok cbktpaubdrfocitis SdrfombitisZ (o.)8 kwj suog oktokdrfoza SdrfozaZ (o.)8 mfppar lab tio k cimi siic oib cigkwj kciogkb siic okj cbktdrfr, drf`ar SdrftbarZ (o.)8 skoggkj pkskl, pikopib pkskl

Page 31: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 31/220

dru` SdrakmbZ (o.)8 citkook3 mikj paalok, ogaiok dkog zuiblfbok8 citkpok, citkook juodru` Sdri`aZ (o.)8 jf3 pkskl oaituuog oujaidru`, dasck`igalsa SdrakckgaZ (o.)8 citkook, citkpcbkpokdru`, erkctur SerkmturaZ (o.)8 citkopbk, citkook3 cbkog cbkpok(k`ikcio gub lab tkkog)dru`apiga Sdri`asjki`Z (o.)8 jflikbou3 jfou citbukbpib pipaodru`au`styr StrfussakuZ (o.)8 jf pukodru`gfj Sdri`agffjZ (o.)8 jfpipk3 zi oaituuogpk3 jfou' pkskl`iog

dru`gråosa, dristapuoct Sdrakciog pfiotZ (o.)8 okta citko labcitkp tbaib ok`iog mikog3 tbukc zkwb okwo lfbok mikogdru`stycca, stujp, erkgjaot SerkgjaotZ (o.)8 k tbaj k oaog3 puj cbkt ii tbaj lab oaogdru`styccakgtig SerkgjaotklZ (k`h.)8 k tbaj k oaog k fjtadrug SuskgaZ (o.)8 zktok3 cizkt tbaibok3 cizkogb-k fjokdrugdkr, drugalig SuskdlaZ (k`h.)8 zkt tbaib3 cizkogb tbaidruga SusaZ (v.)8 zkogb3 zktok oai3 cijkook oaidruga, kovao`a Sspao`Z (v.)8 zkogb3 buo zkogb, suj zkogbdrugalig, drugdkr SuskdlaZ (k`h.)8 zkt tbaib3 cizkogb tbaidrugar SusarZ (o.)8 k zkogb ji3 k zkogbtudrugt, ko`aobáo`s Ssamfo` bko`Z (k`h.)8 zkkc skwo, tbaib skwotbu3 ji zktsk ok cbktpaub3 k luisk ok cbktpaub

druo SdrfwoZ (k`h.)8 pukog sko3 sko biubiku sko tkctkc lf, mfeeaajaaldruo såda Ssfet-sfkpZ (o.)8 pbktcbaaj3 oukj ok`iog dac-k pbktdrusa SaeearvasmaZ (v.)8 pbukocbik skc, tuipukccaalta fj skc, pbuko oukouk skcdrusa, susa SdlustarZ (v.)8 buibpi dkogk cipai vaogbvuogb3 pbavaogbvuogb giog lukplukp3 giog pbkogbpbkogbdrusadk` S---Z (o.)8 tui zkwl pko k bfog lukog suc ok tuijuc. 4.Pui bfog dukc suc ok. - =. Cisikl mikog k cizkog, ib tuog pko ktui tkwb ci dukc sucok tui jucdrusbfva`, eusaotkst Sbft-spurZ (o.)8 k babdkib ji cbktpaubdrusc  SmkrtilkgaZ (o.)8 sk pkogpuktdrutkl SdrutklZ (k`h.)8 gkobiog tkwb cidkog, gkobiog dkogdry`a SioeriogaZ (v.)8 pklskt, zui lfdry`a sig fj, cuooa li`a, syoas fj, bfl`a ke  SlicaZ (v.)8 `aib3bfib sk3 oukj3 bib oukj, bib ut, pkkctkdry`a sit fr` Sdrakc foa's wfr`Z (v.)8 mikjpaal3 ckjmikj dkogkbib lkdry`a, dry`as SwrastlaZ (v.)8 ciduko3 cbut lab cbut cijkok cisikltuuc3 ckwog bikj, ogkwog bikjkb cijkok cilkki3 cisikl tuucdry`a, dråcca SdrakcZ (v.)8 citko3 citkj, cibfogcbikdry`as, dry`a SwrastlaZ (v.)8 ciduko3 cbut lab cbut cijkok cisikltuuc3 ckwog bikj, ogkwog bikjkb cijkok cilkki3 cisikl tuucdry`oiog SwrastliogZ (o.)8 citkogb lkkiok3 cipuj lkkiok3 cituucskck k tuogouog zkw pao io k ououog zkw pao tkkog tbai lf`iogk oatmip sucok3 gkkcmipokdry`sfj, dasvårlig, tråttao`a SwakrisfjaZ (k`h.)8 gijbukitkwlbuki, mijtkkcbukidrygga SdrawZ (v.)8 zu dilb3 oikogtui kwj, zu bukodryggari SdrawaryZ (o.)8 zu dilb lab bukook juodryggars, fpvkscaruj SsmullaryZ (o.)8 uuj lab daal capokioo`ai, k `ikcio koduuc tkwb cizfjdryllup Swa``iogZ (o.)8 citaaook8 zi lab pksklk cilkkcok pujcbktsukbokdryllup, gietarjál, ågtasckd, vialsa SjkrrikgaZ (o.)8 citaaook3oupk sukbok3 zi lab pksklk cioaibok3 zi oaibok, pkskl oaibokdryo, pko`a SdrfwZ (o.)8 jitcbutuog, lutkogdryoha SjkilZ (o.)8 pujpi lu`fog tukjk cidkwl siicpuko3 tajtkwb cilkiok juo lab buok cizkogb ci`kklok siicpukodrysc, distar, dòs, dròsig, dkrsc  SgrueeZ (k`h.)8 pku cbuj lf3fj`kko ogkibdkkog lf, bi pbupbut3 bi vutvutdryst SdrakstZ (o.)8 okwi3 kwjdryst SmbastZ (o.)8 kwjdryst, dkrj SdfsfjZ (o.)8 kkog, jibiog kkog, okwi fjok juotkc

dryst, drystckssa StbfrkxZ (o.)8 kwj3 luogtkog, tukp mibta fjokgil lab ogkwog cickkldrystdao SstaroujZ (o.)8 kwj-gub3 `iip gubdrystbkroisc  SdrakstplktaZ (o.)8 kwj-tukj, ci`kklok kwj-tukjdrystbfl`ar SdrkssiaraZ (o.)8 okwitukj8 likogcbki, okwi fj`ko kbfib `aub ok`iogk oujaita pukosuog silb k okwi fjok juotkc kokwi pukc dkogdkog cukcdrystbfl`ar, db SdrkZ (o.)8 oujaita okwi tukjok3 likogcbki,okwidu tukjokdrystoál. drfmba SdrffmbZ (o.)8 oujaita° ogkwog-kwb okjcbkt

drystfparktifo SjkstamtfjyZ (o.)8 kktok tkwb okwi lkkccbiktok,okwi kktokdrystvfrta SoipplaZ (o.)8 okwi juucdrystvåro SdkttlajaotZ (o.)8 culbpi `kwo lkjk gkklvilta attbaibok`iog lab ckkp tbaib ok`iogk cickklbalb-k ciskkog skc uujokdrystvåro SpkrkpatZ (o.)8 culbpi cbuogb lkj uujok, culbpi`uogk gkkl pkookdrå, glatsmbar SglkmiarZ (o.)8 tuicbkl tflb3 vuuccbkl tflbcbikdråga SdlaktZ (v.)8 tuu lab caalta bkkj`ko, tuu bkkjdråc, fpckst SvfjitZ (o.)8 lukc3 ckj pko k cilukccbik lukcdråcharo ShajjyZ (o.)8 tuuof' ludråcca sig SdkreZ (v.)8 luk, lukcbikdråcca sig, cksta fp SvfjitZ (v.)8 luk3 ckj pkok luk

dråcca sig, cksta fp, spy SspawZ (v.)8 milsik3 ckj suog pkoksikcbik3 mil sikt dkogk sikcbikdråcca, dry`a SdrakcZ (v.)8 citko3 citkj, cibfogcbikdråcji``al SvfjitivaZ (o.)8 lukc sukbbuki3 lukc sukc skc tbaidråo`dkr, lat kotåo`alig SmfjdustidlaZ (k`h.)8 dkib tkck cukogtbaidråo`a SduroZ (v.)8 bkkl, jai tkwb bkkldråo`a Seirawff`Z (o.)8 ko siog3 ko buko ok`iogk cizkogb siog3jai-k mib `iog siogdråo`a, dråo`sal, dråo`stfe  SeualZ (o.)8 lujok lab bkktok k pik tbai cbktpaub3 jaitbk k patbai- jaibfl, gks, siog, okogkwo,`kktsi mibtadråo`a, crajara SmrajktaZ (v.)8 jisi lukog jai-kb bkkltujdråo`ao`a, glò`ao`a, eyrig Skr`aotZ (k`h.)8 jkbjkb3 lkwpjkbjkb3 `aibskc luk, ut lukdråo`ascur Swff`sba`Z (o.)8 siog cfibok duuc3 siogduuc3sujtkwogdråo`astkdal Swff`pilaZ (o.)8 siog cimikog cbkwj3 mib `iogsiog cimiko cbfpokdråo`avio Sdrko`yZ (o.)8 zu okj cbktdråo`avio, kcvkvit Skquk vitkaZ (o.)8 zucbkub okjdråo`iog, dòlgaslkg SsureZ (o.)8 tuipbuko3 tuipi okwlk ciskktzukbzukb tuibukl lab tuipbukodrò` Sdrak`Z (o.)8 pfogjfb, jfb-uj, jfb-bkwj k ci-uj jiokodrò` SlfkeZ (o.)8 pfogjfb tbfbdrò`a, scyl` SguiltZ (o.)8 cbiklbok3 cbiklbok dkwlok cipbkwcok,jkwbokdrò`adatyogat, kogareul` SmfotritaZ (k`h.)8 cisiic, cioikjcbikt,cicfiboikjdròl, scrál SdkwlZ (o.)8 okkcpi tkck skj3 kwog ckwjk skj3 kwogkib jkbjkb tkwb skj3 k giog `aub-k ckpluk luk, bkog luklukdròla SrfkrZ (v.)8 bkkj3 bujpi bkkj3 skbkkog bkkj, kwgioglikopi-k kwogdròla, lkrja SdallfwZ (v.)8 dkwogtkl bkkj `ko3 bkkj vkjvkj3bkwc luklukdròo`, cil`a SwallZ (o.)8 tuicbuuc3 tuipbuul ok`iogk citftuicbuucdròsig, dkrsc, drysc, distar, dòs SgrueeZ (k`h.)8 pku cbuj lf3fj`kko ogkibdkkog lf, bi pbupbut3 bi vutvutdròsteål`ig, vkccalvfro, ekl`aeår`ig SrkjsbkmclaZ (k`h.)8ckkog liioglikog3 cip okwo lf3 cimij zuki tbai `iog `iojuo-k fjdròstbfl`ao, efrurattat Skggriava`Z (k`h.)8 pktku, lku, `iip ciskilatlat, mijul tbf likogk lku-k pktkudrá`sò SsurgaZ (o.)8 tuibukl3 tuibukl dkogk fj cbktpaub

Page 32: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 32/220

du` Sdi``iogZ (o.)8 skwlok3 bib `iog dkwl `iogk ciskwlokdu`driogar, barfl` Sbarkl`Z (o.)8 cujpita°o jipi tbaib `iogk ktkkogcf skc tbudu`driogar, sao`adu` SjassaogarZ (o.)8 tbu pukc skwo ji3ckjtkki3 pkuzkog3 ^ksiko cikog pko tbu ogkb-k jita cikogk kgaaoskwo jidu`gat Sdu`gatZ (o.)8 suj zkt `iog zkb tuktcbflbok lab sabcbflbok3 cuj cbkt suogio suj bib zkb jub skwjio, bib zkb zkt`iog mi-k sab cbflbokdu`sckd SjasskgaZ (o.)8 pukc skwo `iogk cipik tbu, tbu cipukc

skwo, ^ksiko tbudua SkrmZ (o.)8 cukl, cukllkog, (cukl daaj lf)dua, elitsdua SdfwZ (o.)8 tbkl, tbkltkog ckkpok3 tbkl ckkptudua, bvålviog SkrmbZ (o.)8 cfogpi tuog lkjk cuklpi, k cuklcbktpaubduagkog, krck`a Skrmk`aZ (o.)8 k tuoglkj cuklk cicbukc pkioklkjpiduascy`oiog SkrmbaryZ (o.)8 tbkl ckkpok, tbkl ckkp cisiookduascytta SkrmbarZ (o.)8 tbkl ckkp ji3 tbkl ckkp sikj jiduascytta SdfwjkoZ (o.)8 tbklckkp ji, tbklckkp sikj jiduat, cròllat SmurlyZ (k`h.)8 skj ciil8 ciildugsara, slåda StfwZ (v.)8 ckkicbik, pukcbik3 skwocbik,baajcbik

dugsarlioa, slådatfv StfwlioaZ (o.)8 bapcbikt, ckibcbiktok cbkkudugt SdkyZ (o.)8 tuipi okwl juo cbkt juo `kog skkogk `kwc zkwdugt, dugtoiog SdigbtZ (o.)8 cuklok, guuo ckwiokdugtklari, dugtklarcuost SvaotrilfquisjZ (o.)8 k pkupk cikog pko bi lf-k juo `kog pkok bfog pki dkogk citbai pku cbikt `kkocisiook. Puk dkogk sikj ji pao vaotrilfquist (dugtklar) cimi bidugtoiog Sjako`arZ (o.)8 ckwi ogiaogai3 zkkog gkjk guuo lukog dkogk ckwi3 guul pki lki dkogk ckwi3 vkkc tbkkpducca, dòha SdfwZ (v.)8 cuuo3 lu cuuo suc, dik, zkbtkkcok lkbok-k cuuo, dik, lu su ogaubogaubducsar, daoclå`ar StrfusarsZ (o.)8 pbaitukj tukldul`fg Sdull`fgZ (o.)8 jul tfj3 cbkgullikok gib tukc, k jki k bilikplukp ui okj cbktdul`ra, `ròoa, rujla SrujdlaZ (v.)8 vkogiog dkogk tbuuj`uk`uk3 skwtpi kwgiog cizfjk fjdula SdulgaZ (o.)8 dkwccbiktok3 pkwogcbikdull`fzar Sdull`fzarZ (o.)8 juo lkibok satpi3 lkjtf sat3 jftfr dkogk pai oai pkwl lab gkklckkpta tkoc dkogk siiccukl paipi oai kjki-k siicpaac skb likopi cbkt `aib dkogk cioikj skc, skkog skctbai lkjpi okwt jki ok`iogk cizkogb `aub satpidullao, svullao, fpbfvoat, fpsvuljat SswfllaoZ (k`h.)8 pkwj3 dkwc valvkl3 si`up caickidullatio SdullatioZ (o.)8 jipi tbaib `iogk lki sukook juokcisukog lkidujp SmluocZ (o.)8 bkwogio, k gio mikogk k suoglkj bkwj tkwbcidkogdujp, stò`, slkg SdujpZ (o.)8 tkt, citkttukb3 cipbutukb mikudujpa, `ujpa SelujpZ (v.)8 gio ogkib tkck cik3 gioogkib tkckcicbiio/pkkidujpa, stò`a, rysta ShfltZ (v.)8 okkcpi tkck cisiog, cilfc gkwpskcduo` SdfttfjZ (o.)8 tkw, oikj paook juo, tkwcuk`fc, pbaitukjjfogduo`ekl` SsattliogsZ (o.)8 tui tkw-k oiio ci`kctaduo`ekl`, kelahriog Ssa`ijaotZ (o.)8 k tkw-k `kcpao, tui lkckoiio, duko mibta tui tkw-k `kc paoduo`lòs SdfttfjlassZ (k`h.)8 tkw oai lf3 tbuuc luk ciskk tkw oailf bi lab cilkwjduo`lòs, kegruo`s`yd SkdysjklZ (k`h.)8 tkw oailf cukbkwjpi,citab zflf, tbuuc jkbjkb, tuipi tbuucok, k citab zflf gukjtbuucpiduo`t, coippa SduombZ (o.)8 dfj (tkwb dfj) dkwc (laaoggkb dkwc) cbkwl fjduo`t, coippa, oag SsbakeZ (o.)8 dub, jkogdub. si mibta k ci-kktmikogk cilfj baao pao3 baao cbkt3 lfj cbkt

duogklfw SduogklfwZ (o.)8 dkoglk3 jilikota' tuo ok`iogk cilkjziotuo ioo3 duzuog (Durjasa) ioo gflpi tbkt cbkt dac k bi taduoca, `yoga SbakpZ (o.)8 k cimikog jaojko ok cbktpaubduotjkgar SeurriarZ (o.)8 skjul puko lai-k zukctu3 tuk lkj tkwbciski k saaj jiduotjkgar SsciooarZ (o.)8 skvuo bfccbik-k zukc ji. skvuo zukcoksap-k oai jidur SmkgaZ (o.)8 vksk lab gkobiogta cbujok duucoau, siic bikjsiog bikj tkwb vkog sijk ci-uuj vksk/gkobiog cfibokdur SbutmbZ (o.)8 gkobiog oauta cfibok juo

dur`a, dòr SfugbtZ (v.)8 buki8 cilkwjduraku, cfotfr SdurakuZ (o.)8 skduki, lki galbok skduki,kkogckib oai skdukidurakucrkt SdurakucrktZ (o.)8 cujpi jiliko3 `apkrtjaottukjtukj aomic jidurakucrkti SdurakumrkmyZ (o.)8 cujpi ji liko, zk liktok-kcbkogtftfta ucok3 cujpi zklikota k vac-uk gaaocfpokdus, fjoidus SdusZ (o.)8 juo cbkt pko juo cbktk jipi tukotbaib ok`iogk cidkwl tutok fjk k pkog jkko lab k tuog siic tkwbcicbub jftfr likotadusc, dusck`s, crkt SdusbZ (o.)8 skwldkwc3 skwllkc 3 siogcuogoikj tab pbk liitliktdusck`s SsbruddaryZ (o.)8 skwldkwc dacdac fjok juo

dusck`s, crkt SdfsmkgaZ (o.)8 `ikjfo` vfjduscat SdusbyZ (k`h.)8 dkwc liitlikt3 pklb liblab3 skcfl jai dkogk pklbduscjko` SdusbjkoZ (o.)8 Kustrklik gkjk skdao tkwb k civkkcskwldkwc jita3 cilkbki saboaal gkjk fj jitadutlar, bfvjastar SdutlarZ (o.)8 ioo suogk kooaac tui`kwo lkjski ioo, oksaaj liko paoduttarely, slòhea Sdfw tiaZ (o.)8 ogkwog-kwb tfj-k pbai fjduttat SplujpZ (k`h.)8 daaj taotko3 tbku dikbdukb daaj taltkldy, còdstk`, stk` StfwoZ (o.)8 cbuk3 cbuk liko sij3 Pa`ij,Ckwlpi, Lkjck mib dkog mik cbuktady, stfrdy SmityZ (o.)8 cbukpi liko `aub, ji tkj jkbjkbk cbukpiliko, Oaw Yfrc, Bfog Cfog, ]iogkpfra, @albi Mklmuttk mib dkog

cbukpitady`a Sdi`Z (v.)8 skwl, bib `iog dkwl `iogk skwl, cbkkc3 jkogpbkcbkkc3 tub ogkj, lilkkjok kb tubdy`a valcfjjao SwalmfjaZ (v.)8 luog`kj tkck vkkituo3vkki`kwo3 jukcdy`ao`a SparajptfryZ (k`h.)8 cisaal cioiklok fj skc okwo lf3tbucbaook dkwl cbio tk3 tbupikcok dkogk oikl tbaib okwo lfb,tbucbaook dkogk fj cuul tkdy`ao`a, dy`ao`a oò`vao`ig SijparktivaZ (k`h.)8 tbuoai tkcio3tbuoaibok tkwbdy`istrict StfwosbipZ (o.)8 cbuk cbkt ii bukjok suog3 cbukpicbkt ii bukjok mikogmikog gkjdyg SdkrlayZ (o.)8 jkogdubbkj (dub jko bi lf) jkogdub tkctkc

(wbakt) pao jko iodyga SsbfwarZ (o.)8 gukb3 gukbzu pkcdyga SsqukllZ (o.)8 buib lab gukb citbukb, buib lab vuuc citbukbdygga Sduil`Z (v.)8 lkj3 ioo lkj, ioo dkwl3 dkogjkb lf pkok dkog bikj cbkt sukb ok`iogk lkj, dkwldygga SmfostrumtZ (v.)8 ioo lkj3 ioo tbkt dkwl, k oaog k tbajtaoglajtukbok k bfib k dumiog cbkt sukc skcdyggari, dygoiog SmfostrumtifoZ (o.)8 ioolkjok, ioo dkwlok3 kcilkj ioo, tkibioo3 tbujklta guklk tbu tkwomiog sukb skcokdygcfro (pá òhat) SstyZ (o.)8 jitjkwo3 jitjul pfok lkck k okkifjokdygoiog Sduil`iogZ (o.)8 tkibioo, laisaac tkwb cidkwl ioo, ioobfib jkbjkb lab tbupi jkbjkbdygoiog, dyggari SmfostrumtifoZ (o.)8 ioolkjok, ioo dkwlok3 kcilkj ioo, tkibioo3 tbujklta guklk tbu tkwomiog sukb skcokdygoiog, dygoiogsvårc  Sa`ieimaZ (o.)8 ioo likopipi cbktpaub,cipkwlok liko cbktpaubdyl` SkdsmassZ (o.)8 jaijk okkidyl` SdudfZ (o.)8 laouki-k cbkotkog dkwcok3 laouki dkwcok

Page 33: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 33/220

dyjåssig SurdkoZ (k`h.)8 cbukpi3 cbukpi tkwb ciskidyr`a Sdur`aoZ (o.)8 vko3 k cipuk vko3 vko pukc3 vkogic pukcdyr`aeul`, dasvårlig SfoarfuwZ (k`h.)8 gijbuki3 vkogic puk-kgic sk dkogk fjdyr`aeul`, tyogao`a Sdur`aosfjaZ (k`h.)8 gibbuki3 giclukdytta SdfftyZ (o.)8 gkkl ci`fok-k gkkl lalta' oaibsk lkjsk, kgkklvko `fog-k kzfta'o k lkkcskc ub okta3 gkklta' vkota3zkwbtbkwb tbu-k cisut okta3 sukcbkktta'o ji ok k lkkcskcta ubdytta SswkpZ (v.)8 vko cicbaog3 vko cilaitukbdytta, fjdytta, vacsla SaxmbkogaZ (v.)8 cicbaog, cicbaactukb3

(K io D dkog bikj cbkt pik-k D io zfogb K cikogkb dkog bikjcbkt pik), juo cicbaog, oaibsk cicbaog, tbku tkwb cickkptukbtbu cisaalduki3 citbuc zikbzikbdytta, rfv SlfftZ (o.)8 lubok3 dulubok3 gkkl ci`fok-k gkklta'oaibsk k cilk vkotadyttapaoga, scillajòot, sjápaoga Ssjkll mbkogaZ (o.)8 sujtkog3 k jko tkj lf sujtkogdågar SdakcarZ (o.)8 k suo cbikt ok`iog juuc oai-k cidkwlsiic/jkko bkkidågar, cklc  SmbklimaZ (o.)8 bkki, oaaccbkwj dkwl mikogkcizkogb bkki okjcbktdågar, pfckl, cfp SmupZ (o.)8 bkki, k dil oai bkki cbktpaub, 4.tabok, bkki `ijk tabok, =. bkki lijk cidkwl cijkwl jita° citub

dåc  SdamcZ (o.)8 sukog lkck lukog luui oaudåc  SdrffcZ (o.)8 lui oau3 luitkdåc  SstrakjlatZ (o.)8 luui oaudåccao SmyjdklZ (o.)8 `kkctukb3 `kkcpaac oib k citkttukbmikogk giog salsal3 lkskcok-k cizkogbdåccao SpalvisZ (o.)8 tkw oguuj gub, ckwog lab pbaidulcickklk gubpidålga, tylla SswillZ (v.)8 bukibkj tkck tkjpi tkc `kwo, vfc kooaac dkogk oa lukblukbdålgerugt SlagujaZ (o.)8 dapuj, daokkog, dagkkp oaacta okjdålgjòrc  Spitmb-`krcZ (k`h.)8 jikl paatjkb-k jikldålta, raj, livraj SdaltZ (o.)8 ckwoggkkc3 `ukp3 dubtkogbaacok cbkwogk `ukppitadåo`alfrj StkpawfrjZ (o.)8 buutpaacdåoc  SdaombZ (o.)8 tutpbkb skku, ciogkpok fj lf tutpbkb,skkogokupkogta' tutokdåoc  SsattlaZ (o.)8 ciogkpok oai tutpbkb skkuta, cbktvaivaitutpbkb ouki lkjk vko cfibok skwo-ckib cicfibdårdkr, trkospfrtkdal SpfrtkdlaZ (k`h.)8 pukc ckwickwi tbaib3`fj zkwb3 pkiok paub-k cao tbaib. 4. tbukc tbaib3 tbukc zkwbtbaibdåra SmkrryZ (v.)8 puk3 caog, tkwi3 pkki3 luogsijk vfj3 caaj3mikjtabdåra, bkva pá SwakrZ (v.)8 silb, puko silbdåra, uo`arstòtta SsuppfrtZ (v.)8 `fj3 k gibok `fj3 k ouki pkok`fj3 k gibok pukdåst, `yr SdakstZ (o.)8 gkobiog3 cba li oai gkobiog liko `aubta. 4.gkobiog dkogk gkjtk jibiogdåva, rysta, `irra, scålva StrajdlaZ (v.)8 liiog3 lkku-k liiog3cbuk`kj sk luk- k liiog3 gij luk-k liiog3 cisiogdåvao, rystao, `irrao, scålvao StrajdlaZ (o.)8 liiook3 cisiogkfjokdåvar SdakvarZ (o.)8 laisuogk fj, k jul oip, sko-pukog,cbatpbij dkog `ko bktu oai-k k ouoglkj cbata vktkwt dkogkcickko3 k jai paac likok, siogbkwog cbkwog k patpat gkobiogokj cbktdåvrao, `irrao, sitrao, scålvao SquivarZ (o.)8 tbkltkog cfibok duog3 tbkldkwjdò``al SbkogjkoZ (o.)8 cbkilupok oksaaj ji, ji cbkilup paooksapk oai jidò`a SeioaZ (o.)8 liku suj3 gkpok sujdò`car SmffparZ (o.)8 siog daalpi lab tbkjdaal dkwltudòeeal, disfo SdueeklfZ (o.)8 lkwi, okwi oaac lab lf cbf `iogkcizkogb cii oib oai-k k pukog/vfj cba li oai gkobiogdòg SdaambZ (o.)8 jkogtkkc

dòha SdufyZ (o.)8 guuo, tuipi lab dukl lkck juo lkubbukiokta lkbok`iogk tuk juota-k cilkkj skc ok cbktpaub. Puk k lkkj oktafjok lkj pki lfb `iog mibokdòha SelaxZ (v.)8 cbutcbap3 cbut lab cba cfo skcdòha (sig) Sdao`Z (v.)8 cuuo, cuki ckwi3 cuuo skc, ckwi-skc. Bau3ogkdòha, ducca SdfwZ (v.)8 cuuo3 lu cuuo suc, dik, zkbtkkcok lkbok-k cuuo, dik, lu su ogaubogaubdòha, crujja SmurvaZ (v.)8 ckwi, cukcdòhalig, sji`ig SlijdarZ (k`h.)8 oaaj3 cicukickwi zikuziku tbai3

cuuo tbaidòhalig, sji`ig, kovao`alig Sk`kptkdlaZ (k`h.)8 cilaj, citukb,cidulb tbaidòhoiog SelaxifoZ (o.)8 tfook3 tbkgui tfookdòlga Suo`ulktaZ (v.)8 tuibukl dkogk oikjok lab skkook oai skc3lkj pki`kko jko lf-k, ckwi ogkiogkisk-k pkidòlga SwkvaZ (o.)8 tui bukl, buib ouo mikogk tui tuogk bukl paodòlga (stfr) SdillfwZ (o.)8 tuibukl liko3 jaicbu lfjpidòlgao`a, dòlgat SwkvyZ (k`h.)8 tuibukl tkwb cidkog3 skj ciil pikota k cibikt mikogk fj`kkodòlgaslkg, dråo`iog SsureZ (o.)8 tuipbuko3 tuipi okwlk ciskktzukbzukb tuibukl lab tuipbukodòlla Srfw`yZ (o.)8 k babdkib, k guklbaau, ji tkwb k citkwog

 pkbpkb oukj ji3 jitaog k pbio oukj jidòlla, dissa, bffligko SbffligkoZ (o.)8 k pkkogtkt okupkog lki ji3uc lfb-k fj ouogkkc/tkogvkkl tuuog jidòo SpatitifoZ (o.)8 `aibok likopi tkwb ogatok, tbuujok piktaaitaai `iogk tbuujokdòo SsupplimktifoZ (o.)8 cioikj cbikt tkck tbu ogatok, cipujkkpokdòoekl`a SsupplimktaZ (v.)8 cioikj cbikt tkck luogsij tkcpi tkwbtbuuj. ogaao, cioikj cbikt tkck tbuogaaodòoekl`a, koráda SijplfraZ (v.)8 ogao oguutoguut3 dkog bikjcbkt bib skc `iogk ogaodòoekl`a, dasvårga Sk`huraZ (v.)8 cimikjok tkwb gaaocbik,tbupi tkcio lab zkbtkkcbuki tkcio gaao, oikljkwcjkwc lfb `iogk

gaaodòoekl`a, trygla SdasaambZ (v.)8 tbuuj, mibtkctkcok tkwb ogaooguutoguut3 ^ksiko cikogk ogaodòooa SdakoZ (o.)8 da, datkog3 datab, dagkkp. Da okj cbktpaub,k tkog, k tab lab k gkkp cioatadòr, dur`a SfugbtZ (v.)8 buki8 cilkwjdòroabkva Scio`argkrtaoZ (o.)8 okupkog cuj 0 pkok 5 mikogupkta ckbok skkog3 cipkttuuogok skkogdòroabkva Soursary smbfflZ (o.)8 skkogckb tuuog okupkog ofta'skkogioodòroarij Soursary rbyjaZ (o.)8 skkogckb tuuog okupkog oftalftogkb `iogk cidkwl lkdòroavåralsa, dkroackjjar SoursaryZ (o.)8 okuogaac ta gukl

ofpok ioo`aidòrsta SdrusbZ (v.)8 ciokwb3 ciosapdòrsta SdrusbZ (o.)8 zuutok-k cizkogb ok3 duluut (Aog), ioozuutok, cba`kp zuutok, bkokwtokdòs, dròsig, dkrsc, drysc, distar SgrueeZ (k`h.)8 pku cbuj lf3fj`kko ogkibdkkog lf, bi pbupbut3 bi vutvutdòsoiog SdusbiogZ (o.)8 jftfr siic cigkwi `iog `kklok-k cizfpokjuota-k citbukb dukogokkidòssa, gavår SguoZ (o.)8 tbku, ckkp tbaib `iogk cidkwl tbkucbktpaubdá`, scid SdfktZ (o.)8 guuocukog3 guuo oauta , duklta-k cizkogbguuocukogtadá`a, dagga SdftbZ (k`h.)8 oib, oibgaal, tagaal3 tukc, oib tukcdá`ascur SdfktbfusaZ (o.)8 guuocukog cfibok ioodál, glå`asdlus SdfoeiraZ (o.)8 jai pbuklpi3 ioo pkwl-lkjgkjlkc cbkwogk siog tkjpi cimib cbfpok jai pbuklpidáo` StkpaZ (o.)8 puko, pukooaal tbaj, k liktok lab k skbokcidkog sukck cidkwl k skkupi-k fj puko, pukooal, lki`kl mibtacbktpaub

Page 34: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 34/220

dáo`fptkgar Stkpa ramfr`arZ (o.)8 kw cbujok vkozkt lab kcicbuj skta giocbikt skcokdára SdiarZ (o.)8 tkkl, bkkocukog cbkwog zkwook siog, jisicfibok lkkog

dára SguroayZ (o.)8 zktf ioo-k miok pukcoktadára SstratmbarZ (o.)8 ji miokta lab jisita cfibok tkkl, ji miokta pukcok tkkldás SpaoZ (o.)8 gkobiog cbkwiok duuc lab k bukog

Page 35: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 35/220

 

M

M SmZ (ouj.)8 Tfjkota okjdkt-io ;>> mibok bimkdriflat SmkdriflatZ (o.)8 skcfl cbkt gukc io k ckib, k tuogcbubok cicbap tbai, pai oib dac oai skcfl laaogmk``ia Smk``iaZ (o.)8 dkwluogoau skkt (gfle) cijkwlok-k k

skktok mikog tkwi-k dkwluog k tkwj ckwickwi okupkogmkeé SmkeéZ (o.)8 mfeeaa, mfeeaa ciogkbok ioo3 koski oaumkeatarik SmkeatarikZ (o.)8 ai lab ai I `aib zkbzkb I citbuuctbaibok ko ski, I tbuuc zkbzkb k jko pikc culmkjfuelkga SmkjfuelkgaZ (o.)8 gkklta' jub lfb ok`iogkgkklckkpta, jftfrta, tajdkwta, tbkuta, k zk zuutok bikj, siogtabbikj lab ogaao tkwb cbubok, jub pkc lfb ok'ogk saalokmkomar, crået SmkomarZ (o.)8 kkcsi cbkwl-fj jio cbkt3 jibioglab gkobiogta pujpi tuog lab suogk utokok pko k dkwc fjk3 kskc laoglkog3 k okwb cbko jkbjkb3 k buo lkpk k ci-kktcbiktjko cailab sibok k tuo pkbpkb oktok lkubuki paota lkck cbkt3caosk oktokmko`y, dflmbar, slic  Smko`yZ (o.)8 k tkwo k tkwok cidkwl k

tuijkog tbai, tkwp bikj, jukj bikj k tuisukc jkog tbai cbujlab lij tbukb oaactbaib, tuicbkl tkwptbaibmkrias (bullar i tåo`aroa) SmkriasZ (o.)8 bk juktok, bk baaookmktwklc, lòdadrf SmktwklcZ (o.)8 tkku ci`kwb skkog3 tu buomikogio jaal bfib ci`ajok-kb tuk dkogk ci`kwb skkog tkku-k pki ci`ajokma`ar Sma`krZ (o.)8 tkkjtkkc siogmalla SmallZ (o.)8 ioo`ai oau jkbjkb, 4. cbktgukck tkogtaao jitaioo, =. cbukizu fjok cukc oauta, 0. ouotkkcok oai cbktpaub ii milab sk, skzkog, skjklmallist SmallistZ (o.)8 mallf tuj jimallf, viflfomal SmallfZ (o.)8 viflio dkogk tuj tbaib okjcbkt,viflk lab `fudla dkss cickkl (k lkibkwl)

malsius Smaotigrk`aZ (k`h.)8 cbkwluj tabok okj cbkt, @agraa ;>>mikogio tui sf-k `agraa "F" daaj mikogio tui cbkl bimajaot SmajaotZ (o.)8 sijaot (sukogvuui tui tkwb k cisuc cbkkcmikogk sukog sukccic tbai) ioo lkjok, lai dkwlok lab juotukjtukjkb cizkogb. Dilkktji (Durjasa). Ok cbkt paubpaub kjktmip skc tbaimajaotjòrtal SgrfutZ (o.)8 iootuog cbuj3 ckwjvkogmibcbkwog buc`ijok3 dit skcokmaosfr SmaosfrZ (o.)8 Tfja buo lki-k gkjsuogk ji fjzkb sij`iog tkvuko k oai cujpi ji liko cbkt, 4. tubuo mikogio lkidu3mioajk lab PU k cisukb `iogta k cisukb jk-k jipi oujaiokupkog at `iogio cilkwj `iog bikj mi-k sittal pkwl, =. ci`f buomikogk lkicbkkcta k ogkb `iogta ogkb jk-k lkitf pkok bfog cbik-

k k sij cujpi oksaaj jimaosur SmaosfrsbipZ (o.)8 sittalok3 `aib lfbta pkibcbiktokmaot SmaotZ (o.)8 Q] ta sujoaao3 sujtkog, @fllkr cbkt ii sab zksukb sab cbkt, maot ;>> tab `fllkr cbktmaotijatar SmaotijatarZ (o.)8 jatar cbkt ii ;/;>> k sku tabokmaotrkl SmaotrklZ (k`h.)8 lkizkogb, lkizkogb gai-kb, lkizkog oki-kb,tbupi paomaotrklisara SmaotrklizaZ (v.)8 lkizkog skc3 pbuklpi ucok ouki-kci-uc, ci-ucok juopi cbkt ouki-kb cigukogmaotrieugkl SmaotrieugklZ (k`h.)8 lkizkog lkjpko k puklkjjkokwb-k cipaicbikmaotripatkl SmaotripatklZ (k`h.)8 k puk lkj pko k lkizkog lkjjkokwb-k cipailuutmaotruj, ji`tpuoct SmaotraZ (o.)8 k lkizkog3 k lki3 k cipktok dulpi, pbuklpimaradrkl, bharoa- SmaradrklZ (k`h.)8 cbukc lkjskog3 cbukc tkwbciskimarajfoi SmarajfoyZ (o.)8 dikcok, ogaiok lab cujpita tbupikcokbkogk bib `iogk cidkwlsk dkogdkog zui-k dkwlok. Gaaotabok-io

citaao `iog `ko k fjsk zuibok, jisi vuui `ko, mibta bib `iog mi-kcidkwlsk dkog zuibokmarajfoi SritaZ (o.)8 dikcok bikj, ogaiok bikj tkwb ciski-k bibtaaitaai `iogk cisab bib `iog cbktpaub, citaaook cbkt k fj

mikogk bib `iogk sabsk-k cicfib taogmartieickt, kttast SmartieimktaZ (o.)8 latjkt (Durjasa) lkipi3 bijkb bi, tuk mi jkb bi mib cip skcok lkipi, sikj siook ci`ajokcbktpaub-k zkwbok ogkbta, pkbtkwiok-k cipik lkipi. Xkwbokogkbok mikogmikog, k oi k cbk, k piktu, pikc-k fj pao tbaib gigaok`iogk cipik lkipimbkjpkgoa SmbkjpkgoaZ (o.)8 zu lij pao okj cbktmbkjpifo, jastar SmbkjpZ (o.)8 bkktpao3 ci`ajok-k cbktokogkb ji, 4. ji `kogta kk`iogk cipik gkkl`f sikjlab bkkt ji.~sbip o. bkkt pao bib ok.mbkparfoa, kostko`s`kja SmbkparfoZ (o.)8 k upk tk, zi oaisk, pkskl zi lab pkskl oai okilfta lkck vk cibalk k fj `ko `iogk vkbilb ji

mbkrkdkom SwkgfoattaZ (o.)8 tutok oib cijkkiogktk cicfib skcfllaaog oaumbkrlktko, ei`usjkgar SmbkrlktkoZ (o.)8 sikjok, tbaibok oai batlf okpi-k k oai k cioaib ji3 sikvukok cidkwltkwj jimbkrjara SmbkrjZ (v.)8 ji buup, ji jitvk lk3 ogkib dkkog skcmbkrjara, efrtrylla, eåogsla SdaguilaZ (v.)8 cbaaj, zuku tbutkwb cbaajmbkssis SmbkssisZ (o.)8 japi cfibok laaogpi, k ouogcukog lab kjkkiduuc cidkwl oki lf jftfr-pimbktfl, sacratår SasmritfiraZ (o.)8 lki galbok skduki (`kwbckko)mbktta, slu`ra, sokcca SmbktZ (v.)8 cibf3 cibf jkwcjkwc3tbumio tbutkogtkog gaaok cicfmbkueeòr, privktmbkueeòr SmbkueeaurZ (o.)8 jijkl jftfr baactu3

jftfr bkwltumbkuvioisja SmbkuvioisjZ (o.)8 gkj ogkibluktok bkogkcipujpikck cukjk tbu lkkclfbokmbamcpfiot, cfotrflsta` SmbamcpfiotZ (o.)8 lkjlikopi tuogkjftfrta sittalok juo3 gkj cbkt lab cbkt gkjgi juok jftfr labjibiogta cisittalokmbae, dfs SdfssZ (o.)8 oksaajta tuogk tbuoaitu3 jkckkipi,oksapok juocbktk k likopao jimbae, la`ar SmbiaeZ (o.)8 cipkwl ok cbktpaub-k lu pao, k liko pao3k tbuoaibok skkog pao oaitu, 4. ok cbktpaub ii jkopbkt paookjuo3 tbupi paook juombae, la`ar Sbak`Z (o.)8 jkckib3 k jkki-k pkipibmbijpkosa SmbijpkozaaZ (o.)8 skj vfj, dil tuog, jai oai lf

zkwogpi3 zkwog gfl jkbjkb gfrillk skkogk oau zkw `aubmbfmc  SsbfmcZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k tukbcbkkcok pko-k lkj`kogskcok3 bib vktok3 tbkcbkt tbu-k pikook bkogk luog-kpok3 dkogjkb pbkwc lfbok lab ogaiok dkt lfbokmbfcarao`a SsbfmciogZ (k`h.)8 lkjat bat lfb lkitkc-k pikog3 siboklab `kbok tbuta3 pktkubbuki tbu cbktpaubmbfcflk`a SmbfmflktaZ (k`h.)8 jukjcbuj3 sfclacmbutoay SmbutoayZ (o.)8 zksko jab, k tukjtukj cigkwjk cisucbkwj zksko jabmi`ar, ådlajfst, ådlavio Smi`arZ (o.)8 kppla tuimieear, tkl S`igitZ (o.)8 cbutja lab cbaja3 latjkt cbkt ii =/0 > pko9 `fog sijmigkr, migkrat Smigkr, migkrattaZ (o.)8 zktaapmick`a Smimk`kZ (o.)8 k ciju pkilat cbk oaik, k li tbai, cbukcbkklmikogk guuogai lkj okibk siogpkogk dkwj, k bkkj zukizuki, kooa lf tbamirck, fjtraot SmirmkZ (k`v.)8 tuk zkb ciijpkwl, citbaimiko likolfmircal SmirmlaZ (o.)8 k daajk cigiit cukl &Fjimrfo3 lkijkl dkogk

Page 36: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 36/220

 daaj viilviklmirculara SmirmulktaZ (v.)8 civikl, cipai, bkwjzkkc3 bkwjcbik, pki cuklcuklk k cipktok juo tuogcicmistaroa SmistaroZ (o.)8 sukog cicbukc tuicukog3 k pbuul fj lf-io,gukbtui lab jukotui/tuiskj paub cicbflokmitk`al Smitk`alZ (o.)8 cbukpi uujok culb skkog3 culb tkwb ci-uuj cbkupimitkt SquftktifoZ (o.)8 ji cbkt ii gaaosk ckjjklta kbi dkogdkogkgaaocicok, siicskook3 siicskok oaibokmitara SquftaZ (v.)8 ji cbkt ii gaaosk/galbsk ckjjkl dkogdkogk

gaocic, galbcicmitrfo SmitrfoZ (o.)8 saacpimitrfo SlajfoZ (o.)8 tkjpkyk3 skbkwcoau tbuuc8 saactbuucmitruserugt SmitrusZ (o.)8 laogjkw, saacpi, tkjpkzk (mbkjprk)mibta cuogmivil parsfo SmivilikoZ (o.)8 gkklckkp ji bi lf-k, ji okutkkog, jijkwcjkwcmivilisktifo SmivilizktifoZ (o.)8 okj duppi-k cbkotfbok, okj pimiog sukbok3 taaook lab fjok jujkl lf bibok pko k ioociplfcip oai-k, ji pimiog luogsij ogkibsutok pimiog lab ouotkkccbukskc ok`iogk k oukjzkw saaj dkwl tfb tbaibokmlkirvfykoma, syoscba` SmlkirvfykomaZ (o.)8 jub lfb zkkc lfbpi-k luogsij jitcbk tkwb jubok lab tbaibok, luogsij suogk tbaib

cbflbokmfdrk, drillaslkoga SmfdrkZ (o.)8 k gkwlpaac `a`k k ogkwog tuog

gagk guul gupbkmfjk SmfjkZ (o.)8 oktok lab likjok bkogk sibdupok, si tkctkc lfokpi-k cbukpbkwc lf-k skwtpi fjokmfjputar SmfjputarZ (o.)8 tukttu, biskkp tu3 k bi `iog zkb ktbaicbatu, jkolkkog tkck tuktok sat (sat cbukc oai cimi)mfprk SmfprkZ (o.)8 fogb gkb cau3 fogb tbku ogkbokmfpyrigbt, fpbkvsrat SmfpyrigbtZ (o.)8 lkidu, lk, mioajk, mibta k dkwlta' pbklok lf-k k `kog cidkwl tbaib lfbok lab zkt tbaib lfbokmfwdfy SmfwdfyZ (o.)8 dkwogmiog pkskl, dkwogmiog tkogvkklmycal SdimymlaZ (o.)8 pai oib oai siic skcfl

mycalstyr, styr Sbko`ladkrZ (o.)8 siicskcfl baacok3 jftfrmymlabaacokmycaltkxk Spa`imkdZ (o.)8 cba tkwb siic-k pki pai tbuj oai jitukookmycla SmymlaZ (v.)8 siic skcfl tukog, bkwl, siomyclist SdymimlistZ (o.)8 siic skcfl tukog ji3 k tuko sikj jimyclist SmymlistZ (o.)8 siic skcfl lab jftfrmymla tukog jimyclfo, bvirvalstfrj SmymlfoaZ (o.)8 buibpi3 piiogpai tkwbcitbukb buibpimylio`ar Smylio`arZ (o.)8 juutlkwog3 k suog bkwj gflok cidkogsiic bkwj cbktpaubmòlidkt SmalidkmyZ (o.)8 pkskl lab zi oai lf `iogk cimikjok3 oujai pkskl tkwb ciski dkogjkb k sucbk vat lf jita 

Page 37: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 37/220

 

@

@ S@Z (ouj.)8 Tfjko okjdkt sijok bi-k 1>> mibok bi`k, `arpá, sá StbaoZ (k`v.)8 tuk cbit mikogio`k`al, critic  Skoijk`varsifoZ (o.)8 k bfiblf lkj gaaook,cigaaosiktok

`k`aleri, ulkstalig SdlkjalassZ (k`h.)8 ckwc dkkog lf3 sikogtbf3jkwb lf3 ogkwb ok`iog fj lf`k`alpklja S`kta pkljZ (o.)8 oisub cuog8 saboaal gkjk oisubpicuog lab gkbta`k`alvår`ig SdlkjawfrtbyZ (k`h.)8 ogkwbbuki3 ogkwbtkkc`k`alvår`ig, efrckstalig SraprabaosidlaZ (k`h.)8 tkkibuki3 tkkitbaib `iog jkb`k`la S`isprkisaZ (v.)8 okwb skc, pbkt lf skc, gaaosik`k`la, dadrah`a, giva scyl`ao SdlkjaZ (v.)8 ogkwb8 jkwb skc8jkwb bi mi-k ogkwb`k`la, irattasåtta Sraprabao`Z (v.)8 tkki3 bib cbiklb jko k tkki, kcbiklbok lkc-k tkki`k`la, irattasåtta SraducaZ (v.)8 tkki3 oksik tkc k tkki

`kg S`kyZ (o.)8 oi3 suuo lkitkc, ziogskog cbukvkkc pko oitkkcoituj tko3 oi cbkt-oki 40 suog`kgdfg S`ikryZ (o.)8 oisij gkjtktok mikptabok lkidu, oisij lkidu`kg`rivar S`rfoaZ (o.)8 ji`kogta sapsk-k ciogk, civkkc k tbk`kbji, ji tuogk ciogk ji`kg`ròj, ròjjari S`ky`rakjZ (o.)8 suuojkog3 uttaogogkibsutok3 k tkc bi lf-k bi lab i uttaog`kg`ròjja SstkrgkzaZ (v.)8 ogkibsutok tukjtukj oai`kggart S`kggarZ (o.)8 `kwo zuj tajtk, tajtk `kwo zuj`kggry, gry S`kwoZ (o.)8 oi sukbjk3 ziogskog cbukvkkc buo, okcbktpaub cipktcbiktok buo`kglkog S`kylfogZ (k`h.)8 suuo oilfb3 suo oituj`kglig S`kilyZ (k`h.)8 oisijio, oitaogio

`kgligstua S`rkwiog rffjZ (o.)8 laaoglkta `fok ioo`ai (sittiogrffj), dkogjkb saaj lf k fj mikogk fj`aook`kgligstua Sliviog rffjZ (o.)8 laaoglk `fok ioo`ai (iooliij)`kgligstua SsittiogZ (o.)8 laaoglk `fok ioo`ai buo tkj zkw k cizktcbfpok ioo`ai`kgsfr`ao Skgao`kZ (o.)8 tbu cicupok-k cicup `iogk cigukltbutaog3 sap `iogk cigaalsk tbutaog`kblik, gafrgioa S`kblikZ (o.)8 pkkc cuog okj cbkt3 `kblik pkkc`kl S`klaZ (o.)8 gukj, cukj tbuuc`kl SvkllayZ (o.)8 gukj3 jukl lab jukl cickkl juo oikjk zkkog3zkkogcukj`kj SjaraZ (o.)8 dukl, tuidukl,tuicimiog,tuicivuook juo, tuipi`kj Spfo`Z (o.)8 dkwltkwj dukl, dukl ogaiokta skkogk oau zkw.

ioo gai cbkwogk tui civuog skc, tuivuo ok`iogk citf cukc lai`kjksc  S`kjkscZ (o.)8 okkipuko3 k ta satsat okkipuko`kjasalsckd Sbao pkrtyZ (o.)8 oupita gukc cibalok pkwi`kjp SvkpfurZ (o.)8 tuicbu3 buib lkc laaog tui jkloau3 jaii3gukbzuc cbitk lai lkc pkok tuicbu laaogcbik pao`kjp, aj SstakjZ (o.)8 tuicbu3 tui sf pko k cbu, tuicbu-k laaook`kjpa SstakjZ (v.)8 tuicbu skc3 tui sf skc3 tuicbu pikog skc`kjpao`a SstakjyZ (k`h.)8 tuicbu tkwb cidkog`kjpar SstakjarZ (o.)8 tuicbu tbk tkwb k pki tajdkw`kjptrfjla SstakjrfllarZ (o.)8 tuicbu tbk tkwb k pki laigkwijkktok satpi`kooa, efrja SefrjZ (v.)8 pbukocbik3 k fj okki lf fj skc3 kjkblab kjkb-k bfog fj cbik`kooat Sa`umkta`Z (k`h.)8 pilok oai, sikjok oai3 lki tbaibok skkogoai`kooat, cultivarat Smultura`Z (k`h.)8 fj`ko bfib, sikj`kos S`komaZ (o.)8 lkkjok3 cbut lab cba zkogbk lkkjok`kosa S`komaZ (v.)8 lkkj3 lk sk-k lkkj3 luog`kjk lkkj`krt, ckstapil S`krtZ (o.)8 tbkltkog dkogk k `kwo zuj, kbib

bkogk tfj tiubtaub3 cbut lft tbkltkog tfj`ktf, ti` S`ktaZ (o.)8 oi, cbk lab cujta mikptabok, galbok, tbucbkt paubpaub k cimikptab mikogio koi k cbk, k cuj lab k okitacigalb-k tuk pao `kta (`ktf, ti`) cimi bi

`kttar S`kugbtarZ (o.)8 tkou3 tk oujai`a StbayZ (prfo.)8 kjkuta`a, `aj, bioa StbfsaZ (prfo.)8 tukta, kjkuta`adkttara, ròeta, iscutara S`adktaZ (v.)8 cioikl3 cisaal3 cf `iczkw uogb mi tukctukc-k cisaal`adat, gål` S`aditZ (o.)8 laidk, suj zktcbikt zkb`aditfr, scyl`oar S`adtfrZ (o.)8 laidk oai ji`adut S`adutZ (o.)8 jipi jki-k cilkt jkskcok8 jipi tbaib `iogkcigaaook3 oaaczfook oksap cipktok`amaotrklisara S`amaotrklizaZ (v.)8 pbuklpi dack tbuoaibok fj lfskc3 tbuoaibok bkwjzkkc`amijkl- S`amijklZ (k`h.)8 skwjk sij3 skwj dulpbub-k sijok`aeact, eahl, jkogal, drist S`aeamtZ (o.)8 jaal bajok3 k bfib

sitsat lfbok3 ckwc dkkook, pku dkkook3 bfib lfbok fjok`aeact, jkogaleul` SekultyZ (k`h.)8 gaao dkkog, cbiklbok fj3kbfib lfbok fj3 k sikt ok fj`aeaosiv S`aeaomivaZ (k`h.)8 ci`kkl oukj3 cicaaj oukj`aeioara, efrclkra S`aeioaZ (v.)8 k cbiktok pik3 gaao3 k mibofpokbilb3 gaaomiko bilbmiko`aeioitifo S`aeioitifoZ (o.)8 k cbiktok, k mib ofpok3 bilb miktok3gaao miktok3 sikog satk gaaook`aefrjara S`aefrjZ (v.)8 piko`ko jkko lf3 pfi, kbi `iog dkogtkck fj lf`aefrjitat, jis`kooalsa, vkosckdtba` S`aefrjityZ (o.)8 pfiok, piko`ko `ic lfbok3 pku/dkkook, gaao dkkook`agaoararat S`agaoarktaZ (k`h.)8 sikzkw, cikjzkw3 k bi `iog

 dkogk bi zf okwo lf3 gkjtkt sikgkwp8 ci`aac ci`kkj labci`fpok paubjkb fj okwo lf-k tbk cik bikibiki`agrk`ara S`ajftaZ (v.)8 zk cik skc3 `iojuo skkog pko `iojuooikj kb ciksuc skc`agrk`ara, oa`vår`iga, efroa`ra S`agrk`aZ (v.)8 oikj zkw-kcik3 cik suc3 zk-cik3 bfibok cikjzkw, sijjkwbbuki `iojuotuogsuc3 jkopbktok cikj`agrk`ariog, efroa`riog, oa`vår`igalsa S`agrk`ktifoZ (o.)8oikj ciktok3 zk ciktok3 k jksk dkt zkwb okwo lfbok`aby`rara, tòrra S`aby`rktaZ (v.)8 cau skcok8 tui fj suogtaogbuupckogok, lkkccbiktok`ah S`fugbZ (o.)8 pfogjfb, jfbcko `iog dkwl mikogk k citfcjko gkwp jkogdubvuui3 vkkijiij vuui jaacokwi`ahlig SlfvalyZ (k`h.)8 itbuki3 ogkibdkkog3 `aibbuki3 ofpmi3ofptukc`ahlig, sjuc, scòo SdakutieulZ (k`h.)8 atlkwj, jaalbfib, jit, dillab luogsij k`iogk `aibbuki`ack`aoma, efrekl` S`amk`aomaZ (o.)8 cikjsucok buo suog3lkilkj8 lij sukib, mibta-k cikjsucok buo suog3 tujk buotaskkogk oikj cikt zkwc buo suog`ack`aot S`amk`aotZ (k`h.)8 cikjsuc`ackotara S`amkotZ (v.)8 cilfc skc lf lab k tkw`kcta okwogckiskc lf-k suogcbik biktbikt`aclkrktifo, arclåriog S`amlkrktifoZ (o.)8 pulkkc cbiktok3tkkogpi tkkogtk tbaib `iogk gaaocbiktok3 tbaib skcok`acfrktifo, u`sjycoiog SfrokjaotktifoZ (o.)8 zapok3 atlkwj`iogk zapok tkwb dkwl bfibok, atlkwj skcok3 atlkwj `iogk dkwlok`acfrktifo, u`sjycoiog, pry`alsa, pyot S`amfrktifoZ (o.)8zapok3 atlkwj zkw `iogk dkwlok`acfrktiv, frokjaotkl SfrokjaotklZ (k`h.)8 zapok lab cizapoklkj tkwb ciski

Page 38: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 38/220

Page 39: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 39/220

`astillara S`istilZ (v.)8 tkkc skc3 tui k jkl k jklk tkkc skc,zubkkog buko`astruara, ò`alågga, tiliotatgòra S`astrfyZ (v.)8 susik3 sik skc 3 dklcaac3 dklzkko3 pbalzkko zkt tbaib okwo lfb `fogk susik`astructiv, ò`alåggao`a S`astrumtivaZ (k`h.)8 lkubuki, sik skctbai `iog`asukgtat, klligaval SbfwdaitZ (k`v.)8 dkog dkog kbi zfogio`asu`ao Sdasi`asZ (k`v.)8 tuk dkokb3 tuk sij lfb, dablkpok-io`asu`ao, ao`vi`ara SeurtbarjfraZ (k`v.)8 tuk dkkokb3 dac tbkjlf io

`asu`ao, fgsá, tilliga SwitbklZ (k`v.)8 dkkokb3 dablkpok-io`at, `ao SitZ (prfo.)8 kjkb3 bib3 ouotkkcok oai lf cbktpaubtkkogk cizkogb ckjjkl`at, `ao StbktZ (prfo.)8 tuk, kjkb`at gòr icca ofgat, pyt ja` `at Soavar jio`Z8 pbkjkwb sk lf3kwljkwb lf`atkilsklg SratkilZ (o.)8 sujduuc k vk cizukcok zkb3 vko oaogcbktpaub k cilai mikogk cbikp tbaib okwo lfb zkb`atklha, aocaltba` S`atkilZ (o.)8 k oaog k tkwog3 k tbaj k oaog3tbaibbuki cbajpaub3 tbupi tbupi lf mib fj lf-k bib cbio vac`atklharat, u`eòrlig SalkdfrktaZ (k`h.)8 oksik tkc lab cij sitsattkc3 luogsij dkog tkc lab `aib dkog tkc`atactfr S`atamtfrZ (o.)8 zfogcbiktu3 jucbiktu, jkocbik tbai tu

`atfoktfr, eåogbåtta, tåo`skts S`atfoktfrZ (o.)8 pukccbkjskctu, pukbcbkp skcok, bibpukbok3 (cap)`atfoara S`atfoktaZ (v.)8 pukccbkj skc3 (dfjd, `yokjita mibtabib pukc)`atrfoisara, kesåtta S`atbrfoaZ (v.)8 cujpi tfcbfj pko pkkicbik-k kjk juo lukb3 `iojuo skkogk fj ji pkkicbik`ats, `aos SitsZ (prfo.)8 kjk-kk, k lu k tkw`atta, `aooa StbisZ (prfo.)8 bib`avkluara S`avkluaZ (v.)8 jko oikj skc, jko tkwj skc`ikdatas, succarsyga S`ikdatasZ (o.)8 zuocbuj oktok3 zuo tbkc pkbpkb giga oktok`ikdflsc, `håvalsc  S`ikdflimZ (k`h.)8 @kwi tkwb ciski3 `kwijkogpk tkwb ciski gilf jkbjkb`ik`aj S`ik`ajZ (o.)8 cujpi lucbu3 lugkkcok3 cujpi tbu oaibok`ikgofsa S`ikgofsisZ (o.)8 oktok cipktok zfocbiktok oksap`ikgofstimara S`ikgofsaZ (v.)8 oktok/dukiok cipktok jucbik`ikgfokl S`ikgfoklZ (k`h.)8 ciu cijkkiogkt. ciu cigkklskki`ikgrkj S`ikgrkjZ (o.)8 lij cisuki cbktpaub3 bilbmiktok lab tbaib dkib ok`iogk cisuki lij cbktpaub`ikgrkj, grke  SgrkpbZ (o.)8 k tbu-k cigalb k tbaib bkc jkbjkbtatbaib ziku tbaib `iogk lijk cigalbta, lijk galbok`ikcfo S`akmfoZ (o.)8 pkwlpi upk oauzkw `aub3 upk tkctkc ouki-k upk bub (pkskl)`ikcfoissa S`akmfoassZ (o.)8 upk bub (oujai)`iklact S`iklamtZ (o.)8 pku8 ckjpku3 ji tkj lf-io k zkt ubckjpku`iklfg, skjtkla S`iklfguaZ (o.)8 cibfok8 cibftukbok,ogkibsutokta cicbaac tukbok`ikjkot S`ikjfo`Z (o.)8 `kijfo sukog3 sukog jkopbk paopao`ikjatar S`ikjatarZ (o.)8 k dikl cbktpaub k okwl cbkt pkoklkizkog tkwok k okwl lkog cbkt cickkl, siicpuj cbkt ii vkkilkj(skbok)`ikrré S`ikrrbfaZ (o.)8 suog tbflboktok3 suog pkiok3 aactuuioktok`iagivoiog SlkmtktifoZ (o.)8 okwi suuccbiktok3 okwitui oaibok,okwi suuc buo`ietaritis S`ipbtarikZ (o.)8 tbkzkwtok, misktok lab okkc lkbok tkwbk citbukb oktok liko cbkt`ietfog, tvaly` S`ipbtbfogZ (o.)8 vfwal oib cizfj lkijkl3 vfwaloib pao kwgio cbktk gio skcok`ig salv SyfursaleZ (prfo.)8 okog lab okog`iga, `åjoiog S`icaZ (o.)8 tui `kklok pbuuog3 tuimiio `kklok pbuuog3 tuilkjpi`igt SpfajZ (o.)8 lkckj tkwb cipbukc, skc lfb `iog lk, lkckjtkwb cipbukc tbu

`igtar SpfatZ (o.)8 lkckj tkwb tbu k pbukc ji3 sij `iog, lft ogkb`iogk tbugukl ci`kwog, cilkwj k pbukc ji`ictkt S`imtktifoZ (o.)8 lki sitok3 gaao dkogdkogk galb skcok`ictktfr S`imtktfrZ (o.)8 tbu oaibok taog k oai ucpipk3 kjk `aibbkogk k uc zf ji`ictktur S`imtktfrsbipZ (o.)8 ji cbkt gukc tbu oaibok buo suog`ictara S`imtktaZ (v.)8 lkisit3 cbkt io gaaok k gaao dkogdkog galb3k mib dkogdkogk fj, ok saaj, kjk tbu dkog dack ji `kogtafjskc`ilajjk S`ilajjkZ (o.)8 cfizkw taal `iog mib tbaib zkwb lfbok,

taal `iog tbai lf-k luogcbkjok`ilajjk, coida, efrlagaoba` Squko`kryZ (o.)8 cfizkw mib taaltbaib lfbok3 luogckktok`ijaosifo S`ijaosifoZ (o.)8 k `uog kvkki, k skkook lab ktbuucok mibta`ijioutiv S`ijioutivaZ (k`h.)8 oau jkbjkb`io StbioaZ (prfo.)8 okogkk`io, `it, `ioa StbyZ (prfo.)8 okog kk3 ok`io, `it, `ioa SyfurZ (prfo.)8 okog kk3 ok lucbu, ok jftfr`iouskurus S`iofskurZ (o.)8 k fj okwo lf, tujk cuj tkjpi lki-kouogtk tbkocic tkwb cidkog sk sikloa-k ogkwog lab jai skkupioai k lip likplukp gkobiogpi3 sk sikl oata cba oib-k `iogio, siogtaboata cba li io `iog

`iplfj S`iplfjkZ (o.)8 latjkt3 zkwbok ogkbok mikptabok lki, sio`iog dkogdkog sio zkwb mikogk k zf cbio bi mi-k mikptabok lki`iplfjkt S`iplfjktZ (o.)8 gkj cbkt lab cbkt cickklk pklki ok ksaaj ji. Gkj cbkt io gkj`kog cbktk k sic lab tkkogk k cfibcujpi jilikota`iplfjkti S`iplfjkmyZ (o.)8 cilajok lab vko cilai tukb ok`iogkjitkwb cibf tbaibok3 ji tkwb citbukb tbaibok`iracta S`iramtlyZ (k`v.)8 pki sukc `il`alio3 cbkwl lf-io kbi dkoglikoio, tbkcbktio3 k skwt lf-io, bib pkbio`iracta, liga S`iramtZ (k`h.)8 tkog ziozao3 pki sukc3 cbkwltbajtbuj, ckwi oajouj mib fj lf-k tkog tkck bib sukc, 4. tbu`ic tkck bib sukc3 ip gaao lf, k bib dkog likok gaao`iractifo S`iramtifoZ (o.)8 jkckibok3 cipkttkbok, lkjlkbok`iractifoscfotfr Sdfkr`rffjZ (o.)8 ucok tbu oaita tbu cicupzaalzaalok ioo`ai`iractòr, la`ar S`iramtfrZ (o.)8 lkjlkctu, aomictu3 jkckibtu3jkpitu3 ok cbajpaub k tuog pko uc-io ski-k lkjlkctu`irigaot, jò`ala`ar, fr`styrar SmbkirjkoZ (o.)8 cicupok labcicbfpok cbktpaub-k buo ucpi, 4. tutpbkb skwo k skwoskwo ji`irc  SpimclfmcZ (o.)8 tkwbdu tukjtukj bfook vkozkt`irra, sitra, scålva SquivarZ (v.)8 cisiog3 ciliiog3 okkcpi-k cisiog`irra, scålva, dåva, rysta StrajdlaZ (v.)8 liiog3 lkku-k liiog3cbuk`kj sk luk- k liiog3 gij luk-k liiog3 cisiog`irrao, sitrao, scålvao, dåvrao SquivarZ (o.)8 tbkltkog cfibok duog3 tbkldkwj`irrao, scålvao, dåvao, rystao StrajdlaZ (o.)8 liiook3 cisiogk

fjok`is SjistZ (o.)8 jaiickki, skb luk lf3 jaii`is, tága SbkzaZ (o.)8 buib lkck jaicbu dkog, jai dkog piko fj-kcijub mikt tbaib lfbok3 bib jikljuklok`ismipal S`ismiplaZ (o.)8 ouogzui, skwltkkc`ismiplio S`ismiplioaZ (o.)8 zuib `iogk cicfib tbuta zui-k, fj`kobfib-k fjok3 ci`fp skcok3 ut dkogk pbaaog fj lfbok`ismfuot, rkdkt S`ismfuotZ (o.)8 cikj skcok3 jko cbikpok3 k jkotkwj zkwc skcok`isat SjistyZ (k`h.)8 jaii tkwb ci`ij3 jaiickki`isat, tágat SbkzyZ (k`h.)8 jukl3 jikljukl3 miko lf3 sikog sitsat lf`isbkrjfoi S`ismfr`Z (o.)8 citbu tukb lfbok, citbu bukl lfbok,citbu cbkt lfbok`isbkrjfoi S`isbkrjfoyZ (o.)8 citukb lfbok`isbkrjfoi, ufvaraosstajjalsa S`iskmmfr`Z (o.)8 cilaj lfbok3citbu tukb lfbok`iscatta, sciva S`ismZ (o.)8 `kklpku paac3 kw cbujok paac`iscrat S`ismraatZ (k`h.)8 pilvkog, ci`kwj sikj3 tbuucpiogkibsuo ckwj3 sik lab pbk tbaibok tkwb fj

Page 40: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 40/220

`iscrijioktifo, efrscalsdabko`liog S`ismrijioktifoZ (o.)8cbaotukj oaibok3 `ai`ko tukj oaibok3 `aibskc tukj oaibok`iscrijioktifo jf` ål`ra SkgaisjZ (o.)8 cuj `uogzui-kci`ai`kook`iscussifo, `ròetalsa S`ismussifoZ (o.)8 tbu cicupok3 tbucbktpaub ogkibsuo cbkwjk gaao cbfpok`iscussifo, `ròetalsa SkrgujaotZ (o.)8 oiklok, cioiklok, cisaalok`iscutkdal S`adktkdlaZ (k`h.)8 oikl tbaib3 cioikl tbaib3 cisaalcioikl tbaib`iscutara, adkttara, ròeta S`adktaZ (v.)8 cioikl3 cisaal3 cf `ic

zkw uogb mi tukctukc-k cisaal`iscutara, scåo`as, krgujaotara, ròeta SkrguaZ (v.)8 oikl,cioikl, saal, cisaal, pkog taotko`iscvklieimara S`isquklieyZ (v.)8 miog zf lf skc3 mio lf skc8 k mitoklkkccbikt skc`ispfoidal S`ispfskdlaZ (k`h.)8 pkibcbikt tbaib3 pkibjkog tbaib`ispfoidal, tilgåogalig SkvkilkdlaZ (k`h.)8 ciogkb tbai, ciju tbai,lai `iog lab lkkc `iogio ciju tbai-io ciogkb tbai`isputkts S`issartktifoZ (o.)8 `fmtfrkta `agraa ogkb ok`iogktbupi cbkt tkwb ciski tbu k cimiko tbai paopao-k galbok`issa StbasaZ (prfo.)8 bibta`issacara S`issamtZ (v.)8 sio ok`iog `aibok-k pujpi sajoaao3gkobiog sita pujpi sajoaao-k dkogmi dkog bikj mi-k sio

`issactifo S`issamtifoZ (o.)8 sajoaaook`issaotar SofomfoefrjistZ (o.)8 tkkogpi upok lab zuibok dkogkfj oukj lf ji`issfokos, jisly` S`issfokomaZ (o.)8 kw cibukl lf pkwl cbkt3 kwtukjtukj giocbkwj skcok`istkoma, kestko` S`istkomaZ (o.)8 cigkjlkktok, buo lab juokcigkjlkktok3 ok cbkt lab k `kog cbkt cickkl`istrkbara S`istrkmtZ (v.)8 luogbai oai skc3 k cigaao pao ogkibsuolf-io tbu`kog cbkt ogkibsuo3 luogsij lk, luogsij pickwi`istrict S`istrimtZ (o.)8 ci-ucok k dkib `aub ok`iogk k gkjk lai pukc lab k jita fj`kok gkj cbaook3 cbukpi cbkt lab k ouki-kcbuk oau dkog zkb bikj bukpk cicbaocbik gkj cbaooau`it, `io, `ioa StbyZ (prfo.)8 okog kk3 ok`it, `io, `ioa SyfurZ (prfo.)8 okog kk3 ok lucbu, ok jftfr`ittf S`ittfZ8 k tuogk cigaaosk tkwb cidkog mib mikptabok`ivk, prijk`fook S`ivkZ (o.)8 jipi jki-k lkskcok-k lksk oujai`ivargaos S`ivargaomaZ (o.)8 ckktcbiktok3 jaaocbiktok. ogkib`kocbaalok`ivargara S`ivargaZ (v.)8 juo cbkt pko cipkok juo tukj tukjkb pkicbik, ckcbik`ivarsa SjismallkoafusZ (k`h.)8 k tukjtukj`ivarsa, k`scilliga, elara S`ivarsZ (k`h.)8 juo tukjtukj, juomitaog3 ckwickwi`ivi`ao`, `ivi`ao`a S`ivi`ao`Z (o.)8 bkwj `iog okjdkt3 bkwj`iog suj3 dablkpok suj`ivi`ara, ala S`ivi`aZ (v.)8 bkwjcbik3 cbao3 cbaocbik3 kktoaao3

kktcbkj3 sabcbkj, sabcbik3 pbalcbkp`ivisifo, `aliog S`ivisifoZ (o.)8 bkwjok3 bkwj tbaibok3 bkwjcbiktok3 ji tukjtukj io k bkwjcbiktok, cbaopi-k cbaook`håval S`avilZ (o.)8 `kwi jkogpk3 sktko3 `kwi cbktpaub`håvalsc  S`avilisbZ (k`h.)8 `kwi tkwb cidkog3 gilf, fj jkwb`håvalsc, daskt, `åjfoisc  S`ajfoikmZ (k`h.)8 `kwi-vai3 `kwi-oai ji3 `kwi-luut ji, `kwi `aibok dkogk fj ji`håvalsc, `ikdflsc  S`ikdflimZ (k`h.)8 @kwi tkwb ciski3 `kwijkogpk tkwb ciski gilf jkbjkb`håvalsckd S`avilryZ (o.)8 dujok3 jitpbikl vfj (lkubuki),okkcpi tkck giitlfbok`håvlau``rivalsa, áo`ajkoao SaxfrmisjZ (o.)8 `kwibkwlcbiktok3 pbuiskjok tkwb `kwi tkkicbikt skcok`håvlau``rivar, áo`ajkoar SaxfrmistZ (o.)8 `kwisk3 `kwisikjpi3 jitpbikl sikj`fddalt S`fudlaZ (k`h.)8 oib3 k cizfjk fj biilbikl ok oib, oibvai3cfp8 k zkb oib`fddalt S`uplaxZ (k`h.)8 cbap oib3 zkb oib`fddalt bklvstic  Smlfva-bitmbZ (o.)8 cbkucbib `ko okj cbkt

`fddaltspil S`fudla-`akliogZ (o.)8 bib `iog mib dkogk bib lfboklab k lablkj bibok3 cbaajok`fgja, trfssåtoiog S`fgjkZ (o.)8 upok3 tbucbuopi3 tbupkipi`fctfr S`fmtfrZ (o.)8 `fmtfrkta `agraa ogkb ji cbktpaub`fctfr, låga S`fmtfrZ (o.)8 sikvuko, zktf sikvuko3 oktok `kj skctbai sikvuko`fctrio, lårasåtoiog S`fmtrioaZ (o.)8 upok pkipi3 upok tbucbuo3upok tbudulpbub`fcujaot SmbkrtarZ (o.)8 cilajok lki3 pbklok lki`fcujaot S`fmujaotZ (o.)8 ok cbkt k bibok lkc skc ok`iogk lki

cigalbok lki`kl3 lki`kl tbupi3 lki`kl pbkjkwb3 tuk lki`kllf-kbibok jukobuki lf. (martieimkta tukjtukjta)`fcujaotkrisc  S`fmujaotkryZ (k`h.)8 tulki tbupikog, tulki tbuta,cbuksuog ouotkkc`ko mibta cilkkcok eiljta`flc  S`ircZ (o.)8 taj sku, okkjsku`flc  Spfoikr`Z (o.)8 tajtk`flca S`ircZ (v.)8 taj sku tkwb `kwt, okkjsku tkwb `kwt`flca Spfoikr`Z (v.)8 tajtk tkwb `kwt`fllkr S`fllkrZ (o.)8 Q.].K. Mkok`k, Kustrklik, Dkrdk`fs,]iogkpfra gkjta' zkt suj`fj SsaotaomaZ (o.)8 tbucbaook3 tbu cbaook pikcok, tbu cbaookzujk tbu cicbao pao, Ji jkwb cbkt cuj = suog tbfogcik `iogmi-k cbaook

`fj, cao`alsa Shu`gajaotZ (o.)8 tbucbaook3 cukta `ick cukta`iclf bikj mib cbaook`fjeål`a, cao`a scyl`ig SmfovimtZ (v.)8 jkwb bi mib citbai skc,4. k tuogtkog tbu cbaok jkwb skc`fjimil, dflig, bhajsta` S`fjimilaZ (o.)8 taaook ioo3 ioo fjokjuo`fjiokos S`fjiokomaZ (o.)8 ucok3 tbuoaibok tkwb ucok`fjioara, barsca S`fjioktaZ (v.)8 guklzf tkck uc3 k tuog pkoktbuoaibok tkwb ucsuc`fjioarao`a SdfssyZ (k`h.)8 citbu-oai skc, cijkckki skc, kjktbudac tbu k sk`fjioarao`a SjkstareulZ (k`h.)8 uc, zkwbok oai3 tbuzkwbok oai`fjioarao`a, barscao`a, erajbarscao a S`fjiokotZ (k`h.)8

tbuoai3 uc3 zfgkwp tkck uc`fjcirca, ckta`rkl Smktba`rklZ (o.)8 dikcioopi, k gfl jkbjkb ksuog lkj zfogb k skkog jkbjkb k cidkwl dikcioopi`fjjar Shu`gaZ (o.)8 tbucbao3 tbu k cbao ji`fjjarså`a, fjstfl SdaombZ (o.)8 tbucbaota tutok3 tbucbaota3tbucbaook ioo`fjstfl, fjjarså`a SdaombZ (o.)8 tbucbaota tutok3 tbucbaota3tbucbaook ioo`fjåoa S`fjkioZ (o.)8 ji cbkt ii ucok gkj3 ucok cbkt ouki-kfj gkj`foara, giva S`foktaZ (v.)8 k cbfogk pik3 jko fj lf-k pik3 `aibskc jkok pikcbfog`focrket ShkmcZ (o.)8 vkogicpipi (jkwtkw) mibta `fjok sat oau`fofr, givar S`fofrZ (o.)8 pikcbiktu, k cbfogk pikcbik ji,`aibskcok bkogk ji/cipkwlok cbktpaub tuogk pikcbiktu`fsariog, fsis S`fskgaZ (o.)8 pikc `iog zkb3 zktui cbktvai-koaac `iog zkb`fsis, fsariog S`fskgaZ (o.)8 pikc `iog zkb3 zktui cbktvai-koaac `iog zkb`fvao Si`laZ (k`h.)8 tbk`kb3 fj jkwcjkwc3 dkogjkb saaj lf-kfj cbfog`fvao SlkzyZ (k`h.)8 tbk`kb3 ok saaj oukj lf3 za-fl, zackki`fvao, lk` SslftbeulZ (k`h.)8 tbk`kb, gkjtkkog oukj lf`fvoa, `riva SlkzaZ (v.)8 buo jkwc dai skc`rkd Sbfjimi`aZ (o.)8 ji cbkt io ji`kog cbktpaub k tbkbok`rkdalig, efrji`kdal Sefrji`kdlaZ (k`h.)8 cibtkkcbuki3jkkiogkkpbuki lf3 zkwbogkkp lf3 zkwb bkc `iogk cilkogb`rkga ScitaZ (o.)8 lkilaaog`rkga efr`al ke  Stkca k`vkotkga feZ (v.)8 buo lajtkkogio lk-io,buo bfib buo pbk-io zkogb bi`rkga fjsfrg efr, pkssa, pkssa pá Slffc ketarZ (v.)8 miog, cbfi,aomic3 caajk ko vkkc

Page 41: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 41/220

`rkgt SsuitZ (o.)8 puko-kkc lab pbaitukj jaal cidkogta3 puko-kkclab oiic cidkog`rkgt, clå`oiog SrkijaotZ (o.)8 puko3 cizapok puko`rkgt, clå`oiog SkppkralZ (o.)8 pukosilb oiictaao3 cizapok pukota`rkgt, cfstuja SmfstujaZ (o.)8 ogaiok cizapok3 pupk ogaiokcizapok, lij lkbok cbkwogk k lkb jita ogaiok `kok cizapok pukota`rkcja S`rkmbjkZ (o.)8 tkkoglki Graac jita' sujtkog`rkjk S`rkjkZ (o.)8 jipita' jub tbaib lab mikptab tbaib `iogk

ji dkogzkb bikj io k ci`kwb skkog tkku tuogk lij miiook(Gaaotabok io. Ofkb tajdkw dkwl lki-k kjk fj`ko `iog labjita bfpib `ko mib dkog)`rkjkticar S`rkjktistZ (o.)8 lijmiio sikj ji`rkjkticar SplkywrigbtZ (o.)8 jubofp (`rkjk) dkwl sikj lkbsikj ji`rkjktisara S`rkjktizaZ (v.)8 lijmiiog3 k cigalb tbu pao tkcsukcskc`rkocar S`ruockr`Z (o.)8 zucbkj ji3 zu gui ji`rkpara, daclå`a S`rkpaZ (v.)8 silb, tukj3 puko silb skc3 pukotkwb tukj`rkstisc  S`rkstimZ (k`h.)8 oksik3 okkcpi tkc, tbupi tkc, `aibtkc`raha, rftara SravflvaZ (v.)8 ciijcft-k pki3 pki ckwjk ciijcft

`raha, vao`a SturoZ (v.)8 cibai3 cipai`rahadåoc  SlktbaZ (o.)8 siog bikpok, jkkj skcok sat`rahasyga Sgi`Z (o.)8 buutpaacta pkok pikog tuu oktok, k cicbkwituu pkwl cbkt io buut oktok oai tbai ubk, tuk pao buut paacta pkok pikog bi`raog SdfyZ (o.)8 pksklokupkog3 pksklof3 pksklokuogaac kbib-k pkt k pimio cickkl suog`raogat SdfyisbZ (k`h.)8 okupkog vki, pksklof bib lki`raogaár, dkro`fj Sdfybff`Z (o.)8 okupko lki, pksklof bib lki`ravao, sou, soa`ig SkstutaZ (k`h.)8 pil, tai, cbukc jkolkkog, tbai dkib`ridla S`riddlaZ (v.)8 dkscatdkll dkogk tuko`ric  SdavarkgaZ (o.)8 tuisic lf `kwo tbaib cbktpaub`riceål`ig SdidulfusZ (k`h.)8 zu `kwo`kwo oukj ji3 zu lijskjkbjkb ji`riceål`igba` SiosfdriatyZ (o.)8 ci`aac ci`kkj lfbok3 pbaaogtktok3 k`ikcio zu `kwook`ricca S`riocZ (v.)8 `kwo3 tui `kwo3 ckj suogkb cfib-k vklbsuc`riccalig SpftkdlaZ (k`h.)8 `kwo tbaib3 `kwo `iogk cilkwj,citukc`rilkgtig SpumcisbZ (k`h.)8 fj jkwb3 bi valvul`rista sig til, tòr, tur`a, vfva S`kraZ (v.)8 bib ogkj3 bkkogskotkck bib ogkj`ristig Sku`kmifusZ (k`h.)8 bkogsko, cibtkkc oai lf, lkub oai lf,zuj tbai lf, zujjkwb`ristig, efrvfvao S`kriogZ (k`h.)8 lku lf, cibtkkc oai lf3 bkkog`ristig, cåc, erijf`ig Sdfl`Z (k`h.)8 bkkog, lku bat lf3lkubbukiok juok bib `iog cbktpaub bib `iogk cigiogsk-k fj,zuj tbai lf3 cibtkkc oai lf`riva S`rivaZ (v.)8 bkwl3 bkwl-k pki skc8 jkilkj jkokwb-k pkiskc3 ut lab ut lfb bi lf-k ok saaj skc3 baacok oai cbktpaub vkbaac`riva, `fvoa SlkzaZ (v.)8 buo jkwc dai skc`riva u`, efr`riva SfustZ (v.)8 zkwbtbkwb tbu-k bkwlcbik3okwlcbio3 pkicbik skc`rivart, la`iggåogar Si`larZ (o.)8 dkogjkb saaj lf-k buo k daicbfog skc ji, dkogjkb-k cizkogb lf ok cbktpaub`rivgf`s SelftskjZ (o.)8 tajdkw sikt ouogk k tbaj tui tuogklkkjta, oksap cimiko oai lf-k k vkkctbkkp ji`rivbus Sbft-bfusaZ (o.)8 siogof suko tbaib ok`iogk cidkwljkko-ioo`rivbus, våcstbus SgraaobfusaZ (o.)8 cbkimi miio ok`iogk cidkwliootuog pao jkko (glkss) tkwb ci-uuj ioo, jkko ioo`rivcrket SijpatusZ (o.)8 pbuutok tbk3 cicbkwbok tbk3 uut skcok3tkwskwook3 lkwp skcok

`rivji``al SprfpallkotZ (o.)8 k jkkiokwt skc, bkkt tkck pki skctu,tbkuvui8 rfmcat vui`rivtòjjar S`riet-wff`Z (o.)8 tui okwlk cisaapcbik sioglukog`rivvá`, gaooajdlò`t SsfppyZ (k`h.)8 ckwt jkbjkb, gukb zu`rfoa S`rfoaZ (o.)8 cbukipk3 jicsipi`rfooiog SquaaoZ (o.)8 cujpiou, kjkbjkb- k cujpi k bi oujai`ruasuccar, glycfsa SglumfsaZ (o.)8 tbk zk3 tbk oaibok zk3 tbk oailfta ko oaac tkkogk sibui tkwok cicbki pao`ruccaodflt, eul`aric  SrujjyZ (o.)8 zucbkj ji3 zu k cbkj `aoji

`rucoa S`rfwoZ (v.)8 tuicik3 tui-kb cik`ryppa S`ripZ (v.)8 tui k jkljkl-k tkkc skc, cik skc`rypstao, stklkctit SstklkmtitaZ (o.)8 k tui tbai sukogckkog fjokjuota kb tui k luut mikogio sukogckkogtaog tui io tkki-k ckw-bkwj tuog lkj pkok tkwj micmick tkkc suc sukogckkogta cbklioioo cbuj pkok ckkisuc tkwb cidkog bi. Pukta °stklkctit° cimi bi.Puk stklkctit pkok tkkcsuc sukogckkog tuita k ouki pkoio cbklio,cicbfl tftf-k, lai pkok pfcbik dkogio skkogpi pbktf bi. Pukta°stklkgjit° cimi bi`råda ScillZ (v.)8 tbkt, si skc3 k sib ok`iogk dkwl, k ouotkkcoklkkc skc3 gf (gkobiog gf)`råda SslkyZ (v.)8 tbkt, gilf tkck tbkt, fj jukog lki tbkt`rådar, jfr`ar ScillarZ (o.)8 tbkttu3 k tbkt ji

`rågtigba`, svkogarsckd SgastktifoZ (o.)8 okupkki buo suog3gkki buo suog k `ikcio gkobiogta gaaook`råoa S`rkioZ (v.)8 cbkibcbik3 k tuitaog lukogcbik skc, 4. bkkisuog pkok tuitaog `kwojkog cbio`råva S`rkwlZ (v.)8 `kj pku3 lki-kw (vfwal) juo tkc skku skc`ròdal SuvulkZ (o.)8 `kogtkwogk k tuog lkj pko k ckki suc pao`ròeta, iscutara, adkttara S`adktaZ (v.)8 cioikl3 cisaal3 cf `iczkw uogb mi tukctukc-k cisaal`ròeta, iscutara, scåo`as, krgujaotara SkrguaZ (v.)8 oikl,cioikl, saal, cisaal, pkog taotko`ròetalsa, iscussifo SkrgujaotZ (o.)8 oiklok, cioiklok, cisaalok`ròetalsa, iscussifo S`ismussifoZ (o.)8 tbu cicupok3 tbucbktpaub ogkibsuo cbkwjk gaao cbfpok`ròj S`rakjZ (o.)8 jkog3 ibjut lkitkc-k jkog, 4. suuojkog3luogsij uttbu3 `aibtbu3 bilab ib ut tbuta, =. lkj atok3 pikog labbfib `iogk ib lkjat ub ok cbktpaub`ròjja S`rakjZ (v.)8 jkog jko3 jkog-k oai`ròjjar S`rakjarZ (o.)8 jkog jko ji3 jkog k gaaogaao ji, ktbu dack saajk k tkctkc-k saaj lfji`ròjjari, kg`ròj S`ky`rakjZ (o.)8 suuojkog3 uttaogogkibsutok3 k tkc bi lf-k bi lab i uttaog`ròoa, rujla, dul`ra SrujdlaZ (v.)8 vkogiog dkogk tbuuj`uk`uk3 skwtpi kwgiog cizfjk fj`ròvtyggar SrujiokotZ (o.)8 aacoaalbkki3 aacoaalbkki gkobiog`ráda S`rfpZ (o.)8 tui jkl3 gukb jkl3 tkwj jkbjkb ok cbktpaub`rádatållar S`rfpparZ (o.)8 cbiktu3 k cikskc ji3 k cikt ok`iogk

 dkwl ji, lkitui tbuook, jitsuog cbkwogk zktui tbuook`rádatållar, pipatta SpipattaZ (o.)8 tui tkj lf buupcbikt tbaiboklkwog oau`u SyfuZ (prfo.)8 okog3 okogjkb3 ok ou ok pk`ua S`fvaZ (o.)8 vkcbu3 cilajok lab luog jukook lijk cizkogbvkcbu`ua SpigafoZ (o.)8 vkcbu (ioo vkcbu)`ual S`ualZ (o.)8 ji oib citkogb-lkiok3 cipuj dukook, gkklvkolkubuki zkogb-k cipuj dukook`ualig, `ygtig, agoat SmkpkdlaZ (k`h.)8 bib tbaib dkwl tbai, saajtbai`ualigba`, avoa SmkpkdilityZ (o.)8 bib zkwbok3 bib tbaibok`uaslkg S`fvamftaZ (o.)8 vkcbu duuc`uat S`uatZ (o.)8 ji oib lk skccbfpok3 lksk cbkwj ji oib`uat, `uf S`ufZ (o.)8 oib3 k cfp`uet Sf`frZ (o.)8 gijokj`uet, krfjk SkrfjkZ (o.)8 pkkc okjtui gijokj`uet, vallugt SerkgrkomaZ (o.)8 pkkc okjtui3 okjtuiok`uetao`a Sra`flaotZ (k`h.)8 pkkc okjtui

Page 42: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 42/220

`uetao`a, vallugtao`a SerkgrkotZ (k`h.)8 okjtui3 gijokj cbuj`ug S`awZ (o.)8 `kkitui3 `kkiofj3 jaiizuo`ug StkdlamlftbZ (o.)8 skduki cbubok puko`uggat S`awyZ (k`h.)8 `kkitui tkwb ci`ij3 `kkitui tkj`ucca S`fllaZ (o.)8 jilij3 okupkog mijtbfib ok`iogk cidkwljilij tukjtukj`ucca fp, `ucca eraj SajargaZ (v.)8 tui lkc pko `kwccbik,bfog cilkogb cbik k ducok pko bfog pusukc3 jub tbaib kb bfogfj cbik`ulja, lio`ra SkllkyZ (v.)8 `kiskc, `ki cbicba skc, sip skc, k ok

cikjskc, baboaaj`uj SsillyZ (k`h.)8 bkivkki3 bkibuki8 pilvkki bat lf`uj Sstupi`Z (k`h.)8 bki3 jibki3 ji ogaiok dkog lf3 ogkibsutokcimiog oai lf ji3 4. bkibuki3 mijtkkcbuki`uj, tádalig, ehfllat SefflisbZ (k`h.)8 jibki3 ji pil lf3 ji dkog lf3cijkook oai lf`uj`ristig S`kra`avilZ (k`h.)8 bkkog luk3 `kwi dkogk bkkogsko,cibtkkc oai lf`uj`ristig Sefflbkr`yZ (k`h.)8 bkibkko3 cibtkkc oai lf-k bkkog`ujba` Sstupi`ityZ (o.)8 bkiok3 tbaib `iogk cilkwj tbaib lfbok`ujba`, `ársckd, tádaligba` SefllyZ (o.)8 bkiok3 tbaibok oaiblfbok, pilvkko zkwb lfbok`ujpa S`ujpZ (v.)8 duogbcbik3 oiio pkibok juok pkkicbik3 oiio

cbflok-kb cbfl3 ckblk, `kbok lk`ujpa (til acskjao) SeluocZ (v.)8 skkoglki lij dkwl lfb jkokcik-skc3 pkss skc lf`ujpa, dujpa SelujpZ (v.)8 gio ogkib tkck cik3 gioogkib tkckcicbiio/pkki`ujriko S`fltZ (o.)8 ji bkipiko3 k pilvkkog lf ji`ujriko S`ullkr`Z (o.)8 jibki`ujstflt, io`dil`sc, fpdlåst Ssale-ijpfrtkotZ (k`h.)8 ai lab aicitbupi skc`uoat SelfssyZ (k`h.)8 okicbku tkwb cidkog`uoca Stbu`Z (v.)8 k gic sij tuuc-k giog3 k gic sij cbkt cik-kgiog3 giog tbut skc`uf, `uat S`ufZ (o.)8 oib3 k cfp`våla SliogarZ (v.)8 fjlki skc3 za-fl skc8 fj taotko skc, si `actkcokc likiliki lki`vårg S`wkreZ (o.)8 tfj3 k pbkkc `iog tko pbk zflf-k oau sukc3oaupipi-k pimiog, jicbkt cuj 41 pbk cbio okpi-k pi = dac kbiblki lab tuk jipk pao cbkog okwo lf `iog kbib jkoio jitfj(`wkre) cimi bi`yd S`aapZ (k`h.)8 tbuc8 tbuucsuc, tbaib bkc3 k mib ofpok citbaicbik zf lf, tbaib cbikt bkcsk`yd Slfw-pitmba`Z (k`h.)8 kw-uuo3 kw oikj`yd, `yd`a S`adtbZ (o.)8 tbuucok, k tbuucok zkb`yd`a, `yd S`adtbZ (o.)8 tbuucok, k tbuucok zkb`ydtdfrao`a Sio-`aptbZ (k`h.)8 lijtkc lab cubckl tkc`ydtgáao`a, gruo`ig Sprfefuo`Z (k`h.)8 tbuucpi tkc, ok cbkt

 paub mikjouib dkwl bat lf-k bib lab dkwl3 mibtkcok likopi tkwbok cbktpaub dkwl`y` SvirtuaZ (o.)8 gkjtkt lubaac bfibok3 attab tkkc bibok3ogkibsutok lab gkjtkt bfibok, 4. oujai ii sikotbfok3 oujai cbktii jkwb dkko lfbok`ygtig SkdlaZ (k`h.)8 bib tbai, dkwl tbai `iogk sikjok oai`ygtig SkdlaZ (k`h.)8 sikj, cbukc oai, sikj tukjok oai`ygtig SkdlaZ (k`h.)8 tbucbkkj `aibok dkogk bib tbai, citukc, okcbkt paub dkwl tbai `iogk citukc. (dktpib)`ygtig, agoat, `ualig SmkpkdlaZ (k`h.)8 bib tbaib dkwl tbai, saajtbai`ygtig, cyo`ig SprfeimiaotZ (k`h.)8 sikj jkbjkb3 civk jkbjkb3sikj tkck bib tbai3 sikjok tbuucpi oai`ygtig, sjkrt, sou, cvic, earj SmlavarZ (k`h.)8 pil, sikj, tbai dkib, mikjtab tbai dkib lkivukook-k jkt tkjpipi ogkb`ygtigba`, avoa SkdilityZ (o.)8 bib tbaibok, cbukc lab tbk tkwbbib tbaibok, sap tbaibok dkwl tbaibok, sikjok`ygtigba`, eår`igba` SscillZ (o.)8 sikjok3 ok cbktpaub bibtbaibok, sikj tkck bib satsat tbaibok

`ygtigba`, sckrpsio`igba`, clògt SkmujaoZ (o.)8 pilvkkook,tbaib dkibok, k jkolkkogk ogkibsut tbaibok lab cbaoskt tbaibok`ycca S`ivaZ (v.)8 tuiluut3 lu lkj jksk-k tui-kb tukcsuc3 juuclkj jksk-k tukcsuc`yccar S`ivarZ (o.)8 tui luutji3 tui suogk skwtpipi k fj tbai ji`yokjisc  S`yokjimZ (k`h.)8 oksik, bkkt3 bib tbaibok tkj pi oai`yokjit S`yokjitaZ (o.)8 dfjd okj cbkt3 lkjpi dkwlta'o sukoglikopipi cbkwog suctkp ok`iogk k zkt ub k pukccbkj tbai okcbkt`yokjf S`yokjfZ (o.)8 ilactric tkwb cipai sat

`yoksti S`yokstyZ (o.)8 cujpi gui, k pk sib cbit ouogk k tkpkcujpi bib tfbok`yo`, slkj, ju``ar Sju`Z (o.)8 duko3 duko lai3 laijko3 laiokwi`yo`at, ju`rat SjiryZ (k`h.)8 duko tkwb ci`ij`yo`spriogar Sju`scipparZ (o.)8 tui pkok duko lkc lab siogcuogtuogk ckb tbai tui suog gkobiog okjcbkt`yoga, duoca SbakpZ (o.)8 k cimikog jaojko ok cbktpaub`yoga, stkdal SpilaZ (o.)8 ok cbktpaub k lfj-k cimikog3 k cilfjmiko ok cbktpaub`yoga skjjao, fpbfda SbakpZ (v.)8 mikog3 cfib vaovko3 cbkttuogkb cbkt cfib3 k oukilkj tkjzkw`yppa S`ipZ (v.)8 tui-kb `ikb-k lkcbik pkb3 `ikb pkc, puko oij3`ikbsuc3 tujsuc

`yppa S`uocZ (v.)8 `ikb3 jfb mibta ib oaac jk-k oikogtui suogkb`ikb3 `ikbsuc pkc`yr SkoijklZ (o.)8 gkobiog3 jibiog miblfb gkobiog paubpaub,k`ikcio cba li oai gkobiogta. 4. k gilf pbk`ikc, ji babpibok oailfta gaaook (gkobiog tkwb tabok)`yr SmfstlyZ (k`h.)8 tkj jko3 jkotkj3 jko pbk`yr, dåst SdakstZ (o.)8 gkobiog3 cba li oai gkobiog liko `aubta. 4.gkobiog dkogk gkjtk jibiog`yr, cfstdkr SaxpaosivaZ (k`h.)8 tkj jko3 jko tkj3 cijko lf,jko skkog`yradkr, cår S`akrZ (k`h.)8 itbuki3 ogkibbuki jkbjkb3 jkotkj, pkjjkib sk3 tbupi at3 tkj jko`yracra`sao Szf`ikmZ (o.)8 jibiog io ib atziku-k ib jub pbkkcok

vko pao cbao ;4 sukb-k cbao cbkt mikogk cbk cbkt mi-k cbutlkjaota lab jkkilkj buo `iog k gaaocbfl tbaita zkt lij`yraliv, ekuok SekuokZ (o.)8 gkj cbkt suogk gkobiogtacbajpaub gaaook3 gkobiogta`yraspfr SslftZ (o.)8 gkobiog cbacbkkp k `ikcio skzuc cbacbkkp,suulouog3 gkobiog pkiok lab gkjtktok juo`yrisc, dastiklsc  SdakstlyZ (k`h.)8 gkobiog tkwb cidkog3 gilf, tbucbukl lf`yrisc, dastiklsc  SdastiklZ (k`h.)8 gkobiog tkwb cidkog3ogkibsutok fj lf`yrcdkr SmultidvkdlaZ (k`h.)8 cbkwb tbaib3 miio tbaib3 cbkimi miiotbaib8 k lf jkbjkb cbkwb tbaib`yrca SgrfwZ (v.)8 miiog3 cbkimi miiog`yrca StillZ (v.)8 lf cbf3 cbkimi miiog3 tuu tkwb cbf`yrca, fp`yrca SmultivktaZ (v.)8 cbkimi vkwb, miiog, tub, lf cbf8k lai tkogb tf oaaoio cbkimi miiog3 4, cipukbpbk, cisiotftf3 cisacskc, cidkwl bfib`yrcalsa, cult SmultZ (o.)8 dikcok `kok cizui3 miio`ko okj cbkt`yrlåga SvatariokrikoZ (o.)8 gkobiog sikvuko3 gkobiog `kj skcok`iogk saaj gkobiog sikvuko`yrti` S`akrtbZ (o.)8 tkj jktok3 jko tkjok3 ko tkj lfbok3 ciklpi3bkcsktok`ysaotari S`ysaotaryZ (o.)8 gilsko oktok8 (skkotaao oktok) suogtbflb-k sisko pkiok oktok, skotaao oktok`ystar, scujjal, ubyggalig SsioistarZ (k`h.)8 lkubbuki3lipcbkpbuki ckjsiktbuki`ytta, trutta SbfocZ (v.)8 jkwtkw pbiit juut, pbiit tuj, pbiitgiogskc`yttao, truttao SbfocZ (o.)8 jkwtkw pbiit`åc  S`amcZ (o.)8 tajdkw, guuocukog suogk jita fjok juo,siogpac`åc  StiraZ (o.)8 pai, jftfr pai3 dukogokki cizkogb pai cbktpaub

Page 43: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 43/220

`åcca SmfvarZ (v.)8 cbub, siio, k tuog pko cbub3 likb`åcca fvar SsjftbarZ (v.)8 okkcpi tkck saalmip3 siiomip`åccao`a, tilstråccalig, eyl`astgòrao`a Sk`aquktaZ (k`h.)8cimiog, citkskj lf`åccatòh SokparyZ (o.)8 skduki pukooaal`åcokvo, kliks SkliksZ (o.)8 ji tkctkc lf-k ciskpok, jio cbaajkbib cai lab (cimipk)`åcsal SmkpZ (o.)8 siio`åjoiog S`kjZ (o.)8 tui cimiook3 guuo/dukl cbkkc tkok tui fjskskkogk tkjzkw fj tbaib ok`iogk tui cbflok

`åjoiog SwairZ (o.)8 tui kosu sat pai ok`iogk tui lukog lki miogktui dkogzkb bikj piklcbikt skcok`åjoiog, `iga S`icaZ (o.)8 tui `kklok pbuuog3 tuimiio `kklok pbuuog3 tuilkjpi`åjfo S`ajfoZ (o.)8 `kwi3 `kwi gilf3 k gilf jkbjkb ji`åjfoisc, håvalsc, daskt S`ajfoikmZ (k`h.)8 `kwi-vai3 `kwi-oai ji3 `kwi-luut ji, `kwi `aibok dkogk fj ji`ò S`iaZ (v.)8 si, ouogtk okwo lf3 biog okwo lf3 fj okwo lf3 dkogjkb saaj tbai okwo lf`òda SdkptizaZ (v.)8 cituipbuuj, tuipbuuj, tui-kb pbuujsuc`òda SmbristaoZ (v.)8 tuipbuujok tkwb Cbristikosukc skc`ò` S`ak`Z (k`h.)8 si3 biog okwo lf3 ouotkkcok fj lf, jaidkogbilab jit, cizkogb okwo lf

`ò` S`aktbZ (o.)8 sibok3 ouotkkc okwo lfbok8 daiok, tkwpok3 siktmipok`ò`driogao`a, `ò`alig S`ak`lyZ (k`h.)8 lkubuki jkbjkb3 sibtbaibok cbfpk lkubuki, bib cbk, bib cbikl bi lab sib tbaib ok`iog`ò``ruccao Ssjksba`Z (k`h.)8 zu cbkjsk`ò``ruccao, eul` SdlfttfZ (k`h.)8 zu cbkj luk-k dkogjkb pbkwc lf`ò`alig SjfrtklZ (k`h.)8 jibiog, laituog jibiogta, k si tbaijibiog`ò`alig, `ò`driogao`a S`ak`lyZ (k`h.)8 lkubuki jkbjkb3 sibtbaibok cbfpk lkubuki, bib cbk, bib cbikl bi lab sib tbaib ok`iog`ò`aligba` SjfrtklityZ (o.)8 sib tbaibok3 sibok3 sibok tkjok`ò`eò`t SstilldfroZ (k`h.)8 k si sk-k sukc3 oku tflb`ò`oiogabfva` S`aktb's-bak`Z (o.)8 jisi lugub3 sibok lijlk-kgaaook`ò`slaha S`aktbda`Z (o.)8 sibok lupok, ji cbkt ii sib jk`aub-k klupok lab k ouotkkcok buo ououog taog`ò`sstrke  Smkpitkl puoisbjaotZ (o.)8 sib`kko3 sibok tkwb gkwtok`ò`sstò` S`aktbdlfwZ (o.)8 sib ok`iog cbfpk civukcok3 cbkwltbaib ok`iog cbfpk k `fogcbflb ok cbktpaub`òao`a Sjfriduo`Z (k`h.)8 tbk dai3 tbk oai okwo lf3 tbk tkwpok`fog tuog`ògoelua SjkyelyZ (o.)8 tbf

`òha, li`a, u`bfl`a, tála Sao`uraZ (v.)8 tbukc, pbuo lf-k tbukc`òjja Shu`gaZ (v.)8 tbu cbao3 tbu cbaoskt`òjja, kegòra SkrditrktaZ (v.)8 bfib skc `kok tbu cbao`òjja, efr`òjja Smfo`ajoZ (v.)8 jkwb skc, jkwb pkib3jkwb bi mi-k okkcpi tkck ogkwb3 k gkjtktok cbikl bi, bfib lf-ktuk dkogk bib okwo lfb ok `iogk k cbkub tbai paok jkwb pkib,jkwb skc, okwlcbio, zkt okwo lfb `iogk pkjpkib`òjja, eål`a `fj Sk`hu`imktaZ (v.)8 tbucbaook zuj pkoiotbucbkkj tkwb cizui-io bi mi bimi-k pulkkc. jkwb bi, jkwb lf bi,tbfog cik `iog bi, tbfog cik lf `iog bi mi-k gaaocbik

`òjjacrket S`ismarojaotZ (o.)8 cbaotal tbaibok, cbaotal sikjok,tbaib sikjok`òr S`ffrZ (o.)8 cfog, cfogcbkkc3 cfogpi`òrjátta S`ffrjktZ (o.)8 cfogcbkkc gai-k cbatkktok`òrjátta S`ffr-jktZ (o.)8 cbatktok pbaac bkj`òrslkg Smflko`arZ (o.)8 daal tkw civut vkog siubsaub, okcbiit/cbkib ok`iogk k tkw civkog skc daal`òrstflpa ShkjdZ (o.)8 cfogcbkkc cbukj`òrtrio, òrtårscal S`ffrsillZ (o.)8 skkogcil`òrtrio, tårscal SsillZ (o.)8 ckwj zkwlpi3 ckwj tkwlat ouki-k pki ckwj zkwlpi`òrtårscal, òrtrio S`ffrsillZ (o.)8 skkogcil`òrvfgtar, pfrtoar S`ffr-caaparZ (o.)8 cfogmiogtu3 cfogmiog ji

`òrvfgtar, pfrtoar, pfrtvkgt SpfrtarZ (o.)8 cfog miogtu`òsao dluo`a S`fzaZ (v.)8 lusu3 tfjckkl ibju pkc`òv S`akeZ (k`h.)8 daogogfog3 cbuk zk tbai lf`òva, gòra `òv S`akeaoZ (v.)8 gioogkib skc3 daogogfobuki skc3 kgiog ogkib luk-k daogogfog skc`òvstuj S`ake-ko`-`ujdZ (k`h.)8 daogogfog-k-pku tbai lf`ád SdkptisjZ (o.)8 tuipbujok3 cituipbujok3 tui cipbuujok,Mbristiko dikcok suogkb k luut oukjta'o k luut ok`iog pkwlpitamiio `koio tui cipbuujok oai jksk-io, tuk zkwb mikogio pkwlpiji pimiog cbkt sukc tbai pko bi. Dkptisj mib pao tui suogkb pbuuj jkog suc mibok bi`ádsdkssio SdkptistaryZ (o.)8 dikcioo suogk tui cipbuuj ok`iogkcidkwl juo3 tuipbuuj ok`iogk cidkwl tuicukog`á`, da`riet S`aa`Z (o.)8 oksap cbiktsk3 gkjtktok3 gkjtktoksapok`áracistalaj Sda`lkjitaZ (o.)8 jibki, ji dkog lf, luogsij cimioglf ji`árligt SpffrlyZ (k`v.)8 bfib lf tkcio, luogluut lf tkcio`ársckd, tádaligba`, `ujba` SefllyZ (o.)8 bkiok3 tbaibok oaiblfbok, pilvkko zkwb lfbok`ása SmkoistarZ (o.)8 ckwei, oikogtab lab zkokbvuui cfibok duog(zkokb duog, oikogtab duog) 

Page 44: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 44/220

 

A

adda SaddZ (o.)8 tuipi buklta tuipi lkj jkokwb-k k lukocicok3 tuicikjok3 lkjatok cikjok3 cbkub lfb zkwcoka` SfktbZ (o.)8 cimikjok3 ckjmikj dkwloka``arcfp Sspi`arZ (o.)8 jkkijfj (gkjlkck fjta). jfjpi (iook

fjta)a``arcfppaspio` SwadZ (o.)8 jkki jfj dua``ica SvioagkrZ (o.)8 cbkubsuki (mbfw) lkck cibal laaoggkbtuitbuc-kl (ogkko-pik-zi)a``icasur SvioagkryZ (k`h.)8 laaoggkbtui tbuuc-kl tkwb cidkog3 kckjpkuta cbka``icasyra Skmatim kmi`Z (o.)8 jaal oailf-k tbuuc kmi` tuia`ict, efrfr`oiog Sa`imtZ (o.)8 cujpi tbusukb8 oikl tbaib lfb`iogk cujpita sukb tbuaeeact, vircoiog SaeeamtZ (o.)8 ok cbkt bkogk pikog tbu3 k gkb, bibjkok pikog, ogkbaeeactiv, vircoiogseul` SaeeamtivaZ (k`h.)8 pbkttukjpib3 cijkookoai3 cizktok fj3 ofptukjpib3 gkb oaizf3 cizktok oai

aeeactiv, vircsfj SaeeimiaotZ (k`h.)8 bfib, mitkc, saaj tbai, saajzf8 tkvuko zf jkbjkb, `aib dkogk cizkogb tbaiaeeactivitat SaeeimiaomyZ (o.)8 lij tkck cizkt tbaibok3 `aib dkogkcizkt tbaibok3 bfib tkc, lkjat dkogk cizkt tbaibokaetar kt SketarZ (mfoh.)8 cbit, cbit mikogio, cbittab, k ouog mikogio,k ouogtab, k zfj, k dkokb, dkogio, zkwb mikogioaetar Cristi eò`sal SK@ (ktfj) Koof @fjioiZ8 tfpk' cuj suogkb3Xaisu sukb buok cipkok cisij tftf cujaetardabko`liog SketarmkraZ (o.)8 ji cbkt k miokt cbit bikj k ci-kkt cbit bikj k k `kjcukok cicbfi lkiokaetardilla`a SketarijkgaZ (o.)8 jitcbk, k lij tkctkc fjlfb ouogktuk dkog lij luogsij tkwb tbaibok3 jitcbk-k jub lkiokaetardyr` SketardirtbZ (o.)8 oku sukb mikogk oku tkwb k

 pkicbacbkwjtaog, (okulkj)aetareòlgar SsummassfrZ (o.)8 k lukbtu3 cbkt ii zk k lukbji, cujpicbkt k sib ouogk cujpi tbkc paoaetargivao`a, fvardårao`a Sio`ulgaotZ (k`h.)8 ukog3 ukog lukaetarcfjjar S`asmao`kotZ (o.)8 suko lab cbkkc, suko lab pkkcaetarcfjjar SfeespriogZ (o.)8 suko lab cbkkc3 tu lab tktaaetarcfjjara, kecfj SprfgaoyZ (o.)8 suko lab cbkkcta3 tu labtkta3 ai pko-k pikogcbik jitaaetarcfjjara, aetarslågt SpfstarityZ (o.)8 ji cbkt ii suko labcbkkc (tkta, tuta. tuskwota)aetarlkvat, uågta SmfuotareaitZ (k`h.)8 dkwltkwj, k tkctkc bi lf3cioaibtkwj, ktkctkc tkwb cidkog jkb jkb okpi-k k tkc bi lfaetarligoa, ijitara SijitktaZ (v.)8 miiog3 ji fj`kko miiog3 ji

cbkt fj dkog, bib dkogk fjaetarligoiog SijitktifoZ (o.)8 miiook, ji fj dkogk fjok, bib dkogk bibok3 ji cbkt ii ouib`kko, pku kko miiookaetarji``kg SketaroffoZ (o.)8 suuo cbit3 suuo lkitkc buo cbit,cikjlkj jkokwb buo cbktpaubaetarji``kgs- Spfstjari`ikoZ (k`h.)8 suuo cbit3 suuo ouogaetarokvo, ekjiliaokvo SsurokjaZ (o.)8 dabjio3 4. k cipik tkwjjioaetaroòlar Slkggkr`Z (o.)8 k za-fl ji3 k tbk`kb ji3 ok cbktpaub klkwp sap lfb jiaetarscriet SpfstsmriptZ (o.)8 dablkpok-k cigalb lki, galb `iogtaoggalb cbit ouog lab jio okogkwo galb cbit ouogk dablkpok-kcigalb lki3 tbaib dab skcok, dablkpok lkiaetarscriet, apilfg SapilfguaZ (o.)8 tbucbitok, tbucbupokaetarslågt, aetarcfjjara SpfstarityZ (o.)8 ji cbkt ii suko labcbkkc (tkta, tuta. tuskwota)aetarsfj, si`ao SsiomaZ (mfoh.)8 k cipko3 tuk buo k cipko8 tukouogskog3 tuk zkwb tu `fog, k daisk, buok cipkt tuuogk cipko tubuo `fog cbkwl paubjkb lf

aetartkoca SketartbfugbtZ (o.)8 k ciskp okwo lfb ouogkogkibsutok, k buodai ouogk ogkibsutokaetarvaar SketarpkiosZ (o.)8 okusukb cbit mikog su-vuo tfookbkogk ok skcok

aetarvircoiog SketaraeeamtZ (o.)8 cbukouog gu, cbkwouogk bfog pikog tbukcokaetarár SkutujoZ (o.)8 cbukcbkl lab pbkldi cickkl buoag SfkcZ (o.)8 gal siogaga Srk`iusZ (o.)8 pai (mymla paita ckook siicmikogaga SspfcaZ (o.)8 skical pai ckook siicta, dkwoglaaog pai ckooktaagao, agat, agoa SfwoZ (k`h.)8 oai3 kjk-k sukc3 oaibsk sukcagaokrtat, ahao`fjjalig, sår, jårcalig, dasyo`arlig SpamulikrZ (k`h.)8 tukj vilval3 tukjpiko3 k ogaiok lab k tkkogpitkwb cidkog lfagaocårlig, agfistisc, salvisc  SsaleisbZ (k`h.)8 kkogsuog cbuklok3ai lab ai dac ci`aib skcokagaosio`ig, gaostri`ig Serfwkr`Z (k`h.)8 luogtkog pbk3 cipbkskc3

luogcbkub siocbkubagaotlig, ekctisc, vircalig SrakllyZ (k`v.)8 k tkctkcio3 k jkkotkcioagaotlig, efraliggao`a, vircalig SkmtuklZ (k`h.)8 ktkctkc, k bi dkog liko, k jkkodkogioagaro SsquirralZ (o.)8 zulai3 gkjlkc-k fj k jaiskku-k skbtbiutbau zusk okj cbkt, siogcuog tuogk fj zulaiago Smfuotrysi`aZ (o.)8 siogtkkog gkj lkjagoat, `ualig, `ygtig SmkpkdlaZ (k`h.)8 bib tbaib dkwl tbai, saajtbaiagoatba`, cvklieicktifo SquklieimktifoZ (o.)8 miijok3 sikjok3mikogtkook `fog tuook3 k ciskj tko mikog oaibok3 oksapcbktpaub zfook-kb tuk oksap k saaj `iogk ci`aibta°o k oaib

bkjtkog `iogk k ci`aib mikog pilok lab sikjokagfmaotrisc  SagfmaotrimZ (k`h.)8 kjk ogkibsutok lab jub`ko dack laao ji, kjk tbu dac tbu k sk jiagfmaotrisc, salvfptkgat Ssale-maotara`Z (k`h.)8 ai k`iog dacogkibsutokagfist SagfistZ (o.)8 kjk kogsuog dac k cbukl ji3 kjkb dacciogkib suo jiagfistisc, salvisc, agaocårlig SsaleisbZ (k`h.)8 kkogsuog cbuklok3ai lab ai dac ci`aib skcokaha SfwoZ (v.)8 vk oaiaha, dasi``a SpfssassZ (v.)8 oai, vko oai8 ioo lab lf oai, gkjb oai3ogkb zfaha, ahao`fj, dasi``alsa SpfsassifoZ (o.)8 oaibok8 oaib lab lkjb3

bkubok, gkjbahao`ala SdalfogiogsZ (o.)8 oaibsk lkjsk3 oaib lab lkjahao`fj, dasi``alsa SprfpartyZ (o.)8 oaib lab lkj3 gf3 oaibsklkjsk, ioo lab lf3 ji cbkt ii oaibtaogahao`fj, dasi``alsa, aha SpfsassifoZ (o.)8 oaibok8 oaib lab lkjb3bkubok, gkjbahao`fjjalig, sår, jårcalig, dasyo`arlig, agaokrtat SpamulikrZ (k`h.)8 tukj vilval3 tukjpiko3 k ogaiok lab k tkkogpitkwb cidkog lfahao`fjjaligba`, cao`atago, sårpråg SmbkrkmtaristimsZ (o.)8ji`kogta tkwb cilkj`kook, bibok tukjtaog, mikptabbuki fj`koahao`fjjaligba`, sårba`, såragaoba` SpamulikrityZ (o.)8tukj vilvalok3 tukj ckkiok3 k tkkogpi tkwb cidkt lfbokahar SprfpriatfrZ (o.)8 k oaitu3 ioo lab lf k oaituaharsckd SfwoarsbipZ (o.)8 oaibok3 oaitu oaibok3 oaitu bibokaccf SambfZ (o.)8 kw citbkwo3 luigkkllkjpko k ib kw kci zk cic,ib ft mikogk k gkkl pkok ai ft dkog likok bfog giogcic kw giog pao, gaao ciccicok3 zkkc dkogk gaao skwookacskct, oòhkgtig, pråmis SaxkmtZ (k`h.)8 kbib liioliko, k bi dkog

Page 45: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 45/220

likoliko, k bizkb likoliko3 k bibok tko likolikoacsagasa, efrtflcoiog SaxagasisZ (o.)8 Lki ]ikogtbf suogkckjjklta bilb mikookacsaj SamzajkZ (o.)8 k cilkwb tbai lf mitbkc oktokacsaj, u`slåt StattarZ (o.)8 mitbkc oktok okj cbktacsajpal SaxkjplaZ (o.)8 attab `iogk cipik ok/tbu cbktpaub,attab `iog, gaaotabok, tbu gaaotabokacsajplkr SspamijaoZ (o.)8 tkjpi lkck cbkt3 k `kogta zfogb bi dkog bi mi-k at skcok3 lkidu bikj zktui bikj zukcta'o k `kogta bi dkog bi mi-k lkidu cbkt zktui pkwlcbkt k lkbok

acsajplkrisc  SaxajplkryZ (k`h.)8 attab tkkc miog3 attabbukiacsil, lko`elygtigba` SaxilaZ (o.)8 ji lab skta cikog pkok juo`kogk cibkwlcbiktok kjkb lab kjkb-k vk pkicbiktok3 cujpita'bkwlcbiktok, gkj suogk taao `iog pbkl okwo lfbokacsistaos SaxistaomaZ (o.)8 fjok, taaook, k tkctkc-k fjok,ouogtk-k fjokacsistara SaxistZ (v.)8 fj3 taaog, k tkctkc-k fj, ouogtk, jubtbaib k fjacsclusiv SaxmlusivaZ (k`h.)8 cibal lf-io, sij lfb-ioacscrajaotar, keeòriog SaxmrajaotZ (o.)8 aacacslidris, axlidris SdffcplktaZ (o.)8 lkidu oaitu cuk bikj mib kcitbaib dkib ok`iogk lkidu tuogk cicilb dalb mikptabok oau cbktacsftisc, erajja`krtat SaxftimZ (k`h.)8 k puklkj pkok bfog pki

lkj`kog tukj jitlk3 utbuki, uucbuki3 jitbuupacspkosifo SaxpkosifoZ (o.)8 caaclatok3 gflzkwc skcok,gkjcaacok, cbkook, pkwjokacspa`iaot, sålgar SsklasjkoZ (o.)8 vkozukc pksklacspa`itrima SsklasgirlZ (o.)8 vkozukc oujaiacsparijaot SaxparijaotZ (o.)8 atcbiktok, siook3 dkogmi `iog mibliko tbai miko oki lf-k atcbikt jkskc pbftokacspartisa, skgcuo`sckd SaxpartisaZ (o.)8 ji sikjta sikjok,tbaibok lab tbu ogkibsut tbaibokacspartisa, skgcuo`sckd, cofw-bfw Scofw-bfwZ (o.)8bib`kkota3 sikjokacsplf`ara, språoga Saxplf`aZ (v.)8 pukc cbkj, (dfj pukccbkj) tbkcbkt tbu-k cicbaal vkt skcacsplfsifo, språogoiog SaxplfsifoZ (o.)8 pukbcbkpok3 dfj pukbcbkpok3 tbkcbkt tbu-k gio/ogkibokacsplfsiv, språogekrlig SaxplfsivaZ (k`h.)8 pukccbkj tbaiacspfrt, u`eòrsal SaxpfrtktifoZ (o.)8 vko zukccbiktokacspfrtara, u`eòra SaxpfrtZ (v.)8 gkj`kogkb zukccbik3 gkjcbkt suogk cidkwl vkota gkj`kog cbkt kb zukccbikacsprfpriara SaxprfpriktaZ (v.)8 jijkl oaibsk (gkj lab lai)cujpita `aibok dkogk zkt `iogk lkkc skcacstksa SamstksyZ (o.)8 oukj luktok3 `kbluktok3 dkogjkb pbkwctbai lf cbfpk oukjok/`kbokacstktisc  SamstktimZ (k`h.)8 oukj/`kb luk sk-ioacstaro, y`ra, u`vfrtas, u`vao`ig SaxtaroklZ (k`h.)8 puklkj pko3k puklkj tkwb ciski, puktbkjacstrk SaxtrkZ (k`h.)8 k vkkl3 ciskp luktok fj lf-k fj cbfogjkwcjkwcacstrkfr`ioår, uså`vkolig Saxtrkfr`iokryZ (k`h.)8 k ogaiokskkog ukogzkw, oksikzkw3 tkkogpi skkogk ukogzkw. (bfib luk,bfib lf luk)acstrkvkgkoma, ò`salba` SaxtrkvkgkomaZ (o.)8 suj/ok cbktpauboaibok tkwb citukc lf lab ciskj luklf-k ukog zkt luktok, k vkklluk-k zktok (suj ukog zktok)acstrkvkgkot, ò`sal SaxtrkvkgkotZ (k`h.)8 suj ukog zkt ji3ci`aacok ci`fpok fj paubjkb lf-k gkjtk jiacstrajisja SultrkisjZ (o.)8 uktok8 cbaogvkklok3 ukt luktokacstrajist SaxtrajistZ (o.)8 cujpi lkog`f jitaacvilidrist, lioa`kosar SaquilidristZ (o.)8 mikogtkwo cbkt tkwi-kcbkuzkkog cizkj tuogk pki jiacvipara, u`styra, u`rusta SaquipZ (v.)8 dkog bikj tkwb citbkwi,cigiog cizaaj, citbukb skc3 gkkl `f `iogio gkklvko tkwb citbkwiskcalkstimitat SalkstimityZ (o.)8 cizko tbaibok, cickib skku tbaibokalkstic  SalkstimZ (o.)8 k cizko-k k ogaiok dkogk tfocic tbai cbku

cbktpaub3 dukogoki cbkualkstisc  SalkstimZ (k`h.)8 cizko puktpukt tbaialkstisc  SstratmbyZ (k`h.)8 cickog tbai, ciskku skc tbai, ci`fc skkutbaialkstisc, elacsidal, sji`ig SelaxidlaZ (k`h.)8 `uki3 citko pkc lf3zkwb dkib3 k lkog klkogkb kwo ckwickwialaekot SalapbkotZ (o.)8 skki, cbali oai gkobiog lkck liko paoalaekoteòrar SjkbfutZ (o.)8 skkicaaj3 skkimiog3 skkibkwlalaekotiksis SalapbkotiksisZ (o.)8 skkicba oktok3 cba vuo oktokalagkot, eics, sjkrt SsjkrtZ (k`h.)8 pil tukc3 atlkwj3 bi zalzkl3 bi

sitsat, pil3 tai3 ok cbktpaub tbai dkib, sikogtbf sukb3 tai jaalalagkot, sjkgeul` SalagkotZ (k`h.)8 pukosilb oiictaao tkwbcilkwj luk-k tbupi sukb3 atlkwj lukalagkot, sjuc, yo`aeul` SgrkmaeulZ (k`h.)8 cilkwj3 zkbtkkcbuki3atlkwjalagi, clkgaskog SalagyZ (o.)8 jisita pbktok-k cipbukc lkta3 jisilkalactrimitat SalamtrimityZ (o.)8 ilactric3 jub tbaib lfb jaitbkbkktokalactrieimara SalamtrieyZ (v.)8 ilactric io jko3 citguib skc3 buupskc, ilactric jai tkkog skcalactricar SalamtrimikoZ (o.)8 ilactric sikj jialactrisc  SalamtrimZ (k`h.)8 ilactric jaivkkc

alactrfjkgoat SalamtrfjkgoatZ (o.)8 ilactric pki mikogk siicbuupk sukc ilactric cbkutaalactrftarkpi SalamtrftbarkpyZ (o.)8 ilactric zkogb-k oktok `kjskcokalajaot, dastko``al SalajaotZ (o.)8 ok cbktpaub (lai, buib, jailab tui) mibtaalajaotår SalajaotkryZ (k`h.)8 dulpi3 cipktok dullkj3 ciskj pipaoalao`ig, yocalig, sòrgalig SjisarkdlaZ (k`h.)8 luogcbkjjkogdkogk fj3 gaotbai tkck fj, fj`kko oukj lf tkc-k fjalav SpupilZ (o.)8 skkog okupkog3 tbu bilbok k ogkb okupkogalav, lårliog, låra`raog SkppraotimaZ (o.)8 ok cbktpaub sikjok`iogk sio k cipko ji3 k cisio ji. 4. suj oailf ji cbkt io k

skkog ckb jko `iogk suj k sicpk k`iogk ok k sapokalavktfr SalavktfrZ (o.)8 `fjskkogtu, cfibskkogtu, iooouki labiootuog ckwjtukbok ckblai cicbiio tbai. ^ki lfb-k tuk ckblaituog ib vk `io lab k ckblai cicbiioio ib pki ofpok lkjlkj cituogziku tbaibokaleaodao SivfryZ (o.)8 skibkpkkc, ckkog, ogfalg, als`yr SjffsaZ (o.)8 skzuc liko pao okj, k tklta cg. 2;1 dkog gic tbaialicsir SalixirZ (o.)8 siic jkwcjkwc cbkj sukbskc tbaibok zktui,ouotkkc buo suogk skkuskc tbai zktuialijioara SalijioktaZ (v.)8 baajjkog3 daijkog skc3 fj okwo lfskc, pkkicbik3 okwlcbiioalita SalitaZ (o.)8 k bfib pao, k tbupi pao, k bkktpao mi-k

cicfibtukj ji k pkwlcbkt, ji tbupipaotaallar SfrZ (mfoh.)8 kbib cai lab3 kbib lfb lab3 ca'ballava SalavaoZ (ouj.)8 skwj lab cbktallavackot Sbao`amkgfoZ (o.)8 jkki ;; oai3 pkog ;; oaiallavta SalavaotbZ (k`h.)8 skwj lab cbktokallipsa SallipsaZ (o.)8 k daaj tkctkc lf zkwlpikok daajals`yr, alg SjffsaZ (o.)8 skzuc liko pao okj, k tklta cg. 2;1 dkoggic tbaialscar SlfvarZ (o.)8 k ci-it, k ciogki jitaalscar, alscario`a SlajkoZ (o.)8 lkwjou, lkwjpk (ciogkibpib ji)alscat, kebfl`t Sdalfva`Z (k`h.)8 it jkbjkbalscfvssyg SlfvasimcZ (k`h.)8 ogki luk-k miok3 luogzuko miokt3ogki luk-k bkipibalscvår`ig SkjikdlaZ (k`h.)8 jkiogkkpbuki, ogkibbuki, oaalbuki,citbukbpib la'og oukj lab cilkwj, ogkibdkkogalscvår`igba` SkjaoityZ (o.)8 fjok lab cbukbuo oukjskta dkok k ofp dablkp ok`iogk cidkwl okta3 k oukj saajsaaj `iogkcidablkp okta. Ioo suogk tuiluj skcok, tuivft skcok, cizkkpok,lupok lab aacduuc citbukb mibta k oukj tftf `iogk cidkwl bi

Page 46: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 46/220

aj, kjp SstakjZ (o.)8 tuicbu3 tui sf pko k cbu, tuicbu-k laaookajkomipktifo, erigòralsa SajkomipktifoZ (o.)8 cbkbcbiktok3sukbtkkc skcok3 cfldulb bibok pko sukbtkkc skcokajkomipara, erigòra SajkomipktaZ (v.)8 cbkbcbik3 sukctk skc3silk bibok pko cbkbcbikajdkllkga SwrkppiogZ (o.)8 tuuook-k cizkogb ok cbktpaubajdkrgf SajdkrgfZ (o.)8 cujpi cbkt lab cbkt citukb lfb mikogkcizfpok juo tajdkw cbkwlok juo cbkwogk cbkwl lab luut pbkllfbok3 suj lai suj zukc cbkkjok, tajdkw cbkwlok juoktajdkw cbkwl skc lfbok

ajdlaj Sdk`gaZ (o.)8 kkogsuko, mikptabok oau (siicpaac)oaucbkt tuogk mikptabok lij lab lkita galb-k tuk pao kkogk sukogajaritus SajaritusZ (o.)8 oksapok pko tkwp cbio okpi-kjioliktok lab zkliktok oai lkiajigrkot SajigrkotZ (o.)8 k lklcbik ji3 kjk gkj ousik-kgkj`kog cbktkb k vk taao lab tuk ji pao k taaook gkjta k`iogioajigrkot cimi bi. ji gkjk vk taaog ji, paajtkajigrktifo, u`vko`riog SajigrktifoZ (o.)8 lklcbiktok3 paajcbiktok, gkj`kogkb vk paajokajigrara, u`vko`ra SajigrktaZ (v.)8 lkl, paajcbik3 gkj`kogkbvk paajk vk taao skwjajir SajirZ (o.)8 Juslij cujpigkjta-k cujpipk, k tkta labgkklckkp jkkogpk Jfbkjja` tkou Ektijk suko lab cbkkcta

ciskpokajoa SsudhamtZ (o.)8 skkogk sio `iogk cicfib pilok tukjtukjta,gaaotabok-io8 jktbajktims, bistfry, gafgrkpby mibtaajoa StfpimZ (o.)8 tbu lu3 tbupiajoa, tajk StbajaZ (o.)8 tbupi3 pkipi3 tbugaaook bikj lkskc pkwi bikj cbktpaub k cioaib mikogk dulpbub tbupiaju SajuZ (o.)8 k laaog tbai lf Kustrklik gkjk vkskpi okj cbktao SfoaZ (ouj.)8 cbktao ko`ao, ko`ao SkoftbarZ (prfo.)8 k `kog cbkt, k dablkpok cbkt,k tukj, ji `kogao efr ao, bvar efr sig, sårscilt SsavarkllyZ (k`v.)8 k tukjio3 kjkljklio3 jijkl miktioao gkog, aogkog SfomaZ (k`v.)8 cbktvai, cbktvai dac. 4. cbktvai

lki. =. pbftpbftao grfs SwbflasklaZ (o.)8 lfj zukcok3 k lfj k lfjk zukcokao` StbkoZ (mfoh.)8 skkogio3 oib tabckkcok-k cizkogb ckjjklao`a, keslutta, slutta Smfomlu`aZ (v.)8 tkwpskc, dai skc, zf skcao`a, eiois SeioisZ (o.)8 daitkao`a, fpbòr Sao`Z (o.)8 k tkwpok, k daiok3 k ououog pao, sibok3fj okwo lfbok3 zkwbok, gkjgi jfogao`a, fpbòr, slutoiog StarjioktifoZ (o.)8 tkwp skcok, cbkwl dicdac skcokao`aeul` SspkociogZ (o.)8 tkw skktokao`alig SavaotuklZ (k`h.)8 k tkwpok-kb3 k tbu tkwpk pikogao`alig SeioklZ (k`h.)8 k ououog pao lab k tbupipao3 bib tkwpok3tuk dkko k `kog fj okwo lf3 tbupi pao ci`ajok cbktkb k tkwpok

k tbupipao ci`ajok, cijkwlokao`alig, kesluttao`a StarjioklZ (k`h.)8 buomikj dai buok cibibzaal3 k tkwpok lkjk cidkwl zaal, k buo buok fj zaal, pikog zaal,cibibzaalao`alig, efr klt i var`ao Sdy kll jakosZ (k`v.)8 paal lf3 bib lftbai lf3 bib tbaibtaog tkwb bibao`alig, til si`st SlkstlyZ (k`v.)8 k tkwpok-io, k tkwptkwpioao`alig, til si`st, til slut SeiokllyZ (k`v.)8 k tkwpok-io, k ououog paoio, gaao ofp pao tkwpok-ioao`alsa, sueeics SsueeixZ (o.)8 ouogdalb3 lkijkl fjsk cbkt k ouog pko lkijkl `kog dablkpok tkwb lkijkl `kog sukc skc3 k cbiktokcidablkp skc tbai lkijkltaao`alòs, uao`alig Sao`lassZ (k`h.)8 tkwpok oai lf3 tkwpbuo oai lfao`astktifo StarjiousZ (o.)8 gkjgi3 gkjgi tkwp3 k tkwpok3 k dkko fj okwo lfbok, jailaaog cbkwlokao`atkrj SramtujZ (o.)8 tkwvkog bkwj, tkwcuk bkwjao`atkrjs- SkoklZ (k`h.)8 tkw, tkwvkog tkwb ciskiao`atkrjsádoiog, gkt. kous SkousZ (o.)8 tkwvkogao`ou SyatZ (k`v.)8 okki lf3 lki `iog, kbib bkogio

ao`siga Slat klfoaZ8 kjkb io fj skc3 okwogckki skc lf, skipib lfao`scòot, salv fj, scòot StbfugbZ (mfoh.)8 bkogio, kbib bkogioao`vi`ara, asu`ao SeurtbarjfraZ (k`v.)8 tuk dkkokb3 dac tbkjlf ioao`vi`ara, asu`ao SjfrafvarZ (k`v.)8 tuk dkokb3 tuk dac tbkjlf-ioao`vi`ara, y`arligara SeurtbarZ (k`v.)8 oksik zkw, 4. dablkpok3bib dkookaoadfar, arajit SarajitaZ (o.)8 dikcok bkogk cbkt tkogk tfltaao3gkjlkc cbkwogk k tkogtaao ji

aoadår ShuoiparZ (o.)8 pf`iog cuog3 pf`iog siogcuogaoabarscar, `aspft S`aspftZ (o.)8 ucpipk3 tbu oaibok cbajpaubk oai cujpitaaoarat, jfofpfl SjfofpflyZ (o.)8 suj lai suj zukcok-k ji cbktbikj k mfjpkoy cbkt gukc bikj io k vacpi- k lukb cbitok8 uccbio8 ji `kogta° suj dkwlok fj tbai lf skc-k kjk `aibok dkog dac-k dkwlaoargi SaoargyZ (o.)8 tbkbkktok3 ok sap sildkwl dkwlok `iog tbkoaibok3 bkktokaoargi, crket SvigfurZ (o.)8 luogsij lab tkcsk-k lkwpok oai3bkktok oai3 mi`kjk bkkt3 tbk oaib jkbjkbokaoargisc  SaoargatimZ (k`h.)8 lkwptukc, tbkzkkog, tbkoukj, cizaoskiski

aoargisc, crketig SvigfrfusZ (k`h.)8 utok oai3 lkwpok oai3 bi babu3bi baobko bi vktvkt3 tbkbkktok lab lkwpok oai cfpaoasta SfolyZ (k`h.)8 gukc, cik (cbkt gukc, cbktcik) dac (cbktdac)aoasta, klaoa SsflaZ (k`h.)8 kjkb gukc3 k `kog cibal lf3 cbktgukc3tkoggukcaoastáao`a, klla ti`ars Skll-tijaZ (k`h.)8 k `aj zf fj oki lf. tubuo `fogk k bi pao pao bi lkiaoastáao`a, uoic  SuoiquaZ (k`h.)8 tukj vilval3 piko tukj3 k`kogta tkwb cidkog lfaoatkla, jfoflfg SsflilfguyZ (o.)8 ji cbktgukc kjkb lab kjkb-kcibfok, 4. `rkjk cioaibok-k ji cbkt io kjk ogkibsutok labluoggaalokta gaaocbik-k jipi k tbaib skcokaoavfl`sbarra SkutfmrktZ (o.)8 kjkb gukc tbu oaibok tkwb

cujpi gkj cbktk uctu3 cujpi dkogk tbu oaibokaoavål`a SkdsflutisjZ (o.)8 ucpk io mikogtko fjlf-io uc tbaiboktbu oai bi mib upok lab zuibok. Pbuoaibok skkog pao oai bi mibskkookaoavål`a SkutfmrkmyZ (o.)8 jijkl cbkt gukc io ok cbajpaubtuogk tbu oaibok tkwb k ucok, ji cbkt gukc ucok cujpi gkj, oi`kog lki cujpi ci-ucokaoefl`ig, tkocalòs SdrkiolassZ (k`h.)8 cbukc oai lf3 jibki3 ji dkog lfaog SlakZ (o.)8 lfpk tkjpi pfok juoaog, gråsjkrc  Sjak`fwZ (o.)8 lfpk tkjok juo3 mic gai dukl gailkcaogkog SsfjatijaZ (k`v.)8 k buo liko `iog gaao tbaib lfb lab

gaao cbflb lfb buoaogkog, ao gkog SfomaZ (k`v.)8 cbktvai, cbktvai dac. 4. cbktvailki. =. pbftpbftaogal SkogalZ (o.)8 vkotuogji. vko skwltkc, jibiogta' skkogkbkktzkw, pilzkw lab ok bibtbai zkw. K bfib, cbiklbok oailf lab kjaalbfib jkbjkbta mibokaogal, carud SmbarudZ (o.)8 ^ksiko tfcbfj k miog giga cbk k oaivkotuog jiaogalsc syga SrimcatsZ (o.)8 vitkjio @ cimiog ogkb lfb jkok gubckwi, ckl cuklk gub oipok oktok3 gub oktokaoba` SuoitZ (o.)8 cipkwlok oau pao3 cipkwlok jio-kcivkkipukcok oau pao, 4. tabok pbuogpi3 tabok-k cizkogbpiaobhòroiog SuoimfroZ (o.)8 cii cbkt dac oai gkobiogaobvar, bvar, klla SavaryZ (prfo.)8 jicij, ji mib3 ji cbktmiktcbktmikt, ok cbktpaubaoig, aostajjig SuokoijfusZ (k`h.)8 citukc vac3 k pbaogpbii k pkupaaog k cklb fj lf-k citbu tukc vacaoigba` SuoityZ (o.)8 cipuj cbktok3 citbu tukcok3 cbut cbkt tkwicba cbkt cbki dktok3 cilajok

Page 47: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 47/220

aoigba`, efrlig, bkrjfoi Skmmfr`Z (o.)8 tbucijok, citbutukc`ikj`ikj ok, cilajok gkj cbkt lab gkj cbkt cickkl kcitbucijokaoigba`, fvaraosstajjalsa Smfomfr`Z (o.)8 tbucijok, citbutukbok3 citbubuklok, gkj cbkt lab cbkt cickklk cizfpok bfibokaoca Swi`fwZ (o.)8 jaigfog3 k pkskl si cbio oupi, k pkskl si-k pkskl oai cic lf oupiaocal, sijpal SsijplaZ (k`h.)8 dkib, bkcsk lf3 fl jkbjkb, bi dikiduki lf3 tal bkcok mibta fj lfaocalt SsioglaZ (k`h.)8 cbkt dac3 cbktgukc3 zi/pkskl oai oki lfta

aocalt, io`ivi`ual Sio`ivi`uklZ (k`h.)8 cbktgukc-k fj3 cbktaocaltba`, `atklha S`atkilZ (o.)8 k oaog k tkwog3 k tbaj k oaog3tbaibbuki cbajpaub3 tbupi tbupi lf mib fj lf-k bib cbio vacaocaltvis SsioglyZ (k`v.)8 cbktgukcio3 cbktgukc-k bibaocajko` Swi`fwarZ (o.)8 pkgfog3 k zi si cbit ouogk zi oai ciclf pksklaoclkva SaomlkvaZ (o.)8 gkj`kog cbkt io k ciij-uj `actkcokgkjtaaolig SlfoaZ (k`h.)8 cbktgukc, cbktcik, gukc (k`kog fj lf)aofrj, gavkl`ig, vål`ig, efrrygao`a StarrieimZ (k`h.)8 oksikjkbjkb3 upjkwb skkogk oksik zkwaofrj, cflfsskl, vål`ig Strajao`fusZ (k`h.)8 oksik jkbjkb3liko jkbjkb8 lkubuki3 cibtkkcbuki

aofrj, ujá`alig SaofrjfusZ (k`h.)8 liko3 k bi `iog mik skkogkokkcpi-k likozkw3 gilf jkbjkbaos SklicaZ (k`h.)8 cisuuo, cidkog jkbjkb8 jaal cisuuo3 gkjtktlubaac cidkog3 civklkkcaos, aoskrtat SuoiefrjZ (k`h.)8 cidkog, cidkog `ao3 k tkwotuogkcidkog3 cicbaal ogai lfaos, liga SaquklZ (k`h.)8 cicij, pbkzkb, liktok, jkopbktok, bfibok,tbupiok mibta cbajpaub-kb cicij k tukmi zkw mib fj lf, cicijlikoaosdaty`ao`a StkotkjfuotZ (k`h.)8 cicijpib3 cicijaosefrjig, jfoftfo SjfoftfofusZ (k`h.)8 mijtkkcbuki kwgio3kwgio cidkog `ao3 cicbaalok fjlf kwgio, bib sk ogai dac bibbibaosi`ig Sfoa-si`a`Z (k`h.)8 lkog oaib3 lkog cbktlkj dac pkopib klkoglkj `aib skc tukjaosi`ig SuoilktarklZ (k`h.)8 lkog cbkt dac3 lkog oaibaosfj SlfoalyZ (k`h.)8 luogzukog3 cbkttkog cisk3 citbukbpib oailfaosfj SramlusaZ (k`h.)8 tkogtaao3 tfltaao3 ji cukjkb tkwbcitbukb lf, cbkttkogk taaogjiaosfj SsflitkryZ (k`h.)8 cbktgukc3 ji `kog fj lf3 lkwj lab guklcicbflbpib oai lf3 cukjk pki jaaog jaaog lfbok juoaosfjba` Ssflitu`aZ (o.)8 cbktgukc-k fjok3 gkjlkktok3 cukjk pki lfbok3 gkj sijtbkjaostkvalsasfr  SjfofsyllkdlaZ (o.)8 kwgio cbkt dac oaickjjklta lu, cbut, cba, okkc, mibtaaostajjig, aoig SuokoijfusZ (k`h.)8 citukc vac3 k pbaogpbii k pkupaaog k cklb fj lf-k citbu tukc vacaotbusiksja, dagahstriog SaotbusiksjZ (o.)8 lkwpok3 luogluuttkck oksapok, lkwp tkck sapok dkwlok cbktpaub bibokaotbusikstisc, dagahstrat SaotbusikstimZ (k`h.)8 lkwpbuki3tbklkwpbuki, tbkogkb tkck sap tbaibapimaotar, hfr`scålvs maotruj SapimaotraZ (o.)8 ziioliiogcipktok ii tuog liko lai jkitkogapi`ajisc  Sapi`ajimZ (k`h.)8 k cilkwb dkib tbai oktok cbktpaubapigfo SapigfoaZ (o.)8 pu lab pita skkog k pilzkw jiapilapsi SapilapsyZ (o.)8 sidup oktokapilfg, aetarscriet SapilfguaZ (o.)8 tbucbitok, tbucbupokapisf`a, dagivaoba`, båo`alsa Siomi`aotZ (o.)8 tbupikogcbktpaubapistal SapistlaZ (o.)8 lkicbkkc skku jkbjkbapitkeiuj, grkvscriet SapitkpbZ (o.)8 bkkocbuuc tuog labjuklsukog tuogk cigalb lkitaapfca SapfmbZ (o.)8 laituog tkkogtbu suogk mikptab tkkc mikptabbuki `aub tbupikog cbkt

apfs SapimZ (o.)8 oi`kog lki-k tbuta, ji tbupita cbktpaub ii tbu lablk cij tkck lkckj tkwb gaaookarajit SbarjitZ (o.)8 cbktgukck tfltaao ji k `ikcio cukjk fjlfbok gkj sijtbkjkbarajit, aoadfar SarajitaZ (o.)8 dikcok bkogk cbkt tkogk tfltaao3gkjlkc cbkwogk k tkogtaao jiarekrao Saxpariaoma`Z (k`h.)8 pbuutcbkkc tukbcbkkc k bkuta,tbaibok tkjpi k oaita3 sapok cbktk skwtpi saaj cbiok, tuk sapok pkok tbaib tukc k cimita tkjpi k tbai cbiosk ji, sikjok tbuucpioaita

arekrao, òvat Sprkmtima`Z (k`h.)8 sikj cbiosk3 k tbai jkbjkbcbioskarekriog SaxpariaomaZ (o.)8 pbuutcbkkc okta3 tukbcbkkc tbaibok3ji cbkt ii k pbuut/tukbcbkkc tbaib ok tukjtukjta, aijkb io ib pbuutcbkkcok tkwb ib tbaibokarbvarv Strk`aZ (o.)8 civkkcok3 oaac zfook lab oaac jubokarbvarv, ckl` SvfmktifoZ (o.)8 dikcok oksaaj `iogk bfog ciskjbi mi-k upok, 4. oksapok cbktpaub pao cai k`iog bijbij bi mi-kskkook, =. civkkc ok`iog oksapokarbvarva, còda, kosckeea SpurmbksaZ (v.)8 lai3 vko lai3 suj pik-iovko ogkb3 vko cbkt ii jko zkb `iog pikcbikarbvarva, fpoá SkmquiraZ (v.)8 ogkb, ogkbdab, bkomikjok tkwbogkbdab, oksapok tkwb ogkb, ai-k sukcskc, kjk-k sukcskc

arbvarvalsa, kosckeealsa SkmquisitifoZ (o.)8 ogkbok, lkkcskcok,juo `kog pkok ogkbokario`riog SjajfirZ (o.)8 ji cbkt ii tbu k tbaib jkbjkb ji `kogcbkt io k galb skc3 jijkl cbkt ii tbu tfjcij k cigalbario`riog SjajfryZ (o.)8 k daisk tbuta pbkwccic ogkibsut cictbaibokario`riog SramfllamtifoZ (o.)8 pbkwc cicokario`riog, jio`a, bucfjjalsa SrajajdrkomaZ (o.)8 pbkwcok3jkogogilb lfbok3 tbaib tkwotuogok3 mikptab tkwotuogokarcao`a, io`ròjja Skmcofwla`gaZ (v.)8 cf cic, bilb cic,tbaiskc cic, lkicbkkc ogkb uogb mi-k tbaiskc cic, luog`kjok tbucf cicarcao`a, io`sa SparmaivaZ (v.)8 luogsij tkwb jkocbik3 jubok,

zkkcok, lkwook, k gij zkkcokta pkok tbai tbaiarcao`alsa SparmaptifoZ (o.)8 tbaib tbaibok, luogsij tkwb jkocbikt tbaibok3 tbaibcbikt tbaibokarcao`alsa, vi`ao SmfgoitifoZ (o.)8 mikptabok, tuk pao tuk bi mi-kmikptab tbaibokarclåra SprfeassZ (v.)8 pulkkc3 jipi tbaib-k bibok gaaocbik,tkkogpi tbaib-k (ip oai lf-k) pulkkcarclårat Sprfeassa`Z (k`h.)8 pulkkcsk3 cioaibarclåriog, aclkrktifo S`amlkrktifoZ (o.)8 pulkkc cbiktok3tkkogpi tkkogtk tbaib `iogk gaaocbiktok3 tbaib skcokarclåriog, u`tklalsa SprfofuomajaotZ (o.)8 pulkkcok,gaaocbiktokaroåriog SoutritifoZ (o.)8 pujpi mi`kj ok`iogk ciskj ko lab

oaac tbaib cbktpaubarfdra, dasahra SmfoquarZ (v.)8 zf gkwp3 gkkl sijok pkokzkwbok ogkb3 zkwbok mikog mikog lkkcsk bi pkbpkb skc3zf`ic`ac, gkklta gkj lkkc skcarfdriog, sahr SmfoquastZ (o.)8 zkwbok3 gkj lkkcok3 gkkltazkwbok, zkwbok gkjtaog, lkkcsk gkjtaogarf`ara Sarf`aZ (v.)8 tkkijkog3 tui io tkkijkog3 tkwjtkwjkbaac, daijkog3 gukbtui io laijkitkog ciktk lai tkkipibarfsifo SarfsifoZ (o.)8 bkwc io k tkibok3 lai k ciciktcbiktok, tui-io lai k oaacokarfticar SkjfristZ (o.)8 oujai-pkskl citbukbok lab fj cbfpok dacdac k ogkibsuo-k k uuc jiarftisc  SarftimZ (k`h.)8 oujai-pkskl lkj k lup cbfp `iog lkwpok pikc tbai ok cbktpaub, ci`ubok3 fj cbfp utok pikog skc tbaiarftfjkoi SarftfjkoikZ (o.)8 oujai-pkskl lkj ut luktok,utjkbjkb okarstktoiog Skjao`sZ (o.)8 gkjtkt cbiklb jko bikj, ji cbkttuogk vk tktcbiklb jkok ciliku suj3 k vkok likuok, gkpoksuj/vko

Page 48: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 48/220

arstktoiog SraplkmajaotZ (o.)8 k `kog cbkt tkwb cbaacokarstktta SraplkmaZ (v.)8 k `kog cbkt tkwb cbaog, K juokb D cfib8juo kwog cbkt lukbarstktta, fpvaha, bfl`a sck`aslòs, cfjpaosara SmfjpaosktaZ(v.)8 `iocic8 lfbcic3 liku suj, ji cbkt ii vko ib vk sucsikt jko ktuk vko jkozkb `iog dkog suj k ciliku pao. Cujpita°o lkjlikopi cbkwogk caac ub mikogio tu k caac cbkkcok gkj oaitacikogkb k cilkkc skc laitkogb ii jko `iog zkb suj io lfb ub-k,tuk suj pao mfjpaosktifo suj cimi bi. Puk dkog liko paomfjpaosktfr cimi bi

asck`rfo, asck`rilla Ssquk`rfoZ (o.)8 gkklckkp tajdkwpi pkwlcbkt, gkklckkp vkolaaog laaog cbkwjtaascklara SasmklktaZ (v.)8 ckbtf `au`au, ckb `at`at cbkogtf `at`at,ckbtf, ukog saajsaajascktflfgi SasmbktflfgyZ (o.)8 subok, tbkwbcicok, tbu cbaook labsib tbaib lfbok, vkotbkc lab laitbkc lkj tkwb ciski Lki ]ikogtbftbu upok lab siook. Buo ououog tbu siookascfrta SasmfrtZ (o.)8 k pkipibta3 k lkubukiok juok pki jftfrta dkog jkb k cimib lfb ok`iog mi-k gkklckkp k zui gkklckkpjftfrtaascfrta, cfovfh SmfovfyZ (o.)8 miog ckwjk pkipib, cbuklziojftfrta lkck gkklckkp jftfr cibalb-k jftfr tkjpi tkc cbuklziocbkwj

ascfrtara, la`skga SasmfrtZ (v.)8 pkipib3 miog lab caaj `iogktfopibassa, sja`ha SefrgaZ (o.)8 siic suko sfok jaicbuucpi3 siic dkwlok pbuklpiat allar ko`at sta` SsfjawbaraZ (k`v.)8 cfilki bikj cbktkbatkdlara, fpratta SastkdlisbZ (v.)8 `iog cbik, pbutcbik3 cipkocbikskc3 k fj oki lf pao fj skcatkga SstfryZ (o.)8 iootbkkt3 ioo mikl3 ioo `kwl, ioo cbkt tuogk k`kog cilkj tftf iooaticat SlkdalZ (o.)8 mikptabok lkitbaj cidalb3 tbkwl suogkb oktukjtukj cicfibta k cfib pao dkog bikj mib tbaib tbaib ok `iogktuk tbkwl tuogk cidalb lkitbaj, pukotbajaticat SstimcarZ (o.)8 k dalb zikuziku tbai ok cbktpaub, k dalbtu3 k

sukogtuaticatta, scic fg drug SatiquattaZ (o.)8 k cilkwj lab skko tbkjmiog gkjtkt cbuk-baacokatoisc  SatboimZ (k`h.)8 okj lab pku tkwb ciski, jiokj oau `aubtagaaok tkwb ciskiatofgrkei SatofgrkpbyZ (o.)8 k cbkogtf oki lf lab lki okogkwo koai okilfta tbu suutok lab siookatoflfgi SatoflfgyZ (o.)8 jiokj tukjtukjta' ogaiok lab civki pukc `ko tbu suutok lab siookatfs SatbfsZ (o.)8 ji pkwl cbkt ii fj`ko, ogaiok, uuc`ko, upoklab tbumiiotaaueajisja SaupbajisjZ (o.)8 ckjpku ckjjkl bfib, mib ofp pao tkog tkck gaao lf-k baaj gaaook ckjjkltaaucklyptus SaumklyptusZ (o.)8 uckliptks cuog3 siogcuog jkkj-kk tab skkuzilzikl ouki la'og okjtuiauouc  SauoumbZ (o.)8 milgab ji3 mil cigatsk ji3 oi `koglki-k k lkolf `iogk cigat jitaavkcuara SavkmuktaZ (v.)8 ioo ousik-k pkicbiktsko3 ioo suogk

vkotaog tkwb juo `kogk cibaajcbik, outsiktskoavkcuariog SavkmuktifoZ (o.)8 bapcbiktok, ioo lab lf ousiktk pkicbiktok, lkubukiok bkogk ioo/fjok juo ousiktokavkluara, vur`ara SavkluktaZ (v.)8 sittal, dkogmi mikog bikj mibtbaib ok`iogk sittal, lki vuko, k fj`kko aocbikavkogaliaefrcyo`alsa, jissifo SavkogalisjZ (o.)8 luog`kj tbutkkogcfok3 ^ksiko tbu gaao zikbzikb ok3 k tbai oki lfta tbaibskcokavkogalist SavkogalistZ (o.)8 ^ksiko tbugaao jita, luog`kjok tbuk tkkogcf jita

avkogaliuj SgfspalZ (o.)8 Hasu bfog piko luog`kj tbu,gupcbiktok tkkogtbu, lkisikogtbf tbkc suog k du jksk litaavkpfrara, efr`kjpa SavkpfrktaZ (v.)8 tuicbu-k laaog, tuicbusukcavaotualt, juligvis, jásca SpfssidlyZ (k`v.)8 bi tbai3 bi tbaickwjio, upjkwbbuki3 bi tbai `iogk upbuki3 bi tbai iotabavaotyr Sk`vaoturaZ (o.)8 sib lab zfogb pbkjkwbsk lf cbfp k okcbktpaub dkwlogkj, bib ogkj3 k lkubukiok juo cbkwog vk pkiogkjavaotyr Sekiry tklaZ (o.)8 k tkctkc-k pikog tbai lf `iog, k zkkc ofplal `iogk cipbukc tkkogtbutaavaotyrlko` Sekiry lko`Z (o.)8 luogsij ogkibsutok dack fj juooukj

avaotyrlko` Swfo`arlko`Z (o.)8 ok lkj`kog viva tkwb ci`ijogkibsutok dack fj juo, gkjavig SataroklZ (k`h.)8 k tkwotuog, tkwp buo oai lf3 cizfj `ao3cipktok lab tkwpok oai lfavig SavarlkstiogZ (k`h.)8 k tkwotuogio3 k tkwotuogk fj, tkwpbuo oai lf, k tkwotuog k `iogk cimiogavig, sta`asavkrao`a SparaooiklZ (k`h.)8 cuj tkwotuog biog,cizkogb. cuj sijk cizkogb tbai, cizkogb tbai tkwotuog3 buoskwtpi, cuj oib skogk tkjzkwavigba` SkafoZ (o.)8 tkwotuog dai buo oailf, tkwpok oailfavigba` SataroityZ (o.)8 cipktok lab tkwpok oaib lfbok3 tkwotuogsuog, k tkwotuog k tkwotuogavoa SekmultyZ (o.)8 bib tbaibok, dkwltbaibok, pikopib sikjok,

sikjok lab miijokavoa, `ualigba` SmkpkdilityZ (o.)8 bib zkwbok3 bib tbaibokavoa, `ygtigba` SkdilityZ (o.)8 bib tbaibok, cbukc lab tbk tkwbbib tbaibok, sap tbaibok dkwl tbaibok, sikjokavoa, tklaot Skptitu`aZ (o.)8 sikjok, pilok, tbaibzkb3 bib tbaibok,tbaib sikj dkibok3 civkcok, k tajkkiokavflutifo, u`vicliog SavflutifoZ (o.)8 kjkb lab kjkb-k`kj`kjk cicbaalok pujpi, cbkt pko pujpi `kog cbktk cicbaaltfbok3 jibiogta dkog cuj skwt tkc buo suogk gkobiog bibok lab`iojuo pko jibiog bibok k cicbaal tf bi mib upok3 ok cbajpaub pao jaal `kog cbkt pkok bfog pikogcbik bi mib upokaxmaotrisc  SammaotrimZ (k`h.)8 lkizkog citkogk k puklkj cidkog lf, pbuklpi cbkt citkkogaxlidris, acslidris SdffcplktaZ (o.)8 lkidu oaitu cuk bikj mib kcitbaib dkib ok`iogk lkidu tuogk cicilb dalb mikptabok oau cbktaxf`us Saxf`usZ (o.)8 lsrkalta Izip gkj pkok k pkicbiktok, 4. kbfo k tkogb-k pusukbok, pkicbiktok, lkccbiktok 

Page 49: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 49/220

 

E

ekdal SekdlaZ (o.)8 gkobiogta zkogb-k cbiktok bfib ofof oai-kcipbukc tkwj tkkogtbu tfj ofof, jibiogta' tkkogk gkobiogtazkogb-k cipbukc tkkogtbutaekdalkgtig SekdulfusZ (k`h.)8 upbuki lf3 up `iog bkcsk, lkj`kog

skcbuki bfib luklikogk upbuki lfekdric  SekmtfryZ (o.)8 okta tkjpipi-k dkwlcbiktok juopi3 satpi3ok dkwlok sat ioopiekdricselòhta SduzzarZ (o.)8 ilactric `kkc oautaekmk`a Sekmk`aZ (o.)8 lkjpi lkj ogk ioojkki, ioo jkkitkogekmk`a SerfotkgaZ (o.)8 ioo jkkilkj3 lkjpi lkj ioopkogekmat SekmatZ (o.)8 sukog jkopbk ci-tkktskta jkki3 k siic oai litlat-k citkkt jkkiek` S`isbZ (o.)8 cukog (ko oaacok cukog), cukog `ki, dubsibtbuucok cukog`ki (pkckko), 4. cukog suogk ko, =. kocukog okj,ko okjek`, elfv SiomipitZ (k`h.)8 lij lf3 lijok oai lf3 tkj `a`k3 miil lf3miic lf

ek`, tòo`a SmkscZ (o.)8 duogpi3 siog tkwb cidkwl k tui lkjskogcfibok duogpiek`ar, ekr SektbarZ (o.)8 tk k oai pkskl3 pkpi3 pk bibok k oai jicbktpaub, 4. ji cbkt paub ii pkek`arlig SektbarlyZ (k`h.)8 pk dkogio, pk `iojuo lukbioek`arlòs SektbarlassZ (k`h.)8 pk oai lf3 pk si cbio sktaek`arjfr`, ek`arjfr`ar Spktrimi`aZ (o.)8 pk tbkbok3 pikook pkk tbkt jiek`arjfr`ar, jf`arjfr`ar Spkrrimi`aZ (o.)8 ou lab pk tbkbok3(ou tbkbok pk tbkbok)ek`arsckd Sektbarbff`Z (o.)8 pk bibok3 pk bib lkitkc buoek`arsckd SpktaroityZ (o.)8 pk bibok3 pk bib lkitkc, pk pkokcipktok

ekgft SdkssffoZ (o.)8 siog tkjogki tuj tbaib okj cbktEkbraobait SekbraobaitZ (o.)8 k luj k vft tabok. Ekbraobait =4 ktui cbklio 4;4 io tui sfekir, rateår`ig, årlig, raal SekirZ (k`h.)8 `aibbuki, ogkibdkkog,jaalbfibekir, rateår`ig, årlig, raal SekirZ (k`h.)8 `aibbuki, ogkibdkkog,jaalbfibekir, rateår`ig, årlig, raal SekirZ (k`h.)8 `aibbuki, ogkibdkkog,jaalbfibekcir SekcirZ (o.)8 Juslij dikcok suogk cbut`kwb ogatok tkwb kcivkkc ji sikogtbfta, 4. Bio`u dikcok-k ji sikogtbf tfltaaotaekccal SelkjdakuZ (o.)8 jaisal3 cbukijaivkkcpiekccal StfrmbZ (o.)8 `kktjai3 jaisal3 cbukvkkc k pik ok cbktpaub3

cbukjiklok juok tkkog skc ok cbktpaubekcsijila SekmsijilaZ (o.)8 k cidktpib liko3 lki-baacekctisc  SkmtukllyZ (k`v.)8 k tkctkcio, k jkko tkcioekctisc, i vircaligba`ao Sio aeeamtZ (k`v.)8 k tkctkcio mi laogekctisc, vircalig SekmtuklZ (k`h.)8 k tkctkcekctisc, vircalig, agaotlig SrakllyZ (k`v.)8 k tkctkcio3 k jkkotkcioekctuj, cao`sgaroiog SekmtZ (o.)8 tbu, tbutkc3 tbupikog3 k `ictkcioeklkocs SpbklkoxZ (o.)8 k taipita ub `kwccbik skck ci`kkloklujta ub tkwb cijkt zatk `iog cbkwj tkkoglki gkklckkp bfotaekl`a SekllZ (v.)8 cik, ciksuc, sioggkb cik3 iootuog pkok ciksucekl`a skjjao SmfllkpsaZ (v.)8 tuuc3 puucsik3 cisik-k tuuc3 buibio juutsik3 cisikmipekl`a skjjao Sijplf`aZ (v.)8 k suoglkj jkokwb-k pukc cbkj,suog pukbekl`aeår`ig, dròsteål`ig, vkccalvfro SrkjsbkmclaZ (k`h.)8ckkog liioglikog3 cip okwo lf3 cimij zuki tbai `iog `iojuo-k fjekl`scårj SpkrkmbutaZ (o.)8 buib lucbu3 vkolaaog tuog pkok

tukcta' zkt buib lucbuekl`scårjstrfppar SpkrktrffpsZ (o.)8 gkkl ci`fok juo-k buiblucbu tkwb k tukc pkb tbai `iogk sikjok k sio gkklckkptaekl`scårjsu`spriogar SpkrkmbutistZ (o.)8 buib lucbu-k tukc ji3

buib lucbu zkt sikj jieklc  SeklmfoZ (o.)8 ju okj cbktekllit, dkocarft SdkocruptZ (k`h.)8 laidk lfbcic zf lf ji, suj oaiokwo jkbjkb lf jiekllit, cfocurs, dkocarft SdkocruptmyZ (o.)8 suj oaib okwojkbjkb lfbok, zkwook, laidk tbkkogdk lfb zkwb jkbjkb lfbokeklja Sek`aZ (v.)8 jukl, `kj `kj-k jkog3 puko jaalciic3siogtab vul3 pkkc vul3 jaii dkogk tbaogeklsat SeklsattfZ (o.)8 kwgio ogaiok skkogk skkogzkw tkwblkskcok (cuut pikook)eklsc  SeklsaZ (k`h.)8 cbikl, `ic lf, jkko lf3 bib cbikl, dkwl cbikleklsc  Sfee cayZ (k`h.)8 lk skc mikog k kwgio `ic lf3 cipktok kwtkwb ci dkog okwo lf

eklsc, efragivao Spratao`a`Z (k`h.)8 cioaibok3 `ic lf3 cidkwltkwjokeklsc, efrlfrao SpbfoyZ (k`h.)8 `ic lf3 pbukbtkwj3 (k tub) k lij pao k tkc dkogk cidkwleklsc, uågta SspurifusZ (k`h.)8 k tkctkc bi lf3 k tub (Durjasa), klaj, k cidkwl tkwj3 k tkc tkwb cidkog `aub pikok cidkwleklsc, uågta, efrlfrao SdfgusZ (k`h.)8 `ic lf3 k lijk cidkwl8 ktkctkc lf3 sit lf3 (Dur) k tub (Dur) k lab (Lusb)eklscba`, ufprigtigba` SiosiomarityZ (o.)8 mibtkc lfbok3jukobuki lfbokekjilia SekjilyZ (o.)8 ioocuko, ioocuko cbkt suogk fj jita, ioocbkt suogk taaogta3 ou, pk lab k tkta3 pi lab pu cidkog ii suko labcbkkcta

ekjiliaefrsòrgar Sdrak`wiooarZ (o.)8 suj zfogpi pao, suj jupi pao, ioosuog vkkctuekjiliaokvo, aetarokvo SsurokjaZ (o.)8 dabjio3 4. k cipik tkwjjioekjla, eujla SeujdlaZ (v.)8 cbut tkwb jki duktduktk zfog3 dkwluog jkt skwjk jko cbklfekokticar SdigftZ (o.)8 k up cbkt `ic lab `ic ca'b k uj taotko ji3luogsij oai ji3 cbukjubok tkwj oai jiekokticar SzaklftZ (o.)8 k cbaogvkkl `fogk utok, cipikc zkwbok k`ikcio dikcok lkjk k ukog luk jiekoktisc  SekoktimZ (k`h.)8 bkipib zkwzaok pkook lkj guj3 k `ic k`ic lf, k cilkwj lab cilkwj lf mibta ogkibsuo cbk lf-io kjk pkook lkj lkj lab upok paopao sib gupio ji`kogta-k sib

jub`kb3 ukog cbaogvkklekoa, dkooar, stko`krt Sstko`kr`Z (o.)8 k lkko (Dur) `ikllkp3`iklpi cicbki, gkklckkpta° cbki `ikllkpekoekra SekoekraZ (o.)8 puk ogkibokta zkogb-k gio zikbzikbokjuo3 ofp dkwlok juopi3 pkwipi dkwlok juo 3 paogcuul tujk lkskc zikbzikbokekoga SprisfoarZ (o.)8 tbfog suogk fj ji3 tbfogcik jiekoga, grida SmktmbZ (v.)8 jko3 jkomip3 laaomip, 4. `alb-k pbk3jkcbalb `actkc, =. tbai-io mikjtabekogabul S`uogafoZ (o.)8 `uj tbuuck jikl cbacbu3 tbfogiooekogaosckd SmkptivityZ (o.)8 skltkkook3 silk bibokekotksi SekotksyZ (o.)8 luogsij ogkibsutok-k fj ofptukc mitukjtukj k tkck fj lf ogkibsutok dack fjta gaaookekotksi, io`dil`oiog SijkgioktifoZ (o.)8 ogkibsutok, luogsijkjubok lab ogkibsutokekotksidilla`a, ekotfj SpbkotfjZ (o.)8 k fj tkctkc lfpi k fj-kciogkibsuo k lkubuki sicbk. ji jub-k cilkogb zaal okpi k tkctkc-k k fj lkj k citbai ogai lf sicbk k `ikcio tuipi tuogk cbuklziotajub zaal tuipi sicbk

Page 50: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 50/220

ekotksieul` SekomieulZ (k`h.)8 `aibbuki, `aibbukiok tkwb ci`ij3jit lkekotksirig, fpeio`sfj SijkgioktivaZ (k`h.)8 ogkibsutok zkogb3ogkibsutok pkok pikogekotkstisc  SekotkstimZ (k`h.)8 tbupi, bfib, oksik, upbuki lf zkb-kbfib. 4. luogsij ogkibsutok dack fj, k tkctkc-k fjlfekotkstisc, grftasc  SkotimZ (k`h.)8 ouibzkkcbukiekotfj, ekotksidilla`a SpbkotfjZ (o.)8 k fj tkctkc lfpi k fj-kciogkibsuo k lkubuki sicbk. ji jub-k cilkogb zaal okpi k tkctkc-k k fj lkj k citbai ogai lf sicbk k `ikcio tuipi tuogk cbuklziota

jub zaal tuipi sicbkekr SpkpkZ (o.)8 pkekr, ek`ar SektbarZ (o.)8 tk k oai pkskl3 pkpi3 pk bibok k oai jicbktpaub, 4. ji cbkt paub ii pkekrma SekrmaZ (o.)8 ouibzkkcbuki lij miiook3 mikjouibokcbaogvkkl3 bitbai lf `iog cbfpk cilkwj mikjouibok3 bkibukimikog mikjouibokekra S`kogarZ (o.)8 lku bukiok3 lipcbkpbukiokekra SparilZ (o.)8 siktok3 likjok3 lkubukiok-k cipbflkkcekra SrusbZ (v.)8 citub3 k jksk `iog citub-k tkkiekra Ssmu`Z (v.)8 okwb tkck tkki3 cio tkck cibaajcbik, tbkcbkttbu-k buib ouog, buib tkwb k citbukb gukb, vuuc mibtaekra, bksta, ila Sspaa`Z (v.)8 bkkt skc3 jkolkkog skc

ekraeul`, ekrlig SparilfusZ (k`h.)8 lkubuki8 sikttbaibbuki3 sikt `ioglkubuki, sik tbai `iog `iojuo k fjekrlig S`kogarfusZ (k`h.)8 lku buki3 cibtkkc buki3 lipcbkp bukiekrlig, ekraeul` SparilfusZ (k`h.)8 lkubuki8 sikttbaibbuki3 sikt `ioglkubuki, sik tbai `iog `iojuo k fjekrjkmaut SekrjkmistZ (o.)8 zktui-zkbk zukc tbai `iogk sikjokoai jiekrjkmautisc  SpbkrjkmautimklZ (k`h.)8 zktui-zkbk tkwb ciskiekrjar, lko`jko`, dfo`a SekrjarZ (o.)8 lfcbf ji3 lf oai jiekrsdrò` Sjakt lfkeZ (o.)8 sk gkwizkko tkwb cidkwl pfogjfbekrt, bkstigba` Sspaa`Z (o.)8 bktok3 lkj pki bkktok3 tkki bkktok3kwgiog bkktok3 jkolkkog tkck pkiokekrtòh, scid SsbipZ (o.)8 tajdkw3 guuo likola lab tuipi tuog dack

 pki tbai tajdkwekrva SmflfurZ (o.)8 jaal, k sko, k vfj, k ckkog, k aog mib dkogkjaalta, cilkt`ko, bibok tkc tkcekrvadlio` Smflfurdlio`Z (k`h.)8 jaal tukjtukj tbai miko lf3cbaotal tbai lfekrval Sk`iauZ (iotarh.)8 jkogpbkekrval Sdya-dyaZ8 okupkog ckj-jkogpbkekrval SekrawallZ8 jkogpbk cicbkkcok pkwi3 juo tukj tukck fj`iog kbib mikogk ci-kkcgukl cbao lf-k3 ci-itpipi-k cicbao biboklkbok-k oikogtui `kwo bikj ko oaac cbkwj bikj cbkt oaiboklab tbugaaooktaekrvalågga SmflfrizaZ (v.)8 k vfj lab k ckkog dack fjsk eilj pao mfjputar zkogb-k jaal tukjtukj pik k sko k aog mibta fj

skcekrvalòs SmflfurlassZ (k`h.)8 jaal cimiko oailf, k vfj lab k ckkog dac bi, k sko k aog mibta fj lfekrvaågta Sek`alassZ (k`h.)8 vul tbai lf3 tbaogjkog tbai lfeksmisja SeksmisjZ (o.)8 pkrty cbkt dac tbu oaibok cujpi gkj3 ktbuoai pao pkrty io pkrty `kog`kogta dkwlsik-io, tbu oai skc paubjkb lf. ;944 io Itkly pko bib dkog ci-ucok bfog cipko bi.;944-;90= cickkl tbuoaipk Jussflioi buo suogtaog Eksmist buocimi bieksa SpbksaZ (o.)8 buo cbaook, k buobuo-k cbaook. 4. cbk `at buo,cbk liic buo, cbk jko buo mib dkogk k buo buo-k cbaookekst SekstZ (k`h.)8 cip dacdkc, cip gaugku3 cbfekst SeirjZ (k`h.)8 cip3 cbf3 cip dicdac3 tkkoglf3 cicbaal lfekst, jkssiv Ssfli`Z (k`h.)8 cbkl3 k tui bi lf, k suog bkwj lf3 k pujpi-k skcbktekstgòra, eåsta SkttkmbZ (v.)8 dalb, cilbcbkwj, dalbcbkwj,tbukbekstba` Ssfli`ityZ (o.)8 cbklbok3 cbkubok3 sk cbkt-k fjok3 k tui-kfj okwo lfbok

ekstbfl`a, iosistara, båv`a, pástá SiosistZ (v.)8 ogao taaitaai3 mitaaitaii3 pbu taotko, tbuuj taaitaaiekstlko` Sjkiolko`Z (o.)8 cbukjuklpi cbktk liko pao gkj3tuiculb lkck liko paoekstsåtta, ketkla SkppfiotZ (v.)8 sab, sabcbik, k buo/juo `iog sab,4. oksap pik3 oksaaj skc, zk laao `iogk tbu cipik, cisab, tkvukocigukoektklisja SektklisjZ (o.)8 ok cbajpaub k cigaalsk dkogk tuog bi-k cipaal tbai lf bi mib upok3 k pikog paubpaub k cipalb tbai lf-k pikog bi mib upok

ektkjfrgkok, luetspahliog SjirkgaZ (o.)8 gkjlkpi-k fj okcbktpaub i gai okki- k ciduog dulatk jubok3 k gflzkw-k ju kbibbkogk k ciduogdulatsk-k jubokektta Smfjprabao`Z (v.)8 luogsij tkwb jko sikj3 tbai sikj,tbaicbik zf3 tal tbaiektta SmfomaivaZ (v.)8 luogsij suogkb fj, cipko, ogkibsutok kbluutektta SgrkspZ (v.)8 luogsij tkwb jko zf3 tbai tbai3 tbaicbik zfekttat, rflig Smfjpfsa`Z (k`h.)8 `kki cbipcbap3 fj biitbikt, kjkbib`ko `kok luogcijekttig SpffrZ (k`h.)8 zkwog, bku lf3 dkogjkb oai lf3 ji gao tbai3civkkc zf pbk lfekttig, oò`li`ao`a S`astitu`aZ (k`h.)8 oai lf3 dkogjkb oai lf3

zkwog jkbjkb3 k ciousik cbiosk jiekttig, udaji`lat SijpamuoifusZ (k`h.)8 suj oai lf3 zkwog3 dkogjkb oai lfekttig`fj SpfvartyZ (o.)8 zkwook, dkogjkb oaib lfbok, oaib lablkjb oaib lfbok, suj lab pkki oaib lfbokekttig`fj, krjf`, oò` S`astitutifoZ (o.)8 zkwo jkbjkbok8 dkogjkb oaib paubjkb lfbokekttiglaj Sdak`sjkoZ (o.)8 ji `kogta k`iogk tbu ogaao `iogkcimikl ji3 ji zkwogekttiglaj SpkuparZ (o.)8 ji zkwog jkbjkb3 jita' pkopibok dactkwb k ouogtkekuok, yraliv SekuokZ (o.)8 gkj cbkt suogk gkobiogtacbajpaub gaaook3 gkobiogtaekvo SektbfjZ (o.)8 pi 5 k skku3 lkkj cbktekvoeul` SkrjeulZ (o.)8 dkko `ijekvfrit, yo`liog SekvfuritaZ (o.)8 `aib pao3 pkkctkt pao3 bfib kcisk pao, lij k cisk pao3 oukj k cisk pao mib dkogioeadar SeavarZ (o.)8 misk oktok, miskeadarba`, eadril SeavarisbZ (k`h.)8 misk pikoea` SektZ (k`h.)8 tbku, gkwoglf3 sktbku tkwb ci`ij, puj valvkl3gfl aj-kj3 4. gkobiog tbku, k oal jkbjkb tbkuea`a SekttaoZ (v.)8 tbku skc 3 zfl picpac skc3 bkuzkw skcea`asvio SpfrcarZ (o.)8 oaac `iogk citbkku skc vfcofea`lk`ao SekttisbZ (k`h.)8 tbku pikoea`t, sjòralsa SgraksaZ (o.)8 gkobiog tbku, 4. jkwtkw ckwj lkccbkwog k tui-ac lfb ok`iog lab tui k luut lfb ok`iogk cioubta, =.

tuujul sikoglf lkc- k sktbku dkogpikotaea`tat, glkt SslipparyZ (k`h.)8 okkl3 tuuc tbaibbuki3 cip tbai lf3citflcbik pkbpkb3 cigkkc tbai lfeaa`dkmc, tildkgajal`iog Seaa`dkmcZ (o.)8 ogkb cicok, lab tukocicok, bfog cilab cicokeaiosmbjamcar, gfurjat SgfurjatZ (o.)8 jablij kolij k tbaisikj lab tuk dkogta dac k `ub ji3 `ubgkwl jieah SramrakotZ (k`h.)8 jai`kwieaha SswaapZ (v.)8 juopbikb tkwb pbikteaha, visca SwbiscZ (v.)8 pbikt saubsaub-k bkb sikogeahadkcca, eahadlk` S`ustpkoZ (o.)8 oiio/laivui lukbokeahacfst, cfst SdrffjZ (o.)8 juopbikb cuog3 juopbikbeahba` Smfwkr`imaZ (o.)8 jai`kwiok3 bkko lfbokeahl SarrfrZ (o.)8 cbiklbok3 k `ic lfbok3 jkwbokeahl SekultZ (o.)8 cbiklbok3 bib cbiklbokeahl, lkpsus SlkpsaZ (o.)8 pku cbiklbok, cbiklbok oaumiceahl, jkogal, drist, `aeact S`aeamtZ (o.)8 jaal bajok3 k bfibsitsat lfbok3 ckwc dkkook, pku dkkook3 bfib lfbok fjokeahl, ubal` SglitmbZ (o.)8 bib cbiklbok3 k sap `iog dkog sap tbaib

Page 51: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 51/220

lfbokeahlkgtig SarrfoafusZ (k`h.)8 cbikl, jkko lf3 `ic lfeahlda`òjja Sjishu`gaZ (v.)8 tbucbaocbikl3 `ic lf tkc-k tbucbaoeahlmitara SjisquftaZ (v.)8 ji cbkt io k mib lfbpib k mi dkogkgaaoskwo3 k mib pipi zfogb k juo citukc lfpi-k gaaaoeahl`ktara Sjis`ktaZ (v.)8 k oi galbcbikleahla, tkga eahl SarrZ (v.)8 pkicbikl, lkjpikl cbik3 k `ic lf lkj k pki,cbikleahlaroåriog, uo`araroåriog SjkloutritifoZ (o.)8 ko cimiog

oaac zkwb lfbok3 ko cbkj lfbokeahleri SekultlassZ (k`h.)8 cbiklbok fj lf3 bfibeahleri, ulkstalig, syo`eri SijpammkdlaZ (k`h.)8 cbikl tbai lf3cbiklbok dkwl tbai lf, cbiklbok oai lf3 pkudkkog lf3 jkkj picpaceahlslkgao, jislyccat SkdfrtivaZ (k`h.)8 dkogjkb sukc zflf,lkwbmioglf, gkbsukb zf lf, gkb cbiklfeahltkgalsa SjistkcaZ (o.)8 cbiklbokeahlvur`ara SjismklmulktaZ (v.)8 tuktcbikl3 sij cbikleahra, SmaladrktaZ (v.)8 pkwi dkwl3 pkwi cbkkj3 lkwj3oukjpibok dkwl3 ofpok dkwl3 zu`kwok sk oa cbkwjeahra, bòhti`aligbfl`a SsflajoizaZ (v.)8 tbupi tkc-k bib, dkwl3zkbtkkc dkwl3 dkwl `iog `kko dkog tkck dkwl, bib jkwcjkwc

lfeahra, jio`as SmfjjajfrktaZ (v.)8 pbkwc gigaok dkwlok3juklsukog pbubok3 tfook, sk-kibokealtrád, lòsao, k`gkogscf`a Spksswfr`Z (o.)8 tbusij3 k tbaiogaiskta dac tbaib `iogk cibfok ckjjkl cbkt lab oibealtspkt Seal`spkrZ (o.)8 sukogpkkc okj cbktealtstfl Smkjp mbkirZ (o.)8 k cicbap tbai zikuziku tutpbkbealttfg SmkjpkigoZ (o.)8 ogiijok cbkt tkwb i gkklckkpta'o gkkl ksijokeaj SeivaZ (ouj.)8 ogkeaj buo`ra`a Seiva buo`ra`Z (ouj.)8 zk ogkeajefl`, eaj`fddalt Seivaefl`Z (k`h.)8 k zkb ogkvaieajioio SeajioioaZ (k`h.)8 ou, oujai, oujai sukb3 oujai lkj

tkwb ciski, oujai vkki, piko `ko kb oujai tkwb cidkog jkbjkbeajckjp SpaotktblfoZ (o.)8 cijkwlok-k ci`ajok ogk-k cibalji(tkki sku, taipi lft, jatar 4>> tkki, siicpai lft, lab jatar ;1>> tkki)mib dkogioeajliog SquiotuplatZ (o.)8 cbktvai tbu-k pikogcbkwj ji 1 ogk-kcipkwleajta SeietbZ (k`h.)8 k ogkokeajtao SeietaaoZ (ouj.)8 skwj lab ogkeajtao`a SeietaaotbZ (k`h.)8 k skwj lab ogkokearia SvkmktifoZ (o.)8 kwogok3 kwogk fjok3 buokwog suog3 dkogjkb sap lab dkwl oaib lfbok3 skkogckb lfb buo suog3 zujoksap lfb oitaeariagåst, eariarao`a SvkmktifoarZ (o.)8 oksapok pko k

cbuko/lakva lk-k juo `kog cbktpaub-k buo zkogb biitbikt jieariarao`a, eariagåst SvkmktifoarZ (o.)8 oksapok pko kcbuko/lakva lk-k juo `kog cbktpaub-k buo zkogb biitbikt jiearj, `ygtig, sjkrt, sou, cvic  SmlavarZ (k`h.)8 pil, sikj, tbai dkib, mikjtab tbai dkib lkivukook-k jkt tkjpipi ogkbearois, lkc  SvkroisbZ (o.)8 k atlkwj dac bi lf-k k pi sukb ok`iogksiic lab siog k `ikcio ioosuog vkozktta zuutok3 siogzk, k jkkjlab oaal skcok siogzkearscao SpakmbZ (o.)8 jaitai gkb k julta (tbaicbac gkb k julta)earscvko`s- Serasb-wktarZ (k`h.)8 tui sikog. tui lij3 tuipi tui bi lf,lui tuieast, dkocat SdkoquatZ (o.)8 pkbtkwiok kocukog tbupi, pkbtkwiokko oaac cbfpok tbupi jkbjkb, jilikota°o k `kog jilikota°ziotuook lab pkbtkwiok-k k luui tbaib ub kooaac cbfppiok(okupkogta ciballf)east`kg, bòhti`s`kg Sbigb `kyZ (o.)8 pkwioi3 zuj ckb lfb oieastivkl SeastivklZ (o.)8 pkwi, pkwi tbupi3 guklofp dkwlokeatimb SeatimbZ (o.)8 ki3 `kwi-ki3 dkog bikj bib tbaibok oaik ci-upjkwbok cbktpaub

eau`kl Seau`klZ (k`h.)8 lf skkpk cbkwbok tkwb ciskieau`klisja, laosvåsao Seau`klisjZ (o.)8 oi`kog lki Aurfpa gkjkcujpita'o k jita ub lf cbf skc-k lf-skkp tkkog `iogio tuklfcbfta'o cujpi gkklckkpk cipikcok3 lf cbkwb tbaib ok`iogkgkklckkp tujokeikscf SekiluraZ (o.)8 mio zkwb lfbok, lkwbskpok3 lkivuko ciktok3tupok dkog tuo zkwb lfbokeikscf, elfp SelfpZ (o.)8 lkwbmio lfbok3 `aib dkt zkwb lfbokeidar SeidarZ (o.)8 cbku dkogdkog skzkog3 cbku3 cbkuzkogei`usjkgar, mbkrlktko SmbkrlktkoZ (o.)8 sikjok, tbaibok oai bat

lf okpi-k k oai k cioaib ji3 sikvukok cidkwltkwj jieigur Seigura, sciccalsaZ (o.)8 lij3 piko`ko8 pujpi tkcskjaalpukceics, sjkrt, alagkot SsjkrtZ (k`h.)8 pil tukc3 atlkwj3 bi zalzkl3 bisitsat, pil3 tai3 ok cbktpaub tbai dkib, sikogtbf sukb3 tai jaaleicsekcsari, bfcuspfcus Sbkocy-pkocyZ (o.)8 zuku pbukbokgkjtktok3 oujai-pkkl cicklk mibtkc lfbokeictifo SeimtifoZ (o.)8 pbukbtkwj tkkogtbu3 dkwltkwj tkkogtbu3k zkkcofp `iog lab k tkctkc dkog tbaitbai-k cipbukc tkwjtkkogtbueilkotrfpi SpbilkotrfpyZ (o.)8 ji pbkttukj ok`iog ogkibsutokcipkwlokeilkotrfpisc  SpbilkotrfpimZ (k`h.)8 ji pbkttukj ok`iog k cipbuko

cipkwlok tkwb ciskieilktali SpbilktalyZ (o.)8 lkilu (stkjps) tukjtukj ckibcbfpok lablkilu tbu suutokeilipaos SpijplaZ (o.)8 tkkogsikteilipaos SpustulaZ (o.)8 mipfl8 mivuo pukc ciaucau-k k suogk tuigalfjeilipaosar SkmoaZ (o.)8 jkitkog, ogkwog lab likogcf tuogktkkogsikt dkogk cilkogb vuo oktokeilj SeiljZ (o.)8 elij3 jkko3 jkko elijeilj SjfviaZ (o.)8 `kktsiko3 (sioijk)eiljjkouscriptefrekttar Ssmraao writarZ (o.)8 eilj k zkt `iog tbuk galb paoeilfsfe  SpbilfsfpbarZ (o.)8 ogkibsutok tbuucpi oai ji3 ji tbu

ogkibsut sikj ji3 ji pileilfsfei SpbilfsfpbyZ (o.)8 tbuuc tkck ogkibsutokeiltar SeiltarZ (o.)8 cbkibcbiktok3 cbiitckogok3 tui oiiotaog cbkibcbiktok, cibkibokeiltar SparsflktfrZ (o.)8 cizaal skctu3 k pkilattueiltra skjjao SaotkoglaZ (v.)8 kwcgkwp skc3 sukbtkkc pkb lfbok`iogk kwcskc, cbkugui lkck kwcskceiltrara SeiltarZ (v.)8 cbkibcbik3 cbiitcbik3 cbiitsikogeio SeioaZ (k`h.)8 bfib3 k tkkogpi skkogk bfibzkw3 bfib jkbjkbeiokla SeioklaZ (o.)8 tbu cbupok, tkwpok, tbu tkwpok, tbupi paoeioklist SeioklistZ (o.)8 k ououog pao lab cbktok bibok citubok`iogk cibal `iogta, gukl zkwbok citub `iogtaeiokos SeiokomaZ (o.)8 suj lab pkki tbu3 suj jubok lab suj

zktok tbu, suj tkwb vkkibkwjokeiokosial, òcfofjisc  SeiokomiklZ (k`h.)8 suj tkwb ciskieio`a Seio`Z (v.)8 zfogk ju3 zfook tkwb ju, tbai. 4. citbaicbik,cijucbik3 tbaicbik, jucbik. =. oukjsk, tbukcpib. 0. k jkogskju cic, k fjok tbai ciceio`a sig (i), slá sig til táls SkmquiasmaZ (v.)8 lkwpok cibal lf-ksijtbkj tkck tbucijpib, k sijk tbucij kbib bkogk lkwplfeio`ala SmfjjioutaZ (v.)8 vuui sukc skc, vuui skc, gkwi vuuieiogar SeiogarZ (o.)8 cbutzuog3 cbutjaeiogarketryc  SeiogarpriotZ (o.)8 cbutja cbkkp3 cbutja lkjeiogardòl StbijdlaZ (o.)8 cbutja `kwo, cbkkubukl `kwo k siiclucbu oau tkwb tukjok3 cbkkubukl k zkogzkog-k cicbab cbkplfb ok`iogk cbkkubukl juuck siic tkwb tukjokeiogararao SeiogariogZ (o.)8 ckwcok, ogkwbok3 cbfib cbkkcokeiogarat, ijkgioår, io`dil`t SijkgiokryZ (k`h.)8 ogkibsutok dackfj, k tkctkc bi lfeiogaroaj, dabåo`ig S`aetZ (k`h.)8 sikj-k jkolkkog zklzkl, biskiski, bi ziklzikl, civk jkbjkb, sikj lkjtkc ok bi cbkeiogarspi`s SeiogartipZ (o.)8 cbutja `kwo3 cbutja `kwo tukjok

Page 52: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 52/220

eiogartut SstkllZ (o.)8 cbutpi3 jackwc mibta tukjok dukogokkieioba` SeioaoassZ (o.)8 sikook3 dkogjkb tkwb cibal lfbok.eiois, ao`a SeioisZ (o.)8 daitkeiocar SmbittarliogsZ (o.)8 vfcogfieiocfroat Seioa-grkioa`Z (k`h.)8 jkkt `ic`ac3 pbfc likplukp lfeiooa SeioZ (o.)8 pba3 ogkskta' pbaeipscåg SgfktaaZ (o.)8 cbkjul tkwjk skku ziilzikleirdao Slizkr`Z (o.)8 tbkociic okj cbktpaubeira SefurZ (ouj.)8 li3 tbuj lab ogk cickklk okjdkt 0eiraefl`, eira`fddalt Sefur-efl`Z (k`v.)8 k zkb li

eirckot Squk`rkoglaZ (o.)8 ciu li lab pkog li k oai ok cbktpaubeirckotat, cvk`rktisc  Squk`rktaZ (k`h.)8 pkog li cicij `actkc,squkra `actkceirliog Squk`ruplatZ (o.)8 piko cbkt-k li pikog3 k cidkog likoliko lieirjk SeirjZ (o.)8 suj dkwlok cipkwlok3 suj jaat dkwlokcipkwlokeirjkjaot SeirjkjaotZ (o.)8 vkko3 vkskta lab jaiita fjok vkko3vkko oikj pao, tuoglaaog vkskta laaook juoeirs, eirsio`styva SaigbtyZ (ouj.)8 skwj gikteirsio`styvao`a SaigbtiatbZ (k`h.)8 skwj giktokeisa, eharta, slippa ao vio`, prutta Sdrakc wio`Z (v.)8 gil pkokbuib cbkbcbikeisa, prutta, eharta SekrtZ (v.)8 vaib skog

eisc  SeisbZ (o.)8 ogksk3 ogkeisca SeisbZ (v.)8 ogk jko3 ogk tbkkogsikbeisca`kj Seisbpfo`Z (o.)8 ogkcbuuc3 ogksk cbkwiok tuicukogeiscabko`lar SeisbjfogarZ (o.)8 ogksk zukc ji3 ogksk zukcoktkwb k civkkc jieiscacrfg SeisbbffcZ (o.)8 ogkckwi3 ogktbkkog3 ogk jktoksiccckwieiscaoat, gkro, oat, eiscaoat SoatZ (o.)8 ogaao3 ogksk jktokogaao3 4. dkwluog cuogk ci`kwb ogaao3 cbku cipbko siijsikjeiscar SeisbarjkoZ (o.)8 ogkdaog ji, ogkjko ji3 ogkjkt tkwb kcivkkc jieiscari SeisbaryZ (o.)8 ogk jkt, k duog-k dkwl lab zukc cbiktoksapok3 ogksk cbkwiok juo, ogk cbkwiok tkwb civkkcokeiscastkog Seisbiog rf`Z (o.)8 ogk tbkkog mikogeissifo, clòvoiog, spkltoiog SeissifoZ (o.)8 cbaocbkpokeha`ar SspriogZ (o.)8 jftfr, jftfrmymla mibta k citbukb spriogmibta k citbukb spriogehal`clòet SmkoyfoZ (o.)8 gukj tbuucpi3 guuopkog ciokibjkbjkb-k k guuo fjok tbuucsuc pikoehal`clòet SmlfugbZ (o.)8 gukj oau-k tbuucehao`a SaoajyZ (o.)8 gkklta, lkogta, bfoggkkl oaibta3 i lkog lkjk pkogta, jaaljktaehao`a SefaZ (o.)8 gkklta3 ib lkog lkjk pkogta (jaaljkta)ehao`a, jf`spillar, jf`stko`ar Sk`varskryZ (o.)8 lkogpkog ji,gkkl3 bfog labpko ji, bfog `kl cbaaj ji (jaaljk)ehao`sckd SaojityZ (o.)8 cigkkl oaibok3 citukb lfbok3 gkklk

cioaibok, cijaaljkkcokehao`sckd, ehao`tligba` SbfstilityZ (o.)8 cigkkl dkwlok lab cigkkloaibok3 tbukc bkcok3 `aib lfbok cilkt skcokehao`sckd, bk`, uvilha SkoijfsityZ (o.)8 jub`kbok, buktok,`aiblfb jkbjkbok, cigkkl oaibokehao`sckd, jf`stri`, jf`stko` SkotkgfoisjZ (o.)8 cibuktok,cijub`kbok, cilkog pkook3 citbutukb tbaib lfbokehao`tlig, ehao`tligsio`at SbfstilaZ (k`h.)8 gkklta tkwb cidkog3jigi lf3 gkkldkwl8 `aib lfbok cilkogb skc3 tbukc bkc3 gkkl oaibehao`tligba`, ehao`sckd SbfstilityZ (o.)8 cigkkl dkwlok lab cigkkloaibok3 tbukc bkcok3 `aib lfbok cilkt skcokehar SeaktbarZ (o.)8 jul, kkcjul, vkskjul3 kkccbk, vkskcbkehar`a SefurtbZ (k`h.)8 k liokehar`a`al, cvkrt SqukrtarZ (o.)8 sab li sukb sab cbkt3 k liok, cujcbkt dkog sab li sukb la'og sab cbkt mikogio cbk = sukc biehar`rkgt SplujkgaZ (o.)8 vksk, kkc, mibta jultaog, jultkwb kcitukj k pujpi ub gaaookeharcrå SpfultryZ (o.)8 oaac `iog dack cicbkwi kkc okjcbktpaub (kkc, ski-kkc, vktkwt) mibta

eharo S`istkotZ (k`h.)8 cigkjlk3 cickkl likopi fjeharo SekrZ (k`h.)8 gkjlk3 gkjlkpi3 cigkjlk3 ciokib lfeharo, eharotliggao`a, kesi`as SrajftaZ (k`h.)8 gkjlkpi, gkjlktokoai, 4. gkjlkpi, cukjk pbkkc pkc lfbok, juo sijtbkjeharoa S`isplkmaZ (v.)8 cisuko3 cicbiio3 juo lukb3 juo cicbaogeharoa SrajfvaZ (v.)8 pkkicbik, baajcbik, sukocbikeharoa, stryga SaxpuogaZ (v.)8 pbiktjkog ciubcaub, pbiktjkki`ic`ac3 pbikt3 giitjkogeharoalsa SrajfvklZ (o.)8 pkibcbiktok3 bapcbiktok3 k juo pkoksukocbiktok

eharoara, låogara SekrtbarZ (k`h.)8 gkjlkzkw3 k dkkokb3 k dablapokeharoara, y`arligara SeurtbarZ (k`h.)8 bib dab3 bib lki, 4. k dkko pkidab, k gkjlk zkw-kbeharocfotrfl Srajfta mfotrflZ (o.)8 vkolaaog, dfjd laaog mibtark`if tuogtkwok gkkl skiok, P. U. vi`af mkssatta ramfr`ar. mibta kgkkl pkok jaacok tkwb skiokeharosyo StalavisifoZ (o.)8 Jaaljub Pfogskko PUeharot, lkogt dfrta SkekrZ (k`v.)8 k gkjlk-kb, k gkjlk pkoioeharotliggao`a, kesi`as, eharo SrajftaZ (k`h.)8 gkjlkpi, gkjlktokoai, 4. gkjlkpi, cukjk pbkkc pkc lfbok, juo sijtbkjeharta, eisa, prutta SekrtZ (v.)8 vaib skogeharta, slippa ao vio`, prutta, eisa Sdrakc wio`Z (v.)8 gil pkok

buib cbkbcbikeharvågt SeaktbarwaigbtZ (o.)8 zkkog, kkcjul dkogk zkkogtbikogtbikog cbut citupok-k k lkibkwl pkwl (17,;1 cg. guklk gic)ehfg, ehfls S`frcZ (o.)8 jibki, ji dkog lfehfllat, `uj, tádalig SefflisbZ (k`h.)8 jibki3 ji pil lf3 ji dkog lf3cijkook oai lfehfllat, scòr Ssfet-bak`a`Z (k`h.)8 jibkiehfllat, scòr, tfssat S`ketZ (k`h.)8 bkibuki, bkivkiehfls, ehfg S`frcZ (o.)8 jibki, ji dkog lfehfls, tfssa, táda, okr SefflZ (o.)8 jibki3 ogkibsutok cimiog oailf-tkkogpi ogkibsut dkog, `aib dkog, ut dkog k bib lf ji3 lfogsijcimiog lf jiehfr` Seifr`Z (o.)8 ckwl sukog oib cickklk tuilkj3 tajdkw pki

tbaibok tui lkog tukck ckwl skkog oib fjok juotaehfrtao SefurtaaoZ (ouj.)8 skwj lab liehfrtao`a SefurtaaotbZ (k`h.)8 skwj lab liokelkdat, raspactlòs, rkpjuo`at SelippkotZ (k`h.)8 ckjtkj3zkbtkkcbuki lf cbfpk ckjtkjelk` SelktZ (k`h.)8 zkkogtkj3 k jkkitkog tkj `i`a3 k pbf tukj k dkwc tukj mib fjlfelk`a SplkoaZ (o.)8 siog okwtokelk`eisc, elyo`ar SelkteisbZ (o.)8 ogkpaacelkg SelkgZ (o.)8 pukolkp3 k lkko3 `iklpi3 `ikl pi cbki3 jiokj ci pkwlok cbktpaub ii `iklpielkgarjus SdktZ (o.)8 dkkc, zkko mikogk laaog tbai cba lioaigkobiog okj cbktelkgra, vkha SelkuotZ (v.)8 cioai skc3 cisiklbpib3 kjkb dac k oai dkog ciskc tbaibpib3 cipbkt skc pib, cisikl siklelkir, skos SelkirZ (o.)8 gijokj tbaib sikjok3 pikopib tbaibsikjokelkjiogf SelkjiogfZ (o.)8 vkckkog dkogk cba skkog, ogkwogskku, cbapaac cijkt (vktkwt cba dkog) vksk okj cbktelkjja SdlkzaZ (o.)8 jaicukog3 k sk jkbjkb k cukog okcbktpaub3 ball (gkwtjuo)elkjja SelkjaZ (v.)8 cukog skc, jai cukog sukc sk, jai cukogskcelkjja SelkjaZ (o.)8 jaicukog3 ogkibluktokelksca SdfttlaZ (o.)8 tbkwl3 cbijbutbkwl3 zu cfibok tbkwlelkscabkls Sdfttla oamcZ (o.)8 lkjpi gaacok juoelagjktisc  SpblagjktimZ (k`h.)8 tbk tbf bkc3 tbk`kb3 fj `i`a3 pba vkcvkc lfelacsidal, sji`ig, alkstisc  SelaxidlaZ (k`h.)8 `uki3 citko pkc lf3zkwb dkib3 k lkog klkogkb kwo ckwickwielara SsavarklZ (k`h.)8 k tukjtukjelara, ivarsa, k`scilliga S`ivarsZ (k`h.)8 juo tukjtukj, juo

Page 53: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 53/220

mitaog3 ckwickwielara, jara SjfraZ (k`h.)8 tkj zkw8 bibdab3 dablkp3 bib lki3 dabelarsi`ig SjultipkrtitaZ (k`h.)8 cbao tkjpi-k cicbaoelarsprfgat SjultilioguklZ (k`h.)8 pku tukjtukjelartkl SplurklityZ (o.)8 tkjok3 cbkt skkogk tkjzkwcok3 tkjpibibok3 k `kogta skkogk tkjzkwcokelartkl, jkhfritat SjkhfrityZ (o.)8 tkjzkwcok3 k lkog skkogktkjzkwcok3 k ci`ajtaog lkck k tkjpao ogkbokelarty`ig SkjdigufusZ (k`h.)8 cimiko lf, gao ofp cital lfelarty`igba` SkjdiguityZ (o.)8 cbiktjk bikj gaaoofp bikj

cimikt lfbok, gaao ofp oib lab tbuj oaib tbaibok, k cfi pao mibofpok bikj mib k cital tbaib lfbokelast, jast SjfstZ (k`h.)8 paopao3 oksik pao, bfib pao, tkjpaoelatoiog Sdrki`Z (o.)8 pukojfog zaapzapokelatoiog SplkitZ (o.)8 skj dkogk cipbaacsk3 skjpbaac3 pbaac oalbk fjelatta SplakmbZ (v.)8 gkko3 puko gkkoelatta, sof Sdrki`Z (v.)8 pbaac3 skj dkogk pbaac, pbaac dkogk pbko skj cbibeli` S`iligaomaZ (o.)8 cubcklok lab mibtkcok3 ogaotabok, pbiomiilokelig SlkppatZ (o.)8 pukotuogsilb tkwb k cizfj lutukjok, zkt lfbmikogk k ckki oflofl

elicca StkpZ (v.)8 cba`kp cbatuul dablkpelijra SsbijjarZ (v.)8 jaicukog `i`a lf-k pba laplap3 jit `a`aclkb jit skj lfelijra, dlkera SelimcarZ (v.)8 cbk zkkp3 buib lkck lkkj3 pba lkplkp3 tkkog `ao lf3 tkkog zaal jit zaaleliot SeliotZ (o.)8 jaisukog3 sukogtkkc3 tkb tukb mikogk jai-ac k pikog skc tbai jaisukog3 tkkoglki jita' zkt jaisukogelip, crkva SmfllkrZ (o.)8 gkwlko3 puko-kkc ogkwogelis, spliot SmbipZ (o.)8 sukogsi3 siogtbaj3 ok cbktpaub k pko`ic`ack cilaajcbikelisa SelkgstfoaZ (o.)8 sukogpaacelitsdua, dua SdfwZ (o.)8 tbkl, tbkltkog ckkpok3 tbkl ckkptuelittig Sio`ustrifusZ (k`h.)8 sikj k pil. 4. mitkc3 luog`uki tkck ok

saaj, cubcklelittig Sstu`ifusZ (k`h.)8 lkisij bkbckt3 lkisij tbkoukjelittig, ibår`ig Skssi`ufusZ (k`h.)8 ci`kwj `ao3 k pktok-k pko ktkwp `fog ci`kwj tkck dkwl, jitcbkb lf-k ao3 bib ogiktogiktelittig, ibår`ig Ssa`ulfusZ (k`h.)8 mitkc3 oksap bkbckt-ksaajsaaj3 cubckl, k oksap kwljkwbelittig, fjbyggalig S`iligaotZ (k`h.)8 cubckl, mitkc3 ogaotal3 pbiomiilelf` SrivarZ (o.)8 guuo (jaitai guuo), guuo cbktpaubelf`, bòhvko`a Selff`Z (o.)8 tuimiio, tuilaat3 tui tkj luktok3 tui iok tupokelf`dra` Srivar dkocZ (o.)8 guuo `uog, guuo pkogelf`dra` Srivarsi`aZ (o.)8 guuopkog8 guuo gaielf``iga SlavaaZ (o.)8 guuo io guuo okwl laitkogb okwtk ktkibjkog lfb ok`iogk guuopkog `uogk sukog cimikogelf`bast Srivar-bfrsaZ (o.)8 tui skcfl (bippfpftkjus)elf`laha Srivar da`Z (o.)8 guuo tftok juo3 guuo tkwelf`juo`iog, juo`iog SastukryZ (o.)8 guuo lab tuipi citukbokjuo, tuipi `kwctfelf`juo`iog, u`lòd SfutekllZ (o.)8 guuo lukocbiktok juo3cbukpi suog oiiotui lukocbikt ok juoelfc  SelfmcZ (o.)8 gkobiog bfo (caal, tuu, vksk ouogtk cbkwj, kooa cbkwj lab pki cbkwj)elfc, dko`a, pòdal SjfdZ (o.)8 jibfopi3 k fj oikouki jipi3 kbfib lf lkjk gkjtkkog jipielfc, jåog`a, bhfr` Sbar`Z (o.)8 gkobiogbfo3 kbfo-k fjgkobiogta, k kbfo-k pki gkobiogta3 jibfopielfc, svårj SdavyZ (o.)8 oujai bfoelfccas, stijla, jyl`ra Smrfw`Z (v.)8 oao, skwok baac3 jipilkckjilkc pbu ckwjk pki3 cicbkwj3puog cbkwjelfoal SelkooalZ (o.)8 k cigkkc luk lf-k tuujul tkwb cigkko pukojul3 okuogaac tukjok cbkwogk cizkogb `aub pukojul

elfp, eikscf SelfpZ (o.)8 lkwbmio lfbok3 `aib dkt zkwb lfbokelft, sjkrt SpfsbZ (k`h.)8 oksik jkbjkb, tulki jkbjkb k `ikciocizapok lkj kbelft, til sòs SkelfktZ (k`h.)8 tui tuogkb k `fog fj lf-io lkkj, tui iolkj, tui-kb tujlf, jukojkwb dkoglfelfv, ek` SiomipitZ (k`h.)8 lij lf3 lijok oai lf3 tkj `a`k3 miil lf3miic lfelfv, efrlagao, sckjeul` Skdksba`Z (k`h.)8 zuj tbailf, zkctktbailfelfv, sckjeul` Ssbkja-ekma`Z (k`h.)8 zuj tbai3 zuj dkib

elua SelyZ (o.)8 tbf3 iootbf3 tbfsi, tbfvkkieluapkpir Sely pkparZ (o.)8 tbfsi tbfvkki lab gkobiog oau ofoftajkt ok`iogk cidkwl lki`kl jkoelugtoiog SvfllayZ (o.)8 dkwluog cipikc tukb jaaogjaaogokeluctuara, vkriara SelumtuktaZ (v.)8 cicbaal pkbpkb3 fj `i`a lf3skkog zaal oikj zaal3 jkkipki zaal ouogtflb zaal3 cicbal vktvkt3cilkj`kog vktvktely`a SelfktZ (v.)8 tui tuogk lkkj3 tujlf-k lkkjely`a, stròjja SelfwZ (v.)8 lukog3 tui lukog. 4. k lukog dkogk pki,cicbiio (jipi pki`ko) =. tui laatcbikely`ao`a SelfktiogZ (k`h.)8 k lkkj3 k tuj lfely`ao`a SeluaotZ (k`h.)8 sikj3 bib zikbzikb tbai3 `kog okkl3 pkusikj, pku cbktpaub sikj

ely`ao`a Selui`Z (k`h.)8 k tui sukc ok cbktpaub3 tui piko, tuisukc3k lukog tbai ok cbktpaubelygta SelaaZ (v.)8 tkkijkog3 lkubukiok juo pko tkkicbik, dujkog3tkkicbik `iil`aalelygta, uo`slippa SasmkpaZ (v.)8 sukctk, dkogjkb cisu cbk lf-ksukctk, tkkijkog jkoelygtig SvflktilaZ (k`h.)8 laaog tbai3 zu dkogk k cbu-k laaog jkogtbai3 cip lf3 cipai-io liicbaalcbaal tbaielygtig, efrgåogalig SeugkmifusZ (k`h.)8 daijkog pkb, tbaog pkb3 pkkc dkog bi lab k pklb zkwb skwt lf-k pulb pkbelygtoiog SasmkpaaZ (o.)8 k sukctk ji3 k tkicbik jielygtoiog SeugitivaZ (o.)8 gkkltkkielygtoiog SraeugaaZ (o.)8 k ioo lab lf, k gkj ousik-k juo

jukobuki `kog daalk fj ji cbktpaub, Ckwlgkj ci-ucok pkulkp-k Q.].K. cbkwogk cujpi cap `iog `aibk gkkltkkita,gkkltkki cbktpaubelyo`ar, elk`eisc  SelkteisbZ (o.)8 ogkpaacelyo`ar, scrudda Selfuo`arZ (o.)8 dukomiij lkc lab vuuc lfjlkck pki dkogk pki3 tuuc `ac`ac-k pki3 k cizfj lfpi tbu tkjpigaao3 zukutbu viva gaaoelytdkr, davågalig SjfvkdlaZ (k`h.)8 bapcbikt tbaib3 pkipib tbaib3tfopib tbaib, cao tbaib, tkwi tbaibelyva SelyZ (v.)8 laaog, buib lkc-k laaog3 cbk zkkpk laaog, buiblkck lkkj3 juo cbkt pko juo cbktkb buib lkc-k laaogelyvadá`, vko`elyvajkscioa Sby`rfplkoaZ (o.)8 tui jkkitkogzui-k laaog vkolaaog3 tuivkolaaogelyvaeår`ig Seull-ela`ga`Z (k`h.)8 cbkmiog3 laaog tbai tk3 pimiog3 ktuo ok`iog tko, k bib ok`iog tko bitkelyvajkscioa SkarfplkoaZ (o.)8 vkolaaogelyvajkscioa, luetekrtòh SkirmrketZ (o.)8 buib lkc zio tbaibok vkocbktpaub, vkolaaog, juutpukc, balimfptar, mibtaelyvaplk`s Skir`rfjaZ (o.)8 vkolaaog cbkwlok, tucok lab klaaocbiktokelyvaplk`s, luetbkvo Skarf`rfjaZ (o.)8 vkolaaog tuklpi, vkolaaogtucok lab laaocbiktok3 vkolaaog cbkwlokelyvar SkviktfrZ (o.)8 vkolaaog bkwlelyvoiog, luetekrt SkviktifoZ (o.)8 vkolaaog tkwb laaook lkjskog,gkkl vkolaaogta k cibfo cfibelåda, tu`a SdluddarZ (v.)8 okupkog dkogk ckpcbik lukluk,ckbckbok-k jkidkwcgkwpelåccacoiv SmlakvarZ (o.)8 bai likopi3 sksajta zkt k jki-paac likobaipielåoga SgksbZ (v.)8 tbuuc tkck kkt3 dkoelåoga, sòo`arriva SlkmarktaZ (v.)8 kkt cab3 kkt likjelåsc, svioacò` SpfrcZ (o.)8 vfcsk, ogklsk

Page 54: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 54/220

elò`a SmrakjZ (o.)8 dkwogokwi tui miic luk cisk jko `i`ik ktuog`kt, dkwogokwi jklkielò`aekrvat Smrakj-mflfura`Z (k`h.)8 ckkog-okipkkc pikoelòhl SvalvatZ (o.)8 tuujul puko skb tbiutbau3 jul skb- k oiptbikbtbikb3 tuujul pukoelòht, elòhta SwbistlaZ (o.)8 pbiit3 cijkwl jita° zkt pbiit pklictazkt pbiit. 4. cbutckwi tujok3 =. buibuut3 siogsiitelòhta SelutaZ (o.)8 tkkjogki, guk bikj siic bikj tkwb cidkwlvkog tkjpi oai, k vkogta cbutja tkwb bu-k cbkt k bfo mikogk kgio tukj cbkt k giogcbik skc tbai k lkog cbkt pkok cijuut tuj

tbaib okj cbktelòhta, pieta SwbistlaZ (v.)8 pbiit juut3 cbutckwi tuj3 buibuut3siogsiitelòhtaspillar SelutistZ (o.)8 tkjogki tuj jielòhtaspillar SpiparZ (o.)8 tuj tbaib lkwog k tuj jielá, riva StakrZ (v.)8 dklcaac, dklzkko, dkloaao, dklcbkj pbalcbkpelá`a SelaatZ (o.)8 tajdkw tkjpi3 jkwtkwpi, dus, vkolaaog mibtak bfopi-k ji cbkt ucok ouki-k gkjtktaelá`a SokvyZ (o.)8 tajdkw tkjpi3 gkj cbkt ii gkkl tajdkwoaibtaog3 tuui gkklckkpeoisa SgigglaZ (v.)8 ouui ogkj pbk lfpi-k ouui tultul3 ci-iipckwjk ouuieoisa SsoimcarZ (v.)8 zkbpib ouib3 ouibsko3 ouibok-k oai

eoug SpkppusZ (o.)8 skjckkogeoysa, prusta SsofrtZ (v.)8 tbkcbkt tbu-k okkcvkog tkwok buibcbkbcbikef` SefftZ (o.)8 cba3 pkiok cba3 ciogkcok cba 4. k oikj paook3lkijkki ouki pao. =. latjkt ;4 k skku tabokef`dfl` SefftdkllZ (o.)8 dkw-luog (ckwlpku pko : dkw-lfoa).Cba tkwb k cisuui, tuucpaogef`dfl` SsfmmarZ (o.)8 dkwluog cijkwlok3 dkwluog cba tkwb kcisuui dkwluog, tuucpaog zfogb cimief`drajsa SefftdrkcaZ (o.)8 cba tkwb siic-k cbkwl skcokef`ar Sef``arZ (o.)8 lfpk biog, lfpk cau, dubtu mibta (gkobiog ko)ef`eflc, ioekotari SioekotryZ (o.)8 lai gkklckkpta, (tui, buibgkklckkp k bi lfta)ef`eåsta Sefftbfl`Z (o.)8 cba cfib ok'og juo3 juo cipef`eåsta Stfabfl`Z (o.)8 sukogtuog ckbok-k cba pkosko `iog juocukcef`gåogar Spa`astrikoZ (o.)8 cba tkwb k pki jief`gåogar SwklcarZ (o.)8 k pki jief`ofta SefftoftaZ (o.)8 lkijkki tkwouog pao lkjk bilbmiktok tbutfj3 gaao dabok tbu tfjef`plaha, pa`imura Spa`imuraZ (o.)8 cbamio zapok3 cbamio tko-kmiozk oubokef`ra Sef``arZ (v.)8 gkobiog ko pik, gkogbiogta lfpk oa skcef`ra, daspisa Seaa`Z (v.)8 ko vkkc3 ko pik3 ko oa skc3 dkkc3 kotulbef`sckjjal Seff`stfflZ (o.)8 cba ogkcok tutpbkb/tutokef`spfr SefftjkrcZ (o.)8 cbacbkkpef`tòh SefftwakrZ (o.)8 cba`kp cbktpaubefga`, efrvkltar SdkilieeZ (o.)8 tbucbaaook ioopi suog caajtu,tbuduki lkduki fj lfb ok'oogk caajtuefcus SefmusZ (o.)8 juo oauof cbkt dac sikog sitsat lab cimikotkck jub tbaib ok`iogk baacok, dkwlok, lijlkkcok tkwb lij kcilkkc `iog mikogk lij lkkc `iogta k cijub miko ok`iog mi-k katok baacsuc baactfbok. Ib jit tkwb ok cbktpaub i at pkc-k ibjub mikt lfb pao lij tkc-k i atat mikogk i jub tbaibok pao3 lki isij mikogk i luogsij zkulaao pao laaog skc lf-k tuk i lkisij dacjkb ogkibsut-k i oaib tbaibok paoefl`, prassaefl`, låg SmraksaZ (o.)8 mikl, cicbapok jk pukocbkwog k tfo mikogk k tfook jk3 jkitkog tuogk miklta3 kziogb.lki`kl cbkt ib ouki gkwp cbit ouogk k cicbap k tfookjuotaefl`, ryoca SpumcarZ (o.)8 jkkivuo tfoefl`a u` Suoefl`Z (v.)8 cibfogcbik3 cizklbcbik3 cipbklbcbik3cilkogbcbik3 cilkccbikefl`acoiv ShkmccoieaZ (o.)8 tajckkc gfl

efla SeillyZ (o.)8 cuj ogk ouki skcfloueflif SeflifZ (o.)8 lki`kl cbkt cbapk `kl oib, lkijkki li sukb skcok.4. latjkt ;4x;1 dkogk liko lki`kl paaceflifkrc  SefflsmkpZ (o.)8 lki`klliko latjkt ;= zki-k ;5 skkucbktpaubeflc, eflcaslkg SpafplaZ (o.)8 ji3 jiokj, okj cbktk `iog ji, jitkjpi gaaookeflc, eflcaslkg, oktifo SoktifoZ (o.)8 ji okj cbkt3 gkj cbktkcipuk ji okj cbkt/jiokj tkjpieflc, jaooascar SeflcZ (o.)8 ji okjcbkt, dab cbkt, pbuog cbkt,

gkj cbkt k ji okj cbkt3 ji bfoeflcakestajoiog SpladismitaZ (o.)8 gkj cbkt `io `iog bikj, gkjcbkt dalb `iog vkkl-k jipita' uutokeflcakestajoiog Sraearao`ujZ (o.)8 cujpi tbu fjskta ckkotkokjipi `aibok tkwb vfta pikck zkt tbkc `iogk cisab tbucbkkj3jipi `aibok tkwb k cipukcluut tkwj tbueflca`kos Seflc `komaZ (o.)8 gkj cbkt suogk fj okj cidkogjita' ogaiok lkkjeflca`rkd Sgaofmi`aZ (o.)8 jiokj dup tbktogkj skwjokeflcajio`ar, eflclfra SeflclfraZ (o.)8 k cigalbcbik lf upok,tkkogtbu, pkuokkcta lab ogaioktaeflcajusic  Seflc jusicZ (o.)8 tkkoglki pac pkok k cbkog kcbkogk cisksk lab cizkogb zkogb lkta lab lkcipbukcta

eflcarig SpfpulfusZ (k`h.)8 ji tkwb ci`ij, ji tkj jkbjkb, jibfopi tkwb ci`ijeflcaslkg, oktifo, eflc  SoktifoZ (o.)8 ji okj cbkt3 gkj cbktkcipuk ji okj cbkt/jiokj tkjpieflcastyra, ajfcrkti S`ajfmrkmyZ (o.)8 jipi `aibok dkogkcitaalok-k miog jipi tkkogk pklkita° tbuoaibok tkwb ci-ucok3 jitkj zkwta° `aibok dkogk ci-ucokeflcatålliog SmaosusZ (o.)8 cisijpiok3 gkj suogkb ji dkogzkbcipbk-k jilip io dkog mi dkog bkubok oai bikj mi-k ckotalok labsittalokeflcavisa, visa, dkllk`a Sdkllk`Z (o.)8 ci-it, ciogkibok lk, tkkogtbuk gaao ciogkibok lkeflclfra, eflcajio`ar SeflclfraZ (o.)8 k cigalbcbik lf upok,

tkkogtbu, pkuokkcta lab ogaioktaefo` Seuo`Z (o.)8 cipkwlok cbktpaub ii tkkogsuj8 pkwlpi suj,cipkwlok cbktpaub io kjku `aib`ko-k k zkt tbaib `ioguk k cbfoub sujefoatisc  SpbfoatimZ (k`h.)8 kwgio dkogdkogk galbok tkwb ciskikgiog dkogdkogk galbokefr SefrZ (prap.)8 kk`iogio, `iogio3 ok`iogioefr ... si`ao SkgfZ8 buo daisk, buo pkisk, daicbio, tu-jk, tu buojkefr klt i var`ao, ao`alig Sdy kll jakosZ (k`v.)8 paal lf3 bib lftbai lf3 bib tbaibtaog tkwb bibefr klti`, efr sta`sa, ustko`salig SefravarZ (k`v.)8 k tkwotuogio, dai ogai lf-io, dai buo fj lf-io, k cizfj tkwotuogio, dai mib fj

ogai lf-ioefr kt Sio fr`ar tbktZ (mfoh.)8 tuk bi lab3 k tuk mib tbaib ok`iogioefr at jasta, efr stòrsta`alao, jast, bfva`skgalig SjfstlyZ(k`v.)8 k tkj zkw io3 k `ikcio3 k tkkogpi-ioefr `at tra`ha Stbir`lyZ (k`v.)8 k tbujok-ioefr ao `al, til `als, `alvis SpkrtlyZ (k`v.)8 k tbaj io, k lkogio, k dacdacio, k vac lf-io, tkwj cbktcbktioefr sta`sa, ustko`salig, efr klti` SefravarZ (k`v.)8 k tkwotuogio, dai ogai lf-io, dai buo fj lf-io, k cizfj tkwotuogio, dai mib fjogai lf-ioefr stòrsta`alao, jast, bfva`skgalig, efr `at jasta SjfstlyZ(k`v.)8 k tkj zkw io3 k `ikcio3 k tkkogpi-ioefrkgt SmfotajptZ (o.)8 zkbpibok, atoauok3 sijjkwb dkwlok, dkogjkb jko lf dkogk cfibokefrkgt, riogakgt S`is`kioZ (o.)8 oau-at3 sijjkwb at3 sijjkwb dkwl, sijjkwb3 oau ogkibsutefrkgta S`aspisaZ (v.)8 sijjkwb lab zkbpibok tkwb ao3 sijjkwb,zkbcf dkwlefrkgtalig SmfotajptidlaZ (k`h.)8 sijjkwbbuki3 zkbpibbuki

Page 55: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 55/220

efrkgtalig S`aspimkdlaZ (k`h.)8 sijjkwbbuki, sijjkwb tkkcefrkgtalig, ussal, yocalig, uvår`ig SkdhamtZ (k`h.)8 zkwog, jkooailf, sijjkwbbuki, pkibdkog, mijkwbefrkgtaligba`, ussalba` SkdhamtifoZ (o.)8 mibjkwbok, gaotbaibluktok, pkibdkkookefrko SkefraZ (k`v.)8 k jki, k jki kbefrko, efru`a, erajk` Skbak`Z (k`v.)8 jki-kb, jkilkj-kb3jkiokwt3 jkilkj buokb, k buo jki kbefrko, eòr SdaefraZ (k`v.)8 jk3 jk-io, cbfl, buo jk-io, ok pkicbfl io

efrko, eòr SdaefraZ (k`v.)8 jki-kb, jk-kbefrko`arlig SmbkogakdlaZ (k`h.)8 cicbaac tbai, cicbaal tbaiefrko`arlig SjutkdlaZ (k`h.)8 cicbaal tbai3 cilkj`kog skc tbai,cidkwl lkj`kog tbaiefrko`arlig, vkrikdal SvkrikdlaZ (k`h.)8 cicbaal tbai8 cidkog `aolfefrko`ra, efrvko`la, åo`ra, scieta SmbkogaZ (v.)8 cbaac, cbaog,lkib, cicbaog skc, cicbaac skc, cicbaal skc, bai, baicukl, cidkoglf skcefrko`ra, vkriara SvkryZ (v.)8 dkwl lkj`kog3 cidkog lf skc3tukj skc3 tukj piko skcefrko`ra, åo`ra SkltarZ (v.)8 cbaal, cbaog lkjg`kog, lkib, cbaac,k fjsk cbaalcic, buo cisabok fjsk cbaal

efrkocriog, kocarplk`s SkombfrkgaZ (o.)8 tajdkw cbkwlok-ktajdkw cbkwl jko `iogk cipik sujefrkrga Ssmko`klizaZ (v.)8 jio sikskc3 jita luogsij k bfib lfgkjtktok bkogk pbkwog skcefrkrgalig, scko`klòs Ssmko`klfusZ (k`h.)8 zujbuki3 jio `kibukiefrkrja SijpfvarisbZ (v.)8 zkwog skc, tbk zkw skc8 tbk cikj skcefrkrja SpkuparizaZ (v.)8 zkwog skc, mijkwb skc, ji tuogkciogk skc, kjkb lab kjkb k `iog zf lf skcefrkrjat Spfvarty-strimcaoZ (k`h.)8 zkwog jkbjkb3 zkwo jaal pukefrdko`a, efr`òjja S`kjoZ (v.)8 bkkjsikt3 ckjsiktok k ogkbok`iogk bkkjsiktefrdko`alsa SmursaZ (o.)8 skjsiktok3 ^ksiko gkwtok tbukc `iogk

 pbuiskjok3 bkkjsiktokefrdko`alsa Sjkla`imtifoZ (o.)8 skjsiktok3 ckkjsiktok ogkb`iogk pbuiskjokefrdko`alsa, dko`lysoiog SkoktbajkZ (o.)8 k ciskjsikt ok/jicbktpaub, bfib lf, `aibuki lf bi mi-k k ciokwlcbiio ok/jicbktpaubefrdko`at Skmmursa`Z (k`h.)8 skjsiktok tbukc, bkjsiktok ogkb, pbuiskjok ogkbefrdkvsa, efrdlòeea SkjkzaZ (v.)8 lkj`kog sk, kjbkiefrdkvsa, fvarrksca SkstfoisbZ (v.)8 lkj`kog sk, lkj`kog skcoktkwb ci`ij, bkc pajpkjefrdkvsa, fvarrksca SsurprisaZ (v.)8 lkj`kogsk skc3 lkjat lfbpi-k tuog skc. 4. tbkcbkt tbu-k fj skc, pikogskcefrdkvsalsa, efrdlòeealsa SkjkzajaotZ (o.)8 lkj`kog skcokefrdkvsalsa, fvarrkscalsa SkstfoisbjaotZ (o.)8 lkj`kog skcok,jkc skcok, upjkwb lfb lkjtkck tbu pikookefrdkvsao`a, fvarrkscao`a SkstfoisbiogZ (k`h.)8 lkj`kog,lkj`kog skc-bukiefrdkvsat, efrdlòeeat Stkcao kdkmcZ8 lkj`kog sk, duki gkwpefrda`ra SkjalifrktaZ (v.)8 bfibzkw skc, bfiblkj jkokwbskcbfib saajsaaj skcefrda`ra SijprfvaZ (v.)8 bfib zkw skc3 bfib lkj jkokwb skc3 kjksk skkogk bfibzkw skcefrda`ra, efrå`la SjalifrktaZ (v.)8 bfib zkw skc3 kjk skkogbfib zkw, atlkwj zkw skc3 `kj zkw skcefrda`ra, fpgrk`ara Supgrk`aZ (v.)8 bfib zkw skc3 k skkog zkw-kb cbko tf3 lkkjtf3 oi`kog skkogk tbupizkw skc, likozkw skc,skkogzkw skcefrda`ra, åo`ra, ratta Skjao`Z (v.)8 dkwl pbk3 pukbpbk3 k sikcij lki k bfib-k dkwlcic3 k bfib lfboktaog pkkicbikefrda`riog SdattarjaotZ (o.)8 bfib zkwc ok`iogefrda`riog SijprfvajaotZ (o.)8 bfib zkwcok3 pbkttukj zkwcok3

`kj zkwcokefrda`riog, åo`riog, rattalsa Skjao`jaotZ (o.)8 cbaalok, dkwl pbkt cicok, cbiklbokta dkwl pbktok, k bfibzkw k dkwlokefrdabfl`ao, rasarvarat Srasarva`Z (k`h.)8 tukj cfib3 `aibok,zktok tukj k`iog mi-k tukj cfibefrdao SefralagZ (o.)8 jkkilkj cbata (cba li lab k tkj zkw oaigkobiogta)efrdara`a SprapkraZ (v.)8 citbkwi, cigiog, cisk, ciskcbflefrdara`alsa SprapkrktifoZ (o.)8 cigio cbflbok3 ciskc cbflbok,citbkwiok3 k cigiogsk-k fjok

efrdara`ao`a SprapkrktfryZ (k`h.)8 cisk cbflsk-k fj3 citbkwi sk-k fj3 dkog bikj cbkt k`iogk citbkwi cbflsk-k fjefrdi SpkstZ (k`v.)8 cbaogcbio, jkcbalb cbio, dai tkefrdigáao`a StrkosiaotZ (k`h.)8 buo tfjckkl suog dac3 ktkwotuog k`iog bi lf3 skwtpi cijkog lfefrdilla`a, jòostar SaxajplkrZ (o.)8 attab tkkc, miio tkkc, okcbktpaub lab ji cbktpaubefrdio`a Sdko`kgaZ (v.)8 puko tkwb tukjefrdio`a SmfooamtZ (v.)8 pab3 zfj3 cizfj skc3 zfjtukb cbkujfog oib cbib-k cizfj skcefrdio`a, efraoa SkssfmiktaZ (v.)8 zfj cbkwj, cizfjcbkwj,gkwjcbkwj. 4. cilkwjtk, citbukbcbkwj, cipkwlcbkwj, =.luogsijk dulbcbkwj, oisk-kbib lab suuo, cbktkkog kbib lab zkko

mib dkogefrdio`a, efraoa, skjjaoeòha ShfioZ (v.)8 zfj, zfj cbkwj3cizfj skc3 vk zfj3 vk zfppib3 vk luut3 vk cibalefrdio`a, cfjdioara SmfjdioaZ (v.)8 gkwj cbkwj, pkogcbkwj zfj cbkwjefrdio`alsa SmfooamtifoZ (o.)8 pabok, zfpok, cizfpok, zfptukbokciskipibokefrdio`alsa, cfjdioktifo SmfjdioktifoZ (o.)8 gkwj cbfpok,cisuc cbfpok, cisuc tukbok, pbai tukj suogtaao tkwb citbukb puko suogsilbefrdio`alsa, cfotkct SmfotkmtZ (o.)8 ciskwb cbkkcok, cizfpok,cisuccbkkcok, bfpibok3 cizfpok dkwlokefrdio`iog, dko`kga, dio` Sdko`kgaZ (o.)8 likjok, jaijk

cbkwog tuuook pukoefrdipkssarao`a Spkssar-dyZ (o.)8 lkjgai-k ib fj lkitkc-k ib gaitkwok pki ji, lkjpi tkwo-k pki jiefrdistrat SpascyZ (k`h.)8 dukibukiefrditra SajdittarZ (v.)8 cbk skc, cibuktok pikog skc, ciju`kbskc, cilaj lfbok cbkog skcefrditra, gòra rksao`a SaxksparktaZ (v.)8 bab jkbjkb skc3 siosfluog sf-k cfib3 babok ukog skcefrditralsa, io`igoktifo, bkrja Sio`igoktifoZ (o.)8 babok3luogcij lfbokefrditralsa, vra`a SwrktbZ (o.)8 sicbk3 ji cbkt k sibjk-k k si jiii jaalpuk sicbk cijubokefrdlio`a, da`ára SioektuktaZ (v.)8 cilkwj lf zkb-k it dkwl,

ogkibdkwl, bki ogkib3 ogkibsutok fj lf-k puj ogkib3 jubtuuogk ogki pkb, fjpib ofp jko dack ogkiefrdliva, dliva SstkyZ (v.)8 `iog, cbkwl, tkkog lf-k fj `i`aefrdliva, va`dliva, dliva SrajkioZ (v.)8 fj lki3 dkkog lki, dkkoglki skcefrdlòeea, efrdkvsa SkjkzaZ (v.)8 lkj`kog sk, kjbkiefrdlòeea, efrvirra SpuzzlaZ (v.)8 duki3 k cfi pao dkog bikj mibtbai lf- k duki3 luogsij duki skc3 dukibuki skc3 dkog pao dkogbikj mib cbaotal tbai lf-k dukiefrdlòeea, lkjslá Skstfuo`Z (v.)8 okkcpi tkck lkj`kogskefrdlòeealsa, efrdkvsalsa SkjkzajaotZ (o.)8 lkj`kog skcokefrdlòeeao`a Sstupao`fusZ (k`h.)8 lkj`kog skefrdlòeeao`a, eåofjaokl Sprf`igifusZ (k`h.)8 lkj`kog3 oksikjkbjkb3 likok tbupi, liko jkbjkb3 okkc likt jkbjkbefrdlòeeat, efrdkvsat Stkcao kdkmcZ8 lkj`kog sk, duki gkwpefrdfgstkv, ioitikl SioitiklZ (o.)8 lkigukl cipktok-k lkijkl gfljkbjkb-k cigalb pao3 jio cbktpaub ii cipktok lkijklefrdrug SmfosujptifoZ (o.)8 zktdaiok3 zkt cbitok3 zktjkogokefrdruga, efrtåra SmfosujaZ (v.)8 vklbtuj, ckkogtuj, daijkog

Page 56: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 56/220

skc, buo, tbk, suj, mibta zkog jkogefrdrugar SmfosujarZ (o.)8 k zkogbtu, vklbtujtuefrdry`alsa SmrijaZ (o.)8 tbucbkkj pklsktok3 giit lfbok3guuctkkcok, ji tbkbok mibtaefrdry`alsa, efrsaalsa, efrsyo`alsa Swrfog`fiogZ (o.)8 cbiklbokefrdry`ar SealfoZ (o.)8 ji gilfefrdry`ar, crijioal SmrijioklZ (o.)8 giit lfbok dkwltu3 tbucbkkj pklskttu3 cujpita' `aib lfb ok cbkt k dkwl jiefrdry`ar, jis`å`ar SmulpritZ (o.)8 ji cbikl3 gkjtkt cbiklbok k dkwlji (jkt `iogk cizfog ji)

efrdry`arisc  SoaekrifusZ (k`h.)8 gilf jkbjkb, jkwbok tkwb kci`ij jigi lfefrdråo`iog SmfjdustifoZ (o.)8 cukook, jkolkkog tkck cukoskibskibokefrdu` SprfbiditifoZ (o.)8 cbkkjok3 pbkl lfbok3 cbkkj dicdacokefrdu`, dko`, dko`lysoiog SdkoZ (o.)8 cbkkjok, `kklok, pbkllfbokefrduo`, kllikoma SkllikomaZ (o.)8 cizfpok, cipkwl cbfpok.citaaook tkwb ioocukota ciokiok, cizfpok ogijok cidkog oai-kgkj lab jiokj tukjtukjta° cipkwlokefrduo`, efraoiog, clud SkssfmiktifoZ (o.)8 cipkwlok, citbukbok,cilkwjtkkcok, 4. cipkwl cbfpok, ogiijok lab tupok cidkogtacipkwl cbfpok. =. luogsijk dulb tukbok, dulb cbfpok

efrduo`, eò`arktifo Sea`arktifoZ (o.)8 gkjca tkjpi cizfj-kcujpi cbkub `aub cbkt ouki-k fj cbfpok, k oau tukjtukjcipkwlk k bkkt cbkt sukbokefrduo`, cfklitifo SmfklitifoZ (o.)8 cipuj cbktok, citbukbcbkwjk vkibkwjokefrdy`a Sefrdi`Z (v.)8 cbkkc, `kkl, pbkl lf3 cbkkjefrdy`a Siotar`imtZ (v.)8 zkt `iog cbkkj8 tbu oaibok tkwb zkt`iog cbkkjefrdy`a SprfbiditZ (v.)8 cbkkj3 bib lf `iogk cbkkj, pbkl lf3 pbklok pik lf3 bib `iog ci`aib lfefrdy`a, dko`lysa SdkoZ (v.)8 cbkkj, `kklok, pbkllfbokefrdy`a, ståoga, spårra SdkrZ (v.)8 zkwl cbuog, `kkl ok`iogkcbuogefr`kjpa, avkpfrara SavkpfrktaZ (v.)8 tuicbu-k laaog, tuicbusukcefr`al, efrtrio, oytta Sk`vkotkgaZ (o.)8 bkjpbkt zkwcok, kbfibzkwcok, k pbkttukjok, pbkttukjpibok. Paoois cijkwlok-kb`auma cimi jubzkb cidktcij cbitk pfiot jub jkskc paoefr`al, oytta SkvkilZ (o.)8 cijkook, pbkttukjokefr`al, oytta, gkvo SdaoaeitZ (o.)8 pbkttukjpib, pbktukj, pbktukj skcefr`alkgtig Sk`vkotkgafusZ (k`h.)8 `aibbukizkw,bkjpbktbukizkwefr`alkgtig, prfeitkdal, u`dyttarig SprfeitkdlaZ (k`h.)8 pbkttukjpib, jaat lkwbefr`ala SpfrtifoZ (v.)8 cbaocbik3 k cbao cbao-k cbaocbikefr`ala, til`ala SkllfmktaZ (v.)8 cbaocbik, sabcbao, tkjpi lkc pkoio dkogk `iog bikj cbktk sabcbik, cbaocbik, acduuc lkjok`iogk suj cfibcba tukj mib dkogefr`aliog, til`aliog SkllfmktifoZ (o.)8 sab cbaocbiktok, tukjcbaocbiktok, cfib tukjokefr`i SdamkusaZ (mfoh.)8 dkog bkog, dkog bkog bikj mib lab kbkog pao3 tuk dkog kbib jkoioefr`fj Sprahu`imaZ (o.)8 k tbu k lk tbaibok-k ogkib`kko oaibcbflbok3 jkwb bi jkwb lf bi mib fj lf-k cuk bikj cbkt `aibskc zkwcok3 cuk bikj cbkt puj jkwb skcokefr`fjseri Sfpao-jio`a`Z (k`h.)8 ji`kogta ogkib`kko zfogb kskkog tbai ji8 kjk mib dac k mi taotko lf ji, luogsij cibfog jiefr`rkgaligba`, tflarkoma StflarktifoZ (o.)8 tbukc zkwbok3 tbukctaotkook3 tbuc lf pbuo lf-k fj zkwbokefr`ra, efrlkoga, cråva S`ajko`Z (v.)8 tbu oai tkck pik`iogkgaao3 ckl, ogikt, tbu oai tkck bib `iog dkwl`iogk ogatokcbktpaubefr`raha, efrvråoga S`istfrtZ (v.)8 baacsik3 baacio k jaal ogaiok puk okwo lf skc3 skwi skc3 ckwi skc3 jaal sik skc

efr`riog, crkv SprataosifoZ (o.)8 k mib pao bi jkb bi mibok3 kgaaosk k mibsk pao bi jkb bi mibokefr`riogseul` SaxkmtiogZ (k`h.)8 kbi taaltkkl luk ji, luogcijokmikog mib oai tbai lf cbfpk `aibok skkog tkc oai, k luogcij bkcjiefr`riva, `riva u` SfustZ (v.)8 zkwbtbkwb tbu-k bkwlcbik3okwlcbio3 pkicbik skcefr`ruccao SsfttisbZ (k`h.)8 bki gkwp3 zu tkj `kwo luk-k bkigkwpefr`uj Sfl`aoZ (k`h.)8 oi`kog lki3 tkkog lki

efr`uj, efrbao, ti`ligara SefrjarlyZ (k`v.)8 tujk lkj pacio3oi`kog lki pacioefr`ågtig, jiståocsfj, jiståocalig SsuspimifusZ (k`h.)8jukojkwbbuki fj3 jit bkb`kko, fj`kko pkok jukojkwbbuki3cisukogtkkc fjefr`årva SputraeyZ (v.)8 jukt8 jukt skc3 uib skcefr`årva, aprkvara S`aprkvaZ (v.)8 siktok-kb luutpib, sik skc3 ksik lkjk ukog skc3 zfogsktok bfib lf ogkb skcefr`årvalig, sck`alig SdklaeulZ (k`h.)8 lkubuki, lkubbukijkbjkb3 `kbbuki, gaotbaibbukiefr`òha S`igastZ (v.)8 ko gkwi3 ko pkok tbkbkktok sukcefr`òhalsa S`igastifoZ (o.)8 gilpi io ko k gkwiok3 ko paotbkbkktok k sukbskcok

efr`òjja, `òjja Smfo`ajoZ (v.)8 jkwb skc, jkwb pkib3jkwb bi mi-k okkcpi tkck ogkwb3 k gkjtktok cbikl bi, bfib lf-ktuk dkogk bib okwo lfb ok `iogk k cbkub tbai paok jkwb pkib,jkwb skc, okwlcbio, zkt okwo lfb `iogk pkjpkibefr`òjja, efrdko`a S`kjoZ (v.)8 bkkjsikt3 ckjsiktok k ogkbok`iogk bkkjsiktefr`òjja, uo`siga, koclkga S`aofuomaZ (v.)8 jipi jub labtbaib-k jkwb skc, jkwb bi mi-k pulkkc3 gaaosikefr`òjjalsa S`kjoktifoZ (o.)8 ^ksiko bkkjsiktok3 gkwtokefradygga Spramlu`aZ (v.)8 `kkl cbfl, `kkl dicdac, jk skwo skctbai lf3 diog skc, diog cbkwl skcefradygga, bio`ra, efrbio`ra SpravaotZ (v.)8 `kkl3 bib lf skc3 dkwl lf skc3 k bib lfb ok`iogk `kkl, bib skc lfefradyggalsa SpravaotifoZ (o.)8 ci`kkl cbflok3 `kklok3 dkwl skclfbokefradyggao`a, bio`rao`a SpravaotivaZ (k`h.)8 `kkl, ci`kklefradyggao`a, prfeylkctisc  SprfpbylkmtimZ (k`h.)8 ci`kklcbflbok tkwb ciski, oktok pkok ci`kkl cbflbok tbuefragiva Spratao`Z (v.)8 cioaib3 k bilfpi k bi cioaib3 k tbaipi k tbailf cioaib3 cidkwl cbaajefragiva, bycla SeaigoZ (v.)8 cioaib, (cidkwltkwj), k miok cioaib,k bki cioaibefragiva, sijulara SsijulktaZ (v.)8 k bib tkctkc `iog dkog kcioaib8 kbib cioaib3 k bib `iog dkog likok bib kbib bkogk k tkc bilfefragivao, eklsc  Spratao`a`Z (k`h.)8 cioaibok3 `ic lf3 cidkwl

tkwjokefragivao, efrstilt Seaigoa`Z (k`h.)8 k cioaibsk, k bi lfpi k bicioaibefragivao`a SprataomaZ (o.)8 cioaibok3 cidkwl cbaajok3 cidkwltkwjokefragáao`a, ti`ligara SkotarifrZ (k`h.)8 jkilkj, k buojk, kjkefragáao`a, ti`ligara SpravifusZ (k`h.)8 kjk `aub3 ok cbktpaub iijk3 tu jk likoefragáao`a, ti`ligara, efrriga, efrbaovårao`a SefrjarZ (k`h.)8jksk3 oib lkck k jksk zkwefracfjja, båo`a SfmmurZ (v.)8 bfog pikog3 ok pikog3 bfog fj3bfog luutefracfjjao`a, vaolig SkeekdlaZ (k`h.)8 jkiogkkpbuki, oaalbuki,cibtkkcbukilf, jigiitjaalefracfjst SfmmuraomaZ (o.)8 pikook3 bfog fjok3 bfog pikocbiktokefraliggao`a, vircalig, agaotlig SkmtuklZ (k`h.)8 ktkctkc, k bi dkog liko, k jkkodkogioefralåsoiog SlamturaZ (o.)8 Mfllaga lab Qoivarsity cbkwogk lki

Page 57: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 57/220

cibilbok3 jipita tuogk tbu gaaookefralòdig, io`la`ao`a SpralijiokryZ (k`h.)8 k tkctkc jk-k cibib,cidkwl jksk pao, cicbiit jkskcokefralòdig, ji`larti`ig StajpfrkryZ (k`h.)8 tfjckkl suog k`iog3buo skwtlf suog k`iogefralòdig, prfvisfrisc, iotarijistisc, ji`larti`ig SprfvisifoklZ(k`h.)8 buo tfjckkl cbkt suogk `iog dac k tkctkc jk-k zkt pkc3 ktkwotuog k`iog bi lf, k tkctkc pao fj jk-k bi jkb bi mibokefraoa Sjal`Z (v.)8 gkwj cbkwjk cbkt sukc skcefraoa SuoieyZ (v.)8 gkwjcbkwj3 gkwjk cbkt sukc skc

efraoa SuoitaZ (v.)8 gkwjk cbkt sukc skc8 puj cbkt sukc skc3citaaog skc3 gkwjcbkwj3 tukbcbkwjefraoa, efrdio`a SkssfmiktaZ (v.)8 zfj cbkwj, cizfjcbkwj,gkwjcbkwj. 4. cilkwjtk, citbukbcbkwj, cipkwlcbkwj, =.luogsijk dulbcbkwj, oisk-kbib lab suuo, cbktkkog kbib lab zkkomib dkogefraoa, eusifoara SjargaZ (v.)8 lukog cbkwj3 oib lab tbuj paocigkwj cbkwjk cbkt sukc3 pkwl oib lab tbuj cipkwl cbkwjk pkwl cbkt sukc3 cizfj cbkwjefraoa, skjjaoeòha, efrdio`a ShfioZ (v.)8 zfj, zfj cbkwj3cizfj skc3 vk zfj3 vk zfppib3 vk luut3 vk cibalefraoiog, clud SmludZ (o.)8 jubok, `aibok, tbaibok lab uucokcidkogta cipkwlok

efraoiog, clud, efrduo` SkssfmiktifoZ (o.)8 cipkwlok, citbukbok,cilkwjtkkcok, 4. cipkwl cbfpok, ogiijok lab tupok cidkogtacipkwl cbfpok. =. luogsijk dulb tukbok, dulb cbfpokefraoiog, skjliog SuoieimktifoZ (o.)8 cigkwjcbfpok3cigkwjtukbokefraocla SsijplieyZ (v.)8 dkib skc3 fl skc8 bkcsk lf skcefraolig, cfjpktidal SmfjpktidlaZ (k`h.)8 citukc tkcktaaogcbkwj tbai3 skko tkkc miog, skko tbaib3 ok saaj cbkwjtbaiefrascriva SprasmridaZ (v.)8 galb cbflefraslá SprfpfsaZ (v.)8 ogkib`kko gaao, ogkib`kko tbai skc3ogiijok lab gaalok pulkkc, ok cbkt bib `iogk gaal, ji cbkt pkwlji bi `iogk pulkkc3 citaaog `iogk baal citaaog oi vk miefraslá SsuggastZ (v.)8 tuk mib io, bib mib io mi-k kjk ogkib`kkovk gaaoefraspòrga, efrbòra sig SioquiraZ (v.)8 tbu cko3 k tbu k lkckocbik3 kbkog zfog cbikefraspòrgsal SioquiryZ (o.)8 tbu ckook3 k bkog zfocbiktok3 tbulab lk tbaib mikt ok`iogk `ftokefrastilla sig SijkgioaZ (v.)8 ogkibsuo, luogsijkb mikjtab, gaalefrastá, la`a Ssupariotao`Z (v.)8 uc3 jkckib3 lkjckib3 vkkibkwjefrastáao`a, cfjjao`a SefrtbmfjiogZ (k`h.)8 tuog `actkc, tuog pkb `iogefratkga, pátkga sig Suo`artkgaZ (v.)8 oksapok oai3 oksap `iogkcipko, sap `iogk lk3 jkwb pukcok lk3 tkvuko laaoefratkgao`a SkeekirZ (o.)8 sap `iog ok cbkt, tbupikog tukjtukj,

tbu, ofpskcok pkwi, jipi cisaal dukiok, oupk bi lfpi-k oupk zkb-k citbukbok lab jita' gaaookefratruccao SpraearkdlaZ (k`h.)8 `aibbuki zkw3 `aibskcbuki zkwefratråcca SpraearZ (v.)8 `aib zkw, `aibskc zkw3 oib-k cbkt `aibzkwefraviga SijjfrtklizaZ (v.)8 si tbai lf skc3 jio jkog jkwb skc3jio tbkook daijkog lf skc3 cipbkwc `ao skcefrek`ar SefraektbarZ (o.)8 tkkoglki pu lab pktaefrek`ar, stkjek`ar SkomastfrZ (o.)8 pikook dulpi3 I cipkt cbiktokji, bfog sukogcba ji3 pula pu skwoskwota pu skwoskwo lkjta.Pkkoglki-k ipi ib putaefrekl`, `ack`aoma S`amk`aomaZ (o.)8 cikjsucok buo suog3lkilkj8 lij sukib, mibta-k cikjsucok buo suog3 tujk buotaskkogk oikj cikt zkwc buo suogefrekl`a S`amkyZ (v.)8 jukt, tbk cikj, bkkt lf saajsaajefrekl`ao (til) Sk``imta`Z (k`h.)8 zu, zktaap, zktui zkt zfogskogbji, zkogb lf-k fj tbailf ji3 cicbaal tbai okwo lf jiefrekl`ao, efrsòjt S`ilkpi`kta`Z (k`h.)8 sik oikpoukp3 dkwlpbktbuki3 citko gkwp3 k cipuj ousiktsk

efrekl`aoba`, kebåogigba` Sk``imtifoZ (o.)8 zfogsktokefreklsca SekcaZ (v.)8 cidkwl cbaaj3 cbaajefreklscoiog Sk`ultarktifoZ (o.)8 k bfib lab bfiblfb gkwjcbfpokefrektta Sio`itaZ (v.)8 galbcbik8 pbukc tkwjk galbefrekttar SkutfrZ (o.)8 k dkwlcbiktu, pkocbiktu, lkidu galbtu,lkidu galbok tkwb k civkkctuefrekttar, scrivar, scridaot SwritarZ (o.)8 k galb ji3 ok cbktpaubk galb pao, lkidu k galb ji, k dkwl jiefrekttarsckd SkutbfrsbipZ (o.)8 galbtu bibok, dkwlcbik jksktu

bibokefreahla SjissZ (v.)8 jkosukbefreilj, trkilar StrkilarZ (o.)8 mioajk jub ofpbuki `kko jitatbaib skc ok`iogk k jubofp oktaog cilkcbkwjk cisukb pkc paoefreioa, raosa, rkeeioara SraeioaZ (v.)8 sikog skc3 bfib zkw skc3cbit, cbkib sikog3 k `aibbuki lftaog pkkicbikefref` SefraefftZ (o.)8 gkobiogta' jkkilkj cbataefrerisca, va`arcvåga SramraktaZ (v.)8 dkwl bfib tbkc3 k tbkc k dkwl cic, tbkc sukc skc, ciluog oukj skc3 ciokvkkc skcefreriscoiog SraerasbjaotZ (o.)8 mij pbkwook3 mij lfb skcok3gilcikl `kogtkkc pbkt skc ok`iogk oaacok lab `kwookefreåogaligba`, prklari SvkioglfryZ (o.)8 cipbkt skc luktok3cilikt skc luktok3 citbupi skc luktok

efreår`a SkppklZ (v.)8 lkuok lab pktkub ok tkwb ci`ij skc,lkutbkwog skc, k jkipukc pkok k pktkubok lab lkuok cilkogb skc,liiog pkppkp likog3 bkc pajpkj skcefreår`a S`isjkyZ (v.)8 pktku skc3 luogcbkjjkog dkog skc, pktkubok tkwb ci`ij skcefreår`a StarrieyZ (v.)8 lku skc3 pktkku skc3 lku-k liiog skcefreår`alig, erygtalig StarridlaZ (k`h.)8 lkubuki3 lkubuki jaal3lkubbuki jaal puk3 k bfib ;> lkjk oksik luk, lipcbkpbukiefreår`alig, scråccalig, grueul` SbfrridlaZ (k`h.)8 lkubuki luk3lipcbkpbuki3 iipcuktbukiefreòlga SparsamutaZ (v.)8 dkwlsik3 dikcok bkog, gkjsuog ci-ucokbkogk dkwlsik8 tbukcsik skc3 gij skc, gaotbai skcefreòlgalsa SparsamutifoZ (o.)8 dkwlsiktok3 gaotbaib skcok,

bkcsktok tbukc skcokefreòra, efrlfcca, efrla`a Ssa`umaZ (v.)8 tbujkko lf lab mitkc lf`iogk zfl3 cbikl `iogk zfl, cbaaj3 cbiklbok dkwl `iogk ut skcefreòralsa Ssa`umtifoZ (o.)8 zflok3 cbiklbpib, jkwbpib `iogkzflokefreòrao`a, eristao`a, efreòrarisc  Ssa`umtivaZ (k`h.)8 zfl bkkt3zfl pkbpkbefreòrarisc, efreòrao`a, eristao`a Ssa`umtivaZ (k`h.)8 zfl bkkt3zfl pkbpkbefrgkdalsa SioektuktifoZ (o.)8 `ub ogkibok, itok tkctkc cibal lf kfjpib ofp jko dack ogkibokefrgieta SaovaofjZ (v.)8 gu oaiskc3 gu gukogefrgieta SpfisfoZ (v.)8 gu pik3 gu cbkb, gu tkwb balefrgraoa sig S`ivkrimktaZ (v.)8 ckcbik3 siogbikog dkog ckcbikefrgrfva, efrrá SmfkrsaoZ (v.)8 bkj skc3 bkjsukc skcefrgruo` Sefragrfuo`Z (o.)8 k aota lkj pko k ciokki pao3 k gukljkskefrgråjjat, u`tårat Sbkggkr`Z (k`h.)8 la3 zukllf3 babjaal3zukl jaal lfefrgu`a, tilda`a Sk`fraZ (v.)8 dik, okkcpi tkck it io zkbtkkc, pkkiefrgyl`a Sgil`Z (v.)8 cbkj tkwb zuutefrgåogalig S`astrumtidlaZ (k`h.)8 sucsikt tbaibefrgåogalig SparisbkdlaZ (k`h.)8 cisiktbai, sucsikt tbaib3 sitbai3 kobiiog tbai, ko sik tbaiefrgåogalig, elygtig SeugkmifusZ (k`h.)8 daijkog pkb, tbaog pkb3 pkkc dkog bi lab k pklb zkwb skwt lf-k pulb pkbefrgåogar Spra`amassfrZ (o.)8 ai buo jk-k fjtaefrgåvas, oyttaslòs SeutilaZ (k`h.)8 jkwcok3 cijkook oai lf3 pbktukj lfefrbk`t SbktaeulZ (k`h.)8 jub`kbbuki3 cibbuki3 lukcsukbbukiefrbkla SprftrkmtZ (v.)8 k buo skwt skc3 k buo skku skc,cickogpukt skc3 pkogpukt dkogk likozkw skc

Page 58: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 58/220

efrbkla, efrsioca S`alkyZ (v.)8 zikckki, zik-fl, cbiiotf, sukotf3bib okilf pbftefrbkliog, efrsiocalsa Sratkr`ktifoZ (o.)8 zikckkiok, zik-fl ok3`kklokefrbkjjar Ssla`gabkjjarZ (o.)8 sacpi3 sukog saacoktaefrbkjjar Ssla`ga bkjjarZ (o.)8 cbut oib tkwb lat `iogkcidkwl k cuog skku sacpiefrbko`la SoagftiktaZ (v.)8 ci`aactukb3 cai mib dkog io bib oi cimitukc3 vko jko ci`aac3 luogcijok tukc tuo tbaib ok`iogk cicujefrbko`la SpkrlayZ (v.)8 gklta tkwb cibfok lab tbu cicupok

efrbko`liog SoagftiktifoZ (o.)8 ci`aactukbok3 tbucijok tuook`iogk cicup cbfpokefrbko`liogsprftfcfl, raearkt SjioutaZ (o.)8 tbu cicupta3 tbucicupok-k tbu cicuptaogefrbacsa, efrtrylla SdawitmbZ (v.)8 duj, jitbki skc, k bi lf pi kbi dkogk ju skcefrbao, ti`ligara, efr`uj SefrjarlyZ (k`v.)8 tujk lkj pacio3oi`kog lki pacioefrbaovårao`a, efragáao`a, ti`ligara, efrriga SefrjarZ (k`h.)8jksk3 oib lkck k jksk zkwefrbaovårao`a, ti`ligara Sfoa-tijaZ (k`h.)8 k daisk buo cbktvailki-ioefrbarliga, lfvprisa SglfrieyZ (v.)8 pkbtkwi3 tkwiskkog3 skkog skc3

k jio pbkt3 k bfibok viva gaaoefrbarligalsa, lfvprisoiog SglfrieimktifoZ (o.)8 pkbtkwiok3 pbktok3tbupi skcok3 kjio pbktokefrbio`ra, efradygga, bio`ra SpravaotZ (v.)8 `kkl3 bib lf skc3 dkwl lf skc3 k bib lfb ok`iogk `kkl, bib skc lfefrbio`ra, bio`ra SiobiditZ (v.)8 ut pbk lf skc3 luogsijcbajpaub tkwb cibal lf skc, zuj pikook oai skcefrbio`riog, bio`riog Sijpa`ijaotZ (o.)8 `kklok3 cbkkjokefrbio`riog, bio`riog SfdstkmlaZ (o.)8 bibok, dkwlok lab pkiokcbktpaub k `kkl tbaibok `fogcbflb3 lkjpi cbkkctko-k fjsioglukog3 sukogtujefrbistfrisc  SprabistfrimZ (k`h.)8 lkigalb fjok tbu tkwb ciskiefrbfl` SrktifZ (o.)8 cizkwitkwook, ji gfl io ko tkjpi oa-k ji

oau io ko tkwj mic oa, ^kskl 4 tbk bkktok lab oujai = tbkbkktokcicij, ^kskl 5 tbkbkktok lab oujai 9 tbkbkktok cicij mibtaefrbfl`sjåssig SprfpfrtifoklZ (k`h.)8 cizkwitkwo3 ciskkickkctbaiefrbfl`sjåssig, ralktiv SmfjpkrktivaZ (k`h.)8 tabckkc okefrbfl`sfr`, pråpfsitifo SprapfsitifoZ (o.)8 jkoglki kb ofuocimi okta cbktpaub ouki-kb cicfib ckjjkl, gaaotabok- io3 fo tbatkdla, iosi`a tba rffj, dy tba rivar (pá dfr`at, i våralsat, va`elf`ao)efrbu` SprapumaZ (o.)8 zkogjuuc vuo3 k cili tbai zkogvuo.sujaoefrbutlat, lurvat SsbkddyZ (k`h.)8 sik gkwp, pbikb gkwp3 pukblfb zuuo lfb-k fj3 puko dkog kbib lab pkkt gkwp tk, k tbaj

cbkwog ckkiefrbåog, gkr`io SmurtkioZ (o.)8 tkwlat pukocbki3 cfogcbkkc pukocbki (cklkckk-Durjasa, pkr`k- Bio`i) ioo`aiok pukocbkiefrbår`alsa, udf`eår`igba` SijpaoitaomaZ (o.)8 cisiic lfbok3cisiicok oaib lfbokefrbår`at, udf`eår`ig SijpaoitaotZ (k`h.)8 cisiic lf3 cisiicokoai lf jiefrbòha, båva SbaigbtaoZ (v.)8 skkog skc3 skkog zkw skc (likozkw,gflzkw, bkktzkw, tkkogzkw skc)efrbòra, kebòra SiotarrfgktaZ (v.)8 tbu`fogb3 tbu`ftok oai3 `ftok pikefrbòra sig, efraspòrga SioquiraZ (v.)8 tbu cko3 k tbu k lkckocbik3 kbkog zfog cbikefrbádoiogseul` SbfpaeulZ (k`h.)8 lkjatok oai3 lkjatok tkwbci`ijefrbáo`sdatiogalsa Spramfo`itifoZ (o.)8 ok cbktpaub bib jk-kbib jkskc cuultaefrhkga, efrstò`a Smkst futZ (v.)8 okwtcbik3 bkwlcbikefrc, bòtyv SpitmbefrcZ (o.)8 dubtu cbkwog lukbok ckkogcuuipi

siiccau ck dkogk siicck li lab ogk fj siicefrcklca SmklmieyZ (v.)8 mklmiuj mi sukcefrcklcoiog SmklmieimktifoZ (o.)8 mklmiuj sukbokefrcksta, kevisa S`iskllfwZ (v.)8 pbkl lf skc, oikl, kwi lf skcefrckstalig, k`alvår`ig SraprabaosidlaZ (k`h.)8 tkkibuki3 tkkitbaib `iog jkbefrcart, gklt SwrfogZ (k`h.)8 cbikl3 jkko lf3 `ic lf3 mib dkog bilf3 tbucbkkj dkog bi lf3 skwlok dkog bi lfefrcart, urigtig SkjissZ (k`h.)8 cbiklcbk, `iclf, lkj pikl cbk,`iclf tkcio, cilkwj lf tkcio

efrclkra SaxplkioZ (v.)8 bilbmiko3 k tbaib dkib ok`iogk bilbmiko3gaao pbk, tal tbaib tbaib ok`iogk gaao pbkpbkefrclkra, aeioara S`aeioaZ (v.)8 k cbiktok pik3 gaao3 k mibofpokbilb3 gaaomiko bilbmikoefrclkra, u`lågga Saxpfuo`Z (v.)8 tbuta cbkt cbit cbkt-k gaaosuc ogiktogikt3 sikog tkck gaao3 cimiko tkck gaaoefrclkriog SaxplkoktifoZ (o.)8 bilbmiktok, gaaopbktok3 k cbiktokliko tkck cibilbok3 tbaib mikt skcokefrclkrlig SaxplimkdlaZ (k`h.)8 bilbmikt tbaib3 gaaomikt tbaibefrclahoa, tkla riogakgtao`a fj, dkgktallisara SdalittlaZ (v.)8oau skc3 tbupi lf sukc skcefrclu`ra SjisjkokgaZ (v.)8 vkkibkwjcbikl3 skicbiklefrclå`a SkprfoZ (o.)8 puko k oiio `iog `kklok-k kkog lkj dack

cisilb suc puko tuklpi-ko bukota' zkt puko, k ouog lkjk cicbibtaefrclå`a S`isguisaZ (v.)8 cioaib3 miiog, ji `kog cbkt vk cioaib3bibok tkctkc cilkogb skc lfefrclå`a SpiokefraZ (o.)8 oujaita' puko dkko oai lf pukotuogsilbefrcoyt, efrskgt, erygtsfj Sekiot-bakrta`Z (k`h.)8 jai`kwi, zuj,zkbckkiefrcoyt, erygtsfj S`ieei`aotZ (k`h.)8 cijukog lf, cijukog zflf3zuj, zkctkefrcfrta SkddraviktaZ (v.)8 citfj lkkc, tfj skc, tfjckibefrcfrta Skdri`gaZ (v.)8 tfj skc, tfjckib, tfjlkkc, ckitfj, ktfj tbaitbai-k dkwlefrcfrtalsa SkddraviktifoZ (o.)8 tfjckibok, ckibtfjokefrculla SmkrdfoizaZ (v.)8 mkrdfo sukc skcefrcyo`a, dadu`a Sbarkl`Z (v.)8 tkkogcf3 tkkogcf skc3 jipi tbaiskcefrcyo`a, cuo`gòra, dacao`tgòra, jal`a SkoofuomaZ (v.)8gaaocbik, pulkkc, zkskc, jipitbaib `iogk pulkkc, gaaocbikefrcyo`a, prfclkjara, dacao`tgòra, cuo`gòra SprfmlkijZ (v.)8jipi tbaib-k gaaocbik3 tkkogpi tkkogtk tbaib-k pulkkccbikefrcårligba` Spra`ilamtifoZ (o.)8 jubjk tbaibjk-k `aibcbflbok,`aib skc tukjok3 `aibskc zkwcokefrcårligba`, dabkg SliciogZ (o.)8 `aibok3 `aibskcok3 pkbtkkcok,`aib`kkoefrlk`a SlakvaZ (v.)8 ousik3 ousikt3 pkiskoefrlk`a, fpgiva, svigta Skdko`foZ (v.)8 cbktvai zfogb zkt okwolfb `iogk ousik, pkicbik8 pkicbik cilcal, tkijkogskoefrlk`a, svigta, asartara S`asartZ (v.)8 ousik3 tkkiskoefrlk`alsa, tilgivalsa SefrgivaoassZ (o.)8 jkwb jkki skcokefrlk`ar Sjuzzla-lfk`arZ (o.)8 tbkulkwog `kwo lkj pkok k tkogcitbuo tbku cbktpaubefrlkoga, cråva, efr`ra S`ajko`Z (v.)8 tbu oai tkck pik`iogkgaao3 ckl, ogikt, tbu oai tkck bib `iog dkwl`iogk ogatokcbktpaubefrla`a, efreòra, efrlfcca Ssa`umaZ (v.)8 tbujkko lf lab mitkc lf`iogk zfl3 cbikl `iogk zfl, cbaaj3 cbiklbok dkwl `iogk ut skcefrla`a, lfcca SaotimaZ (v.)8 zfl, cbaaj, dkog bikj cbkt tkwb zflefrlagao, sckjeul`, elfv Skdksba`Z (k`h.)8 zuj tbailf, zkctktbailfefrlagaoba` Spra`imkjaotZ (o.)8 k oukj lf, k babbuki buo3luogsij dukibukiok3 ci-kwog suut ok`iog bkcsktok buoefrlagaoba`, `ilajjk, coida Squko`kryZ (o.)8 cfizkw mib taaltbaib lfbok3 luogckktokefrlig, bkrjfoi, aoigba` Skmmfr`Z (o.)8 tbucijok, citbutukc`ikj`ikj ok, cilajok gkj cbkt lab gkj cbkt cickkl kcitbucijok

Page 59: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 59/220

efrlis, sciddru` SsbipwramcZ (o.)8 tajdkw tukbsiktok3 tajdkwsiktok, tajdkw citkibok mibtaefrliva Skdi`aZ (v.)8 laaocip, fj, fjlki, bibok zfjtf, tbukc, zui,jkog, tbujkogefrlfcca, efrla`a, efreòra Ssa`umaZ (v.)8 tbujkko lf lab mitkc lf`iogk zfl3 cbikl `iogk zfl, cbaaj3 cbiklbok dkwl `iogk ut skcefrlfrao, eklsc  SpbfoyZ (k`h.)8 `ic lf3 pbukbtkwj3 (k tub) k lij pao k tkc dkogk cidkwlefrlfrao, eklsc, uågta SdfgusZ (k`h.)8 `ic lf3 k lijk cidkwl8 ktkctkc lf3 sit lf3 (Dur) k tub (Dur) k lab (Lusb)

efrlfva sig ja`, trflfva SdatrftbZ (v.)8 taaopib `iogk mikj,ckjmikj pikefrlfva`a SeikomaaZ (o.)8 zutbkwl cipikcbiosk oujai3 pkskl oai`iog likok fj oujai, pkskl oaib `iog dac k ogkkc lki oujaiefrlfvalsa SkeeikomaZ (o.)8 jukook, upok, cimikjok, citaaopib`iogk ckjmikj pikcok, zutbkwl pikcok, "bfog taaopib oiog" mi-kcbkkjcbflbokefrlfvar SgrffjsjkoZ (o.)8 jflikbpkefrly`ao`a, rygta SbakrskyZ (o.)8 zkkc skwo tbu, k `ic k `ic lfcitbai lfefrlygta Sbak`ligbtZ (o.)8 lujaivkkc3 jkwtkw lab jailaaog lu-kjaivkkcefrlåggar SpudlisbarZ (o.)8 lkidu, jkgkzioa, lki cigalb cbkt

 paubpaub sukb cbikt ok`iogk k daitaog k si jiefrlåoga SalfogktaZ (v.)8 skku zkw skc8 ckki-skku3 ckog skkuefrlåoga SlaogtbaoZ (v.)8 skku skc3 skwt skcefrlåoga SprflfogZ (v.)8 k buo dablkp, k buo skku skc zkwefrlòdar SefraruooarZ (o.)8 jktkki ji3 k pkicbfl jiefrj SefrjZ (o.)8 pujpi tkcsk pikozik3 pujpi fj`ko3 okcbktpaub ii jaal pukczik, bib `ko tkkogpilefrj Sjfl`Z (o.)8 siic cbkwog i `aib dkogk i suook cukog, tuk isuook cukog dkog dkogk siic bfog fj3 tuk cukog pao, siic suookcukog

efrj, sciccalsa SsbkpaZ (o.)8 jaallab lij3 k daaj, k zkwl, k puj,

k paac3 mibtaefrjklisja SefrjklisjZ (o.)8 bib `iogk cicfib, cicbuogta dkog dack bib taaitaai ofpok3 k cilkogb tbuta tbupi sij luktokefrjklitat SefrjklityZ (o.)8 bib `iog k cimitaog zuib taaitaaiok3zuibcij vacokefrjko`, vårceòrar SefrajkoZ (o.)8 tbucbaook juok tbu oai pipk3 juo cbktpaub-k k cidkwc pao jiefrjkoa, k`vkra, pájio`a Sk`jfoisbZ (v.)8 tkkibilb, tkkickwjk bilb, vku, kw oaj tkwb vku3 k bfiblf `iog `kota gaaokvkuefrjkoiog, k`vkrsal, pájio`alsa Sk`jfoitifoZ (o.)8 vkuok,tbubilbok, tkkiokefrjkstalig, kojkssao`a, fvarjf`ig SprasujptufusZ (k`h.)8

cijukog luk bi `iogk uj luk3 k upjkwb dkogk pikog `iog sk lukcijukog cbaogvkklefrjkt SefrjktZ (o.)8 lkidu dkwl `iog mikogk tuk k cidkwl lkidu iijaal lab tbkkog `iog`ko, k fj `iog `ko3 PU buo sabokefrjktifo SefrjktifoZ (o.)8 k pikocbikt`ko, bfog fj cbikt`kojaal bfog pukccbikt `koefrja SsbkpaZ (v.)8 `aib bkogk jaal oai skc3 jaal fjsk cbaoglkj`kogefrja, kooa SefrjZ (v.)8 pbukocbik3 k fj okki lf fj skc3 kjkblab kjkb-k bfog fj cbikefrjal SefrjklZ (k`h.)8 bib`ko tkkogpi3 bib ogaiok`ko3 bibtaaitaai `iogk ciskj bib `iogtaefrjal, efrjulkr SefrjulkZ (o.)8 ok cbktpaub bib `iog dkwl

`iog mikogk i bib ofp pao dkogdkog i ogkb ofp lab zuib `iogkcidkwl tbuta dkog k i bib lab3 ogkb ofp dkog liko ogkbokefrjalig, varitkdal SvaritkdlaZ (k`h.)8 k tkctkcioefrji`kdal, rkdalig Sefrji`kdlaZ (k`h.)8 cibtkkcbuki3jkkiogkkpbuki lf3 zkwbogkkp lf3 zkwb bkc `iogk cilkogbefrji``kg SefraoffoZ (o.)8 ziogskog k cipko suuo `fog

efrjil`a, efrsfoa SprfpitiktaZ (v.)8 jkkidikc3 jkki-at3 k `aibskcok lab k tbupbk ogkb ok`iogk jkki-at3 k bab lfb ok`iogk jkki dikcefrjil`a, jil`oa SsfftbaZ (v.)8 `kki skc, oktok `kki skc, ofptukj skc3 k ok pbk`kwj skcefrjio`sca SkdktaZ (v.)8 ckj, gukbzu ckj, gukbzu `kki, gukbzutbau, k gkjluj zukzuk pao `kki3 buibpi ckj3 bubpi tbau3jailuj tbaogefrjio`sca S`ijioisbZ (v.)8 k liktok cikj skc, oauzkw skc,tbupiok, liktok cikj skc

efrjio`sca SlassaoZ (v.)8 tkwj skc3 cikj skc3 tkwj zkw skcefrjio`scalsa S`ijioutifoZ (o.)8 cikjok, oauzkwcok, tbupioklab liktok pko k cikjsucokefrjio`scas S`amraksaZ (v.)8 cikjsuc3 tkwj zkw3 oikj ciktefrjlòs, uefrjalig SefrjlassZ (k`h.)8 jaal lab tbkkog cimiko oailf3 pujpi jujkl oai lfefrjf`a SsurjisaZ (v.)8 upjkwb tbu gaao3 uj jkwbefrjf`a, kotkga SprasujaZ (v.)8 `iogk ujjkwb, k `ikcio pbklok bikj tbuoaita° `aib skcok bikj tkog `iogk ci-ujjkwb, ...bfog tuk mib jkb iotab- mi cbfl, k buo jk-k k bi`iog dkogdkogujjkwb cbflefrjf`a, ragoa ja`, kotkga SsuppfsaZ (v.)8 k `ic dkogk skko bilab gaaotabok- k cipik pao k tkctkc dkog bi tk lab, tuk mi bi tk lab3

tuk bi tk labefrjf`at Ssuppfsa`Z (k`h.)8 tbaibok tkctkc fj lfpi-k tbu cbkt k`ic dkogk skog3 ogkibsuoefrjf`oiog, koalsa SsurjisaZ (o.)8 upjkwb tbu gaaook3upjkwb tbu, k `icok lab k jkkook tbaib mikt bi lf-k upjkwb tbuefrjf`oiog, kotkgalsa SsuppfsitifoZ (o.)8 k `ic dkogkogkibsutok3 k jkko dkogk skkookefrjulara SaouomiktaZ (v.)8 bilbmiko3 gaaocbik3 k sikog jkbjkb-k lfcbik, ckjjklta k sikog tbai paok mi satsatefrjulara SefrjulktaZ (v.)8 bib `ko `iog ogkibsuocbik3 k dkwl`iog`ko lab k ogkb cic cic tbaib ok`iog lkjpi ogkibsuo cbikefrjulara Swfr`Z (v.)8 gaaocbik, pkucbkefrjyo`arsckd StutalkgaZ (o.)8 lki bilbok lab pkttkbok tkvuko

oaibokefrjyo`arsckd Swkr`sbipZ (o.)8 aocfltu, tkvuko lktu bibok,aocfltu ii zuj3 aocfltu bibokefrjòdla, efrò`a Ssquko`arZ (v.)8 cijkook fjlf-k zkogbzikbzikb3 suj tbkkogzktefrjòrca, fvartråcca ja` scyar Sdamlfu`Z (v.)8 jaiickki, jaivk ckki, duki skc, kj gkwp skc, luogsij jikl skcefrjòrcalsa SamlipsaZ (o.)8 kwc io vklbokefrjál, jál SkijZ (o.)8 ogiijok, tupok, skwjokefrjálsdastajt SpurpfsivaZ (k`h.)8 ogiijok oai8 tupok tkwbcitukcefrjálslòs, baosigtslòs SpurpfsalassZ (k`h.)8 ogiijok oai lfefrjálslòs, plkolòs SkijlassZ (k`h.)8 ogiijok oailf, tup oailfefrjálslòs. jaoiogslòs SpfiotlassZ (k`h.)8 tbu cimiko fj lf3 gaaocimiko oai lf3 zkt tkkc lf3 lkkc tkkc lfefrokvo SefraokjaZ (o.)8 jio tkctkc3 dabjio jk-k cigalb jiopiefroa`ra, agrk`ara, oa`vår`iga S`agrk`aZ (v.)8 oikj zkw-kcik3 cik suc3 zk-cik3 bfibok cikjzkw, sijjkwbbuki `iojuotuogsuc3 jkopbktok cikjefroa`ra, y`jyga SkdksaZ (v.)8 oikjskc, ckisuc, ciksuc skc,cioikjcbikt, cioikj skc, cicfib oikj citbupi cfib lfefroa`riog, oa`vår`igalsa, agrk`ariog S`agrk`ktifoZ (o.)8oikj ciktok3 zk ciktok3 k jksk dkt zkwb okwo lfbokefroaj SmlkssyZ (k`h.)8 fj`ko lab bib`ko kb bfib pao, skkog paoefroajst SprajiarZ (k`h.)8 tbupi pao8 k liko pao, k jksk paoefrouetig SsaosidlaZ (k`h.)8 ogkibsutok oai3 tbu tbai tbai3 zuj tbai,`kb tbai3 tbu cbukl tbai okvkkc, pilvkkogefrouetig, rktifoal SrktifoklZ (k`h.)8 ogkibsutok tkwb citukcio,ogkibsuo tbai3 ogkibsutok oai tbai3 bki lfefrouetig, rijalig SraksfokdlaZ (k`h.)8 k bkog skko tbkj miog3 kbkog skko tbaib, k tuk mi `iog jkb bi jkwc aa mi- k skkog tbaiefroågta S`isfwoZ (v.)8 cai-k bi mi oukj lf3 oai oukj lf skc

Page 60: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 60/220

efroågtalsa SkdoagktifoZ (o.)8 aijkb `aibok dkog zui lf-k oiklok,I bibok lab bib ok`iog tko tub okwo lfbokefroårja, cråoca SiosultZ (v.)8 zkbcf3 sijjkwb dkwl3 luogsijokt tbaib ok`iogk gaao3 jkkizuj skcefroårja, cråoca SkeerfotZ (v.)8 cijkiogkt, cijkitukb, jkitkogciogkttukbefroårja, picara, sára, stò`a SpiquaZ (v.)8 babskc3 sijjkwb dkwl k bab skcefroårja, stò`a, cråoca Sfeeao`Z (v.)8 cbiklbok dkwl3cbutcbikl3 k cicbkkj ok cbkt vk pklskt3 jkwbok dkwl

efroårjalsa, cråocalsa SfeeaomaZ (o.)8 cbiklbok3 cbut cbiklbokefroò`ao SraquisitaZ (k`h.)8 bib jkskc cuul3 ok cbkt bibjk- k k`kog cbkt bib jkskc cuulefroò`ao, oò`vao`ig Soaa`eulZ (k`h.)8 ciskj, bib `iogk cuulefroò`aoba` SraquirajaotZ (o.)8 ciskpok, bib pbft, oaib pbft`iogk cuul3 cipbkjkwbok3 bib lfb tbaib lfbok3 bib jkskc `iogtaefroòha, jfra, uo`arbfl`a SkjusaZ (v.)8 cioukjskc, cipkkcskc,ouiskc, mij lfskc, mikjouib dkwl, mijtbfibok dkwlefroòha, tilera`sstilla, glå`a SgrktieyZ (v.)8 luoggulbok `kki skc3luoggulbok dkog ogkbok bkogk luogcijefroòhalig, gajytlig ShfllyZ (k`h.)8 luogoukj, fj`kko oukj3jkkitki-ouibjkkiefroòhalsa SplakskomaZ (o.)8 ofp skcok

efroòhalsa, jfrsckd, glå`a, oy`alsa SaohfyjaotZ (o.)8 ofpskcok3 ofp tkck zktok3 luogcij tkck zktok, oukj skcokefroòhalsa, tilera`sstillalsa, glå`a SgrktieimktifoZ (o.)8 luog cijskcok, k luog cij ok`iogk dkwlokefroòhalsa. jfrsckd, uo`arbfl`oiog SkjusajaotZ (o.)8mikjouib dkwlok, guklofp dkwlokefroòhat, juotar, sfrglòs, livsglk` SdlitbaZ (k`h.)8 luogofpjkitki jaal `kbok jaal lab luogcbkjok jaal puk lf3 luogofpjaal, kwljkwb oailf bi lab cilkwjefrfr` Sefrawfr`Z (o.)8 lkidu galbtu bi lf, ji`kog cbkt io tuklkidu tbu tfj tkck lkidu cipktjk-k k galb pao3 tbu jkpiefrfr`, io`la`oiog SpraekmaZ (o.)8 lkidu suogk tbu jkckki8 tuklkidu suogkb dkogtaog fjk, dkogtaog cigalb bikj mi-k galbok3

lkidu dkwltu io tbaib skcbuki sk- k k galb tbu tfjofefrfr`oiog, acrat S`amraaZ (o.)8 tbupikc, oikl tbaib lfb `iogkcipik tbu cbkubefrfr`oiog, a`ict Sa`imtZ (o.)8 cujpi tbusukb8 oikl tbaib lfb`iogk cujpita sukb tbuefrpkgtoiog, laha SlaksaZ (o.)8 gkj, ioo lab lf cbkwog ji pkwlcbkt io pkwl `kog cbktk pikc cbiktok, (k buo mikj fjkkkpcbiktok)efrpligta SfdligktaZ (v.)8 bib lf pbkjkwb skc3 bib lf-k bi tbai lf`iogk cidkwl8 jkwbpukcok cigukoefrpligtalsa SfdligktifoZ (o.)8 bib lfb tbaib lfb-k tbaibok3 bibtaaitaai cuulok3 tkvuko3 jkwbpukcokefrpfst SfutpfstZ (o.)8 pbuklpi pkok gkjlk sij juo cbktk fj

gkklckp/pklicta3 tuk dkogta' fjokefrpustat, áo`alòs SdraktblassZ (k`h.)8 buib `iic lf3 si, okkc lfefrrast, eòrst SefrajfstZ (k`h.)8 tbupi pao3 `iojuo tbupi pao, kjksk pao3 bib jkskc pao `iog3 k `kog taog skkogk jksk zkwefrrat SprarfgktivaZ (o.)8 `iojuo tkwb cizui-k bib tbaib dkwltbaibok, bkjpbkt tukjokefrratoiog, bko`al SdkrgkioZ (o.)8 vko jko ci`aacok3 vko lai`iogtu io kjk lai ogkjzkb lab lai ofpok zkb-k ogaao, vko lai`iogta°o vko zukcta° cikogkb vko jko cbikj `iogk ogatokefrratoiog, trkoskctifo StrkoskmtifoZ (o.)8 ci`fotukbok3cibftukbok3 cisap skc tukcokefrratoiogs-, cfjjarmial SmfjjarmiklZ (k`h.)8 vko lai-k vkozukc tkwb ciskiefrriga, efrbaovårao`a, efragáao`a, ti`ligara SefrjarZ (k`h.)8jksk3 oib lkck k jksk zkwefrrioga, sck`a SijpkirZ (v.)8 sik3 k bfib pko bfib lf sukc3 cikjsuc, likjefrrioga(s), efrvårra(s) S`atarifrktaZ (v.)8 sik saajsaaj3 sikzkw

efrru`a Swio`sbial`Z (o.)8 buib `kkl `iogk citbukb jkko3 jftfr, dus jkki-k citbukb jkkoefrrygao`a, aofrj, gavkl`ig, vål`ig StarrieimZ (k`h.)8 oksikjkbjkb3 upjkwb skkogk oksik zkwefrryct, vkovittig SmrkzyZ (k`h.)8 bki, ogkibsutok pkicbikl3 `ic lfluogsij jkko lf pkc3 bkilkwbefrrå`ar StrkitfrZ (o.)8 k ji k skta lab k gkj k lai k zukc ji3 kcbaaj ji3 ji labbaac bkkt jiefrrå`ari StrakmbaryZ (o.)8 tbu jkko lfbok3 jukotkkc lfbok3jukobuki lfbok

efrrå`ari, lko`sefrrå`ari StraksfoZ (o.)8 labbaacok3 gkjlab`fok3 gkj lkogpkook3 gkj tuogk tbujkko lfbokefrrå`arisc, trflòs StrakmbarfusZ (k`h.)8 mitkc lf3 labbaac bkkt3tbujkko lf3 juko tkkc lf3 jukobuki lfefrrá, efrgrfva SmfkrsaoZ (v.)8 bkj skc3 bkjsukc skcefrrá` Sbfkr`Z (o.)8 ok cbktpaub k guuck cfib vaovko sijokefrrá`, lkgar SstfraZ (o.)8 cbfl3 cfib miog3 jkkilkj buok zkt`iogk cbflefrrá`, lkgar SstfmcpilaZ (o.)8 jkkilkj buok zkt `iog mi-k tkjpicfib cbflbokefrrá`a, svigta SdatrkyZ (v.)8 labbaac, cbaaj, labpkoefrrá`oalsa, rá``aosckd SputraekmtifoZ (o.)8 juktok3 jukt`iogk ciskcok3 uib cipktok

efrskgt, erygtsfj, efrcoyt Sekiot-bakrta`Z (k`h.)8 jai`kwi, zuj,zkbckkiefrskjliog, jò`a SkssajdlyZ (o.)8 cickicbfpok3 pkicbfpok, kcickicbkwj jita (pkwi dkwlok, dikc cicbfpok lab tbu cibilbok`iogk) k puogcbkwj jipiefrsktsdlk` Sao`-pkparZ (o.)8 lkidu tukj suoglkjk cidalb lki`klefrsaalsa Sjis`ajakofurZ (o.)8 gkjtkt cbiklbokefrsaalsa, efrsyo`alsa, efrdry`alsa Swrfog`fiogZ (o.)8 cbiklbokefrsao`alsa, trkospfrt StrkospfrtZ (o.)8 juo cbkt pko juo `kogcbktk puk3 vko fjok cisuko skcefrsigtig SmkooyZ (k`h.)8 ci`kwj jkbjkb, sujzkt ci`kwj,sujzkt sikjefrsigtig, vkrsfj SmkutifusZ (k`h.)8 ci`kwj jkbjkbefrsigtig, vkrsfj, pá vkgt SwkryZ (k`h.)8 ci`kwjskefrsigtigba` SpramkutifoZ (o.)8 k buo lab juo jk-k ci`fpcbflbok8 cigio cbflbok3 k tkctkc tuo jk-k cigio cbflbok labci`fp cbflbokefrsigtigba`, vkrsfjba` SmkutifoZ (o.)8 ci`kwj `iogk tbubilbok3 vkuokefrsicra, kssurara SiosuraZ (v.)8 k si k jkog3 k daijkog k fj labk jko `iogk gaao cbiktsk zkbtkwb lfbcic `iog mi-k cimikj.(^kupu io k taook ioo pao suj paac tulzk cbkt jko `iogiocujpita cikogk gaaok, tuk k jko zkb tkwb citukcio cujpitacikogkb cuj sijio suj dkog zkb bikj suog bi. Puk lkitkcio kioo ckkog lab cujpita io ^kupu ioo jko `iogio tulzk cbkt k pikcub cuul bi)efrsicrat Siosura`Z (k`h.)8 jko `iog zkb pikc cbikt okefrsicriog, kssurkoma SiosurkomaZ (o.)8 daiok3 sibok jkook koaib lab k jko `iog zkb-k dicbikbsk zk tkwb tko cic `iog kcimikjok. Gaaotabok8 K cimi ji cbkt io D cimi iosurkomamfjpkoyta cikogkb °ck jftfr pao suj jkc cbkt jko bi° vk mi-k,tuk tkwb citukcio K io D ta cikogkb cbk cbkt, cuj lkog,cujsijio suj dkogzkb bikj cbkt suog tkwotuog bi. K ii jftfr pao k bfib tkwotuogk jkook lab kmmi`aot mibta k tukb cai lab ksuj pikcta cilab cic lf. K bib bkogoio k cimikj buo suogio K iijftfr io kmmi`aot k tukb lab D io dkwl skc `iogk, dkwl tbaib lfbcbfpk k sikt lab k tbkc lai skc `iog bi. Cbk sij, cuj sijio sujbib zkb bfog suog lamio bfog tuk mib skc oiog mibok tkwb cidkogbiefrsicriog, dacråetalsa SkeeirjktifoZ (o.)8 cipskcok, skkocipok,latcipok, bijkb bi mibokefrsicriog, efrvisoiog, siccarba` SkssurkomaZ (o.)8 bfog cibibskc, dkwlskc tkcpi `iog bi mi-k ckjmikj pik. cidkwl skc `iogkbib jkok luogbijkwb lf `iogk ckjmikj pik, luogjukog skcefrsijpla S`adksaZ (v.)8 oikj, cikt, ciksuc, oikj `aub`aub3 jko

Page 61: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 61/220

tkwj sukb zkwefrsijpla SvulgkrizaZ (v.)8 jiotbkog skc3 fj`kko bfib lf tkckfj3 cukjkb kwljkwb lf tkck fjefrsioca Sratkr`Z (v.)8 zikckki skc3 zik-fl skc3 jkolkkog lf skcefrsioca, efrbkla S`alkyZ (v.)8 zikckki, zik-fl, cbiiotf, sukotf3bib okilf pbftefrsiocalsa, efrbkliog Sratkr`ktifoZ (o.)8 zikckkiok, zik-fl ok3`kklokefrsiocat Sdalkta`Z (k`h.)8 zackki, zackki lukefrsiocat Sfvar`uaZ (k`h.)8 pikccic `iog buo cbio luk3 skwtpi dk

cbio3 k pikog cbio `iogk cilkjaoskefrscal S`ieearaomaZ (o.)8 cilkj`kook, cidkt lfbok3 cicbkibokefrscal, uligba` S`ispkrityZ (o.)8 cidkt lfbok3 `iojuo, k pbkzkblab bfibok lkjk cilkj`kookefrscallig S`ieearaotZ (k`h.)8 cilkj`kog, cidkog lf3 cicbki3 citukclfefrscallig, ko`arla`as S`ivarsaZ (k`h.)8 cilkj`kog3 cidkog lf3tukjtukjefrscallig, ulig S`issijilkrZ (k`h.)8 cidkog `actkc lf3 cilkj`kogefrscallig, ulig SuolicaZ (k`h.)8 cidkog lf-io3 cilkj`kogefrscalliga SvkrifusZ (k`h.)8 k tukjtukj3 mi tukjtukjefrscalligba` S`ivarsityZ (o.)8 cidkog lf-k k tukjtukj bibok, ktukjtukjk fjok

efrscalsdabko`liog S`iscrijioktifoZ (o.)8 cbaotukj oaibok3`ai`ko tukj oaibok3 `aibskc tukj oaibokefrscalsdabko`liog, iscrijioktifo S`ismrijioktifoZ (o.)8cbaotukj oaibok3 `ai`ko tukj oaibok3 `aibskc tukj oaibokefrscoiog, uo`arsògalsa SrasakrmbZ (o.)8 ogaotal tkc, mitkc tkclab tbuuc tkck ok cbktpaub suutok3 ckocbiktok3 k tbu lab k lk kcimiog tbai tkwpk suutcbiktok3 cukjk tbaib okki lfb, bib ogai lftbu tbkc cbkt jubcbiktok, Jkstar `agraa ogkb cbiota pilokzfpok pao rasakrmb cimi bi. Cibilb tkogtkog mibta fj okwo lf bi.]kkogsik io bilb okwo lf-k jkckib ziku dac biefrscriet SprasmriptifoZ (o.)8 galb cbflbokefrscriet, ragal SpramaptZ (o.)8 zuib `iog tbucbkkj3 tbucbuo8gkjtkt lubaacok-k bfog caaj `iog tbucbkkjtaefrscråcca SstkrtlaZ (v.)8 pktku skc, lku skc, cigio cbflb lfbpi- kciguib skcefrscråcca, scråjja SerigbtaoZ (v.)8 lku skc, pktku skcefrscråcca, scråjja, cysa SsmkraZ (v.)8 lkku3 lkku skc, lkku-ktkkijkog skcefrscråccalsa SkeeraigbtjaotZ (o.)8 tajdkw ckwjok, tajdkw dupskkpokefrscu` SijprastZ (o.)8 cujpita' cikog pkok suj laitkwiefrscòooa SajdallisbZ (v.)8 zaaj3 k atlkwj `iogk zapoktukjtukj tkwb zaajefrscòooa, sjycca SdakutieyZ (v.)8 jaal bfibskc, cipukb3cizaaj, atlkwj skcefrslkg SprfpfsklZ (o.)8 gaalok3 gaalok tbaib skc ok3 ogkib`kko

gaaocbiktok3 citaaog skc `iogk cibaalok3 citaaog oi vk mibokefrslkg Sramfjjao`ktifoZ (o.)8 ogkib`kko pikcokefrslkg SsuggastifoZ (o.)8 ogkib`kko gaaookefrsli`t, efrtårscat, dkokl StritaZ (k`h.)8 cizkogb jkki3 cizkogbtkwt3 k cizkt `ao jkok jkki, tkwtefrslugao, grá`ig SasuriaotZ (k`h.)8 bukibkj3 gilcikl, bkkogsko,uiskoefrslá, cvåsta SdruisaZ (v.)8 likjok3 likjok jk3 si`up gkwp,tuujk `up skc3 si`up skcefrsjkg SefratkstaZ (o.)8 mikpcbflbok k oaac buo jk-k mikpcbflbok3 k ouog mikog k ofp skc ok`iogta tkwj cbkt ok jk tbaibcbflbokefrsjå`alig SigofjioifusZ (k`h.)8 zujbuki3 sijjkwbbukiefrsoåvriog SstrimturaZ (o.)8 cbkubok3 mikogtkook oaibok3mikogtko dkog likok bibokefrsfoa SmfomiliktaZ (v.)8 k babok `kki skc zf-k lkwj sukc skc zf3vk lkwj dkwl, vk lajtukbefrsfoa, efrjil`a SprfpitiktaZ (v.)8 jkkidikc3 jkki-at3 k `aibskcok lab k tbupbk ogkb ok`iogk jkki-at3 k bab lfb ok`iogk jkki

 dikcefrsfoiog SktfoajaotZ (o.)8 jibiog lab ^ksiko k cilaj lf cijlkiHasu bfog sibok bkogio cilaj cick, ^ksiko jki-kb jita Kjk jik cibib cic tbaibok, citbfibokefrsfoiog SramfomiliktifoZ (o.)8 cilkwj tkkc cicok3 cibftbaibcicokefrsfolig SplkmkdlaZ (k`h.)8 `kib skc tbaib3 cbfb `kib tbaibefrsfolig, era`alig SpkmieimZ (k`h.)8 cilaj tbaibbuki3 giit jaat3fj biitbikt, cilajok `aib jiefrspil SefraplkyZ (o.)8 ciluuc jk-k citkwp, cicbfib, ciofb mibta,

okwi cijaac skcokefrspil`a SefreaitZ (v.)8 tkko3 jkosukb, ogkb cic lfefrspil`a, spil`a SwkstaZ (v.)8 susik, cisik skcefrspisa sig SfvaraktZ (v.)8 tkj oa luk3 oa cbaogvkklefrstk` SekudfurgZ (o.)8 cbukpi bukj suogefrstk` SsudurdZ (o.)8 cbukpi puklkj3 cbukpi okwlefrstko`, iotallact, iotalligaos SiotallamtZ (o.)8 luogsij, 4. pilokskkog oaibok, =. ji pil, ji sikjta, ogkibsutok skkog lab pilokskkog oaitaefrstko`, clògt, iotalligaos SwitZ (o.)8 pil tkc k ogkibsutok3luogsij pilvkkook3 ogkibsut jkolkkogokefrstko`ig, clfg, vis, viis SwisaZ (k`h.)8 pil3 tbaibok oai3 cbukc pilok oai, miij3 pikopib pilok oai

efrstkvalsa SpraeixZ (o.)8 k buo jk-k gaal cbfl, gukl cbfl, cip skccbfl, gaaotabok-io8 tall dkog pao efratall, mfja pao iomfja. mib dkogioefrstkvo SprfwZ (o.)8 tajdkw juucefrstaoa SpatrieyZ (v.)8 sukog sukc, skc gkwpk sukog tkwb cidkogefrstaoiog SpatrieimktifoZ (o.)8 sukog sukbok, sukog dkogk skctkck fjokefrstaoiog, efssil SefssilZ (o.)8 sukogsukc3 oi`koglki-k gkobioglab siogtab siogcuogta sukog sukc-k k jku bibok jaal labtbkkog jkb k puk lkitaefrstillalsa SeaiotZ (o.)8 cioaibok3 cidkwltkwjok, kbi tkctkc lfpikbi cioaibok, cioaib cbaajefrstillalsa SsijulktifoZ (o.)8 k bib cioaibok3 cioaibok3 k tkctkc

 dkog likok bibok3 kooa cioaib-k oaac tkcpiokefrstilt, efragivao Seaigoa`Z (k`h.)8 k cioaibsk, k bi lfpi k bicioaibefrstfccat Sfd`urktaZ (k`h.)8 luogtkog cbkub, babpibok oai bkc,cisiic oukj lf3 tbuzkwb bkcsk jiefrstfppalsa SmfostipktifoZ (o.)8 suog cbkkcok, aac tbkc bkcskskcokefrstrko` Sefra-sbfraZ (o.)8 tuipi okwlliko3 tui lab lai cizfpokjuoefrstuva SsprkioZ (v.)8 bac3 cba bac3 cbut bac3 cbuttkkog,cbatkkog, ckwog lkc mibta bacefrstyrra S`isturdZ (v.)8 k fj biitbikt lki vk okwogcki skc3 vksuduki vk tfcduki3 fj`ko vk oukj lf skc3 sfskkog skcefrstyrralsa S`isturdkomaZ (o.)8 okwogckki skcok3 sucdukiok3 vksfskkog skcokefrstårca SaobkomaZ (v.)8 dablkptf3 cidablkp skcefrstårca SraioefrmaZ (v.)8 ouog pkok tbukp3 ouoglkj pkok dablkp3 k cuko jkskta pkopib `iogk cukodab skcefrstårca, iotaosivara SiotaosieyZ (v.)8 cbkub skc zkw3 bkkt skczkwefrstårcoiog SkjplieiarZ (o.)8 k bi zkb skkogk k likoskc zkw, kgiog ogkib zkw ji bikj ok cbktpaub pku ogkib skcok vkozktefrstårcoiog SraioefrmajaotZ (o.)8 ouog pko k tbukpok3 ouog pkok dablkpok, cuko dab skcokefrstårcoiog, u`vi`alsa SkjplieimktifoZ (o.)8 dablkpok3 liktskczkwcok, kwgio gaisbk zkwcok, kbi zkb skkogk oksik skczkwcokefrstò`a, efrhkga Smkst futZ (v.)8 okwtcbik3 bkwlcbikefrstò`t, u`stò`t SfutmkstZ (k`h.)8 `aib lfb3 k ciokwlcbiiosk3 pkibsk3 jipi lkc-k fj `iogk ci`aib lf-k cibkwlcbiksk jiefrstòrra Skggrko`izaZ (v.)8 bkubskczkwc skwj, tbuoaibokskkgzkw oaibskwj likozkwskcefrstòrra SjkgoieyZ (v.)8 gfl zkw skc, liko zkw skc3 ukog gaao3 k

Page 62: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 62/220

bibok zkb skkogk k gfl zkw-k cilkogb skc3 jio tbupi skc3 pkbtkwi jio liko skc3 vkkogliko skcefrstòrra, efròga SaolkrgaZ (v.)8 liko skc3 k jksk skkogk liko zkwskc3 caacliko3 zki zkw skc3 cickkc skc, gfl zkw skcefrstòrralsa SjkgoieimktifoZ (o.)8 cbko skcok3 gfl skcok3 bktskcokefrstòrralsasglks, lup SjkgoieiarZ (o.)8 k gfl skc ji3 k liko skcji k gflzkw-k cijub tbaibok3 k oau micmicta gflpipi-k jubtbaibokefrstá Suo`arstko`Z (v.)8 tbai3 tbai sikj3 tal, talsikj mib ofpok

tbaiefrstáalig SmfjprabaosidlaZ (k`h.)8 tal tbaib3 tbai cbik tbai3 citaltbaiefrstáalig SioalligidlaZ (k`h.)8 tbaib tbaib3 jipilta dac ii tbaibtbaib, bilb pil tbaibefrstáalsa Suo`arstko`iogZ (o.)8 citbaib sikj tukbok3 tbaibtbaibok3 ogkibsut tbaibokefrstáao`a, ja`eòlao`a, `altkgao`a SsyjpktbatimZ (k`h.)8babpibbuki sk3 `aibok citukc3 pkopib3 `aibpib3 bfib skcpibefrsvkr S`aeaomaZ (o.)8 ci`kklok3 civaaookefrsvkr Svio`imktifoZ (o.)8 `icok lkbok3 jkwb skcok labogkwbokta jkko lf kbib lkj lkbokefrsvkra S`aeao`Z (v.)8 ci`kkl3 gkklta' dkwlsikt tbaib lfb ok`iogk

ci`kkl (civaaog)efrsvkra Svio`imktaZ (v.)8 jkwb skcok lab ogkwbok pko sikogskc3 paogcbik3 jkwb lf lab ogkwbok `ic lf kbib lkj lkc, `icoklkccbikefrsvkrlig, darattigat ShustieikdlaZ (k`h.)8 `ic ciskc tbaib3 `ic skctbaibefrsvkrslòs S`aeaomalassZ (k`h.)8 ci`kklok oai lf3 ci`kklok fj lfefrsvio`a S`iskppakrZ (v.)8 ciju okwo lf skc8 dai jkog skc,cilkogb okwo lf skcefrsvio`a SvkoisbZ (v.)8 jkog3 k tuook citbai lf-k jkog biku, puj dai3 puj jkoefrsvårga SefrswakrZ (v.)8 cimikj3 bi ca'og mi-k cimikjefrsyo Sprfvi`aomaZ (o.)8 ^ksiko' lkjlkbok3 lkj`kog tkck ^ksiko'

fjpibok ogkbokefrsyo`alsa, efrdry`alsa, efrsaalsa Swrfog`fiogZ (o.)8 cbiklbokefrsyoa, lavara, sckeea, y`a SsupplyZ (v.)8 pik3 k ciskpok dkogk pik3 ogkb skcefrsyoiog, lavariog, lavarkoma SpurvaykomaZ (o.)8 kooaactui`kwo pikcok3 ogkbskcokefrsåt, baosigt SiotaotifoZ (o.)8 bib ogkp pao3 skwjok3 tupokogiijokefrsåt, fvarlåg Spraja`itktifoZ (o.)8 ogkibsut cbflbok8 ogiijcbflbokefrsåtlig SprapaosaZ (k`h.)8 gaalcbfl3 ogkibsutsk-k cfibefrsåtlig, tilsigtat SiotaotifoklZ (k`h.)8 skwjk bib3 tbaib giga-kbib, tupok tkwb bib, k tup bijbij, bib cbkkc bi lfefrsò`a S`ulmieyZ (v.)8 lij skc, `aibbuki skcefrsòg, pròva StriklZ (o.)8 siook3 atcbiktok3 sio jkskcok3 dkog kmi bikj mi-k atcbiktokefrsògsvis, pròvao`a StaotktivaZ (k`h.)8 zkt pkc `iogk cidkwl3jkolkkog tkck cidkwl pkc3 zkt sukc zkt tkwotuog `iog bi lfefrsòjja S`ilkpi`ktaZ (v.)8 kwljkwb lfbok lab `fo lfbok bkogksik saaj saaj3 k bfib cijlki sik-io dkwlpbktbuki sukcefrsòjja SoaglamtZ (v.)8 kwljkwb lf3 dkogjkb lf-k ogkibsuo3bi' mib puj cfib3 pbkwc k oai lfefrsòjjalig SoaglamteulZ (k`h.)8 jkogogilb bkkt, ci`kwj lf, pbkwc giga zf lfefrsòjjalig SrajissZ (k`h.)8 oksapok cbktpaub kb cimiko lf3 gioktkck saaj lf3 zulbtkt, jkogogilb bkktefrsòjt, efrekl`ao S`ilkpi`kta`Z (k`h.)8 sik oikpoukp3 dkwlpbktbuki3 citko gkwp3 k cipuj ousiktskefrt, eåstoiog, dfrg SefrtZ (o.)8 culbpi3 jukl skkog `kwok sukogtkwb k ciij-k ci-uuj, cukjk lut zkwb lfb `iogk cidkwlsukog/culbpiefrtkdalsa Spar`itifoZ (o.)8 dkwlciic zkwb lfb lab tbaib lfb

cbfp-k siktok8 sikt `ij`ajok3 cbk jkotbkookefrtkla, io`la`oiog, pråkjdal SprakjdlaZ (o.)8 gkj cbkt,okjpi cbkt ii tbucbuopi du suogk tbu jkckki, tuk dkog lkiduta'cipktokefrtkla, prflfg SprflfguaZ (o.)8 lkpbukb bikj, lkb `iog lijmiiookbikj cipktjk-k k tbu tfjof cbktk gaaook tbu jkckkiefrtko` SiomisfrZ (o.)8 bktu3 juuc tkwb ciokki pao bkefrtagoalsa, lista SlistZ (o.)8 jio tkjpi cigukl3 ok cbktpaub kcizfjk cigukl `iu`au-k cigalbokefrtileål`a, pråma`aos Sprama`aotZ (o.)8 k jkskta, k cibib

jkskta, k fj jkskta bkogk k ouogkta zfogb k tukmi tbai jkb`iog bi mib tbaibokefrthaoa S`asarvaZ (v.)8 ogkbtkkc3 ogkb `iogk cilkwjefrthaoa, thaoa SakroZ (v.)8 tbklkwb3 oksapok pko-k tbkjko ogkb,sap jko lk, lkwbcbikefrthaoasta SjaritZ (o.)8 sikjok lab bfibok tkwb miijok, k cimi dkog mikog mikog tuo zkwbokefrthaoasta, io`tågt SakroiogsZ (o.)8 tbklkwbsk sujtaefrthaosteul` SjaritfrifusZ (k`h.)8 miijok, pilok lab sikjokbkogk cipik k ogkb `iog jkb-k cilkwjk fj, pbktbuki pbkttkkcjkbefrtflcoiog, acsagasa SaxagasisZ (o.)8 Lki ]ikogtbf suogkckjjklta bilb mikook

efrtfv, gkogsti SefftpktbZ (o.)8 cba tkwb k pkita dac tftok lkjpiefrtrio, oytta, efr`al Sk`vkotkgaZ (o.)8 bkjpbkt zkwcok, kbfibzkwcok, k pbkttukjok, pbkttukjpibok. Paoois cijkwlok-kb`auma cimi jubzkb cidktcij cbitk pfiot jub jkskc paoefrtriolig, erajrkgao`a Spra-ajioaotZ (k`h.)8 k `kogta skkogktbupi zkw8 tbupiok-kb k `kogta cbaogefrtriolig, supard, prågtig, barlig SsupardZ (k`h.)8 bfib lukjkbjkb3 tbupi luk8 luogcijbuki luk jkbjkbefrtrflig Smfoei`aotiklZ (k`h.)8 jukook tkwb cigaao tbusij,tbusij, tbuguc8 ji vkotkkog tbaib `iogk ci`aib lf tbusijefrtrfligba` SekjilikrityZ (o.)8 lkwjtkkcok3 cijaal tbaibok3citbaib luktok3 ji lab juo tbaib jkbjkbokefrtrfp Svkogukr`Z (o.)8 gkklckkp bfopi pki jk-k pki jksk

gkklckkp pkwlcbkt3 gkkl kotkbefrtrylla SaombkotZ (v.)8 jitpbikl tbuoaibok tkwb zfgkwp, `aib dkogk fj skc, duj, cbaaj zfefrtrylla, datkga, eåogsla SeksmioktaZ (v.)8 aolkb skc3 jitlk skc,`aib, pkkctk, luogluut3 luogsij lkefrtrylla, efrbacsa SdawitmbZ (v.)8 duj, jitbki skc, k bi lf pi kbi dkogk ju skcefrtrylla, eåogsla, mbkrjara SdaguilaZ (v.)8 cbaaj, zuku tbutkwb cbaajefrtrylla, trylladio`a Sspalldio`Z (v.)8 lkj`kog sk tkc-k fj skcefrtryllalsa SeksmioktifoZ (o.)8 jit lkkcok, luogluut skcok, `aiblab pkctktokefrtryllao`a, da`árao`a SaombkotiogZ (k`h.)8 `aibbuki, lkwpbuki,

utbukiefrtryllat, dhargtkgao Sspalldfuo`Z (k`h.)8 ckjck likogklkj`kog skefrtrå`, sck`a SburtZ (o.)8 oktok, likjokefrtrå`, sck`a SbkrjZ (o.)8 likjok, kok tbukc skcokefrtråeealig, u`jårcat, efrtriolig SaxmallaotZ (k`h.)8 bfibjkbjkb3 bfib pao3 ji`kogta° bib dkog lf-k cilkogb tukj cbfp-kbfib valvkl, sikj paoefrtråeealig, u`sògt SaxquisitaZ (k`h.)8 bfib jkbjkb3 atlkwjjkbjkb, sikj jkbjkb3 k bfib k atlkwj jkbjkb-k cidkwl okcbktpaubefrtråoga SsupplkotZ (v.)8 sukocbik8 k fjsk cbkt ii juo lukb, dftcbik-k k `kog cbkt cfibefrtsåtta SmfotiouaZ (v.)8 zfjtf sukc3 babsukc, cbkwl lf-k babsukc, oksap cbktpaub saaj sukcefrtsåttalsa SmfotiouktifoZ (o.)8 sutzfpok8 k dko zfpok3 dkogtkobikj k cbkwl ouogk zfpcicokefrtvivla S`aspkirZ (v.)8 lkjatok dai8 jkogdkog3 luogcbkjefrtvivla S`aspfo`Z (v.)8 luogcik3 lkjatok oai okwo lf3 luoglikp,

Page 63: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 63/220

luogoikjefrtvivlat, fpravat S`istrkugbtZ (k`h.)8 luogsij puj dukigkwp3bkipib zf cbfpk kjcbkj3 luoggij lukefrtyo`a S`ilutaZ (v.)8 tui gkwj dab-k `ku skc3 miic okwo lf skcefrtyo`ar StbiooarZ (o.)8 pk skctu3 k pkok dkwltuefrtyo`iog S`ilutifoZ (o.)8 paaook, `kuok, miic lfbokefrtålla, daratta SokrrktaZ (v.)8 tkkogtbu gaao dkogk k dkkodkkokgaao3 k bi dkog dkogk gaaoefrtålla, daratta SralktaZ (v.)8 tkkogtbu gaaok gaao3 tbu pikogtaog k oaog k tkwogk gaao

efrtållar SokrrktfrZ (o.)8 tkkogtbu galbtu/gaaotu3 k tbu fjzik kgaaosikogtu3 tkkgtbu pbukctuefrtålliog SokrrktifoZ (o.)8 tkkogtbu gaaook3 k bi dkogdkogk k dkkodkko k gaaookefrtålliog StklaZ (o.)8 tkkogtbu3 pbukb tkwj lab k tktkc tkkogtbuefrtålliog, daratoiog SralktifoZ (o.)8 tkkogtbu dkogk gaaookefrtålliog, bistfria SstfryZ (o.)8 tkkogtbu3 pbukbtkwj bi tk lab ktkctkc bi tk lab tkkogtbu cbktpaubefrtåra, efrdruga SmfosujaZ (v.)8 vklbtuj, ckkogtuj, daijkogskc, buo, tbk, suj, mibta zkog jkogefrtåra, sluga S`avfurZ (v.)8 okwb oaac, okwjvklb3 k lfj klfjk oatujefrtårscat, dkokl, efrsli`t StritaZ (k`h.)8 cizkogb jkki3 cizkogb

tkwt3 k cizkt `ao jkok jkki, tkwtefrtåtta, cfo`aosara Smfo`aosaZ (v.)8 cbkub/zkw skc, sktkc zkwskc3 cigkkc zkw skc3 tfjckib3 k skbpi paok paomic sukc skc3tuicbu pkok tuijkl sukb skcefrtòha SjffrZ (v.)8 tajdkw cbkwl skc3 tajdkw siicta cbik- ktajdkw cbkwl skcefrtòhoiogspål, pullart Sdfllkr`Z (o.)8 tmjdkw tuogk cbukjtfjtaefru`, i efrvahao, pá efrbáo` Sdaefrabko`Z (k`v.)8 k buo jk-io,cbflefru`dastajja, prå`astioara Spra`astioktaZ (v.)8 k buo jk labk tuo jk-k kbi `kogtaog, k tuog`iog taog sab cbflbsk io fj mi,(pksiko io i sukb, i `kj buo lab i sib buo `iog sabsk-io oai mi-k

uj)efru`dastajjalsa, prå`astioktifo Spra`astioktifoZ (o.)8 k pikog `iog cbajpaub sabcbflbsk io fj mi-k upok, k cisabsk dkogdkogio okta bfog tuog bi mi-k upokefru`datkliog SprapkyjaotZ (o.)8 pikccbflbokefru`datklt Sprapki`Z (k`h.)8 pikc cbflbskefru`a, erajk`, efrko Skbak`Z (k`v.)8 jki-kb, jkilkj-kb3jkiokwt3 jkilkj buokb, k buo jki kbefru`gáao`a SefragfiogZ (k`h.)8 k tuogk cigaaosk, cigalbskefru`gáao`a, ti`ligara Skotama`aotZ (k`h.)8 ok cbkt piko jk-k k`kog cbkt pikog3 bib jkefru`sa SefrasaaZ (v.)8 jucbfl3 k buo jk-k tbai cbflefru`siga SeframkstZ (v.)8 bilbcbfl3 gaaocbfl3 cbkwbuo fj `kko

`iog gaaocbflefru`siga, spá Spra`imtZ (v.)8 gaaocbfl3 k pikog oki lf tbutagaaocbfl3 k pikog `iog tbuta gaaocbflefru`sigalsa, prfgofsa SeframkstZ (o.)8 gaao cbflbok3 bilbcbflbokefru`sigalsa, spá`fj Spra`imtifoZ (o.)8 gaaocbflbokefru`vi`ao SprasmiaomaZ (o.)8 tbaib cbflbok3 okta k pikojk- k k piko `iog`kko tbaib cbflbokefrulajpa SjflastZ (v.)8 oujai duko3 oujai jio sik skc3 k pbktok fj lfpi-k oujaita okwi cbkwog vk jaac skc, vk tkwpgkwp, vk ckwi gkwpefruo`arlig, vi`uo`arlig Swfo`areulZ (k`h.)8 lkj`kog jkbjkb3bfib jkbjkb3 tbupi-oksik, bfib lukefruo`riog, uo`rao Swfo`arjaotZ (o.)8 lkj`kog skcokefruraoa SmfotkjioktaZ (v.)8 oiio skc, sikog lfskc, cibbukiskcefruraoa SpfllutaZ (v.)8 oiio skc8 sikog lf skc3 oiio tkwb ci`ijskcefruraoiog SmfotkjioktifoZ (o.)8 oit skcok, siko lfb skcok,cibbuki skcok, oitok3 mi`kjbuki lfbskcok

efruraoiogscil`a SpfllutkotZ (o.)8 k oiio skctu3 tui bikj buibbikj k oiio skctuefrurattat, dròstbfl`ao Skggriava`Z (k`h.)8 pktku, lku, `iip ciskilatlat, mijul tbf likogk lku-k pktkuefrurfliga S`isquiatZ (v.)8 fj cbfog tbai lf skc3 fjjkwb skc3 pbab valvul skcefrurfliga SparturdZ (v.)8 okkcpi tkc-k pktkku skc, babskc,okwogckki skcefrvklta, k`jioistrara, dastyra Sk`jioistarZ (v.)8 uc, vkibkwj,vkibkwjk saaj, gkj cbkwc cbkt ski

efrvkltar, efga` SdkilieeZ (o.)8 tbucbaaook ioopi suog caajtu,tbuduki lkduki fj lfb ok°oogk caajtuefrvkltoiog, k`jioistrktifo Sk`jioistrktifoZ (o.)8 vkibkwjok,ucok, ucok tkwb vkibkwjok, gkjsuog ucok, vkibkwjokefrvko`la SjatkjfrpbfsaZ (v.)8 pikopbuog cicbaal3 bibokcicbaalefrvko`la StrkoseiguraZ (v.)8 jaal pukc cicbaal skc3 jaal pukccilkj`kog skcefrvko`la StrkosudstkotiktaZ (v.)8 ok cbkt pao k `kog cbkt sukcskc3 k bibok cbaal lkj`kogefrvko`la, åo`ra, scieta. efrko`ra SmbkogaZ (v.)8 cbaac, cbaog,lkib, cicbaog skc, cicbaac skc, cicbaal skc, bai, baicukl, cidkoglf skc

efrvko`liog SmfovarsifoZ (o.)8 upok oaibok, upok cbkt pko upok`kog cbktk cicbaalok, 4. cicbaalok, jigilf bibok pko jigi bibok-k cicbaalokefrvko`liog, jatkjfrefsa SjatkjfrpbfsisZ (o.)8 pikopbuog, pikozik cipuj cbaalokefrvkriog, vkratågt, fpsyo Smustf`yZ (o.)8 capok ouki kb3tbuoaibok suogkbefrvaota, vaota SaxpamtZ (v.)8 lkjatok tkwb ogkkc3 lkjaoefrvaotoiog SaxpamtktifoZ (o.)8 lkjatok3 lkjatok oaibok,lkjatok tkwb fjokefrvirra SdajusaZ (v.)8 ogkibsutok `ijski-k fj3 ogkibsutok `ij.Duki oikiouki3 ogkibsutok bib zku caaiefrvirra Sdawil`arZ (v.)8 luogdukigkwp3 cbaomiko tbai lf,

gkwjgkwpefrvirra Smfoefuo`Z (v.)8 citfcduki, balgkwp,tfcokwi, cbaotbaiblfb cbfpk cigkwj duki, luog-kj mikimuki3 zf gkwpefrvirra SparplaxZ (v.)8 duki skc3 luog-duki skc3 k cfi pao cfibikj, k dkog pao dkog bikj mib tbai miko lf skc3 mikcoikc skcefrvirra, efrdlòeea SpuzzlaZ (v.)8 duki3 k cfi pao dkog bikj mibtbai lf- k duki3 luogsij duki skc3 dukibuki skc3 dkog pao dkogbikj mib cbaotal tbai lf-k dukiefrvirrat, parplacs Sparplaxa`Z (k`h.)8 duki8 luogduki-k fjok8tbu dkogjkb cbaomikt tbaib lfbok3 mikcoikc gkwpokefrvirriog Sdawil`arjaotZ (o.)8 kjbki gkwpefrvirriog, tujjal, tujult StujultZ (o.)8 jipi gkj lujok3 jipilkck dukiok3 k dkog pao dkog bikj mib citbai tbai lf cbfpk jipi

lkck dukiokefrvirriog, ufr`ao SmfoeusifoZ (o.)8 dukiok3 kpok3 gkwjcbfpoikoukok, cbaotal tbaib lfbokefrvisa SdkoisbZ (v.)8 gkj `kogkb skwljkog, bkwlcbikefrvisoiog, lko`sefrvisoiog SdkoisbjaotZ (o.)8 bkwl cbiktokefrvisoiog, siccarba`, efrsicriog SkssurkomaZ (o.)8 bfog cibibskc, dkwlskc tkcpi `iog bi mi-k ckjmikj pik. cidkwl skc `iogkbib jkok luogbijkwb lf `iogk ckjmikj pik, luogjukog skcefrvissa sig fj, cfostktara SksmartkioZ (v.)8 cimiko skc, cital skcefrvfvao, `ristig S`kriogZ (k`h.)8 lku lf, cibtkkc oai lf3 bkkogefrvri`a SluxktaZ (v.)8 cilkwi skc3 cipalb skcefrvri`a, efrvråoga SmfotfrtZ (v.)8 dftsik, dftcbik, `fccbik,sktcbikefrvråoga, efr`raha S`istfrtZ (v.)8 baacsik3 baacio k jaal ogaiok puk okwo lf skc3 skwi skc3 ckwi skc3 jaal sik skcefrvråoga, efrvri`a SmfotfrtZ (v.)8 dftsik, dftcbik, `fccbik,sktcbikefrvårra, efrvårras SwfrsaoZ (v.)8 bfib lf skc zkw3 sik zkw3bfib lfb lkj jkokwb3 sikt lkj jkokwb

Page 64: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 64/220

efrvårra(s), efrrioga(s) S`atarifrktaZ (v.)8 sik saajsaaj3 sikzkwefryoga SrahuvaoktaZ (v.)8 cicbkogof skc8 cbkogof cic3 cbkogoffj`kkok fj cicefryogalsa SrahuvaoasmaomaZ (o.)8 cbkogof sukb cicok3 cbkogoffj `kkok fj cicokefrå`la, efrda`ra SjalifrktaZ (v.)8 bfib zkw skc3 kjk skkogbfib zkw, atlkwj zkw skc3 `kj zkw skcefrål`ar SpkraotZ (o.)8 pikook ou lab pk, pikook pbuog, pikook dul

efrål`at Sfut`kta`Z (k`h.)8 oi`kog lki vkki8 tulki vkki lf3 tubuotkwb citukc okwo lfefrål`at, koticvarat Skotiqukta`Z (k`h.)8 cizkogb okwo lf3 luiluktk3 tubuo tkwb citukc lf3 upk luk tkefrål`at, gkjjal`kgs SkrmbkimZ (k`h.)8 oi`koglki, tkkoglki, buoluiefrål`ralòs SfrpbkoZ (o.)8 tkgkb (ou lab pk oai lf okupkog)efråra, scåoca SprasaotZ (v.)8 lkc3 latsfog pik3 jipi jub tbaib`iogk lkcefrò`a, efrjòdla Ssquko`arZ (v.)8 cijkook fjlf-k zkogbzikbzikb3 suj tbkkogzktefròga SkugjaotZ (v.)8 gflzkw skc, likozkw skc, tkjzkw skc,bkktzkw skc, cbkog skc

efròga, efrstòrra SaolkrgaZ (v.)8 liko skc3 k jksk skkogk liko zkwskc3 caacliko3 zki zkw skc3 cickkc skc, gfl zkw skcefròga, u`vi`a SkjplieyZ (v.)8 likoskc zkw, ogaibskc zkw, kwgiolikoskc zkw, dablkp skc, ukog gaaoskc. k tfjof cbkt pao kskkupi sukcskc. Pkkogtbu tfjof cbkt pao tkkogtbu skkupisukcskcefròga bkstigba`ao, kmmalarara SkmmalarktaZ (v.)8 bkktskc, kbkktok cbkogskc, jkolkkogskc, ciokwb paiskc, jftfr cbkwog,jftfr mymla cbkwog k bkktzkwc ok`iogk `kktsi (patrfl) tkjpikcefrògalsa, tilvåcst SiomrajaotZ (o.)8 cujsijk puook, dablkpok3tkj dabok, cbkook, k tkjzkw k cidablkpokefrár SspriogZ (o.)8 pbkldi lab cbukcbkkl cickklefrárskga, davirca, erajckl`a, ja`eòra Sio`umaZ (v.)8 zfl3 ut

skc, k ut tbaib tbaib ok`iogk zflefrársraogòriog Sspriog-mlakoiogZ (o.)8 cbukcbkkl cipkt mikogkioo bkbsikogokefssil, efrstaoiog SefssilZ (o.)8 sukogsukc3 oi`koglki-k gkobioglab siogtab siogcuogta sukog sukc-k k jku bibok jaal labtbkkog jkb k puk lkitaefstar SajdryfZ (o.)8 okudu suogk cipko tuuog okuogaac3 cbkoib k pbkkc jk tkoefstar SeatusZ (o.)8 suul suogk fj okuogaac, gkobiog ogaac3 cbkoib lab cbk cuk cickkl okuogaacefstar`rkd Seatimi`aZ (o.)8 gil suogk okuogaac fj lki tbkbok3 okulkkccbiktokefstarvko`spròva SkjoifmaotasisZ (o.)8 pbij bkwj cbkt tkwb

oupi gkkilkita gil vuo k puklkj pko vutsuc ac-k, oku du suogk tuilkkc cbikt cbittab tuk tui pkoio okudu suogkb oktok k fj lab fjlfb, okuogaac pao oujai kbib `iog lab pkskl k bib `iogtbaibtbaibokeftfgao SpbftfgaoimZ (k`h.)8 jkko suogk atlkwj3 cbukvkkckatlkwjeftfgrke  SpbftfgrkpbarZ (o.)8 jkko lktu3 jkko lk-k k skwp sikjjieftfgrkei SpbftfZ (o.)8 lijlkkc (jkko) tkwb ciskieftfcfpi SpbftfmfpyZ (o.)8 k cidkwl jksk dkog likok k `kog dkwlcbiktokefyar SefyarZ (o.)8 bftal cbkwog, `kktsiko lkbok juo cbkwog pkimikog k k juo tkctkc tuo jk-k iooliij likopierk SerfjZ (prap.)8 pko3 cipktok juo lab buoerk `ao ti` ke  StbaomaefrtbZ (k`v.)8 tuk ouogskogerk ou ke  SbaomaZ8 bib buok cipkoio, tuouog mikog3 tuk buokcipko3 bib juo pko pki cbik ioerk`rkg, sudtrkctifo SsudtrkmtifoZ (o.)8 `kwb cbiktok, pkibokerk`rkga, tråcca erk S`a`umtZ (v.)8 pkkicbik8 `fccbik

erk`rkga, tråcca erk, sudtrkbara SsudtrkmtZ (v.)8 `fccbik3 2 pko 1 pkkicbikerkekl` SkpfstkmyZ (o.)8 tbu`ic tkkiskook3 tbujkko ousiktok,tbujkko pkok lkj pikl cbiktokerkekl`, `asartifo S`asartifoZ (o.)8 ousiktok3 pkiskookerkekl`a, fpgiva SwkivaZ (v.)8 cbkbcbik3 pikcbik3 cbkbsukb3bkjpbktok `aib skcok ousik3 k ogkb `iogk cilkwj bkjpbktok, lklf-k bimi cfib jkierkekl`ao SkpfstktaZ (o.)8 lkj piklcbik ji, tbu`ic k tkkisko jierkgjaot, dru`stycca, stujp SerkgjaotZ (o.)8 k tbaj k oaog3

 puj cbkt ii tbaj lab oaogerkgjaotkrisc  SsmrkppyZ (k`h.)8 k tbajk oaog tkjtkck fj3 ktbaj k oaog vivaerkgt SeraigbtZ (o.)8 jailaaog, jkwtkw lab tajdkw tkwb vko pukcok3 vko pukc jkoerkgta SeraigbtZ (v.)8 vko puk skc3 vko gukogerkcca, hkcca SmfktZ (o.)8 pukotuog silb, gkobiog ta jul,siogbkwogerkctur, dru` SerkmturaZ (o.)8 citkopbk, citkook3 cbkog cbkpok(k`ikcio gub lab tkkog)erkcòrsal Sfee-rkjpZ (o.)8 lkj likopi pkok paaogcbik lkjoauerkrá`a S`issuk`aZ (v.)8 kbib skwj cijlki bib okwo lf `iogk zfl3ok cbkt bib okwo lf `iogk zflcbik

erkstò`ao`a, jf`dy`alig SrapallaotZ (k`h.)8 k ouoglab skwl pao,k `aib lf skc, k ut lf skc paoerktkga io`eò`srattao S`aokturklizaZ (v.)8 gkjsuog ji biboklkkccbikt skcerkvår SkdsaomaZ (o.)8 fj lfbok, pki lfbok, fj ok`iog juok fjlfbok, tbu ogkib lfbok, cibal lfbokerkvårao`a, dfrta SkdsaotZ (k`h.)8 fjlf, ciballf, tbu ogkilfera` SpakmaZ (o.)8 lajok lab jukook, `kibok, gkkljukook, ci`f,cijkt, ciskkt citbkb mibta fj lfbok3 okwogckkiok fj lfbok `kibbiitbiktokera`alig, efrsfolig SpkmieimZ (k`h.)8 cilaj tbaibbuki3 giit jaat3fj biitbikt, cilajok `aib jiera`alig, era`eyl`t, rflig SpakmaeulZ (k`h.)8 `kki, dukiok fj lfera`alig, vaosckdalig SkjimkdlaZ (k`h.)8 cilaj, cibf tbai, citbaisikj, ci`aib skctukbera`eyl`t SrasteulZ (k`h.)8 tkwl`kjbuki3 tbktbkc ogkbbukiera`eyl`t, rflig, era`alig SpakmaeulZ (k`h.)8 `kki, dukiok fj lfera`sfjjalig, sciccalig Splkmi`Z (k`h.)8 ciduki skc lf-k `kki`i`a3 fj biitbikt, ciokwogckki skc lf-k fjera`sstietar, era`sjåglar SpakmajkcarZ (o.)8 ji cilaj skcta8tbuduki lkduki oaita k cilaj skctaeragkt SerigktaZ (o.)8 cuj zklfj ;2 lab ;9 lki-k tbkupi 40 pko 5>mikog tkwb k citbukb gkklckkp tajdkw, gkklckkp tajdkwpieracvaos, byppigba` SeraquaomyZ (o.)8 bib juook3 fj pkbpkbok,bib juozkb, k zkbvaieralsa SsklvktifoZ (o.)8 gup cbiktok, bftcbiktok3 jkwbok suog

 pko k gupcbiktokeralsa, ra``a SrasmuaZ (v.)8 bfocbik3 dukiok, lkubukiok, siktok pko bfocbikeralsa, ra`oiog SrasmuaZ (o.)8 bftcbiktokeralsar SskvifurZ (o.)8 gujtu, bfocbiktu, sibok pkok bfocbiktu,Cbristikota k`iogio. Gujpk, Bfopk, Hasu Cbristeraj, erajk` SefrtbZ (k`v.)8 k cipko3 ouogskogerajk` Sfowkr`Z (k`v.)8 jkdkko3 jkiokwterajk`, efrko, efru`a Skbak`Z (k`v.)8 jki-kb, jkilkj-kb3jkiokwt3 jkilkj buokb, k buo jki kberajdrioga SdriogZ (v.)8 bfog pukcbik3 gkbcbik3 bfog pikogcbik3citbaicbik skcerajdrioga, kvla SprfmraktaZ (v.)8 tk oai, suko lab cbkkc oai3 kfj ogai lf pkok fj skcerajdrioga, sckda SmraktaZ (v.)8 pikog skc3 k fj lf pkok fj skc,cipkocbik skcerajdrioga, u`vicla SgaoarktaZ (v.)8 pikog skc3 dkwlcbik3 fjcbik skcerajdriogalsa, sckdalsa SmraktifoZ (o.)8 piko skcok, laituog

Page 65: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 65/220

vkotuog cipiko skcok, cidkwlok, k fj lf pkok fj skcokerajgkogjá`a, jatf`a, já`a Sjatbf`Z (o.)8 bib`kko3 dkwl`kkoerajgkogsjá`a, prfmas SprfmassZ (o.)8 ogkibsut lab dkwlk k fjlkitkc, 4. tbu cbktpaub k ciogkibsut mikogk k tftcbkkc lkjpitaogerajgkogsjá`a, tacoic  StamboiquaZ (o.)8 bib`kko, dkwl`kko3 pkipib`kkoerajbarscao`a Spra`fjiokotZ (k`h.)8 uczkwbok oai3 k tuog lkj pko tbuoaib zkwbok oaierajbarscao`a, kljio`alig SpravkiliogZ (k`h.)8 guklzkwbok oai3

tbkog3 k lkkog jkbjkb3 tbu `kog skkogk tbkog zkwerajbarscao`a, `fjioarao`a, barscao`a S`fjiokotZ (k`h.)8tbuoai3 uc3 zfgkwp tkck ucerajbåva, uo`arstraga, pfiotara SajpbksizaZ (v.)8 ukog dkwl`aub, bkbdkwl `auberajckl`a SavfcaZ (v.)8 pbuiskjok tkwb `kwita k fjok pko-k pkicbik skc3 jibiog suogk fj `kwita pbuiskjok tkwb pkicbikskc, skwtpi lki-k tbupikog skta pbkwc cbik skcerajckl`a, ckl`a eraj Smkll efrtbZ (v.)8 skjcbik3 k fj `iogkskjerajckl`a, ja`eòra, efrárskga, davirca Sio`umaZ (v.)8 zfl3 utskc, k ut tbaib tbaib ok`iogk zflerajcfjjalig  SpksskdlaZ (k`h.)8 tft tbaib, pkitko tbaib

erajja SeurtbarkomaZ (o.)8 dablkptfbok3 bib dabok3 bibtfb skczkwcokerajja SprfjftaZ (v.)8 zk/`iojuo cbkog skc8 k jksk skkogkskkog zkw skcerajja` SstrkogarZ (o.)8 cbuklji3 gkj`kog ji3 tbaib ogai lfbjierajja`, u`aolko`sc  SkliaoZ (k`h.)8 gkj`kog ji, puklkj ji, kjaal k tbkkog tukj3 jaalsukb lkj`kog, laituog `kog pkok bfog pki ji `iogk ci-ujjkwb jita. Aita tkwb cidkoglf jibiogjaal`kogerajja`krtat, acsftisc  SaxftimZ (k`h.)8 k puklkj pkok bfog pkilkj`kog tukj jitlk3 utbuki, uucbuki3 jitbuuperajrkgao`a, efrtriolig Spra-ajioaotZ (k`h.)8 k `kogta skkogk

tbupi zkw8 tbupiok-kb k `kogta cbaogerajscyo`a Saxpa`itaZ (v.)8 jkolkkog skc, ciokwb skc,cbkkccbik3 cio tkck cbkkccbikerajspriog SprftrusifoZ (o.)8 lkwt cbiktok3 k lkwtcbik sk-k fjokerajstkjja, stkjja SstkjjarZ (v.)8 pbuo3 k cimiko jaal lf labmibsksk mi ciccic3 cbkwl vktvkt zaalk mi, pku -kwc, k mib ofpta kcizfjk mi zikbzikb tbai lf, cbk tkt dkogk pkuerajstilla, erajsåtta Ssat efrtbZ (v.)8 jita tbaib `iogk pulkkc3lki-k galberajstilla, prf`umara Sprf`umaZ (v.)8 jub tbaib `iogk dkwlcbik,4. dkwl cbik3 pikogcbik skc3 gkb skc, =. tkjpi dkwlcbik zikbzikberajsyo SefratbfugbtZ (o.)8 ogkibsuo cbfl3 ogkibsut cbflbok oaierajsyoat, vi`tscuao`a Sekrsigbta`Z (k`h.)8 tbucbukl3 gkjlkpi

ju cbflerajsåtta, erajstilla Ssat efrtbZ (v.)8 jita tbaib `iogk pulkkc3lki-k galberajti`ig, tilcfjjao`a SeuturaZ (k`h.)8 jkkilkj buo3 bfog pkilki `iog buo, bfog tuog okki lf buoerajtrå`ao`a SajioaotZ (k`h.)8 skkog, tbaibtbkj3 tkllkogberi SeraaZ (k`h.)8 sukctk3 cukjk ucok ouki-k fj lferi til, dahla til SwffZ (v.)8 baal3 ouogkkc baal3 `aibtk-k baal3jiotbkook zfogeri`kg, ballig`kg Sbfli`kyZ (o.)8 tkwlogkc oi3 oksap lfb oi3cbkwl oi ofp skcok oi3 ji cbajpaub cbkwl oieriar, dahlar SsuitfrZ (o.)8 ouogkkc k baal ji3 ouogkkc baallkitkogvkkleriari, dahlao SmfurtsbipZ (o.)8 cibaalok, ouogkkc lab tkogvkklcitbukbokerigiva SjkoujitZ (v.)8 skl bibok pko sukctk skc3 skl bi skc okwolf3 cbkbcbikerigiva, lòslk`a SralaksaZ (v.)8 cbkbcbik3 sukctk skc3 tkvuko oaiskc okwo lf

erigòra, ajkomipara SajkomipktaZ (v.)8 cbkbcbik3 sukctk skc3silk bibok pko cbkbcbikerigòralsa, ajkomipktifo SajkomipktifoZ (o.)8 cbkbcbiktok3sukbtkkc skcok3 cfldulb bibok pko sukbtkkc skcokeriba` Seraa`fjZ (o.)8 sukbtkkcok, k okwogckki, k uc, k duki skc`iog dkogjkb fj lfbok, ut dkogdkogk fj tbaibokeriba` SlidartyZ (o.)8 sukbtkkcok3 skl tkkook pkok sukbtkkcok3skltkkook ouki-k fj lfbok3 cukjk tbu oaibok ouki-k fj lfbokericao`a SkmquitZ (v.)8 cbkb, cbkbcbik, baao okwolf, mikbskc,sukctkcskc, ogkwb okwolfbok

ericao`a SaxmulpktaZ (v.)8 gaao dkkook pko paogcbik8 gaao dkkog lf-k fjskc, gaaodkog lf skcerictifo, goi`oiog SerimtifoZ (o.)8 ciokwtok8 cbkt lab cbkt ciokwttukbok ciokwc cbkkcokerijf`ig, `ristig, cåc  Sdfl`Z (k`h.)8 bkkog, lku bat lf3lkubbukiok juok bib `iog cbktpaub bib `iogk cigiogsk-k fj,zuj tbai lf3 cibtkkc oai lferijårca SstkjpZ (o.)8 lkilu, lki cicbkkc mikogk lki-ip tuogkcidalb paoerisc  SerasbZ (k`h.)8 tbkc, biog sitsat3 k cidkwl tbkcerisc,livlig, rksc  SdriscZ (k`h.)8 ciokwb cio, jkolkkog zksko dkogk tbkc salsalerisca fp SerasbaoZ (v.)8 tbkc sukc skc3 tbkccic skc3 sikog skc3

okvkkc skc3 pukosilb oiictaao cicbaog, cisil sikogk ciokvkkc skcerista, lfcca StajptZ (v.)8 zfl3 ut skc3 k ut ok`iogk zfl3 k ut tbaibtbaib ok`iogk gaaoeristalsa StajptktifoZ (o.)8 zflok, cbaajok3 ut skcok, za- atokeristao`a, efreòrarisc, efreòrao`a Ssa`umtivaZ (k`h.)8 zfl bkkt3zfl pkbpkberistar StajptarZ (o.)8 k cbaajtu3 za-attu3 zflok dkwltuerisura SbkirstylaZ (o.)8 skj bikt`kko tukjtukj3 skj tko`kkoerisòr Sbkir`rassarZ (o.)8 skj jaat jieritkga SaxajptZ (v.)8 kwl3 tkvuko lab oksap `iogta pko kwl3 paogcbik3 cisaaj skc lf, tkvuko cipik lferiti` SlaisuraZ (o.)8 buo-kwog3 dkogjkb saaj lf-k buo-kwog3fj cbfog buoerivillig SvfluotkryZ (k`h.)8 aijk ut tbu tkwb3 cukjk skwl bi lf-kaijk ut tbu-k ib sap ib dkwl ib gkjtktok cbktpauberivillig SvfluotaarZ (o.)8 cipuj pikcok tkwb tbkjko lk ogikt lf-ksaajji. 4. cukjk skwl lfb-k gkklckkp luuterc., eròcao Sjk`ajfisallaZ (o.)8 pkskl oai oki lf oujai3ouogkkcerf`ig SrkjpkotZ (k`h.)8 biog `ic`ac-k pf zibzikb ckwickwi3 fjzibzikberfcfst SluombZ (o.)8 suuo-ko3 suuosikb3 suuolki-k cioa koerfj SprkyareulZ (k`h.)8 tbu k ogaoogao ji3 tbuogat k bkbckt jierfj, gu`erygtig SpifusZ (k`h.)8 cipksiko jiskc3 dikcok zkbtkkclab bkbckt jierfj, raligiòs S`avfutZ (k`h.)8 dikcok ji3 ^ksiko' ji3 ^ksiko tbu

jkogtkck fj ji3 jigi3 jita' sikt ok`iog paubjkb k ogkibsuo lfjierfjba` SpiatyZ (o.)8 dikcok bkbcktok, dikcok-k bib `iog zuib`iog k cimitaog bibok lab zuibokerfotkl SerfotklZ (k`h.)8 jkkilkj pkoioerfssao SerfzaoZ (k`h.)8 vft luk-k cbkl3 tui pao tuicbkl sukc,jibiog io vft sk luk-io sib lkwberfst SerfstZ (o.)8 tui pko k vft lukt jkok cbklbok. 4. `kkiogf3vuuc jkloau siil siklerua Slk`yZ (o.)8 ioosuog oupierua Sjk`kjaZ (o.)8 oujai pkskl oai cbio skta, oujaizkbtkkcbukita skpok ckjjklerugt SeruitZ (o.)8 gkb, sioggkberugtdkr Seamuo`Z (k`h.)8 mipbk3 tkjpi gkb3 bib tbaib tukjtukjoaierugtdkr SeartilaZ (k`h.)8 laibfib3 mipbk3 tkjpi pikog skc tbai.cbkimi tkog pko k cuog sukc oukj suul suogkb okuogaac cipkoerugtdkr SeruiteulZ (k`h.)8 mipbk3 gkb tkjpi gkb tk tkjpi oaierugtdkrba` SeartilityZ (o.)8 laibfibok, mipbktok, tkjpi piko

Page 66: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 66/220

tbaibok oku tkjpi oai tbaibokerugtdårao`a SerumtiearfusZ (k`h.)8 gkb zibzikb3 gkb lkitkcerugtbkva Sfrmbkr`Z (o.)8 sioggkb buko, laogjkw, skbkwc, bkkimibta tkjpi k cisuko zibzikbok bukoerugtsfjjalig, grkvi`, svkogar SpragokotZ (k`h.)8 gkki, okupkkierugttrå Seruit traaZ (o.)8 oaac tbaib gkb k oai siogcuog cbktpauberustrktifo, scueealsa SerustrktifoZ (o.)8 mijkwbok, bub ok`iog dkogjkb tbaib okwo lfbok (dai`fook)ery`, glå`a S`aligbtZ (o.)8 `aib, oukjsk3 luogluut, uuc3 `aibjkbjkb, bib mikogk oukjsk ogutogut

ery`, glå`a ShfyZ (o.)8 ofp skcok3 luog ofpokery`a sig, glå`a sig SrahfimaZ (v.)8 oukjsk3 luogoukj-k fj3ciluogoukj skc. oukjsk tkc-k fjerygt SeakrZ (o.)8 lkuok, cibtkkcok, lkubtbkwogok3 ogkj lfbok3zkbtkkcokerygt SerigbtZ (o.)8 lkuok3 lkuvktok3 pktkubokerygta S`rak`Z (v.)8 lku3 cibtk jkbjkb3 ut lfpi-k bib, lipcbkperygta SeakrZ (v.)8 lku skc, cibtk skcerygtalig S`rak`eulZ (k`h.)8 bfib lf jkbjkb3 lipcbkpbuki,cibtkkcbuki, ut buki lf lukerygtalig, efreår`alig StarridlaZ (k`h.)8 lkubuki3 lkubuki jaal3lkubbuki jaal puk3 k bfib ;> lkjk oksik luk, lipcbkpbukierygtalig, ijpfoarao`a, erygtio`gy`ao`a SkweulZ (k`h.)8

lkubbuki, cibtkkcbuki, cibbuki, k julcijbuki luk, mizikt buki lukerygtio`gy`ao`a SeakrsfjaZ (k`h.)8 lkubuki3 jai`kwi3 lku dkiberygtio`gy`ao`a, erygtalig, ijpfoarao`a SkweulZ (k`h.)8lkubbuki, cibtkkcbuki, cibbuki, k julcijbuki luk, mizikt buki lukerygtlòs SeakrlassZ (k`h.)8 lku tbai lf3 lkub oai lf3 bkkogskoerygtlòs, uefreår`at Siotrapi`Z (k`h.)8 lku lf3 bkkogerygtsfj Spigafo-bakrta`Z (k`h.)8 jai`kwi3 bkkog lferygtsfj Stiji`Z (k`h.)8 jai`kwi3 lku dkib3 bkkog lferygtsfj, efrcoyt S`ieei`aotZ (k`h.)8 cijukog lf, cijukog zflf3zuj, zkctkerygtsfj, efrcoyt, efrskgt Sekiot-bakrta`Z (k`h.)8 jai`kwi, zuj,zkbckkierysa SeraazaZ (v.)8 vft luk-k cbkl3 vuuc sukc3 vuuc dkogk cbkl3 k

tui cijlki k cbkl sukc. 4. vuc tkwb citukj, cisij skc. =. vft skluk-k si, cau, 0. cilkwj tkkcok dai, cigkloaiberysadfcs SeraazarZ (o.)8 tuivft sat, vuuc dkwlok sat, tuicbkl dkwlok saterysapuoct Seraaziog pfiotZ (o.)8 tui pko tuicbkl sukbok vftok(=4 E lab > M)eråcba`, uefrsckjjatba` SaeerfotaryZ (o.)8 zujok fj lf-kbkkook3 jki zujok oaib tbaib lfbok, jki zuj tbaib lfbokerò SerfgZ (o.)8 uipbucerò, så` Ssaa`Z (o.)8 tkog3 cbkimi tkog3 lfpk tkog, pkkc tkog3sioggkb tkogeròcao SjissZ (o.)8 ouogkkc3 pkskl oai oki lf oujaieròcao, erc. Sjk`ajfisallaZ (o.)8 pkskl oai oki lf oujai3

ouogkkcerá`a SerftbZ (o.)8 tuipbuko3 milpbukoerá`a, scuj SspujaZ (o.)8 pbuko3 tuipbuko3 skppikog pbukoerá`sa, svålga SluxuriktaZ (v.)8 oukj tkck fj, oukjsk skcerá`sar, grfvå`ar SgluttfoZ (o.)8 ko bki3 ko tkjpi k oa zf jieugl Sdir`Z (o.)8 vksk, cba oib oai-k, cbk oib tkwb k laaog vksk,ouogkkcofeuglaerò Sdir`saa`Z (o.)8 vkskofta pikc `iog cbkimitkog oaueuglaparspactiv Sdir`'s aya viawZ (o.)8 gkjlk pac pko k at ( k`ikcio k tuoglkj pkok atsuc)euglascråjsal SsmkramrfwZ (o.)8 vksk lkku `iog mi-k lf lki-k pukosa cicbkkita3 jilij jaal puk-k cidkwltaeugt, eugtigba` S`kjpZ (o.)8 ckwtpiko8 ofj oipoap3 oisk ogkbogai lf juo luigai cbkwogeugt, eugtigba` SjfisturaZ (o.)8 ofjok, ckwtokeugta Sbuji`ieyZ (v.)8 ofj skc3 `kkj skc3 ckwtpiko skceugta SjfistaoZ (v.)8 ofj skc3 ckwt skceugta, vå`a SwatZ (v.)8 ckwt skc3 zuotab3 ibjut suogk lupoktuogk zuo tbk

eugtig S`kjpZ (k`h.)8 luogcbkj mijkwb mib ok`iog jaal tbai lfeugtig Sbuji`Z (k`h.)8 ofj3 `kkj3 tuibu tkjpi fj3 cau satskt lf3tuicbu tkjeugtig SjfistZ (k`h.)8 ofj oicoac3 ckwt pikoeugtigba` Sbuji`ityZ (o.)8 ofjok3 `kkjok3 ckwtpikookeugtigba`sjálar, bygrfjatar SbygrfjatarZ (o.)8 buib lkck tuibu dkogzkb k fj bikj mib tabok vkozkteugtigba`svisar, bygrfscfp SbygrfsmfpaZ (o.)8 jaal cicbaaloklab pukcok tkwb buib lkck tuibu fjlkj tbaib tbaibokeucssvkos, skv Srip skwZ (o.)8 bk likok cidkwl siog-kktok (siog-

kkt)eul, eål SeallZ (k`h.)8 lkubuki, gilf, sib tbaibok, siktok tuo tbaieul` SeullZ (k`h.)8 `ij3 daaltaaog `ijeul` Splkstara`Z (k`h.)8 zu cbkjeul`, `ò``ruccao SdlfttfZ (k`h.)8 zu cbkj luk-k dkogjkb pbkwc lfeul`dyr`alsa, eul`ao`alsa SmfosujjktifoZ (o.)8 cimiook3tkkogmiook, zkwb sikogok, daiok, tkwpokeul`ao`a, eul`eòra SmfjplataZ (v.)8 cimiog skc, `ij skc, dai skc,zfskc, tbu cbupok dkw, zkwb dkwleul`ao`alsa, eul`dyr`alsa SmfosujjktifoZ (o.)8 cimiook3tkkogmiook, zkwb sikogok, daiok, tkwpokeul`ao`t, pareact, eul`cfjjao SpareamtZ (k`h.)8 gaao dkkog lf3

sikogtbf3 `aib dkog liko3 bfib jkbjkb3 bfib cij3 bfibok cijtkc3k bi liiolikoeul`aric, `ruccaodflt SrujjyZ (o.)8 zucbkj ji3 zu k cbkj `aojieul`eòra, eul`ao`a SmfjplataZ (v.)8 cimiog skc, `ij skc, dai skc,zfskc, tbu cbupok dkw, zkwb dkwleul`eòra, u`eòra Smkrry futZ (v.)8 ogij dkogk dkwl, saaj,ogiijok tkkogtuog skceul`cfjjao, kdsflut, udatiogat, eul`ståo`ig SuttarZ (k`h.)8 k duuc k dacio3 k vac cbkwzkkkogio3 k vacioeul`cfjjao, eul`ao`t, pareact SpareamtZ (k`h.)8 gaao dkkog lf3sikogtbf3 `aib dkog liko3 bfib jkbjkb3 bfib cij3 bfibok cijtkc3k bi liiolikoeul`cfjjao, cfjplat, eul`ståo`ig, bal SmfjplataZ (k`h.)8cimiog3 ciskpok fj lf, k vacpi, k vac cbaajpaub, k oaog k tkwog3cilcal, ciubcaub, `ic`aceul`cfjjaoba`, eul`cfjjaogòralsa SpareamtifoZ (o.)8sikotbfok, dumiook3 gaao dkko lfbok3 jkwb daiok3 jkwbok oailf-k fjok3 `aib dkog likok fjokeul`jågtig, rapråsaotkot, aputarat S`aputyZ (o.)8 tkkogji3ji cbkt tkkogk cisab3 ji cbkt k bub `iogk cisabeul`ståo`ig, eul`cfjjao, kdsflut, udatiogat SuttarZ (k`h.)8 k duuc k dacio3 k vac cbkwzkkkogio3 k vacioeul`ståo`ig, bal, eul`cfjjao, cfjplat SmfjplataZ (k`h.)8cimiog3 ciskpok fj lf, k vacpi, k vac cbaajpaub, k oaog k tkwog3cilcal, ciubcaub, `ic`aceul`ståo`ig, tftkl, cfjplat StftklZ (k`h.)8 kvac-k gkwj3 gkwjcbfp3 k vac-k pbkzkbeul`ståo`igt, balt StftkllyZ (k`v.)8 k vacio3 k duuc k dacioeul`ståo`igt, balt SpareamtlyZ (k`v.)8 sikogtbf tkcio, ckwc dkkoglf- io, gaao dkkog batlf-io3 sikj tkcio, `aib dkog likoioeul`ståo`igt, balt, gkosca SaotiralyZ (k`v.)8 k vacpi-io, k duuc k dacio, k oaog k tkwogio, cbkt zfogb siit lf-ioeul`ståo`igt, balt, gkosca SaotiralyZ (k`v.)8 k vacpi-io, k duuc k dacio, k oaog k tkwogio, cbkt zfogb siit lf-ioeujla, ekjla SeujdlaZ (v.)8 cbut tkwb jki duktduktk zfog3 dkwluog jkt skwjk jko cbklfeuo`kjaot Sgrfuo`wfrcZ (o.)8 iootkw3 cbukjdul oksapok3tkibioo cidkwl `iog mikogk k laiouki lkj tkwb ciski oksapta, dulpbub oksapokeuo`kjaot, uo`arlkg, gruo`lkg SdksaZ (o.)8 k dul, k cipktok, k pbuogpi, k tbupi paook juo, okta cipkt dulpieuo`kjaotkl Seuo`kjaotklZ (k`h.)8 tbupi3 ciskjpi3 lf pbkjkwb-k ciskjeuo`kjaotkl, dkskl SdksklZ (k`h.)8 dul, dullkj

Page 67: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 67/220

euo`kjaotkl, gruo`låggao`a SdksimZ (k`h.)8 dul, ciskjjkbjkb3 lf tbai lfeuo`ara, spaculara, grudla, gruo`a SjusaZ (v.)8 tbuuc tkc-kogkibsuo3 jitsi likogk buo skwtpi suog ogkibsuo tatkeuocla, gliosa SglistaoZ (v.)8 cbukvkkc cilaog skc3 okwt jkkioklab ckwt skcok tkwb cilaog skcio taa sitsat skc, daal tbkc dkogtaaeuocla, tio`ra SsmiotillktaZ (v.)8 tkkog skibskib3 jaitkog sask, pilok tkwb tkkog3 okvkkc3 jkbjkb, kkcsi dkogk pbikeuoclao, tio`rao SsmiotillktifoZ (o.)8 tkko skibskibok3 lkko saskok

euoclao`a, strálao`a, glijrao`a, sciooao`a SdrillikotZ (k`h.)8tkkog, vkkc, pileuoctifo SeuomtifoZ (o.)8 oksap3 k zap tbaib, cijkook3 k bibtbaibokeuoctifoseahl SjkleuomtifoZ (o.)8 k sap `iog dkog saaj lf3 saajcbikleurkgara SefrkgaZ (v.)8 ko zfog8 ko tkw, ko oa3 ko tkwb civkkceuria SballmktZ (o.)8 pbuiskj tbai oupi3 oupi luogsij sikeurfra SeurfrZ (o.)8 bab vktok, lu lab tkw tbai lf likogk babok,lkwpok oukjokeusaotkst, drusbfva` Sbft-spurZ (o.)8 k babdkib ji cbktpaubeusifoara, efraoa SjargaZ (v.)8 lukog cbkwj3 oib lab tbuj paocigkwj cbkwjk cbkt sukc3 pkwl oib lab tbuj cipkwl cbkwjk

 pkwl cbkt sukc3 cizfj cbkwjeusca, clu`ra SduoglaZ (v.)8 ok bfib dkwl lf-k cisik pkb3 bilikoglukog3 cip lf, cbf lf-k cidkwleutscf, slippar, tòeeal, jfrgaoscf SslipparZ (o.)8 k cbkku oaicba`kp3 cba`kp jkwcjkwc, dukogoki cba`kpeyl` SeillarZ (o.)8 `ijskcok, k `ij skc ji3 k kwoglki3 buc `ijok3k `ij ok`iogk dkwl jieyl`a SeillZ (v.)8 `ij3 `ij skc, k `ij-k cfib3 tk okwo lf skc k tktbai zkbzkb cfibeyl`a SeulloassZ (o.)8 `ijokeyl`astgòrao`a, åccao`a, tilstråccalig Sk`aquktaZ (k`h.)8cimiog, citkskj lfeyr, gut, ckrl SdlfcaZ (o.)8 ji cbkt, ji jkwcjkwc cbkteyrdò`ar SstfcarZ (o.)8 tuicbu tbk tkwb k pki tajdkw labjailaaogta-k tui sukook duogpi ouki-k jai mib ji, jaibfl ktbuotbuo jieyra, kesca`iga SskmcZ (v.)8 oksapok lab bibok pko cbkwl skceyrek` Smbkeiog `iscZ (o.)8 k luj skc `aook lab k bukookkocukogeyrek`, culdåccao SdrkziarZ (o.)8 ioo suog luj skc ok`iog, kwi`iogk jaibfl kkjsk cfibok siicdaal cuujeyrig, dråo`ao`a, glò`ao`a Skr`aotZ (k`h.)8 jkbjkb3 lkwpjkbjkb3 `aibskc luk, ut lukeyrra, eyrratyva SefrtyZ (ouj.)8 skwjlieyrrascfv SpioaryZ (o.)8 tkkc dacdac pfok gkjlkceyrratrå SpioaZ (o.)8 tkkccuogeyrratyvao`a SefrtiatbZ (k`h.)8 skwj liokeyrsta SpriomaZ (o.)8 cujpipk ouki-k liko paoeyrtáro SligbtbfusaZ (o.)8 tajdkw lkjlkc jai tkkuskkogpi`kwok ci`a tajdkw lkj lkc jaieyrvårcari SeirawfrcsZ (o.)8 lfsko3 jai pukc tbai3 pkwi dkwlok-kcizkogb jaipukc tbai3 lfsko pukc tbaieysic  SpbysimsZ (o.)8 okta tbu siook, laituog lab k suogk tbuta dkogmi fjk, dkogmi cipai-k, dkogmi dkogk bkkt ub bikj, dkogtkoskkog bikj, dkogmik pbk bikj, mibta siookeysic, cfo`itifo SpbysiquaZ (o.)8 pujpi tkcsk jaalpukc`kkobkkttukc`kko, skgkkp fj`kko mibta3 ji cbkt k puj k tkogk kcilkt`kkoeysicar SpbysimistZ (o.)8 pbysims sikj jieysiflfgi SpbysiflfgyZ (o.)8 ouotkkcok oai gkobiog/jibiogcbktpaub ii tbu lab k pujpi tuogk jaaogta' oksapok tbu3 jitkbib lab jit io dkogmi dkogk ok saaj mibtaeysisc, lagajlig Sdf`ilyZ (k`h.)8 pujpitkcsk jkbjkb tkwbeå`ralko  Sektbarlko`Z (o.)8 ji cbkt ii pikook, taaook gkj3 jicbkt ii pu lab pkta' gkj

eå`ralko`scårligba  Skjfr pktriåZ (o.)8 gkj itokeå`raoa SkomaostrklZ (k`h.)8 tkkoglki pi lab puta cikog pkok ilukb sucsuc okta tkwb ciskieå`raoakrv, krv SpktrijfoyZ (o.)8 pkta° tuog pko-k gkjb cilukbsuc `au`auok3 pk ii tkpk, tkpk ii tkpk, pk - tkpk - tupk - tupk° tkpkmib dkogioeågtajastar Sswfr`sjkoZ (o.)8 tajzkt sikj jieågtoiog SeaomiogZ (o.)8 taj pujsku cijkwlok3 cijkwl mikogioci`kwt lab cisut bi paoeågtoiog Sswfr`plkyZ (o.)8 taj zkogb-k lkkjok3 taj-lkkj

eål, eul SeallZ (k`h.)8 lkubuki, gilf, sib tbaibok, siktok tuo tbaieål`a SeallZ (v.)8 pbuuc, siog kkttko-k pbuuc, siog pbuuceål`a SpitekllZ (o.)8 gkobiog tbkkog `iogk citf k tuog lkj taoglfpk tkwb cisio oiiloikl `uj (laicukc)eål`a fj, òjja Sk`hu`imktaZ (v.)8 tbucbaook zuj pkoiotbucbkkj tkwb cizui-io bi mi bimi-k pulkkc. jkwb bi, jkwb lf bi,tbfog cik `iog bi, tbfog cik lf `iog bi mi-k gaaocbikeålg SeallyZ (o.)8 gilf tkcioeålla, ja`krdah`ar, ckjjarkt, cfllagk SkssfmiktaZ (o.)8 lkwj,citbukbpib, oksappib, cipkwlpib. 4. pkwlji pimiiog bi lf. =.zfppibeållas ShfiotlyZ (k`v.)8 bib cbkwjeåogsal ShkilZ (o.)8 tbfogioo

eåogsal SprisfoZ (o.)8 tbfog ioo3 ji gilf, ji bfib lf, gutk,sukjbkkt mibta cbujok iooeåogsla SmkptivktaZ (v.)8 jkomip, tbu k ogkib ofp ok`iogk kluogsijtaog lkkc skc3 uuc skc zfeåogsla, mbkrjara, efrtrylla SdaguilaZ (v.)8 cbaaj, zuku tbutkwb cbaajeåogsla, efrtrylla, datkga SeksmioktaZ (v.)8 aolkb skc3 jitlk skc,`aib, pkkctk, luogluut3 luogsij lkeåogsla, io`aspårra SiomkrmarktaZ (v.)8 cbujmip, cfijkb pkicbik tbai lf `iogk cbujmip, cilb mip, culb cbujeåofjaokl SpbaofoajklZ (k`h.)8 k fj jaaogjaaog lf3 k fj pkcpkc ogai cbfl lfeåofjaokl, efrdlòeeao`a Sprf`igifusZ (k`h.)8 lkj`kog3 oksik

jkbjkb3 likok tbupi, liko jkbjkb3 okkc likt jkbjkbeår`igba`, `ygtigba` SscillZ (o.)8 sikjok3 ok cbktpaub bibtbaibok, sikj tkck bib satsat tbaibokeårga SearryZ (o.)8 pbfogpi, tajdkw dkog piko tkwb guuogkklcbkt pko k gkkl `kog cbkt kb pkipib, pbfog tkwb pkipibeårgajko  SearryjkoZ (o.)8 pbfogpi, tajdkw, guuocukogpitazkogb-k ok saajji, tukta k oai ji lab tukta tuogk vki k bkwj jieårra, jio`ra SlassZ (k`h.)8 tkwj zkw3 buo tfj zkweåsta, ekstgòra SkttkmbZ (v.)8 dalb, cilbcbkwj, dalbcbkwj,tbukbeåstoiog Sstrfogbfl`Z (o.)8 juo jukobuki3 cbuucpi3 pbuklpi3juopi3 k jukobuki jkbjkb `iogk cidkwl juoeåstoiog, dfrg, efrt SefrtZ (o.)8 culbpi3 jukl skkog `kwok sukog

tkwb k ciij-k ci-uuj, cukjk lut zkwb lfb `iogk cidkwlsukog/culbpieåstoiogsjur, vfl` SrkjpkrtZ (o.)8 culbpi3 gkklta° `f zkwb pkclfb ok`iogk ci`kklok culbpi, cbukpi uujok culbpi, lai tkwbcimikog culbpieåttar, cusioa, sòscao`adkro SmfusioZ (o.)8 ou bikj pk bikj iiskoggkjta° tktaeò`a, oåriog SklijaotZ (o.)8 ko3 pujpi mi`kj lab cbko ok`iogkciskj ok cbktpaub, ko oaac tui`kwoeò`a, oåriog, jk` Seff`Z (o.)8 ko3 ouotkkc ok`iog lab tbkbkktok`iogk k cioa ko3 ko oaac tui`kwoeò`arktifo, efrduo` Sea`arktifoZ (o.)8 gkjca tkjpi cizfj-kcujpi cbkub `aub cbkt ouki-k fj cbfpok, k oau tukjtukjcipkwlk k bkkt cbkt sukbokeò`arktiv Sea`arklZ (k`h.)8 gkjca tukjtukj cigkwj cbkwjkkjkutaog uc `iogk cujpi cbkt luog citukc tkck cfibeò`asta` SdirtbplkmaZ (o.)8 sukbok, pikook juo, cbuk3 okta' cipktcbiktok juoeò`avkrar Seff`stueeZ (o.)8 ko-k cizkogb ok cbktpaub

Page 68: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 68/220

eò`avkrar SvimtuklsZ (o.)8 ko3 oaac lab `kwo tbaib pkb `iogkcidkwlskeò`sal SdirtbZ (o.)8 sukc3 oku sukc3 okuogaac pikocbiktokeò`sal Smbil`dirtbZ (o.)8 okusukbokeò`salscfotrfl, koticfomaptifo, svkogarsckdsefradyggalsa SmfotrkmaptifoZ (o.)8 okupkki tbaib lfb ok`iogk ci`kklok, zktui,zktkog zktok tkwb ci`kklokeò`salslåga SfdstatrimikoZ (o.)8 oujai gkkilki3 oku sukbok laboku sukbouog vkki k sikj sikvukoeòh SpbffayZ (iotarh.)8 zkbpibok ckjjkl

eòhalig, ly`bòr, ja`gòrlig SkjaokdlaZ (k`h.)8 `aib dkogk dkwltbaib, ckib ckwickwi tbaib3 ji cbkt i `aib dkogk zkwb ckwickwitbaib3 k ci`kj skc tbai oktokeòhalig, ja`gòrlig Sdi``kdlaZ (k`h.)8 skwl tbaibeòl SmfltZ (o.)8 skcflof, lkof, dkogjkb tbaibok oai oki lf jieòl SefklZ (o.)8 skcflof, lkof3 skdil tuogofeòla SeaalZ (v.)8 lkwog, cbfib3 cbut tkwb lkwog 4. luogsij tkwbtbai3 tbukc, tbukcpibeòlabfro SkotaookZ (o.)8 gkobiog oauta lu `kwok cii `kok pf oib3cii lkb bi lftaeòlabfro, eòlar SeaalarZ (o.)8 k lkwog ji, k cbfib ji3 gkobiogtalu `kwok cii dkogk fj pao ii tbaibtbaibok, dkogmi ogkibsutok koai ub bikj mi-k `kwpok, k tbu cko cbflbok

eòlalsa SajftifoZ (o.)8 pbkwcok, tbaibtbaibok3 gkobiogta' oaiblfbjibiogta' oaib cbkt lab cbkt ci-itok, ci`aib skcok, jub`kbok,buktok, babok, lkubok, cibtkkcok mibta3 pbkwc giga-k ib ut lab iboaib ib ut lab ib dai skc tbaib tbukcoktaeòlalsa SeaalZ (o.)8 luogsijk tbukcok3 lkwook, cbfibokeòlalsa SsaosktifoZ (o.)8 tbaib tbaibok3 pbkwc tbaibok, cbuklujcbukvft, k lij k kl, k oukj k oukj lf tbaib tbaibokeòlalsa SsaotijaotZ (o.)8 luogsij pukc`kko8 luogsij pkipi3luogsij ogkibsutok3 ogkib`kkoeòlalsascfl`, kpktisc  SkpktbatimZ (k`h.)8 luogluut lf3 kwljkwb lf3 pbkjkwb sklfeòlalsaslòs SoujdZ (k`h.)8 bic3 mi bick cbuk pbkwc lfeòlalsaslòs SsaosalassZ (k`h.)8 pbkwcok oai lf3 tbai tbai lf3 jibki3

zujok mibta tbai lf. ogkibsutok cimiog oai lfeòlalsasjåssig SajftifoklZ (k`h.)8 it dkib, babdkib, `kb dkib, ckp dkib, ci`aac zf lf pbk`ikceòlar, eòlabfro SeaalarZ (o.)8 k lkwog ji, k cbfib ji3 gkobiogtalu `kwok cii dkogk fj pao ii tbaibtbaibok, dkogmi ogkibsutok koai ub bikj mi-k `kwpok, k tbu cko cbflbokeòlga SefllfwZ (v.)8 zui3 k ouogkb zui3 k pkiok ouogkb pki3 4. `alb3ouog `alb3 jktskwj pbkkt skwjk `alb. =. lkjpi tkwok pki3lkjpi zui. 0. tbu cbkt piko ouogk k `kog cbkt pikog 1. ok cbktbkogk pikog tbu3 ok. 5. tbai zf3 zui zffeòlga SratiouaZ (o.)8 jiliko3 ji tbupi cbkt zuuitaog8 ouogzuuitaog3k miog k caaj, k bub k pkopib `iogk zuuitaogeòlga, cfosacvaos SmfosaquaomaZ (o.)8 k gkb3 dkog bikj cbkt

bibok bkogk k lf tbai lf-k pikog tbuouog. tbuouog sukc3 pujpalb

tbaib lf sap gkb, gkjtktok gkbeòlga ja`, kccfjpkgoara, la`skga SkmmfjpkoyZ (v.)8 pkicbkwj, tfocbkwj, pkicbfppib, citbukbpibeòlgalig, `arefr StbaraefraZ (k`v.)8 tuk buok cipkoeòlgao`a SsaquaotZ (k`h.)8 k dkkodkkoio, cbkt bkogk pikog k `kogcbkteòlgasyg`fj SsaqualkZ (o.)8 cbkt cbit ouogk cbkt, oktok cbkt k`kj cbit ouogk tuk oktok jksk bkogk oktok `kog cbkt pikookeòlsfj SsaositivaZ (k`h.)8 tbai dkib, pbkwc dkib, tbaibok oai dkib,kgiog oaumic zk tbai pkb3 gijokj oaumic tbaitbai pkb, babdkib,

oukj dkibeòlsfjba  SsaosidilityZ (o.)8 pbkwc tbaibok3 tbaibok oaibtbaibok3 pbkwcok oaib tbaibokeòr, efrko SdaefraZ (k`v.)8 jk3 jk-io, cbfl, buo jk-io, ok pkicbfl ioeòr, efrko SdaefraZ (k`v.)8 jki-kb, jk-kbeòrao`a, la`ao`a Slak`iogZ (k`h.)8 jkckibok3 bkktpao bibok klkkc lkitkc, k jksk pao kbib lkitkceòrarsckd, la`alsa Slak`arsbipZ (o.)8 jkckki bibok3 lkjlkbtbaibokeòrcrigs Spra-wkrZ (k`h.)8 gkkljk3 gkkl ci`f jk buoeòrst SeirstZ (k`h.)8 cbktok3 k jksk pao3 k cipktok3 k bi paopao(oau pao, liko pao mibta)

eòrst, efrrast SefrajfstZ (k`h.)8 tbupi pao3 `iojuo tbupi pao, kjksk pao3 bib jkskc pao `iog3 k `kog taog skkogk jksk zkweòrst, prijår SprijkryZ (k`h.)8 jksk pao3 tbupi pao3 k dulpi paoeòrst fg erajjast, bfva`skgaligt SmbiaelyZ (k`v.)8 k tbupi paoioeòrstaeò`salsrat Sdirtb-rigbtZ (o.)8 ji cbkt juo/gkj cbktk k pikojkoio tuk gkjsuog jita ogkb `iog tko `iog bkjpbktokta k ogkbtaaitaaiok3 gkj ji cbkt bibok bkogk bkjpbktokta ogkbokeòrstaeò`t SeirstdfroZ (k`h.)8 tk upk3 tkta lkck upk paoeòrstagrò`a Seirst eruitZ (o.)8 gkb jkskeòrstabáo`s Seirstbko`Z (k`h.)8 cipktok dul3 miic3 k skwo bi lf, tbucipkt ok dul3 tbu cigaao skwo bi lfeòrstaclkssas Seirst-mlkssZ (k`h.)8 bfib paopao, skkog paopao3tbupi paopao, k`kog jkwcjkwcta skkogk skkogzkweòrstaclkssas Sbigb-grk`aZ (k`h.)8 k bfib pao okjeòrågtasckdalig SprajkritklZ (k`h.)8 citaao jk8 zi lab pkskl kcioaib jkeá SeawZ (k`h.)8 tkj lf3 k cisij tbai-k tkj lf3 ji tkj lf3 tutok tkjlf, tkwjeájålt, fr`cokp StkmituroZ (k`h.)8 k tkwotuog pbiklk `kki cbicba,bfpib tbaib lfb jieájålt, uja``alsfj Stigbtlippa`Z (k`h.)8 ckj tkj lf3 pku jaa;lf3 ckj mipsk-k fj tbkpkkieár SsbaapZ (o.)8 tuu3 tuuofeáraefl` Ssbaap-efl`Z (o.)8 tuuduuceárasyga SjujpsZ (o.)8 dikogckki oktok, ogaidkwc oktok 

Page 69: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 69/220

 

G

gkda SykwoZ (v.)8 bkkj3 ibjut sukb mikogk ckjck lalk sk-k bkkj3mijbuki luk-k bkkjgkdao`a, jádao`a SkgkpaZ (k`h.)8 ckjck-sk, ckj cibfogsk,cibfog baubku, lkj`kog lab zkkcofp skcok tkwb ckjck baubkusk-k fjgkdastfc  SpillfryZ (o.)8 gkjtkt cbiklbok oaita siogpaac cbktk klu tkt ok`iog vkog skc-k k lu lab k cbutta tkkog tbai lf `iog dactbkj lf-k jipi jub `iogk gkwtok cipikcokgk`a SstraatZ (o.)8 cbukpi suogk cfogziogta, cbukpi suogklkjpitagk`a, vah, kllé, dfulavkr` SkvaouaZ (o.)8 lkjpi3 k pkog tukcksiogcuog cisuko lkjpi3 lkj likopi pkok bukog liko sij cbktzuktok lkjpi oaugk`abko`lar SmfstarjfogarZ (o.)8 cfogziogb lkck laaogskwocbkt tkwb jabtab jabgkb k zukctugkeeal SefrcZ (o.)8 siiccau ck3 siog ck3 lkjpi ckktokgkga Sstipao`Z (o.)8 `aib skcok tkwb pkopibok-k cbksuj dkogk

cipik suj3 skkog ckb ok`iog, pilok tukj vilval sio ok`iogk pkopibok-k cipik suj. (pkopibok suj)gkga, lòo SsklkryZ (o.)8 cbksuj3 k cbk cbk-k cipik sap jkogkl, kesio`ig, vkovittig S`ajaota`Z (k`h.)8 jibki3 ogkibsutokjkko lf jigklkcsa SgklkxyZ (o.)8 kwo tkjpi pko jkc tkjpi-k tkj kkcsita klijk sij cbfpok vuuclkj k cimi pao bib dkogk kkcsi lkj cbktkbi bigkl`a SdilaZ (o.)8 siocbk3 siocbk tuigkl`a SgkllZ (o.)8 k cbk jkbjkb ok cbkt3 siocbkgkl`adlåra Sgkll-dlk``arZ (o.)8 siocbkgkl`astao SgkllstfoaZ (o.)8 siocbk sukog, siocbk suogk fj tkwjsukog

gkla SmrfwZ (v.)8 kkc-cbukog3 cbukoggklakostklt Sdffdy bktmbZ (o.)8 jibkita cicfibok ioo/juogklakostklt Sjk`bfusaZ (o.)8 jibkita cfib cbfpok ioogklabus Sda`lkjZ (o.)8 ji dkog lf, luogsij cimiog lfta cfibokioogklga SgkllfwsZ (o.)8 ji jkwbta cbkilup ok`iogk cidkwlsiogcbukj skkog3 jigilfta cbkilup ok`iogk siogcbukjgkllafo SgkllafoZ (o.)8 cuj zklfj ;1 lki-k cizkogb tajdkwtagklfmba SgklfsbZ (o.)8 cba`kp gfl-k gic cbktpaubgklfpara SgkllfpZ (v.)8 cfp `iko3 cfp tkki3 skcfl dkogk tkkigklsio`at, fpekrao`a Sdk`-tajpara`Z (k`h.)8 babdkib, luog tfj,luog`uki lf, luogogflgklt SdkrrfwZ (o.)8 vfc cigatta

gklt, efrcart SwrfogZ (k`h.)8 cbikl3 jkko lf3 `ic lf3 mib dkog bilf3 tbucbkkj dkog bi lf3 skwlok dkog bi lfgkjliog Sfl`starZ (o.)8 k upk cbio ji cbktpaub3 ji upkgkjjal Skga`Z (k`h.)8 upk, bkkj, putaac pitaac, vuki3cbkogbkkjgkjjal SkomiaotZ (k`h.)8 oi`kog lki tkkoglki, tujk buo skwt paclki k lui jkbjkb, cbkoglui, cbkoglui ji, ji upk, jitkkc,jitaacgkjjal Sfl`Z (k`h.)8 luui3 tbkc lf3 bi oaapokkpgkjjal`kgs Sfl`-eksbifoa`Z (k`h.)8 oi`kog lki vkki luk, tulki lflukgkjjal`kgs, efrål`at SkrmbkimZ (k`h.)8 oi`koglki, tkkoglki, buoluigkoa SpklktaZ (o.)8 `kogtaog

gkogdrf Sefftdri`gaZ (o.)8 cba tkwb pkita tft `iogk cidkwl laigkoga, jkogefl`iggòra, jultiplimara SjultiplyZ (v.)8 cbkog skc, puog skc8 tkjzkw skcgkogar Sstaa`Z (o.)8 tuko tbaib skcfl bfibgkogstar SgkogstarZ (o.)8 jigilf cipkwl cbkwjta lkck jicbktpaub

gkogsti SwklcwkyZ (o.)8 k tuog cbubok fj cba tkwb tft ok`ioglkjpigkogsti, efrtfv SefftpktbZ (o.)8 cba tkwb k pkita dac tftok lkjpigkosca, kl`alas SkltfgatbarZ (k`v.)8 k vacio, k vacpi-io, kvaccbajpaub io, taogtaoggkosca, balt SquitaZ (k`v.)8 tuk mi sij3 mi gkwp3 bfib lal,upjkwb skkog bfib zkw, sik zkw, upjkwb skkog tuk mi zkwgkrkga SmkrpfrtZ (o.)8 jftfr cfibok ioogkrkga SgkrkgaZ (o.)8 jkwtkw duuc3 jkwtkwta cfibmiogok ioogkrkot, ckutifoist SspfosfrZ (o.)8 ji cbkt ii lki siook bikj okcbktpaub k bib ok`iogk suj lab pkki, pukosilb oiictaao k daitaogk situ, ^kwi bikj, cicbfpok cbktpaub k suj daitaog tkvuko k lkjigkrkotara, sicra SaosuraZ (v.)8 cimiko skc jkbjkb3 palb lf-k mikoskcgkr`arfda SmbamcrffjZ (o.)8 lucbu, pukotuogsilb, tbuogip3siogcukog mibta I `aibcic buo jktaog k cicfib tbaibok juo

gkr`arfda Smlfkc-rffjZ (o.)8 lucbu3 pukotuogsilb, ckwl lucbu,mibta buo tfjof mi suog cfib pkc tbaibok ioo/ioo`aigkr`arfda Swkr`rfdaZ (o.)8 puko cfibok dihu (kljirkb), pukocfibok siogcukogtuog, 4. puko cfibok ioo`ai, =. cbukbuo cbktjko tbaib `iogk pukota cicfibokgkr`io, efrbåog SmurtkioZ (o.)8 tkwlat pukocbki3 cfogcbkkc pukocbki (cklkckk-Durjasa, pkr`k- Bio i) ioo`aiok pukocbkigkro SykroZ (o.)8 cbkkuzkog3 cbkku cbktpaubgkro, oat, eiscaoat SoatZ (o.)8 ogaao3 ogksk jktok ogaao3 4. dkwluog cuogk ci`kwb ogaao3 cbku cipbko siijsikjgkroisfo SgkrrisfoZ (o.)8 culb tkwb ci-uuj gkklckkp pbuklpi, tuksuogk gkklckkpta3 gkklckkpta pbuklpigkrtoar Sgkr`aoarZ (o.)8 buko oksaaj ji3 buko dkwlji

gkrvar StkooarZ (o.)8 skvuo cau skc oksapk oai jigks- fg vko`jastar, dliccaoslkgar SplujdarZ (o.)8 pipa cbkwog,oiio lkwog cbkwog k tbukb sikj jigksa Sgko`arZ (o.)8 gkj vktkwtpkgkstrisc, jkva- SgkstrimZ (k`h.)8 gilpi tkwb ciskigkstrfofji SgkstrfofjyZ (o.)8 ko bfib oaacok tkwb ciski tbugkt, kous, ao`atkrjsádoiog SkousZ (o.)8 tkwvkoggkva SgietZ (o.)8 pikccbfog3 Latsfog (Dur) it jko lab `aibskcjkok pikccbfoggkva, `foktifo S`foktifoZ (o.)8 pikc cbfogok3 cipuj pikcok-k pikcokgkvjil` SgaoarfusZ (k`h.)8 miogb, cipbkl, jigi, cipik zfgkvjil`, ruo`báo`at SjuoieimaotZ (k`h.)8 miogb jkbjkb3 miil

bat lf-k zkogb zikbzikbgkvjil`ba` SgaoarfsityZ (o.)8 mitok8 cipbklok3 jigiitok3 cipikczkwbokgkvo, efr`al, oytta SdaoaeitZ (o.)8 pbkttukjpib, pbktukj, pbktukj skcgkvoa, oytta SkvkilZ (v.)8 pbkttukjpib, jko pbktok ogkb skcgkvtyvakgtig SijpisbZ (k`h.)8 `kwi tkwb cidkog3 `kwiof tkwbcidkoggkza SgkuzaZ (o.)8 pko `ic`ack k ciju pkilat tbai puko jaii tkjlf, jaii fj zilbzalbgkzalla SgkzallaZ (o.)8 oau-k tkkibkkt jkbjkb skzuc okjgakrckssa Sgakr dfxZ (o.)8 gakr duog3 gakr tukj duoggadis, cuostiga tåo`ar, prftasa S`aoturaZ (o.)8 bktkog taog cijk

cidkwltkwj bk.dkwltkwj bkga` SgfktZ (o.)8 caalga`aduc  SdillygfktZ (o.)8 caaltklga`abkjs SbfroatZ (o.)8 cbukitkkog`ap3 cbukilkigaac (k jaal pao okkipkkc lab k vfj cicfp)ga`abyr`a Sgfktbar`Z (o.)8 caalmiog ji

Page 70: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 70/220

ga`aci`, ci` Sci`Z (o.)8 caalofgahsar SgaysarZ (o.)8 tuiluj pbuulcbiktok juo3 dkogtko bikjcbkt cbitk tuisk k pbuul cbikt zaalok juo3 sibcbuucgahstlig SammlasikstimZ (k`h.)8 Mbristiko cipkwlok-k ji likogahstligba` SmlargyZ (o.)8 dikcok oksaaj `iogk cipujpikc3 dikcok oksapok tkwb civkkcok k ogkb ji3 ^ksiko tbugaaota,sikjpita, pbuogzita-k tkjpi gaaook, cbktgukc gaaook bi labmlargyjko cimi bigalé ShallyZ (o.)8 k ciju pkilat tbai-k cibuko oaac tbaibgalåo`ar Sbko`rkilZ (o.)8 ioo tbkt,ioo`kwl tuog lkj ckbok `uogk

cbutlat3 cikt `iog `kklok-k cicbuog cbutlatgalåo`ar SrkilZ (o.)8 `kki3 ckblai-k cbut lat `iogk cicbuog,vkrko`k `kklokgajja, schula Sbi`aZ (v.)8 saal, saalmip3 ciju lf skc, 4. iij3iijmip, =. du3 cidu3 cukjk jub lfb `iogk cidugajytlig, efroòhalig ShfllyZ (k`h.)8 luogoukj, fj`kko oukj3jkkitki-ouibjkkigao, krvakolåg SgaoaZ (o.)8 mi3 ou lab pk cikog pkok ciogkbskwo ou lab pk sutok, dktoktagaodruga SramymlaZ (v.)8 zkogb cic cic3 k cizkogb sk ok cbkt pkkijki lf-k dkogbikjk zkogb cicgao`riva, jf`davisa, tildkgavisa SraeutaZ (v.)8 cbikl bi mi3cbiklbok cilkogb skc3 cbiklbok pulkkc, oikl zkwb lfb `iogk

cbiklbok lkcgao`riva, tildkgavisa, dastri`a SradutZ (v.)8 cklb3 lkogpko3 klablkjk mi3 k mib lfb lkjlkj migao`rivalsa SmfoeutktifoZ (o.)8 cbikl bi mi-k lkbcbiktok3 cijkookoaiblfb skcokgao`rivalsa SraeutktifoZ (o.)8 cbikl bi mibok3 cbiklbok pulkkcokgao`òda Sra-dkptizaZ (v.)8 tui cipbuuj cic3 tui cipbuuj cic skcgaoa, udabkg S`ismfjefrtZ (o.)8 ofpok fj lf3 oukj skc lfbok,ofp skcok fj lfgaoaklfgi, slågtsefrscoiog SgaoaklfgyZ (o.)8 cbkoggui suutok3cbkogtbu suutokgaoarkllòhtokot Sliautaokot gaoarklZ (o.)8 jkhfr gaoarkl labgaoarkl cickklgaoarkljkhfr Sjkhfr gaoarklZ (o.)8 drigk`iar gaoarkl labliautaokot gaoarkl cickkl-k zk liktokgaoarktifo, slågtla` SgaoarktifoZ (o.)8 cbkog3 cbkog cbkt suogk pikogta cbkog cidkogtagaoarktfr SgaoarktfrZ (o.)8 jai sat3 jai pikog skctugaoara, bajja, bio`ra SbkjparZ (v.)8 `kkl3 `aib dkogksaaj/dkwl tbai lf skcgaoart Ssale-mfosmifusZ (k`h.)8 ai lab ai-k tbai giaugikugaoart, uo`salig SdksbeulZ (k`h.)8 zuj tbai3 jai`kwi, `kbdkib,luogcik dkibgaoefraoa SrahfioZ (v.)8 zfj cic3 zuui cic3 citbukbpib cicgaoefraoa SrauoieyZ (v.)8 cicbaotbkp cbit ouogk cipuj cbkt cic3cicbao ouogk cigkwj cicgaoefraoiog SrauoifoZ (o.)8 cigkwj cicok3 cicbao cbit ouogkcitukb cbfp cicokgaoeår`, syo, spògalsa SkppkritifoZ (o.)8 sicbk dkogk lkjatlfbpi-k cifkt guibok3 k cijutbailf pao jub tbaib bfog sukbvktokgaoeò`sal SradirtbZ (o.)8 sukc tbkc3 pikogcic3 suogluut, sib cbitmikogk jicsi, ui, dkwog, jibiog mib dkogk pikogcic mib upokgaoeò`t Sdfro-kgkioZ (k`h.)8 pikogtbkc. upok cbkub oai tbkcgaoeò`t Sra-dfroZ (k`h.)8 pikog tbkc3 sukccic3 tkcsk-k pikog bi lf-k, cbklkjk piko tbkcok3 cbklkj cbkolkwbokgaoeò`t SragaoarktaZ (k`h.)8 cbk lkjk pikog tbkc jigaogål`, raprasskliar, båvo SratkliktifoZ (o.)8 pbulkkcok3tbubcicokgaogål`a SramiprfmktaZ (v.)8 bfog cidkwlok taog jkb tkwbtbuccic, ib tuogkb ji bfog tbusikj lab ai zfogb kjku tuogkb ibtbusikj `ioggaogål`alsa SraprisklZ (o.)8 sup jko, bkj jko, tkkog `iog mi-kgkj cbkt io gkj `kog cbkt ii oaibsk k lkkc skcok3 tbukc dkogdkogk citbub cicok

gaoio`såtta SraiostktaZ (v.)8 `iojuo ogai-kb cfib cic, pkojuoogai jkb laao skc cic, citkwp skc ouogk k `iojuo ogai cipik cicgaoitkliar, còosfrgkoar SgaoitklsZ (o.)8 su lab zkoggaocao`a SramfgoizaZ (v.)8 tbaib ogaisk jub mikogk tbai cic, tukbi mi-k pbkwc cicgaocao`alig SramfgoizkdlaZ (k`h.)8 mikptab tbaibgaoly` SravardarktifoZ (o.)8 kw citbft cicok3 k kw cipktok pko k dai ouogk zfogb kw citbkwo skwoskwogaoly`, rasfokos SrasfokomaZ (o.)8 citbftok3 kw citbftokgaolòsa Sra`aajZ (v.)8 guj, gujcbik, Hasu io laituog jita k

sisko tkwb bfog gujcbik bigaooaj, igaooaj StbrfugbZ (prap.)8 pki lat3 pki sukc3 k lkogcbkt pko k lkog lkj `fogkb, jfog cbkt pkok jfog cbktkb, k pktok pko k tkwpok `fog tkwoio3 tuog tkwoiogaooajdlò`t SsfggyZ (k`h.)8 ckwtcij `ic`ac3 k suog k puk tuitkwb ci`ijgaooajdlò`t, rivvá` SsfppyZ (k`h.)8 ckwt jkbjkb, gukb zugaooajdfra SpiarmaZ (v.)8 `kwtvkog, suovkog3 pbuvkoggaooajdru  SdrakctbrfugbZ (o.)8 dkwl dkwl-k k tkwpok-kjubcbikt dkwlcbikt tbaibokgaooajeòrlig, gòrlig SprkmtimkdlaZ (k`h.)8 k tkctkc-k bib tbaib,zkt tbaib, k tbu dac bi lf-k, k tkc-k bib tbaib, zkt tbaibgaooajsigtig Ssaa-tbrfugbZ (k`h.)8 ju pkilat

gaooajsigtig StrkoslumaotZ (k`h.)8 cbukvkkc io pkilat kbib bkogkciju pkilat lfgaooajsigtig, clkr SbyklioaZ (k`h.)8 ciju pkilat tbai3 jkko tkwbcidkog vko sikog3 tuipi cigkkljub-k sikog dkoggaooajsigtigba`, trkospkraot StrkospkraomyZ (o.)8 cijub pkilatok3 jkko dkogk cijub sukcokgaooajslkg Smkrdfo mfpyZ (o.)8 mkrdfo lkivfj ouki-k galbsk-kbfog sukb lki`klgaooajsoit SkvarkgaZ (o.)8 k tkkogpi-k lkkc cbfpok, kctui ji 7io bkwj lab ogk mikt k tkog `iog, tuk pao k tkkogpi io 7 miktiotkog `iog cimi bi. 4. tkkogpi, tkkogpi tkkogtktagaooajsyra SlakvaoZ (v.)8 silogf tkwb ujgaooajsòga, rkoskga SrkoskmcZ (v.)8 `kwj paubjkb lf-k

juomitaog zfog ckwickwi, zfook jk pao bap lf-k bi zikzuk3 utlab `kb-k zfog, cipbac zikbzukb, okta citbabtbkkog zikbzukbgaooajtråoga SpaoatrktaZ (v.)8 pbu vkog3 pkitko sukc, vut vkog, pbucbik zf3 luut sukc zf luogsij tkwb jkocba zfgaooajtråoga SparjaktaZ (v.)8 pkilat3 pkilat-k cizaal cij3 lki`kltuogkb tui k tkkc lab pkilat dac tbkj lf-io, k lki`kl tuogtaog zaalcij `ic`ac bi, citbab zkkc, cizklb, gijokj cizk ckwickwigaooajtvioga SaoefrmaZ (v.)8 tbkbkkt skc, tbk cbkub skcgaofpdygga Sraduil`Z (v.)8 lkj tbkc3 k jksk `iojuok cfib cic3 kcilkjsk k siktok juo dkwlbfib3 k fj ogaisk dkogk k fjok juojkbkb lkj cic, cbukpi jkogtbkogsk k juo jkbk skkt tbkc, kfjsk juo jkbk lkj tbkcgaofpliva SrakoijktaZ (v.)8 tbk pik tbkc, lkwpskc tbkcgaofpliva SrasusmitktaZ (v.)8 buib `iic cic skc3 k okkc lfsk okkccic skc3 ouogtk cic skc, cbuk pbkwc lfsk pbkwc cic skc, buib`iic okwo lf-k fjsk `iic cic skcgaofpratta SrastfraZ (v.)8 dkwlcic, kjksk dkogk fj cic skcgaofptrycca SrapriotZ (v.)8 lki cbaao tbkc3 cbaao cicgaofvarvaha SratbiocZ (v.)8 ogkibsuo pbk3 ogkibsuo cicgaosi`ig SjutuklZ (k`h.)8 tukb, tukc, (cibib skc tukb), citbuctukbgaospahla, raelactara SraelamtZ (v.)8 oisk pao liijlkogb tkwb `fla°og tkkogcic3 cbk tkkog pao oisk tkkogskwo bi cimi, tuko cic,labtkko3 oi io laog, labtkko cicgaostko` SfdhamtZ (o.)8 cbfib tbaib jub tbaib ok cbktpaubgaostri`ig SstrfppyZ (k`h.)8 uc bkc3 gaao bkc3 pbaaogpbigaostri`ig, agaosio`ig Serfwkr`Z (k`h.)8 luogtkog pbk3 cipbkskc3luogcbkub siocbkubgaostri`ig, stahl, stivokccat, stå`ig SfdstioktaZ (k`h.)8 luogtkogcbkub3 ogkwog cbkub3 ji ouki-k luut oukj lf3 kjk mib dac mitaotko3 tbu jkog oukj paubjkblfgaostri`ig, stå`ig SdklcyZ (k`h.)8 ut jkbjkb lf, ut lf taotkogaostri`igba`, stå`igba` SfdstiokmyZ (o.)8 luogtkog cbkubok3

Page 71: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 71/220

kjk mib dac jkb mib taotkook3 ji tbu zuib ofp lfb dicdacok3 sib`fokgaotkga SitarktaZ (v.)8 gaao pbkpbk3 mi pbkpbk3 mi ciccicgaotkga SraitarktaZ (v.)8 mi pbkpbk3 gaao pbkpbk3 gaaosk jkb bitk lab gaao cicokgaotkga SrapaktZ (v.)8 mi cic3 mi pbkpbk3 mi laulau3 cbktvai gaao pbk3 bib cicgaotkgalsa, rapatitifo SrapatitifoZ (o.)8 mib ciccicok8 bibciccicokgaotlajko, barra SgaotlajkoZ (o.)8 ji zkbtkkcbuki3 ji tbupi3 k

zkbtkkc buki pksklgaou`sao`a SrapudlisbZ (v.)8 lkidu k cidkwlsk cbktvai dkwl cic3oaws k sukcsk cbktvai sukccic skcgaovfr`igba`ar, li`alsa Sbkr`sbipZ (o.)8 bkcsktok3 gaotbaibok3 pbuut bkcskgafgrkei SgafgrkpbyZ (o.)8 laituogk gkjta, tuipita, jibiog labgkobiogta, cbukbuota mib dkog tbuta siook3 laituog lab k tuogkfjta tbu siookgaflfgi SgaflfgyZ (o.)8 laisuogk fj siic lab sukogta tbu siook,tuk dkog k sio jita gaflfgist (gaflfg) cimigafjatri SgafjatryZ (o.)8 giit suc, giittfb, giitpbai, mibta lab k`uog k vki k skkook, k tbuucok mibta tabok lkjtkwb ciski siookgafrgioa, `kblik S`kblikZ (o.)8 pkkc cuog okj cbkt3 `kblik pkkc

gapkr` SmbaatkbZ (o.)8 k tkkibkkt jkbjkb ui tkwb cidkogzkwbogau jaal puk, k lu oau, k cba skku-k k puj pao k vfjtkwb k gikl gkobiog okj cbkt, skbkkog tkkibkktgaroa SliaeZ (k`v.)8 jkopbk3 tbupi ogkibsutgarrig Sbkr`-eista`Z (k`h.)8 miil, (ji pik oukj lf), pik oukj lf-kcbut tkwb buj taotkogarrig, pábfl`ao`a Smlfsa-eista`Z (k`h.)8 miil, suj zkt ok`iogjuok zfogb zkogb ogkj lfgaruo`iuj Sgaruo`Z (o.)8 jkoglki-k vard bi okpi-k iog dablkpoktkwb ofuo dkogk cbiktok oai ckjjkltagasko`t, u`sao`iog SaovfyZ (o.)8 cujpita' tkkogk ciskwl pklki, pklki pimiog (kjdkssk`fr ta ouki-k)gascåetig Sja``lasfjaZ (o.)8 dukibukigasticulara SgastimulktaZ (v.)8 cbut lab cbata zkogb ji bfpib3gaao ofp cbktpaub cbut lab cba zkogb-k gaaosijgastus, báo`davågalsa SgasturaZ (o.)8 gaao ofp, mib ofp oai-k pujpi tkt skcok3 baacok3 jit bkb kko, juuc piic`kko, lubai`kko, cbajuuc mibta zkogb-k gaao ofp cbktpuab gaaookgavkl`ig, vål`ig, efrrygao`a, aofrj StarrieimZ (k`h.)8 oksikjkbjkb3 upjkwb skkogk oksik zkwgavår, dòssa SguoZ (o.)8 tbku, ckkp tbaib `iogk cidkwl tbkucbktpaubgavår, juscat SjuscatZ (o.)8 Xf tbku3 tupi tbku3 riela cidkwljk-k cidkwl jksk pao tbkutagi`sal SbfstkgaZ (o.)8 jkt-k fj ji3 jktok k tbukc ji3 jigilfta'o dkog bikj `aib jko lab suj tkwb tktcbikt `iog k `aib jko uk

 dkogjkb tbu tbai lf ji jkok cujpita bikj, k jkt jita'jaaltbaibta cikogk suj tkwb tkocbik `iogk ogatok, suj tkwb tktcbikt `iogk ji gilfta jkt jitagiet Sjkrria`Z (k`h.)8 citaaog8 oupk sukc3 oupk dkogk taaogcbkwjgiet SpfisfoZ (o.)8 gu3 oaac cbkkc mikogk guib tbaib, sib tbaibokgugiet SvaofjZ (o.)8 guul, jkkijfj lab gkoouog pkwl cbktta' gu3gkobiog gu3 guul gugiet Swa``a`Z (k`h.)8 k citaaogsk3 k citaaog cbioskgieta sig, via, ågta SjkrryZ (v.)8 taaopib3 zi lab pkskl-k oai3citaaoggieta sig, ågta, tkga til ågta Swa`Z (v.)8 taaopib3 zi lab pkskl`iogk taaopib3 zi oai3 pkskl oaigietaeår`ig SjkrrikgakdlaZ (k`h.)8 zi lab pkskl oai tbai `iogk pimiog tk8 zi lab pkskl oaib buo bitkgietaeår`ig SoudilaZ (k`h.)8 oujai cujmiog ji3 pkskl oai tbaitk`iog oujai8 ouogkkcgietarjál, ågtasckd, vialsa, dryllup SjkrrikgaZ (o.)8 citaaook3

oupk sukbok3 zi lab pksklk cioaibok3 zi oaibok, pkskl oaibokgietig SpfisfofusZ (k`h.)8 gu tkwb ci`ij3 gu oai, gu cbkubgietig StfximZ (k`h.)8 guu oai3 guu tkwb ci`ijgietig SvaofjfusZ (k`h.)8 gu oai3 gu tkwb ci`ijgig SgigZ (o.)8 pai oib oai skcfl laaog okj cbktgigkotisc, cåjpastfr SgigkotimZ (k`h.)8 liko jkbjkb3 gflogajogkj3 likt mib tkc k likogil`a SeakstZ (o.)8 pkwi, ko oaac cbfpok cbktpaub3 guklofp dkwlok lab kooaacok citbukbgil`a, frgia SdiogaZ (o.)8 ci`fpok fj lf, ci`aac ci`aajok fj lf-

k oaacok dkwlokgio SgioZ (o.)8 zu cbkub okjcbktgirke  SgirkeeaZ (o.)8 skogkwog skku3 gkobiog skkog pao, pi ;2 dkogtko skkog tbaigispa SpkotZ (v.)8 tkwl, buib okwb`iic3 gijtukc tkc-k okkc tbukptbukpgispa, stòooa SgkspZ (v.)8 okkclkb ckwjk pku3 buib `iiccbik zf pbk lf ckwjk pku3 ckjck `uki`uki ckwjk pkugittar, rist SgrktiogZ (o.)8 tkw lat siicgittar, trajjavårc  SlkttimaZ (o.)8 iooliij uujok, gkobiog mibta,okupkogta cbkwog k pki jkwcjkwc lfb ok`iogk uuj pkcokgiva SgivaZ (v.)8 pik3 pikcbik3 ogkb skc, 4. kkpcbik3 cfibgiva, foara S`foktaZ (v.)8 k cbfogk pik3 jko fj lf-k pik3 `aib

skc jkok pikcbfoggiva, scåoca, fvar`rkga SdastfwZ (v.)8 pik, kkpcbik, pkbtkwiok,tbupiok pacbikgiva dryst, kjja, giva `ia SsumclaZ (v.)8 tkwp skc, okwi taapskc3 okwi taap io mi-k pik3 okwizu tkwb vkkcgiva `ia, giva dryst, kjja SsumclaZ (v.)8 tkwp skc, okwi taapskc3 okwi taap io mi-k pik3 okwizu tkwb vkkcgiva fo`t ke sig, courra SgrfusaZ (v.)8 pbuomikc3 luogcij lf-k pbuogiva scyl`ao, `k`la, dadrah`a SdlkjaZ (v.)8 ogkwb8 jkwb skc8jkwb bi mi-k ogkwbgivar, `fofr S`fofrZ (o.)8 pikcbiktu, k cbfogk pikcbik ji,`aibskcok bkogk ji/cipkwlok cbktpaub tuogk pikcbiktughkl`a, sciogra SdlkraZ (v.)8 gioogkib skc3 tbab skc zuk-zuk, gioglukluk skc3 ogkib patjkb-k giog skcglk` Sglk`Z (k`h.)8 oukj3 luog`kj, luogcij jkbjkbglk` ShfyeulZ (k`h.)8 oukjskglk`, juotar, lystig SjarryZ (k`h.)8 gukloukj, oukjsk3 ouiboktkwb ci`ij3 luogoukjglk`iktfr Sglk`iktfrZ (o.)8 Tfjata buo lki-k silkta, gkkljkttajipita' jub ofp `iogk gkobiog likopipita lab ji tbkbkkt `kogtatkwb citft skcok3 cilki skcok. Pbktkog bkkt sukogk cilkitaglkos SdrillikomaZ (o.)8 tkko jkbjkbok3 vkkc siksukok, piljkbjkbokglkos SaeeulgaomaZ (o.)8 tkko zikizukiok3 okkcpi tkck tkkook3 tkkojkbjkbokglkos, prkgt Ssplao`furZ (o.)8 tbupiok3 tbupi sukbok3 tkkozikizukiok3 ioo dkog bi lab k tbupiok, k liktok, k atlkwjoktaogcigkwjglkos, prkgt, åra, bå`ar SglfryZ (o.)8 vkkogliktok, pkbtkwiok3tbupiok3 skkog tkck fjokglkos, scio SsbaaoZ (o.)8 tkkook3 taatok3 tkko zikizukiokglkoseul`, strálao`a SeulgaotZ (k`h.)8 tkkog jkbjkb3 ta zaizkiglkoslòs Slkmc-lustarZ (k`h.)8 taa satsat lf3 jikl piko, `k pikoglkosoujjar, stuot, cuoststycca SstuotZ (o.)8 sikj jkbjkboklkbok3 ji`kog bib ogkj lfb lab dkwl ogkj lfb lkbok3 mioajksuogk lkubukipipi cilkcta bibokglkrjastar SglkziarZ (o.)8 jkko kkt ji3 k `aib dkogdkogk jkkokkt jiglks SglkssZ (o.)8 jkko3 k ciju pkil at tbai-k siicgio ok cbktpaub3`uki lf-k citkj cbkj zikbzikb tbaiglksclkr, clkr Slijpi`Z (k`h.)8 cijupkilat3 cijusukc sitsatglkt, ea`tat SslipparyZ (k`h.)8 okkl3 tuuc tbaibbuki3 cip tbai lf3citflcbik pkbpkb3 cigkkc tbai lfglktdkrdarat Smlako-sbkvaoZ (k`h.)8 jultaog jaatsikog

Page 72: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 72/220

glajja SefrgatZ (v.)8 jkogogilb3 pbkwc lfglajsfj SefrgateulZ (k`h.)8 jkogogilb bkkt, jkogogilb pkbpkb3mikjtab tbai lfglaota ScitaZ (o.)8 jusigli`a, svåva Sgli`aZ (v.)8 citbflb3 tkkl pki zauzku3 vksk laaog dkog laaog3 buib lkck cicbiio3 jaiilfj dkogk cicbiioglijrao`a, sciooao`a, euoclao`a, strálao`a SdrillikotZ (k`h.)8tkkog, vkkc, pilglijt SglijpsaZ (o.)8 ao ziku3 buo tfjof mic suog ao pkc3 okwbat

glijt SstrakcZ (o.)8 cbukpbalap tkkog3 jaizkoggliosa, euocla SglistaoZ (v.)8 cbukvkkc cilaog skc3 okwt jkkioklab ckwt skcok tkwb cilaog skcio taa sitsat skc, daal tbkc dkogtaaglf SglkraZ (v.)8 bab at gagkglf, stirra SstkraZ (v.)8 jit bkc gagk sk-k ao3 ao gagk, jit cbkblf-k ao ( jitpbik lf-k ao )glfdkl, var`aosfjekttao`a SglfdklZ (k`h.)8 daaj, laituog dupbukpioglfdus SglfdaZ (o.)8 laituog lijk cidkwl3 laituog gkjta, juota,tuipita k fjok `iog mikt uk cisuki laituog lij daajglfria SkuraflaZ (o.)8 dikcok lij suogk jilij pkwl cbktta luciijk vkkogtkkog3 oiciijk tkkog pajpkj pao3 lij suogkb ji

cbkt ji sikogtbf bi mib lkbok-k k lu ciijk vkkogtkkog paoglfria, oijdus SoijdusZ (o.)8 gukb jaiiglfria, strálaglkos SbklfZ (o.)8 oi, cbk lab k tkkog tbaiokcbktpaub tkkog pao, 4. ji zkbtkkcta lu ciijk cbkwvkkc daajtkwb citukj pao3 gaaotabok io, Pfpk Hasu lij k cisukib mikogk klu ciijk cbkwvkkc fj paogludao`a SrkvaoiogZ (k`h.)8 ui gilcikl lki-io oaac `iog k zfo dkogk oaac `iog zfogglymario SglymarioZ (o.)8 pbkldi mikogk milip pbiklpbukl lfbok`iogk cioub zktui, milip zkglycfsa, ruasuccar SglumfsaZ (o.)8 tbk zk3 tbk oaibok zk3 tbkoai lfta ko oaac tkkogk sibui tkwok cicbki paoglå`a Sglk``aoZ (v.)8 oukj skc3 luog`kj skcglå`a SplaksuraZ (o.)8 ofp skcok, `aib dkogk fjok, ofpok tkwbci`ijokglå`a, efroòha, tilera`sstilla SgrktieyZ (v.)8 luoggulbok `kki skc3luoggulbok dkog ogkbok bkogk luogcijglå`a, efroòhalsa, tilera`sstillalsa SgrktieimktifoZ (o.)8 luog cijskcok, k luog cij ok`iogk dkwlokglå`a, ery` S`aligbtZ (o.)8 `aib, oukjsk3 luogluut, uuc3 `aibjkbjkb, bib mikogk oukjsk ogutogutglå`a, ery` ShfyZ (o.)8 ofp skcok3 luog ofpokglå`a, hudal SrahfimiogZ (o.)8 oukjsk tkck fjokglå`a, oy`alsa, efroòhalsa, jfrsckd SaohfyjaotZ (o.)8 ofpskcok3 ofp tkck zktok3 luogcij tkck zktok, oukj skcokglå`a sig, ery`a sig SrahfimaZ (v.)8 oukjsk3 luogoukj-k fj3

ciluogoukj skc. oukjsk tkc-k fjglå`a sig til Slffc efrwkr` tfZ (v.)8 lkjat, lkwp tkck lkjaoglå`alig SaohfykdlaZ (k`h.)8 ofpskc tbaib3 ofpskc ok`iogk zkttbaibglå`asdlus, dál SdfoeiraZ (o.)8 jai pbuklpi3 ioo pkwl-lkjgkjlkc cbkwogk siog tkjpi cimib cbfpok jai pbuklpiglå`aslòs ShfylassZ (k`h.)8 oukjsk lf3 `kbglå`astrálao`a Srk`ikotZ (k`h.)8 luogcij3 `aibbuki3 jkkitkiglò`a SglfwZ (v.)8 jai cukog3 cukog skc3 cukog luktlukt skcglò`ao`a SkglfwZ (k`h.)8 tkkog pajpkj, kj pajpkjglò`ao`a, eyrig, dråo`ao`a Skr`aotZ (k`h.)8 jkbjkb3 lkwpjkbjkb3 `aibskc luk, ut lukgokva SgokwZ (v.)8 pat3 cai3 pat ogiktogikt3 ogiktgokvao Sjff`yZ (k`h.)8 fj`kko oukj lf3 fj`kko cicbaal lukgokvao, irritkdal, sur, cokrvfro SmrkddyZ (k`h.)8 luogsij ckwigokvao, sur, vrkotao SpaavisbZ (k`h.)8 luogcij skc ok`iog bkcsk3jkiguj3 luog`kj tbai pkc lf3 at pkc-k bab jaal pukgoi`a SrudZ (v.)8 ouul, oub3 ciokwc skc3 zuutgoi`oiog, erictifo SerimtifoZ (o.)8 ciokwtok8 cbkt lab cbkt ciokwt

tukbok ciokwc cbkkcokgoiar SjisarZ (o.)8 miil jkbjkb-k suj cbflcbfl okpi-k kjkk`iog okogkwok zkogb ogkj lf jigoiar Spaooy-piombarZ (o.)8 miil paatjkb-k miil jigoist SspkrcZ (o.)8 jaickkog pukc sktskt3 jaitbaj laaog, jai-aaclaaog3 siic lab siic skkt laaog k pkkc skibskib paogoistra SspkrclaZ (v.)8 tkog sktskt3 sukog jkopbkta oi-io k tkkomikogk k taa satsatk fjokgfdalio, tkpat, vågtåppa StkpastryZ (o.)8 k cigkko/pbko tkwjkckwj tuogk cbki `iogk cidkwl puko

gf` Sgff`Z (k`h.)8 bfib, pbk, siktok fj lfgf`krtat, jil`, vaolig, guostig SdaoigoZ (k`h.)8 jigi3 mitkc, kbfib lkj3 `aibbuki, oktok lkubuki lf3 pktkubbuki lfgf`gòrao`a SdaoaeimaotZ (k`h.)8 bkjpbktbuki, jigi, miogb3 jibub oukjgf`gòrao`a, oåstacårlig SmbkritkdlaZ (k`h.)8 jizkwogta bubofpok luogsij k oai ji, k miogb jkbjkb-k jigi ji3 ji babpibtbai jigf`ba` Sgff`oassZ (o.)8 bfibok3 jigiitok3 mitokgf`cao`a, koarcao`a, dilliga, diekl`a SkpprfvaZ (v.)8 pbkl, kwi,tbucijpib, bfib jkb bi, luogcijbuki bi migf`cao`a, siga hk til, kmmaptara SkmmaptZ (v.)8 skkog, lk, ut tkckskkog, cbut tkwb skkog, ktbu-k tbucijpib, skkog, upok tkwb

skkog, uppibgf`cao`alsa, dilligalsa SskomtifoZ (o.)8 pbklok3 pbk bi mibpibok3 pbk skcpibok3 sabcbiktokgf`cao`alsa, dilligalsa SkpprfvklZ (o.)8 pbklok, kwiok3tbucijpibokgf`sahar Slko`lfr`Z (o.)8 gkj oai ji3 laitkogb oai ji, gkj oai kji `kog k cbf skc jigf`t SwallZ (k`v.)8 bfib tkcio3 lij tkciogfl`, tòr Skri`Z (k`h.)8 juo cau, tui fj lfbok juo3 caugkw gkj,ouotkkc gijokj lfgfl`, uerugtdkr, staril SstarilaZ (k`h.)8 puog tbai lf3 miiog3cidablkp tbai lf, ogkb lfgfl`, uerugtdkr, ò`a SdkrraoZ (k`h.)8 miiog, gkki tbai lf, oku pkki

tbai lf, 4. buut pkkc okpi-k gkb tbai lf, =. lkwbmiog lf, jaatokfj lf. 0. bkwj, dkogjkb fj lf. 1. laibfib lfbok, dkogjkbcimiio tbaib lfbok, dkogjkb pf lfbok juogfle  SgfleZ (o.)8 dkwluog skkt3 juo gkjlkpi pac pkok cuogpi lkjjkokwb-k k skktok mikog tukjtukj tkwb k ciskkt-k k cbujok`iog vkogk cbuj zaalk k cuogpi `fog jkokwb-k ciskkt dkwluog ckog oau-k cbkub tkwb cijkwlokgfledkoa Sgfle mfursaZ (o.)8 gfle cijkwlok tuklpigfo`fl Sgfo`flkZ (o.)8 k bkwbok cbkt dac tkwb k cibft k oauogiuogau guocukoggfo`fleòrar Sgfo`fliarZ (o.)8 guocukog oau bft jigfogfog SgfogZ (o.)8 zkkjpi3 `kkctkl likogfofrré SgfofrrbakZ (o.)8 zkbjkwb oktok8 zuo tbkc mikogk k

okki tkjpipi pkiokgff`will, valvilha Sgff`willZ (o.)8 cipbklok3 utok3 `aib skcok3kbfib cbkt bib ofpok tkwb sapcbiktokgfrillk SgfrillkZ (o.)8 zkwog k cimi okj lkc pkok likopaota. Ktkltacg 441 dkog gic tbai bi, ji jaalsik. (Pkwji)gfurjko  Sgfurjko`Z (o.)8 ko k bki jkbjkb jigfurjat, eaiosmbjamcar SgfurjatZ (o.)8 jablij kolij k tbaisikj lab tuk dkogta dac k `ub ji3 `ubgkwl jigrk`vis Sgrk`uklZ (k`h.)8 tkwjtkwjio3 tbkcbkt tbu bi lf-ktkwjtkwj-io, kwl-kwl-iogrke, `ikgrkj SgrkpbZ (o.)8 k tbu-k cigalb k tbaib bkc jkbjkbtatbaib ziku tbaib `iogk lijk cigalbta, lijk galbokgrkeisc  SgrkpbimZ (k`h.)8 cimiko3 cbutgalb cimiko dkogk cimikogrkeit SgrkpbitaZ (o.)8 mkrdfo okj cbkt (siog lkicuog suogkgalbok cizkogb k vfjta)grkeflfgi SgrkpbflfgyZ (o.)8 jibiog cbkt ii gkjtkt, ji bib`ko labk sikjok tbaib sikj ok`iogk tuk ji ii cbutgalb ckook lab siookgrkj SgrkjZ (o.)8 gibok tabok3 cg cbkt ii sab tuul sukb sab cbktgrkjjktic  SgrkjjkrZ (o.)8 ckjjklta dkogmi guklb-k dkogmi zkt

Page 73: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 73/220

`iog, lab dkog mi laa'og cbiklbok fj lf-k lkigalb-k pku tbai `iogmib lkj tkwb ciski3 pku`ic siookgrkjjktisc  SgrkjjktimklZ (k`h.)8 grkjjkr `uog zuui-iogrko SeirZ (o.)8 tkkc siog3 tkjtkkc siog3 k tab biog `ao tkkc sioggrkokt Sgraok`aZ (o.)8 dfjd lft3 cbut lft dfjd. lft mikogk citkjcbkj-k cicbao zkkc tbai ok cbktpaubgrkoktådla SpfjagraoktaZ (o.)8 jkog ckwlsioggrkosca SsmrutioizaZ (v.)8 bfib tkck sittal, aomikogrktis Sefr oftbiogZ (k`v.)8 jko oai lf3 k jkwcokgrktulara, lycòosca SmfogrktulktaZ (v.)8 cipkbpib, luog`kjpib.

oukjpib k`ikcio lkwbmiook tuogkbgrkv SgrkvaZ (o.)8 bkkocbuuc3 jisita' civuuiok juo, sibok3 daiok3jkkijkookgrkv, grkvjåla StfjdZ (o.)8 bkko, jisi civuuiok bkkocbuucgrkva S`igZ (v.)8 tf, lai tf, lai lkki, tf cukc3 bkkocbuuc tf3 siogofsuko ok`iogk tfgrkvara, io`grkvara SaogrkvaZ (v.)8 cbukc mikumiku-k galb3 juklsukog tuog cbkwog lki galb dkogk cbukc ckwjk galbgrkvariog SaogrkviogZ (o.)8 cbukc mikumiku-k galbok3 juklsukoggalbokgrkvbuo`, gråvliogabuo` S`kmbsbuo`Z (o.)8 cba tfj, puj sku-k dil k cbup uigrkvbvålviog SvkultZ (o.)8 si civuuiok ioo `ai

grkvbòh, cåjpabòh SdkrrfwZ (o.)8 bkkocbuuc vubok laiskkigrkvi`, svkogar, erugtsfjjalig SpragokotZ (k`h.)8 gkki, okupkkigrkvi`itat, svkogarsckd SpragokomyZ (o.)8 gkki buo suog3 gkkiok3gkki lkitkcgrkvlåggalsa, dagrkvalsa SsapulturaZ (o.)8 vuuiok3 civuuiok juogrkvjio`a SmaoftkpbZ (o.)8 jisita' pbkwc ok`iogk cipbutjuklsukog ok cbktpaub (bkko `ko)grkvjåla, grkv StfjdZ (o.)8 bkko, jisi civuuiok bkkocbuucgrkvscriet, apitkeiuj SapitkpbZ (o.)8 bkkocbuuc tuog labjuklsukog tuogk cigalb lkitagrkvstao SgrkvastfoaZ (o.)8 juklsukog3 bkkosukoggrkvstao StfjdstfoaZ (o.)8 dkog bikj cigalbok bkkosukog3 bkkojuo mikptabok sukoggrad, tkg SgrkspZ (o.)8 cip tkck latmipokgrahar StkmclaZ (o.)8 vkozkt3 gakrgrao SdrkombZ (o.)8 siog bikog, ckk bikog cbktpaubgravsckd, kjt SmfuotyZ (o.)8 gkj cbkt suogk kjkb lab kjkb ci-ucok gkjca cbkt. `istrimt cbktgrid SvulturaZ (o.)8 ju skoa3 ju lucflb3 gkobiog sisk kjub okkcub lab k oa pkb julucflbgrida, ekoga SmktmbZ (v.)8 jko3 jkomip3 laaomip, 4. `alb-k pbk3jkcbalb `actkc, =. tbai-io mikjtabgrida, sokppa, souppa SgrkdZ (v.)8 jkomip3 laaomip3 cbkub tkcklaaogrida aetar Smktmb ktZ (v.)8 jkt skwj3 tuog dkib oukjgridao`a, datkgao`a SstirriogZ (k`h.)8 duki jkbjkb3 jkolkb

jkbjkbgridao`a, davågao`a SkeeamtiogZ (k`h.)8 babpibbuki, `kbtukc, jibabpib tbaib `iogk fjgridao`a, ròrao`a SpktbatimZ (k`h.)8 babpibbuki3 babpibbuki`iojuo babpibbuki skgrill SgrillZ (o.)8 sk bkocauok tbucgrill, bkvagrill SdkrdamuaZ (o.)8 sk bkocauok, k cibkogcau skgaap,skcaugrilla, luoa SmkprimaZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k luogsij ogkibsutok labgkjtkt`ko cicbaalokgrillara, staga SgrillZ (v.)8 sk bkogcau, 4. tbuc sk tuogk skbkogcau, =. tbu `ft tbaib `ft jkwbtaog `ft paatjkb-k `fogb, pklicta'o k jijktta ub tbu tkjpi `ft tbaibtaog cbajpaub `fogbgrij, båslig Sbi`afusZ (k`h.)8 jub ogkjbuki lf3 cibtkkcbukigrij, båslig, styg SuglyZ (k`h.)8 jaalsik3 bfib lf3 cilkwj lkb3citukc zf lf3 atlkwj lf3 jub`kbbukigrija SbkltarZ (o.)8 gkobiog ckjckibok3 ckib mikogk cbkwl skcokgris SpigZ (o.)8 vfcgrisat, sviosc  SpiggisbZ (k`h.)8 vfc tkwb cidkog3 oiio3 kobki

grisc, dagårlig Skvi`Z (k`h.)8 `aib jkbjkb, bukibkjgriscba`, grá`igba`, bkvasyga SkvkrimaZ (o.)8 bkub ofp luktok3bkub ofp jkbjkbok, bkub ok`iogk bukibkj luktokgrf, vfcsa SgrfwZ (v.)8 cbkog3 k oau pko k liko sukc3 gfl tftf.skkog tftf3 pimiog tftfgrftasc, dkrfc  SgrftasquaZ (k`h.)8 lkj`kog3 k fj ogai cbfllfpik fj dkogk lij sukibokta8 k lu jibiog k puj gkobiog k cbut kcba siogcuog mib dkog lijta3 k cbal ofof-k lij cisukitagrftasc, ekotkstisc  SkotimZ (k`h.)8 ouibzkkcbukigrftta SgrfttfZ (o.)8 lai-cukbkwj3 lai bkwj suog

grfv, plujp SmfkrsaZ (k`h.)8 bkj, bfibsukb lf3 bi pbiktpbukt,oaal `ic`ac lf, pbfc likplukp, bkj pbikpbukpgrfv, udakrdah`at, rá Smru`aZ (k`h.)8 jkkj picpac lf3 bi pbajpbkj3 bigikpgukp cbutjk bfib lf3 k sikj lf jita dkwl okcbktpaubgrfv, vulgår SdlktkotZ (k`h.)8 tbukc zkwb lfb cbfpk gioogkib3gkjlujokgrfvsja` SdlkmcsjitbZ (o.)8 siic saactugrfvsja` SekrriarZ (o.)8 skcfl cba`kp dkwlji, skcfl cba`kp ktbukb skc ji, skcfl oktokta k cbfi jigrfvå`ar, erá`sar SgluttfoZ (o.)8 ko bki3 ko tkjpi k oa zf jigrudakrdah`ar SpitjkoZ (o.)8 `uj suogk ok saaj ji3 sukogjaibfl tf ji

grudla, gruo`a, euo`ara, spaculara SjusaZ (v.)8 tbuuc tkc-kogkibsuo3 jitsi likogk buo skwtpi suog ogkibsuo tatkgrudla, ja`itara Sja`itktaZ (v.)8 ogkibsuo3 tbuucpi-k ogkibsuo3skwtpi suog tbuucpi-k ogkibsuogrueul`, efreår`alig, scråccalig SbfrridlaZ (k`h.)8 lkubuki luk3lipcbkpbuki3 iipcuktbukigrujsat SeamulaotZ (k`h.)8 uib lulut, okjsik lulut3 okjtui lfgrujsat Sturdi`Z (k`h.)8 dukomiij3 duko dacdac tkwb ci`ij3cigkwjvacgruo`, hfr` Sgrfuo`Z (o.)8 lai, laitkogb3 lai jkkickoggruo`, pkrmal SplftZ (o.)8 zkt ok`iog oai-k cisab tukj laitkogb3buko juo3 bkko juo mibtagruo`, árskg SmkusaZ (o.)8 k bkog3 k pikook bkoggruo`a, euo`ara, spaculara, grudla SjusaZ (v.)8 tbuuc tkc-kogkibsuo3 jitsi likogk buo skwtpi suog ogkibsuo tatkgruo`ahar Slko`fwoarZ (o.)8 gkj oai jigruo`ehål` Sda`rfmcZ (o.)8 lai bfib ouki `aub-k fj sukogpigruo`ig StbfrfugbZ (k`h.)8 `ic`ac3 bkllab ousikt oai lf-iolijtkcio bib `ic`acgruo`ig, `ydtgáao`a Sprfefuo`Z (k`h.)8 tbuucpi tkc, ok cbkt paub mikjouib dkwl bat lf-k bib lab dkwl3 mibtkcok likopi tkwbok cbktpaub dkwlgruo`lkg, dksis SdksisZ (o.)8 cipktok dulpipao, okta cipkt cbiktok dulpi3 k tbugil paogruo`lkg, euo`kjaot, uo`arlkg SdksaZ (o.)8 k dul, k cipktok, k pbuogpi, k tbupi paook juo, okta cipkt dulpigruo`lågga Sefuo`Z (v.)8 pbut, pbutcbik, k dul pkocbikgruo`lågga, sckda SfrigioktaZ (v.)8 cipkocbik skc3 dkwlcbik, pbukocbikgruo`låggao`a, euo`kjaotkl SdksimZ (k`h.)8 dul, ciskjjkbjkb3 lf tbai lfgruo`lòs Sgrfuo`lassZ (k`h.)8 pkulkp fj lf3 sukolkj fj lfgruo`lòs. udagruo`at SdksalassZ (k`h.)8 dul oai lf3 dulpbub oailf, pkulkp fjlfgruo`scfla Salajaotkry smbfflZ (o.)8 tko daaj pko tko 5/2 tko3jibiog io tbaib `iogk cilkwj okta k tkkogpi- k siook skkog,cidul pktok skkoggruo`såtoiog SjkxijZ (o.)8 tbupil, pkuokkc dkogk ciskkogtbupilgruo`såtoiog, priomip SpriomiplaZ (o.)8 tbu dulpbub3 pkipi3 pkizik, pkizik oaibok3 ogkibsutok lab pkizik oaibokgruppa SgrfupZ (o.)8 k bfo fj ok cbktpaub3 k pkwl k pkwl-kfjok cbktpaubgrus, rkl SgrkvalZ (o.)8 sabtkkc3 saboaallab sukogpuj oauta cibal3guuo gai-k sukogpuj lab saboal cibal

Page 74: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 74/220

grusfj, fpròrao`a, scåo`ig SktrfmifusZ (k`h.)8 gilf jkbjkb3bfiblf, ogfogtkt, `aibuki lf lukgrusfj, udkrjbhartig SmrualZ (k`h.)8 gilf3 jita' tbukcok-kluogcij, oukjsk, babpibok fj lf-k ji`kogta tuogk gilfgrusfj, vil` SearfmifusZ (k`h.)8 lkubuki, gkobiog lkubbuki(bujpi, skbkog, vfjpi mibta gaaook)grusfjba  SktrfmityZ (o.)8 gkjtkt bfib lfb luktok, ogfogtktok,ji cbkwog dkwlsikt acacok, k `aibbuki paubjkb lf ok cbktpaubgrusfjba  SmrualtyZ (o.)8 giitlfbok3 ji dkwlsiktok3 ji babpiblf-k dkwlsiktok

gry, `kggry S`kwoZ (o.)8 oi sukbjk3 ziogskog cbukvkkc buo, okcbktpaub cipktcbiktok buogrå`a SmryZ (v.)8 ckp3 ckpcbik3 oukjok `kbok ta k cbituilukog kckpgrå`a SwaapZ (v.)8 ckp3 `kb-k ckp3 cbitui lukog skcgråosa Sdfuo`kryZ (o.)8 cigi, gkjgigråosa SlijitZ (o.)8 tkwpok, mikogtkook3 tkwpcbkwc3 gkjgi3mikogtkozkbgråosa, lko`agråosa SerfotiarZ (o.)8 gkjgi3 gkjpi oibcigkjgiitok juogråosa til, stò`a fp til Sk`hfioZ (v.)8 vk zfj, vk cizfppib, k dkkokb vk fjgråosalòs Sdfuo`lassZ (k`h.)8 mikogtko fj lf, liktok zku jkbjkb

gråosalòs, uio`scråocat, udagråosat SillijitkdlaZ (k`h.)8mikogtkook fj lfgrås SgrkssZ (o.)8 lfpkgråsdavfcsat SgrkssyZ (k`h.)8 lfpk dkogk biog `ic`acgråsaoca Sgrkss wi`fwZ (o.)8 k cijk cbio oupi, 4. pkskl io kziocbiktsko oupigråsbfppa SlfmustZ (o.)8 ckkupbagråsckr SpujpcioZ (o.)8 jkki3 k jio mikogk sko, k gui oaigråsckr, cklkdks Sgfur`Z (o.)8 uuj (oaac tbaib lab kocaau `iogcbkwogk cizkogb, uujcuog, uujgkb)gråsjkrc  Sbkyeial`Z (o.)8 lfpk miiook gkj zkpigråsjkrc, aog Sjak`fwZ (o.)8 lfpk tkjok juo3 mic gai dukl gailkcgråsoiog SgrkziogZ (o.)8 gkobiota lfpk oaacok juo3 lfbiog gkjgråsoiog, gråsgkog SpksturkgaZ (o.)8 gkobiog miookgråstòrv Ssf`Z (o.)8 lfpk gui cbkwog cipbko zibzikbok laitbkjgråvliog Sdk`garZ (o.)8 ogkl vkkoggråvliogabuo`, grkvbuo` S`kmbsbuo`Z (o.)8 cba tfj, puj sku-k dil k cbup uigrò`fjslkg SpfultimaZ (o.)8 siogtab cisuzkko-k k jko `ic`ikc pao. jaijk luog cbkwogk cidalb zaal k jko `iic`ikc siogtabcisuzkkogròet S`itmbZ (o.)8 bkwc gukj3 gukj citf cukc3 tuilkjgròo SgraaoZ (k`h.)8 biog `ic`ac3 lfpk dkogk bioggròoskg, gròotskg SvagatkdlaZ (o.)8 jabtab jabgkb3 bukokcimiiog jab cuogtagròosvår Sswkr`Z (o.)8 lfpk pfok juo3 lfpk skbok juogròotbko`lar SgraaogrfmaarZ (o.)8 jabtab jabgkb lab sioggkbzukctugròotskg, gròoskg SvagatkdlaZ (o.)8 jabtab jabgkb3 bukokcimiiog jab cuogtagrá SgrkyZ (k`h.)8 pukog3 vfj lab ckkog cigkwj3 pukogvfjgráko` Sjkllkr`Z (o.)8 gkj vktkwtgrá`ig Sa`kmifusZ (k`h.)8 ko bki, ko tkjpi oa zfgrá`ig, dagårlig Sgraa`yZ (k`h.)8 bukibkj3 `ub bfp ( kog suogtbai )grá`ig, efrslugao SasuriaotZ (k`h.)8 bukibkj3 gilcikl, bkkogsko,uiskográ`igba`, dagårligba`, bkvasyga Sgraa`Z (o.)8 bukibkjok3`ub-kkjok3 `ubgkwlok3 k ciskj zkb skkogk tkjzkw `aibluktokgrá`igba`, erá`sari SgluttfoyZ (o.)8 ko tkj oaac luktok3 ko bkiluktok, zu bki jkbjkbokgrá`igba`, bkvasyga, griscba` SkvkrimaZ (o.)8 bkub ofp luktok3bkub ofp jkbjkbok, bkub ok`iogk bukibkj luktokgráoat SbfkryZ (k`h.)8 pukog3 skj ckkog3 upkt jkok ckkog

gráspråogt Sgrizzla`Z (k`h.)8 pukook oai3 skjckkog ji ( jaicbuzkwog )gu` Sgf`Z (o.)8 vko lab lai k dkwl ^ksiko bi lf-k pksiko dkogkcidik pksiko `kog`kogta, 4. jilij pksikogu``fj, gu``fjjaligba` S`aityZ (o.)8 ^ksiko, pksiko bibokoaibok, k cidik jilij pksiko cbktpaubgu``fjjalig S`ivioaZ (k`h.)8 ^ksiko tkwb ciski, ^ksiko lkj3 dikcok lkj, dikcok vki3 zkbtkkcbukigu``fjjalig Sgf`licaZ (k`h.)8 pksiko vkki3 pksiko tbu, pksiko dkogk jigi

gu``fjjaliggòralsa S`aieimktifoZ (o.)8 ^ksiko dkogk dkwlok3zkbtkkcok lab pkbtkwiok pikcok3 ^ksiko zkb-k tbupi dkwlokgu`erygtig, erfj SpifusZ (k`h.)8 cipksiko jiskc3 dikcok zkbtkkclab bkbckt jigu`io`a Sgf``assZ (o.)8 ousiko3 jilij ousikogu`lòs Sgf`lassZ (k`h.)8 pksiko oailf3 pksiko fj bi mi-k uj lfgu`sdaspfttalig, dlkseajisc  SdlkspbajfusZ (k`h.)8 zkbtkkclf,zkbcfgu`sdaspfttalsa, dlkseaji SdlkspbajiZ (o.)8 gaaosiktok, zkbtkkclfbokgu`s`yrcalsa, gu`sthaoasta, tilda`alsa SwfrsbipZ (o.)8 dikcok3 dikcpikcok3 dikcok dkwlok dikc cicbfpok oai3 lksk- tbugaao-tbugao3 dikcok pkkiok

gu`sthaoasta, tilda`alsa, gu`s`yrcalsa SwfrsbipZ (o.)8 dikcok3 dikcpikcok3 dikcok dkwlok dikc cicbfpok oai3 lksk- tbugaao-tbugao3 dikcok pkkiokguillftioa SguillftioaZ (o.)8 ogkwog tkook baipiguirlko`a SeastffoZ (o.)8 pkkccukl cicbkki3 ioo zapok pkkccbitaguitkr SguitkrZ (o.)8 siic cbku zkog guc oai tuj tbaib (gitbk)gul SyallfwZ (k`h.)8 okkipkkc3 skbkwc tkjpkzk jio dkog jaal puk3 kockj pkkc jaal puk3 kkctuimiic dkogjaalgul` Sgfl`Z (o.)8 cbkj3 sbwa (Dur)gul`drko`, riogeiogar Sriog-eiogarZ (o.)8 jaoau zfj, zuogdubja, ja ugul`sja` S`rkgfoelyZ (o.)8 tuitbagul`sja` Sgfl`sjitbZ (o.)8 cbkj tkwb zuogdulb, dildkb,

okkcdkb mibta k dkwl ji3 cbkj saac jigul`sja`, huvalar ShawalarZ (o.)8 sukog jkopbk zukc-k lai jigularf  SmkrrftZ (o.)8 k dulsko cioa kockj okjcbktgulsft SimtarusZ (o.)8 mi-aog oktok3 jit-aog oktok (sio oktok)gulsft Shkuo`imaZ (o.)8 jit-aog oktok3 siocbkog oktok (pujpitaogkisko dkogk fj)gulv SelffrZ (o.)8 sukl, tukog, ioo sukl3 ioo `kwlgulvtåppa, tåppa SmkrpatZ (o.)8 pukojul suklpbkb3 sukl tuogkcipbkb ok cbktpaub3 puko pbaacgujja SgujZ (o.)8 bkoigujji SgujZ (o.)8 ckw (Dur)3 jko`ikc3 lki`kl mib dkog pikotajktok lab dalbok-k cizkogb jko`ikcgujjidáo` Sruddar dko`Z (o.)8 dukogokki cuklgujjistòvla Sguj dfftZ (o.)8 tuuclki cba`kp3 cba`kpogkwogskkuguost, yo`ast SekvfurZ (o.)8 `aib skcok3 `aibskc tukjok3cipkopibok, ok cbkt cibib skc, cidkwl skcokguostig SekvfurkdlaZ (k`h.)8 `aib skcbuki3 luogcijbuki, bkjpbkt pibbukiguostig, gf`krtat, jil`, vaolig SdaoigoZ (k`h.)8 jigi3 mitkc, kbfib lkj3 `aibbuki, oktok lkubuki lf3 pktkubbuki lfgurgla SgkrglaZ (v.)8 gkwltkwogk tui cfib-k mikc skc lukblukb3gkwltkwog cbukbgurgla SgurglaZ (v.)8 gkwllkck tui cfib-k ckw-lfc ckw- lfc mi-kgiog skck gkwl tkog suog lkc skwp sikog, cbijbutbkwl gfogoau pko tui k cidukc mikogk giog lukblukb dkogk giogguru SguruZ (o.)8 (Bio`i) sik3 dikcok jkckki sik3 k zkbtkkcbukisik cbktpaubgustao, dlag Spklli`Z (k`h.)8 jaalciic3 k jaal miic okwo lfgut, ckrl, eyr SdlfcaZ (o.)8 ji cbkt, ji jkwcjkwc cbktgutturkl, struda- SgutturklZ (k`h.)8 gkwl tkwb ciskiguvarokota SgfvaroassZ (o.)8 okumiog oujai3 okupkogta jkckib

Page 75: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 75/220

`iogk cimikl oujaiguvaroòr SgfvarofrZ (o.)8 gkjca cbkt (stkta) ucpi3 k citaal bi lf-k k cisabgyl`ao Sgfl`aoZ (k`h.)8 cbkj tkwb cidkwl. .. cbkj tkwb ciski, 4.tkj jko3 bfib jkbjkb, =. cbkogtf3 tbupigyl`ig Svkli`Z (k`h.)8 buo mikj oai-k cijkook oai3 buo mikj daimikogk cijkook daigyl`igba` Svkli`ityZ (o.)8 cijkook oaibok3 buo dai okki lfbok3zkttbaib lki kbibokgylpa fp SragurgitktaZ (v.)8 gilpi pkok ckj kb labpki skc3

aacoaalbkki gkobiogta bib`kkok bib3 iccbikgyjokst SgyjokstZ (o.)8 cijkwl sikj jigyjokst, ktlat SktblataZ (o.)8 pujpi mi`kj ok`iog, gij lfbok`iog, tbukczkwb ok`iog, bkkt ok`iog mi-k k cijkwl jkwljigyjokstic  SgyjokstimsZ (o.)8 vkozkt tukjtukj zkogb-k ioosuogk cijkwlok (k`ikcio cbktgukc-k cijkwlok)gyjoksticskla SgyjoksiujZ (o.)8 cijkwlok tukjtukj k `ikcio pujpi tbkskkook, ckwiogau-k `ikook, mibta cijkwlok ioopigyogao`a, sujpat SqukggyZ (k`h.)8 dukomiij `ikb`ukbgyogastfl Srfmciog mbkirZ (o.)8 k cilfc tbai tutpbkb, tutok cilfcgyoåcflfgi SgyokamflfgyZ (o.)8 oujaita' oktok, k `ikcio suullkj tkwb ciski, oujai oktok tbu lab `kj skc ok`iog zktui zkbktbu

gysa, scålva Ssbu``arZ (v.)8 lku lukt jko bikj, dkog bkog bikjcbkt-k tbkcbkt tbu-k cisio gkwpok, liio gkwpokgysa tildkga, viga tildkga SdlaombZ (v.)8 `kkog skc3 sisko tkj lf dkog skc3 tfocic3 cbkwlcicgysar StbrillarZ (o.)8 `iip cuktok3 tkkogtbu du, mioajk, mibta kjub ofp lukt mikog ckjck zkwzao lab okkc lf pbiklk ci-aota, kzfjkb dkog bfog fj tkj mib tbaib lfbokgål`, `adat S`aditZ (o.)8 laidk, suj zktcbikt zkbgår SdkrjZ (o.)8 zu k cidilb mikog k ckki paogår SyakstZ (o.)8 silogf3 zutaa dkwlok-k ciskwb silogfgåra SearjaotZ (v.)8 zuoiog fj skc3 zu dilb3 zu `iogk cipko skcgåriog SearjaotZ (o.)8 silogf3 zu dilb mikogk zu k cbuj ok`iogcizkogb silogfgåsliog SgfsliogZ (o.)8 ckkoglkiof ( vktkwt okjcbkt, ogkko kcimi ta )gåst, dasògao`a SvisitfrZ (o.)8 k vab ji3 k bkwb ji3 vabtu3 bfogbkwb ji3 ib laaoglkgåsteri SbfspitkdlaZ (k`h.)8 jigi3 ji`kogit `aib skc3 laaoglk `fsikj3 jkkiogkkp buki3 tbukc tbaibgåsteriba` SbfspitklityZ (o.)8 zio `f laaoglk `f sikjok labjigiitok lab mitokgåstgivari SbfstalryZ (o.)8 gikbok ioo3 gikbok lab ko ciogkbokjuotagåstgivari, bardarg, crf SiooZ (o.)8 taaook ioo3 gikbioo3 ziotuoioo3 lupok lab ko ciogkbok ioogò SdkrcZ (v.)8 ui bkkjgò`a SeartilizaZ (v.)8 lai bfib skc, tkjpi pikog skc3 okuogaac pikog3 gkbsukb3 pkkc bibok pko gkb sukc3 gkki skcgò`a SjkouraZ (v.)8 laibfibzk skwb3 dkwog-aac tbabgò`oiog SjkouraZ (o.)8 lai bfibzk3 aaclaizk3 laibfib skcok3 dkwog-aac3 vfc-aac mibta

gò`oiog, jòg S`uogZ (o.)8 aac3 jibiog, gkobiog aacgòao SdkrcZ (o.)8 ui bkkjokgòg SmumcffZ (o.)8 vkbuigòra S`fZ (v.)8 bib, dkwl, ok cbktpaub dkwl, bib, saajgòra, u`eòra StrkoskmtZ (v.)8 saaj zfj sukc3 cizfpok dkwl zfjsukc3 cibfok, suj lab pkki vkki-k cibfok, ci`fotukbok dkwlgòra `òv, `òva S`akeaoZ (v.)8 gioogkib skc3 daogogfobuki skc3 kgiog ogkib luk-k daogogfog skcgòra gål`ao`a, båv`a SmlkijZ (v.)8 cai-k bi mi-k gaao, ckl, caick bi, cai k tukmi ck bi mi-k cicf3 cigaao

gòra io`tryc  Smut k eiguraZ (v.)8 ji pbkwc `iogk fjgòra io`viclat, cfjplimara SmfjplimktaZ (v.)8 tbaib bkcskc, dukibuki skc3 tbaib bkc saajsaaj skcgòra lavao`a, fpil`oa, dashåla SkoijktaZ (v.)8 ouogtkc skc,ouotkkcok pik. lkwp skc tbkbkkt skc, tkkog skc, tkkog tbai skcgòra rksao`a, efrditra SaxksparktaZ (v.)8 bab jkbjkb skc3 siosfluog sf-k cfib3 babok ukog skcgòra rksao`a, fpbi`sa SaorkgaZ (v.)8 bab skc, sio sf skcgòra raclkja, kvartara, dacao`tgòra Sk`vartisaZ (v.)8 jitatbaibskc, jipi tbaiskc, tkkogpi tkkogtkta cbut oksapta bfib `kojita tbaiskc, jita lai tbkoukj skc. Mfjpkoy cbkt io k dkwlcbiktokta bfib jkb bi mi-k jita lai ofp ok`iogk k bfibok viva lkccbik,gaaocbik, tkkogcfpib

gòra til okr SdaefflZ (v.)8 cbaaj, bkidkwl, k bki dkogk dkwlgòra til sckjja, jf`siga SdaliaZ (v.)8 cbaaj8 zuku tbu tkwbcbaaj3 k bi lf lkjk gaao3 k `ic lfb lkj cilkogb skcgòra til slkva, tråldio`a SaoslkvaZ (v.)8 silk sukc skc3 silk `iogkjko, silk k oaigòrlig SeaksidlaZ (k`h.)8 bi tbai, bib tbaib3 pikog tbai3 cizkogb tbaigòrlig, gaooajeòrlig SprkmtimkdlaZ (k`h.)8 k tkctkc-k bib tbaib,zkt tbaib, k tbu dac bi lf-k, k tkc-k bib tbaib, zkt tbaibgá SgfZ (v.)8 pki3 bib lkitkc3 tkwo, okwc, lkj pki, cbuklzio3 kgkjlk lkj jkokwb-k pkigá ke  SrasigoZ (v.)8 `iojuo tkwpskogá i efrdòo Siotarma`aZ (v.)8 tbuuj skc3 ji cbkt tkkogk ogat skc3 pklki k vk fj, ji cbkt io ji `kog cbkt k`iog tbuuj skcgá fp, stiga fp Sksmao`Z (v.)8 ckbtf, tuoglkj jkokwb-k pki, pkitf k oikj pkok k skkogkb cisukotf, cujpi zk lukbgá tvårs fvar Smut kmrfssZ (v.)8 tkog tkck pkiok tkwb tfj skcgá`a, jystariuj, jystic  SjystaryZ (o.)8 tbusij3 cukjk tbaibzkwb lfb tbusij, bilbmiko tbaib lfb3 k dul k dkkl tbaib tbaib lfbtbu cbktpaub ^ksiko cuk dkwl bikj 6 Laituog piko jk-io dkogfj bikj6 mibtagá`aeul`, jystisc  SjystarifusZ (k`h.)8 tbaib zkwb lfb3 tbaibtbaib lfb, tbaib lfb tbusij3 cukjk tbaibcbikt zkwb lfbgár` SekrjZ (o.)8 iooskkp3 fj jko-k cipik (sikb)3 lf3 skkpgár`, gár`splk`s SmfurtZ (o.)8 iootukl, pbkitkj, k cicbub lfioogai-k juo-kwoggár`, gár`splk`s Sykr`Z (o.)8 juo kwog k `ikcio dikcioo jkki,

iootukl, pbkitkj, bkkojukl mibtagár`splk`s Sdkroykr`Z (o.)8 dub skkl, gkobiog duuc ciij labcikogtaoggás SgffsaZ (o.)8 ckkoglki3 vktkwt fj dkogk fj okpi-k vktkwtskkogk likozkw 

Page 76: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 76/220

 

Bbk` Sbktra`Z (o.)8 jub`kbok3 `aiblfbok, buktokbk`, uvilha, ehao`sckd SkoijfsityZ (o.)8 jub`kbok, buktok,`aiblfb jkbjkbok, cigkkl oaibokbk`a SbktaZ (v.)8 ju`kb3 `aib paubjkb lf3 cib3 bib oukj lfbkga SmbioZ (o.)8 cbk3 cbk gubbkga, crfg SmrffcZ (o.)8 ckwi, ckwi lioglaog, luogsij ckwi3

lkjpi ckwiok juo3 tkog lfbkgasjåc  SdidZ (o.)8 okuogaac kwj tukjok puko, ko tui, mil tui`kklok pukobkgifgrkei, balgaodascrivalsa, balgaodifgrkei SbkgifgrkpbyZ(o.)8 ji sikogtbfta' tbu viva cigalbok lkidubkglgavår, bkgldòssa SsbftguoZ (o.)8 tbku tfjbkc  SoimcZ (o.)8 mikptabok oau miiumikubkcca SbksbZ (v.)8 kktoaao3 sk sajoaao, jab-k buko `iogkkktoaaobkcca SjkttfmcZ (o.)8 lai tkwbckkog ok`iogk cizkogb tujk paacliko, tupaacpibkcca SpimcZ (o.)8 lai/sukog succbkpok vkozktbkcca SpimcZ (v.)8 lai/sukog sucbkj3 lai suoaao

bkcca, byppa, scueea SbfaZ (v.)8 tu tkwb lf cbf, tu tkwb lfpkcbf cbikbkcca, byppaharo, lugaharo SbfaZ (o.)8 tu3 lf cbkwbok tu, k gkoai k cidkwl buko lab lf cbkwbok tubkcca, picca SpamcZ (v.)8 `kwt3 k `kwo zuj cbkt tkwb `kwt. 4.vkskta°o k juuc ub tkwb tu, kota juuc tkwb oa, vkskta° kooaac dkogk oabkcca, stkjja SstuttarZ (v.)8 k cizfjk giog tattatbkccadråt S`ulmijarZ (o.)8 k pbai lkjk ciogk cbku oai tujtbaibbkccacò` SjiomajaktZ (o.)8 sk lab k tukjtukj cigkwj cbkwjbkccalsa, kvoar SmbkeeZ (o.)8 vkki (dub, vkkijiij, tkkog, jiij),4. dubtu, dubpbkl3 vkkijiijtu

bkla StkilZ (o.)8 jai3 gkobiog jai3 ok cbktpaub ii jai3 k ouog lkj paobkla, rycca, tråcca SpullZ (v.)8 ckki3 ai lkjk bfog pki `iogkckkibkla, slåda SbkulZ (v.)8 ckki3 okkcpi tkck ckki/`fcbkla, tråcca S`rkgZ (v.)8 ckki3 ckkitkkl, laitkogb jkitkogkckkitkkl, bkcskpi-k cbuksk tf likilikibklatu`sa Stk`pflaZ (o.)8 ogk lulfc3 uipbuc of `iogk ogklulfc`iojuok fj lkitkcbkllumioktifo, skosada`rkg SbkllumioktifoZ (o.)8 k fj lfpi k fj dkogk jubok, k bi lfpi k bi dkogk jubok, jucbikl gkwpbkljstrá, strá SstrkwZ (o.)8 dubtu3 dubpkwl3 dubvuuita cilkkcouogk cuogta

bkls SoamcZ (o.)8 ogkwog, lulab pujpi cickklbklsdrko` SpyrfsisZ (o.)8 tbuc3 jai cukoglki-k fj tbucbklsdråccao`a SdrakcoamcZ (k`h.)8 lkubuki k `ikcio bkkt luktok,bkktluk-k lkubukibklsdáo` SoamclkmaZ (o.)8 cbibklsbugga Sdabak`Z (v.)8 ogkwogtko3 ogkwogkb kttko, pujpi lablu cicbao skcbklsbugga S`amkpitktaZ (v.)8 ogkwog tko skc3 k lu tkocbikbklsliooiog Soamcdko`Z (o.)8 ogkwog-kwb3 ogkwog tukjokbklstkrrig, stivokccat Sstiee-oamca`Z (k`h.)8 mib bkc3 gaaobkc3tbujkog paubjkb lf jibklstòrclå`a SoamcarmbiaeZ (o.)8 ogkwog k ci-fc pukotbaj8jkkiouul dkogdkog ogkwogk ci-fc

bklstòrclå`a SsmkreZ (o.)8 ogkwog-kwb puko3 pukozkw oicoac- kskku piko ogkwogk ci-fcbklt SlkjaZ (k`h.)8 pfi, cbadkibklta, bujpa SlijpZ (v.)8 cbadki pki3 k dkisk-k pki3 lkogoikjsk-k pkibkltao`a SbkltiogZ (k`h.)8 cbadkki lkjpki3 cisiog okubokub3

 pki`kko ogaiok dkog lfbklvdkgt Sbkle-dkca`Z (k`h.)8 k jio luk lf-k ci-aj, 1>% k ci-ajbklvdlf` Sbkle-dlff`Z (o.)8 ou bikj pk bikj dac cidkogk kcbktzkwzkw cidkog lf. (ou cidkog pk cidkog lf3 pk cidkog oucidkog lf)bklvdrf`ar Sbkle-drftbarZ (o.)8 ou bikj pk bikj cidkog lf

bklv`al SbkleZ (o.)8 k lkog3 k cij cbkt3 sab oib sukb sab cbktbklvara SdisamtZ (v.)8 kkt3 saj, sab oib sukbbklvara SbklvaZ (v.)8 k cicij-k cbao3 cbao oib sukbbklveajs SoioatyZ (ouj.)8 skwj cukbklveajsio`styvao`a SoioatiatbZ (k`h.)8 skwj cukokbklvehar`s SsavaotyZ (ouj.)8 skwj skgibbklvehar`sio`styvao`a SsavaotiatbZ (k`h.)8 skwj skgibokbklvbhartat Sbkle-bakrta`Z (k`h.)8 luogsij pujpi tkwb bi lf3uucok fj lfpi-k bibbklvcugla, bajiseåra SbajispbaraZ (o.)8 laituog ii pbal lkog3laituog pujpi k pbai lkjk cbao-k cbao oib-skclkj pballabcbkoglkj pbalbklvjáoa SmrasmaotZ (o.)8 cbk `at zkwb skwt lf, cbk liic jk-k

fj`kobklvjáoaefrjat SluoktaZ (k`h.)8 cbkpi `at lki dkogk fj3 cbkpitkwb cidkogbklvscygga SpaoujdrkZ (o.)8 oi kwc io k vklb mikogk k jikljkbjkbok gai-k k vkkc biiubiku pao3 suospft gai-k vkkc zkw`aubbklvsòstar Sbkle-sistarZ (o.)8 ou bikj pk bikj dac cidkogbklvtra`siostyvao`a SeietiatbZ (k`h.)8 k skwjogkokbklvvfcsao, uog Sk`flasmaotZ (k`h.)8 tkogvkklof, ouogkkcof buo,cuj ;4 lab ;1 cickklbklvò SpaoiosulkZ (o.)8 k ciijcft `ac tkc tui io k uujmibok gkj8ciu li-k ciu tbuj tui io k uujmibok gkjbkj SbijZ (prfo.)8 kjkb pkskl

bkj salv, sig salv, salv SbijsaleZ (prfo.)8 kjkb pkskllab kjkbbkjjar SbkjjarZ (o.)8 sac3 siictucilb mibta cbatok sacbkjp SbajpZ (o.)8 cbku ciogkbok siogcuog/cbkucuog okj cbktbko SbaZ (prfo.)8 kjkb (pkskl) 4. ji cukbikj mib k citbai lfcbktpaubbko`al SjkrcatiogZ (o.)8 vko lai- vko zukcokbko`al Strk`aZ (o.)8 vko lai vko zukcok3 suj jaat dkwlokbko`al, efrratoiog SdkrgkioZ (o.)8 vko jko ci`aacok3 vko lai`iogtu io kjk lai ogkjzkb lab lai ofpok zkb-k ogaao, vko lai`iogta'o vko zukcta' cikogkb vko jko cbikj `iogk ogatokbko`alsscid SjarmbkotjkoZ (o.)8 sujduuc vko puk tajdkwbko`imkp Sbko`imkpZ (o.)8 ci`ajok cbktpaub-k k sikj lf lab kbkkt lfta buo pbk pikcok

bko`imkppat Sbko`imkppa`Z (k`h.)8 ji dkoglf3 cbut lab cba kzkogb cij tbai lf jita3 pfiok oai jibko`la SkmtZ (v.)8 gkjtk, dkwl, saajbko`liog SkmtifoZ (o.)8 gkjtktok, cbuk-baacok, fj`kko, oksapok,ci`fok, cilkkiok, gkkl ci`fok, ji likotao k ouki-kta tuogk gkwtok pikcokbko`sca SglfvaZ (o.)8 cbuttukj3 cbutdulbbkoa SrffstarZ (o.)8 kkcluui (kkctkl) kkc k pkta, k cbukog tbaitabkoa, tkp StkpZ (o.)8 tui cbkibok juuc3 k cicbkkc-k cibfog tbaitui cbkibokbkog, tildòhaligba` SpaombkotZ (o.)8 `aib jkbjkbok, uuc luktok3lij skcokbkog, tildòhaligba` SprfmlivityZ (o.)8 kwo `aubok oaibok3 uuc

`aubok oaibokbkogkr SbkogkrZ (o.)8 vkolaaogta cfibok lab dkwlpbktokbkogkrscid Skirmrket mkrriarZ (o.)8 gkkl vkolaaog puk tajdkwpita,tuk tajdkw pko io laaog cbik-k, tuk juo jkb dkwbio tu tbai ubbibkobhfrt SbkrtZ (o.)8 skcbitkl3 skzuctkl (cuj ogk skkogk upk zkw)

Page 77: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 77/220

skzuc cickwogbkorah Smumcfl`Z (o.)8 oujai zulbzku, ji tkjpi tkwb k jkwbckwickwi oujaibkos SbisZ (prfo.)8 kjkb pkskl kk3 kjk oaibskbkra SbkraZ (o.)8 dilpi okj cbktbkrabuo`, stòvar SbkrriarZ (o.)8 dilpi daogok ( jkt ok ) `iogkcizkogb ui okj cbktbkracilliog SlavaratZ (o.)8 dilpiof, k pimiog oki lf dilpibkraj SbkrajZ (o.)8 Juslij ioo suogk oujaita fjok `aubioo`ai, ioo, 4. zita, ziofta lab fjpib oujaita' =. k tkl cbktgukc

tkwb k fj gkobiogou tkjpitabkrascár SbkralipZ (o.)8 dilpi juuc tuoglkj dkogk juuc skb- kzkw oacokcbkrja, efrditralsa, io`igoktifo Sio`igoktifoZ (o.)8 babok3luogcij lfbokbkrjeul`, io`igoarat Sio`igokotZ (k`h.)8 bab, luogcij lfbkrjlòs, usck`alig SbkrjlassZ (k`h.)8 dkogjkb lkubukiok oai lf, dkogjkb siktok oai lf3 gkobiog dkog kbib lab zukl, jigibkrjfoi SbkrjfoyZ (o.)8 citbutukbok3 citbubuklok3 citukc tkckfjcbfp cbukskcok3 cicklbok lab dukiok, cioikl-cisaalok fjlfbokbkrjfoi, aoigba`, efrlig Skmmfr`Z (o.)8 tbucijok, citbutukc`ikj`ikj ok, cilajok gkj cbkt lab gkj cbkt cickkl k

citbucijokbkrjfoisara SbkrjfoizaZ (v.)8 citukc skc3 cibukl skc3 citbu cbktskcbkrjfoisc  SbkrjfoifusZ (k`h.)8 citbubukl, citbutukc3 citukcbiklbikl3 cicklb lf3 cilaj biklbiklbkrjfoiuj, stuafrgal SbkrjfoiujZ (o.)8 tuj tbaib okj cbktbkroisc  SmuirkssZ (o.)8 skvuo tkwb cidkwl kwj lab ouog `kklok(kwjtukj)bkrpa SbkrpZ (o.)8 guksaj3 tkkoglki pac pko k cizkogb tuj tbaibokjcbktbkrpics SpitmbZ (o.)8 siog okkibkrva SbkrrfwZ (o.)8 lfckibok k cukc pikook juo, lfckiboksiiczujbkrva SbkrrfwZ (v.)8 sij-k `aibtaog lkkc cbit ouogk ioo susikgkwpbkskr`spillar, spillar SgkjdlarZ (o.)8 suj cicbkkjk cijkwl jibksmbismb, bksb SbksbisbZ (o.)8 cbkjtbaib zktaap okjcbktbksa SbfmcZ (o.)8 skcfl lab dkwog mibta sikcjitbksb, bksmbismb SbksbisbZ (o.)8 cbkjtbaib zktaap okjcbktbkspa SbkspZ (o.)8 cfogcbkkc-k tklk"ckwjbaac" (pkkttk okjcbkt) siogcukog-k tklk cbkiok, ckwjbaacbkst, bkstvårc  SbkstaZ (o.)8 ciokwbok3 ciook, jkojkwbok3ciokwb babuokbksta, ila, ekra Sspaa`Z (v.)8 bkkt skc3 jkolkkog skcbksta, ila, scyo`a sig SbkstaoZ (v.)8 ciokwb skc3 tuog dkib skc,jkolkkog skcbkstig SbkstyZ (k`h.)8 okwb tkc-k3 ciokwb sk-k3 bi taaogtuuog, bi dikogdukogbkstig, scyo`sfj Sburria`Z (k`h.)8 ciosk-io3 ciotkcbkstigba` SvalfmityZ (o.)8 jkolkkook3 bkktok3 pki bkktok3 tuilukog bkktok3 buib bkktokbkstigba`, ekrt Sspaa`Z (o.)8 bktok3 lkj pki bkktok3 tkki bkktok3kwgiog bkktok3 jkolkkog tkck pkiokbkstigba`sefrògalsa Sspaa`upZ (o.)8 jkolkkog zkwc skcok, bkktzkwc skcokbkt SbktZ (o.)8 lucbu3 lutuogk cicbu lucbuoaubkttadáo` Sbktdko`Z (o.)8 lucbu ciijk cidalb pukopaac oaubkttajkgar SbkttarZ (o.)8 lucbu dkwl, zukc lab bkbsikogok tkwbk civkkc ji, lucbu pukbpbk jibkttaoál SbktpioZ (o.)8 oujaita'o k lucbu ub k ciktpkc pkb lfbok`iogk k skj ub tkwb k cilboalbok ub siiczujoaubkv, sò SsakZ (o.)8 tuipi3 tui tkjpi fjok3 guuo skkogk likozkwbkva Sgkr`aoZ (o.)8 buko, ioo gai-k buko3 siogcuog lab cbkimitukj tukj miiook juo oau ioo tkwb k ciokki lab buko, k gkjlkktjkbjkb lab lf

bkva SbkvaZ (v.)8 oai3 tkog, 4. tbukc3 oktok tbukc, =. oa io3 `kwoio3 zkogb io3 mibta, 0. bib cbio (ok cbktpaub bib cbio)bkva keeòriog S`aeamktaZ (v.)8 bkb sikog3 k oiio pkkicbik3 aactbk`aiblfb taog pkkicbikbkva bal`at ja` sig, lyccas Ssummaa`Z (v.)8 lkwbmiog3 zfzf3 bibzf3 ogiij dkogk pikog3 vkkibkwjok lkwbmiogbkva i sio`a, bkva til baosigt, kgta Siotao`Z (v.)8 bib oukj8skwj3 tuj8 bib `iogk ogiijbkva til baosigt, kgta, bkva i sio`a Siotao`Z (v.)8 bib oukj8skwj3 tuj8 bib `iogk ogiij

bkva`yrcoiog, bkvacuost SbfrtimulturaZ (o.)8 pkkc, sioggkb,cbkimi tukjtukj lab siogcuogta miio`kko siook3 tuk lkj tkwbciski oksapokbkvagrill, grill SdkrdamuaZ (o.)8 sk bkocauok, k cibkogcau skgaap,skcaubkvasyga, griscba`, grá`igba` SkvkrimaZ (o.)8 bkub ofp luktok3bkub ofp jkbjkbok, bkub ok`iogk bukibkj luktokbkvasyga, grá`igba`, dagårligba` Sgraa`Z (o.)8 bukibkjok3`ub-kkjok3 `ubgkwlok3 k ciskj zkb skkogk tkjzkw `aibluktokbkvefrscoiog SfmakofgrkpbyZ (o.)8 tuipi suogk fj gkobiogta,siogtab, lfpkta lab k tuipi jkbjkb tbu siook, tuipi tbu siookbkverua Sjarjki`Z (o.)8 ogkji (k ckwog tuog sikb ji bi-k, kouki sikb ogksk) ogkji ouogkkc

bkvjko  SjarjkoZ (o.)8 ogkji pksklbkvo SbkrdfurZ (o.)8 tajdkw cbkwlok3 tajdkw-k vko gukook labsukbcbiktok juobkvo SpfrtZ (o.)8 cbkwlok juo, sakpfrt pao tajdkw cbkwlokjuo bi kbkvo SsakpfrtZ (o.)8 tajdkw cbkwlok juo k `ikcio tuipi okwlbkvoakrdah`ar SlujparZ (o.)8 tajdkw-k vko gukog vko sukboksap k saaj jibkvra SfktsZ (o.)8 dub oip `aub okj cbktbkvragrò  Spfrri`gaZ (o.)8 dubmiij k bkpiko oiboab dubmiijbkvscil`pk``a SturtlaZ (o.)8 sujcukog, k `ikcio tui suogk fj bkoai lftaba`, lujjar SsultryZ (k`h.)8 uuc3 luj jkbjkb-k cbuk-ul sukc

zikbzikb-io buib vft ouog lfba`a SjffrZ (o.)8 gkjjkog( gkjjkog tulkc )ba`a, lyog SbaktbZ (o.)8 lf cbkwb ok`iogk lkb bfib lf, siogcuoglkb pf lfbok caugkw gkj zkpi3 k cicbf lfgkj zkpiba`a, vkrja SbaktZ (o.)8 lujok3 jai sktok3 cbuk lujok3 oi iisktok3 lkwp luktok3 uuc jkbjkbokba`aslkg SbaktstrfcaZ (o.)8 suuo oisk luk, (cbukluj luk) tbukczkwb lfb oktok (misk, vuo cau, tuuc, cipuucok mibta)ba`oiog SbaktbaoZ (o.)8 tkkoglki Isrkal tk `iogio kjku ^ksiko dkog k dik lf okj`kogta, 4. Hu kb, Mbristiko lab Juslij ta`iogio kjku dikcok skkog lf ji cbktpaub. =. tbu uj lf jitabaetig, rksao`a SeiarmaZ (k`h.)8 gkobiogta dkogk lkubuki, bkkog,ci`aac zf lf3 ogfogtkt, gitlfb tktbaetig, vfl`sfj SvabajaotZ (k`h.)8 ogfogb tkt tkck3 okkcpi-k bibgkjgkj3 lkwp luk bikj babluk bikj dkogk bibbago, båc  Sba`gaZ (o.)8 `kkicuog8 `kkiliog cuog8 `kki-k cijkogsiogcuog okj cbktpaub3 `kkibagoa, fjbagoa, fjgår`a Sba`gaZ (v.)8 `kki dkwl3 `kki cbuog3ji luut skc lfbahra SbarfoZ (o.)8 vkckkog okj cbkt3 ogkwog, cba skku-k ogksktkwb civkkc tuivksk okjcbktbahracflfoi SbarforyZ (o.)8 tuivkbfo fjok juo3 k tuiok juobahsa SbfistZ (v.)8 lkkjtf3 skkogtkwitf3 cbku tkwb lkkjtf3 `iklpi(elkg) cbkitf-k pklb skcbacktfjda SbamktfjdZ (o.)8 tkkoglki Graacta' citbfibok liko- dkwog ;>> vkkl gkwb cbktk gkwbokbacs SwitmbZ (o.)8 `kwi tkwb cipkwl oujai3 `kwi tbuoaibok kzkogb tbai oujai, 4. luogsij sik-k taac oujai cbktpaub, =.`kwisikj oujaibacsajastar, trfl`jko` Swizkr`Z (o.)8 `kwisikj3 `kwi ki oai3jitpbikl dkwlsikj, dkog bikj cbktk sikj jkbjkbok k oai jibacsari, trfl``fj SwitmbmrketZ (o.)8 `kwisikjok3 `kwi tkwb

Page 78: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 78/220

cipkwlk oksapok3 jitpbikl zkogb-k oksapokbacsari, trfl``fj Swizkr`ryZ (o.)8 `kwisikjok3 `kwi ki oaibok3jitpbikl dkwl sikjok3 `kwi tkwb cipkwlk ok bib tbaibokbactkr SbamtkraZ (o.)8 kmra 4.07 mik-k liko gkj, k `uog kvkki tab-k gkwjcbfp jatra ;>,>>> (k`uog jatra ;>> k vkki jatra ;>>-kliko)bactisc  SbamtimZ (k`h.)8 misk likogk3 gkwog zf likogk, jkkiskolikogk, pba vaogbvuogb-k, cbkwl jko lf-k duki tkwotuogbactfgrkj SbamtfgrkjZ (o.)8 grkj ;>>bactflitar SbamtflitarZ (o.)8 litar ;>>

bactfjatar SbamtfjatarZ (o.)8 jatar ;>>bal, eul`cfjjao, cfjplat, eul`ståo`ig SmfjplataZ (k`h.)8cimiog3 ciskpok fj lf, k vacpi, k vac cbaajpaub, k oaog k tkwog3cilcal, ciubcaub, `ic`acbaldra` SbakltbZ (o.)8 mi`kjok3 oktok oaib lfbok3 fj`kko ofpokbaldra`alsa SramfvaryZ (o.)8 jub cicok3 ogkb cicok3 `kj cicok,lfb cicokbaldra`alsa, cur SmuraZ (o.)8 `kjok3 okt okwo lfbok3 `kj cicok`iogk `kjskcok oksap3 `kj sikogokbaldra`ao`a, lågao`a SmurktivaZ (k`h.)8 `kj skc tbai3 `kj skctbaibok oaibal`, lycca SlumcZ (o.)8 ckkj, ckkjpbktok, ckkjsiktokbal`, lycca SealimityZ (o.)8 ofpskcok, luog ofpok, tbupbk3

ckjpbktokbal`ig SefrtuoktaZ (k`h.)8 ckjpbktbuki3 ckkjpbk3 vkkogoai3bkjpbkbal`ig, lyccalig SlumcyZ (k`h.)8 ckkjpbk3 ckkj oaibal`ig, vallyccat SsummaseulZ (k`h.)8 lkwbmiog3 guklzf3 bib zf3tkkogtuogbala, kl SkllZ (k`h.)8 k vacpi, k vac cbajpaub, k dup cbajpaub,cbkt zfogb siit lfbala, curara, låga SbaklZ (v.)8 `kj skc3 jaijk `kj skc, 4.`kbok dai skc. =. citbaib cbiklbok jkog skc, cidu skcbalgao SskiotZ (o.)8 ji sikogtbf. 4. jigi, cioikj cbiktk ji `kogbabpib tbai ji, =. si cbiok ^ksiko tkwb fj cbkwj `iogk k ci-ujjita, 0. Lki ]ikogtbf tbkc suogkb Cbristiko ji cbktpaubbalgaodascrivalsa, balgaodifgrkei, bkgifgrkei SbkgifgrkpbyZ(o.)8 ji sikogtbfta° tbu viva cigalbok lkidubalgaodifgrkei, bkgifgrkei, balgaodascrivalsa SbkgifgrkpbyZ(o.)8 ji sikogtbfta° tbu viva cigalbok lkidubalgaogrkv SsbrioaZ (o.)8 ji sikogtbf cbkt ii sibok juo,civuuiok juobalba` StftklityZ (o.)8 k vac-k gkwj cbfpokbalbhartat Swbflabakrta`Z (k`h.)8 luogsij cbajpaub tkwb, lkwptkciobalicfptar SbalimfptarZ (o.)8 vkolaaog tkogzkkogbaliuj SbaliujZ (o.)8 jaal lab okj oai lf buib okcbkt,buibzkkogballadkr` Sbkldar`Z (o.)8 taipi lab baipi citbukb gklvkoballar icca SofrZ (mfoh.)8 zfogb bi lf3 bi tuko lf3 bi lf lkiballara, sokrara SrktbarZ (k`v.)8 tuk mi zkw3 mi zkw. upjkwbskkog ... dkib zkw, oikogtui skkog mfeeaa `ubzkw jkw6 mizkwlab cilkwjballaristoiog SpatrfglypbZ (o.)8 tkkoglki-k sukog cicbukctaballig SbflyZ (k`h.)8 sikogtbf3 zkbtkkc `iogk cilkwj3 jkwbok dkkoglfballig Sskmra`Z (k`h.)8 sikogtbf3 k jkwcjkwc tkwb cidkog lf.^ksiko tkwb ciski kbib jkok sikogtbfballigdrò`a, vkoballigalsa SskmrilagaZ (o.)8 k sikogtbf-kciogkibsuo dikcioo, dikcioo suogk vko tukjtukjta aijk jijklbikj, dikcok tbu tkwb ciski lf laituog vkki k`iogk zktok3 ksikotbfok sucsiktok3 k sikogtbf lab zkbtkkc `iogta sikogtbf lf tkclab zkbtkkc lf tkck zktokballig`kg, eri`kg Sbfli`kyZ (o.)8 tkwlogkc oi3 oksap lfb oi3cbkwl oi ofp skcok oi3 ji cbajpaub cbkwl oiballig`fj SskomtukryZ (o.)8 juo sikogtbf ^ksiko dikc ok`iogkcisabtukj ioo k `ikcio dikciooballig`fj SsbrioaZ (o.)8 jilij cfibok ioo oau, duuc oau

balliga SbkllfwZ (v.)8 sikogtbf skc3 zkbtkkcbuki skc3 k sikogtbf-kcfib, zkbtkkcok pikballiga, io`via SskomtieyZ (v.)8 ]ikogtbf skc3 k sikogtbf-k zkt`iogk cfib tukj3 k jkwcjkwcta tkwb cidkog lfballigba` SbflioassZ (o.)8 sikogtbfok3 sikogtbf tkck fjokballigba` SskomtityZ (k`h.)8 sikotbfok3 sikogtbf tkck zkt lab cap`iog kbibokBalligáo`ao SBfly GbfstZ (o.)8 Cbk ]ikogtbfbalt SkllZ (k`v.)8 vicvac, sicsac, cbiobalt, eul`ståo`igt SpareamtlyZ (k`v.)8 sikogtbf tkcio, ckwc dkkog

lf- io, gaao dkkog batlf-io3 sikj tkcio, `aib dkog likoiobalt, eul`ståo`igt StftkllyZ (k`v.)8 k vacio3 k duuc k daciobalt, gkosca SquitaZ (k`v.)8 tuk mi sij3 mi gkwp3 bfib lal,upjkwb skkog bfib zkw, sik zkw, upjkwb skkog tuk mi zkwbalt, gkosca, eul`ståo`igt SaotiralyZ (k`v.)8 k vacpi-io, k duuc k dacio, k oaog k tkwogio, cbkt zfogb siit lf-iobalt, barf SbarfZ (o.)8 ji bkogsko3 pkskl pbk3 attab tkkc miogtkkoglki jita3 k sib ouogk pksiko dkogk cidik jita, 4. gkklci`fok-k bkogsko tkc-k pkogta lab gkklzfta3 kjita k jkckib zfjkckki3 ji okutkkog' bib zkwb lfbta k bib zf zikuziku jibalta`yrcalsa Sbarf wfrsbipZ (o.)8 ji cukta bikj, tbupi skcta lab pkbtkkcta dikcok, tbupi ogkibsutokbaltajf`, barfisja SbarfisjZ (o.)8 jkckki bfib cbkt ii bfibok3

cipikc zkwbok lab gkklbkkooktabaltio`a SbarfioaZ (o.)8 oujai bkogsko3 oujai pbk3 oujaijkckkibalva`a SballZ (o.)8 baal3 gkwtjuo3 ji gilfta cibkkltuj ok`iogjuobajiseåra, bklvcugla SbajispbaraZ (o.)8 laituog ii pbal lkog3laituog pujpi k pbai lkjk cbao-k cbao oib-skclkj pballabcbkoglkj pbalbajja, bio`ra, gaoara SbkjparZ (v.)8 `kkl3 `aib dkogksaaj/dkwl tbai lf skcbajjalig Smlko`astioaZ (k`h.)8 k bfib lf ok sapcbikt skwjok`iog bkogk tbu iij sij3 tbusij caaj3 tbu iijmipbajjalig SsamratZ (k`h.)8 tbusij k oai3 iijmip3 gaaocbik lfbajjalig Suo`armfvarZ (k`h.)8 sijtbkj tkciobajjalig, tys-tys Sbusb-busbZ (k`h.)8 tbusij3 cukjk tbaib lfb`iog tbusijbajjaligba  SsamratZ (o.)8 tbusij3 tkkogpi tbaib skc lfb `iogtbuguucbajjaligba`seul  SsamrativaZ (k`h.)8 tbu ipmip bkkt3 ji cikogkgaao pkbpkb lfbajjaligbfl`alsa SsamramyZ (o.)8 tbusij bibok3 tbu ipmipok3tbusij sukb skcok3 gaao cbikt lfbokbao ijf`, ijf`, i ratoiog ke  Stfwkr`sZ (prap.)8 lkjkb3 lkjjkokwbiobao`a, bao`as SbarZ (prfo.)8 kjkb oujai3 kjkb oujai iibao`as SbarsZ (prfo.)8 kjkb oujai-kk bibaogivao S`avfta`Z (k`h.)8 k cipikcbiktu3 k cisikog skc ji3 mitkc,tbu`icbaogivao, cårlig SkeeamtifoktaZ (k`h.)8 itok tkwb, ouooajk itoktkwb, pbkwcok tkwbbaogivaoba`, cårligba` SkeeamtifoZ (o.)8 itok, it k mib-k itok, pkkctktok lab `aibskcok tkwb itok, oktokbaogivaoba`, syjpkti SkttkmbjaotZ (o.)8 dalbok, cilbcbfpok, dalbcbfpok, cipskcok, cizfpokbaobfl`svis SraspamtivalyZ (k`v.)8 k mikt kb, tac kb, mikt zui-iobaook SbaookZ (o.)8 oujaita'o skj bfib skc ok`iogk k oub tbaibzaal ub skj zk-k oub cbit ub mikogio k skj ub taa siklsikl io sko piko bibaorivao`a, yo`ig Sk`frkdlaZ (k`h.)8 dikc tbaib, zkbtkkc tbaibbaoryct, lyccalig S`aligbta`Z (k`h.)8 oukjsk jkbjkb3luogoukjbaosigt, kgt SiotaotZ (o.)8 bib ofpbaosigt, efrsåt SiotaotifoZ (o.)8 bib ogkp pao3 skwjok3 tupokogiijokbaosigtslòs, efrjálslòs SpurpfsalassZ (k`h.)8 ogiijok oai lf

Page 79: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 79/220

baostko`, raspit SraspitaZ (o.)8 zackki skcok3 sukotfbok3 k buocbiiotfbokbaosyoseul` Smfosi`arktaZ (k`h.)8 luogsij pimiog3 tbucbukl,ji`kog babpib tbaibaota SeatmbZ (v.)8 vk lk3 vk skj, vk zfl3 vk gaaok cizui skc, vktfopib, caogbaoty`a Skllu`aZ (v.)8 baajgaao, baajmib, tkogtkck mi lf. ckwcoai k gaao, pkulkpoai-k gaaobaoty`oiog, kllusifo SkllusifoZ (o.)8 baaj gaaook, baaj mibokbaovao`a sig til, k`rassara Sk``rassZ (v.)8 jipi tuogk tbu gaao

baovao`alsa, k`rassa Sk``rassZ (o.)8 lki cicbkkc mikog bikj, jicbkt k cizfo mikogk k ioo, k vaaog, k cbuk lab k gkj tbaibcbiktok3 bib dkogtaog galbcbiktok lki`klbaovisa til Sk`vartZ (v.)8 ckwc jub3 ogkibsutok juo cbkt lkjkbckwc jubbapktitis, lavardatåo`alsa SbapktitisZ (o.)8 sio oktokbar SbaraZ (k`v.)8 bikb3 bib lki juokbbarke, barfj SbarafeZ (k`v.)8 bib tkwb ciski io3 bib tbu-kbbardarg, crf, gåstgivari SiooZ (o.)8 taaook ioo3 gikbioo3 ziotuoioo3 lupok lab ko ciogkbok ioobaraetar SbaraketarZ (k`v.)8 tuouog, tubuo cbit, tu-k cipko3jkkilkj buokbbarbao, bi` SbitbarZ (k`v.)8 bikb3 bib juokb

bari SbaraioZ (k`v.)8 bib juokb3 bib-k cigalb dkogio3 bibtuogtkkogkbbarigaooaj, barva` SbaradyZ (k`v.)8 bib tuogtkwoio3 bib zkogb-iobarcfjst SkomastryZ (o.)8 cbkoggui, cbkoggui suutokbarlig, efrtriolig, supard, prågtig SsupardZ (k`h.)8 bfib lukjkbjkb3 tbupi luk8 luogcijbuki luk jkbjkbbarligba`, prkgt SjkgoieimaomaZ (o.)8 puko lab zapokta tkwbtbupi sukbok3 at tbupiok, tbupi zikzukok, okkc tbupi luktokbarjkerf`it Sbarjkpbrf`itaZ (o.)8 su lab zkog k oai cfp jibioglab gkobiog cbktpaubbarja SbarjZ (o.)8 sukog cbukjpi siic li oai-k k `kwok lu3 jikwj tuogsikb fj mibtabarja` SbarawitbZ (k`v.)8 bib tkwb3 bib tuogtkwoiobarf, balt SbarfZ (o.)8 ji bkogsko3 pkskl pbk3 attab tkkc miogtkkoglki jita3 k sib ouogk pksiko dkogk cidik jita, 4. gkklci`fok-k bkogsko tkc-k pkogta lab gkklzfta3 kjita k jkckib zfjkckki3 ji okutkkog° bib zkwb lfbta k bib zf zikuziku jibarfio SbarfioZ (o.)8 cbkjtbaib zk3 k zkogb cbk vkkoglkctaozfog skog ub tulki-io okjdkr 0 cimi `aub bi. K ok ksk pbkwc lfbok`iogk cidkwl zk bfib jkbjkb biokpi zfogsktok bfiblf lkjk kcipkibpib jkoio ji tkjpi sibok "gu" sukc bibarfisja, baltajf` SbarfisjZ (o.)8 jkckki bfib cbkt ii bfibok3cipikc zkwbok lab gkklbkkooktabarfl`, du`driogar Sbarkl`Z (o.)8 cujpita'o jipi tbaib `iogk ktkkogcf skc tbubarfj, barke  SbarafeZ (k`v.)8 bib tkwb ciski io3 bib tbu-kbbarpas SbarpasZ (o.)8 vuo jaijktok3 vuo oktokbarpá, `arpá SbaraupfoZ (k`v.)8 bib tbu-kb, bib tuogtkkogkb3 tu-k cipko likoiobarra Slfr`Z (o.)8 Pfpk3 ucpi3 jkckkipibarra, gaotlajko SgaotlajkoZ (o.)8 ji zkbtkkcbuki3 ji tbupi3 kzkbtkkc buki pksklbarra`òjja S`fjioktifoZ (o.)8 ucok3 tbuoaibok tkwb ucmipokbarra`òjja, styra, ragariog SrulaZ (o.)8 cujpi ucok8 ci-ucok3ucok tbu oaibok oaib suog, duc3 ucok oai3 cbutouki-kb cfib3tbutbu-k fj skcbarraacvipariog Sjao's wakrZ (o.)8 pksklta silb puko lkjskogbarraacvipariogsbko`lar SmlftbiarZ (o.)8 puko dkwlk k zukc jibarsca (eá fvarbáo`) SpravkilZ (v.)8 guklzf3 zkwbok tkog,zkwbok ogkb gukltuog tukog3 zf gkwp3 zaal gkwp3 tkwc gkwpbarsca, fjioara S`fjioktaZ (v.)8 guklzf tkck uc3 k tuog pkoktbuoaibok tkwb ucsucbarscao`a, erajbarscao`a, fjioarao`a S`fjiokotZ (k`h.)8tbuoai3 uc3 zfgkwp tkck uc

barscar, ragaot SrularZ (o.)8 k uctu3 cujpi ucok k oaita3cujpiou cujpipk3 ucpipkbartug S`ucaZ (o.)8 cujpipk' cujpiou tkta ouki-k liko pao3 kcbkog k cbkogk cilukb tbai zk3uc tukjok gkj k oai jibartugio`a S`umbassZ (o.)8 `uca ii zibarva`, barigaooaj SbaradyZ (k`v.)8 bib tuogtkwoio3 bib zkogb-iobassiko, såccalårra` SdurlkpZ (o.)8 ippi cbku3 ippi lab ioopbkb(mkrpat) oukilkjk cizkogb ippi cbkkutabast SbfrsaZ (o.)8 skcfl

bastaelua SbfrsaelyZ (o.)8 mip3 skcfl cbkwog k pat zf mip tbfbastabkla SpfoytkilZ (o.)8 `aac-k cibaao skj3 tuctujbastascf SbfrsasbfaZ (o.)8 skcfl cba`kp8 skcfl cba ouki-kcitbukb siic cukl 0 dkogdkog jaal cbkt pubbatarfgao, uaoskrtat SbatarfgaofusZ (k`h.)8 cidkog paubjkb lf3civklkkc lfbatarfsacsual SbatarfsaxuklZ (k`h.)8 oujai-pkskl ci aolkb3 ci-iiplkb, ci`ubbaurack SaurackZ (iotarh.)8 "ck ju cbik" "ck ju tk" mi-k cicfzkczkcokbi`, barbao SbitbarZ (k`v.)8 bikb3 bib juokbbi`sig Squimc-tajpara`Z (k`h.)8 bab dkibbi`sig, fpekrao`a Sbft-tajpara`Z (k`h.)8 ji luogtfj3 ji

babdkibbi`til SbaratfefraZ (k`v.)8 tuoi `fogio3 tu buo `fogio3 tuoi mikog`fog3 tujksikbbi`til SbitbartfZ (k`v.)8 tubuo mikog3 tu mikogmikogbiarkrc  SbiarkrmbZ (o.)8 sikjpi likobiarkrci SbiarkrmbyZ (o.)8 k oikj k skkog, k oau k liko-k cicbaook3zk cidkt lfbok tbuoaibok cicbiktokbiarfglye  SbiarfglypbZ (o.)8 tkkoglki Izipta jita' jilij zkogb-k klkigalbok, lki cigalb cbajpaub lij tkwb cigalb, oi galb ok`iogkboi lij suki, ji galb ok`iogkb ji sukibigao, strådao, kspirktifo, trkgtao SkspirktifoZ (o.)8 tupok,ogiiijok, buib `iicsucok, tukp suogkb buib `iicokbic, bicca SbimmupZ (o.)8 icok, zksko tbkc luk cbkwog oaac

mikogk icokbilsa SgraatZ (v.)8 vkki`kwo3 bfib tkck bfpib3 pkbtkwi-dkwl3 jipijkki-k tbu gaao jk-k jita bfpib jksk3 tbupbk pik3 tbupi skcjkskbilsao SgraatiogZ (o.)8 k pki tbai lf ji cbkt io k pki tkkogk lkitkwb bikjk k pki utzik lab kbib tbaib lfbokta gaaook3 bfpibokbilsao SsklutktifoZ (o.)8 cbut tkwb bikj ckj tkwb ji cbktpaubvkkituook, vkki`kwook, bfog pbkwc pbk iogb mib lkbokbijjal SbakvaoZ (o.)8 oi, cbk, kkcsita fjok vkotuog, 4. ^ksikofjok vkotuog gkj, =. Pkwotuog ouotkkcok oaita fjok juo. 0.ofp skcok skkogpao, `kbok, ckbok oktok, sibok, mibta fj lfbokgkjbijjal SscyZ (o.)8 vko3 laituog pko k-k ib jub pbkkc mikogmikog

vko3 oi3 cbk, kkcsita fjok vko3 k `uj `ik`uk vkobijjaldlá SkzuraZ (k`h.)8 vko jaal, `uj piko, vko k siko lkitkckjaalbijjalbòh Sscy-bigbZ (k`h.)8 vko dkogk skkog3 tkjpibijjallagaja SlujiokryZ (o.)8 k tkkogtbai ok cbktpaub-oi, cbk,kkcsibijjalsc  SmalastiklZ (k`h.)8 vko lab vkotuog tkwb ciski3 vkotuogoktabijjalsc  SbakvaolyZ (k`h.)8 vkotuog gkj tkwb ciskibijjalsc, fvarhfr`isc  SsuparoklZ (k`h.)8 vkotuog tkwb ciski8vkotuog vkkibio`dår SrkspdarryZ (o.)8 liogjio okj cbktbio`akgtig SjajdrkofusZ (k`h.)8 gubogaac tkwb cidkogbio`ra Sbio`arZ (v.)8 `kkl3 bib skc lf3 cbkwl skc3 cbfbio`ra, efrbio`ra SiobiditZ (v.)8 ut pbk lf skc3 luogsijcbajpaub tkwb cibal lf skc, zuj pikook oai skcbio`ra, efrbio`ra, efradygga SpravaotZ (v.)8 `kkl3 bib lf skc3 dkwl lf skc3 k bib lfb ok`iogk `kkl, bib skc lfbio`ra, gaoara, bajja SbkjparZ (v.)8 `kkl3 `aib dkogk

Page 80: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 80/220

saaj/dkwl tbai lf skcbio`riog Sbio`rkomaZ (o.)8 `kklok3 cbkkjok8 cbkkcmipokbio`riog SiobiditifoZ (o.)8 ut pbkt lfbok, zuj pikook, cisukoglkbokbio`riog, efrbio`riog Sijpa`ijaotZ (o.)8 `kklok3 cbkkjokbio`riog, efrbio`riog SfdstkmlaZ (o.)8 bibok, dkwlok lab pkiokcbktpaub k `kkl tbaibok `fogcbflb3 lkjpi cbkkctko-k fjsioglukog3 sukogtujbioa, `a, `aj StbfsaZ (prfo.)8 tukta, kjkutabiogst SstkllifoZ (o.)8 k cigat lf skcfl tkl

biosi`as, pá `ao ko`ao si`a ke  Sdayfo`Z (prap.)8 gkklkb, gkkl pacpackb, gkkl cbktkb3 lkogcbktkb3 dkokbbippia SbippiaZ (o.)8 ;95> lki-k ouotkkc cbukskc ogaiok dkogkfj oukj lf-k k ut k `kb-k fj jita, pukosilb oiictaao zfogb silbgiok lf, k gukctkog pbikl pbikl k fjtabirsa SjillatZ (o.)8 tkkog (jiij), jiij tkog oau jkbjkbbistflfgi, våvslåra SbistflfgyZ (o.)8 oaumiolkogb zkogb-kouotkkcok oai cbktpaub tbu siookbistfria SbistfryZ (o.)8 k pikogsk tbuta galbok3 koi k cbk lab k pikog jksk tbuta lijtkck cigalbta3 tkkogtbupibistfria, efrtålliog SstfryZ (o.)8 tkkogtbu3 pbukbtkwj bi tk lab ktkctkc bi tk lab tkkogtbu cbktpaubbistfricar SbistfrikoZ (o.)8 gkj tkkogtbu, laituog tkkogtbu galb

ji3 k daisk tbuta lijtkck k galb jibistfrisc  SbistfrimklZ (k`h.)8 k daisk tbuta tkwb ciski, tkkogtbutkwb ciskibittadkro Sefuo`liogZ (o.)8 kou lab kpk citbai lf okuogaac cipkkilki cijucic, k cipkki cbik okuogaacbhalj SbaljatZ (o.)8 siic lucbubhaljgittar, visir SvisfrZ (o.)8 jftfr-mymla lucbu k jkkilkjjkko cibaacsuc cibaactf tbai paobhaj SbfjaZ (o.)8 ioo3 taaook juo3 cbukskcok juobhajcfst SbfjamfjiogZ (o.)8 ioo mikbokbhajlko` Sbfjalko`Z (o.)8 pikogok cbkocbiktok juo, gkj3tkkogtkwo pac pkok pu lab pkta k ok lukbsk gkjbhajlig SbfjalicaZ (k`h.)8 ioo dkogk jkkiogklbhajlòs, busvil` SbfjalassZ (k`h.)8 ioo oai lf3 ioo daijkogbhajjakrdah`a, lactiar SbfjawfrcZ (o.)8 ioolki3 iook dkwl`iogk cipik lkibhajjalkvat Sbfja-jk`aZ (k`h.)8 ioo k cidkwl3 dkwltkwjbhajsta`, `fjimil, dflig S`fjimilaZ (o.)8 taaook ioo3 ioo fjokjuobhajsòga, plkga SkeelimtZ (v.)8 tbukc skc, oktok tbukcskcluogcbkjskc, luogsij gaotbaiskcbhajsòga, plkga SioeastZ (v.)8 `ij3 tkj jkbjkbok tkwb dukc3tkjpi tkcio dukcbuko3 ci`ij skc, tbfckkog tkwb ci`ij, luogoftkwb ci`ij, k bfib lf ok cbktpaub tkwb ci`ij juktjuktbhajsògalsa SvisitktifoZ (o.)8 ^ksiko io gkwtok k pikcok3 `kko k pikcokbhajva, ofstklgi SofstklgikZ (o.)8 ioo ogkibok3 ioo ogki-kluogzukook, gai okki-k fj lf ok cbkt luoggulbok, k daisk buotaogkibokbharoa SdrkioZ (o.)8 cbukc, ogkibsutok cbukcbharoa SmaradrujZ (o.)8 cbukc, cbukc liko paobharoa-, maradrkl SmaradrklZ (k`h.)8 cbukc lkjskog3 cbukc tkwbciskibharoadatåo`alsa SaomapbklitisZ (o.)8 cbukc sktok3 cbukc oktokbharoasckl, crkoiuj SmrkoiujZ (o.)8 lugub3 cbkgub oukilkj lflugubtaogbharoasckl, pko`asckl SdrkiopkoZ (o.)8 cbukc fjok lugubbharoavksca SdrkiowksbZ (v.)8 k upok fjsk lab k ogkibsutokfjsk cicbaal `iog zkb cbfpk tbuzkwbok tkwb tbu bilb (`aib`kogaaopib) tbu zkwbbharta SbakrtZ (o.)8 luogtkog, 4. tbugil, tbumiic, =. k lkizkog, klkigilbhartadkocao SbakrtdaktZ (o.)8 luogtkog ciskkiokbhartadkocao Sbakrt tbrfdZ (o.)8 luogtkog ciskkibhartadatåo`alsa Smkr`itisZ (o.)8 luogtkog oktok, skt bikbukok

bhartadlf` Slieadlff`Z (o.)8 ouotkkcok siskobhartalig SbakrtyZ (k`h.)8 luogsij tkcpi tkwb3 luogsij taog tkwbmib tkctkciobhartalig, io`arlig Sbakrt-ealtZ (k`h.)8 mib tkctkcok tkwb3luogsijtaog tkwbbhartaligt SbakrtilyZ (k`v.)8 luogsij tkcpi tkwb3 mib tkcpi-iobhartalòs SbakrtlassZ (k`h.)8 luogsij cibal lf3 luog luut lf, lkwpokfj lf, luog luut jkbjkb lfbhartascårao`a Sbakrtrao`iogZ (k`h.)8 okkcpi tkck `kbokbhartasfrg SbakrtkmbaZ (o.)8 `kbok, luogcbkjok

bhartasvigt Sbakrt ekiluraZ (o.)8 luogtkog bkkt lfbhfr`, elfc, jåog`a Sbar`Z (o.)8 gkobiogbfo3 kbfo-k fjgkobiogta, k kbfo-k pki gkobiogta3 jibfopibhfrt S`aarZ (o.)8 skzuc3 aacoaal bkki skzuc, skokog, sktbkcbhfrtatkc  SbkrtsbfroZ (o.)8 skzuc ciibhul SwbaalZ (o.)8 pai3 laaogpai3 jftfr pai3 k pki tbai pai3 k cipaitbai paibhuldòr, trilladòr SwbaaldkrrfwZ (o.)8 cbutskwo laaog3 kjkkilkjkb pai cbkt dac fjk, k ouoglkj tagaal tkkogk cba fjk,k cukog suogk ok cbktpaub cicfib tbaik, `fj lab skwo citbukblaaog, `fj- skwo laaogbhuljkgar Swbaal-wrigbtZ (o.)8 pai dkwl lab pai pukbpbk jibhulokv SbudZ (o.)8 pai cbktpaub ii lkizkogb, zkwltbukbok juo

tkcbhålp SbalpZ (o.)8 bubok3 pkopibok8 citbukbpibokbhålp, distko` Ski`Z (o.)8 bubok, pkopibok, suj tkwb bubok,bubtu, pkopibtubhålpa SkssistZ (v.)8 pkopib, bub, bubok pikbhålpa SbalpZ (v.)8 bub3 pkopib3 citbukbpibbhålpa- SkomillkryZ8 cijskcok, fjpib oujai, silk oujai, pkopibtubhålpalòs SbalplassZ (k`h.)8 mijkwb3 tbkzkwj3 pkopib `iog oailf3 bib tbaib oai lfbhålpar SbalparZ (o.)8 bubok k pik ji3 bubtu3 pkopibok k pik ji3ouogzui3 skwltkwjbhòroa SqufioZ (o.)8 ioo ciu sukog3 ioo ciupibhòroa, crfg SmfroarZ (o.)8 ciu, ioo ciu, juo cbktpaub ii k ciujuo tkc3 juo gkjlk, juo sijtbkjbhòroa, crfg SoffcZ (o.)8 ioo ciu3 ioo`ai ciubhòroatko` Smuspi`Z (o.)8 ui bkbfddy SbfddyZ (o.)8 ji cbktpaub io cukjk skwl lfb-k k buokwog siklsikl k k dkwlofp kbib mikogk oukj k skc jkbjkb okcbkt paub. Buo kwog oaib siklk dkwluog cijkwl3 ogkdaogk pki3lk ogki, P. U. ao mibtabfmcay SbfmcayZ (o.)8 cijkwlok okj cbktbfeta SbkuombZ (o.)8 ckwogduuc oukisikb lab pbaipi3 ckwogduuc,tkwdf lab pbaipi gkobiogta pbaipibfcuspfcus, eicsekcsari Sbkocy-pkocyZ (o.)8 zuku pbukbokgkjtktok3 oujai-pkkl cicklk mibtkc lfbokbfl` StakjZ (o.)8 k bfo3 k cipkwl cbkwj3 pkwl cbkt k citbukbcbkwj `iogk cipkwl cbktbfl`, jko`sckd, dasåtoiog SmrawZ (o.)8 juo cidkogk ok saajcbkwjta3 tajdkw/vkolaaog tuogk ok saajtabfl`krdah`a, skjkrdah`a StakjwfrcZ (o.)8 jibfo oksapok3jijkl oksapok bi lfbfl`dkr, vkrig S`urkdlaZ (k`h.)8 tf3 skwtpi cizkogb tbai, `ukibfl`dkr, vkrig SlkstiogZ (k`h.)8 tf, skwtpi zkt tbaib `iog, sik pkctbai lfbfl`a Sbfl`Z (v.)8 cbut tkwb laao3 cbut suogk buj, tkwibfl`a SparsavaraZ (v.)8 bkcsktok tkjpi ckwjckkl-k tbukc taotko,tbukc tf taotko, tbukc bkkt, luogcik pkb lf skcbfl`a ke, dry`a sig fj, cuooa li`a, syoas fj SlicaZ (v.)8 `aib3bfib sk3 oukj3 bib oukj, bib ut, pkkctkbfl`a ekst va`, fvarbfl`a Sk`baraZ (v.)8 dalb, jit, cilbjkt, dalbjkt, zui, mitkc tkck zuibfl`a bfva`at fvar vko`at Scaap foa's bak` kdfva wktarZ (v.)8ouogtk-k fj taotko, laidk oai lf-k fj, sib lfb skwjk ouogtkbfl`a fp, fpbòra SmaksaZ (v.)8 tkwp, cbkwl skc3 zfj lf

Page 81: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 81/220

bfl`a fppa Supbfl`Z (v.)8 laao cip3 lij tkck laao3 zuibok tkwbcaajbfl`a pkusa, pkusara SiotarjitZ (v.)8 tkwl cbkt suog cbkwl pkc3zfj lf pkcbfl`a pá kestko` Scaap kt k `istkomaZ (v.)8 ciokib luk lf `iog,kwljkwb lf-k fj `iogbfl`a sck`aslòs, cfjpaosara, arstktta, fpvaha SmfjpaosktaZ(v.)8 `iocic8 lfbcic3 liku suj, ji cbkt ii vko ib vk sucsikt jko ktuk vko jkozkb `iog dkog suj k ciliku pao. Cujpita°o lkjlikopi cbkwogk caac ub mikogio tu k caac cbkkcok gkj oaita

cikogkb k cilkkc skc laitkogb ii jko `iog zkb suj io lfb ub-k,tuk suj pao mfjpaosktifo suj cimi bi. Puk dkog liko paomfjpaosktfr cimi bibfl`a sck`aslòs, sicra Sio`ajoieyZ (v.)8 k sikt lab lfb cic `iog, kjko lab pik cic `iog mi k cimikjbfl`a stko` Sbfl` foa's grfuo`Z (v.)8 `iojuo caaj3 tuuc lfbtaaitaai skwj, sup lfb skwjbfl`a tildkga Switbbfl`Z (v.)8 bib `iogk fj sk bib lf cic3 pik`iogk fjsk pik lf cic3 tfocic3 utlf cic3 bib oukj okwo lf cicbfl`a u` SparsavaraZ (v.)8 bkcsktok tkjpi ckwjckkl-k tbukctaotko, tbukc tf taotko, tbukc bkkt, luogcik pkb lf skcbfl`t SbkltZ (o.)8 cbkwl pkcok3 skwt lf cbkwlokbflj SislatZ (o.)8 tuiculb oau jkbjkb

bfjilatic  SbfjilatimsZ (o.)8 tbu gaaook3 tbu gaao sikjok3 tbugaao `iogk bfib tkck cigiocbflbokbfjfsacsuklitat, sf`fji Ssf`fjyZ (o.)8 tkwvkog ciluucok3 pkskl lab pkskl ciluucokbfjfsacsual SbfjfsaxuklZ (k`h.)8 pkskl lab pkskl, oujai laboujai ciluuc lab citbukb k ut jitabfjòfpkti SbfjafpktbyZ (o.)8 zktui zkbk tkwjmic pikcok tkwb`kj skcok3 zktui zktok tkwb `kj skcok. Puk dkog bib jitabfjafpktby (bfjòfpkti) cimi bibfooiog SbfoayZ (o.)8 cbukizu3 it jkbjkb ji, lkwju/lkwjpkbfooiogdi SbfoaydaaZ (o.)8 cbukibfofrkr SbfofrkriujZ (o.)8 `aibskcok-k cipik ok cbktpaub3luog`kj jkok cipik suj3 pikc `iog zkb k cimikogtko fj tuko lfbfofrkr, sklår, datkliog SeaaZ (o.)8 jko3 zktjko3 jftfr tukojko3 lki cibilb skc jko3 cipkbjkobffligko, dòlla, dissa SbffligkoZ (o.)8 k pkkogtkt okupkog lki ji3uc lfb-k fj ouogkkc/tkogvkkl tuuog jibfppa SbfpZ (v.)8 cba cbkt tkwb tuko3 zuko3 cba oib gaal tkwb kcfp-k `ikog, cfp `ikobfppa SjkraZ (o.)8 cuj ogk mikogk upk cbio skcfloubfppa, sprioga ShujpZ (v.)8 `ikog, `ikogcbik, zuko3 tukobfr, utugt SefroimktifoZ (o.)8 tkogvkkl io ouogkc k jkwbpibok3zi lab pkskl oai okilfta cickklk jkwbokbfr, ågtasckdsdru` Sk`ultaryZ (o.)8 oujai pkskl jkwbokbfr`a Sbfr`aZ (o.)8 fjok cip jaal oai lf-k k bfopipi-k ziockwickwita3 k bfopi-k pkicbkwj oukioukitabfra, lu`ar SwbfraZ (o.)8 su zukc3 oujai cizukcbfrisfot SscylioaZ (o.)8 vko io jukl jfog k succbkkc, `kokcilktok3 ib gkkl at mikogk vko lab jukl cisuctukbokbfrisfot (áo`aligt) SsmfpaZ (o.)8 luogsij io k ogkibsut pbkkcmikog3 k bukjcbkkc mikog3 k bukj zkwb zkb mikogbfrisfot, syoscra`s SbfrizfoZ (o.)8 at mikogk vko lab lai cizfpoktkwb cidkogk ib jub ok juo3 vkojfog3 laijfogbfrisfotkl, vko`rat SbfrizfotklZ (k`h.)8 vkojfog gai-kb, 4.vkojfog tkwb cibukliobfro, cfbfro SbfroZ (o.)8 cii3 gkobiogta' cii (dkwog cii, sikl cii)bfro, trfjpat SbfroZ (o.)8 paaogcuul okjcbktbfrobio`a SmfroakZ (o.)8 jittkog tukj k pko `ic`ac jittkog vuobfrfscfp SbfrfsmfpaZ (o.)8 kkcsita fj `kko pkok ji cbkt iickkj `iog ckocbiktok (ckkjsikt ckjpbkt `iog pao kkcsitafj`kko lab ji cbkt ii piko cbk-kb ciogk bi mibok)bfs, va` SdyZ (prap.)8 k gai-kb3 k okki-kb, k pkogkb3 suogiobfsikook SbfskookZ (iotarh.)8 ^ksiko pbktok ckjjklbfspitkl, sygabus SbfspitklZ (o.)8 zktf pi,zktf ioopi, mii `kj lf tafj ok ioopi

bfsta SmfugbZ (v.)8 cbub3 cbubcbik3 duuc vai-k cbubbftal SbftalZ (o.)8 cbuklzio jita tuo ok`iogk cidkwl ioo3 kozfogb ciogkb tbai ko oaac jko lab gikb jko pikcok tkwb fjtbaibok juobfusawkrjiog, io`elytoiogseast Sbfusa-wkrjiogZ (o.)8 ioo tbkclukb ioocukota pkwi dkwlpibokbfv SbffeZ (o.)8 dkwog, skcfl, cklk-fb mibta cbapaac/cbamio,cbamio cbkub oai gkobiogta cbamiobfva` Sbak`Z (o.)8 lubfva`duo`, scklp SsmklpZ (o.)8 luzkkog lab `aac vuo

bfva`hågar Sbak`-buotarZ (o.)8 gkkl ci`fok-k ogkwog tko kgkklta' lu mikbpibta, ogkwogtko jibfva`cvkrtar Sbak`qukrtarsZ (o.)8 pbuklpi, juopi, ciskcokjuopibfva`oògla Sjkstar cayZ (o.)8 tkwb dutaog pbikl k bfog tbaitkwbtkogbfva`parsfo SprftkgfoistZ (o.)8 tkkogtbu bikj, ofval bikj,`rkjk bikj cbktpaub-k pkojuo tbupipao k oai jibfva`pioa Sbak`kmbaZ (o.)8 lutkog ok3 lu ok3 luogcbkjbfva`pu`a, pu`a SpillfwZ (o.)8 lucbkj3 lu ogkcok lucbkj3lucbkj dkogk cidkwl ciogkp ok`iog ok cbktpaubbfva`skgalig, efr `at jasta, efr stòrsta`alao, jast SjfstlyZ(k`v.)8 k tkj zkw io3 k `ikcio3 k tkkogpi-io

bfva`skgaligt, eòrst fg erajjast SmbiaelyZ (k`v.)8 k tbupi paoiobfva`sckl, crkoiuj SscullZ (o.)8 lugub3 lugub pujpi cbkgubcibaliobfva`stk` SjatrfpflisZ (o.)8 cbukpi liko jkbjkb3 gkj cbkt iicbukpi k bib ca'b ji tkjpi, ogaiok tukjtukj oai jita fjokcbukpi liko. @albi, Dfjdky, Oaw Yfrc, ^kris, Lfo`fo mibta dkogk cbkwpi likobfva`stròjoiog SjkiostrakjZ (o.)8 lui lkizkog, tui bkkt paookjuo lui lkizkogbfva`talaefo, òratalaefo SakrpbfoaZ (o.)8 cbkt gukc io kjk dil-kk ogkib tbaibok vkozkt, diltbukb ogkibokbfvjastar, dutlar SdutlarZ (o.)8 ioo suogk kooaac tui`kwo lkjski ioo, oksaaj liko paobfvjf`, fvarlagaoba`, krrfgkoma SkrrfgkomaZ (o.)8 cipujskctbaibok, cipbktskcokbfvjf`ig, fvarlagao, krrfgkot SkrrfgkotZ (k`h.)8 cipujskctbaib3 cipbkskc, fj laulku.bi likuluku, bi pbupbubfvoa StujaeyZ (v.)8 dkwc skcbfvslkg SbffedaktZ (o.)8 cba giog, gkobiog cba giog, dkwog,skcfl mibta k pki mikogk giog paobu`, scio` Sbi`aZ (o.)8 gkobiog vuobu`, scio` SscioZ (o.)8 vuo3 jibiog/gkobiogta° vuobua, ckscat SmkpZ (o.)8 lucbu, k gaipaac fjlf lucbubugga SbawZ (v.)8 pbuuc3 siogcuog pf lki pbuuc, siog tkobugga, sthåla SsoitmbZ (v.)8 gu sij3 mib tbkj lfpi gu sijbugfrj Sk``arZ (o.)8 Dritkio gkjk gu pbk jkbjkb gul okj cbkt,

jukltko k cimi gul okj cbktbugfrj, slkoga SviparZ (o.)8 jukltko guul3 guul gupbk okj cbktbugtko` SekogZ (o.)8 guul bk3 gkobiogta' bk3 bk-pkkcbucfjjalsa, ario`riog, jio`a SrajajdrkomaZ (o.)8 pbkwcok3jkogogilb lfbok3 tbaib tkwotuogok3 mikptab tkwotuogokbucfjjalsastkd SkjoasikZ (o.)8 cbukc likjok bkog lablkuluktok bkogk mikptab tbaib okwo lfbok3 jkogogilb bkktok3luogsij bkktlfbokbul SbflaZ (o.)8 vkog3 cukvkog3 baaog3 bkwj3 gkobiogta' cukbul SbfllfwZ (k`h.)8 bkwj (k suogkb dkogjkb fj lf), 4. dkogjkb fj lfbul, bulsladao, cfockv SmfomkvaZ (k`h.)8 cukc, cuuj, cbutcukc dkogk cukcbul, ádoiog SkparturaZ (o.)8 bfook3 jkkodu bfookbula SdurrfwZ (o.)8 lai cukbkwj3 laiouki gkobiogta' du zusk cuk3 dilpi cukbula SmkvaZ (o.)8 cuk-bkwj3 sukog cuk-bkwj3 lai cuk bkwjbula, bydal S`aoZ (o.)8 bujpi cuk3 gutk-dulubta gikbok juopi3ji cbktgukc fj tbaib ok'ogk cioau dkwl ioo`ai oau

Page 82: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 82/220

bulaefrscoiog SspalaflfgyZ (o.)8 ckw-bkwj suog atok lab ktbuta siookbulapio`svio SpfrmupioaZ (o.)8 skcubbulba`, bulruj SmkvityZ (o.)8 baaog3 bkwj3 bk-baaog3juktcbik-k kwogbulca SsfdZ (v.)8 ckp3 ci`iic ckwjk ckp3 okkc gkibgkib k ckpbulruj, bulba` SmkvityZ (o.)8 baaog3 bkwj3 bk-baaog3juktcbik-k kwogbulsladao, cfockv, bul SmfomkvaZ (k`h.)8 cukc, cuuj, cbutcukc dkogk cukc

bulsòj SbajstitmbZ (o.)8 pukojfogtaap cbibok3 pukozk pukojfogtabultar til dultar Sbaltar-scaltarZ (k`v.)8 bib jaal tbai lf-k pbavaogbvuogb3 tkki ckwickwi3 cio pki jkbjkb3 sucpki tfpkibultar til dultar Spall-jallZ (k`v.)8 cibal oikouk3 bib`kko cimikojaal fj lf3 dukibuki oikoukbujko, jaooascacårlig SbujkoaZ (k`h.)8 jibiogta' bib `iogkcilkwj3 jigiitok lab bfibok gkjtktokbujkoisja SbujkoisjZ (o.)8 jibiog bibokbujdug, svio`al SbujdugZ (o.)8 k tkc lfpi k tkc dkogk ciju tbai`iogk cidkwl ok cbktpaub3 k cioaibtkwj ji3 tuk bi°og mi okpi-k kmib pao kbi lf jibujjar SlfdstarZ (o.)8 ckkicukogpi3 kisk dkogk cbapick oai

ckkicukogpibujfr SbujfurZ (o.)8 mikjouibok3 ouib skcok, mikjouib gaaookbujpa, bklta SlijpZ (v.)8 cbadki pki3 k dkisk-k pki3 lkogoikjsk-k pkibujpal, luos SmbuocZ (o.)8 skdkkc3 siogdau tfj3 tkogb cbkt3 okcbktpaub ii sab cbktbujus, jul`hfr` SbujusZ (o.)8 laituog tbkj3 siogtab lfpkjuktta (lai ii tuogtbkj laivfj)buo SsbaZ (prfo.)8 kjkb oujai3 oujai cbktpaub tkkogk cizkogbckjjklbuo salv, sig salv SbarsaleZ (prfo.)8 kjkb (oujai) lab kjkbbuo` S`fgZ (o.)8 uibuo`a`kga S`fg `kysZ (o.)8 cbukluj jkbjkb buobuo`agklsckd, rkdias SrkdiasZ (o.)8 k cilkwb tbai gkobiog oktokk `ikcio ui pabok pkok ciogkbbuo`abus ScaooalZ (o.)8 ui-duuc3 ui cfibok ioo oaubuo`aliv S`fg's lieaZ (o.)8 ouotkkcok bkcsk3 k gaotbai ouotkkcokbuo`ra`a Sbuo`ra`Z (ouj.)8 zk cbktbuo`ra`a (fr`aostkl) Sbuo`ra`tbZ (k`h.)8 zkokbuo`ra`efl` Sbuo`ra`efl`Z (k`h.)8 zkvaibuo`ra`árig SmaotaokrikoZ (k`h.)8 cuj ;>> miog3 cuj ;>> upkbuo`ra`árs`kg SmaotaooiklZ (o.)8 cuj ;>> suogk cbktvai cuj;>> sijio, k cuj ;>> miookbuogar, sult SbuogarZ (o.)8 gilciklok3 gilciklk fjok3 ko `ubokbuogarsoò` SekjioaZ (o.)8 cikl, ciklpi3 kooaac `iog oaib lfbok,ko oaac tui`kwo citkkogskp jkbjkbokbuobuo`, tåva SditmbZ (o.)8 uipi 3 ogikpi3 gkj-uipi 3 oupifjjkwb, uipi buuc dkogburtig SekstZ (k`h.)8 jkolkkog8 cio3 ciokwb3 bib jaaogjaaogburtig SquimcZ (k`h.)8 jkolkkog3 bib zklzkl3 ciokwb tkck bibburtig, fjgáao`a, prfjta SprfjptZ (k`h.)8 jkolkkog tkcio, kcio tbai lkjio3 bib pkbburtig, rksc  Sspaa`yZ (k`h.)8 bkkt, jkolkkog3 cio tkck bib,ciokwbburtig, rksc, k`råt, dabåo`ig SkgilaZ (k`h.)8 jkolkkog zalzal,ciokwb, zackki `ukc`ukc lfburtig, rksc, rkp SswietZ (k`h.)8 jkolkkog3 ciokwb3 okwb bib3cio jkbjkbbus SbfusaZ (o.)8 ioo3 taao ok`iogk cidkwl ioobuskrrast Sbfusa-krrastZ (o.)8 ji cbkt kjk iook cbuj mipk, k puk pusukb skc lfbok3 ioo k cbuj mipokbuskssistaot, thaoastapiga Sjki`Z (o.)8 oujai fjpib3 ioooksaaj `iogk cilk oujaibusdá` SbfusadfktZ (o.)8 guocukog ioobusa Slf`gaZ (v.)8 gikb3 fj pkc3 ziotuog

busbfl`oiog SjaokgaZ (o.)8 ioo suog civkkibkwjokbusckrré, ckrré SdlfmcZ (o.)8 ioo cbkwl fj cbkwjta3 lkjpicbkt lab cbkt cickklk ioo k cilfj sij tbaitabusca SrajajdarZ (v.)8 tbaib ogaisk luogsijk bfog cilkogb cic, pbkwc3 tbai tkwotuog. 4. jkogogilb lf-k pbkwc giga3 mikjtabgigabuslaha, laha SraotZ (o.)8 iooskkp, lfskkp3 ok cbktpaubpaub zktjkok cipik suj3 k cbk cbk-k cipik skkp jkobusjfr SbfusawieaZ (o.)8 zi8 ioo suogtaog k aomic zibustkg SbfusatfpZ (o.)8 ioocbuj8 iootuog

bustru, cfoa SwieaZ (o.)8 zi3 citaaopib zibusvil`, bhajlòs SbfjalassZ (k`h.)8 ioo oai lf3 ioo daijkogbvk` SwbktZ (prfo.)8 `ftok ckjjkl3 dkog bikj6 "dkog"bvk` kogár, va`ròrao`a, kogáao`a SmfomaroiogZ (prap.)8 ciski,lkjskogbvk` ao` SwbktavarZ (prfo.)8 dkogdkogbvkl SwbklaZ (o.)8 wbkla ogkpibvklp SpuppyZ (o.)8 uiofbvklp SwbalpZ (o.)8 uiof3 bujpiof3 skbkkogof, gikldaajofvfjof, caivfj of3 okupkogbvklp, uoga SmudZ (o.)8 ogik, caivfj, vfj, bujpi, skbkkog labwbkla mib gkobiogta° ofbva`a SwbaktZ (o.)8 jkkogdub, jkkogdub cigkwi vuui pao jfb

tukjtukj dkwlok-io cizkogbbva`adrò`s`kga SbfoayjffoZ (o.)8 k citaaog tbkc oupkta'o kcijkkiogkkp ok`iog lab k ut dkog uk k fj tbaib ok`iog uk kcitaao cbit tuuogk cbukl k ziocbfpokbvaj, sfj, `ar SwbfZ (prfo.)8 cuk3 cuk bikjbvaps SwkspZ (o.)8 cbuki tkkog`ap3 k lkigaac cbukita (tuuopi,ogkltuuo, ogkltbaao k cimi cbukita)bvapsara`a SvaspikryZ (o.)8 cbuki okj cbkt ii du, bfo fjokbvar SakmbZ (prfo.)8 cbkt miktbvar ehfrtao`a `kg SefrtoigbtlyZ (k`v.)8 oipi ckkl oib bkl iobvar efr sig, sårscilt, ao efr ao SsavarkllyZ (k`v.)8 k tukjio3 kjkljklio3 jijkl miktiobvar, klla, aobvar SavaryZ (prfo.)8 jicij, ji mib3 ji cbktmikt

cbktmikt, ok cbktpaubbvar`kg, sògoa`kg Swaac`kyZ (o.)8 Jfo`ky (jko`kg) pko]ktur`ky (lòr`kg) oi cickkl oi cbktpaub, Hu`kisjta k`iogio,]ktur`ky (lòr`kg) oi lf paubbvarv, krdah`a, fpgkva StkscZ (o.)8 sap `iogk cisab, cipik oksap3oksap cbktbvarva SaolistZ (v.)8 gkklckkp/pklic suog luut `iogk jio vk cbuj,jio cbujok-kb jio vk galb skc, jio cigukl lkckb vk galb skcbvarva, racruttara SramruitZ (v.)8 gkklckkp `iog ji lk3 gkklckkptuj oukjta cituj skcbvi` SwbitaZ (k`h.)8 ckkog, pkkc3 ogf, lki`kl ckkog, jaal oai lfzfogb k ckkogk tukt kbi bibvi`glò`ao`a Siomko`asmaotZ (k`h.)8 jaicukog sk jkbjkb8 sk

luk cisk-k tkkog zkwzaobvi`lòg SgkrlimZ (o.)8 lf-uib ckkog3 lftbkkog ckkogbvi`thòro, tfro, thòro StbfroZ (o.)8 liog3 siogcuog tuogk fj liog3liogcuog3 lfpk cuogk fj liogbvil, bvila SrastZ (o.)8 tkwlogkcok3 tkwl`kjok, cbkwlok, dkogjkb sap lfbok3 ibjutokbvila SrastZ (v.)8 tkwl`kj skc, cbkwl, dkogjkb saaj lf-k fj3tbu zfogb ogkibsuo salf-k fj jkwcjkwcbvilcao, bvilcat SwbimbZ (prfo.)8 cfi pao3 dkog pao3 cuk pao3 tuk paobvilcao/bvilcat ao` SwbimbavarZ (prfo.)8 cfi pao bi tk lab3 dkog pao cuk pao kbi zfogio3 dkogdkog, cukcuk kbi zfogiobvioa, scriga SsmrakjZ (v.)8 cu vavk3 giog tkck kwog, giog tkckcicfbvirvallòs SspioalassZ (k`h.)8 ouogzkog gub oai lf3 bkkog lf3 bibogkjok oai lf jai`kwibvirvalstfrj, myclfo SmymlfoaZ (o.)8 buibpi3 piiogpai tkwbcitbukb buibpibvirvalvio` Swbirlwio`Z (o.)8 piiogpai

Page 83: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 83/220

bvirvla SwbirlZ (v.)8 cipai3 tui civai dkog civai3 piiogpai cipai dkog cipaibvirvla, susa SburtlaZ (v.)8 tbkcbktk pbu3 bkkt tkck pbu3 okkcpitkck cilkwocbikbvis SieZ (mfoh.)8 kzaozaoio3 lab3 tuk mi lab3 tuk mi tk labbvis SwbfsaZ (prfo.)8 cuk-k3 cuk oaibsk3 cuk tkwb ciskibvis icca, ja`jio`ra SuolassZ (mfoh.)8 tuk dkog kbib cai lab3tuk dkog kbib jktaog3 cai labbvisca SwbisparZ (v.)8 dil-k bfpib mikumiku3 k giogcbik lf- kbfpib3 buku

bvislao`a SsidilkotZ (k`h.)8 giogskc suksuk3 s.z.sb, zb, mb kw tagio dkogk giog skcbvfr SwbaraZ (k`v.)8 cfi kb3 dkog juokb3 cfi juokb3 juobvfr ao` SwbarasfavarZ (k`v.)8 cfi juo, cfi juokb3 cficfi kb3cfilki paubkbbvfrke  SwbarafeZ8 k gaao pao tkwb ciski-iobvfr`ko SbfwZ (k`v.)8 dkogmi3 dkogmi dkog3 dkog mi `kko3bib`kko3 `ftok ckjjklbvfr`ko `at6 Sbfw sf6Z8 dkogmik tuk mi tbai bikj6 dkog bkog6bvfr`ko `at6 Sbfw sf6Z8 dkogmik tuk mi bikj6 dkog bkog6bvfr`ko ao` SbfwavarZ (k`v.)8 dkogdkog bi tk lab3 dkogdkog kbi tk zfogiobvfr`ko ao` SbfwsfavarZ (mfoh.)8 dkogdkog kbi zfogio3 k pikog

sktaog k pikog kbi zfogiobvfr`ko cko `at våra6 Sbfw mfja6Z8 dkog mik tuk mi tbai bikj6 dkog bkog6bvfrefr SwbaraefraZ8 k bkog3 tuk kbib jkoiobvfrefr SwbyZ (k`v.)8 dkog bkogio, dkog `iogio, dkogmi dkogio,k bkkog pkoiobvfrerk SwbaomaZ (k`v.)8 cfi pko3 dkog pkobvfrerk ao` SwbaomasfavarZ (k`v.)8 bfog cipkt cbiktokok pkobvfri SwbaraioZ (k`v.)8 dkogmi`kkobvfrijf` SwbaraksZ (mfoh.)8 jkb dkogio3 tkwb citukciobvfroár, oár SwbaoZ (k`v.)8 dkog buo3 mic mikog3 micio3 dkogmibuoiobvfrva` SwbaradyZ8 tuk dkogio3 tuogtkwoiobvålviog SvkultZ (o.)8 ioocbuj cuuj3 k `kwo zuj lf-k cuujbvålviog, dua SkrmbZ (o.)8 cfogpi tuog lkjk cuklpi, k cuklcbktpaubbvåssa, slida SwbatZ (v.)8 tkkt bikj3 tkktzuj3 tkktok tkwb bikjskcbykmiot SbykmiotbZ (o.)8 pkkc okj cbkt lab sukog jkopbk okjcbktbydal, bula S`aoZ (o.)8 bujpi cuk3 gutk-dulubta gikbok juopi3ji cbktgukc fj tbaib ok°ogk cioau dkwl ioo`ai oaubydri`, dkstkr` Sbydri`Z (o.)8 ckbdik (Dur) jiokj cidkog lf,oibta tkta3 k okj cidkog lf siogcuog lab gkobiogta gkwjok pkokbfog pikog siogcuog/gkobiogby`rkulisc  Sby`rkulimZ (k`h.)8 tui bkktok zkogbby`rfefo Sby`rfpbfoaZ (o.)8 tui tkwok pki kwgiog io cfilkjjkokwb-k dkogtko gkjlk bikj mib tabok vkozktby`rfgao, driot Sby`rfgaoZ (o.)8 jaal lab okj oai lf k cukog dkib lab k zkkog pao bib okj cbktbygiahoa SbygiaoaZ (o.)8 oktok pko ci`kklok lab mi`kj ok`iogtkwb ciski tbu siook lab cibilbok3 mi`kj ok`iog tbubygiahoicar SbygiaoistZ (o.)8 mi`kj ok`iog vkki k suut sikj oubygiahoicar SskoitkrikoZ (o.)8 jipi mi`kjok lkj k kwljkwb labk sio jibygiahoisc  SbygiaoimZ (k`h.)8 mi`kjbukibygrfjatar, eugtigba`sjálar SbygrfjatarZ (o.)8 buib lkck tuibu dkogzkb k fj bikj mib tabok vkozktbygrfscfp, eugtigba`svisar SbygrfsmfpaZ (o.)8 jaal cicbaaloklab pukcok tkwb buib lkck tuibu fjlkj tbaib tbaibokbycla, efragiva SeaigoZ (v.)8 cioaib, (cidkwltkwj), k miok cioaib,k bki cioaibbyclar SbypfmritaZ (o.)8 jigi lf, ji bfib lfpi k jigi k ji bfiblab k miogb jkbjkbk `aibskc jkbjkb dkogk cioaib jicioaibtkwjji

byclar Spratao`arZ (o.)8 k cioaib ji3 k cioaib tkwj jibyclari, scioballigba` SbypfmrisyZ (o.)8 cioaib tkwjok3 ji bfiblfpi ji bfib-k cioaib3 jigi lfpi cijigi skcbyl`a SsbaleZ (o.)8 tkku8 lkidu tkku3 vko tukjtukj cfibok tkku3 kmiklmiklk cidkwl tkkubyl`a, tilhudla SkmmlkijZ (v.)8 luog`kjpib-k kwoggkwp, k gio g`aub-k vki`kwo, bibpk io tukpk tukpk bi mi-k cbutdatok tkwbvki`kwo zikbzikb, pbkskcpib k cicf zikbzikbbyl`ast SbfjkgaZ (o.)8 zkbtkkcok3 zkbok3 cuuok zkbok pikcok,jisita zkbok pikcok

byla SyallZ (v.)8 kwog3 cu vavk3 kw skkog tkck cicfbyla, tu`a SbfwlZ (v.)8 ui lab gkj-ui dkogk bkkjbylla io`, svòda io`, pkcca io` SwrkpZ (v.)8 zikl oalb3 luuo3 lijtkck tuuo3 dkog bikj cbkt k tuog pkok tuuo, zikl oalbbyjoa, sklja SbyjoZ (o.)8 ^ksiko pbktok lktabyjoflfgi, skljaefrscoiog SbyjoflfgyZ (o.)8 lkta lab lktacipktok tbu suutok lab siook3 lk cipbukcta tkwb ciski tbutabyo`a, pòlla SdflstarZ (o.)8 lucbkj skku papk(luppib tbaib `iogkcidkwl lucbkj sku-k zkwl piilpaal)byparkctiv SbyparkmtivaZ (k`h.)8 pba valvulluk3 fjjkwb lukbypoftisara SbypoftizaZ (v.)8 ibju skck tbu `fogb, cbij pkc3tbkcbkt tbu-k ibju skck tbu `ftok oaibypoftisara SjasjarizaZ (v.)8 kj bki skck tbu zkwb3 ibju

 dkogk fj skck tbu `ftok oaibypftasa SbypftbasisZ (o.)8 k `icok ci-aomiko oki lf upjkwboklab ogkib`kko3 juko jkwb tbusuutbyppa, scueea, bkcca SbfaZ (v.)8 tu tkwb lf cbf, tu tkwb lfpkcbf cbikbyppaharo, lugaharo, bkcca SbfaZ (o.)8 tu3 lf cbkwbok tu, k gkoai k cidkwl buko lab lf cbkwbok tubyppig SeraquaotZ (k`h.)8 tkj, ciziiog, pikog pkbpkb, bi pkbpkb3bi juo3 ciokwb tkck bi pkbpkbbyppigba`, eracvaos SeraquaomyZ (o.)8 bib juook3 fj pkbpkbok,bib juozkb, k zkbvaibyppigt, tit, feta SeraquaotlyZ (k`v.)8 bi pkbpkbbyppigt, tit, feta SfetaoZ (k`v.)8 pkbpkb3 ciokwb3 tbitbabyr`a Sbar`sjkoZ (o.)8 gkomiog, gkobiog miogk fj ji, dkwogmiogbyr`a Ssbapbar`Z (o.)8 tuumiog3 ^ksiko tbubilb siktabyr`abuo` (scftsc) SmflliaZ (o.)8 ]mftlko` gkjk tuumiog `iogkcicbkwi uibyra, laha SbiraZ (v.)8 skkp3 vko zkt jkok sujpik3 suj tbklkwbskc3 suj tkwb gukibystari SbystarikZ (o.)8 ckku oai dkogk cukjk cbfb zkwb lfb-kouui, ckp, jittkw lab daogogfog dkogk fjok, ckib vaiokbystarisc  SbystarimklZ (k`h.)8 cbfb zkwb lfbbytta SmkdioZ (o.)8 ioo oaubytta SmfttkgaZ (o.)8 ioo oau, ioo gfl lf, ji zkwogta ioo3cbuklujok gkjkkb cbukcbkkl cbukluj lkitkck tkwlogkc

ok`iogk cilkj cbkwlduucbyåoa SbyaokZ (o.)8 caivfj tkwb cidkog piko, k ouoglkj cbatfj zkw sk sikloa gkobiog okj cbkt skouog oikjbå`ar, glkos, prkgt, åra SglfryZ (o.)8 vkkogliktok, pkbtkwiok3tbupiok3 skkog tkck fjokbå`ar, åra SbfofurZ (o.)8 k zkbtkkcbuki jkbjkb jibå`arlig, åraeul`, årlig SbfofurkdlaZ (k`h.)8 zkbtkkcbuki3 jivkkogliko3 ji tbupi, ji okutkkog skkogk skkogzkw tbkj pacbå`arlig, årlig, ratlioat SstrkigbtZ (k`h.)8 mitkc3 cubckl, `ictktbå`ra S`igoieyZ (v.)8 vkkog pik3 zkbtkkcbuki skc8 tbupi sukb skcbå`ra, åra SravaraZ (v.)8 okkcpi tkck zkbtkkc, zkbtkkcok tbupitkc pik3 lij tkck zkbtkkcbåetajkscioa SstkplarZ (o.)8 lki`kl cilbok vkozkt, K tkogta paostkpla cimi. ]tkpla ta stkplar suogk citbuoio lki`kl dkogzkb bikjcicilb cbkwj bibåetaplkstar, clådastrijjal Sk`basiva tkpaZ (o.)8 alamtrimjktok-k cizkogb3 pukosik jkobåetat Spkpar-dfuo`Z (k`h.)8 lki tkwb citukjbågta, spåo`a SmlkspZ (o.)8 cilb cbfpok3 cbut tkwb latcbfp

Page 84: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 84/220

 dicdacok, ckwi dacdkcok, cickwiokbåc, kgtarstkvo SstaroZ (o.)8 tajdkw/ guuocukog ii ouoglkj3 okcbktpaub ii ouoglkj/tkwlkjbåc, bago Sba`gaZ (o.)8 `kkicuog8 `kkiliog cuog8 `kki-k cijkogsiogcuog okj cbktpaub3 `kkibål SbaalZ (o.)8 cbatuul3 cbapaac ouoglkjbål`a SrkcaZ (v.)8 kwo skc3 k tkog giugau pkok kwo skcbål`a, cråoga SbaalZ (v.)8 buib io k juut mikogk tajdkw k lkogsfib dkogk lkog sfib skcbål`a, vippa, tippa StiltZ (v.)8 kwo skc, skwi skc

bål`a, òsa SpfurZ (v.)8 suog, tui suog, duk cbik3 tui tkwb dukc,kjk tbu-k lukog skc, lukog zikbzikb, luut zikbzikbbål`oiog Sgrk`iaotZ (o.)8 k cidkogk caao piko3 sucok cidkog,laitkogb caao pikobåjfglfdio SbajfglfdioZ (o.)8 siskobåjfrrfi`ar Sbajfrrbfi`sZ (o.)8 tkwvkog gai pkok sisko lukookbåo`a, efracfjja SfmmurZ (v.)8 bfog pikog3 ok pikog3 bfog fj3bfog luutbåo`a, sca Smfja kdfutZ (v.)8 bfog pikog, bfog bi, bfogtkkogtuogbåo`a, sca SbkppaoZ (v.)8 pikog3 tuog3 bfog bi3 bfog tuog3 bfogfj, bfog pikogbåo`a, tijas Sdati`aZ (v.)8 pikog, fj dkogdkog

båo`alsa, apisf`a, dagivaoba` Siomi`aotZ (o.)8 tbupikogcbktpaubbåoga SbkogZ (v.)8 cbki3 buib lkc-k cbki, 4. tbukb3 cicbki skc, =.cbkiluj3 k gkwlkb gkkc, 0. ckwjkb lij, ok cbktpaub dalb, 1.ckwjkb ioo zapokbåoga skjjao SmfbaraZ (v.)8 dalbcbkwjbåogadrf Ssuspaosifo dri`gaZ (o.)8 siiccbkkupi zkogbk cidkwlguuolai3 lai cicbkki3 siiccbkku laibåoga`yo`, jfsa, sujp SqukgjiraZ (o.)8 dukolkc, k oipoukboukbok juo, cbaoouki-k dkkogbåogacòha SbkjjfmcZ (o.)8 pukoluki3 k civai tbai `iogk cidkwl pukoluki, 4. cbfskkog `aub-k siogtkjpi pfok laibfib gkjbåogalás Spk`lfmcZ (o.)8 tkwb, ioo cklbok tkwb (cay) okj cbktbåogao`a SbkogiogZ (k`h.)8 cicbkibåogsal SbiogaZ (o.)8 pkkttk (cfpzk)3 cfogcbkkc, tkwlat,siogcukog mibta bfo tbaib cbkkc tbaib kbib ok`iogk cizkogb pkkttkbår SkrjyZ (o.)8 gkklckkpta, gkklckkp bfo, sapkib tkjpitabår`a Sbkr`aoZ (v.)8 cbkub skc3 skc skcbår`at Sbkr`aoa`Z (k`h.)8 cbkubsk, skcskbår`oiog Sbkr`aoiogZ (o.)8 cbkub skcok3 skc skcokbårga, plkga SbkrkssZ (v.)8 duki skc3 luogjkog skc3 luogcbkjskc3 sijjkwbbårga, ò`alågga S`avkstktaZ (v.)8 puj sikt skc3 sik luk cisk-kcitbabtbkog zaogbzkogb3 sikt paatjkb-k sikbårgao SrkvkgaZ (o.)8 ogfogb tktok, sucsiktok3 sikt skcok3

ogfogb tkck sikt skcok, sikt `ij`aj skcokbårgao, plkgao SbkrkssjaotZ (o.)8 sijjkwbok, bab skcok, dukiskcok, zkwbtbkwb dkwlok, oau dkwlokbårsckra SbfstZ (o.)8 k bfo3 gkklckkpbfo3 ji bfopibårvårc, vko`klisja Svko`klisjZ (o.)8 ogfogbtktok3 bki jkokvko jkopbk pipita sucsikt gkwpokbås SbfkrsaZ (k`h.)8 kw bau3 kw gio ogkib lf-k giog3 kw dai dkog pikok giog tbukltbuklbåslig, grij Sbi`afusZ (k`h.)8 jub ogkjbuki lf3 cibtkkcbukibåslig, jf`dy`alig SlfktbsfjaZ (k`h.)8 cibbuki3 lukcsukbbuki3jub`kb bukibåslig, styg, grij SuglyZ (k`h.)8 jaalsik3 bfib lf3 cilkwj lkb3citukc zf lf3 atlkwj lf3 jub`kbbukibåtta, cysa SdfooatZ (o.)8 k gfog ciijk cbku zkog cicbao oujailab okupkogta cbuc lucbubåv`a, gòra gål`ao`a SmlkijZ (v.)8 cai-k bi mi-k gaao, ckl, caick bi, cai k tukmi ck bi mi-k cicf3 cigaaobåv`a, pástá SkssartZ (v.)8 bi jkb bi mi-k gaao, bi skcpib, bimipib3 ogkibsut `ko lab jub`ko tkog tkck gaao.

båv`a, pástá, ekstbfl`a, iosistara SiosistZ (v.)8 ogao taaitaai3 mitaaitaii3 pbu taotko, tbuuj taaitaaibåva (paoga) SmksbZ (v.)8 suj lk3 mbamc lab `rket pao suj vksukbbåva, efrbòha SbaigbtaoZ (v.)8 skkog skc3 skkog zkw skc (likozkw,gflzkw, bkktzkw, tkkogzkw skc)båva, lòeta, rahsa SrkisaZ (v.)8 skkog skc3 skkog cbkkobåva, fpbòha SalavktaZ (v.)8 skkogcbko, cfibskkog3 cfibtf3`iojuo skkog zkw skc, `fjskkogbåva, rahsa SrakrZ (v.)8 lkkjtf3 `iogtf skc3 ioo `iog skc3 ioo

lkjtfbåvat, fpbfvoat Stuji`Z (k`h.)8 dkwc3 pkwjtfbåvo SravaogaZ (o.)8 pbulkkcok3 pbuvk lkkcok3 tbub cicok3 bfog dkwl dkogdkogk tbub cicokbåvo SvaogakomaZ (o.)8 pbu lkkcok3 pbuvk cilkkcok3 citbubok3tbukcok dkog dkog tkwb tbuccicokbåvo, gaogål`, raprasskliar SratkliktifoZ (o.)8 pbulkkcok3tbubcicokbåvoa SkvaogaZ (v.)8 pbulk, pbudk lk, tbuccicbåvoa SravaogaZ (v.)8 pbulk3 pbudk lk3 tbuc cic3 bfog dkwl dkogdkogk tbuc cicbåvoa sig SratkliktaZ (v.)8 pbulk3 pbudk lk3 bfog bib dkogdkogktbuc cic

båvogarrig SravaogaeulZ (k`h.)8 pbulkkc bkkt3 pbulk oukjbåvogarrig SvaogaeulZ (k`h.)8 pbulk oukj3 pbulkkc ofpok oai3 pbulkkc ofpok tkwb ci`ij3 tbuc lf-k fj oukj lfbåvogarrig Svio`imtivaZ (k`h.)8 pbu lk oukj3 pbu lkkc ofpokluogsij oai3 tbubok, pbu lkkcok dkogk bib, gaaobò SbkyZ (o.)8 gkobiog ko `iogk ci-kkt lfpk caubòelig SmfurtafusZ (k`h.)8 jigi, miogb, fj`ko sikj, ji`kogtuogkb jigi3 tbusikjbòelig SpflitaZ (k`h.)8 gkjtkt lubaac sikj3 ckj sikj. ckj cbujzkt sikjbòelig, urdko, dalavao SurdkoaZ (k`h.)8 fj`kko, ouotkkc`kko okcbktpaub kb `aibbuki tkck fj3 fj`kko sikj mibtabòeligba` SmivilityZ (o.)8 jigiit`ko3 fj `ko3 cbukbaac `ko lab

 pku `kok jigiitok lab tbusikjokbòeligba` SmfjityZ (o.)8 tbusikjok, ckjsikjok, tu buo tkwbcitukc k fjsikj ok, cizkbtukb sikjokbòeligba` SpflitaoassZ (o.)8 ckjsikjok3 tbusikjok3 `aib skc tkckckj cbuj tkwb cibfpibokbòg SbkwcZ (o.)8 ju okjcbktbòh SbigbZ (k`h.)8 skkog3 oikj lf3 juo skkogbòh StkllZ (k`h.)8 skkog, `io skkog3 tuo skkogbòh.ly`alig, crketig, stårc  Slfu`Z (k`h.)8 gioogkib3 giog `aub8kwogkib3 kwgio ogkib3 okkcpi k giogbòhkgta, vår`såtta, kgta SastaajZ (v.)8 skkog ogkibsut, tbupi at, pi-at3 zkbtkkcok tkwb ao3 tbupi ogkibsutbòh`a Skltitu`aZ (o.)8 skkook, tuipi jkitkog pkok cisij skkook,

juklta skkookbòh`a SbaigbtZ (o.)8 skkook3 k skog pao bibok lab bib lkitkc3 k tkw pko k k cbuogb `fog, k `kwo `fogbòh`a`rkg Sri`gaZ (o.)8 jukl`kwo, jukl`uog8 tuibukl `uogbòh`ajálar SkltijatarZ (o.)8 k skkog tabok3 vkolaaog tkwbkblaao mikogk pi dkogzkb skkog, jukl `ko cbkt dkogzkb-k skkogmib tabok vkobòh`apuoct, tfppuoct SkmjaZ (o.)8 juo skkogpao3 k `kwo, kcbuj`kwo k `kwovuuj3 dkt pbkkc tkwpbòhast, stòrst SsuprajaZ (k`h.)8 skkogpao3 tbu oaibok,vkkogliktok lab ucok skkog pao oai3 k paopaobòhlko` Suplko`Z (o.)8 juo`kog skkogk citkwiskkog zkwlaitkogb3 guuo gai-k gkjzkkog juota dkogbòhra SrigbtZ (k`h.)8 tkclkj3 tkclkj cbut, cbabòhrabáo`at S`axtrklZ (k`h.)8 tkclkj kb, ziktlkj kbbòhrabáo`at Srigbt-bko`a`Z (k`h.)8 tkclkj cbut zkt sikj3 tkccbfibòhròstat, scrigao`a, lkrjao`a SmlkjfrfusZ (k`h.)8 giog zikzuk-k gkjluj3 k giogk luogcij lfbok gaao3 cicf zukzukbòhsio`atba`, stfrsio`atba` SjkgokoijityZ (o.)8 luogsij liktok3

Page 85: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 85/220

jipi luogsij pukcokbòhslatta Stkdlalko`Z (o.)8 juo citkwi skkogk `kwo zkkogbòhslatta, plktaku SplktakuZ (o.)8 k ci`fj skkog laizkkogbòht SklfetZ (k`v.)8 laipko gkjlk, skkog sij, buib lkckbbòht spil, bkskr` SgkjdliogZ (o.)8 suj cicbkkjk cijkwlokbòhti`alig SsflajoZ (k`h.)8 tbupi sukb3 zkbtkkcbuki sukb3sikogtbf sukb3 zkbpib fj lf bi gajgkj sukbbòhti`aligba` SsflajoityZ (o.)8 tbupi sukbok3 zkbtkkcbuki sukbok3sikogtbf vkkiok3 k jkwcjkwc bib lfbokbòhti`aligbfl`a, eahra SsflajoizaZ (v.)8 tbupi tkc-k bib, dkwl3

zkbtkkc dkwl3 dkwl `iog `kko dkog tkck dkwl, bib jkwcjkwclfbòhti`s`kg, east`kg Sbigb `kyZ (o.)8 pkwioi3 zuj ckb lfb oibòhtrkvao`a, fpdlåst SpfjpfusZ (k`h.)8 oksik jkbjkb, tbupijkbjkb bi zikizukibòhttklar Slfu`spakcarZ (o.)8 pku ogkibok3 kwgio ogkib skcokbòhvko`a, elf` Selff`Z (o.)8 tuimiio, tuilaat3 tui tkj luktok3 tui iok tupokbòcar Smbko`larZ (o.)8 cbukijaivkkc dkwltubòoa SbaoZ (o.)8 kkcpibòosadur SmffpZ (o.)8 kkc gilbòra SbakrZ (v.)8 zk3 cbuk zk3 kgiog zk, 4. ogki3 zk `iogk ogkibòra aetar, lytta SlistaoZ (v.)8 ogki3 tbu ogki3 tbu cigaao ogki,

 dil`kwb3 dil tkwb ogkibòra til, tilbòra SdalfogZ (v.)8 k, kbi, cai-k bi3 oaibsk bibòravi``a SakrsbftZ (o.)8 dil tkwb zkkc tbaibok tkobòrlig, ty`alig Sku`idlaZ (k`h.)8 k cizk tbai, k giog ok cbktpaubcizk tbai, pulpit pkok tbu cigaaota k ouog lkjkb cizk tbaibòst SbkrvastZ (o.)8 ko lkkc buo3 ko lkkcok3 dub-kktok3 cbkicimiiogta k lkkc buo mikogk lkkcokbòsta SbkrvastZ (v.)8 ko lk3 ko ckkicbkwj3 dub-kktbòtyv, efrc  SpitmbefrcZ (o.)8 dubtu cbkwog lukbok ckkogcuuipisiiccau ck dkogk siicck li lab ogk fj siicbòv`iog SmbiaetkioZ (o.)8 dab lab pbuog lkck liko pao3 bkuskbád SbfpaZ (o.)8 lkjatok3 bfog pikog `iogk upok, jukook,lkjatokbád SbfpaZ (o.)8 lkjatok oaibádlòs SbfpalassZ (k`h.)8 lkjatok fj lf3 lkjat `iog fj lf,luogcbkjbuki (dkogjkb lkwb tbaib okwo lfb)báo, spft, daspfttalsa S`arisifoZ (o.)8 ouibsktok3 mikjouib dkwl-k ouibsktok, sijjkwb dkwlokbáo, spft, lkttarliggòralsa SjfmcaryZ (o.)8 cfok, ouibskook8zkbpibbk3 oabpiicokbáo` Sbko`Z (o.)8 cbut, cbutpaacbáo`krdah`a Sbko`imrketZ (o.)8 cbut sikjok3 miiog pbko`kko3laidaal dkwlok, sikjgkt`kko mibta, cbutsikjok tkwb civkkcokzfookbáo`krdah`a, sytòh Soaa`lawfrcZ (o.)8 pbij tkwb oksapokbáo`davågalsa, gastus SgasturaZ (o.)8 gaao ofp, mib ofp oai-k

 pujpi tkt skcok3 baacok3 jit bkb kko, juuc piic`kko, lubai`kko, cbajuuc mibta zkogb-k gaao ofp cbktpuab gaaookbáo`dfg Sbko`dffcZ (o.)8 `ubtaog, uttaog galb tbaibok labmikptabok lkidu zkt tkogzkkogbáo`dfg, jkoukl SjkouklZ (o.)8 lkidu zkt tkogzkkog3 bib`iog`kkota cij tkck cigalbok lkidubáo`elk`a SpkljZ (o.)8 cbutpaac suoglkjbáo`eul` Sbko`eulZ (o.)8 cbut`ij3 tkj lf3 tkwjmicbáo`ghfrt Sbko`jk`aZ (k`h.)8 cbut-k dkwl sk3 dkwltkwj okcbktpaubbáo`grkokt Sbko` graok`aZ (o.)8 cbutlft dfjdbáo`gridalig SpklpkdlaZ (k`h.)8 lkwo tbaib, cbfib tbaib3 tbaibtbaib, cilkogb miko

báo`haro SmueeZ (o.)8 pukokkc dko jfog gkkcok3 pbaitukj tkwgkkcok3 siic tkwb cbut gkkcok (pflimata'o ji k jkt ub mikogk kcbut gkkcok ub)báo`haro Sbko`mueeZ (o.)8 pklicta'o jigilfta' cbut k cbiboktaub(cfl)báo`clå`a StfwalZ (o.)8 jkkiouul3 jkkiouulok puko3 cisilmikogk ciouulok pukobáo`cvåro SquaroZ (o.)8 cbut tkwb pai `iogk cidkwl dubgkwiokbáo`la` SwristZ (o.)8 cbutogkwog, oki dulbok juo

báo`plucca Sbko`pimcZ (v.)8 sioggkb lf3 taalcbik3 `aibok tukjvilval k`iogk `kklok-k cicbuog cbutlatbáo`rf  SmkrpusZ (o.)8 cbut`kwb gubbáo`skv Sbko`skwZ (o.)8 siogkktok oau (cbut cbktgukc tkwbkktokta)báo`sdra``a Sbko`drak`tbZ (o.)8 cbutpaac tkobáo`scriet Sbko`writiogZ (o.)8 cbutgalb3 lkigalbbáo`scy`avádao Ssjkll krjsZ (o.)8 pukoouki tbku3 tbku tfj3 pistflbáo`tkg Sbko`laZ (o.)8 k latok3 k tkwiok3 k dilbáo`tkg, scket SbketZ (o.)8 tajdul3 ok cbktpaub ii dul3 tugk,baigkbáo`tara Sbko`laZ (v.)8 cbut tkwb lkwog3 uc8 caaj3 ski3 dukipib

báo`tara SjkoipulktaZ (v.)8 cbutzkt-k oai3 sikj tkck kjk `aib dkogk dkwl, bai, cbaal lkj`kogbáo`tryc  Sbko`sbkcaZ (o.)8 ciofbsatok3 cbut cilatokbáo`vårc  SmrketZ (o.)8 sikjok3 ok cbktpaub dkwl tbaibok3 bibtbaibok sikjokbáo`vårcar SkrtiskoZ (o.)8 cbutsikjok tkwb civkkc jibáo`vårcar SmrketsjkoZ (o.)8 ok cbktpaub k dkwl sikj jibáoa, spftta, lkttarliggòra SjfmcZ (v.)8 mikjouibdkwl. ouibsko3zkbpib3 oabpiic, sijjkwb dkwlk zkbpib3 cf dkwlbáoa, spftta, scfsa StkuotZ (v.)8 sijjkwb dkwl, zkbcf, k babtbaibtbaib ok`iogk tkwo dkwlbáoa, spftta, vråoga ShaarZ (v.)8 aaog dkwl3 ouibsko dkwl, kukog `aub-k ouibsko dkwlbáolig SmfotajptufusZ (k`h.)8 zkbpib3 aooau, sijjkwbbáolig SsmfroeulZ (k`h.)8 sijjkwbbuki3 cfsiktbukibár SbkirZ (o.)8 skj3 lu/tuogk skj3 skjzkog. 4. jul3 pujpi tuogkjultabárdra``a Sbkirdrak`tbZ (o.)8 juo kwog fj lf zkb-koau/cukmiic, ciokib jkbjkb, cukmiic jkbjkbbárdòrsta SbkirdrusbZ (o.)8 skjsibpibárdáo` SeillatZ (o.)8 skj baaook3 lugkkcok cbkupaacbár` Sbkr`Z (k`h.)8 cbkub3 skc (oip lf), 4. tbkbkkt3 cbkub daogdkog, =. bkcsk3 tbaib bkc3 sapbkc, tbukc bkc, 0. luogtkogcbkub, luogtkog pbk, 1. gkw gaugku, 5. oksap bkbckt ji3 mitkcji3 cubckl jibár`t Sbkr`Z (k`v.)8 bkomikj, bkcskpi-k ogkb, mitkc tkcio, cubckl

tkciobárat, lf``ao SbkiryZ (k`h.)8 jul bku3 jul tkwb ci`ij3 bitbikptbukpbárgråosa SbkirlioaZ (o.)8 skj zkog mik dkogk cigiit miku lijbárlòs SbkirlassZ (k`h.)8 lucflb3 lutfl3 jul oai lf, skj oai lfbároál SbkirpioZ (o.)8 skjcilbbárpisc  SquauaZ (o.)8 oujaita skj cipbaac `iit`iktbárpisc, rfttabkla SpigtkilZ (o.)8 skj cipbaac3 `aac lkjkcicbkisuc skj cipbaacskbárrahsao`a, oarvapirrao`a Sbkir-rkisiogZ (k`h.)8 jul tbf skclikogk lkubuki

Page 86: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 86/220

 

Ii SioZ (prap.)8 suogkb, suogio, suog3 lkitkc, lkitkcio lkckbi ketao, i okt StfoigbtZ (k`v.)8 tu zkko3 tuoi cbit mikogk bfog tuog`iog zkkoi datrkgtoiog ke  Sio viaw feZ8 dkog bkog bikj mib lab3 k bkog paoi drko` SkelkjaZ (k`h.)8 cukogkb, cukolkitkc, cukog luktluktkbi `kg Stf`kyZ (k`v.)8 tuoi3 tu buo3 tulki3 tulki buoi `at lkoga lòd, pá lkogt sigt Sio tba lfog ruoZ (k`v.)8 k tkwpokkbi ehfr, si`sta ár SyastaryakrZ (k`v.)8 oi cuji efrvahao, pá efrbáo`, efru` Sdaefrabko`Z (k`v.)8 k buo jk-io,cbfli eul` gkog/sviog Sio eull swiogZ (k`v.)8 lijtkck pki zikbzikb3 dukiok okwogckkiok fj paubjkb lf-k pkioki gár Syastar`kyZ (k`v.)8 zkko3 zkko oi3 tuoi jk-k oi paoi bòh grk`, y`arst, fvarfr`aotlig Saxmaa`ioglyZ (k`v.)8 oksiktkcio, okcpi tkcio cbaogvkkli lòdat ke, uo`ar S`uriogZ (prap.)8 buo suogio, lkitaogio, suogioi jkssavis, jkssar ke  SgklfraZ (k`v.)8 tkj jkbjkb fj zibzikbi jallajti`ao, iji`larti` SjakotijaZ (k`v.)8 tuk buo lkitkcio,tuk buo suogioi jfrgao StfjfrrfwZ (k`v.)8 ziiog mikog3 tuoi cbitk bfog fj`iog oi paoi okt, i ketao StfoigbtZ (k`v.)8 tu zkko3 tuoi cbit mikogk bfog tuog`iog zkkoi ratoiog ke, bao ijf`, ijf` Stfwkr`sZ (prap.)8 lkjkb3 lkjjkokwbioi sko`ba` SefrsfftbZ (k`v.)8 k tkctkcio3 `ic tkcioi si`sta iostkos, til syvao`a fg si`st, til si`st SultijktalyZ (k`v.)8k tkwpok paoio3 k tkwptkwpok kbi sta`at Siostak`Z (k`v.)8 tkkogio3 cai tkkogio, ji cbkt tkkogioi sår`alasba`, sårlig, isår SpkrtimulkrlyZ (k`v.)8 k `ikcioi ti`a, dati`s SdatijasZ (k`v.)8 buo lkpioi tileål`a ke  Sio tba avaot feZ8 dkog bikj k bib cbkkc labi vircaligba`ao, ekctisc  Sio aeeamtZ (k`v.)8 k tkctkcio mi laogidaobflt SadfoyZ (o.)8 skc, gic-k vfj, cbkub lab tkkc jkbjkbsiogcuog okjcbktidis SidisZ (o.)8 cba skkog, juuc skku-k tui lkck fj vksk okjcbktpaubidlko`t, dlko`t SkjfogZ (prap.)8 lkc kb, ta lkckb cbkti`a Si`akZ (o.)8 ogkibsutok3 ogkib`kko3 luogsij suogk tbaibok labjubok, 4. upok lab ogkib`kko3 =. ogiijoki`é SoftifoZ (o.)8 luogsij jitcbk3 ogkib`kko3 jub`kkoi`aklist Si`aklistZ (o.)8 bfib pao io tab mi-k k tbaibok dkogk gkjtkjii`aal Si`aklZ (k`h.)8 k bfib pao `iogk ciogkibsuo, ogkib`kko bfib pao3 `aibbuki pao3 `aib dkog gaalok lab ogkibsutok3 k bfib paoi`aotieimariog Si`aotieimktifoZ (o.)8 mikptabok8 tbaibok pikcok bib pao bib bi mi-k bilb tbaiboki`aotisc  Si`aotimklZ (k`h.)8 cidkog3 cisuuo3 cicij liko3 ji oib kjaal lab k tuo, k tbku`kko lab oujai-pkskl kbibok cidkogjkbjkbta, (uoku paaogta dkogk cisuuo)i`aotitat Si`aotityZ (o.)8 cidktok3 cisutok8 bibok lkbok okog paookogjkb ok bibok ok lkbok. (ji cbkt io kjkb pao kjkbjkbkbibok k lkb tbaib ok`iogio lkipaac oau cbkt oai-k tuk tuogkb kjkko cidalbio k tbaibpib ji cbkt ii jio zfogb cigalb bi. Puk dkog pao i`aotity mkr` (i`aotitatscfrt) cimi bi

i`aflfgi Si`aflfgyZ (o.)8 ogkib`kko lab jub`kko, tup`kko, labvkibkwj`kko3 ogij`kkoi`ift Si`iftZ (o.)8 jibki3 dkogjkb k tbai paubjkb lf, bki k mib-kbki ji, bki paatjkb k bki, kkjkb lab kjkb okogkwo k citbai lfjii`ifti Si`ifmyZ (o.)8 bkiok8 jibki biboki`iftisc  Si`iftimZ (k`h.)8 bkibuki3 bkivkki

i`iftsiccar SefflprffeZ (k`h.)8 ji bkita okogkwo io k tbaibcbiklblfb `iog3 tbaib buki luk3 tbaibtbaib lfb `iog bi lfi`fl Si`flZ (o.)8 pkbtkkc luktok3 okkc `aib luktok, pkbtkkcjkbjkb ji/ok cbktpaubi`råt, spfrt SspfrtZ (o.)8 cijkwlok3 cijkwlok tukjtukj, tkkici`ajok3 `ikook, tui pabok3 dkwluog suibok, kkccbk skktok mibtaigkogvårao`a SfogfiogZ (k`h.)8 k cibib lkitkc3 k pki lkitkcigao SkgkioZ (k`v.)8 cic, bibcic, dkwlcic, laulau k tbkc, pkbpkb,ciccicigao, pá oy SkerasbZ (k`v.)8 k tbkc io, cic io, laulauigaooaj, gaooaj StbrfugbZ (prap.)8 pki lat3 pki sukc3 k lkogcbkt pko k lkog lkj `fogkb, jfog cbkt pkok jfog cbktkb, k pktok pko k tkwpok `fog tkwoio3 tuog tkwoioigla, dlf`sugar Sdlff`sumcarZ (o.)8 sisko tkwp gkobiogta (liit dkog)iglf, soabytta SiglffZ (o.)8 vuuc cbkl ioo (vuuc cbkl tkwb cidkwlioo)igofrara S`isragkr`Z (v.)8 kwljkwb lf skc3 tbupi ogkib lf skc3 dkogjkb lf-k ogki skcigofrara, fvarsa SigofraZ (v.)8 kwljkwb lf3 ogkib skc lf3 k tbailf lab k ogkib skc lf cioai3 pbkwc skc lfibår`ig, elittig Skssi`ufusZ (k`h.)8 ci`kwj `ao3 k pktok-k pko ktkwp `fog ci`kwj tkck dkwl, jitcbkb lf-k ao3 bib ogiktogiktibår`ig, elittig Ssa`ulfusZ (k`h.)8 mitkc3 oksap bkbckt-ksaajsaaj3 cubckl, k oksap kwljkwbibår`ig, stå`ig, u`bfl`ao`a S`fgga`Z (k`h.)8 luogtkog cbkub3luogtkog pbk3 sib`f3 bib taogtkogicca SoftZ (k`v.)8 lf, bi lf3 cai, bi caiicca astf jio`ra SoavartbalassZ (k`v.)8 dkogdkog kbi zfogio3tuk dkogtaog kbib bkogioicca-vfl` Sofo-viflaomaZ (o.)8 tbkguj zkogb lf-k cujpi tbuoiklokiclå`a, daclå`a, clå`a SmlftbaZ (v.)8 puko silb3 puko citukj,cizaaj, citbkwiicfo SimfoZ (o.)8 jilij (Pfpk Hasu lij, Jkry lij)icfofgrkei SimfofgrkpbyZ (o.)8 jilij dkwlok3 jilij dkwlsikjok, 4. jilij tukjtukjta cidkwl`kko, k cbiktok oaib`kkotaub mibta tbu ckjk lab siookil` SeiraZ (o.)8 jai, jaicukogil`adaeio`ao`a, utilpksba` Sio`ispfsitifoZ (o.)8 `kj lfbok3ogkkp pbkt lfbok3 `kj lfb pikookil`alugtao`a Sjklf`frfusZ (k`h.)8 gijsik3 okjsikil`alugtao`a, stiocao`a Seati`Z (k`h.)8 uib3 okjsikil`ekst, drko`siccar SeiraprffeZ (k`h.)8 jai-k cukog tbai lf3 jaiio ckkog tbai lfil`elua SeiraelyZ (o.)8 `uj`aa3 zkkok tkkog k laaogtbai tbf okjcbktil`ckjp SeiraeigbtZ (o.)8 tbku tkwb cickkp tukbokil`sluccar SaxtioguisbarZ (o.)8 jai sucjitok3 jai ckkp jitokil`sluccar Seira axtioguisbarZ (o.)8 jai ckkp jitok3 jai tbkbokil`spásåttalsa, drko`stietalsa SkrsfoZ (o.)8 ioo bkklok, ioocibkkl skcokil`sta` SeiraplkmaZ (o.)8 tbuc, ko bukook juoila, ekra, bksta Sspaa`Z (v.)8 bkkt skc3 jkolkkog skcila, scyo`a sig, bksta SbkstaoZ (v.)8 ciokwb skc3 tuog dkib skc,jkolkkog skcillfykl, trflòs SekitblassZ (k`h.)8 tbujkko lf, mitkc lf, mikj paal,

jukotkkc lf, cip lfillusifo, salvda`rkg SillusifoZ (o.)8 k fj lfpi-k fjk jubok labupok, jub`kko lab up`kko `ic lf3 jaii lkc cbkwog aoao-kgkobiog tukjtukj lab jaal tukjtukj cbkwog fj dkogk jubokillusfrisc  SillusfryZ (k`h.)8 tkctkc lf, k cbaaj, zuku tbu tkwbci`ijillustrktifo SillustrktifoZ (o.)8 bilbmiktok, tkkogtbu, lij, lijmiio

Page 87: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 87/220

ok, cbut lab cba tkwb lkbok tkwb bilbmiktokillustrara SillustrktaZ (v.)8 bilb miko3 bilb sikog8 k cital k cital dkib`aub `iogk dkwl. 4. gaaotabok, tkkogtbu tfj ofof tkwb bilb miko3k tbaib dkib `iogk lij, lijmiiook mibta tkwb lkcillustrarat SpimtfriklZ (k`h.)8 lijlki tkwb ciskiilt SfxygaoZ (o.)8 buib sikogtbf3 ji lab gkobiogta' `iic buib(jaal, okj lab lijok oai lf)ilta SfxygaoktaZ (v.)8 fcsizao tkwb gkwjiltcråvao`a SkarfdimZ (k`h.)8 ouogtk tbai, cbkog tbai, fxygaofjok dack fjtbai3 buibsikog lkck

iltoiog Sfsi`ktifoZ (o.)8 fcsizao (fxygao) tkwb cigkwjokijkgioår, io`dil`t, eiogarat SijkgiokryZ (k`h.)8 ogkibsutok dackfj, k tkctkc bi lfijkj SijkjZ (o.)8 Juslij dikcioo k tbuogao jkkcki, Juslijgkj uc jiijdamil SijdamilaZ (k`h.)8 jibki pku3 luogsij miog lf, kogkibsutok ub okupkog cuj = - 2 ta' ogkibsutok dkog lalijallaj, jallaj SdatwaaoZ (prap.)8 cickkl, oib cickkl, cbkt labcbkt cickklijaos, ja`aos, jaos SwbilaZ (mfoh.)8 lkitkc3 ok cbkt k cibib,cisap, cidkwl lkitkc3 bib ckkl3 bib suogiji`larti`, i jallajti`ao SjakotijaZ (k`v.)8 tuk buo lkitkcio,tuk buo suogio

ijitara, aetarligoa SijitktaZ (v.)8 miiog3 ji fj`kko miiog3 jicbkt fj dkog, bib dkogk fjijjktriculara SjktrimulktaZ (v.)8 mfllaga lab uoivarsity-k kvkcigukog skkog okupkog, mfllaga lab uoivarsity skkog okupkogijjigrkot SijjigrkotZ (o.)8 juo `kogk k lkl ji3 bfog paajtbkc ji3 gkj `kog pko bfog pki-k bfog taaog tbkc jiijjuo SijjuoaZ (k`h.)8 oktok io lkwb tbai lf3 ok skc zflf3 oktbai lfijjuoitat SijjuoityZ (o.)8 oktok io k lkwb tbaib lfbok3 okt skczkwb lfbok3 okt tbaib lfbok3 oktok luogofta `kklok lab tbkbjkogokijf` SmfotrkZ (prap.)8 lkogpko, lablkj, cilkogijf`, i ratoiog ke, bao ijf` Stfwkr`sZ (prap.)8 lkjkb3 lkj

jkokwbioijplajaotara, såtta i vårc  SijplajaotZ (v.)8 gaalok dkogksaaj, bib, zkogbijplimara, io``rkga, io`dlko`a SijplimktaZ (v.)8 jkwbok oai bi,ckwc dkkog bi mi-k ogkwb dac tbkj lf-k lkc3 k cibalk ogkwb3cizfpok oai bi mi-k ogkwb dkwlijplimit SijplimitZ (k`h.)8 bi sitsatk tbaib3 bi tkctkck tbaibijpfoarao`a SijpfsiogZ (k`h.)8 oksik jkbjkbijpfoarao`a, erygtio`gy`ao`a, erygtalig SkweulZ (k`h.)8lkubbuki, cibtkkcbuki, cibbuki, k julcijbuki luk, mizikt buki lukijpfrt, io`eòrsal SijpfrtZ (o.)8 k cilkluut ok cbktpaub, gkj`kog pkok ok lkkcluutok ( gkj`kog pko k ii gkj suog k bfoglut vkota )ijpfrtara, io`eòra SijpfrtZ (v.)8 lkluut3 gkj `kog pko lkluutijpftaos, crketlòsba`, svkgba` SijpftaomaZ (o.)8 tbkbkktokoaib lfbok3 tbkzkwtok, tbk oaib lfbok, bkktok daiok, bib zkwbokwo lfbokijpftaot SijpftaotZ (k`h.)8 pkskl io oujai luppib tbai lf (zkogtuc tbai lf)ijprijktur, tryccatillk`alsa SijprijkturZ (o.)8 lkidu dkwlok`iog pbklokijprfvisktifo SijprfjptuZ (o.)8 cigiog cbfl lf-io3 tbai cbfl lf3bi vkt3 tbkcbkt tbu-ioijprfvisktifo SijprfvisktifoZ (o.)8 dkwltkwjok3 fj sk bi lf dkwl pkcokijprfvisara SijprfvisaZ (v.)8 dkwltkwj pkc3 ciskpok likok bibjko dkwltkwj pkc8 dkogtaog bikj gkwj cbkwjk zkt tbaibsukc skcijprfvisarat SaxtajpfrkoafusZ (k`h.)8 cigiook fj lf3ciskccbflbok fj lf-k tbugaaookijpuls SijpulsaZ (o.)8 bib ofpok3 luogsij suog pkok pbutok, pbuulok, tbk tbkwbok3 skwook3 ut skc jkbjkbok, bib ogkp

luktokijpulsiv SijpulsivaZ (k`h.)8 skwo, bib ut skc jkbjkb3 ut3 tuj(luogsijkb tupok fj skc)ijò`acfjjaoba  SmfjplkiskomaZ (o.)8 luogcij ok`iogk k dkwlofpok, ji cbkt `aibok dkogk dkwl `iogk cijkosk-k fjokiomast, dlf`sckj SiomastZ (o.)8 tkcsk ciokki luk ji oib cickklkoujai-pkskl fj cbfpok, uoku, outk, pktk, putu, pitu cickklkjkwbokio` i SiotfZ (prap.)8 k suogkb3 k puk pko k suogkbio`k`vao`t SiogrfwoZ (k`h.)8 suogpf3 suogcbko, k suog lkj

 pkok pfio`daektta SmfjprisaZ (v.)8 cibal, taog tkwb cidkwlio`dil`oiog, ekotksi SijkgioktifoZ (o.)8 ogkibsutok, luogsijkjubok lab ogkibsutokio`dil`sc  Sfvar-waaoiogZ (k`h.)8 cipbkskc cbaogvkkl3 k ukogluk-k cipbkskcio`dil`sc, fpdlåst, `ujstflt Ssale-ijpfrtkotZ (k`h.)8 ai lab aicitbupi skcio`dil`t, eiogarat, ijkgioår SijkgiokryZ (k`h.)8 ogkibsutok dack fj, k tkctkc bi lfio`dio`iog, dfgdio` Sdio`iogZ (o.)8 bib lfb pbkjkwb okcbktpaub3 cipalb tbai lf, baaocbfpok3 gkkccbfpokio`dlko`a, ijplimara, io``rkga SijplimktaZ (v.)8 jkwbok oai bi,

ckwc dkkog bi mi-k ogkwb dac tbkj lf-k lkc3 k cibalk ogkwb3cizfpok oai bi mi-k ogkwb dkwlio`dlic, io`sigt SiosigbtZ (o.)8 k suogtkwog `fog tbaibok3luogsij tkwb miko tkc k tbaibokio`driogao`a, lucrktiv SlumrktivaZ (k`h.)8 jaatbuki3 k puog kjaat pikog skc tbai, `aibbukiio`dru` Sbfusa-drakciogZ (o.)8 ioo ckl sik-k lubok3 vkota guucokio`dru`styv SdurglkrZ (o.)8 ioo dulub jiio`dru`styvari SdurglkryZ (o.)8 ioo dulubokio`dyggar, dadfar SiobkditkotZ (o.)8 k taaog ji3 k taaogtaio``iga SajdkocZ (v.)8 tuilaat `kkl ok`iogk cimikog lai, sukogmibtaio``rkga SajdrfilZ (v.)8 duki skc gkwp, tfcduki3 citkwog skc,

citbaisikj lf skcio``rkga, io`dlko`a, ijplimara SijplimktaZ (v.)8 jkwbok oai bi,ckwc dkkog bi mi-k ogkwb dac tbkj lf-k lkc3 k cibalk ogkwb3cizfpok oai bi mi-k ogkwb dkwlio``rkga, tråcca tildkga, tildkgackl`a Switb`rkwZ (v.)8 `fccic3 pbalcic, zuuccic, lkcic3 bibsk pao bib lfb dkogk fj skc3 "pbui"miio`a, io`aoi Siosi`aZ (k`v.)8 k suogkbio`abfl`a, rujja SmfotkioZ (v.)8 oai3 zk, fj, bib tbkwlkb tuilitra 4 tk biio`acs, ragistar Sio`axZ (o.)8 zfo flok3 zfo dkib ok`iogk ciguklio`ao, io`ao i, io`ao efr SwitbioZ (k`v.)8 suogio, buo suogio,juo suogkb (oi cbkt suogio, cuj cbkt suogio ioo suogkb,

luogsij suogkb)io`ao`òrs Sio`ffrZ (k`h.)8 ioo suogio`aolko`sc  Siolko`Z (k`h.)8 gkj suog3 gkj cbkt ii suog lkj dac3tukl suogio`arlig, bhartalig Sbakrt-ealtZ (k`h.)8 mib tkctkcok tkwb3luogsijtaog tkwbio`arsi`a Siosi`aZ (o.)8 k suoglkjio`arst SiooarjfstZ (k`h.)8 suogtkwog3 suogouog paoio`aspårra SaomkgaZ (v.)8 duuc suogkb cbujmipio`aspårra, eåogsla SiomkrmarktaZ (v.)8 cbujmip, cfijkb pkicbik tbai lf `iogk cbujmip, cilb mip, culb cbujio`ely`alsa SioeluaomaZ (o.)8 buzkkp8 ji `kogta tuogk buzkkp3tbuzkwbok, ib fj`kko lab ib tbugaaota pko k jita fj`kkocicbaalok, ai fj dkogk bfog fj ofpok ubio`ely`alsasrig SioeluaotiklZ (k`h.)8 tbuzkwbok oai3 buzkkp oai,ji bkuta lab ji likota cizkbtkkc kbib jkoio k gaao lab k mibtacizuuiio`elytoiogseast, bfusawkrjiog Sbfusa-wkrjiogZ (o.)8 ioo tbkclukb ioocukota pkwi dkwlpibok

Page 88: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 88/220

io`eò`t Sio`igaofusZ (k`h.)8 gkjsuog pikog, gkjsuogk cidkwlgkj`kogta dkwl bi lf, tukl suogk pikogio`eò`t SoktivaZ (o.)8 pikook juo3 cbkocbiktok juo-pku, juocbktpaub k ok fj`aosk ok cbktpaubio`eòliog, io`lavalsa SajpktbyZ (o.)8 jita° fj`ko tbaibsikjok`iogk kjku `iojuo k kb fj dkogk ai ciogkibsuo, k tbukc dkog ub k tbukc dkogk vk ciogkibsuo3 (cumbbiosk), ji tbukcok pao ai tbukcok dkogk ogkibsuoio`eòra SiosartZ (v.)8 gukog3 gukogsuc3 cfib sucio`eòra, ijpfrtara SijpfrtZ (v.)8 lkluut3 gkj `kog pko lkluut

io`eòrsal, ijpfrt SijpfrtZ (o.)8 k cilkluut ok cbktpaub, gkj`kog pkok ok lkkcluutok ( gkj`kog pko k ii gkj suog k bfoglut vkota )io`gkog, io`còrsal SaotrkomaZ (o.)8 luutok, luut ok`iog juo,luutok cfogio`gkogssklja, iotrfitus SiotrfitZ (o.)8 Cbristikota° dikc cicbfpcipktjk-k lk skcokio`gieta Sao`fgkjyZ (o.)8 aijk jipi (ioocuko ciokibpibta) dactkwb citaao skcok ogaiokio`goi`a SajdrfmktaZ (v.)8 pujpi ckwt skck zuut3 cizuutoksktbku oilb-k pujpi zuut/jaacio`grkvara, grkvara SaogrkvaZ (v.)8 cbukc mikumiku-k galb3 juklsukog tuog cbkwog lki galb dkogk cbukc ckwjk galb

io`gridao, iotarvaotifo SiotarvaotifoZ (o.)8 ji`kogta tbu vk duki skcok3 k ciskj lfpi-k vk skipib ok3 vk cigflb luutokio`bagoiog SaomlfsuraZ (o.)8 k ci-uuj cij juo cbktpaubio`bylla Saoefl`Z (v.)8 zikl, cbap3 tukjmip-k ziklio`bylla SjueelaZ (v.)8 pukozk tkwb citukj3 cbuk luj ok`iogkcituuo laalluulio`igoktifo, bkrja, efrditralsa Sio`igoktifoZ (o.)8 babok3luogcij lfbokio`igoarat, bkrjeul` Sio`igokotZ (k`h.)8 bab, luogcij lfio`icktifo Sio`imktifoZ (o.)8 lkbok3 ckwc jubok, cibilok, tbaibskcokio`icktfr, Sio`imktfrZ (o.)8 lkctu3 lkcok k piktu3 k ciju skctuio`iracta Sio`iramtZ (k`h.)8 tkogtkc lk-io3 tuogtkwoio3 baaj gaao3

gaao `kwo, zk skwoio`ispfoarat, utilpks, ufplkgt Sio`ispfsa`Z (k`h.)8 `kj lf, ut lf,ogkkp pbk lf3 `kj lf piko3 fj oukj lfio`isputkdal, udastri`alig, ufjtvistalig Sio`isputkdlaZ (k`h.)8oikl tbaib lfbio`ivi`uklisja Sio`ivi`uklisjZ (o.)8 kkogsuog cbuklok3cbktgukc bkjpbkt `iog dac cbuklokio`ivi`ual, aocalt Sio`ivi`uklZ (k`h.)8 cbktgukc-k fj3 cbktio`còrsal, io`gkog SaotrkomaZ (o.)8 luutok, luut ok`iog juo,luutok cfogio`la`ao`a SioitiklZ (k`h.)8 cipkt tuuoglkj3 fj tuuog lkjio`la`ao`a Siotrf`umtfryZ (k`h.)8 cidul pktok lkj tkwb ciskiio`la`ao`a, efralòdig SpralijiokryZ (k`h.)8 k tkctkc jk-k cibib,

cidkwl jksk pao, cicbiit jkskcokio`la`oiog Siotrf`umtifoZ (o.)8 tbu pktok3 tbu tkctkc gaao jk-ktbu tfjof gaaookio`la`oiog, efrfr` SpraekmaZ (o.)8 lkidu suogk tbu jkckki8 tuklkidu suogkb dkogtaog fjk, dkogtaog cigalb bikj mi-k galbok3lkidu dkwltu io tbaib skcbuki sk- k k galb tbu tfjofio`la`oiog, pråkjdal, efrtkla SprakjdlaZ (o.)8 gkj cbkt,okjpi cbkt ii tbucbuopi du suogk tbu jkckki, tuk dkog lkiduta°cipktokio`lajjalsa, kooacsifo SkooaxktifoZ (o.)8 dablkpok,gkjcaacokio`lavalsa, io`eòliog SajpktbyZ (o.)8 jita° fj`ko tbaibsikjok`iogk kjku `iojuo k kb fj dkogk ai ciogkibsuo, k tbukc dkog ub k tbukc dkogk vk ciogkibsuo3 (cumbbiosk), ji tbukcok pao ai tbukcok dkogk ogkibsuoio`lysao`a Savi`aotZ (k`h.)8 sikog tkck cilkogb3 tbaib ziku tbaibcbfp `iogk cilkogb, k tbu-fj3 cimikoio`lågga SiolkyZ (v.)8 siog bikj siic bikj siogpaac, siog zkwlsuogk gukogk k jkkitkog citkog skc, siog cbukc-k dulb

io`jk` SfeeklZ (o.)8 k oaac tkkc lf gkobiog suogcukio`fctrioara Sio`fmtrioktaZ (v.)8 upok, pkipib`kko lab tbulatpitabilb-k uj skc3 upok tbu bilbio`pf`a, pf`a SaogrketZ (v.)8 siogcuog cbkt ii bikog tkocbik-iosiogcuog `kog cbktkb vk zfj, vk pabio`praota, io`scårpa SiomulmktaZ (v.)8 luogsij suogkb mi dkogktub, luogsijkb vfj, luogsijkb gukog, luogsijk vai jkbjkbskcio`ra SiooarZ (k`h.)8 suoglkjio`ra SiotarifrZ (o.)8 ok cbktpaub ii suoggil3 gkj suogtkwog3

gkj cbkt ii gkjsuog tbuio`ra, io`vao`ig SiotarifrZ (k`h.)8 k suoglkj3 k suogouoglkj3 kokwllkj tkwb cigkjlkio`ra, io`vao`ig, io`vfrtas Siowkr`Z (k`h.)8 k suoglkj,suogouog3 suogtkwogio`ròjja Smfoma`aZ (v.)8 tbucijpib3 bi jkb bi mibpib3 bibtbaibok tbu pikio`ròjja, kestá Sma`aZ (v.)8 cipacbik3 jio lab oaibok cicbaacio`ròjja, arcao`a Skmcofwla`gaZ (v.)8 cf cic, bilb cic,tbaiskc cic, lkicbkkc ogkb uogb mi-k tbaiskc cic, luog`kjok tbucf cicio`skjla, skjla SmfllamtZ (v.)8 ckki cbkwj3 gkwjcbkwj3sucbkwj3 sutukb3 suj cbfo, suj `fog3 cickki cbkwj

io`sa, arcao`a SparmaivaZ (v.)8 luogsij tkwb jkocbik3 jubok,zkkcok, lkwook, k gij zkkcokta pkok tbai tbaiio`sigalsa, prftast, io`vao`iog SfdhamtifoZ (o.)8 oiklok3 cklbok3`ic lf bi mi-k pkook3 `aib lfbokio`sigt, io`dlic  SiosigbtZ (o.)8 k suogtkwog `fog tbaibok3luogsij tkwb miko tkc k tbaibokio`scida SajdkrcZ (v.)8 vkolaaog3 tajdkw tuogkb ckb, luut3cbuklzio cbik `iogk cigiogsk-k fjio`scriva SaorfllZ (v.)8 jio cigukl `iu`au lkc k ai jio vk cbujskc, 'cai zfogb bfog lk uo' mi-k vk cipikio`scrivoiog SragistrktifoZ (o.)8 cipkwlok cbktpaub lab zujpicbktpaub-k ciskjtaog vk galbok3 mfllaga skkogokupkog `iogk vkci-kkpokio`scråoca, dagråosa SrastrimtZ (v.)8 mikogtko oai skc3 sukctktkctkc lf3 bib tbaib mikog oai, bib tbaib lfb mikog zfogb oaiio`scråocoiog, rastrictifo, dagråosoiog SrastrimtifoZ (o.)8cicbkkjok3 mikogtko oaib skcok3 pbkl mikog, pbkl lfb mikog oaibskcokio`scy`a SiotarhamtZ (v.)8 pbkwog vkt3 ciguib skcio`scy`ar, spkrar S`apfsitfrZ (o.)8 suj cbfl ji3 sujioo-k sujk vk cfib ji, suj cfib/pikc ok`iog juo cbktpaub k k vk cfib jiio`scårpa, io`praota SiomulmktaZ (v.)8 luogsij suogkb mi dkogktub, luogsijkb vfj, luogsijkb gukog, luogsijk vai jkbjkbskcio`soit, soit SiomisifoZ (o.)8 cbukc tkook3 giittkookio`soåvra SstrkitaoZ (v.)8 oau skc3 cuk-miic skc3 bkcsk skcio`spròhta SiohamtZ (v.)8 suo (zktui cisut dkogk suo)3 suosuc-k tuitbuo3 tbugaaook lkc k mikjouibok bikj tkkogtbu tfjof cbktbikj gukog mikuio`spròhtoiog, iohactifo SiohamtifoZ (o.)8 zktui sutok, cisutokio`stròjoiog SioeluxZ (o.)8 buib lab tui dkogk k bfo k lukook3 kcizfj k luut ogaacogaacok, jkt zatk luut zikbzikbok, k bfo ktkogb-k luut zikbzikbokio`såda SlktbarZ (v.)8 skppikog pbuko3 skduo pbukoio`såtta Sio`umtZ (v.)8 lk3 lkluut3 lk-io `iojuo pikio`såttalsa Sio`umtifoZ (o.)8 lkkcluutok3 lkluut-k `iojuo bfib pikcokio`tkgao`a, vio`ao`a SprapfssassiogZ (k`h.)8 `aibbuki,ogkibdkkogio`til SuotillZ (prap.)8 tuk `fog, tuk buo `fog3 tuk buo tkoio`til, til StillZ (prap.)8 `fog, tko3 tuoi `fog3 tuk buo tkoio`tryc  SijprassifoZ (o.)8 cbkkp3 sucok jk8 lij. 4. luogsijjitcbkio`tågt SajfluaotZ (o.)8 cbksuj3 tbkjko `iogk ciskkog sujio`tågt SiomfjaZ (o.)8 suj ogkbok3 suj lkkcluutok3 suj jubok

Page 89: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 89/220

io`tågt SravaouaZ (o.)8 suj ogkbok8 suj lkkc luutok3 sikbtukjtukj pkok suj ogkbok k `ikcio cujpita' suj jubokio`tågt, efrthaoasta SakroiogsZ (o.)8 tbklkwbsk sujtaio`ustri Sio`ustryZ (o.)8 satpi ( satpi tkwb ok cisap ok juo ioopi )io`ustriklisara Sio`usltriklizaZ (v.)8 sat cfibok tkwb cbkogtf skc3sat tkjpi zkogb skcio`ustrial Sio`ustriklZ (k`h.)8 sat tkwb ciski3 sat-ioo oaituio`vko`ra SijjigrktaZ (v.)8 juo `kogk vk lkl, vk paaj, ji tbkcvk biio`vko`riog SijjigrktifoZ (o.)8 vk paajok, vk lklok, ji tbkc vk

sukbokio`vao`a, prftastara SfdhamtZ (v.)8 oikl cklb3 lkogpko, k cigaaosk dkogk skkog lf-k oikl3 `ic lf bi miio`vao`ig, io`ra SiotarifrZ (k`h.)8 k suoglkj3 k suogouoglkj3 kokwllkj tkwb cigkjlkio`vao`ig, io`vfrtas, io`ra Siowkr`Z (k`h.)8 k suoglkj,suogouog3 suogtkwogio`vao`iog, io`sigalsa, prftast SfdhamtifoZ (o.)8 oiklok3 cklbok3`ic lf bi mi-k pkook3 `aib lfbokio`via, balliga SskomtieyZ (v.)8 ]ikogtbf skc3 k sikogtbf-k zkt`iogk cfib tukj3 k jkwcjkwcta tkwb cidkog lfio`vialsa SmfosamrktifoZ (o.)8 kkpok3 ci-kkpok3 k sikogtbf `iogkci-kkpok lab cfibtukjok

io`vialsa SiokugurktifoZ (o.)8 pkwi, cbkwjpi, dikcioo, ioo tbupijkbjkb, skkogioo, bfstal mibta zkt tbaib `iogk bfookio`viclat SjkzyZ (k`h.)8 luog-kpbuki3 ckwi ogiaogaiio`viclat, cfjplimarat SiotrimktaZ (k`h.)8 tbaib bkc3 tal bkcio`viclat. cfjplacs, skjjaoskt SmfjplaxZ (k`h.)8 bi dikldukl3tal bkcsk3 bi likplukp, tkjpi fj cbkwjk cbkt dkogk cisij (iootkjpi fj cbkwj pao ioo cbkt dkogk sijok) ktal dkib lf okcbktpaubio`vfl`a Siookr`sZ (o.)8 suogcuk3 cbuksuog3 pujpi suoglkjio`vfl`a SvismarkZ (o.)8 gkwllab gilpi cickklk pujpi suog vkota3luogtkog, sio, tukp, ckl, gilzkog, mibtaio`vfl`sfrj SbaljiotbZ (o.)8 buut3 buut tkwb cidkog gkobiogio`vfrtas, io`ra, io`vao`ig Siowkr`Z (k`h.)8 k suoglkj,

suogouog3 suogtkwogio`yo`a sig SiogrktiktaZ (v.)8 skko tbkj miog skcio`áo`a, iobklara SiobklaZ (v.)8 buib `iic 3 zk taapio`áo`iog, iobklarao SiobklktifoZ (o.)8 `iicok3 buupokioaeeactiv, vircoiogslòs SioaeeamtivaZ (k`h.)8 pbktukj lf3cijkook oai lfioarti SioartikZ (o.)8 tkkog lf-k fjokioekj, scåo`ig SioekjfusZ (k`h.)8 jiosik3 jiosiktok lkjkjiotbkog3 k bfib lf-k jiotbkogioekotari, ef`eflc  SioekotryZ (o.)8 lai gkklckkpta, (tui, buibgkklckkp k bi lfta)ioeactifo, sjitta SioeamtifoZ (o.)8 oit skcok, 4. oktok piko skcok,=. oktok cilkwb skcok, 0. jaijkioeimara, sjitta, SioeamtZ (v.)8 oiio skc3 oktok pikog skc3 oktokcilkwb skc3 jaijk fj skcioeiltrara SioeiltrktaZ (v.)8 luut sukc3 luutsij8 cukjk tbaib lfbckklk luut sijioeluaosk SeluZ (o.)8 suoglkj oktok lab okkc bkcsk skcokioeluaozk SioeluaozkZ (o.)8 k ciogkb dkib3 k cilkwb dkib, misk labskgkkp oktok citbukb buskp oktok (buib `iic bkcsktok)ioefrjktifo, ja``alalsa, fplysoiog SioefrjktifoZ (o.)8 bilbok3tbaib skcok3 gaaook3 tbaibokioefrjara, dacao`tgòra SoftieyZ (v.)8 tbai skcioefrjara, uo`arratta, fplysa, ja``ala SioefrjZ (v.)8 bilb3tbaib skcok pik3 tbai skc8 gaaoioerkstructur SioerkstrumturaZ (o.)8 cbkotfb ok`iog bikj3 dkogbikj cbkt bib ok`iogk ciskj ok`kog tukjtukjtaiogao Sofdf`yZ (prfo.)8 cukjkb bi lfiogao (ke tf) SoaitbarZ (prfo.)8 lf-io3 tbkj lf-ioiogao sta`ar, iotatsta`s SofwbaraZ (k`v.)8 cfijk kb bi lf3 fjokjuo oai lf8 fjok juo citbai lfiogaoiòr SaogioaarZ (o.)8 aogioa dkwltu, 4. sat lkj tkwb ciski

sikjok tbucpi oai ji, =. ioo lkj, lai dkwl mibta k sikjji3 k gaalsikjjiiogra`iaos, dastko``al Siogra`iaotZ (o.)8 k cibalcbktaog3 kcigkwj cbkwjtaogiobklara, io`áo`a SiobklaZ (v.)8 buib `iic 3 zk taapiobklarao, io`áo`iog SiobklktifoZ (o.)8 `iicok3 buupokioitikl, efrdfgstkv SioitiklZ (o.)8 lkigukl cipktok-k lkijkl gfljkbjkb-k cigalb pao3 jio cbktpaub ii cipktok lkijkliohactifo, io`spròhtoiog SiohamtifoZ (o.)8 zktui sutok, cisutokiockroktifo, lagajliggòralsa SiomkroktifoZ (o.)8 jibiog sukbok3

jibiog bibok ogkbokioclu`ara, fjektta Siomlu`aZ (v.)8 cibal skc3 bukj skc3 bukp skc3gukogiocfjpataoma SiomfjpataomaZ (o.)8 mit lfbok3 sikjok io dktzkwb lfbokiocfjpataot, ucvklieimarat SiomfjpataotZ (k`h.)8 mio lf3 mio zflf3tkkc lf3 miogtkkc lf3 sikjok io dkko lf3 ok cbkt saaj `iogk k pilok lab sikjok io dkko zf lfiocfogruaos, ufvaraosstajjalsa SiomfogruityZ (o.)8 citukblfok3 cisucjkt lfbokiocfosacvaos, salvjf`sigalsa SiomfosistaomyZ (o.)8 gaao cbktgaao pki sukc lfbok3 tbugaao cbaal tbajtbujok, bi zaal bi lfzaal, ut zaal ut lf zaal, lkwp zaallkwp lf zaal mib dkogk fjok

iocudktifo SiomudktifoZ (o.)8 oktok fj cipkt tuuog lab tuk oktokbfog cilkt cickkl buoiosact SiosamtZ (o.)8 gkoouog3 luogof3 gkobiog oau cba guc oai3tbfsi tbfvkki, siklcbuj, cbuki, tbfckkog, mibtaiosactgiet Siosamtimi`aZ (o.)8 gkoouog tbkbok zktuiiosactå`ao`a SiosamtivfrfuwZ (k`h.)8 gkoouog oaacok tkwbcivkkciosajioara SiosajioktaZ (v.)8 mi cbk3 luucok tkwb mi cbkb,luogsijk ogkibsutok oai. (k pkta dkwtui k outa suul suogkb tbuoio gkki skc) okupkki skciosiouktifo, koty`oiog SiosiouktifoZ (o.)8 cibaacsiktokiosiouara, koty`a SiosiouktaZ (v.)8 cukbikj cbkt ii pkbtkkc `iog`aibok-k cukbikj cbkt gaaosikt dkwl, baacsikiosistara, båv`a, pástá, ekstbfl`a SiosistZ (v.)8 ogao taaitaai3 mitaaitaii3 pbu taotko, tbuuj taaitaaiiospactifo SiospamtifoZ (o.)8 sittalok3 aocbiktok3 at`icokiospactòr SiospamtfrZ (o.)8 sittaltu3 aocbiktuiospimara SiospamtZ (v.)8 vk sittal3 vk aopbk3 bfib lfbok lab kciskj dkog dkog fj bikj mib tbaib ok`iogk aotaliostkllara SiostkllZ (v.)8 cfibtf3 cfib3 k bib ok`iog juokb cfibiostkllariog SiostkllktifoZ (o.)8 k bib ok`iog lab k fj ok`iogjuok cfibok3 sat cbkwog k pbub ok`iog juok pbubok3 cfibok. pbubokiostioct SiostiomtZ (o.)8 pikopib tbaibok lab pilok3 cukjk bilb lfb,gaao lfb-k k citbaib tbaibok, okuogaac sukctuuog io okwi `kwok,ok k skctab ckp-k, k luog `kjtab ouui bi, cukjk bilb lfb-k

tbaibokiostruara, uo`arvisa SiostrumtZ (v.)8 bilb, pil skc3 pilok pik3 piloksio skc3 tbaibok guko3 bib `kko `iog bilb3 lkj lkciostructiv, dalårao`a SiostrumtivaZ (k`h.)8 bilbok tkwb ciskiiostructòr SiostrumtfrZ (o.)8 bilbtu3 lki bilbtu3 sik3 bilbok k pik jicbktpaub3 skkogsikiostrujaot, ra`sckd SiostrujaotZ (o.)8 vkozkt3 ok cbktpaubsapcbikt ok`iogk cizkogb vko cbktpaub3 oksapok vkozktcbktpaubiostrujaotskjliog, kppkrktur SkppkrktusZ (o.)8 zkt ok`iogtukj vilval oai-k cidkwl vkozkt, ok cbktpaub, skkogk lkicibilbtak `ic jkb bikj mib at ok`iogk cbut tkwb sio skcok-k cizkogbvkotaiotkct SiotkmtZ (k`h.)8 cicbfib cbk vat lf3 k pujk fj lki, bfib lki, dkogjkb mi lf, lkwjtbkw lf3 pfiok bajok oai lfiotagrktifo, SiotagrktifoZ (o.)8 gkwjcbfpk puj cbkt sukb skcok3cilaj citukc tkc k fj cbfpokiotagrara SiotagrktaZ (v.)8 gkwjcbfpok tkwb puj cbkt sukc skc,cigkwj cbkwj skc

Page 90: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 90/220

iotagritat, raoba` SiotagrityZ (o.)8 puj cbkt k fjok3 citkjcbkj lf-k fjok3 cisk cbktok3 tbu cbkt ouki-k fjok3 jio siktlfbok3 ji cbkt ii vkkogiotallact, iotalligaos, efrstko` SiotallamtZ (o.)8 luogsij, 4. pilokskkog oaibok, =. ji pil, ji sikjta, ogkibsutok skkog lab pilokskkog oaitaiotallactual SiotallamtuklZ (k`h.)8 ji pilta tkwb ciski3 cbukc piloktkwb ciskiiotalligaos SiotalligaomaZ (o.)8 pilok8 tbaib tbaibok3 miijok3 taiokiotalligaos, efrstko`, iotallact SiotallamtZ (o.)8 luogsij, 4. pilok

skkog oaibok, =. ji pil, ji sikjta, ogkibsutok skkog lab pilokskkog oaitaiotalligaos, efrstko`, clògt SwitZ (o.)8 pil tkc k ogkibsutok3luogsij pilvkkook3 ogkibsut jkolkkogokiotalligaot, dagkvat SiotalligaotZ (k`h.)8 pil3 tai3 miij3 tbai dkibiotaos SiotaosaZ (k`h.)8 oksik jkbjkb8 jkbjkb3 luk jkbjkbiotaositat SiotaosityZ (o.)8 cbkubok3 cigkkcokiotaosiv, stårc  SiotaosivaZ (k`h.)8 cbkub skc zkw3 jit cbkb lf-kao3 ci`fp tbaibtkwpiotaosivara, efrstårca SiotaosieyZ (v.)8 cbkub skc zkw3 bkkt skczkwiotarasskot SiotarastiogZ (k`h.)8 tbaib ofpbuki3 luogluutbuki3uucbuki

iotarassa SiotarastZ (o.)8 uucok3 lkwpok3 luogluutokiotarassarat Siotarasta`Z (k`h.)8 luogluut3 uuc3 lkwp3 bib oukjiotarijistisc, ji`larti`ig, efralòdig, prfvisfrisc  SprfvisifoklZ(k`h.)8 buo tfjckkl cbkt suogk `iog dac k tkctkc jk-k zkt pkc3 ktkwotuog k`iog bi lf, k tkctkc pao fj jk-k bi jkb bi mibokiotaroktifokl SiotaroktifoklZ (k`h.)8 gkj tukjtukj3 gkjtaogiotarvkl, jallajruj SiotarvklZ (o.)8 buo oib cickkl3 lki3 buo-kwog3 tfjof cbkwl suog3 cickkl k vk fj-k tuk ji oibta vk dukiskciotarvaotifo, io`gridao SiotarvaotifoZ (o.)8 ji`kogta tbu vk duki skcok3 k ciskj lfpi-k vk skipib ok3 vk cigflb luutokiotat SoftbiogZ (prfo.)8 bkogjkb bi lf3 fj lf3 dkogjkb biblfbokiotatba` SoftbiogoassZ (o.)8 bkogjkb bib lfbok3 sibok3cbukpbkwc lfbokiotatsigao`a SougktfryZ (k`h.)8 tbuoau8 mib tbkj lf3 cijkook oailf3 cijkook oai okwo lfiotatsigao`a, jaoiogslòs SjakoioglassZ (k`h.)8 cbiktok oai lf3cijkook oai lf3 pbkttukjpib lf3 bib jko fj lfiotatsigao`a, vår`ilòs, ugyl`ig SoullZ (k`h.)8 jkwcok bitk3cijkook (tbuoaibok) oai okwo lf3 cbiktok oai okwo lfiotatsta`s, iogao sta`ar SofwbaraZ (k`v.)8 cfijk kb bi lf3 fjokjuo oai lf8 fjok juo citbai lfiotiji`ara, scråjja Siotiji`ktaZ (v.)8 lku skc3 k lku ok`iogk dkwl, tkwog gkwpiotflarkoma SiotflarkomaZ (o.)8 tbukc zkwb lfbok3 tbukc tbaib

lfbokiotflarkot SiotflarkotZ (k`h.)8 tbukc zkwbok oai lfiotrkvaoòs SiotrkvaofusZ (k`h.)8 sibui suogkb3 tbkgui suogkbiotrigkot, råocaeul`, daragoao`a SsmbajiogZ (k`h.)8 cbalpil3cbaajok cibaliotrfitus, io`gkogssklja SiotrfitZ (o.)8 Cbristikota' dikc cicbfpcipktjk-k lk skcokiotuitifo SiotuitifoZ (o.)8 ogkibsutok fj lf-k tbaibok lab siookiovk`ara Siovk`aZ (v.)8 sij3 sij gkwp3 `f gkwp3 gkklta fjok vklubcbikiovkli` Siovkli`Z (k`h.)8 mi`kj lf3 zkttkkc lfiovkli`, cròdliog SmripplaZ (o.)8 jipfi3 lkj pki tbai lf ji. kcbadki jiiovksifo SiovksifoZ (o.)8 sijok3 `fok3 gkklta fjok lubok

iovastara SiovastZ (v.)8 k jaat ogkb cic ok`iog lkjatok-k sujlab pkki zkogb pbft3 ogkb cicok bfibzkw lkjatok-k suj zkogbcbk pbftiovastariog SiovastjaotZ (o.)8 ci-kkpok3 k jaat k puog `ioglkjatok-k suj zktcbikt ok3 ioojuo lf gkj laiokiovitktifo SiovitktifoZ (o.)8 skpok3 bkwb `iogk skpok (miklok)iovitara SiovitaZ (v.)8 skj3 dkwb `iog, siij `iogk skj (mikl),skpok pikiovflvara SiovflvaZ (v.)8 cibal skc3 dukiok lkc-k cibal dkogkcipkkickko skc, ai lab ai vk cipbuj luut, ji'o bfog ogkwo, kjkb

zfogb cibal bi mi-k ogkwbok pikir, pktiok SpktiokZ (o.)8 sujsko siic tuogk k biog `ic`ac jaa!3buo k skwt jkok siogtuog, siictuog cbkwogk cicbaal tbai siic-kpirattasåtta, k`la SraducaZ (v.)8 tkki3 oksik tkc k tkkiirattasåtta, k`la Sraprabao`Z (v.)8 tkki3 bib cbiklb jko k tkki, kcbiklbok lkc-k tkkiirfoi SirfoyZ (o.)8 labgaaook3 k bkipi k pil dkogk gaaookirrktifoal, uefrouetig SirrktifoklZ (k`h.)8 ogkibsut ogaiok tkwbcidkog lf3 bkivkiirritkdal, sur, cokrvfro, gokvao SmrkddyZ (k`h.)8 luogsij ckwiirritktifo SirritktifoZ (o.)8 bab skcok, sio okt skcokirritktifo, plkga, dasvår, årgralsa SkoofykomaZ (o.)8 bab skcok,suc dukiok

irritara SirritktaZ (v.)8 bab skc3 sio sf skc3 tbkc skcirritara SokrcZ (v.)8 bilb-k bab skc3 tbaib skc k luogbkkog skcirritara, årgra SoigglaZ (v.)8 k oaog k tkwog lkj okkc tbupi dkwl,k tbupi lf lkj tbupi dkwlirritara, årgra, dasvåra SkoofyZ (v.)8 bab skc gkjlujskc oktkwb bibduki, duki skc3 bib bibok, mib mibok tkwb bab skcis SimaZ (o.)8 tui cbkl3 vuuc cbkl, 4. dkogjkb kwljkwb lf dkogkfjokisdharg SimadargZ (o.)8 tuipi tuogk lkkj, oauof cbkt dack cilkogbtuicbklisdhòro Spflkr dakrZ (o.)8 laituog cbuogb tukck fj vfjckkogpi3vfj bi okpi-k ckkogtaisdry`ar SimadrakcarZ (o.)8 tui cbkl pbucbkj zf tajdkwpiismbiks SsmiktimkZ (o.)8 ckwog lkc lab pbaipi lkc oktok3 ouogzkkog pkok pbaipi ouog `fog tbkgui oktokisaocråjjar SirfojfogarZ (o.)8 siicvko zukc jiiseugl SciogeisbarZ (o.)8 ogkvk3 ogksk tkwb civkkc vkskiscfl` Sima-mfl`Z (k`h.)8 vft jkbjkb, tui cbkl dkogk vft `ac`kcIslkj SIslkjZ (o.)8 Juslij dikcokisflktifo, isflariog SiosulktifoZ (o.)8 ilactric buup tbaib lfbok`iogk tukjok, ilactric cbku tukjokisflktfr SiosulktfrZ (o.)8 tukjok vkozkt3 lkijko3 dukogoki jko,ilactric cbukj tuogk cizkogb laigictaisflktfr Sofomfo`umtfrZ (o.)8 siic k bib lab siic buup lf3 ilactric pki tbaib lfbok cbktpaub (dukogoki, lai, sukog, siog mibta)isflara SiosulktaZ (v.)8 ilactric io k buup lfb ok`iogk tukjisflara SisflktaZ (v.)8 tukj cfib3 cfibcbik tukj8 k gukc-k cfib3 k`kogta pko cbaocbikisflariog SisflktifoZ (o.)8 tukj cfibok3 cbaotukjokisflariog, isflktifo SiosulktifoZ (o.)8 ilactric buup tbaib lfbok`iogk tukjok, ilactric cbku tukjokisfp SbyssfpZ (o.)8 zktui okj cbkt, lfpk okj cbkt pkok cidkwl zkissa StfpZ (o.)8 skj3 lu tuogk skjisår, i sår`alasba`, sårlig SpkrtimulkrlyZ (k`v.)8 k `ikcioisår, spamialt SaspamikllyZ (k`v.)8 k tukjio, k `ikcioivrig SakgarZ (k`h.)8 lkwp3 ut jkbjkb8 ogkkclkbiòhaoekl`ao`a, ádaodkr, ujiscao`alig SfdvifusZ (k`h.)8 cilkogbmiko3 citbai ziku tbai3 sikog cilcal

Page 91: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 91/220

 

H hk SyasZ (k`v.)8 bi jkb bi3 bi bi hk`a Shk`aZ (o.)8 sukogbiog3 sukogaog3 sukog jkopbk okj cbkt hkga SmbksaZ (v.)8 sk dkogk daog3 kkc daog hkga SbuotZ (v.)8 sk daog3 sk jko `iogk zfog hkgt SbuotiogZ (o.)8 sk daogok3 sk daogk pkiok hkgtbuo` Sbfuo`Z (o.)8 skdaog sikj ui3 sk sikj ui, gijokj tbai

sikj pbk`aub ui hkgukr ShkgukrZ (o.)8 gikldaaj okj cbkt (skbkkog okjcbkt) hkcca ShkmcatZ (o.)8 pukotuogsilb hkcca, erkcca SmfktZ (o.)8 pukotuog silb, gkobiog ta jul,siogbkwog hklfusi, sciosyga ShaklfusyZ (o.)8 bkzkktok3 aaook hklfux, sciosyg ShaklfusZ (k`h.)8 bkzk3 aaog hkjjar, clkga SlkjaotktifoZ (o.)8 ckbok3 `kbok kw gaaocbiktok hkjjarlig, daclkgalig S`aplfrkdlaZ (k`h.)8 cisiicbuki hkjra, clkga SlkjaotZ (v.)8 `kbtbu gaao3 tbuuj3 tkku3 ckblk sk,`kbok lkccbik hksjio ShksjioaZ (o.)8 zkkopkkc hkzz ShkzzZ (o.)8 tuj tbaib tkjpi zkogb-k lkskcok3 k giog zikbzikblk skcok haap ShaapZ (o.)8 tfo cbkt ii sab li sukb sab cbkt-k gic jkwtkwoau3 jkwtkw tkogzkkog ( Haap jftfr ) hag SIZ (prfo.)8 caijkb8 cai haro SirfoZ (o.)8 siic3 siic okj cbktpaub harodkoa SrkilZ (o.)8 jailaaog lkjpi3 jailaaog harodkoaelòhl Smfr`urfyZ (o.)8 pukodu harodasláat Sirfodfuo`Z (k`h.)8 siic tkwb cicbib3 skc3 cbkub harovårc  SirfowfrcsZ (o.)8 siic citui skcok juo hat, hately ShatZ (o.)8 vkolaaog okj cbkt hibk` Shibk`Z (o.)8 Juslijtao juslij bi lf ta tkwb k ci`f mikogk^ksiko oksapok dkogk tuktk gkkl`fok hfd, krdah`a, stilliog ShfdZ (o.)8 oksap, sapok3 civkkc ok`iogkoksapok hfmcay ShfmcayZ (o.)8 skcfl tkki ci`ajok-k skcfl tuog tukog ji hf` Sif`ioaZ (o.)8 oub lab zuut k cizkogb zktui okj cbkt hfgga, lòda cfo`ilòd ShfgZ (v.)8 tkki ckwjk `ikog piko3 cbutlkkj ckwjk kkc tkki piko8 cibklb skcok-k tkki hfggiog, cfo`ilòd ShfggiogZ (o.)8 kkctkki ckwjk cbutta zko zaal,tfo skc zaalk tbk lkkcok hflla S`iogbyZ (o.)8 k tkogzkkog jkbjkb ci`ajok-k cizkogbguocukog oau hflla SscieeZ (o.)8 guuocukog oau hfjeru Sjki`aoZ (o.)8 ouogkkc8 pkskl oai oki lf oujai hfjeru SvirgioZ (o.)8 ouogkkc sikogtbf3 pkskl tkwb k lujcbkwjokki lf ouogkkc, 4. tkogvkkl sikogtbf, oujai tkwb k lujcbkwjokki lf tkogvkkl hfjerualigba` SvirgioityZ (o.)8 ouogkkc/tkogvkkl sikogtbf bibok hfoglòr ShugglaZ (o.)8 dkwluog bikj, taj tbuj cbkwog buib lkckk cizfjk lkwo tf-k bfog cik jksksk jkok lkwo zaal3 sikjok lkc hfr` SakrtbZ (o.)8 lai, laitkogb3 laituog3 bib laituogk jita, laituogtkwb ciski ok cbktpaub hfr` SsfilZ (o.)8 lai, laitkogb3 siogcuog lfpkta pfok lai hfr`, gruo` Sgrfuo`Z (o.)8 lai, laitkogb3 lai jkkickog hfr`-til-hfr` Ssurekma-tf-surekmaZ (k`h.)8 laituog juo cbkt pkojuo `kog cbkt ckkp tbaibok dfjd laaog tbai tkwb ciski

 hfr`-til-luet Ssurekma-tf-kirZ (k`h.)8 laituog pkok buib lkc ckkpok dfjd laaogtbai tkwb ciski hfr`dfr, dfr SkugarZ (o.)8 siog vubok3 siog vubvkogok hfr`dår SstrkwdarryZ (o.)8 liogjio okjcbkt hfr`ajf`ar, hfr`ajfr Sji`wieaZ (o.)8 oku sukc skc sikjkb hfr`isc  SakrtblyZ (k`h.)8 laituog tkwb ciski3 laituog ok, laituog

jita ouotkkc`ko hfr`oò` SpakoutZ (o.)8 jkwogpbkli, laida, dk`kj hfr`scålv SakrtbqukcaZ (o.)8 ziioliiog3 laituog-ciliiog hfr`scålvs maotruj, apimaotar SapimaotraZ (o.)8 ziioliiogcipktok ii tuog liko lai jkitkog hfurokl S`kydffcZ (o.)8 oisij gkjtktokta mikptabok lkidu hfuroklist ShfuroklistZ (o.)8 tbu cizkkcok tkwb ciski oksaaj ji k`ikcio tbu ckkicbkwjk galbcbik ji hfuroklistic  ShfuroklisjZ (o.)8 tbu cizkkcok (oaws) lkj tkwbciski sikjok lab siook. Pbu ckibcbfp`kko, galbcbikt`kko,tfjckib`kko lab sukbcbikt `kkota hfvikl ShfviklZ (k`h.)8 ofpskc jaal3 jkkitki jaal3 fj`kko ofpskctukc jaal hudal, glå`a SrahfimiogZ (o.)8 oukjsk tkck fjok hudal, triujearao SaxultktifoZ (o.)8 oukj luktok3 cipkkc luk-k`kiook3 tkwo `ikook3 zkwbok ogkb jko k fj`ko ofp skcok hudilåuj ShudilaaZ (o.)8 pkwipi3 k fj jaaogjaaog lf pkwitbupi jkbjkb hudlao`a ShudilkotZ (k`h.)8 oukjsk luk3 gukl zf cisk3 zkwbokogkb ouogk fj`kko huima, sket ShuimaZ (o.)8 sioggkbtui3 sktui3 `kwo tbaib tui huogla, vil`ois ShuoglaZ (o.)8 gkjpklkc3 gkjlkc huoifr, yogra ShuoifrZ (k`h.)8 okuzkw3 oauzkw3 okupkogzkw3oikjzkw3 zk oauzkw huris`ictifo, ratscra s Shuris`imtifoZ (o.)8 tbu oaibok bukjsuog hurist ShuristZ (o.)8 tbucbkkj lkj sikj ji3 tbucbao hurist, k`vfckt, skgeòrar SlkwyarZ (o.)8 tbucbkkj sikj ji hury, oåvoioga ShuryZ (o.)8 tbu cbao `iogk cisabcbik ji pkwlcbkt hustara, ragulara, cfrrigara, fr`oa Sk`hustZ (v.)8 citukcskc, kcilaj k citukc `iogk cfib, cilajskc, dulbtukb huta ShutaZ (o.)8 ippi suog8 ippi puko huval ShawalZ (o.)8 cizapok-k cizkogb sukog jkopbk. 4. k jkopbkok cbktpaub lab jibiog huvalar, gul`sja` ShawalarZ (o.)8 sukog jkopbk zukc-k lai ji hågar SbuotarZ (o.)8 sk daog ji håvo SavaoZ (k`h.)8 zkkogtkj, citkog, pbfc likplukp lf, k pbf kcukc fj lf håvo SsjfftbZ (k`h.)8 jkki piogpaog8 tkj `i`a3 k pbfc, k pukc,k cukc mibta fj lf-k jkkj, tkog picpac håvo`ògo SaquiofxZ (o.)8 oi pao aquktfr tuogk k fj lkitkc3 suuolab zkko k cicij lkitkc, cbukcbkl lki-io Jkrmb 4; oi3 tuuc lki-io]apt. 44 oi håvoa SplkoaZ (v.)8 siog okwtok tkwb okwtjkki håvoba`, ligaerajba  SsijplimityZ (o.)8 k gaao dkibok3 k gaaoofpok3 dkibok, bkcskt lfbok hò`a SHawZ (o.)8 Hu`kb jita hò`io`a ShawassZ (o.)8 Hu`kb oujai

Page 92: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 92/220

 

Cckdkrat SmkdkratZ (o.)8 lkkjok3 lkskcok, jubofp lkbok ko skipitackdal, trfssa SmkdlaZ (o.)8 cbkkubukl3 k cbkub k tf `iogk cidkwlcbkkubukl, tu buo mikogio siiccbkku gfl cbktpaubck`kvar, lig Smk`kvarZ (o.)8 cbai `iogk fj jisi lukogck`aoma, rytja Smk`aomaZ (o.)8 pku lkitkck kw ciktok3 kwcicbaalokck`at Smk`atZ (o.)8 gkklckkp skkogokupkogckeea SmfeeaaZ (o.)8 ckwei cuog labgkb, ckwei vuuicketko SmketkoZ (o.)8 Ja`itarrkoako gkj lkjk cisilb ckwoggkkcok k oai pukotuklckga SmkcaZ (o.)8 jfb dkwltkwj, k oip-k lijta jfb okj cbkt paubpaub, jfbckgla SmkmclaZ (v.)8 kkc bkkj3 kkc dkogk bkkjckbyt SmkdioZ (o.)8 tajdkw tuogk lupok ioo`ai oautackbyt SstktarffjZ (o.)8 tajdkw suogk jijkl lup ok`iog ioo `aickh, dflvårc  SwbkreZ (o.)8 tajdkw cbkwlok juok tajdkwcbkwl suogk fj ok`iogk cilkj guuo gai-k ioo tuogcbuj oai ioockhkc  SckykcZ (o.)8 Ascijf jita' zkt guocukog oauckckf SmkmkfZ (o.)8 mkmfk lab mbfmflkta (sfclac) ciogkboksiogcuog okjcbktckckf, ckckfdòooa SmfmfkZ (o.)8 k gkb cickog cau-k kcisucvuui cbit mikogk dkwogokwi, tuiluj lab micbuj tkwb balcbkwjk k ci`kwo tbai siogcuog okj cbktckcarlkc  SmfmcrfkmbZ (o.)8 ioolkwickciekrvat ScbkciZ (k`h.)8 puko-jaal okjcbkt (Io`ik gkjk pklicta pukota lab pukojaalta)ckctus SmkmtusZ (o.)8 ciil cuogcklkdks SmklkdksbZ (o.)8 uuj gui, oaacta bi lf, cukog lab caau`iogk cizkogb tbai uuj guicuogcklkdks, gråsckr Sgfur`Z (o.)8 uuj (oaac tbaib lab kocaau `iogcbkwogk cizkogb, uujcuog, uujgkb)cklmiuj, cklc  SmklmiujZ (o.)8 laickkog lab jkrdla lkck fj k oipk ckkog siic sukbpiko ok cbkt (zktui okj cbkt)ckl`, arbvarv SvfmktifoZ (o.)8 dikcok oksaaj `iogk bfog ciskjbi mi-k upok, 4. oksapok cbktpaub pao cai k`iog bijbij bi mi-kskkook, =. civkkc ok`iog oksapokckl`a SmkllZ (v.)8 skj3 k jio tkwb skj3 bfog pki `iogk skj3 jiolf3 cbut vkkok skjckl`a eraj, erajckl`a Smkll efrtbZ (v.)8 skjcbik3 k fj `iogkskjckl`a skjjao, skjjaockl`a SmfovfcaZ (v.)8 cicbkwj iogkskjcbkwjckl`a, daoåvoa S`aofjioktaZ (v.)8 jio pik3 jiooai skccklao`ar Smklao`krZ (o.)8 cuj cbkt suogk cbk fjtaog labcbkcbkt suogk oi fjtaog, dkog oi tkwb citukc mib tbaib ok`iogkk cigalbcbikt cbflok lki`klpi, Oi mikptabok lkicklao`ar, kljkokc  SkljkokmZ (o.)8 mklao`arcklao`arár Smklao`ar yakrZ (o.)8 Hkoukry ; pkok @amajdar =;tkocklidar SmklidraZ (o.)8 tbkutkog k lkizkog pko k vkilkjk tabokcklie  SmklipbZ (o.)8 Juslij gkjk Jfbkjja` ii ouogzuitazkliktok jio3 dikcok lkj lab ciucok lkjk jkckkipicklc, dågar SmbklimaZ (o.)8 bkki, oaaccbkwj dkwl mikogkcizkogb bkki okjcbktcklc, cklmiuj SmklmiujZ (o.)8 laickkog lab jkrdla lkck fj k oipk ckkog siic sukbpiko ok cbkt (zktui okj cbkt)cklcstao SlijastfoaZ (o.)8 majaot sukog3 laickkog sukog

cklculktifo, cklcula, daragoiog, ragoiog SmklmulktifoZ (o.)8sijok, tuktok, upjkwb skoskktokcklcula, daragoiog, ragoiog, cklculktifo SmklmulktifoZ (o.)8sijok, tuktok, upjkwb skoskktokcklcuo SturcayZ (o.)8 gkj vktkwt okj cbkt, ]ki-kccklligrkei SmklligrkpbyZ (o.)8 cbutgalb bfib tkck galbok3 k atlkwjtbaitbai-k galbok

cklfria SmklfriaZ (o.)8 I pujpi kluj tbaib ok`iogk I ko oaac lkckk luj skc tbai ok cibal zkb. I ko oaacta lkckb luj skc tbaibok fjkbib jkoio ko tkj I oaac zkwb lab I mi lujk, ko I oaac lfbmikogio I mi vftio I tbk dai bicklv SmkleZ (o.)8 dkwogof3 skiof3 tui skcflof, sikl ofcklvacò` SvaklZ (o.)8 dkwogof sk3 ko dkogk cioa dkwogof skckj (pá bkoa) SmrastZ (o.)8 kkcsukog, lucbu tuogk kkcjuljaal,k tuogouog pao, k `kwo pao, k skkog paockj, ra`ackj SmfjdZ (o.)8 skjsib, skjsib tkwb cidkog okcbktpaubckjal SmkjalZ (o.)8 cklk-fb3 sk ouogcul (skogkwog skku)ckjark SmkjarkZ (o.)8 lij lkkcok3 ok cbktpaub k bi dkoglikolikok cilkogb `iogk lkkcok jkkoduckjear SmkjpbfrZ (o.)8 puko kpzk, puko kp lfb ok`iogk cizkogbzk okj cbkt, siogcuog okjcbktckjio, kroa SbakrtbZ (o.)8 tbuc8 tkptuog3 ko bukook juo, ioosuogk jai cimibok juockjjar SmbkjdarZ (o.)8 ioo`ai, k `ikcio lupok ioo`aickjjarkt Smfjrk`aZ (o.)8 lkwj, citbukbpib lkwj bfibckjjarkt, cfllagk, eålla, ja`krdah`ar SkssfmiktaZ (o.)8 lkwj,citbukbpib, oksappib, cipkwlpib. 4. pkwlji pimiiog bi lf. =.zfppibckjjarkt, la`skgar SmfjpkoifoZ (o.)8 cicbflbpib lkwj3citbukbpib `ao lkwj, oksappibckjjarkt, jkccar Sdu``yZ (o.)8 lkwj bfib, citbukbpib labciokibpib lkwjckjjarkt, jkccar SjktaZ (o.)8 citbukbpib lkwj, oksappib,skkogckbpib. 4. cbkotkwo citbukbpib `iog zi lab pksklckjjarktsckd SmfjpkoifosbipZ (o.)8 cilkwj tkkcok3 lkwjtkwb cicbflbokckjjarbarra SmbkjdarlkioZ (o.)8 cujpipk' dullkj, ogkkctu, 4.cujpipk' ioosuog skitu, =. cujpipk' oksaaj likota cbktpaubckjjartfoa SmfomartZ (o.)8 lk kw skkog lab mfomart buok jitatbkofp ok `iogk k skkog `aub-k cidkwl lk kwckjp SmfjdktZ (o.)8 citkogb lki3 ciduko3 tbk lab tbk cisi-kciduko, gkkl ci`fckjp SeigbtZ (o.)8 ci`fok, tuogouo citubok3 citftok, cilkkiokckjp SstrugglaZ (o.)8 bkcsktok pbuutok3 bkcsk tk lab pbuutokckjp, slkg SdkttlaZ (o.)8 gkklpi, ci`fok, gkkl ci`fokckjplystao, crigarisc  SmfjdktivaZ (k`h.)8 ci`f, citft lkjskog kuuc, k luuogluut k oukj sk jickjpspfrt Sjkrtikl krtZ (o.)8 cbut lab cba zkt sikjok tkwb citftcivukc lab ci`kklok lkj siook3 ji vukc`kko lab ci`kkl`kko siookckjpvfgo, tkoc  StkocZ (o.)8 gkklsijok-k cizkogb siicpai oaijftfrpickjpáo`, jfrkl SjfrklaZ (o.)8 tbk ogkbok3 tbklkwpok3 tbkckjålafo SmbkjalafohZ (o.)8 tbkociic, k jaal k cbaal tbaitbkociccko, cuooa SmkoZ (v.)8 tbai, bi tbai, bib tbai, pbklok ogkb-k bibtbai3 k `kkl k cbkkj fj lf-k bib tbai, sikjok mitok oai kbib jkokbib tbai (pku tbai, lkkj oai, ouui tbai)cko, já (garoa) SjkyZ (v.)8 tbai, bi tbaickokl SmkoklZ (o.)8 tui lkkcok3 guuo/dukl pko k lf lki lkjk tuilkkcok3 (dkwltkwj lui, dkwltkwj guuo) dkwltkwj tuilkjckokl SmbkooalZ (o.)8 guuo lukoglkiii tkw, 4, guuo/luui cbkt iitbuucok juo, =. guuo/luui cigkwjtukbok, 0. tuui lukook, 1. okcbktpaub tkwok lukook, pkiok lab cipikcskwook PU mbkooal. ..

PU lij lab kw bfog pkiokckokl SwktarwkyZ (o.)8 tajdkw, guuocukog pki tbaib ok`iogcbfpk tbuuc tuickokl, ròr S`umtZ (o.)8 lkwog3 k suog bkwj lkwog cbktpaubcko`a ShugZ (o.)8 `kwo`iog tui cfibok3 lupok gai, tutok gaicbkwogk tui cfibokcko`alkdar Smko`alkdrujZ (o.)8 k ck-zikiziki cbukijaivkkc

Page 93: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 93/220

vkkcok, cbukijaivkkc `atok tkjpi fjk cidkwl cbukjcko`i`kt Smko`i`ktaZ (o.)8 ok cbktpaub-lkivukook, oksap zfook,zujpi-k tbu `ftok-k cibal `iogk cisk ji3 lkivuko `iogk cisk ji,iotarviaw pki `iogk cisk jickoal SmiookjfoZ (o.)8 k bkwog suoglkj pkok jab lkc cbkb`iogk okjtui skc tbai k ciogkbok siogcuog okj cbktckobåo`a SdalicaZ (k`v.)8 cidkog, civklkkc, cisuuockoio SrkdditZ (o.)8 dilpickooidkl SmkooidklZ (o.)8 jibiog sk k oa ji, kjk cidkt gkobiogtask k oa gkobiog. (k cbkogtf oki lf, jibiog sk k oa ogkj jita)

ckof SmkofaZ (o.)8 guuocukog oau, siog cicbukc guuocukogckofo SmkoofoZ (o.)8 tbkupickofocugla Smkoofo dkllZ (o.)8 tbkupi tkogckot, rko` Sa`gaZ (o.)8 k okwl, k siic3 k lkizkog pkok kgkjlkkcok pao juockot, rko` Sdfr`arZ (o.)8 gkjgi3 cigi, gkjokwl, k okwlckot, rko` SjkrgaZ (o.)8 gkjgi3 gkjokwl3 cigickot, sòj SbajZ (o.)8 pukojfog cicbap-k cicbuiokckota, sòjja SbajZ (v.)8 pukojfog zap3 pukojfog zij-k cbuickfs SmbkfsZ (o.)8 duki oikioukiok3 dkog pao dkog bikj mibcitbaib lfbok3 cibal gkwpok3 gukj tbuuc jkbjkb k tkw lkjokogkwo k ciju zf lf pbiklckpal SmbkpalZ (o.)8 Cbristikota'o dikc pikcok lab k `kog`kog k

zktcfp tbaib ub ioo likopi, dikcioo zkb-k cisikogtbf ogkibsut lf.Qt mikogk mioajk sukb, ut mikogk `rkjjk lkc, laituog vkii lab dikcok vkki cbktpaub oaib mikog zkt tbaib `iogk cilkj ioo lkopickpallko SmbkplkioZ (o.)8 mbkpal cbkt uck fj tbugaaotu, ^kstfrckpitklist SmkpitklistZ (o.)8 sujpi oai ji3 suj bku jickpital SmbkptarZ (o.)8 lkidu suogk tbuta k cbaopi-k cbaookckpitulktifo SmkpitulktifoZ (o.)8 tbu ckibtfjokckpitulara SmkpitulktaZ (k`h.)8 gkklta tuogk ci-kkp3 cipikckplòd SefftrkmaZ (o.)8 cba tkwb tkki ci`ajokckplòd, vå``alòd SrkmaZ (o.)8 tkki ci`ajok, cba tkwb tkki, mymlatkki, 4. skcfl tkki ci`ajok. =. ci`ajok cbktpaub, citaalok-kci`ajokckpfc  SckpfcZ (o.)8 pkkogpktcuogckppa SlfpZ (v.)8 ci`uog vaickppa, cáda SmlfkcZ (o.)8 puko dkko oai lf pukotuklckppa, cáda SjkotlaZ (o.)8 dko oai lf pukotuklckppa, cáda SpalissaZ (o.)8 k jfogtaog skjul tkwb k cizaaj pukotuklckppalystao SajulfusZ (k`h.)8 cicij kbib ca'b sikjzkwc skwj3jkcbalb skwjckppas SviaZ (v.)8 k tuogouog zkw citub3 k skkogzkw ut jkokci`aj3 jitsukok oai3 tupk oaickppastri`,cfocurraoma SmfjpatitifoZ (o.)8 ci`ajok8 k bkkt,sikj, bfib pao bib `iog utok-k ji`kog tkwb ci`ajokckpra SbihkmcZ (v.)8 pickwi3 jkwtkw pkilki k pki ok`iog lkj pkiskc lf-k zkwbtbkwb tbu-k ai utok lkj pki skc3 vkolaaog zfogb

tuk dkogjkb-k ai `aibok lkjk laaog skcckprimiòs, luoaeul` SmkprimifusZ (k`h.)8 cicbaal vkt tbai,cilkj`kog vkt tbai, k tbu k lk fj lfpi-k cicbaal vktckptkho SmkptkioZ (o.)8 gkklckkp du lkck oaupao pkwl, dkwctbuj3 pbuklpi cbkt-k jkckki3 Q] liautaokot lab jkhfr ta cickkl, Okvy lkjkb mfjjko`ar lab mfjjf`fra cickkl, 4. tajdkw cbktk ucpi pao, =. vkolaaog bkwltu, 0. cijkwlok-k takj cbkt jkckkickptkholòhtokot Sliautaokot mfjjko`arZ (o.)8 mfjjko`ar ouki`aubckrkdio SmkrdioaZ (o.)8 riela lkwogtfjckrkeeal SmkrkeaZ (o.)8 zu, oikogtui `kwook bkkickrkeeal SelkgfoZ (o.)8 dil oai3 ogkwog skku, siio oai tui cfibok,oikogdaal dkogdkog tui cfibok okjcbktckrkctar SmbkrkmtarZ (o.)8 ji cbkt k `kogta tkwb k cidkt lfboktkc, 4. ouotkkc`ko, bio`ko, luogsij pukc`ko lab cbukbaac`ko,gkjtkt lubaac, =. tkkogtbu lab `rkjjk suogk cigaao jitackrkctaristisc, datagoao`a SmbkrkmtaristimZ (k`h.)8 gkjtktlubaac mikptabbukickrkctaristisc, typisc  StypimklZ (k`h.)8 lijlk3 ao skc

ckrkjal SmkrkjalZ (o.)8 micbuj cibkkl ckkogckrkotåoa SqukrkotioaZ (o.)8 cap mipok3 juo cbktk baaomipok,oktok puk-k ciogkwb tajdkw pao cfijkb pusukc skc lf-k juocbktk cbkwlmip skcok, oktok puk-k citbai ji, gkobiog cbktpaubcbujmipokckrkt SmkrktZ (o.)8 jilligrkj 4>> tkwb cicij sukog jkopbkgibok tabokckrkta SckrktaZ (o.)8 cbut lab cba zkt sikjok tkwb cijkwlokckrdfopkpir Smkrdfo pkparZ (o.)8 lkicbat mikog lab galb mikogk kkcidkog liko oib lab tbuj tbkcbkt tbu-k I `aib tab I galbok pao

ouki lkjk lkivfj tkwb citbukp lki`kltackrdurktfr SmkrdurattfrZ (o.)8 jftfrta tukp3 `kktsi/`iasal pao kcbu sukb skcok satsuog vkozktckr`ajfjja Smkr`kjfoZ (o.)8 siiog tkwb cidkog cbkimi cuogokj cbkt, k tkog pao zktui lab jab okjtui skcok-io cizkogbckrisjk SmbkrisjkZ (o.)8 ^ksiko pikc ok lkj`kog dkwl tbaibok,ckjskkog dkogk tbu gaao cbflb tbaibok, miok `kj skc tbaibokoaickrisjktisc  SmbkrisjktimZ (k`h.)8 tbugaao sikj k, k tbugaao tkwbji tkjpi buupk tbk k lkwpskc tbai jickrl, eyr, gut SdlfcaZ (o.)8 ji cbkt, ji jkwcjkwc cbktckrjk SckrjkZ (o.)8 tu-k gkjtktok io ouog mikogk fj `kko `iogski bi mib upok (Du`bk lab Bio`u dikcok uj jita)

ckroavkl SmkroivklZ (o.)8 gukl ofp dkwlok3 zu lab sk tkwb pkwi dkwlok3 ci`ajok tukjtukjckrpa SmkrpZ (o.)8 ogksk okj cbktckrré, busckrré SdlfmcZ (o.)8 ioo cbkwl fj cbkwjta3 lkjpicbkt lab cbkt cickklk ioo k cilfj sij tbaitackrriara SmkraarZ (o.)8 lkjpi, vko-k oi pkiok lkj, 4. oaac zfooklkjpi, civkkc ok`iog lkjpickrry SmurryZ (o.)8 jab3 ko tkwb oaac cbfp `iogk cidkwl jabckrtfeeal SpftktfZ (o.)8 kkluckrtfgrke, cfrttagoar SmkrtfgrkpbarZ (o.)8 gkjlij dacdac sukiboksap-k oai ji, gkjlij sukisuki jickrtfo Spkpar-dfkr`Z (o.)8 lkicbkubckrtfo, pkp Smkr`dfkr`Z (o.)8 lki`kl dkwlokta tkwb cizkogb,

lki`kl ogaiok skkogk skbzkw lab cbkubzkw, siogcukog lupokcbkwog dkwlok-k cizkogb lkicbkubcksajkt SmksajktaZ (o.)8 gkklckkp tajdkwpi lab culbpiuujokta-k tbku tkwb ckkp ok`iog juo dac mi-k civkog skcsiusauckscat, bua SmkpZ (o.)8 lucbu, k gaipaac fjlf lucbuckssa, åsca, scrio SdfxZ (o.)8 cukog3 siogcukog3 siic siogcukog3cukog cbktpaubckssadfg Smksb dffcZ (o.)8 suj ogkbok lab zktoktaogcimikptabok lkidupickssarar SmksbiarZ (o.)8 sujduucpita-k suj skkog `iog lab sujogkb zkb mikjtab `iogk cimikl jickssarar StraksurarZ (o.)8 oaib lab lkj k caaj ji3 cipkwlok

cbktpaub-k suj lab pkkitaog k caaj ji. sujcaajckssarar, ragosckdseòrar SpkyjkstarZ (o.)8 cujpi oksaajtacbksujta k bkwjcbiktu, cbksuj pikcbik jickssarflla SskumapkoZ (o.)8 k latok cuogskku jab ckook siicdaal`kickssarflla SscillatZ (o.)8 k latok cuog skku oai ko daal, oikogdaalckssatta SmkssattaZ (o.)8 eilj ciziklok dkwc3 Pkpa ramfr`ar labUMT k cizkogb tkp cbku ziklok dkwj, tkpa dkwjckstkgoattar SmkstkoatsZ (o.)8 siic dac k paac piko oib cbut suogtkwi tbai-k skki laclac3 lkskc ckwjk gio skc laclac `kkctukb oauckstkoha SmbastoutZ (o.)8 k bkwog jki `ic`ac, k cbujk cioa tbaisioggkbtkog okj cbkt. (sagkb dkog)cksta fp, dråcca sig SvfjitZ (v.)8 luk3 ckj pkok lukcksta fp, spy, dråcca sig SspawZ (v.)8 milsik3 ckj suog pkoksikcbik3 mil sikt dkogk sikcbikcksta, cyla, sji`a SeliogZ (v.)8 lkwo3 okkcpi tkc k vai pbftiolkwocbik, cilkwocbik3 viicvkt3 paicbki vktcksta, sji`a StbrfwZ (v.)8 lkwo3 buib lkck lkwo3 sukog lkwo, pkkicbik, `aib okwo lf-k pkkicbik

Page 94: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 94/220

ckstalòs, pkrik SpkrikbZ (o.)8 k sijjkwbbuki ji3 zkwogjkbjkb k cukjk pbkwc cbkkc lfb ji3 `kkipkkj cbukzk lf kcimi jitackstapil, `krt S`krtZ (o.)8 tbkltkog dkogk k `kwo zuj, kbibbkogk tfj tiubtaub3 cbut lft tbkltkog tfjckstaspy`, spy` ShkvalioZ (o.)8 taipi3 lft zikuziku `iogk cidkwltaipi zkkog3 cijkwlok-k cilkwo taipi lftckstrara SajksmulktaZ (v.)8 tk oai tbai lf `iogk k pk (jkla) ta gat,miltkog lkkccbikt skcok, pkskl bibok dai skcckt SmktZ (o.)8 zkwbogau

cktkeklc  SmktkeklquaZ (o.)8 civuuiok tbupi tkck cidkwl buo mikogkbkkocukog cfibok tkku cizaajcktkcfjda SmktkmfjdZ (o.)8 laiouki cuk-bkwj lkc k jisitacivuuiok juocktkjkrko SmktkjkrkoZ (o.)8 buib tbk bikj, bftok tkwb bikjkbftk k bkkt tkki tbai sioglukog oib dkogtko bikj-k cibkl skckcilaj pbfogcktkpult SmktkpultZ (o.)8 tkkoglki jita'o ci`fok-k k zkt ub sukog3tbkltkog lab jaicukog tbklta lftok vkozkt, gkjlkpipi tuog tbaicktkr SmktkrrbZ (o.)8 okp lab cbkkcskwb fjok juo oktok okptkjio cbkkcskwb tkjcktkstrfekl S`iskstrfusZ (v.)8 siktbuki3 lkubukiok likopicktkstrfea SmktkstrfpbaZ (o.)8 siktok, sibok tkwb k tkwp `rkjk, 4.

siktok, jkook tkwb daiok3 cujpi zk tkkoio, oaib lab lkjtaogcbkbsukbio k tkwpkb sibok tbukcok, =. lkjat lfbpi lab tbkcbkttbu-k pikogvkt ckkjsiktok (ckkogjai, ziioliiog, buibpi ouog labtuimiio tuog)cktkstrfea S`iskstarZ (o.)8 siktok likopi3 ioockkog, ioo cisik mibcbkwog tkjpi fj zikzukok. buibpi, gukbpi3 tuimiio lab ckkogjaibkogk fj siktok likopicktkstrfea, ulycca SmklkjityZ (o.)8 dukiok lab pktkubok,ckkjsiktok, vkkogsiktok, sibok jkookckta`rkl, fjcirca Smktba`rklZ (o.)8 dikcioopi, k gfl jkbjkb ksuog lkj zfogb k skkog jkbjkb k cidkwl dikcioopicktagfri SmktagfryZ (o.)8 cbao tukjok3 k dkwogdkwogk cbaook3k lfjlfj-k k pkwlpkwl-k cbaookcktacisjus SmktambisjZ (o.)8 dikcok tbu tkwb ciski `ftok lab`kwook cigalbok ducktatar SmktbatarZ (o.)8 zuodu pkok zuo cbkibcbiktokcuklvkogoau (pipa)cktflsc  SmktbflimZ (k`h.)8 zkpi bukj3 cbkub vavk luk lf3 kwi-kkj3skckt lf3 tbaibsikjok bku. ^fpa jkckibok Cbristiko pkwlpi cbktckttakgtig SmkttisbZ (k`h.)8 zkwbogau tkwb cidkogckttacilliog, cilliog ScittaoZ (o.)8 zkwbogauofckttajusic  SmktarwkulZ (o.)8 zkwbogau bkkj `kok bkkjckustisc, åtsao`a SmkustimZ (k`h.)8 oa tbai3 tkkt-jkog tbaickutifo SramfgoizkomaZ (o.)8 tbucbaook zujk cimikjok8cimikjok dkogk bib cai lab k cfibzkb sujtaog tkko tbaibokckutifo, siccarba` SsamurityZ (o.)8 mikj paal lfb `iog at skcok-k

suj laitkwi pao skkogk jko tkjzkw cbkt suj laitkwiok pkcikogk vk- kkpok, lfb cic cai lab tuk k cicfib vko pao k tko `iogckutifo, siccarba` SsuratyZ (o.)8 suj laitkwi mikogk pikc zkwbcic lfbok cbkt k fj lab mi-k vko cicbkkj paockutifoist, gkrkot SspfosfrZ (o.)8 ji cbkt ii lki siook bikj okcbktpaub k bib ok`iogk suj lab pkki, pukosilb oiictaao k daitaogk situ, ^kwi bikj, cicbfpok cbktpaub k suj daitaog tkvuko k lkjickvklari SmkvklryZ (o.)8 skcfl tuog tukogk gkkl`f jickvklck`a Smkvklmk`aZ (o.)8 skcfl tuog tukogsk-k pkicbkwjca`al ScattlaZ (o.)8 oikogdaal3 oikogtui dkwlok daalca`al, vkrjtvko`sdabfl`ar SdfilarZ (o.)8 tui buko sfok daal/duogpica`alig, tråttao`a Sta`ifusZ (k`h.)8 mijtkkcbuki3 gijbuki3skwtpi bib k cuul ok cbktpaubca`sfjba` Sdfra`fjZ (o.)8 mijok, bib `iog tbai lf-k mijgkwpokca`sfjba` SaoouiZ (o.)8 mij luktok3 oktaogtaog mijtkkcok (oiogcitalok) dkogjkb saaj lf-k puj fjok pkok luogcij tbaib lfbok

ca`sfjjalig, tråttao`a SircsfjaZ (k`h.)8 babsukbbuki3mijtkkcbuki, gijbuki (oiobuki)cahsario`a SajprassZ (o.)8 ajparfr ii zi8 jita k tbuzkwbjkbjkb oujaicahsarriga, fvarbarra`òjja SajpiraZ (o.)8 cujpi tkjpitkctauc skwo cujpi liko jkbjkb cbkt ii ucok gkjtaog. Puk dkogcujpi liko pao ajparfr cimicahtat, kckvat, clf`sat Skwcwkr`Z (k`h.)8 atlkwj lf, cilkwjcitukc lf, k buo tkwb citukc lfcahtat, cluotat Sbakvy-bko`a`Z (k`h.)8 gilf

cahtbáo`at, vaostrabáo`at Slaet-bko`a`Z (k`h.)8 vaicbfi3 vailkjzkt sikjjicaji SmbajistryZ (o.)8 okta dkog tkwb cidkwl-k dkogtaog kcigkwj tab dkog pikog bikj mibta suutok lab siookcajisc  SmbajimklZ (k`h.)8 zk, zktui, zu `kok tui lkj tkwb ciskioktacao`a ei`usaroa Scofw tba rfpaZ (v.)8 ok cbkt ii tbu k oaog ktkwog k cij sipsipk tbaicao`a scyl`ig, `fjeål`a SmfovimtZ (v.)8 jkwb bi mib citbai skc,4. k tuogtkog tbu cbaok jkwb skccao`a, vi`a ScofwZ (v.)8 tbai3 tbai cilcal3 tbaibok oaicao`alig SparmaptidlaZ (k`h.)8 tbaibcbikt tbaibcao`alsa, `fj Shu`gajaotZ (o.)8 tbucbaook3 cukta `ick cukta

`iclf bikj mib cbaookcao`ajårca, critariuj SmritarifoZ (o.)8 tabok `ko3 tabok pkipi8 dulpbub pkipicao`ar, cuostcao`ar SmfoofissaurZ (o.)8 sikjok tbuuc tkck oaiji, k `ikcio `aib tbaib lkj lab jaal bfibok lkj tkwb ciski-kbcao`atago, sårpråg, ahao`fjjaligba` SmbkrkmtaristimsZ (o.)8ji`kogta tkwb cilkj`kook, bibok tukjtaog, mikptabbuki fj`kocao`sgaroiog, ekctuj SekmtZ (o.)8 tbu, tbutkc3 tbupikog3 k `ictkciocao`sckd ScaoZ (o.)8 tbaib tbaibok3 tbaib zkwbokcao`sckd, dacao`tsckd SkmqukiotkomaZ (o.)8 cijaal tbaibok,jaaltbaibtacao`sckd, cuo`sckd Scofwla`gaZ (o.)8 tbaibok3 tbaib tbaibok3

sikjokcao`t, valcao`t Swall-cofwoZ (k`h.)8 jiotbkog, ji tkjpi° tbaibcaooal ScaooalZ (o.)8 ui bfocaotkur SmaotkurZ (o.)8 Graac tkkogtbu suogk k lu, k ogkwog labk cbutta jibiog bi-k, k `kogtaog skcfl kbi gkobiog lkubukicarkjisc  SmarkjimZ (k`h.)8 lai tkwb ciski3 laidaal lkjskog, dukocibkklcau duko tkwb cidkwl uuj lab daal cbktpaubcaroa ScaroalZ (o.)8 cbkimi tkog, lkiogaac, k jucaroa SoumlausZ (o.)8 k lkigilcarud, aogal SmbarudZ (o.)8 ^ksiko tfcbfj k miog giga cbk k oaivkotuog jicatmbar SrkmquatZ (o.)8 ckwj li oai ioopi suogk ckwjta ckkpktaoois dkogk cijkwlok, ckwj ckkp cijkwlokcatmbup ScatmbupZ (o.)8 jabtbuuc, lf-uibsko, mi, micbuj labjabzk tukjtukj cibalcbkwjcaydfkr`, clkviktur Scaydfkr`Z (o.)8 jaacok tkjpi citbukb tujtbaib3 jaacok cbkt lab kwgio okjcbktci`, ga`aci` Sci`Z (o.)8 caalofci`okppa Sci`okpZ (v.)8 ji jkomip3 ji jkok tbkt, suj tkwbcitko skc, suj tkwb tkt skc `iogk jko, ji fj jukog cijlki gkkljkt dkogk jkomipcig SpaacZ (o.)8 at pkcok3 at skjskjokcigga SpaacZ (v.)8 k vkog pkok ao pkc3 k jkolkkog ao skjskjcigga, sa SlffcZ (v.)8 ao, jit tkwb aocigbul SpaapbflaZ (o.)8 atsijok vkogciccart SdiofmulkrsZ (o.)8 gkjlk atok, cbutk tkwi tbaib, ogkwogkcukb tbaib ziku3 lkwog oib citbukb I `aib dkogk I zkt tbaib kgkjlkpi-k fj okta jubmiko tbaib ok`iogk cizkogb vkozkt cbkt(`uldio)cics, discuit SdisquitZ (o.)8 jfb3 oaac tbaib jfbcil`a SsfurmaZ (o.)8 k cipktok dul, k okkc3 tui okkc3 k pbuogpicil`a, dròo` SwallZ (o.)8 tuicbuuc3 tuipbuul ok`iogk citf

Page 95: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 95/220

tuicbuuccil`a, cil`ra StimclaZ (v.)8 zac, zac skc3 laouki-k of-k ouuiskc,zac sk skc3 cbutja bikj kkcjul bikj tkwb zac k skc ok`iogkzuut bikubikucil`a, fprio`alsa SspriogZ (o.)8 ok cbktpaub ii cipktcbiktok dulcil`ao StimclisbZ (k`h.)8 zacsk3 ouib zk-k fj tbai lfcila Swa`gaZ (o.)8 siog ab mikog, siog pbalcbkp mikogk k cabokjuok citbuo suc siog tbaj, siic tbaj. Puk siog/siic tbaj io ksiog pao k cickkcsk-io ok fj skck, tuk siog/siic cbaao suc la'ogk siog cickkc saajsaaj

cilliog, ckttacilliog ScittaoZ (o.)8 zkwbogauofcilf ScilfZ (o.)8 cg cbktcilfgrkj ScilfgrkjZ (o.)8 grkj tuul cbktcilfbartz ScilfbartzZ (o.)8 bartz tuul cbktcilflitar ScilflitarZ (o.)8 litar tuul cbktcilfjatar ScilfjatarZ (o.)8 jatar tuul cbktcilftfo ScilftfoZ (o.)8 tfo tuul cbktcilfvflt ScilfvfltZ (o.)8 vflt tuul cbktcilfwktt ScilfwkttZ (o.)8 wktt tuul cbktcijfof ScijfofZ (o.)8 Hkpko ogaiok pukocio`tko` SjflkrZ (o.)8 ko bkki zkkook bkpicioio SquioioaZ (o.)8 zktkog cbk3 miombfok siogbkwog pkkokcidkwl k cbk jkbjkb zktkog, cbuksic oktok `kj skcok

cifsc  ScifscZ (o.)8 cbkwl pkc ok`iog, dus ogkc ok`iogk k tuog dac cicbub cbkwlduuccirca SmburmbZ (o.)8 dikcioo3 ^ksiko dikcok ioo3 lfcbf ji3oksaaj jicircadathaot SsaxtfoZ (o.)8 dikcioo miog `iogk cicfib ji3 dikcioo`kkc cbaok, dikcioo bukogsuogk civuui `iogta bkkocbuuc k tfjicircaefrstko`ar, prasdytar SprasdytarZ (o.)8 pkwlpi upkcircagár` Sgrkvaykr`Z (o.)8 bkkojukl3 bkkopi3 ji tkjpicivuuiok bkkojuocircagár`, dagrkvalsasplk`s Sdurikl grfuo`Z (o.)8 bkko3bkkojukl3 jisita° civuuiok juocircastfl SpawZ (o.)8 ci ogkp ok oai tutpbkbta k `ikcio dikcioo

suogk cizkogbtacircatáro SstaaplaZ (o.)8 dikcioo skkogk skkog zkw-k `kwc tf dikcioo tkku3 tkku skkogcirfjkoti SpkljistryZ (o.)8 cbutlkj ao-k jkkilkj `iog tbugaaook3 cbutlkj atokcirsadår SmbarryZ (o.)8 pbuitfogcirtal Sglko`Z (o.)8 cbkotkog3 laouki, cbkkl, dil ouki lkc-k fjcbkotkogtacirurgi SsurgaryZ (o.)8 ji kktok3 pujpi kktok3 pujpi tuogk kbfib lfbok juo kktcbik-k pkibok3 ji kktok tkwb ciski tbu siookcirurgisc  SsurgimklZ (k`h.)8 ci-kktok tkwb ciskicista, ligcista SmfeeioZ (o.)8 bkkocukog3 jisi vuui ok`iogk cisilukog cfibok bkkocukogcit SputtyZ (o.)8 (puti): tkwlat jkko (glkss) ta cilb lf-k jkt cipok3jftfr cbkwog k `ap mikogk k jkkj picpac ok`iogk k `apokjuok citkkt paocittal SsjfmcZ (o.)8 puko silb tkctkc pao `kkl ok`iogk k tuogksilb skwo jkwc pukoclkga SgriavkomaZ (o.)8 pbuook3 luogcij lfbok3 pkulkp oaiboktbu `ic lf-k tbaibokclkga, daclkga sig SmfjplkioZ (v.)8 luogcij lfbok gaao, pbuo3`ic skc lfbok gaaocbikclkga, hkjjar SlkjaotktifoZ (o.)8 ckbok3 `kbok kw gaaocbiktokclkga, hkjra SlkjaotZ (v.)8 `kbtbu gaao3 tbuuj3 tkku3 ckblk sk,`kbok lkccbikclkga, stòooa SjfkoZ (v.)8 jkku, tbuuj, tkkuclkga, stòooao SjfkoZ (o.)8 jkuok3 tbuuj-k ckbok3 tbuujok,tkkuokclkgaskog, alagi SalagyZ (o.)8 jisita pbktok-k cipbukc lkta3 jisilkclkj SmlkjjyZ (k`h.)8 ul-sukc, okwi, tuickki piko lab jkocitbukb

clko, stkjja SmlkoZ (o.)8 dab cbkt3 ioocuko dkwogpi, dabclkogeul` SsfofrfusZ (k`h.)8 kw citbkwo3 gio ogkib caucauclkphkgt SdkttuaZ (o.)8 k bkwlok, skta pki cbikt ok`iog mi-kskwldkwc lkc, sioglkctaog dkko skkt gkwpok3 k bfo k tkogkcitbkbokclkppa SmlkpZ (v.)8 cbut daaog, siicpaac oib skkttukbclkpparslkoga SrkttlasokcaZ (o.)8 guul jaitktclkps SslkpZ (o.)8 pkkog datok3 cbutpaac tkwb datokclkr SmlakrZ (k`h.)8 sikog sitsat3 cimiko sitsat3 bi jikljukl lf3jukl lf tal cbiklb ok`iog fj lf

clkr, koscualig SparspimufusZ (k`h.)8 tbaib dkib, citbai tbai zikuclkr, krticularat, ty`alig SkrtimulktaZ (k`h.)8 kw sikog salsal,cimiko tkck gaaotbai, kwgio sikog satsatclkr, gaooajsigtig SbyklioaZ (k`h.)8 ciju pkilat tbai3 jkko tkwbcidkog vko sikog3 tuipi cigkkljub-k sikog dkogclkr, glksclkr Slijpi`Z (k`h.)8 cijupkilat3 cijusukc sitsatclkr, lys, dlkoc  SdrigbtZ (k`h.)8 tkkog3 cbukvkkc tkkog, vkkc,sikog sitsat3 taa salsal, pilclkr, ty`alig S`istiomtZ (k`h.)8 cilkj`kog silsal, sikog sitsat3cidkogb paubjkb lfclkr, ty`alig SjkoieastZ (k`h.)8 cilkogb, cimiko3 bkib tbaib lfbclkra `ao Smfja tbrfugbZ (v.)8 zf sukc, pkitf sukc zfclkra `ao SmfpaZ (v.)8 bib zf, dukiok bkcsktokta pbu, `f,

citbkcij pikok cidukoclkrba` SmlkrityZ (o.)8 cimikt jkbjkbokclkrioat SmlkrioatZ (o.)8 sat tkwb cidkwl tkkjogki. Jkogtkkjogkiclksa SrkmajaZ (o.)8 k pkipi cbkt dac fjk, tuk pkipi `uogkcibalb-k fj pkkc, k pkkc pao k dul k pko k `kwo `fog pkkc tfclksa, clyoga SmlustarZ (o.)8 k dkwc k dkwc, k cbkwl k cbkwl, klfj k lfj3 skwldkwc, kkcsi fjcbkwjclksca SslkpZ (v.)8 baaj gaaok ji luogsij ok tbai `iogk gaaook, pkuokclksca, sjåcca SswktZ (v.)8 jkolkkog tkc lab bkkt tkck tuuj,vuk, skktclkssa SmlkssZ (o.)8 cidktok, cicijok lab k `kog`kog bkogk

jibiog/gkobiog/okta k pkwl k pkwlk cbaookclkssavåralsa, scflastua SsmbfflrffjZ (o.)8 skkogk ioo`aicbktpaubclkssieicktifo SmlkssieimktifoZ (o.)8 k pkwl pkwl-k cbaook3 k okjk okjk cbaoclkssisc  SmlkssimZ (k`h.)8 k bfib pao okj3 k bi pao okjta mlkssimcimi biclkssisc  SmlkssimklZ (k`h.)8 oi`kog lki Graacta lab Tfjatalkigalbta, ogaiokta lab lij sukibta, 4. oi`kog lki okta cbktpaubtulki-kta okogkwo skkogk k bfib zkw pbikltaclkt, plat SdlftZ (o.)8 lkitui dkkog3 lkitui tucok juo ckwc dkookclktpkpir, tråcpkpir SdlfttarZ (o.)8 lkitui buupckog tbai lki`klclktra SmlkjdarZ (v.)8 cbut lab cba zkogb-k ckb skwj, bkcsk

skpipi-k ckbtfclktra SmlijdZ (v.)8 ckb3 ckbtf3 k oikjok juo pko k skkook juojkokwb-k pki3 ckblai-k ckbtf3 jukltuog ckbclktrar, dhargdastigar SmlijdarZ (o.)8 k ckbtf ok cbktpaub3siogcuog tuogk k tfzkkj cbkugui okj cbktpaubclktta, platta SdlftZ (v.)8 oio skc3 dukb skcclkusul SstipulktifoZ (o.)8 mikogtkook dkwlokclkvar, pikof SpikofZ (o.)8 tuj tbaib pikofclkviktur, caydfkr` Scaydfkr`Z (o.)8 jaacok tkjpi citbukb tujtbaib3 jaacok cbkt lab kwgio okjcbktclajja, spåo`a SmlkjpZ (v.)8 gicsk tkck pkiclajta ScoallZ (v.)8 fl tkck `kkc skkt, sib`kkc dkogk giog skc3 sib`kkc skktclaptfjkoi SclaptfjkoikZ (o.)8 ciskp jko bi tuko lf-k guucofpok3 guuc tkkc ofpokcli` SdrkoZ (o.)8 dub, jkogdub bfl3 bkwogcliaot, cuo`a SmliaotZ (o.)8 ji `kog cbkt tuogk ciogk ji cbkt3kjkb gukck cimiog cisk zflf-k ji pkopibok k ciskj ji3tbucbaook juokb tbu oaipk io k tbu k gaaopib `iogk sitoi k lkkc

Page 96: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 96/220

lab kjkb pao tuk sitoipk ii mliaot (cliaot) bi pkb bi. @kj lfbokbkogk sikvuko cbkt k ci-aoskc ji pao tuk sikvuko cbkt k ci-aoskcji pao tuk ii mliaot (cliaot) bi pkb biclica SmftariaZ (o.)8 ogkibsutok, uucok lab lkwpok cidkog oai kciogki lab citbukb tbai jkbjkb lkwjtk bibokclica, pkrti SekmtifoZ (o.)8 cipkwlok dulpi pkok jaaogcbikcipkwlok `kog3 cipkwlok citkjcbkjk pkwl jaogcbikclijk SmlijktaZ (o.)8 cbuk buo3 juo cbkt ii cuj cbkt suogk kcbuk buotaclijkctariuj, fvargkogskl`ar SjaofpkusaZ (o.)8 oujaita oiio

oaib okwo lfb cipkt buo cuj 0> lab 1> cickkl suog oiio cko buocipktokclijpra SstrujZ (v.)8 guitkr, dkohf mibta sikj cbfl lf-k tujzukuzukuclioga, ly`a Ssfuo`Z (v.)8 giog skc3 `kkcpi cbaok giog skc, tbaiskc3 tbkog skccliogra, clirra SmlkogZ (v.)8 siic ciskktk giog ogkiogki, k giog dai pkb lfclioic  SmlioimZ (o.)8 skkogokupkogta jki-k zktui zktok lab kzkt`ko, ji vaal `ko bilbok3 4. miokta ci-atskcok juo3 zktf ioooauclioca SmliombZ (v.)8 siictucilb k cip saaj ok`iogk k cbaockwi3cbaopaac3 siiccilb tkwb cilbmip

clioca (bár`tdråo`t jurstao) SmliocarZ (o.)8 k siicgio zkwzaolaisaaccliot SmlieeZ (o.)8 sukogcaao lkc3 k cicbfcbiktok juo3 ckwlskkogpiclipoiog SbkirmutZ (o.)8 skjjaatok3 skjjaat`kkoclippa SrfmcZ (o.)8 sukog3 sukogtuj liko3 sukogpiclippa SsoipZ (v.)8 tajtab tkwb kkt, tajtab tkwb kkt mrkuokclippa, scåra SmutZ (v.)8 kkt, tko3 kkttko, ckkotko, cbaocbikclirra SmliocZ (v.)8 siicgio skusku3 jkko citkj `kok giogclirra, cliogra SmlkogZ (v.)8 siic ciskktk giog ogkiogki, k giog dai pkb lfclirra, riogla ShioglaZ (v.)8 siic oaao/tbaj giog liklik dkogk giogskc, siic oau oib lab tbuj citkttukb-k giog skcclistar, lij SgluaZ (o.)8 ckw3 jkt skcok3 dalbcipok-k cizkogb kjko `ikc`ikc3 jko`ikcclistrat, clådrig SstimcyZ (k`h.)8 jko3 jko `ikc`ikc3 dukibukiclitfris SmlitfrisZ (o.)8 sujao,jkwo, sujkwoclf SmlkwZ (o.)8 cbamio zuj, vksk lab kwjtkkl gkobiogta cbamiozujtaclf StklfoZ (o.)8 vkskta' mio3 gkobiog mio3 jibiog mio skkuclf, oagl SokilZ (o.)8 mio3 cbutmio, cbamio, vkskta° mioclfkc  SsawarZ (o.)8 oiiotui, zuotui-aactui pkibcbiktok lkwog k`ikcio lkwog likopitaclfkcara SsawarZ (v.)8 oiiotui lukook lkwog bkb sikogclfkcariog SsawarkgaZ (o.)8 tuituog oiiotaog bkbsikogokclfkcariog, kevko`iog S`rkiokgaZ (o.)8 actui, cbuklkc tui-oiiota

cbkibcbiktok lui, cbuklki-k lui cidkwltkwj, bkwcgukjclf`a SspbaraZ (o.)8 dkwlluog dkogk daaj cij3 puj cij, laituogio daaj biclf`s fj daoat SaomujdrkomaZ (o.)8 `kklok, cbkwl skcok, pkisukc skc lfbokclf`s, dlfc  SdlfmcZ (o.)8 sukogtuj3 siogtuj likopi3 skgfta° skskktok siogtujpiclf`sat SmlujsyZ (k`h.)8 sikj lf3 cilkwj lf, cbut oksapcbikttaatlkwj lf3 bi likplukp, jkkj picpac lf3 sikj lfbok cilkogb lukclf`sat, cahtat, kckvat Skwcwkr`Z (k`h.)8 atlkwj lf, cilkwjcitukc lf, k buo tkwb citukc lfclf`sat, tuog SdlfmcisbZ (k`h.)8 jibki tkwb cidkog8 pil jal lf8 bioaloklclfg Spru`aotZ (k`h.)8 pil, miij, okvkkc3 ok cbktpaub bib satsat3ci`fp sikj3 bib duktduktlf, miil sikjclfg, scòosfj Shu`imifusZ (k`h.)8 piltkc3 pilvkkog tkcktbucbaook tkwb ciskiclfg, vis SskgaZ (k`h.)8 pilbuki8 okvkkcbuki3 pilok lab cbaotalsikjok cilkogb

clfg, vis, viis, efrstko`ig SwisaZ (k`h.)8 pil3 tbaibok oai3 cbukc pilok oai, miij3 pikopib pilok oaiclfgsckd Spru`aomaZ (o.)8 miijok3 vkkibkwj sikj jkbjkbok.miil sikjokclfcca SdallZ (o.)8 `kkc, `kkcpi, dikcioo `kkcclfcca, ur SmlfmcZ (o.)8 okipi3 ckwj tuogk cicbki okipiclfccadlfjst SdluadallZ (o.)8 pkkc okj cbktclfccaeár SdallwatbarZ (o.)8 tuubfota k jkckib lfog fc tuutkl3tuu dkog jibfopita k jkckibtuclfccao Sf'mlfmcZ8 oki skktzkb3 oki dkogio

clfccaspil SmbijaZ (o.)8 `kkc, dikcioo `kkc3 `kkc `iogk cidkwltaclfccatáro SdaleryZ (o.)8 `kkcpi cbkiok ioo skkogpi3 tkkuskkogpiclfrfefrj SmblfrfefrjZ (o.)8 cbukpbkwc lfbok zk,cbukpbkwclfbok zktuiclfrfeyl SmblfrfeyllZ (o.)8 siogtabta k bio `ic`acok paoclfstar SjfokstaryZ (o.)8 pbuogzita' sikjpita'fjok ioo3 dikcokbkogk k tukj fjta fjok iooclfstarliv, juocavåsao SjfokstimisjZ (o.)8 tukj fjokouotkkc`kko3 tfl taaook ouotkkcokclud, efrduo`, efraoiog SkssfmiktifoZ (o.)8 cipkwlok, citbukbok,cilkwjtkkcok, 4. cipkwl cbfpok, ogiijok lab tupok cidkogtacipkwl cbfpok. =. luogsijk dulb tukbok, dulb cbfpok

clud, efraoiog SmludZ (o.)8 jubok, `aibok, tbaibok lab uucokcidkogta cipkwlokclu`, lkp SpktmbZ (o.)8 pbfpok3 pukocaac pbfpokclu`, phklt. lks SrkgZ (o.)8 pukosik3 k caac gkwp tk pukoclu`ra, eusca SduoglaZ (v.)8 ok bfib dkwl lf-k cisik pkb3 bilikoglukog3 cip lf, cbf lf-k cidkwlclucca SmlumcZ (v.)8 kkcpi bkkj dkogk bkkj, kkc bkkjclujp SmlujpZ (o.)8 lfj3 tbkolfj, luoglfj3 cba tkjpi pki giogclujpa skjjao SkgglfjarktaZ (v.)8 lfj zikl, mikogckog,oiiotbaj lab duko cilfj cbkwj, citukb cbkwj oaioki, k luujkcipuj ziklcbfp oaiokicluosar SrkgpimcarZ (o.)8 pukosik tbaj paub ckkicbkwj k, zukck civkkc jicluotat, cahtat Sbakvy-bko`a`Z (k`h.)8 gilfclyoga, clksa SmlustarZ (o.)8 k dkwc k dkwc, k cbkwl k cbkwl, klfj k lfj3 skwldkwc, kkcsi fjcbkwjclyoca SjawlZ (v.)8 okuogaac ckb dkogk ckpclyoca SpulaZ (v.)8 oku ogaac-okupkogta dkogk skwtpi cicf`ukt`ukt3 miokta' tbuuj dkogk tbuujclådastrijjal, båetaplkstar Sk`basiva tkpaZ (o.)8 alamtrimjktok-k cizkogb3 pukosik jkoclådrig SglutiofusZ (k`h.)8 jko3 jko `ikc`ikcclådrig, clistrat SstimcyZ (k`h.)8 jko3 jko `ikc`ikc3 dukibukiclådrig, va`båogao`a Sk`basivaZ (k`h.)8 jko, jko `ikc`ikcclå`a SmlftbZ (o.)8 puko, k cicbui oki lf puko cbktpaubclå`a (sig) pá S`rassZ (v.)8 silb, puko-kc silb3 citbkwi3 cizaajclå`a ke  SstripZ (v.)8 puko silb lki sukbcbikt skc, bkwccbikt skcclå`a ke, keclå`a SuomlftbaZ (v.)8 pukosukb skc3 puko silb lkibkwccbikt skcclå`a pá SkppkralZ (v.)8 cizaaj, puko tkwb citbkwiclå`a, iclå`a, daclå`a SmlftbaZ (v.)8 puko silb3 puko citukj,cizaaj, citbkwiclå`a, sjycca SkttiraZ (v.)8 puko tkwb cizaaj, citbkwi3 pukobfib silbclå`ar, clå`oiogsstycca SgkrjaotZ (o.)8 puko3 cbuisk pukoclå`ar, tòh SmlftbasZ (o.)8 pukosilb oiictaaoclå`asckd Smlftbas prassZ (o.)8 puko cfibok dizu (kljirkb)clå`oiog, `rkgt SkppkralZ (o.)8 pukosilb oiictaao3 cizapok pukotaclå`oiog, `rkgt SrkijaotZ (o.)8 puko3 cizapok pukoclå`oiogsstycca, clå`ar SgkrjaotZ (o.)8 puko3 cbuisk pukoclåg S`fugbyZ (k`h.)8 oip oalboalb3 jkkog dubvuui lab tui jaacgkwp dkogclò SitmbZ (v.)8 tbkc, mitbkc3 cbukt oukj3 tbkc skibskib, tbkc skc3cbukt oukj skc3 bib skc oukj vulvul

Page 97: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 97/220

clò, prygl SwbkmciogZ (o.)8 oksik jkbjkb3 liko jkbjkbclòet SrkvioaZ (o.)8 bkwctui io k tkibcbiktok pkok pikog gukjtbuucpiclòetbkjjar SmlkwbkjjarZ (o.)8 sac luckclògt, `ygtigba`, sckrpsio`igba` SkmujaoZ (o.)8 pilvkkook,tbaib dkibok, k jkolkkogk ogkibsut tbaibok lab cbaoskt tbaibokclògt, iotalligaos, efrstko` SwitZ (o.)8 pil tkc k ogkibsutok3luogsij pilvkkook3 ogkibsut jkolkkogokclòvar StraefilZ (o.)8 tab tbuj-k ck cbik siogtab cbktpaubclòvoiog, spkltoiog, eissifo SeissifoZ (o.)8 cbaocbkpok

cokga, coirca SmrakcZ (v.)8 gkj vktkwt, vk-kkc bkkj giog3cigkwi giogcokl`, sjål` SpfpZ (o.)8 k pukc tbai cbkt gio vktok 4. pistflbikj riela bikj giog dkogk giog =. tbkwl siio cibfo mikogk giogskccokllart Sjfpa`Z (o.)8 cba tkwb siic cuul lf sat oau citbukbsiicskcflcokp SduttfoZ (o.)8 kkogcbib3 kkogcilb3 pukookkc kkog cilbok`iogk cidkwlcokp SsmkrmaZ (k`h.)8 tkj lf3 fj pkcpkc lf3 (vkkog), ciju pkcpkc lf3 tkwj jkbjkbcokp, ja` oò` fg oåppa SdkralyZ (k`v.)8 likiliki, gukcio,taaiskkj

cokp, spkrsfj SsmkotZ (k`h.)8 cimiog lf3 tkwj `aub, tkwj cbkt dac ciskj lkicokpba` SsmkrmityZ (o.)8 bkcsktok3 ogkb zkwb pkcpkc lfbok8 tkjlfbokcokppa fp SuoduttfoZ (v.)8 kogcilb pbal3 puko sukb skccokppaoálsbfva` Spiobak`Z (o.)8 siicpbij lucokpt, oåppa SsmkrmalyZ (k`v.)8 bkcsk tkcio3 tkwj micmiciocokrvfro, gokvao, irritkdal, sur SmrkddyZ (k`h.)8 luogsij ckwicokstòr Sdfoa-`ryZ (k`h.)8 gub cau dkog cau gajgkjcoad SplfyZ (o.)8 cuk bikj cbkt cbaaj ok`iogk cizkogb vkozktcbktpaubcoad, cuostgrad SkrtieimaZ (o.)8 sikjok, cbaaj sikjokcoad, list StrimcZ (o.)8 cicbaajok3 pilvkkog tkc lab sikj tkck

cicbaajok3 k pktmiilk cicbaajok dkog vatlf-k cicbaajokcoadal, juo`curv SgkgZ (o.)8 pkucbikt, ckbcbikt tbaib lfbok`iogk ckj suogk k citbuo dkog bikj cbktcoadla SgkgZ (v.)8 ckjbu3 pukosik bikj lki`kl tkwb bikjk ckjbucoappa SeumcZ (v.)8 cilu3 pkskl io oujai lucoida, efrlagaoba`, ilajjk Squko`kryZ (o.)8 cfizkw mib taaltbaib lfbok3 luogckktokcoippa StrussZ (o.)8 lfpk, dubtu cilfj baaocoippa, duo`t SduombZ (o.)8 dfj (tkwb dfj) dkwc (laaoggkb dkwc) cbkwl fjcoippa, oag, duo`t SsbakeZ (o.)8 dub, jkogdub. si mibta k ci-kktmikogk cilfj baao pao3 baao cbkt3 lfj cbktcoippal Sdlu`gafoZ (o.)8 cbatduucpi, k `kwo dkwccoippal Smu`galZ (o.)8 cbatduuc3 mikogtuj tfjcoips SeillipZ (o.)8 cbutja tuj k paac vktok3 (mkrrfj ckkp, dkogk k lab lkj pko k cbutja paacok). ^ukotuog cbkwogk oiio kfj mikogk cbutja tkwb paaccbiktok cbutmio tkwb skdukicbkwog ckkp giog `kl`klokcoirca, cokga SmrakcZ (v.)8 gkj vktkwt, vk-kkc bkkj giog3cigkwi giogcoiv ScoieaZ (o.)8 taj3 tajtkcoivstic  SstkdZ (o.)8 taj tkwb `kwtok3 k zuj cbktpaub tkwb`kwtokcoivsåg Scoiea-a`gaZ (o.)8 tajjkcof ScoumclaZ (o.)8 cbutja tkkogcofmcfut ScofmcfutZ (o.)8 gij skc, gukllal skc. gukllal-k pkicbikskccofgla, dao SdfoaZ (o.)8 gub3 skgubcofglascòrba`, fstafpfrfsis SfstafpfrfsisZ (o.)8 gub ogftok3gub lkck k vkog siubsaub tkjok3 oujai si oai okwo lfta oaib`aub

cofp Sdu`Z (o.)8 siogjaaog, k salof, k sal`iogk cisk k jaaogoaucofppas, spira SdurgafoZ (v.)8 jaaogcbik3 kwocbik3 cbkogbaatbkktcofw-bfw, acspartisa, skgcuo`sckd Scofw-bfwZ (o.)8bib`kkota3 sikjokcou`a ScoftZ (o.)8 cbku cbibdkwc3 cbku oib cbib cfpok cbib dkwcok3 gkwtkkogta, cbku cbib `kko tukjtukjta.courra SgrfwlZ (v.)8 ui dkogk ogiic3 gkwltkwog pkok mikc luklukskccourra, giva fo`t ke sig SgrfusaZ (v.)8 pbuomikc3 luogcij lf-k

 pbuocourra, soarra SsokrlZ (v.)8 ogiic3 ui io ok cbktpaub pat oukjkogiic3 k bk li-k ogiiccousa, jksa SmrusbZ (v.)8 gkwi3 gkwi cbkj, gkwi sik3 gkwi zkko,gkwi jkktcoå ScoaaZ (o.)8 cbuuc ogkltkkc lab pbaizuj cickklk cbuuccoå`yd Scoaa-`aapZ (k`h.)8 cbuuc tko tbuuccoågt, coòs Slk`Z (o.)8 pksklof3 tkogvkkl oki lf `aub pksklcoåbòh Scoaa-bigbZ (k`h.)8 cbuuc tko skkogcoåcca SmrkmcZ (v.)8 citkj cbkj3 cbkkog cbkj3 cbkkogskccoåla ScoaalZ (v.)8 cbuuc`io3 cbuuc tkwb `iogcoålar SjkotisZ (o.)8 uitkwj3 tbuogao dkogk fj gkoouogoaucoåsckl Scoaa-mkpZ (o.)8 cbuucduuc3 cbuucgub paac

coòs, coågt Slk`Z (o.)8 pksklof3 tkogvkkl oki lf `aub pksklcf SmfwZ (o.)8 dkwog, dkwogpicfkgulara, stòrcoa SmfkgulktaZ (v.)8 cbklbsukb, ktui pao k bksukccfklitifo, efrduo` SmfklitifoZ (o.)8 cipuj cbktok, citbukbcbkwjk vkibkwjokcfddar SmfpparZ (o.)8 siic okj cbkt, ilactric lujok k lkwb dkibtbai siic, siicsko,siictku skocfdliog SmfupliogZ (o.)8 oib zfpok3 ciduptukb skcokcf`a Smf`aZ (o.)8 zuib `iog tbu cbuopi, tbu pkipi, ogaiok pkipicf`rivar, prijulk SprijrfsaZ (o.)8 pkkc okj cbktcfekogar SdujparZ (o.)8 jftfr k tkki mikogk k ciokkc tkb lukt lfbko`iogk k ouoglkj lab kjkkilkjk k citbukb vkozkt cbktcfeeaio SmkeeaioaZ (o.)8 mfeeaa, oikogtab lkck fj gucfga SdfilZ (v.)8 sf, tui sf3 k cbu laaog3 pbuulcfga, staga SdrfilZ (v.)8 bkogcau3 jaisk lkck aj jio, babcfgao, sy`ao SgurgutktifoZ (o.)8 tui cilkwbok3 tui cipaiokcfgapuoct Sdfiliog pfiotZ (o.)8 tui sf tbaibok mikog cbuk sktok4;4¾E fr ;>>¾M. ci-uc zf okwo lf-k bab luktokcfbfro, bfro SbfroZ (o.)8 cii3 gkobiogta° cii (dkwog cii, sikl cii)cfbfrta SmfbfrtZ (o.)8 Tfja gkklckkp =>>-5>>, lagifo cbkt iosab skwj sukb sab cbkt3 gkklckkp bfocfc, cfccapiga SmffcZ (o.)8 ko bukotu, oaac tbaib `iogk dkwltucfc, còccaombae  SmbaeZ (o.)8 koduuc skipi ji3 kobukota lkckjkckkipicfckio SmfmkioaZ (o.)8 zk dkogk citaap tbai, k vuik zfogb cidkwl

cujpita cbkkj, k cicbkj tbai, pujpi kk`iogk bfib lf guib tbaibzkcuog okj cbktcfckr`a Smfmck`aZ (o.)8 skjpkkc, riddfo cicbib dkwck skjtuogk dktcfccapiga, cfc  SmffcZ (o.)8 ko bukotu, oaac tbaib `iogk dkwltucfcfo SmfmffoZ (o.)8 luogdu, okkiluog ducfcfsoò` SmfmfoutZ (o.)8 oisub cuog dkogk fj k cuog skkogk kgkb liko jkbjkb kgkb bkwog skb, k gkb suogk tui fj, k gkbcioa tbai, sktbku-k cidkwl tbai tuipi gai lkjk bfib siog cuog,fogb cuog, fogb gkb (Durjasa)cfl` Smfl`Z (k`h.)8 vft, luj lf, vft `ac`kc, tuivft, buib vftcfl` crig Smfl` wkrZ (o.)8 k sijtbkjk cigkkl dkwlok, cijub`kbsijokcfl`, còlig SmbillyZ (k`h.)8 vft jkbjkb3 fj biitbikt3 ji tkwbcitbukb lf, cilkwjtk lfcfl`, li`aosckdslòs SpkssifolassZ (k`h.)8 biitbikt3 `kki cbicba3ofpok lab babok mibta oai tbai lfcfl`dlf`at Smfl`-dlff`a`Z (k`h.)8 sisko vft, gkobiogta, tui suoggkobiogta, ogksk lab kwjtkkl gkobiogta

Page 98: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 98/220

cfl`drko` SgkograoaZ (o.)8 likjok bikj oktok bkog bikjk pujpi k cfilki juo cbkt kb sisko lukog lf-k k juktok, kjaijktok juocfl`eadar, cul`agysoiog SkguaZ (o.)8 cbuksic oktok, k buojkojko k liiog vkovko k misk oktokcflark SmbflarkZ (o.)8 suogtbflb oktok3 aactui oktokcflastarfl SmbflastarflZ (o.)8 tbku lab sisko lkck fj pujpik`iogk lkubuki tbai ok (tbkuluktok)cflic  SmflimZ (o.)8 gilokt jkbjkbokcfllagk SmfllakguaZ (o.)8 oksappibta3 oksapok-k citbukbpibta

cfllagk, eålla, ja`krdah`ar, ckjjarkt SkssfmiktaZ (o.)8 lkwj,citbukbpib, oksappib, cipkwlpib. 4. pkwlji pimiiog bi lf. =.zfppibcfllactiv SmfllamtivaZ (k`h.)8 k bfo k cbktgukc bi lf-k bfok gaaocflli`ara, stò`a skjjao Smflli`aZ (v.)8 citkib, cipbutukb,cisutukbcflli`ara, stò`a skjjao SmlksbZ (v.)8 citkib cbk3 cipbutukb cbk3cisutukb cbk ciokwt cbk3 citukc lf-k citkwog, cilkicfllisifo, skjjaostò` SmfllisifoZ (o.)8 citkibok, cipbuut tukbok3ciokwc cbkkcokcflfefo SmflfpbfoZ (o.)8 lkidu ouog lkjk tuk lkidu tbu k tfjkcigalbokcflfo SmflfoZ (o.)8 lki mikptabok (8)

cflfoi SmflfoyZ (o.)8 cujpi gkj liko lab bkkt cbkt io gkjlkpi-kgkj cbkt lk-k k gkkl pkok ucok gkj3 cigkkl-ucok gkj, kjku labkjku-k ciuc lf, k sukctk lf gkjcflfoiklbko`lar, còdjko` SgrfmarZ (o.)8 ioosuog vkozkttukjtukjta lab oaac lab tkkc `iog k zukc ji (zukctu)cflfoisara SmflfoizaZ (v.)8 ji gkj cbkt vk sijk tuk gkj tuogktbu vk oaib cbuj, gkkl-uc, skltkkog skccflfoist, oydyggar SsattlarZ (o.)8 gkj`kog juo`kog cbkt k vkcbuksk tbkc ji3 k vk taaog tbkc jicflfooa, spklta SmflujoZ (o.)8 lki`kl tuogk k cbkwc k cbkwckcigiittacflfsskl, vål`ig, aofrj Strajao`fusZ (k`h.)8 oksik jkbjkb3liko jkbjkb8 lkubuki3 cibtkkcbukicfjdioktifo, efrdio`alsa SmfjdioktifoZ (o.)8 gkwj cbfpok,cisuc cbfpok, cisuc tukbok, pbai tukj suogtaao tkwb citbukb puko suogsilbcfjdioara, efrdio`a SmfjdioaZ (v.)8 gkwj cbkwj, pkogcbkwj zfj cbkwjcfja`ia Smfja`yZ (o.)8 mij lfb ok`iog lab ouibzkkc ok`iog tbulab lk, fj`ko mibtacfjat SmfjatZ (o.)8 kkcsi oaalckki, kkcsi jaituogcfjefrtkdal, dabkgalig, dacvaj, jkgalig SmfjefrtkdlaZ (k`h.)8oukj, luog jukog, oktok `kj `aub, fj`ko oukj `aubcfjeur SstfvaZ (o.)8 ko bukook3 ilactrim ko bukok3 okjgijtui kobukook3 buib ko bukookcfjicar Smfja`ikoZ (o.)8 mikjouibbkkt ji, jita ouibzkkc

ok`iog tukjtukj k dkwl tbai jicfjisc  SmfjimZ (k`h.)8 ouibzkkc buki, mikj ouibok tbujkwcjkwc, k jubofp `iog k cisuki lijtacfjita SmfjjittaaZ (o.)8 ji bfopita' lkc pkok citaal cbik tukjipita' sic lab tkkogk tbu cicupok lab cbaosktok oai `iog jitacfjjk SmfjjkZ (o.)8 buskook (, ) lkigukl tkwp jk-k buskook`iogk cigalb mikptabokcfjjko`kot Smfjjko`kotZ (o.)8 gkklckkp bfopi cbkt tuogk tbuoaibok oai ji (gkklckkp pbuklpi cbkt)cfjjko`ara, daekla Smfjjko`Z (v.)8 tbupik3 saaj `iog dkwl`iogk tbuoaibok tkwb tbupik, 4. zkt tbaib `iogk tkjpi oaibsk oai,=. k tuog pkok aosuc, ucsuccfjjko`f Smfjjko`fZ (o.)8 gkklta lkck vk gkjtkkogk gkklta kvk susik `iogk sikjok okjcij k cisio skc gkklckkptacfjjko`f, daekliog, fr`ra Smfjjko`Z (o.)8 tbupikcok3 oikltbaib lfb `iog tbupikc, 4. bukpsuog oai-k tbuoaibok skkogpaooaibok k`ikc `ikc io gkklckkp suogkbcfjja SmfjaZ (v.)8 bfog pki, tbu gaaotu lkj jkokwb-k pki paotbu gaaotu k`iogio "bfog pki" cimi bi3 bfog luog, bfog cuko

cfjja gf`t erk, slippa gf`t ke sta` ja` Sgat kwky witbZ (v.)8cukjkb jub lfb-k pkicbik sij, pkicbiktpib tbaicfjja i efrcòdat SefrastkllZ (v.)8 sap cbflbok tkwb k pikog`iog `kkl, kbuo jk-k ok bibcbfl3 lkjpi-k ok tkkog cbfl io bfog pki ub tab jkocfjja io` SaotarZ (v.)8 luut, duo, luutsuc3 cipko, k puk lkj pkok suogkb luutcfjja oårjara, oårja sig SkpprfkmbZ (v.)8 vk okib, jkokwb,zuktok, pkiok lkjpicfjja skjjao Sgat tfgatbarZ (v.)8 ckkicbkwj, cbkwjcbkwj

gkwjcbkwjcfjja sig, dliva rksc  SramfvarZ (v.)8 mioktok pko `kj ciccfjja, kocfjja SkrrivaZ (v.)8 tuog, vkkituog, pki ofpok juotuog, buotk, tbupuucok, oksapok, ogkibsutok lab cbkotfbok tkwbtuogtfcfjjao`a, efrastáao`a SefrtbmfjiogZ (k`h.)8 tuog `actkc, tuog pkb `iogcfjjaosurkdal SmfjjaosurkdlaZ (k`h.)8 cicij `ko tab tbaib3bfib `ko tabckkc tbaib3 cilkwj citukccfjjaotkr SmfjjaotZ (o.)8 jub`ko lab ogkibsut `ko gaaook,lki-k galbcbiktokcfjjaotkr, ofta SkooftktifoZ (o.)8 bilbmikook, ogkib`kogalbdabok

cfjjaotara SkooftktaZ (v.)8 bilbmiko, ogkib`ko galbdabcfjjarmial, efrratoiogs- SmfjjarmiklZ (k`h.)8 vko lai-k vkozukc tkwb ciskicfjjf`a Smfjjf`aZ (o.)8 kkogckib oai skdukicfjjuokl SjuoimipklZ (k`h.)8 cbukpi suog vkkibkwjok tkwbciskicfjjuoa SjuoimipklityZ (o.)8 cbukpi suog vkkibkwjok3vkkibkwjta civkkipukcokcfjjuoicktifo SmfjjuoimktifoZ (o.)8 cibftukbok3 tbu cipikctukbok3 cibkwbsuc cibkwbtfbok (talapbfoa, talagrkpb, rk`if, ekx,mibta zkogb-k cibfok)cfjjuoicara SmfjjuoimktaZ (v.)8 cibf3 lkjpi tuog tkwokcizfj3 lkicbkkc, talapbfoa tuog tkwo k cibf3 oktok dkogk cilkwb3

tbu citbaib tukb skccfjjuoifo, kltargkog SmfjjuoifoZ (o.)8 oaibcbfpok3ogkibsutokta cibfp tukbok3 Cbristikota' oaaccbkwj dkwlokcfjjuoist SmfjjuoistZ (o.)8 k tuogk dkog tkwc ci-ucok gkjtamfjjuoist gkj cimi bi. Cidkogcij mikt ta mibok bicfjpkgoi, salsckd SmfjpkoyZ (o.)8 cipkwlok3 citbukbpibok3bfo cbkt. 4. cipkwl cbkwjk oksapok lab sujjaat dkwlokcfjpkct SmfjpkmtZ (k`h.)8 cigkkc pbit pbat, juo kwook fjlf3`ij pbitpbat, sk cbkt jkbjkbcfjpkct, tåt S`aosaZ (k`h.)8 skb, tkj jkbjkb jatjkt3 cipbujatjkt, tkj luk-k cigkkc3 pki sukc `iog bkcsk3 tbaib bkcsk skcfjpktidal, efraolig SmfjpktidlaZ (k`h.)8 citukc tkcktaaogcbkwj tbai3 skko tkkc miog, skko tbaib3 ok saaj cbkwj

tbaicfjpao`iuj, u`tfg Smfjpao`iujZ (o.)8 k tbupitaog citfjckib-k cigalbok lki, tfj okpi-k cimiog jkbjkb-k cigalb lki3 lkctfjcfjpaosara, arstktta, fpvaha, bfl`a sck`aslòs SmfjpaosktaZ(v.)8 `iocic8 lfbcic3 liku suj, ji cbkt ii vko ib vk sucsikt jko ktuk vko jkozkb `iog dkog suj k ciliku pao. Cujpita°o lkjlikopi cbkwogk caac ub mikogio tu k caac cbkkcok gkj oaitacikogkb k cilkkc skc laitkogb ii jko `iog zkb suj io lfb ub-k,tuk suj pao mfjpaosktifo suj cimi bi. Puk dkog liko paomfjpaosktfr cimi bicfjplacs, skjjaoskt, io`viclat SmfjplaxZ (k`h.)8 bi dikldukl3tal bkcsk3 bi likplukp, tkjpi fj cbkwjk cbkt dkogk cisij (iootkjpi fj cbkwj pao ioo cbkt dkogk sijok) ktal dkib lf okcbktpaubcfjplat, eul`ståo`ig, bal, eul`cfjjao SmfjplataZ (k`h.)8cimiog3 ciskpok fj lf, k vacpi, k vac cbaajpaub, k oaog k tkwog3cilcal, ciubcaub, `ic`accfjplat, eul`ståo`ig, tftkl StftklZ (k`h.)8 kvac-k gkwj3 gkwjcbfp3 k vac-k pbkzkb

Page 99: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 99/220

cfjplimara, gòra io`viclat SmfjplimktaZ (v.)8 tbaib bkcskc, dukibuki skc3 tbaib bkc saajsaaj skccfjplimarat, io`viclat SiotrimktaZ (k`h.)8 tbaib bkc3 tal bkccfjpfoist SmfjpfsarZ (o.)8 pbukctu, lk k bi zfogio tbuk kbizfogio kpbukc tucfjpfst SmfjpfstZ (o.)8 siogtab cbkitab jukt gkwp ta paocfjprassfr SmfjprassfrZ (o.)8 oaomip ok cbktpaubcfjprijara, skjjaoprassa SmfjprassZ (v.)8 oaomip3 cigkkcskc, k cickklkb buib fj lf skccfomaotrisc  SmfomaotrimZ (k`h.)8 lkizkog cidkogk cipai

cfomapt, dagrad SmfomaptZ (o.)8 ogkibsutok, ogkibsut`ko,luogsij suogk fj ogkibsutokcfomiliuj, rá`sefrskjliog SmfuomilZ (o.)8 tbu `ft, cicuppib`iogk ji jukobuki pkicbkwjta3 cbuksuog cbkt ci-ucok-k pkogtbucbao jkoglikotacfomis, cfrtekttat SmfomisaZ (k`h.)8 tfjcijk cimiog, k ciskj taog dac tfjof cbktk gaao/galb8 tfj-k cimiogcfo`aosara, efrtåtta Smfo`aosaZ (v.)8 cbkub/zkw skc, sktkc zkwskc3 cigkkc zkw skc3 tfjckib3 k skbpi paok paomic sukc skc3tuicbu pkok tuijkl sukb skccfo`ilòd, hfggiog ShfggiogZ (o.)8 kkctkki ckwjk cbutta zko zaal,tfo skc zaalk tbk lkkcokcfo`itifo, eysic  SpbysiquaZ (o.)8 pujpi tkcsk jaalpukc`kko

bkkttukc`kko, skgkkp fj`kko mibta3 ji cbkt k puj k tkogk kcilkt`kkocfo`flara Smfo`flaZ (v.)8 `kbpib, `kbpibok lkc, baboaajcfo`fj, pråsarvktiv Smfo`fjZ (o.)8 zkogtukj, pkskl ta'ooujai ta k luppib `iog ub mikogk oktok cilkwb lfb ok`iogkci`kklok-k k zkt ub tukjokcfo`fr Smfo`frZ (o.)8 ju lucflb okj cbktcfoa, bustru SwieaZ (o.)8 zi3 citaaopib zicfoeiscktifo, daslkglåggalsa SsaizuraZ (o.)8 jkt skcok3 cbukpiuujmibok, tbu oaibok subok3 vko cbkkj jktok, jigilf jktokcfoeiscktifo, daslkglåggalsa SsaquastrktifoZ (o.)8 cbaocbiktok3tukj cfibok, 4. tbu sikog lf kbib jkok vko jkt skcokcfoeiscara, daslkglågga SmfoeismktaZ (v.)8 jkt skc 3 vko cbkkj

cipukta mustfjta'o jkt skc3 cujpita' gkwtok bkogk ioo lab lfjkt skccfoelict, stri` SmfoelimtZ (o.)8 cicklb8 citukc lf3 ci`f3 citkwog,cilkogpkocfoefrjitat SmfoefrjityZ (o.)8 jita fj`ko, bib`ko zuibokcfoga SciogZ (o.)8 cujpicfoga, jfokrc  SjfokrmbZ (o.)8 cujpi3 gkj cbktk k liko paocujpipk3 k mib dkogdkog k ci-jok cujpipkcfogacfdrk SciogZ (o.)8 jukltko, guul gu pbkcfogalig ScioglyZ (k`h.)8 cujpi tkwb citukccfogalig SragklZ (k`h.)8 cujpi tbu tkwb ciski, cujpita bib bi labcilkwj cbfpk tbupi, oksikcfogalig, rfykl SrfyklZ (k`h.)8 cujpi ioosuog tkwb ciski3 cujpi

tkwb ciski3 bfib `aub, liko `aub lab tbupi `aubcfogajfr  Sragimi`aZ (o.)8 cujpipk tbkttu kbib ca'b tbkbok`iogk vkkibkwjtu, cujpipk tbkbokcfogariga Sciog`fjZ (o.)8 cujpi gkj3 cujpi cbkt ii ucok gkjcfogavår`igba` SciogsbipZ (o.)8 cujpi bibok, cujpi zk latokcfogras SmfograssZ (o.)8 pki cbfpok, cicbfpok cbktpaub, 4.ciluucok, =. jita cickwjtukbok, 0. cipkwlok cbktpaubcfogruaos, fvaraosstajjalsa SmfogruaomaZ (o.)8 citukbliiolikook3 citbu buklok3 ogkib`ko cidktok, gfl`ko, likt`ko cidkogliko oib, cbkt tuogk cbkt k cicfib mikogk cbkt dac tkwb cidktokcfockv, bul, bulsladao SmfomkvaZ (k`h.)8 cukc, cuuj, cbutcukc dkogk cukccfocrat SmfomrataZ (k`h.)8 cbkub daogdkog3 cbkub/skc gajgkj,4. cbfib tbaib jub tbaib ok cbktpaub, k tkctkc ok cbktpaub, =.cimiko tkck cigaao tbu cbktcfocurraoma, ckppastri` SmfjpatitifoZ (o.)8 ci`ajok8 k bkkt,sikj, bfib pao bib `iog utok-k ji`kog tkwb ci`ajokcfocurraot SmfjpatitfrZ (o.)8 ci`ajok-k cibal jicfocurrara SmfjpataZ (v.)8 `aj dkwl3 ci`aj8 kbfib lkjk ci`aj3

ji `kog skkogk bib zkwcok `iog tupok-k bkomikjokcfocurs, dkocarft, ekllit SdkocruptmyZ (o.)8 suj oaib okwojkbjkb lfbok, zkwook, laidk tbkkogdk lfb zkwb jkbjkb lfbokcfocylia SmfombZ (o.)8 tuipi taaogcflpicfosacvaos, eòlga SmfosaquaomaZ (o.)8 k gkb3 dkog bikj cbktbibok bkogk k lf tbai lf-k pikog tbuouog. tbuouog sukc3 pujpalbtbaib lf sap gkb, gkjtktok gkbcfosarvktiv SmfosarvktivaZ (k`h.)8 cfibmiog oukj3 cfibpbk oukj3lij tkck caajdit oukjcfosarvasekdric  SmkooaryZ (o.)8 skduog dkwlok juopi

cfosfli`ara Smfosfli`ktaZ (v.)8 cicbkub skc, tbk ckicbkwj3 k jkskkogk bkkt zkw `iogk tbk cbfl gkklckkpta lajpbk-k tbkcbkubskccfosfokot, ja`ly` SmfosfokotZ (o.)8 jkogckkogta lkijklk,d,m,`, ... z.lkck (k,a,i,f,u) miblfb lkijkltacfosfrtiuj SmfosfrtiujZ (o.)8 cilkwjtkkcok, citbukbpibokcfospirktfr, skjjaosvfrao SmfospirktfrZ (o.)8 k gaal sijtu,vkibkwj sijtu, jitbkb `iogk skwj sijtucfostktara, efrvissa sig fj SksmartkioZ (v.)8 cimiko skc, cital skccfostallktifo, stharoadilla`a SmfostallktifoZ (o.)8 gkobiog, okcbktpaub lab tkkoglki jita' cbktpaub ii jio k civkwb vkotuogkcbkwl fj `aub kkcsi pkwl cbkt (ioocuko cbktk cisij kkcsita)cfostructiv SmfostrumtivaZ (k`h.)8 dkwl bfib ok`iogk tbu bfib3

 pbkttukjpib tbaib3 bfib zkwc ok `iog tbucfosul SmfosulZ (o.)8 tkkoglki Tfja ta buo lki-k tbucbaolikopaota oib lkc cbkt, 4. gkj cbkt io gkj`kog cbktk fj k jitatbu k ogkibsut skc `iogk k cfib pklkicfosulkt SmfosulktaZ (o.)8 cujpi cbkt ii pklkita tbuoaibok taog,tuk jita taaook ioo lab k zujtacfosultara SmfosultZ (v.)8 tbu `fogb3 k ogkib`ko dkog bikj mi-k`fogb, 4. miokta sikvukota cikogk vk cilkcio dkogmi fj `iog dkog zktui oa `iog mi-k `fogb, =. cujpi tbucbao zuj k tbuoaitacbktpaub io tbucbkkj lkj sikj sitoi (k`vfmkta) ta tbu vk `fogbcfotkct SswitmbZ (o.)8 ilactric jai bfook lab cbkkcok vkozkt,sucjitok lab tkko skcokcfotkct, efrdio`alsa SmfotkmtZ (o.)8 ciskwb cbkkcok, cizfpok,

cisuccbkkcok, bfpibok3 cizfpok dkwlokcfotkotar SmksbZ (o.)8 suj, suj lki, suj tkog, ( k suj ogikt)cfotacst, skjjaobåog SmfotaxtZ (o.)8 k ouog k jk lab k ciij k pkkjk tbuta. ckjjkl cbkt k cigaao cbikt mikogio, tuk ckjjklcigaao cbikt jk-io dkog tbu cigaao jksk bikj mib tbu paomfotaxt cimi bicfotioaot, var`aos`al SmfotioaotZ (o.)8 cbukjuklpi, gkj tkjpifjok laitkogb likopi. Ksik. Kerimk, Kustrklik. Aurfpa. OfrtbKjarimk, ]futb Kjarimk mibtacfotfr, duraku SdurakuZ (o.)8 skduki, lki galbok skduki, kkogckiboai skdukicfotfrkrticlar, pkpirvkrar SstktifoaryZ (o.)8 lkidu, lki galbok,lkicuog, lab lki-ip, zukcok juocfotrkdks SmfotrkdkssZ (o.)8 kw-uuo ogaiok skkogk oikj zkwcfotrkct SmfotrkmtZ (o.)8 ji oib lab oib skkogk tkjzkw cickkloksap cbfp `iogk citbucijok lki. 4. citaao ok`iog tbu-kcitbucijok, =. ji cbkt tbkb skc ok`iogk suj tkwb miklok,cfotrkct, pkgt, fvaraoscfjst SmfvaokotZ (o.)8 tbucbuo,jibiogta lab ^ksiko cickklk tbucbuo3 citbucij tukbok, ji cbktlab cbkt cickklk citbucijokcfotrfllara, styra SmfotrflZ (v.)8 uc, ucmip, ski, fj`ko `iog lkjlkc, gkjtkt lubaac, suj lab pkki zkt `ko `iog, ok cbajpaub uc,aomic, `aib bkog dack fj skccfotrflsta`, mbamcpfiot SmbamcpfiotZ (o.)8 lkjlikopi tuogkjftfrta sittalok juo3 gkj cbkt lab cbkt gkjgi juok jftfr labjibiogta cisittalokcfotrfvars, stri`, pflajic  SmfotrfvarsyZ (o.)8 cioiklok, cisaalok,`ic tukctukck ciogkibok, ogkib`ko citukb lfbok lab cisaaldukiok,ai ogkib`ko mikt dac pkipib sukc skwjokcfotrfvarsial, pflajisc  SmfotrfvarsiklZ (k`h.)8 cioikl cisaaltbaib. tbu cicklb tbaib, ciduki tbaibcfotur, fjri`s SmfotfurZ (o.)8 ok cbkt papaub ii jaal pukc zik,

Page 100: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 100/220

ji, laitkogb. mibta, k cilkogb dkogdkogk sukibcbiktokcfotur, fjri`s SfutlioaZ (o.)8 k lijpi3 k gubpi3 k tkkogpi k bi`iog dkog`kko lij, bib `kko `iog lij k giitokcfovacs SmfovaxZ (k`h.)8 cuuj, pukctf ciicaal3 pbftkcfovfh, ascfrta SmfovfyZ (o.)8 miog ckwjk pkipib, cbuklziojftfrta lkck gkklckkp jftfr cibalb-k jftfr tkjpi tkc cbuklziocbkwjcfovflut, cuvart SaovalfpaZ (o.)8 lki-ip3 lki`kl tkwb cidkwl ipcffr`ioara, skjfr`oa Smffr`ioktaZ (v.)8 tbupiok cidkog, zkcicij, 4. bfib tkc gukl, lajpbk

cffr`ioara, skjfr`oa Sfr`arZ (v.)8 vkkibkwj3 guklcfp, dågar, pfckl SmupZ (o.)8 bkki, k dil oai bkki cbktpaub, 4.tabok, bkki `ijk tabok, =. bkki lijk cidkwl cijkwl jita' citubcfpi SmfpyZ (o.)8 k cidkog liiolikok galbcbiktok, taicbiktokcfpi SraplimkZ (o.)8 k tkctkc (k cidkwl jksk pao) tkwb cidkoglikok cidkwl ok cbktpaub, k tub, cidktpib likocfpijkscioa SmfpiarZ (o.)8 cidkog likok galbcbiktu, 4. lkijaacoksatcfpijkscioa SxarfxZ (o.)8 cidktpib dkwlokcfppar SsjkllpfxZ (o.)8 suopbuc oktokcfpsckt SmkpitktifoZ (o.)8 ji cbkt ii pikczkb `iog sujcfr (`al ke circa) SmbkomalZ (o.)8 dikcioo suogk tbugaaota labtbu ogkita' cickkl juo-kwog

cfr, skogcfr SmbfirZ (o.)8 lkpkwl3 lkkjpkwlcfrkl SmfrklZ (o.)8 pflyps cimi tuipi suogk ouogtk, kbib bkogk pkitbai lf, pkok juko sukog dkogk cbkog cbkog tbai sukog okjcbkt, juko sukog okj cbktcfr`fo, kespårriog Smfr`foZ (o.)8 uujmibok3 k ciijtaog pkocukjk luut tbaib lfb ok`iogk cbkkcmipok3 cbku cbuogk k luut ksukc cbkkcokcfrafgrkei SmbfrafgrkpbyZ (o.)8 cbukpi cbkt suog bukjtaoggkjlij k sukib sikjokcfrc  SmfrcZ (o.)8 siog bkwog skb, k zkkog tbiogtbikog, tui luuttbai lf, tbkwl siio lab zktui duog siio cbkwog k cizkogbcfrla`ar SmbfirjkstarZ (o.)8 lkpkwl jkckkicfro SmfroZ (o.)8 vkijiij tkog, dub k cisu oki lf tkog, cbkimi

cbktpaub ii tkog3 (cbkimi tkog)cfro SgrkioZ (o.)8 kotkog, jkogdub, dub, vkkijiij tkog mibtacfroat SgrkoulkrZ (k`h.)8 kotkog dkogk k tkog k tkogk fj3 bisiilsikl3 bi tiltalcfrojkgksio SgrkokryZ (o.)8 koskkl3 kotkogbuuj cfibok ioocfrpfrkl SmfrpfrklZ (o.)8 sargakot ouki-k gkklckkp cbkt paub( sko oib )cfrpfrlig, lagajlig SmfrpfrklZ (k`h.)8 pujpi tkwb, tkcsk tkwbcfrpulaot, svår SmfrpulaotZ (k`h.)8 tbku, tkcsk tkwb ci`ij, tbkutaltklcfrract, rigtig SmfrramtZ (k`h.)8 jkko, `ic, cbikl lfcfrrigara, fr`oa, hustara, ragulara Sk`hustZ (v.)8 citukcskc, kcilaj k citukc `iogk cfib, cilajskc, dulbtukbcfrrigara, ratta SmfrramtZ (v.)8 jkko skc, `ic skc, cbiklbok daiskccfrrfsifo, åtsoiog, tåriog SmfrrfsifoZ (o.)8 ciokwtjkiok3citkib jkiokcfrrupt SmfrruptZ (k`h.)8 sik, jukt, uib gkwp, zkt tbaib okwo lfbcfrrupt, dasticcalig SvaoklZ (k`h.)8 suj tkwb zkwb dkib ji3oaacguuc ut ji3 gflbguuc `aib jicfrruptifo SmfrruptifoZ (o.)8 siktok, gkjtkt bfib lfbok, oaacguucok, k `ic lf-k suj ogkbokcfrruptifo SvaoklityZ (o.)8 gflbguucok tkwb zkwb zuku tbaibok.oaacguuc utok, suj tkwb zfl dkibokcfrskogar SmbfristarZ (o.)8 lkpkwlk cibal pksklof3 dikcioo suogkjipi lkskcok k jkckibtucfrsat SmfrsatZ (o.)8 oujaita puko suog silb cigkkc pbitpbatcfrseåsta SmrumieyZ (v.)8 sioglkjtab tuogk cbkiluj3 dkwlsiktok pikcfrseåstalsa SmrumieixifoZ (o.)8 sioglkjtab tuogk cbkilupokcfrstfg Smrusk`aZ (o.)8 dikcok pkulkjk gkkl sijok3 ^ksiko tbuokkcpi tkck gaao zikb zikbok

cfrt Smkr`Z (o.)8 lki`kl cbkub3 k `kl oau-k ci-kktcbik lkicbkub3 ;.citaao ok`iog tbaib skcok lab skpok lki, 4. pkwi cbktpaub dkwl`iog mikogk skpok lki, =. luog`kj pkwi, cuj tbkc mikogkcipbkwcok tbaib skcok lki, 0. cuk I bikj mib mikptabok lki`kl oaucbkub tukjtukj (I@ Mkr`) 1. lkitbki cijkwlokcfrt SmbkrtZ (o.)8 gkjlij3 bilbmikt ok`iog lab k tbaib dkibok`iogk k lij dkogk sukibok/galbokcfrt skgt Sio driaeZ8 k tfjiocfrt, cfrtekttat SdriaeZ (k`h.)8 tfj3 sku lf3 tkj lf3 tkwjof cbktcfrt, lko`cfrt SjkpZ (o.)8 gkjlij3 cbuksuog cbktpaub gkjsuog

cbktpaub ii lij cisuki paocfrtaga SmfrtagaZ (o.)8 ji cbkt ouogk zui ckwickwitacfrtekttat Smfjpao`ifusZ (k`h.)8 k ciskjtaog tfjcij tkck cibaltfj jkbjkb okpi-k cimiog jkbjkbcfrtekttat, cfomis SmfomisaZ (k`h.)8 tfjcijk cimiog, k ciskj taog dac tfjof cbktk gaao/galb8 tfj-k cimiogcfrtba` SdravityZ (o.)8 tfjok, sku lfbokcfrttagoar, ckrtfgrke  SmkrtfgrkpbarZ (o.)8 gkjlij dacdac sukiboksap-k oai ji, gkjlij sukisuki jicfsjatisc  SmfsjatimZ (k`h.)8 jaal bfib zkwc, atlkwj zkwcok`iogk cioub tbaib ok3 cizapok vkotacfsjisc  SmfsjimZ (k`h.)8 dkwlsk ok cbajpaub bukpk gaao,vkotuog lai tuog suogk fj ok cbajpaub

cfsjfokut, rujpilft SmfsjfokutZ (o.)8 sfviatta buibcbukcbuklzio jitacfsjfs SmfsjfsZ (o.)8 cbukvkooukicfst, eahacfst SdrffjZ (o.)8 juopbikb cuog3 juopbikbcfstdkr, `yr SaxpaosivaZ (k`h.)8 tkj jko3 jko tkj3 cijko lf,jko skkogcfstdkr, vår`ieul` SpramifusZ (k`h.)8 jkopbk3 jkotkj3 tkjpijkocfsta SmfstZ (v.)8 jko3 vko jko3 dai lkwb, tukccfstalig, uvur`arlig Sprima-lassZ (k`h.)8 jko tkj luk-k citukt tbailf. lai tbaib bilf3 suj ii lai zkwb `iog bi lfcfstscfla Sdfkr`iog smbfflZ (o.)8 okupkogta gikb ok`iog juo labko pikcok tkwb k citbukb skkogta. ]kkog bukog suog jkb-kb fj

ok`iog juo cidkwlk, tukb skkog okupkog ta fjio suuo mikogioskkog k ckbok skkogcfstuja, rkgt SmfstujaZ (o.)8 ogaiok cizapok3 pupk ogaiokcizapok, lij lkbok cbkwogk k lkb jita ogaiok `kok cizapok pukotacftalat SmutlatZ (o.)8 sktbaj cibkogcaucfvao`iog, fjslkg Svflta-ekmaZ (o.)8 ciouog lab baiok3 tbkcbkttbu-k cibai-k ouoglkj ogktokcfòha SpfrtbflaZ (o.)8 cbukvkkc lab buib luut ok`iogk tajdkw pkog cbkt k tuoglkjk civutvkog paocrk`sa SsmrktmbZ (v.)8 cuui3 k bikj ok cbkt tkwb cuui- k cuibokjk fj skccrk`sa, riva SmlkwZ (v.)8 pbuki, mio tkwb pbukicrket, aoargi SvigfurZ (o.)8 luogsij lab tkcsk-k lkwpok oai3bkktok oai3 mi`kjk bkkt3 tbk oaib jkbjkbokcrket, styrca SefrmaZ (o.)8 tbkbkktok3 bkktok3 bib zkwbok3zkwbtbkwbok3 zkwbtbkwbok tkwb sapok8 ut lfpipi-k bib skcokcrketeul` SoarvfusZ (k`h.)8 bkkt3 tbkgui bkktcrketig SstfutZ (k`h.)8 bkkt3 pujpi liko3 tbkku taltklcrketig, aoargisc  SvigfrfusZ (k`h.)8 utok oai3 lkwpok oai3 bi babu3bi baobko bi vktvkt3 tbkbkktok lab lkwpok oai cfpcrketig, jågtig, stårc  SpfwareulZ (k`h.)8 bkkt, cbkub, bibtbaibok bku, buzkkp likopi oaicrketig, struttao`a ke suo`ba` SdfuomiogZ (k`h.)8 gfl, mi`kj,bkktcrketig, stårc, bòh, ly`alig Slfu`Z (k`h.)8 gioogkib3 giog `aub8kwogkib3 kwgio ogkib3 okkcpi k giogcrketig, stårc, suo` SlustyZ (k`h.)8 lkwptkc, bkkttkc, luogsijtkcpicrketlòs, kejågtig, jkgtaslòs SpfwarlassZ (k`h.)8 bkkt lf, gioklf3 bkktok oai lfcrketlòs, slkp SoarvalassZ (k`h.)8 tbk oai lf3 tbkzkw3 tbk oai lf

Page 101: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 101/220

Page 102: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 102/220

crydao`a, slasc, sarvil, uo`ar`koig SfdsaquifusZ (k`h.)8 tbujkog oukj luk-k fj3 mib dkogdkog zuib ofpok cilkogb skc lukcry``ari Smfo`ijaotZ (o.)8 jab lij skcok, jabzk tukjtukj,zksko vfj, kockj tkog, jab tbuc tui mibtacry``ari SspimaZ (o.)8 jablkck cbkb `iogk cidkwl jabzk, jablijskcok3 jab okjtui skcokcry`rat SspimyZ (k`h.)8 jablkc cbkbta tkj luk3 jab lij skcokokj lukcry`s (pá bast) SmrupparZ (o.)8 skcfl jaickibcry`sa clioga Smrfss swfr`sZ (v.)8 cilki3 citkwog8 okkcpi tkck

cisaalcry`sa, våra pá cry`stfgt SmruisaZ (v.)8 dkog bikj cbkt zfog dkogk juo cbkt pko juo `kog cbktkb vikl tkki, vkkc ckwickwi(tajdkw, jftfr tkwb)cry`seioar Splywff`Z (o.)8 plywff` siogpaaccryjpa, scrujpa SsbriocZ (v.)8 tfo3 k jksk skkogk oau sukbzkw,oau- zkw3 puko tfo k oau gkwp, tkwozkku ib skwp mikogio tfoiooau bicrypt SmryptZ (o.)8 dikcioo ouki-k juo bkwj, oi`kog lki-io sivuiok- io cizkogbcrystkl SmrystklZ (o.)8 k sikog sitsat sukog, tbkocic bkpkkc sukog,sukog pkkc3 k tazikbzikb sukog3 k ciju pkilat tbai sukogcrystar, cuhfo SpfltrffoZ (o.)8 kkcof3 jai`kwi3 bkogsko lf

crystar, cuhfo Smfwkr`Z (o.)8 jai`kwiok3 bkkog sko lfbok3cibtkkcokcrystar, usliog SmkitieeZ (o.)8 miil, jigi lf, jai`kwi jicrystarkgtig Smfwkr`lyZ (k`h.)8 zuj, zkctk tbai, jai`kwicrået, mkomar SmkomarZ (o.)8 kkcsi cbkwl-fj jio cbkt3 jibioglab gkobiogta pujpi tuog lab suogk utokok pko k dkwc fjk3 kskc laoglkog3 k okwb cbko jkbjkb3 k buo lkpk k ci-kktcbiktjko cailab sibok k tuo pkbpkb oktok lkubuki paota lkck cbkt3caosk oktokcråoga u` SavartZ (v.)8 lujlat3 suoglkj k pkwlkjkb bfib3 ciliipskc, cicbap skccråoga, bål`a SbaalZ (v.)8 buib io k juut mikogk tajdkw k lkogsfib dkogk lkog sfib skc  

cråoca, efroårja SkeerfotZ (v.)8 cijkiogkt, cijkitukb, jkitkogciogkttukbcråoca, efroårja SiosultZ (v.)8 zkbcf3 sijjkwb dkwl3 luogsijokt tbaib ok`iogk gaao3 jkkizuj skccråoca, efroårja, stò`a Sfeeao`Z (v.)8 cbiklbok dkwl3cbutcbikl3 k cicbkkj ok cbkt vk pklskt3 jkwbok dkwlcråocalsa SviflktifoZ (o.)8 pklsktok3 zuib lfbokcråocalsa, efroårjalsa SfeeaomaZ (o.)8 cbiklbok3 cbut cbiklbokcråocalsa, oa`vår`igalsa, y`jygalsa Sio`igoityZ (o.)8zujbukiok3 jko cikjok3 jkitkko lfbokcråocao`a, oa`såttao`a, riogakgtao`a SsligbtiogZ (k`h.)8sijjkwb3 tbupi sij lf

cråsao SmbffsyZ (k`h.)8 taalbkkt3 `aib oai tkj lfcråva, efr`ra, efrlkoga S`ajko`Z (v.)8 tbu oai tkck pik`iogkgaao3 ckl, ogikt, tbu oai tkck bib `iog dkwl`iogk ogatokcbktpaubcròdliog, iovkli` SmripplaZ (o.)8 jipfi3 lkj pki tbai lf ji. kcbadki jicròlla SmrujplaZ (v.)8 tfogkwp skc, tfocbkwj skc, jaac mipsuc-k tfo oikouk skccròlla SmurlZ (v.)8 ciil skc, tfo tbiutbau skc, skj ciil skc, 4.zkbpibok pikok juuc lkogskko skc, juuc ckwi piko skccròlla, phusca SrujplaZ (v.)8 lki`kl lfjzikl gkwp3 ouki gkwpcròllat, duat SmurlyZ (k`h.)8 skj ciil8 ciilcrása Sgizzkr`Z (o.)8 vkskta' gilpi

cudisc, cudic- SmudimZ (k`h.)8 k `uog kvkki lab k skkook cicijoaicueeart SsuitmksaZ (o.)8 cbuklzio siogcukog3 puko cfiboksiogcukog3 cbuklzio jita' zkt siogcukogcugla, prfhactil SdullatZ (o.)8 tbkutkogcuglarkjja SkdkmusZ (o.)8 tukt ok`iog lab okjdkt cibilb

ok`iogk cicki, cicbio ckwickwi tbai `iogk cicbil cbitkog tkwbcidkog ok8 Gktkog ckibcuhfo, crystar Smfwkr`Z (o.)8 jai`kwiok3 bkkog sko lfbok3cibtkkcokcuhfo, crystar SpfltrffoZ (o.)8 kkcof3 jai`kwi3 bkogsko lfcucri ScucriZ (o.)8 tajcuuo3 tajpkwogcul SmfklZ (o.)8 sukog jaibfl, jaibflculdåccao, eyrek` SdrkziarZ (o.)8 ioo suog luj skc ok`iog, kwi`iogk jaibfl kkjsk cfibok siicdaal cuujcul`agysoiog, cfl`eadar SkguaZ (o.)8 cbuksic oktok, k buo

jkojko k liiog vkovko k misk oktokcul`ifxi`, cultvailta Smkrdfo `ifxi`aZ (o.)8 jaal, gijokj oailf,k cukog tbai lf, buib `kog skkogk gic zkw jibiogta° `iiccbiktbuibcul`sahla, cåotra SmkpsizaZ (v.)8 guuocukog cilujlat, ciduogculby`rkt Smkrdfby`rktaZ (o.)8 k cbuj tbai lkj oaac tbaibcbktpaubculilta Smkrdfo jfofxi`aZ (o.)8 jaal, giookj oailf-k, gu cbkubjkbjkb buib k cuko mikogio sko-`uj biubikuculiltaefrgietoiog SkspbyxikZ (o.)8 siskok fxygao tkwj luk-k,mkrdfo`ifxi`a k tkj lukt jkok cbuk pbkwc lfbok. @iic `iogbuib k fj lfb lukt mikogio bib oktok ciogkb tbai biculiokrisc  SmuliokryZ (k`h.)8 koduuc vko tkwb ciski

culiog, stfrj, dlåst SgklaZ (o.)8 tki =4 pko 5= k bkkt buibpiculjioktifo SmuljioktifoZ (o.)8 k skkog/oikj pao tuog8 k tbupi pao3 k ukt pao lkitkc tuookculjioa SmflliaryZ (o.)8 sukog jaibfl tkwbok juo lab k iooculjioara SmuljioktaZ (v.)8 k skko pao, tbupi pao lkitkc luog3tuogtf k tkwp tuogtf/tuogsucculjioara SpakcZ (v.)8 vul, mi`kj lfb jaalculstfe  SmkrdfoZ (o.)8 lkivfj, jaibfl, sukog jaibfl, ioociogmibta. @ikjfo` k cimi zfogb mkrdfo sikog pao bi cimi bicult, `yrcalsa SmultZ (o.)8 dikcok `kok cizui3 miio`ko okj cbktcultivarat, kooat Smultura`Z (k`h.)8 fj`ko bfib, sikjcultural SmulturklZ (k`h.)8 ogaiok tkwb ciskicultvailta, cul`ifxi` Smkrdfo `ifxi`aZ (o.)8 jaal, gijokj oailf,

k cukog tbai lf, buib `kog skkogk gic zkw jibiogta° `iiccbiktbuibcujja, vko`ek`, dkssio SdksioZ (o.)8 `kkl cukog3 cukog `ki,cukogpi3 cbut silok cukogcuo, klaoa, dlft SjaralyZ (k`v.)8 tuk mikog dac tkwb, tuk dkog daciocuo, dkra, sijpaltbao SsijplyZ (k`v.)8 dkib tkcio3 fl tkciocuo`a SmustfjarZ (o.)8 vko laitu, ok sujduuc-k vko bfog laitaok mustfjar (cuo`a) bicuo`a, cliaot SmliaotZ (o.)8 ji `kog cbkt tuogk ciogk ji cbkt3kjkb gukck cimiog cisk zflf-k ji pkopibok k ciskj ji3tbucbaook juokb tbu oaipk io k tbu k gaaopib `iogk sitoi k lkkclab kjkb pao tuk sitoipk ii mliaot (cliaot) bi pkb bi. @kj lfbok

bkogk sikvuko cbkt k ci-aoskc ji pao tuk sikvuko cbkt k ci-aoskcji pao tuk ii mliaot (cliaot) bi pkb bicuo`gòra, dacao`tgòra, jal`a, efrcyo`a SkoofuomaZ (v.)8gaaocbik, pulkkc, zkskc, jipitbaib `iogk pulkkc, gaaocbikcuo`gòra, efrcyo`a, prfclkjara, dacao`tgòra SprfmlkijZ (v.)8jipi tbaib-k gaaocbik3 tkkogpi tkkogtk tbaib-k pulkkccbikcuo`gòralsa, prfclkjktifo, dacao`tgòralsa SprfmlkjktifoZ(o.)8 jipi tbaib-k gaaocbiktok, pulkkcokcuo`sckd, cao`sckd Scofwla`gaZ (o.)8 tbaibok3 tbaib tbaibok3sikjokcuooa li`a, syoas fj, bfl`a ke, dry`a sig fj SlicaZ (v.)8 `aib3bfib sk3 oukj3 bib oukj, bib ut, pkkctkcuooa, cko SmkoZ (v.)8 tbai, bi tbai, bib tbai, pbklok ogkb-k bibtbai3 k `kkl k cbkkj fj lf-k bib tbai, sikjok mitok oai kbib jkokbib tbai (pku tbai, lkkj oai, ouui tbai)cuost SkrtZ (o.)8 cbut sikjok, ogkibsutok pko k ok cbkt dkwlcbiktok. 4. sikjok cbktpaub, lij sukib sikjok, siog labsukog cbukc sikjok, lkskc sikjok, ji fj`ko miio sikjok, mibtacuostgrad, coad SkrtieimaZ (o.)8 sikjok, cbaaj sikjok

Page 103: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 103/220

cuostgò`oiog SeartilizarZ (o.)8 lai bfibzk, aaclaizk, cbkimi bfibskc ok`iogk cidkwl zkcuostig SkrtieimiklZ (k`h.)8 dkwltkwj, cioaib tkwj, k tkctkc lf, ktkctkc tkwb cidkogk cidkwltkwjcuostig daerugtoiog Skrtieimikl iosajioktifoZ (o.)8 oujai pksklluj cbkwj lf-k gkki skcokcuostiga tåo`ar, prftasa, gadis S`aoturaZ (o.)8 bktkog taog cijkcidkwltkwj bk.dkwltkwj bkcuostigt áo`a`råt Skrtieimikl raspirktifoZ (o.)8 ji cbkt io kjktbu-k buib k `iic tbaib okwo lfb-k k sib lfb mikogio, bu cijukjk,

kbib ca'b buib `iicok cidulb bicuostcao`ar, cao`ar SmfoofissaurZ (o.)8 sikjok tbuuc tkck oaiji, k `ikcio `aib tbaib lkj lab jaal bfibok lkj tkwb ciski-kbcuostoar SkrtistZ (o.)8 ok cbktpaub-k k sikj jkbjkb ji.lijsukib, siog/sukog cbukc, lkskc, jimiio mib cbkwog k sikjjkbjkbtacuostsilca, rkyfo SrkyfoZ (o.)8 dkwltkwj cbkku pkok cidkwl pukocuoststycca, glkosoujjar, stuot SstuotZ (o.)8 sikj jkbjkboklkbok3 ji`kog bib ogkj lfb lab dkwl ogkj lfb lkbok3 mioajksuogk lkubukipipi cilkcta bibokcup SmfupZ (o.)8 okkcpi tkck ok skc vkt, tuuj vkt, lujlat vkt,cujpi `iog lki cbaog vkt

cuparat, dkccat SbillyZ (k`h.)8 jukl tkwb ci`ij3 jukl tkj3 bilikplukpcupfo SmfupfoZ (o.)8 lai tbaib ok `iog juo cisabsk dack cizkogbtbai, k tuogkb k jko zkb `iog cigalbok lki`kl (paac ogk jko `iogcigalb kbib lab paac ogk jko lai tbai pkbcuppal S`fjaZ (o.)8 iooluogcbuj cuuj3 k luog cuuj ioocbktpaub, k tuog cuujk daaj ioocur, baldra`alsa SmuraZ (o.)8 `kjok3 okt okwo lfbok3 `kj cicok`iogk `kjskcok oksap3 `kj sikogokcurar SmfuriarZ (o.)8 jkolkkog jkbjkb `iogk ciskwl ckjtkki,lkitkki, tbu pukcok, vko pukcokcurara, låga, bala SbaklZ (v.)8 `kj skc3 jaijk `kj skc, 4.`kbok dai skc. =. citbaib cbiklbok jkog skc, cidu skccurifsitat SmurifZ (o.)8 k fj pkcpkc lf, k lkj`kog `aub ok/vkocurra pá trá`ao StieeZ (o.)8 citftok oau3 cioukcokcurv SdkscatZ (o.)8 saaog, (oujaita' saaog)3 dkwj (pksklta' dkwj) ok cbktpaub cfib tbaibok lab pukc tbaibokcurvajkgarkrdah`a SdkscatryZ (o.)8 lkwb, saaog, mikog lab dkwj pbko `kocusioa, sòscao`adkro, eåttar SmfusioZ (o.)8 ou bikj pk bikj iiskoggkjta° tktacustf`a, fpsyosjko` Smustf`ikoZ (o.)8 caajtu, miogtu, okcbktpaub k aomictucuvart, cfovflut SaovalfpaZ (o.)8 lki-ip3 lki`kl tkwb cidkwl ipcvk`arstao SksblkrZ (o.)8 ioo lkj ok`iogk k `uog k vkki cicijkci-kkt sukog3 sukog siicli oaicvk`rkot Squk`rkotZ (o.)8 giitcukl (mirmla) cbkt ii sab li sukb sabcbktcvk`rkt SsqukraZ (o.)8 k `uog k vkki cicij3 k `uog tagaal lab kvkkitagaal cicijcvk`rktisc, eirckotat Squk`rktaZ (k`h.)8 pkog li cicij `actkc,squkra `actkccvk`rilla Squk`rillaZ (o.)8 oupk cfp li lkkjcvkcsklvar SjfuotadkocZ (o.)8 jibfo lkck tutpbkb skkogkb tu-kzktui zukc jicvkcsklvari SqukmcaryZ (o.)8 sikjok lab tbaibok oai lfpi-k k koai dkogk cidkwl tkwjokcvkl, pioa, piosal, plkga StfrjaotZ (o.)8 dkwlsiktok3 tbukcsiktok3gkwtokcvkl, pioa, sjarta SkgfoyZ (o.)8 luogsij lab tkcsk-k tbukcok, sibtbaib ok`iog cbfp k okt tbukcok, cipaac gkwp, cipai gkwp likogktbukcokcvkl, pioa, sjarta SkoguisbZ (o.)8 tbukcok. luogcbkjok. babok.`kbok lab k ok pkok tbukcokcvklieimara sig SquklieyZ (v.)8 pilok, sikjok, tbaibok lab k cuul

 dkog bibok, oaibok tkwb miob. Gaaotabok-io, bigb smbffl sik`iogio D.K. D.]m. `agraa oaib cuul. Mfllaga sik `iogio J.K,J.]m. `agraa oaib cuul. Bibok tkwb miob3 cuj tkwb miocvklieimarat Squklieia`Z (k`h.)8 pilok, sikjok io mio, mio, k ciskjlab k ci`aib zkb pilok, sikjok, lab tbaibok oalcvklieicktifo, agoatba` SquklieimktifoZ (o.)8 miijok3 sikjok3mikogtkook `fog tuook3 k ciskj tko mikog oaibok3 oksapcbktpaub zfook-kb tuk oksap k saaj `iogk ci`aibta°o k oaibbkjtkog `iogk k ci`aib mikog pilok lab sikjokcvklitktiv SquklitktivaZ (k`h.)8 bfibok lab k tbu lkj tkwb ciski,

bfibok oaibok tkwb ciskicvklitat SquklityZ (o.)8 bfibok3 bibok3 ji cbkt ii bfiboktaogcvklja SokusakZ (o.)8 lukcsukb ofpok oktok3 lukcsukc `iog dkogk fjcvklja SqukljZ (o.)8 tbk cbkt tbu-k gij lukt vktok3 pbucbfogvaiokcvkljao`a SokusafusZ (k`h.)8 lukcsukbbuki3 cibbuki3 `aibbukilfcvkotitktiv SqukotitktivaZ (k`h.)8 k pbkzkb tbaibok tkwb ciski tabtbaib3 k pbkzkb tbaib tbaibcvkotitat, jåog`a SqukotityZ (o.)8 k pbkzkb, tkjokcvkotuj SqukotujZ (o.)8 k pbkzkb, k bi zkb3 sabtukj zkbcvkrt, ehar`a`al SqukrtarZ (o.)8 sab li sukb sab cbkt3 k liok, cujcbkt dkog sab li sukb la°og sab cbkt mikogio cbk = sukc bi

cvkrtar SqukrtarZ (o.)8 oki cbkt ii ;/0 : jiouta ;1cvkrtat SqukrtatZ (o.)8 ji li cipkwl, kw li tkwb lk k sk ji 0 ta,tuj tbaib 0 tkwb k cituj lkcvkrteiokla SqukrtareioklZ (o.)8 cijkwlok cbktpaub kb saji-eiokl jk `aub mikogk ci`ajokcvkrtefrjkt SqukrtfZ (o.)8 latjkt 9 lab ;4 k liko lki`kl, `klpicbkt cbap li-k cicbap lki`klcvkrts SqukrtzZ (o.)8 saboaal okj cbkt3 sukog okjcbktcvks Sdrusbwff`Z (o.)8 k citkocbik siog bikogtacvi`ra StwaatZ (v.)8 vksk bkkj miip gio, oau giocvi`ra, pippa SmbirpZ (v.)8 vksk bkkj3 cu zkczkccviaòhat Sfx-aya`Z (k`h.)8 jit gfl oai3 jit k `ijcvic, earj, `ygtig, sjkrt, sou SmlavarZ (k`h.)8 pil, sikj, tbai

 dkib, mikjtab tbai dkib lkivukook-k jkt tkjpipi ogkbcvicsko` Squimcsko`Z (o.)8 saboaal gkjk saboaal ckw-bkwj3tuk juok cipki cbkkc mikogio saboaal lkc-kb cituj suck cisi tbaibicvio`kgtig, dlò`kgtig SaeeajioktaZ (k`h.)8 oujai sukb8 oujaitkwb cidktok tkjpi oai, oujai fj`kkok fjcvio`a SeajaZ (o.)8 oujaicvio`a SwfjkoZ (o.)8 oupi3 pkskl oaisk oujai3 oujai pimiogcvio`alig SeajklaZ (k`h.)8 k ou, oujaicvio`avål`a SgyokamfmrkmyZ (o.)8 oujai ucok cujpigkjcviotat SquiotatZ (o.)8 ji bikj ok cbktpaub 1 cigkwj-k pkogcbkwj, saaj cbkwj ji 1 skc lk pkwlcvist StwigZ (o.)8 siogbikog oau3 mikogckogcvftk SquftkZ (o.)8 kjku tkkog `iog3 kjku kitukj3 kjku tko`iog zkbcvftiaot SquftiaotZ (o.)8 okjdkt cbkt pao k `kog okjdkt cbkttkwb ib bkwj mikogk ib ogkb zkb, ;4 pao = tkwb bkwj la'og 0ciogkb, 0 pao quftiaot (cvftiaot) bicvåg SmkttlaZ (o.)8 ioo k cicbkwi dkwog3 lkwi, sikl mibta-k vackgaaocbfpokcvågekrj, rkomb SrkombZ (o.)8 gkobiog cbkwiok bukogpi3 skcfl, dkwog, caal, tuu mibta k tultul-k cbkwiok bukogpicvågfp`råttar Sstfmcdraa`arZ (o.)8 gkobiog cbkwi tkwb civkkcjicvågpast SjurrkioZ (o.)8 gkobiog puul oktok3 gkobiog oktokcvåcca SmrfkcZ (v.)8 uipbuc dkog k bkkj3 kw uuo giok bkkjcvål` Savaoti`aZ (o.)8 oitkkc, oitkkc tuuogcvåla SsjftbarZ (v.)8 buib ogkb skc lf3 buib cimiog lf skc3jaicukog lki pukozk tkwb cbub jitcvåla, cvålas SmbfcaZ (v.)8 buib `iic zf lf3 cbkkc3 gkwlbaaccvåla, cvålas SsueefmktaZ (v.)8 buib ogkb lf skc8 buib pikc lfboktkwb tbkt3 buib ogkb skc lfbok tkwb siskc3 gkwlkb jaac luj,

Page 104: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 104/220

okkc zf lf-k sicvåla, cvårca SdurcaZ (v.)8 buib ogkb lfb skcok tkwb ji tbkt siskc, k sib cbit ouogk k lukog zukc 3 `kki tkck cibapsko bikucvåla, cvårca, strkogulara SstrkoglaZ (v.)8 gkwlbaac-k tbkt3gkwl jaac-k tbkt3 gkwl pko k jaac luj3 gkwl-k cbkku tkwbgkkc lujcvålarslkoga, dfk SdfkZ (o.)8 k oaac `iog cbktpaub vikl lujjksk pbft guul okjcvålarslkoga, pytbfo SpytbfoZ (o.)8 tbkkj3 gu oai lf-k k likojkbjkb guul

cvålartkg Sstrkoglabfl`Z (o.)8 gkwl jaac skc-k okkc tbaib lfbskcok, sukctkcok lkkc cbikt skcokcvålstfe, oitrfgao SoitrfgaoZ (o.)8 jaal, lijok, gijokj oai lfbuib okjcbktcvårca, cvåla SdurcaZ (v.)8 buib ogkb lfb skcok tkwb ji tbkt siskc, k sib cbit ouogk k lukog zukc 3 `kki tkck cibapsko bikucvårca, strkogulara, cvåla SstrkoglaZ (v.)8 gkwlbaac-k tbkt3gkwl jaac-k tbkt3 gkwl pko k jaac luj3 gkwl-k cbkku tkwbgkkc lujcvåro Sgrio`arZ (o.)8 k gkwitu3 k gkwiok satcvårulkot Sekult-eio`arZ (o.)8 ji jkwbok k zfogzfog jicvårulkot SwrkoglarZ (o.)8 k cisaal jita cbktpaubcvåsta SmfotusaZ (v.)8 vuo cab lf-k likj skc, `up skc, pkwj skc

cvåsta, efrslá SdruisaZ (v.)8 likjok3 likjok jk3 si`up gkwp,tuujk `up skc3 si`up skccvåstalsa SmfotusifoZ (o.)8 vuo likj lf-k likjok3 vuo cab lf-klikjokcyclicy Smfmc-k-`ff`la-`ffZ (o.)8 kkcluui cbuko `kocyla, sji`a, cksta SeliogZ (v.)8 lkwo3 okkcpi tkc k vai pbftiolkwocbik, cilkwocbik3 viicvkt3 paicbki vktcylliog SmbimcaoZ (o.)8 kkc k `ikcio kkcof3 vkskof papaub, 4.kkcskcylliog SpfultZ (o.)8 kkc lk, k pi k bi oki lf kkc okj cbktpaubcyo`ig SmfovarskotZ (k`h.)8 sikj, civk jkbjkbcyo`ig, `ygtig SprfeimiaotZ (k`h.)8 sikj jkbjkb3 civk jkbjkb3sikj tkck bib tbai3 sikjok tbuucpi oaicyo`ig, skgcyo`ig SaxpartZ (k`h.)8 sikj jkbjkb3 civk jkbjkb3k sikjok tbuuccyoisc  SmyoimklZ (k`h.)8 kkogsuog cbuklk oksaaj ji3 k sap k dkwl k gkjtktok cbajpaub kkogsuog cbuklok bkog daccys SdussZ (o.)8 citkwp giog `kc`kcokcysa, efrscråcca, scråjja SsmkraZ (v.)8 lkku3 lkku skc, lkku-ktkkijkog skccysa, båtta SdfooatZ (o.)8 k gfog ciijk cbku zkog cicbao oujailab okupkogta cbuc lucbucysc  SvastklZ (k`h.)8 sikogtbf3 k oiio tkwb cibal cbk lf3 ouogkkcsikog3 cukjkb tkwbk ciskwb cbk lf ouogkkccysc, rao SmbkstaZ (k`h.)8 oujai pkskl jkwbok dkwl cbk batlf-ksikogtbf3 gkjtkt lubaac bfibcyscba`, raoba` SmbkstityZ (o.)8 sikogtbfok, oujai-pkskl lkjkjkwb lfbokcyssa SdussZ (v.)8 citkwp giog `kc`kcokcyssa ScissZ (v.)8 juuc tkwb tkwp3 okj miku, citkwpcyst SmfkstZ (o.)8 tuipi ckj, tuipi okwl, tuipi gaicåda ShkwZ (o.)8 cbkgubcå`a, låoca SmbkioZ (o.)8 siiccbku3 siiccukl oau tkjpi cizfj, 4.cbkioikog (ogkwog-kwb), =. k zfj oai, k dko oai ok cbktpaub, 0.cfl, 1. cbibok, baaomipokcåc, erijf`ig, `ristig Sdfl`Z (k`h.)8 bkkog, lku bat lf3lkubbukiok juok bib `iog cbktpaub bib `iogk cigiogsk-k fj,zuj tbai lf3 cibtkkc oai lfcåc, tkppar, ri``arlig SgkllkotZ (k`h.)8 puko bfib ofof tkwbcizaajk mi`kj jaal jkbjkbcål`ar SmallkrZ (o.)8 lai jkitkog oukilkjk fj ioo`ai, laisuogioo`ai ioo skkogpipi cilkjta-kb lai jkitkog tkwb citkog oukilkjk zfogb ioo`ai fjk, tukta vko cfibok cbkwogio cizkogbtkkogpi bicåla Smkoff`laZ (v.)8 ckwi, tkwp, ciogkibok dkwl

cåla efr, cårtagoa Sefo`laZ (v.)8 `kwj3 `fp-dkwl3 bibcikogcikog3 `aib dkwl-k lkwog3 cbfib3 it dkwl, ofb dkwlcåla`yr SpatZ (o.)8 oaac`iog lab zukc `iog bi lf-k ioo-k cicbkwigkobiog k `ikcio ui lab zkwbogau mibta dkogcålliog Sdal`kjZ (o.)8 pitaac3 oujai upk jkbjkb3 picåltriog, svio`lar ScokvaZ (o.)8 zukupbukb bkkt jicåjpa SjilitktaZ (v.)8 gkklckkp luut, gkklckkp tujcåjpa SstrugglaZ (v.)8 citfj gkwp3 bkcskpipi-k bib taaitaai3bkcsk tk lab pbu sukc taaitaaicåjpa, slás SeigbtZ (v.)8 `f, gkklvkota zkogb-k ci`f3 gkkl `f,

citkwog. citbktkog lki, civuk, cbuk lkckb citkwogcåjpajåssig SbugaZ (k`h.)8 liko jkbjkb8 gflcåjpastfr, gigkotisc  SgigkotimZ (k`h.)8 liko jkbjkb3 gflogajogkj3 likt mib tkc k likocåotra, cul`sahla SmkpsizaZ (v.)8 guuocukog cilujlat, ciduogcåpbòh, cry SparcyZ (k`h.)8 cijukog, ji`kog tkwog oukj3cipbk skc, guklbau3 ciguklbau skc3 ciguklzf skccår, `yradkr S`akrZ (k`h.)8 itbuki3 ogkibbuki jkbjkb3 jkotkj, pkjjkib sk3 tbupi at3 tkj jkocårasta Sdfyeriao`Z (o.)8 oujaita' ciogkibpib pkskl cbktpaub3lkwjpk8 ji cbkt ii lkwj lkb bi-k pkskl lkb k bi paocårasta, vaoio`a Sgirleriao`Z (o.)8 tkogvkl cbkt ii ogkib `aub labit `aub oujai3 lkwjou3 ciogkipib

cårbòg SbkrriarZ (o.)8 vksk `kog oa-k civkkc jusi okjcbktcårlig Stao`ar-bakrta`Z (k`h.)8 ji babpib tbai3 k babpibbuki kcbksiktbuki cbkt k jub mikogk cbksik pkb jicårlig, baogivao SkeeamtifoktaZ (k`h.)8 itok tkwb, ouooajk itoktkwb, pbkwcok tkwbcårligba` SmbkrityZ (o.)8 ^ksiko io jibiogta k itok3 jibiogtacbkt lab cbkt k ci-itok, 4. itok oksap3 `aib skcok tkwb sapcbikt okcbktpaub, =. mitok, jigiitok3 ji`kogta `aib skco, 0. ji`kogta tbuk cbao mikogk k jigi ji, 1. cukjk gaao lfb-k jizkwogmijkwbta bub ofpok tkwb k cipik buboktacårligba` SlfvaZ (o.)8 ci-itok3 ciogkibok3 itok3 ogkibokcårligba`, baogivaoba` SkeeamtifoZ (o.)8 itok, it k mib-k itok, pkkctktok lab `aibskcok tkwb itok, oktokcårligba`skeeåra SkjfurZ (o.)8 oujailab pkskl ciogkb sijok,zkwl tbucåroa, sjòrcåroa SmburoZ (o.)8 dkwogokwi pao tbkwdkt(duttar) k sukb `fogk tkwbok/pai gkwpokcårtagoa SmkrassZ (v.)8 cbfib biklbikl, it tkc lab ogki tkck cbfib3ji cbkt ii ofp skc ok`iogk cbfib (bib duktdukt lf)3 citkwp,cickwicårtagoa, cåla efr Sefo`laZ (v.)8 `kwj3 `fp-dkwl3 bibcikogcikog3 `aib dkwl-k lkwog3 cbfib3 it dkwl, ofb dkwlcåttari SbarasyZ (o.)8 pkwlpi up`kko tkwb cidkog lf upok jicbajpaub ii skkosk pkwlpi pkipib-`kko tkwb cidkog lf dikcoktbuta. Puk dkog kbib/uj jita baratim (cåttarsc) cimi bicåvl, scåo`ari, juo`buggari SwrkoglaZ (o.)8 cisaal dukiok

giog3 cioiklok gkjlujcåvlas, juo`buggas, scåo`as SsqukddlaZ (v.)8 tbu oauof cbktbkogk okkcpi tkck cisaal dukicåvlas, scåo`as, juo`buggas SwrkoglaZ (v.)8 gkjluj tkckcitkwog, cisaal duki, okkcpi tkck cioiklcò SquauaZ (o.)8 ji tkjpi cigukl `iau`au3 ji tkj luk-k kjku buo`iog ogkck ciguklcòd, kosckeealsa SpurmbksaZ (o.)8 vko laiok3 vko cilaiokcòda SduyZ (v.)8 lai, suj tkwb vko lai3 vko lab suj cicbaac, ksuj jko`iog zkb suj cipikcòdar SduyarZ (o.)8 laitucòdar Svao`aaZ (o.)8 vko cizukcok ji3 cba tkwb pki-k vkozukcta' vko k lai jicòdjko` SjarmbkotZ (o.)8 sujdkwl ji3 vko lai-k k tkjjkozkw-k zukc cic jicòdjko` Strk`arZ (o.)8 suj dkwl ji3 vko lai-k zukc cic jicòdjko`, cflfoiklbko`lar SgrfmarZ (o.)8 ioosuog vkozkttukjtukjta lab oaac lab tkkc `iog k zukc ji (zukctu)còdjko`sefrratoiog SgrfmaryZ (o.)8 dubtkkog3 sktbku3 ioosuog

Page 105: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 105/220

vkozkt tukjtukjta cizukcok sujduuccòdstk`, stk`, dy StfwoZ (o.)8 cbuk3 cbuk liko sij3 Pa`ij,Ckwlpi, Lkjck mib dkog mik cbuktacò` SelasbZ (o.)8 sk3 tkcsk3 gkobiogta' sk3 mi lab skcò` SjaktZ (o.)8 sk3 oaac `iogk cidkwl skcò`alig SelasblyZ (k`h.)8 pujpi uucok3 jibiog luogsijcò`alig, skosalig SmkroklZ (k`h.)8 tkcsk lab pujpi `aibok tkwbciski, oujai pkskl uucok lkjcò`eul` SelasbyZ (k`h.)8 tkcsk pbk3 lijmi3 tbku3 sk`ijcò`eul`, jusculòs SdaaeyZ (k`h.)8 tbkbkkt tukc, tbkj`ij

 pbitpbatcò`å`ao`a (`yr/plkota) SmkroivfraZ (o.)8 sksikl oa gkobiogta3gkobiog `kog sk k oa gkobiogtacòha SduocZ (o.)8 tajdkw tuogkb ckwj gai-k k mikl k miklkcidkwl lupokta3 lupok oau cbktpaubcòccao ScitmbaoZ (o.)8 koduuc3 kobukook lab ko oaacok juocòccaombae, cfc  SmbaeZ (o.)8 koduuc skipi ji3 kobukota lkckjkckkipicòccaobkva Scitmbao gkr`aoZ (o.)8 jabtab jabgkb miiook ioogai-k bukocòccaockrl SsmullifoZ (o.)8 koduuc-k oksap dukbtaog k oiiotaogk dupitaog k saaj jicòccaopiga Scitmbaojki`Z (o.)8 koduuc oksap lkj skog saaj

`iogk ciguki oujai3 kobukotucòl ScaalZ (o.)8 tajdkw sukl zkwlpi3 tajdkw tkwpaac, 4. k tkw paac tajdkw cbktpaubcòlar Srk`iktfrZ (o.)8 jftfrta sat jkki-k sat vft skc ok`iogkcicfib tuiduog3 k `ai oauoau tkjpi k cidkwl tuiduogcòlasckd SraerigarktfrZ (o.)8 vuuc dkwlok3 tui vft skcok, oaac lab`kwo k vft `ic`ac lab k sik lf `iogk cfibokcòlavåsca SmfflkotZ (o.)8 k vft skcok tui3 jftfr aogioa skt luktlfb ok`iogk citbuo vft skcok tuicòlig SmfflZ (k`h.)8 vft, lujlf, sk lfcòlig, cfl` SmbillyZ (k`h.)8 vft jkbjkb3 fj biitbikt3 ji tkwbcitbukb lf, cilkwjtk lfcòligba` SmbillZ (o.)8 vftsk luk-k liiog cacaub3 vft jkbjkbcòlla SmludZ (o.)8 cbatduuc, k latok lkj oau zkw-k cbat ok`ioglkj k skb zkw siogtujcòlla SjkllatZ (o.)8 cbatduuc3 siog tkwb cidkwl saccòlvko` SwkcaZ (o.)8 tui tuogkb tajdkw pki cbit ouogk tuituogkcbkkp dkogk fj pao

còo Sgao`arZ (o.)8 k ou lab k pk cbaookcòo SsaxZ (o.)8 oujai pkskl cilkj`kook3 k ou lab k pk cidkt lfbokcòo, oy`alig Sgff`-lffciogZ (k`h.)8 jaal bfib3 at-k oukj3 atsukccòo, påo, oat, oy`alig SprattyZ (k`h.)8 bfib3 cilkwj3 ogkibdkkog3itbuki3 `aibbuki3 bkkog, bkkogsko3 bib ogkjcòo, påo, sjuc  Sbko`sfjaZ (k`h.)8 jaal bfib (pkskl) jigi3mitok tkwb ci`ijcòos- SgaoitklZ (k`h.)8 mi cbkbok tkwb ciski (su lab zkog tkwbciski)

còos`ala Spu`ao`kZ (o.)8 oujaita' su k pkw lkj3 pksklta' zkogcòos`iscrijioktifo SsaxisjZ (o.)8 oujai lab pkskl `ai`kook,oujaita sijjkwb dkwlokcòoslig, sacsual SsaxuklZ (k`h.)8 oujai-pkskl uucok, bibok tkwbciski, buucok lab lkook tkwb ciskicòoslòs SksaxuklZ (k`h.)8 kou bi lf, k pk lkb bi lf, k ou k pk bibokoai lf, oujai pkskl fj cbfpok fjlf, okpi-k mi cbkb tbai, puogtbaicòoslòs SoautarZ (k`h.)8 k ou lkb bi lf k pk lkb bi lf, ou/pk bibokoai lfcòoslòs SsaxlassZ (k`h.)8 oujai io ouajai bibok oai lf3 okwi oailf tbaap `ac`kc, 4. pkskl io pkskl jaal pkw lf3 oujai tkwbcidkog jaal puk

còosfrgkoar, gaoitkliar SgaoitklsZ (o.)8 su lab zkogcòra S`rivaZ (v.)8 pkilat, duo sukc3 pki-sukc3 jftfr dkogk bkwlcòrastfl, rullastfl SwbaalmbkirZ (o.)8 tutok paioai3 lkj pki tbailfta zkt `iogk cidkwl tutok pai oaicòratòh, daefr`riogsji``al SvabimlaZ (o.)8 tuko tbaibok jftfr,siic skcfl, vkolaaog, mibta juo cbkt pko juo `kog cbkt tukotbaibok vkozktcáda, ckppa SpalissaZ (o.)8 k jfogtaog skjul tkwb k cizaaj pukotuklcáda, ckppa SmlfkcZ (o.)8 puko dkko oai lf pukotuklcá` SplkyeulZ (k`h.)8 cijkwlbkkt3 fj vulvulcál SmkddkgaZ (o.)8 gkwdi luuj3 kockj luujcálfrj SmktarpillkrZ (o.)8 luoggkj3 jul oai luoggkjcár`a SapaaZ (o.)8 kjk oai lf k `kwo zuj, ci`kwt ok`iogkcizkogb taj okjcbkt

Page 106: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 106/220

 

Llkdko, slkjdart, sluddart SsmkjpZ (o.)8 ji bfiblf3 ji zulbzkku3ji giok lflkdfrktfriuj SlkdfrktfryZ (o.)8 ok cbktpaub dkog k mi bikj mi-katcbikt jkskcok juo3 sio jkskcok juolk`, `fvao SslftbeulZ (k`h.)8 tbk`kb, gkjtkkog oukj lflk`, jkgalig Sio`flaotZ (k`h.)8 tbk`kb3 ok saaj oukj lf3 `aib lf

lk`a SlatZ (v.)8 bi skc3 cbfib duki lf3 kjkb lab kjkb-k bi skclk`a vko`at, tissa, urioara SurioktaZ (v.)8 zuo tbklk`a, låssa Slk`aZ (v.)8 vko gukog3 vko suko3 vko puk skclk`a, stkl` SdkroZ (o.)8 kolkkcskta cbflok ioo, skkl, dub skkl,gkobiog cfib ok duuclk`astfc  Srkjrf`Z (o.)8 tbku mikog3 tbku lkwogk vuui citbuotaoat cipok mikoglk`oiog Slfk`Z (o.)8 vko3 vkogic3 pukc `iogk cidkwl vkolfjlk`oiog, lkst SmkrgfZ (o.)8 tajdkw, vkolaaog3 jftfrpita' pukcvkotalkg SlkyarZ (o.)8 mikl, mikl cbkt mikl oib3 ziogb cbkt ziogb oiblkga SsfusaZ (o.)8 sktbu-k `ikcio k citbuucskc vfc dil, vfc cbalab vfc lu

lkgao SsbaatZ (o.)8 `albpbkb tukjok pukolkgar, efrrá` SstfmcpilaZ (o.)8 jkkilkj buok zkt `iog mi-k tkjpicfib cbflboklkgarruj SstfrarffjZ (o.)8 vko cbflok ioo`ailkguoa SlkgffoZ (o.)8 tuipi okwlk kjkb lab kjkb ci-uuj tukj dkogk fj tuili oau, kbib bkogk tuipi tkwb cizfj vavalkckh SlkmcayZ (o.)8 skwltkkc `iogk cizkogb ji3 ji tbupi `aubta'ok pkiok paub uk k skwl ckwickwi `iogk k tfopib ub jilkcfoisc  SlkmfoimZ (k`h.)8 tbu tfjof dac gaao3 tfj miclkcs SskljfoZ (o.)8 ogksk okjcbktlkcsktiv, keeòriogsji``al SlkxktivaZ (o.)8 suog pki ok`iog zktuilkcuoa SlkmuokZ (o.)8 ok cbkt k cijkogilbok k kwook juo, kbkwjok juo, juo kwog k k fjok

lkj SlkjdZ (o.)8 tuuoflkj, lkjjat SpkrklytimZ (k`h.)8 puj zkwt oktok oailkjk SlkjkZ (o.)8 ]futb Kjarimk-k caal gfl ogkwogskulkjba` SpklsyZ (o.)8 pujpi zkwtok3 puj lkog si mib dkogtalkjioara SlkjioktaZ (v.)8 plkstim tkwb tukj3 pko `ic`ack tukjlkjja SpkrklyzaZ (v.)8 tbkzkw skc3 zkw `iiog`ikog skc3tbkbkktoktaog dai skclkjjalsa SpkrklysisZ (o.)8 puj lkog cbkt bikj, pujpi dup bikj-k zkwtok3 zaog oktok3 puj zkwtoklkjpa SlkjpZ (o.)8 jaivkkc3 jaicbukt, jai-k ci`a jaivkkccbktpaublkjslá, efrdlòeea Skstfuo`Z (v.)8 okkcpi tkck lkj`kogsklko` SmfuotryZ (o.)8 gkj, cujpi cbkt ii tbuoaibok gkj kjkb lab

kjkb k ci-uc gkjlko` Slko`Z (o.)8 lai, laitkogb3 gkj lab lai3 fjok juolko`drug SekrjiogZ (o.)8 lf cbkwbok tkwb ciskilko`drugs- SkgrkrikoZ (k`h.)8 lfgkj, lfgkj oaibok lab lfgkjbkwjok tkwb ciskilko`a Slko`Z (v.)8 tu, tu skc3 vkotuog pko laituog ktusuc,vkolaaog tulko`agråosa, gråosa SerfotiarZ (o.)8 gkjgi3 gkjpi oibcigkjgiitok juolko`avah SbigbwkyZ (o.)8 lkj likopi3 jkwtkw tkjpi cipkipalbzikbzikbok lkjpi, cbuk cbkt lab cbuk cbkt ckwjtukbok lkjpibfib lab tbupi k cidkwllko`elygtigba`, acsil SaxilaZ (o.)8 ji lab skta cikog pkok juo

`kogk cibkwlcbiktok kjkb lab kjkb-k vk pkicbiktok3 cujpita°bkwlcbiktok, gkj suogk taao `iog pbkl okwo lfboklko`gkog, lko`gkogsdrf SgkogplkocZ (o.)8 guocukog labtajdkwta cbkt lab cbkt cickklk ci`kwb siogpaaclko`gkogsdrf, lko`gkog SgkogplkocZ (o.)8 guocukog labtajdkwta cbkt lab cbkt cickklk ci`kwb siogpaac

lko`iogsdkoa SkirstripZ (o.)8 vkolaaogta tuc ok`iog lab laao cbiktok`iogk k cizkogb pkc juotalko`iogsdkoa, stkrtdkoa SruowkyZ (o.)8 vkolaaog k tuc mikog labk laaocbikt mikogk k tkki vavkok juolko`cao`iog Slko`ekllZ (o.)8 tuipi tuog pkok laitkogb gkkl juboktajdkw cbkwlok3 vkolaaog tu

lko`cfrt, cfrt SjkpZ (o.)8 gkjlij3 cbuksuog cbktpaub gkjsuogcbktpaub ii lij cisuki paolko`lig SrurklZ (k`h.)8 siogtkkog gkj3 cbukof cbukoau juo3cbkwpi juo bi lf, lfcbkwb siogpukcok tkwb civkkcok juo, jitkj lfbok siogtkkog juolko`jko` Sbusdko`jkoZ (o.)8 lfcbf ji3 lf oksaaj jilko`jko`, dfo`a, ekrjar SekrjarZ (o.)8 lfcbf ji3 lf oai jilko`sdy SvillkgaZ (o.)8 cbuk oau3 cbuk tk3 ioo tkj lf cbuklko`sdydfar SvillkgarZ (o.)8 cbkw oau cbkt suogk taaog ji cbuktk jilko`sefrrå`ari, efrrå`ari StraksfoZ (o.)8 labbaacok3 gkjlab`fok3 gkj lkogpkook3 gkj tuogk tbujkko lfboklko`sefrvisoiog, efrvisoiog SdkoisbjaotZ (o.)8 bkwl cbiktok

lko`sckd Slko`smkpaZ (o.)8 juo tukjtukj, jukl lkc, gukj lkc,siog cbkwog ouoglkjk oai-k cisuki/cilk lij cbktpaublko`sjko` SmfjpktriftZ (o.)8 gkj jipib3 oksappiblko`strygar SstrfllarZ (o.)8 lkj k siku biktbikt ji3 k vkkc biktbiktjilko`strygar, vkgkdfo` Svkgkdfo`Z (o.)8 ji vkkctbkkp3 dkogjkbsap lab dkwl jujkl oai lf-k vkkctbkkpk fj ji3 fjok cimiko oailf-k vikl vkkc jilko`såtta, u`scida S`isajdkrcZ (v.)8 vkolaaog, tajdkw pkokvko sukbcbik, vkolaaog bikj tajdkw pko bikjk cuj cbiklko`tkoga SistbjusZ (o.)8 k lkogtukc-k tuipi fjok gkj oauogiuogaulkogaeiogar, lkogajko` Sji``la-eiogarZ (o.)8 jalki,cbutja lki

lkogeristat, lkogsigtat Slfog-tarjZ (k`h.)8 buo skwtpi k`ioglkogjf`ig Slfog-sueeariogZ (k`h.)8 tbukc zf3 luog`uki3 tbukccaaickki zflkogs SklfogZ (prap.)8 zui-io, k `uog zui-io, tfopib, pkipib, caoglkogsigtat, lkogeristat Slfog-tarjZ (k`h.)8 buo skwtpi k`ioglkogsfj SslfwZ (k`h.)8 zackki3 za-fl8 k lkkc `iog zkb skkogk buotkjzkw lk (dai skc) jiouta ogk suogk zkwb `iog jiouta ;>suogk zf pko, oki ; pki ok`iog kb oki = pkilkogt dfrta, eharot SkekrZ (k`v.)8 k gkjlk-kb, k gkjlk pkoiolkogt dfrta, pá kestko` SklffeZ (o.)8 k tukjio, tukj fj, tkogtkt,cigkkljub tbaiblkogtruccao SlaogtbyZ (k`h.)8 skku luklkogtruccao, fjståo`alig SprflixZ (k`h.)8 k cbaogvkklk skku3

mijtkkcbuki cbfpk-k tbu gaao3 k ciskj zkb skkogk tkjzkwckjjkl zkogblkogtruccao, vi`tlòetig Slfog-wio`a`Z (k`h.)8 mijtkkcbuki3gijbuki cbfpk skkulkogtråccao`a Slfog-rkogaZ (k`h.)8 gkjlkpi ckkp tbaibok tbkupi3 dfjd laaog tbailkosa, spy` SlkomaZ (o.)8 k `kwo k siiczuj citbukb taipi okj cbktlkotaroa SlkotaroZ (o.)8 lklmio (Aog) jaivkkc, jkko (glkss) tkwbcitbukb jaivkkclkp, clu` SpktmbZ (o.)8 pbfpok3 pukocaac pbfpoklkppa SpktmbZ (v.)8 puko pbfp3 k caacok juo tbukp3 cbuicbkwjlkppa, rapkrara SdusbalZ (v.)8 dkwl bfib, dkwlpbk, pukbtbkc3 kzk zuut tbkc, cbaac lkj`kog

lkps SdakuZ (o.)8 oujaita' lkwjogkib ji, oujai baal tu labogkitulkps S`ko`yZ (o.)8 puko lab cizapok lkj k ukog dkwl ji3 kcizaaj saosko `ao ji cizapok k tbupi dkwl jilkps SefpZ (o.)8 k pukosilb oiictaao dac k tbupi skc luk jicbktpaub (cizapok k ukog ogkibsut ji cbktpaub)

Page 107: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 107/220

lkpsus, eahl SlkpsaZ (o.)8 pku cbiklbok, cbiklbok oaumiclkrj, stòh, spactkcal SofisaZ (o.)8 gkj lujok3 kwgiog fjogaiogkiok, kw cimiko jaal fj lf-k k giog dac tkwb cipuj`ijoklkrja, dròla SdallfwZ (v.)8 dkwogtkl bkkj `ko3 bkkj vkjvkj3bkwc lukluklkrjao`a, bòhròstat, scrigao`a SmlkjfrfusZ (k`h.)8 giog zikzuk-k gkjluj3 k giogk luogcij lfbok gaao3 cicf zukzuklkrjao`a, stòhao`a SofisyZ (k`h.)8 gkjluj3 daogogfobuki3gkjluj babu

lkrva SlkrvkZ (o.)8 kwl3 ckkuta tuui-k, luogofsukc, luog pko kwl ksukb lkitkclkrva, jk``ica SjkggftZ (o.)8 tbko3 aacduuc suogk fj tbkolks, clu`, phklt SrkgZ (o.)8 pukosik3 k caac gkwp tk pukolks, phklt StkttarZ (o.)8 pukosik tbaj3 vkogk cicaac gkwp pukosiklksar SlksarZ (o.)8 cbukvkkc tbku, jai tbku, siic cbkwog ckkpvkogok ilctric tbkbkktok tkwb cidkwl jai tbkulksat, phkltat Srkgga`Z (k`h.)8 puko cicaacpi silblkscat SfdasaZ (k`h.)8 tbku jkbjkb3 fj taltkl, k tbku jkbjkb jilkstdil SlfrryZ (o.)8 k pkog ci-uuj lf jkwtkwpi3 sioglukog pukjkwtkwpitalkstdil StrumcZ (o.)8 jftfrpi3 vko tukjtukj pukcok, siog, sukogmibta pukcok jftfrpi

lkstdil, lkstvfgo SmkjifoZ (o.)8 jftfrpi3 vko tkjpi k puk laaogpilkstdilmbkueeòr StrumcarZ (o.)8 jftfrpi bkwltalktaot, schult SlktaotZ (k`h.)8 fj okpi-k k fjlkj cilkogb lf3 kguuck fjlktrio SlktrioaZ (o.)8 tkkogpi zuo tbkcok juo3 zuoduuclkttar SlkugbtarZ (o.)8 ouiboklkttarlig Sri`imulfusZ (k`h.)8 bkivkki3 bkibuki3 k juo lab k buotkwb citukc lflkttarlig, okrkgtig, lòharlig Slu`imrfusZ (k`h.)8 ouibzkkcbuki3bkibuki3 ukoggaaolkttarliggòra, báoa, spftta SjfmcZ (v.)8 mikjouibdkwl. ouibsko3zkbpib3 oabpiic, sijjkwb dkwlk zkbpib3 cf dkwllkttarliggòralsa, báo, spft SjfmcaryZ (o.)8 cfok, ouibskook8

zkbpibbk3 oabpiicoklkttarjil` SrisidlaZ (k`h.)8 ouibzkkc buki3 ouibok tkwb ciski,ouibzklkttarvåccao`a, jfrsfj SlkugbkdlaZ (k`h.)8 ouibzkkcbuki,ouibsko tbaiblkurdår SlkuralZ (o.)8 pkkccuog okjcbktlkv SlfwZ (k`h.)8 oikj3 skkog lflkv, slat, oa`rig SvilaZ (k`h.)8 jkwbok tkwb ci`ij3 jko tkwj3jko oai lf3 oikj jkbjkb3 `aibbukiok oai lflkvk SlkvkZ (o.)8 jaijukl pukbcbkpok-k lukogcbik dukotui,sukogtui3 tuk dkogla sukog sukc cic, jaijukl tuilkva SjkcaZ (v.)8 dkwl, fj skc3 pikog skc8 bi skclkva jk` SmffcZ (v.)8 ko buko, oaac tbaib`iogk dkwl, tui tkwb

buko jio, sktbku tkwb ckog, jai-kb uj jio, aj jiolkvioa, soascra` SkvklkombaZ (o.)8 vuuccbkl tflb, vuuccbkl mij,sukog tflblkvlko` Slfwlko`Z (o.)8 juo oikj3 juo cukclkvoiog SswklaZ (o.)8 juo oikj3 cuk-vkog fjok juo, mic lkcjuo3 tui fjok juolkyfut SlkyfutZ (o.)8 dkwl `iog`kko gaalok, guklbok,vkkibkwjokla SlkugbZ (v.)8 ouui3 ouuicbik zikbzikb3 luogoukj k ouui3ouibzk-k ouuila` SliocZ (o.)8 cizfpok3 cbkt lab cbkt cizfpokla`dáo` SligkjaotZ (o.)8 cbkt lab cbkt cizfp skcok3 k cizfj skc paola`a Slak`Z (v.)8 jkckib, lkjbilb, lkjlkc, k jk-k pkila`a aetar Smkst kdfutZ (v.)8 zfog, ao ckwickwi3 gal3 lkjpi `iogogkibsuola`a, efrastá Ssupariotao`Z (v.)8 uc3 jkckib3 lkjckib3 vkkibkwjla`a, sòga SsakrmbZ (v.)8 zfog3 jub `fogk zfogla`a, våjjalsa, kescy SlfktbiogZ (o.)8 cibok3 jub`kbok3 buktok

la`a, våjjalsa, kescy S`isgustZ (o.)8 `aib lfb luktok3 cibzkwzaook3 `ub lfb luktokla`alsa, eòrarsckd Slak`arsbipZ (o.)8 jkckki bibok3 lkjlkbtbaibokla`ao`a S`iramtivaZ (k`h.)8 lkjlkbok tkwb ciski, jkckib tbaib, kogktok lkj tkwb ciskila`ao`a, eòrao`a Slak`iogZ (k`h.)8 jkckibok3 bkktpao bibok klkkc lkitkc, k jksk pao kbib lkitkcla`ar Slak`arZ (o.)8 jkckki3 lkjckki8 lkj lkctula`ar, mbae  Sbak`Z (o.)8 jkckib3 k jkki-k pkipib

la`ar, mbae  SmbiaeZ (o.)8 cipkwl ok cbktpaub-k lu pao, k liko pao3k tbuoaibok skkog pao oaitu, 4. ok cbktpaub ii jkopbkt paookjuo3 tbupi paook juola`ar, `iractòr S`iramtfrZ (o.)8 lkjlkctu, aomictu3 jkckibtu3jkpitu3 ok cbajpaub k tuog pko uc-io ski-k lkjlkctula`atrá`, oògla SmlawZ (o.)8 cbkkuliij3 k liij-k cizikl cbkkula`iggåogar, `rivart Si`larZ (o.)8 dkogjkb saaj lf-k buo k daicbfog skc ji, dkogjkb-k cizkogb lf ok cbktpaubla`oiog SlioaZ (o.)8 lkj,lkjpi, cigiitok jk3 lkicuog tkwb cuibok,talapbfoa cbkku,tui,gks, lkkcok lkwog cbktpaubla`oiog SwiraZ (o.)8 cbkku cbktpaub, ilactric cbkku3 guitkr cbkku,talapbfoa cbkkula`skga, ascfrtara SasmfrtZ (v.)8 pkipib3 miog lab caaj `iogk

tfopibla`skga, eòlga ja`, kccfjpkgoara SkmmfjpkoyZ (v.)8 pkicbkwj, tfocbkwj, pkicbfppib, citbukbpibla`skgar SefllfwarZ (o.)8 ouogzuitu3 k ouog pkok zui ji3 oksaajla`skgar, ckjjarkt SmfjpkoifoZ (o.)8 cicbflbpib lkwj3citbukbpib `ao lkwj, oksappiblag, spil SgkjaZ (o.)8 cijkwlok cbktpaub, 4. ci`ajok cbktpaub,=. skdaook3 skjko `iogk pkicbiktok, 0. gkjlkc pkok cijkogkobiogtalagkl, lfvlig SlagklZ (k`h.)8 tbucbkkj tkwb citukciolagklisara SlagklizaZ (v.)8 bib tbaib, pbkl tbaib tbu sukc skclagackjjarkt SplkyjktaZ (o.)8 cijkwlpib lkwjtalagaja, crfp Sdf`yZ (o.)8 pujpi3 tkcsklagajlig, eysisc  Sdf`ilyZ (k`h.)8 pujpitkcsk jkbjkb tkwblagajlig, cfrpfrlig SmfrpfrklZ (k`h.)8 pujpi tkwb, tkcsk tkwblagajliggòralsa, iockroktifo SiomkroktifoZ (o.)8 jibiog sukbok3jibiog bibok ogkboklagajsdasck`igalsa, lajlåstalsa SjkybajZ (o.)8 ji `kog pujpi vk kktcbikt skcok, cbut bikj cba bikj dil lab okkc k vkkktcbikt skcok, ji vk suc likjoklagao`krisc  Slagao`kryZ (k`h.)8 tkkoglki tkkogtbu tkwb ciskilagao`a, skgo Slagao`Z (o.)8 tkkoglki pkok citbai sucsuc tkkogtbulagaplk`s Splkygrfuo`Z (o.)8 cijkwlok tuklpi3 jkwltukllagariog SkllfyZ (o.)8 okj oib okj tbuj gkwjk cbkt k cisukcskc siic okj cbkt. K cbkub zkwc saaj ok`iog mi-k siic okj oibcbkwog bal cbkwjk k cidkwl siiclagatòh StfyZ (o.)8 taaogtk vko3 okupkogta' cijkwlok vko3 jftfrlij3 jilij3 tbkku lij mibtalagifoår SlagifookiraZ (o.)8 lagifo-k ji cbktlaguko SigukokZ (o.)8 tuipi tbkocic3 tbkocicpilaha SraotZ (v.)8 skkp skc3 k skkp-k zkt `iogk pbkl, ioo skkp skc, lfskkp skclaha, efrpkgtoiog SlaksaZ (o.)8 gkj, ioo lab lf cbkwog ji pkwlcbkt io pkwl `kog cbktk pikc cbiktok, (k buo mikj fjkkkpcbiktok)laha, buslaha SraotZ (o.)8 iooskkp, lfskkp3 ok cbktpaubpaub zktjkok cipik suj3 k cbk cbk-k cipik skkp jkolaha, byra SbiraZ (v.)8 skkp3 vko zkt jkok sujpik3 suj tbklkwbskc3 suj tkwb gukilahajfr`ar SbitjkoZ (o.)8 ji cukbikj cbkt tbkt `iogk suj tkwbk ciguki ji3 ji tbkt `iogk ciguki jilahar SraotarZ (o.)8 k skkp skctu3 skkp `iogk k pikcbik ji3 k vkooai ji3 ioo oaitu, lf oaitu3 skkp `iog ok cbktpaub k oaitulahar StaokotZ (o.)8 ji cbkt ii ioo lukb-k, k gkjta zfogb k zkogbji, ji ioo k skkpji, ji lf k skkp ji

Page 108: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 108/220

lahligba` SelktZ (o.)8 ioo tbkt, ioo`kwl tkjpita-k tbkt cbkt suogkioo cbkt `iogk cisabtukj paolahligba` SfmmksifoZ (o.)8 buo, lkitkc3 k cipikog skc buo, buo sabtukjlahligba` SfppfrtuoityZ (o.)8 buo bfib3 buo laj3 bkjpbktok`iogk buo pbklahligba`, våralsa SkpkrtjaotZ (o.)8 taao ok`iogk cidkwl ioo`aipi. Ji taao ok`iogk cilkj tkibioo tbkt tkjpipitalahligba`svis SfmmksifoklZ (k`h.)8 k buo tkwb citukcio3cilajtkkog, cbkt vaivai

lahr SmkjpZ (o.)8 gkklckkpta' cisio skc ok`iogk duuc, gikbduuc,tuipuko duuc cbkwog k lkj pkcok juo, oitkjlf suog cidu skcokjuo3 gikbpbukllahrdál Smkjp eiraZ (o.)8 ioo puk lkj k cimib jai pbuklpi,jaipbuklpi ciijk tutcbfpok tkwb citbukbcbfp ofp dkwloklacsicklsc  SlaximklZ (k`h.)8 tbujkl tkwb ciski, tbujkl guklb`kkolacsicfo SlaximfoZ (o.)8 tkkoglki ckjpkuta, pku upkta ciguklbok`imtifokry, 4. pkipib `aubok lkj oai `imtifokry (mi`kjok tkwbciski `imtifokry mib dkog)lactia (låsastycca erk Didalao) SlamtifoZ (o.)8 cuj cbkt suogksij `iogk cicbaocbik Lki ]ikogtbf juolactiar, bhajjakrdah`a SbfjawfrcZ (o.)8 ioolki3 iook dkwl`iogk cipik lki

laj SlijdZ (o.)8 cbut lab cba3 siogbikogta3 k jaaogcbatalaj SjajdarZ (o.)8 pujpi jaaogta cbut, cba, jitlajlåsta SjkijZ (v.)8 pfi skc3 dkki skc3 pujpi jaalbaj skc3 pujpi cij lf skclajlåstalsa, lagajsdasck`igalsa SjkybajZ (o.)8 ji `kog pujpi vk kktcbikt skcok, cbut bikj cba bikj dil lab okkc k vkkktcbikt skcok, ji vk suc likjoklaosvåsao, eau`klisja Seau`klisjZ (o.)8 oi`kog lki Aurfpa gkjkcujpita°o k jita ub lf cbf skc-k lf-skkp tkkog `iogio tuklfcbfta°o cujpi gkklckkpk cipikcok3 lf cbkwb tbaib ok`iogkgkklckkp tujoklafpkr` Slafpkr`Z (o.)8 ckjcai3 gikldaaj k cimi skbkkog okjcbktlar, larhfr` SmlkyZ (o.)8 duko3 daal dkwlok dukolarhfr`, lar SmlkyZ (o.)8 duko3 daal dkwlok dukolat SligbtZ (k`h.)8 zkkog (gic lf) zkkog tbactbaclat kotåo`alig, dråo`dkr SmfjdustidlaZ (k`h.)8 dkib tkck cukogtbailat, oaj SaksyZ (k`h.)8 dkib3 lfl3 bkcsk lf3 ziogskog tuuog, zikulat, skgtaos SaksilyZ (k`v.)8 flof tkcio3 dkib tkcio, bkcsk batlftkciolatta S`isdur`aoZ (v.)8 vko sukbcbik, vko pukc ciskkogcbik3 vko puk lf skclatta SekmiliktaZ (v.)8 dkib skc3 oukj tukj skc3 fltukj skclatta SlavitktaZ (v.)8 buib lkck lkkj skc, bkwj skck laaog skclatta, lio`ra SaksaZ (v.)8 oukj tkck fj biitbiktok, gkkl jukook3

luog jukooklattalsa SekmilitktifoZ (o.)8 dkib tkck ogkb skcok, `aib dkogdkogfj skcok, k ciskj dkogdkog fj skcoklattalsa, lio`riog SkllaviktifoZ (o.)8 tbukc oukjtukj skc, oktokcikjskclattrfao`a Smra`ulfusZ (k`h.)8 uj pkbpkb3 uj dkiblattrfaoba` Smra`ulityZ (o.)8 upbuki luktok3 up `iog tkcskog`iogk cijko cbflbok3 jukojkwb buki lfboklatvågt SligbtwaigbtZ (o.)8 k ogaiok skkogk zkkogzkw gibok3gibok ogaiok zkb pbk lflava SlivaZ (v.)8 ouogtk, ouotkkcok oailava skjjao SmfbkditZ (v.)8 citaaog lfpi-k zi lab pkskl dkogktaaogcbkwjlavadrò` Slivalibff`Z (o.)8 ouotkkc ok`iog oksap3 civkkc ok`iogoksaplavao`a SlivaZ (k`h.)8 biog, si lf3 ouotkkc gijokj oailavao`a, livlig Svivi`Z (k`h.)8 cimiko jkbjkb3 sikog tkc taltkc3 bisitsat3 tkkog sitsatlavao`agòra SvivieyZ (v.)8 ouogtk skc3 cimiko skc3 bi sitsat skc

lavar SlivarZ (o.)8 siolavarkoma, efrsyoiog, lavariog SpurvaykomaZ (o.)8 kooaactui`kwo pikcok3 ogkbskcoklavardatåo`alsao bapktitis SbapktitisZ (o.)8 sio oktoklavara SpurvayZ (v.)8 pik, ogkb skc k `ikc io kooaac tui`kwolavara, sckeea, y`a, efrsyoa SsupplyZ (v.)8 pik3 k ciskpok dkogk pik3 ogkb skclavariog, lavarkoma, efrsyoiog SpurvaykomaZ (o.)8 kooaactui`kwo pikcok3 ogkbskcoklavati` SlieatijaZ (o.)8 ouotkkc buo suog3 cbkosuog

lavo, lavoiog SralimZ (o.)8 tkkoglki okta3 tkkoglki jita zkt bi `iogkci-uj vkota, k gub k tkkogta, k bkta ublavoiog, lavo SralimZ (o.)8 tkkoglki okta3 tkkoglki jita zkt bi `iogkci-uj vkota, k gub k tkkogta, k bkta ublavoiogar SlakviogsZ (o.)8 ciousik vkooaog3 k fj lki tbajtaoglidartioar SlidartioaZ (o.)8 ci`aacok lab ci`fpok fj paubjkb lf-k oujai tkwb k ut dkogk k fj pkskl3 ci`fpok oai lf gkjtktok oaijilimaos SlimaomaZ (o.)8 pbklok lki3 bib tbaibok lkili`a SsueearZ (v.)8 tbukc3 k ok k sk tbukc3 bkcsktok gaotbaiboktbukcli`a, u`bfl`a, tála, `òha Sao`uraZ (v.)8 tbukc, pbuo lf-k tbukcli`alsa SkiljaotZ (o.)8 `kj lfbok3 ogkkp lfbok

li`alsa SsueeariogZ (o.)8 tbukcok3 k ok k sk tbukcok likjoktbukcokli`alsa, gaovfr`igba`ar Sbkr`sbipZ (o.)8 bkcsktok3 gaotbaibok3 pbuut bkcskli`alsa, sjarta SpkioZ (o.)8 `kko pikcokli`aosckd SpkssifoZ (o.)8 bab jkbjkbok, bab luktokli`aosckdalig SpkssifoktaZ (k`h.)8 bab dkib3 luogtfj, ut3 k ut skctbaili`aosckdslòs, cfl` SpkssifolassZ (k`h.)8 biitbikt3 `kki cbicba3ofpok lab babok mibta oai tbai lfli`aosckdslòs, sio`ig S`ispkssifoktaZ (k`h.)8 `aib skc tukj oai lf3bi biitbiktli`arlig, slidrig SsklkmifusZ (k`h.)8 buuc vkkili`arlig, vallystig SlambarfusZ (k`h.)8 buuc, lko3 ji iplkbli`arlig, vallystig SlusteulZ (k`h.)8 bkzkktok lab `ubok tkwb ci`ij3sikt-utok tkwb ci`ijli`arligba` SlambaryZ (o.)8 ci`fpok fj lf-k oujai-pkskl fjcbfp `ic`acoklielig, låccar S`alimifusZ (k`h.)8 lijtukc3 lijmi3 ofptukc3 oaacutbukilig SmfrpsaZ (o.)8 jisi lukoglig, ck`kvar Smk`kvarZ (o.)8 cbai `iogk fj jisi lukogligk SlakguaZ (o.)8 cipkwlok3 ogiijok cidkog oaita cipkwlokligdil, rustvfgo, ligvfgo SbakrsaZ (o.)8 jisi lukog =. pukcoklaaog/jkwtkw, bkkocukogligdál SpyraZ (o.)8 jisi bkklok jai pbuklpiliga SavaoZ (k`h.)8 okjdkt cfpmiog cbktpaub, 4,0,5liga SstrkigbtZ (k`h.)8 tkog, jkkj3 ckwi lfliga, iracta S`iramtZ (k`h.)8 tkog ziozao3 pki sukc3 cbkwltbajtbuj, ckwi oajouj mib fj lf-k tkog tkck bib sukc, 4. tbu`ic tkck bib sukc3 ip gaao lf, k bib dkog likok gaaoliga, aos SaquklZ (k`h.)8 cicij, pbkzkb, liktok, jkopbktok, bfibok,tbupiok mibta cbajpaub-kb cicij k tukmi zkw mib fj lf, cicijlikoliga, ligoao`a SlicaZ (k`h.)8 cidkog, cisuuo3 civklkkcliga, oatfp ShustZ (k`v.)8 dac, bi dac lal, tkctkc lf3 pko dac, suog dacliga, rat SrigbtZ (k`h.)8 tkog3 ckwi lf3 jkkj3 lkjpi tkkog ziuzauligaeraj, ligatil, ra`alig, årlig Sstrkigbtefrwkr`Z (k`h.)8 tkogtkcio3 baaj gaao lf-io3 k sikog satsatio3 cilkogb tkcioligaerajba`, håvoba` SsijplimityZ (o.)8 k gaao dkibok3 k gaaoofpok3 dkibok, bkcskt lfbokligaglk`, ligagyl`ig Sio`ieearaotZ (k`h.)8 cilkj`kook oai lf, pbkjkwb skc oai lf3 `kb lf oukj lf3 kwljkwb oai lfligagyl`ig, ligaglk` Sio`ieearaotZ (k`h.)8 cilkj`kook oai lf,

Page 109: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 109/220

 pbkjkwb skc oai lf3 `kb lf oukj lf3 kwljkwb oai lfligagyl`igba` Sio`ieearaomaZ (o.)8 dkogjkb-kb cilkj`kook oaiblfbok3 pbkjkwb skc, tbupi skc oaib lfbokligala`as, ligasá SlicawisaZ (k`v.)8 tuk dkogio, zfogb, jkb dkogio, bib dkogioligajko` SpaarZ (o.)8 cicijpib3 cicbko guklpib3 citukbpib ji,cicbflbpibligasi`at SaquilktarklZ (k`h.)8 k pkogtaog cicijligasio`at Slica-jio`a`Z (k`h.)8 ogkibsutok cidkog3 luogsijcitukc

ligasfj, sfj SlicaZ (k`v.)8 cidkog, cisuuo, dkogio bib3 tkwbcidkogligasá, ligala`as SlicawisaZ (k`v.)8 tuk dkogio, zfogb, jkb dkogio, bib dkogioligatil, ra`alig, årlig, ligaeraj Sstrkigbtefrwkr`Z (k`h.)8 tkogtkcio3 baaj gaao lf-io3 k sikog satsatio3 cilkogb tkcioligavågt SaquilidriujZ (o.)8 tbk lkogtukck cicijok3 tbk cicijok,k lkoglaac zkw mib dkog, k lkog cbkt lkj tfj luk mib dkog k fjlfb ok`iogk cicij skcokligavågt SpfisaZ (o.)8 cilkoglaactukc3 cip3 k laaczkw lkj fjlfbokligavågt, dklkoma SdklkomaZ (o.)8 tkwi cbkiok3 gibok tabokligavågtig Savao-tajpara`Z (k`h.)8 babdkib lf, bab pkbpkb lf

ligga SliaZ (v.)8 luj, sikl3 gai-kb fj skc, cicbuog3 luppibligba` SaquklityZ (o.)8 cicijokligba` SlicaoassZ (o.)8 cidktok3 cisutok3 civklkkcok3 cidktpibligba` SpkrZ (o.)8 cicijpibok3 cicijk mikptabok, cicijguklligba` SrasajdlkomaZ (o.)8 cidkt jkbjkbok3 jaal cisutok3 k paaogta jaal cisutok3 ji 4 jaal cidktok, cidktok oaibokligba` SsijilkrityZ (o.)8 cisutok3 cidkt pikook3 civklkkcokligbus SjfrguaZ (o.)8 jisi cfibok3 jisi bkklok juoligckpal SjfrtukryZ (o.)8 jisi cfibok juo3 zktf ioo k jisicfibokligcista, cista SmfeeioZ (o.)8 bkkocukog3 jisi vuui ok`iogk cisilukog cfibok bkkocukogligclå`a SpkllZ (o.)8 bkkocukog tukjok pukovfjligoa SrasajdlaZ (v.)8 cidkog, cisuuo, civklkkc3 jaal cisuuo, tbaickkc tbaib lfb `iog cbfpk cisuuoligoalsa, pkrkdal SpkrkdlaZ (o.)8 dikcok tbu cibilb ok`iogkcizkogb tbugaaotabok3 cbiktok oai tbu gaaotabokligoao`a SsijilkrZ (k`h.)8 cisuuo jkbjkb3 cidktok oai3 cidkog piko cidkog liioliko lf3 civklkkcligoao`a, liga SlicaZ (k`h.)8 cidkog, cisuuo3 civklkkcligvfgo, ligdil, rustvfgo SbakrsaZ (o.)8 jisi lukog =. pukcoklaaog/jkwtkw, bkkocukoglilha SlilyZ (o.)8 uofc pkkclilla SlittlaZ (k`h.)8 oau3 liko lf3 tbupi lflilla, lilladitta, ditta StioyZ (k`h.)8 oau, oau jkbjkblillaeiogar Ssjkll eiogarZ (o.)8 jaoaulij, clistar SgluaZ (o.)8 ckw3 jkt skcok3 dalbcipok-k cizkogb kjko `ikc`ikc3 jko`ikclija skjjao SkgglutioktaZ (v.)8 dalbcbkwjskc, jktcbkwjskclijfok`a Slajfok`aZ (o.)8 tkjpkyk tui3 `kwo tbaib `iogk cidkwl,k cicbuj skc tkjpkyk tuilio`ra SpklliktaZ (v.)8 oktok cikj skc3 ok lftukj skclio`ra, ulja SkllkyZ (v.)8 `kiskc, `ki cbicba skc, sip skc, k okcikjskc, baboaajlio`ra, latta SaksaZ (v.)8 oukj tkck fj biitbiktok, gkkl jukook3luog jukooklio`riog, lattalsa SkllaviktifoZ (o.)8 tbukc oukjtukj skc, oktokcikjskclioakl SrularZ (o.)8 lki`kl tuogk tkog tkck giit ok`iogk cizkogb pii`kko (Dur)lioa`kosar, acvilidrist SaquilidristZ (o.)8 mikogtkwo cbkt tkwi-kcbkuzkkog cizkj tuogk pki jilioguk erkomk Slioguk erkomkZ (o.)8 jiokj oib lab tbuj io pku`iogk k zkttkkog tbai ub pku tukjtukj cigkwj pku cbktliogvist SlioguistZ (o.)8 pku lkj sikj ji3 pku lkj sio ji

lioiara SlioaZ (v.)8 giit, gukl3 cigukl skcliooa` SlioaoZ (o.)8 pukooaalk jklogkkt3 skdukipuko, lupok tukjmib cbkwogk cizkogb `aub pukotaliosa SlaosZ (o.)8 jkko skb3 okki atok lab gkjlk atok-k cizkogbjkkolist, coad StrimcZ (o.)8 cicbaajok3 pilvkkog tkc lab sikj tkckcicbaajok3 k pktmiilk cicbaajok dkog vatlf-k cicbaajoklista, efrtagoalsa SlistZ (o.)8 jio tkjpi cigukl3 ok cbktpaub kcizfjk cigukl `iu`au-k cigalboklista, cryda SmraapZ (v.)8 kwjtkkl, dfcvkkc, `kj`kjk pki liitliit,

tbaib zkwb lfb cbfpk `kj pkilistig, sou SmrketyZ (k`h.)8 cbaajbkkt3 zukupbukb bkktlittarkt SdffcjkoZ (o.)8 lki sikj ji3 lkidu dkwl, taicbikt labzukccbikt tkwb civkkc jilittarktur SlitarkturaZ (o.)8 lki cigalbta3 lkidu tkjpi lab k suogkcigalbta3 lkigalb tkjpitalittarår SlitarkryZ (k`h.)8 lki tkwb ciski, lkigalb, lkidu tkwb ciskiliturgi SliturgyZ (o.)8 dikcpikc `kko `iog pkipiliv SlieaZ (o.)8 ouotkkcok3 ouoook3 biook, `kj suog3 ouotkkc suog,cbuk skcoklivkgtig SliealicaZ (k`h.)8 ouotkkc gijokj3 k tkctkc tkwb cidkoglivlig, lavao`a Svivi`Z (k`h.)8 cimiko jkbjkb3 sikog tkc taltkc3 bisitsat3 tkkog sitsat

livlig, juotar SsprigbtlyZ (k`h.)8 lkwpok tkwb ci`ij3 tbkbkkttukc3 tbklkwp tukclivlig, rksc, erisc  SdriscZ (k`h.)8 ciokwb cio, jkolkkog zksko dkogk tbkc salsallivligba` SvivkmityZ (o.)8 ouogtk tkck fjoklivligt, juotart SgkilyZ (k`v.)8 oukjtkcio, luog`kj tkcio, cipkkctkciolivlioa, ra`oiogslioa SliealioaZ (o.)8 tuicikta bftcbikt ok`iogk tui-k cicbik cbkubukllivlòs SaxkoijktaZ (k`h.)8 si, ouogtk okwo lf, ouogtkkcok fj lf3biook fj lflivlòs SiokoijktaZ (k`h.)8 ouotkkcok oai lflivjf`ar SjktrixZ (o.)8 suul, oujaita' suul (okudu)livjf`ar, utarus SutarusZ (o.)8 okudu, okuogaac fjok okudulivra``ar SlieaZ (o.)8 tuipaac sikj k tuicikta k bfocbik pkbpkb jilivraj, dålta, raj SdaltZ (o.)8 ckwoggkkc3 `ukp3 dubtkogbaacok cbkwogk ukppitalivsekoga SliearZ (o.)8 cbkotkwo tbfogcik `iogk tbu cicbaooalblivsefrj, livsstil Sliea stylaZ (o.)8 cbkwskc`kko3 biook zkt`kkolivsefrsicriog Sliea iosurkomaZ (o.)8 jijkl lab cujpita cickklklukogjko zkb `iogk citbucijok, ji cbkt io cujpita cikogkb tu-k pkt cuj 4> suogk ck sib lab ck lukog jko `iogio `kogck skkogcbkt (tuul zk cbkt) io sab oi-io luk zkb `iog suj cuj 4> suogio,cuj cbktio dkogzkb bikj io bfog suog oiog io cuj 4> suogk cksib ca'b k sujk ofog pikc cic `iog ub mi-k cujpita lab jijklcickklk cimikjok. K cfib cipkt zkwb cuj cbktio si lab zfogb

cujpita'o `kogck skkog cbkt jkb lukogjko `iogk k pikc ubcuul bilivsglk`, efroòhat, juotar, sfrglòs SdlitbaZ (k`h.)8 luogofpjkitki jaal `kbok jaal lab luogcbkjok jaal puk lf3 luogofpjaal, kwljkwb oailf bi lab cilkwjlivscrket, vitklitat SvitklityZ (o.)8 bkkt tkck biook3 mi`kj lab bkkttkck ouotkkcoklivsstil, livsefrj Sliea stylaZ (o.)8 cbkwskc`kko3 biook zkt`kkolivsvkrig SliealfogZ (k`h.)8 cbkotkwo, `kj suog tkwotuoglivsvigtig, vitkl SvitklZ (k`h.)8 tbupi jkbjkb3 lf tbai lf-k ciskj3 kciskjpi pao3 k tbupi paolivsvårc  SlieawfrcZ (o.)8 ji cbkt `kj suogk k sapcbikt tbupi paolivvkgt, df`ygukr` Sdf`ygukr`Z (o.)8 ji tbupi cbkt miog `iogkcisab jita3 jimiogtalf` SplujjatZ (o.)8 k gic jkbjkb ok cbktpaublf`, såoc  SsiocarZ (o.)8 ktuj suc pao3 k tuj suc skc paolf``a SdrkzaZ (v.)8 siic oib cizfj skc, `kl tui tkwb siic `kwo oibcizfj skclf``a Ssfl`arZ (v.)8 bkkc tkwb siic oib lab tbuj zfj3 k vkogta

Page 110: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 110/220

siic tkwb bu`ijlf``ao, bárat SbkiryZ (k`h.)8 jul bku3 jul tkwb ci`ij3 bitbikptbukplf`rat SvaartimklZ (k`h.)8 k tuog lkjio3 k cituog sk-io mikog dkogkbib lab k tuog lkjk fjlf`s SpilftZ (o.)8 tajdkwl bkwllf`tråcoiog, lfttari SrkeelaZ (o.)8 lfttary ogkb ok`iogk latjkt(timcat) lailfet SmailiogZ (o.)8 iootuog suoglkj pkok k cilabcbattf `kklok3iootuog `kklok, 4. k skkog tbai pao mikptabok lab ckotktok

lfet SlfetZ (o.)8 ioocbuj `kwo ouki-k ioo`ai3 ioozkwl tuogkci`kwb ioo`ailfetsckjjar SgkrratZ (o.)8 ioocbuj `aiok (mailiog, lfet) lab ioocbuj cickklk ioo`ai oau3 vkooaog paub lab lupok cbktgukccbkwog cfib tbaibok ioo cbuj ouki-k ioo`ailfg SlfgZ (o.)8 tajdkw bkktok tabok3 tajdkw bkktok tabok labmikptaboklfgarao`a SrffjarZ (o.)8 ioo skkpk fj ji cbktpaublfgi Slf`giogZ (o.)8 gikbok ioo3 ziotuo ioolfgic  SlfgimZ (o.)8 k `ick ogkibsutok lab tuk lkj tkwb ciski3 tuk mik bib lab tuk mi io tab mib `kko k cilkwjpib lab citukbpib tbusiooklfckl SlfmklZ (k`h.)8 tukl suog3 juo3 juo tkwb ciski ciij lab

cikoglfckl, ragifokl SragifoklZ (k`h.)8 gkjca cbkt tkwb ciski3 gkjcbaotukj cbkt tkwb ciskilfcklisara, sta`eåsta SlfmklizaZ (v.)8 tuklsuog sukc skc3 tbupi luklf skclfcklitat, sta` SlfmklityZ (o.)8 cij lab cikog gaaook3 tukl suogbibok3 cbuk lab tui biboklfcklt SlfmkllyZ (k`v.)8 tukl suog pkoiolfcca SklluraZ (v.)8 zfl, ok tkwb zfl, (kisk lf ogaack zfl) `aibskc,utskc, cbaajok tkwb utskclfcca SluraZ (v.)8 zfl, ut skc, lkwp skc, cbaajok tkwb zfllfcca, efrla`a SaotimaZ (v.)8 zfl, cbaaj, dkog bikj cbkt tkwb zfllfcca, erista StajptZ (v.)8 zfl3 ut skc3 k ut ok`iogk zfl3 k ut tbaib

tbaib ok`iogk gaaolfccajk`, jk``iog SdkitZ (o.)8 kotkb, k oaac lab jkt pkb `iogkkotkblfccaji``al S`amfyZ (o.)8 jkt ok`iogk tbkkog3 zflok3 gkkl kotkb,gkklta cbaaj bki ok`iogk k tkc lfpi k tkc dkogk cilkogb okcbktpaublfcfjftiv SlfmfjftivaZ (o.)8 jailaaog lulfjja SpfmcatZ (o.)8 ip, ok tabok iplfjjaefrjkt Spfmcat-sizaZ (o.)8 ip suogk tk tbailfjjaeul` SpfmcateulZ (o.)8 ip `ij, ip `ij pbitpbatlfjjacoiv Spao-coieaZ (o.)8 tajcaac3 tajtk cicbap tbai k oaulfjjacoiv SpfmcatcoieaZ (o.)8 tajcaac, tajtk oau, ip k cipuktbai tajtk oaulfjjapaoga Spfmcat jfoayZ (o.)8 zkt tkwj `iog sujlfjjatyv SpimcpfmcatZ (o.)8 jipi lkc-k fj jita' ip suog pkok okk gu ji3 guuctkkc sikj ji, ji ip suog pkok vko k gu ji, k guuclkj k citbai skc lf gutk sikj jilfjjatòrclå`a Sbko`carmbiaeZ (o.)8 jkkiouul oau3 okp paub,cbuk-ul paub ouulok jkkiouul oaulfppa SelakZ (o.)8 uili3 ui-biclfs SlyoxZ (o.)8 skogkkc okj cbktlfssa Suolk`aZ (v.)8 tajdkw pkok vko sukbcbiklftifo SlftifoZ (o.)8 oub `iog, jukj `iogk cidkwl zktui3 pujpituog cbkwogk zuut `iogk cidkwl oubtbaiblfttari SlfttaryZ (o.)8 fogdkli (Dur) Gaaotabok-io8 ]uj ;>> paoji 1 ii ogkb tbaib `iog, k cbktok io 0>, k oibok io =>, k tbujokio 4> lab ji oib io 1 tukck k skko tbaib ok`ioguo okjdkt cigalblki`kl oau zukc ubk tuk lki`kl oau pao cbkt mikogio paac 4 dkogcijko skc bi. Lki`kl oau =>> dkog cizukc cbik-k k sujio 5>> dkog ciogkb bi. 5>> pkoio ;>> cibkwjcbik cic k kb vkkltaog kskita' ogkb `iog sukc bilfttari, lf`tråcoiog SrkeelaZ (o.)8 lfttary ogkb ok`iogk latjkt

(timcat) lailftus SlftusZ (o.)8 tuipkkc3 tui lkck fj k tab likok k pkkc gfllfv SlkwZ (o.)8 tbucbkkj3 zuib `iog tbucbkkj3 ci-ucok. cicbkloktbucbkkjlfva SprfjisaZ (v.)8 ckjmikj pik3 cimikjok dkwllfva SvfwZ (v.)8 cimikj3 bib oiog, tuk mi oiog mi-k cimikjlfvao`a SprfjisiogZ (k`h.)8 lkwbmiook oai ji3 jkkilkj buokbfibtf `aub `iogk cilkogblfvefrjalig, lfvjåssig SstktutfryZ (k`h.)8 tbucbkkj `uogzui-io3tbucbkkj dkogio3 k cicbkkj tbu kbibok tkwb citukcio

lfvefrslkg SdillZ (o.)8 gkjsuog ci-uucok tbucbkkjta'lfvgiva SlagislktaZ (v.)8 tbucbkkj sukc skc3 tbucbkkjk dkwllfvgivao`a SlagislktivaZ (k`h.)8 tbucbkkj tkwb ciskilfvgivar SlkwjkcarZ (o.)8 tbucbkkj dkwltu3 cujpi tbucbkkj dkwltalfvgivar SlagislktfrZ (o.)8 tbucbkkj dkwltu, gkj cbkt ii zkt `iogtbucbkkj k dkwl ji, taal miog jita cbktpaublfvgivoiog SlagislktifoZ (o.)8 tbucbkkj sukb skcok3 tbucbkkj k dkwloklfvlig, lagkl SlagklZ (k`h.)8 tbucbkkj tkwb citukciolfvlig, ratjåssig SlkweulZ (k`h.)8 tbucbkkj tkwb cizui, citukc3tbucbkkj pbklok tkwb3 cbiklbok fj lf-k citbailfvlòs SfutlkwZ (o.)8 cujpi io jigilf k skc lukt jita jkt tbaib

buo buo-k jkt `iogk k cfib ub jita lab tuk dkog jita'cipkwlokta3 tbucbkkj puklkj k cicfibcbik jigilf cbaogvkkltalfvlòs, ulfvlig SlkwlassZ (k`h.)8 tbucbkkj zui lf3 tbucbkkj tkwbcicklb-k fj3 k ut dkogk fj3 k pbaaogtkt jilfvjåssig, lfvefrjalig SstktutfryZ (k`h.)8 tbucbkkj `uogzui-io3tbucbkkj dkogio3 k cicbkkj tbu kbibok tkwb citukciolfvprisa, efrbarliga SglfrieyZ (v.)8 pkbtkwi3 tkwiskkog3 skkog skc3k jio pbkt3 k bfibok viva gaaolfvprisa, prisa SprkisaZ (v.)8 pbkt3 k bfibok dacdac gaao, siktokgaaolf, siktok gaao `iog fj lflfvprisoiog Slku`Z (o.)8 pbktok3 pbktok lk cbktpaublfvprisoiog, efrbarligalsa SglfrieimktifoZ (o.)8 pkbtkwiok3 pbktok3tbupi skcok3 kjio pbktoklfvtkla SpkoagyrimZ (o.)8 ji cbkt kbib ca'b ok pikog cbkt gaaooklab galbok tkwb pbkt3 pbktok3 cibfib gaaooklfykl, trfekst SlfyklZ (k`h.)8 mitkc, tbu`ic, cip taotko, mib dkogkfj sukc, gkj lab okj labbaac lflfyklitat, trfekstba` SlfykltyZ (o.)8 tbu`icok, mibtkcoklu`ar SstraatwklcarZ (o.)8 lkjpi-k pkita cikogk k ogaao suzukc3lkjpi gai-k `iogk cizukc oujailu`ar, bfra SwbfraZ (o.)8 su zukc3 oujai cizukclu`ar, prfstituarat SprfstitutaZ (o.)8 suzukc oujai, oujai cizukclueea SelipparZ (o.)8 tui tbuuc-k tuiluut ta'o k bkkt `aub ok`iog ubk kb cba-ub k kb cbib ub cbapaac tkwb cidkog dukogokki paacpiluet SkirZ (o.)8 buibluetkograd Skir rki`Z (o.)8 vkolaaog zkogb gkkl sijokluetkograd, lyokograd SdlitzZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k `f pbutok3cigao cbflbok fj lf-k gkkl dkwl vktokluetkrt SgksZ (o.)8 buib okjsik3 buib3 ko bukook buib okjsikluetdksa Skir dksaZ (o.)8 vkolaaog gkklckkpta pbuklpiluetdlåra, svòjjadlåra Skir dlk``arZ (o.)8 ogkskta buibpbuuc, pbuucluetdòssa SkirguoZ (o.)8 buib tbku, buib tbk zkogb-k cilkwo tbkuluetdòssa SpfpguoZ (o.)8 buib tbku3 k tkog cickkpcbik tbai buibtbkuluetdárao SkirdfroaZ (k`h.)8 buib tkwoio, buib lkc pkoioluetekrt, elyvoiog SkviktifoZ (o.)8 vkolaaog tkwb laaook lkjskog,gkkl vkolaaogta k cibfo cfibluetekrtòh, elyvajkscioa SkirmrketZ (o.)8 buib lkc zio tbaibok vkocbktpaub, vkolaaog, juutpukc, balimfptar, mibtaluetbkvo, elyvaplk`s Skarf`rfjaZ (o.)8 vkolaaog tuklpi, vkolaaogtucok lab laaocbiktok3 vkolaaog cbkwlokluetbul Skir pfmcatZ (o.)8 buib fj lfbok, vkolaaog tkwb k cilaaolkitkck juo cbktcbktkb ciksuc zal ckbtf vkt zalk fjok juota kir pfmcat (luetbul) cimi bi

Page 111: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 111/220

Page 112: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 112/220

lycòoscoiog SealimitktifoZ (o.)8 pkbtkwiok, luog`kjpiboklyo SligbtoiogZ (o.)8 cbukpbalap3 cbukpbik3 caaclyokograd, luetkograd SdlitzZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k `f pbutok3cigao cbflbok fj lf-k gkkl dkwl vktoklyomba SlyombZ (v.)8 ji jkwb-k ciogkwb ji cbkt tbucbaook fjsa lf-k jipi'o k vukclup, skktlup, vuklujlyoerysa Squimc-eraazaZ (v.)8 k jiosk lab buko oki lfb kota k siktlfb ok`iogk tuicbkl sat suogk `aib tkotko bfiblyog, ba`a SbaktbZ (o.)8 lf cbkwb ok`iogk lkb bfib lf, siogcuoglkb pf lfbok caugkw gkj zkpi3 k cicbf lfgkj zkpi

lyolás SzipparZ (o.)8 pbaitukj jkkilkjk bfook lab cbkkcok-kcizkogblyra SlyraZ (o.)8 Graacta' gkwsaj dkog`kko tuj tbaib okjcbktlyrisc  SlyrimZ (k`h.)8 lk tkwb ciskilys Smko`laZ (o.)8 cbukijaivkkc3 cbukiouuo tkwb cidkwl k tkkogkci`a tbai jaivkkclys SligbtZ (o.)8 cbukvkkc3 tkkook3 vkkcoklys SligbtZ (k`h.)8 tkkog, vkkclys, dlkoc, clkr SdrigbtZ (k`h.)8 tkkog3 cbukvkkc tkkog, vkkc,sikog sitsat3 taa salsal, pillysdilla`kppkrkt SprfhamtfrZ (o.)8 lij (jkko) mibta jipi jubtbaib `iogk k gflpi-k sukb skcok vkozktlysa SligbtZ (v.)8 tkkog skc3 jaigiit skki3 jai tkwb3 jai cukog skc3

jai `alysacrfoa Smbko`aliarZ (o.)8 ioo tuog lkj pko ckkisuck ck zikzukjai vkkcok jaitkog bikj cbukijaivkkc bikj cbkioklysasluccar Sspfil-spfrtsZ (o.)8 ji cijkwlk oukjsk lki k vkokwogckki skctulysastkga Smko`lastimcZ (o.)8 cbuki jaivkkc tuooklyseòlsfj SpbftfsaositivaZ (k`h.)8 cbukvkkc tbukclkblysca SgrfioZ (o.)8 cbkkl, pbaidul k suog lkjlysoiog til ågtasckd SdkoosZ (o.)8 ji citaaog `iogta tbu dikcioo-k oipi tbuj suogk cizfjk pulkkcoklysoiog, scfvslatta Sglk`aZ (o.)8 gkjpklkc-k siogcuog pf lfbokgkj zkpilysstyrca SlujiofsityZ (o.)8 cbukvkkc pikcok3 vkkcskcoklyst, dagår SlustZ (o.)8 `ubok3 bkzkktok `ubgkwboklyst, òosca S`asiraZ (o.)8 `aib, ut3 bib oukjlystdá`abkvo, jkriok SjkriokZ (o.)8 tajdkw oauta cbkwlok3guuocukog lab tajdkw oauta tkwb k oukj tbaitbai `iogk pkicbikt tbaib zikuzikuok tuipickjlystig Shfmuo`Z (k`h.)8 jkkitki3 luogofp jaallystig SjirtbeulZ (k`h.)8 gukl ofpok tkwb ci`ij3 ofp skcok tkwbci`ijlystig, glk`, juotar SjarryZ (k`h.)8 gukloukj, oukjsk3 ouiboktkwb ci`ij3 luogoukjlystigba` Sjarry-jkciogZ (o.)8 guklofp dkwlok3 gukloukj labluogoukj tkc k fjok, zu lab sk oa-k lkkjoklysthkgt, lystdá` SykmbtZ (o.)8 guuocukog tkwb ziocbik3

guuocukog zkogb-k vkkccbiklystryc, dlátryc  SdluapriotZ (o.)8 ioo lab k cilkj `iog okcbktpaub ii lij sukibok/gaalok lki`kl (k `uj) ioo gaalok lki`kllysár SligbtZ (o.)8 cbukvkkc io cuj cbkt suogk k cbuklzio tkogkjlkktok Cbukvkkc cuj, 9,05>,>>>,>>>,>>> cj(1,22>,>>>,>>>,>>> jilas)lytta SbakrcaoZ (v.)8 lij tkck ogki3 dil `kwb3 zkkc skwjlytta, bòra aetar SlistaoZ (v.)8 ogki3 tbu ogki3 tbu cigaao ogki, dil`kwb3 dil tkwb ogkilyva SliaZ (v.)8 zuku pbukc3 zuku tbu gaao3 tbu `ic lf gaao3cbaaj3 bi lfpi bi-k gaaolå Slaawkr`Z (o.)8 buibouook lkjlå, ly SsbaltarZ (o.)8 ducok duuc, ioo. ckw-bkwj cbktpaub, lkuok,gukb, oisk, cbukvft-cbuk luj pkok ci`kklok ioo, duuc,bkkjpbaaog cbktpaublå, ly, låsi`a SlaaZ (o.)8 duuc3 cibuutok juolåda SlipZ (o.)8 juuc, (juuc lab ckj)låda- SlkdiklZ (k`h.)8 juuc tkwb ciskilå`ar SlaktbarZ (o.)8 skvuo puko3 cba`kp, ip `iogk cidkwlsk

skvuolå`arkgtig SlaktbaryZ (k`h.)8 skvuo dkogk tf, cbkub, `uki, skvuotkwb cidkoglåg SlkimZ (k`h.)8 ji okutkkoglåg, efl`, prassaefl  SmraksaZ (o.)8 mikl, cicbapok jk pukocbkwog k tfo mikogk k tfook jk3 jkitkog tuogk miklta3 kziogb.lki`kl cbkt ib ouki gkwp cbit ouogk k cicbap k tfookjuotalåg, plissé SplaktZ (o.)8 cicbapok3 citbukpok3 oujaita' oiicdkwcckwogk cicbapokta

låga, `fctfr S`fmtfrZ (o.)8 sikvuko, zktf sikvuko3 oktok `kj skctbai sikvukolåga, bala, curara SbaklZ (v.)8 `kj skc3 jaijk `kj skc, 4.`kbok dai skc. =. citbaib cbiklbok jkog skc, cidu skclåga, ja`imioar SpbysimikoZ (o.)8 `kj tbaibok lkj sikj ji3zktui- zkbk dac zkogb-k `kj skcok oksaaj sikvukolågao`a, baldra`ao`a SmurktivaZ (k`h.)8 `kj skc tbai3 `kj skctbaibok oailågeflc  SlkityZ (o.)8 ji okutkkog3 tkkogpi tkkogtklågga SlkyZ (v.)8 cfibsuc, ogksuclågga skjjao, k``ara, tileòha Sk``Z (v.)8 gkwjdab, gkwj,zfj, dablkp, bal, balcbkwjlågga vågt pá, datfoa SkmmaotZ (v.)8 lfcbik, micbik, kwgio k

skkog k oikj fjskclågga, såtta, kodrioga, putta SputZ (v.)8 gukog, tbuo3 dkog bikjsuogkb gukog, tbuo, luutskclågjko` SlkyjkoZ (o.)8 pkwlpi ji jkwcjkwc, tbuoaibok oaitabi lf3 k ludkwc lkj bi lf3 sikjok oai lftalåckga SlakckgaZ (o.)8 cabok3 tkkccbiktok3 dit lf-k caboklåcca SlakcZ (v.)8 cab3 tui cablåccar SyujjyZ (k`h.)8 lij luk mibok ckjjkl, lij skcok lkbokckjjkllåccar, lielig S`alimifusZ (k`h.)8 lijtukc3 lijmi3 ofptukc3 oaacutbukilåccardiscao Sgff`yZ (o.)8 oaac `iogk bfib3 lijmilåccarsultao, slicvfro SlimcarisbZ (k`h.)8 `ubbuki8 jitlk3

milpbuul skclåo` SlfioZ (o.)8 ckwoggkkc3 cbaalgub lab okkcgub ouki ouog pao cickkllåo`aclå`a SlfiomlftbZ (o.)8 ckwogpuko3 ckwoggkkclåoa SlakoZ (v.)8 ciogkj3 ci-kwo skclåoa SramlioaZ (v.)8 siklsuc3 tbkllup skclåoastfl, krjstfl SkrjmbkirZ (o.)8 cbut ogkc ok`iog k oaitutpbkb8 tutpbkb likogoailåog`a SlaogtbZ (o.)8 k `uog3 k skkuok3 ok cbktpaub ii skkuoklkj3 buo k skwtoklåog`a Slfogitu`aZ (o.)8 laituog gkjlij sukib mikogk juo labjukl k citbaib mikt pkbpkb ok`iogk laituog s cbuogb pko tkwlkjcbuogb `fogk cigiitsuc luogsij dack fj lkjpi. Bib lkjpi io

gkj tukjtukjta buo `iog cbao skc bilåogara, eharoara SekrtbarZ (k`h.)8 gkjlkzkw3 k dkkokb3 k dablapoklåogas SlfogZ (v.)8 luoggulb3 `aib8 ut luklåogas SyakroZ (v.)8 ut jkbjkb3 `aib3 luoggulblåogsal SlfogiogZ (o.)8 luogulbok3 `aib luktoklåogsal SyakroiogZ (o.)8 luoggulbok3 ut jkbjkboklåoca SaombkioZ (v.)8 siiccbku tkwb cbiblåoca SsbkmclaZ (o.)8 cfl3 tbfogcikta cbibok cfl, siiccfllåoca SsbkmclaZ (v.)8 cfl cidulb3 cfl dulb tbukc, baaocfl tkkoglåoca, cå`a SmbkioZ (o.)8 siiccbku3 siiccukl oau tkjpi cizfj, 4.cbkioikog (ogkwog-kwb), =. k zfj oai, k dko oai ok cbktpaub, 0.cfl, 1. cbibok, baaomipoklåoca, spårra ja` låocar SmbkioZ (v.)8 cfl dulb, baaomip, juocbkt kb cbiblåocabuo` Sdko`fgZ (o.)8 ioo ogkkc `iogk cicbib ui bkog ( iooogkkc `iogk cicbib ui bkkog (bkkog luk kbib jkok cicbib )lår` Saru`itaZ (k`h.)8 lki tkj sijok pkok tbaibok k bku ji3 lkitbai dkogk cilkogb ji

Page 113: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 113/220

lår` Slakroa`Z (k`h.)8 tbaibok k bku jilår` SskvkotZ (k`h.)8 lkisikj3 pilok skkogtkc k oai lkisikj jilår`, dalåst Sstu`ia`Z (k`h.)8 ogiijsk3 gaalsklår`fj SlakroiogZ (o.)8 tbaiboklåra SlakroZ (v.)8 sio3 tbaib ok`iogk sio3 tbaib skwj3 sikj skwj3cisiolåra u`aok` SjajfrizaZ (v.)8 luogsijk tbai3 at lf-k mi tbai, gaaotbai3 tbaib paatjkb-k tbai (lftogkb)låra, uo`arvisa StakmbZ (v.)8 bilb3 jkckib3 lkjlkc3 bib `kko `iogbilb

låradfg StaxtdffcZ (o.)8 skkog okupkogta' lkisijdulåra`raog, alav, lårliog SkppraotimaZ (o.)8 ok cbktpaub sikjok`iogk sio k cipko ji3 k cisio ji. 4. suj oailf ji cbkt io kskkog ckb jko `iogk suj k sicpk k`iogk ok k sapoklårar StakmbarZ (o.)8 k bilbtu3 bilbok k piktu3 sik3 skkogsiklårar, scflalårar SsmbffltakmbarZ (o.)8 skkogsik, lki bilb siklårario`a SsmbffljistrassZ (o.)8 skkogsik oujailårasåtoiog, fctrio S`fmtrioaZ (o.)8 upok pkipi3 upok tbucbuo3upok tbudulpbublårc, lårcatrå SlkrmbZ (o.)8 tkkccuog okj cbktlårca SlkrcZ (o.)8 lkkilaao k cimi vksk okj cbktlårliog, låra`raog, alav SkppraotimaZ (o.)8 ok cbktpaub sikjok`iogk sio k cipko ji3 k cisio ji. 4. suj oailf ji cbkt io k

skkog ckb jko `iogk suj k sicpk k`iogk ok k sapoklårra`, sahl`ug SmkovksZ (o.)8 skvuo tuipuko3 tuipukopilårra`sscf SplijsfllsZ (o.)8 cbatuul juo dukogoki tkwb cidkwl puko cba`kp bfibtalåsa Srak`Z (v.)8 sij3 lki sijlåsabast, dfgfrj SdffcwfrjZ (o.)8 lkidu oa tbai tkjpitkcluogofta lab gkobiog oauta, 4. lki sijok-k buo tkjpitkc kzkogbtalåsalig SlagidlaZ (k`h.)8 k cbiktok tbaibtbaib, sij tbaiblåsalig Srak`kdlaZ (k`h.)8 sij tbaib3 cisij tbailåsaplko SsyllkdusZ (o.)8 lki sij `iogtaog k tfjk galb cbiktok3 kcisij `iog lkitaog ii tbuluta galbcbiktoklåsaplko, uo`arvisoiogsplko SmurrimulujZ (o.)8 mfllaga/skkogk

okupkogta sij `iogk cisabsk lkisij `iogtalåsapult SlamtaroZ (o.)8 dikcioo suogk Lki ]ikogtbf sij ok`iogkcidkwl skdukituoglåsar Srak`arZ (o.)8 k sijtulåsi`a, lå, ly SlaaZ (o.)8 duuc3 cibuutok juolåsifo SlasifoZ (o.)8 likjok, ciokwt cbkkcok pkok likjoklåsifo, trkujk StrkujkZ (o.)8 pujpi likjok3 luogsij k pbkwogcbk jkbjkb tbukcok cbktpaublåssa ke  Sfee-lfk`Z (v.)8 vko sukbcbiklåssa, lk`a Slk`aZ (v.)8 vko gukog3 vko suko3 vko puk skclòda cfo`ilòd, hfgga ShfgZ (v.)8 tkki ckwjk `ikog piko3 cbutlkkj ckwjk kkc tkki piko8 cibklb skcok-k tkkilòda, rao`a SruoZ (v.)8 tkki3 cba tkwb okkcpi-k tkki, okwb pki

jkbjkblòdadrf, mktwklc  SmktwklcZ (o.)8 tkku ci`kwb skkog3 tu buomikogio jaal bfib ci`ajok-kb tuk dkogk ci`kwb skkog tkku-k pki ci`ajoklòdaoujjar Ssarikl oujdarZ (o.)8 cimi pao ok cbktpaub k cipkttuuogk cipkok cisij tftf, cuj tkjpi ouogk zfogb cizfj tf lkita,K cigukl `iog tbu lab lk cbktpaub k fj mikogk okjdkt pik-kguklb `iu`auok bilòdar SruooarZ (o.)8 k tkki cbktpaublòeta SlietZ (v.)8 `fjtf,`fjskkog, tkwitf, cbut lkkjtflòeta SprfjisaZ (o.)8 cimikjok3 ckjmikj3 bib `iogk cimikjok piklòeta SvfwZ (o.)8 cimikjok3 citaao mikogk cimikjok

lòeta, rahsa, båva SrkisaZ (v.)8 skkog skc3 skkog cbkkològ SfoifoZ (o.)8 lf-uib sko3 lftbkkog sko, pbuluo skològo, usko`ba`, usko`eår`igba` Seklsabff`Z (o.)8 zuku tbu3tbu `ic lf3 cbiklbok3 jkko lfboklògokgtig Sjao`kmifusZ (k`h.)8 tbujkko lf3 tbu `ic lf3 zukulògokgtigba` Sjao`kmityZ (o.)8 tbujkko lfbok3 zuku tbu gaaooklògoar SlikrZ (o.)8 zukupbukc ji3 zukugaao jilòharlig, lkttarlig, okrkgtig Slu`imrfusZ (k`h.)8 ouibzkkcbuki3bkibuki3 ukoggaaolòhtokot SliautaokotZ (o.)8 mkptkiota ouki

lòcca SlffpZ (o.)8 cbkkucukl3 cbib tbaib ok`iogk cicukl skccbkkucukllòo SwkgaZ (o.)8 tbk jko3 sap jko3 sap gkb, oitaog sapok tbkjko3 saaj pkc-k sap jko tbk jko ogkboklòo, kbfro SjkplaZ (o.)8 siogcuogpi k pbk tbai k sk bfib ioo sioglab siog `kog`kogk zkt tbaib siogcuog okj cbktlòo, gkga SsklkryZ (o.)8 cbksuj3 k cbk cbk-k cipik sap jkolòo, va`arlkg SrajuoarktifoZ (o.)8 oksap tbkjko pikcok3 likusuj pikcok, luog`kj jko pikcoklòooa SrajuoarktaZ (v.)8 oksap tbkjko pik3 liku suj pik3 k gkpoksuj pik3 tbkjko pik3 luog`kj jko piklòooiogs`kg Spky `kyZ (o.)8 cbksuj/ tbkjko skko oilòooiogslista SpkyrfllZ (o.)8 oksaajta lab k ogkb zkb `iog ub

suj cigalbok k `ikcio suj tbklkwb jita jio lab k tbkjko zkbublòs SlffsaZ (k`h.)8 cfl3 cigkkc lf3 bkwjpikog3 bkogpikolòsa SsflvaZ (v.)8 bilbmiko3 bilbmiktok pik3 dukiok dai skc3 vaogskc sikog skclòsa, dio`a fp SuotiaZ (v.)8 pbal3 cbkbcbik3 k cbibok pballòsapaoga SrkosfjZ (o.)8 tktcbikt jko3 tktcbikt ok`iogk cipiksuj3 tktcbikt ok`iogk ciogao suj, jkwbok pkok gupcbiktoklòsgåogari, vkgkdfo`arao Svkgkdfo`kgaZ (o.)8 vkkc tbkkpkfjok3 vkkctbkkpok ouotkkcoklòsgòra S`atkmbZ (v.)8 citflcbik skc3 k cicbib lki pbalcbik3 cizfjokwo lf skclòscòda SrkosfjZ (v.)8 tktcbikt ok`iogk ciogao zkb suj piklòslk`a, erigiva SralaksaZ (v.)8 cbkbcbik3 sukctk skc3 tkvuko oaiskc okwo lflòsoa SlffsaoZ (v.)8 cfl skc3 cbkbzko3 miogb tkck piklòsoiog SsflutifoZ (o.)8 dukiok siko skcok3 dukiok dai skcok3 dukiok fj okwo lfb skcoklòssluppao, fvargivao SbilkrifusZ (k`h.)8 oukjsk-k gkjlujbaobkolòv SlakekgaZ (o.)8 siogtab lfjpilòva SlifoZ (o.)8 bujpi3 bujpi oaalckkilòveål`ao`a S`ami`ufusZ (k`h.)8 cicbao buo3 cilkib buo (okbtab,cii, gkobiog oauta cbk mibta pulb cbikt buo) okbtab pulb buo3 kokb pulb tbai siogcuog talág Sli`Z (o.)8 siio3 daalsiio8 ok cbktpaub sitok-k cizkogb . siioláo SlfkoZ (o.)8 suj cilaitkwiok3 suj cizkt skc pkcok3 k jaattkwb pikc `iogk cilk sujláoa SdfrrfwZ (v.)8 laitkwi3 lfb cic `iogk suj bikj, zkt dai tbaibok cbktpaub laitkwiláoa, u`láoa Slao`Z (v.)8 pikc cic `iog, lfb cic `iogk ckwj3 jiok cbkt ckwj k pikcicláoafr` Slfkowfr`Z (o.)8 pku`kog pkok cilk ckjjkllár StbigbZ (o.)8 pbai3 pbaipilás SlfmcZ (o.)8 tkwbdu3 tkwb cklbok3 tklklásasja` SlfmcsjitbZ (o.)8 tkwbdu sik cbkwog k dkwlpbk ji,tkwb dkwl ji

Page 114: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 114/220

 

JJ SJZ (ouj.)8 Tfjata' okjdkt sijok3 ;>>> tkwb cicijk "J" pao ;,>>>,>>> tkwb cicij bijkmbata SjkmbataZ (o.)8 ckwltu skktok-k cizkogb tajtkwog okjcbktjk`, eò`a, oåriog Seff`Z (o.)8 ko3 ouotkkc ok`iog lab tbkbkktok`iogk k cioa ko3 ko oaac tui`kwojk``ica, lkrva SjkggftZ (o.)8 tbko3 aacduuc suogk fj tbkojk``iog, lfccajk` SdkitZ (o.)8 kotkb, k oaac lab jkt pkb `iogkkotkbjk`la`a, kppatitlòsba` SiokppataomaZ (o.)8 kockj lij lfbokjk`rks SjkttrassZ (o.)8 `albpbkb skb tbiutbaujkgksio, pkcbus Sstfra-bfusaZ (o.)8 koskkl, vko cbflok ioojkgalig, cfjefrtkdal, dabkgalig, dacvaj SmfjefrtkdlaZ (k`h.)8oukj, luog jukog, oktok `kj `aub, fj`ko oukj `aubjkgalig, lk` Sio`flaotZ (k`h.)8 tbk`kb3 ok saaj oukj lf3 `aib lfjkgalòs SjktmblassZ (k`h.)8 cicijpib oai lf (skkog luk) citukbpiboai lf (liko luk), tabckkc tbaib lfbjkgar SlakoZ (k`h.)8 gkwog3 tbku lfjkgar, u`tårat SgkuotZ (k`h.)8 gkwog gajgkj-k gub gukc tkwbfj, jitcuk cbkwog tbuuc cbajcbkjjkgi SjkgimZ (o.)8 jitpbikl3 jit kpskcok3 jitdujokjkgisc  SjkgimklZ (k`h.)8 jitpbikl tkwb ciskijkgokt SjkgoktaZ (o.)8 ji tbuzkwb tbai ji3 kjk oksapok lkjkjita' tbaib pbkkc lab k tbu k ogkib ji3 jita' zkbtkkc tbkj miogjijkgoat SjkgoatZ (o.)8 siicbuup3 buupok tbk k oai jijkgoatisara SjkgoatizaZ (v.)8 siicbuup sukc skc3 siicbuup dkogbi skcjkgoatisc  SjkgoatimZ (k`h.)8 siicbuup tbk oai3 siicbuup bibokoaijkgt SpfwarZ (o.)8 bib tbaibok, tbuoaibok lab tbk oaibokjkgtaslòs, crketlòs, kejågtig SpfwarlassZ (k`h.)8 bkkt lf, gioklf3 bkktok oai lfjkbkrkhk SjkbkrkhkZ (o.)8 tkkoglki-k Io`ik gkjk cujpita,cujpi mibok ckjjkljkbktjk SjkbktjkZ (o.)8 jipil lab sikogtbf-k ciogkibsuo jita,luogsij liko oai jitajkhaståt SjkhastyZ (o.)8 zkbtkkcbukiok3 tbupiok3 tbuoaibok labvkkogliktok oaib cfpokjkhaståtisc  SjkhastimZ (k`h.)8 tbupi sukb3 zkbtkkcbuki sukb3 bigajgkj3 (cujpita' tuogtkog gaaook ckjjkl)jkhfr SjkhfrZ (o.)8 gkklckkp suogk mkptkio lab liautaokotmflfoal cickklk zk liktokjkhfritat, elartkl SjkhfrityZ (o.)8 tkjzkwcok3 k lkog skkogktkjzkwcok3 k ci`ajtaog lkck k tkjpao ogkbokjkhs SjkizaZ (o.)8 vkkijiijjkckdar SjkmkdraZ (k`h.)8 lkubuki, miziktbuki, julcijbukijkckdar, ubyggalig SgruasfjaZ (k`h.)8 lipcbkpbuki3julcijbukijkccar, ckjjarkt Sdu``yZ (o.)8 lkwj bfib, citbukbpib labciokibpib lkwjjkcsijkl SjkxijklZ (k`h.)8 k tkj tbai pao, k skkog tbai paojkcsijara SjkxijizaZ (v.)8 k tkj tbai pao-k cbkogtf skc, tkjskc3 skkogtf skcjkcsijuj SjkxijujZ (o.)8 k tkj tbai pao, k skkog pao3 tkjlkjk tkj pao3 oksik paojklkrik SjklkrikZ (o.)8 cbuksic oktok3 misk oktok, tbfckkog

 pabok pkok ciogkb cbuksic oktokjklkrikjyg SkofpbalasZ (o.)8 cbuksic (misk) oktok bic k puktbfckkog okj cbktjkla SpkiotZ (v.)8 zuut3 zk zuut3 oubjkla (cfro j.j) SjillZ (v.)8 gkwi vuui3 gkwi zkkojkla (ja` cvåro) Sgrio`Z (v.)8 gkwizkko3 gkwi vuui3 bk gkwijkla (til jal) SelfurZ (v.)8 gkwi vuui3 k vuui cbkb

jklar SpkiotarZ (o.)8 zuuttu3 lijsukiji3 lij suki-k k atlkwj`iogk zuutjijklari SpkiotiogZ (o.)8 lij3 lij cisukijklarisc  SpimturasquaZ (k`h.)8 lij tkwb cidkog3 cimiko jkbjkbsitsatjklarcfst, jklarpaosal SpkiotdrusbZ (o.)8 zuutok duluutjklarpaosal, jklarcfst SpkiotdrusbZ (o.)8 zuutok duluutjkliog SpkiotZ (o.)8 ioo zuutok3 ok cbktpaub zuutok (tajdkw zkk)ioo zkk3 rfogjklca SjilcZ (v.)8 okwi suuc3 siogokkitui lk, guulgu tkwpcbik, 4.okwi pik, okwi taap skc3 okwi `kwo skcjklplkmarat, upkssao`a SiokptZ (k`h.)8 citukc lf3 cilkwj lfjklstròj, stròjbvirval SwbirlpfflZ (o.)8 tui civai-k k lkizkogktujsuc pao, civai luk cisk-k k lkizkog cukc zkwzaojklt SjkltZ (o.)8 dub lab tkkog zu-k dkwl `iogk ci`ikb pkwjkcicau skc cicjkombat Swrist dko`Z (o.)8 cbut ogkwogk cidulb ok cbktpaubjko`, ågtaeålla, ågtajko` Sbusdko`Z (o.)8 pkskl3 zita° pksklta(oupi cbkt io k taaopibpk)jko``fj, jko``fjskl`ar Sjkobff`Z (o.)8 ji pimiog k `ikcio pkskl pimiog bibok3 pkskl bibok oaijko``rkd SjkoslkugbtarZ (o.)8 ji tbkb cbkkcok3 dkwlsiktok dkog jkb fj lf-k ji tbkb cbkkcokjko`abul SjkobflaZ (o.)8 cbukpi suogk oiiotui lukooklkwogpita bkbsikog lab dkwlpbkt k cuul mikogk dkibtkck cujzikub ckb zikub tbaib ok`iogk cidkwl jibiog tkt cbfp ok`iogvkog lkjpi gai lab lkjpi lkizkog cbkwog kb siic paac daajvalvkl tkwb cisiio k tuk siio bfog laaog oiiotui lkwog suog cijutbai pkb lal bijko`al StfosilZ (o.)8 ckj suog tkwog lkog tukc k fj midkwcjko`ig SjkolyZ (k`h.)8 pkskl tkctkc3 pkskl pbk3 tbkbkkt, bkkt,zkbtkkc bukijko`ig, jko`lig SvirilaZ (k`h.)8 pimiog3 pkskl pimiog3 pimio vkki, pkskl pimiog bibok oai3 pimiog tbk oaijko`ig, tkppar SjkoeulZ (o.)8 pkskl pimiog dkogk bkkog, bkkt,gkw gajgkjjko`lig SjklaZ (k`h.)8 k pk, pkskl, k tkljko`lig, jko`ig SvirilaZ (k`h.)8 pimiog3 pkskl pimiog3 pimio vkki, pkskl pimiog bibok oai3 pimiog tbk oaijko`flio Sjko`flioZ (o.)8 zkog li pko zkog guc k oai k cukog pujpiko guitkr dkogk tuj tbaibjko`sckd, dasåtoiog, bfl` SmrawZ (o.)8 juo cidkogk ok saajcbkwjta3 tajdkw/vkolaaog tuogk ok saajtajko`sckd, parsfokla, parsfoal SparsfooalZ (o.)8 sapok juocbktpaub-k oksaajta, gkklckkptajkogko SjkogkoasaZ (o.)8 pukog-ckkog pikok cbkub okpi- kogft, siil, siicoaaj lab mfppar (siic`uki)ta tkwb k cibal zaal siicokj cbkt, balpib siicjkoga SjkoyZ (k`h.)8 tkjpi3 tkj jkbjkbjkogakrtat SjultiefrjZ (k`h.)8 jaal tukjtukjjkogal S`aeimiaomyZ (o.)8 cimio lfbok3 tkkcskpok3 ducij lfbokjkogal SwkotZ (o.)8 ciskpokjkogal, drist, `aeact, eahl S`aeamtZ (o.)8 jaal bajok3 k bfibsitsat lfbok3 ckwc dkkook, pku dkkook3 bfib lfbok fjokjkogal, trkog SlkmcZ (o.)8 citkkcskpok3 cimio lfbok3 tkkcskpokoaibokjkogaleul` S`aeamtivaZ (k`h.)8 gaao dkkog bfib lfbok oai

jkogaleul`, aeact SekultyZ (k`h.)8 gaao dkkog, cbiklbok fj3kbfib lfbok fj3 k sikt ok fjjkogaleul`, ueul`ståo`ig, ueul`ao`t SiomfjplataZ (k`h.)8 mioglf3 ciskpok fj lki3 ducij zflf3 cij lf3 zf sikog oki lfjkogaleul`, utilstråccalig S`aeimiaotZ (k`h.)8 cimiog lf3tkkcskpok oai3 ducij lfjkogasi`at SjultilktarklZ (k`h.)8 pkogb tkjpi, jfogtkjpi

Page 115: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 115/220

Page 116: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 116/220

cbfib-k ofp skcok dkwl3 ai lab ai-k dkwtui pki skcjkt, svkg SeaadlaZ (k`h.)8 bkkt lf3 tbkbkkt jaal lf3 citkj cbkjziku tbai, zkwogcbkkl, mi`kjok lkjk giok lfjktk`fr Sjktk`frZ (o.)8 dkwogtkl tkwb cilki-k k tkwpok- k tuk dkwogtkl k `kwtluj ji3 ji bkkogskojktajktic  SjktbajktimsZ (o.)8 okjdkt lkj siook3 tuktok,gkokko (skkogk tuktok lkj lkidu cbkt)jktajkticar SjktbajktimikoZ (o.)8 okjdkt lkj k sikj ji3jktbajktims k sikj ji (gkokko sikj ji)jktajktisc  SjktbajktimklZ (k`h.)8 okjdkt tkwb ciski

jktarikla SjktariklZ (o.)8 ok3 jubtbaib ok cbktpaub3 vkojktarikla, stfe  SstueeZ (o.)8 ok3 dkog bikj dkwl ok`iogk ciskjok cbktpaubjktariklisja SjktariklisjZ (o.)8 okta luogulbok lab it luktokjktariklist SjktariklistZ (o.)8 okta io okp skcok lab luog ofpok pik bi mi-k ok tukjtukj dacdac k luoggulb ji, oaib lab lkjb dack luoggulb ji, oaib lab lkjb k tbupi skc jkbjkb jijktrikrckt SjktrikrmbyZ (o.)8 ou pao k tbuoai pao kbibok okj3ou tuogtkwok cbkog gui suutok3 oujai ucok juo cbktpaub,ioosuog vkkibkwj pao oujai kbibok juotajktrfs SskilfrZ (o.)8 tui gkklckkp k tuj ji cbktpaubjkva SstfjkmbZ (o.)8 gil3 gilpi3 ko cioata cicbfl cbfpok gilpijkva, vfj, uo`arliv SdallyZ (o.)8 gilpi, gil

jkva-, gkstrisc  SgkstrimZ (k`h.)8 gilpi tkwb ciskijkvacktkr SgkstritisZ (o.)8 gilpi oktokjkvapioa Sstfjkmb kmbaZ (o.)8 gilokja` SwitbZ (prap.)8 tkwb, labja` baodlic pá Switb k viaw tfZ8 ogiijok tkwb3 lkjatok tkwbja` baosyo til, kogáao`a Sragkr`iogZ (prap.)8 tkwb ciski-ioja` cfl`t dlf` Sio mfl` dlff`Z (k`v.)8 miziktok, babpibok fj lf-k giitlfbok3 tbai giga-k bibja` oò` fg oåppa, cokp SdkralyZ (k`v.)8 likiliki, gukcio,taaiskkjja` ratta SrigbtlyZ (k`v.)8 `ictkcio3 jkko tkcioja` vilha SpurpfsalyZ (k`v.)8 ogiijok oai ckwjio3 bib ofpckwjok tkwb3 skwjok oai ckwjio tupok tkwb3 ogkibsutok

oaisk-io, tupok tkwbja`klha Sja`klZ (o.)8 pkbtkwiok `kogckpi3 k pikta jio cigalbok`kogckpi, pkbtkwiok pikcokja`klhfo Sja`kllifoZ (o.)8 `kogckpi liko3 `kogckpi lij suuokcidkwl ioo, uuj ok, pukozkpi mibtaja`krdah`ar, ckjjarkt, cfllagk, eålla SkssfmiktaZ (o.)8 lkwj,citbukbpib, oksappib, cipkwlpib. 4. pkwlji pimiiog bi lf. =.zfppibja`krdah`ar, ja`bhålpar, kssistaot Ski`aZ (o.)8 ji liko cbkt koksap tkjluk k `kwo zkkogcbki `iog lab k bub `iogk kjkbskkogk zkoau ji`kog cbkt cisab paoja``alkgtig (våra) SkdatZ (v.)8 k bfiblf saaj `iogk bkotbkwotbkkog ko tkb sikbja``ala, ioefrjara, uo`arratta, fplysa SioefrjZ (v.)8 bilb3tbaib skcok pik3 tbai skc8 gaaoja``alalsa, fplysoiog, ioefrjktifo SioefrjktifoZ (o.)8 bilbok3tbaib skcok3 gaaook3 tbaibokja``alar SioefrjkotZ (o.)8 tbu pik skwo ji3 ji cbkt io k `ft ji,tbu k ogkbok ji, gkklckkpta cikog cbkwogk gkklta tbu k pik sijji, mustfjta, pklicta cikogk tbu piksij jija`aos, jaos, ijaos SwbilaZ (mfoh.)8 lkitkc3 ok cbkt k cibib,cisap, cidkwl lkitkc3 bib ckkl3 bib suogja`eò`t SmfogaoitklZ (k`h.)8 pikopib3 sukbpibja`eò`t SiodfroZ (k`h.)8 pikopib3 bfibok, bfib lfbok, sikjok, pfiok, bib tbaib `aubok mibta pikopib bkog bi mija`eòlalsa, syjpkti SsyjpktbyZ (o.)8 babpibok, pkopibok3 tbukc pibok, k tbukc dkog dkog tbukcpibok3 babpibbuki skcokja`eòlao`a, `altkgao`a, efrstáao`a SsyjpktbatimZ (k`h.)8babpibbuki sk3 `aibok citukc3 pkopib3 `aibpib3 bfib skcpibja`eòlao`a, ja`li`ao`a SmfjpkssifoktaZ (k`h.)8 okkcpi tkckbabpib tbaija`eòra, efrárskga, davirca, erajckl`a Sio`umaZ (v.)8 zfl3 ut

skc, k ut tbaib tbaib ok`iogk zflja`giet S`fwryZ (o.)8 jf vkocao3 jf io k cao vkota, citaao lki-kcipik vko cbktpaub, jf jkoja`gòrlig, eòhalig Sdi``kdlaZ (k`h.)8 skwl tbaibja`gòrlig, eòhalig, ly`bòr SkjaokdlaZ (k`h.)8 `aib dkogk dkwltbaib, ckib ckwickwi tbaib3 ji cbkt i `aib dkogk zkwb ckwickwitbaib3 k ci`kj skc tbai oktokja`bhålpar, kssistaot, ja`krdah`ar Ski`aZ (o.)8 ji liko cbkt koksap tkjluk k `kwo zkkogcbki `iog lab k bub `iogk kjkbskkogk zkoau ji`kog cbkt cisab pao

ja`imioar, låga SpbysimikoZ (o.)8 `kj tbaibok lkj sikj ji3zktui- zkbk dac zkogb-k `kj skcok oksaaj sikvukoja`imioara Sja`imktaZ (v.)8 zktui-zkbk tkwb cicaaj, cidkwl,ci`kj skcja`imiosc  Sja`imklZ (k`h.)8 zktui-zkbk, zktf lkj tkwb ciskija`imiosc dabko`liog, ja`imioariog Sja`imktifoZ (o.)8 zktuizkbk tkwb cicap, cidkwl, ci`kj skcokja`iar Sja`ikZ (o.)8 rk`if, PU lab oisij tbu cizkkcok lki (oaws pkpar, kvis) la lab cibfok, tbu cizkkc tukbok-k cizkogb cbktpaubja`itktifo, ja`itarao Sja`itktifoZ (o.)8 skwtpi suog tbuucpi-kogkibsutok3 ^ksiko tbu ogkibsuok skwtpi suog fjokja`itara, grudla Sja`itktaZ (v.)8 ogkibsuo3 tbuucpi-k ogkibsuo3skwtpi suog tbuucpi-k ogkibsuo

ja`laj SjajdarZ (o.)8 pkwl ji3 pkwlpi ji8 cipkwlok cbktpaub-k tkkogjija`lajsckd SjajdarsbipZ (o.)8 pkwlji bibok8 tkkogji sukbok8 pkwlji pbkzkbja`li`ao`a, ja`eòlao`a SmfjpkssifoktaZ (k`h.)8 okkcpi tkckbabpib tbaija`li`aoba  SmfjpkssifoZ (o.)8 okkcpi tkck babpibokja`li`aoba  SrutbZ (o.)8 babpibbukiok3 babpibok3 `kbok3 bibcbiklbok bkogk `kbokja`li`aoba`, ja`yoc  SpityZ (o.)8 ji`kog cbkt ii tukbsiktok,ckjsiktok tuogk babpibok3 babpibbuki skcokja`ly`, cfosfokot SmfosfokotZ (o.)8 jkogckkogta lkijklk,d,m,`, ... z.lkck (k,a,i,f,u) miblfb lkijkltaja`jio`ra, bvis icca SuolassZ (mfoh.)8 tuk dkog kbib cai lab3tuk dkog kbib jktaog3 cai labja`scyl`, alkgtigba` SmfjplimityZ (o.)8 ok bfiblfdkwlokcitbukb pibok cipkwlpibokja`virca, skjkrdah`a SmffparktaZ (v.)8 citbukbcbkwj, pkogcbkwj `ikl`ikl, tbu cijkog ikj`ikjja`yoc, ja`li`aoba` SpityZ (o.)8 ji`kog cbkt ii tukbsiktok,ckjsiktok tuogk babpibok3 babpibbuki skcokjagk SjagkZ (k`h.)8 liko, gfl, tbuoaibok likopi oaijagklit SjagklitbZ (o.)8 tkkoglki-k jukl/bkko sukogpitajagat SvaryZ (k`v.)8 jkbjkb3 tkcpi bijagat, jagao SjumbZ (k`h.)8 jkbjkb3 tkjjaha, slá SjfwZ (v.)8 kkttko3 lfpkta tajtk tkwb kkt, vkkt jkog

zikbzikbjahari S`kiryZ (o.)8 dkwogokwi cisuucok lab ciogkbok ioo/juo, dkwogokwi pkok ciogkb oaac tbaib tukjtukj dkwlok lab zukcokjuojahsal, stajjaharo SmbisalZ (o.)8 saccbu8 siog cbukcok saccbujahsla SmbisalZ (v.)8 saccbu tkwb cbukcjackoic  SjambkoimsZ (o.)8 sat tbusiookjackoisara SjambkoizaZ (v.)8 cbut tkwb bi lf-k sat kbib ca'bkjkb lab kjkb-k ok k saaj tbai `iogk dkwl3 sat sukc skc, sat dkogk saaj skcjackoisja SjambkoisjZ (o.)8 sat ii oksap`kko3 k cidkwl`kkolab k oksap`kkotajal SelfurZ (o.)8 k cigkwi/vuui ok cbktpaub (jkogdub vuui3vkkijiij vui mib dkogio)jalkocfli SjalkombflikZ (o.)8 `kbluktok, oguiok3 lusuuookjalkocflsc  SplkiotivaZ (k`h.)8 `kb3 `kbpib3 cbksikjal`a, efrcyo`a, cuo`gòra, dacao`tgòra SkoofuomaZ (v.)8gaaocbik, pulkkc, zkskc, jipitbaib `iogk pulkkc, gaaocbikjal`ug Sjil`awZ (o.)8 kpckki8 k ofjok juok cicfib ok

Page 117: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 117/220

cbktpaub kpckkiokjallaj, ijallaj SdatwaaoZ (prap.)8 cickkl, oib cickkl, cbkt labcbkt cickkljallajbko`lar Sji``lajkoZ (o.)8 vko dkwlta cikog pkok lkik kzukcta cikogk kpik jijallajliggao`a Siotarja`iktaZ (k`h.)8 lkibkwl3 lkigukl, k bfib dac, k skkog pao lab k oikj pao cickkljallajjálti`, sokmc  SsokmcZ (o.)8 oaac tbaib oaogoaog3 kotkcpi-k cijkog zflf oaac tbaib oaogoaogjallajruj SspkmiogZ (o.)8 bklok3 cibkl skcok3 k cibkl `aub-k fj

skcokjallajruj, iotarvkl SiotarvklZ (o.)8 buo oib cickkl3 lki3 buo-kwog3 tfjof cbkwl suog3 cickkl k vk fj-k tuk ji oibta vk dukiskcjallajscfla Sji``la smbfflZ (o.)8 tko 1 pko R mikog fjok skkogjallajspil Siotarlu`aZ (o.)8 ckkl balbok3 lijlkb cbkt lab cbktcickklk balbokjalf`i Sjalf`yZ (o.)8 lk cisk zkkc ofpbukiok3 lk cisk cibuklok3citukb `ikj`ikjok, cibukl tkck lk skcokjalf`i StuoaZ (o.)8 lk-kw3 kwgio3 kwsukbjalf`isc, valcliogao`a Sjalf`ifusZ (k`h.)8 cbuj, zkkcofp3 lijtkck cisk lkjalfo SjalfoZ (o.)8 jkzal3 `kwopkwlta cbktpaub

jalfrj SjaklwfrjZ (o.)8 kobic, ko susik luog3 ko-luogjajfrko`uj Sjajfrko`ujZ (o.)8 cipbkwc cic, citbaib skcoklkijao SdutZ (mfoh.)8 dkog dkog kbi zfogio, k lab lkj pkoiojaokgari SjaokgariaZ (o.)8 jita' jub tbaib `iogk gkjlkcgkobiogta siicduuc suogkb cbujok, tuk dkog gkobiogtacicbujok lab cfibok juojaoa S`aajZ (v.)8 kbi dkogk ogkibsuo3 kbi dkogk tuktjaoa SfpioaZ (v.)8 kjk ogkib`kko gaao3 k upjkwb`kko kjub`kko gaaojaoa` SparhuryZ (o.)8 cimikjok dkwl okpi-k zuku tbu gaaotaaitaaiok, cimikjok pklsktokjaoiog SfpioifoZ (o.)8 ogkib`kko3 k bi tkctkc bi lf-k ogkib`kko

 dac3 upjkwb`kkojaoiogitis SjaoiogitisZ (o.)8 `aaccbukc oktok3 cbukc oktokjaoiogseul` SjakoiogeulZ (k`h.)8 cbiktok tkctkc oai3 cijkookoai3 pbkttukjpib3 bib jko fjjaoiogslòs, efrjálslòs SpfiotlassZ (k`h.)8 tbu cimiko fj lf3 gaaocimiko oai lf3 zkt tkkc lf3 lkkc tkkc lfjaoiogslòs, iotatsigao`a SjakoioglassZ (k`h.)8 cbiktok oai lf3cijkook oai lf3 pbkttukjpib lf3 bib jko fj lfjaoiogslòs, urijalig, kdsur` SprapfstarfusZ (k`h.)8ouibzkkcbuki8 k juo k jukl tkwb citukc lf3 bib`kko ogaiok tkwbcitukc lf3 bkivkkijaoiogslòs, urijalig, tádalig SofosaosimklZ (k`h.)8 bkibuki3cilkwj lf3 citukc lf3 bkivkkijaooasca SbujkoZ (o.)8 jibiogjaooascakda SkpaZ (o.)8 jai oailf zkwog likojaooascaba`ao Sjkocio`Z (o.)8 jibiogta8 jibiog okjjaooascacårlig, bujko SbujkoaZ (k`h.)8 jibiogta° bib `iogkcilkwj3 jigiitok lab bfibok gkjtktokjaooascajåog`a Smrfw`Z (o.)8 jipi3 jibfopi3 ji tkjpi fjcbkwjjaooascar, eflc  SeflcZ (o.)8 ji okjcbkt, dab cbkt, pbuog cbkt,gkj cbkt k ji okj cbkt3 ji bfojaooascaslågtao Sbujkocio`Z (o.)8 jibiogtajaooascavao SbujkoitkrikoZ (o.)8 jibiogta bfib ok`iog dac ksaaj ji, jigiitok lab lkioktok tkwb ok k saaj jijaooascaå`ar Sjko-aktarZ (o.)8 ji sk k oa jibiog jkbjaos, ijaos, ja`aos SwbilaZ (mfoh.)8 lkitkc3 ok cbkt k cibib,cisap, cidkwl lkitkc3 bib ckkl3 bib suogjaostruktifo SjaosasZ (o.)8 oujaita' oiio, k cbk k cbk-k pkicbiksijaostruara SjaostruktaZ (v.)8 oiio oai3 si oaijaotkl SjaotklZ (k`h.)8 luogsij3 luogsij tkwb ciski, luogsij

suogkbjaotklitat SjaotklityZ (o.)8 ogkibsutok lab luogsij pukc`kko3luogsij pkipib `kkojaou Sjaou, spisacfrtZ (o.)8 ko skipita-k ko ciogkb tbaibtagalbok lki, kolkijara, elara SjfraZ (k`h.)8 tkj zkw8 bibdab3 dablkp3 bib lki3 dabjargal SjkrlZ (o.)8 duko, saboaal, sukogckkog, tuisukog, cap,taogcfl mibta, bkwogta cilfj zikljariof SjariofZ (o.)8 k jul skku-k jkkipkkc tuuof okj cbkt, 4.tuuof jul

jarckotil SjarmkotilaZ (k`h.)8 vko lai vko zukc lkjskogjaskllikoma SjaskllikomaZ (o.)8 okj oikj ji tkwb citaaook3 aiskkogk oikjzkw jita tkwb citaaookjassa, jkrca` SekirZ (o.)8 vko cilai cizukc zibzikbok3 pkwicidkwlokjassaschfrta SkldZ (o.)8 sikjpita, ^kstfrta pukookctukl ckkog, k dko gfl liblikbjassaschfrta SsurplimaZ (o.)8 jf lfpok lab guklofpok lkjk cisilb pkstfrta' pukotukl ckkogjassiog SdrkssZ (o.)8 mfppar lab ziom cigkwj siic okj cbkt sujogf3 gkklckkp jiliko jkbjkbtajast, elast SjfstZ (k`h.)8 paopao3 oksik pao, bfib pao, tkjpaojast, bfva`skgalig, efr at jasta, efr stòrsta`alao SjfstlyZ

(k`v.)8 k tkj zkw io3 k `ikcio3 k tkkogpi-iojastar, mbkjpifo SmbkjpZ (o.)8 bkktpao3 ci`ajok-k cbktokogkb ji, 4. ji `kogta kk`iogk cipik gkkl`f sikjlab bkkt ji.~sbip o. bkkt pao bib ok.jastarstycca, SjkstarpiamaZ (o.)8 sikj tbaib tkwp lab dkwltaogtaog lkck bfib paojatkefr SjatkpbfrZ (o.)8 gaaotabok-k cizkogb ckjjkl, ok cbkt,ok `kog cbkt tkwb gaaotabok, siogcuog, gkobiog mibta tkwbgaaotabokjatkeysic  SjatkpbysimsZ (o.)8 ok cbktpaub ii cipktok dul suutokjatkl SjatklZ (o.)8 siic3 siic cbktpaubjatkllisc  SjatkllimZ (k`h.)8 siic tkwb cidkog3 siic okj k ci bal3siic jaaljatkjfrefsa, efrvko`liog SjatkjfrpbfsisZ (o.)8 pikopbuog, pikozik cipuj cbaalokjatko SjatbkoaZ (o.)8 buib cukog tbaijatafr SjatafrZ (o.)8 kkcsi laaog dkogk ciju zklzklta, kkcsilaaogtajatafrit, SjatafritaZ (o.)8 buib zfogb fj okwo lfbok juokwogpi pkok bfog cik k laituog `fog bfog ciksuc cbksukogtujpi liko jkbjkbtajatafrflfgi SjatafrflfgyZ (o.)8 cbukbuo siook3 cbukbuofj`kko `iog gaaocbflbokjatar SjatarZ (o.)8 latjkt =9.=7 kk skku tabokjatarsystajat Sjatrim systajZ (o.)8 jatar mib ckjjkl cizktoktabok cbktpaubjatf`a, já`a, erajgkogjá`a Sjatbf`Z (o.)8 bib`kko3 dkwl`kkoji`kl`rao`a Sji``la-kga`Z (k`h.)8 pkpi-oupi lk, (upk luk oki lf)ji``kg Sji``kyZ (o.)8 suuo lkitkcji``kg SoffoZ (o.)8 suuo skwj lab oib3 suuo lkitkc3 tbkbkkt paao lkitkc3 oi skko pao lkitkcji``kg, ji``kgsjk` S`iooarZ (o.)8 oitkkc ko, ji cbkt pkbtkwiok-k cioa koji``al SjakosZ (o.)8 tuogtkwok bib tbaibokji``alkl`arlig Sja`iavklZ (k`h.)8 buolki3 tujk cuj zk ogkzkguc lkiji``aljá`ig Sja`ifmraZ (k`h.)8 sik luk lf, bfib luk lf3 bfibtkctkc zflf, lkibkwl pkwlji``aljá`igba  Sja`ifmrityZ (o.)8 bfib tkctkc zkwb lfbok,lkjat dkt zkwb lfbokji``alstfr Sja`iuj-siza`Z (k`h.)8 k bfib dac, k lkibkwl3 gfl lfoau lfji`ha, tklha SwkistZ (o.)8 ckwog3 ckwoggkkc gkkcok juoji`larti`ig SijparjkoaotZ (k`h.)8 tkwotuog lf3 buo tfjof cbkt

Page 118: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 118/220

suog dac, skwtpi k`iog bi lfji`larti`ig, efralòdig StajpfrkryZ (k`h.)8 tfjckkl suog k`iog3buo skwtlf suog k`iogji`larti`ig, efralòdig, prfvisfrisc, iotarijistisc  SprfvisifoklZ(k`h.)8 buo tfjckkl cbkt suogk `iog dac k tkctkc jk-k zkt pkc3 ktkwotuog k`iog bi lf, k tkctkc pao fj jk-k bi jkb bi mibokji`okt Sji`oigbtZ (o.)8 zkko cij3 zkko ;4 lkitkcji`sfjjar Sji`sujjarZ (o.)8 cbukcbkkl lkizkog Huoa 4; oi pkwlji`t idlko`t Skji`Z (prap.)8 ckwjcklkb, tuk lkckb, lki-kb

ji`ta Sji`stZ (o.)8 k lkizkog, k lkitkc3 lkckbji`tarst Sji`jfstZ (k`h.)8 k lkizkog liko8 k lkizkog paoji`tpuoct, maotruj SmaotraZ (o.)8 k lkizkog3 k lki3 k cipktok dulpi, pbuklpiji`viotar Sji`wiotarZ (o.)8 pbkldi lkizkog @am. 44 pkwljig SjaZ (prfo.)8 caijkbjicrfda, dkctaria SjimrfdaZ (o.)8 oktok pikog skc tbai luogofjicrfdiflfgi SjimrfdiflfgyZ (o.)8 luogfta tbu siook, (jit-k jubzkwb lfb luogofta)jicrfdòlgar SjimrfwkvaZ (o.)8 jub tbaib lfb lkjpi8 jub jkwbgui, 4. tulki-k cibfokta k piko tbaib ok`iogk tkku skkog pi `kwokcicfib vkozkt. =. buo tfjof cbkt suogk ko buko jiook vkozktjicrfeilj SjimrfeiljZ (o.)8 k pukcok lab capok oukj `iogk k

oau-k cilk eilj3 k cioau dkwl eiljjicrfefo SjimrfpbfoaZ (o.)8 pku ogkib skcok tkwb citbukc pkumikogk cizkogb pao vkozkt. Lkskta, tbugaaota'o k juuc jkki-k kcfib ub vkozktjicrfgrkj SjimrfgrkjZ (o.)8 grkj cbkt pao kwo cbkt io cbaola'og cbaocbkt ;/;>>>>>> grkjjicrfsacuo  Sjimrfsamfo`Z (o.)8 samfo` cbkt pao kwo cbktsukb la'og cbao cbk ;/;>>>>>> samfo`jicrfscfp SjimrfsmfpaZ (o.)8 jit gukc tkwb jub zkwb lfb labjub miko zkwb lfbta atok3 k oauta k gfl- k lkt skcok oaumiolkogbjicrfscfpisc  SjimrfsmfpimZ (k`h.)8 jimrfsmfpa zkt cuul okcbktpaub gaaookjil SjilaZ (o.)8 pi 142> k skku tki cbkt, ckib ;75>, eurlfog 2jil` Sjil`Z (k`h.)8 ukog luk lf8 jab dkog bi lab k tbkc lf3 cbukluj luk lf, vft luk lf8 k bfib dacjil`, fvardårao`a SmlajaotZ (k`h.)8 jigi3 babpibok oaicbukbuo oukj dacjil`, scáosfj SlaoiaotZ (k`h.)8 oaaj3 cbkub lf3 ji gkwtok, jitbubilbok lkjk cbkub zflfjil`, vaolig, guostig, gf`krtat SdaoigoZ (k`h.)8 jigi3 mitkc, kbfib lkj3 `aibbuki, oktok lkubuki lf3 pktkubbuki lfjil`ba`, scáosal SmlajaomyZ (o.)8 tbukczkwbok3 babpibok laboaajok3 bib gkjgkj lfbokjil`oa SjitigktaZ (v.)8 cikj skc3 k ok tbukcofp skc, cbkbcfl`aub8 bi taotko lf skcjil`oa, efrjil`a SsfftbaZ (v.)8 `kki skc, oktok `kki skc, ofp

tukj skc3 k ok pbk`kwj skcjil`t, dli`t SgaotlyZ (k`v.)8 `kj tkcio3 `kwj ckwjio, kwlmimiciojil`t, dli`t Sjil`lyZ (k`v.)8 bfib dac tkciojiliau SjiliauZ (o.)8 ogaiok tkwb citukc-k cbuk skcok juojilitkot SjilitkotZ (k`h.)8 `f oukj3 `f `iogk jkosk-k fj giga3`aib cbkt luog tup cbkt jk suko-k bikjgkj zktok tkwb k `f`iosgk jkosk jijilitkrisara SjilitkrizaZ (v.)8 gkklckkp sukc skc3 gkkl `f gkkl sij`iogk cigiogsk-k fj skcjilitkrisja SjilitkrisjZ (o.)8 gkklckkp luogsij pukcok,gkklckkp tbkbkktok sukookjilitkrist SjilitkristZ (o.)8 gkkl sikj ji3 gkklckkp sikj ji, gkklsij`kko, gkkl tbu k sikj jijilitår SjilitkryZ (k`h.)8 gkklckkp vkki, lai gkklckkp vkkijilcsbkca SjilcsbkcaZ (o.)8 okwi tkwb cidkwl `kwo tbaib, `kwo`iog miog k okkc pi tkck k pbuko fj `fog sijjillikr` SdillifoZ (ouj.)8 jkc zk cbkt (;,>>>,>>>,>>>)3 kwo tuljilligrkj SjilligrkjZ (o.)8 grkj cbkt ii sab ;>>> sukb ;

jillilitar SjillilitarZ (o.)8 litar cbkt ii sab ;>>> sukb ;jillijatar SjillijatarZ (o.)8 jatar cbkt ii sab ;>>> sukb ;jillifo SjillifoZ (ouj.)8 kwo cbkt, tuul tuul, tuul zk skwj3taiogb skwj, lkc skwj, ;,>>>,>>>jillifoår SjillifokiraZ (o.)8 suj k kwo k kwo-k oai jijilt SsplaaoZ (o.)8 lk3 jibiogta pujpi suogk ok cbkt 'lk' k cimi paojiltdrko` SkotbrkxZ (o.)8 gkobiog oktok okj cbkt. Cilkwb bkktjkbjkbio lkubuki bijija SjijaZ (o.)8 pku lf-k lijmiiook, lij lkbok, cbut lab cba

juuc lab jitta bac zkog-k lkbokjio, jit SjioaZ (prfo.)8 cai-kk3 caijk-kk3 ckjio, jit, jioa SjyZ (prfo.)8 cai-kk, ckjiokrat SjiokratZ (o.)8 juslijta dikcioo gai-k k skkog ziitzaat-kcilkj ioo lij pao juslij dikcioo tkkuskkogjio`a, bucfjjalsa, ario`riog SrajajdrkomaZ (o.)8 pbkwcok3jkogogilb lfbok3 tbaib tkwotuogok3 mikptab tkwotuogokjio`as SramkllZ (v.)8 pbkwc ciic, ogkibsutok k luut cicjio`avår`ig SjajfrkdlaZ (k`h.)8 mikptab tkkc3 pbkwc tkkc3 pbkwc bukijio`ra SjiofrZ (k`h.)8 tbupi luk lf3 tbupi lf zkwjio`ra, eårra SlassZ (k`h.)8 tkwj zkw3 buo tfj zkwjio`ratkl, jiofritat SjiofrityZ (o.)8 k tkwj zkw bibok3

citaalok lab ci`ajok-k vfta tkwj zkw ogkbta, k tkwjtajio`ravår`scfjplacs Sioearifrity mfjplaxZ (o.)8 ji `kogskkogk oikj zkw-k ciogkibsutok3 ji fj dkog, bib dkog bib zf`iogk cijub lfbok3 ai lab ai cijub oikjokjio`st SlakstZ (k`h.)8 oau pao, tbupi lf pao3 oksik lf, tkwj paojioa SjioaZ (o.)8 lai-k cipbuuj dfjd3 laidfjdjioa, dhargvårc  SjioaZ (o.)8 lai citkwbok cbuuc3 sukogcbuuc,siiccbuuc, sukog jaibfl cbuucjioa, jio, jit SjyZ (prfo.)8 cai-kk, ckjioakrdah`ar SjioarZ (o.)8 sukogcbuuc, siiccbuuc tf jijioa`riet, dhargvårcs`riet SjioiogZ (o.)8 laisuog sujpikogtkwbokjioaealt Sjioaeial`Z (o.)8 dfjd tkjpi cipbuuj ckwickwiok

juo3 gkklta tbkkog sikbok juojioarkl SjioarklZ (o.)8 laisuog sujpikog3 laisuogk fjvkojkopbk tukjtukj, siic, sukog jaibfl, cbkj, oguuo, `kklmibtajioarklfgi SjioarklfgyZ (o.)8 laisuog sujpikog tbujioastrygar SjioaswaaparZ (o.)8 tui lkck dfjd cickkjta k bukijkog k ckkicbkwj `iogk cidkwl tajdkw okj cbktjioiktura SjioikturaZ (o.)8 k tkctkc tkwb cidkog likok lij oau-kcidkwl. Pkh Jkbkl lij, ]bwa @kgfo ^kgf`k lij mibta, (k cisukibi lf)jioijkl SjioijklZ (k`h.)8 k oau tbai pao3 k oikj tbai paojioijuj SjioijujZ (o.)8 k tkwj tbai pao3 k oikj tbai paojioiscòrt SjioiscirtZ (o.)8 oiic tfj3 cbuuc tuog mikog k pbk oiic

tfjjioistarial SjioistariklZ (k`h.)8 jioistar tkwb ciski ok cbktpaubjiofritat, jio`ratkl SjiofrityZ (o.)8 k tkwj zkw bibok3citaalok lab ci`ajok-k vfta tkwj zkw ogkbta, k tkwjtajious SjiousZ (prap.)8 k pkibok k `kwbcbiktok3 k fjsk lkc pkok pkibcbiktokjiout SjioutaZ (o.)8 oki cbkt ii sab 5> sukb sab cbkt, samfo`skwj 5> jiouta cbktjioutiòst SjioutalyZ (k`v.)8 k oaog k tbajio3 k oaog k tkwogio,sipsipjirkcal SjirkmlaZ (o.)8 ok lkj`kog8 k pikog ogai lf lab k pikogtbai lf `iogk ciogkibsuo ok lkj`kog, Gaaotabok-io, sukogtujcijlki dkwog sukc baolk, tkki vklvkl lab3 oktok `kj skcokta,Hasu lab k ouogzuita dkwl ok lkj`kogtajirkculòs SjirkmulfusZ (k`h.)8 lkj`kog tkcio, ckkj pbktbukitkciojiskotrfp SjiskotbrfpaZ (o.)8 cukjkb k jukog zflf jijiskotrfpi SjiskotbrfpyZ (o.)8 cukjkb jukog zflf lab jicbajpaub jub`kbok

Page 119: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 119/220

jisdilligalsa S`iskpprfdktifoZ (o.)8 pbkl lfbok3 kwi lfbokjisdruga SjisusaZ (v.)8 zkogb cbikl3 zkogb `ic lf3 k zkt ok`iogjuo tkc-k zkogb lfjis`kooalsa, vkosckdtba`, `aefrjitat S`aefrjityZ (o.)8 pfiok, piko`ko `ic lfbok3 pku/dkkook, gaao dkkookjis`å`ar, efrdry`ar SmulpritZ (o.)8 ji cbikl3 gkjtkt cbiklbok k dkwlji (jkt `iogk cizfog ji)jisefrbfl` S`isprfpfrtifoZ (o.)8 citukbdac lfbok3 bfibdac lfbok3(k lkog lkj tkjzkw, gflzkw mib dkog fjok)jisefroòhalsa, jisbkg S`isplaksuraZ (o.)8 luogcij lfbok3 oukj

lfbok3 babok3 dukiok lab `kbokjisefroòhat, utilera`s S`ismfotaotZ (k`h.)8 luogcij lf3 luogoukj zflf (`aib lkilki, ut lki lki k bfib dac mikog lab luogcijtbaib ok`iog mikog tbai lf)jisefroòhat, utilera`s SquarulfusZ (k`h.)8 pbuomikc bkkt3gaao`iog skc `iog k tbai ji3 luogcij lfbok k bku ji3 k luogcijtbai lf ji3 pbuo dacdac k dkwl oukj jijisefrstá Sjiskpprabao`Z (v.)8 tbaicbik zflf3 tbai cbikljisefrstá Sjisuo`arstko`Z (v.)8 tbai cbikl3 tbai sikj lfjisefrstá, jisty`a SjismfostruaZ (v.)8 ji talcbiklb `iog, jijubcbiklb `iogk k bi lf lkj lkjk bai, gaaojisefrstáalsa Sjisuo`arstko`iogZ (o.)8 citbaib sikj lfbok3citbaib cbiklbok3 cital cbiklbok

jisefrstáat SjistkcaoZ (k`h.)8 k cbikl 3 k cbiklsk-k fjjisgaroiog SealfoyZ (o.)8 jkwbok liko tbkbok, lubok, oujai dukook mibta, k tkwj pao gkwtok cuj cbkt tbfogciktjisgaroiog, ugaroiog, u`á` Sjis`aa`Z (o.)8 bfib lfbok3 gkjtktcbiklbokjisbkg, jisefroòhalsa S`isplaksuraZ (o.)8 luogcij lfbok3 oukjlfbok3 babok3 dukiok lab `kbokjisbkga S`isplaksaZ (v.)8 luogcij lf skc3 oukj lf skc3 bab skcjisbko`la Sill-usaZ (v.)8 dkwlsik3 lij tkck zkogb lf3 k bfib lflkjk zkogbjisbko`liog Sill-uskgaZ (o.)8 gilf, `ic lf, dkwlsik3 k `ic lf-kzkogbjisioefrjara SjisioefrjZ (v.)8 bilbcbikl3 bilb lfb `iogpi bilb3

bilb `iogpi bilb lfjisclå`a SjisdamfjaZ (v.)8 citukc lf3 cilkwj lfjiscuo`ba` Slfviog-cio`oassZ (o.)8 itok pkok jigiitok lab `aibskcokjisly`, issfokos S`issfokomaZ (o.)8 kw cibukl lf pkwl cbkt3 kwtukjtukj giocbkwj skcokjislyccat, eahlslkgao SkdfrtivaZ (k`h.)8 dkogjkb sukc zflf,lkwbmioglf, gkbsukb zf lf, gkb cbiklfjissil, rkcat SjissilaZ (o.)8 gkklta ckkpok tbkltkog, taipi,tbkutkog, rfmcat mibta3 sukog okogkwo zfogb jissila cimi. Kcilkwo tbai ok cbktpaubjissifo SjissifoZ (o.)8 ^ksiko tbu gaao `iogk ciskwlcbik jijissifo, avkogaliaefrcyo`alsa SavkogalisjZ (o.)8 luog`kj tbu

tkkogcfok3 ^ksiko tbu gaao zikbzikb ok3 k tbai oki lfta tbaibskcokjissifosbus SdatbalZ (o.)8 ^ksiko dikc ok`iog tajdkw lijjissifoår SjissifokryZ (o.)8 ^ksiko tbu gaao `iogk juo `kogkciskwl ji, gkj `kogk ^ksiko tbu k vk gaao jijistkoca SsuspimifoZ (o.)8 jukojkwbok3 k bfib lf gkjtktok oai`iogk jukojkwbok, jukojkwb gikugukuokjista, tkda SlfsaZ (v.)8 jko sukb3 jkog skc3 ju zflfjistilli`, jistrf SjistrustZ (o.)8 juko lfbok3 juko zkwb lfbokjistrf SjistrustZ (v.)8 jukog zflf3 jukogjkwbjistrf, jistilli` S`istrustZ (o.)8 juko lfbok3 juko zkwb lfbok3up zkwb lfbok3 jukojkwbokjistrf, jistilli` SjistrustZ (o.)8 juko lfbok3 juko zkwb lfbokjistrfisc, jiståocsfj S`istrusteulZ (k`h.)8 jukog lf3 jukog zflf3 jukogjkwb, uj zf lfjisty`a, jisefrstá SjismfostruaZ (v.)8 ji talcbiklb `iog, jijubcbiklb `iogk k bi lf lkj lkjk bai, gaaojiståoca SsuspamtZ (v.)8 jukogjkwb3 ok bfib lf, gkjtkt bfib lf,guuctkkcok mibta dkwl bi `iogk jukogjkwb

jiståocalig, efr`ågtig, jiståocsfj SsuspimifusZ (k`h.)8jukojkwbbuki fj3 jit bkb`kko, fj`kko pkok jukojkwbbuki3cisukogtkkc fjjiståocsfj, jistrfisc  S`istrusteulZ (k`h.)8 jukog lf3 jukog zflf3 jukogjkwb, uj zf lfjiståocsfj, jiståocalig, efr`ågtig SsuspimifusZ (k`h.)8jukojkwbbuki fj3 jit bkb`kko, fj`kko pkok jukojkwbbuki3cisukogtkkc fjjiståoct SsuspamtZ (o.)8 jukojkwb ckki ji3 k cijukogjkwbji

jisuo`a Sdagru`gaZ (v.)8 `aibgkwb piko3 ut lf pipi-k pikjisuo`a Sgru`gaZ (v.)8 bkzk3 ji cbkt io oukj k skcok pao bkzk8ji cbkt lkwbmiook bkzkjisuo`alig SaovifusZ (k`h.)8 bkzk3 aaog3 `aibgkwbjisuo`alsa SaovyZ (o.)8 bkzkktok3 ji cbkt oaib dkog oaib ofpok,bib dkog bib ofpok, `aibgkwbokjisuo`alsasvår`ig SaovikdlaZ (k`h.)8 bkzkkt tkkc, bkzkktbukijit, jio SjioaZ (prfo.)8 cai-kk3 caijk-kk3 ckjit, jioa, jio SjyZ (prfo.)8 cai-kk, ckjhkva SjawZ (v.)8 zkwbogau bkkj dkogk bkkj3 zkwbogaubkkjjhkvao SjawZ (o.)8 zkwbogau bkkjjhò` Sjak`Z (o.)8 cbukizu lab tui pkok cidkwl zu okjcbkt

jfdil, davågalig SjfdilaZ (k`h.)8 pki ckwickwi tbai3 tkkickwickwi tbai3 cicbiio zikuziku tbaijf  SkgkiostZ (prap.)8 cilkogpko, cilabdulb, cicklb, citbubukllf,lablkjjf  SmfurkgaZ (o.)8 luogcikt lfbok3 pko skwj taaitaaiok tbkciktlfbok3 lkubuki tk lab pko taaitaaiokjf`, tkpparba` SdrkvaryZ (o.)8 bkkook, bkkogskook, bibogkjokjf`, tkpparba` SvklfrZ (o.)8 bkkogskook3 bkkook3 bib ogkjok3gkklbkkookjf`krdah`a, jf`stá SrasistZ (v.)8 okog3 `aib lf-k okog3 @kwiJkogpk bfog cbaajok `f, bkcsk skpipi-k okog taotko, `f taotkojf`davisa S`isprfvaZ (v.)8 `ic lf bi mi, cbikl bi mi3 k `icok

jucbik zf lfjf`davisa, tildkgavisa, gao`riva SraeutaZ (v.)8 cbikl bi mi3cbiklbok cilkogb skc3 cbiklbok pulkkc, oikl zkwb lfb `iogkcbiklbok lkcjf`dy`alig, erkstò`ao`a SrapallaotZ (k`h.)8 k ouoglab skwl pao,k `aib lf skc, k ut lf skc paojf`dy`alig, båslig SlfktbsfjaZ (k`h.)8 cibbuki3 lukcsukbbuki3jub`kb bukijf`a SeksbifoZ (o.)8 `aib`ko`kok cidkwl3 ji tkjpi'o k `aibcbfp ub cizap`ko3 pukosilb oiictaao cbui`ko, skjjaat `ko mibta,k tulkitkc paok cioai cizapokjf`al Sjf`alZ (o.)8 k bfib tbai pao-k cidkwl ok cbktpaub, attabtkkc `iogk cidkwlok cbktpaub, 4. dkwl `iog k sapcbikt `iog`kko-

k cidkwl cbfib tbaib lij3 k juo kjuklta okogkwo `fogk cilkogblij, =. k tulki vkki `aub-k cizaajk lij cilk-k lkidu suogcbkwogk k jio ub k sukc skc ouogkkc lab tkogvkkljf`ao SjkturaZ (k`h.)8 pimiog3 cbko cbio3 upk miog3 cbkog okwolf3 k pbkkc `iog mikog k bkt `iog mikog pbk tk3 cuj miog tkjf`ao SripaZ (k`h.)8 jio tk3 sioggkb pimiogk jio3 bkki jio3laogjkw jio8 ckwlsiog jiojf`aoba  SjkturityZ (o.)8 pimiook3 jiook8 cbko cbitok3 k buomiookjf`ar, jfr SjftbarZ (o.)8 ou8 tk oai oupi3 ou `iojuo-k fjoujai cbktpaub3 pikook ou3 tuuooujf`arkt Sjf`arktaZ (k`h.)8 bfib dac, cbaogvkkl lf3 ukog luk lf3cbuk luj luk lf, vft luk lf-k oukj dac laltkc cbukbuojf`arckga SplkmaotkZ (o.)8 oku lkjb3 okuogaac sukb cbit ouog`aub-k pkicbikjf`arlig, jf`ar- SjktaroklZ (k`h.)8 ou tkwb ciski3 ou' lkj3 iouta ou lab pk, u lab okuta lkjjf`arligt SjftbarlyZ (k`v.)8 ou dkogio3 outa' `fo lab cbfi dkogio3 jigiitok lab itok tkwb caaj

Page 120: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 120/220

jf`arjfr  Sjktrimi`aZ (o.)8 pikook ou tbkbokjf`arjfr`ar, ek`arjfr`ar Spkrrimi`aZ (o.)8 ou lab pk tbkbok3(ou tbkbok pk tbkbok)jf`arjårca SdirtbjkrcZ (o.)8 pikopib mivfj pujpi tuogklkj`kook tukj piko cbktjf`aroa SeksbifokdlaZ (k`h.)8 tulkitkc buok ci`aib cizapok, pukosilb oictaao`ko k `aib tbai jijf`aroa Sjf`aroZ (k`h.)8 tulki3 tubuo tkwb citukc ;01> k cipkotuoi `fogjf`aroa, sjkrt Strao`yZ (k`h.)8 tulki vkki jkbjkb

jf`aroisara Sjf`aroizaZ (v.)8 tulki vkki skc3 k luitaog pkki cbik-k tulki vkota tkwb fj skcjf`arsckd SjktaroityZ (o.)8 ou bibok3 ou bibok oaijf`arsckd Sjftbarbff`Z (o.)8 ou bibok3 ou bib lkitkcok3 ou`iojuojf`arsjál Sjftbar tfoguaZ (o.)8 pikopib ckjpku3 jiokj pku3 pkta' pkujf`asklfo SdfutiquaZ (o.)8 vko jkopbk tukjtukj cizukcoksujduuc oaujf`ekl`ao SmrastekllaoZ (k`h.)8 luogcik, lucuuo ogauogkujf`gkog Sk`varsityZ (o.)8 `aibbuki lfbok, mijkwbok,gaotbaibok, ckjsiktok, bkcskt gaotbaibokjf`gkog, pròvalsa, tråogsal StridulktifoZ (o.)8 dukiok3 `kbok

likopi3 k lipcbkpbuki jkbjkb dukiokjf`giet Skoti`ftaZ (o.)8 gu daiskc zktui, gu bkktok k daiskc tbaizktuijf`ieimara Sjf`ieyZ (v.)8 dkwltbkc, cbaog lkj`kogjf`ieicktifo Sjf`ieimktifoZ (o.)8 k fjsk pao jkb dul pbub-k`aib lfbok juota pkkicbik, cbaac-k `aib dkog likok dkwl tbkcokjf`ig SmfurkgafusZ (k`h.)8 bkkog, lkubuki tklab pkog taai taaijf`ig, tkppar SdrkvaZ (k`h.)8 bkkog3 gkklbkkog3 lku lf, cibtk lf,jai`kwi lfjf`lòs, oa`sláat S`ahamta`Z (k`h.)8 luogcik, luogcbkj, luoglikp,`kb, jkitki lfjf`oa SjkturaZ (v.)8 jioskc3 pimiog skc, cbko cbio skc, k buomiog skc, pimiogk cfibjf`oa SripaoZ (v.)8 jio skc3 jio tk3 cuj miog tkjf`oiog SjkturktifoZ (o.)8 jaijk okki lukocbiktok, 4. pimiookjf`skt SmfotrkryZ (k`h.)8 cilkog, cilabdulb, citukc vatlf3 klablkj, k cigaao lab fj`ko cilab-dulbjf`skt SfppfsitaZ (k`h.)8 cilabogkt8 ciouogogkt3 k gkkl kb3 klablkj kbjf`skt, uguostig Sk`varsaZ (k`h.)8 cilkogpko, k lkogkb,`aibbukilfjf`siga Smfotrk`imtZ (v.)8 cilkog, tbugaao cilabdulb, citukc lf, kcigaaosk oikl8 kcimi lf dkogk mijf`siga, gòra til sckjja SdaliaZ (v.)8 cbaaj8 zuku tbu tkwbcbaaj3 k bi lf lkjk gaao3 k `ic lfb lkj cilkogb skcjf`sigao`a, jf`stri`ao`a Smfotrk`imtfryZ (k`h.)8 citukc lf.

cicklb. cilabdulbjf`spillar, jf`stko`ar, ehao`a Sk`varskryZ (o.)8 lkogpkog ji,gkkl3 bfog labpko ji, bfog `kl cbaaj ji (jaaljk)jf`stko` SrasistkomaZ (o.)8 okook3 `fok3 labpkook3 cipikcluut paubjkb lfbok, tbukc zkwb jkbjkbok, tbukc taotkookjf`stko`, ehao`sckd, jf`stri` SkotkgfoisjZ (o.)8 cibuktok,cijub`kbok, cilkog pkook3 citbutukb tbaib lfbokjf`stko`, fppfsitifo SfppfsitifoZ (o.)8 lkogpkook3 oiklok3oiklcklbok3 labpkookjf`stko`ar, ehao`a, jf`spillar Sk`varskryZ (o.)8 lkogpkog ji,gkkl3 bfog labpko ji, bfog `kl cbaaj ji (jaaljk)jf`stko`ar, fppfoaot SfppfoaotZ (o.)8 lkog cbktta3 lablkjta3gklta3 tbu cioiklpibta3 tbu cisaalpibtajf`stko`scrket, u`bfl`aoba` SstkjiokZ (o.)8 tbukc zkwbokoaibok3 gij tbaib lfbok3 tbktkog oaibok3 gij bkcokjf`stri`, jf`stko`, ehao`sckd SkotkgfoisjZ (o.)8 cibuktok,cijub`kbok, cilkog pkook3 citbutukb tbaib lfbokjf`stri`ao`a, jf`sigao`a Smfotrk`imtfryZ (k`h.)8 citukc lf.cicklb. cilabdulb

jf`strådao`a, uvillig SralumtkotZ (k`h.)8 ut lf3 bib oukj lfjf`stá, jf`krdah`a SrasistZ (v.)8 okog3 `aib lf-k okog3 @kwiJkogpk bfog cbaajok `f, bkcsk skpipi-k okog taotko, `f taotkojf`såtta sig SfppfsaZ (v.)8 lkogpko, oikl8 labpko3 gkkldkwljf`tkga SramaivaZ (v.)8 skkog3 cbut tkwb skkogjf`tkgalig SpkssidlaZ (k`h.)8 tbukc tbai3 tbai tbai3 tbai cbik tbaijf`tkgalig SramaptivaZ (k`h.)8 skkog tbai jkbjkb3 luogsijcibfog ji3 ji tbugaao k lij ogkib ji, ji tbugaaota k skkog tbaijijf`tkgar SramaivarZ (o.)8 k skkogtu, k ogkbtu, `kwbok, jktok

(P.U lij jktok)jf`ulktifo Sjf`ulktifoZ (o.)8 lk pktok cbaac lkj`kook3 k tbu pkipi cidkog tk lab k suogk tbu oaog pkwl cbkt cbao lkj`kogokjf`ulara Sjf`ulktaZ (v.)8 kwgio `ko, lk pkt`kko cbaal, k oikj pko k skkog mib dkogiojf`villig, uvillig, jf`strådao`a SralumtkotZ (k`h.)8 ut lf3 biboukj lfjfla SpiarZ (o.)8 guuolai cbukjjflacyla SjflamulaZ (o.)8 k bibok dai tuko lf-k oau pao okcbktpaubjfjaotuj SjfjaotujZ (o.)8 pki bkktok3 k bkktok tbkjfokrc, cfoga SjfokrmbZ (o.)8 cujpi3 gkj cbktk k liko paocujpipk3 k mib dkogdkog k ci-jok cujpipk

jfokrci SjfokrmbyZ (o.)8 ji cbkt ucok cujpi gkj, cujpi cbktii ucok cujpigkjjfofgkji SjfofgkjyZ (o.)8 zi cbkt pkskl cbkt oaibok3 `kjsuogk cbktvai dac zi/pkskl oaibokjfofgrkei SjfofgrkpbZ (o.)8 tbupi cbkt dac cigalbok lkidujfofcal SayaglkssZ (o.)8 jit liijlkogb3 cbukjubok bub `iogkcidulb jit liijlkogbjfofcal SjfofmlaZ (o.)8 jit lkog cbkt dac-k citbukb jitliijlkogbjfoflfg, aoatkla SsflilfguyZ (o.)8 ji cbktgukc kjkb lab kjkb-kcibfok, 4. `rkjk cioaibok-k ji cbkt io kjk ogkibsutok labluoggaalokta gaaocbik-k jipi k tbaib skcokjfofpfl, aoarat SjfofpflyZ (o.)8 suj lai suj zukcok-k ji cbkt

bikj k mfjpkoy cbkt gukc bikj io k vacpi- k lukb cbitok8 uccbio8 ji `kogta° suj dkwlok fj tbai lf skc-k kjk `aibok dkog dac-k dkwljfofpflisara SjfofpflizaZ (v.)8 kjk `aib`kko dkog dac-k fjskc, uc zf3 ji`kogta ' tbu luutskc lfjfoftaisja SjfoftbaisjZ (o.)8 ^ksiko cbkt dac fj bib mibupokjfoftfo, aosefrjig SjfoftfofusZ (k`h.)8 mijtkkcbuki kwgio3kwgio cidkog `ao3 cicbaalok fjlf kwgio, bib sk ogai dac bibbibjfostar, jfostruj, ubyra SjfostarZ (o.)8 tkkogpi skkog likozkw3 likt`kko `ic lf tkck liko ogaogogkog3 jaal lab tbkkogcimiko oai lf-k gfl vikvuk ok cbktpaub. Gkobiog biokpi-k

gkobiog `kog tkwb cidkog lf-k lkubuki `aub lab gfl `aubjfostruj, ubyra SjfostarZ (o.)8 tkkogpi skkog liko zkw3likt`kko `ic lf tkck liko ogaogogkog3 jaal lab tbkkog cimiko oailf-k gfl vikvuk ok cbktpaub. Gkobiog biokpi-k gkobiog `kogtkwb cidkog lf-k lkubuki `aub lab gfl `aubjfosuo, ragoti` SjfosffoZ (o.)8 Kpril lab Fmtfdar cickkl suoggukbtui bfog puk tuipi pkok bfog ouog tuuc- buibjfotkga SjfotkgaZ (o.)8 lij oib lab tbuj gkwj cbkwjio cbkt dkogk sukc skc okpi, k lij tukjtukjta cilkogb vavajfoujaot SjfoujaotZ (o.)8 pbkwcok juklsukog3 ioopi, mib dkogjfoujaotkl SjfoujaotklZ (k`h.)8 pbkwc tbkj3 pbkwc-bukijfppa, svkdar SjfpZ (o.)8 sukl okwt3 pukosik lab tui tkwb suklokwt sikogjfr, jf`ar SjftbarZ (o.)8 ou8 tk oai oupi3 ou `iojuo-k fjoujai cbktpaub3 pikook ou3 tuuooujfrk`s, jfsa, sujp SjkrsbZ (o.)8 mic3 lfpk cbkwog pf-k tuitbuuc lf-k duko tbuucpi fjok miclkcjfrkl SjfrklityZ (o.)8 gkjtkt bfibok8 ^ksiko zkbtkkcok3 sik lab

Page 121: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 121/220

 pbk tbaibok tkwb gkjtktokjfrkl, ckjpáo` SjfrklaZ (o.)8 tbk ogkbok3 tbklkwpok3 tbkjfrklist SjfrklistZ (o.)8 gkjtkt bfib `iogk bkb gaao k kb bilb jijfrklsc  SjfrklZ (k`h.)8 sik lab pbk tbaibok tkwb ciski3 dikcoklab ^ksiko tbu tkwb ciskijfrktfriuj SjfrktfriujZ (o.)8 suj pikccbikt `iog zackki skcok3 dkog bikj cbkt bkogk, suj pikc iog cijlki, pikc lfbokjfrdi` Sjfrdi`Z (k`h.)8 mi`kj lf3 oktok pikog skc3 tkkogtbugaao mikogk k oaog k tkwogtaog gaaok k tkkogtbu dkog tbaib bkczkwzao

jfrdår SjuldarryZ (o.)8 okkiluog cuogjfrdåreigaotrå SsymkjfraZ (o.)8 tbaicuog okj cbkt3 tbaitbac dkogjfr` Sjur`arZ (o.)8 tbkbok (ji tbkbok, tukl tbkbok)jfr`, kttaotkt SkssksioktifoZ (o.)8 ji liko cbkt tbkbok, ji jkwcjkwc lf cbkt citbkbokjfr`ar Sjur`ararZ (o.)8 tukl tbkt ji8 ji tbkt jijfr`ar, kttaotktjko` SkssksioZ (o.)8 gkj suog vkibkwj, jiliko lab jiotbkog cbktpaub k tbkttu3 ji tbkt `iogk k ciguki jijfr`ar, `rådar ScillarZ (o.)8 tbkttu3 k tbkt jijfr`arisc  Sjur`arfusZ (k`h.)8 tukl tbkbok tkwb ciski3 tukl tbkbvkkijfra, uo`arbfl`a, efroòha SkjusaZ (v.)8 cioukjskc, cipkkcskc,

ouiskc, mij lfskc, mikjouib dkwl, mijtbfibok dkwljfral SjfrallfZ (o.)8 pbuitfog gkb okj cbktjfrekr Sjktarokl grko`ektbarZ (o.)8 ou' pk, ou lkj pkok pujfreioisja SjfrpbioisjZ (o.)8 jfrpbioa cimi cbkj tbaibguibok, cbkj luktok lab bib zfogsktokjfrgao SjfroiogZ (o.)8 ziogskkog3 suuo jk3 ziogskog cbukvkkctuuogjfrgao`kg SjfrrfwZ (o.)8 ziogskog3 k ziog mikog3 k oi cic mikog3ok cbktpaub piko cbittuuogjfrgaojk  SdrakcekstZ (o.)8 ziiogskog ko3 ziiog-kojfrgaoscf, slippar, tòeeal SslipparZ (o.)8 k cbkku oai cba`kp3cba`kp jkwcjkwc, dukogoki cba`kpjfrgaostharoa Sjfroiog stkrZ (o.)8 ziogsfl (vaous)jfrgaostharoao S`kystkrZ (o.)8 oijfriko SdlkmckjffrZ (o.)8 k vfj jkbjkb ji (Kerimko ji)jfrsckd, glå`a, oy`alsa, efroòhalsa SaohfyjaotZ (o.)8 ofpskcok3 ofp tkck zktok3 luogcij tkck zktok, oukj skcokjfrsckd, shfv SeuoZ (o.)8 ofp skcok, cijkwlok, cibklb skcok,lkskcok, mij pbkwook tukjtukj, luog ofp ok`iogk cidkwl okcbktpaubjfrsckd, uo`arbfl`oiog, efroòhalsa SkjusajaotZ (o.)8mikjouib dkwlok, guklofp dkwlokjfrsfj, lkttarvåccao`a SlkugbkdlaZ (k`h.)8 ouibzkkcbuki,ouibsko tbaibjfrsfj, uo`arbfl`ao`a SkjusiogZ (k`h.)8 ouozkkcbuki,luogofpbuki, cipkbbukijfrtar SjfrtkrZ (o.)8 suj3 ko sucok suj3 zksko gkwiok zkskocukogjfrtér SjfrtkrZ (o.)8 tbkupi3 japijfråoa SjfrkioaZ (o.)8 vuuc lfjpi tflbok-k cizikl cbkwjsukog, saboaal, duko, lai, oiio tbaj cilfj cbkwjjfs SjfssZ (o.)8 sukogpkko3 tui fjok lkc k sukog tuogk pf pkkotajfsa, sujp SeaoZ (o.)8 mic, miclkb lai3 tui fj `aook laijfsa, sujp SswkjpZ (o.)8 mic lkc3 lfpk lab siogcuog tfjta pfokmic3 tui vuook juojfsa, sujp, båoga`yo` SqukgjiraZ (o.)8 dukolkc, k oipoukboukbok juo, cbaoouki-k dkkogjfsa, sujp, jfrk`s SjkrsbZ (o.)8 mic3 lfpk cbkwog pf-k tuitbuuc lf-k duko tbuucpi fjok miclkcjfsgrfat Sjfss-grfwoZ (k`h.)8 sukogpkko tkwb ci`ijjfscé SjfsquaZ (o.)8 Juslij dikcioojfscitfoat Sjfsquitf oatZ (o.)8 tbfpuko (tbfckkog pkokci`kktok puko)jfscus SjuscZ (o.)8 skzuctklta' gilvuo oukiouog lkjk ipoau

 dkogpiko pko-k ciogkb gijoai okj cbkt3 pkkc okjtui-k cidkwlgijokj oai ok cbktjfscusbhfrt SjuscZ (o.)8 Ksik cbukjuklpi lkizkog pkwl- k cijucii oai lf skzuc okj cbktjftal SjftalZ (o.)8 jftfr lkjpi gai-k jftfr tkwb cbuklzio jitatkwlogkcok lab oaac tbaib `kwo tbaib ogkbok ioojftifo, òvalsa SaxarmisaZ (o.)8 pujpi mi`kj ok`iog mi-k cuuosuccuuotfb, `ikosuc, cklckkc, tkki, mibta bibokjftiv SjftieZ (o.)8 gaaoofp-pi3 tbupkipi3 gaao dab tbaib `iogtbudulpi

jftiv, davåggruo` SjftivaZ (o.)8 ogiijok, tupok3 bibok k bkog3k bkog fj-k ok cbktpaub bibokjftivara SjftivktaZ (v.)8 lkwp skc3 bib oukj skc3 uuc skc, utskc, bib ofpok luogsij gukojftfmrfss SjftfmrfssZ (o.)8 lkjpi bfib lf lab pbfc lkc tuogkjftfrmymla tkki ci`ajokjftfr SjftfrZ (o.)8 sat3 ok cbktpaub k saaj skc tbai sat cipai,aogioajftfrdá` SjftfrdfktZ (o.)8 sat tbkbkktok zkogb-k pkiguuocukogjftfrmycal SdicaZ (o.)8 jftfrmymlajftfrmycal SjftfrdicaZ (o.)8 sat tbkbkktok zkogb-k pki siicskcfl,jftfr siicskcfl

jftfrmycal SjftfrmymlaZ (o.)8 sat tbkbkktok zkogb-k pkisiicskcfl likotajftfrbhålj SdfooatZ (o.)8 jftfr jkki siio3 jftfr aogioacbucok siicpaacjftfrisara SjftfrizaZ (v.)8 sat-k tkkituko tbaib sukc skcjfttf, vklgsprfg SjfttfZ (o.)8 pkosko tbujkljfustkmba, fvarscåg SjfustkmbaZ (o.)8 juucjulju``ar, `yo`, slkj Sju`Z (o.)8 duko3 duko lai3 laijko3 laiokwiju``arpòl, sujp SslfugbZ (o.)8 dukomiij, tbuucpi-k fj dukomiijju`rat Sju``yZ (k`h.)8 duko tkwb ci`ij3 duko lukju`rat, yo`at SjiryZ (k`h.)8 duko tkwb ci`ijju`rat, plujrat Spu``lyZ (k`h.)8 tui vuook viva, tui vuook cukc

oauoau tkwb ci`ijjuazzio SjuazzioZ (o.)8 Juslijta tbuogat buo `iog mikogk kcicf tktk jijug, scijjal Sjfl`Z (o.)8 kp3 kpckkiok3 jukt `iogk ciskjuggao, scijlat SeustyZ (k`h.)8 kpokj3 lui luk tk3 bi pbalpbulokj3 okjtui okwo lfjuggao, scijlat Sjfl`yZ (k`h.)8 kp tkwb ci`ij8 kp ckwickwi( kp3 kp ckki )jucca, drfcca sig SdaaeZ (v.)8 pbuo, luogcij lfbok bkogk pbuomikcjulkt SjulkttfZ (o.)8 jivfj (oagrf) ta lab jiogf(Jkogckkog)ta tkta3 ckbdikjul`hfr`, bujus SbujusZ (o.)8 laituog tbkj3 siogtab lfpk

juktta (lai ii tuogtbkj laivfj)jul`lkg StfpsfilZ (o.)8 lai ii k tuogtbkj3 laibfib fjok lai tbkjjul`vkrp SjflaZ (o.)8 dui3 duipi8 zusk tkwb cidkogk k jit diog,laiouki-k taaog gkobiogjul`vkrpascu  Sjfla-billZ (o.)8 dui-skkijul`yr SjulaZ (o.)8 skdiltuog lab skcfl pkok pikog lk. tbu jkoglf jijulig SpfssidlaZ (k`h.)8 bi tbai3 pikog tbai3 bib tbaibok tkjpi oai3tuk mi tbai jkb io tab, k `icok tkjzkwjulig, tåocalig SmfomaivkdlaZ (k`h.)8 ogkibsuo tbai, ogkibsuttbaibjuligba  SpfssidilityZ (o.)8 bib tbaibok, piko tbaibokjuligvis, jásca, avaotualt SpfssidlyZ (k`v.)8 bi tbai3 bi tbaickwjio, upjkwbbuki3 bi tbai `iogk upbuki3 bi tbai iotabjullkb SjullkbZ (o.)8 Juslijta' jipilta3 ji zkbtkkcbukicbktpaubjultiatoisc  Sjulti-atboimZ (k`h.)8 jiokj tkjpi cigkwj jipijultioktifokl SjultioktifoklZ (k`h.)8 okjpi tukjtukjjultiplimara, gkoga, jkogefl`iggòra SjultiplyZ (v.)8 cbkog skc,

Page 122: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 122/220

 puog skc8 tkjzkw skcjultiplicktifo SjultiplimktifoZ (o.)8 puo skcok3 cbko skcokjultiplicktfr SjultipliarZ (o.)8 puog skctujulåsal SbiooyZ (o.)8 skcfltkl lab lkpi cidkbok pkok pikoggkobiog, klkog skcfl k lkog lk kbib jkoio lkcfl cimi lab bfib bijujia SjujjyZ (o.)8 k cicau gkw skc jisi lukog k jukt tbai lf`iogk zktui tkwb k citukj jisi lukogjujieimara, dklskjara SjujjieyZ (v.)8 cau/gkw skc3 si labokkitaog cau jkog skcjujla SjujdlaZ (v.)8 ckjck pbk lfpi-k tbu gaao, pku jukljukl3

cimiko pbk lf-k pku jukljukljujla SjurjurZ (v.)8 pbuo mikc3 pbuopbuo3 luogcij lf-k pbuojujlao SjurjurZ (o.)8 pbuo mikcok3 k jkl cimiko jaal lf- k pbuookjuo` SjfutbZ (o.)8 ckj3 ckjvkog8 ko oaacok ckj3 k vkogcipktok cbktpaubjuo`eul` SjfutbeulZ (o.)8 ckj`ij 3 ckj suog `ij pbitpbatjuo`bal` Sdywfr`Z (o.)8 pkuokkc ckj3 attab tkkc ok cbktpaubjuo`buggari, cåvl, scåo`ari SwrkoglaZ (o.)8 cisaal dukiokgiog3 cioiklok gkjlujjuo`buggas, cåvlas, scåo`as SwrkoglaZ (v.)8 gkjluj tkckcitkwog, cisaal duki, okkcpi tkck cioikljuo`buggas, scåo`as, cåvlas SsqukddlaZ (v.)8 tbu oauof cbkt

bkogk okkcpi tkck cisaal dukijuo`iog SjuzzlaZ (o.)8 tbku juuc, tbku `kwojuo`iog, elf`juo`iog SastukryZ (o.)8 guuo lab tuipi citukbokjuo, tuipi `kwctfjuo`iog, ádoiog SfrieimaZ (o.)8 k baaog3 k vkkog3 k vkog cipktokjuo`curv, coadal SgkgZ (o.)8 pkucbikt, ckbcbikt tbaib lfbok`iogk ckj suogk k citbuo dkog bikj cbktjuo`scåoc  SmupdakrarZ (o.)8 cujpipk zu-bkki tkwipkjuo`stycca SofzzlaZ (o.)8 tuilkwog, tuizkwl jfogk citbukb kgikl oai bfook lab cbkkcok3 `kwo bucokjuo`tlig SouomupktivaZ (k`h.)8 galb bi lf-io pku tkwbjuo`tlig, juo`- SfrklZ (k`h.)8 ckj tuogtkwoio3 galb bi lf gaao dac tkwb3 ckjpkuok dac tkwbjuoc  SjfocZ (o.)8 dikcok bukogk tfl taao pkskl-pbuogzi3sikjpizi oai lf-k pksiko oksaaj jijuocavåsao, clfstarliv SjfokstimisjZ (o.)8 tukj fjokouotkkc`kko3 tfl taaook ouotkkcokjuotar SmbaaryZ (k`h.)8 mi`kj jaal3 ouibjki3 bi saiski, `kjjaaljuotar, livlig SsprigbtlyZ (k`h.)8 lkwpok tkwb ci`ij3 tbkbkkttukc3 tbklkwp tukcjuotar, lystig, glk` SjarryZ (k`h.)8 gukloukj, oukjsk3 ouiboktkwb ci`ij3 luogoukjjuotar, sfrglòs, livsglk`, efroòhat SdlitbaZ (k`h.)8 luogofpjkitki jaal `kbok jaal lab luogcbkjok jaal puk lf3 luogofpjaal, kwljkwb oailf bi lab cilkwjjuotar, spògaeul` ShfmulkrZ (k`h.)8 mikjouib dkwl bkkt jijuotarba` SgkiatyZ (o.)8 jkkitkiok, fj`ko oukj skcokjuotarba` SjirtbZ (o.)8 ofp skok3 guklofpok3 ouib zikbzikbokjuojuotart, livligt SgkilyZ (k`v.)8 oukjtkcio, luog`kj tkcio, cipkkctkciojur SwkllZ (o.)8 `kki3 sikl`kki3 bukog uujok `kki k `ikcio lai,sukog, laisaac cimikog, 4. ioo uujok, bukog uujok, =. cbukpiuujok culbpijurar SdrimclkyarZ (o.)8 laisaac mikogtujurar SjksfoZ (o.)8 tkibioo lkj ji3 laisaac lab majaot tkwb okk saaj jijursca StrfwalZ (o.)8 sijaot siiccau `kkok pko `ic`ack zktoktukjtukjk cizkogb tbai ok cbktpaub, lai sukbok, lai suoglujlabok, lai lkc tkwbok vkozktjurstao SdrimcZ (o.)8 laisaac3 lai k cisaack cibkkl tkkc3 laiskozfogb cimi. Paaclai k mipkwl zfogb ci-fjjurvårc  SdrimcwfrcZ (o.)8 laisaac oksapjus SjfusaZ (o.)8 zusk

jusaeål`a Sjfusa-trkpZ (o.)8 zusk tbkkogjusauj SjusaujZ (o.)8 oi`kog lki vkozktta cfibok ioo vko luicfibok ioojusic  SjusimZ (o.)8 giog cilkwj3 lkskc mikogk k ogkibtukj kzkkcofp tukj skc giog tukjtukj8 tuj tbaibjusicklsc  SjusimklZ (k`h.)8 tuj tbaib tkwb ciskijusicar SjusimikoZ (o.)8 tuj tbaib tuj sikj ji8 lk pbukb sikjji3 lkskc sikj jijuscal SjusmlaZ (o.)8 skgkkp3 sktkcjuscat, gavår SjuscatZ (o.)8 Xf tbku3 tupi tbku3 riela cidkwljk-

k cidkwl jksk pao tbkutajuscatar SjuscataarZ (o.)8 zf tbku k zkogb ji- siogtkkog tbku kzkogb jijusculòs SjusmulkrZ (k`h.)8 tbkbkkt3 tbkbkkt tukc3 skgkkp tkwbci`ijjusculòs, cò`eul` SdaaeyZ (k`h.)8 tbkbkkt tukc, tbkj`ij pbitpbatjusliog SmlkjZ (o.)8 tui suogk fj gkobiog pao oaac tbaib3taaogcfl dkogjussalio SjuslioZ (o.)8 pkt pko k cidkwl puko cbkub okjcbktjusvága Sduzzkr`Z (o.)8 jupi io k gic tukb k kb laao bkkt lftajut, stu`s SmurtZ (k`h.)8 tfj3 tfjckib3 k citfj skcjutkot SjutkotZ (o.)8 ou lab pk oaib lf dkogbikj cbkt oaib

 pktok, tulab tkta'o k lukb tfb tbaib `iogk dkogbikj oaib cipktokjyg SgoktZ (o.)8 ogat3 gkobiog oau3 siog cbkwog k oa tbai ogatjyl`ra, elfccas, stijla Smrfw`Z (v.)8 oao, skwok baac3 jipilkckjilkc pbu ckwjk pki3 cicbkwj3puog cbkwjjyo`a Sgraybfuo`Z (o.)8 skkog, gkwog. lu/oau, jul tfj-k tkici`aj skcok-k cizkogb zaal ui okj cbkt3 ui tkkibkktjyo`igba`, kutfritat SkutbfrityZ (o.)8 tbu oaibok, jita° tuogkucok lab tbu oaibok. 4. sikjok cbktpaub-k k tbai jkbjkb cbktbibokjyr`a SkssksioktaZ (v.)8 jiliko jiotbkog cbkt vk tbkt, vk sukjjyr`a Sjur`arZ (v.)8 tbkt (tukl tbkt) babpibok oai lf-k tbktjyra SkotZ (o.)8 jiicsijyratua SkotbillZ (o.)8 tuogtuuo, laicbk (wbita kot) ta fjok

tuogtuuojyrik`a, utkl Sjyrik`Z (o.)8 tuul skwjjyrrk SjyrrbZ (o.)8 pkkc okjtui8 pkkc okjtui cuogjystariuj, jystic, gá`a SjystaryZ (o.)8 tbusij3 cukjk tbaibzkwb lfb tbusij, bilbmiko tbaib lfb3 k dul k dkkl tbaib tbaib lfbtbu cbktpaub ^ksiko cuk dkwl bikj 6 Laituog piko jk-io dkogfj bikj6 mibtajystieimara SjystieyZ (v.)8 kjbki skc3 luog duki skcjystic, gá`a, jystariuj SjystaryZ (o.)8 tbusij3 cukjk tbaibzkwb lfb tbusij, bilbmiko tbaib lfb3 k dul k dkkl tbaib tbaib lfbtbu cbktpaub ^ksiko cuk dkwl bikj 6 Laituog piko jk-io dkogfj bikj6 mibtajystic, jystimisja SjystimisjZ (o.)8 ^ksiko tbu ogkibsutok dac

tkwb ^ksiko ciju zf bi mib upokjystisc  SjystimZ (k`h.)8 tbaib tbaib lfb3 tbaib zkwb lfb jibiogtbaib zkwb lfbjystisc, gá`aeul` SjystarifusZ (k`h.)8 tbaib zkwb lfb3 tbaibtbaib lfb, tbaib lfb tbusij3 cukjk tbaibcbikt zkwb lfbjyta SjytbZ (o.)8 cbkoglui tkkogtbu3 k galb jksk k pbukc jkskcitbai lf okpi-k jiokj cbkt io tbupi tkc lab tkkoglki pac pkokcipko bi mi-k k up tbuta, tkkoglki pksikota' tbu (`kwita tbu)jytflfg SjytbflfgistZ (o.)8 tkkoglki tbu lab lkta k tbai jkbjkbji, k suut sikj jijytflfgi SjytbflfgyZ (o.)8 tkkoglki pksiko (`kwita) tbu siook,cigalbok, upokjytflfgisc  SjytbflfgimklZ (k`h.)8 tkkoglki vkki3 ogkibsutok dac-k fjjyttari, fpròr SjutioyZ (o.)8 lkogpkook3 tuogsikb tbuoaitatbumibok cklb-k lkog`fokjyttarist SjutioaarZ (o.)8 lkogpkog jijåmao, dascyttar, pktrfo, prftactfr SpktrfoZ (o.)8 suj lab pkki-k pkog3 `aib skcok tkwb pkopib, k ciskj dkogk bubok k pik

Page 123: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 123/220

jijågla Sja`iktaZ (v.)8 tbulki gaao3 tbuduki lajtukb3 cilajtukbskc3 k lkog oib-k cibftukb skc, pklki ok saaj, pklki-k pkogjåglar, tklsjko` SiotarmassfrZ (o.)8 tbuuj skctu3 ogat skctu3 pklkijågliog Sja`iktifoZ (o.)8 tbulki gaaook3 laptukbok, pklki pkookjågtig, stårc, crketig SpfwareulZ (k`h.)8 bkkt, cbkub, bibtbaibok bku, buzkkp likopi oaijålc  SjilcZ (o.)8 okwizu, okwitui, 4. dkwogokwi, caalokwi,cklk-fb okwi, =. okwi tkwb cidkog siogokki tui

jålcakgtig SlkmtasmaaotZ (k`h.)8 okwi sukc3 okwi dkogk fjjålcatko` Sjilc tfftbZ (o.)8 pikopib bk3 bk jksk3 bktkog 4>jåog`a SlftZ (o.)8 tkjpi3 k bfo fjok cbktpaub gaaookjåog`a Sjultitu`aZ (o.)8 ji tkjpi3 ji bfopijåog`a, bhfr`, elfc  Sbar`Z (o.)8 gkobiogbfo3 kbfo-k fjgkobiogta, k kbfo-k pki gkobiogta3 jibfopijåog`a, cvkotitat SqukotityZ (o.)8 k pbkzkb, tkjokjårcdkr SfdsarvkdlaZ (k`h.)8 jub tbaib3 tbaib tbaib3 at tbaib,atcbikt tbaibjårca SjkrcZ (o.)8 mikptabok3 tbaib tbaibok3 lij, giitok, sutmiku,jaaltukj tkwb zuutok, galbok, mibta zkogb-k mikptabokjårca SjkrquaZ (o.)8 jftfr dkwlta'o k jftfr dkwlta ub kjku dkwl kbib lkj k citbaib pkb ziku ok`iogk k mikptabok ub lij.

(mikptabok lij)jårcalig SquaarZ (k`h.)8 lkj`kog, piko `kog, tukj `aubjårcalig, dasyo`arlig, agaokrtat, ahao`fjjalig, sår SpamulikrZ (k`h.)8 tukj vilval3 tukjpiko3 k ogaiok lab k tkkogpitkwb cidkog lfjårcalig, uo`arlig, dasyo`arlig SstrkogaZ (k`h.)8 lkj`kog sk3jaal tbkc3 pki ogai lfbok juo3 jub ogai lfb ok cbktpaubjårcoiog, kejårcoiog SjkrciogZ (o.)8 mikptabokjåsliogar SjakslasZ (o.)8 tkogb oktokjåtta SsktiktaZ (v.)8 luogcij skc `ic`ac3 okkcpi tkck luogcijskcjò, uogjò S`kjsalZ (o.)8 oujai3 ouogkkcjòdalsoa`car SmkdioatjkcarZ (o.)8 ioosuog vkozkt (tutok,

skduki, dihu) dkwltajòdlajaot, jòdlar SeuroituraZ (o.)8 ioo suogk oktaog vkozkt3ioo `ai suogk fj lf tbai lf k ciskj vkozktta tutok, skduki, lupok,siogcukog siogcukog tuog (dihu) mibtajòdlar, jòdlajaot SeuroituraZ (o.)8 ioo suogk oktaog vkozkt3ioo `ai suogk fj lf tbai lf k ciskj vkozktta tutok, skduki, lupok,siogcukog siogcukog tuog (dihu) mibtajò``iog S`uogbillZ (o.)8 aacjukl3 k `aibuki lf ok cbktpaub fjvaovko, aac dacdac fj vaovkookjò`a SjaatZ (v.)8 cijubpib3 citukc3 cijkkitukb-k cijujò`a SjaatiogZ (o.)8 pki cbfpokjò`a, efrskjliog SkssajdlyZ (o.)8 cickicbfpok3 pkicbfpok, kcickicbkwj jita (pkwi dkwlok, dikc cicbfpok lab tbu cibilb

ok`iogk) k puogcbkwj jipijò`a, stò`a pá Smfja kmrfssZ (v.)8 citukc cbkguib, cilkjatlfbpi-k tukc cbkjò`a, tråeea SaomfuotarZ (v.)8 cigio cbflb lfbpi lab cilkjatlfbpi-k cipbu guib, citukc guib3 cipbu-tukbjò`ala`ar, fr`styrar, `irigaot SmbkirjkoZ (o.)8 cicupok labcicbfpok cbktpaub-k buo ucpi, 4. tutpbkb skwo k skwoskwo jijòg, gò`oiog S`uogZ (o.)8 aac3 jibiog, gkobiog aacjòl Smlftbas-jftbZ (o.)8 puko-kpjòl SjftbZ (o.)8 ckku jul oai3 ckku oau3 luoggkj, luogja mibta pkok pikog ckku jul oaijòlcugla SjftbdkllZ (o.)8 ckku jul oaita bkwlcbiktok zk pujjòlla SjillZ (o.)8 gkwivuuiok sat (vkkijij, dub, jkkogdubcbktpaub gkwi vuuiok sat)jòlla`kj Sjill`kjZ (o.)8 lui cbkkctko-k cidkwl tui `kklok, tuktui pkok tui ko sucok lab ko gkwi sat mibta fj skcokjòllar SjillarZ (o.)8 gkwi-vuuiok sat oai ji lab tuk juo-k ok ksaaj ji8 gkwi vuuiok sat cbfib jijòlå`t Sjftb-aktaoZ (k`h.)8 luog oaacok3 luogoaac

jòlågta Sjftb-prffeZ (k`h.)8 puko-kp lfb zkjòostar SpkttaroZ (o.)8 attab tkkc3 attabbuki miog, attab `iogkciogkibsuojòostar, efrdilla`a SaxajplkrZ (o.)8 attab tkkc, miio tkkc, okcbktpaub lab ji cbktpaubjòot SmfioZ (o.)8 suj tkogjòot SjiotZ (o.)8 suj cbatok juo3 suj saacok juo, suj dkwlcbiktok juojòotoiog SjiotkgaZ (o.)8 suj dkwlok3 sujk dkwl lkitkcokjòottalaefo Spky pbfoaZ (o.)8 sujtkog cbik-k cibfok talapbfoa

jòr`ah SpkstryZ (o.)8 jki`k vuui tui tkwb cijaac puj, jfb-kcko tbaib `iogk cicfib3 mkca jfbjòrc  S`krcZ (k`h.)8 jikl3 cbuk jikl3 k guuc, cisaalsij3 lkjatokfj lf3 cimiko lfjòrca SjurcZ (o.)8 vfj3 jkki jiklok3 jiklokjòrcackjjar S`krcrffjZ (o.)8 lij (jkko) skwpta lij skwpokioo`ai jikl suogjòrcoiog SoigbtekllZ (o.)8 cbukjikl tuuogjá (garoa), cko SjkyZ (v.)8 tbai, bi tbaijá, játta, sckl, sculla SjustZ (v.)8 taaitaai cul3 lfb pbkjkwb3bib taaitaai `iog tbupikcok ckjjkljádao`a, gkdao`a SkgkpaZ (k`h.)8 ckjck-sk, ckj cibfogsk,cibfog baubku, lkj`kog lab zkkcofp skcok tkwb ckjck baubku

sk-k fjjá`a SjkooarZ (o.)8 bib`kko3 bib ogaiok3 gkjtkt lubaac ogaiokjá`a SwkyZ (o.)8 bib`kko3 `kkojá`a, erajgkogjá`a, jatf`a Sjatbf`Z (o.)8 bib`kko3 dkwl`kkojá`abfl`, kebfl`aoba` SmfotioaomaZ (o.)8 ci`aac ci`kkjok,ci`fpok k `ikcio oujai-pkskl fj cbfpok lkjkbjága SgullZ (o.)8 cbk liko, cba oau, cbapaac cijkt, juuc skb-kckwi, jul ckkog, tuipi gai-k fj vksk okj cbkt (tuipi vk)jál SgfklZ (o.)8 cuog3 cijkwlok cbktpaub dkwluog luut skcok`iogk cidkwl cuog. 4. ogiijok3 tupok, =. cuog suogk cicbujzkb3 cicbuj pao, k cicbuj zkbjál StkrgatZ (o.)8 tup pao3 ogiijok3 skwjok, pbkkc zkwb, tuo

zkwb ok`iogk ogiij lab tup cbktpaubjál, efrjál SkijZ (o.)8 ogiijok, tupok, skwjokjála, fpjála SjaksuraZ (v.)8 tab, tabok dkwl3 k pbk zkb, tkzkb,gibok, skkuok, skkook tabjálalig SjaksurkdlaZ (k`h.)8 tab tbaibjálar SjatarZ (o.)8 ok cbktpaub ii pkizkb, bkkt`kko tabok vkozkt(gks, alamtrimity)jáliog SjaosurktifoZ (o.)8 tabok3 tab tbaibok3 tab`kko k `uog kvkki, k zkiok lab k pbkzkb tabokjáliog, jál SjaksurajaotZ (o.)8 tabokjállòs S`ujd-strumcZ (k`h.)8 lkj`kogsk luk-k pku tbai lf likogjállòs SspaamblassZ (k`h.)8 pku tbai lf. lkj`kog sk-k pku tbai lf pkcjáljko  SgfklcaaparZ (o.)8 cuogpkog jijálstkog SgfklpfstZ (o.)8 cuogcbukjjálti` SjaklZ (o.)8 ko, ko oaac buojáoa SjffoZ (o.)8 cbkpi3 zkko mikogk tkkog cbkpi, laituogciijcft-k cipai, oi 49 º k cbkt ciijcft sukc, laituog pkok cj=20,0>0 gkjlk-k, k lkizkogk tab pkisukc-k cj =,075 k skb k daaj valvkl k oisk pko k cbukvkkc k bfog pik cbkpijáoa` SjfotbZ (o.)8 cbk, cbk cbkt suog3 cbkta jiojáoa`lig SjforblyZ (k`h.)8 cbksij3 cbksikljáoaclkr SjffolitZ (k`h.)8 cbk pkok tkkog3 cbk tkko skcskjáoascio SjffoligbtZ (o.)8 zkko cbktkkogjáoastao Sjffo-stfoaZ (o.)8 sukogjkopbk okj cbktjásca SparmbkomaZ (k`v.)8 lkjat lfbpi-io3 bib cbk vkt, k zaozao-io3 bi cbk tbaijásca SparbkpsZ (k`v.)8 bi tbai jki tbai3 bi cbk jki tbai, bi cbklab, k zaozaoiojásca, avaotualt, juligvis SpfssidlyZ (k`v.)8 bi tbai3 bi tbaickwjio, upjkwbbuki3 bi tbai `iogk upbuki3 bi tbai iotabjátta SjktZ (o.)8 pbaac 3 lupok pbaac 3 pbaac cbktpaub

Page 124: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 124/220

Page 125: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 125/220

 

 Ookdf SoaigbdfurZ (o.)8 ioo vaaog3 ioo cikogokdf-, oårliggao`a, tilstò`ao`a Sk`hkmaotZ (k`h.)8 cizfj, k dkkokb fj, gi cizkwogokdflkg, okdfsckd Soaigbdfurbff`Z (o.)8 vaaog lab pkkj3vaaog suog3 ciij lab cikogokdfsckd, okdflkg Soaigbdfurbff`Z (o.)8 vaaog lab pkkj3

vaaog suog3 ciij lab cikogokdfsckd, fjago, oårba` SvimioityZ (o.)8 ciokibok, ciokib tkckfjok3 jub pbkkcok mikogmikogok`var, kltargkog SBfly MfjjuoifoZ (o.)8 cba cisil skcok labcbfjuo oaaccbfpok, (Pfpk' oitkkc ko oaac ok)oketk SokpbtbkZ (o.)8 `kktsi okj cbktokg Sgru`gaZ (o.)8 bkzkkt jko-k jub`kbok3 `aib skc lfbokokgla SokilZ (o.)8 siictucilb3 siiccilbokitivat SokivataZ (o.)8 luogsij sikook3 zukupbukb tbaib lfbokokcca SokpaZ (o.)8 ogkwogzkkogokcca, dkgbfva` SfmmiputZ (o.)8 `aacokpklj SokpkljZ (o.)8 sf`iuj pkljitkta tkwb cibkwl dfj pbukotbai Dfj pbukookr Stfj-efflZ (o.)8 jibkiokr, ehfls, tfssa, táda SefflZ (o.)8 jibki3 ogkibsutok cimiog oai lf-tkkogpi ogkibsut dkog, `aib dkog, ut dkog k bib lf ji3 lfogsijcimiog lf jiokrkgtig, lòharlig, lkttarlig Slu`imrfusZ (k`h.)8 ouibzkkcbuki3bkibuki3 ukoggaaookr`us, okr`ussklva Sspica-okr`Z (o.)8 tkoglki-k cizkogb oubokjtui, pkkccuog okjcbktokrbvkl SokrwbklZ (o.)8 bk oai Wbkla ogkpiokrcfjko S`rug k``imtZ (o.)8 zktui zkt zfogskogb jiokrcfsa, da`òvalsa SokrmfsisZ (o.)8 gu cbkjk dkogjkb pbkwclfbokokrcftisc  SokrmftimZ (k`h.)8 cbkj tbaib, daogb pkok ciogkb skwocbkjtbaib (jfrpbioa, barfio, mf`aioa, atm) k ok pbkwc lfbskcok bikj, k ok cikj skc ok cbktpaubokrra SefflZ (v.)8 cibki skc3 bki dkwl3 kbki dkogk dkwlokrra, da`rkga SmfzaoZ (v.)8 cbaaj3 k `ic lf-k cbaajokrra, dlueea SdlueeZ (v.)8 cbaaj, lku skcok tkwb cbaajokskl SoksklZ (k`h.)8 okkc tkwb ciskiokt SoigbtZ (o.)8 zkko3 zkko buo suog3 cbukjikl buo suogoktifo, eflc, eflcaslkg SoktifoZ (o.)8 ji okj cbkt3 gkj cbktkcipuk ji okj cbkt/jiokj tkjpioktifokl SoktifoklZ (k`h.)8 gkj lab jiokj tkwb ciskioktifoklisara SoktifoklizaZ (v.)8 jijkl oaibsk vkota cujpioaibsk sukc skc3 cujpi kk sukc skc cujpi'o lkkc skcoktifoklisja SoktifoklisjZ (o.)8 gkj itok3 jiokj itok3 jiokjkk`iogk cipikcokoktifoklist SoktifoklistZ (o.)8 gkj lab okj kk`iogk k buo laboaibsk k pik jioktifoklitat SoktifoklityZ (o.)8 gkj ji bibok3 jiokj bibok Io`ikgkjk taaogta Io`iko, Mbiok gkjk taaogta Mbioasaoktchfla SoigbtgfwoZ (o.)8 oujaita zkko luppib pukooktclud SoigbtmludZ (o.)8 zkkolkkjok lab ofp dkwlok juooktlig SoigbtlyZ (k`h.)8 zkkosijoktrkvo Soigbt-bkwcZ (o.)8 zkko vkskoktschfrta SoigbtsbirtZ (o.)8 zkkopuko3 k cfl `iil`iklokttòh, saogaclå`ar Sda`mlftbasZ (o.)8 zkko pukotaokturklisara SokturklizaZ (v.)8 gkj `kog ji cijlki gkj ji

sukcskcokturklisja SokturklisjZ (o.)8 utok bkogk cidkwl/ciogkibsuo okcbktpaubokturlig SokturklZ (k`h.)8 kjkb lab kjkb k pikog, tuog, fj dkwltkwjok cibal lf-k kjkb lab kjkb tbu-k pikog3 pikopibokturlig, ucuostlat SkrtlassZ (k`h.)8 sikjok fjlf, sikjlf,atlkwj lf, jkkj lf, bi likplukp3 siogtkkog jita oksapok cbutjk

okvigktifo, sahlk`s SokvigktifoZ (o.)8 tajdkw tkwb cbuklziook3tajdkw lkj bikj vkolaaog lkj `iog zfocbikt jkskcokokvigktòr SokvigktfrZ (o.)8 tajdkw vkolaaog pki ok`iog lkjpi kzfogcbik ji3 k pkiok lkj k tbai jiokvigara, sahla SokvigktaZ (v.)8 tajdkw/vkolaaog bkwl, k pkiok`iog lkjlkc, 4. pki skc, tajdkw tkwb cbuklziookvla SokvalZ (o.)8 lkki3 (gil k lkki)okvo SokjaZ (o.)8 jio3 ciskpok jio3 citbaib skcok jiookvoafprád Srfll mkllZ (o.)8 jio skpok8 fj lab fj lfb tbaibok`iogk jio skpokokvoafr`, sudstkotiv SofuoZ (o.)8 jio3 ok k cimi cbktpaub ii jiookvocuo`ig, daròjt Sraofwoa`Z (k`h.)8 jiotbkog cbiookvocuo`igba`, ry, daròjjalsa SraofwoZ (o.)8 jiotbkook3 jitkjpi tbaibok3 ji tkjpi tbaib-k fjokokvolòs SokjalassZ (k`h.)8 jio oai lf3 ciskpok jujkl oai lf3citbaib skcok oai lfokzi SOkziZ (o.)8 ;9;9 lab ;901 cickklk Garjkoy gkjk gkjsuogcipkwlok cbktoa`, oa`a, oa`k` S`fwoZ (k`v.)8 suc3 k skkog pko k oikjkb bibsuc, cfibsuc, aosuc, pkisuc, tkkisucoa`k` S`fwowkr`Z (k`v.)8 oikj lkj jkokwbio3 suciooa`k`, oa`, oa`a S`fwoZ (k`v.)8 suc3 k skkog pko k oikjkb bibsuc, cfibsuc, aosuc, pkisuc, tkkisucoa`dru`t Sdrfcao-`fwoZ (k`h.)8 oktok lab taacok bkogk tbk oailfoa`dòr, rago SrkioekllZ (o.)8 gukbzu3 gukbzuc zkboa`a, oa`k`, oa` S`fwoZ (k`v.)8 suc3 k skkog pko k oikjkb bibsuc, cfibsuc, aosuc, pkisuc, tkkisucoa`ao uo`ar, uo`ar SdalfwZ (prap.)8 ouki-kb, oukioa`aouo`ar S`fwostkirsZ (k`v.)8 ji cbkt ii fjok juo skkogkoikjzkw, k ouki-k ioocbko3 iootbkkt oukiouog kboa`aouo`ar, uo`aroa`ao, uo`ar Suo`aroaktbZ (prap.)8 k oukilikokb3 k `kogkboa`ar`al SscirtZ (o.)8 oiicdkwc3 oiic tfj3 oiic suogtaao ckwog pkok cbuuc, cbuuc ouki `aub mikog cbkwog k tukj `iogk cidkwloiic tfjoa`arst SoatbarjfstZ (k`h.)8 oikj pao3 juo oikj paooa`ekl`serugt Swio`ekllZ (o.)8 sioggkb mibta buib ii juutcbikt3lkjat lfbpi-k ciogkb bkjpbktokoa`lågga, vålta Sdriog `fwoZ (v.)8 cik skc3 likjok lab siboktbukc skcoa`rig, lkv, slat SvilaZ (k`h.)8 jkwbok tkwb ci`ij3 jko tkwj3jko oai lf3 oikj jkbjkb3 `aibbukiok oai lfoa`rustoiog, kevådoiog, kerustoiog S`iskrjkjaotZ (o.)8gkklvko lkkccbikt skcok, ci`kklok gkklvko sub skcok3 gkklvko lf-k k cfibok3 gkklvko oaib `iog pbkl lfbokoa`skt Sfee-primaZ (k`h.)8 vko jko oikjzkw-k zukcoa`sláao`a S`ismfurkgiogZ (k`h.)8 luogciktbuki, luog tuozkwbbuki lf3 tbk`kbbuki3 lkwpbuki lfoa`sláat, jf`lòs S`ahamta`Z (k`h.)8 luogcik, luogcbkj, luoglikp,`kb, jkitki lfoa`stajja SfutvftaZ (v.)8 vfta (ja) cipikcok-k zf3 vftatkkjzkw ogkboa`strygar SbkmcskwZ (o.)8 siic-kkt3 siictkook siic-kktoa`såttao`a SpahfrktivaZ (k`h.)8 cikj suc3 bfib lf saajsaajoa`såttao`a, riogakgtao`a, cråocao`a SsligbtiogZ (k`h.)8sijjkwb3 tbupi sij lf

oa`tryctba`, aprassifo S`aprassifoZ (o.)8 `kbok, jki cbiook3tbk cikjok, cukcok, cfjokoa`vår`iga, efroa`ra, agrk`ara S`agrk`aZ (v.)8 oikj zkw-kcik3 cik suc3 zk-cik3 bfibok cikjzkw, sijjkwbbuki `iojuotuogsuc3 jkopbktok cikjoa`vår`igalsa, agrk`ariog, efroa`riog S`agrk`ktifoZ (o.)8oikj ciktok3 zk ciktok3 k jksk dkt zkwb okwo lfbok

Page 126: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 126/220

oa`vår`igalsa, y`jygalsa, cråocalsa Sio`igoityZ (o.)8zujbukiok3 jko cikjok3 jkitkko lfbokoag, duo`t, coippa SsbakeZ (o.)8 dub, jkogdub. si mibta k ci-kktmikogk cilfj baao pao3 baao cbkt3 lfj cbktoagktiv SoagktivaZ (k`h.)8 bi cai3 bi lf mi3 k bib lfbok cilkogboagar SoagrfZ (o.)8 Kerimk gkj jita ( jivfj jita )oagara, oågta SoagktaZ (v.)8 `ic lf bi mi-k oikl3 bi cai, tuk mi caimi-k pkogoagl, clf SokilZ (o.)8 mio3 cbutmio, cbamio, vkskta' miooaglalkc  SokilpflisbZ (o.)8 mio oub, cbutmio cbamio zk

oaglarf  SkgokilZ (o.)8 cbutmio, cbamio gai-k jaijk `kok `up, dkwc, cilauok-k jkttukck sko tiltaloagligé SoagligaaZ (o.)8 oujaita' zkko luppib puko3 puko pimiog kbi lf cbktpauboagrfi` Soagrfi`Z (k`h.)8 oagrf k cimi, jivfjjita tkwb ciskioah SofZ (k`v.)8 bi lf3 lf3 cai3 bi caioahao SmurtsyZ (o.)8 cizkbtkkcok lkbok, tkwj cuuook tkwbzkbtkkcok lkbokoacrfpflis, dagrkvalsasplk`s SoamrfpflisZ (o.)8 tkkoglki pac pkok cizkogb bkkojukloactkr SoamtkrZ (o.)8 sib okwo lfbok ogkb ok`iogk tui `kwook3sib tbaib lfbok tui, 4. pkkc suogk tuicbujoaj, lat SaksyZ (k`h.)8 dkib3 lfl3 bkcsk lf3 ziogskog tuuog, ziku

oajasis SoajasisZ (o.)8 gkwtok3 `kko pikcokoapftisja SoapftisjZ (o.)8 jaal tbaib tkokuta tuogk `aib skcoklkbok3 `aib skc tukjokoarva SoarvaZ (o.)8 si-bui3 tbkguioarvapirrao`a, bárrahsao`a Sbkir-rkisiogZ (k`h.)8 jul tbf skclikogk lkubukioarvòs SoarvfusZ (k`h.)8 pktkku3 lku-k liiogoat, eiscaoat, gkro SoatZ (o.)8 ogaao3 ogksk jktok ogaao3 4. dkwluog cuogk ci`kwb ogaao3 cbku cipbko siijsikjoat, oy`alig, còo, påo SprattyZ (k`h.)8 bfib3 cilkwj3 ogkibdkkog3itbuki3 `aibbuki3 bkkog, bkkogsko3 bib ogkjoat, påo SparsfokdlaZ (k`h.)8 `aibbuki, ogkibdkogoat, påo, fr`aotlig Sti`yZ (k`h.)8 sikogtbf3 pujpi cizap`kko

sikogtbf, guklb`kko, fj`kko, ok cfib`kko k vack bi sitsatoat, rao, prfpar SoaktZ (k`h.)8 sikog sitsat3 oiio dkog paubjkb lf8 dkogjkb `kog tkwb cibal lfoat, våv, spio` SwadZ (o.)8 puko cigkko cbiotuuog sikjdu pko kcilkcbik puko paooatbio`a SratiokZ (o.)8 jittkog tukjok oukiouog paooatfp SpramisalyZ (k`v.)8 cimiko tkcio3 tfj okpi-k cimiog tkciooatfp, liga ShustZ (k`v.)8 dac, bi dac lal, tkctkc lf3 pko dac, suog dacoatvårc  SoatwfrcZ (o.)8 pki zibzikb3 pbaaog zibzikb, lkjpi ckzibzikboatvårc  SratimulktifoZ (o.)8 cickkook3 ogaao dkogk cickkookoaurflfgi SoaurflfgyZ (o.)8 sigui lkj tkwb ciski tbu lab zktui

zkbk siookoaurfsa SoaurfsisZ (o.)8 `kbok, lkubok, luogcbkjokta bkogkogkibsutok pki cbiklbokoautrkl SoautrklZ (k`h.)8 pkook lkj oai lf3 kwook lkj oai lf3 klki-k fj3 pkopib oai lfoautrklisara SoautrklizaZ (v.)8 pkopibok oai lf skc3 cukjk lkjkb pkog lf skc8 k oksap tbaibok dai skc3 dkogjkb cijkook oai lfskcoautrklitat SoautrklityZ (o.)8 pkopib oaib lfbok3 cukjk lkjk pkolfbokoautrfo SoautrfoZ (o.)8 ktfj cbkt ii sab cbkt, prftfo tkwb kliktok cicijoavò SoapbawZ (o.)8 skoggkjta'tkpktaoi SoioaZ (ouj.)8 cuk3 gikt lab skwj cickkloi`cår SzaklfusZ (k`h.)8 lkwp jkbjkb3 bib ofp luktok cilkogbskc3 cipik zf jkbjkboi`cårba` SzaklZ (o.)8 ut jkbjkbok3 tbklkwpok3 ut luktok3okkcpi tkck cipikc zkwbokoiama SoiamaZ (o.)8 skoggkjta' tkou3 skoggkjta zi/pksklta tkou

oiao`a SoiotbZ (k`h.)8 cukok3 giktok lab skwjok cickkloiefl`ig Soioaefl`Z (k`h.)8 zkb cuk3 cuk vaioiggar SoiggarZ (o.)8 oagrf, jivfj okjta, jivfj jitaoibilisja SoibilisjZ (o.)8 ouotkkc jko fj lf bi mib upokoicca Sof`Z (v.)8 tbu cijpib-k lu su ogauogau3 lu sucok tkwbtbucij pibok lkcoiccal SoimcalZ (o.)8 k ciokwt jkki mikogk pkkc salskl siic okjcbktoicftio SoimftioaZ (o.)8 zktaap, zkokb suogk fj guoijdus, glfria SoijdusZ (o.)8 gukb jaii

oippa SoipZ (v.)8 citaptukboippa SsipZ (v.)8 tuiduuc jukj dkogk tkwjmic dac `kwo mikuoirvkok SoirvkokZ (o.)8 vkotuog3 tbukcok fj okwo lfbokoissa, trfl` SgfdlioZ (o.)8 `kwi cbaltkt3 k cbaltkt `kwiofoissa, trfl`, kle  SpixiaZ (o.)8 `kwiof3 jibiog bib tbaibok skkogktbupizkw bib tbaibok oai `kwiofoitrkt SoitrktaZ (o.)8 kmi` okj cbktoitrfgao, cvålstfe  SoitrfgaoZ (o.)8 jaal, lijok, gijokj oai lfbuib okjcbktoittao SoioataaoZ (ouj.)8 skwj lab cukoittao`a SoioataaotbZ (k`h.)8 skwj lab cukokofmturoa SofmturoaZ (o.)8 zkko suog lij-k cisuki lij cbktpaub,zkko lki fjok lij cisuki cbktpaub

of`a SoftaZ (o.)8 lk-kw mikptabokofgao Ssfjadf`yZ (prfo.)8 cuk bikj mib tbaib lfb, k jio tbaiblfb3 k jio gaaocbikt oukj lfbofgao sfj balst, ofgao SkoyZ (prfo.)8 cbktpaub3 cbkt papaub,tkjpi lkck cbktofgao, ofgao sfj balst SkoyZ (prfo.)8 cbktpaub3 cbkt papaub,tkjpi lkck cbktofgat SsfjatbiogZ (prfo.)8 dkog bikj mib tbaib mikt lfb okcbkt, kcigaaocbik liko lf, kcigaao cbik tbai lf ok cbktpaubofgat SsfjawbktZ (k`v.)8 tukmi piko3 kbi `iog zkb-k bi zf lf3 k pbk `iog zkb pbk zf lfofc  SaofugbZ (k`h.)8 cimiog tk3 pbk zf tk3 `aibzkb pbk cbio tk(ci`kib) `aibzkb skkogk tkjzkw pbiklofjk`a Sofjk`aZ (o.)8 lf ofok lab juo bfibok zukok zioziojita3 juo cip oai lf-k cbuklzio tkwb cbuksk jita ziozio jitaofombklkot SofombklkotZ (k`h.)8 uucok oai lf3 lkwpok fj lf3kwljkwbok oaib lfbokofocfjdkttkot SofomfjdktkotZ (o.)8 gkkl `fok oksap k saaj lfgkklckkp3 gkklckkp bi okpi-k gkklckkp oksap k saaj lfofooa SouoZ (o.)8 dikcok oksaaj oujai8 dikcok bkogk pkskl oailf-k ^ksiko ok saaj `iogk cipik oujai. pbuogzi oujaiofooaclfstar SouooaryZ (o.)8 pbuogzi oujaita' fjokofosaos, slu``ar, vròvl, vás, jaoiogslòsba` SofosaomaZ (o.)8cbiktok oaib lfbok3 gaao ofpok jujkl oaib lfbokofostfp SofostfpZ (k`h.)8 cbkwl lf, tkwlogk lf, cizfj sukcofr` SofrtbZ (o.)8 skc lkj3 lu lkj3 tuog lkjofr`lig SofrtbarlyZ (k`h.)8 skc lkj jkokwb-io3 skc lkj pko-ioofr`ligst SofrtbarojfstZ (k`h.)8 skc lkj paopaoOfr`pflao Sofrtb pflaZ (o.)8 skc lkj lkizkog3 laituog cbuogblkizkogofr`pá Sofrtbwkr`Z (k`v.)8 skc lkj jkokwb-ioofr`stharoa, pflkrstharoa Spflkr stkrZ (o.)8 laituog cbuogb lkjkciju giga kkcsiofr`vast SofrtbwastZ (o.)8 skc lkj lab oi tujok cickkl. skctujofr`vastlig SofrtbwastaroZ (k`h.)8 skctuj lkj pkog ( oituj ok iiskc lkj )ofr`òst SofrtbakstZ (o.)8 oi sukbok lkj lab skclkj cickklskcsukb ( oisukb ok ii skc lkj )ofr`òstlig SofrtbakstarlyZ (k`h.)8 skcsukb lkj jkokwb-io( oisukb ok ii skc lkj jkokwb-io )ofrj SofrjZ (o.)8 zuib `iog tkkogpi3 tabok dulpi, pkosko dulpiofrjkl SofrjklZ (k`h.)8 tkkogpi3 fj ogaiok8 bib ogaiok3 k buotkjzkw suogk fj`kkoofrjklisara SofrjklizaZ (v.)8 k ogaiok dkogk fj skc3 `kj cicskc3 `kki `i`a-k fj cic skc

Page 127: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 127/220

ofrjklisara SragulkrizaZ (v.)8 buo jkko skc3 k giga `iog bi skc3k tkwotuog `iog sukc skcofrjklt, kljio`aligvis SofrjkllyZ (k`v.)8 k tkkogpi ioofstklgi, bhajva SofstklgikZ (o.)8 ioo ogkibok3 ioo ogki-kluogzukook, gai okki-k fj lf ok cbkt luoggulbok, k daisk buotaogkibokoftkdilitat, daròjtba` SmaladrityZ (o.)8 jio tbkook3 jitatbaibpibok3 k citbaib jkbjkbokofta, cfjjaotkr SkooftktifoZ (o.)8 bilbmikook, ogkib`kogalbdabok

oftasdfg SoftadffcZ (o.)8 mikptabok du8 lkigalbok du3 lki cbkkc,lki tbupita capok lkiduoftits SoftaZ (o.)8 mikptabokoftfrisc  SkrrkotZ (k`h.)8 gilf luk, jit`fo `iogk fj, buktbukioftfrisc, darygtat SoftfrifusZ (k`h.)8 giit lfbok-k jiotbkog3 kbfib lf lkj-k jiotbkogofvk SofvkZ (o.)8 okkcpi tkck tkkog vavk-k k skwt lf suogkcikjcic kkcsiou SofwZ (k`v.)8 tu'o3 tu jkbjkb-io3 tu buooukoma SoukomaZ (o.)8 kwgio, jaal lab cbiktok cilkj`ko mikuok3tkwjmic dack cilkj`kkookou`isja Sou`isjZ (o.)8 mi`kj ok`iogk gukctkogk fjokouclakr SoumlakrZ (k`h.)8 oumlakr tbkbkktok

oul SofugbtZ (o.)8 dkogjkb bib lfbok3 daajoul SzarfZ (o.)8 daaj3 dkogjkb bi lf3 okjdkt cbkt jk-k paooujarisc  SoujarimklZ (k`h.)8 okjdkt tkwb ciskioujisjktisc  SoujisjktimZ (k`h.)8 sujtkog tkwb ciski3 sujtkwb ciskioujjar, tkl SoujdarZ (o.)8 okjdkt. ;. pbkzkb sijok labmikptabok k cizkogb lkijklta .. ;,4,=,0. 4. ok cbktpaub cigkwjcbkwjta k cicfib cbkwj, k fj cbkwj ok cbktpauboujjarara SoujarktaZ (v.)8 okjdkt cigalbta ckjjkl sij dkogksijoujjarariog SoujarktifoZ (o.)8 okjdkt sijok8 okjdktsij`kkoouotius SouomifZ (o.)8 pfpa ii pklkioufjstuo`ar, outil`kgs Sofwk`kysZ (k`v.)8 tu buo3 tubuo lkitkcoutil`kgs SlkttarlyZ (k`v.)8 tulki-iooutil`kgs, oufjstuo`ar Sofwk`kysZ (k`v.)8 tu buo3 tubuo lkitkcoy SoawZ (k`h.)8 k tbkc, k tbkc liclac k tbkck citbai, cijucbikOy Pastkjaota SOaw PastkjaotZ (o.)8 Lki ]ikogtbf Pbkcoy, oylig SramaotZ (k`h.)8 tu jkbjkb3 tuokki3 tujk `aub3 k daiskbuo skwt oki lf suogoykocfjjao SoawmfjarZ (o.)8 bfog tuog tbkc, bfog luut-miilbfog pkimiiloydyggar, cflfoist SsattlarZ (o.)8 gkj`kog juo`kog cbkt k vkcbuksk tbkc ji3 k vk taaog tbkc jioy`a SaohfyZ (v.)8 oukjsk, oukjtkck zkogb3 k zkt oukjskoy`alig, còo Sgff`-lffciogZ (k`h.)8 jaal bfib3 at-k oukj3 at

sukcoy`alig, còo, påo, oat SprattyZ (k`h.)8 bfib3 cilkwj3 ogkibdkkog3itbuki3 `aibbuki3 bkkog, bkkogsko3 bib ogkjoy`alsa, efroòhalsa, jfrsckd, glå`a SaohfyjaotZ (o.)8 ofpskcok3 ofp tkck zktok3 luogcij tkck zktok, oukj skcokoyeò`t SoawdfroZ (k`h.)8 sukc tuuogoyba` SoawsZ (o.)8 tbutbkc3 tbaibtukc tbu cbktpaub3 tbutbkog3tbupikog ououog paooyba` SofvaltyZ (o.)8 tbkcok3 tbkc sukbok3 dkwl tbkcokoyba`sra`kctifo SoawsrffjZ (o.)8 oisij tbucizkkcok tkwb ciskioksapok ioo`aioylig SlktalyZ (k`v.)8 cbukouogio3 ouogbib3 bib pbiiogoylig, oy SramaotZ (k`h.)8 tu jkbjkb3 tuokki3 tujk `aub3 k daiskbuo skwt oki lf suogoylfo SoylfoZ (o.)8 okilfo3 cbkku `ukioyjea SoyjpbZ (o.)8 tui, guuo lab jukl `kwo lkck taaog k jaalbfib ousikooyjf`aos Sjf`isbZ (k`h.)8 tulki vkitkc3 k buo lal tbaioyooa SmrffoZ (v.)8 ckjck lf-k k giogk lksk bikubiku

oyra Sci`oayZ (o.)8 ckl, zuo cicbkibok ckloyrastao Sci`oay stfoaZ (o.)8 ckl suogk sukog fj3 k sukog paokjkb lab kjkb-k fj tkwjoysa SsoaazaZ (v.)8 bat mbiki3 tbkcbkt tbu-k okkc vkog tuogtkwokbuib cbkbcbik, zksko lkc, laivuui lkc pki mikogk batmbiki dkogkfjoysgarrigba  SmurifusZ (o.)8 tbaib ofpok3 dkog bikj mib tbaibofp jkbjkbok (kjkb tkwb ciski bi lfpi)oytta, kovao`aligba` SutilityZ (o.)8 zktok3 zktok oaibok3 cizkogb-k fjok

oytta, efr`al SkvkilZ (o.)8 cijkook, pbkttukjokoytta, efr`al, efrtrio Sk`vkotkgaZ (o.)8 bkjpbkt zkwcok, kbfibzkwcok, k pbkttukjok, pbkttukjpibok. Paoois cijkwlok-kb`auma cimi jubzkb cidktcij cbitk pfiot jub jkskc paooytta, gkvo, efr`al SdaoaeitZ (o.)8 pbkttukjpib, pbktukj, pbktukj skcoytta, gkvoa SkvkilZ (v.)8 pbkttukjpib, jko pbktok ogkb skcoyttaslòs, efrgåvas SeutilaZ (k`h.)8 jkwcok3 cijkook oai lf3 pbktukj lfoyttig SbalpeulZ (k`h.)8 zktok tkj3 pbktukj3 oukjtukjoyttig SusaeulZ (k`h.)8 cizktok tkj3 cizkogb tbai ckwickwioåd SdakcZ (o.)8 vksk juucoåd SdillZ (o.)8 vksk juuc3 sujcukog juuc

oåd`yr SplktypusZ (o.)8 Kustrklik lab Pksjkoik gkjk tkj, jai dkwi-k k juuc paac `a`k tuisuog gkobiog okjcbktoågta, keslá, kevisa SraeusaZ (v.)8 oikl, `aib lf3 skkog zf lf3 skkogoukj lfloågta, daoågta S`aoyZ (v.)8 oikl, `aib lf, ut lf3 skkog lfoågta, oagara SoagktaZ (v.)8 `ic lf bi mi-k oikl3 bi cai, tuk mi caimi-k pkogoågtalsa, keslkg SraeusklZ (o.)8 oiklok3 `aib lfbokoågtalsa, daoågtalsa, ajaoti S`aoiklZ (o.)8 oiklok3 skko lfbokoåppa Sbkr`lyZ (k`v.)8 pkcpkc lf3 ogai cbfl lf3 cai labcilkwjzkw3 k bi lf `iog lkj tkjzkwoåppa, cokpt SsmkrmalyZ (k`v.)8 bkcsk tkcio3 tkwj micmiciooår, oårva` SoakrZ8 okki3 k fjok okki3 k buo okki, 4. okib

jkbjkb3 ciokki tkciooår, oårva` SoakrZ8 okki3 k fjok okki3 k buo okki, 4. okibjkbjkb3 ciokki tkciooåra SofurisbZ (v.)8 cbkog skc3 likotf skc3 siogcuog cbkogskc3 kgkwog lki tbku skcoårao`a SoutriaotZ (k`h.)8 mi`kjbuki3 tbk`ijbuki3 mi lab skkk`iogk bfiboårba` SprfxijityZ (o.)8 ciokib jkbjkbok3 cizfjok, cijkt`actkcokoårba`, okdfsckd, fjago SvimioityZ (o.)8 ciokibok, ciokib tkckfjok3 jub pbkkcok mikogmikogoårig, pábfl`ao`a Stigbteista`Z (k`h.)8 miil jkbjkb3 pik cbikoukj lfoåriog SofurisbjaotZ (o.)8 bfib tkc k cbfiok lab vkkcok3 mi`kjtkc k cbkotfb skcok3 ko vkkc cbkookoåriog SoutrijaotZ (o.)8 ko3 mi`kjok, tbk lab ogkl k pikog skctbai ko cbktpauboåriog, eò`a SklijaotZ (o.)8 ko3 pujpi mi`kj lab cbko ok`iogkciskj ok cbktpaub, ko oaac tui`kwooåriog, jk`, eò`a Seff`Z (o.)8 ko3 ouotkkc ok`iog lab tbkbkktok`iogk k cioa ko3 ko oaac tui`kwooårliggao`a, tilstò`ao`a, okdf- Sk`hkmaotZ (k`h.)8 cizfj, k dkkokb fj, gi cizkwogoårja sig, cfjja oårjara SkpprfkmbZ (v.)8 vk okib, jkokwb,zuktok, pkiok lkjpioårjast SprfxijktaZ (k`h.)8 k ciokibpib pao, buo, juo, bibok-kciokki paooårsyoat Soakrsigbta`Z (k`h.)8 k oki dac ju tbaioårva`, oår SoakrZ8 okki3 k fjok okki3 k buo okki, 4. okibjkbjkb3 ciokki tkciooårvår, oårvåralsa, tilsta`avåralsa SprasaomaZ (o.)8 fj3fjok3 fj lf lfbok

Page 128: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 128/220

Page 129: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 129/220

 

Ffksa SfksisZ (o.)8 saboaal gkjk tui pbulbok juofd`uctifo SkutfpsyZ (o.)8 dkog bkogk si bikj mib tbaib ok`iogkjisi kktok, sajok. 4. ok cbktpaub, lkidu bi tklab, dkogmi bi bikjmi-k suut talokfd`uctifo Spfst-jfrtaoZ (o.)8 sib ouogk dkogmi bikj mi-k atmiktok, k `ikcio sib ogaiok k silfta, tukbsiktok bikj, ji cbutlujk

sita sibok bkog at miktokfdalisc  SfdaliscZ (o.)8 ciu li oai-k k `kwo lkj k zuj tftf sukogjilijfdarst SmflfoalZ (o.)8 gkklckkp du Lt. Mflfoal lab Drigk`iarGaoarkl cickklfdarstlòhtokot Sliautaokot mflfoalZ (o.)8 jkhfr lab mflfoal cickklfdhactiv, skglig SfdhamtivaZ (k`h.)8 tkogtkc3 `aibskc tukjok cibalvat lffdligktfrisc  SfdligktfryZ (k`h.)8 bib lfb pbkjkwb3 bib cuultaaitaaifdligktfrisc, tvuogao SmfjpulsfryZ (k`h.)8 bib lfb-k pbkjkwbok3 k ciskj jkbjkb3 k ciousik tbai lf, k cipkjpkibtbai lf3 bib taaitaai cuulfdf SfdfaZ (o.)8 tkkjogki dkogk tuj tbaib okjcbktfdsarvktfriuj SfdsarvktfryZ (o.)8 oi, cbk, kkcsitm at ok`iogkcidkwl, k gkjlk atok (talasmfpa) likopi citbukb ioofdscòo, ukoståo`ig, shfeal SfdsmaoaZ (k`h.)8 cibbuki lab`aibbuki lf fj`kko3 oujai pkskl fj`kko bfib lftafdscòoitat, slidrigba`, ukoståo`igba` SfdsmaoityZ (o.)8fj`kko bfib lfbokfmako SfmakoZ (o.)8 tuipi liko3 laituog ii 7;%. Puipif``ar SfttarZ (o.)8 skbkj (tui suogk ogkta tkwb civkkc skbkj)f`a Sf`aZ (o.)8 lk (skc `iog lab mib `iogk cipbukc)feeaosiv SfeeaosivaZ (k`h.)8 vk gkkldkwl3 vk `fdkwl, vk tkwtdkwl,vk babskc3 k bab ok`iogk vk dkwlfeeaotlig, kljao SpudlimZ (k`h.)8 vkotkkog, jipi3 tkkogpi tkkogtkfeeaotliggòra SpudlisbZ (v.)8 jipi tbai skc3 tkkogpi tkkogtk tbaib`iogk dkwlfeear SfdlktifoZ (o.)8 luog`kj cfbok3 dikcpikcok3 ci- kkpokfeear SfeeariogZ (o.)8 dikc pikcok3 pikc lkitkcok, cipikcok3 ^ksikojio-k ci`fog sujpifeear SvimtijZ (o.)8 gkogkwb dikcok-k cigf gkobiog pao3citbfibok-k cigf gkobiog. 4. tbkbok k tbukc ji cbktpaub, =. jicbutluj, dkwlsiktok, tbukcsiktok k tbukc ji cbktpaubfeear, feriog SskmrieimaZ (o.)8 citbfibok3 dikcpikcok, jkwb jkkiok`iogk dikcpikcok, ^ksiko jkki-atok, tbupbk ogatok-k citbfibok,citbfibok gkobiogfeeimar SfeeimarZ (o.)8 pklic lab gkklckkp suogkb dff k cimbi ta labk tuogsikbfera SijjflktaZ (v.)8 kjkb lab kjkb jai-k cibkkl3 dikcpikcok-kcipikfera SfeearZ (v.)8 dikcpikcok vk dkwl3 vk-kkp3 ^ksiko cikogkb vk-kkpferiog, feear SskmrieimaZ (o.)8 citbfibok3 dikcpikcok, jkwb jkkiok`iogk dikcpikcok, ^ksiko jkki-atok, tbupbk ogatok-k citbfibok,citbfibok gkobiogfeta, byppigt, tit SeraquaotlyZ (k`v.)8 bi pkbpkbfeta, byppigt, tit SfetaoZ (k`v.)8 pkbpkb3 ciokwb3 tbitbafg Sko`Z (mfoh.)8 lab, tkwb, tuk dkokb, tuk mikogio, jkb dkogio,mikogiofgsá SklsfZ (k`v.)8 zfogb, kjkb zfogb, okog zfogb, cai zfogb

fgsá StffZ (k`v.)8 zfogb3 cai zfogb3 okog zfogb3 kjkb zfogbfgsá, tilliga, `asu`ao SwitbklZ (k`v.)8 dkkokb3 dablkpok-iofckpi SfckpiZ (o.)8 skogkwog skku (girkeea) dkogk ogkwogskukbib bkogk tfjzkw `aub gkobiog okj cbktfccult SfmmultZ (k`h.)8 tbaib bkc3 tbuguuc oai3 tbusij oai3saalsij oaifccultisja SfmmultisjZ (o.)8 k guuc-k bkktok lab ok bib tbaibok

fj bi mib upok3 jitpbikl dkogdkog bib tbaibok fj bi mib upokfcsa SfxZ (o.)8 dkwogtkklfcsaerò SdullerfgZ (o.)8 kw likok oikj `ukb`ukb k oai uipbucfcsacò` SdaaeZ (o.)8 dkwogsk3 gkwb tbaib `iogk pimiog dkwogfl`adkro Sgrakt-grko`mbil`Z (o.)8 tuskwo3 tuta' tktafl`aefrål`ra Sgrakt-grko`pkraotZ (o.)8 puskwoflia SfilZ (o.)8 sktbku3 oaac tbku, oilb tbku3 `kktsi, `iasal,okjgijtui mibtafligkrci SfligkrmbyZ (o.)8 ji tkwjmic vkkibkwjok ci-ucokflivao SflivaZ (o.)8 tkoluko cuogfj SwbatbarZ (mfoh.)8 tbai bikj6 tbai `ikj6 dkog k mi `ikj6zfogiofj dfr` Skdfkr`Z (k`v.)8 tukog, lut, tuj, jailaog suogkb luut,vkolaaog tuogkb tukogfj li`t, sokrt Sdy ko` dyZ (k`v.)8 kjkb lab kjkb buoio, jkilkjbuofj, ruo`t fjcriog SkdfutZ (prap.)8 ciij pkwl, ciij lab pkkjkb,fj ckwickwi, tuk zkb pkwl, tuk buo pkwl, tuk mik pkwl, ciski,lkjskog, cilkj`kookfjk`rassara Sra`iramtZ (v.)8 cilab cic skc, skwlcic, k k``rass`kogkb cilab cic skcfjdu`sjko  Sfjdu`sjkoZ (o.)8 jijkl lab cipkwlok jiokcujpita tuogk luogcij lfbok cigaaota-k aocbik `iogk cisabtafjdytta, fjelytta SparjutaZ (v.)8 cicbaal3 cicbaal lkj`kog3cigukltbkc3 cilajpbkfjdytta, vacsla, dytta SaxmbkogaZ (v.)8 cicbaog, cicbaactukb3(K io D dkog bikj cbkt pik-k D io zfogb K cikogkb dkog bikjcbkt pik), juo cicbaog, oaibsk cicbaog, tbku tkwb cickkptukbtbu cisaalduki3 citbuc zikbzikbfj`irigara SrarfutaZ (v.)8 lkjpi cbaog3 lkjpi tukjk skwlfj`òjja, ry, rygta, kosaalsa, raofjjé SraputktifoZ (o.)8 jiotbkook3 jio bfib jio pbk oaibok3 jio bfib-k ji tkjpi' tbaibokfjagk SfjagkZ (o.)8 k tkwpokfjago, oårba`, okdfsckd SvimioityZ (o.)8 ciokibok, ciokib tkckfjok3 jub pbkkcok mikogmikogfjalat, åggackga SfjalatZ (o.)8 kkctui cko. Lf-uib lab kkctuisktbku tkwjmic k ckookfjekog, u`stråcoiog SaxtaotZ (o.)8 k bukp cbkkcok mikogmikog3k liktok, k zkiok, k bibok mikogmikogfjekrtsvah, riogvah SdypkssZ (o.)8 lkj likopi tkwb cizkwitkwokfj lkj oau3 lkjtfj3 cbukpi ciijcftk pki lkjpi8 pujpalboklkjpifjektta, ioclu`ara Siomlu`aZ (v.)8 cibal skc3 bukj skc3 bukp skc3gukogfjekttao`a SmfjprabaosivaZ (k`h.)8 k vac cbajpaub, k oaog ktkwogk cibal3 tbai cbio vacfjekvoa SajdrkmaZ (v.)8 kogckwi3 ckwi3 kog-pfj3 ci-it-k ci-kogpfj3 pfj tbai, skkog tbaifjelkccao`a, fjvko`rao`a, fjrahsao`a SarrkotZ (k`h.)8vkkcjkog3 ioo pko pkicbik-k vkkctbkkpfjelytta, fjdytta SparjutaZ (v.)8 cicbaal3 cicbaal lkj`kog3cigukltbkc3 cilajpbkfjefrjar, trkosefrjktfr StrkosefrjarZ (o.)8 k cicbaal skctufjefrjulara SrapbrksaZ (v.)8 k lkj`kog `aub-k tbugukl dkwlpbkfjgiva Ssurrfuo`Z (v.)8 ciij-uuj, k ciijcft pkok uujfjgivalsar SaovirfojaotZ (o.)8 ciij lab pkkjfjgivalsar Ssurrfuo`iogZ (o.)8 ciij-uujok3 ciijcftok3 ciij lab

 pkkjfjgivao`a SkjdiaotZ (k`h.)8 ciij lab pkkj, ciijcftfjgruppara Sra`aplfyZ (v.)8 gkkljkki juo cbkt pko juo `kogcbktk cisuko3 gkklckkpta cfibok juo cbaogfjgruppara SragrfupZ (v.)8 cigkwjcbkwj cic skc3 k bfok fjcic skc, citukbcbkwj cic skcfjgruppara, fjfr`oa, fjfrgkoisara SrakligoZ (v.)8 guklpbk

Page 130: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 130/220

cic3 cigukl tbkcfjgår`a, bagoa, fjbagoa Sba`gaZ (v.)8 `kki dkwl3 `kki cbuog3ji luut skc lffjgáao`a, prfjta, burtig SprfjptZ (k`h.)8 jkolkkog tkcio, kcio tbai lkjio3 bib pkbfjbagoa, fjgår`a, bagoa Sba`gaZ (v.)8 `kki dkwl3 `kki cbuog3ji luut skc lffjbyggalig SmkraeulZ (k`h.)8 ci`kwj3 bib miko3 cimiko tkck bib,mitkcfjbyggalig, elittig S`iligaotZ (k`h.)8 cubckl, mitkc3 ogaotal3

 pbiomiilfjbyggalig, oòhkgtig, pråmis SkmmurktaZ (k`h.)8 bi liko, k oaog kvkkl fjlf, bi liioliko3 ci`kwj jkbjkbfjbyggalig, partaotlig SjatimulfusZ (k`h.)8 bib tiiltaal, k oaog ktkwogk cko, suut, ci`kwj jkbjkb3 pbiomiilfjbyggalig, skjvittigba`seul` SsmrupulfusZ (k`h.)8 ci`kwjjkbjkb k ok cbktpaub bib sitsat, bib litlat3 cimiko jkbjkblfptbfp bib lf3 cubckl jkbjkb zulbtktok fjlffjcfjja SparisbZ (v.)8 susik3 cisik skc3 si skc3 cisik3 cisiktoktuog skc3 k buo lf-k sifjcfstoiog, pris SmfstZ (o.)8 vko jkozkbfjcra`s, fjrá`a SkjditZ (o.)8 ciij-uujokfjcra`s, parieari SparipbaryZ (o.)8 ciijcft3 ok cbktpaub ii

 puklkjtaogfjcvå`, raeråo SraerkioZ (o.)8 lk ciskc mikogk skc ciccic `iogkcipbukc pao. skccicfjoidus, dus SdusZ (o.)8 juo cbkt pko juo cbktk jipi tukotbaib ok`iogk cidkwl tutok fjk k pkog jkko lab k tuog siic tkwbcicbub jftfr likotafjfr`oa, fjfrgkoisara, fjgruppara SrakligoZ (v.)8 guklpbkcic3 cigukl tbkcfjfrgkoisara, fjgruppara, fjfr`oa SrakligoZ (v.)8 guklpbkcic3 cigukl tbkcfjplkota StrkosplkotZ (v.)8 siogcuogof cklcbik-k juo `kogcbktk suko3 pbut, pf skcfjrahsao`a, fjelkccao`a, fjvko`rao`a SarrkotZ (k`h.)8

vkkcjkog3 ioo pko pkicbik-k vkkctbkkpfjri`s, cfotur SfutlioaZ (o.)8 k lijpi3 k gubpi3 k tkkogpi k bi`iog dkog`kko lij, bib `kko `iog lij k giitokfjri`s, cfotur SmfotfurZ (o.)8 ok cbkt papaub ii jaal pukc zik,ji, laitkogb. mibta, k cilkogb dkogdkogk sukibcbiktokfjrioga SaomirmcaZ (v.)8 k ciij pkok ujmib8 ciij-uujfjrá`a, krakl SkrakZ (o.)8 pbkmik, lai jkitkog likt`kko, zki`kko,k `uog k vkki tab-k kpbkmik tbaibok. 4. ciij lab pkkj, ciijoki3ciijkb. =. ioo `uog pi => ioo vkki pi 4> k pbk ioo cbkt ii krak pao pi 5>> (=>x4>) pbk bi cimi bifjrá`a, fjcra`s SkjditZ (o.)8 ciij-uujokfjrá`a, ragifo SragifoZ (o.)8 gkjca3 cbaotukj gkj dac cbkt,gkj cbaookfjscietoiog, scietao SkltaroktifoZ (o.)8 cickl balbok, cbkt zal,oib zal bklokfjscrivoiog SparipbrksisZ (o.)8 ckjjkl cbkt lab oib dac cimiook`iog juok ckjjkl tkjpi zktok3 baaj gaaookfjscåra SmirmujmizaZ (v.)8 vuo-kkt3 salb tko dikcok bkogk pksklta' zkog juuc k vuotaap kktcbikt oujaita' sujaao kktcbiktfjslkg, cfvao`iog Svflta-ekmaZ (o.)8 ciouog lab baiok3 tbkcbkttbu-k cibai-k ouoglkj ogktokfjsfrg SmkraZ (o.)8 luogbibjkwbok3 ogkibsut biktok3kwljkwbok, jkwbpukcok3 skiok3 tbuoaibok lab atmicokfjsfrg, dacyjriog Ssflimitu`aZ (o.)8 `aib skc luktok3 `aib skclukt jkbjkbokfjståo`alig, lkogtruccao SprflixZ (k`h.)8 k cbaogvkklk skku3mijtkkcbuki cbfpk-k tbu gaao3 k ciskj zkb skkogk tkjzkwckjjkl zkogbfjståo`igba` SmirmujstkomaZ (o.)8 ciij lab pkkjk tbupikogtabkogk bib `iog, ogkibsut `iog tbuta cicbaal tbaibok3 k buo lab kjuo tkwb citukck fjokfjstáao`a SfvarlakeZ (k`h.)8 lki`kl lablkj3 k lkog cbktlkj

fjtkla SjaotifoZ (o.)8 gaaook3 mibokfjtkla, oåvoa SjaotifoZ (v.)8 gaao, mi3 k cigaaosk gaao cic, kjio tkwb gaaofjtraot, mirck SmirmkZ (k`v.)8 tuk zkb ciijpkwl, citbaimiko likolffjtraotlig SkpprfxijktaZ (k`h.)8 oki, val, tkkogpi-io, bi liko lfokpi-k bi `kok skko tbaibfjtvistalig S`isputkdlaZ (k`h.)8 gaao dkkog8 cioikl tbaib3 cisaaltbaibfjtágat SgrfggyZ (k`h.)8 zucbkj3 paogokwog3 ibjut mij lf-k

fj tkwb cidkog3 bi jikljuklfjvko`rao`a, fjrahsao`a, fjelkccao`a SarrkotZ (k`h.)8vkkcjkog3 ioo pko pkicbik-k vkkctbkkpfjvko`rao`a, vko`rao`a SjigrkotZ (k`h.)8 k lkl ji8 k fjokogai juo pkok juo `kogk taaog `iog k lkl ji, gkobiog. vkskfjvao`a Sdriog fvarZ (v.)8 gaaopib-k zf, uj skcfjvao`t SiovarsaZ (k`h.)8 cilabdulb3 labpki3 k lkog lkjk pki3cilujlatfokoara, jksturdara SjksturdktaZ (v.)8 ai lab ai-k su/zkogcbfib-k ofp skcok dkwl3 ai lab ai-k dkwtui pki skcfo` SavilZ (k`h.)8 gilf, sik, bfib lf, gkjtkt bfib lf3 4. oktok, sktok,bkcsktok lab gaotbaibok tuog skc tbaifo` Swimca`Z (k`h.)8 gilf3 giit lfbok tkwb ci`ij3 ji gilfta

fo`krtat SvirulaotZ (k`h.)8 lkubuki3 gu oai3 sibok tuo tbai3 gu pbkjkbjkbfo`a SavilZ (o.)8 siktok, bfib lfbok, git lfbok, jkwbokfo`sio`at Savil-jio`a`Z (k`h.)8 luogsij sikfo`sckd SjklavflaomaZ (o.)8 giitlfbokfo`sckdseul` SjklimifusZ (k`h.)8 siktok tuo tbai3 lkubuki3 ji`kogsikt ok`iog dkwl bkktfo`sckdseul`ba` SjklimaZ (o.)8 jita' sikt ok`iog `aibok8 ji' siktok`iog gaalok lab vkkibkwjokfo`t dlf` Sdk` dlff`Z (o.)8 babok, jub`kbokfocal SuomlaZ (o.)8 pk3 skoggkj pksklta, 4. oita' pksklta (gkogta),=. ou' skoggkj pksklta (puta), 0. ou' skoggkj oujaita' pksklta, 1. pkta gukl ji cbktpaubfotflfgi SfotflfgyZ (o.)8 okta' fj tkctkcok tbu siookfp SupZ (k`v.)8 k oikj zkw pkok skkogzkw juokb, 4. laijkkitkog pko k skkozkwcok juokb, =. k skkogzkw-k ciogkibsuojuo cbktpaub kb, 0. buo ououog zkw kb3 tuouog kb, 1. `iojuobfibzkw, oukjzkw kb, 5. tf3 skwotf, ckkitf, `kwttf, tf zktokcbktpaubfpk` Supwkr`Z (k`v.)8 tuoglkj jkokwbio3 k tuogsikbfpdkgoiog SrfuxZ (o.)8 jabtuui k `ikcio k tuuigal pikota k oikcskcok vkofpdavkriog, fpjkgksioariog, fplkgriog SstfrkgaZ (o.)8 cbflok3cbfl cbkwjok3 `aib buok zkt `iogk cbflokfpdlfjstrao, dlfjstriog SioelfrasmaomaZ (o.)8 pkkc pkkccbiktok3 pkkc pklb cbiktok3 pkkctafpdlussao Selkra-upZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k jai cukook3 tbkcbkt tbu-k cuko luktok, tbktcbkt tbu-k dukiok tbupi pikocbiktokfpdlåst, `ujstflt, io`dil`sc  Ssale-ijpfrtkotZ (k`h.)8 ai lab aicitbupi skcfpdlåst, bòhtrkvao`a SpfjpfusZ (k`h.)8 oksik jkbjkb, tbupijkbjkb bi zikizukifpdlò`a SratZ (v.)8 tui-kb `ikb3 skwtpi `ikb3 okkog `ikb dkogk`ikbfpdyggalsa Sa`ieimktifoZ (o.)8 dikcok lkjk cibkotbftok3 citbkpkcok, bkktzkwc3 cbkotfbzkwc, bklbzkwc ok iogkcibfotbftokfp`kga S`atamtZ (v.)8 tbaicbik3 jkocbik3 tbu bkcsk jkbjkbcijlki tbaicbik zf, jko cbik zf, jucbikfp`kga S`ismfvarZ (v.)8 ju cbik3 cukjk jub cbikt jk-k ju cbik3tbai cbik8 k fj lkj tbaicba jksk. K fjsk bi okpi k k fj lkjcukjk tbaib lfb cijlki vk ju cbikfp`kga, òhoa S`asmryZ (v.)8 ao-k jucbik3 zfog-k tbaicbikfp`kgalsa S`atamtifoZ (o.)8 tbaibcbiktok, jktcbiktok, jubcbiktok

Page 131: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 131/220

fp`kgalsa S`ismfvaryZ (o.)8 jubcbiktok3 k fj lkj, k tbupi lkjtbaibcbikt jkskcokfp`kgalsasrahsao`a SaxplfrarZ (o.)8 k zfogcbiktu, k ckocbiktufp`ktara, khfureòra Sup`ktaZ (v.)8 tulki skc3 tbu lab lk lab okcbktpaub kb tulki vkki skc, k ououog pao tbaibok, bfibok pilok,sikjokta oai skcfp`igtat Sekdla`Z (k`h.)8 pbukbtkwj3 `ic lf3 k tkc bi lffp`igtat Sjk`a-upZ (k`h.)8 pikog skc3 dkwltkwj3 pbukbtkwj tbufp`rkga SdriogZ (v.)8 okuogaac kbib lki pko k kb likt `fog cbfi-kvkkc

fp`rkga, u``kooa, fplåra Sa`umktaZ (v.)8 bilbpil8 pilok guko3 pilok pik3 pilok lab tbaibok sioskc3 lkitbai lkisikj sukc skcfp`rkgalsa SupdriogiogZ (o.)8 cicbfi civkkc lkitkck pilok labsikjok cipikcok3 ji cbkt kooaac tui`kwo dkkokb pilok sikjokguktokfp`rkgao`a, u`viclao`a Sa`umktivaZ (k`h.)8 pilok sikjok piktbai `iogfp`rkgar Sa`umktfrZ (o.)8 pilok sikjok, lkitbaibok k piktufp`riet SdufykomaZ (o.)8 tui tuog lab buib lkck lkkj tbaibok3luog ofptukc lab ouibjkkiokfp`råtta, kvla Sdraa`Z (v.)8 vul-k of sukc skc, cbkwi-k puog skc3 dkb (gkobiog k ou lab k pk fj cbkwj skc)fp`yoga SmujulktaZ (v.)8 cicbflcbfl3 cicbfl tftf3 tkjpi k pbkkc

`fogk cbfl tftffp`yrca, `yrca SmultivktaZ (v.)8 cbkimi vkwb, miiog, tub, lf cbf8k lai tkogb tf oaaoio cbkimi miiog3 4, cipukbpbk, cisiotftf3 cisacskc, cidkwl bfibfp`åjja, stajja SstajZ (v.)8 guuotui cbkkc tko3 tui cicbflskc3 tui vuog skcfpark SfparkZ (o.)8 lkskc tkwb citukck lij lkbok juofparktifo SfparktifoZ (o.)8 kktok3 zktf iook ci-kktokfparktifo SfparktifoZ (o.)8 gkklckkpta' jigilf lab vkocbkkjzfookfparara SfparktaZ (v.)8 cbai3 kkt3 zktf iook ci-kktfpekoga, fpsokppa SiotarmaptZ (v.)8 lkjckklk jkocbik3 tbaibcbik3zfogb jucbik3 jigilfta tkkilki lkjpi pkok pklicta°o ok jkocbik

ub, lkj tkkok ju cbikfpekrao`a, gklsio`at Sdk`-tajpara`Z (k`h.)8 babdkib, luog tfj,luog`uki lf, luogogflfpekrao`a, bi`sig Sbft-tajpara`Z (k`h.)8 ji luogtfj3 jibabdkibfpeio`a S`avisaZ (v.)8 dkwlcbik3 ogkibsuocbik3 lij tkck gaal,vkibkwjfpeio`a SiovaotZ (v.)8 dkwlcbik3 dkwltkwj3 k fj ogai okki lf fjskc3 dkwl cbik jksk pao, k fj ogai oki lf ok cbkt dkwl cbikfpeio`alsa SiovaotifoZ (o.)8 dkwlok3 dkwlcbiktok3 ok k tbkc cbkt dkwlcbikt jkskcokfpeio`ar SiovaotfrZ (o.)8 dkwltu3 dkwlcbatu3 dkwlcba jksktufpeio`sfj, ekotksirig SijkgioktivaZ (k`h.)8 ogkibsutok zkogb3

ogkibsutok pkok pikogfpeio`sfjba`, soil`ba`, soa`igba`, sio`rigba` SiogaouityZ(o.)8 dkogjkb tkwb ciskwb cbkkc lfbok3 sikotbfok3 pilokfpelkjja SiospiritZ (v.)8 tbk lkwp skc3 tbk ogkb skcfpelkjjao`a SiomaotivaZ (k`h.)8 lkwp skcok, tbk ofp skcokfpeyl`a SeuleilZ (v.)8 lkwbmiog skc3 pimio3 pimiog skc3 mib dkogktkkog tuog skc3 k cigaao dkogk bibfpeòra sig SdabkvaZ (v.)8 gkjtk3 bfib tkck gkjtkfpeòrsal, k`eår` SdabkvifurZ (o.)8 gkjtkt lubaac, gkjtktok,ouotkkc`kofpgkva, bvarv, krdah`a StkscZ (o.)8 sap `iogk cisab, cipik oksap3oksap cbktfpgiva, kesvårga SkdhuraZ (v.)8 bib okwo lf, laao okwo lf `iogktbupitkck cimikj bib okwo lf `iogk cibkcsikl, upok laao okwo lf`iogk jipi tbaibk cimikjfpgiva, erkekl`a SwkivaZ (v.)8 cbkbcbik3 pikcbik3 cbkbsukb3bkjpbktok `aib skcok ousik3 k ogkb `iogk cilkwj bkjpbktok, lklf-k bimi cfib jkifpgiva, svigta, efrlk`a Skdko`foZ (v.)8 cbktvai zfogb zkt okwo

lfb `iogk ousik, pkicbik8 pkicbik cilcal, tkijkogskofpgivao`a, rasigoarat Srasigoa`Z (k`h.)8 mib dkogdkogk fj3skwljkog3 cioikjcbiktfpgrk`ara, efrda`ra Supgrk`aZ (v.)8 bfib zkw skc3 k skkog zkw-kb cbko tf3 lkkjtf3 oi`kog skkogk tbupizkw skc, likozkw skc,skkogzkw skcfpgòralsa SstktajaotZ (o.)8 suj lab pkki zktok lab ogkbok lkboklki, suj ogkb suj zkt mikptabok lkifpbkvsrat, mfpyrigbt SmfpyrigbtZ (o.)8 lkidu, lk, mioajk, mibta k dkwlta° pbklok lf-k k `kog cidkwl tbaib lfbok lab zkt tbaib lfbok

fpba`at Sbakta`Z (k`h.)8 k sk cbiosk3 k luj cbiosk3 bab lukfpbi`sa, gòra rksao`a SaorkgaZ (v.)8 bab skc, sio sf skcfpbi`sa, fpirra SiomaosaZ (v.)8 bab skc3 bab jkbjkb skc3 baboktkwb ci`ij skc, fj jkwc jkwc tbai lf `iog cbfpk bab skcfpbi`salsa SaxmitajaotZ (o.)8 `iipcuktok3 luogtkog ciokwb skkiok3 pktkubok, lkwpluktokfpbi`sao`a SioelkjjktfryZ (k`h.)8 babskc tbai3 babok lkjk lkwpskc tbai3 tbkogpkki skc tbaifpbi`sat Saxmita`Z (k`h.)8 `iipcuk, `ip ciskki litlitfpbfda, kccujulara SkmmujulktaZ (v.)8 cigkwjgkwj, cimikogoajokj, skwtpi pkok cigkwj tftf, cicbfl, cicfibmiogfpbfda, yoga skjjao SbakpZ (v.)8 mikog3 cfib vaovko3 cbkttuogkb cbkt cfib3 k oukilkj tkjzkw

fpbfl`a sig SstkyZ (v.)8 fj3 iookb fj3 mi`kjk fjfpbfvoat, båvat Stuji`Z (k`h.)8 dkwc3 pkwjtffpbfvoat, fpsvuljat, dullao, svullao SswfllaoZ (k`h.)8 pkwj3 dkwc valvkl3 si`up caickifpbåva, kesckeea SkdflisbZ (v.)8 pbikt,daiskc,susik,dkogjkb bilfskcfpbåva, kesckeea SkdrfgktaZ (v.)8 dai skc, jkijkog skc3 cizkogbokwo lf skc, sujit, pbiktfpbåva, kooullara SoullieyZ (v.)8 dkogjkb lf sukc skc 3 k cigalbsk tbuta dkogjkb cbiktok oai okwo lf sukc skcfpbåvalsa SoullieimktifoZ (o.)8 cbktvai lki-k mib ofpok cbiktoklab tbuoaibok k oai tbu pao dkogjkb lf sukb skcok3 tbu oaib skcokwo lfbok, k cbiktok dai skcokfpbåvalsa, kesckeealsa SkdflitifoZ (o.)8 daiskcokfpbòha SaxkltZ (v.)8 skkogcfib, pkbtkwi3 tkwiskkog tf, skkog skczkwfpbòha, båva SalavktaZ (v.)8 skkogcbko, cfibskkog3 cfibtf3`iojuo skkog zkw skc, `fjskkogfpbòhalsa SalavktifoZ (o.)8 ci`fjskkogok3 cfibskkogok3 `iojuoskkogzkw-k fjokfpbòhat, å`al, sudlij SsudlijaZ (k`h.)8 tbupi3 zkbtkkcbuki io-jipil vkkog oai jkbjkb3 vkkog oai tkck tbupifpbòhat, åraerygtio`gy`ao`a SkugustZ (k`h.)8 zkbtkkcbuki,zkbtkkcok pikcbuki, upkt jko, `iojuo skkojkkok zkbtkkcbukifpbòr, ao`a Sao`Z (o.)8 k tkwpok, k daiok3 k ououog pao, sibok3fj okwo lfbok3 zkwbok, gkjgi jfogfpbòr, slutoiog, ao`a StarjioktifoZ (o.)8 tkwp skcok, cbkwl dicdac skcokfpbòr, stko`soiog SmassktifoZ (o.)8 tkwpok3 bib okwo lfbok,sutzfp lfbokfpbòr, u`lòd SaxpiryZ (o.)8 daiok, tkwpok3 buo daiokfpbòra SsurmaksaZ (v.)8 tkwp skc8 cbkwl skcfpbòra, bfl`a fp SmaksaZ (v.)8 tkwp, cbkwl skc3 zfj lffpbòra, u`lòda SaxpiraZ (v.)8 buo dai3 si, busko ououog paoskogcbik3 tkwpfpil`oa, dashåla, gòra lavao`a SkoijktaZ (v.)8 ouogtkc skc,ouotkkcok pik. lkwp skc tbkbkkt skc, tkkog skc, tkkog tbai skcfpirra, fpbi`sa SiomaosaZ (v.)8 bab skc3 bab jkbjkb skc3 baboktkwb ci`ij skc, fj jkwc jkwc tbai lf `iog cbfpk bab skcfpiuj SfpiujZ (o.)8 k ciguui tbai, k cicbkj tbai daogb.cbkjtbaib daogb. (zkvuui)fpckst, dråc  SvfjitZ (o.)8 lukc3 ckj pko k cilukccbik lukcfpclkra, fplysa SillujioaZ (v.)8 tkkog skc8 vkkc skc3 cbukvkkc pikfpclåda SstimcZ (v.)8 dalb3 jkt3 dalb skc3 cidalb skc

Page 132: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 132/220

fpcfjliog, pkrvaou SpkrvaouZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k bkubok kbibca°b tbuoaibok k oai vkt ji3 tbkcbkt tbu-k bkku vkt ji, okj likosukc `iogk cipko jifplkgra, fpjkgksioara SstfraZ (v.)8 cbfl3 cfib miog3 jkkilkjbuok zkt `iogk cbflfplkgriog, fpdavkriog, fpjkgksioariog SstfrkgaZ (o.)8 cbflok3cbfl cbkwjok3 `aib buok zkt `iogk cbflokfplkgsplk`s SaotrapftZ (o.)8 vko cfibcbkwjok juo, vko cbflokjuo, vko bkwjcbiktok juofpliva, såtta liv i SaolivaoZ (v.)8 ouogtk skc, lkwp skc, uuc skc,

tbklkwp skc, tbkoukj-k cizao skc8 tbk tbf skcfplysa SaoligbtaoZ (v.)8 tbaib dab skc3 okvkkc skc3 tbaibok cbkogskc, tbaimiko skc, tbu`ic tbujko tbai skcfplysa SligbtaoZ (v.)8 tkkog/skc3 tkkogzkw skc3 k tkkog pba skcfplysa, ja``ala, ioefrjara, uo`arratta SioefrjZ (v.)8 bilb3tbaib skcok pik3 tbai skc8 gaaofplysa, fpclkra SillujioaZ (v.)8 tkkog skc8 vkkc skc3 cbukvkkc pikfplysao`a SioefrjktivaZ (k`h.)8 tbu tbai dkib3 dilvkkc, tbu pikogcbktpaub tbai dkib, zk dkibfplysoiog, ioefrjktifo, ja``alalsa SioefrjktifoZ (o.)8 bilbok3tbaib skcok3 gaaook3 tbaibokfplåra, fp`rkga, u``kooa Sa`umktaZ (v.)8 bilbpil8 pilok guko3

 pilok pik3 pilok lab tbaibok sioskc3 lkitbai lkisikj sukc skcfplåra, u``kooa, tråoa, fptråoa StrkioZ (v.)8 bilb3 lkbok tkwb3lij tkck jkckib, siook oai skc3 cisio skc3 bib`kko dkwl`kko `ioglkcfplòsa S`amfjpfsaZ (v.)8 jukt, uib gkwptkfplòsalig S`issfludlaZ (k`h.)8 k tuisukc tbaifplòsalig SrasfludlaZ (k`h.)8 suctkp tbaib3 tui jkog skc tbai3citbucbkt tbaibfplòsaligba` SsfludilityZ (o.)8 tui-k k tui sukb tbaibokfplòsoiog S`issflutifoZ (o.)8 tuisukcokfplòsoiog SsflutifoZ (o.)8 citkp cbkpok, tui sukcokfpjkgksioara, fplkgra SstfraZ (v.)8 cbfl3 cfib miog3 jkkilkjbuok zkt `iogk cbflfpjkgksioariog, fplkgriog, fpdavkriog SstfrkgaZ (o.)8 cbflok3cbfl cbkwjok3 `aib buok zkt `iogk cbflokfpjuotra SmbaarZ (v.)8 vk luogjuko skc3 vk luog`kj skc3cbutdaaog ckwjk vk pkbtkwi, vk cipkkc skcfpjuotra SaomfurkgaZ (v.)8 bkkotbkwo3 tbkpik3 luogcik lf `iogkgaaofpjuotra SbakrtaoZ (v.)8 lkwp skc3 tbk ogkb skcfpjuotrao`a SaomfurkgiogZ (k`h.)8 lkwpbuki, utbuki, lkjatokfj bi lab cilkwjfpjuotriog SaomfurkgajaotZ (o.)8 bkkotbftok3 tbkpikcok3 lkwpskcok, luogcik lf `iogk gaaookfpjårcsfj Sjio`eulZ (k`h.)8 ci`kwj, luogsij oai tkciofpjårcsfj Sragkr`eulZ (k`h.)8 tbu cbukl3 ji zkbok tbai3 ji

kwljkwb tbai, tbai sikjfpjála, jála SjaksuraZ (v.)8 tab, tabok dkwl3 k pbk zkb, tkzkb,gibok, skkuok, skkook tabfpoá SfdtkioZ (v.)8 ogkb, oaibsk sukc skcfpoá, arbvarva SkmquiraZ (v.)8 ogkb, ogkbdab, bkomikjok tkwbogkbdab, oksapok tkwb ogkb, ai-k sukcskc, kjk-k sukcskcfpoá, oá SkttkioZ (v.)8 dkko pbk, tkog tk, bkomikjok tkwb zftf3lkwbmiog tf, ogkb tf tuogtf tk, tupok tuogtffpoá, u`eòra, u`ratta SkmbiavaZ (v.)8 ogkb, lkwbmiog, tupok dkogk tkkogtuogfpoá, vio`a SgkioZ (v.)8 jaat, puog, ogkbok cidablkp, ogkbfppfoaot, jf`stko`ar SfppfoaotZ (o.)8 lkog cbktta3 lablkjta3gklta3 tbu cioiklpibta3 tbu cisaalpibtafppfsitifo, jf`stko` SfppfsitifoZ (o.)8 lkogpkook3 oiklok3oiklcklbok3 labpkookfppustalig SioelktkdlaZ (k`h.)8 cijuutpukc tbai8 juut-k pukc tbaifpragoa SaoujarktaZ (v.)8 tukt, k pbkzkb sij, gkwj cbkwjfprahst SuprigbtZ (k`h.)8 tkog tkck `iog giugau3 tbujkko, tbutkc3tbu`ic mitkc3 zuku pbukc vat lf

fprat SaramtZ (k`h.)8 `iogtkog, tkoggaugku3 ckwi lf3 gkw gau gkufpratbfl`a, va`ligabfl`a, davkra SjkiotkioZ (v.)8 caaj:tf3 pukb:tf3 k bibok dkogk fjtf skc3 k ogaiok jkb dkogk fjtf skc3caajtf gigafpratbfl`alsa, va`ligabfl`alsa SjkiotkiokomaZ (o.)8 captfbok3 kogai dkogk fjtfb skcok3 k sik k bfib lfta pukb zaalk k bfib`iojuo-k cfibok civkkcok3 oaac lab tkkc oaibtfbokfpratta, atkdlara SastkdlisbZ (v.)8 `iog cbik, pbutcbik3 cipkocbikskc3 k fj oki lf pao fj skcfpratta, stieta SiostitutaZ (v.)8 pbutcbik3 `iocbik3 fjcbik skc

fprattalsa, stietalsa SiostitutifoZ (o.)8 pbubcbiktok3 `iocbiktokfpravat, efrtvivlat S`istrkugbtZ (k`h.)8 luogsij puj dukigkwp3bkipib zf cbfpk kjcbkj3 luoggij lukfprigtig SsiomaraZ (k`h.)8 luogsij tkc tkwb3 mitkc tkcio3 cioaiboklab cicbaajok cibal paubjkb lf- io k sikog satiofprigtig, ádao, årlig Smko`i`Z (k`h.)8 pkudkkook fj lf3 sikogsitsat3 `aibskctukj fjlf8 mitkc lab jukobuki (bfiok lkj miboaitukj lf)fprigtigba` SsiomarityZ (o.)8 mibtkcok, luogsij tkcpi tkwb mibok3cbaajok fj lfbok3 sikog satokfprio`alig SprijavklZ (k`h.)8 k buo jksk pao3 tkkogtkwog packbuo jksk paofprio`alig Sprijfr`iklZ (k`h.)8 k jksk pao3 piko miilok3 k dulpi

fprio`alig SpristioaZ (k`h.)8 k tuuoglki bfibok lab tbupiok3 ktuuogk cipko tu`fogk dkogjkb ii okwogckki skc lfb3 kcidkwl/cipkt tuuog lki jkb dkogfprio`alig, prijitiv SprijitivaZ (k`h.)8 tkkoglki pac buo3tkkogtkwog buo. buo jksk pao lki3 k fj jksk paota3 tkkoglkitkwb ciski ok cbktpaubfprio`alig, ågta, frigiokl SfrigioklZ (k`h.)8 jksk3 pikogmiil, ktkctkc3 k cidkwl jkskta k3 lkkcskwo bi lffprio`aligt SfrigiokllyZ (k`v.)8 k cipkt miil-io, k tuuog iofprio`alsa SfrigioZ (o.)8 cipktokfprio`alsa SprfvaokomaZ (o.)8 k okkc3 cipktcbiktok dulpifprio`alsa, cil`a SspriogZ (o.)8 ok cbktpaub ii cipktcbiktok dulfpròr SiosurgaomaZ (o.)8 lkogpkook3 lkog`fokfpròr SradallifoZ (o.)8 lkogpkook3 cujpi lkog`fokfpròr, jyttari SjutioyZ (o.)8 lkogpkook3 tuogsikb tbuoaitatbumibok cklb-k lkog`fokfpròr, fpstko`, ravflta SravfltZ (o.)8 cujpi lkog `fok3 tbkuvuuitbkutkog zkogb-k cujpi `fok. 4. cujpi `aibok zui oukj lf-kcipbiookfpròrao`a, scåo`ig, grusfj SktrfmifusZ (k`h.)8 gilf jkbjkb3bfiblf, ogfogtkt, `aibuki lf lukfpròrao`a, ubyrlig, scko`klòs SfutrkgafusZ (k`h.)8 k cilkwj lfzkb `fog bab, okkc bab jkbjkb3 ci`kwj tbai lf cbfp-k babfpròrar, radal SradalZ (o.)8 lkogpkog k `ikcio cujpi `ioglkilkogpkogk fjta3 ucok cbkt ouki-k fj oukj lf-k lkogpkogtafpròrsc  SjutiofusZ (k`h.)8 lkogpko oksapok tkwb ciskifpròrsc  SradallifusZ (k`h.)8 lkogpkog oukj ji3 k uc bkc ji3lkogpko oksap-k oai ji, ji cbut oukik fj oukj lf jifpròrsc  Ssa`itifusZ (k`h.)8 lkogpko ofpok oai3 lkogpkog oukjfpsigtsvåccao`a, saosktifoal SsaosktifoklZ (k`h.)8 lkwpbuki luk3mijul tbf skc tbai `iog cbfpk lkwpbukifpscriet SramipaZ (o.)8 ko bikj `kwo tbaib cbktpaub dkwl `iogmikogk k ciskjtaog galcbiktokfpslkg, plkckt Splkmkr`Z (o.)8 jipi jub tbaib sij tbaib `iogkcidkwl lkigalb3 lki cbkub tuogk cigalb lkifpslkgstkvla Sdullatio dfkr`Z (o.)8 lki cisukook siogpaacfpsluga SaoguleZ (v.)8 vklbtuj3 vklbjkogfpsokppa, fpekoga SiotarmaptZ (v.)8 lkjckklk jkocbik3 tbaibcbik3zfogb jucbik3 jigilfta tkkilki lkjpi pkok pklicta'o ok jkocbikub, lkj tkkok ju cbikfpspfra Strkmc `fwoZ (v.)8 zfogzfogk k tkwp mikogk jucbikfpstko` SuprisiogZ (o.)8 ckbtfbok, oksikt saajsaajok3 jipicitbu tukck sfskkookfpstko`, ravflta, fpròr SravfltZ (o.)8 cujpi lkog `fok3 tbkuvuuitbkutkog zkogb-k cujpi `fok. 4. cujpi `aibok zui oukj lf-k

Page 133: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 133/220

cipbiookfpstko`alsa SrasurramtifoZ (o.)8 tbkwb cicok3 sibok pkok biocicokfpstilliog Slioa upZ (o.)8 ciguklb skcokfpstrkjjao`a, stijularao`a, styrcao`a StfoimZ (k`h.)8 bfibskc, mi`kj skc tbaifpstrkjjar SdrkmarZ (o.)8 zufpstá, rahsa sig SkrisaZ (v.)8 tbf, tbftf, lupok'tutok pkok tbftf,ckbtf, pikogcbik3 bfog fjfpsujjara, skjjaoektta Ssuj upZ (v.)8 k vack gaao cbfpio3 k

tfjk lkkciofpsvuljat, dullao, svullao, fpbfvoat SswfllaoZ (k`h.)8 pkwj3 dkwc valvkl3 si`up caickifpsyo, efrvkriog, vkratågt Smustf`yZ (o.)8 capok ouki kb3tbuoaibok suogkbfpsyo, fpsigt SsurvaillkomaZ (o.)8 juko jkwbbuki ji cbkt kgkjtkt lubaac zik atmic sijok3 atmic sijokfpsyo, fpsigt SsurvaillkomaZ (o.)8 juko jkwbbuki ji cbkt kgkjtkt lubaac zik atmic sijok3 atmic sijokfpsyo, tilsyo SsuparvisifoZ (o.)8 ucsk, skiok, atckkiokfpsyosjko` Swkr`aoZ (o.)8 k miogtu, k caajtufpsyosjko`, custf`a Smustf`ikoZ (o.)8 caajtu, miogtu, okcbktpaub k aomictu

fpsåtsig, uly`ig Siosudfr`ioktaZ (k`h.)8 oukiluut lf3 cioikj cfiblf3 tbu jkog lf, cioikj cbikt lf. cukjk ouki k fj lffpsåtta, u`scy`a, u`såtta SpfstpfoaZ (v.)8 cbio tf3 k buo suko3k cimikjsk buok bib lf-k buo sukotbkc, k buo cbiiotffpsåtta, u`såtta Sk`hfuroZ (v.)8 sukotf, k oi cbiiotf, cicbfpokcbkwl skc pbft io oi`kog mikogk zfptfb `iogk cfibfpsåtta, u`såtta S`aearZ (v.)8 sukotf3 cbiiotf3 jkilkj buok zkt,at `iogk sukotffptkga Sramfr`Z (v.)8 kw cbuj3 tkpa-ramfr`ar k kw cbuj,mikptabok dkwlfptkgalsa Sk`jissifoZ (o.)8 luutskcok, pbklok, skkogk lki sio`iogk jio cbujok, zuj cbktpaub k luut ok`iogk pbklokfptkgat, trkvl, dascåetigat SdusyZ (k`h.)8 jkolkb3 oksap tkjpi

oai3 oksap cio oai3 oksaajk duki, 4. talapbfoa lioa jub bkcfptic  SfptimsZ (o.)8 cbukvkkc lab cbuk jubok tkwb ciski tbusiookfpticar SfptimikoZ (o.)8 jit liijlkogb dkwlji8 jit liijlkogb dkwl sikj jifptijkl SfptijklZ (k`h.)8 `aibbuki pao3 k bfib paofptijisja SfptijisjZ (o.)8 k bfib lkj dac atok3 k bfib `iog dack ogkibsutok3 lkjatok tkwb ci`ijokfptfg, prfmassifo SprfmassifoZ (o.)8 ji bfopi°o jkckibok ouki-kcitbu tukc tkc lab sap`kko dkwl`kko cidkogk lkjpi zuibokluogcij lfb lkbok lkjpi zuibok cizui `ao`kok lkjpi zuibokfptrå`a SkmtZ (v.)8 lij lkc, `rkjk lkc, ji fj`ko vk miiogfptråoa, fplåra, u``kooa, tråoa StrkioZ (v.)8 bilb3 lkbok tkwb3

lij tkck jkckib, siook oai skc3 cisio skc3 bib`kko dkwl`kko `ioglkcfptåocalig, tåocalig SijkgiokdlaZ (k`h.)8 ogkibsut tbaibfptòhar SriftZ (o.)8 dukiok liko3 jipi sfskkogk k bib siktokcbktpaub3 jipi'o k tbu k lk fj lfpi-k sujduuc lub-k, jftfr bkkl,ioo bkklk k fjok ub3 ut lab `kbk tbkkog fjk jub paubpaubtuogk ogfogb tktokfpvkrtar, thaoar SwkitarZ (o.)8 ko ski cbktpaub-k oaac tbaib pik`iogk fj ji3 bftal-k oksaaj pksklfpvkscaruj, dryggars SsmullaryZ (o.)8 uuj lab daal capokioo`ai, k `ikcio koduuc tkwb cizfjfpvaha, bfl`a sck`aslòs, cfjpaosara, arstktta SmfjpaosktaZ(v.)8 `iocic8 lfbcic3 liku suj, ji cbkt ii vko ib vk sucsikt jko ktuk vko jkozkb `iog dkog suj k ciliku pao. Cujpita°o lkjlikopi cbkwogk caac ub mikogio tu k caac cbkkcok gkj oaitacikogkb k cilkkc skc laitkogb ii jko `iog zkb suj io lfb ub-k,tuk suj pao mfjpaosktifo suj cimi bi. Puk dkog liko paomfjpaosktfr cimi bifrkcal SfrkmlaZ (o.)8 kiskkook3 pksiko tkwb cibfok ckj `ftok, k

 pikog `iog tbuta `ftok, sikjpi (`kwisk)ta vk bfpibok ckjskkookfrkogak`a Sfrkogak`aZ (o.)8 laogjkw tuifrkogutkog SfrkogutkoZ (o.)8 k cbut skku pbk`ikck k pukogskozkwog liko okjcbktfr` Swfr`Z (o.)8 ckjjkl3 tbujkl3 lkijklfr`dlio`ba` S`yslaxikZ (o.)8 lki sij tbaib okwo lfbokfr`dfg S`imtifokryZ (o.)8 lkijklta k.d.m, `uogzui-k ciguklk kcbiktok cigalbok lkidu. bib lkidu dkog dkogfr`dfgsefrekttar SlaximfgrkpbarZ (o.)8 `imtifokry dkwl ji3

`imtifokry `iogk lkijkl, tbujkl ckok k gukl ji3 tbujklckkicbkwj jifr`aostkl Sfr`iokl oujdarZ (o.)8 kbibok zkb okjdkt (k oibok, kcukok k skwj oib lab oibok)fr`aotlig, oat, påo Sti`yZ (k`h.)8 sikogtbf3 pujpi cizap`kkosikogtbf, guklb`kko, fj`kko, ok cfib`kko k vack bi sitsatfr`ioara Sfr`kioZ (v.)8 okjcip3 bi bi mi-k pulkkc3 tbu oaibok labbibok pik3 pkstfr `iogk cicip skcfr`ioara SprasmridaZ (v.)8 sikvukota'o miokta' lai `iog, dkwl `ioglki galbfr`clòvari Sbkir-splittiogZ (o.)8 oaumicmic `fogk ci`ai`kofr`cokp, eájålt StkmituroZ (k`h.)8 k tkwotuog pbiklk `kki cbicba,bfpib tbaib lfb ji

fr`lista SvfmkdulkryZ (o.)8 k.d,m, k cigukl `iu`au ckjjklta3 pkucbkt suogk ckjjkl cbajpaub, ckjjklfr`oa, krrkogara SkrrkogaZ (v.)8 gukl, bfib tkck gukl, laj sitsat,mikog sitsat, kbi `iog dkogbkogk gukl cfib. 4. tutok laj. =. prfgrkjja `iog dkwlfr`oa, hustara, ragulara, cfrrigara Sk`hustZ (v.)8 citukcskc, kcilaj k citukc `iogk cfib, cilajskc, dulbtukbfr`oa, sfrtara SkssfrtZ (v.)8 k cidkogtaog taogcbik, taalcbik-kcfib cbkwj3 k okj k okj-k taogcbikfr`ra Sfr`arZ (o.)8 tbupikc3 tbupikcok3 skwlokfr`ra.cfjjko`f, daekliog Smfjjko`Z (o.)8 tbupikcok3 oikltbaib lfb `iog tbupikc, 4. bukpsuog oai-k tbuoaibok skkogpaooaibok k`ikc `ikc io gkklckkp suogkbfr`rat StaxtuklZ (k`h.)8 lkidu dkogdkogio3 lkidu dulpbubiofr`rat, dfgstkvalig SlitarklZ (k`h.)8 k tkctkcio3 k tbu-io3 k bi dkogdkogiofr`rig, sokccasklig Swfr`yZ (k`h.)8 ckjjkl tkj3 ckjjkl tkwbci`ijfr`rig, vi`tlòetig SvardfsaZ (k`h.)8 ckjjkl tkj luk3 ckjjkl tkjcbaogvkklfr`sprfg SprfvardZ (o.)8 pkuokkc3 tbupil3 cbkogluui tbumiio.cbkogluui jita'o k pbuutcbkkcok lab k tukbcbkkcok lab pko-kmiiok k oaib ub tbupil. Gaaotabok3 ;. skcbi k pi sko, k of sko, 4.sikl tkt ouogk sikl `kki ckkifr`sprfg, tklajá`a Sk`kgaZ (o.)8 cbkoglui ckj, pku upk, pkuokkcfr`styrar, `irigaot, jò`ala`ar SmbkirjkoZ (o.)8 cicupok labcicbfpok cbktpaub-k buo ucpi, 4. tutpbkb skwo k skwoskwo jifrgko SfrgkoZ (o.)8 pujpi jaaogfrgkoisktifo SfrgkoizktifoZ (o.)8 cipkwlok3 cipkwl cbfpok3 kcigkwj `kkofrgkoisktfr, krrkogòr SfrgkoizarZ (o.)8 k ckkicbkwjtu, kvkkibkwjtufrgkoisara SfrgkoizaZ (v.)8 ckkicbkwj3 gkwjcbkwj k laj3 kcitukck lajfrgkoisja SfrgkoisjZ (o.)8 ouotkkcok oai cbktpaub lab kcidktpib cbktpaubfrgkoist SfrgkoistZ (o.)8 frgko tuj jifrgkosic  SfrgkoimZ (k`h.)8 pujpi vko tkwb ciski cipkwlok tkwbciskifrgksja SfrgksjZ (o.)8 ofp skc luktok3 oujai lab pkskl fj cbfplkitkck ofp skc jkbjkbok3 pksklta' dkwtui pki lkitkcokfrgal SfrgkoZ (o.)8 tuj tbaib okj cbkt (pikof dkogk tuj tbaib)frgia SfrgyZ (o.)8 laituog guklofpok3 tbkkogbuki gkjtktokfrgia, gil`a SdiogaZ (o.)8 ci`fpok fj lf, ci`aac ci`aajok fj lf-

Page 134: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 134/220

Page 135: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 135/220

Page 136: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 136/220

fvarsòisc  SfvarsaksZ (k`h.)8 tuipi gkkl3 gkj`kog3 tuipi ckkotkokgkj`kog ziookfvartkga Stkca fvarZ (v.)8 `iojuo lukb3 oaibok lk3 tbu oaibok lkfvartkla SmfkxZ (v.)8 zfl, cbaajok tkwb zfl, luoglut skc uuc skcfvartkla Sparsuk`aZ (v.)8 zfl3 ut ok`iogk gaaopibpib, ut skcfvartklalsa SparsuksifoZ (o.)8 zflok3 cbaaj luogcijok8 ut skcok3k ut ok`iogk gaaopibokfvarti` SfvartijaZ (o.)8 buo vkklfvartrf SsuparstitifoZ (o.)8 tkkoglki pi lab puta' tbumiio upok,miicpi bkkj ib zkkc lab ib tkokuta cbk bfog cilkkog bi3 vk-kkc

bkkj ib zkkc lab ji si dkib `iog mib upoktafvartrfisc  SsuparstitifusZ (k`h.)8 tkkoglki tbumiio k uj jita tuk dkog upok tkwb ciskifvartrå`a StrkosgrassZ (v.)8 pklskt3 zuui lf3 tbucbkkj zuui lf-k pklskt3 gkjgi ckkotkok pki cbaogvkkl3 jkwbok dkwlfvartrå`alsa StrkosgrassifoZ (o.)8 pklsktok3 cbaogvkklok3 zuiblfbokfvartråc  Sfvar`rketZ (o.)8 suj cfibok-k suj cfibsk zkb skkogktkjzkw lkfvartråoa SfvartrkioZ (v.)8 ciokkc sio luk3 cisio cbaogvkklfvarvaha Smfosi`arZ (v.)8 ogkibsuo, lijtkck aomiko3 luogsij kbmikjtab, kbfib lkjk bib/dkwl `iogk ogkibsuo, ogkibsut skc3aocbik

fvarvaha SmfotajplktaZ (v.)8 ogkibsuo, ao gagksk-k ogkibsuo,tbuuc tkck ogkibsuofvarvaha Sparpao`Z (v.)8 ogkibsuo3 ogkibsuo pbk3 lijtkck

ogkibsuofvarvaha, fvarlågga Spfo`arZ (v.)8 luogsij tkwogk ogkibsuo,tbuucpi- k ogkibsuo3 lij tkck ogkibsuofvarvahalsa Smfosi`arktifoZ (o.)8 ogkibsut skcok3 bib/dkwlskc ok3babpib tbaibok3 luogsij pimiook3 tbupi cbuklokfvarvio`a S`aeaktZ (v.)8 guklzf3 zf3 zkwbok ogkb3 lkog cbktlkjta zf gkwp, gukl tuog tukogfvarvio`a, dasahra SvkoquisbZ (v.)8 zf `ic`ac3 zf gkwp3 gkklci`fok- kb cbkt io k lkoglkjta zf gkwp `ic`acfvarvur`ara SfvarastijktaZ (v.)8 k dai `iog zkb skkogk tkjzkw k

tukt3 zktok skkogk tukt cbflbok-k tkjzkw dai skc3 skkogat lukfvarvur`ara SfvarrktaZ (v.)8 skkog at luk3 skkog jub lukfvarvågt SfvarwaigbtZ (o.)8 gic cbaogvkkl3 k gib ok`iog zkbskkogk giczkwfvarvål`a SfvarwbaljZ (v.)8 zf gkwp `ic`ac3 k duuc k dac- kzfgkwp3 likbcbub-k zf gkwp3 uuc gkwpfvarvål`a SstuoZ (v.)8 lkj`kog sk skc jkbjkb3 uj zflf zkb`fogk lkj`kog sk skcfvo SfvaoZ (o.)8 tbuc, cau skcok lab aj cauok tbucfvo, sjaltafvo SeurokmaZ (o.)8 jaicbuuc3 siic sukosfok juofvo, vkrjakppkrkt SbaktarZ (o.)8 jaiduog3 luj skcok3 lujskctu3 sk skctu (jaibfl jaiduog3 jaibfl tbuc3 ilactric jaiduog)fzfo SfzfoaZ (o.)8 k `uj piko-k gijokj oai buib laituog pkok

 dkogtko bikj gkjlk buib lkc-k laituog puj tukjk oisk `kklk fjbuib3 k tkkogpi-io laituog pko cj ;1 pko => mikogk fj

Page 137: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 137/220

 

^pkmieimara SpkmieyZ (v.)8 `kki skc3 ckj skc3 (babok vaog skc) babokwo lf skcpk``abkt, svkjp SjusbrffjZ (o.)8 pktabpk`la Spk``laZ (v.)8 guuocukog bftok cuogpkgt, fvaraoscfjst SpkmtZ (o.)8 cilajok tbumikj3 citbucijokpkgt, fvaraoscfjst, cfotrkct SmfvaokotZ (o.)8 tbucbuo,

jibiogta lab ^ksiko cickklk tbucbuo3 citbucij tukbok, ji cbktlab cbkt cickklk citbucijokpkcbus Sgf`fwoZ (o.)8 ok cfibok3 dubtkog cfibokpkcbus, jkgksio Sstfra-bfusaZ (o.)8 koskkl, vko cbflok ioopkcca SpkmcZ (o.)8 vko lfj3 puko lfj3 ok cbktpaub klfj-kcidkwlpkcca SpkmcZ (v.)8 baao, gkkcpkcca SpkmckgaZ (o.)8 tuuook3 tuuo lkitkcok. k cilfj baao3 kcilfj zikl ok cbktpaub3 zukc tbaib liko `iogk dkwl cbflbsk okcbktpaubpkcca SpkmcatZ (o.)8 tuuo oau oau-k cituuo3 tuuo cbkt, gkkc cbkt3lfj cbktpkcca SpkrmalZ (o.)8 vko cituuo3 k cituuo vko cbktpaubpkcca io`, bylla io`, svòda io` SwrkpZ (v.)8 zikl oalb3 luuo3 lijtkck tuuo3 dkog bikj cbkt k tuog pkok tuuo, zikl oalbpkcoiog SgkscatZ (o.)8 ok cizfpok juok k cab lfb ok`iogktbacok siiccukl, dukogokki cukl lkicbkub cukl mib dkogtapkl SpkwlZ (o.)8 lkog cbkt lkj dac jkokwb-k cipai skcoksiiczkwl3 laaogzkwlpklk`s SpklkmaZ (o.)8 cujpi3 cujpigkj tkjpi uc lab dikcokjkckki liko paota taaook ioo3 k `ikcio cujpipk' ioopklkvar SpklkvarZ (o.)8 cijkwc bfok3 pbkt cbaajokpklisk`a Spklisk`aZ (o.)8 `kki3 gkwl tkwb ci-uuj `kkipklja SpkljZ (o.)8 oisub cuogpklå SjkosifoZ (o.)8 ioo tbupi8 ji bku jkbjkbta'o tbupi `aub-kk lkj ub ioo gflpipitapko`k Spko`kZ (o.)8 vfj-pukog3 ]aao gkjk fj vfj tkwbcidkog piko gkobiogpko`a Sefrabak`Z (o.)8 tkl3 tkl tkog3 ok cbktpaub ii k jkkilkjpko`a SpkoZ (o.)8 jab ckook daal`ki3 jabdaal `kipko`a, dryo SdrfwZ (o.)8 jitcbutuog, lutkogpko`adáo` Sdko`akuZ (o.)8 oujaita skj gkkcok puko pk tbajpko`adáo` Sbak`dko`Z (o.)8 lugkkcokpko`ackga SpkomkcaZ (o.)8 siicdaal `ki-k cidkwl jfb3 k siicdaalmik-mik pbk k cidkwl jfbpko`ajisc  Spko`ajimZ (k`h.)8 juotaog cizaal3 juo zkpi bukpkcizaalpko`asckl, bharoasckl SdrkiopkoZ (o.)8 cbukc fjok lugubpkoal SpkoalZ (o.)8 tbucbao `iogk tu jita3 tbucbao `iogk cisabji pkwlcbktpkoelòhta SpkopipaZ (o.)8 gkw-pbiit3 jku tkwb cidkwl pbiitpkoic  SpkoimZ (o.)8 pktkubok3 k tbu cimiko jaal fj lf-k pktkubbaatbkktokpkoicjkgar SsmkrajfogarZ (o.)8 lkubbuki fj bi mi-k juotaogk kgaao ckwickwi jipkoicslkgao Spkoim-strimcaoZ (k`h.)8 lkubok tkwb ci`ij3 `iipcuk3`iipcuktbukipkoisc  SpkoimZ (k`h.)8 pktku3 pktkubok oaipkofrkjk SpkofrkjkZ (o.)8 k dkko dkkok pikog tbuta lij tkwb kguklgukl-k cicfibta cbktvai tbu-k tkjpi jub tbaibokpkosrat Sirfomlk`Z (k`h.)8 siic tkwb citukj

pkot, prifritat SjfrtgkgaZ (o.)8 vko cipfog3 laidk lfb ok'ogkcipacbik vko cbktpaub3 suj laitkwi mikogk lfb cic zkwb cai labk k lkkc `iog mi-k k cicbkkj vkopkotaisja SpkotbaisjZ (o.)8 ok cbajpaub pksiko bib mib upok,juo cbajpaub-k pksiko fj bi mib upokpkotaláoar SpkwodrfcarZ (o.)8 cujpita' tbaibpibok lab pbkloktkwb vko/oaibskta vk kkp-k tukta tkkogk suj laitkwi skc ji.

cujpita cikog pkoio suj laitkwi dkog bi la bkogb, ib sujlaitkwi zkb skkogk jko tkjzkw `aub cbkt cujpi cikogk kkpok,tuk dkog lkj k ski jipkotafo SpkotbafoZ (o.)8 pksiko cbajpaub dikc tbaibok dikcioopkotar SpkotbarZ (o.)8 gikldaaj3 skbkkog okj cbktpkotbkvar SjfrtgkgaaZ (o.)8 vko k cipfook3 k cicbkpok ji,

Jkogpu io ^kupu cikog pko suj laitkwi lk- k k lfbcic zkwb ca'b^kupu io Jkogpu ioo lkkc skc `iog mi-k k cimikjokpkotfjija SpkotfjijaZ (o.)8 ckj pkuok fj lf-k cbut cba lablu zkogb-k lij lkbok3 pku lf-k lij lkbokpkotsåtta SbypftbamktaZ (v.)8 vko tkwb cimikj3 laidk lfbciczkwb ca'b suj laitkwitaog tkkogk vko cfib3 vko cbkkjpkotsåtta SpkwoZ (v.)8 ckjmikjok-k pik3 cbkkjok-k pikpkp, ckrtfo Smkr`dfkr`Z (o.)8 lki`kl dkwlokta tkwb cizkogb,lki`kl ogaiok skkogk skbzkw lab cbkubzkw, siogcukog lupokcbkwog dkwlok-k cizkogb lkicbkubpkpkyk SpkpkykZ (o.)8 siogtkogjkkipkpagòha SpkrrftZ (o.)8 cii (k juuc skb-k vkkijiij cbkwog ksikloaac kbiog `ic`ac vksk)pkpir SpkparZ (o.)8 lki, lki`klpkpirvkrar, cfotfrkrticlar SstktifoaryZ (o.)8 lkidu, lki galbok,lkicuog, lab lki-ip, zukcok juopkprick SpkprickZ (o.)8 zkskopi gkwivuuipkpyrus SpkpyrusZ (o.)8 Izip gkj oila guuo`uogk cimiioglkigalbok-k cizkogb jksk pbaaccuogtapkr SmfuplaZ (o.)8 k cizfj sil oib3 oupk cfp cbkt, oujai lab pkskl cfp cbkt3 k pbkzkb liko citbai lf okta gaaookpkr SpkirZ (o.)8 cfp3 citukbpib3 k cidkog oib fj cbkwj3 k cfp-kcisij tbai ok cbktpaubpkrkdal, ligoalsa SpkrkdlaZ (o.)8 dikcok tbu cibilb ok`iogkcizkogb tbugaaotabok3 cbiktok oai tbu gaaotabokpkrk`a Spkrk`aZ (o.)8 gkklckkpta citukc tkck pki `ikj`ikjok3 pki pbatpbatokpkrk`aotfsa SpyfrrbakZ (o.)8 jaijk okkipkrk`igja Spkrk`igjZ (o.)8 bib`kko3 attab `iogk cidkwl bib`kkopkrk`fcs Spkrk`fxZ (o.)8 cicaalci3 kjkb lab kjkb cicklb tbu3`ic `iogk upbuki lfb tbu3 tbu cicicklb3 tbu `ic lfpkrkgrke  SpkrkgrkpbZ (o.)8 lkigukl cbaook3 cbao oau k cbaookpkrkcit SpkrkcaatZ (o.)8 cii oau okj cbktpkrkllal SpkrkllalZ (k`h.)8 cigkjlkktok cidkogk pki cbkwjgiitpbai lkjpi oib, jailaaog lkjpi dkog. 4. k fj sk tkwbcizkwitkwok cipbukc tbkc ok cbktpkrkllalisja SpkrkllalisjZ (o.)8 cigukl bilbal-k fjok3 cidktjkbjkbok3 ciokibok, cigkjlkktok cidkogk fjokpkrkjilitår SpkrkjilitkryZ (k`h.)8 gkklckkp tkcpi bi lf okpi-kgkklckkp dkogk fj lab zkt tbaib tbkutkwi cujpi gkklckkp okjcbktta. Io`ik gkjk MT^E k cimitapkrkofi` Spkrkofi`Z (k`h.)8 luogsij `ic lf3 k bi lfpi bi dkogk julab k jub taogtaog lku `iogk tuktpkrkply SujdrallkZ (o.)8 ckwllucbu3 lucbu cizklk cicbup tbai paopkrksfl SpkrksflZ (o.)8 oisk `kkl `iog dac-k oujaita' zktckwllucbu zkkogpkrmal SpkrmalZ (o.)8 laitkogb dac cbktpkrmal, gruo` SplftZ (o.)8 zkt ok`iog oai-k cisab tukj laitkogb3buko juo3 bkko juo mibtapkraotas SdrkmcatZ (o.)8 cukl oib suog8 ( )

pkraotas SpkraotbasisZ (o.)8 dablkpok ckjjkl, bilbmiktok oau,cukloib suogk cigalb bilbmiktokpkreuja SpareujaZ (o.)8 pkkc okjtui, gij okjtuipkreujara SpareuoaZ (v.)8 okjtui skc, gij okjtui cizaal skcpkrik, ckstalòs SpkrikbZ (o.)8 k sijjkwbbuki ji3 zkwogjkbjkb k cukjk pbkwc cbkkc lfb ji3 `kkipkkj cbukzk lf kcimi jita

Page 138: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 138/220

pkrck SpkrckZ (o.)8 ckwog mikog tuogk lucbu tkwb citbukb skjul pukotuog silbpkrcat SpkrquatZ (o.)8 pkwi lkbok ioo suog tuklpipkrcatplk`s SstkllZ (o.)8 jubofp lkbok ioo pi- k jkkilkj ktutoktapkrlkjaot, rigs`kg SpkrlikjaotZ (o.)8 gkjsuog uc `iog labvkibkwj `iogk jipita' taalcbikt jita' vkibkwjok. tuk dkog jitatutok zujpipkrlkjaotkrisc  SpkrlikjaotkryZ (k`h.)8 pkrlikjaot tkwb ciski3 pkrlikjaot tbu sukc

pkrlkjaotsja`laj SpkrlikjaotkrikoZ (o.)8 jipi ucok ouki-ktbucbkkj, ogaiok `ko tbuoaibok zkt`kko sikj ji, ji tkwb cibfsikj jipkrf`i Spkrf`yZ (o.)8 ji cbkt galbsk tbu dkog pikok k citukclfpi-k galb3 k cigalbsk pao k citukb lfbok juo-k zkogb. 4. jicbkt pbukbsk lk kw pao lk`kog cbktkb tbukbpkrf`i, trkvasti SdurlasquaZ (o.)8 ouibzkkc ok`iogk mikjouib labmibtkck jita° fj `ko cbkwog miiookpkrf`i, trkvasti StrkvastyZ (o.)8 mikjouib dkwlok pikok ji cbktii fj`kko, bib`kko miiookpkrfla SpkrflaZ (o.)8 jkt-k fj ji cbkt io gkkl ci`fok- kb cibalokwo cai oiog mi-k k cimikj cbit mikogk sukbtkkcok cipikcokpkrra SjktaZ (v.)8 gkobiog dkb3 k outa k pkta cikogkb vk dkb (vk

cilu skc)pkrra sig SmfpulktaZ (v.)8 cilu, oujai-pkskl lujcbkwjpkrskit, soyltar SpkrksitaZ (o.)8 ji`kog oaibsk tuogk ciogk ji,ji`kog oaibsk dac k oaoa jipkrt, ko`al, `al SpkrtZ (o.)8 k tbaj3 k oaog, lkog cbkt, dkogzkbbikj cbkt, dkogmik bikj cbktpkrti SpkrtyZ (o.)8 cipkwlok3 k cipkwl cbkwj jita, cipkwlok jiocbkt oai-k fj cbkwj jitapkrti, clica SekmtifoZ (o.)8 cipkwlok dulpi pkok jaaogcbikcipkwlok `kog3 cipkwlok citkjcbkjk pkwl jaogcbikpkrtimipiuj, tillågsefrj SpkrtimiplaZ (o.)8 (grkjjkr) vard lkbbi tbai, k`hamtiva lkb bi tbai ckjjkltapkrtial, `alvis SpkrtiklZ (k`h.)8 `aib skc tukj oai3 ji `ai`ko, k

cij cbkt3 dkogzkb bikj cbkt k vac bi lfpkrtical SpkrtimlaZ (o.)8 oiio tbaj3 k tbaj3 k oaog, ok tbajoaumic cbkt3 buib lkc-k oiio tbaj3 laivuui mib dkogtapkrtoar SpkrtoarZ (o.)8 cicfppib3 citbukbpib3 k) zi/pkskl. d) klkkj cbkwj oibta lkck cbktzkw. m) k cipkwl ji oib3 `) okcbktpaub sap lab dkwlok-k cicfppib jipkrtoarsckd SpkrtoarsbipZ (o.)8 cicfpok3 citbukbok3 oibcipkwlokpkrvaou, fpcfjliog SpkrvaouZ (o.)8 tbkcbkt tbu-k bkubok kbibca'b tbuoaibok k oai vkt ji3 tbkcbkt tbu-k bkku vkt ji, okj likosukc `iogk cipko jipkryc  SwigZ (o.)8 dkwltkwj skj3 skj zuku3 lucflb saalok- kcitbukb skjzukupks SpkssZ (o.)8 jukl lab jukl cickkl-k pkiok lkjpi, jukl mikogpks SpksspfrtZ (o.)8 gkj`kog zio tbaibok lki3 cujpi tbaib-k gkjcbkt pko gkj cbkt zio `iog mikogk cicaog tkwotuog, k pikcbikgkj ii gkj ji bibok lkbok lkipksskga SpksskgaZ (o.)8 zkwi, tfttftok bkogk ogil zkwi'3 pkibikubikuok zkwi3 lkjpi oaupksskgar SpkssaogarZ (o.)8 cbuklzio ji k `ikcio jailaaog, dus,tajdkw lab jkwtkw tuogk tukog jitapkssa SsuitZ (v.)8 citukc, citukbpibpkssa pá, `rkga fjsfrg efr, pkssa Slffc ketarZ (v.)8 miog, cbfi,aomic3 caajk ko vkkcpkssa skjjao, stajja fvaraos, våra aoig SkgraaZ (v.)8 tbucij,luogcij, luogcijpib. "bi jkb bi" mi, kwi, lajsk, pbk bi mi. 4.`aibok citukc, cidkog, citbubukl, ogkibsut `ko cidkogpkssa, pkssa pá, `rkga fjsfrg efr  Slffc ketarZ (v.)8 miog, cbfi,aomic3 caajk ko vkkcpkssao`a SkppfsitaZ (k`h.)8 ogijok/`aibok tkwb citukcpkssao`a SeittiogZ (k`h.)8 citukc, cilkwj3 citkogkib3 citukc `iogk dkwlok3 ioo suogk sapokta tbukbok

pkssao`a SsuitkdlaZ (k`h.)8 citukc3 citkogkib3 cilkwjpib3 bfib dac3 `aib dkog likok citukcpkssao`a, sòjjalig, koståo`ig S`amaotZ (k`h.)8 cilkwj citukc3cilkwj lfbok fj lf3 kbi `iog fj `iog dkog tkck fj3 fj`kobfib8 fj`ko sikj, cizap `ko cilkwjpkssao`a, tildòrlig, dabòrig S`uaZ (k`h.)8 buo tk3 bib buo3 citukc,cilkwj tkpkssara SpkssZ (v.)8 ckkotko3 pkisukcpkssifo SpkssifoZ (o.)8 Pfpk Hasu tbukcokpkssiv SpkssivaZ (k`h.)8 ji mibok bkog dac-k gkjtk, kjkb lab

kjkb tbu-k gkjtk bi lfpkssiv SpkssivaZ (k`h.)8 grkjjkr kb3 oksaajtu cigaao jksk lf-kk oksap k cigaao jkskcok paopkssivitat SpkssivityZ (o.)8 fj `i`aok3 fj biitbiktok3 tbuc bat lf-k tbukcok3 gkjtkt lfbokpkstal SpkstalZ (o.)8 lijsukib mikogk zkt `iogk ckw tkwb cigkwjlai pkok cilk jaal (mflfr) oai lij zuutokpkstfr, pråst, shålasòrgar SpkstfrZ (o.)8 tbubilb sik3 tbugaaosik3 dikcok lkjk tuipbuujok k pik tbai sik3 sikjpi (tuumiog)pkstfrkt SpkstfrktaZ (o.)8 pkstfr `iojuo3 pkstfr zk3 pkstfr bibbuo suogpktmbwfrc  SpktmbwfrcZ (o.)8 k bi likplukp k cigkwjcbkwjlikplukp ok cbktpaub

pktarofstar SpktarofstarZ (o.)8 lktio pku-k tfpk' tbuogatok pbuiskjok, tbuogaao pbuookpktiaot SpktiaotZ (o.)8 miok ji3 oktok tbukc ji, oktok oai ji, zktfluj jipktiok, ir SpktiokZ (o.)8 sujsko siic tuogk k biog `ic`ac jaa!3buo k skwt jkok siogtuog, siictuog cbkwogk cicbaal tbai siic-kppktif, sflgár` SpktifZ (o.)8 iootuklpktflfgisc  SpktbflfgimklZ (k`h.)8 oktok tkwb ciskipktfs SpktbfsZ (o.)8 tbukcok, babpib ofpok luogsij oaibokpktrikrc  SpktrikrmbZ (o.)8 tkkoglki pu lab pkta3 lki sikogtbf suogkKdrkj, Iskkm, Hkmfd lab Hkmfd tk skwj lab oibta pao tkkoglki puta cimi bi, 4. dikcok bikj, cbuk bikj, sujdkwlok bikj cbkt k pbuko cba ji, =. cbuk cbkt suogk k ubkkj pao jipktrikrckt SpktrikrmbyZ (o.)8 ioocuko suog cbkt-k pk pao lutkogkbibokpktrift SpktriftZ (o.)8 gkj it k gkj k`iogk cipik zf jipktriftisja SpktriftisjZ (o.)8 gkj lab okj it jkbjkbok labcipikcokpktrfo Smkrtri`gaZ (o.)8 tbkutkog3 tbkuvui lab caap citbuksktbkutkog3 k pukcgiog tbai `iogsk-k cidkwl tbkutkogpktrfo, prftactfr, jåmao, dascyttar SpktrfoZ (o.)8 suj lab pkki-k pkog3 `aib skcok tkwb pkopib, k ciskj dkogk bubok k pikjipktrfoyj SpktrfoyjimZ (o.)8 jio pkok pikook pbuog lab dkklcitbaitbai, k `ikcio Xfjita' jio cipbukb`kkotapktrulha SpktrflZ (o.)8 aomic-k vkkcok. aomic-k vkkc jipktrulhara SpktrflZ (v.)8 aomic ckwjk vkkccukl3 k vkkccukl lkbbi k aomic lkb bipktta S`ugZ (o.)8 gkobiogta' okwijuuc3 oujaita' okwipktta SsumcZ (v.)8 okwi taappkttadkro, spå`dkro SdkdaZ (o.)8 okuogaac, k ogkibdkkogjkbjkb okuogaacta ciskpokpkuca Scattla`rujZ (o.)8 k lkog cbkt dac citukj cbukogpkusa SpkusaZ (o.)8 cbkwl pkcok8 tkwj cbk suog cbkwlokcizikckki skcok3 ckj pku mikogk tfjckkl suog cbkwl pkcokpkusara, bfl`a pkusa SiotarjitZ (v.)8 tkwl cbkt suog cbkwl pkc3zfj lf pkcpkva SpfpaZ (o.)8 rfjko mktbflim pkwlpi suogk laituog dupk jiliko pao. T.M.ta' jkckkipi paopkvalig SpkpklZ (k`h.)8 pfpa tbu oaibok tkwb ciskipkvilifo SpkvilifoZ (o.)8 tuipuko duuc, iooliij dkogk ci- uuj lf,cbkt vaivai k ciijdac ci-uujk k tuog cicbub lf jipi zkt pkc`iogk cizaajpadar SpapparZ (o.)8 zksko dkogk tbkc vavk lf, k tkog oau tiltaljab lkc cbkwogk ciskwb tbai zksko okj cbkt, "zkvfj"

Page 139: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 139/220

Page 140: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 140/220

pig, tfro SprimclaZ (o.)8 liog3 siogcuog tuog pko-k pfcbik liogpiga SgirlZ (o.)8 oujai okupkog3 pkskl oai okkilf oujai, tkoupigalig SgirlisbZ (k`h.)8 oujai vkki3 oujai tkwb cidkog3 oujaifj dkogk fjpigaár Sgirlbff`Z (o.)8 oujai bib lki3 pkskl oaibjk buo suogpiggat, tfroat SprimclyZ (k`h.)8 liog tkwb ci`ij3 `kwt tbaiboktkwb ci`ijpigjaot SpigjaotZ (o.)8 dkog bikj cbktpaub zuut ok`iogkcizkogb tbai jaal tukj tukj-k cidkwl tbai (k`ikcio k vui, sktbkulab tui cigkwj cbkwj) zuutok zk (ioo zk)

pickot SpiqukotZ (k`h.)8 tbkc piko siubsaub, kockj lij skc tbaipicara, sára, stò`a, efroårja SpiquaZ (v.)8 babskc3 sijjkwb dkwl k bab skcpicca, bkcca SpamcZ (v.)8 `kwt3 k `kwo zuj cbkt tkwb `kwt. 4.vkskta'o k juuc ub tkwb tu, kota juuc tkwb oa, vkskta' kooaac dkogk oapiccflfelòhta SpimmflfZ (o.)8 tkkjogki okj cbkt (k au gio)picoic, scfvtur, u`elugt SpimoimZ (o.)8 picoic-kolij cicupok3ciguklofp skcok lab kooaac cbfpok, juo oukj cbktpaub pki kko buko cbkwjk gukloukj tkck ko oaac cbfp dkwlokpil SkrrfwZ (o.)8 tbkltkog, tbkltkog tkwb k cidkog ok cbktpaubpilkstar SpilkstarZ (o.)8 ckwj pko-k tkwj dkog bfog `kwccbik-cbukjpi3 k tkkogpi-io siicli oai

pilascu` SdfwsbftZ (o.)8 tbkltkog k cilft mikogk k gkjlk tuctbaibok pao tukpilgrij SpilgrijZ (o.)8 dikcok bkogk zio ckwickwi ji, k `ikciojuo tukj tukjk dikcok oai `iogk zio jipilgrijsrahsa, vklekrt SpilgrijkgaZ (o.)8 juo tukjtukjk dikcok pik `iogk zio ckwi ckwiok3 4. juo jiotbkog, k `ikcio tkkoglkijuota, ao `iog zio ckwickwiokpilla SpillZ (o.)8 zktkog3 k tkog oaupilla, sòhla SpillkrZ (o.)8 cbukj3 ioo cbukj3 ciogkcok liko paopilft SpilftZ (o.)8 vkolaaog bkwlpijpa StipplaZ (v.)8 zu `kwo pao zfogsktok-k oaipijpstao SpujimaZ (o.)8 jaijukl pukccbkj sukog, jaijukl pukbcbkpok pko k ciogkb sukogpiomat StwaazarsZ (o.)8 tkkitab oau3 juucjul, okkcvkog julmibta dkwbcbiktok tkkitab oaupioa, piosal, plkga, cvkl StfrjaotZ (o.)8 dkwlsiktok3 tbukcsiktok3gkwtokpioa, plkga StfrjaotZ (v.)8 dkwlsik, tbukcsik skc3 gkwt, gkwtok pikpioa, sjarta, cvkl SkgfoyZ (o.)8 luogsij lab tkcsk-k tbukcok, sibtbaib ok`iog cbfp k okt tbukcok, cipaac gkwp, cipai gkwp likogktbukcokpioa, sjarta, cvkl SkoguisbZ (o.)8 tbukcok. luogcbkjok. babok.`kbok lab k ok pkok tbukcokpioadåoc  SrkmcZ (o.)8 ji dkwlsiktok-k cizkogb vkozkt, ji cilujskck dkog bikj io laaocipio, cbut lab cbata dkwbcbiktok vkozktpioaeul`, sjartalig SpkioeulZ (k`h.)8 ok3 ok luk3 ok jkbjkb^iosa SpaotamfstZ (o.)8 Pfpk Hasu vko ckb oi-k pkt oi 1> ok3 cbksikog tbf cuj suc oipiosal, plkga, cvkl, pioa StfrjaotZ (o.)8 dkwlsiktok3 tbukcsiktok3gkwtokpifoar SpifoaarZ (o.)8 k ciskpok dkogk lkjpi, lai, mibta susik tbailab dkwl tbai `iogk sikjok k cipik gkklckkp aogioaar. 4. taaook`iog juo zfogk pki jkskta3 gkj zfog jkskta, cbuk k vk skktjksktapipatta, `rádatållar SpipattaZ (o.)8 tui tkj lf buupcbikt tbaiboklkwog oaupippa SpaapZ (v.)8 vksk bkkj dkogk kw skkog jkbjkb tkwbkwog zalzklpippa, cvi`ra SmbirpZ (v.)8 vksk bkkj3 cu zkczkcpippa, pida SmbaapZ (v.)8 vkskofta' bkkj`kopirkt, sòròvar SpirktaZ (o.)8 tajdkw sukjtu3 tajdkw lub jicbktpaub. 4. tajdkw sukjta' zkt tajdkwpirralig, òjeio`tlig, skrt StfumbyZ (k`h.)8 bab dkib luk3 cukog pkb `iogk fj

piruat SpirfuattaZ (o.)8 cbapaac cbkt bikj tuogkb `iogk cipaiokpisca SelkgallktaZ (v.)8 cbku tkwb zaap8 skcfl skktok cbku tkwbskkt, cbkutaap tkwb ciskktpisca, slá SelfgZ (v.)8 mikog, cbkuzaao, skcfl cbku mibta tkwb skkt,zaap, `kko pikcok-k skkt, cbkuzaao tkwb skktpissa SpissZ (v.)8 zuo tbkpissfir SurioklZ (o.)8 zuo tbkcok juo3 zuo duucpistfl SpistflZ (o.)8 pistfl tbku3 pukoouki tbkupistflbylstar SbflstarZ (o.)8 pukoouki tbku tukj (pistfl tbku tukj)phk`ra, sokcca SykttarZ (v.)8 tbumio tbutkogtaog gaaogaao

phklt, lks StkttarZ (o.)8 pukosik tbaj3 vkogk cicaac gkwp pukosikphklt. lks, clu` SrkgZ (o.)8 pukosik3 k caac gkwp tk pukophkltat, lksat Srkgga`Z (k`h.)8 puko cicaacpi silbphksca, plksca S`kddlaZ (v.)8 tui-kb `ikb miku3 tbab mikuphkt, phkoc  SefftlaZ (o.)8 bkiok, tbu ogkibsut lfbokphkt, phkoc  SefftlaZ (o.)8 bkiok, tbu ogkibsut lfbokphkt, vás, plk``ar SpieelaZ (o.)8 k sijtkkc lf, tbu-k lkkc lfbckjpku. lkigalb lab gkjtktokphktta, phkoca SefftlaZ (v.)8 bkipku3 tbu cbukl lf-k pbaaog pkuphktta, phkoca SefftlaZ (v.)8 bkipku3 tbu cbukl lf-k pbaaog pkuphama, drfmbura SpkjpblatZ (o.)8 lkidu dkogk cicilb cbkwj pkclkidu pko `ic`ac3 lkidu oau3 jko oai lf-k cibkwj jkwc `iogkcidkwl tkwj

phama, drfmbura SdrfmburaZ (o.)8 vko cbkwlcbiktta jita lai ofpok`iog mi-k lki`kl oau k du dkog pikok k lij lab k tbu k cizktoktaog mib dkog k cigalbok lki`klphusca, cròlla SrujplaZ (v.)8 lki`kl lfjzikl gkwp3 ouki gkwpphuscat Srkgga`Z (k`h.)8 skj guj tbikutbuku3 cibikt lfplk``ar, phkt, vás SpieelaZ (o.)8 k sijtkkc lf, tbu-k lkkc lfbckjpku. lkigalb lab gkjtktokplk`a SplktaZ (o.)8 siicpaacplk`a SsbaatZ (o.)8 siic`kl3 siicckkog `kl3 jkko `klplk`s, sta` SplkmaZ (o.)8 juo3 `iojuoplk`skogst Skgfrk pbfdikZ (o.)8 juo liko `aub lkubok3 ioo gflpi,tuklpi cbkwogk fj lfubokplkga, dasvår, årgralsa, irritktifo SkoofykomaZ (o.)8 bab skcok,

suc dukiokplkga, bhajsòga SkeelimtZ (v.)8 tbukc skc, oktok tbukcskcluogcbkjskc, luogsij gaotbaiskcplkga, bårga SbkrkssZ (v.)8 duki skc3 luogjkog skc3 luogcbkjskc3 sijjkwbplkga, cvkl, pioa, piosal StfrjaotZ (o.)8 dkwlsiktok3 tbukcsiktok3gkwtokplkga, pioa StfrjaotZ (v.)8 dkwlsik, tbukcsik skc3 gkwt, gkwtok pikplkgao, bårgao SbkrkssjaotZ (o.)8 sijjkwbok, bab skcok, dukiskcok, zkwbtbkwb dkwlok, oau dkwlokplkgikt SplkgikrisjZ (o.)8 juo `kog (lkidu `kog) pko-k lk skwookpi k galb mikog k kjk tbaibok lab ogkibsutok tkwb k galb

 dkogk cilkc skcokplkgiara SplkgikrizaZ (v.)8 ji ogkibsutok k fjsk guuc skc- kkjk-kk dkogk gaao, galbplki` Splki`Z (o.)8 pbaacok3 skj cipbaac3 pbaacoalbplkckt SpfstarZ (o.)8 ckwj tuogk suko `iog lki`klpiplkckt, fpslkg Splkmkr`Z (o.)8 jipi jub tbaib sij tbaib `iogkcidkwl lkigalb3 lki cbkub tuogk cigalb lkiplko SsmbajaZ (o.)8 ogiijok cbkt lkwbmio ok`iog `aibok-klijtkck vkkibkwjokplkoat SplkoatZ (o.)8 oi ciijcft-k laituogta. jarmury, vaous, akrtb,jkrs, hupitar, skturo, urkous, oaptuoa lab plutf mibtaplkoatkriuj SplkoatkriujZ (o.)8 oi, cbk, kkcsita fjok juo mikt dkogk cilkogb-k vko tuog at dkogk at tbaibok k `kwo cuuj ioopi3vkotuog tkctkc ao la-k kkcsi atok ioopiplkoca SplkocZ (o.)8 siogpaac3 ckwj paac, sukl paac, k ci-kkt paac siogpaacplkocavårc  Sbfkr`iogZ (o.)8 ioo cilkjtbkcok bikj3 lki tbupi`aub-k cigalbok bikj `kkl pkc ok`iogk cicbuogpkc `kki8 `kki dkwltkwj

Page 141: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 141/220

plkoctfo SplkoctfoZ (o.)8 tui suogk gkobiogta ko `iogk jubtbaib lab jub tbaib lfb ok cbktpaub, ogksk koplkolòs, efrjálslòs SkijlassZ (k`h.)8 ogiijok oailf, tup oailfplkotkga SplkotktifoZ (o.)8 siogcuog tkjpi cimiiook, cisukookplkota SplkotZ (o.)8 cuog k cimi okj paubjkbplkota SplkotZ (v.)8 pbut, suko, siogof sukoplkota, urt SbardZ (o.)8 siogtab, lfpktab, k cimiiog cbkimitacbktpaubplkotavåcst, vagatktifo SvagatktifoZ (o.)8 siogcuog pfok3 gkjlkck siogcuog pfok

plkotaå`ao`a SbardivfrfusZ (k`h.)8 lfpk lab siogtab dac oaplksca SswksbZ (v.)8 tui ciskkt giog dkogk giog skc tui citbabgiogplkstisc  SplkstimZ (k`h.)8 cicbaal tbai3 cbaal lkj`kog tbaibplkstisc cirurgi Splkstim surgaryZ (o.)8 pujpi tuogk jaal atlkwjlf juota k atlkwj zkw `iogk ci-kktok lab cidkwlokplktaku, bòhslatta SplktakuZ (o.)8 k ci`fj skkog laizkkogplktba`, tkrvaligba` SvulgkrityZ (o.)8 fj`kko sikj lfbok3fj`kko cilkwj lfbokplktio SplktioujZ (o.)8 cbkjckkog3 cbkj(gfl`) skkogk tkjjkozkw k ckkog sitsat, `aib dkogdkogk cizkogb tbai, kmi` io ksuc sikt tbaib lfb siic okj cbktplkusidal SplkusidlaZ (k`h.)8 uj lf pi-k upbuki dkogk gaao, bi

tbai lab cilkwj3 jukog lf okpi-k k jukobuki dkogk gaaopladahar SpladZ (o.)8 ji jkwcjkwc3 tkkogpi-tkkogtkplahabhaj Soursiog bfjaZ (o.)8 cicbfi cicapok iooplahl SelkilZ (o.)8 dubskktok mikogckplactar SplamtrujZ (o.)8 guitkr tuj mikogk cizkogb siic, skgub pko `ic`acplat Ssju`gaZ (o.)8 oitok juoplat, clkt SdlftZ (o.)8 lkitui dkkog3 lkitui tucok juo ckwc dkookplat, sta` SspftZ (o.)8 k juo liko3 k juo jkbjkb, k juo tkcplatta SjkmulktaZ (v.)8 oiio skc, pku dkkog skc3 sikog lf skcplatta SstkioZ (v.)8 puko tuogkb oiio dkogk skc3 juo cbktpaub kboiio, jabtui, duko, mibta tu skcplatta, dasu`la SdasjirmbZ (v.)8 jaicbu/laivui cbu tkwb oiio skc,

jiosik skc3 jio `ki skcplatta, clktta SdlftZ (v.)8 oio skc3 dukb skcplatta, tilsòla, dasu`la SsullyZ (v.)8 dukodkkog skc3 oiio skc3gaao dkkog skcplattat Sspftta`Z (k`h.)8 pku dkkook oai3 gaao dkkook fjpligt S`utyZ (o.)8 bib `iog, sap `iogk pbkjkwb tkvuko,jkwbpukcokpligttrf S`utafusZ (k`h.)8 tbujkog3 sap `iogk cipik dkogdkogsaajplissé, låg SplaktZ (o.)8 cicbapok3 citbukpok3 oujaita° oiicdkwcckwogk cicbapoktaplfv SplfugbZ (o.)8 lf ckibok-k cizkogb bk tkjpi k oai lf ckibokvkozktplfvscår Splfugb sbkraZ (o.)8 lf ckibok vkozktplu`ra, slu`ra SdkddlaZ (v.)8 pku jkwl3 pku cimiko lf3 dkog paogaao bikj mib cimiko lf3 zu cbkjta pku `kko3 bki pku gkwp3sukog lkck tui lukog dkogk giog zikzukplu`salig, drkt Ssu``aoZ (k`h.)8 tbkcbkt tbu-io3 lkjat bat lfbpi-io3 bib vktplu`salig, drkt SkdruptZ (k`h.)8 vkt, bib vkt, tbkcbkt tbu-k bib vkt,lkjat lfbpi-k dkwl vktplujp Seful-jfutba`Z (k`h.)8 ckj bfiblf, ckjsik, ckjpkucibbuki zkogb, ckj cbkplujp SplfpZ (o.)8 tui suogk ok cbkt k cik ii giogplujp, grfv SmfkrsaZ (k`h.)8 bkj, bfibsukb lf3 bi pbiktpbukt,oaal `ic`ac lf, pbfc likplukp, bkj pbikpbukpplujpa SplfpZ (v.)8 tui citbab lf-k tui suogk dkog bikj cbkt cik3ok k gic sij cbkt tui-kb cik skcplujrat, ju`rat Spu``lyZ (k`h.)8 tui vuook viva, tui vuook cukcoauoau tkwb ci`ijplus SplusZ (prap.)8 gkwj3 gkwjok3 dablkpok tkwb tkjzkw skc3 dablkp3 gkwjdab

plutfcrkt SplutfmrktZ (o.)8 jibkuta' vkkibkwjok cujpi ci- ucokk vkkibkwjtuplutfcrkti, rigjko`sstyra SplutfmrkmyZ (o.)8 jibkuta ucokcujpi vkkibkwjok3 jibkuta buzkkp tkwb cujpi civkkipukcokplyo`ra Spluo`arZ (v.)8 ci`fok-k sij gkwp-k pbikl gkwpplyo`ra, ròva SlfftZ (v.)8 lub gkwp, oaibskta lkkc skc, sub skc, pbkl lfbpi sub skc, zkwb tbkwb tbu k sutplyo`riog, rfv SrkpioaZ (o.)8 ji`kog° oaibsk zkwbtbkwb tbu-klkkc skcokplòc  SpagZ (o.)8 cbatpbij

poaujktisc  SpaoujktimZ (k`h.)8 buib fj3 buib oai3 buib tkwbci`ijpfmbara SpfkmbZ (v.)8 ogk bikj, kkctui bikj k lip lab k bkwogfj lf-k buko3 tui sf tuogk cukog tkwb bukopf`kgrk Spf`kgrkZ (o.)8 cbapi siclicpf`a, io`pf`a SaogrketZ (v.)8 siogcuog cbkt ii bikog tkocbik-iosiogcuog `kog cbktkb vk zfj, vk pabpf`a, vkmmioara SiofmulktaZ (v.)8 zktui cisutok tkwb oktok pkokci`kkl, 4. zktui sutok tkwb oktok cilkwb skcpf`oiog, vkmmioktifo SiofmulktifoZ (o.)8 ci`kklok zktui cisutokpfasi SpfatryZ (o.)8 lkckj zkogbk cipbukc tbai tkjpitapfatisc  SpfatimZ (k`h.)8 lkckj, lkpkupfgrfj SpfgrfjZ (o.)8 jiokj tkwjta dkwl siktok lab tbkbok

pfiotara, erajbåva, uo`arstraga SajpbksizaZ (v.)8 ukog dkwl`aub, bkbdkwl `aubpfckl, cfp, dågar SmupZ (o.)8 bkki, k dil oai bkki cbktpaub, 4.tabok, bkki `ijk tabok, =. bkki lijk cidkwl cijkwl jita° citubpflkr SpflkrZ (k`h.)8 laituog ii skclkj lab cbkoglkj cbuogbciijtaog. (lailu lab laitkw ciijtaog)pflkrisara SpflkrizaZ (v.)8 cilabogkt, ciouogogkt, k lablkj tukctkogtkc-k ogkpflkrstharoa, ofr`stharoa Spflkr stkrZ (o.)8 laituog cbuogb lkjkciju giga kkcsipflajic  SpflajimsZ (o.)8 tbu saalok3 oikl cklbok3 lkogpko tbugaaookpflajic, cfotrfvars, stri` SmfotrfvarsyZ (o.)8 cioiklok, cisaalok,

`ic tukctukck ciogkibok, ogkib`ko citukb lfbok lab cisaaldukiok,ai ogkib`ko mikt dac pkipib sukc skwjokpflajicar SpflajimZ (o.)8 ji pbaaogpbi8 tbu saal bkktpflajisc  SpflajimZ (k`h.)8 k tbu sikog lf, tbu okwogckki, cisaal duki tbaibpflajisc, cfotrfvarsial SmfotrfvarsiklZ (k`h.)8 cioikl cisaaltbaib. tbu cicklb tbaib, ciduki tbaibpflara, pu`sa SpflisbZ (v.)8 okwt sikog3 okwt jkki cilbcalbpfliclioic  SpflimlioimZ (o.)8 zktf-k vk cilkc tkwjta atokpflisc, luo SpkwcyZ (k`h.)8 lai tukc vkcvkc, luogsij jkolkkogtukcpfliti SpflimaZ (o.)8 pklic3 ci-ucok, zuib `iog tbucbkkjta caajtupflitidathaot SdfddyZ (o.)8 pklicpflitidathaot SpflimajkoZ (o.)8 pklic k pkog ji cbkt ( pklic k sajji cbkt )pflitic  SpflitimsZ (o.)8 gkj suog ci-ucok vkki, tkwb ciski. 4. ci-ucok zik, cujpi ci-ucok tkwb ciskipfliticar SpflZ (o.)8 pflitic ski ji3 skwtpi k ok cidukl cbio jipfliticar SpflitimikoZ (o.)8 cbuksuog, gkj suog ci-uc lkj k skisikj ji3 gkj suog tbu tbai jipflitisara SpflitimizaZ (v.)8 gkjsuog ci-ucok tkwb ciski tbu gaaokski. pflitims tkwb ciski skc, pflitims sukc skcpflitisc  SpflitimklZ (k`h.)8 cujpi tkwb ciski3 cujpi ci- ucok tkwbciskipflitistktifo Spflima stktifoZ (o.)8 pklic pbuklpi, pklicta fjokjuopflitur, pu`samraja SpflisbZ (o.)8 okwt jkkiok-k cizkogbvkozktpflck SpflckZ (o.)8 pflko` gkjk ji oib (oujai lab pkskl) ciokwbtkctkck lkkj skiskiokpfllao, dlfjstarstòv SpfllaoZ (o.)8 pkkc vuuioaalpflf SpflfZ (o.)8 skcfl tuog tukog ckwjk k skkt ok`iogk cidkwl

Page 142: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 142/220

Page 143: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 143/220

Page 144: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 144/220

tkjzkwcok, puook3 sujpitaog (sujziko) lkkc cbikt ouogk kfjlki zkb (k jaat)prfeitkdal, u`dyttarig, efr`alkgtig SprfeitkdlaZ (k`h.)8 pbkttukjpib, jaat lkwbprfeitara ke  SprfeitZ (v.)8 jaatok ogkb3 jaat skwjprfeylkctisc, efradyggao`a SprfpbylkmtimZ (k`h.)8 ci`kklcbflbok tkwb ciski, oktok pkok ci`kkl cbflbok tbuprfgofsa SprfgofsisZ (o.)8 ji cbkt io oktok ogkb `iogk kbibbkogio `kj cic `iog bi mi-k gaao cbflb, tbaib cbflb tbaibokprfgofsa, efru`sigalsa SeframkstZ (o.)8 gaao cbflbok3 bilb

cbflbokprfgofstisc  SprfgofstimZ (k`h.)8 cibil cbflbok3 cilkkc cbflbok3 dkog bikj cbkt bfog fj `iog bi mi-k cibil cbflbokprfgrkj SprfgrkjZ (o.)8 k buo buok fj `iogk cidkwb buosabok3 P.U., rk`if buo sabokprfgrkj Ssmba`ulaZ (o.)8 buo zaacok3 buo sabokprfhactil SprfhamtilaZ (o.)8 lft cbikt `iogk cidkwl tbkutkog,tbkupitkog, rfmcat mibtaprfhactil, cugla SdullatZ (o.)8 tbkutkogprfhactòr SsakrmbligbtZ (o.)8 cbukvkkc cicbkwb lab k tkkogjkbjkb zazk-k cidkwl `kktjai okjcbktprfhactòr, prfhactòrlys Selff`ligbtZ (o.)8 jaivkkc tkkogjkbjkbta3 cbkwvkkc bfo

prfclkjktifo, dacao`tgòralsa, cuo`gòralsa SprfmlkjktifoZ(o.)8 jipi tbaib-k gaaocbiktok, pulkkcokprfclkjara, dacao`tgòra, cuo`gòra, efrcyo`a SprfmlkijZ (v.)8jipi tbaib-k gaaocbik3 tkkogpi tkkogtk tbaib-k pulkkccbikprfcfosul SprfmfosulZ (o.)8 tkkoglki Tfja buo lki-k gkjca cbktlab oib tuogk gkklckkp tbu oaibok skkog pao oai ji3 gkjca ucpkzfogb bi tbai pkbprflatkrikt SprflatkriktZ (o.)8 tkkoglki Tfjata buo lki-k jiokjoikj paota3 oaactkwj `iog zfogk ouogtk likiliki jitaprflfg, efrtkla SprflfguaZ (o.)8 lkpbukb bikj, lkb `iog lijmiiookbikj cipktjk-k k tbu tfjof cbktk gaaook tbu jkckkiprfjioaot SprfjioaotZ (k`h.)8 cilkogb3 k `kogta skkogk cilkogbzkw3 jub dkibzkwprfjiscuitat SprfjismuityZ (o.)8 cbaotukj oai lf-k gkwjcbfpok k `ikcio oujai-pkskl fj cbfpok kbprfjta, burtig, fjgáao`a SprfjptZ (k`h.)8 jkolkkog tkcio, kcio tbai lkjio3 bib pkbprfofjao, sta`fr` SprfofuoZ (o.)8 ofuo tkkogk cizkogbckjjkl, I, yfu, tbaj, it, furs, wbf, wbimb, jysale (hag, `u, `aj,`ao, sfj, bvilcao, jig) mibtaprfp, stivar SprfpZ (o.)8 `fok8 k ouki pkok `fok bikj okookbikj cbktpaubprfpkgko`k Sprfpkgko`kZ (o.)8 upok tbabzkkcok3 upokzklbcbiktokprfpkgko`ara Sprfpkgko`izaZ (v.)8 tbkog skc3 citbabtbkkog skc3citbai zkkc skcprfpkgko`ara, kgitara SkgitktaZ (v.)8 cipbio, luogcij lfbok lkc3k bab cioaib, ok bfib k cisk lf cbkt k bfibzkw-k cbao ok`iogkjipi cipbio, k bfiblf lkjk tbk tbfskcprfpar, oat, rao SoaktZ (k`h.)8 sikog sitsat3 oiio dkog paubjkb lf8 dkogjkb `kog tkwb cibal lfprfppa, stfppa SstueeZ (v.)8 vko gukog3 vko tkwb `ij skc, skogfisuogk ok tbuo3 gukogk `ij skc3 tbuo, `ij skc pbitpbatprfppa, stuva, stfppa SmrkjZ (v.)8 bao gkwp, oaogkwp, k tk lf pipi-k bao gkwp, `ijlaat, `ij luk, 4. lkivuko `iogk cigiogbaatbkkt tkwjprfptråccar SmfrcsmrawZ (o.)8 tbkwlsiio bfook siic`kwo zujkcibaacprfsk SprfsaZ (o.)8 k ci`kwog `ikj`ikj mib`kkota k cigalb bilf-k lkigalb ogaiok-k cigalb tbu, tbumio tbutkog galbok, lki galbogaiok cbktpaubprfskisc  SprfskimZ (k`h.)8 cbujok oai lf3 `aibbukiok oai lf3 k`kog jkwcjkwcta tkwb cidkogprfsalyt SprfsalytaZ (o.)8 dikcok cbkt pkok k `kog cbktk cipikcok3upok cbaalok

prfstituara SprfstitutaZ (v.)8 vko cbktpaub zukc dkogk oujaita'ok su ub zukcprfstituarat, lu`ar SprfstitutaZ (o.)8 suzukc oujai, oujaicizukcprfstituarat, tòhta, scòga SbkrlftZ (o.)8 suzukc, kjkb lab kjkbcizukcok tkwb k civkkc oujai zulbtkt jiprfstitutifo SprfstitutifoZ (o.)8 su zukcok3 cizukcok3 suj zfook,oaac zfook-k su zukcokprftagara, dascytta, stòtta SpktrfoizaZ (v.)8 `aib skc tkck kciskj dkogdkog tkwb pkopib

prftactfr, dascyttar SprftamtfrZ (o.)8 k `kkltu3 k butu3 k caajtu,k miogtuprftactfr, jåmao, dascyttar, pktrfo SpktrfoZ (o.)8 suj lab pkki-k pkog3 `aib skcok tkwb pkopib, k ciskj dkogk bubok k pikjiprftactfrkt SprftamtfrktaZ (o.)8 gkj bkkt jkbjkb cbkt io k bkktlf gkj cbkt kjk ouki-k k cfibok3 k buutok. Dbutko gkj dkogIo`ik gkj ouki-k fj, kbib bkogk lkb kjkb lab kjkb k ci-uccujpi gkj cbkt bi vavaprftasa, gadis, cuostiga tåo`ar S`aoturaZ (o.)8 bktkog taogcijk cidkwltkwj bk.dkwltkwj bkprftast SprftastktifoZ (o.)8 okkcpi tkck oiklok, cklbok, lkogpkook3luogcij lfbok lkbok

prftast, io`vao`iog, io`sigalsa SfdhamtifoZ (o.)8 oiklok3 cklbok3`ic lf bi mi-k pkook3 `aib lfbokprftastkot SprftastkotZ (o.)8 Tfjko Mktbflim ta tbu-upok oiklkupok `kog tkwb k `iog pkwlpitaprftastara SprftastZ (v.)8 oikl, cklb, `aib lfbok tbu gaaoprftastara SrajfostrktaZ (v.)8 luogcij lfbok tbu k galb lab kgaaok lkc, tbai skcprftastara, io`vao`a SfdhamtZ (v.)8 oikl cklb3 lkogpko, k cigaaosk dkogk skkog lf-k oikl3 `ic lf bi miprftfcfl SprftfmflZ (o.)8 citbucijok lki3 cibfok lki, 4. citbutukctkck tbucijok fjskta dkwlpbktokprftftypa SprftftypaZ (o.)8 k okj lkck jksk pao3 attab tkkc miog paok citukt ok cbktpaubprfvikotara SprfvisifoZ (v.)8 oaac lab tkkc cfibcbfl, oaac labtkkc `iog tkwb cigiogcbflprfvios SprfviomaZ (o.)8 gkjca3 gkjpi cbkt suogk ci-ucokoukjzkw `iogk cioau sab suc gkjca. Gkj uc (gfvajfr) cbkt iiuc `iogk cicfib gkjprfvisfrisc, iotarijistisc, ji`larti`ig, efralòdig SprfvisifoklZ(k`h.)8 buo tfjckkl cbkt suogk `iog dac k tkctkc jk-k zkt pkc3 ktkwotuog k`iog bi lf, k tkctkc pao fj jk-k bi jkb bi mibokprfvfcktifo SprfvfmktifoZ (o.)8 bab skcok3 luogsf skcok3 baboktbf skc3 k fj biitbikt cijlki vk bab skc8 tbkogpkib skcokprfvfcara SprfvfcaZ (v.)8 bab skc3 siosf skc3 luogsf skc,tbkogpkki skc3 bab sukc skcpruoc, pfjp, prkgt SpfjpZ (o.)8 k oksik jkbjkb tbupi

jkbjkb-k cilkc zibzikb ok cbktpaub. k tbupiok jub tbaib `iogklkb zibzikbokprusta, eoysa SsofrtZ (v.)8 tbkcbkt tbu-k okkcvkog tkwok buibcbkbcbikprutta, eisa, eharta, slippa ao vio` Sdrakc wio`Z (v.)8 gil pkokbuib cbkbcbikprutta, eharta, eisa SekrtZ (v.)8 vaib skogpry`alsa, pyot, `acfrktifo, u`sjycoiog S`amfrktifoZ (o.)8zapok3 atlkwj zkw `iogk dkwlokpry`alsa, sjycca Sk`frojaotZ (o.)8 cizapok, atlkwj ok`iogkcidkwlokprygl, clò SwbkmciogZ (o.)8 oksik jkbjkb3 liko jkbjkbprygla SmkoaZ (v.)8 miiog tkwb skkt, ciskktprygla SlkrrupZ (v.)8 cbkutaap tkwb skkt3 zaappråkjdal, efrtkla, io`la`oiog SprakjdlaZ (o.)8 gkj cbkt,okjpi cbkt ii tbucbuopi du suogk tbu jkckki, tuk dkog lkiduta°cipktokpråma`aos, efrtileål`a Sprama`aotZ (o.)8 k jkskta, k cibibjkskta, k fj jkskta bkogk k ouogkta zfogb k tukmi tbai jkb

Page 145: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 145/220

Page 146: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 146/220

Page 147: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 147/220

pálåg, pádu` SiohuomtifoZ (o.)8 tbu pikcok8 bib `iog sap `iogktbu pikcokpájio`a, efrjkoa, k`vkra Sk`jfoisbZ (v.)8 tkkibilb, tkkickwjk bilb, vku, kw oaj tkwb vku3 k bfiblf `iog `kota gaaokvkupájio`alsa Srajio`arZ (o.)8 bfog pbkwc skc ok cbktpaub3 bfogjkogogilb lf skc ok cbktpaub, k pbkwc cic skctupájio`alsa, efrjkoiog, k`vkrsal Sk`jfoitifoZ (o.)8 vkuok,tbubilbok, tkkiokpáoò`a, pátvioga Sfdtru`aZ (v.)8 skwo3 cipaucbik3 cukjk pbklok

fj lfpi-k ogkib`kko vkgaao3 vk cigukog luutpápkssalig, vkgtsfj, árvágao SwktmbeulZ (k`h.)8 lijtkck ao,miog, ogkkc, lijtkc vil, lusu lf-k ao gagk `aopáscalilha S`keef`ilZ (o.)8 uofc pkkc dkog piko pkkc cuog okjcbktpáscu` SprataxtZ (o.)8 sukolkj-k oaibok3 pkulkp-k oaibok jkwbsaalokpáscòooa, vår`såtta SkppramiktaZ (v.)8 luogcijpib, bfibskcpib,cipkbpib. 4. jko puogskc, jko cbkogskc

pástko` SkssartifoZ (o.)8 bi jkb bi mibok, kbi dkogk gaao okpástá, ekstbfl`a, iosistara, båv`a SiosistZ (v.)8 ogao taaitaai3 mitaaitaii3 pbu taotko, tbuuj taaitaaipástá, båv`a SkssartZ (v.)8 bi jkb bi mi-k gaao, bi skcpib, bimipib3 ogkibsut `ko lab jub`ko tkog tkck gaao.pástáalig Sfpioifokta`Z (k`h.)8 ogkib`kko cbkt dac mi taotko3 kjkmib dac mib taotkopátråogao`a, págáao`a, kojkssao`a SijpfrtuoktaZ (k`h.)8 mitaotko3 babsukbbuki cbfpk mi taotkopátvioga, páoò`a Sfdtru`aZ (v.)8 skwo3 cipaucbik3 cukjk pbklok

fj lfpi-k ogkib`kko vkgaao3 vk cigukog luutpávirca, daròra SkeeamtZ (v.)8 sucbk, bib cbk, lkwb (oktok iolkwb). Jit gukc tkwb oi k tkkog lki ao laaog I jit io siktlkwb,cbuk cijub lfb lkwb, ok cbkt k cidkwl k cisap jkok k `kog okcbkt k pikog, k pikog `actkc pao aeeamt cimipávisa, `ajfostrara S`ajfostrktaZ (v.)8 lkc3 lkccbik, jita° jublab tbaib `iogk jipi jki-k lkc  

[quiz SquizZ (o.)8 `ftok tfjofof

Page 148: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 148/220

Page 149: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 149/220

 pukorakgara SrakmtZ (v.)8 dkog bikj cbkt bkogk gkjtk3 k fjsk tbu lablk bkogk dkog bikj cbkt bibrakctifo SrakmtifoZ (o.)8 dkog bikj cbkt bkogk gkjtktok, k fjsk tbu lab lk bkogk dkog bikj cbkt bibokraklisja SraklisjZ (o.)8 k tkctkc bibok3 gaao dac lab ogkibsutok dac bi lf-k k tkctkc bibokraklistisc  SraklistimZ (k`h.)8 k tkctkc bibok puk3 k tkctkc bibokcilkogbrad, tfv SrfpaZ (o.)8 cbkku3 cbkku buklpi3 cbkku likopi

radal, fpròrar SradalZ (o.)8 lkogpkog k `ikcio cujpi `ioglkilkogpkogk fjta3 ucok cbkt ouki-k fj oukj lf-k lkogpkogtaramapt SprasmriptifoZ (o.)8 zuib `iog lab dkwl `iogk sikvukota'lkigalbramapt SramipaZ (o.)8 zktui-zkbk oaac `iogk cigalbtaramaptifo SramaptifoZ (o.)8 bftal cbkwog, pkwi tbupi cbktpaub kfj mikogk bfog bkwbta vkkituook juo3 k jio k cbuk mibtagalbok juoramassifo, tildkgagkog SramassifoZ (o.)8 ouogtflbok3 ouogcicok3utokwo lfbok, 4. k cukcok juora`kctifoal Sa`itfriklZ (k`h.)8 at`icok lkj tkwb ciskira``a SskvaZ (v.)8 lkubukiok, likj tbaibok pkok bfocbik3gujcbik, luogjukog tkck fj skc

ra``a, eralsa SrasmuaZ (v.)8 bfocbik3 dukiok, lkubukiok, siktok pko bfocbikra`a SoastZ (o.)8 vksk dura`ackj, ckj SmfjdZ (o.)8 skjsib, skjsib tkwb cidkog okcbktpaubra`alig, årlig SbfoastZ (k`h.)8 zkbtkkcbuki3 tbu `ic (zukutbucibal lf), jukobuki3 mitkc8 `ictktra`alig, årlig, ligaeraj, ligatil Sstrkigbtefrwkr`Z (k`h.)8 tkogtkcio3 baaj gaao lf-io3 k sikog satsatio3 cilkogb tkciora`aligba`, ratsio`igba` SprfdityZ (o.)8 bibok cbktpaub-kmibtkcok lab jukobukiokra`aligba`, årligba` SbfoastyZ (o.)8 tbu`icok, mibtkcok. zukbtbu cibal lfbok, tbujkko jkbjkbokra`oiog, eralsa SrasmuaZ (o.)8 bftcbiktokra`oiogsdá  SlieadfktZ (o.)8 tajdkwpi-k tukogta'o tukbsiktok ktukbcbkkc ub lab k sukbtkkc tbaib ok`iog, k tkkicbikt tbaibok`iog uk tajdkwpi pkogb-k cicbki guuocukog oau. ouotkkcokguuocukogra`oiogselá`a Sliea rketZ (o.)8 k cijuutpukc tbai, `aibok paub-k pkipib tbaib, tuii tuogk duki buok zkt `iogk cidkwl guuo cukogokj cbkt (pbfog)ra`oiogslioa, livlioa SliealioaZ (o.)8 tuicikta bftcbikt ok`iogk tui-k cicbik cbkubuklra`sckd, iostrujaot SiostrujaotZ (o.)8 vkozkt3 ok cbktpaubsapcbikt ok`iogk cizkogb vko cbktpaub3 oksapok vkozktcbktpaubra`sckd, vårctòh SijplajaotZ (o.)8 vkozkt3 zkt `iogk cidkwlvko cbktpaubra`sckd, vårctòh StfflZ (o.)8 vko zkt cbktpaub3 taj tk, siogkkt,sac, bai, tupaac, ckwdik mibta vkozkt viva bi, jftfr dkwlokvkozktta, siicsaacok vkozkttara`umara Sra`umaZ (v.)8 cikj skc3 oikj zkw skc3 jko tkwj skc,k skkog `iojuo pkok k oikj `iojuo tuog sucra`uctifo Sra`umtifoZ (o.)8 cbikpok3 oikj skcok3 jko tkwjskcokraearkt, efrbko`liogsprftfcfl SjioutaZ (o.)8 tbu cicupta3 tbucicupok-k tbu cicuptaograearaot SrkppfrtaurZ (o.)8 tbu cicupok-k ogkib cbikt `iog tbucko-k k ckkicbkwj jiraelacs SraelamtifoZ (o.)8 labtkkook3 sklb cicok3 tkko skwjktbuucpi-k ogkibsutokraelactara, gaospahla SraelamtZ (v.)8 oisk pao liijlkogb tkwb `fla'og tkkogcic3 cbk tkkog pao oisk tkkogskwo bi cimi, tuko cic,labtkko3 oi io laog, labtkko cicraelactfr SraelamtfrZ (o.)8 oitkkog pao k labtkko cic skctu,

liijlkogb tkwb oitkkog ckkpskwo mikog liijlkogb pao k ckkpturaefrjktfr SraefrjarZ (o.)8 cipukbpbkt ok`iogk vkkibkwjtu,jkckkitu3 dkwl bfibok oksap k pkoturaefrjara SraefrjZ (v.)8 dkwl bfib3 bfib lfboktaog cidkwl bfib,ci-uc `kko, gkjtkt`kko bfiblftaog dkwl pbk cicraeråo, fjcvå` SraerkioZ (o.)8 lk ciskc mikogk skc ciccic `iogkcipbukc pao. skccicragkliar, crfohuvalar SragklikZ (o.)8 cujpi dac ii bib tbaib okcbktpaub, 4. cujpi tbu oaibok lijlk k zuogdub bikj k lijpi(ajdlaj) bikj

ragal SrulaZ (o.)8 zuib `iogk cidkwl tbuta3 tbucbuotaragal, efrscriet SpramaptZ (o.)8 zuib `iog tbucbkkj3 tbucbuo8gkjtkt lubaacok-k bfog caaj `iog tbucbkkjtaragaljåssig SragulkrZ (k`v.)8 jkko jkbjkb8 buo `ic tkc, kbuobuoragaljåssigba`  SragulkrityZ (o.)8 k buo `icok3 k bib gigaok,cicbaal tbajtbuj lfbok, bib`kko cidkog oaibokragaot, barscar SrularZ (o.)8 k uctu3 cujpi ucok k oaita3cujpiou cujpipk3 ucpipkragara, styra SgfvaroZ (v.)8 uc3 k tuog pkok uc3 tbuoaibok tkwbuc, vkibkwjragarao`a SragokotZ (k`h.)8 k uc tkjpita lkc pko-k tbuoaibokskkog pao oaitu3 k `kogta tuogkb tbu oaibok oai

ragariog SgfvarojaotZ (o.)8 ucok3 tbuoaibok tkwb ucok3 cujpivkkibkwjok3 cujpi tbuoaibok3 cujpitaragariog, barra`òjja, styra SrulaZ (o.)8 cujpi ucok8 ci-ucok3ucok tbu oaibok oaib suog, duc3 ucok oai3 cbutouki-kb cfib3tbutbu-k fj skcragariog, ragija SragijaZ (o.)8 cujpi gkj ci-ucok pki`kko3cujpi gkj cbkt ii civkkipukcok, ji cbkt bikj ii cujpitbuoaibok k lat suogragariogsefrj, stktsfr`ao SpflityZ (o.)8 cipkwlok cbkt paub iicivkkipukcokragija, ragariog SragijaZ (o.)8 cujpi gkj ci-ucok pki`kko3cujpi gkj cbkt ii civkkipukcok, ji cbkt bikj ii cujpitbuoaibok k lat suogragijaot SragijaotZ (o.)8 Gkklckkp `ivisifo cbkt ii dulpi kbi dkttklifo 4 skkogk tkjzkw gkklckkp civkkipukcokragifo, fjrá`a SragifoZ (o.)8 gkjca3 cbaotukj gkj dac cbkt,gkj cbaookragifokl, lfckl SragifoklZ (k`h.)8 gkjca cbkt tkwb ciski3 gkjcbaotukj cbkt tkwb ciskiragistar, io`acs Sio`axZ (o.)8 zfo flok3 zfo dkib ok`iogk ciguklragistrariog SragistrktifoZ (o.)8 jio, cbuk, cuj, mibta vk cbujokrago SrkioZ (o.)8 gukbrago, oa`dòr SrkioekllZ (o.)8 gukbzu3 gukbzuc zkbragodua SrkiodfwZ (o.)8 skcbituibuup3 gukbzuc cbit `aub- kjaal skgib tkwb juo cbkt lab cbkt ckwjk fj skcbituibuuprago`ráda Srkio`rfpZ (o.)8 gukbjkiragoa SrkioZ (v.)8 zu3 gukbzuragoa ja`, kotkga, efrjf`a SsuppfsaZ (v.)8 k `ic dkogk skko bilab gaaotabok- k cipik pao k tkctkc dkog bi tk lab, tuk mi bi tk lab3tuk bi tk labragoajkscioa SmklmulktfrZ (o.)8 sijtu, tukttu3 ilactrfoim lkituktokragoerkcca SslimcarZ (o.)8 tui luut tbai lf `iogk sktbku cizuut puko3 ji cbaaj bkktragoerkcca SwktarprffeZ (o.)8 tuipuko3 tui k luut tbai lf pukoragoeul  SpluviklZ (k`h.)8 gukbtui tkjpi3 gukbtui bkogk pikogragoeul  SrkioyZ (k`h.)8 gukb zuc tkwb ciski3 gukb tkwb ciskiragoiog SdillZ (o.)8 suj lkkccbikt ok`iog lkiragoiog, kritjatic  SkritbjatimZ (o.)8 okjdkt zkogb-k tuktok,gkwjok, `kwbok, cbkoskcok lab bkwjokta zkogb tuktokragoiog, cklculktifo, cklcula, daragoiog SmklmulktifoZ (o.)8sijok, tuktok, upjkwb skoskktokragocfrt SbyatfgrkpbZ (o.)8 juo cbktk buo cbkt suogk gukbzuc`kko lij tkwb lkbokragojálar SpluvifjatarZ (o.)8 gukbtui tabok

Page 150: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 150/220

ragojálar Srkio gkugaZ (o.)8 gukbzuc zkb tabok vkozktragofrj SakrtbwfrjZ (o.)8 tkogtaalragosckdseòrar, ckssarar SpkyjkstarZ (o.)8 cujpi oksaajtacbksujta k bkwjcbiktu, cbksuj pikcbik jiragoslkg, pfombf SpfombfZ (o.)8 lu tbuo ok`iog dac k civkog skc puko zkpiragoti`, jfosuo SjfosffoZ (o.)8 Kpril lab Fmtfdar cickkl suoggukbtui bfog puk tuipi pkok bfog ouog tuuc- buibragotåt, vko`tåt SrkioprffeZ (k`h.)8 gukb`kkl3 pkilat zf lf3 gukbio pkilat zflf

ragotòh Srkio-wakrZ (o.)8 tuipukoragovko` SrkiowktarZ (o.)8 gukbtuiragulara, cfrrigara, fr`oa, hustara Sk`hustZ (v.)8 citukcskc, kcilaj k citukc `iogk cfib, cilajskc, dulbtukbraiockroara SraiomkroktaZ (v.)8 ji dkogk pikog8 pksiko cijlki ji dkogk pikograha SsbrijpZ (o.)8 ckkicukog cba cfp li dkog k oai tuisuoggkobiograhsa ShfuroayZ (o.)8 cbuklziook3 ziocbiktok3 juo cbkt pko juocbkt ziookrahsa StrkvalZ (v.)8 zio3 cbuklzio3 ziocbik3 juo `kogkb zio3 juocbkt pko juo `kog cbktkb pkirahsa sig, fpstá SkrisaZ (v.)8 tbf, tbftf, lupok°tutok pkok tbftf,

ckbtf, pikogcbik3 bfog fjrahsa sig, stá fp, stiga SrisaZ (v.)8 tbf tf3 tutok pko `iogtf, lupok pko tbftfrahsa, båva SrakrZ (v.)8 lkkjtf3 `iogtf skc3 ioo `iog skc3 ioolkjtfrahsa, båva, lòeta SrkisaZ (v.)8 skkog skc3 skkog cbkkorahsagf`s, dkgkga SluggkgaZ (o.)8 pukolfj3 vkolfj3 cbuklziojita° vkota (siogcukog, tbuogipliko, cbutcbki ip)rahsao`a StrkvallarZ (o.)8 cbuklzio ji3 juo cbkt pko juo `kogcbktk pki jirahsoiog SaramtifoZ (o.)8 pbubcbiktok, `iocbiktok3 lkjok k tuoglkjk fj skcokrackpitulktifo SramkpitulktifoZ (o.)8 tfjlkkc gaaook3 k cigaaosk

tbu skkupi tfjof mick gaaookrackpitulara SramkpitulktaZ (v.)8 gaaosk tbu cbajpaub k tfjkgaaocic3 tfjof mick gaao cic3 tfjlkkcracfgofsmariog SramfookiskomaZ (o.)8 gkklta fjok, pbuklpi mibtatbaib sikj ok`iogk gkjsuog fjzik atcuklok3 atckwickwiokracruttara, bvarva SramruitZ (v.)8 gkklckkp `iog ji lk3 gkklckkptuj oukjta cituj skcractkogal SramtkoglaZ (o.)8 ciu li oai-k ciu cbkt tab 9>¸ mikt pbk, k`uogta gaal cicijk k vkkitagaal cicij cbktpaub, k `uog lab kvkki cicij lf, K`uog skkuzkwractkogulår, ratvioclat SramtkogulkrZ (k`h.)8 okwlli oai, ciu lioairactfr, scflaiospactòr, scfladastyrar Sbak`jkstarZ (o.)8 sikpi3

skkog cbktk likopao sik, skkog sikpiracviaj SraquiajZ (o.)8 jisita k `iogk tbuogatokralktiv SralktivaZ (k`h.)8 okkibuki3 tkoku 3 ciokibpib8 jaaltbaibralktiv, efrbfl`sjåssig SmfjpkrktivaZ (k`h.)8 tabckkc okralktivt, SralktivalyZ (k`v.)8 piko3 bi piko3 mib tbaib jkiralavkos SpartioaomaZ (o.)8 citukbok3 k juo k jukl lab k buotkwb citukbok3 cilkwjokralavkot SpartioaotZ (k`h.)8 cilkwj citukc3 k tbu citukcralavkot SralavkotZ (k`h.)8 zkt tkkc3 k tbu citukcraligifo SraligifoZ (o.)8 dikcok, 4. jibiog skkogk vkkogliko zkw,tbupizkw, okta k dkwl cbkt fj bi mib upok, =. upok dkogk sapoklab dkwlok, citbfibok lab dikcok, 0. gkjtkt, lubaac bfib cuul bimib upokraligiòs SraligifusZ (k`h.)8 dikcok fj cbkt lijtkc-k zui, 4. pksikoji3 pksiko tbu-kb cipik zf, =. dikcok tkwb ciskiraligiòs, erfj S`avfutZ (k`h.)8 dikcok ji3 ^ksiko° ji3 ^ksiko tbujkogtkck fj ji3 jigi3 jita° sikt ok`iog paubjkb k ogkibsuo lfjiralicviascrio SraliqukryZ (o.)8 vko luita zkbok lab dikcpikcok k

cioaib tbaib ok`iogk k cicfibok duog, cukograj StbfogZ (o.)8 skvuo paac oau-k skkuraj, livraj. dålta SdaltZ (o.)8 ckwoggkkc3 `ukp3 dubtkogbaacok cbkwogk ukppitarao SmlakoZ (k`h.)8 sikog3 oiio dkkog lf3 jkwbok oat lf3 sikogtbf,tbkc liclac3 vack, cbio sipsiprao, cysc  SmbkstaZ (k`h.)8 oujai pkskl jkwbok dkwl cbk batlf-ksikogtbf3 gkjtkt lubaac bfibrao, prfpar, oat SoaktZ (k`h.)8 sikog sitsat3 oiio dkog paubjkb lf8 dkogjkb `kog tkwb cibal lf

rao, pur SpuraZ (k`h.)8 sikogtbf3 k oiio tkwb cigkwj lf3 dkogjkb `kog tkwb cigkwj lfrao, raos`yr Sraio`aarZ (o.)8 skzuc8 k cii ck zikizuki skzuctarao`a SguttarZ (o.)8 dicbk tui `kwbok3 tuizkwl oau3 lkjliko`uogk bkwctui luko ok`iogk cidkwl tuilkjrao`astao ScaooalZ (o.)8 oiio tui lukook dkwltkwj lui3bkwcgukjraogòriogscfoa Smbkr-wfjkoZ (o.)8 ioo bkbsikog oksapk oaioujai3 ioopbikt oujairaogòriogsji``al SmlakosarZ (o.)8 siko skcok-k cizkogb okcbktpaubraoba` SpurityZ (o.)8 sikotbfok3 oiio dkko lfbok3 ckwc dkkolfbok3 jkwbok lab cbiklbok cibal cbkkc lfbok3 k `kog tukjtukj

tkwb cibal cbkkc zalzul lfbokraoba`, iotagritat SiotagrityZ (o.)8 puj cbkt k fjok3 citkjcbkj lf-k fjok3 cisk cbktok3 tbu cbkt ouki-k fjok3 jio siktlfbok3 ji cbkt ii vkkograoba`, cyscba` SmbkstityZ (o.)8 sikogtbfok, oujai-pkskl lkjkjkwb lfbokraolig SmlakolyZ (k`h.)8 ciij lab pkkj sikog skcraoligt SmlakolyZ (k`v.)8 sikog tkcioraofjjé, fj`òjja, ry, rygta, kosaalsa SraputktifoZ (o.)8 jiotbkook3 jio bfib jio pbk oaibok3 jio bfib-k ji tkjpi° tbaibokraofvara SraofvktaZ (v.)8 bkb sikogk dkwl tbkc, bkb sikog, k zkzuut k k tbkc dkogk fj skc, ioo lui cbkwog lij tkc pukbpbk-kioo tbkc dkog skcraos`yr, rao Sraio`aarZ (o.)8 skzuc8 k cii ck zikizuki skzuctaraosa SmlakoZ (v.)8 sikog skc3 skwp sikog3 bkbsikog3 pukog sikograosa S`rymlakoZ (v.)8 tui zkogb lf-k puko skwpraosa SpurieyZ (v.)8 sikogtbf skc3 sikog skc, k `aibbuki lftaog daijkog skc, bkbsikog sitsatraosa, rkeeioara, efreioa SraeioaZ (v.)8 sikog skc3 bfib zkw skc3cbit, cbkib sikog3 k `aibbuki lftaog pkkicbikraosalsa SmkbkrsisZ (o.)8 gilsuog cbukb sikogokraosaji``al, vkscaji``al S`atargaotZ (o.)8 skwp sikog ok`iogkcizkogbok, skppikog ( skdko )raota SiotarastZ (o.)8 suj zktok tuogk puog3 jaat, suj zktjkokcipik sujraotiar SraotiarZ (o.)8 lfgkj, ioo, ioo juo, mibta pkok suj

ogkbok cip oai jiraoåsskoma SraokisskomaZ (o.)8 piko tbkcok3 k tbkc sukcok3lkigalb, lki kkt, ioo lkj`kko, lij sukib`kko lkjk tbk cbkt tbu-ktbkc sukcok3 k luita tkkiskok k tbkc dkwlok3 cbkolkwbokrafrgkoisara SrafrgkoizaZ (v.)8 cigkwj cbkwj cic3 cipuj cbktcicrapkrktifo SrapkrktifoZ (o.)8 dkwl bfibok3 pukbpbktok3 k siktokjuo dkwl bfibokrapkrara Sjao`Z (v.)8 dkwlpbk3 cbuui8 pukbpbk3 dkwl bfibrapkrara SrapkirZ (v.)8 dkwlpbk3 k siktok juo dkwl bfib, okcbktpaubpaub k sikt mikogk dkwlpbk, k siktok juo dkwl bfibrapkrara, lkppa SdusbalZ (v.)8 dkwl bfib, dkwlpbk, pukbtbkc3 kzk zuut tbkc, cbaac lkj`kograpktriara SrapktriktaZ (v.)8 gkj`kog ji cbkt cbiklbok bkogkjkt kbib-k, k gkjji bibok cujpi'o bfog skwl cic uo k mib labtuk dkog jita k gkj ukb cimikb cic skc. k gkj kb skwl cic3 mikbcic skcrapartfira SrapartfiraZ (o.)8 lk skcok, lkkjok, lij lkbok dkwl`iogk k sikj k bib ogaiogai jita lk sk `iog, lkkj `iogk k

Page 151: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 151/220

Page 152: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 152/220

 dkogdkogk fj jiraturoara, vao`a tildkga SraturoZ (v.)8 cilab3 cilab cic3 mikb cic3k jksk lkjk pki cicratvioclat, ractkogulår SramtkogulkrZ (k`h.)8 okwlli oai, ciu lioairavars SlkpalZ (o.)8 pukotuogsilb (mfkt) kkogk gkwlkko cicbapok3 puko tuogsilb kkog lkog tukck cicbapokravi`ara Sku`itZ (v.)8 suj mikptabokta k `ic jkb bikj mi-kcujcbkt k cbktvai bikj, oibvai bikj ao`icravi`ara SravisaZ (v.)8 k cidkwlsk cbkt lijtkc ao, sijk,

 dkwlpbktbukitaog dkwlpbk3 lkidu cidkwlsk k cimiog zkw, kbfibzkw k tbupi zkw-k galbcic, dablkpravisifo Sku`itZ (o.)8 suj mikptabokta at`icokravisifo SravisifoZ (o.)8 k cimiog zkw, k bfibzkw, dablkp tbaib, dkogdkogk dablkpok tkwb dkwl bfibok, dkwl pbktokravisfr Sku`itfrZ (o.)8 suj mikptabokta ao`ictu, sittalturavoa, språcca SmrkooyZ (o.)8 pbuuog lkc cbkwogk vkog oauravoat, spruccao Smrkmca`Z (k`h.)8 cbkkog3 k citkj cbkj `iogkk jkoskravflta, fpròr, fpstko` SravfltZ (o.)8 cujpi lkog `fok3 tbkuvuuitbkutkog zkogb-k cujpi `fok. 4. cujpi `aibok zui oukj lf-kcipbiookravflutifo SravflutifoZ (o.)8 ci-ucok tbkc tkwb k fj jksk

cujpi ci-ucok cbaocbiktokravflutifoår SravflutifokiryZ (k`h.)8 cujpi ci-ucok lui `aib lf-k ci-ucok tbkc `aibta, cilkj`kook tbupitkc tuog skc oukjkcujpi lkogpkogravflvar SravflvarZ (o.)8 k tkog guko ciccic cuul lf-k cipaioktkwb k tkog citbuosktaog ckp dai tbaib tbku. ^ukoouki tbku3 tbkutfj3 cbut cbkt gukc tkwb ckp tbaib tbkutfjravsa, tugta SmbkstisaZ (v.)8 gkwtok pik3 mikog tkwb skktk gkwt3tbubilb ckwjk tkki ac3 `kko pikcok tkwb citbubilbrids SmurrkotZ (o.)8 laaoggkb tkog oai lf caurimbtarscklk Srimbtar smklaZ (o.)8 ziioliog tabok vkozktrimcsbkw ShioricisbkZ (o.)8 pai oib oai ji laaogrimcsbkw SrimcsbkwZ (o.)8 mymla pai citbukb-k pai = oaik cidkwl

tuko tbaib, vko pukcok-k zkt tbaibri``ar SmkvkliarZ (o.)8 gkklvko tkwb k citbkwi skcfl tuog tukogji3 skcfl tuog tuko sikjk gkkl`f zfogb k sikj jiri``ar ScoigbtZ (o.)8 tkkoglki-io cujpi `aib buobuo lab `aibokjuok gkkl `f tbai `iogk k sikjok, lfgkj k cioai skc jiri``arlig SmbivklrfusZ (k`h.)8 gkklbkkog3 gkj-it ji ( ogkibsutok pimiog ji )ri``arlig ScoigbtlyZ (k`h.)8 coigbt k cimi ji gkklbkkog labtbkbkktta fj dkogk fjri``arlig, cåc, tkppar SgkllkotZ (k`h.)8 puko bfib ofof tkwbcizaajk mi`kj jaal jkbjkbri``arsckd Scoigbtbff`Z (o.)8 ji tbupi, ji cipkbtkwi bibok.coigbt bibokri`a Sri`aZ (v.)8 tukog, bkwl, tukogk bkwl k `ikcio skcfl, dkwog,lkwi mibtari`adkoa, ri`ascfla SjkoagaZ (o.)8 skcfl bkwl sikjok8 skcfltuog tuko sikjok, 4. skcfl tuog tuko siook skkogri`ao`a, til bast Sjfuota`Z (k`h.)8 skcfl tuog tukogk3 ciskkogcbkkosk3 skkog tkck cicbfibskri`apisc  SbfrsawbipZ (o.)8 skcfl skktok cbkuri`ascfla, ri`adkoa SjkoagaZ (o.)8 skcfl bkwl sikjok8 skcfltuog tuko sikjok, 4. skcfl tuog tuko siook skkogriet StakrZ (o.)8 dklcaacok, dklzkkook3 k caacok, k citkpokrig SrimbZ (k`h.)8 bku3 mitbai3 tkjpi oai, k ciskj zkb skkogktkjzkw oairig, rigalig SkeeluaotZ (k`h.)8 tkj, bku, cbkogtf, oaib lab lkjtkjpi oaita3 ji bkusktarig, valbkvao`a SwakltbyZ (k`h.)8 bku, jibku jkbjkb, k oiic ktaao ok`iog ub lab k oaac k `kwo `iog ub k luogcbkj jkbjkblf ji, tkjpi oairig, valstáao`a SprfsparfusZ (k`h.)8 bku3 suj lab pkki, oaib lablkjb tkjpi oai

rig`fj SwakltbZ (o.)8 bkub skcok3 oaib lab lkj3 tkjpi oaibokrig`fj, fvarelf` Skduo`komaZ (o.)8 tkj jkbjkbok, cimiojkbjkbok, fjzibzikbok, fj jaijkiokrig`fj, fvarelf`, valstko` SfpulaomaZ (o.)8 bkubok3 oaibok3oaib zibzikbokrig`fj, valstko`, fvarelf` SkeeluaomaZ (o.)8 lkjkb lukook,tkjpi oaibok3 bkubok jkbjkbriga SrakljZ (o.)8 gkj, 4. cujpi gkjrigalig SplaotafusZ (k`h.)8 tkj jkbjkb3 tkjpi fj, tkj pi pikog3gkb pbk

rigalig, rig SkeeluaotZ (k`h.)8 tkj, bku, cbkogtf, oaib lab lkjtkjpi oaita3 ji bkusktarigalig, vi`, stfr SkjplaZ (k`h.)8 liko, gfl, juo zk `ik`uk, 4. kciskj zkb skkogk tkjzkw, tkj jkbjkb =. k ciskj zkb `iog fj,cimiog jkbjkbrigjko`sstyra, plutfcrkti SplutfmrkmyZ (o.)8 jibkuta ucokcujpi vkkibkwjok3 jibkuta buzkkp tkwb cujpi civkkipukcokrigfristisc  SrigfrfusZ (k`h.)8 cbkub jkbjkb3 mib dkog likok bib8tbukc bkc, gaao bkc3 mib bkcrigs`kg, pkrlkjaot SpkrlikjaotZ (o.)8 gkjsuog uc `iog labvkibkwj `iogk jipita° taalcbikt jita° vkibkwjok. tuk dkogjita tutok zujpirigtig, cfrract SmfrramtZ (k`h.)8 jkko, `ic, cbikl lf

rigtigt, rat SkrigbtZ (k`v.)8 k jkko tkcio, `ic tkciorij SrbyjaZ (o.)8 lkgukl tkwpok cidkogta, - gukl cbktok tkwpoklab gukl tbujok tkwpok cidkog, lkigukl 4 ok lab 0ok tkwpok, -lkigukl cbkt lab oibok3 lkgukl tbujok lab liok mib dkogk cidkogta.lkpbukb sikjta lkta bimi oukj `aubrijalig, efrouetig SraksfokdlaZ (k`h.)8 k bkog skko tbkj miog3 kbkog skko tbaib, k tuk mi `iog jkb bi jkwc aa mi- k skkog tbairioga SriogZ (v.)8 `kkc skkt3 `kkc tuj3 oki skktriogakgt, efrkgt S`is`kioZ (o.)8 oau-at3 sijjkwb at3 sijjkwb dkwl, sijjkwb3 oau ogkibsutriogakgtao`a, cråocao`a, oa`såttao`a SsligbtiogZ (k`h.)8sijjkwb3 tbupi sij lfriogara SioearifrZ (k`h.)8 oikj zkw, okogb zkw3 giok lf zkw3 bfib

lf zkw3 k tkkogpi skkogk bfib lf zkwriogeiogar, gul`drko` Sriog-eiogarZ (o.)8 jaoau zfj, zuogdubja, ja uriogefrjat SkooulkrZ (k`h.)8 cukldaaj, cuklriogla, clirra ShioglaZ (v.)8 siic oaao/tbaj giog liklik dkogk giogskc, siic oau oib lab tbuj citkttukb-k giog skcriogfrj SriogwfrjZ (o.)8 mitbkc okj cbkt3 k tbkbok juo cuklviilviklriogvah, fjekrtsvah SdypkssZ (o.)8 lkj likopi tkwb cizkwitkwokfj lkj oau3 lkjtfj3 cbukpi ciijcftk pki lkjpi8 pujpalboklkjpiris SrimaZ (o.)8 dub3 dubtkog3 dub jioskrisickdal SriscyZ (k`h.)8 lkubuki luk3 tukbsikt tbaib `iojuorisicara, såtta pá spil SriscZ (v.)8 ouotkkcok pik ogkj cbfpk pkog, pkolk, oksap skc, dkwl `iog cbktpaub dkwl skc, sibok,jkook k tukb `iog pbkjkwbsk lf cbfpk cipik ogkjrisicf SriscZ (o.)8 lkubukiok bikj bkcsktok fj tbai `iog mib tbaigagu okpi-k dkwl taaitaaiokrisla SpurlZ (v.)8 tuibukl cisaap dkogk cisaap, luitui lukog giog dkogk giogrist, gittar SgrktiogZ (o.)8 tkw lat siicrista StfkstZ (v.)8 jai-k aj3 jai-k bkogcau3 bkogjiorista, staga SrfkstZ (v.)8 aj jio3 aj cau3 ajok tkwb jio skc3jai-kb aj jio3 vkkijiij aj jioritukl SrituklZ (o.)8 bib taaitaai `iogk sabsk dikcpikcok lab ogaioktkwb ciski ok cbktpaubritual SrituklZ (k`h.)8 citbfibok tkwb ciski3 dikcpikcok lab ogaioktkwb ciskirivkl SrivklZ (o.)8 ci`ajpib ji cbktpaub3 tuogouo citubpibji/pkwl cbktpaubrivklisara SrivklZ (v.)8 `aj3 cicijpib bikj, skkogzkw bikj bibtbaib ok`iogk `aj

Page 153: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 153/220

rivklisarao SrivklryZ (o.)8 ci`ajok3 tuogouo zkwc, tbupi zkwccitubokriva, elá StakrZ (v.)8 dklcaac, dklzkko, dkloaao, dklcbkj pbalcbkpriva, crk`sa SmlkwZ (v.)8 pbuki, mio tkwb pbukirf SrfwZ (v.)8 guuocukog bft3 guuocukog tuog tukogk tui cbuktkk guuocukog jkki okwt skcrfdft SrfdftZ (o.)8 kjkb lab kjkb-k gkjtkkog tbai `iogk cidkwlsat jilij3 kjk sap `iogk cidkwl pao saaj tbai3 ogkibsutok oai lfsat jilijrfdust SrfdustZ (k`h.)8 bkkttukc3 tbk`ij3 skgkkp tkwb ci`ij

rfdust Sstur`yZ (k`h.)8 cbkub daogdkog3 ji mimib-k fj lf3 kjkmib dac mi taotkorf` SjassZ (o.)8 citfcduki gkwp3 cibal oikoukrf` SrfftZ (o.)8 zuog3 siog zuog, lfpk zuog3 skjdul, miodul,laidulrf`f`ao`rfo Srbf`f`ao`rfoZ (o.)8 ogaisfc pkkc, ogaisfc cuogrfcca, sliogra SwfddlaZ (v.)8 k bfisk-k lkj pki3 bfi-pkirflig SquiatZ (k`h.)8 `kki3 tkkog lf3 fj `i`arflig SsjfftbZ (k`h.)8 dukiok dkogjkb fj lf3 ofccbkkcok dkogjkb fj lfrflig StrkoquilZ (k`h.)8 `kki `i`aa, `kki cbipcbap3 tkkog lf-k fj3cilajok fjrflig, ekttat Smfjpfsa`Z (k`h.)8 `kki cbipcbap3 fj biitbikt, kjk

bib`ko `kok luogcijrflig, era`alig, era`eyl`t SpakmaeulZ (k`h.)8 `kki, dukiok fj lfrflig, stilla SmkljZ (k`h.)8 `kki `i`a3 tkkog lf3 gkjluj lf, bibiitbikt luogcbkjok jaal pku lfrflla SrflaZ (o.)8 tkvuko3 tkotukj, bib `iogk tkotukjok( jkwbpukc )rfj SrujZ (o.)8 zu, zu okj cbkt, k cicbkj tbai zurfjko SofvalZ (o.)8 pbukbtkwj tkkogtbu skku3 k zkkc okptbaibtbai `iog lab k tukli `aub k cigalb tkkogtburfjkoefrekttar SofvalistZ (o.)8 ofval galbturfjkotisc  SrfjkotimZ (k`h.)8 ci-it ciogkibok tkwb ciski,citbukbok, cilkwjtkkcok tkwb ciskirfr Sru``arZ (o.)8 guuocukog guuocukogtkw-k cicfib guuo

cukog baiok3 tuk baiok ii cibai `kko`kkok guuocukog pkirfr, rkt SbaljZ (o.)8 baacok3 cipkwlok cbktpaub-k jkckkipirfrgåogar SbaljsjkoZ (o.)8 tajdkw bkwltu3 tajdkw baacoklaaoturfs, crkpyl, rkc  SrkddlaZ (o.)8 ji bfopi3 k gkjluj zikzuk jipirfsa SrfsaZ (o.)8 liogpkkcrfsaoekrvat, rfsaorò` SrfsaktaZ (k`h.)8 liogpkkc dkogk pklb3jkkitki, ouibjkkirfsaocofp Srfsadu`Z (o.)8 liogpkkc bikog, liogpkkc oguujrfsaotrå Srfsawff`Z (o.)8 siogtkkc jkbjkb okj cbktrfsio SrkisioZ (o.)8 k tkog oai lf laaoggkb cau, k cicau skclaaoggkbrfsvår`ig, prisvår`ig Slku`kdlaZ (k`h.)8 pbkttkkc3 pbktbukirfsvår`ig, prisvår`ig SprkisawfrtbyZ (k`h.)8 pbktbuki3 pbkttkc, pbkt `iogk cilkwjrftktifo SrftktifoZ (o.)8 cipaiokrftara SgyrktaZ (v.)8 cipai skc3 cipiiogpk vai skcrftara SrftktaZ (v.)8 cipai3 juogpi dulpbubk cipai3 laituog cipai3oi ciijcftk k pki lkitkcio kjkbjkb cipai-k suuo lab zkko pikogbirftara, `raha SravflvaZ (v.)8 ciijcft-k pki3 pki ckwjk ciijcftrftarao`a SrftkryZ (k`h.)8 cipai3 juogpi dulpbubk cipairftfr SrftfrZ (o.)8 balfmiptar cbk cipaiok dulrftta SrktZ (o.)8 zuskrfttaeål`a Srkt-trkpZ (o.)8 zusk tbkkogrfttabkla, bárpisc  SpigtkilZ (o.)8 skj cipbaac3 `aac lkjkcicbkisuc skj cipbaacskrfttabuo` SrkttarZ (o.)8 zusk jkt k sikj jkbjkb ui bikj,zkwbogau bikjrfv, dytta SlfftZ (o.)8 lubok3 dulubok3 gkkl ci`fok-k gkklta°oaibsk k cilk vkotarfv, plyo`riog SrkpioaZ (o.)8 ji`kog' oaibsk zkwbtbkwb tbu-k

lkkc skcokrfykl, cfogalig SrfyklZ (k`h.)8 cujpi ioosuog tkwb ciski3 cujpitkwb ciski3 bfib `aub, liko `aub lab tbupi `aubrfyklisja SrfyklisjZ (o.)8 cujpi cbkt ucok-k fjokrfyklist SrfyklistZ (o.)8 cujpi cbkt k pkopib jiru, uhåvo SrfugbZ (k`h.)8 bkj3 oaal lf3 bkj pbiktpbukt, lkjpi pbfc likplukprudio SrudyZ (o.)8 sukog jkopbk pao okj cbkt3 sko zaczkcru`a SpkoaZ (o.)8 tkwlat jkko dkogk siicli oai litlatru`a Swio`fwpkoaZ (o.)8 tkwlat jkko

rueear SprfmurarZ (o.)8 k ogkb skctu3 luppib `iogk oujai k ogkbskcturugajkscioa SiomudktfrZ (o.)8 kkctui fp skcok juoruio SruioZ (o.)8 luui luk-k cisik cbiotk ioota, tkkoglki iootacipukb okwo lf-k sik oaapokkpk fjtaruioarao`a, ò`alåggao`a SruiofusZ (k`h.)8 cisik gkwp tk3 cisikoukj3 cisik `iogk cisk3 oktaog k sik skc tbairulla SjkoglaZ (v.)8 ok zkko `ic`ack jaal lab pukj cilkogblfskc3 susik `ij`aj3 k jaal ogaiok puk skc okwo lfrulla SrfllZ (v.)8 bukl paogpaog3 k tkwok cibukl skcrulla SrfllarZ (o.)8 k cizikl, k civikl, k cicbuuc ok cbktpaubrulla SsmrfllZ (o.)8 skvuo lkidu3 skvuo ciokwt jkki-k k tuogk lkicigalbio tuk skvuo pao k ciziklsk-k cicfib lkidu cizikl

rulla, spfla SdfddioZ (o.)8 cbku ziklok siiccuklrullascòhta Srfllar scktaZ (o.)8 k pai oai-k cidkwl siic cba`kprullastfl, còrastfl SwbaalmbkirZ (o.)8 tutok paioai3 lkj pki tbailfta zkt `iogk cidkwl tutok pai oairuj SspkmaZ (o.)8 juo3 juo kwogruj, våralsa, stua SrffjZ (o.)8 ioo`ai3 `aioau3 (cbkko) pkog li-kci- uuj ioo`ai cbktpaub, skkogiook lkisiook ioo`ai3 laaoglk `fokioo`ai3 ko bukook ioo`ai3 lupok ioo`airujekrtòh, rujscid SspkmamrketZ (o.)8 oi, laituog mibta kciijcftk laaog tbai `iogk cidkwl juo kwog cbuklziookvkolaaogrujckpsal, ckpsal SmkpsulaZ (o.)8 dukogoki `ko tkwb cituuozktkog zkwl3 k lugukc cipbalcbik tbai vkolaaog lu3 cbkimitkog

tukjrujla, dul`ra, ròoa SrujdlaZ (v.)8 vkogiog dkogk tbuuj`uk`uk3 skwtpi kwgiog cizfjk fjrujlig SspktiklZ (k`h.)8 juo kwog tkwb ciski3 juo kwog kbrujjko`, kstrfokut SspkmajkoZ (o.)8 juo kwog cbuklziooksuogk tukog ji. juo kwogk cbuklzio jirujja, io`abfl`a SmfotkioZ (v.)8 oai3 zk, fj, bib tbkwlkb tuilitra 4 tk birujjalig SmkpkmifusZ (k`h.)8 tkjpi tk skc3 tkjpi tk tbairujjalig Smfjjf`ifusZ (k`h.)8 juo-kwog3 juo zk3 juo zki,tkjpi tk tbai lki `iogrujjalig SrffjyZ (k`h.)8 ioo`ai liko3 cimiog jkbjkb3 zkjkbjkbrujjalig, vi` SspkmifusZ (k`h.)8 juo tkkozkku3 juo zkpi kwog3juo likopi kwogrujpilft, cfsjfokut SmfsjfokutZ (o.)8 sfviatta buibcbukcbuklzio jitarujrahsa Sspkma eligbtZ (o.)8 buib fj lfbok juo kwogkcbuklziookrujscid, rujekrtòh SspkmamrketZ (o.)8 oi, laituog mibta kciijcftk laaog tbai `iogk cidkwl juo kwog cbuklziookvkolaaogrujvko`riog Sspkma wklcZ (o.)8 juokwog vkolaaog puk lkjk pkicbiktok3 buib fjlfbok lkck pkiokruo` Srfuo`Z (k`h.)8 daaj3 dkwluog dkogk daaj3 jfog oai lf-k daaj sukcruo`báo`at, gkvjil` SjuoieimaotZ (k`h.)8 miogb jkbjkb3 miilbat lf-k zkogb zikbzikbruo`báo`at, ò`sal SlkvisbZ (k`h.)8 zkogb zikbzikb3 miil lf tkck pbaaog zkt zikbzikbruo`t fjcriog, fj SkdfutZ (prap.)8 ciij pkwl, ciij lab pkkjkb,fj ckwickwi, tuk zkb pkwl, tuk buo pkwl, tuk mik pkwl, ciski,

Page 154: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 154/220

lkjskog, cilkj`kookruoga Srasfuo`Z (v.)8 citbkwo skc3 skwtpi giog skc, giog cic skcrust SrustZ (o.)8 tuui-aac3 caacsaau3 skkj-aacrustao SrustyZ (k`h.)8 caacsaau3 tuui-aac3 skkj-aac ckkirusteri SstkilassZ (k`h.)8 caacsaau tbai lf (tui - aac tbai lf)rustvfgo, ligvfgo, ligdil SbakrsaZ (o.)8 jisi lukog =. pukcoklaaog/jkwtkw, bkkocukogruta SrfutaZ (o.)8 lkjpi3 tft ok`iogk cidkwl lkj likopi3 cbuklzioji cbkt ii pki ok`iog lab pkisk oktaog lkjpirutioa SrfutioaZ (o.)8 oisijk k cibib k cidkwl `ao tkkogpita ..

ziogtbf, jkkipbikt, bkokwt, `kkilaaog, oaws sij, ko oa, suuooksaaj .... mib dkogio - skkogokupkogta' oisij skkogckb suogk k parif` lkkc `iog`kkota3 buo saboktary, daròjjalsa, okvocuo`igba` SraofwoZ (o.)8 jiotbkook3 jitkjpi tbaibok3 ji tkjpi tbaib-k fjokry, rygta, kosaalsa, raofjjé, fj`òjja SraputktifoZ (o.)8 jiotbkook3 jio bfib jio pbk oaibok3 jio bfib-k ji tkjpi° tbaibokry, rygta, daròjjalsa SekjaZ (o.)8 jiotbkook3 jio `kwcok, jitkjpi' tbaibokry``a Sdull`fzaZ (o.)8 lku skc3 vku-k lku skc juo zkkog skcryg SdkmcZ (o.)8 ouogzkkog, ouog3 ogkwog dul pkok ckwoggubcickkl. 4. ouogzkkog gub =. tutpbkb ciogkpok. 0. ok cbktpaub iiouoglkj

ryga SsjfcaZ (v.)8 zktaap taap3 jaicbu sukc skcrygar SsjfcarZ (o.)8 zktaap k taap jiryggaslòs SprfeligktaZ (k`h.)8 tbkkogtkt, ut lab `kb-k fjryggaslòs, ujfrklsc  SvimifusZ (k`h.)8 gilf, bukibkj3 luogsij sik3siktok viva ogkibsutk oairygbvirval, rygsòhla SvartadrkZ (o.)8 ouogzkkog gubrygrk` SdkmcdfoaZ (o.)8 ouogzkkog gub, k pkwpi paorygsåc  ScokpskmcZ (o.)8 cbuklzio jita'o k ouog uk k pukc tbaib`iogk cidkwl skvuo-ip3 ouogpukc iprygsåc  SrumcskmcZ (o.)8 ouogpukc ip3 ip ciouogpukcrygsòhla, rygbvirval SvartadrkZ (o.)8 ouogzkkog gubrygta SrujfurZ (o.)8 tbutkc fj lf-k cibfok vkkotkkog, cibfokjkwcjkwcrygta, kosaalsa, raofjjé, fj`òjja, ry SraputktifoZ (o.)8 jiotbkook3 jio bfib jio pbk oaibok3 jio bfib-k ji tkjpi° tbaibokrygta, daròjjalsa, ry SekjaZ (o.)8 jiotbkook3 jio `kwcok, jitkjpi° tbaibokrygta, efrly`ao`a SbakrskyZ (o.)8 zkkc skwo tbu, k `ic k `ic lfcitbai lfrycca, tråcca, bkla SpullZ (v.)8 ckki3 ai lkjk bfog pki `iogkckkiryoca SpumcarZ (v.)8 tfo skc3 mikl oai skc k `ikcio jkkivuocbkwog lab juuc vuo cbkwogryoca SwrioclaZ (o.)8 tfook jk3 k jkkj picpac pao jkkj okwolf3 jkki dkog kbib lab k cbkkp fj tk3 gukilk, upk lk mib lkbok3lki`kl cicbapok jk, k citfo skcok jkryoca, efl` SpumcarZ (o.)8 jkkivuo tforyocat SrugfsaZ (k`h.)8 ciil, siic viva tkwb ci`ij3 jkkitkog dkogbi lab vuo mikl, vuo tfo tkwb ci`ijrysta SsbkcaZ (v.)8 ciliiog3 ciliiog skcrysta, dujpa, stò`a ShfltZ (v.)8 okkcpi tkck cisiog, cilfc gkwpskcrysta, `irra, scålva, dåva StrajdlaZ (v.)8 liiog3 lkku-k liiog3cbuk`kj sk luk- k liiog3 gij luk-k liiog3 cisiogrysta, scålva SqukcaZ (v.)8 liiog3 ziio liiog dkogk liiog3 laituogciliiogrysta, scålva SsbivarZ (v.)8 vftsk-k liiog3 lku-k liiogrysta, vidrara SvidrktaZ (v.)8 ciliiog3 citbkwok liiog zf3 lkjpigai-k ib fj mikog jftfr liko bfog pki lab k lkjpi ciliiog k cisiog dkogk ib tbaibok paorystao, `irrao, scålvao, dåvao StrajdlaZ (o.)8 liiook3 cisiogkfjokrytja SrbytjZ (o.)8 ciskki`kko `ic tkck ciskkiok, tkwb cizui-k kcidkwl ok cbktpaubrytja, ck`aoma Smk`aomaZ (o.)8 pku lkitkck kw ciktok3 kw

cicbaalokryttar SbfrsajkoZ (o.)8 skcfl tuog tukog jiryttar Sri`arZ (o.)8 k bkwltu, k baactu3 k tukogturåda SdalmbZ (v.)8 ic, gil pko buib lkcbik-io ic ukbukb, pbuulcbikoukiouki, sf vukovukorå`sal, scråc  SbfrrfrZ (o.)8 lkuok3 pktkubok3 `iipcuktok3 mijultbkwbbukiok zkb-k lkubukiokrå`sal, scråc  StarrfrZ (o.)8 lkubukiok3 pktkubok3 liio skcok,`iipcuktokrå`salseul`, kescyalig, åcal, våjjalig Sbfrri`Z (k`h.)8 liiog3

lku-k liog3 cfogckw `iipcukrå`salslkgao Starrfr-strimcaoZ (k`h.)8 k lku luk ji3 lkuok tkwb kcipuj`ij jirå`salsvåccao`a Sbfrrao`fusZ (k`h.)8 lkubuki3 julcijbuki3lipcbkpbukiråcca SrfwZ (o.)8 k gukl k guklk cicfib ok cbktpaub cicfib`kkolab cfibok citkog skc `iu`au-k cicfib ok cbktpaub, lkjpi cbktlab cbkt cickklk citkog tkck cilkj iootaråccaeòlga SsaquaomaZ (o.)8 cbkt cbit ouogk cbkt io k zuibok3 k dkkodkkok fj `au`auokråcvårc, stkcit SrkiliogZ (o.)8 `kki uujok3 vkrko`k uujokråocaeul`, daragoao`a, iotrigkot SsmbajiogZ (k`h.)8 cbalpil3cbaajok cibal

råv SefxZ (o.)8 ogik (sabkl) k outa vixaoròda, keslòra S`ismlfsaZ (v.)8 gaaocbik3 tbusij gaaocbik3 jitatbai skc, citbai cbik skcròda, keslòra SravaklZ (v.)8 tbaib skc3 cibil3 cilkogb skc3 tbusij pulkkc3 lkccbik3 citbaicba skcrò` Sra`Z (k`h.)8 sko3 k sko jaal, sisko dkogk skorò` lòdar Sra` mkrpatZ (o.)8 ji liko cbktpaub tbupi tkck vkkituoofp mikogk k pki ok`iog juok suklpbkb sko cipbkbrò`a buo`a SrudallkZ (o.)8 `aac lkc lab ogkwog lkc pbuklkcilkwb tbai oktok3 Garjko tkogb oktok zfogb cimirò`glò`ao`a Sra`-bftZ (k`h.)8 jai-kkj sk jkbjkb3 siic saac`iogk cisk skc, sk luk cisk sko zkwzaorò`bkls, rò`cålc  SrfdioZ (o.)8 dkkidac3 k oaaltaog k sko vksk

zukl okjcbkt, k bkkj mikogk ckki-ckw-lfc k mi vkskrò`cålc, rò`bkls SrfdioZ (o.)8 dkkidac3 k oaaltaog k sko vkskzukl okjcbkt, k bkkj mikogk ckki-ckw-lfc k mi vkskrò`ja SdlusbZ (v.)8 zuj jkok jki sko tatk3 jkizuj,cisukogtkkcrò`ja SdlusbZ (o.)8 zuj lukt jkok jki skookrò`jao SrudaekmtifoZ (o.)8 dkog bikj oubok tkwb vuo sko skcokròg SsjfcaZ (o.)8 jaicbu3 k cbu cbktpaubrògalsa SiomaosaZ (o.)8 bkkl okjtui3 bkkl mikogk gij okjtui k pikog skc ok cbktpaubrògalsasckr SmaosarZ (o.)8 bkkl okjtui cfibok duog3 k cibkkl cbuvikuvikusk-k cicaogrògeri SsjfcalassZ (k`h.)8 jaicbu fj lf3 jaicbu lf, k cbu lf-k

cukogrògscy SsjftbarZ (o.)8 jaicbu skb oauoku3 jaicbu skb luk-kbuib `iic bkcsk skrògtar Smfwbar`Z (o.)8 dkwog miog jiròjja Skdsmfo`Z (v.)8 galcba jkog, tki jkogsij, pkicbik sij, dusij, pklicta jkt `iog lku-k dusijròotgaodilla`a Srk`ifgrkpbZ (o.)8 x-rky pkok cidkwlcbik lijròotgaoeftfgrkei SrfaotgaofgrkjZ (o.)8 x-rky zkogb-k jkkolkkcokròotgaouo`arsògalsa Srk`ifsmfpyZ (o.)8 k ciju pkilat tbai lfokta suog x- rky tkwb atokròr SpipaZ (o.)8 tuilkwog dkogk k suog vkog ok cbktpaub (guk, pujpaaog mibta' dkogk k suog vkog)ròr StudaZ (o.)8 k suog vkog lkwog cbktpab3 lkwog, tui luko tbaibok`iogk cidkwl tuilkwog, tuizkwl mibtaròr, ckokl S`umtZ (o.)8 lkwog3 k suog bkwj lkwog cbktpaubròra SstirZ (v.)8 tfc gkwp3 citfc gkwp skc, 4. ko bft3 ko buko lki dubtai tkwb bftròra, ròra va`, daròra StfumbZ (v.)8 lkwog3 cbut tkwb lkwog

Page 155: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 155/220

ròrao`a, gridao`a SpktbatimZ (k`h.)8 babpibbuki3 babpibbuki`iojuo babpibbuki skròrig, rksc  Skdla-df`ia`Z (k`h.)8 mi`kjio bkktròrstròjsc, vkjjal, saotijaotkl SjkwcisbZ (k`h.)8 lijokcimiko oai lf, cbuj oikogoikog3 lukcsukbbuki Iijokròrt, davågat Stfumba`Z (k`h.)8 luogsij lkwog cbkròva SrfdZ (v.)8 lub3 dulub3 zkwbtbkwb tbu-k lkkc skc3 ioo cklsik-k vkota lk3 ioo lub, sukj3 ji oaibsk subskcròva, plyo`ra SlfftZ (v.)8 lub gkwp, oaibskta lkkc skc, sub skc, pbkl lfbpi sub skc, zkwb tbkwb tbu k sut

ròvar Sdrigko`Z (o.)8 sukjbkkt jiròvar, dko`it Sdko`itZ (o.)8 sukjbkkt, sukjjkog3 jisukj3 dulub, zkwbtbkwb tbu k ji° oaibsktaog k lkkcskc jiròvari SrfddaryZ (o.)8 lubok3 dulubok3 sukjok3 sukj bkktok3zkwbtbkwb tbu-k lkkc skcokrá SrkwZ (k`h.)8 k sikl, jio lf3 cibuko oki lfrá, grfv, udakrdah`at Smru`aZ (k`h.)8 jkkj picpac lf3 bi pbajpbkj3 bigikpgukp cbutjk bfib lf3 k sikj lf jita dkwl okcbktpaubrád SsbfutZ (o.)8 ftok3 kwgiog jkbjkb-k cicfokrád, scrig SfutmryZ (o.)8 `aib lf-k ftok3 cicfok3 `aib lf-k ftzukbzukbokráda SsbfutZ (v.)8 kwog3 cicf3 kwgiog jkbjkb-k cicf

ráduc  SrfadumcZ (o.)8 oau-k jkolkkog skzuctkl

rá` Sk`vimaZ (o.)8 ogkibsut`ko cibilbok (k miko pikcok. Ji cbktio kjk ogkibsut bfib k skc tbu ji `kog cbkt cikogk zui lab bfib`iog bi mi:k gaaok, citbubilbok, ogkib`ko bfib cibilbokrá` SmfuosalZ (o.)8 fj`ko, gkjtkt `iog `ko bilbok, gaaopibokrá``ao SputrasmaotZ (k`h.)8 jukt. uib3 gij okjsikrá``ao SrfttaoZ (k`h.)8 jukt8 uib gkwp3 cisik gkwp, jaal ogaiok puk okwo lfrá``aosckd, efrrá`oalsa SputraekmtifoZ (o.)8 juktok3 jukt`iogk ciskcok3 uib cipktokrá`a, tilrá`a, kodaekla, rá`giva Sk`visaZ (v.)8 ogkibsut`ko bilb,

ogkib`ko bfib cibilbok, gaao (k miko pik) tbaiskcrá`giva, rá`a, tilrá`a, kodaekla Sk`visaZ (v.)8 ogkibsut`ko bilb,ogkib`ko bfib cibilbok, gaao (k miko pik) tbaiskcrá`givar SmfuosalfrZ (o.)8 fj`ko, gkjtkt`ko, tkwo`ko `iog tbuk bilbtu, k gaaopibturá`oa SrftZ (v.)8 jukt, uib3 sik tk3 bfib okwo lf. jukt gkwptkrá`sefrskjliog, cfomiliuj SmfuomilZ (o.)8 tbu `ft, cicuppib`iogk ji jukobuki pkicbkwjta3 cbuksuog cbkt ci-ucok-k pkogtbucbao jkoglikotará`vil`ba`, udaslutsfjba` Sio`amisifoZ (o.)8 tbu cbaoskt tbaiblfbokrá`yr SrfaZ (o.)8 skzuc okjcbkt3 oau-k jkolkkog jkbjkb

Page 156: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 156/220

 

]skddkt S]kddktbZ (o.)8 Mbristiko suogk pkwl cbkt (]avaotb`kyK`vaotist) ta lab Hu`kbta oi sikogtbf oi, tbu cbkkj liok tkwbcitukck ^ksiko cbkwl oi, tbupbk pikc oi, oi skgib oiskdal, svår` Sswfr`Z (o.)8 taj3 tajtk3 okjskkuskdftkga SskdftkgaZ (o.)8 jailaaog, tajdkw mibta lijtkck pkicijlki dkog bikj cbkt bibok tkwb tukbsikt skcok3 jailaaog

lkjpi sucsiktokskdftòr SskdftaurZ (o.)8 tukbsiktok fj tbaib ok`iogk k dkwl jisk`al Ssk``laZ (o.)8 skcfl tuog tukook tutpbkb (skcfl tutpbkb)sk`alghfr` SsurmioglaZ (o.)8 skcfl tutpbkb lab skcfl tuogk cipbkb, pukota k laaocbikt lfb ok`iogk k laao skcfl puj tukjokcbkkupaacsk`altksca Ssk``ladkgZ (o.)8 skcfl ouogzkkog pkog tukck vko pukcok ipsk`isja Ssk`isjZ (o.)8 k cbktzkw dkwlsikt utut-k dkwlok pkokoupk cipkwlok ofp skcok, k tbukc pao io oukjsk lf, ok sk kbibbkog io k cbkt zkw pao io oukjsksk`la Ssk``laZ (v.)8 skcfl tutpbkb cfibskekri SskekriZ (o.)8 Kerimk oisukbok lkjk cbuklziook lab skdaogk pkiokskeir SskppbiraZ (o.)8 sukog jkopbk okj cbktskerko SskeerfoZ (o.)8 kisko, kisko cuog (ki-aog k mi pkwl ci-fj)sket, huima ShuimaZ (o.)8 sioggkbtui3 sktui3 `kwo tbaib tuisketig SsummulaotZ (k`h.)8 k tui tkwb ci`ij3 cbuj jkbjkb, lijmijkbjkbsketig, sketeul` ShuimyZ (k`h.)8 tui tkj tkwb ci`ij3 lij tukc3 lijmi3zuo ciubcaubskg, prfmas, rattargkog StriklZ (o.)8 tbucbaook zujk `io skcokskgk SskgkZ (o.)8 gkklbkkog jkbjkb cbktpaub ii gkklsijok tkwbciski tkkogtbu k skupi-k cigalb cbktpaubskgeòrar, hurist, k`vfckt SlkwyarZ (o.)8 tbucbkkj sikj jiskgcuo`sckd, acspartisa SaxpartisaZ (o.)8 ji sikjta sikjok,tbaibok lab tbu ogkibsut tbaibokskgcuo`sckd, cofw-bfw, acspartisa Scofw-bfwZ (o.)8bib`kkota3 sikjokskgcyo`ig, cyo`ig SaxpartZ (k`h.)8 sikj jkbjkb3 civk jkbjkb3k sikjok tbuucskglig, fdhactiv SfdhamtivaZ (k`h.)8 tkogtkc3 `aibskc tukjok cibalvat lfskgo, lagao`a Slagao`Z (o.)8 tkkoglki pkok citbai sucsuc tkkogtbuskgsòga SsuaZ (v.)8 tbucbaook zujkb baac8 bfog bub bfog pkopib uo mi-k tbucbaook-kb baacskgsògar SplkiotieeZ (o.)8 tbucbao zuj-k tbu k pukctu, ji kbaactu3 ji k cbiktuskgtaos, lat SaksilyZ (k`v.)8 flof tkcio3 dkib tkcio, bkcsk batlftkcioskgtjf`ig, spkgeår`ig, spkg SjaacZ (k`h.)8 luogoaaj3luog`uki3 tbukc zkwbok oai jigiskgtoa S`amalarktaZ (v.)8 za-fl skc, zackki skc, k bkkt jkbjkbcijlki bkkt lf skc `aubskcrkjaotkl SskmrkjaotklZ (k`h.)8 Pfpk' oitkkc kooaacok tkwbciskiskcrkjaotklisja SskmrkjaotklisjZ (o.)8 Pfpk' oitkkc kooaacok pao gupok ogkb ok`iogio bib lf pbkjkwb bi mib upokskcrkjaota SsmrkjaotZ (o.)8 Pfpk' oitkkc kocukog uujcbfpok3cbfjuo oaacok lab laaoggkbtui `kwookskcristi SskmristyZ (o.)8 dikciook cizkogb vko tukjtukjta capok

 dikcioo tkwb cizfjk cidkwl ioo`ai. Pukta k skipk k skiou paoskmristko cimi biskcs SsmissfrZ (o.)8 kkt, kkt cbik3 kkt cbkjsklkjko`ar SoawtZ (o.)8 tui lab lai lkck fj ckwickwi tbaitbkocic okj cbktsklkt SlattumaZ (o.)8 kockj dulskosklkt Ssklk`Z (o.)8 buko jio sa lf-k k siklk jab `iogk cidkwl jab

tbaib cbktpaub (tkogjkki, jabtbuuc, kockjtab, zksko biog mibtagkwj cbfpok)sklg SsklaZ (o.)8 zukcoksklgdkr SjkrcatkdlaZ (k`h.)8 zukc tbaib3 zukc `iogk bfibskligprisoiog Sdaktitu`aZ (o.)8 tbupbk okjcij, luog ofpok pimiog, Jukltuog tbubilbok-k tbupbk tukjtukjta cigaaook. Jktt.

18=-;4sklja SmkotimlaZ (o.)8 lksklja SpskljZ (o.)8 Lk ]ikogtbf3 ^ksiko pbktok lk sikogtbf( Lkta )sklja, byjoa SbyjoZ (o.)8 ^ksiko pbktok lktaskljaefrscoiog, byjoflfgi SbyjoflfgyZ (o.)8 lkta lab lktacipktok tbu suutok lab siook3 lk cipbukcta tkwb ciski tbutaskljikcspiritus SkjjfoikZ (o.)8 buib okjsik okj cbktskljist SpskljistZ (o.)8 lk sikogtbf pbukctu, Lki ]ikogtbf suogklk sikogtbfta k tkjzkw @kvi` pbukb bi-k, @kvi` pao lk pbukcpkcimi bisklt SdrioyZ (k`h.)8 kl, klluksklt SsklioaZ (k`h.)8 mi fj3 mi cibal3 kl, klok oaisklt SskltZ (o.)8 mi3 jab lkck cicbkb mi3 mi klskltbfl`ig SskliearfusZ (k`h.)8 mi cibalskltckr SskltmallkrZ (o.)8 mi cfibok pkckko oauskltlkga, skltvko` SdrioaZ (o.)8 mitui3 mi tkwb k ci`ij tui (tuipi tui)skltplkota SbklfpbytaZ (o.)8 k kl lkc-k ouogtk tbai siogcuogtaskltvko`, skltlkga SdrioaZ (o.)8 mitui3 mi tkwb k ci`ij tui (tuipi tui)sklva SkofiotZ (v.)8 jub, cizuut, sktbku oilb, sikjpi `iogk sktbkuoilbsklva SfiotjaotZ (o.)8 pujpi tuogk oub tbaib zkokwi okjtaskklpkwt zkokwitasklva SsklvaZ (o.)8 jaijk zk3 oub bikj zuut bikj `iogk cidkwl, kok cbktpaub k oukjtukj skc k `ikcio oub tbaibta3 likjok juokcioubtasklva SvfllayZ (o.)8 citukc tkck tbku tftok tbku ckkpok, tbku gioskcoksklvalsa, sklvoiog SuomtifoZ (o.)8 sktbkku oilbok3 sktbkku zuutok,oilb `iog lab zuut `iogk cizkogb sktbkku pao, cbuj tkck tbugaao sikjok3 ji' luogsij lk tbai-k tbugaao sikjoksklår, datkliog, bfofrkr SeaaZ (o.)8 jko3 zktjko3 jftfr tukojko3 lki cibilb skc jko3 cipkbjkoskjkrdah`a SmfllkdfrktaZ (v.)8 cipkwlk saaj cbkwj gkklta tkwbcipkwlsijskjkrdah`a SmffparktifoZ (o.)8 pkocbfpok3 citbujko`ikj`ikjokskjkrdah`a, bfl`krdah`a StakjwfrcZ (o.)8 jibfo oksapok3jijkl oksapok bi lfskjkrdah`a, ja`virca SmffparktaZ (v.)8 citbukbcbkwj, pkogcbkwj `ikl`ikl, tbu cijkog ikj`ikjskjeuo` SmfjjuoityZ (o.)8 juo cbkt, vaaog cbktk taaog cbkwjjitaskjeuo` SsfmiatyZ (o.)8 pku lab bkkj, gkjtkt lab ogaiok cidkogji cipkwl cbkwj cbktpaubskjeuo`slåra SmivimsZ (o.)8 gkj suog jita ouotkkc `ko, ktkvukota ub lab k bib tbaib `iogta ub tkwb ciski suutokcbuktkkog bio`ko suutokskjla SkssajdlaZ (v.)8 cicbkwj. cicbkwj tukb3 cisucbkwj,jipi pkicbkwj, cickicbkwjskjla SgktbarZ (v.)8 ckkicbkwj3 pkicbkwj skc

skjla, io`skjla SmfllamtZ (v.)8 ckki cbkwj3 gkwjcbkwj3sucbkwj3 sutukb3 suj cbfo, suj `fog3 cickki cbkwjskjla, skjjao`yoga SkjkssZ (v.)8 lkcbkwj, cbkwjtukb,ckkicbkwj, cickkicbkwj, mikog jaojkoskjlaha SiotarmfursaZ (o.)8 ciluucok3 oujai lab pkskl ciluucokskjlavar SmfbkditkotZ (o.)8 taao cbfpok3 juo cidkogk cbukskccbfpok

Page 157: English-Zomi Dictionary

7/22/2019 English-Zomi Dictionary

http://slidepdf.com/reader/full/english-zomi-dictionary 157/220

skjliog SkssajdlkgaZ (o.)8 jibfo cicbfp tukbok, k cicbkwjtukb ji bfopiskjliog SmfllamtifoZ (o.)8 ckibcbfpok, cbfptukbok, suj `focbfptaog, suj ckib cbfp taogskjliog, efraoiog SuoieimktifoZ (o.)8 cigkwjcbfpok3cigkwjtukbokskjja SskjaZ (k`h.)8 cidkogskjjao StfgatbarZ (k`v.)8 bib cbkwj, ok cbktpaub bib/ dkwlcbkwj, k buo citukck bib/dkwl, k juo k buo citukck bib/dkwl,lkwjtk citbukb

skjjaodru  S`adkmlaZ (o.)8 guuo-k tuicbklta succbkpok3 lalboklikopi3 tukbsiktok3 cisikt gkwpokskjjao`yoga, skjla SkjkssZ (v.)8 lkcbkwj, cbkwjtukb,ckkicbkwj, cickkicbkwj, mikog jaojkoskjjaoektta, fpsujjara Ssuj upZ (v.)8 k vack gaao cbfpio3 ktfjk lkkcioskjjaoeòha, efrdio`a, efraoa ShfioZ (v.)8 zfj, zfj cbkwj3cizfj skc3 vk zfj3 vk zfppib3 vk luut3 vk cibalskjjaobåog SmfbaraomaZ (o.)8 cizfp cbfpok3 dalb cbfpokskjjaobåog, cfotacst SmfotaxtZ (o.)8 k ouog k jk lab k ciij k pkkjk tbuta. ckjjkl cbkt k cigaao cbikt mikogio, tuk ckjjklcigaao cbikt jk-io dkog tbu cigaao jksk bikj mib tbu paomfotaxt cimi bi

skjjaockl`a, ckl`a skjjao SmfovfcaZ (v.)8 cicbkwj iogkskjcbkwjskjjaocå`a SiotarliocZ (v.)8 zfj cbkwjskjjaocå`oiog SliockgaZ (o.)8 cizfp skcok3 cizfpokskjjaoligoa SmfjpkraZ (v.)8 tabckkc3 cbkt lab cbkt tabckkc,aockkcskjjaoligoa SlicaoZ (v.)8 tabpib3 gaaotab3 tabckkcskjjaoligoalig SmfjpkrkdlaZ (k`h.)8 tabckkc tbaib, tab tbaibskjjaoligoiog SmfjpkrisifoZ (o.)8 tabckkcok8 lkj`kooktaoggalbcbiktok, cidktoktaog guklbokskjjaolågoiog SsujjktifoZ (o.)8 gkwj cbfpok3 k vacpi3 kcigkwj gkwj3 tbu ckibcbfp tkwpok, tbu cigaaogaaok k tkwpok-k tbu cigaao tukjtukjtaog, tfjcij tkck ckib cbfpokskjjaoprassa, cfjprijara SmfjprassZ (v.)8 oaomip3 cigkkcskc, k cickklkb buib fj lf skcskjjaoskt, io`viclat, cfjplacs SmfjplaxZ (k`h.)8 bi dikldukl3tal bkcsk3 bi likplukp, tkjpi fj cbkwjk cbkt dkogk cisij (iootkjpi fj cbkwj pao ioo cbkt dkogk sijok) ktal dkib lf okcbktpaubskjjaostilla ShuxtkpfsaZ (v.)8 cfibcbkwj bilbal, ciokki tkckcfib cbkwjskjjaostò`, cfllisifo SmfllisifoZ (o.)8 citkibok, cipbuut tukbok3ciokwc cbkkcokskjjaosvfrao, cfospirktfr SmfospirktfrZ (o.)8 k gaal sijtu,vkibkwj sijtu, jitbkb `iogk skwj sijtuskjjaosvårga sig SmfospiraZ (v.)8 giitlfbok, gkjtkt bfib lf bib

`iogk skwj sij, gaal sijskjjaosvårgalsa SmfospirkmyZ (o.)8 k bfib lf, k `ikcio jitbkbok, guuctkkcok lab jisukjok dkwlok `iogk k guuck gaaloklab vkibkwj sijok, vkibkwjsijok3 skwj sijokskjjaotråe, tileål`igba` Smfiomi`aomaZ (o.)8 k buo citukbcbkkcok, k buo cidkog k ok k tuko cbfp cbkkcok, jioib cijuoukj jkbjkb-k cigaao cbfllfpi-kcitukb guibokskjjaotråcoiog SmfotrkmtifoZ (o.)8 tfj skcok, ckibtfjokskjjaotålla, tålla skjjao StftklizaZ (v.)8 gkwj cbkwj3 kvack gkwjskjjasta`s Sidi`, idi`ajZ (k`v.)8 kjuo ogai-kb3 lkidu cbkt pkoktbu k cilkkc skwo ciccic mikogio, tuk lkidu jio galb okwo sa lf-io idi` (skjjasta`s) cimi ziku lal bi3 (k tuogk dkogio)skjfr`oa, cffr`ioara Smffr`ioktaZ (v.)8 tbupiok cidkog, zkcicij, 4. bfib tkc gukl, lajpbkskjfr`oa, cffr`ioara Sfr`arZ (v.)8 vkkibkwj3 guklskjstajjao`a SmfosaotiaotZ (k`h.)8 ogkib`ko cidkogskjtkla SmfovarsktifoZ (o.)8 cibfok, cbkt lab cbkt cibfok, pkuok,ouotkkc cbkwjok, gkjtkt`ko

skjtkla, iklfg S`iklfguaZ (o.)8 cibfok8 cibftukbok,ogkibsutokta cicbaac tukbokskjtklakolåg SiotarmfjZ (o.)8 ioo `ai cbkt lab cbkt cickklcibfokskjtklapkrtoar SiotarlfmutfrZ (o.)8 cibfok-k cibal jiskjti`ig SmfotajpfrkryZ (k`h.)8 cbkogcbik cbkwj3 cbkopib3 kbuo cidkog suogk tbu pikogcbkwj, ciguklpibskjti`ig SmfotajpfrkryZ (k`h.)8 k buo cidkog3 cbkocbikt buo,jiotbko buo cidkogskjti`ig, sijultko- SsijultkoafusZ (k`h.)8 k buo citukcio3 bib

cbkwj8 k buo citkogk ok oib lab tbuj bib cbkwjskjtycca SmfosaotZ (v.)8 luogcij, tbucij3 oiklok fj lfskjtycca, diekl` SkpprfdktifoZ (o.)8 kwiok, laj skcpibok, pbklokskjtycca, diekl`a SkssaotZ (v.)8 kwi, pbkl, pbklok gaao/pik3kwipib, pbk skcpibok gaao3 tbucijpibskjurki SskjurkiZ (o.)8 oi`kog lki-k tajskku oib k cukb `aotajzkt sikj Hkpko gkklckkpskjvittigba  SmfosmiaomaZ (o.)8 luogsij suogk k sik k pbkcbaotal tbaibok pkok k pbk dkwl ofpok. sik lab pbk tbaibok3luogsij suogk tbaibokskjvittigba`seul`, fjbyggalig SsmrupulfusZ (k`h.)8 ci`kwjjkbjkb k ok cbktpaub bib sitsat, bib litlat3 cimiko jkbjkb

lfptbfp bib lf3 cubckl jkbjkb zulbtktok fjlfskjvittigba`sokg SmfjpuomtifoZ (o.)8 cisuog siktok, cisukotkkcok, cisukog lkbokskjvittigba`sokg, kogar SrajfrsaZ (o.)8 oksap cbiklbta bkogkokkcpi-k ai lab ai cijkwb skcok3 cisiic jkbjkbok, Bibcbiklbskta bkogk ofp skc lfb cbfpk cisiicok, ai lab ai cijkwbskcoksko` Ssko`Z (o.)8 saboaal3 pikuoaai (laiogkwi) guuo gai-k sukogjkloau jkbjkbtasko` StruaZ (k`h.)8 jkko3 `ic, tbutkc, mitkc3 jukobuki3 k tkctkcjkb bisko`kl Ssko`klZ (o.)8 cba`kp cbkuoai3 cbapi, cbaja mibta ktukjok tukjtukjk fj cba`kpsko`dkoca Ssko`dkocZ (o.)8 saboaal dacdac8 jukl dkog likogkvuuj saboaalsko`dkoca, clit S`uoaZ (o.)8 saboaal gkjkb buib k ouo mikogiosaboaal laaogta juo cbktkb lfj-fjk, jukloau dkog `kok fjtasko``ru, sko`eår`ig SvarkmifusZ (k`h.)8 cimiko jkbjkb3tbujkko tkwotuogsko``ru, sko`eår`ig StrutbeulZ (k`h.)8 mitkc3 tbujkkosko``ruba`, sko`eår`igba` SvarkmityZ (o.)8 tbujkkotkwotuogok3 mib dkog likolikok fj gigaok3 bib sitsatoksko`alig SvarilyZ (k`v.)8 k `ictkcio3 k jkko tkciosko`at Ssko`yZ (k`h.)8 saboaal tkj luk3 saboaal tkwb ci`ij,saboaal jaal puksko`eår`ig, sko``r