bhavnagar municipal corporation€¦ · 30 127 2 11605 pa2102 d-202 makwana jayesh chamanbhai obc...

of 21 /21
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION 2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST Barcode Mobileno Applicant Address Applicant Name Category Flat No. Applica-ti on No. Scheme: Sr. EWS1-. પટ. સટમન . ૦૨-ફલસર, . પલપટ - ૩૦, સનસફર વદફલય પફસ , વશવશવકપફસર સફમ , આખલપલ જસફકનફસફ સફમ , ભફવનગર. Alloted Round Priority 11147 PA00250 C-104 SC Sarvaiya Dilipbhai Govindbhai Plot no-02, Driver Colony, Nari Road, Kumbharvada, Bhavnagar 9925354133 1 2 43 સરવવયફ દલટપભફઇ ગપવવદભફઇ 10389 PA00485 A-211 OBC Jadav Ashokbhai Raghavbhai Prabhudash Tadav Tekari Chowk, Sanjay Moldi Gati Bajuma Bhavnagar 9537418542 2 2 156 જદવ અશપસભફઇ રફઘવભફઇ 10072 PA1530 B-203 GN Gohil Mahipatsinh Vajubha Vadva ,Navi Garasiya Vad, 2 Line ,Panvadi Road, Bhavnagar 9638993424 3 2 169 ગપવહલ મવહપકવસહ વજ જ ભફઇ 10375 PA1578 B-705 OBC Matiya Chetnaben Manishbhai 405, Block No. 36, Anandnagar Police Line, Behind Bus Stand, Bhavnagar 7048569974 4 2 110 મદટયફ ચસકનભફઇ મનટષભફઇ 10891 PA2217 C-509 OBC Panchasara Prakashbhai Kantilal Shiv Jyot, Plot no-78/A, Sardar Patel Society, Industrial Jewellers Pase, Bhavnagar 9725843605 5 2 26 પનચફસરફ પસફશભફઇ સફનકટલફલ 11065 PA2945 C-311 GN Makvana Punamben Jigneshbhai Plot no-242, Miletri Society, Sankar Bhagvan Na Mandir Pase, Chitra, Bhavnagar 9978946707 6 2 91 પજનમબસન વજજસશભફઇ મસવફણફ 11224 PA3112 A-306 OBC Gohil Pravinbhai Himatbhai Pipaliya, Sihor, Bhavnagar, Pravinbhai Himatbhai, Plot No-29/A, Bhavnagar 9924026540 7 2 76 ગપવહલ પવવણભફઇ વહમમકભફઇ 10036 PA3347 C-405 SC Rathod Mukeshbhai Dayabhai 184, L I G, Bharatnagar, Room No. 8386, Block No. 21, Bhavnagar 9033530861 8 2 106 રફઠપડ મજસસશભફઇ ડફહફભફઇ 11658 PA3385 B-201 OBC Rathod Ramaben Jitendrabhai Plot No 192, Vijayrajnagar, Opp Jivanjyot Society, Deri Road, Bhavnagar 9825952025 9 2 170 રફઠપડ રમફબસન જકસનનભફઇ 11026 PA4410 C-802 GN Sarvaiya Vijaysinh Pratapsinh 61, Khodalkrupa ,Patelnagar, b/h Hariomnagar, Bhavnagar Para, Bhavnagar 9924514631 10 2 165 જસઠવફ વજયવસહ પકફપવસહ 12274 PA5098 B-803 SC Katariya Usha Premjibhai Kumbharvada Circle, Thakkarbapa Society, Madhiya Road, Plot No-3, Bhavnagar 9714226368 11 2 112 Page 1 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

Author: others

Post on 11-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS1-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૨-એ ફલસર, ફફ. પલપટ - ૩૦, સનસસફર વવદફલય પફસસ, વશવશવકક પફસર સફમસ, આખલપલ જસફકનફસફ સફમસ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  11147 PA00250 C-104 SCSarvaiya Dilipbhai Govindbhai Plot no-02, Driver Colony, Nari Road, Kumbharvada, Bhavnagar 9925354133 1 2 43

  સરવવયફ દદલટપભફઇ ગપવવદભફઇ

  10389 PA00485 A-211 OBCJadav Ashokbhai Raghavbhai Prabhudash Tadav Tekari Chowk, Sanjay Moldi Gati Bajuma Bhavnagar 9537418542 2 2 156

  જદવ અશપસભફઇ રફઘવભફઇ

  10072 PA1530 B-203 GNGohil Mahipatsinh Vajubha Vadva ,Navi Garasiya Vad, 2 Line ,Panvadi Road, Bhavnagar 9638993424 3 2 169

  ગપવહલ મવહપકવસહ વજજભફઇ

  10375 PA1578 B-705 OBCMatiya Chetnaben Manishbhai 405, Block No. 36, Anandnagar Police Line, Behind Bus Stand, Bhavnagar 7048569974 4 2 110

  મદટયફ ચસકનભફઇ મનટષભફઇ

  10891 PA2217 C-509 OBCPanchasara Prakashbhai Kantilal Shiv Jyot, Plot no-78/A, Sardar Patel Society, Industrial Jewellers Pase,

  Bhavnagar

  9725843605 5 2 26

  પનચફસરફ પસફશભફઇ સફનકટલફલ

  11065 PA2945 C-311 GNMakvana Punamben Jigneshbhai Plot no-242, Miletri Society, Sankar Bhagvan Na Mandir Pase, Chitra,

  Bhavnagar

  9978946707 6 2 91

  પજનમબસન વજજસશભફઇ મસવફણફ

  11224 PA3112 A-306 OBCGohil Pravinbhai Himatbhai Pipaliya, Sihor, Bhavnagar, Pravinbhai Himatbhai, Plot No-29/A, Bhavnagar 9924026540 7 2 76

  ગપવહલ પવવણભફઇ વહમમકભફઇ

  10036 PA3347 C-405 SCRathod Mukeshbhai Dayabhai 184, L I G, Bharatnagar, Room No. 8386, Block No. 21, Bhavnagar 9033530861 8 2 106

  રફઠપડ મજસસશભફઇ ડફહફભફઇ

  11658 PA3385 B-201 OBCRathod Ramaben Jitendrabhai Plot No 192, Vijayrajnagar, Opp Jivanjyot Society, Deri Road, Bhavnagar 9825952025 9 2 170

  રફઠપડ રમફબસન જકસનનભફઇ

  11026 PA4410 C-802 GNSarvaiya Vijaysinh Pratapsinh 61, Khodalkrupa ,Patelnagar, b/h Hariomnagar, Bhavnagar Para, Bhavnagar 9924514631 10 2 165

  જસઠવફ વવજયવસહ પકફપવસહ

  12274 PA5098 B-803 SCKatariya Usha Premjibhai Kumbharvada Circle, Thakkarbapa Society, Madhiya Road, Plot No-3,

  Bhavnagar

  9714226368 11 2 112

  Page 1 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS1-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૨-એ ફલસર, ફફ. પલપટ - ૩૦, સનસસફર વવદફલય પફસસ, વશવશવકક પફસર સફમસ, આખલપલ જસફકનફસફ સફમસ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  સફકદરયફ ઉષફ પસમજભફઇ

  12759 PA6634 A-804 GNTrivedi Shobhanaben Anilkumar Kharakuva Chowk Bhat No Dhal Shihor 9978413960 12 2 63

  વતવસદટ શપભનફબસન અવનલસજમફર

  12787 PA6740 B-807 SCJadav Hanshaben Prakashbhai Uttar Krushannagar, Vankarvas, Dr.Abedkar Road, Bhavnagar 9427162099 13 2 149

  જદવ હનસફબસન પસફશભફઈ

  Page 2 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS2-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૩ રવફ, ફફ.પલપટ - ૯૮, ઘપઘફરપડ, સફગર પફસરનટ પફછળ, ફફવકમફ સપનવસનટનટ બફજજમફન, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  12446 E2OA000

  0010

  C-101 OBCGohil Jayantibhai Manjibhai At-Koliyak, Opp Koli Gnati Vadi, Bhagvati Katleri Store, Ta.Dist-Bhavnagar 9825610662 1 2 24

  ગપવહલ જયનકટભફઇ મનજભફઇ

  10344 PA1169 B-405 OBCVaghela Nitinbhai Maheshbhai 143/B, Shramajivi Society, Khedutvas, Bhavnagar 9879822290 2 2 152

  વઘસલફ વનકટનભફઇ મહસશભફઇ

  10282 PA1950 D-202 GNShah Alpesh Kanakchandra Block No I- 1, Laxmi Appartment, Sardarnagar Road, Bhavnagar 9879646476 3 2 176

  શફહ અલપસશ સનસચનન

  11977 PA4563 E-407 GNPandya Bharatbhai

  Bhanushankarbhai

  Block No-2573, Gayatrinagar, Near Ghogha Jakatnaka, Bhavnagar 9879790165 4 2 9

  પનડયફ ભરકભફઇ ભફનજશનસરભફઇ

  11816 PA4797 C-503 OBCMakwana Sanjaybhai

  Bharatbhai

  Navapara, Akvada, Ta- Bhavnagar, Dist-Bhavnagar 9016948950 5 2 87

  મસવફણફ સનજયભફઇ ભરકભફઇ

  11859 PA4916 A-406 GNChavan Jaydev Hareshkumar Radha Mandir Pase, Plot No-4, Vaghavadi Road, Bharvadna Makanni

  Bajuma, Bhavnagar

  9714846016 6 2 39

  ચવણ જયદસવ હરસશસજમફર

  12778 PA5954 B-203 GNAcharay Ashokbhai Bharatbhai Plot No 158, Haridharshan Society, Sitaram Hospital Pachhad, Ghogha

  Road, Bhavnagar

  9428620028 7 2 2

  આચફયર અશપસભફઈ ભરકભફઈ

  Page 3 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS3-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૩, રવફ, ફફ. પલપટ-૧૦૪, સટકફરફમ નગર, લટલફઉડફન સફમસ, ૧૫૦ ફટ રરગરપડ, એરપડફમ રપડ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  12438 E2OA000

  0002

  B-205 OBCRathod Vipulkumar Vamanbhai Shop No-8, Devnad Complex, Opp. Bajrangdas Bapa Hospital, Panvadi,

  Bhavnagar.

  9328079338 1 2 67

  રફઠપડ વવપજલસજમફર વફમનભફઇ

  10341 PA00114 B-402 GNPadiya Bakulesh Mansukhlal Block No. 15/178, Jalaram Soceity, Anandnagar Bhavnagar 9376737475 2 2 134

  પદડયફ બસજલસશ મહસજખલફલ

  10068 PA2787 B-306 OBCGohel Amit Rameshbhai No. 426-2, Bhavsar Sheri, Vadva Padar Devki, Bhavnagar 9898235650 3 2 77

  ગપહસલ અવમક રમસશભફઇ

  11362 PA3575 B-101 OBCSanchaniya Linaben Bharatbhai Subhashnagar, Rajput Vado, Shitadamani Deri Pase, Mafatnagar, Bhavnagar 9173634112 4 2 13

  સચફવણયફ લટનફબસન ભરકભફઇ

  11321 PA4232 C-402 OBCKatkiya Chetanbhai Dhanjibhai Block 9, Varahi Society, Derasar Valo Khancho, B/H Gayatri Nagar, Ghogha

  Road, Bhavnagar

  9328979602 5 2 140

  સટદસયફ ચસકનભફઇ ધનજભફઇ

  12006 PA4561 A-204 GNParasvani Gopesh Mohanlal Rasala Camp, Sant Kavarram Hall Ni Baju Ma, Bhavnagar 9601590479 6 2 130

  પફરસવફણટ ગપપસશ મપહનલફલ

  12555 PA4702 B-305 GNDodiya Pradipbhai Pratapbhai 354/A, Shiv Smruti Nivas, Bijal Rani Ni Chal, Borigate, Dipak Chowk,

  Bhavnagar

  9898544326 7 2 153

  ડપડટયફ પદટપભફઈ પકફપભફઈ

  12713 PA6600 C-507 OBCAjmeri Firozbhai Adambhai Vadva Padar Devki, Kumbhar Sheri, Manibhuvan Chowk, Bhavnagar 9924525463 8 2 115

  અજમસરટ દફરપઝભફઈ આદમભફઈ

  13012 PA7045 C-107 OBCSiddhpura Rajubhai Vallabhbhai Vadva Talavadi, Shivaji Chowk, Rathod Nivas, Bhavnagar 9427511599 9 2 86

  વસધધપજરફ રફજજભફઇ વલલભભફઇ

  Page 4 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  12449 E2OA000

  0013

  F-707 SCSolanki Mehulbhai Valjibhai Behind Taluka Panchayat, Siddharth Society, Sihor, Bhavnagar 9016092530 1 2 11

  સપલનસટ મસહજલભફઈ વફલજભફઇ

  12484 E2OA000

  0048

  M-803 OBCKhasiya Muktaben Gunvantray Songadh, Sarswat Society, Ta-Sihor, Dist-Bhavnagar 9408969347 2 2 81

  ખફવસયફ મજકકફબસન ગજણવનકરફય

  10393 PA00020 C-206 OBCBudheliya Jitendrakumar

  Lallubhai

  Plot No-680, Klyannivas, Krushnkumar Sinhji Road, Bhavnagar 9898512588 3 2 161

  બજધસવલયફ વજકસનનસજમફર લલલજભફઇ

  11160 PA00075 C-203 SCGohil Kantaben Dhavalbhai Plot no. 12/C-2, Javahar Colony, Bordi Gate, Bhavnagar 9979538182 4 2 172

  ગપવહલ સફનકફબસન ધવલભફઇ

  10926 PA00079 N-408 OBCChauhan Vandanaben

  Parshottambhai

  Vadava, Panvadi Road, Sanskar Hall Ni Same, Aanand no Delo, Bhavnagar 9898003702 5 2 21

  ચચહફણ વનદનફબસન પરશપતમભફઇ

  10180 PA00190 A-403 GNChauhan Dharmisthaben

  Rameshbhai

  High Court, Saurashtra Samachar ni Bajuma , Motu Fadiyu, Bhavnagar 7041747297 6 2 44

  ચચહફણ ધરમષફબસન રમસશભફઇ

  11893 PA00239 L-806 GNHadvadiya Kirtibhai Zaverbhai Shyam Sundar, Co Op Society, Wing-E, Block No-11, T v Kendra Same,

  Ghogha Circle, Bhavnagar

  9737741773 7 2 10

  હડવફદડયફ દસકરભફઇ ઝવસરભફઇ

  10833 PA00398 P-508 GNGohil Vijaysinh Laghubha At- Vavdi, Ta- Ghogha, Vaya- Tanasa, Dist- Bhavnagar 9427873520 8 2 3

  ગપવહલ વવજયવસહ લધજભફ

  10347 PA00477 N-103 GNPatel Sunil Yashvantrai 5-98, Anandnagar, Juna Tran Maliya, Anandnagar, Juna Tranmaliya,

  Bhavnagar

  9924276902 9 2 126

  Page 5 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  પટસલ સજવનલ યશવનકરફય

  10380 PA00655 G-604 GNTrivedi Asmitaben Kiritkumar New Aairodram Road, Ruvagam, Ta-Dist- Bhavnagar 9913331425 10 2 95

  વતવસદટ અવસમકફબસન સટરટટસજમફર

  10451 PA00903 E-405 OBCChauhan Baneshsinh

  Bhagvanjibhai

  106, Hadanagar, Sarvoday Society, Bhavnagar 9925292211 11 2 103

  ચચહફણ બનસવસહ ભગવફનજભફઇ

  10327 PA1108 G-603 OBCShaikh Mahebubbhai

  Mahamadbhai

  Ruvapari Road, Jogi Vada ni Tanki, Bapu Mehta Ni Vadi- No. 2, Bhavnagar 9375962890 12 2 72

  શવખ મહસબજબભફઇ મહમદભફઇ

  11150 PA1142 I -402 SCSarvaiya Nareshbhai Govindbhai Plot no-02, Driver Colony, Nari Road, Kumbharvada, Bhavnagar 9825121295 13 2 167

  સરવવયફ નરસશભફઇ ગપવવદભફઇ

  10397 PA1230 C-204 GNVyas Devapi Arvindbhai B-104,Suryadarshan Complex, Rabbar Factoryni Bajuma,Ghogha Circle,

  Bhavnagar

  9824792547 14 2 129

  વયફસ દસવફપટ અરવવદભફઇ

  10337 PA1257 H-206 GNManiya Lallubhai Jethabhai Kankot, Ta- Ghogha, Dist Bhavnagar 9574333606 15 2 28

  મફવલયફ લફલજભફઇ જસઠફભફઇ

  10914 PA1261 J-402 SCVaja Jayaben Himmatbhai Plot no. 24, Bardigate, Mahatma Mandir Society, Bhavnagar 9723194520 16 2 96

  વફજ જયફબસન વહમનકભફઇ

  11610 PA1343 K-608 OBCNareshbhai Shambhubhai

  Kashela

  Gam-Rohishala,Ta.Dist- Botad 9558710016 17 2 25

  નરસશભફઇ શનભજભફઇ સશસલફ

  10357 PA1349 C-808 SCChudasama Manjuben

  Amrutbhai

  Kumbharvada, Nari Road, Near SBI, Bhavnagar 9723226009 18 2 60

  ચજડફસમફ મનજજબસન અમમકભફઇ

  Page 6 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  10962 PA1417 H-202 OBCVisani Aarti Kantibhai 96, MIG, Block no. 34, Room no. 397, Behind Police Quaters, Anandnagar,

  Bhavnagar

  9408645295 19 2 31

  વટસફણટ આરકટ સફનકટભફઇ

  11707 PA1442 C-307 GNParmar Chintanbhai Kiritbhai Plot No. 1077/B-5, Muni Deri Chowk, Municipal School Ni Same, Airport

  Road, Bhavnagar

  9426145390 20 2 118

  પરમફર વચકનભફઇ દસકરભફઇ

  10012 PA1500 K-605 GNGosai Paresh Bharthi

  Gunvantbharthi

  Plot No. 24, Dhobi Society, Opp Sbi Bank, Gadhechi Vadla para, Bhavnagar 9428637724 21 2 41

  ગપસફઇ પરસશભફરકટ ગજણવનકભફરકટ

  10350 PA1525 Q-702 GNRaval Ashishkumar Jitendrabhai Rajpara Khodiyar, Post- Bhojpara, Ta- Shihor, Dist-Bhavnagar 9974048686 22 2 80

  રફવલ આવશષસજમફર વજકસનનભફઇ

  10928 PA1677 O-801 GNPatel Chetanbhai Arvindbhai Room no. 307, Block no. 33, Gujarat Housing Board, Near Last Bus Stand,

  Anandnagar, Bhavnagar

  9227501535 23 2 150

  પટસલ ચસકનભફઇ અરવવદભફઇ

  11203 PA1712 M-503 GN Pathak Shivang Jagdishbhai 33/2296 -97, Nalanda Tenaments, Hill Drive, Bhavnagar 9426164245 24 2 51

  પફઠસ વશવફનગ જગદટશભફઇ

  10596 PA1814 J-502 GNJani Bhavanaben Shaileshbhai 92, Barso Mahadev Ni Vadi, Pil Gardan Same, Mandirni Bajuma, Bhavnagar 9428226655 25 2 83

  જનટ ભફવનફબસન શવલસષભફઇ

  10690 PA1965 G-203 GNVanali Manish Balubhai 199/244 ,Sagvadi, Shri Chamunda Krupa, Sitalama Na Mandir Pase,

  Kaliyabid, Bhavnagar

  9428786628 26 2 29

  વનફળટ મનટષ બફલજભફઇ

  10633 PA1967 E-803 GNPatel Sarojben Balubhai 199/244 ,Sagvadi ,Shree Chamunda Krupa, Kaliyabid, Bhavnagar 9924868842 27 2 73

  પટસલ સરપજબસન બફલજભફઇ

  12149 PA1991 E-703 GNParmar Abhisek Ajitbhai Hakim Na Khancha Same, Bhagatalav, Bhavnagar 7600045045 28 2 52

  Page 7 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  પરમફર અવભષસસ અજકભફઇ

  11192 PA2009 L-803 OBCKundoliya Ketan Laljibhai Mu -Chamardi, Ta-Valbhipur, Plot Vister, Dist-Bhavnagar 9737704770 29 2 159

  સજનડપવળયફ સસકન લફલજભફઇ

  11605 PA2102 D-202 OBCMakwana Jayesh Chamanbhai Sheri No-8, Gurunagar, Chitra, Bhavnagar 9099240240 30 2 127

  મસવફણફ જયસશ ચમનભફઇ

  10927 PA2248 N-603 GNPandya Milankumar Nitinbhai Plot no. 85/B, Sheri no. 10, Nirmalnagar, Near Mamta Press, Bhavnagar 9924560052 31 2 145

  પનડયફ વમલનસજમફર વનકટનભફઇ

  10132 PA2274 G-406 OBC Makwana Rajubhai Zaverbhai Fulsar, Thakardhvar Pachad, Prathmik School ni Bajuma, Bhavnagar 9924551521 32 2 131

  મસવફણફ રફજજભફઇ ઝવસરભફઇ

  10298 PA2418 N-504 OBCChauhan Amitbhai Laxmandas Pirchalla Ghandhi Delo Saikrupa Complexsame, Bhavnagar 9924868056 33 2 94

  ચચહફણ અવમકભફઇ લકમણદફસ

  11538 PA2617 J-808 GNJoshi Hitesh Kumudchandra Plot No 117 ,Shivam, Old Rushirajnagar, Desainagar, B/H

  Petrolpump,Bhavnagar

  9426654684 34 2 58

  જપષટ વહકસષ સજમજદચનન

  10762 PA2777 N-503 SCValodara Puniben Pankajbhai Railway Station Pase, Valmikivas, Bhavnagar 7802010346 35 2 163

  વલપદડયફ પજનટબસન પનસજભફઇ

  10067 PA2794 P-407 OBCChauhan Vijaybhai Mathurbhai Shiv Shakti Society, Plot No- 95, Hadanagar, Bhavnagar Para , Bhavnagar 9510828984 36 2 46

  ચચહફણ વવજયભફઇ મફથજરભફઇ

  10673 PA2809 N-705 OBCDesani Nirmaldas Prabhudas House no. 96, Sheri no. 6, Nirmalnagar, Bhavnagar 9377870510 37 2 123

  દસસફણટ વનમરળદફસ પભજદફસ

  11557 PA2862 L-702 GNSadnani Manojbhai Jamnadas Nirbhay Society , Gurukul School Same, Press Quarter,Plot No 46/A

  ,Bhavnagar

  7802900658 38 2 157

  સદનફણટ મનપજભફઇ જમનફદફસ

  Page 8 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  11209 PA3016 M-506 GNGohil Mahendrasinh Navalsinh Raghubha Sarvaiya Na Makanma, Aakhlol Jakatnaka, Opp Hyundai Show

  Room, Darbargadh, Bhavnagar

  9726594894 39 2 93

  ગપવહલ મહસનનવસહ નવલવસહ

  10133 PA3051 N-701 GN Patel Hareshbhai Prabhudas Kanbivad, Dhajagravadi Sheri, Dabariyana Dela ma, Leuva Patelni Vadi Pase,

  Bhavnagar

  9879546361 40 2 122

  પટસલ હરસશભફઇ પભજદફસ

  11195 PA3060 A-305 GNSahani Rajkumar Brijmala 549, Ektanagar, Moti talav Pado, Sheri no. 1, Bhavnagar 9374835906 41 2 14

  સહફનટ રફજસજમફર વબજમફલફ

  11389 PA3111 O-408 OBCChavda Mitravadan Pethabhai Gam-Zanzmer, Ta-Umrala, Dist-Bhavnagar 9601266803 42 2 155

  ચફવડફ વમતવદન પસઠફભફઇ

  11187 PA3167 H-602 GNMaheta Dilipbhai Kunvarjibhai Talaja, Jain Derasar Same, Atulbhai Pathak nu Makan, Dist- Bhavnagar 9824027594 43 2 30

  મહસકફ દદલટપભફઇ સજનવરજભફઇ

  10544 PA3231 Q-205 OBCHarsora Anilbhai Harjivanbhai 25/B, Ghanshyamnagar, Slum Quters Pase, Fulsar Pase, Bhavnagar 9925262761 44 2 99

  હરસપરફ અવનલભફઇ હરજવનભફઇ

  10109 PA3283 N-407 OBCRathod Lavjibhai Karmshibhai Thorali, Vaya-Varal, Shihor, Dist.Bhavnagar 8000607417 45 2 177

  રફઠપડ લવજભફઇ સરમશટભફઇ

  11086 PA3310 E-406 GNJadeja Kiritsinh Jatubha Mafatnagar, Chamunda Motor Garage Same, Damabhai Ni Hotal pachhal,

  ghogha Road, Bhavnagar

  8511861632 46 2 173

  જડસજ દસરટટવસહ જકજભફ

  10275 PA3363 Q-502 GNChauhan Hasinaben

  Abdulrazakbhai

  Block No. 2 , Rehmani Park, K.G.N. Masjid Pase, Jamanakund , Bhavnagar 9426161213 47 2 49

  ચચહફન હસટનફબસન અબદજલરઝફસભફઇ

  11428 PA3435 K-601 SCMaru Mehul Pravinbhai 216 Lig, Block No. 9, Room No. 6784, Maruti Nagar, Bharatnagar,

  Bhavnagar

  8460494949 48 2 147

  Page 9 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  મફર મસહજલ પવવણભફઇ

  10542 PA3480 K-306 GNChudasma Balbhadrasinh

  Ramdevsinh

  111, Patelnagar, Miletry Society ni pachhal, Bhavnagar 9429354200 49 2 66

  ચજડફસમફ બલભનવસહ રફમદસવવસહ

  11133 PA3495 L-107 GNSolanki Surendrasinh Takhtsinh Vadva, Juni Garasiyavad, Baraiya Fali, Bhavnagar 9377103332 50 2 15

  સપલનસટ સજરસનનવસહ કખકવસહ

  11748 PA3563 C-604 SCGohil Mukeshbhai Vasrambhai 116, Bholanath Society, Subhashnagar, Saher farati sadak, Bhavnagar 9824828197 51 2 54

  ગપવહલ મજસસશભફઇ વશરફમભફઇ

  11367 PA3607 D-404 GNThathagar Nikunjbhai Bhikhabhai Naniya Road, Saptapadi Bhuvanni Bajuma, Vartej, Bhavnagar 9898142782 52 2 62

  ઠફઠફગર વનસજનજભફઇ ભટખફભફઇ

  11677 PA3791 N-708 OBCGohil Amiraj Jagdishbhai Anandnagar, Juna 3 Maliya, Block No. 9, Room No. 208, Opp. Bahuchar

  Mataji Temple, Bhavnagar

  9824904901 53 2 78

  ગપવહલ અવમરફજ જગદટશભફઇ

  11909 PA4186 B-506 GNPithadiya Ashokbhai Zaverbhai Plot No-6, Kailashdham Society, Valand Society Pachhal, Sidsar Road,

  Bhavnagar

  9879664513 54 2 139

  પટઠદડયફ અશપસભફઇ ઝવસરભફઇ

  11341 PA4224 N-502 GNVaghani Mohiniben Bipinbhai Bharatnagar , Sidhharth Society, Block No -6, Room No- 6061 , Bhavnagar 9429585047 55 2 61

  વફઘફણટ મપહટનટબસન વબપરભફઇ

  12153 PA4316 B-708 GNPatel Maheshkumar Himmatlal Ganga Vavadiya Ni Sheri, Kanbivad, Bhavnagar 9913383867 56 2 88

  પટસલ મહસશસજમફર વહમમકલફલ

  11316 PA4394 H-306 OBCDabhi Radhaben Arvindbhai Santoshniwas, Nagarvada, Ta-Ghogha, Dist-Bhavnagar 9904624108 57 2 105

  ડફભટ રફધફબસન અરવવદભફઇ

  11306 PA4423 M-504 OBCChauhan Pravinbhai Shamjibhai 332, Plot Vistar, Bhojavadar, Ta-Umarala, Dist-Bhavnagar 9978770030 58 2 168

  Page 10 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  ચચહફણ પવવણભફઇ શફમજભફઇ

  11959 PA4495 Q-303 GNPathak Bipinbhai Gajanandbhai Mu-Nari, The-Ramji Mandir Pase, Ta.Dist-Bhavnagar 9824587221 59 2 1

  પફઠસ વબપટનભફઇ ગજનનદભફઇ

  11830 PA4703 M-305 OBCMori Sobhaben Rajeshbhai Mu-Dhundhsar, Ta-Sihor, Dist-Bhavnagar 9925038649 60 2 22

  મપરટ શપભફબસન રફજસશભફઇ

  11902 PA4740 B-501 OBCGohil Kalpeshbhai Maganbhai Mu-Avaniya, Ta-Ghogha, Dist-Bhavnagar 9904894998 61 2 135

  ગપવહલ સલપસશભફઇ મગનભફઇ

  12221 PA4969 I -405 GNJadeja Dipaksinh Digubha Maruti Mandir, Tal-Talaja, Dist-Bhavnagar 9510103909 62 2 178

  જડસજ દદપસવસહ દદગજભફ

  12164 PA5017 N-208 GNPattani Mayank Chetanbhai Vora Bajar, Gandhi Gali, Bhavnagar 8866581048 63 2 32

  પટટણટ મયનસ ચસકનભફઇ

  12389 PA5141 Q-304 OBCParmar Shilpaben Satishbhai Mastram Mandir Ni Pachhal, Sidsar Road, Plot No-9, S T Society, Chitra,

  Bhavnagar

  9898915663 64 2 18

  પરમફર વશલપફબસન સકટષભફઇ

  12382 PA5154 G-103 OBCMer Kanabhai Popatbhai Talaja Jakatnaka, Aazad Nagar, Plot No -123, Bhavnagar 9898018152 65 2 34

  મસર સફનફભફઇ પપપટભફઇ

  12280 PA5401 O-304 SCBhajgotar Amrutlal Somabhai Gam-Kajli, Ta-Veraval, Dist-Girsomnath 9274490459 66 2 27

  ભજગપકર અમમકલફલ સપમફભફઇ

  12536 PA5669 M-307 GNAshara Hiteshbhai

  Ravindrakumar

  Plot No. 139, Brahman Wadi Same, Bhavubha No Chowk, Nirmalnagar,

  Bhavnagar

  9428990501 67 2 120

  આશરફ વહકસશભફઈ રવવનનસજમફર

  12626 PA5907 L-608 SCMandliya Kishorbhai Baghabhai Uttar Krushannagar, Vankarvas, Dipak Chowk Pase, Ghantiwalo Khancho,

  Bhavnagar

  9274508193 68 2 160

  Page 11 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  મફનડવલયફ દસશપરભફઇ ભગફભફઇ

  13005 PA6018 O-208 GNHariyani Sachinbhai Jayeshbhai Shahid Bhagatsinhnagar, Room No-139, Chitra, Bhavnagar 9824425983 69 2 102

  હદરયફણટ સવચનભફઇ જયસશભફઇ

  12630 PA6026 B-802 OBCGoswami Pradipgiri Indugiri Bhidbhanjan Mandir ,Jilla Panchayat Office Ni Bhaju Ma, Bhavnagar 9998474949 70 2 132

  ગચસવફમટ પદદપવગદર ઇદજવગદર

  12777 PA6056 I-704 OBCDhandhukiya Maheshbhai

  Bhimjibhai

  Bharatnagar 53-Lig 6924 Bhavnagar 9737780922 71 2 20

  ધનધજદસયફ મહસશભફઈ ભટમજભફઈ

  12599 PA6119 K-301 OBCMandaliya Ketan Nandlalbhai Plot No -36, Bhagyodya Society, Ring Road, Talaja, Jakatnaka, Bhavnagar 9879970081 72 2 82

  મફનડવલયફ સસકન નનદલફલ

  12807 PA6250 F-404 OBCBaraiya Ghanshyambhai

  Shamjibhai

  Plot No-56, Satyanarayan Society-1, Momai Mana Mandir Pase, Hadanagar,

  Bhavnagar-Para, Bhavnagar

  9033217770 73 2 36

  બફરવયફ ઘનશયફમભફઈ શફમજભફઈ

  12882 PA6301 E-708 OBCBaraiya Yogeshbhai Batukbhai Plot No-73, Sheri No-7, Main Road, Nirmalnagar, Bhavnagar 8000803678 74 2 117

  બફરવયફ યપગસશભફઈ બટજસભફઈ

  12593 PA6305 C-705 GNKimtani Roshani Kailashpati Gopal Park, Plot No- 2000/A, Sindhunagar Pachhal, Bhavnagar 8980132868 75 2 23

  સટમકફણટ રપશનટ સવલફશપવક

  12942 PA6339 P-402 SCBhoj Rakesh Jerambhai Uttar Krushannagar, Vankarvas, Ghantivalo Khacho ,Bhavnagar 9374857016 76 2 109

  ભપજ રફસસશ જસરફમભફઈ

  12548 PA6497 M-802 OBCChauhan Manharbhai

  Gunvantbhai

  Palitana Road, Hp Petrol Pump Same, Ta-Gariyadhar, Dist-Bhavnagar 9638277082 77 2 128

  ચચહફણ મનહરભફઈ ગજણવનકભફઈ

  Page 12 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS4-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૮, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  12824 PA6734 G-303 SCRathod Ramaben Mukeshbhai Tarsamiya, Post-Malanka, Ta.Bhavnagar, Thakar Dvara Pase, New

  Vankarvas, Bhavnagar

  9426552156 78 2 65

  રફઠપડ રમફબસન મજસસશભફઈ

  13030 PA6811 B-308 OBCVegad Mahesh Manjibhai Suvas Banglows, 2107-2, Gharshala School Same, Waghavadi Road,

  Bhavnagar

  9408013380 79 2 84

  વસગડ મહસશ મનજભફઇ

  12948 PA6822 O-708 OBCSolanki Alkaben Bhavinbhai Hiil Park -2, Sidsar Road, Block No -22, ''Tripura'' Bhavnagar 9824204152 80 2 154

  સપલનસટ અલસફબસન ભફવવનભફઈ

  12844 PA6906 J-802 GNGohil Chetansinh Jaydevsinh Plot No-1396, Police Choki Ni Baju Ma, Damabhai Hotel Ni Bajuna Khacha

  Ma, Gogha Road, Bhavnagar

  9033101101 81 2 45

  ગપવહલ ચસકનવસહ જયદસવવસહ

  12815 PA6917 P-304 GNLuvana Aliza Mohanbhai Block 26, Room 11, Ishwar Krupa Flat, Vidhyanagar, Anantwadi, Bhavnagar 9537898948 82 2 114

  લજવફણફ અલટઝફ મપહનભફઈ

  12850 PA6937 C-105 GNVaja Shardaben Ravjibhai Plot No.174-J, Chamunda Nivas, 50-Variya, Khedutvas, Anandnagar,

  Bhavnagar

  9998047879 83 2 133

  વફજ શફરદફબસન રવજભફઈ

  12962 PA7011 Q-603 OBCSabhad Lakshmanbhai

  Panchabhai

  Plot No-23/B, Ajay Society, Police Quarter Pachhal, Tilakanagar, Bhavnagar 9898858501 84 2 8

  સભફડ લકમણદફસ પફનચફભફઈ

  12914 PA7065 C-505 OBCMakvana Ashaben Rameshbhai Jagdamba Bhuvan, Baharpara Vistar, Vallabhipur, Ta- Vallabhipur

  ,Dist-Bhavnagar

  9687268542 85 2 92

  મસવફણફ આશફબસન રમસશભફઈ

  12999 PA7082 B-101 OBCDabhi Nileshbhai Nagindas Block No-29, Shantinath Apartment, Golibar Hanuman Mandir

  Pachhal,Bhavnagar

  9825166864 86 2 42

  ડફભટ વનલસશભફઇ નવગનદફસ

  Page 13 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Page 14 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS5-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૯, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  13075 E2OA000

  0083

  B-811 SCSodha Shaileshkumar

  Vashrambhai

  Plot No 4/A Mastram Society Chitra Bhavnagar 9173884674 1 2 71

  સપઢફ શવલસષભફઇ વશરફમભફઇ

  10809 PA00082 B-806 GNGohil Jayvantsinh Lakhubha Opp. Ramji Mandir, Gam- Dhasa, Ta- Gadhada, Dist- Botad 9426942684 2 2 38

  ગપવહલ જયવનકવસહ લખજભફ

  10616 PA00084 D-701 GNJadeja Umedsinh Dolubha Vrundavan Society, Shampara Khodiyar, Bhavnagar 9537313550 3 2 17

  જડસજ ઉમસદવસહ દપલજભફ

  10368 PA00555 C-405 GNTrivedi Parulben Kiritbhai 1952-B, Opp. Sindhi School, Sardarnagar, Bhavnagar 9824354019 4 2 171

  વતવસદટ પફરલબસન સટરટટભફઇ

  12079 PA00605 A-104 GNGohil Avinashsinh Ranubha B-34, Sector-7, Parshvnath Township, Nava Naroda, Krushnnagar,

  Ahmedabad

  9426399477 5 2 33

  ગપવહલ અવશવનવસહ રણભફ

  11162 PA00727 D-708 GNVakani Nishant Vinodrai Vadva Chora, Dhameliya fadi, Bhavnagar 9879819032 6 2 50

  વફસફણટ વનશફનક વવનપદરફય

  11724 PA00784 B-804 GNSarvaiya Manishaben

  Jayeshbhai

  Kushn Kunj, Vakdiyani Seri, Kumudben Na Makan Ma, Kanbivad, Bhavnagar 9998625182 7 2 55

  સરવવયફ મનટષફબસન જયસશભફઇ

  10573 PA1228 A-601 OBCChavda Idrish Bhikhubhai A - Division Police Line, Line No. 4, Room no. 276, N.C.C Office Same,

  Bhavnagar

  7878301302 8 2 124

  ચફવડફ ઇદનષ વભખજભફઇ

  10352 PA1292 A-710 GNVaja Ravindrasinh

  Ghanshyamsinh

  Plot No. 427, Karmchari Nagar, Fulsar, Chitra, Bhavnagar 9925700370 9 2 137

  વફજ રવવનનભફઇ ઘનશયફમભફઇ

  Page 15 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS5-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૯, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  10814 PA1395 B-801 GNUndaviya Ritaben Gauravbhai 29-A, Sagar Township, Airport Road, Opp, Bal Hanuman Temple, Ruva,

  Bhavnagar

  7874226747 10 2 174

  ઉડવવયફ રટટબસન ગચરવભફઇ

  10232 PA1532 B-612 OBCKamaliya Minaben Jasubhai 163, 2 Maliya Gh Board Colony, Vithalvadi, Bhavnagar 7878789278 11 2 19

  સફમવળયફ મટનફબસન જસજભફઇ

  10548 PA1608 C-807 GNDabla Hiren Rasiklal Vadva Fachariyavadi Hemkujni Same, Dr. Jaybaba Benna Davakhanana

  Bajuma, Bhavnagar

  9429344649 12 2 48

  ડફબલફ વહરસન રવસસલફલ

  12726 PA1779 C-702 OBCParmar Archita Manorbhai C/O. Vokwel, Mg Road, Ghogha Gate, Bhavnagar 8866226685 13 2 7

  પરમફર અરચકફ મનપરભફઈ

  11628 PA2163 A-310 OBCMakwana Mayur Dipakbhai Plot No-22, Desainagar, Hdfc Bank Vado Khancho, Bhavnagar Para 9723235999 14 2 111

  મસવફણફ મયજર દટપસભફઇ

  10254 PA2214 A-612 OBCSurani Dhanjibhai Bachubhai Vaniyavad, Khajuriya Chowk, Ghogha, Bhavnagar 9724243444 15 2 143

  સજરફણટ ધનજભફઇ બચજભફઇ

  10286 PA2708 D-502 OBCRathod Prabhaben Batukbhai Plot No 57/F , Dr. Narvani Valo Khancho, Nr Subhashnagar Bridge ,

  Bhavnagar

  8905680132 16 2 104

  રફઠપડ પભફબસન બટજકભફઇ

  11253 PA2863 D-507 GNRathod Dineshbhai Kishorbhai Gam- Kobadi, Harijanwas, Nr Panchayat Office, Ta.Dist-Bhavnagar 9737901015 17 2 64

  રફઠપડ દદનસશભફઇ દસશપરભફઇ

  10685 PA2983 A-706 OBCDabhi Kanchanben Kanjibhai Rathod Fali, Puri no Chowk, Karchaliyapara, Bhavnagar 9104212398 18 2 121

  ડફભટ સનચનબસન સફનજભફઇ

  10517 PA3173 B-203 GNGondaliya Nitinbhai Mukeshbhai Kanbivad, Bambakhanani Sheri, Gorji no Delo, Jadavji Bhai Na Makan Ma,

  Bhavnagar

  7405358536 19 2 68

  ગગડવલયફ વનકટનભફઇ મજસસશભફઇ

  Page 16 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS5-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૯, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  11482 PA3204 C-505 SCBaraiya Bhavnaben Dipakbhai Plot No B/29-A Mastram Society, Sarkari Vasahat Pase, Chitra, Fulsar,

  Bhavnagar

  9904530187 20 2 175

  બફરવયફ ભફવનફબસન દદપસભફઇ

  10175 PA3207 B-706 OBCMakwana Manjibhai Laghabhai Bhadi, Ta.-Di.-Bhavnagar 9824926866 21 2 98

  મસવફણફ મનજભફઇ લઘફભફઇ

  10701 PA3438 B-212 GNJoshi Apexa Lalitbhai Flat no 3610, Block no - L/82, Sadhana Colony, Ranjitsagar Road, Jamnagar 9998227974 22 2 116

  જપષટ અપસકફ લવલકભફઇ

  10571 PA3501 A-106 OBCSatiya Bhagvanbhai Sefabhai Mafat Nagar,Maldhari Society, Bharatnagar Road, Bhavnagar 9909731424 23 2 90

  સદટયફ ભગવફનભફઇ શસફફભફઇ

  11722 PA3550 C-606 OBCMakwana Rajesh Bhimajibhai Plot No. 906- B same, P S I Quarter Pachhal, Muni Deri, Kansara No kantho,

  Tilaknagar, Bhavnagar

  9033746461 24 2 35

  મસવફણફ રફજસશ ભટમજભફઇ

  10154 PA3663 D-405 GNGohil Ansuyaba Natubha Kumbharvada, Amar Society, P-69, 3 Maliya , Bhavnagar 9979906627 25 2 5

  ગપવહલ અનસજયફબફ નટજભફ

  11303 PA4558 A-610 OBCGhoghari Kulsumben Salimbhai Malino Tekro, Champaklal Maganlal No Delo, Bhavnagar 8469410227 26 2 162

  ઘપઘફરટ સજસજમબસન સલટમભફઇ

  12159 PA4693 B-102 GNSomani Milankumar Kantilal Plot No-5/D, Anantvadi, Kishor Pan Same, Bhavnagar 9428640143 27 2 70

  સપમફણટ વમલનસજમફર સફનકટલફલ

  12433 PA5499 B-510 GNVala Jayshriba Rajeshbhai C-442, Kaliyabid, Kesariya Hanuman Mandir Same, Bhavnagar 9427345343 28 2 180

  વફળફ જયશટબફ રફજસશભફઇ

  12795 PA5913 D-202 OBCDevmorari Kirtiben Vijaybhai Gam-Lakhanaka Dem, Vaya- Vartej, Post-Valukad, Ta-Ghogha,

  Dist-Bhavnagar

  9913331196 29 2 101

  દસવમજરફરટ સટરકબસન વવજયભફઈ

  12635 PA6407 B-302 OBCChauhan Prakashbhai Savjibhai Mu-Umrala, Swadhyay Sheri,Ta-Umarala, Dist-Bhavnagar 9925560977 30 2 37

  Page 17 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS5-ટટ. પટ. સસટમનન. ૦૮ રવફ, ફફ. પલપટ-૨૯, સજમન ટફઉનશટપ સફમસ, હમટરજ પફસર સફમસ, સજભફષનગર, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  ચચહફણ પસફશભફઇ સવજભફઇ

  12936 PA7029 B-403 SCGohel Vishal Kanaiyalal Vadva Padar Devki Road, Mochi Mandir Pase, Bhavnagar 9228425842 31 2 158

  ગપહસલ વવશફલ સનવયફલફલ

  Page 18 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS6-ટટ. પટ. સસટમનન. ૧૨ કરસમટયફ, ફફ. પલપટ-૪૬, મહફદસવનગરનટ સફમસ, ઘપઘફ રપડ થટ કરસમટયફ રપડ કરફ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  12443 E2OA000

  0007

  E-207 GNUpadhyay Raj Balvantray To.Palitana, Gayatrinagar, Gariyadhar Road, Palitana 9428810334 1 2 166

  ઉપફધયફય રફજ બલવનકરફય

  13077 E2OA000

  0085

  G-205 GNVadiya Dipakbhai Shantibhai Block No 5325 Hari Om Nagar Near Golden Tomorow School Bharatnagar

  Bhavnagar

  9376368181 2 2 57

  વફદડયફ દદપસભફઇ શફનકટભફઇ

  11857 PA00308 E-108 GNPandya Rakeshbhai

  Nandkishorbhai

  338-C, Sheri No-6, Dairy Road, Vijayraj Nagar, Bhavnagar 9998052080 3 2 142

  પનડયફ રફસસશભફઇ નનદદસશપરભફઇ

  10561 PA00916 G-103 OBCDer Pradipbhai Jethabhai 133,Pachhim, Junu Dhangala, Ta:Liliya, Di: Amreli 8154833001 4 2 59

  દસર પદદપભફઇ જસઠફભફઇ

  11183 PA1328 F-406 GNDhandhalya Mahasankarbhai

  Shivshankarbhai

  Mu-Timana, Ta-Talaja, Dist-Bhavnagar 9428990613 5 2 4

  ધફનધવલયફ મહફશનસરભફઇ વશવશનસરભફઇ

  10454 PA1605 D-406 OBCVaghela Ajay Babubhai Plot No. C - 842, Virani Chowk Pase, Kaliyabid, Bhavnagar 9427202220 6 2 138

  વફઘસલફ અજય બફબજભફઇ

  11598 PA1671 B-306 GNPathak Ketanbhai

  Mahashankarbhai

  Tilaknagar ,Plot No 18/B, Disposal Plant Same ,Tilaknagar, Bhavnagar 9824114247 7 2 40

  પફઠસ સસકનભફઇ મહફશનસરભફઇ

  10827 PA2028 G-301 OBCBaraiya Mukeshbhai Veljibhai Mu - Hathabh Bangla, Vaya- koliyak Dist - Bhavnagar 9924910360 8 2 144

  બફરવયફ મજસસશભફઇ વસલજભફઇ

  10828 PA2397 G-410 OBCMakwana Hareshbhai Odhabhai Kharadi Vistar, At- Ambala, Ta - Sihor, Dist- Bhavnagar 9979957129 9 2 164

  મસવફણફ હરસશભફઇ ઓધફભફઇ

  11762 PA3767 C-206 OBCGohil Bharatbhai Shivabhai Gam-Kuda, Ta-Ghogha, Dist-Bhavnagar 8238073028 10 2 53

  Page 19 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS6-ટટ. પટ. સસટમનન. ૧૨ કરસમટયફ, ફફ. પલપટ-૪૬, મહફદસવનગરનટ સફમસ, ઘપઘફ રપડ થટ કરસમટયફ રપડ કરફ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  ગપવહલ ભરકભફઇ વશવફભફઇ

  11763 PA3966 F-109 OBCGohil Polabhai Nodhabhai Gam-Kuda, Ta-Ghogha, Dist-Bhavnagar 9510565484 11 2 69

  ગપવહલ પપલફભફઇ નપધફભફઇ

  11324 PA4358 C-305 GNShahu Sanjaykumar Ratilal Plot No 450/B, Virani Circle, Sardar Patel School Road, Kaliyabid, Bhavnagar 9724258189 12 2 136

  શફહહ સનજયસજમફર રવકલફલ

  12351 PA5076 E-210 GNShree Pathak Nishant

  Labhshankar

  8/B, Laxminarayan Society, Panchvati Chowk, Subhashnagar, Bhavnagar 9427337139 13 2 12

  શટપફઠસ વનશફનક લફભશનસર

  12731 PA5642 E-110 OBCSheikh Tosif Mahamadbhai Block No. 17, Room No.7244, Kailasnagar, Bharatnagar, Bhavnagar 9724747430 14 2 108

  શસખ કપસટફ મહમદભફઈ

  12656 PA6013 G-405 GNVyas Jaydevbhai Trambaklal Plot No 117, Shreenathjinagar Vibhag-2, Bharatnagar, Bhavnagar 9427469998 15 2 119

  વયફસ જયદસવભફઇ તમબસલફલ

  12698 PA6139 G-401 GNTrivedi Nayanaben Pravinbhai Sagwadi, 391/244, Kaliyabid, Bhavnagar 9924417218 16 2 85

  વતવસદટ નયનફબસન પવટણભફઈ

  12828 PA6820 G-302 GNParmar Vijaysinh Bhupatsang 145, Madhavanad Society, Chitra, Sidsar Road, Bhavnagar 9904604990 17 2 97

  પરમફર વવજયવસહ ભજપકસનગ

  12817 PA6870 B-311 GNJadeja Dilipsinh Babubha Bharatnagar, 3 Number Bus Stand Same, Juna 3-Maliya, Shivnagar, Block

  No12/B, Room No 2260, Bhavnagar

  7567399294 18 2 146

  જડસજ દદલટપવસહ બફબજભફ

  Page 20 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM

 • BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

  2548 EWS PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA BENIFICIARY FLAT ALLOTMENT LIST

  Barcode MobilenoApplicant Address Applicant Name CategoryFlat

  No.

  Applica-ti

  on No.

  Scheme:

  Sr.

  EWS8-ટટ. પટ. સસટમનન. ૧૨ કરસમટયફ, ફફ. પલપટ-૪૮, મહફદસવનગરનટ બફજજમફન, ખફરસટ સફમસ, કરસમટયફ રપડ, ભફવનગર.

  Alloted

  Round

  Priority

  10793 PA2278 B-106 OBCParmar Muktaben Kanjibhai Room No-8295, Block-10, LIG Nava 2- Maliya, Bharatnagar, Bhavnagar 9537361855 1 2 89

  પરમફર મજકકફબસન સફનજભફઇ

  10227 PA2989 C-201 SCBoricha Ashokbhai Natubhai Vidhyanagar, Gandhi Colony, Shitlamata Na Mandir Same, C/0. Kantibhai

  Bhikhabhai Dulera, Plot No-68 Bhavnagar

  9099954779 2 2 16

  બપદરચફ અશપસભફઇ નટજભફઇ

  11006 PA4167 A-210 OBCVala Rekhaben Jitendrabhai Luharvadi, Juna Barf na Karkhana Pase, Ranika, Bhavnagar 9408828886 3 2 79

  વફળફ રસખફબસન જકસનનભફઇ

  12126 PA4651 A-112 GNJani Dipak Balkrushnabhai Plot No-2544, A/1, Bhangli Gate, Talaja Road, Bhavnagar 9429639100 4 2 6

  જનટ દદપસ બફલસમષણભફઇ

  Page 21 of 21 Print Date : 25/01/2018 12:46:59PM